Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning HF og VUC Hf Psykologi C B Tomas Billeskov Jansen PsCB3 psykologi C - B hf2/enkeltfag Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Socialpsykologi, herunder ondskab Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser Stress og arbejde Klinisk psykologi, herunder sorg og krise Kognitiv psykologi, herunder intelligens, hukommelse og adfærdspsykologi/behaviorisme Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 10

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Socialpsykologi, herunder ondskab Introduktion til faget psykologi på C- og B-niveau ud fra læreplanen for psykologi C og B. Ondskabens psykologi Socialpsykologiske essays (2009) af Rolf Kuschel, Faezeh Zand og Jan Øberg side 15-25, Fritzl-Sagen i Berlingske Research, 5. maj 2008 Fritzls barndom fra rucsdigitaleprojektbibliotek.dk i uddrag Kulturen og det sociale liv Psykologifagets grundbog af Flemming B. Olsen(red.)(2010) side , (Socialpsykologi. Gruppepsykologiske processer, social indflydelse, social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering) Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Interpersonel kommunikation) Dokumentar: Dokumentar fra DR2 fra 2011 på ca. 30 minutter om ondskab ud fra en psykologisk synsvinkel Foredrag om ondskab med Philip Zimbardo fra Dokumentar fra TV2: Menneskedyret og magten Dokumentar fra TV2: Menneskedyret i flokken Bilag/Cases: Berlingske Tidende: Er terrorister ofre for gruppepres? fra den 29. september 2007 af Kasper Krogh og Morten Frich Berlingske Tidende: Vi kan alle blive bødler fra den 26. juni 2006, 2. sektion, side 9 af Sven Arvid Birkeland Omfang 29 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: ondskab, aggression, det gode, Freud, Adorno, Goldberg, empati, miljø, arv, udvikling, stereotypi, fordomme, stigmatisering, Hospitalseksperimentet, Philip Zimbardos Stanford-fængselseksperimentet, indgruppe, udgruppe, Muzafer Sherifs Robbers Cave/Røverhule -eksperiment, konformitet, komplians, Asch streg/linjeforsøg, Milgrams forsøg omkring autoritet og lydighed, personlig kommunikation, tolkning, nonverbal kommunikation, mimiske koder, gestuelle koder, positurkoder, koder for øjenkontakt, ekstra-verbale koder, kropskontakt-koder, afstandskoder og koder for fremtræden Introduktion til faget psykologi At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Side 2 af 10

3 Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi At kunne vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi Forskellige perspektiver på psykologiske emner Diskussion af etiske problemstillinger i psykologisk forskning At få kendskab til psykologiens historie Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og gruppearbejde. Selvstændigt arbejde med at svare på spørgsmål Oplæg for klassen Øvelse i at anvende psykologifaglige begreber på bilag Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser Kulturen og det sociale liv Psykologifagets grundbog (2010) af Flemming B. Olsen(red.) side , Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side 69-70,73-75, , (Udviklingspsykologi. Selv. Identitet. Personlighed. Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur. Omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed og resiliens) Gyldendals Psykologihåndbog (2005) af Lene Hauge og Mogens Brørup(red.) side Synopsis i psykologi sådan! af Jette Hannibal fra 2009 Repetitionsquiz Eksempel på synopsis i psykologi B Indgår ikke i læreplanen og til den mundtlige prøve: introduktion til Sigmund Freuds, Melanie Kleins og Margaret Mahlers udviklingspsykologiske teorier ud fra Google-søgninger Dokumentar: Dokumentaren Gensyn med de glemte børn. Rumænske adoptivbørn, TV2, BBC, 2000 Dokumentaren Er du mors lille dreng?, 1998, TV2 Dokumentaren Min barndom i helvede af Lisbeth Zornig Andersen fra 2012 En lille dokumentar(ca. 7 minutter), hvor Lisbeth Zornig Andersen læser op u sit køkken af papirer fra sin barndom fra Dokumentaren Eksperimentet sådan udvikler du dit barns hjerne bedst fra Side 3 af 10

4 DR om det udtryksløse ansigt Youtube: Korte klip omkring fremmedsituationstesten/strange Situation Test Bilag/cases: Julies liv fra Politiken den 25. maj 2000 af Lone Lau Man gjorde et barn fortræd fra den 6. ma 2001 af Heidi Vesterberg og Torben Benner fra Politiken Ikke alene men ensom fra Samvirke den 1. august 2005 Nyfødte børn kan genkende deres moders stemme i Børnepsykologi (2005) side 99 af H. Rudolph Schaffer Dit ansigt er din babys bedste legetøj fra Thisted Dagblad den 24. april 2006 Vil ikke være hos andre end mor og far fra Netsundhedsplejerske.dk den 17. april 2013 Tænk hvis mine forældre aldrig havde ringet til kommunen i Politiken den 8. april 2007 Angående Nicklas i Vores børn i november IOmfang 72 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: sådan noget som en baby eksisterer overhovedet ikke, holding evironment, at rumme/containe barnet, en tilstrækkelig god nok mor, omnipotensfølelse, desillusioneringsproces, overgangsområde, overgangsobjekt, barnets leg, den gamle bamse, venden passiv til aktiv, barnets psyko-sociale udvikling, udviklingskrise, fundamental tillid kontra mistillid, selvstændighed kontra skam og tvivl, den ældre spædbarnsforskning/psykoanalytiske udviklingspsykologiske studier af børn, den moderne empiriske spædbarnsforskning, præference- og sutteteknikken, lagdelt model, det nyfødte spædbarns sansemæssige evner, amodal/tværmodal perception, realistisk verdensopfattelse, vitalitetsfølelser og primære følelser, begyndende selv, det selektive sociale smil, ansigtsduetter, non-verbal kommunikation, at stimulere barnets nysgerrighed, understimulation, overstimulation, følelsesmæssig smitte, empati, forsøget med det udtryksløse ansigt/still face experiment, skema, RIG(repræsentationer af interaktioner der er blevet generaliseret), fremkaldt ledsager, kerneselv, triadisk kommunikation, ni-måneders-miraklet, samordning af tings- og personorientering, fælles opmærksomhedsfokus, social refereren, intentionel kommunikation, affektiv afstemning, selektiv afstemning, fejlafstemning, intersubjektive selv, selvgenkendelse, kropsbevidsthed, spejlprøven, forsøget med tæppet, altruistisk adfærd, prosocial adfærd, følelser rettet mod én selv, at lade som om, sproget som et tveægget sværd, tavs viden, sproglig viden, et sandt selv, et falsk selv, det verbale selv, selvbiografiske fortællinger, virkelighed, fantasi, identitet, det narrative selv, Konrad Lorenz s studier af prægning hos gæs, tilknytning, Bowlby, før-tilknytning, begyndende tilknytning, selektiv tilknytning, tilknytningsadfærd, separationsangst, en fremmed kommer ind, udforskningadfærd, fremmedsituationstesten, Ainsworth, tryg tilknytningstype, utrygundgående(afvisende), utryg-ængstelig(ambivalent, nervøs) tilknytningstype, utrygdesorganiseret tilknytningstype, adfærd i fremmedsituationstesten, forældreopdragelse i hjemmet, procenter i fremmedsituationstesten, kritik af fremmedsituationstesten, lette, besværlige og langsomme børn, hospitalisme, anaklitisk depressi- Side 4 af 10

5 on/spædbarnsdepression, separationsreaktioner(protest, fortvivlelse og emotionel(følelsesmæssig) frakobling, kvindefængsel, rumænske børnehjemsbørn, institutionel autisme, adoption af rumænske børnehjemsbørn, Spitz, Bowlby, Harlows forsøg med aber(ståltrådsmor og frottémor), Kari Killén, vanrøgt, fysisk overgreb, psykisk overgreb, seksuelt overgreb, reaktioner på omsorgssvigt, kontaktforstyrrelser, depression, dissociation, forsinket udvikling, overdrevent veltilpassede eller voksne børn, hyperaktivitet, destruktivitet, ansvar, skyld, hemmeligholdelse, resiliens, social arv, livsstil, miljø, uddannelse, mønsterbryder, fejltilpasning, risikofaktorer, udviklingsopgaver, årsag, kausal, probabilistisk, sygdomme, temperament, intelligens, fattigdom, omsorgssvigt, alkoholisme, kriminalitet, opdragelse, psykisk sygdom, teenagemor, skilsmisse, sammenbragte familier, beskyttelsesfaktorer, talent, resiliens og udviklingssti Væsentligste arbejdsformer Titel 3 Indhold At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Introduktion til psykologiens forskningsmetoder At forholde sig kritisk til psykologifaglig viden Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi Indgående kendskab til spædbarnets psykologi samt omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat At lære psykologiens forskningsmetoder At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi At få kendskab til psykologiens historie At arbejde selvstændigt og/eller i grupper over længere tid med synopsis Klasseundervisning. Gruppearbejde. Synopsisgennemgang Gruppeoplæg Stress og arbejde Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Identitet og personlighed. Individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping) Copingstrategier fra Dokumentar: Dokumentar på minutter om stress i DSB: Stress tur- retur fra vimeo.com/ Dokumentar på ca. 20 minutter om stress med Bobby Zachariae den 3. februar 2014 på Århus Universitet fra Dokumentar om stress: Stress. Portræt af en dræber Side 5 af 10

6 Omfang Væsentligste arbejdsformer Bilag/cases: Jeg troede jeg var lavet af jern af Else Marie Nygaard den 2. november 2007 i Kristeligt Dagblad Alle krævede noget af mig fra den 26. februar 2008 i Politiken af Psykiatrifonden 16 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: 3 overordnede tilgange til stress, kamp-og-flugt-reaktionen, akut stress, kronisk stress, Richard S. Lazarus definition af stress, Holmes og Rahes sociale belastningsskala, daglige gener, ydre faktorer, kognitive krav, perceptuelle krav, emotionelle krav, manuelle og motoriske krav, kvantitative krav, psykologiske stressorer, fysiske stressorer, biologiske stressorer, Robert Karaseks og Töres Theorells krav-kontrolmodel, det gode arbejde, indre faktorer, Høegh-Olesens forsigtige og risikovillige type, det optimale stimulationsniveua(osn), pessimistisk og optimistisk forklaringsstil, oplevelse af sammenhæng(oas), begribelighed, håndtérbarhed, meningsfuldhed, Frederick Taylors scientific management, human ressource management og udbrændthed At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Forskellige perspektiver på psykologiske emner At få et kendskab til psykologiens historie Gruppearbejde. Klasseundervisning. Gruppeoplæg. Summegrupper. Titel 4 Indhold Klinisk psykologi, herunder sorg og krise Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side , , , 454 (Supplerende stof, klinisk psykologi) Gyldendals Psykologihåndbog (2005) af Lene Hauge og Mogens Brørup(red.) side Dokumentar: Dokumentar om katastrofer på 48 minutter: Japan stemmer fra katastrofen fra DR2 Global Dokumentar om sorg på 37 minutter: Kære Elena og Niels: Du har før set krigen, men har du følt den? Foredrag om sorg af Henriette von Irgens-Bergh fra Kræftens Bekæmpelse Foredrag om skizofreni af Dan Lind Hansen fra Socialpsykiatrisk Center, Ringkøbing-Skjern Kommune Side 6 af 10

7 Omfang Væsentligste arbejdsformer Titel 5 Bilag/Cases: Jeg har genoptaget livet om Birthe Gottlieb.(Ukendt ophav) Kriser når hustruen ringer fra B. & G. Öber fra Familieterapi Sorg skal bearbejdes ikke ties ihjel af Chris Berg fra Ung, 2000, nr. 3 Min sorg er en del af mig af Cornelius Corneliussen den 28. marts 2014 i Samvirke Tilbage til Phi Phi den 10. april 2005 i Berlingske Tidende Når livet lammes af flydende angst af Christian Kjær den 1. februar 2007 i Viborg Stifts Folkeblad 50 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: neuroser, psykoser, frygt, angst, kamp-flugt-mekanismen, forventningsangst, angst for angsten, angstens kropslige, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige side, fobi, enkeltfobier, agorafobi, socialfobi, behavioristiske forklaringer, psykoanalytiske forklaringer, falsk alarm, indirekte måder, den evolutionære psykologis forklaring, panikangst, generaliseret angst, obsessive compulsive disorder(ocd), obsessioner(tvangstanker), kompulsioner(tvangshandlinger), depression, let depression, moderat depression, svær depression, unipolar lidelse, unipolar lidelse, mani, fornægtet depression, arvelige/genetiske/medfødte forklaringer, tvillingestudier(enæggede og tve/toæggede tvillinger), sårbarhed-stressmodellen, fastlåst sorgreaktion, indlært hjælpeløshed, manderoller og kvinderoller før og nu, behandlingsformer(kort), Johan Cullberg, krise, udviklingskrise, akut traumatisk krise, tab, krænkelse, katastrofe, menneskeskabt katastrofe, naturkatastrofe, 4 faser i en akut krise: chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen, kronisk traumatisk krise, dissociere, kollektiv katastrofe, skyldfølelser, umulige valg, posttraumatisk belastningsreaktion, flashbacks, associationer, ICD-10, stress og kriser, hjælp til kriseramte, krisesituation, krisereaktion, sorg, sorgprocessen skal fremme adskillelse, sorgens udtryk(fysisk og psykisk), sorgens forløb i tre trappetrin, foregribende sorg, forsinket/udskudt/atypisk sorg, kronisk sorg, patologisk sorg og hjælpe mennesker i sorg At sætte psykologisk viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Forskellige perspektiver på psykologiske emner Træning i at vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At arbejde selvstændigt over længere tid med synopsis Selvstændigt arbejde. Gruppearbejde. Klasseundervisning. Oplæg. Arbejde med synopsis Kognitiv psykologi, herunder intelligens, hukommelse og adfærdspsykolo- Side 7 af 10

8 Indhold gi/behaviorisme Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side , , , , , (Kognition og læring. Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse. Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen. Kulturpsykologi) Anvendt psykologi (2008) af Martin Levander, Hanne Hylsberg og Michael Rantzau-Meyer side Dokumentar: Dokumentar på ca. 1 time: Farlige forklaringer fra DR1, 2003 Dokumentar på ca. 1 time: Race og intelligens videnskabens sidste tabu fra 2009 fra Channel 4 Bilag/cases: Vi forskønner fortiden fra Forskningsnyt fra psykologien fra den 13. februar 2004 Falske erindringer hos børn fra Forskningsnyt fra psykologien fra 13. maj 2004 Sådan træner du dit dyr videnskabeligt fra Videnskab.dk fra 8. januar 2011 Tankens kraft af Nils Thorsen i Politiken den 25. maj 1997 Kan børn bestikkes til at lære? i Jyllandsposten den 13. juni 2010 af Jørgen Ullerup Velkommen i klubben i Weekendavisen den 4. februar 2011 Omfang 50 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: kognitiv, perception, hukommelse, tænkning, sprog, opmærksomhed, intelligens, læring, Ebbinghaus, glemsel, introspektion, det magiske syvtal, Bartlett, mening, aktiv proces, rationalisering, kognitive skemaer, Brewers og Treymans forsøg omkring et kontorrum, gestalt, figur-grund-loven, nærhedsloven, lighedsloven, loven om sammenhæng, lukkethedsloven, informationsteknologi, selektiv opmærksomhed, blikfang, stopeffekter, indre faktorer ved opmærksomhed, vane, fokuseret opmærksomhed, bottom-up og top-down processer, Rosenthaleffekten, stereotyper, Richard Atkinsons og Richard Shiffrins flerlagermodel, sensorisk hukommelse, korttidshukommelsen, arbejdshukommelsen, klumpning, langtidshukommelsen, eksplicit og implicit hukommelse, episodisk og semantisk hukommelse, blitz-erindringer, procedurehukommelse, perceptuel hukommelse, hukommelse for emotionelle reaktioner, falske erindringer, genkaldelse, mnemoteknik, dobbeltkodet, Ciceros hukommelsesteknik, glemsel, fortrængning, positivisme, stimulus, respons, læring, Ivan Pavlov, ubetinget, betinget, indlært reaktion, klassisk betingning, udslukning, John B. Watson, arv og miljø, giv mig et dusin sunde, velskabte børn, arv og miljø, instinkter, talent, empirisme, tabula rasa, Albert og den hvide rotte, stimulus-generalisering, fobier, Edvard Thorndike, forsøg-og-fejllæring/trial and error, effektloven, B. F. Skinner, operant betingning, Skinner-box, forstærkning, positiv forstærkning, negativ forstærkning, to former for straf, udslukning, straf er uhensigtsmæssig, skæld-ud, undgåelsesstrategier, passivitet, usik- Side 8 af 10

9 kerhed, modkontrol, formning/shaping, øjeblikkelig forstærkning, tidsbestemt forstærkning(fastlønsprincippet), mængdebestemt forstærkning(akkordprincippet), uregelmæssig forstærkning(lotteriprincippet), Skinners idealsamfund, g-faktor, Alfred Binet, Theodore Simon, IQ(intelligenskvotient), Wechslers intelligenstest for børn, arv og miljø, Francis Galton, eugenik, Cyril Burton, klokkekurven, Flynneffekten, Capron og Duyme(arv og miljø), Howard Gardner, sproglig intelligens, logisk-matematisk intelligens, musisk intelligens, kropslig-bevægelsesmæssig intelligens, rumligt-visuel intelligens, interpersonel og intrapersonel intelligens, 8 kriterier, kritik af Gardner, Daniel Golemans følelsernes intelligens, sproglig viden, tavs viden, Albert Bandura, imitation/efterligning, observation, assimilation, akkomodation, motivation, indre og ydre motivationsfaktorer, nysgerrighed, social indlæringsteori, selvtillid, anerkendelse, belønning og straf, konkurrence, kultur, etnocentrisme, kulturrelativisme, majoritets- og minoritetskultur, assimilation, integration, segregation og kulturmøder i homogene(ensartede) og heterogene(forskelligartede) samfund, det sensomotoriske stadium, adaptation, assimilation, akkomodation, objektpermanens, det præoperationelle stadium, de konkrete operationers stadium og de formelle operationers stadium Væsentligste arbejdsformer At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng At kunne vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Øvelse i at forholde sig kritisk til psykologiske teorier Forskellige perspektiver på psykologiske emner At få kendskab til psykologiens historie Elevoplæg. Dokumentarudsendelser. Summegrupper. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Cooperative learning Titel 6 Indhold Omfang Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde Psykologiske feltundersøgelser (2013) af Ole Schultz Larsen side 5-10 Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Psykologisk metode. Undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse) 26 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: naturvidenskabelige tradition, positivisme, empiri, kvantitative undersøgelsesmetoder, observationsmetode, induktiv me- Side 9 af 10

10 tode, hypotetisk-deduktiv metode, eksperiment, felteksperiment, naturligt eksperiment, tværsnits- og længdesnitsundersøgelse, repræsentativ gruppe, korrelationsstudie, humanvidenskabelig tradition, hermeneutisk metode, fortolkning, subjektive fænomener, del, helhed, kvalitativ metode, forforståelse, interview, casestudie, samfundsvidenskabelig tradition, spørgeskema, arkivstudie, design, sample, pilotstudie, validitet, reliabilitet, intern validitet og ekstern/økologisk validitet Introduktion til psykologiens forskningsmetoder Diskussion af etiske problemstillinger i psykologisk forskning Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi Placering af psykologisk teori i en videnskabelig ramme Perspektivering af psykologiens bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat At lære psykologiens forskningsmetoder At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi Øvelse i at forholde sig kritisk til psykologiske teorier At få et kendskab til psykologiens historie At arbejde selvstændigt over længere tid med psykologisk feltarbejde At lære at holde et længere oplæg ud fra en power point præsentation Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Gruppearbejde. Summegrupper. Oplæg. Arbejde med feltarbejde og power point præsentation Side 10 af 10

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf (e) Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommereksamen 2015 Institution.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommereksamen 2015 Institution. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hf Psykologi CB Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2011/2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fagpakke, der sigter mod ansættelse i politiet. Fagpakken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Camilla Munthe (CMU) PsB2 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Ander Riber Kraaer(ARK)/Camilla Munthe (CMU) PsB1

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vibenhus HTX HTX Psykologi C Nanna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014/2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi B Claus Peer Bækby

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv.

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Titel Fagkombination Kampen for det gode liv Problemformulering Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Dansk A og psykologi C Mange børn bliver i dag udsat for omsorgssvigt i større eller mindre

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

jettehannibal/observationer/side 1 af 5

jettehannibal/observationer/side 1 af 5 jettehannibal/observationer/side 1 af 5 Observationsundersøgelser Det lyder umiddelbart ligetil at foretage observationer, men hvis man skal foretage videnskabelige observationer, er det ikke så let, som

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Formiddagens program Kort præsentation af oplægsholdere Kort intro til Studio III Stress

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER Det er med Bowlbys teori, at det rationelle aspekt tillægges en kolossal betydning for barnets tidlige udvikling, derfor inddrages Bowlbys teori om den tidlige tilknytning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g

P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g Udarbejdet af: Louise Beu (22111155) & Stéphanie Bjerg-Holm (22111156) Vejleder: Samantha

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere