Dansk installations-, bruger- og vedligeholdelsesmanual.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk installations-, bruger- og vedligeholdelsesmanual."

Transkript

1 Dansk installations-, bruger- og vedligeholdelsesmanual.

2 Den originale Installationsvejledning, bruger- og vedligeholdelsesmanual fra Olimpia Splendid går altid forud for denne danske udgave. 1.4 Liste over medfølgende komponenter (fig. 1): Indholdet skal omfatte de dele, der er anført i tabellen nedenfor. Inden du begynder at samle enheden, skal du sørge alle dele er inden for rækkevidde. A) Selvklæbende isoleringsbånd. B) Luft indsugnings- og udblæsningsriste, inklusive kæder og kit til at montere riste. C) Indvendig flanger (2 stk.) D) Plastplader til dannelse af væg rør. E) Kit med skruer og ankerbolte. F) Vægmontage beslag. G) Brugs- og vedligeholdelses manual. H) Fjernbetjening. I ) Papirskabelon til at lave huller efter. 1,5 Liste over unit dele (fig. 2): 1) Luftudblæsnings flap. 2) Luftinsugnings flap. 3) Funktions- og alarm display. 4) Luftindtags rist. 5) Luftfilter. 6) Rengøring filter. 7) Aktivt kulfilter. 8) Den nederste skærm. 9) Kondensvands udledningsstuts. 10) Nød kondensvands udledning. 11) Strømkabel

3 2. INSTALLATION: 2,1 INSTALLATIONSMULIGHEDER: Det elektriske system skal overholde de regler og data der er gældende og skal forsynes med god jordforbindelse Størrelse og specifikationer af det rum, hvor at installere airconditionanlægget Inden du installerer klimaanlægget, er det vigtigt at foretage en præcis beregning af varmebehovet om sommeren (og kold belastning om vinteren for modeller med varmepumpe) på stedet for installationen. Jo mere præcis denne beregning er lavet des bedre vil klimaanlægget være i stand til at gøre sit job. Når de udfører beregningerne, henviser direkte til de gældende standarder. Brugeren skal forsøge at begrænse store varmebelastninger så meget som muligt. OBS! Eventuel underdimensionering af varmebehovet om vinteren, kan resultere i tilfrysning og ødelæggelse af maskinen! Olimpia Splendid og importøren fralægger sig ansvaret for alle fejl, som måtte skyldes underdimensionering og fejlbetjening! 2,2 Placering af aggregatet: For at opnå den bedste ydeevne, og undgå nedbrud eller farer, skal følgende forudsætninger opfyldes. (Fig. 3): - Højden af enhedens nederste kant fra gulvet bør være mindst 100 mm, hvis den er fastgjort til væggen i den laveste position. - Hvis der er fastgjort til væggen i den højeste stilling, skal den være mindst 80 mm fra loftet. - Der skal være plads rundt om enheden og plads for nødvendig vedligeholdelse. - Intet må spærre for den luft, der skal cirkulere både til top luftindtag (gardiner, planter, møbler) og på fronten, hvor luften udblæses. Det kan medføre luft hvirvler, der ville hæmme komforten. Klimaanlægget skal installeres på en udvendigmur. ADVARSLER (fig. 4): - Den bør ikke placeres under gardiner; - Ikke sprøjte vand eller andre væsker af enhver art direkte på enheden; - Den bør ikke installeres i en position hvor luftstrømmen direkte kan ramme mennesker. - Åbningens flapper må ikke tvinges op. - Der må ikke henstilles flasker, dåser, tøj, blomster eller andre objekter oven på luftstrøms flapper, der kan forhindre det i at åbne. - Det bør ikke være placeret direkte over andre apparater (tv, radio, køleskab, etc.), eller andre varmekilder. 2,3 Montage: Advarsel: Den maksimale længde for murgennemføringsrøret er 1 m. Rørene skal være glatte på indersiden, og med have en diameter på 202 mm. Røret må ikke være krumt eller bøjet. De medleverede gitre, eller gitre som overholder de samme krav skal monteres på udvendig side af røret/væggen.

4 2.3.2 Boring af huller i væggen: Installer enheden ved at bore to huller (diameter med enten Ø162 mm eller Ø202 mm) i væggen som anført på boreskabelon. De 202 mm huller sikrer den bedste ydeevne, og den største lydløshed. Unico INVERTER enheden kan installeres i stedet for en Unico SKY, Unico EASY eller Unico STAR enheder, uden at ændre placeringen af de eksisterende huller, med undtagelse af det lille hul til kondensvandsdræningen. For ikke at nedsætte ydeevnen, skal du fjerne det isolerende materiale fra luftafgangsrøret. ADVARSEL: De borede huller skal falde svagt indefra og ud, for at forhindre vand i at løbe tilbage gennem rørene (fig. 5). Når du installerer modeller der er udstyret med varmepumpe, er det nødvendigt (se punkt 2.3.2), at dræne kondensatet ud, derfor vil det være nødvendigt, at bore et hul gennem væggen, som vist på skabelonen Forberedelse af kondensatafløb: For så vidt angår maskiner der er udstyret med en varmepumpe, skal du tilslutte maskinen til kondensat afgangsrøret (medfølger) ved at tilkoble den specifikke hul (fig. 6 ref. A), der er på bagsiden af maskinen (fjern hætten B). Når max niveau er nået, sikrer en magnetventil at kondensvandet løber ud fra den interne bakke. For maskiner kun til køling, kan kondensvandstømningsanordningen tilsluttes, hvis du ønsker at køre med enheden ved lave udendørs temperaturer (lavere end 23 C). Kondensvandsafløbet skal hælde mindst 3%. Brug et stivt eller fleksibelt rør med en indvendig diameter på mindst 16 mm. Hvis afløbet tilsluttes et kloaksystem, skal du installere en vandlås for at undgå luftgener, mindste 300 mm under afløbet fra enheden (fig. 6). Hvis afløbsrøret løber ind i en tank eller anden beholder, bør denne beholder ikke forsegles, og nedløbsrør må ikke nedsænkes i vand (se fig. 7). Hullet, hvorigennem kondensvand røret passerer igennem, bør altid hælde udad (se fig. 8). Den nøjagtige position til at placere røret i forhold til maskinen, er vist på boreskabelon.

5 2.3.4 Montering af ventilationskanaler og udvendige net: Efter at have boret huller, skal du indsætte de plastplader der følger med ved at forme dem til et rør. Da arket er lavet for 202 mm huller, bliver du nødt til at afskære 130 mm på den lange side af papiret til 162 mm huller. Siderne skal være 65 mm kortere end længden af væggen. Ruld arket og sæt den ind i hullet (fig. 9). Vær opmærksom på at samlingen (fig. 9 ref. A) altid vender opad. Brug en almindelig hobbykniv for ovenstående operation (fig. 9). For at placere de eksterne riste, som følger: - Anvend tætningen (fig. 10 ref. B) på vægflangen (fig. 10 ref. A), sikrer at samlingen altid vender op ad, som angivet i figuren. - Ristene monteres og placeres som vist på (fig. 11, 12, 13 og 14). - Brug håndsaks for at afskære overskydende kædeled. ADVARSEL: Anvend udelukkende de medfølgende gitre, eller riste med lignende karakteristika Forberedelse af hullerne på maskinen: Enheden blev bygget til at blive at kunne køre 162-mm rør, men for at opnå den bedste ydeevne og lydløshed skal du bruge 202 mm. huller. Konfigurer enheden som følger: - Brug en hobbykniv til skære en større åbning på bagdækslet og fjern det overskydende (fig. 15), da der skabes bedre luftpassage gennem et hul med en diameter på 202 mm Montering af unit på beslaget: Løft unitten ved at holde den på siderne af den nederste del (se fig. 16). For at lette montagen, vippes unitten lidt imod dig. For at lave den elektriske tilslutning og fastgøre nedløbsrøret, placeres en kile ind mellem klimaanlægget og væggen (se fig. 16). Når du er færdig, inspicerer du nøje, at der ikke er nogen sprækker på bagsiden af klimaanlægget (den isolerende pakning skal passe stramt mod væggen), især i den zone, hvor luften kommer ind og forlader maskinen.

6 2.3.7 Elektrisk tilslutning: Klimaanlægget er udstyret med et strømkabel og stik. Hvis anlægget er installeret i nærheden af en stikkontakt, skal du kun sætte den i. ADVARSEL: Alle ændring af elektriske dele skal foretages af kvalificeret personale i overensstemmelse med lovgivning og installationsforskrifterne. For at komme ind til el-tillsutningsdåsen adskilles maskinen som vist på Fig. 17, 18 og 19. 2,4 Top / bund installation af maskinen: Denne enhed kan installeres enten i bunden af væggen (lige over gulvet) eller øverst på væggen (tæt ved loftet). Luftstrømmen skal/kan modificeres for, at optimere luftfordelingen og ved at ændre placeringen af luftudgangen. Fig. 20 henviser til en maskine konfigureret til installation i nærheden af gulvet, hvor luften blæser opad. Den samme konfiguration kan også bruges til at installere enheden i nærheden af loftet i kølefunktion. Dette gør at man kan øge luftstrømmen inde i rummet (Coanda virkning). Fig. 21 henviser til en maskine konfigureret til installation i nærheden af loftet, hvor luften blæser nedad. Operationen skal udføres, når den maskinen er slukket og strømforsyningen er afbrudt. Ændring af konfigurationen af luftudgangen fra bund til top af væg: - Åben forsigtigt den forreste flap - Afhægt flap (side og central krogene på luftledepladerne) (fig. 20) - Fjerne stiften (fig. 20 ref. A) - Drej flap 180 (fig. 20) - Indsætte pin (fig. 21 ref. A) på højre side af klappen - Indsætte flappen ind i maskinen ved at sætte stiften (fig. 21 ref. B) i det øverste hul, der er på højre side i åbningen (Fig. 21 ref. C), og klappen's venstre hul i den øverste ben, der er på venstre side i åbningen (fig. 21 ref. D). Ændring af konfigurationen af luftudgangen fra top til bund af væg - Forsigtigt åbne den forreste flap - Afhægte flap (side og central krogene på Røgledepladerne) (fig. 20) - Fjerne stiften (fig. 20 ref. A) - Drej flap 180 (fig. 20) - Indsætte pin (fig. 21 ref. A) på højre side af klappen - Indsætte flappen ind i maskinen ved at sætte stiften (fig. 21 ref. B) i bunden hul, der er på højre side i åbningen (Fig. 21 ref. C), og klappen's venstre hul i den nederste ben, der er på venstre side i åbningen (fig. 21 ref. D). Efter at have foretaget de mekaniske operationer for at ændre luftstrømmen, konfigureres maskinens elektroniske kontrol som følger: - Tilslut strømforsyningen linje - At sikre maskinen er i standby (fig. 22 ref. A) - Hold displayet knappen (fig. 22 ref. H), indtil en akustisk signal starter ringetoner - LOFT konfiguration: Tryk på display knappen (fig. 22 ref. H) til at vælge gule LED C (fig. 22) - GULV konfiguration: Tryk på display knappen (fig. 22 ref. H) til at vælge grønne LED D (fig. 22) - Slip display knappen (fig. 22 ref. H) - Vent et par sekunder, indtil den standby konfiguration er genoprettet (fig. 22 ref. A). VIGTIGT: Hver gang luftudgangen konfigurationen ændres, skal den relevante elektroniske konfiguration også ændres.

7 2.5 TEST OG FEJLFINDING: Hvis anlægget stopper og afgiver et alarm signal utilsigtet, vil maskinen fejlsystem give forslag til fejlen på displayet på forsiden af maskinen. Lysdioderne blinker for at fortælle hvad fejlen kan skyldes (fig. 22). Normaltilstande på displayet: LED G: Modtagesignal ved kommunikation med fjernbetjening. LED D: Maskine er aktiv LED C: Timer er aktiv LED B: Kompressor kører LED A: Filter snavset HUL H: Nulstillingshul. Funktioner: Led D, grøn Led C, gul Led B, grøn Led A, rød Anlægget slukket. Slukket Slukket Slukket Slukket Anlægget er aktivt, men nået ønsket temp. Tændt Slukket Slukket Slukket Timeren er aktiv, men i afventer. Slukket Tændt Slukket Slukket Timeren er aktiv, og maskinen kører. Tændt Tændt Slukket Slukket Kompressoren kører. Tændt Slukket Tændt Slukket Filtre er snavsede og skal renses * Tændt Slukket Slukket Tændt * Efter 600 timers drift lyser filteralarmlampen D+A automatisk. Filteralarmen kan nulstilles ved at trykke i nulstillingshullet H i få sekunder Tømning af kondensvandstanken i en nødsituation: Hvis der skulle være en fejl i kondensvanddrænsystemet stopper anlægget og signalerer med blinkende orange, grøn og rød lys (den anden og tredje LEDs fra venstre) at der er alarm. For at få anlægget til at arbejde midlertidigt, indtil en tekniker ankommer, kan du dræne vandet ud ved at følge disse enkle instruktioner: - Fjern den nederste dæksel (fig. 23 ref. A) - Fjern proppen/hætten (fig. 23 ref. B) efter at have placeret en beholder nedenunder (mindst 5-liters kapacitet) til at opsamle vandet (se fig. 23) - Efter at have ryddet fejlen, så vil ydelsen personale lukke evakuering røret.

8 2,6 Rutinemæssig vedligeholdelse: Operationen omfatter udelukkende den rengøring, der er skitseret nedenfor: - Rensning eller vask af luftfilteret hver gang den relative røde LED lyser (dette kan gøres af brugeren, se brugsanvisning) - Rengøring af køleelementer og rengøring af kondensator system. Disse rengøring skal udføres af faglærte teknikere, og vil afhænge maskinen brug Rengøring af luftfilter Rensningen skal udføres, når maskinen er slukket og strømforsyningen er afbrudt. For at sikre en effektiv intern luftfiltrering og tilfredsstillende drift af dit anlægs, skal luftfilteret rengøres regelmæssigt. Behovet for at udføre denne vigtige vedligeholdelsesoperation, signaleres efter en lang tids brug gennem belysning af to lysdioder på advarslen panel. Luftfilteret er i toppen af enheden. Fjernelse af filter: - Slukke for apparatet og vent indtil indsugningsflappen er lukket. - Løft manuelt indsugningsflappen (fig. 25) - Løft den forreste del af filteret (fig. 25 ref. A) - Træk en anelse for at fjerne kanten fra det øverste nettet (fig. 25 ref. B) - Fjern de to supplerende filtre (grøn rensning filter ref. B og sort aktivt kul filter ref. C) fra filteret enhed (fig. 27 ref. A) - Vask filtrene og alle filtre tørre. - Genplacer aktivt kul filtret (sort) (fig. 26 ref. C) på enhede (fig. 26 ref. A) og lås de til specifikke tunger (fig. 26 ref. D). - Genplacer aktivt kul filtret (grøn) (fig. 26 ref. B) på den første pin, der er på filterenheden (fig. 26 ref. E), træk det lidt, og lås det på de to andre ben (fig. 26 ref. F). - Indsæt filterenheden ved at indsætte den bageste kant (fig. 27 ref. B) i nettet (fig. 27 ref. A). - Sænk forkanten (fig. 27 ref. C) på maskinen. - Luk manuelt indsugningsflappen. Nulstil maskinne på fig. 22 ref. H. ADVARSEL: Pas på når indsugningsflappen manuelt åbnes og lukkes. ADVARSEL: Efter at have renset filtrene, kan luften indsugnings flappen stoppe i en forkert position. Dette kan løses ved: - Sluk for anlægget. - Flyt manuelt indsugningsflappen til lukket position. - Afbrød strømforsyningen (afbryde strømkablet). - Vent cirka 30 sekunder. - Tilslut strømkablet. - Tænde for apparatet.

9 3. Bruger- og vedligeholdelsesmanaul: 3,1 ADVARSLER Installationen og elektrisk tilslutning af klimaanlægget skal foretages af kvalificerede personer, der besidder de forudsætninger, der er fastsat ved lov. Når airconditionanlægget er kører på opvarmning, vil den med jævne mellemrum skulle afrime is på de indvendige ripper. Mens den gør dette kører maskinen kører, men opvarme ikke rummet. Denne periode varer fra 3 til højst 10 minutter. Rengør luftfiltret jævnligt, som beskrevet i de specifikke afsnit. Hvis anlægget stopper og afgiver et alarm signal utilsigtet, vil maskinen fejlsystem give forslag til fejlen på displayet på forsiden af maskinen. Lysdioderne blinker for at fortælle hvad fejlen kan skyldes (fig. 22). Normaltilstande på displayet: LED G: Modtagesignal ved kommunikation med fjernbetjening. LED D: Maskine er aktiv LED C: Timer er aktiv LED B: Kompressor kører LED A: Filter snavset HUL H: Nulstillingshul. Funktioner: Led D, grøn Led C, gul Led B, grøn Led A, rød Anlægget slukket. Slukket Slukket Slukket Slukket Anlægget er aktivt, men nået ønsket temp. Tændt Slukket Slukket Slukket Timeren er aktiv, men i afventer. Slukket Tændt Slukket Slukket Timeren er aktiv, og maskinen kører. Tændt Tændt Slukket Slukket Kompressoren kører. Tændt Slukket Tændt Slukket Filtre er snavsede og skal renses * Tændt Slukket Slukket Tændt * Efter 600 timers drift lyser filteralarmlampen D+A automatisk. Filteralarmen kan nulstilles ved at trykke i nulstillingshullet H i få sekunder. 3,2 Betjening af fjernbetjeningen Fjernbetjening Fjernbetjeningen der leveres med klimaanlægget er designet til at være yderst robust og sikre fremragende ydeevne, men det bør alligevel behandles med en vis forsigtighed. For eksempel man ikke: - Udsætte den for slag eller slås mod hårde overflader - Udsættes for direkte sollys Desuden kan den fungere dårligt hvis: - Andrefjernbetjeninger (tv, radio, stereoanlæg, etc.) befinder sig i samme rum som anlægget. - Elektronik og lysstofrør kan forstyrre kommunikationen mellem fjernbetjening og anlægget, Montering af batterier Brug kun to 1,5 V LR03 batterier i fjernbetjeningen (medfølger ikke).

10 3.3 FJERNBETJENING Fjernbetjeningen er forbindelsen mellem brugeren og anlægget. Det er derfor særlig vigtigt at gøre dig bekendt med de dele af den fjernbetjening, der vedrører betjeningen. Alle henvisninger er angivet i de følgende afsnit henviser til figur 29 på side 8 (medmindre andet er angivet) Beskrivelse af fjernbetjeningen Knapper (fig. 28): Anvendes til at indstille eller programmere maskinensfunktioner. T1 Tænd / sluk / standby. T2 Spareknap. T3 Natdrift. T4 Funktionsvælger. T5 Blæserhastighedsvælger. T6 Knap for indstilling timer og programmer. T7 Knap til at øge (+) eller faldende (-) temperatur / klokkeslæt. T8 (virker ikke på denne model). T9 Justerings knap for indblæsningsspjæld. On / Off T10 Nulstillingsknap. T11 Program start-knappen. Display (fig. 28) viser driftstilstanden og værdien af de indstillinger der vælges. D1 Blæserhastighed eller automatisk driftsform indikator (AUTO). D2 Varme. D3 Køling. D4 Affugtning alene. D5 (ikke tilgængelig i denne model). D6 Night operation skifte. D7 Automatisk drift knap. D8 Skifte til første arbejdsprogram. D9 Skifte til andet arbejdsprogram. D10 Temperaturvisning (termometer) eller urvisning (T / M). D11 ECO aktivering af økonomifunktion Fjernbetjeningen er også udstyret med et glidende dæksel, der kan skydes frem, så der kan kun er adgang til: Tænd / sluk / standby, Spareknap og Natdrift knapperne.

11 3.3.2 Betjening af fjernbetjeningen til anlægget. Når du betjener anlægget ved hjælp af fjernbetjeningen, skal el- hovedafbryderen være tændt eller stikket til udstyret skal være indsat i el-stik. For at sende kommandoer til den indendørs enhed, skal forsiden af fjernbetjeningen rettes mod anlæggets kontrolpanel. Enheden udsender et bip, når den modtager en kommando. Den maksimale afstand for transmission af kommandoerne er omkring 8 meter Tænd for enheden ON / OFF (knap T1) Brug denne knap (T1) for at slå systemet fra (standby) eller til. Da maskinens styresystem har en hukommelse vil ingen indstilling gå tabt, når den er slukket. Denne knap bruges til at tænde eller slukke for anlægget i kortere perioder. I tilfælde af længere stop af maskinen, skal den være de-aktiveret ved slukke hovedafbryderen eller trække stikket ud af lysnettet Spareknappen (knap T2) Den energibesparende funktion er aktiveret gennem denne knap (T2) og ECO-ikonet tændes på fjernbetjeningsskærmen, som automatisk optimerer anlæggets drift Køling: Når anlægget bruges i denne tilstand affugtes og køles rummet. Aktivere denne funktion ved at trykke på knappen (T4) på funktionsvælgeren, indtil snefnug symbolet (D3) vises. I denne køretilstand, kan den ønskede temperatur og ventilatorhastighed indstilles. Efter at have aktiveret denne tilstand, vil kompressoren i løbet af 3 minutter begynde at udsende kold luft. Igangsætning af kompressoren kan ses ved at der er lys i den grønne LED B (fig. 22) på kontrolpanelet Affugtning: Når anlægget bruges i denne tilstand, vil anlægget fjerne luftfugtigheden i rummet. Denne funktion kan være yderst nyttige mellem årstider, især på regnfulde dage, hvor temperaturen er ikke ubehageligt, men det overskydende luftfugtighed føles ubehageligt. I denne tilstand, bliver både rumtemperaturs- og blæserhastighedsindstillingen ignoreret. Så der vises ingen temperatur og blæserhastighed displayet. Aktivere denne funktion ved at trykke på knappen (T4) tryk på funktionsvælgeren, indtil dråbesymbolet (D4) og automatisk ventilation symbol (D1) vises Ventilation: Når anlægget bruges i denne tilstand vil anlægget ikke udfører en handling med hensyn til temperatur og luftfugtighed i rummet. Aktiver denne funktion ved at trykke på knappen (T4) tryk på funktionsvælgeren, indtil blæser symbolet (D1) vises. På dette tidspunkt kan du vælge ventilatorhastighed (se punkt ) Automatisk drift (anbefales ikke, kør i køl, varme, ventilation eller affugtningsdrift): Maskinens temperatur reguleres automatisk efter rummets temperatur. Ventilatoren hastighed reguleres også automatisk efter den indstillede temperatur (undtagen i affugter). Aktivere denne funktion ved at trykke på knappen (T4) tryk på funktionsvælgeren, indtil symbolet (D7) vises Opvarmning (kun modeller udstyret med varmepumpe) I denne tilstand vil anlægget opvarme rummet. Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med varmepumpe (HP). Aktivere denne funktion ved at trykke på knappen (T4) tryk på funktionsvælgeren, indtil solen symbol (D2) vises. I denne tilstand kan den ønskede temperatur og ventilatorhastighed indstilles. Efter max. tre minutter skal kompressoren starte, og anlægget starter opvarmningen af rummet. Starten af kompressoren kan kontrolleres gennem belysning af de relevante grønne LED placeret på anlægget. BEMÆRK: Anlægget skal med jævne mellemrum afrimmes. Mens denne operation foretages opvarmer anlægget ikke rummet Kontrol af luftstrømmen retning: Luftstrømmen kan kontrolleres lodret. For at justere den lodrette luftstrøm kan du betjene den på to måder: - Kontinuerlig luftstrøm svingning, fremskaffes ved at trykke på knappen T9 Aktivering / deaktivering af de bevægelige flaps. Herved vil kølergitterfinner udføre en svingende bevægelse. - Bloker de bevægelige flaps i den foretrukne position ved at trykke på knappen T9 igen, mens finnerne flytte sig. Ved at trykke på knappen T9 igen, starter den automatiske svingning af de bevægelige flaps igen. VIGTIGT: Drej aldrig de bevægelige flaps manuelt!

12 Kontrol af blæserhastighed: Blæserhastigheden kontrolleres af knappen (T5). Hvis du trykker på denne knap flere gange vil ændre hastigheden i denne rækkefølge: Lav, Medium, Høj og Automatisk. Jo højere hastighedsindstilling, jo større produktion af anlægget, men også højere forbrug. Hvis du vælger Automatisk tilstand vil mikroprocessoren i anlægget justerer hastigheden automatisk, og holde det så højt som nødvendigt, for at nå temperaturindstilling for til rummet. Når rumtemperaturen nærmer sig indstillingen, vil ventilatorhastighed reduceres automatisk. Når enheden kører i affugter, vil blæserhastighedstilpasning ikke være muligt, da affugtning kun kan fungere ved lav hastighed Natdrift: Tryk på natdrift (T3) knappen for at få flere resultater, navnlig: - Gradvis forhøjelse af den indstillede køletemperatur. - Gradvis nedsættelse af temperaturen indstillet til opvarmning (kun HP modeller). - Nedsættelse af enhedens støjniveau. - Besparelser på nat forbruget af elektricitet. For at aktivere Natdrift trykkes knappen (T3) for at vælge den ønskede driftstilstand. Ved at trykke på knap (T4) og har indstille den ønskede temperatur på knap (T7). Ideelt set bør du starte Natdrift lige før du falder i søvn. I køling, opretholdes den indstillede temperatur i en time efter aktivering af Natdrift knappen. I løbet af de næste to timer vil indstillingen gradvist øges, og driften af ventilatoren indstilles i lav hastighed. Efter den anden time, vil temperaturen og ventilatorhastigheden ikke længere ændres. I varmedrift, er den indstillede temperatur holdes i en time efter start Night trivsel mode operation. I løbet af de næste to timer indstilling falder gradvist, mens driften af ventilatoren er indstillet til lav hastighed. Efter den anden time, skal du gøre temperatur og blæserhastighed indstillingerne ikke ændre nogen længere.»nat velvære nøglen er ikke tilgængelig, når enheden opererer i affugtning og ventilation mode. Natten trivsel mode knap kan deaktiveres når som helst (ideelt, når du vågner om morgenen) ved at trykke på knappen T3 igen. På dette stadium af temperatur og blæserhastighed indstillinger, før du starter Night trivsel mode operation gå tilbage i kraft Indstilling af operationelle programmer Klimaanlægget logik giver brugeren et valg mellem to operationelle programmer, der kan indstilles til at starte og stoppe ved programmeret gange, for eksempel vil du måske airconditionanlægget til at starte kort tid, før du vender hjem, så det er cool, når du kommer der. For at bruge disse funktioner er det nødvendigt først at fastsætte det nøjagtige tidspunkt på fjernbetjeningen og derefter indstille tid for programmerne start Indstilling af nøjagtige tidspunkt Fortsæt som følger for at fastsætte det nøjagtige tidspunkt: a) Tryk på knappen (T6) Tid og Program Setting, så mange gange som nødvendigt for at vise timer indikation H (D10). b) Tryk på toggle knappen (T7) for at øge eller mindske den viste time, indtil det passer det nøjagtige tidspunkt. c) Tryk på knappen (T6) igen for at vise minut indikation M (D10). d) Tryk på toggle knappen (T7) for at øge eller mindske det viste minutter, indtil det viser den nøjagtige tid i minutter Indstilling af tider på 1. og 2. de operationelle programmer (PROGR. 1 og PROGR. 2) Du kan indstille tid til at starte og stoppe de to air condition-programmer, som følger: a) Tryk på knappen (T6) Tid og Program Setting, så mange gange som nødvendigt for at vise indikation? (Tid til at starte den 1. program). b) Tryk på toggle knappen (T7) for at øge eller mindske visning af den tid, når du vil program 1 for at starte. Hver gang du trykker på den ene ende af toggle knappen tiden stiger eller falder med 30 minutter. c) Tryk på knappen (T6) Tid og Program Indstilling igen for at vise indikation? (Tid til at stoppe den 1. program). d) Tryk på toggle knappen (T7) for at øge eller mindske angivelse af det tidspunkt, hvor du ønsker program 1 at stoppe. Hver gang du trykker på den ene ende af toggle knappen tiden stiger eller falder med 30 minutter. e) Tryk på knappen (T6) Tid og Program Indstilling igen for at vise indikation? (Tid til at starte den 2.-programmet). f) Tryk på toggle knappen (T7) for at øge eller mindske visning af den tid, når du vil program 2 for at starte. Hver gang du trykker på den ene ende af toggle knappen tidsindstilling stiger eller falder med 30 minutter. g) Tryk på knappen (T6) Tid og Program Indstilling igen for at vise indikation? (Tid til at stoppe den 2.-programmet). h) Tryk på toggle knappen (T7) for at øge eller mindske angivelse af det tidspunkt, hvor du ønsker program 2 for at stoppe. Hver gang du trykker på den ene ende af toggle knappen tiden stiger eller falder med 30 minutter. i) at vende tilbage til den rutinemæssige driftstilstand blot trykke på knappen (T6) så mange gange som nødvendigt for at klare de relevante indikationer fra displayet.

13 Start og stop de operationelle programmer Efter at have lavet indstillingerne for de operationelle programmer, kan de bruges eller ej, efter behov. Eller begge af de programmer, der kan bruges. Især dig, hver gang du trykke på knappen (T11) Program aktivering, situationen ændrer sig som følger: Brug af programmet. 1 kun. Brug af programmet. 2 alene. Brug af programmer 1 og 2. Ude af brug af begge programmer Nulstilling alle fjernbetjeningens funktioner Tryk på knappen (T10) for at nulstille alle fjernbetjeningen indstillinger. Dette vil annullere alle indstillinger af timeren og fjernbetjeningen vil bruge standardindstillingerne. Desuden om at trykke på knappen (T10) alle de mulige indikationer vises, så brugeren kan kontrollere arbejdsmiljøet effektivitet af selve skærmen Håndtering af maskinen, hvis fjernbetjeningen ikke er tilgængelig Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, hvis den er defekt eller batterierne er flade, kan enheden arbejde i automatisk tilstand. Brug en spids genstand til at trykke på microswitchen placeret under hullet på kontrolpanelet på maskinen. Slå maskinen fra, ved at trykke den microswitchen igen. Hvis du vil bruge fjernbetjeningen igen, skal du blot give en kommando, når fjernbetjeningen kan bruges igen. 3,4 Energi spare rådgivning. - Hold altid filtrene rene (se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring). - Hold døre og vinduer lukket i de airconditionerede værelser. - Hold sollys ud i rummet ved hjælp af gardiner eller lukke skodder. - Må ikke blokere strømmer luften (på indløb og udløb) på enheder. Dette vil ikke kun reducerer systemets ydeevne, men også ødelægge funktionen og kan medføre uoprettelig skade. 3,5 FEJLFINDING Det er yderst vigtigt for brugeren at vide, hvornår en funktion er en fejl. Blandt disse er der nogle (se afsnittet: FEJLFINDING), at brugeren kan løse nemt ved at følge vores simple instruktioner, mens det i alle andre tilfælde er det nødvendigt at komme i kontakt med vores Service Center. Vi vil også gerne minde om, at alle forsøg på at reparere udstyret af uautoriserede personer, straks vil medføre at garantien ophører. Funktionsproblemer fortolkes ikke som problemer Funktioner der ikke fortolkes som problemer: Kompressoren starter ikke op igen umiddelbart efter et stop (det tager cirka tre minutter at starte igen). Driftsresultatet styring af enheden giver en forsinkelse mellem standsning af kompressoren og starter op igen. Dette er for at beskytte kompressoren. Lysdioderne kan blinke fejlagtigt og måske genstarte maskinen ikke efter kort strømsvigt (f.eks en strømafbrydelse, eller hvis elkablet er fjernet et par sekunder). I disse tilfælde, sluk for netspændingen i omkring et minut (ved at koble strøm kabel eller afskære strømforsyning linje) og derefter genstarte anlægget. Ved opvarmning (på varmepumpe modeller), begynder maskinen først, at udsende varme to minutter efter kompressoren er startet.

14 3.5.2 Fejlfinding I tilfælde af funktionsfejl, skal du kontrollere nedenstående tabel. Hvis problemet fortsætter efter de foreslåede kontrolforanstaltninger, kontakt den autoriserede tekniske service. Problem: Enheden tænder ikke: Fejlmulighed: Ingen strømforsyning Fjernbetjening batterier er flade Løsningsmulighed: Kontroller, at stikkontakten er til stede (ved at dreje på en lys for eksempel). Tjek om hovedafbryderen er lukket, eller hvis en sikring er brændt (i dette tilfælde erstatte sikringen). Hvis der er en magnetothermal afbryder i stedet for hovedafbryderen, se om det udløst (hvis det gjorde, rejse sig). Skulle problemet opstår igen, skal du kontakte Service Center på én gang og ikke forsøge at køre enheden. Hvis batterierne er flade, vil du bemærke, at ingen beskeder vises, og at enhedens modtagelse bekræftelse lyd mangler, når du forsøge at give en kommando til det. I dette tilfælde erstatter batterierne. Problem: Enheden er ikke cool eller varme tilstrækkeligt Fejlmulighed: Temperaturen indstillet på fjernbetjeningen er enten for højt eller for lavt (når du bruger til opvarmning pumpeenhed). Luftfilteret træsko, før den relative rengøring advarsel tændes. Indendørs eller udendørs luft flow hindringer er til stede. Den varme / køling belastning er steget (for eksempel en dør eller et vindue var efterladt åbne eller udstyr, der afleder en stor mængde varme blev installeret i samme rum). Løsningsmulighed: Kontroller temperaturindstillingen på fjernbetjeningen kontrol og korrekt, hvis nødvendigt. Check og rengør det om nødvendigt. Fjern noget, der kan blokere de luftstrømme.

15 3.5.3 Specifikationer For de tekniske data nedenfor, høre den karakteristiske typeskiltet anbringes på varen - Strømforsyning spænding - Maksimal absorberede effekt - Maksimal nuværende absorberes - Kølevæske magt - Kølevæske gas - Beskyttelse rating af containere - Max arbejdstryk Dimensioner (B x H x D) mm 902x506x229 Vægt (uden emballage) kg 39 Driftsbegrænsningerne Intern omgivende temp. Udenfor omgivende temp. Maksimal driftstemperatur DB 35 C - WB 24 C DB 43 C - WB 32 C ved køling Minimum driftstemperatur DB 18 C DB -10 C ved køling Maksimal driftstemperatur DB 27 C DB 24 C - WB 18 C i opvarmning Minimum driftstemperaturer DB 18 C DB -15 C i opvarmning

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere