1.1.2 Organisations-/strategiudvikling - Projekttype B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1.2 Organisations-/strategiudvikling - Projekttype B"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling - Projekttype B Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Erhvervsrettet uddannelseseksperimentarium Teknisk Erhvervsskole Center Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,09 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Uddannelseseksperimentariet er et samarbejde mellem 14 af regionens største uddannelsesaktører og vil omfatte elever og 3000 ansatte, hvoraf 25 % vil være direkte involveret. Partnerne er: Uddannelsesinstitutioner (TEC, Metropol, CPH WEST, KTS, KEA, IHK, SOSU C og UCC); hospitaler: Hvidovre, Gentofte og Rigshospitalet samt UU København, CeFU og tænketanken DEA. Derudover et netværk af virksomheder og interesseorganisationer.formålet er at bidrage til vækst i regionen gennem forandring af den eksisterende uddannelsestænkning, så den bliver eksperimentel i sin tilgang til uddannelse, og efterspørgsels- frem for udbudsorienteret. Dette opnås ved at udvikle, afprøve og effektmåle nye metoder og veje for uddannelse gennem systematiske eksperimenter, hvor viden opbygges, afprøves som grundlag for nye eksperimenter og implementeres i partnerinstitutionerne.eksperimenterne udføres i to spor:1) Innocation, som omhandler innovative uddannelser og nytænkning af uddannelsespraksis. Målet er at udvikle nye organisatoriske og pædagogiske rammer for uddannelsesinstitutionerne. 2) Flexication, som omhandler fleksible uddannelser. Målet er at udvikle nye fleksible modeller for uddannelse, opkvalificering og vejledning.målgruppen er regionens uddannelsesudbydere- og søgende, organisationer og udviklingsorienterede virksomheder.udvalgte effekter:ændret holdning til at bedrive uddannelseøget fasthold på uddannelsernemere fleksibelt uddannelsessystem Vedhæftede filer AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 1

2 Break Break Bilag 7 Aktivitetsbudget xlsx Bilagsmappe Uddannelseseksperimentarium_ docx CV Camilla Hutters.docx CV Dorrit Sørensen.doc CV Jette Nosséll.docx CV Lene Poulsen.docx CV Lis Boysen.docx CV Merete Hende.pdf CV Morten Holst Nielsen.docx CV Nete Niss.doc CV Rasmus Frimondt.docx Kopi af Bilag 8a Program 1_ xlsx Kopi af Bilag 8b program 2_ xlsx Kopi af Bilag 8c program 3_ xlsx Kopi af Bilag 8d program 4_ xlsx Kopi af Bilag 8e Program 5_ xlsx AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling - Projekttype B Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Uddannelseseksperimentariet udvikler en ny eksperimenterende tilgang i erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner om ledelse, organisering og uddannelse. Der skabes nye og fleksible veje og metoder, som betyder at flere fuldfører en uddannelse, fortsætter på videregående uddannelse, og gennemfører efteruddannelse tilpasset virksomhedernes fremadrettede behov. Samtidig har Uddannelseseksperimentariet et væsentligt element af kompetenceudvikling af underviserne. Projektet hører derfor til under Udvikling af menneskelige ressourcer. En væsentlig del af aktiviteterne i Uddannelseseksperimentariet har til formål at ændre holdningen i de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioners organisering, ledelse og strategiske arbejde, hvorfor Organisations-/strategiudvikling er valgt som projekttype. Der vil bl.a. blive arbejdet med at skabe fleksible rammer og strukturer for uddannelse og med nye og varierende samarbejdsformer både institutionerne imellem og mellem skoler og virksomheder. Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Uddannelseseksperimentariet bidrager til at virkeliggøre Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi og vision om at være Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol. Projektet støtter op om indsatsområdet Talent og kompetence i verdensklasse og er et markant initiativ, der imødegår centrale uddannelsesudfordringer for regionen. Projektet vil udfordre uddannelsessystemet og uddannelsestænkningen, så institutionerne bliver bedre til at rette uddannelserne ind efter og udfordre erhvervslivets kompetencebehov. Projektet vil blandt andet udfordre talentudvikling i alle former og projektet vil nytænke undervisningstilrettelæggelse, så den tilpasses elevers/studerendes og virksomheders behov, og så gennemførslen på erhvervsrettede uddannelser øges og virksomhedernes muligheder for relevant kompetenceudvikling bedres. Nye og mere fleksible strukturer og veje i uddannelsessystemet bliver afprøvet for at give uddannelsesniveauet et løft. Dermed bidrages til at skabe øget tilgængelighed for livslang læring og med dette styrkes produktiviteten og væksten. Ét nyskabende element i Uddannelseseksperimentariet er, at drift og udvikling tænkes sammen. Når uddannelsesinstitutioner anerkendes som et eksperimentarium, kan lærerne kontinuerligt søge nye veje og tænke deres undervisning som prototyper i fortsat udvikling. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 3

4 Eksperimentariet øger regionens mulighed for vækst ved at etablere partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder og uddannelsesinstitutioner om nye tværgående læringsmiljøer, som i højere grad kan bidrage til udvikling af virksomhedernes kompetencer på både den korte og den lange bane. Gennem den viden som skabes i projektet, gøres praksiserfaring til data og der bliver udviklet et kvalificeret grundlag for fortsat kompetenceudvikling i virksomhederne. En bred kreds af partnere står bag projektet og repræsenterer ungdomsuddannelser, alle videregående uddannelsesniveauer samt virksomheder og arbejdsmarkedets parter. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Erhvervsrettet uddannelseseksperimentarium CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Teknisk Erhvervsskole Center Adresse Nordre Fasanvej 27 Postnummer 2000 By Frederiksberg Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Jesper Clausen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Anne Beck Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Leif Bille Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Falkoner Alle 55 Postnr By Frederiksberg Kontonummer AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Arbejdsmarkedet i dag er globalt og konkurrenceudsat og i konstant bevægelse og udvikling. Det stiller krav om forandringer i uddannelsernes indhold, og de måder uddannelserne organiseres og samarbejder med erhvervslivet på. Det overordnede formål med uddannelseseksperimentariet er derfor at forandre den eksisterende uddannelsestænkning, så den bliver eksperimentel i sin tilgang til uddannelse, og efterspørgsels- frem for udbudsorienteret. Således vil flere uddanne sig bedre og gennem hele livet, og uddannelsernes bidrag til vækst og beskæftigelse bliver styrket. Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol, herunder NCE, er indgået i et aktivt partnerskab med en bred vifte af regionens uddannelsesaktører, der arbejder med forskning og uddannelsesudvikling samt private og offentlige virksomheder og interesseorganisationer for at skabe et erhvervsrettet uddannelseseksperimentarium, som skal bidrage til et mere fleksibelt og innovativt uddannelsessystem. Målgruppen Målgruppen er regionens uddannelsesudbydere- og søgende samt udviklingsorienterede virksomheder. Antallet af elever, studerende eller lærlinge der bliver berørt af uddannelseseksperimentariet forventes at være: 1000 for professions- og ingeniørhøjskoler, indenfor områderne, Bioanalytiker, Radiograf, Laborant, Katastrofe- og risikomanager, Ernæring og sundhed samt Ingeniør for EUD indenfor indgangene Bygnings- og brugerservice, Produktion og udvikling, Strøm, styring og It, Bil fly og andre transportmidler, Bygge og Anlæg, Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Transport og logistik og Krop og stil for Erhvervsakademiuddannelserne indenfor områderne Medieteknolog, Bygningskonstruktør, Designteknolog og Akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Den grundlæggende idé For at forandre den eksisterende uddannelsestænkning, vil uddannelseseksperimentariet gennem systematiske eksperimenter og i et samarbejde mellem uddannelse og arbejdsmarked - udvikle, afprøve og effektmåle nye metoder og veje for uddannelse. Derigennem skabes et videnbaseret grundlag for fremtidens erhvervsrettede uddannelsesfelt og samtidig lægges fundamentet for en ændret uddannelsestænkning. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 6

7 Den konkrete afprøvning og eksperimenterende tilgang betyder, at der i projektet opbygges viden om tiltag, der virker på forskellig vis. Denne viden implementeres i form af nye løsninger og tiltag, samtidig med at nye eksperimenter igangsættes på baggrund af god praksis. Derved sikres progression og et konstant videnflow i projektet. En udviklingsgruppe med kvalificerede medarbejdere fra partnerinstitutionerne sikrer fælles metoder og rammer. Projektopbygning Uddannelseseksperimentariet er indholdsmæssigt struktureret i to spor: Innocation og Flexication. Inden for hvert spor, er der udviklet indholdsfokuserede programmer, der danner rammerne for de konkrete eksperimenter. Det ene spor - Innocation Innocation omhandler innovative uddannelser og nytænkning af uddannelsespraksis. Målet med Innocation er, på tværs af forskellige uddannelsessektorer, at udvikle nye organisatoriske og pædagogiske rammer for uddannelsesinstitutionerne. (Se bilag 4 i Bilagsmappe). Innocation er bygget op om de tre nedenstående programmer: Kompetencer i verdensklasse Programmet har tre overordnede fokuspunkter: Erhvervsrettet innovation, som udvikler innovationskompetencer, der matcher virksomhedernes behov, Talentudvikling, der afdækker og realiserer talentpotentialet, som findes blandt de studerende Fag og faglighed på nye måder, som afdækker og bibringer de studerende nye, relevante kompetenceområder. (Se bilag 5a i Bilagsmappe). Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv Programmet har tre overordnede fokuspunkter: Etablering af nye og systematiske former for samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, Udvikling af nye læringsformer i samspillet mellem uddannelsesstedet og praktikstedet/ virksomheden Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik på udvikling af relevante og nytænkende kompetencer. (Se bilag 5b i Bilagsmappe). Den eksperimenterende organisation Programmet har tre overordnede fokuspunkter: Kvalitet og styring i uddannelserne, med særligt henblik på at udvikle medarbejderes og lederes evalueringskompetencer Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer, med særligt henblik på at medarbejdere og ledere i fællesskab udfører eksperimenter og dermed skaber kultur og praksis for forandring og AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 7

8 Organisationsudvikling, særligt for at fremme integration mellem udvikling og drift. (Se bilag 5c i Bilagsmappe). Det andet spor - Flexication Det overordnede mål med Flexication er at bidrage til, at der udvikles nye fleksible modeller for uddannelse, opkvalificering og vejledning, der er tilgængelige, når behovet opstår og på de områder, hvor potentialet for vækst er størst. Det gælder gennem uddannelsessystemet (vertikalt) og på tværs af forskellige uddannelser og brancher (horisontalt). (Se bilag 4 i Bilagsmappe). Flexication er bygget op om de to nedenstående programmer: Education on demand Programmet har tre overordnede fokuspunkter. Udvikling og afprøvning af nye modeller for et mere fleksibelt, sammenhængene og dynamisk uddannelsessystem. Etablering af samarbejde mellem uddannelse, erhvervsliv og samfund så kompetencebehovene kan imødekommes når og hvor de opstår og Nye uddannelsesformer med fokus på brugernes og aftagernes kompetencebehov. (Se bilag 5d i Bilagsmappe) Nye karriereveje Programmet har tre overordnede fokuspunkter. Nye vejledningsformer i forbindelse med valg af uddannelse, under uddannelse og ved overgangen til arbejdsmarkedet, Individuelt designspor, som vil afprøve modeller for, at den enkelte studerende designer en individuel vej igennem uddannelses- og erhvervslivet til et job, der (måske) endnu ikke er formelt dækket af uddannelse Nye former for beskæftigelse og virksomhedstilknytning, der understøtter de studerendes overgang til arbejdsmarkedet fx gennem bedre adgang til relevant studiearbejde og nye former for dimittendjob. (Se bilag 5e i Bilagsmappe). Eksempler på eksperimenter Der afprøves innovationsprocesser i undervisningen der giver elever og studerende værktøjer til at arbejde innovativt i deres uddannelse og fremtidige job. Der afprøves nye mødeformer mellem ledere og undervisere for at understøtte "den eksperimenterende organisation". Der eksperimenteres med at give medarbejderne i virksomhederne mulighed for at følge dele af formelle uddannelser som alternativ til traditionel efter- og videreuddannelse. Der eksperimenteres med accelererede uddannelsesforløb hvor elever og studerende kan få mulighed for at gennemfører deres uddannelse på kortere tid. Der eksperimenteres med muligheder for gå fra en uddannelse til en anden, uden forlænget studietid. Overordnede effekter 75 % af de medvirkede har ændret holdning til det at udbyde uddannelse. 20 % øget fastholdelse i uddannelse for alle elever, studerende eller lærlinge, der indgår i projektet. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 8

9 75 % af de involverede, både virksomheder og studerende/lærlinge, finder at det erhvervsrettede fokus er med til at fremtidssikre arbejdsstyrken. 75 % af de involverede elever, studerende eller lærlinge og virksomheder oplever at uddannelsessystemet tilbyder fleksible overgange mellem uddannelser. 90 % af de involverede, både virksomheder og studerende/lærlinge oplever at uddannelsessystemet er fleksibelt og målrettet erhvervslivets kompetencebehov. Flere studerende skifter mel. uddannelser. 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Projekttype B Antal (kun heltal) Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at indføre nye samarbejder? Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/ organisationer forventes projektet at skabe? Hvor mange samarbejder internt i virksomheden/institutionen/ organisationen forventes projektet at skabe? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at deltage i projektet? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at styrke anvendelsen af ny teknologi? Hvor mange nye modeller/redskaber for rådgivning af iværksættere forventes projektet at skabe? Hvor mange nye modeller/redskaber for styrkelse af iværksætterkultur forventes projektet at skabe? WhiteSpace Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema I projektbeskrivelsen beskrev vi de overordnede effekter for uddannelseseksperimentariet. I dette afsnit vil vi tage et skridt længere ud i målhierarkiet og præsenterer de væsentligste effekter for programmerne i de to spor, samt uddannelseseksperimentariets samspil med en række af de mål og kriterier, som er opstillet i den regionale udviklingsplan under temaet uddannelse. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 9

10 Helt konkret byder projektet ind med løsningsforslag og konkrete initiativer i forhold til disse udfordringer i regionen: Øge fastholdelse på ungdomsuddannelserne Dette er et gennemgående tema i alle programmerne, både i kraft af at introducere nye læringsformer og nye og bedre samspil med virksomhederne i regionen, og i kraft af at sikre en mere fleksibelt uddannelsessystem og udvikling af vejledningsfunktionen. Sikre større søgning og gennemførelse på de videregående uddannelser Projektet adresserer denne problematik på samme måde, som det er beskrevet ovenfor. Sikre en løbende efteruddannelse af arbejdsstyrken Denne problematik adresseres særligt i det fjerde program om Education on demand, hvor der er fokus på at skabe et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystemet, blandt andet i kraft af at lette tilgangen til merit og realkompetencevurdering og at give nye og evidensbaserede uddannelsesmæssige svar på virksomhedernes kompetencebehov. Der skal skabes et sammenhængende uddannelsessystem, som spiller sammen med omverdenen Denne problematik er et fokuspunkt i begge spor, hvor der arbejdes for at sikre nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv, og på at udvikle konkrete kompetencer såvel som uddannelsesmæssige svar på omverdenens behov. Sikre erhvervsrelevans af uddannelserne Projektet adresserer denne problematik på samme måde, som det er beskrevet ovenfor. Sikre kvalificeret arbejdskraft Den sidste hovedudfordring som projektet adresserer, er den eksisterende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Denne problematik adresseres som en følge af de to førstnævnte bullets, som netop har fokus på at øge rekrutteringen og gennemførelsen til både ungdoms- og de videregående uddannelser i regionen. Effekter af de fem programmer under Innocation og Flexication Nedenstående overordnede effektmål for de fem programmer er fællesnævnere under Innocation og Flexication. Det gælder for disse, at der løbende vil blive arbejdet med at revidere effekterne, efterhånden som der opbygges mere viden i de enkelte programmer. Det er en central del af uddannelseseksperimentariet, at der løbende udvikles og implementeres ny viden, som fødes ind i programmerne med henblik på en konstant videncirkulation. Effekter af program 1, Kompetencer i verdensklasse: AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 10

11 Elever der har deltaget i forsøgsklasser og talentteams øger deres fastholdelsesprocent med 20 % i forhold til det generelle niveau på de respektive involverede institutioner Virksomhederne opfatter generelt de studerende/eleverne som deltager i forsøgsklasserne, som havende innovationskompetencer som matcher deres behov Undervisere og ledere vurderer at de har ændret deres arbejdsformer og praksis Effekter af program 2, Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv: Øget fokus på praksislæring øger fastholdelsesprocenten på de respektive institutioner Effekter af program 3, Den eksperimenterende organisation: De involverede studerendes/elevernes tilfredshed (indeks baseret på studentertilfredshedsmåling) stiger med 5 % over projektperioden Samarbejdskulturen og organisering fremmer en mere eksperimenterende og fleksibel tilgang til uddannelse i form af en højere grad af omstillingsparathed i forhold til aftagernes efterspørgsel (overordnet vurdering) Effekter af program 4, Education on demand: 90 % af virksomhederne er tilfredse med de nye uddannelsessvar EVU/AMU-aktiviteterne på de deltagende institutioner øges med 5 % 5 % flere studerende benytter afstigningsmuligheder Uddannelsesforløb til afholdelse ude i virksomheder er udviklet og afholdt Effekter af program 5, Nye karriereveje: Udlærte/dimittender oplever overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse som styrket Fra Baseline til effektmåling Den viden, der skal udvikles indenfor de fem programmer, bygger på baseline studier. Med baseline fastslås og etableres på baggrund af analyse - et referencepunkt, som projektets viden kan defineres ud fra. Fremdrift måles eller beregnes i forhold til baseline. Baseline studierne igangsættes i umiddelbar forlængelse af tilsagn til projektet. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 11

12 Det er af stor vigtighed for udformning af eksperimenterne, at der foretages grundige baseline studier dette for at sikre kvaliteten af evaluering og effektmåling løbende i projektet såvel som den afsluttende evaluering. Derudover skal baseline studierne foretages på en måde, der sikrer, at relevant viden indenfor de enkelte programtemaer indsamles og analyseres, således at dette kan indgå i udformning af eksperimenter på en måde, der kvalificerer processen og sikrer, at uddannelseseksperimentariet bygger videre på allerede indhøstede erfaringer og resultater. Det internationale perspektiv integreres i baseline studiet i form af relevant forskning, der kan kvalificere designet uddannelseseksperimentariet, udviklingen af programmer og de enkelte eksperimenter, og i forhold til selve uddannelseseksperimentariets to hoveddele Innocation og Flexication. Her indsamles relevant viden om tilsvarende projekter eller forskning, der kan inspirere uddannelseseksperimentariet og sætte fokus på særligt vigtige områder, der skal holdes for øje i projektet. Effektmåling vil i vid udstrækning tage udgangspunkt i baseline, men vil blive foretaget i forbindelse med projektets overordnede effekthierarki og løbende blive holdt op mod dette. Uddannelseseksperimentariet har et tredelt effekthierarki. De tre niveauer i hierarkiet udgøres af: 1) Regionens udfordringer 2) Effekter som forholder sig til de primære målsætninger for hele uddannelseseksperimentariet 3) Effekter som forholder sig til konkrete målsætninger i de enkelte programmer. Effekthierarkiet og den løbende effektevaluering med udgangspunkt i baseline er yderligere beskrevet i projektets milepælsplan. Her har hver enkel fase opstillet en række effektmål, som relaterer sig til dels til det enkelte programs overordnede effektmål. På baggrund af dette kan den løbende progression i projektet måles og evalueres med udgangspunkt i baseline studiets resultater. Den overordnede koordinering af evaluering foregår i projektsekretariatet i samarbejde med udviklingsgruppen. For at kunne monitorere og direkte aflæse effekter og resultater i projektet, er en stor og vigtig udfordring med et projekt på denne størrelse og kompleksitet at sikre en homogen afrapportering fra det enkelte eksperiment til den overordnede afrapportering for hele uddannelseseksperimentariet. Dette fordrer en fælles forståelse og ramme for projektets overordnede mål samt de enkelte programmers og eksperimenters indflydelse herpå. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 12

13 Projektsekretariatet vil i samarbejde med udviklingsgruppen igennem hele projektet sikre dette ved at opsamle og udvikle metoder, der sikrer såvel homogenitet som overførbarhed med henblik på at kunne måle og sammenligne effekt og resultater. Dette felt har stor prioritet og vil være i fokus fra fase 1. Det kan vise sig, at dele af udvikling og opbygning af et fælles metodesetup vil blive varetaget af eksperter, der har erfaring med netop denne type opgave med henblik på at sikre dette afgørende element for den løbende effektvurdering og -evaluering. Dette vil der blive taget stilling til hurtigt efter projekttilsagn, og det vil blive vurderet, hvorvidt dette arbejde skal i udbud. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 13

14 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb WhiteSpace Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, standardsats Anvendes ikke Administration, faktiske udgifter Projektstart 2 ugers indsats for 2 ledere og 6 medarbejdere. Sekretariat i funktion : 1/1 projektleder, 2 ½ (halvtids) udviklingsledere, ½ kommunikationsmedarbejder, ½ økonomimedarbejder, lokale økonomifunktion 3*4 timer7ugen, 4*3 timer/ugen. Styregruppe i alt 12 medlemmer a 85 timer. Forretningsudvalg 1 timer/uge for 2 ledere. Ledertimepris 500 kroner. Lærertimer pris 300 kr. v typer 1 og 375 v typer 2 partnere Projektarbejde, faktiske udgifter Konto 1040: Deltagelse i workshops of konferencer: 152 lærere i 3 konf a 6 timer og 7 workshops a 3 timer. 7 lokale projektledere deltager i kursus i projektledelse i 3 dage. 280 lærere deltager i projektkurser i 4 dage. 35 lærere deltager i 5 studieture a 4 dage inkl. rejsetid. Lærertimepris 300 kr. og for type kroner. Formidling, hjemmeside etc. Udviklingsgruppe med 4 deltagere 2 dg/uge/40 uger om året. 1 ph.d.forsker i 2 år og 8 måneder. Selve programmerne: Pr 1 : 6 mio kroner, pr 2 3,5 mio kroner, pr 3, 4 og 5 hver 2,5 mio kr. Lokale projektledere 4 ½ årsværk (2 * 1/1, 3 * ½, 1*3/4, 1* ¼). Ledelsestimer ved typer 1 partnere 1 t/ ugen. Ledertimepris kr Lærertimepris 300 kr. Udviklingsgruppe 400 kr/timen Ekstern konsulentbistand 3 baseline-studier, kvantitative og kvalitative kr. Bistand til kompetenceudvikling uden for programmerne kr. Foredrag og oplæg ved 3 konferencer og workshops uden for programmerne kroner. Hertil er lagt til brug for kursus for økonomiansvarlige hos partnerne. Ekstern effekt- og procesevaluering kr Revisionsudgifter (PwC) I henhold til beregningsmetoden for revisionsudgifter opgøres udgiften til kr. Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb WhiteSpace Indirekte omkostninger (18 % standardsats) ,18 WhiteSpace I alt ,18 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 WhiteSpace Noter: AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 14

15 Deltagerudgifter m.v. Beløb Deltagerløn, standardsats 0, Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats 0, Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 WhiteSpace Noter: Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt 0,00 WhiteSpace Noter: Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,18 WhiteSpace Noter: WhiteSpace Indsæt beløb for Kontante tilskud ,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,09 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Kontante tilskud Beløb AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 15

16 940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud , Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud , Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering , I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,18 WhiteSpace Noter: Kontante regionale tilskud Der ansøges samtidigt om støtte fra Region Hovedstadens udviklingsmidler inden for ungdomsuddannelsesområdet til dækning af 25 % af budgettet Kontante private tilskud DEA indgår som partner i projektet og yder følgende bidrag: planlægning og gennemførelse af 2 konferencer og 2 woskshops samt 2 arbejdsdage om måneden i 34 måneder. Værdien budgeteret til 2 * kr + 2 * * 34 * 3700 kr Offentlig lignende egenfinansieringegenfinansiering i form af arbejdstid i projektet. Lærere ved partnertype 1 regnes med 300 og 375 kr/timen, medarbejdere ved partnertype 2 regnes med 400 kr/timen. Ledere regnes med 500 kr/timen. Følgende poster finansieres af partnerne 100 %: styregruppens arbejde, deltagelse i konferencer, workshops, kurser, og studieture, overordnet ledelse af de lokale eksperimentarier. Følgende udgifter finansieres med 1/4 i partnernes egenfinansiering og 3/4 finansiering via EU-socialfond og Region Hovedstaden: leder og medarbejdertimer til projektstart, udviklingsgruppens arbejdstid på 2 dage/ugen, eksperimenter inden for de fem programmer, samt de indirekte udgifter afledt af udgifter til administration, projektarbejde, ekstern konsulentbistand og revision. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 16

17 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Nov Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Hovedaktiviteter: Nov Feb Sekretariat, herunder Styregruppe og AB Finpudsning af projektets hovedaktiviteter og milepæle for hele projektperioden. Gennemføres i samarbejde med Udviklingsgruppen. Etablering af uddannelseseksperimentaries organisering, sekretariat og styring. Sekretariatet er beskrevet i bilag 6, hvor også projektets organisering af beskrevet. Etablering af Styregruppe. Etablering af Advisory Board. Opslag af 1 ph.d.-forsker. Der stiles mod ansættelse Ph.d. forsker ansættes i samarbejde mellem et universitet og TEC/Metropol. Ph.d. forsker tilknyttes projektets udviklingsgruppe og bidrager derved til den løbende forskning, vidensproduktion og interne evaluering, som pågår i forbindelse med uddannelseseksperimentarie. Gennem projektets partnere etableres et virksomhedsnetværk. Inden tre måneder fra projektstart udarbejdes en konkret strategi for projektets eksterne evaluering. Strategien forelægges Region Hovedstaden til godkendelse. Strategien bygger på Erhvervs- og Byggestyrelsens Evalueringsguide til inspiration for evaluering og effektmåling i de regionale vækstfora. Evalueringsstrategien udarbejdes i samarbejde med Udviklingsgruppen. Analyse og formidling for at sikre sammenhæng mellem ekstern og intern evaluering. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 17

18 Evalueringsstrategien indeholder en evalueringsmodel, der forventes at være en kombination af en målopfyldelses- og effektvurdering, samt hypoteseafprøvning og procesevaluering. Evalueringen vil være fremadrettet, perspektiverende og umiddelbar implementerbar. Ekstern evaluering sættes i offentligt udbud. Der etableres et forskernetværk, som bidrager med kvalificering af projektet Der er afholdt en startkonference om projektet med intern og ekstern deltagelse. Projektaktiviteterne er fordelt på de deltagende partnerskoler. Udviklingsgruppe Design og Udvikling, Analyse og formidling: Udviklingsgruppen etableres. Finpudsning af projektets hovedaktiviteter og milepæle for hele projektperioden. Gennemføres i samarbejde med Sekretariatet og Styregruppen. Der gennemføres baseline study, som etablerer første vidensgrundlag til brug for kvalificering af projektets målepunkter gennem opsamling af eksisterende viden på områderne for de to overordnede spor og de fem programmer. Der udarbejdes en samkøring af projektets effekter og ovenstående baseline study. Rammerne omkring projektets eksperimenter forberedes. Fire prototype-eksperimenter designes. Skal testes på hhv. TEC og Metropol. Virksomhedsnetværket inddrages i udvikling af programmerne. På baggrund af de fire prototype-eksperimenter, designes og udvikles projektets første egentlige eksperimenter. Der opstilles hypoteser og mål for eksperimenterne. Der udarbejdes en strategi for intern evaluering af programmerne. Strategien for intern evaluering udarbejdes i samarbejde med projektsekretariatet for at sikre sammenhæng mellem intern og ekstern evaluering. Der udarbejdes en strategi for intern evaluering af projektets effekter i forhold til projektets succeskriterier. Strategien udarbejdes i samarbejde med projektsekretariatet for at sikre sammenhæng mellem intern og ekstern evaluering. Ph.d. forskeren samt eksterne forskere vil bidrage til projektets løbende udvikling og kvalitetssikring. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 18

19 Udvikling af strategi for formidling af viden produceret i projektet i projektets rapportserie. Udarbejdelse af strategi for formidling på anden vis end skriftlig, eksempelvis via udbud af workshops til interne projektdeltagere og eksterne interessenter. Innocation Der gennemføres 2 prototype-eksperimenter ved projektets leading partners (TEC og Metropol) samt udvalgte partnere (type 1) inden skolernes eksperimenter igangsættes i fase 2. Virksomhedsnetværket deltager i prototype-eksperimenterne, hvor det er relevant. Januar februar 12 udfoldes de første eksperimenter og projektets liv igangsættes hos partnerinstitutionerne. Partnerne etablerer deres lokale uddannelseseksperimentarium, der udgør rammerne for projektets aktiviteter på institutionen. Der arbejdes indenfor alle tre programmer. Mindst 50 % af de deltagende uddannelsesinstitutioner, deltager i de projekter, som er sat i gang i denne fase. Flexication Der gennemføres 2 prototype-eksperimenter ved projektets leading partners (TEC og Metropol) samt udvalgte partnere (type 1) inden skolernes eksperimenter igangsættes i fase 2. Virksomhedsnetværket deltager i prototype-eksperimenterne, hvor det er relevant. Januar februar 12 udfoldes de første eksperimenter og projektets liv igangsættes hos partnerinstitutionerne. Partnerne etablerer deres lokale uddannelseseksperimentarium, der udgør rammerne for projektets aktiviteter på institutionen. Der arbejdes indenfor begge programmer. Der er igangsat en dialog med centrale interessenter med henblik på at minimere barriererne for et fleksibelt uddannelsessystem Mindst 50 % af de deltagende uddannelsesinstitutioner, deltager i de projekter, som er sat i gang i denne fase. Kommunikation Der udarbejdes en sammenhængende strategi for formidling og pr-virksomhed for projektet. Strategien forelægges Region Hovedstaden til godkendelse inden tre måneder efter godkendelse af projektansøgning. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 19

20 Der etableres en hjemmeside og elektronisk platform for projektet. Vejledninger og andre interne værktøjer for projektets virke formuleres. Afholdelse af startkonference/kick off. Deltagere: partnere, AB, relevante eksterne interessenter. På startkonferencen præsenteres og underbygges projektets hypoteser, perspektiverne og målene for projektet udbredes. Evaluering Strategi for uddannelseseksperimentariets eksterne evaluering udarbejdet og forelagt Region Hovedstaden til godkendelse Den eksterne evaluering sættes i offentligt udbud Strategi for intern evaluering af programmerne og deres projekter udarbejdes Hovedaktiviteter: Mar Aug Sekretariat, herunder Styregruppe og AB Det afdækkes, om der er faglig og økonomisk grundlag for at udvide kredsen af partnere med virkning fra fase 3. Det forholder sig generelt sådan, at økonomien ikke er bundet op på partnere men på eksperimenter. Partnerne byder på et indledende møde i projektopstarten ind på hvilke eksperimenter, de vil gennemføre, samt i hvilken volumen de vil gennemføre eksperimenterne. Der er afsat en pulje til eksperimenter, der ikke på forhånd er øremærket. Ca. 70 % af puljen anvendes til eksperimenter hos nuværende partnere og de resterende 30 % er afsat til nye eller eksisterende partnere. Styregruppen etableres som arbejdende styregruppe. AB involveres i det politiske arbejde omkring den arbejdende Styregruppe. Udviklingsgruppe Design og Udvikling, Analyse og formidling Behovsafdækning, udvikling og gennemførelse af projektlederkursus målrettet lokale projektledere af lokale uddannelseseksperimentarier. Behovsafdækning, udvikling og gennemførelse af efteruddannelsesforløb inden for projektarbejde og evaluering/effektmåling for deltagere (lærere, ledere) i lokale uddannelseseksperimentarier. Gennemføres i samarbejde med projektledergruppen for hhv. Innocation og Flexication. Evaluering af efteruddannelsesforløb. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 20

21 De fem programmer udfoldes og eksperimenter udvikles. Virksomhedsnetværket indgår aktivt i arbejdet. Indsamling af viden og inspiration til opstilling af hypoteser og risikovurdering. Indsamling af viden og inspiration til studieture. Dokumentation af eksperimentresultater og afprøvning af hypoteser. Intern evaluering af den interne vidensspredning på deltagerskolerne kvalitetssikring af ringe-ivandet-effekt. Omskrivning af eksperimentresultater til formidling gennem projektets rapportserie med viden og indblik, der løbende samler erfaringer og resultater fra projektet. Udarbejdelse af håndbøger til overførsel fra eksperiment til praksis. Planlægning og gennemførelse af studietur Innocation Projektledergruppen under hhv. Innocation og Flexication udvikler i samarbejde med Udviklingsgruppen efteruddannelsesforløb inden for projektarbejde og evaluering/effektmåling for deltagere (lærere, ledere) i uddannelseseksperimentarierne. 140 lærere deltager i uddannelsesforløb (identisk aktivitet under Flexication). 7 lokale projektledere deltager i projektlederkursus (identisk aktivitet under Flexication). Eksperimenter udviklet og etableret i fase 1 videreføres. De eksperimenter, der er berammet til at afslutte i denne periode, evalueres. Der udvikles og igangsættes seks nye eksperimenter på baggrund af erfaringerne fra den forrige fase Eksperimenter med positiv effekt implementeres i den ordinære drift. Ledelse og lærere m.fl. på deltagerskolerne indtænker vidensspredning af erfaringer med den eksperimenterende tilgang til udvikling i egen afdeling. 13 lærere deltager i studietur (identisk aktivitet under Flexication). Der oprettes syv forsøgsklassser med fokus på erhvervsrettet innovation og med minimum en virksomhed knyttet til hver Der oprettes syv forsøgsklassser med fokus på talentudvikling på og med minimum en virksomhed knyttet til hver AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 21

22 Der oprettes syv forsøgsklassser med fokus på fag og fagligheder på nye måder og med minimum en virksomhed knyttet til hver Der etableres to tvær-gående talent-team. Der udvikles og implementeret to didaktiske innovations- og talentmodeller. Der udvikles en ny praktikform. Der udvikles to ny kvalitets- og evalueringsmodeller. Flexication Projektledergruppen under hhv. Innocation og Flexication udvikler i samarbejde med Udviklingsgruppen efteruddannelsesforløb inden for projektarbejde og evaluering/effektmåling for deltagere (lærere, ledere) i Uddannelseseksperimentarierne. 140 lærere deltager i uddannelsesforløb (identisk aktivitet under Innocation). 7 lokale projektledere deltager i projektlederkursus (identisk aktivitet under Innocation). Eksperimenter udviklet og etableret i fase 1 videreføres. De eksperimenter, der er berammet til at afslutte i denne periode, evalueres. Eksperimenter med positiv effekt implementeres i den ordinære drift. Nye eksperimenter udvikles på baggrund af erfaringer fra fase 1, herunder på baggrund af baseline studies og input fra forskernetværk. Første erfaringer med politiske barrierer og muligheder opsamles og overleveres til Styregruppe. Ledelse og lærere m.fl. på deltagerskolerne indtænker vidensspredning af erfaringer med den eksperimenterende tilgang til udvikling i egen afdeling. Udarbejdelsen af strategier for skolernes implementering af Innocation og Flexication igansættes (program 3). 13 lærere deltager i studietur (identisk aktivitet under Innocation). Der udvikles og igangsættes fire nye eksperimenter på baggrund af erfaringerne fra den forrige fase. De strukturelle barrierer for flexication er afdækket. Nye metoder for samarbejdsfora er taget i brug. Mindst 50 % af de deltagende uddannelsesinstitutioner, deltager i de projekter, som er sat i gang i denne fase. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 22

23 Der er afholdt to arrangementer rettet mod udlærte/dimittender. Kommunikation Vidensindsamling fra projektets første fase formidles via korte artikler, Uddannelseseksperimentariets elektroniske nyhedsbrev og ved en interne workshop. Informations- og pr-aktiviteter i øvrigt følger den lagte strategi. Vidensspredning gennem afholdelse af 2 workshops for interne og eksterne interessenter. Evaluering Den eksterne evaluering af effektmål og proces igangsættes med udgangspunkt i den gennemførte baseline study. Den eksterne evaluering igangsættes. Der er gennemført en evaluering af de afsluttede eksperimenter. Øvrig evaluering følger evalueringsstrategien. Hovedaktiviteter: Sep Feb Sekretariat, herunder Styregruppe og AB Eventuelle nye partnere involveres i uddannelseseksperimentariet og rustes til at bidrage til projektets aktiviteter. Afholdelse af international midtvejskonference. Styregruppen arbejder med at skabe synergi mellem projektets netværk og partnere. Styregruppen giver politiske anbefalinger til Region Hovedstaden. Der arbejdes med understøttelse af formidlingen af virksomhedernes efterspørgsel og udvikle nye kommunikationskanaler, for at det bliver lettere at sikre efterspørgselsorienteretheden i uddannelseseksperiementariet. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Udviklingsgruppen og projektlederne i Flexication. Udviklingsgruppe Design og Udvikling, Analyse og formidling En gruppe af relevante forskere, f.eks. indenfor erhvervspædagogik og innovation, og SMV er samles i et netværk om uddannelseseksperimentariet og bidrager til forskningsmæssig AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 23

24 kvalificering af projektet gennem inspiration til formulering af nye eksperimenter indenfor de fem programmer. Netværket fokuserer ligeledes på analyse af eksperimentresultater review af håndbøger mv. udarbejdet til overførslen fra eksperiment til praksis. Der arbejdes med understøttelse af formidlingen af virksomhedernes efterspørgsel og udvikle nye kommunikationskanaler, for at det bliver lettere at sikre efterspørgselsorienteretheden i uddannelseseksperiementariet. Arbejdes gennemføres i samarbejde med projektlederne i Flexication og Sekretariatet. Virksomhedsnetværk indgår aktivt i udviklingen af nye eksperimenter. På baggrund af erfaringerne fra første efteruddannelsesforløb, justeres efteruddannelsesforløb inden for projektarbejde og evaluering/effektmåling for deltagere (lærere, ledere) i Uddannelseseksperimentarierne. Efteruddannelsesforløbet indenfor projektarbejde og evaluering/effektmåling for deltagere (lærere, ledere) i uddannelseseksperimentariet gennemføres med en ny kreds af deltagere. Udvikling af kursus for uddannelsesledere, uddannelsesudviklere og undervisere med fokus på innocation og flexication i det daglige arbejde med uddannelse. Der planlægges og gennemføres en konstituering af et refleksionsrum for projektets centrale aktører. Refleksionsrummet skal skabe en fælles forståelse af tingenes tilstand ud fra baseline study, erfaringer fra de første eksperimenter, international konference, studieture, virksomhedsog forskernetværk. Refleksionsrummet arbejder med grundlæggende værdier og mål for indsatsen med fornyelse af programmer og fokusområder i uddannelseseksperimentariet. Arbejdet danner grundlag for eksperimenter i projektets fase 4 og 5, men også for Styregruppens evt. politiske anbefalinger til Region Hovedstaden. Planlægning og gennemførelse af studietur. Der udvikles et kursus for uddannelsesledere, uddannelsesudviklere og undervisere med fokus på innocation og flexication i arbejdet med uddannelse. Innocation Eksperimenter fra fase 2 videreføres. De projekter der er berammet til at slutte i denne periode evalueres. Der udvikles og igangsættes seks nye eksperimenter på baggrund af erfaringerne fra den forrige fase. Lærere deltager i studietur. Lærere deltager i uddannelsesforløb. Der oprettes 14 nye forsøgsklasser med fokus på erhvervsrettet innovation og med minimum en virksomhed knyttet til. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 24

25 Der oprettes 14 nye forsøgsklasser med fokus på talentudvikling på og med minimum en virksomhed knyttet til hver. Der oprettes 14 nye forsøgsklasser med fokus på fag og fagligheder på nye måder og med minimum en virksomhed knyttet til hver. Der etableres fire nye tværgående talent-team. Der udvikles to nye didaktiske innovations- og talentmodeller. Der uddannes og tilknyttes 10 pædagogiske mentorer til undervisningen i forsøgsklasserne. Der etableres fem partnerskabsaftaler mellem institutioner og virksomheder med fokus på virksomhedernes aktive inddragelse i undervisningen. Der udvikles to nye kvalitets- og evalueringsmodeller. Der gennemføres kompetenceudviklingsforløb i nye ledelses- og organisationsformer på 2 partnerinstitutioner. Der arbejdes med understøttelse af formidlingen af virksomhedernes efterspørgsel og udvikle nye kommunikationskanaler, for at det bliver lettere at sikre efterspørgselsorienteretheden i uddannelseseksperiementariet. Arbejdes gennemføres i samarbejde med Udviklingsgruppen og Sekretariatet. Flexication Lærere deltager i studietur. Lærere deltager i uddannelsesforløb. Der udvikles og igangsættes fire nye eksperimenter på baggrund af erfaringerne fra den forrige fase. Der udvikles to nye samarbejdsformer med henblik på at oversætte behov fra aftagerne til uddannelse. To virksomheder involveres i eksperimenter inden for programmet. Der udvikles to skræddersyede forløb til virksomheder. Mindst 50 % af de deltagende uddannelsesinstitutioner, deltager i de projekter, som er sat i gang i denne fase. Der er afholdt yderligere fire arrangementer rettet mod udlærte/dimittender. Muligheden for at etablere individuelle designspor er afdækket. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 25

26 Der arbejdes med understøttelse af formidlingen af virksomhedernes efterspørgsel og udvikle nye kommunikationskanaler, for at det bliver lettere at sikre efterspørgselsorienteretheden i uddannelseseksperiementariet. Arbejdes gennemføres i samarbejde med Udviklingsgruppen og Sekretariatet. Kommunikation Planlægning og afholdelse af international midtvejskonference. På midtvejskonferencen præsenteres de foreløbige erfaringer og konkrete resultater i det forsknings-, udviklings- og evalueringsmæssige arbejde i uddannelseseksperimentariet. Der vinkles i et regionale perspektiv og der lægges op til international dialog om fremtiden for erhvervsrettede uddannelser med uddannelseseksperimentariet som referenceramme. Udarbejdelse af engelsksproget videnspublikation i tilknytning til projektets midtvejskonference, gennemføres i samarbejde med phd-forsker og Udviklingsgruppen. Erfaringer og resultater fra de gennemførte eksperimenter indgår i publikationen. Der arbejdes for at publikationen fører til omtale i relevante internationale medier. Region Hovedstaden indtænkes som mulig medafsender. Der planlægges og afholdes to workshops, hvor deltagende medarbejdere og ledere ved partnerinstitutionerne gennem praksisnære øvelser trænes i selv at anvende erfaringerne fra gennemførte eksperimenter aktivt. Arbejdet med at udvikle nye kommunikationskanaler for formidling af virksomhedernes behov til uddannelsesinstitutionerne igangsættes. Informations- og pr-aktiviteter i øvrigt følger den lagte strategi. Evaluering Ekstern evaluator færdiggør evalueringen af effekt af og proces i projektets første tre faser og sammenfatter observationerne i delrapport 1. Der er gennemført en evaluering af de afsluttede eksperimenter. Evaluering i øvrigt følger evalueringsstrategien. Hovedaktiviteter: Mar Aug Sekretariat, herunder Styregruppe og AB Det afdækkes, om der er faglig og økonomisk grundlag for at udvide kredsen af partnere med virkning fra fase 5. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 26

27 Udviklingsgruppe Design og Udvikling, Analyse og formidling Virksomheds- og forskernetværk fortsætter. Der arbejdes med udbredelsen af mind settet om brugerfokus i undervisning og uddannelsestilbud. Refleksionsrum fortsætter. Planlægning af studietur. Innocation Lærere deltager i studietur. Der udvikles seks nye eksperimenter på baggrund af erfaringerne fra den forrige fase. Der etableres fire nye tværgående talent-team. Der udvikles to nye didaktiske innovations- og talentmodeller. Der etableres fem yderligere partnerskabsaftaler mellem institutioner og virksomheder med fokus på virksomhedernes aktive inddragelse i undervisningen. Der udvikles yderligere en ny praktikform. Der udvikles en virtuel praksisklynge. Der etableres en tværgående taskforce om praktikpladser. Der udvikles yderligere to nye kvalitets- og evalueringsmodeller. Der gennemføres kompetenceudviklingsforløb i nye ledelses- og organisationsformer på yderligere tre partnerinstitutioner. Flexication Lærere deltager i studietur. Der udvikles og igangsættes fire nye eksperimenter på baggrund af erfaringerne fra den forrige fase. Der etableres et tværgående fora for samarbejde om udviklingen af nye og eksisterende uddannelser. Yderligere fire virksomheder deltager i eksperimenter inden for programmet. AnsøgerID: Version: 5- Dato: 5. September :16 27

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Projektet og programmerne Udviklingsgruppen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 2012-02-27 1 Indhold Projektkarakteristik... 2 Baggrund for Det erhvervsrettede

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Fremtidens erhvervsskole - udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Fremtidens erhvervsskole - udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Erhvervsrettet innovation

Erhvervsrettet innovation Erhvervsrettet innovation PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS Hvad er på spil? Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte fag frem

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Evaluering af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium. Slutevaluering

Evaluering af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium. Slutevaluering Evaluering af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Slutevaluering UDARBEJDET AF: ANJA UGLEBJERG, SISSEL KONDRUP OG FLEMMING PEDERSEN DECEMBER 2014 EVALUERING AF DET ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSESLABORATORIUM

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2011 i VIA,, der falder inden for en af følgende kategorier (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012): Projekter

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 2 Introduktion til nye evalueringsformer Her beskrives kort fire nye tilgange som et supplement til evaluering

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere