Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ægteskab Uden Grænser. Landsforeningen af dansk-udenlandske ægtepar. Generalforsamlingen foregår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ægteskab Uden Grænser. Landsforeningen af dansk-udenlandske ægtepar. Generalforsamlingen foregår"

Transkript

1 København, Februar 2009 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ægteskab Uden Grænser Landsforeningen af dansk-udenlandske ægtepar. Generalforsamlingen foregår lørdag den 28. marts 2009 kl. 15 til ca. 17 på Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D (indgang ad bagindgangen ved Vestervoldgade og Løngangstræde). Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag om vedtægtsændringer 5. Indkomne forslag 6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til info(at)aegteskabudengraenser.dk eller til Anne Marie Voldborg, Skovskellet 1, 2840 Holte. 1

2 Efter generalforsamlingen går de der har lyst til lidt socialt samvær med nogle bestyrelsesmedlemmer samt andre medlemmer ud og spiser på restaurant Rizraz. ( ) Kompagnistræde 20 - København. Det er max. 3 minutters gang fra rådhuset. De har en vegetarisk buffet fra middelhavslandene til 89 kroner og hovedretter med både fisk og kød fra 119 til 159 kroner. Foreningen har reserveret 30 pladser. Disse bliver tildelt efter først til mølle princippet. Tilmelding til spisning er nødvendigt, senest den 25. marts på info(at)aegteskabudengraenser.dk eller til Anne Marie Voldborg, Skovskellet 1, 2840 Holte. Fra bestyrelsen. I bestyrelsen bliver vi en gang i mellem kontaktet af journalister, studerende eller andre personer der gerne vil komme i kontakt med nogle af vores medlemmer. Det har dog vist sig at være en umulig opgave at prøve at finde de medlemmer som journalisten eller de studerende er interesseret i. Derfor henviser bestyrelsen journalister og studerende der gerne vil have kontakt med Ægteskab uden Grænsers medlemmer til at skrive på vores Forum på under rubrikken journalister og studerende med mere. Husk at se efter og henvend jer direkte til journalisten eller til den studerende. Kære medlemmer Hvis du kunne tænke dig at være med til at videreudvikle vores hjemmeside, og har lidt tid til overs, hører vi meget gerne fra dig. Vi har mange ønsker og idéer til forbedringer m.v. men ingen af os i bestyrelsen eller blandt de frivillige har de store web-design/programmeringsevner. Skriv endelig til os på info-mailen, og så hører du fra os. Med venlig Hilsen, Web-master Søgsmål mod de danske udlændingemyndigheder af Anne Møller ÆUG vil gerne stå i spidsen for et søgsmål mod de myndigheder, der er ansvarlige for manglende og forkert vejledning til dansk-udenlandske par i spørgsmål om anvendelse af EU-reglerne til at opnå familiesammenføring i Danmark. Vi vil derfor meget gerne høre fra jer, der har været ude for episoder, der involverer Udlændingeservice og/eller Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, herunder den siddende minister såvel som tidligere ministre. Det er af afgørende betydning, at vi kan bevise en eventuel vildledning eller manglende vejledning. Derfor er vi meget interesseret i at høre fra jer, der har skriftligt bevis på jeres oplevelser. Dette betyder imidlertid ikke, at vi ikke er interesseret i jer, der blot er blevet fejlagtigt vejledt pr. telefon. ALLE opfordres til at henvende sig, da det grundlæggende er vigtigt at få et billede af sagens samlede omfang. Vi har lagt et skema ud på vores hjemmeside, Det er et Word-dokument som kan downloades direkte. I bedes udfylde det og sende det vedhæftet i en til anne(at)aegteskabudengraenser.dk. Derefter vil vore jurister se nærmere på, hvilke tilbagemeldinger der vil kunne danne grundlag for en sagsførelse mod udlændingemyndighederne. 2

3 Jer, der allerede har henvendt jer og har modtaget og returneret skemaet, er registreret. I behøver således ikke foretage jer yderligere. Uanset om jeres oplevelse kan bevises eller ej, ønsker vi med dette initiativ at vise, at vi repræsenterer alle, som føler sig forkert behandlet. Ud fra de mange henvendelser vi har modtaget i løbet af sommeren/efteråret 2008, ved vi, at det drejer sig om rigtigt mange mennesker. Netværk i Århus af Anne Jensen Tænk engang - at komme fra et eksotisk sted som Sri Lanka, Zanzibar eller Indonesien og så pludselig en dag vågne op i Danmark, i det mørke Jylland, i eller omkring landets næststørste by med tilnavnet Smilets By. Og så skulle forholde sig til dette folkefærd, som trods navnet ikke umiddelbart forekommer særligt smilende, har en mærkelig dreven accent og i øvrigt ikke er alt for geniale: Hvorfor sidder århusianerne for eksempel oppe på hustagene og ser tv-avisen? - Så kan de bedre se vejret! Hvorfor tager århusianerne så altid en stige med på indkøb? - Hvis nu priserne skulle blive sat op. Ja fordomme er der nok af. Vi er derfor et par stykker, som gerne vil prøve at starte et netværk op, så vi kan hjælpe hinanden, give hinanden gode råd og hjælpe ÆUG med at hjælpe dansk/udenlandske par. Indtil videre er vi tre piger, der mødtes første gang i oktober, og aftalte at mødes den sidste torsdag i måneden, hvilket vi så har gjort på en cafe nede i byen. Det har allerede været meget givtigt at kunne trække på hinandens erfaringer, oplevelser og forståelse. Der er desuden blevet delt ÆUG foldere rundt på Hovedbiblioteket, Borgerservice på Rådhuset og på Sprogskolen så håber vi der er flere som får kendskab til ÆUG og måske også vores spæde netværk her i Århus, som måske kunne udvikle sig til mere end blot café besøg. Hvis nogen kunne tænke sig at være med kan de kontakte Anne Jensen på annebj_78(at)yahoo.com eller på ÆUGs forum kan Hawa kontaktes med en pm. Konstitueret Formand: Louise Vinther Alis Næstformand: Line Bøgsted Kasserer: Sidse Hansen Ünal Mails: raadgivning(at)aegteskabudengraenser.dk medlemsservice(at)aegteskabudengraenser.dk nyhedsbrev(at)aegteskabudengraenser.dk Øvrig kontakt til Ægteskab uden Grænser: info(at)aegteskabudengraenser.dk Telefonrådgivning er midlertidigt lukket Nyhedsbrev: Anne Marie Voldborg, Ansvarh. redaktør, Skovskellet 1, 2840 Holte Modtager du nyhedsbrevet med posten, så er det tegn på at vi ikke kan komme i kontakt med dig på mail.har du en ? Vi ville være meget glade for at kunne sende nyhedsbrevet til din . Send din -adresse til medlemsservice(at)aegteskabudengraenser.dk Det sparer foreningen for store udgifter til fotokopiering og frimærker. På forhånd tak. (at) står Dette for at undgå at søgemaskiner finder vores mailadresse og bombarderer mailboksen med uvedkommende mails. 3

4 Danmarks fortolkning af familiesammenføring efter EU-regler. En Præcision! I sidste nyhedsbrev blev de nye regler for familiesammenføring efter EU-regler beskrevet. Et punkt viste sig ikke være tydeligt og det er situationen for de pensionerede. Hvilke danske borgere kan gøre brug af reglerne om ophold efter EU-retten? Alle Danske statsborgere, der har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land. nemlig: Arbejdstager eller pensioneret arbejdstager, Selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, Tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder, Udstationeret (af firma i Danmark til et andet EU/EØS-land) Studerende, (skal kunne forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer) Person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) (skal kunne forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer) Vi stillede spørgsmålet til Udlændingeservice og fik svar den 10. februar 2009 på brugerpanelsmødet. Vi fik at vide at når de skriver pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, pensioneret arbejdstager eller pensioneret tjenesteyder så mener udlændingestyrelsen ikke alle pensionerede men kun de personer der har været arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder i et andet EU-land, hvor de blev pensioneret og derefter vender tilbage til Danmark. Er du pensioneret i Danmark og flytter du til et EU-land, bliver du betragtet som selvforsørgende. Flytter du tilbage til Danmark er det under kategorien selvforsørgende og ikke under kategorien pensionerede. Dette har betydning fordi selvforsørgende skal forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer. Som selvforsørgende skal man råde over indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold. Man må ikke kunne falde det offentlige til byrde. Man må fx ikke have modtaget social bistand under opholdet i det andet EU-land. For pensionerede arbejdstagere, pensionerede selvstændige erhvervsdrivende eller pensionerede tjenesteydere kræves ingen forsørgelse for en ægtefælle/registrerede partner/samlever eller for børn under 21 år. De skal kunne forsørge børn over 21 år, forældre/bedsteforældre, andre familiemedlemmer i husstanden. Louise, Anne og Bolette var til et møde med Udlændingeservice angående Visum-regler den 13. januar af Bolette Kornum Pernille Piel-Steenberg, Souschef, Visumkontoret forklarede om opbygningen af visum-kontoret, antal sager, behandlingstider, selve systemet med visum-ansøgninger, samt gennemgang af gældende lovgivning (som beskrevet i visum-notat af 31. marts 2008, gældende fra 1. maj 2008) og ny lovgivning, besluttet ved Lov nr af 19/12/2008, som er gældende fra senere i 2009 (1.marts og 1. juli). Der arbejdes p.t. på udarbejdelse af et opdateret visum-notat, som skal indeholde den nye lovgivning. ( eller HUSK AT DE ÆNDRINGER SOM ER OMFATTET AF DE NYE REGLER FØRST TRÆDER I KRAFT 1. MARTS OG 1. JULI ANSØGNINGER INDGIVET INDEN BLIVER BEHANDLET EFTER NUVÆRENDE/TIDLIGERE PRAKSIS! I december 2008 har flere nye lande tiltrådt Schengen samarbejdet. Schengen samarbejdet består nu mellem Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, 4

5 Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Deres statsborgere skal ikke have visum for at rejse ind i Danmark. Og udlændinge der har "visse typer opholdstilladelser" i Schengen området behøver heller ikke visum til Danmark. For at vide om du har sådan en opholdstilladelse kan man spørge de myndigheder i det land der har givet opholdstilladelsen) ( Danmark har fornyeligt også indgået visumlempelsers aftaler med en række lande. (se Udlændingeservice har muligheden for at betinge visummet af en økonomisk sikkerhedsstillelse ( kr niveau) der forfalder hvis personen ikke forlader Danmark til tiden. Denne økonomiske sikkerhed stilles ved privatbesøg fra immigrationslande f.eks. ved besøg af kæreste og søskende eller når personen har en svag tilknytning til hjemlandet. Visummet til ægtefæller (man skal være gift inden ansøgningstidspunktet af visummet), faste samlever, mindreårige børn og forældre, bliver ikke betinget af denne økonomiske sikkerhedsstillelse. Visum til gravide gives kun når hun udrejser senest 2½ måned før den fastsatte termin. Dette gælder dog ikke hvis hun er gift med en dansk statsborger, eller med en person der har en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold. Fødselens udgifter i Danmark skal være dækket af en forsikring. Reglen gælder heller ikke når der er indgået en aftale med et dansk hospital om fødslen, og at regningen er forudbetalt. Grunden til at man har indført særlige regler for gravide og tidspunkt for visum er, at læger m.fl. anviser at en gravid ikke bør rejse med fly indenfor de sidste to måneder inden fødslen og ej heller indenfor de første to måneder efter fødslen. Og da et visum maksimalt kan gælde 90 dage, er visumperioden ikke lang nok til at ansøgeren kan opholde sig i DK både før og efter fødslen, som alt andet lige bliver minimum 120 dage. Hvorvidt der er tale om et forretningsvisum eller kulturelt visum afgøres af den danske repræsentation eller af Udlændingeservice i henhold til ansøgningen, så ansøger behøver ikke at vurdere det selv, hvilket nemlig kan være meget svært. Ægteskab uden Grænser havde sendt nogle spørgsmål til Udlændingeservice og fik svar. Det gældende visumnotat beskriver visumpraksis efter 1. maj HUSK AT DE ÆNDRINGER SOM ER OMFATTET AF DE NYE REGLER FØRST TRÆDER I KRAFT 1. MARTS OG 1. JULI ANSØGNINGER INDGIVET INDEN BLIVER BEHANDLET EFTER NUVÆRENDE/TIDLIGERE PRAKSIS! Spørgsmål: I visumnotatet tages der ikke højde for problematikken for homoseksuelle. Hvis den udenlandske partner er fra et af immigrationslandene med referencebegrænsning, kan det ofte være svært for parret at bevise at deres forhold er reelt, da de ofte har skjult deres seksualitet på grund af landets regler om homoseksualitet, dette er bl.a. tilfældet i flere asiatiske, afrikanske og arabiske/mellemøstlige lande. Hvorledes forholder Udlændingeservice og den danske repræsentation til dette? SVAR: Myndighederne kræver ikke intim dokumentation, billeder samt evt. udtalelser fra danske venner og familie er nok. Man kan altid som dansk statsborger bede om at tale med en dansk ansat på en dansk repræsentation, og hvis den danske partner er bosiddende i DK, kan de bede om hjælp fra Udlændingeservice for at undgå problemer m.v. for sin udenlandske partner. Med hensyn til World Out Games (Et slags OL for homoseksuelle som afholdes i København i 2009) har Udlændingeservice/Visumkontoret haft møder med arrangørerne, og har kontaktet de danske repræsentationer ang. arrangementet. Der tages hensyn til hvor mange oplysninger ansøgeren kan komme med af hensyn til deres sikkerhed. 5

6 Spørgsmål: Proforma/tvangsægteskab: Hvorledes skal et par som har fået afslag på en familiesammenførings ansøgning på grund af proforma/tvangsægteskab mistanke bevise at deres forhold er reelt, når de ikke har mulighed for at mødes i Danmark da den udenlandske partner ikke kan få visum efter et afslag? SVAR: Man skal søge Familiesammenføring igen, efter at den danske partner har besøgt partneren i det andet hjemland. Spørgsmål angående Afsnit 9.4 i notatet, som omhandler en eventuel retssag angående opholdstilladelse til børn (En såkaldt 52-sag): Hvis et mindreårigt barn ikke har familie i hjemlandet; kan barnet så få processuelt ophold i Danmark under retssagen, eller på anden vis være sammen med familien i DK? SVAR: Det er op til domstolen at afgøre, og ikke Udlændingeservice. Men der tages hensyn til barnets tarv i hjemlandet, og dermed hvorvidt der er familie tilstede eller ej. Spørgsmål: Det har jo hidtil været sådan, at så længe man har en opholdstilladelse i et EU-land (national eller EU-ophold), kan man bevæge sig frit i op til 3 måneder sammenhængende i samtlige EU-lande. SVAR: Det er også stadig gældende! Spørgsmål: Gælder visumpligten for danskernes ægtefæller, som er statsborgere i et visumpligtigt land, og som bor sammen med deres ægtefælle i et andet EU-land hvor de har benyttet sig af EUrettens frie bevægelighed for arbejdskraften? f.eks. Sverige? SVAR: NEJ, ikke hvis de har opnået opholdstilladelse i det andet EU-land. Spørgsmål: Hvad forstår notatet med en dansk repræsentation: en ambassade? et generalkonsulat? et konsulat? Kan alle konsulater give det nødvendige visum? Kan konsulatet i f.eks. Malmø modtage visumansøgning og give det nødvendige visum? SVAR: Med en dansk repræsentation menes en viseringsbevilget instans, dvs. som har ret til at bevilge visa. Konsulatet i Malmö kan f.eks. ikke modtage en ansøgning, da den ikke er viseringsbevilget. Hvis man får afslag fra en dansk repræsentation, skal der klages til Udlændingeservice direkte. Repræsentationen skal give skriftligt afslag, det er ikke tilladt at give mundtlige afslag. Der kræves sjældent visum-garanti når der er tale om pensionister, også selv om det ikke er en ægtefælle som inviteres på besøg. I nogle lande/byer, f.eks. Manila, er det ikke danske repræsentationer som der indgives ansøgning ved, men derimod f.eks. norske eller svenske repræsentationer, efter aftale med DK. Når man søger hér, er det landets regler som gælder, altså f.eks. de norske regler, og ikke de danske regler som gælder. 6

7 At blive henvist til et andet land for at leve sammen med sin ægtefælle. af Bolette Kornum og Anne Marie Voldborg Udlændingeservice henviser mange danskere til at bosætte sig i ægtefællens land hvis ægteparret ønsker at bo sammen. På denne måde overtræder de danske myndigheder ikke menneskerettighedernes bestemmelse om retten til familieliv. Muligvis er rettighederne ikke krænket når parret kan leve sammen i et andet land. Det er jo det, hele udlændingeloven er bygget op omkring. Men kan man virkelig påstå at menneskerettighederne bliver overholdt i Danmark? Når danskere bliver henvist til et andet land! Ja, så kommer bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr af 20. november 2006 paragraf 24 stk. 1, og Vejledning om Folkeregistrering nr. 85 af 23. november 2006 kapitel 6 i funktion. De omhandler bl.a. : enhver som fraflytter til udlandet, skal registreres i CPR som udrejst. Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet. Ophold i udlandet over 6 måneder er en konstatering af, at pågældende i en længere periode ikke opholder sig her i landet, hvilket ligestilles med en flytning. Det er ved sådanne længerevarende udlandsophold uden betydning, om der opretholdes en bolig her i landet. Hvis du framelder dig folkeregistret, hvilket du skal hvis du er væk i 6 måneder eller mere, får du en karensperiode på 6 uger i det danske sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt at kontakte din læge og/eller kommunen hvis du skal på et tidsbegrænset længerevarende udlandsophold, således at du er informeret om alle de regler som gælder i netop din situation. Hvis du er væk fra DK mere end et år, bortfalder din ret til at modtage offentlig kontanthjælp på kontanthjælpsniveau. Dette betyder at hvis du f.eks. er ude at rejse i 1 år og 1 uge, og kommer hjem uden at have et arbejde eller medlemskab af en A-kasse, så vil kommunen ikke kunne give dig økonomisk støtte efter kontanthjælpsniveauet, men efter starthjælpsniveauet. Som vi jo alle ved er der stor forskel på at få kontanthjælp og at få starthjælp. For at have ret til kontanthjælpsniveauet skal man have været i DK i 7 ud af de sidste 8 år. Hvis du er medlem af en A-kasse og får økonomisk hjælp derfra er det ikke starthjælpsniveau. Husk også at en udlændings opholdstilladelse kan bortfalde, hvis en udlænding har opholdt sig uden for landet i mere end seks på hinanden følgende måneder. Har udlændingen med henblik på varigt ophold lovligt boet mere end to år i Danmark, bortfalder opholdstilladelsen dog først, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Og særligt for studerende: Hvis du rejser til udlandet på studieophold skal du tænke over skatten, legater og forsikring. Hvis du får legater til udlandsopholdet er de ofte skattefrie. Til gengæld skal du sikre dig at din rejseforsikring dækker din rejse; f.eks. dækker den almindelige Europæiske Rejseforsikring ikke rejser som er helt eller delvist betalt ved hjælp af legater. Du skal også huske at melde din flytning til folkeregistret, hvis du rejser i 6 måneder eller mere. Dette var nogle eksempler på regler som dansk-udenlandske par skal være opmærksomme på. Der er givetvis mange andre regler som har indflydelse på ens rettigheder i Danmark, som jeg har vanskeligt at overskue. Mon ikke at flere af jer har prøvet at være i udlandet i mere end 6 måneder, måske også mere end 1 år. Har I hørt eller oplevet at I eller jeres partner har færre rettigheder end danskere? Hvis ja, vil jeg meget gerne høre fra jer på nyhedsbrev(at)aegteskabudengraenser.dk Så kan jeg samle eventuelle svar til næste nyhedsbrev. Nysgerrigt skrev Anne Marie til Velfærdsministeriet om de sociale rettigheder: 7

8 At flytte fra et land til et andet er ikke altid en dans på roser. Det har mange af jer oplevet. Derfor skrev jeg til Velfærdsministeriet for at høre hvilke sociale rettigheder man mistede når man boede i udlandet og fik følgende svar fra Velfærdsministeriets Internationale kontor: "I spørger til, hvilke sociale rettigheder man taber ved at flytte til udlandet. Det er ikke muligt at give én samlet besvarelse, eftersom situationen er afhængig af, hvilket land man flytter til. Jeg kan derimod skitsere de overordnede retningslinjer: Norden For borgere som flytter inden for Norden, gælder to nordiske konventioner: Den nordiske konvention om social sikring sikrer ligebehandling af nordiske statsborgere i forhold til de nordiske landes nationale lovgivning om social sikring. Konventionen, der er et supplement til EF-forordning 1408/71 (se nedenfor), giver nogle særlige fordele ud over de rettigheder man har som EU-borger under EFforordning regler. Ligebehandlingsprincippet betyder ligeledes at ikke-erhvervsaktive nordiske statsborgere, har ret til social pension i et nordisk land efter tre års bopæl. Den Nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, omfatter sociale ydelser i forbindelse med social bistand, sociale tjenester og andre sociale ydelser, der ikke er omfattet af ovennævnte konvention. Både nordiske statsborgere og andre, som lovligt bor i et nordisk land, har ret til ydelser i opholdslandet efter dette lands lovgivning. Du kan læse de to konventioner på Sikringsstyrelsen hjemmeside: og Den nemmeste måde at få overblik over ens sociale rettigheder når man flytter mellem nordiske lande, fås imidlertid på den Nordiske Socialforsikringsportal Nordsoc Portalen er skabt i et samarbejde mellem de relevante sociale myndigheder, herunder det danske Velfærdsministerium og Sikringsstyrelsen, under Nordisk Ministerråd. Informationen på portalen er delt op i fire hovedemner: familieydelser, sygdom, pension og arbejdsløshed. Ved hjælp af portalen kan man finde den rette myndighed i det rette land og kontaktlinks til de aktuelle myndigheder. EU Som nævnt ovenfor er borgere der flytter indenfor EU, sikret under EF-forordning 1408/71. Formålet med forordningen er at sikre koordinering af medlemslandenes sociale sikringsydelser, således, at personer, der for eksempel har optjent ret til en social pension (fx folkepensionen), ikke mister denne ret, når de flytter til et andet EU-land. Pensionsdelen kan udbetales fra optjeningslandet, når pensionsalderen indtræder. Du kan læse mere på Velfærdsministeriet hjemmeside Du kan også læse hele EF-forordningen på EUR-Lex uri=celex:31971r1408:da:html. Den øvrige verden lande med bilaterale aftaler med Danmark. (Frankrig, Tyskland, England, Tyrkiet, Jugoslavien, Pakistan, Marokko, Schweiz, Canada, Østrig, Quebec, Chile, Israel, New Zealand, Australien, Kroatien og USA (red.)) Danmark har endvidere bilaterale aftaler med en række lande, dette skal sikre, at man ikke mister retten til social sikring, når man flytter til et andet land. De bilaterale konventioner koordinerer landenes sociale sikringsordninger og giver danske statsborgere ret til at få udbetalt ydelser, som de har erhvervet sig efter det andet lands ordninger. De fleste bilaterale aftaler omhandler kun social pension. Den nyeste bilaterale konvention er med USA, den trådte i kraft 1. oktober

9 Du kan læse mere om principperne i de bilaterale konventioner, og hvilke lande det drejer sig om, på Velfærdsministeriet hjemmeside: onventioner.html Du kan også læse selve konventionerne og vejledningerne hertil på Sikringsstyrelsens hjemmeside: Den øvrige verden lande uden bilaterale aftaler med Danmark Vælger man som dansker at flytte til et land, der ikke falder ind under ovennævnte, anbefaler Velfærdsministeriet at man inden udrejse retter henvendelse til den relevante danske kommune, for nærmere oplysning om, hvorledes man er sikret i forhold til de forskellige sociale ydelser. " ^^^^^^ A propos dansk folkepension for udlændinge: "Man kan godt få folkepension i Danmark uden at være dansk statsborger, hvis man har boet mindst 10 år i Danmark mellem det 15. og det 65. år og heraf mindst fem år op til det 65. år". (Værd at vide 2008 udgivet Ældre Sagen) Dansk folkepension bliver beregnet på det antal år som du har boet i Danmark og ikke som i mange andre lande på hvor mange år du har arbejdet i landet. Dobbelt statsborgerskab af Charlotte blev færdig med rapporten: om "Dobbelt statsborgerskab fra en international synsvinkel" - skrevet af juristerne Marianne Dellinger og Eva Ersbøll og redigeret af kampagneleder Tina Thuesen. Rapporten er lige nu på vej med sneglepost til de relevante danske ministre og politikere, der sammen med interesseorganisationer, danske EU-parlamentarikere og andre fra i morgen også vil modtage rapporten med . Du kan downloade rapporten ved at klikke ind på Rapporten indeholder fakta, historie og andres landes erfaringer med dobbelt statsborgerskab. Rapporten slår endnu engang fast, at over 90% af EUs borgere i dag har en rettighed, som danskere i udlandet og udlændinge i Danmark IKKE har. Vi ønsker med andre ord "blot" ligestilling mht. rettigheder og livsbetingelser. Kan Danmark leve videre med at danske borgere har dårligere rettigheder og livsbetingelser end over 90% af EUs borgere? SVARET ER NEJ og den nye rapport giver os endnu flere argumenter FOR DOBBELT STATSBORGERSKAB. KLIK IND - læs - send videre - til dine venner og familie - og kommer "blodet i kog", så send et læserbrev eller skrive en blog... Forslagene om dobbelt statsborgerskab behandles i Folketinget torsdag den 19. februar. Kan DU flytte ét folketingsmedlem over på vores side, så er vi nærmere målet. Fra medlemmer. Tanja Winsløw læser engelsk og kommunikation ved Copenhagen Business School og er i gang med at skrive speciale (som skal afleveres i marts) om Udlændingeservice og deres kommunikation efter Metock dommen sidste år. I den forbindelse vil Tanja afholde to fokusgruppeinterviews for at foretage en receptionsanalyse af Udlændingeservices kommunikation. Tanja vil derfor gerne komme i kontakt med ÆUG's medlemmer. Skriv til: tanjacg7(at)hotmail.com Tanja vil sende de samlede konklusioner af de to fokusgruppeinterviews til foreningen. 9

10 Lidt af hvert: Paula Jota Pedersen skrev om hendes website : "I have a website that is useful to foreigners living in Denmark. It has information on finding jobs, housing, transportation, as well as cultural articles, such as \"Danish Christmas\". On our forum, members help each other with all kinds of questions about moving to Denmark. Jacob Crawfurd <jacob(at)missafrica.dk skrev: Om en lille måneds tid er der audition til dette års konkurrence og arrangørerne opfordrer alle kvinder (18-28 år) med afrikansk baggrund til at stille op. Vi ønsker at have deltagelse fra alle typer kvinder i den nævnte aldersgruppe, som tilsammen kan repræsentere hele det afrikanske kontinent, men også hele Danmark. Arrangørerne er pt. bosat i København og vi har derfor især brug for hjælp til at komme ud til resten af landet. Vi ved fra de foregående år at mange desværre først får øje på konkurrencen når det er for sent at tilmelde sig. Der holdes audition over 2 dage. Det bliver i ÅRHUS lørdag 21. februar kl. 12 og i KØBENHAVN søndag 22. februar kl. 12 Nærmere detaljer og tilmelding skal ske på hjemmesiden Når man er tilmeldt modtager man adresse og nærmere information via . Husk at Miss Africa Danmark IKKE er en traditionel skønhedskonkurrence. Det handler om at finde en rollemodel og kulturambassadør for Afrika i Danmark. Mød vinderen fra sidste år og læs meget mere på vores hjemmeside. Selve det store finaleshow bliver den 6. juni i Store Vega. På forhånd tak Jacob Crawfurd SOS mod racisme <sos(at)sosmodracisme.dk> har udgivet et nyt revideret Minileksikon 2009: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination. Af: Birgitte Olesen, Jannie Sloth Hesselbjerg, Steen Eriksen og Anne Nielsen. København: December 2008 som kan læses og downloades fra deres hjemmeside: Formålet med Minileksikon er at give kortfattede og aktuelle oplysninger om etniske minoriteter her i landet, om menneskerettigheder og diskrimination. Bogens målgruppe er folkeskolens ældste klasser, gymnasieelever, studerende og alle med interesse for emnet. Minileksikon er tænkt som opslagsbog, men indeholder også nogle få tabeller, lidt litteratur, de vigtigste love på udlændingeområdet, samt navne og adresser på foreninger og på enkelte myndigheder og komiteer inden for området. Støttekredsen Flygtninge i fare skrev om Latifa og Feras afslag på familiesammenføring der blev ændret takket være kvindekonventionen. Latifa og Feras har to små børn sammen. Parret havde fået afslag, fordi Latifa i nogle få måneder var tvunget til at gå på bistandshjælp. Hun gik på produktionsskolen, fik SU og skulle i praktik. Men ingen ville tage en højgravid i praktik. Latifa måtte tage en pause i sit uddannelsesforløb. På SU var hun ikke berettiget til understøttelse, og ingen virksomheder ville ansætte en højgravid. Udlændingeservice gav afslag på familiesammenføring. De klagede over afgørelsen. Danmark har ratificeret kvindekonventionen. Danmark er således forpligtet til at arbejde for kvinders ret til ligestilling. Ministeriet gav medhold i klagen. Latifa var uforskyldt i at hun ikke kunne opretholde løn eller SU under graviditeten. På denne baggrund ville det være diskrimination af hendes rettigheder som kvinde at afslå familiesammenføring af hendes mand. Ægteparret fik så lov til at leve sammen og børnene kan leve sammen med deres far mod en kaution på kr. (niveau 2009) 10

11 Jakob Nielsen skriver i Politiken at Grønland vil lempe udlændingeloven og droppe de stramme danske udlændingeregler. Med det øgede selvstyre kan Grønland selv fastsætte sin udlændingepolitik. Det bliver spændende om 24- årsreglen, tilknytningskravet, kautionen på kr., boligkravet mm. forsvinder i Grønland. Grønlændere er danske statsborgere med dans pas! Folketingsmedlem Klaus Hækkerup (S) stillede den 17. oktober i Folketinget et paragraf 20 spørgsmål til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Finder ministeren det rimeligt, at en 26-årig fransk kvinde, der flytter sammen med en grønlandsk mand og bosætter sig i Grønland, kun kan få opholds- og arbejdstilladelse, hvis manden skriver under på, at han efter bedste evne vil deltage aktivt i sin samlevers danskindlæring og integration i det danske samfund og ikke i stedet i indlæring i grønlandsk sprog og integration i det grønlandske samfund? Ministeren svarede at Det er ikke muligt at kommentere den konkrete sag, som spørgeren henviser til, inden for de rammer, der gælder for spørgsmål stillet i henhold til Folketingets Forretningsorden 20, idet en sådan kommentar ville indeholde fortrolige oplysninger af personfølsom karakter (læst på Regeringens støtteparti ønsker at " Regeringen skal sende en skrivelse til»de relevante internationale organer«om, at Danmark»forbeholder sig ret til at fravige bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og andre konventioner«, når en udlænding i Danmark selv har bragt sig i en situation, hvor vedkommende ikke kan påberåbe sig beskyttelse." (Politiken ). Samme parti spurgte ved et møde i Folketinget juraspecialister om udlændinge virkelig behøvede at have de samme menneskerettigheder som danskere og fik svaret: udlændinge også er mennesker! Partiet har dog ingen planer om at melde sig ud af det internationale samarbejde såsom EU og FN, da samarbejdet giver meningen. (Information) På grund af krigen i Gaza hastebehandlede det norske udlændingedirektorat mellem 20 og 30 sager om familieindvandringen fra Gaza. (NRK Øyvind Bye Skille) Christian Villesen skrev 20. august 2008 i Information at " For hver gang to unge danskere tager til udlandet for at læse, er det kun den ene, der vender tilbage Danmark, når uddannelsen er afsluttet. Det viser en ny undersøgelse fra SU-Styrelsen". Eksperter mener at Danmark skal have lavere skat og bedre vilkår for ægtefællerne, hvis denne hjerneflugt skal mindskes. Zenia fra bestyrelsen har netop været en tur i Ægypten med hele familien. Desværre blev turen mindre behagelig da hjemrejsen blev forsinket en uge pga. familien blev tilbageholdt af det ægyptiske politi i lufthavnen. En netop vedtaget lov i Ægypten forlanger at alle ægyptiske statsborgere, der har gjort militærtjeneste i Ægypten og er i reserven fremover skal fremskaffe nye udrejsepapirer fra militæret HVER GANG de sætter foden på ægyptisk jord! Det er altså ikke nok at bruge de gamle udrejsepapirer fra forrige ferie længere. Ved fremskaffelse af de nye udrejsepapirer skal de originale militærerpapirer med billed ID medbringes. Ved korttidsrejser af 1-2 uger bør man sikre sig at der er afsat tid nok til at fremskaffe nye papirer. Fredag og lørdag er militære lukkedage. Reglen ophæves først når man ikke står i reserven længere. 11

12 Eksplosionen i indvandring af Georg Strøm Der er i de sidste ti år sket en eksplosion indenfor indvandringen til Danmark, og hvis udviklingen fortsætter vil den helt ændre det billede vi har af Danmark. I udlændingedebatten går statistikere, politikere og andre med dyb forståelse af samfundets mekanismer ud fra at den hidtidige udvikling vil fortsætte, hvis regeringen og Dansk Folkeparti ikke i tide griber ind og redder landet og deres eget flertal. Nu er det bare ikke antallet af flygtninge eller familiesammenføringer som er vokset. Faktisk er det på høje tid at EU kommer med en ny støttepakke til familiesammenføringer. Til gengæld er mængden af statistikker over indvandringen vokset så meget, at de på længere sigt kan blive en af de tunge poster på statens regnskab. Fra 1996 til 2007 er Udlændingeservices statistiske oversigter over indvandringen vokset fra 8 til 73 sider, eller med otte hundrede procent. Hvis vi går tredive år frem, som statistikere og politikere plejer når de vil se hvor indvandringen bærer hen, vil den statistiske oversigt være vokset med halvfjerds tusind procent fra 2007, eller til over halvtreds tusind sider. Dertil kommer så alle de øvrige analyser, benchmarks og rapporter, hvis omfang hidtil er vokset endnu hurtigere end den statistiske oversigt. Vi må regne med at de også vil fortsætte med at vokse de næste tredive år. Vi vil til den tid kunne slå op og sammenholde antallet af venstrehåndede saxofonspillere der er på udveksling fra Canada, med antallet af karaokesyngende familiesammenførte ægtefæller som har arbejdet i Singapore og de procentvise stigninger i begge grupper. Der vil stadig være plads til flere sider hvor hver enkelt indvandrer som kommer til Danmark kan skrive sin egen historie ledsaget af billeder af sig selv, børn, ægtefælle og kæledyr. Det eneste problem er at statistikken over udlændinge kan koste det danske samfund over en milliard om året, eller måske et par gange mere, hvis man som led i et finanslovsforlig vil indføre en effektiv kontrol som kan forhindre misbrug og sikre at alle oplysninger er korrekte. Eller måske vil en kommende regering inden da have opgivet projektet og ladet Facebook overtage registreringen af au pair pigers aktiviteter og ægteskabelige forhold blandt indvandrere, lige som den er på vej til at overtage registreringen af resten af Danmarks befolkning. Udlændingeservice indbyder til informationsmøder om familiesammenføring i NÆSTVED den 5. marts 2009 fra kl til på Grønnegades Kaserne Kulturcenter HERNING den 2. april 2009 fra kl til på Herning Bibliotek ESBJERG den 7. maj 2009 fra kl til på Esbjerg Bibliotek VEJLE den 4. juni 2009 fra kl til i Bygningen RANDERS den 11. juni 2009 fra kl til på Randers Bibliotek Udlændingeservices direktør Henrik Grunnet m.fl. vil orientere om ægtefællesammenføring efter de danske familiesammenføringsregler med særlig fokus på tilknytningskravet samt om ægtefællesammenføring efter EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. I den forbindelse vil EFdomstolens domme af relevans for området og den aktuelle fortolkning heraf blive berørt. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig arrangementet. 12

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere