Bibelen som oversættelse Af Anne Kathrine Giversen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibelen som oversættelse Af Anne Kathrine Giversen."

Transkript

1 116. ÅRGANG NR. 3 AUGUST-NOVEMBER 2014 Bibelen som oversættelse Af. At oversætte en tekst er altid en fortolkning, det ved enhver, som har forsøgt at oversætte en favorit sang på et andet sprog til en god ven. Men det er måske de færreste, der tænker over hvilken betydning, det har for et sprog, at Bibelen bliver oversat til sproget. I 1721, da Hans Egede og familie kom til Grønland, begyndte de straks at lære grønlansk. Det var vanskeligt. Der var ikke nogen ordbog eller grammatik, der var slet ikke noget skriftsprog. Men især sønnerne Poul og Niels, lærte hurtigt sproget. Og med hjælp fra sine sønner forsøgte Hans Egede året efter at oversætte fadervor til grønlandsk. Vor Fader du som er himlen hedder den første sætning som bekendt. I vores verden er himlen et godt sted. Men for grønlænderne var det et skræmmende sted. De mente, at nordlyset, som fejede over himlen, når der var mørkt, var de onde ånder og de døde, som spillede bold med kranier. Til gengæld var havet et godt sted. Der kom maden fra, og dernede boede havets moder, som sørgede for al fangsten. Havets moder kunne blive vred, hvis nogle af tabuerne var blevet brudt. Så måtte angakokken (shamanen) i en ekstase, og gennem tankerne finde havets moder og rede hendes hår, hvor fangsten sad fast. Så for grønlænderne havde Vor moder du som er i havet, formentlig været nemmere at acceptere, end Vor Fader du som er i himlen. Ord som hyrde, lam og får fandtes ikke på grønlandsk, for grønlænderne kendte dem ikke. Man overvejede at erstatte lam med et allerede eksisterende ord: det grønlandske ord for sæl, puisi. Det gik man dog hurtigt væk fra, bl.a. fordi Grønland var et fangersamfund og ordet hyrde dermed ikke blev til at forstå. Man brugte i stedet det norske ord for får: sauer, som blev et af de første fremmedord på grønlandsk. Livets træ og kundskabens træ, var svært, for der fandtes ikke træer. Dermed var kors nærmest uforstålig. Ligeledes var giv os i dag vort daglige brød problematisk at oversætte, når grønlænderne ikke havde brød. De havde smagt det på de europæiske skibe og synes åbenbart, at det smagte godt og udbrudt mamarpoq, som betyder det smager godt. Derfor oversatte Hans Egede med Giv os i dag mamam. Men senere blev det ændret til neqigssavtinik. Derved talte han ikke om brød, men om kød, som var grønlændernes daglige føde. Det blev sidenhen oversat til hvad der tilkommer os. Poul Egede var langt bedre til grønlandsk end sin far og han udgav i 1766 hele Ny Testamente til Grønlandsk. God ajarpoq og ond ajungilaq indeholdt ikke nogen moralsk vurdering, men var nærmere var et udsagn om tingens, redskabets eller vejrets beskaffenhed eller menneskets helbredstilstand. Ligeledes fandtes begrebet synd ikke. Grønlænderne forstod det ikke og blev trætte af, at europæerne blev ved med at belære dem. Men da Poul Egede brugte ordene ajarpoq for god og ajungilaq for ond og synd i sin Bibel oversættelse, udviklede ordene sig til at have den videre betydning. Hans Egede fik efter nogle år i Grønland, efter egen mening, så meget styr på sproget, at han kunne prædike på grønlandsk. Det var uforståeligt for grønlænderne. Ud over det, var der også fremmedord, som KIRKEASSISTENT SØGES Kirkeassistent med kateketik søges. Se hjemmesiden Et år med magisk tænkning Forestilling med og fortolket af Lane Lind. Se side 4 f.eks kapitel i hans prædikener. Dette ord minder meget om det grønlandske ord for skindjakke kapitaq. Der er beretninger om, at hver gang Hans Egede i sine time lange prædikener henviste til et kapitel i Bibelen, så rejste grønlænderne sig op og tog deres skindjakker på i forvisning om, at nu var gudstjenesten slut, og de var blevet bedt om at tage deres tøj og gå. De måtte sætte sig ned og vente yderligere, men næste gang han brugte ordet kapitel gentog scenen sig. Bibelen på dansk Det danske sprog ændrede sig også, da Bibelen blev oversat til dansk. Inden da havde man læst og prædiket på latin. Det forstod menigmand ikke noget af. Når folk gik til alters og modtog brødet, hørte de ordene, som også siges i dag: Dette er Jesu Kristi legeme: Hoc est corpus Christi, men de forstod ikke ordene, som blev opfattet som en trylleformular og blev til den trylleformular vi stadig bruger på dansk: Hokus-Pokus. Den første oversættelse af Bibelen til et sprog af samme sprogstamme som vor, den germanske, er den gotiske, som blev udført af østgoteren Vulfila (d.383). Det ældste, større håndskrift med gotisk bibeltekst er Sølvbibelen (Codex Argentues) fra o. år 500. Det er skrevet med sølvblæk (begyndelsesbogstaverne dog i guld) på purpurfarvet kalveskind; det findes nu i Universitetsbiblioteket i Uppsala. Det spiller i øvrigt en væsentlig rolle for handlingen i Göran Tunströms roman Tyven. Et håndskrift med de fire evangelier på latin Fortsættes næste side

2 Fortsat fra forsiden 2 (Vulgata) er Dalbybogen, der regnes for at være fra det 11. århundrede og for at være den ældste bevarede bog, der er blevet til i Norden. Johan Guttenbergs opfindelse af bogtryk med løse typer medførte en udvikling, der betød en væsentlig forøgelse af spredningen af Bibler og Luthers indsats som oversætter af Bibelen forøgede interessen for oversættelser til folkesprogene. Den ældste kendte danske bibeloversættelse er dog ældre. Den kendes i et papirhåndskrift, der måske er fra Mariager kloster og fra omkr Den rummer de tolv første gammeltestamentlige skrifter i oversættelse. Det bærer stedvist et let jysk præg ved udtryk som jen, jet, jenle osv: en, et og enlig. Mange danske teologer studerede på reformationstiden i Wittenberg. Måske er det en af dem, som bragte Luthers ny oversættelse af 1541 hjem til Danmark. Foran i bogen, som nu er på Det Kongelige Bibliotek er der af Luther, Melachton og Bugenhagen, de tre reformatore, som hver for sig fik så stor betydning for den danske reformation, i hånden skrevet tre små betragtninger, hver på en side. I 1524 udkom den første trykte oversættelse til dansk af Ny Testamente. Den kaldes Christian d. II s Ny Testamente. Den var angiveligt oversat fra latin, dvs. fra Erasmus latinske oversættelse, men Luthers oversættelse fra 1522 har formentlig også spillet ind. En langt bedre oversættelse udgav Christern Pedersen i Den første danske bibel med både Gammel og Ny Testamente kom i Den kaldes Christian d. III s Bibel. Den er holdt i et smukt og klart dansk og fik afgørende betydning for dansk bibeltradition. Den blev også normgivende for dansk retstavning. Bibelteksten var oversat fra Luthers tyske oversættelse, ikke fra grundsprogene. I 1535 udgav den danske reformator Hans Tausen De Fem Mosebøger med titlen: Det Gamle Testamente Med tro oc flijt fordanskedt. Hans Tausens oversættelse af de fem Mosebøger var, som titlen antyder, vel tænkt som indledning til en oversættelse af hele Gammel Testamente. Oversættelsen er holdt i et djærvt og farverigt dansk. Nogle steder er der spor af Hans Tausens fynske oprindelse som f.eks. i 5. Mos.14,11 Alle rene fowle. Hans Poulsen Resen udgav i 1607 den første danske Bibel oversat fra grundsprogene, dvs. Ny Testamente fra græsk og Gammel Testamente fra Hebræisk. Men oversættelsen er meget ordret og mange steder svær at læse. Den følgende tids oversættelser er præget af en vekslende tilnærmelse mellem den meget ordrette tradition fra Hans Poulsen Resens oversættelse og 1550-oversættelsen tallet er for dansk bibelforskning en glanstid. Private bogsamlere havde i tidens løb købt bibelhåndskrifter, der senere kom til Det kgl. Bibliotek. Forskellige forskere udgav ud fra håndskrifter oversættelser fra græsk til dansk. F.eks. udgav Niels Iversen Schow den første græske papyrus, som var kommet til Europa. Dette blev fulgt op af danske teologer med internationalt ry, som f.eks F. Münter. Det resulterede i en ny autoriseret oversættelse af Ny Testamente i 1819, medens Det Gamle Testamente måtte vente til Grundforskningen inspirerede i den følgende tid en række private initiativer. Vigtigst er Jakob Christian Lindbergs. Han udgav sin egen oversættelse af hele bibelen fra grundsprogene. Lindberg gengiver grundteksten meget tro og på et fortrinligt dansk. Nogle steder er der dog gjort brug af en ejendommelig udtryksmåde. I Jer. 37,15, hvor Jeremias sættes i fængsel, hedder det, at Jeremias sættes i Brommen ; linserne i 1. Mos.25,30 kaldes for Rød-Grød. Andre steder har Lindberg foregrebet senere oversættelser. I Matth.28,9, hvor den opstandne Jesus møder kvinderne ved graven, oversætter Lindberg:..see da mødte Jesus dem og sagde: God Morgen!. Lindberg er her måske inspireret af H.C. Andersens kort forinden udkomne Nattergalen, hvor tjenerne kommer ind for at se til deres døde kejser: jo, der stod de og Keiseren sagde: god Morgen! Der opstår til tider trykfejl i bibeloversættelserne. Nogle af dem kunne man tro Monty Python havde været bag. Men de er rigtige: I England udgav man i 1612 et genoptryk af den berømte King James Bible: I 2. Mos. 20,14, dvs. de ti bud: som lyder: Thou shalt not commit adultery. (Du må ikke bedrive hor), var der opstået en trykfejl. Ordet not, var ikke med. Kong James VI og I (det er hans titel) blev så vred at bogtrykkeren blev frataget sin bestilling og måtte betale en bøde på 300 i datidens penge. Et svimlende stort beløb. Alle bibler blev trukket tilbage og destrueret bortset fra 11 som overlevede. De 10 findes på biblioteker og museer i dag. Men 1 eksemplar var til salg for nogle år siden for $ udgaven har fået tilnavnet The Wicket Bible eller The Naughty Bible. I 1914 skete en tilsvarende fejl i oversættelsen af de ti bud. Der manglede der et not i Though shalt not Kill. I 2001 blev der i England lagt en online udgave af bibeloversættelsen ud på nettet. Men man havde glemt at læse korrektur: I ordsprogenes bog 2,16 står der den redder dig fra en anden kvinde, den fremmede kvinde, der taler indsmigrende. Det er en prostitueret, der tales om. På engelsk: To deliver you from the adulteress, from the sexually loose woman who speaks flattering words. I første trykte udgave er der en fodnote for enden af første linje med et telefonnummer. Oversætteren var ved at skrive noterne til verset på sin computer, da han fik et opkald, han kunne ikke finde noget at skrive med og noterede telefonnummeret i disse noter, men glemte at slette det igen. Den Bibel har fået tilnavnet Den Prostitueredes Bibel. Der er også morsomme sætninger i den nuværende danske oversættelse, dog ikke i samme kaliber. Men der er steder, som kunne være oversat anderledes. Personligt morer jeg mig hver juleaften, når jeg skal læse juleevangeliet højt og kommer til hvad englen siger til hyrderne: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. Godt nok er hyrderne omgivet af får, men jeg synes det er lige strengt nok, at hyrderne også skal tiltales som får. Ordstillingen kunne godt være mere elegant. I Apostlenes gerninger kan man også se, at apostlen Peter har haft visse lighedstræk med en kendt dansk politiker: Ap.G 12,13-15: Peter bankede på døren til portrummet, og en pige, der hed Rhode, kom ud for at lukke op. Da hun genkendte hans stemme, fik hun af bare glæde ikke åbnet døren, men løb ind og fortalte, at Peter stod udenfor. De sagde:»du er vanvittig!«men hun forsikrede, at det forholdt sig sådan. Så sagde de:»det er hans engel. Bibelen bliver oversat og dermed fortolket. Det skal den. Bare det at vi har 4 evangelier viser os, at der skal fortolkes. Den er blevet oversat til mange sprog. Statistikken fra 2008 angiver, at ca. 450 sprog har hele bibelen, ca flere har NT og yderligere ca. 850 har en bibeldel. Af verdens godt 6900 sprog er der ca. 2300, som ikke har nogen del af bibelen oversat. Grønland fik deres første hele bibel allerede i Mens andre egne af nordpolar-området først fik bibelen på deres eget sprog i 1950 erne. Det kan også høres i deres sprog, som har mange tyske låneord fra de tyske missionærer som tog til Labrador i 1780 erne. Der er ingen tvivl om, at vi i vores daglige sprog har mange fyndord og småsætninger, som stammer fra bibeloversættelserne. Vi er måske ikke bevidste om det. Men hvis man fandt en lille papirlap med kun disse tre helt almindelige ord: Men det skete ville de fleste øjeblikkeligt tænke på juleevangeliet.

3 KONCERTER KONCERT MED Sankt Pauls Kammerkor SPIL-DANSK-DAG I SIONS KIRKE Torsdag den 30. oktober kl med organist Jakob Stevns-Lorentzen, Holmens kirke Denne dag er i hele Danmark udnævnt til Spil-Dansk-Dagen. Derfor glæder det os, at organist Jakob Lorentzen vil spille et spændende program af dansk musik, bl.a. værker af Rued Langgaard, Carl Nielsen, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade og improvisation over danske salmer og sange af Jakob Lorentzen selv. Jakob Lorentzen har siden 1997 beklædt stillingen som organist og kantor ved Holmens Kirke samt slotsorganist ved Christiansborg. Som komponist har Jakob Lorentzen skrevet en del værker som er udgivet på danske musikforlag. Han medvirker på en lang række cd er med kor- og orgelmusik; i 2008 udkom en anmelderrost solo cd med orgelværker af Bach, og i 2012 udkom cd en Toner fra Christiansborg Slotskirke, med kor og egne orgelværker. Jakob Lorentzen har modtaget Dronning Ingrids Mindemedalje samt mange priser og legater. Han spiller ofte ved gudstjenester og kirkelige handlinger med kongehusets deltagelse. GRATIS ADGANG Onsdag den 24. september kl : Sankt Pauls Kammerkor er et ambitiøst kor, der har eksisteret siden Koret arbejder primært med a cappella kirkemusik og består af 27 sangere mellem 20 og 50 år. Koret har et bredt og alsidigt repertoire og har som mål hele tiden at højne kvaliteten gennem nye udfordringer. Således har koret i mange år arbejdet med a cappella musik af bl.a. Francis Poulenc, Vagn Holmboe, Arvo Pärt og Knut Nystedt og opført flere store værker med musikledsagelse herunder Faurés Requiem, Bachs Matthäuspassion og Vivaldis Gloria sammen med Fredensborg Slotskirkes Pigekor. GRATIS ADGANG GRATIS ADGANG Den musikalske ledelse varetages af Torsten Nielsen. Torsten har dirigeret Sankt Pauls Kammerkor gennem de sidste 15 år og er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Siden 1998 har han været fast medlem af DR-Vokalensemblet (der tidligere hed DR-Radiokammerkoret). Torsten er også dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigerkor og instruktør for Københavns Drengekor. Til koncerten d. 24. september synges bl.a. værker af komponister som Wilhelm Peterson-Berger, Gösta Nystroem og Ralph Vaughan-Williams samt et udvalg af danske sommersange, bl.a. Yndigt Dufter Danmark, Sommersalme og Danmark nu blunder den lyse nat. Rockgudstjeneste Torsdag den 27. november kl : Igen i år slår Sions Kirke dørene op til rockgudstjeneste med vores faste hus-orkester. Selvom de travle og efterspurgte musikere efterhånden er svære at samle, er det lykkedes, da de meget glade for at spille i vores kirke, hvor den årlige rockgudstjeneste er blevet en populær tradition. Vi begynder kl og glæder os til at bringe kirkens rum, Bibelens tekster og kendte rocknumre i spil på en ny øjen- og ørenåbnende måde. Koncert med Nordsjællands Sinfonia Søndag den 23. november kl Solister: Frederik Olivarius, horn, David Munk-Nielsen, klaver Dirigent: Klaus Munk-Nielsen Nordsjællands Sinfonia opfører hornkoncert nr. 1, Es-dur, op. 11 af Richard Strauss, Symfoni i d-mol af César Franck og Parafrase over Rigoletto af Frans Liszt. 150-året for Richard Strauss fødsel fejres med at spille hans første hornkoncert i Es-dur opus 11. Koncerten er skrevet til hans far, Franz Strauss der var solohornist i Hoforkesteret i München. Faderen fandt værket for svært. Koncerten er fra og altså forbløffende nok skrevet af en 18-årig, som allerede beherskede orkester og komposition. Han er endnu meget inspireret af faderens husguder Mendelssohn og Schumann. Der skulle gå 60 år, før han skrev sin anden koncert for horn og orkester. Cesar Franck var belgier, men boede det meste af sit liv i Paris. Han var en feteret organist og en af instrumentets vigtigste komponister. Hans eneste symfoni, symfoni i d-mol, er et ret sent værk skrevet to år før hans død. Symfonien er i tre satser. Førstesatsen er i klassisk sonateform med et iørefaldende tema, som sendes gennem alle mulige tonearter i satsen. Man kan godt ane Francks baggrund som organist. GRATIS ADGANG Andensatsen er kendt for sin smukke solo for engelskhorn akkompagneret af harpe og pizzicato-strygere. Franz Listz, alle tiders største pianist, lavede en lang række af klavertransskriptioner af andre komponisters værker. Alene af Verdi lavede han ni sådanne. Rigoletto-versionen er fra 1859 kun otte år efter operaen blev førsteopført. Parafrasen er teknisk naturligvis overordentlig vanskelig og kan nærmest beskrives som en vældig improvisation over den udødelige kvartet. Nordsjællands Sinfonia er en fusion mellem Københavns Sinfonia og Nordsjællands Symfoniorkester, som hører hjemme i Hillerød. 3

4 Hvad skal jeg svare mit barn? BETHANIA ER SOLGT - MEN FRISTEDET FORTSÆTTER! Menighedsrådet har besluttet at afhænde vores menighedshus Bethania. Baggrunden er, at vi har konstateret et faldende brug af huset til kirkelige arrangementer gennem de sidste 5-10 år - og at der skulle foretages store investeringer i de kommende år, hvis det fortsat skulle anvendes til arrangementer. Salget har været undervejs længe, men nu er det en realitet. Den 1. oktober skal vi forlade Bethania, og en 112 år gammel æra er slut. Bethania blev opført i 1902 af det daværende Menighedssamfund, som drev huset frem til 1983, hvorefter det blev overdraget til kirken, og menighedsrådet overtog ansvaret for driften. Salgsprovenuet giver mulighed for at forbedre og gerne udbygge kirkens mødelokaler, en opgave som vi nu går i gang med at forberede. Fristedet er i gang med at forhandle en aftale om et nyt værested. I skrivende stund er intet aftalt, men der er stor sandsynlighed for, at vi kan leje os ind hos Nabo Østerbro i Odensegade. Vi får hver søndag besøg af mellem 15 og 25 gæster. Det er ikke helt de samme hver søndag, da der ofte dukker nye gæster op. Der er en utrolig god og glad stemning, som vi håber, kan overføres til det nye sted. Fristedet udfører jo netop den diagonale opgave i praksis, som kirken er forpligtet til. Niels Jørn Kure, Formand for Fristedets bestyrelse Hans Ossowicki, menighedsrådsformand Bogomtale: Du må hellere snart komme og besøge os - hun er begyndt at stille alle mulige spørgsmål om Gud og Jesus, og vi ved ikke lige, hvad vi skal sige til det. Sådan har flere af mine venner uafhængigt af hinanden ringet og sagt. Deres børn er begyndt at interessere sig for de store spørgsmål - ikke mindst dem, der har med Gud at gøre, og de ved ikke helt, hvad eller hvordan de skal svare. Det problem sidder mange forældre med: Hvad skal man svare? Hvad kan man sige? Er der noget, man ikke kan sige? Når nu jeg har fået barnet døbt, kan man så godt svare forkert? Hvad nu hvis man ikke selv helt har fået afklaret med sig selv, hvad man egentlig selv tror? JULEHJÆLP Igen i år er der mulighed for at søge julehjælp. Julehjælpen uddeles af Sions Sogns menighedspleje og tildeles værdigt trængende, der bor i Sions Sogn. Ansøgere kan hente ansøgningsskema i kirken hos en af kirkens præster i kirkens åbningstid fra dec. Skemaet skal afleveres i kirken senest 15. december kl. 13. For donation til julehjælpen se side 7. MORGENSANG HVER TIRSDAG KL MØDES VI TIL MORGENSANG I SIONS KIRKE. Vi synger to salmer og beder Fadervor. Bagefter hygger vi os over en kop kaffe eller te, inden vi atter drager ud i dagen. Vel mødt! Kirkens organist og præster 4 Forlaget Alfa har udgivet en lille bog, der søger at afhjælpe de spørgsmål. I bogen svarer tre ret forskellige præster på en del af de spørgsmål, som børn på et eller andet tidspunkt stiller, f.eks.: Findes Gud, Hvorfor sker der onde ting i verden, Gør det en forskel, om man er døbt eller ikke, Hvor er Gud, Hvorfor er der børn, der dør og Hvad sker der, når man dør? Bogen er selvklart ikke en manual, men en håndsrækning til enhver, der gerne vil tale med sit barn om store spørgsmål. De tre præster er ikke enige om alle svar, og det behøver læseren heller ikke være. Men med bogen ved hånden bliver det nemmere at komme i gang med de eksistentielle spørgsmål, der optager allerede ret små børn - og måske også selv at finde sprog for, hvor man selv står. Hvad skal jeg svare mit barn af Nana Hauge, Niels Hviid og Benedichte Hammer Præstholm, pris: 189 kr., Forlaget Alfa. ET ÅR MED MAGISK TÆNKNING Sions Kirke 17. november kl I anledning af Allehelgen, hvor vi i kirken og hver især mindes vores døde og prøver at leve med de tab, vi er blevet påført, inviterer Sions Kirke 17. november kl til den anmelderroste opsætning af Joan Didions selvbiografi: Et år med magisk tænkning. Efter 40 års ægteskab falder John en dag om på stuegulvet og er død. Det følgende år forsøger hans kone at forstå sorgen over sin mands død, samtidig med at også datteren rammes af sygdom. Her begynder Et år med magisk tænkning - et år i et magisk rum, hvor den efterladtes positive og rationelle tankegang forandrer sorgen. Skuespilleren Lane Lind fortolker monologen, der varer ca. 70 minutter. GRATIS ADGANG Ulvetimen På utallige opfordringer fra tidligere babysalmesangsdeltagere, inviterer Sions Kirke nu til deltagelse i et nyt initiativ: Ulvetimen - rytmik for børn mellem 1-4 år (og deres forældre). Vi begynder i august og kører til og med november. Sidste mandag hver måned. Kom med jeres børn og syng og leg i en lille time. Som sædvanligt varetages musikken af Lars Oluf Larsen, og forløbet vil ligne det fra babysalmesang. Der vil være nogle af de gamle sange, som børnene måske kan genkende, hvis de har gået til babysalmesang her i kirken, og så skal vi lære nogle nye, som er tilpasset den alder, børnene nu er kommet i. Et par salmer vil der også blive plads til. Det koster 150 kr. for 4 gange og tilmelding er nødvendig på Man kommer på efter først til mølle princippet. Vi begynder mandag den 25. august kl Vel mødt.

5 GUDSTJENESTER AUGUST: Onsdag den 13. kl : Spaghettigudstjeneste ved Søndag den 17. kl : (9.s.e.Trinitatis) Søndag den 24. kl : (10.s.e.Trinitatis) Søndag den 31. kl : (11.s.e.Trinitatis) SEPTEMBER: Onsdag den 3.: Kl : Børnegudstjeneste ved Kl : Spaghettigudstjeneste ved Søndag den 7.: Kl : (12.s.e.Trinitatis) Kl : Forklaringsgudstjeneste - gudstjeneste for begyndere ved og Rune Reimer Christensen Se side 6. Søndag den 14. kl.10.00: (13.s.e.Trinitatis) Søndag den 21. kl : Høstgudstjeneste ved (14.s.e.Trinitatis) Efter gudstjenesten holder vi auktion, se side 6 Søndag den 28. kl.10.00: (15. s.e.trinitatis) OKTOBER: Søndag den 5. kl : Børne- familiegudstjeneste ved. (16.s.e.Trinitatis). Efter gudstjenesten er der brunch. Onsdag den 8.: Kl : Børnegudstjeneste ved Kl : Spaghettigudstjeneste ved Søndag den 12. kl : (17.s.e.Trinitatis) Søndag den 19. kl : (18.s.e.Trinitatis) Søndag den 26. kl : HUSK VINTERTID (19.s.e.Trinitatis) NOVEMBER: Søndag den 2. kl : (Allehelgens dag) Onsdag den 5.: Kl : Børnegudstjeneste ved Kl : Spaghettigudstjeneste ved Søndag den 9. kl : (21.s.e.Trinitatis) Søndag den 16. kl : (22.s.e.Trinitatis) Søndag den 23. kl : (23.s.e.Trinitatis) Torsdag den 27. kl : Rockgudstjeneste ved (Se side 3) Søndag den 30. kl : (1. søndag i advent) DECEMBER: Onsdag den 3.: Kl : Børnegudstjeneste ved Kl : Spaghettigudstjeneste ved Søndag den 7. kl : (2. søndag i advent) Søndag den 14. kl : (3. søndag i advent) AKTIVITETER AUGUST: Babysalmesang efteråret 2014 Efter sommerferien tilbyder vi igen babysalmesang i kirken. Det foregår onsdage kl og varetages af skuespiller og sanger Lars Oluf Larsen og kirkens præster. Babysalmesang henvender sig til forældre med børn i alderen 0-1 år. Vi mødes og synger nogle sange, som er specielt velegnede til børnenes alder. Det vil være almindelige små sanglege som indeholder både bevægelse, farver og små kærtegn, men som lægger vægten på det musikalske samvær mellem børn og forældre. Vi skal selvfølgelig også synge salmer, hvoraf nogle er specielt udvalgt til børn og andre er almindelige salmer fra salmebogen. Programmet bygger på gentagelse, så børnene efterhånden kan genkende rutinerne ud fra princippet om, at genkendelsens glæde er den største. Når vi har sunget, vil der være kaffe og brød i kirkens ovensal. Første hold begynder 13. august og næste hold begynder 22. oktober. Det koster 200 kr. for 8 gange. Tilmelding hos Man kommer på holdet efter først til mølle princippet. Vel mødt. 5

6 6 Torsdagsklubben Husk at torsdagsklubben begynder igen Torsdag den 7. august 2014 fra kl. 12 til 14. Husk madpakken og fortæl om dine oplevelser i sommer! Vi glæder os til et gensyn og til at hilse på eventuelle nye deltagere i klubben. Hildur og Tora Foredrag om Grønlands kristning 20. august kl : Sognepræst : Fra 9. Århundrede og frem til i dag. Først kom nordboerne, så kom Hans Egede, derefter Herrnhuterne og nu er det den grønlandske kirke. Hvad er specielt for Grønlands kristendom? SEPTEMBER: Forklaringsgudstjeneste - en gudstjeneste for begyndere Den 7. september kl holder vi i samarbejde med Hans Egedes kirke forklaringsgudstjeneste i Sions Kirke. Gudstjenesten er tænkt som en hjælpende hånd til dem, der skal til at stifte bekendtskab med kirkens søndagsgudstjeneste, særligt konfirmander og deres forældre, og til dem, der måske er mere vant til den, men som godt kunne tænke sig at få svar på nogle spørgsmål: hvornår skal man rejse sig op - hvorfor skal man egentlig det, hvorfor vender præsten ryggen til midt i at hun siger noget, hvorfor synger vi så mange salmer, og hvorfor skal vi synge sådan nogle gamle nogen. Henover en time fejrer vi gudstjeneste sammen og bliver klogere på kirkens liturgi. Bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål. Vel mødt. Rune Reimer Christensen, Hans Egedes Kirke og, Sions How to have fun in the Bible Onsdag den 10. September kl foredrag i ovensalen. Freud said that there are three reasons why everyone is miserable. One was Christianity with its over-emphasis on heaven i.e. you can have fun but you have to die first. (The other two were the eighteenth-century voyages of discovery and psychoanalysis itself). The Bible offers no shortage of examples of the vale of tears. The Book of Job alone should suffice to put anyone off life on earth. And as for suffering it is hardly necessary to look beyond the crucifixion itself. Greenlanders converted to Christianity on account of its convincing descriptions of pain. But what if, properly decoded, the Bible also offered glimpses of well-being varieties of happiness? A man hath no better thing under the sun than to eat, drink and be merry (Ecclesiastes). Dr. Andy Martin is a specialist in French philosophy at Cambridge University. He has written for the New York Times and Prospect Magazine. His secret identity is a Hawaiian big-wave surfer. He is author of Walking on Water. He has written about Napoleon, ignorance, and Brigitte Bardot. The most recent book is The Boxer and the Goalkeeper: Sartre vs Camus (Simon and Schuster). Foredraget er på engelsk. Høstgudstjeneste Søndag den 21. september kl : Selvom vi måske ikke har så meget jord under neglene herinde i byen - og hvis vi har, så primært fra potterne i vindueskarmen eller fra kolonihaven - så er der stadig god grund til at fejre, at vi får brød på bordet. Det er ikke selvfølgeligt alle steder i verden, så der er god grund til at takke for årets høst og til at dele med dem, der ikke fik så meget at fejre i år. Derfor vil vi ligesom sidste år lave en auktion over, hvad vi selv har fremstillet fra årets høst og give det indkomne til Folkekirkens Nødhjælp, der fordeler pengene, hvor høsten slog fejl. Kom til gudstjeneste i Sions kirke den 21. sept. kl. 10 med hvad du har høstet eller produceret af årets høst, hvad enten det er fra egen avl eller lavet på Irmas frosne bær eller nybagt brød fra mel, du købte i fakta. Kom med det og læg det på et bord, vi har stillet frem i kirken, så holder vi auktion over det. Sidste år samlede vi 2711 kr. ind. Det vil vi gerne igen. Bagefter går vi ovenpå i ovensalen og spiser sammenskuds høstfrokost og fejrer, at høsten også kom i hus i år. Tilmelding til frokosten senest torsdag 18. september på kontoret, hvor du kan meddele, hvad du medbringer eller få tildelt en opgave. Spændende efterårstur til æblebyen Kivik i Skåne Torsdag den 25. sept kl starter busturen fra Sions kirke. Vi kører over Øresundsbroen og første stop er den spændende Helligkorskyrka i Dalby. Opført i 1100-tallet og Nordens ældst bevarede stenkirke. Den hørte i sin tid til Svend Estridsøns gård. I krypten kan man stadig se en brønd med en kilde, som kan være anvendt ved de første kristne dåbshandlinger i Danmark. Fra kirken kører vi gennem det smukkeste område i Skåne, Österlen, med de mange bakker og den varierede bevoksning. Ved kysten ligger det gamle fiskerleje Kivik med smalle stræder og små pyntelige huse, men det, der gør byen og området mest kendt, er dyrkningen af de mange æbler. Derfor bliver byen også kaldt æblebyen, og der findes flere mosterier. Vi besøger et af dem og spiser vores middag i restaurant Kärnhuset: Æblechutneybagt laks med dildkartofler og æblesovs, dertil hjemmebagt brød, grøntsager og salat. Der hører to forskellige slags æblejuice til maden samt kaffe/te og kage. I gårdbutikken vil der være mulighed for at købe alle slags produkter, der er lavet af æbler, alt er økologisk. Der vil også blive mulighed for at gå rundt og se lidt på omgivelserne. Vi regner med at være hjemme ca Turen koster 400 kr. inkl. bus, bro og mad. Tilmelding til Kirkekontoret senest den 18. september. Grib chancen og få en dejlig tur til æblernes by. Turen er handicapvenlig. Rollator kan medbringes. Menighedsplejens bestyrelse Onsdagsmøder Alle møderne finder sted i kirkens ovensal fra 14-16, hvis ikke andet er anført. Onsdag den 27. august kl Sognepræst ved Rosenvænget Sogn, Kristine Gustav, fortæller om sit arbejde som værnspræst i flyvevåbnet. Hvad laver en præst overhovedet i flyvevåbnet? Hvilken rolle spiller præsten som udstationeret og hvilke erfaringer tager hun med hjem? 29. oktober kl : Ole Sandberg: Dybbøl, drama og det, der fulgte... I anledning af 150-året for slaget ved Dybbøl og det altomvæltende nederlag, der fulgte, inviterer Menighedsplejen til foredrag om netop skæbneåret Ole Sandberg er cand.mag. i germansk filologi & retorik og har skrevet speciale om aspekter af det slesvigske spørgsmål. Foredragsholderen er tillige seminarieuddannet og arbejder til dagligt som folkeskolelærer i Vanløse. Ole Sandberg er opvokset i Sions Sogn og færdes hjemmevant i og omkring Sions Kirken

7 Foredrag ved Rasmus H.C. Dreyer Onsdag den 12. november kl : Den ivrige reformator Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg, og han reformerede både Viborg og København i 1520 erne. Således altså en dansk Morten Luther, som vi synger i B.S. Ingemanns sang På Tave Bondes Ager ; spørgsmålet er bare om det virkelig holder? De faktiske forhold i jernindustrien (eller den danske kirke i 1500-tallet) var, at Hans Tausen og hans reformatorkolleger i Danmark var endog mere vidtgående end Martin Luther, reformationens store hovedperson. Tausen ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt og troende igen. Rasmus H.C. Dreyer har i flere år arbejdet ved Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet, på en afhandling om netop Hans Tausen, og hvordan vi i Danmark har læst ham, æret ham og fundet på gode historier om igennem 450 år. Hjemmesiden Vi har fået ny hjemmeside. Udbyderen er ny, men adressen er den samme: Som noget nyt er det nu muligt at tilmelde sig kirkens nyhedsbrev, så man automatisk bliver orienteret om, hvad der foregår i Sions Kirke. Menighedsrådet Minikonfirmander Da vores sognemedhjælper gennem mange år har valgt at gå på pension, og vi inden for dette blads deadline ikke kan nå at ansætte en ny, vil vi opfordre interesserede i minikonfirmandundervisning (3. klasses børn) til at holde øje med kirkens hjemmeside, hvor nye holds opstart vil blive annonceret, så snart en ny medarbejder er blevet ansat. Konfirmander 2015 Konfirmander, der skal konfirmeres 1. maj af, undervises tirsdage Dog med det forbehold, at den nye skolereform kan gøre det nødvendigt at flytte tidspunktet til senere på dagen. Der vil også være undervisning enkelte aftener og enkelte weekender. Første undervisningsgang bliver søndag 7. september kl. 12 til den på side 6 i bladet annoncerede Forklaringsgudstjeneste - en gudstjeneste for begyndere. For indskrivning til konfirmation 1. maj 2015 eller spørgsmål kontakt på eller Konfirmander, der skal konfirmeres 14. maj af begynder undervisningen 7. januar kl Der tages på 2 konfirmandlejre i 2 weekender i løbet at foråret, hvor vi får tid til at være sammen. Der vil være tid til, at vi kan få mere dybdegående undervisning. Første weekend er februar. Anden weekend er endnu ikke fastlagt. For indskrivning til konfirmation 14. maj 2015 eller spørgsmål kontakt på eller Gaver til menighedsplejens julehjælp Måske er det lige vel tidligt at begynde at skrive om jul. Men for flere familier på Østerbro fylder julen meget tidligt alt for meget på den ikke så gode måde. Det handler om de familier, der på grund af svære økonomiske problemer aldrig kan være sikre på, at de overhovedet kan holde jul for deres familie. I mange år har disse familier søgt hjælp hos Sions Sogns Menighedspleje, som takket være donationer fra generøse mennesker i vores bydel har kunnet udlevere julepakker med alt hvad der hører sig til af mad, juleknas og gaver til børn. Det vil vi selvfølgelig gerne kunne igen i år. Derfor beder vi om støtte fra alle, der har lidt at undvære. Vi samler ind i kirken, men der er tillige muligheder for at sætte penge direkte ind på Menighedsplejens konto: Reg.nr.: 2191 kontonr.: og mærke beløbet Julehjælp. Man kan også møde op på kirkens kontor. Vi takker hjerteligt for ethvert bidrag. Der er, hvad måske nok er overraskende for mange, god brug for det. Sions sogns menighedspleje Bibelmaraton Vi fortsætter vores Bibelmaraton i efteråret. Vi mødes en mandag hver måned i kirkens ovensal kl , hvor vi i en times tid taler om det, vi læste hjemme og forbereder os sammen på næste måneds lektie. Gratis adgang. Mandag den 18. august mødes vi første gang efter sommerferien, hvor vi vil gennemgå 1. og 2. Samuelsbog og 1. og 2. Kongebog, som vi har læst henover sommeren. I september mødes vi mandag den 8. september. I oktober mødes vi mandag den 20. oktober til et lidt længere møde end den sædvanlige time, da lektor Søren Holst fra Det Teologiske Fakultet i København, Institut for Bibelsk Eksegese, kommer og holder foredrag for os. Denne gang vil han tale om Salmernes Bog, det store poetiske skrift på 150 salmer, populært kaldet Davids salmerne, Ordsprogenes Bog, Prædikerens Bog og Højsangen. 10. november mødes vi igen og slutter for i år 8. december. Nye deltagere er velkomne. For spørgsmål, henvend jer til på Litteraturkredsen Efterårets litteraturkreds august til december. Alle aftener begynder kl : Mandag den 25. august: Karitas uden titel af Kristín Marja Baldursdóttir Mandag den 29. september: Karitas kaos på lærred af Kristín Marja Baldursdóttir Mandag den 27.oktober: Postkort til Annie af Ida Jessen Mandag den 1. december: De fortabte spillemænd af William Heinesen Alle er velkomne til at være med i litteraturkredsen, hvor vi får en god snak om den bog, der er på programmet. Undervejs er der en kop kaffe eller the med brød til. Tora Sandberg og Inga Holsegård-Rasmussen Altergang og altervin Der er mulighed for et alkoholfrit alternativ til altervin ved nadveren. Ønskes saft, skal man blot pege på den lille kalk. 7

8 KIRKELIGE HANDLINGER Husk: Betjening i kirken er gratis for ethvert medlem af folkekirken. FØDSELSANMELDELSE: Fødsel registreres på baggrund af en anmeldelse, som jordemoderen sender direkte til kirkekontoret. Forældre anmelder selv fødslen til kirkekontoret, hvis en jordemoder ikke har medvirket ved fødslen. Hvis forældrene ikke er gift, og de ønsker at være fælles om omsorgen og ansvaret for barnet, indgives en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Denne giver fælles forældremyndighed. Erklæringen indgives digitalt på DÅB/NAVNGIVNING: Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen, enten ved dåb eller navngivning. Ved dåb henvender man sig til præsten eller kirkekontoret. Skal barnet ikke døbes, eller ønsker man at navngive sit barn, før dåben finder sted, skal forældrene navngive deres barn via VIELSE: Man henvender sig til en af præsterne for at aftale dato og tidspunkt for vielsen og for en samtale. Forud for vielsen skal parret have udstedt en prøvelsesattest i bopælskommunen. Prøvelsesattesten samt navn og adresse på parrets to vidner afleveres på kirkekontoret. Prøvelsesattesten må højest være 4 måneder gammel den dag, hvor vielsen finder sted. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE I KIRKEN ELLER FRA KAPEL: Man henvender sig til afdødes sognepræst og aftaler tidspunkt for begravelse/bisættelse og for en personlig samtale. Derefter henvender man sig til en bedemand, der vil være behjælpelig med alt det praktiske, som vi ikke har mulighed for at klare. Vi vil gerne anbefale, at man i alle tilfælde gør brug af vores smukke kirkerum. HJEMMEALTERGANG: Er man forhindret i at komme til gudstjenesterne i kirken p.g.a. alder, svagelighed, sygdom el. lign., er man velkommen til at kontakte en af præsterne og aftale en hjemmealtergang; vi kommer meget gerne. Ligeledes hører vi meget gerne om syge og ensomme, som trænger til besøg. KONFIRMATION maj kl (Bededag) ved. Undervisningen finder sted tirsdage fra Indskrivning til konfirmation Bededag skal ske til på 14. maj kl. 10 (Kristi Himmelfartsdag) ved. Undervisningen finder sted onsdage Indskrivning til konfirmation Kristi Himmelfarts dag skal ske til på Konfirmation april kl. 10 (Bededag) ved. 5. maj kl. 10 (Kristi Himmelfartsdag) ved. SIONS KIRKE Østerbrogade 192, 2100 Ø, tlf Menighedshuset Bethania, Nyborggade 4, 2100 Ø. Hjemmeside: Sognepræst (kbf.) Soldalen 19, 2100 København Ø Telefon i hjemmet: eller mobil Sognepræst Svanevænget 5, 2100 København Ø Telefon i hjemmet: Mobilnummer: På hjemmesiden har denne mail-adresse længe været forkert. Hvis du har sendt en mail til Anne Kathrine, men ikke fået svar, så send den venligst igen. Træffetider: Præsterne træffes på deres mobiltelefoner: : : Fredag er fridag Kordegn: Dorthe Spang Tlf , fax Kirkekontoret er åbent: mandag, onsdag og torsdag kl. 9-13, tirsdag kl Lukket fredag og lørdag. Organist Lis-Vibeke Wallin. Drejøgade 26 F 3, 2100 Ø. Tlf Fredag fridag. Kirketjener Lars J. E. Larsen Træffes i kirken kl Tlf Fredag fridag. Menighedsrådsformand Hans Ossowicki Tlf Post til kirkekontoret. Kirkeværge Mogens Bjørn. Tlf Sions Sogns kirkeblad udgives af Menighedsrådet Kasserer: Ole Haslund. FDF K8 Kontaktperson: Michael Poulsen. Hesseløgade 53, st. th., 2100 Kbh. Ø, tlf Menighedsplejen: konto Sognepræst. Næste nr. udkommer i uge 47. Deadline 20. september. Nærværende nummer er redigeret af Finn Jørn Jakobsen (tlf ) og sognepræst. Design: Rikke Gry, tlf KIRKEBIL: Hver søndag og helligdag kan man blive afhentet gratis med taxa til gudstjenesten, hvis man er ældre eller gangbesværet. Bestillingen finder sted på kirkens telefon senest torsdag eller dagen før en helligdag. Tilbudet om kirkebil gælder også til kirkens arrangementer.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere