Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning HF og VUC Hf Psykologi C B Tomas Billeskov Jansen PsCB3 psykologi C - B hf2/enkeltfag Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Socialpsykologi, herunder ondskab Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser Stress og arbejde Klinisk psykologi, herunder sorg og krise Kognitiv psykologi, herunder intelligens, hukommelse og adfærdspsykologi/behaviorisme Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 10

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Socialpsykologi, herunder ondskab Introduktion til faget psykologi på C- og B-niveau ud fra læreplanen for psykologi C og B. Ondskabens psykologi Socialpsykologiske essays (2009) af Rolf Kuschel, Faezeh Zand og Jan Øberg side 15-25, Fritzl-Sagen i Berlingske Research, 5. maj 2008 Fritzls barndom fra rucsdigitaleprojektbibliotek.dk i uddrag Kulturen og det sociale liv Psykologifagets grundbog af Flemming B. Olsen(red.)(2010) side , (Socialpsykologi. Gruppepsykologiske processer, social indflydelse, social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering) Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Interpersonel kommunikation) Dokumentar: Dokumentar fra DR2 fra 2011 på ca. 30 minutter om ondskab ud fra en psykologisk synsvinkel Foredrag om ondskab med Philip Zimbardo fra Dokumentar fra TV2: Menneskedyret og magten Dokumentar fra TV2: Menneskedyret i flokken Bilag/Cases: Berlingske Tidende: Er terrorister ofre for gruppepres? fra den 29. september 2007 af Kasper Krogh og Morten Frich Berlingske Tidende: Vi kan alle blive bødler fra den 26. juni 2006, 2. sektion, side 9 af Sven Arvid Birkeland Omfang 29 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: ondskab, aggression, det gode, Freud, Adorno, Goldberg, empati, miljø, arv, udvikling, stereotypi, fordomme, stigmatisering, Hospitalseksperimentet, Philip Zimbardos Stanford-fængselseksperimentet, indgruppe, udgruppe, Muzafer Sherifs Robbers Cave/Røverhule -eksperiment, konformitet, komplians, Asch streg/linjeforsøg, Milgrams forsøg omkring autoritet og lydighed, personlig kommunikation, tolkning, nonverbal kommunikation, mimiske koder, gestuelle koder, positurkoder, koder for øjenkontakt, ekstra-verbale koder, kropskontakt-koder, afstandskoder og koder for fremtræden Introduktion til faget psykologi At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Side 2 af 10

3 Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi At kunne vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi Forskellige perspektiver på psykologiske emner Diskussion af etiske problemstillinger i psykologisk forskning At få kendskab til psykologiens historie Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og gruppearbejde. Selvstændigt arbejde med at svare på spørgsmål Oplæg for klassen Øvelse i at anvende psykologifaglige begreber på bilag Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser Kulturen og det sociale liv Psykologifagets grundbog (2010) af Flemming B. Olsen(red.) side , Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side 69-70,73-75, , (Udviklingspsykologi. Selv. Identitet. Personlighed. Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur. Omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed og resiliens) Gyldendals Psykologihåndbog (2005) af Lene Hauge og Mogens Brørup(red.) side Synopsis i psykologi sådan! af Jette Hannibal fra 2009 Repetitionsquiz Eksempel på synopsis i psykologi B Indgår ikke i læreplanen og til den mundtlige prøve: introduktion til Sigmund Freuds, Melanie Kleins og Margaret Mahlers udviklingspsykologiske teorier ud fra Google-søgninger Dokumentar: Dokumentaren Gensyn med de glemte børn. Rumænske adoptivbørn, TV2, BBC, 2000 Dokumentaren Er du mors lille dreng?, 1998, TV2 Dokumentaren Min barndom i helvede af Lisbeth Zornig Andersen fra 2012 En lille dokumentar(ca. 7 minutter), hvor Lisbeth Zornig Andersen læser op u sit køkken af papirer fra sin barndom fra Dokumentaren Eksperimentet sådan udvikler du dit barns hjerne bedst fra Side 3 af 10

4 DR om det udtryksløse ansigt Youtube: Korte klip omkring fremmedsituationstesten/strange Situation Test Bilag/cases: Julies liv fra Politiken den 25. maj 2000 af Lone Lau Man gjorde et barn fortræd fra den 6. ma 2001 af Heidi Vesterberg og Torben Benner fra Politiken Ikke alene men ensom fra Samvirke den 1. august 2005 Nyfødte børn kan genkende deres moders stemme i Børnepsykologi (2005) side 99 af H. Rudolph Schaffer Dit ansigt er din babys bedste legetøj fra Thisted Dagblad den 24. april 2006 Vil ikke være hos andre end mor og far fra Netsundhedsplejerske.dk den 17. april 2013 Tænk hvis mine forældre aldrig havde ringet til kommunen i Politiken den 8. april 2007 Angående Nicklas i Vores børn i november IOmfang 72 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: sådan noget som en baby eksisterer overhovedet ikke, holding evironment, at rumme/containe barnet, en tilstrækkelig god nok mor, omnipotensfølelse, desillusioneringsproces, overgangsområde, overgangsobjekt, barnets leg, den gamle bamse, venden passiv til aktiv, barnets psyko-sociale udvikling, udviklingskrise, fundamental tillid kontra mistillid, selvstændighed kontra skam og tvivl, den ældre spædbarnsforskning/psykoanalytiske udviklingspsykologiske studier af børn, den moderne empiriske spædbarnsforskning, præference- og sutteteknikken, lagdelt model, det nyfødte spædbarns sansemæssige evner, amodal/tværmodal perception, realistisk verdensopfattelse, vitalitetsfølelser og primære følelser, begyndende selv, det selektive sociale smil, ansigtsduetter, non-verbal kommunikation, at stimulere barnets nysgerrighed, understimulation, overstimulation, følelsesmæssig smitte, empati, forsøget med det udtryksløse ansigt/still face experiment, skema, RIG(repræsentationer af interaktioner der er blevet generaliseret), fremkaldt ledsager, kerneselv, triadisk kommunikation, ni-måneders-miraklet, samordning af tings- og personorientering, fælles opmærksomhedsfokus, social refereren, intentionel kommunikation, affektiv afstemning, selektiv afstemning, fejlafstemning, intersubjektive selv, selvgenkendelse, kropsbevidsthed, spejlprøven, forsøget med tæppet, altruistisk adfærd, prosocial adfærd, følelser rettet mod én selv, at lade som om, sproget som et tveægget sværd, tavs viden, sproglig viden, et sandt selv, et falsk selv, det verbale selv, selvbiografiske fortællinger, virkelighed, fantasi, identitet, det narrative selv, Konrad Lorenz s studier af prægning hos gæs, tilknytning, Bowlby, før-tilknytning, begyndende tilknytning, selektiv tilknytning, tilknytningsadfærd, separationsangst, en fremmed kommer ind, udforskningadfærd, fremmedsituationstesten, Ainsworth, tryg tilknytningstype, utrygundgående(afvisende), utryg-ængstelig(ambivalent, nervøs) tilknytningstype, utrygdesorganiseret tilknytningstype, adfærd i fremmedsituationstesten, forældreopdragelse i hjemmet, procenter i fremmedsituationstesten, kritik af fremmedsituationstesten, lette, besværlige og langsomme børn, hospitalisme, anaklitisk depressi- Side 4 af 10

5 on/spædbarnsdepression, separationsreaktioner(protest, fortvivlelse og emotionel(følelsesmæssig) frakobling, kvindefængsel, rumænske børnehjemsbørn, institutionel autisme, adoption af rumænske børnehjemsbørn, Spitz, Bowlby, Harlows forsøg med aber(ståltrådsmor og frottémor), Kari Killén, vanrøgt, fysisk overgreb, psykisk overgreb, seksuelt overgreb, reaktioner på omsorgssvigt, kontaktforstyrrelser, depression, dissociation, forsinket udvikling, overdrevent veltilpassede eller voksne børn, hyperaktivitet, destruktivitet, ansvar, skyld, hemmeligholdelse, resiliens, social arv, livsstil, miljø, uddannelse, mønsterbryder, fejltilpasning, risikofaktorer, udviklingsopgaver, årsag, kausal, probabilistisk, sygdomme, temperament, intelligens, fattigdom, omsorgssvigt, alkoholisme, kriminalitet, opdragelse, psykisk sygdom, teenagemor, skilsmisse, sammenbragte familier, beskyttelsesfaktorer, talent, resiliens og udviklingssti Væsentligste arbejdsformer Titel 3 Indhold At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Introduktion til psykologiens forskningsmetoder At forholde sig kritisk til psykologifaglig viden Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi Indgående kendskab til spædbarnets psykologi samt omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat At lære psykologiens forskningsmetoder At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi At få kendskab til psykologiens historie At arbejde selvstændigt og/eller i grupper over længere tid med synopsis Klasseundervisning. Gruppearbejde. Synopsisgennemgang Gruppeoplæg Stress og arbejde Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Identitet og personlighed. Individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping) Copingstrategier fra Dokumentar: Dokumentar på minutter om stress i DSB: Stress tur- retur fra vimeo.com/ Dokumentar på ca. 20 minutter om stress med Bobby Zachariae den 3. februar 2014 på Århus Universitet fra Dokumentar om stress: Stress. Portræt af en dræber Side 5 af 10

6 Omfang Væsentligste arbejdsformer Bilag/cases: Jeg troede jeg var lavet af jern af Else Marie Nygaard den 2. november 2007 i Kristeligt Dagblad Alle krævede noget af mig fra den 26. februar 2008 i Politiken af Psykiatrifonden 16 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: 3 overordnede tilgange til stress, kamp-og-flugt-reaktionen, akut stress, kronisk stress, Richard S. Lazarus definition af stress, Holmes og Rahes sociale belastningsskala, daglige gener, ydre faktorer, kognitive krav, perceptuelle krav, emotionelle krav, manuelle og motoriske krav, kvantitative krav, psykologiske stressorer, fysiske stressorer, biologiske stressorer, Robert Karaseks og Töres Theorells krav-kontrolmodel, det gode arbejde, indre faktorer, Høegh-Olesens forsigtige og risikovillige type, det optimale stimulationsniveua(osn), pessimistisk og optimistisk forklaringsstil, oplevelse af sammenhæng(oas), begribelighed, håndtérbarhed, meningsfuldhed, Frederick Taylors scientific management, human ressource management og udbrændthed At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Forskellige perspektiver på psykologiske emner At få et kendskab til psykologiens historie Gruppearbejde. Klasseundervisning. Gruppeoplæg. Summegrupper. Titel 4 Indhold Klinisk psykologi, herunder sorg og krise Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side , , , 454 (Supplerende stof, klinisk psykologi) Gyldendals Psykologihåndbog (2005) af Lene Hauge og Mogens Brørup(red.) side Dokumentar: Dokumentar om katastrofer på 48 minutter: Japan stemmer fra katastrofen fra DR2 Global Dokumentar om sorg på 37 minutter: Kære Elena og Niels: Du har før set krigen, men har du følt den? Foredrag om sorg af Henriette von Irgens-Bergh fra Kræftens Bekæmpelse Foredrag om skizofreni af Dan Lind Hansen fra Socialpsykiatrisk Center, Ringkøbing-Skjern Kommune Side 6 af 10

7 Omfang Væsentligste arbejdsformer Titel 5 Bilag/Cases: Jeg har genoptaget livet om Birthe Gottlieb.(Ukendt ophav) Kriser når hustruen ringer fra B. & G. Öber fra Familieterapi Sorg skal bearbejdes ikke ties ihjel af Chris Berg fra Ung, 2000, nr. 3 Min sorg er en del af mig af Cornelius Corneliussen den 28. marts 2014 i Samvirke Tilbage til Phi Phi den 10. april 2005 i Berlingske Tidende Når livet lammes af flydende angst af Christian Kjær den 1. februar 2007 i Viborg Stifts Folkeblad 50 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: neuroser, psykoser, frygt, angst, kamp-flugt-mekanismen, forventningsangst, angst for angsten, angstens kropslige, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige side, fobi, enkeltfobier, agorafobi, socialfobi, behavioristiske forklaringer, psykoanalytiske forklaringer, falsk alarm, indirekte måder, den evolutionære psykologis forklaring, panikangst, generaliseret angst, obsessive compulsive disorder(ocd), obsessioner(tvangstanker), kompulsioner(tvangshandlinger), depression, let depression, moderat depression, svær depression, unipolar lidelse, unipolar lidelse, mani, fornægtet depression, arvelige/genetiske/medfødte forklaringer, tvillingestudier(enæggede og tve/toæggede tvillinger), sårbarhed-stressmodellen, fastlåst sorgreaktion, indlært hjælpeløshed, manderoller og kvinderoller før og nu, behandlingsformer(kort), Johan Cullberg, krise, udviklingskrise, akut traumatisk krise, tab, krænkelse, katastrofe, menneskeskabt katastrofe, naturkatastrofe, 4 faser i en akut krise: chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen, kronisk traumatisk krise, dissociere, kollektiv katastrofe, skyldfølelser, umulige valg, posttraumatisk belastningsreaktion, flashbacks, associationer, ICD-10, stress og kriser, hjælp til kriseramte, krisesituation, krisereaktion, sorg, sorgprocessen skal fremme adskillelse, sorgens udtryk(fysisk og psykisk), sorgens forløb i tre trappetrin, foregribende sorg, forsinket/udskudt/atypisk sorg, kronisk sorg, patologisk sorg og hjælpe mennesker i sorg At sætte psykologisk viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Forskellige perspektiver på psykologiske emner Træning i at vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At arbejde selvstændigt over længere tid med synopsis Selvstændigt arbejde. Gruppearbejde. Klasseundervisning. Oplæg. Arbejde med synopsis Kognitiv psykologi, herunder intelligens, hukommelse og adfærdspsykolo- Side 7 af 10

8 Indhold gi/behaviorisme Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side , , , , , (Kognition og læring. Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse. Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen. Kulturpsykologi) Anvendt psykologi (2008) af Martin Levander, Hanne Hylsberg og Michael Rantzau-Meyer side Dokumentar: Dokumentar på ca. 1 time: Farlige forklaringer fra DR1, 2003 Dokumentar på ca. 1 time: Race og intelligens videnskabens sidste tabu fra 2009 fra Channel 4 Bilag/cases: Vi forskønner fortiden fra Forskningsnyt fra psykologien fra den 13. februar 2004 Falske erindringer hos børn fra Forskningsnyt fra psykologien fra 13. maj 2004 Sådan træner du dit dyr videnskabeligt fra Videnskab.dk fra 8. januar 2011 Tankens kraft af Nils Thorsen i Politiken den 25. maj 1997 Kan børn bestikkes til at lære? i Jyllandsposten den 13. juni 2010 af Jørgen Ullerup Velkommen i klubben i Weekendavisen den 4. februar 2011 Omfang 50 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: kognitiv, perception, hukommelse, tænkning, sprog, opmærksomhed, intelligens, læring, Ebbinghaus, glemsel, introspektion, det magiske syvtal, Bartlett, mening, aktiv proces, rationalisering, kognitive skemaer, Brewers og Treymans forsøg omkring et kontorrum, gestalt, figur-grund-loven, nærhedsloven, lighedsloven, loven om sammenhæng, lukkethedsloven, informationsteknologi, selektiv opmærksomhed, blikfang, stopeffekter, indre faktorer ved opmærksomhed, vane, fokuseret opmærksomhed, bottom-up og top-down processer, Rosenthaleffekten, stereotyper, Richard Atkinsons og Richard Shiffrins flerlagermodel, sensorisk hukommelse, korttidshukommelsen, arbejdshukommelsen, klumpning, langtidshukommelsen, eksplicit og implicit hukommelse, episodisk og semantisk hukommelse, blitz-erindringer, procedurehukommelse, perceptuel hukommelse, hukommelse for emotionelle reaktioner, falske erindringer, genkaldelse, mnemoteknik, dobbeltkodet, Ciceros hukommelsesteknik, glemsel, fortrængning, positivisme, stimulus, respons, læring, Ivan Pavlov, ubetinget, betinget, indlært reaktion, klassisk betingning, udslukning, John B. Watson, arv og miljø, giv mig et dusin sunde, velskabte børn, arv og miljø, instinkter, talent, empirisme, tabula rasa, Albert og den hvide rotte, stimulus-generalisering, fobier, Edvard Thorndike, forsøg-og-fejllæring/trial and error, effektloven, B. F. Skinner, operant betingning, Skinner-box, forstærkning, positiv forstærkning, negativ forstærkning, to former for straf, udslukning, straf er uhensigtsmæssig, skæld-ud, undgåelsesstrategier, passivitet, usik- Side 8 af 10

9 kerhed, modkontrol, formning/shaping, øjeblikkelig forstærkning, tidsbestemt forstærkning(fastlønsprincippet), mængdebestemt forstærkning(akkordprincippet), uregelmæssig forstærkning(lotteriprincippet), Skinners idealsamfund, g-faktor, Alfred Binet, Theodore Simon, IQ(intelligenskvotient), Wechslers intelligenstest for børn, arv og miljø, Francis Galton, eugenik, Cyril Burton, klokkekurven, Flynneffekten, Capron og Duyme(arv og miljø), Howard Gardner, sproglig intelligens, logisk-matematisk intelligens, musisk intelligens, kropslig-bevægelsesmæssig intelligens, rumligt-visuel intelligens, interpersonel og intrapersonel intelligens, 8 kriterier, kritik af Gardner, Daniel Golemans følelsernes intelligens, sproglig viden, tavs viden, Albert Bandura, imitation/efterligning, observation, assimilation, akkomodation, motivation, indre og ydre motivationsfaktorer, nysgerrighed, social indlæringsteori, selvtillid, anerkendelse, belønning og straf, konkurrence, kultur, etnocentrisme, kulturrelativisme, majoritets- og minoritetskultur, assimilation, integration, segregation og kulturmøder i homogene(ensartede) og heterogene(forskelligartede) samfund, det sensomotoriske stadium, adaptation, assimilation, akkomodation, objektpermanens, det præoperationelle stadium, de konkrete operationers stadium og de formelle operationers stadium Væsentligste arbejdsformer At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng At kunne vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Øvelse i at forholde sig kritisk til psykologiske teorier Forskellige perspektiver på psykologiske emner At få kendskab til psykologiens historie Elevoplæg. Dokumentarudsendelser. Summegrupper. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Cooperative learning Titel 6 Indhold Omfang Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde Psykologiske feltundersøgelser (2013) af Ole Schultz Larsen side 5-10 Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Psykologisk metode. Undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse) 26 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: naturvidenskabelige tradition, positivisme, empiri, kvantitative undersøgelsesmetoder, observationsmetode, induktiv me- Side 9 af 10

10 tode, hypotetisk-deduktiv metode, eksperiment, felteksperiment, naturligt eksperiment, tværsnits- og længdesnitsundersøgelse, repræsentativ gruppe, korrelationsstudie, humanvidenskabelig tradition, hermeneutisk metode, fortolkning, subjektive fænomener, del, helhed, kvalitativ metode, forforståelse, interview, casestudie, samfundsvidenskabelig tradition, spørgeskema, arkivstudie, design, sample, pilotstudie, validitet, reliabilitet, intern validitet og ekstern/økologisk validitet Introduktion til psykologiens forskningsmetoder Diskussion af etiske problemstillinger i psykologisk forskning Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi Placering af psykologisk teori i en videnskabelig ramme Perspektivering af psykologiens bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat At lære psykologiens forskningsmetoder At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi Øvelse i at forholde sig kritisk til psykologiske teorier At få et kendskab til psykologiens historie At arbejde selvstændigt over længere tid med psykologisk feltarbejde At lære at holde et længere oplæg ud fra en power point præsentation Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Gruppearbejde. Summegrupper. Oplæg. Arbejde med feltarbejde og power point præsentation Side 10 af 10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv.

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Titel Fagkombination Kampen for det gode liv Problemformulering Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Dansk A og psykologi C Mange børn bliver i dag udsat for omsorgssvigt i større eller mindre

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Navn: Tanya Treu Jensen 11.500 & Stine Munthe Persson 11.701 Hold:

Læs mere

Afrapportering Forebyggelse af selvmord

Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering til Center for Selvmordsforskning på udviklingsprojektet Forebyggelse af selvmord i social- og sundhedshjælper uddannelsen afviklet på Social- og

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Pigers lyst til at lære i natur/teknik

Pigers lyst til at lære i natur/teknik Pigers lyst til at lære i natur/teknik -Inquiry Based Science Education Camilla Mørch Jørgensen LH291127 Dato: 18.4.2013 Faglærer-vejleder: Jens Jakob Ellebæk Pædagogisk vejleder: Johanne Skovgaard Larsen

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL Niveau: 9.-10. klasse, gymnasiet, ungdomsuddannelserne Fag: dansk INDHOLD: Indledning... 2 Introduktion til materialet... 3 Fællesskabets betydning for elever i folkeskolen

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Læringsmiljøer, differentiering, elever Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Indledning For børn i alderen 0-6 år er verden en udfordring

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere