Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning HF og VUC Hf Psykologi C B Tomas Billeskov Jansen PsCB3 psykologi C - B hf2/enkeltfag Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Socialpsykologi, herunder ondskab Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser Stress og arbejde Klinisk psykologi, herunder sorg og krise Kognitiv psykologi, herunder intelligens, hukommelse og adfærdspsykologi/behaviorisme Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 10

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Socialpsykologi, herunder ondskab Introduktion til faget psykologi på C- og B-niveau ud fra læreplanen for psykologi C og B. Ondskabens psykologi Socialpsykologiske essays (2009) af Rolf Kuschel, Faezeh Zand og Jan Øberg side 15-25, Fritzl-Sagen i Berlingske Research, 5. maj 2008 Fritzls barndom fra rucsdigitaleprojektbibliotek.dk i uddrag Kulturen og det sociale liv Psykologifagets grundbog af Flemming B. Olsen(red.)(2010) side , (Socialpsykologi. Gruppepsykologiske processer, social indflydelse, social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering) Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Interpersonel kommunikation) Dokumentar: Dokumentar fra DR2 fra 2011 på ca. 30 minutter om ondskab ud fra en psykologisk synsvinkel Foredrag om ondskab med Philip Zimbardo fra Dokumentar fra TV2: Menneskedyret og magten Dokumentar fra TV2: Menneskedyret i flokken Bilag/Cases: Berlingske Tidende: Er terrorister ofre for gruppepres? fra den 29. september 2007 af Kasper Krogh og Morten Frich Berlingske Tidende: Vi kan alle blive bødler fra den 26. juni 2006, 2. sektion, side 9 af Sven Arvid Birkeland Omfang 29 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: ondskab, aggression, det gode, Freud, Adorno, Goldberg, empati, miljø, arv, udvikling, stereotypi, fordomme, stigmatisering, Hospitalseksperimentet, Philip Zimbardos Stanford-fængselseksperimentet, indgruppe, udgruppe, Muzafer Sherifs Robbers Cave/Røverhule -eksperiment, konformitet, komplians, Asch streg/linjeforsøg, Milgrams forsøg omkring autoritet og lydighed, personlig kommunikation, tolkning, nonverbal kommunikation, mimiske koder, gestuelle koder, positurkoder, koder for øjenkontakt, ekstra-verbale koder, kropskontakt-koder, afstandskoder og koder for fremtræden Introduktion til faget psykologi At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Side 2 af 10

3 Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi At kunne vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi Forskellige perspektiver på psykologiske emner Diskussion af etiske problemstillinger i psykologisk forskning At få kendskab til psykologiens historie Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og gruppearbejde. Selvstændigt arbejde med at svare på spørgsmål Oplæg for klassen Øvelse i at anvende psykologifaglige begreber på bilag Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser Kulturen og det sociale liv Psykologifagets grundbog (2010) af Flemming B. Olsen(red.) side , Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side 69-70,73-75, , (Udviklingspsykologi. Selv. Identitet. Personlighed. Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur. Omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed og resiliens) Gyldendals Psykologihåndbog (2005) af Lene Hauge og Mogens Brørup(red.) side Synopsis i psykologi sådan! af Jette Hannibal fra 2009 Repetitionsquiz Eksempel på synopsis i psykologi B Indgår ikke i læreplanen og til den mundtlige prøve: introduktion til Sigmund Freuds, Melanie Kleins og Margaret Mahlers udviklingspsykologiske teorier ud fra Google-søgninger Dokumentar: Dokumentaren Gensyn med de glemte børn. Rumænske adoptivbørn, TV2, BBC, 2000 Dokumentaren Er du mors lille dreng?, 1998, TV2 Dokumentaren Min barndom i helvede af Lisbeth Zornig Andersen fra 2012 En lille dokumentar(ca. 7 minutter), hvor Lisbeth Zornig Andersen læser op u sit køkken af papirer fra sin barndom fra Dokumentaren Eksperimentet sådan udvikler du dit barns hjerne bedst fra Side 3 af 10

4 DR om det udtryksløse ansigt Youtube: Korte klip omkring fremmedsituationstesten/strange Situation Test Bilag/cases: Julies liv fra Politiken den 25. maj 2000 af Lone Lau Man gjorde et barn fortræd fra den 6. ma 2001 af Heidi Vesterberg og Torben Benner fra Politiken Ikke alene men ensom fra Samvirke den 1. august 2005 Nyfødte børn kan genkende deres moders stemme i Børnepsykologi (2005) side 99 af H. Rudolph Schaffer Dit ansigt er din babys bedste legetøj fra Thisted Dagblad den 24. april 2006 Vil ikke være hos andre end mor og far fra Netsundhedsplejerske.dk den 17. april 2013 Tænk hvis mine forældre aldrig havde ringet til kommunen i Politiken den 8. april 2007 Angående Nicklas i Vores børn i november IOmfang 72 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: sådan noget som en baby eksisterer overhovedet ikke, holding evironment, at rumme/containe barnet, en tilstrækkelig god nok mor, omnipotensfølelse, desillusioneringsproces, overgangsområde, overgangsobjekt, barnets leg, den gamle bamse, venden passiv til aktiv, barnets psyko-sociale udvikling, udviklingskrise, fundamental tillid kontra mistillid, selvstændighed kontra skam og tvivl, den ældre spædbarnsforskning/psykoanalytiske udviklingspsykologiske studier af børn, den moderne empiriske spædbarnsforskning, præference- og sutteteknikken, lagdelt model, det nyfødte spædbarns sansemæssige evner, amodal/tværmodal perception, realistisk verdensopfattelse, vitalitetsfølelser og primære følelser, begyndende selv, det selektive sociale smil, ansigtsduetter, non-verbal kommunikation, at stimulere barnets nysgerrighed, understimulation, overstimulation, følelsesmæssig smitte, empati, forsøget med det udtryksløse ansigt/still face experiment, skema, RIG(repræsentationer af interaktioner der er blevet generaliseret), fremkaldt ledsager, kerneselv, triadisk kommunikation, ni-måneders-miraklet, samordning af tings- og personorientering, fælles opmærksomhedsfokus, social refereren, intentionel kommunikation, affektiv afstemning, selektiv afstemning, fejlafstemning, intersubjektive selv, selvgenkendelse, kropsbevidsthed, spejlprøven, forsøget med tæppet, altruistisk adfærd, prosocial adfærd, følelser rettet mod én selv, at lade som om, sproget som et tveægget sværd, tavs viden, sproglig viden, et sandt selv, et falsk selv, det verbale selv, selvbiografiske fortællinger, virkelighed, fantasi, identitet, det narrative selv, Konrad Lorenz s studier af prægning hos gæs, tilknytning, Bowlby, før-tilknytning, begyndende tilknytning, selektiv tilknytning, tilknytningsadfærd, separationsangst, en fremmed kommer ind, udforskningadfærd, fremmedsituationstesten, Ainsworth, tryg tilknytningstype, utrygundgående(afvisende), utryg-ængstelig(ambivalent, nervøs) tilknytningstype, utrygdesorganiseret tilknytningstype, adfærd i fremmedsituationstesten, forældreopdragelse i hjemmet, procenter i fremmedsituationstesten, kritik af fremmedsituationstesten, lette, besværlige og langsomme børn, hospitalisme, anaklitisk depressi- Side 4 af 10

5 on/spædbarnsdepression, separationsreaktioner(protest, fortvivlelse og emotionel(følelsesmæssig) frakobling, kvindefængsel, rumænske børnehjemsbørn, institutionel autisme, adoption af rumænske børnehjemsbørn, Spitz, Bowlby, Harlows forsøg med aber(ståltrådsmor og frottémor), Kari Killén, vanrøgt, fysisk overgreb, psykisk overgreb, seksuelt overgreb, reaktioner på omsorgssvigt, kontaktforstyrrelser, depression, dissociation, forsinket udvikling, overdrevent veltilpassede eller voksne børn, hyperaktivitet, destruktivitet, ansvar, skyld, hemmeligholdelse, resiliens, social arv, livsstil, miljø, uddannelse, mønsterbryder, fejltilpasning, risikofaktorer, udviklingsopgaver, årsag, kausal, probabilistisk, sygdomme, temperament, intelligens, fattigdom, omsorgssvigt, alkoholisme, kriminalitet, opdragelse, psykisk sygdom, teenagemor, skilsmisse, sammenbragte familier, beskyttelsesfaktorer, talent, resiliens og udviklingssti Væsentligste arbejdsformer Titel 3 Indhold At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Introduktion til psykologiens forskningsmetoder At forholde sig kritisk til psykologifaglig viden Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi Indgående kendskab til spædbarnets psykologi samt omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat At lære psykologiens forskningsmetoder At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi At få kendskab til psykologiens historie At arbejde selvstændigt og/eller i grupper over længere tid med synopsis Klasseundervisning. Gruppearbejde. Synopsisgennemgang Gruppeoplæg Stress og arbejde Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Identitet og personlighed. Individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping) Copingstrategier fra Dokumentar: Dokumentar på minutter om stress i DSB: Stress tur- retur fra vimeo.com/ Dokumentar på ca. 20 minutter om stress med Bobby Zachariae den 3. februar 2014 på Århus Universitet fra Dokumentar om stress: Stress. Portræt af en dræber Side 5 af 10

6 Omfang Væsentligste arbejdsformer Bilag/cases: Jeg troede jeg var lavet af jern af Else Marie Nygaard den 2. november 2007 i Kristeligt Dagblad Alle krævede noget af mig fra den 26. februar 2008 i Politiken af Psykiatrifonden 16 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: 3 overordnede tilgange til stress, kamp-og-flugt-reaktionen, akut stress, kronisk stress, Richard S. Lazarus definition af stress, Holmes og Rahes sociale belastningsskala, daglige gener, ydre faktorer, kognitive krav, perceptuelle krav, emotionelle krav, manuelle og motoriske krav, kvantitative krav, psykologiske stressorer, fysiske stressorer, biologiske stressorer, Robert Karaseks og Töres Theorells krav-kontrolmodel, det gode arbejde, indre faktorer, Høegh-Olesens forsigtige og risikovillige type, det optimale stimulationsniveua(osn), pessimistisk og optimistisk forklaringsstil, oplevelse af sammenhæng(oas), begribelighed, håndtérbarhed, meningsfuldhed, Frederick Taylors scientific management, human ressource management og udbrændthed At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Forskellige perspektiver på psykologiske emner At få et kendskab til psykologiens historie Gruppearbejde. Klasseundervisning. Gruppeoplæg. Summegrupper. Titel 4 Indhold Klinisk psykologi, herunder sorg og krise Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side , , , 454 (Supplerende stof, klinisk psykologi) Gyldendals Psykologihåndbog (2005) af Lene Hauge og Mogens Brørup(red.) side Dokumentar: Dokumentar om katastrofer på 48 minutter: Japan stemmer fra katastrofen fra DR2 Global Dokumentar om sorg på 37 minutter: Kære Elena og Niels: Du har før set krigen, men har du følt den? Foredrag om sorg af Henriette von Irgens-Bergh fra Kræftens Bekæmpelse Foredrag om skizofreni af Dan Lind Hansen fra Socialpsykiatrisk Center, Ringkøbing-Skjern Kommune Side 6 af 10

7 Omfang Væsentligste arbejdsformer Titel 5 Bilag/Cases: Jeg har genoptaget livet om Birthe Gottlieb.(Ukendt ophav) Kriser når hustruen ringer fra B. & G. Öber fra Familieterapi Sorg skal bearbejdes ikke ties ihjel af Chris Berg fra Ung, 2000, nr. 3 Min sorg er en del af mig af Cornelius Corneliussen den 28. marts 2014 i Samvirke Tilbage til Phi Phi den 10. april 2005 i Berlingske Tidende Når livet lammes af flydende angst af Christian Kjær den 1. februar 2007 i Viborg Stifts Folkeblad 50 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: neuroser, psykoser, frygt, angst, kamp-flugt-mekanismen, forventningsangst, angst for angsten, angstens kropslige, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige side, fobi, enkeltfobier, agorafobi, socialfobi, behavioristiske forklaringer, psykoanalytiske forklaringer, falsk alarm, indirekte måder, den evolutionære psykologis forklaring, panikangst, generaliseret angst, obsessive compulsive disorder(ocd), obsessioner(tvangstanker), kompulsioner(tvangshandlinger), depression, let depression, moderat depression, svær depression, unipolar lidelse, unipolar lidelse, mani, fornægtet depression, arvelige/genetiske/medfødte forklaringer, tvillingestudier(enæggede og tve/toæggede tvillinger), sårbarhed-stressmodellen, fastlåst sorgreaktion, indlært hjælpeløshed, manderoller og kvinderoller før og nu, behandlingsformer(kort), Johan Cullberg, krise, udviklingskrise, akut traumatisk krise, tab, krænkelse, katastrofe, menneskeskabt katastrofe, naturkatastrofe, 4 faser i en akut krise: chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen, kronisk traumatisk krise, dissociere, kollektiv katastrofe, skyldfølelser, umulige valg, posttraumatisk belastningsreaktion, flashbacks, associationer, ICD-10, stress og kriser, hjælp til kriseramte, krisesituation, krisereaktion, sorg, sorgprocessen skal fremme adskillelse, sorgens udtryk(fysisk og psykisk), sorgens forløb i tre trappetrin, foregribende sorg, forsinket/udskudt/atypisk sorg, kronisk sorg, patologisk sorg og hjælpe mennesker i sorg At sætte psykologisk viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Forskellige perspektiver på psykologiske emner Træning i at vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At arbejde selvstændigt over længere tid med synopsis Selvstændigt arbejde. Gruppearbejde. Klasseundervisning. Oplæg. Arbejde med synopsis Kognitiv psykologi, herunder intelligens, hukommelse og adfærdspsykolo- Side 7 af 10

8 Indhold gi/behaviorisme Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side , , , , , (Kognition og læring. Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse. Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen. Kulturpsykologi) Anvendt psykologi (2008) af Martin Levander, Hanne Hylsberg og Michael Rantzau-Meyer side Dokumentar: Dokumentar på ca. 1 time: Farlige forklaringer fra DR1, 2003 Dokumentar på ca. 1 time: Race og intelligens videnskabens sidste tabu fra 2009 fra Channel 4 Bilag/cases: Vi forskønner fortiden fra Forskningsnyt fra psykologien fra den 13. februar 2004 Falske erindringer hos børn fra Forskningsnyt fra psykologien fra 13. maj 2004 Sådan træner du dit dyr videnskabeligt fra Videnskab.dk fra 8. januar 2011 Tankens kraft af Nils Thorsen i Politiken den 25. maj 1997 Kan børn bestikkes til at lære? i Jyllandsposten den 13. juni 2010 af Jørgen Ullerup Velkommen i klubben i Weekendavisen den 4. februar 2011 Omfang 50 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: kognitiv, perception, hukommelse, tænkning, sprog, opmærksomhed, intelligens, læring, Ebbinghaus, glemsel, introspektion, det magiske syvtal, Bartlett, mening, aktiv proces, rationalisering, kognitive skemaer, Brewers og Treymans forsøg omkring et kontorrum, gestalt, figur-grund-loven, nærhedsloven, lighedsloven, loven om sammenhæng, lukkethedsloven, informationsteknologi, selektiv opmærksomhed, blikfang, stopeffekter, indre faktorer ved opmærksomhed, vane, fokuseret opmærksomhed, bottom-up og top-down processer, Rosenthaleffekten, stereotyper, Richard Atkinsons og Richard Shiffrins flerlagermodel, sensorisk hukommelse, korttidshukommelsen, arbejdshukommelsen, klumpning, langtidshukommelsen, eksplicit og implicit hukommelse, episodisk og semantisk hukommelse, blitz-erindringer, procedurehukommelse, perceptuel hukommelse, hukommelse for emotionelle reaktioner, falske erindringer, genkaldelse, mnemoteknik, dobbeltkodet, Ciceros hukommelsesteknik, glemsel, fortrængning, positivisme, stimulus, respons, læring, Ivan Pavlov, ubetinget, betinget, indlært reaktion, klassisk betingning, udslukning, John B. Watson, arv og miljø, giv mig et dusin sunde, velskabte børn, arv og miljø, instinkter, talent, empirisme, tabula rasa, Albert og den hvide rotte, stimulus-generalisering, fobier, Edvard Thorndike, forsøg-og-fejllæring/trial and error, effektloven, B. F. Skinner, operant betingning, Skinner-box, forstærkning, positiv forstærkning, negativ forstærkning, to former for straf, udslukning, straf er uhensigtsmæssig, skæld-ud, undgåelsesstrategier, passivitet, usik- Side 8 af 10

9 kerhed, modkontrol, formning/shaping, øjeblikkelig forstærkning, tidsbestemt forstærkning(fastlønsprincippet), mængdebestemt forstærkning(akkordprincippet), uregelmæssig forstærkning(lotteriprincippet), Skinners idealsamfund, g-faktor, Alfred Binet, Theodore Simon, IQ(intelligenskvotient), Wechslers intelligenstest for børn, arv og miljø, Francis Galton, eugenik, Cyril Burton, klokkekurven, Flynneffekten, Capron og Duyme(arv og miljø), Howard Gardner, sproglig intelligens, logisk-matematisk intelligens, musisk intelligens, kropslig-bevægelsesmæssig intelligens, rumligt-visuel intelligens, interpersonel og intrapersonel intelligens, 8 kriterier, kritik af Gardner, Daniel Golemans følelsernes intelligens, sproglig viden, tavs viden, Albert Bandura, imitation/efterligning, observation, assimilation, akkomodation, motivation, indre og ydre motivationsfaktorer, nysgerrighed, social indlæringsteori, selvtillid, anerkendelse, belønning og straf, konkurrence, kultur, etnocentrisme, kulturrelativisme, majoritets- og minoritetskultur, assimilation, integration, segregation og kulturmøder i homogene(ensartede) og heterogene(forskelligartede) samfund, det sensomotoriske stadium, adaptation, assimilation, akkomodation, objektpermanens, det præoperationelle stadium, de konkrete operationers stadium og de formelle operationers stadium Væsentligste arbejdsformer At sætte psykologifaglig viden ind i en historisk-kulturel sammenhæng At kunne vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat Øvelse i at forholde sig kritisk til psykologiske teorier Forskellige perspektiver på psykologiske emner At få kendskab til psykologiens historie Elevoplæg. Dokumentarudsendelser. Summegrupper. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Cooperative learning Titel 6 Indhold Omfang Videnskabelige undersøgelsesmetoder og feltarbejde Psykologiske feltundersøgelser (2013) af Ole Schultz Larsen side 5-10 Psykologiens veje (2010) af Ole Schultz Larsen side (Psykologisk metode. Undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse) 26 lektioner a 45 minutter. Kernebegreber: naturvidenskabelige tradition, positivisme, empiri, kvantitative undersøgelsesmetoder, observationsmetode, induktiv me- Side 9 af 10

10 tode, hypotetisk-deduktiv metode, eksperiment, felteksperiment, naturligt eksperiment, tværsnits- og længdesnitsundersøgelse, repræsentativ gruppe, korrelationsstudie, humanvidenskabelig tradition, hermeneutisk metode, fortolkning, subjektive fænomener, del, helhed, kvalitativ metode, forforståelse, interview, casestudie, samfundsvidenskabelig tradition, spørgeskema, arkivstudie, design, sample, pilotstudie, validitet, reliabilitet, intern validitet og ekstern/økologisk validitet Introduktion til psykologiens forskningsmetoder Diskussion af etiske problemstillinger i psykologisk forskning Træning i at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi Placering af psykologisk teori i en videnskabelig ramme Perspektivering af psykologiens bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne At formidle psykologisk viden klart og præcist med et fagligt begrebsapparat At lære psykologiens forskningsmetoder At demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres indenfor psykologi Øvelse i at forholde sig kritisk til psykologiske teorier At få et kendskab til psykologiens historie At arbejde selvstændigt over længere tid med psykologisk feltarbejde At lære at holde et længere oplæg ud fra en power point præsentation Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Gruppearbejde. Summegrupper. Oplæg. Arbejde med feltarbejde og power point præsentation Side 10 af 10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Tomas Billeskov

Læs mere

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Lyngby, Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C Carla

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF (Fagpakke)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar - maj 15 Institution Vestegnen Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Elisabeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi C (e) Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 1010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC01

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Psykologi C Trine Sepstrup Bang Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 18 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC01

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vaf Psykologi B Hanne Breuning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution HF og VUC, IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 14/15 Institution Vestegnen Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC55

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution EUC Nordvest - Nykøbing Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Psykologi C Mette Horsager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2016-2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe/fagpakke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 HF & VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH3 psy Psykologi valgfag niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15/16 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Anja

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15/16 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Dorte Knudsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec. 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - flex Psykologi C Rikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution VUC vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi C HF

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 679f Grundbog: Ole Schultz

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer HF enkeltfag Psykologi C HF niveau Alice Nutzhorn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Uddannelse IBC Kolding Hhx Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold Marianne Kipp

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin December 2014 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 812 Soc-/syg-pakken Grundbog:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg HF enkeltfag Psykologi B HF niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2013/2014 Institution VUC Vestegnen, Albertslund. Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC55

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 15-16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer Uddannelse. Lærer(e) Annemarie Krarup,

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer Uddannelse. Lærer(e) Annemarie Krarup, Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Frederiksberg Hf-kursus Hf Psykologi C Lærer(e) Annemarie Krarup, 27392979 Hold 2hps2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Psykologi CB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Camila Kramvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Psykologi B Simone Wiest Bösselmann hh3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold.

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hfe Psykologi C Lise Holck Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf (e) Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - flex Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2016 Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Psykologi 0-B Lærer(e) Hold Hans

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Psykologi B Gitte Bjørn h3psyb211

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2013 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 812 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009/2010 Juni 2010 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni - 06/07 Horsens HF og VUC Hf/hfe Psykologi C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi CB Merete

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til december; skoleår 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution sommeren 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 11/12 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi C Line Hother

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010/2011

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere