Rehabilitering når livet skal leves hele livet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering når livet skal leves hele livet?"

Transkript

1 Rehabilitering når livet skal leves hele livet? NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND DEN. 2. OG 3. OKTOBER 2014 I MIDDELFART ARRANGØR: DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS) Konferencen sætter fokus på det højaktuelle emne rehabilitering, der arbejdes med i samtlige danske kommuner. Emnet vil blive belyst og debatteret af forskellige eksperter ud fra det historiske, økonomiske og politiske perspektiv samt ikke mindst omsorgs- og ældreperspektivet. Desuden vil der være en række inviterede symposier, hvor rehabilitering også vil være i fokus og give mulighed for yderligere debat. Endvidere vil der være et særligt symposium målrettet ph.d.-studerende, som her vil have mulighed for at fremlægge deres arbejde og få feedback fra eksperter indenfor gerontologisk forskning. Tak til ÆldreSagen og Kirsten Avlunds familie for bidrag til Kirsten Avlund Prisen og til Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber, LVS, for bidrag til Karen Christensens deltagelse Tak til Oticon for støtte til den nationale konference STED: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, DK-5500 Middelfart Teleslynge forefindes 1

2 2. oktober 2014 Kl Kl Registrering, kaffebuffet med brød, juice og frugt Velkomst v/professor Tine Rostgaard, formand for DGS Kulturelt indslag Kl Perspektiver på rehabilitering Oplæg om det historiske perspektiv v/professor Emerita Marianne Schroll Oplæg om det økonomiske perspektiv v/professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU Oplæg om det politiske perspektiv v/fuldmægtig Anja Bihl-Nielsen, Kontor for Ældre og Demens, Socialstyrelsen Oplæg om ældreperspektivet v/videnskabelig assistent, ph.d. Jette Thuesen, PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU Oplæg om omsorgsperspektivet v/professor Karen Christensen, Afdelingen for Sociologi, Bergen Universitet Debat. Ordstyrer: Professor Tine Rostgaard, formand for DGS Kl Restaurant Frokost inkl. kaffe Kl Lokale A1/A2 Symposium: Erindrings-, identitets- og relationsarbejde med ældre Ordstyrer: Morten Hedelund, projektleder, Ensomme Gamles Værn Morten Hedelund, projektleder, Ensomme Gamles Værn. Fortæl for Livet livsfortællingsgrupper for ældre Jon Dag Rasmussen, ph.d.-studerende, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. At komme hinanden nærmere via læsegrupper Nelli Øvre Sørensen, lektor, Mette Andresen, lektor, Forskning og Innovation, University College Sjælland Ældre borgere sociale relationer og kulturinstitutioners rolle i social inklusion Kl Lokale J Symposium: Rehabilitering i medvind og modvind Ordstyrer: Maj Vingum Jensen, seniorkonsulent, Ældre Sagen Pernille Tufte, seniorkonsulent, Ældre Sagen Rehabilitering i tilknytning til hjemmehjælp 2

3 Marie Lilja Jensen, konsulent, Ældre Sagen Rehabilitering og pårørende og frivillige Mirjana Saabye, seniorkonsulent, Ældre Sagen Rehabilitering og patientinddragelse Kl Maj Vingum Jensen, Seniorkonsulent, Ældre Sagen Genoptræning og vedligeholdende træning i kommunerne Symposium: Professionerne og borgeren Ordstyrer: Anne Liveng, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Mette Andresen, lektor, Tania Hansen cand.pæd.ant., Dorte Tovgaard cand.pæd.psych., Kirsten Teilgaard Lund, cand.cur., Katja Arnoldi, lektor, Nelli Øvre Sørensen, ph.d., University College Sjælland Hverdagsliv med demens: perspektiver fra demente, deres pårørende og frivillige Jette Henriksen, lektor, Inge Bundgaard Øster, adjunkt, Karen Pallesgaard Munk, ekstern forskningslektor, Center for Forskning i Aldring og Demens, VIA University College Er det de unges drøm at passe de syge ældre? Bjarne Rose Hjortbak, forsker og konsulent, MarselisborgCentret Det professionelle faglige skøn en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft Kl Kl Lokale B1 Ulla Christensen, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, Gritt Marie Malling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, Berit Christensen, evalueringsmedarbejder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Mødet mellem den ældre borger og det kommunale system; hvordan forstås og forhandles hverdagsrehabilitering Kaffebuffet med kage, juice og frugt Symposium for ph.d.-studerende Ordstyrer: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU Eksperter: Professor emerita Marianne Schroll og Lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU Ph.d. studerende: Tove Lise Nielsen, CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marselisborg- Centret samt Ergoterapeutuddannelsen VIA University College Rehabilitering af ældre i eget hjem et studie af effekt og af borgernes perspektiv Kathrine Rayce, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet Tværsektorielle telemedicinske, superviserede træningsforløb ved KOL Louise Scheel Thomasen, Center for Sund Aldring, KU Jeg vil bare gerne være mig selv igen Kl Symposium: VEGA NYT: Teknologi - Betydning og velvære Ordstyrer: Projektleder Inger-Lise Dyrholm, VEGA Pia Østergaard, leder, Demenscenter Viborg, Teknologi i Hverdagen - Når hukommelsen svigter" - forskellige hjælpemidlers livsforbedrende potentiale 3

4 Emma Winther, leder, Kastaniehaven, Give "Sig det med Billeder" - brug af digitalt understøttet fortælling og billedbårne kontaktformer Kl Lokale J Kl Lokale A1/A2 Knud Ramian, seniorkonsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Århus Teknologiens betydning - for hvad? Symposium: Socialpolitiske og gerontologiske refleksioner over rehabiliteringsperspektivet Ordstyrer: Jette Thuesen, ph.d., videnskabelig assistent, PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU. Karen Christensen, professor, afdelingen for Sociologi, Bergen Universitet Socialpolitiske refleksioner over rehabiliteringsperspektivet Tine Rostgaard, professor med særlige opgaver, Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet Rehabilitering som social investeringspolitik Symposium i 2 dele om hverdagsrehabilitering Ordstyrer: Eva Algreen-Petersen, konsulent, ph.d., Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Symposium del 1 Knud Erik Jensen, konsulent, Udvikling og Dokumentation Hverdagsrehabilitering i plejebolig: Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse et projekt støttet af Helsefonden Symposium del 2 Dorte Steenberg, næstformand, DSR Hverdagsrehabilitering: reel selvbestemmelse og frihed til at klare sig selv eller et samfundsmæssigt opdragelsesprojekt af ældre. Kl Lokale B1 Ekstraordinær generalforsamling for medlemmer af DGS Kl Sammen! Kig ind på Aktivitetscenter Skt. Josef. En film om sociale relationers betydning for sundhed blandt ældre. v/ Anne-Katrine Hansen, visuel antropolog, dokumentarfilmmager og Kamilla Nørtoft, post.doc., Center for Sund Aldring (CESA), KU. Kl Kl ? Restaurant Århundredets børn v/professor Emerita Marianne Schroll Drinks (serveres i hall foran lokale F) 3-retters middag efter køkkenchefens valg. 4

5 3. oktober 2014 Kl Lokale J Symposium: Palliation og rehabilitering til syge og svækkede ældre mennesker Ordstyrer: Jette Thuesen, Jorit Tellervo og Mette Raunkiær, PAVI - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU. Lene Jørgensen, sygeplejerske og Helene Heindorf, fysioterapeut, Palliativt Team, Vejle Sygehus Palliation og rehabilitering med afsæt i palliativt team. Er det noget særligt, når målgruppen er syge og svækkede gamle mennesker og kan palliation og rehabilitering gå hånd i hånd? Mette Foldager, udviklingssygeplejerske på Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Palliation og rehabilitering med afsæt i geriatrisk afdeling. Hvordan kan palliation koordineres med øvrige indsatser i det geriatriske felt? Karen la Cour, ergoterapeut, p.hd. og Åse Brandt, ergoterapeut, p.hd. forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Hverdagen med livstruende sygdom. Hvilke behov og problemer oplever mennesker med livstruende sygdom i hverdagen og er der forskel ift. alder? Kl Lokale A1/A2 Frie Ordstyrer: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU Nina Greiffenberg, fysioterapeut, MI; Anne Skjoldan, cand.mag. MPG; Tina Gamstrup Nørholm, fysioterapeut, MR; Eva Ejlersen Wæhrens, MScOT, dr.med.sci (ph.d.); Ulrik Hesse, can.scient.stat., Gladsaxe Kommune Livskvalitet og funktionsevne - en undersøgelse af hjemmehjælpsmodtagere, der er rehabiliteret i Gladsaxe kommune i årene Helene Hoffmann, adm. direktør, Type2dialog Implementering af META-rehabilitering på ældreområdet Louise Thule, chef for Virksom Træning, Ældre og Handicapforvaltningen, Odense Kommune "Rehabilitering version 2.0 : Odense Kommune som case Kl Lokale B1 Frie Ordstyrer: Eva Algreen-Petersen, konsulent, ph.d., Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Pernille Ravn Jakobsen, lektor, projektleder, Finn Mogensen, ph.d. forskningsprogramleder for Velfærdsteknologi og Rehabilitering, University College Syddanmark Betydningen af anvendelse af Virtuel genoptræning for borgeren Helene Nikolajsen, fysioterapeut, cand.scient.san., Charlotte Aagaard Nielsen, fysioterapeut, cand.scient.san., University College Syddanmark Personforflytning i et rehabiliterende perspektiv, et observationsstudie 5

6 Kl Agnete Meldgaard Hansen, ph.d.-studerende, Center for Arbejdslivsforskning, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC), Roskilde Universitet Rehabiliterende kropsarbejde i ældreplejen Symposium: Uden mad og drikke duer rehabilitering ikke Ordstyrer: Julie Møller, fuldmægtig, Socialstyrelsen Julie Møller, fuldmægtig, Socialstyrelsen Hvilken rolle spiller ernæringsindsatser i kommunale rehabiliteringsforløb? Anne Marie Beck, seniorforsker, EFFECT, Herlev Hospital Uden mad og drikke duer helten ikke Birgitte Højlund, ergoterapeut og udviklingskonsulent Alle arbejder da i deres eget hjem - Måltidet som udgangspunkt for hverdagsrehabilitering på plejecentret Kl Kl Lokale B1 Kaffebuffet med brød, juice og frugt Symposium: Copenhagen Aging and Midlife Biobank beskrivelse af studiet og tidlige resultater Ordstyrer: Rikke Lund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU Rikke Lund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU Præsentation af Copenhagen Aging and Midlife Biobank Åse Marie Hansen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU Social ulighed i allostatic load Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU Social ulighed i kronisk sygdom, selvvurderet helbred og funktionsevne Erik Lykke Mortensen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, KU Kognitiv funktion og demografiske faktorer Kl Lokale J Frie Ordstyrer: Anders Møller Jensen Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, Klinisk Institut, Syddansk Universitet / udviklingskonsulent, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD) VIA University College, Stina Bjørnskov, adjunkt, Ergoterapeutuddannelsen, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD) VIA University College Liv i minderne et redskab til at fastholde identiteten hos mennesker med demens. Resultater af en evalueringsundersøgelse (demens) Birgitte Woge Nielsen, lektor, VIA University College, Aarhus, Mette Lysdal Heinze, ergoterapeut, Kjellerup Kommune Op af stolen - Fysisk aktivitet i naturen for ældre med demens Inge Kolind, specialkonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Udvikling af et aktivitetstilbud til ældre hjemmeboende 65 + årige borgere 6

7 Lise Nevstrup Andersen, ergoterapeut og Master i Natur, Sundhed og Haver, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aldrig for gammel til naturoplevelser (aktiviteter) Kl Frie Ordstyrer: Anne Marie Beck, seniorforsker, EFFECT, Herlev Hospital Bettan Bagger, seniorlektor, Kitt Vestergaard, seniorlektor, Lone Bech, adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & ph.d., University College Sjælland Sammenhængende forløb for borgere med KOL med særligt fokus på den oplevede kvalitet i hverdagsliv og forløb Kitt Vestergaard, seniorlektor, Bettan Bagger, seniorlektor, Lone Bech, adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & ph.d., University College Sjælland Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi Karen Margrethe Maglekær, lektor, cand.cur., Ulla Dalby, adjunkt, University College Sjælland Faktorer der fører til genindlæggelse eller uhensigtsmæssige indlæggelser Britta Hørdam, seniorforsker, University College Sjælland Ældres muligheder for inddragelse i eget forløb i overgange mellem hospital of hjemmepleje Kl Lokale A1/A2 Symposium: Når livet skal høres hele livet Ordstyrer: Søren Hougaard, Høreforeningen Søren Hougaard, generalsekretær, European Hearing Instrument Manufacturers Association Hvor mange taler vi om og hvad taler vi om? Kirsten Worsøe, hørekonsulent, Specialcenter Roskilde (SRC) Kommunikation Høretab og ko-morbiditet Anne-Mette Mohr, psykolog, Psykologcentret NV, København De psykosociale følger af høretab Majbritt Garbul Tobberup, landsformand, Høreforeningen Hør lige her! Kl Restaurant Kl Lokale følger Kl Kl Frokost inkl. kaffe Initierende frokostmøde om etablering af Dansk Gerontologisk Selskabs Forum for Kvalitativ Gerontologi (DGS-K) Ordstyrer: Anne Leonora Blaakilde, forskningslektor, ph.d., Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU Kirsten Avlund Prisen Prisforelæsning og overrækkelse af ærespris Afslutning v/professor Tine Rostgaard, formand for DGS 7

8 Lokaleoversigt 8

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Gammel og svækket i nye omgivelser

Gammel og svækket i nye omgivelser Jette Thuesen Gammel og svækket i nye omgivelser Narrativt arbejde i brugerorienterede rehabiliteringsforløb Ph.d.-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI

MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi Dimission 2013 Master i Sundhedsantropologi Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi Dimission 2013 Indhold

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg Praktiske oplysninger: Undervisning i Vejle foregår på UC Lillebælt, Soldalen 8, 7100 Vejle i lokale 04 Alle undervisningsdage gennemføres kl. 9.00 15.00 Undervisningsdag 1 Undervisere: Vejle: Birgitte

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN?

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation hvordan får vi mere effekt af innovationen? Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation ApS Valkendorfsgade

Læs mere

Kan man flytte solen?

Kan man flytte solen? Kan man flytte solen? Et aktionsforskningsprojekt om at bringe naturen ind i hverdagen på plejehjem Ph.D. af: Eva Algreen-Petersen Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Roskilde Universitet

Læs mere