TO BUSINESS DEN BLÅ HORISONT VÆKST & VIDENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO BUSINESS DEN BLÅ HORISONT VÆKST & VIDENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 TO BUSINESS DEN BLÅ HORISONT VÆKST & VIDENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

2 INDHOLD 4 Derfor har vi skabt 2B Helsingør den blå horisont De største handlinger først Handlingsplaner Erhverv 6 Ny vækst gammel historie Vækst & Videns bidrag Handlingsplaner Detailhandel 8 2B fra Helsingør til Verden Handlingsplaner Forord Handlingsplaner Turisme 30 Handlingsplaner Kultur og sport

3 34 36 Academy for Global Blue Solutions To be or not to be Kronborg Conversations Energy & Climate Solutions Old City SMART people Noter 2B to Business Helsingør den blå horisont Vækst & Videns Strategi og handlingsplan

4 DEN BLÅ HORISONT er: 4

5 DERFOR HAR VI SKABT 2B HELSINGØR DEN BLÅ HORISONT Helsingør er omgivet af vand 180 grader rundt. Helsingør har skabt ny vækst mange gange med vandet som fundament. Helsingør samarbejder med Helsingborg om at øge integrationen over Øresund. Blue er Vækst & Videns DNA. Helsingør har levet af og med det blå vand altid. Helsingør vil formidle sin historie og fremtid i tankesættet om en blå fremtid. Øresundsregionen står for 26 procent af Danmarks og Sveriges samlede BNP. OECD peger på, at landene skal øge integrationen over Øresund, for at deres økonomier kan vokse. Helsingør skal udvikle og udnytte sin centrale placering som et fremtidigt Hot-Spot. Årsagerne: Helsingør kan skabe og dokumentere Blue Solutions. Blue Zone Nye store idéer og løsninger opstår, når mennesker tager sig tid til at lytte og tænke, være i en Blue tilstand, hvor de ser langt og bredt mod horisonten og ud i verden. 5

6 6

7 NY VÆKST GAMMEL HISTORIE Helsingør er som medlem af hovedstadsregionen en del af en ambitiøs vision frem til Hovedstadsregionens vision Helsingør har taget sin plads i denne vision og har med en målrettet erhvervs- og vækstpolitik sået de første kulturelle begivenheder kan udvikle byen til en international position. Her er udvikling, netværk og samarbejde med til at skabe nye forretningsområder, udvikle de eksisterende erhverv samt styrke både den lokale og internationale interesse for kultur og turisme. Helsingør behøver ikke at opfinde nyt at brande sig på, men skal fortsætte med at skabe, tiltrække og udvikle mere erhvervsliv og folkelige helårsaktiviteter. De får enhver til at opleve, at Helsingør har det, man savner, når man ikke er i Helsingør. Branding virker nemlig kun, hvis den er ærlig og har bund i virkeligheden. Helsingørs virkelighed er international kendt med en egen og unik identitet, der er dybt forankret i byens rige historie, synlige monumenter, nærhed til naturen og havet. Vækst & Viden har igangsat en række udviklingsinitiativer i et tæt og forpligtende samarbejde med vores ejerkreds. Aktiviteter, der gør en forskel. Vi bygger således videre på et godt fundament. Vi har etableret et stærkt og voksende netværk, og vi vil i fællesskab arbejde med potentialer for, hvordan Helsingør kan udvikle sig. Konkret vil vi bruge denne strategi til at prioritere og til vores mål. Og vi vil følge op på dem. 7

8 2B FRA HELSINGØR TIL VERDEN Helsingør er stedet, hvor vi skaber konkrete løsninger på lokale og globale udfordringer. Helsingør kan med sin historie som kendt industri- og produktionsområde samt centrum for eksistensspørgsmålet To be or not to be, forstærke og udvikle en unik international position. Helsingør kan som ingen anden kommune placere sig som stedet, hvor store mennesker skaber nye tanker og producerer nye løsninger til verdens udfordringer. 8

9 Vi vil skabe vækstaktiviteter ved at samle og udvikle lokale erhvervs- og turismevirksomheder, kulturaktører samt det lokale handelsliv i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune befinder sig i en konkurrencesituation, og det kræver, at vi formidler kommunens erhvervspolitik og de synlige vækstresultater, som politikken skaber for vores interessenter. Vi vil indtage en central rolle i Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol i Øresundsregionen. virksomheder vokser begivenheder tværs af brancher 9

10 TOP 5 Globale aktiviteter TOP 10 Nationale aktiviteter TOP 20 Lokale aktiviteter 10

11 DE STØRSTE HANDLINGER FØRST Med tydelige og meget konkrete handlinger fra start, skabt af Helsingørs virksomheder og organisationer, kan Vækst & Viden tiltrække, koordinere og udvikle initiativer, der giver nye arbejdspladser og omsætning i Helsingør de kommende år. Denne strategi ser vi som et 5-årigt pejlemærke, hvor vi justerer handlingsplanen hvert år planen Målet er, at vi med handlingsplanen skaber op til 20 lokale, 10 nationale og 5 globale opmærksomheds- og vækstskabende aktiviteter om året via fem spor: 1 Erhverv 2 Handel 3 Turisme 4 Kultur + sport 5 Uddannelse Vi har udviklet handlingsplaner med afsæt i de mange eksisterende initiativer og stærke lokale ressourcer inden for erhverv, handel, turisme, kultur og uddannelse. Vækst & Viden vil samle og styrke lokale initiativer og organisationer, så de som minimum får national opmærksomhed. Vækst & Viden vil invitere nationale, internationale og globale aktiviteter og begivenheder til kommunen, enten som selvstændige aktiviteter eller som dele af lokale og nationale aktiviteter. Målet er at vise verden, at du tager til Helsingør, hvis du vil være tæt på og skabe nyt. Helsingør skal være den oplagte location for virksomheder og arrangører af aktiviteter, der skaber nye løsninger og tiltrækker unge erhvervsaktive familier til kommunen. 11

12 12

13 VÆKST & VIDENS BIDRAG Vækst & Viden bidrager med metoder, erfaringer og netværkssamarbejde på tværs af uddannelse, erhverv og kultur. Dermed forankrer vi aktiviteterne i alle fem indsatsområder, og vi kommunikerer dem bredt ud. Målet er dybt ejerskab og bredt kendskab hos alle lokale aktører. Vækst & Viden arbejder med at forenkle komplekse projekter og kommunikerer dem tydeligt. horisont Vi arbejder for, at partnerne får formidlet 2B Helsingør den blå horisont. Vi koordinerer og skaber netværksaktiviteter mellem lokale og eksterne partnere og virksomheder. Vi bidrager med opstart og ledelse af ad hoc organisationer med key stakeholders, der hurtigt forankrer større aktiviteter. Vi iværksætter og driver fire store projekter med globalt potentiale og lokal forankring. Vi formidler lokale Helsingør-aktiviteter til nationale og internationale partnere. 13

14 Vi udvikler de eksisterende netværk og medvirker til at skabe nye netværk og klynger til gavn for handelsvirksomheder og organisationer i Helsingør kommune. Et facility center for mellemstore virksomheder. At udvikle et moderne reflektionsrefugim, hvor virksomheder udfordres, inspireres og provokeres til at tænke ud af boksen og derigennem får kortlagt nye forretningsområder. Energy & climate Solutions Old city SMART people. Forpligtende og inspirerende netværkssamarbejder på tværs af brancher. 14

15 Vækst & Viden vil bidrage med metoder, erfaringer og netværkssamarbejde på tværs af uddannelser, erhverv og kultur for, at sikre kommunikation og aktiviteter for fordele i alle indsatsområder. Øget omsætning og aktivitet indenfor begivenheder og overnatninger. Foto: Lars Johannessen Tæt og udviklende samarbejde med Helsingborgs handelsliv. Målet er dybt ejerskab og bredt kendskab hos alle lokale aktører. Vækst i nye og eksisterende erhvervs- kultur og turismevirksomheder. 15

16 16

17 HANDLINGSPLANER Hvert år udarbejder vi en konkret etårig handlingsplan i samarbejde med interessenter fra ovenstående fokusområder. Planen afstedkommer en række aftalte og målbare aktiviteter. Handlingerne tager afsæt i de til enhver tid kommunale vedtagne politikker på de områder, som Vækst & Viden arbejder indenfor. De konkrete handlinger og løsninger er grundlaget, når vi årligt justerer strategien. På den måde arbejder Vækst & Viden målrettet med aktuelle emner og udfordringer. 17

18 18

19 ERHVERV / 1 Der er registreret cirka 8000 virksomheder i Helsingør Kommune. Af disse er cirka 6900 aktive, erhvervsdrivende selskaber. Ud af disse har cirka 500 et særligt vækstpotentiale, som Vækst & Viden er med til at servicere og udvikle i samarbejde med Væksthus Hovedstaden. Det giver cirka 6400 virksomher i Helsingør Kommune i kategorien for opsøgende erhvervsservice. Dog skønnes det, at der vil være behov eller ønsker i cirka 4700 virksomheder. Vi formidler viden til virksomheder Vækst & Viden skal kategorisere disse virksomheder og tilbyde opsøgende erhvervsservice med det formål at formidle viden inden for: 19

20 ERHVERV / 1 Sådan servicerer vi: kompetencer og uddannelse i eksisterende virksomheder at den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft er til rådighed. Vi gør Helsingør til en attraktiv kommune for både virksomheder og deres medarbejdere, der ønsker at bo her 20

21 Handlingsplan: Bag hvert handlingspunkt udarbejder vi en interessentanalyse. 1 Opsøgende erhvervsservice i virksomheder, der måtte ønske dette i Helsingør Kommune 2 Afdække problematikker og muligheder for erhvervslivet i Helsingør Kommune 3 Udarbejde elektronisk katalog over ledige erhvervsejendomme og erhvervsgrunde i Helsingør kommune 4 Holde informationsmøder i foreninger og organisationer What s new 5 Iværksætte arrangementer i samarbejde med Erhvervsfremmesystemet 6 Udvikle kurser i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, Helsingør Kommune og andre relevante aktører 7 Tovholder på iværksætteraktiviteter i Helsingør Kommune. Vækst & Viden er den ene indgang til erhvervsudvikling, som man bør kende som nystartet virksomhed i Helsingør kommune 8 Samarbejde med økonomiske rådgivere, banker og revisorer med opdatering fra markedet 9 Formidle begivenheder og resultater, lokalt, nationalt og internationalt 10 Skabe og udvikle virksomhedspanel samt ungdomspanel 11 Søge og formidle internationale kontakter til lokale virksomheder i Helsingør 12 Udvikle erhvervssamarbejde med Helsingborg 13 Kende og formidle de mange muligheder i erhvervsfremmesystemet i Hovedstadsregionen skabe kontakt 14 Danne klynger på tværs af erhverv med emne og potentiale i fokus 21

22 22 22

23 DETAILHANDEL Detailvirksomheder i Helsingør kommune er primært placeret i: Helsingør City, Espergærde Centret, Hornbæk by, Prøvestens Centret og Helsingør Bycenter. Oplandet til detailhandlen er angivet til cirka indbyggere, fordelt på Helsingør Kommune, dele af Gribskov og Fredensborg kommuner samt Helsingborg. Det giver et godt grundlag for udvikling på området. (kilde: kommuneplan ). Vi formidler viden til detailhandlen Vækst & Viden skal kategorisere de fem hovedområder og tilbyde opsøgende erhvervsservice med det formål at formidle viden inden for: 23

24 DETAILHANDEL Sådan servicerer vi: virksomheder og organisationer i Helsingør Kommune serviceniveau og uddannelse i det eksisterende handelsliv 24

25 Handlingsplan: Bag hvert handlingspunkt udarbejder vi en interessentanalyse. 1 Formidle information til handelslivet omkring kommende tiltag, arrangementer, begivenheder, planer mv. 2 Skabe samarbejde om tematiserede aktiviteter og perioder, hvori handelsområderne kan se sig selv Helsingør, Espergærde, Hornbæk, Ålsgårde og Snekkersten 3 Kortlægge de eksisterende handelsområder, herunder ejerforhold, huslejeniveauer, udviklingsmuligheder mv. 4 Kontakte nye virksomheder og afdække behov 5 Afdække og videreformidle nye forretningsmodeller og innovationsmetoder inden for handelslivet 1 Holde informationsmøder i foreninger og organisationer what s new 2 Iværksætte arrangementer med Erhverv.net, Væksthus Hovedstaden og andre relevante aktører 3 Arrangere temaorienterede debatter 4 Udvikle og afholde kurser i samarbejde med Erhvervsskoler og kommunen for at højne serviceniveauet i eksisterende detailhandel 5 Samarbejde med økonomiske rådgivere, banker, revisorer og ejendomsmæglere for at holde detailhandlen opdateret på markedet og dets muligheder 6 Formidle pressemeddelelser om begivenheder og resultater 7 Søge og formidle interessante kontakter til lokale handelsvirksomheder 8 Tæt og udviklende samarbejde med Helsingborgs handelsliv 9 Danne klynger og skabe samarbejde på tværs af detailhandelen 25

26 2626

27 TURISME Der er registreret 25 overnatningssteder i Helsingør Kommune. En del af disse virksomheder servicerer og udvikler vi i samarbejde med VisitNordsjælland. I Helsingør Kommune ligger der, i kategorien for udvikling af opsøgende salg et stort potentiale. Vi formidler viden til turistvirksomheder Vækst & Viden skal kategorisere disse overnatningssteder og tilbyde udvikling, fælles PR og opsøgende salg. Formålet er at øge såvel antallet af overnatninger som det gennemsnitlige forbrug pr. døgn og turistbranchens tilfredshed med udbud og kvalitet for at tilskynde virksomhederne til at øge kundernes tilfredshed. i stærke internationale attraktioner. Vi skaber og formidler viden inden for: Kvalitet, efterspørgsel og udbud Marked, kontakt, netværk og formidling Generationsskifte Innovation Teknologi Flere akademikere i små og mellemstore virksomheder Nye kompetencer og uddannelser Unge i uddannelse 27

28 TURISME Sådan servicerer vi: kommunale Turismestrategi VisitNordsjælland. kompetencer og uddannelse i eksisterende virksomheder. udvikling, og vi tiltrækker internationale konferencer, der har afsæt i den globale udfordring omkring energi og klima. Helsingør skal være stærk på vidensturisme. 28

29 Handlingsplan: Bag hver aktionspunkt udarbejder vi en interessentanalyse. 1 Kontakte virksomheder og afdække behov 2 Holde informationsmøder i foreninger og organisationer What s new 3 Iværksætte arrangementer i samarbejde med Erhverv.net og Væksthus Hovedstaden 4 Fokus på konferencer og temaer for nye målgrupper 5 Involvering af hele fødekæden i Helsingør planlægge begivenheder på tværs 6 Udvikling af temaet Energi Turister og markedsføring af Helsingør under temaet Klima 7 Vækst & Viden byder indenfor til temaorienterede debatter 8 Udvikle og afholde kurser i samarbejde med Erhvervsskolen og kommunen 9 Samarbejde med økonomiske rådgivere, banker og revisorer for at holde turistvirksomheder opdateret på markedet 10 Formidle pressemeddelelser om begivenheder og resultater 11 Sikre landsdækkende omtale af store og interessante begivenheder og resultater 12 Søge og formidle internationale kontakter til lokale virksomheder i Helsingør 13 Tæt og udviklende samarbejde med turistvirksomheder i Helsingborg 14 Kende og formidle de mange muligheder i erhvervsfremmesystemet i Hovedstadsregionen skabe kontakter 15 Danne klynger på tværs af erhverv med emne og potentiale i fokus 16 Arbejde med industri og øvrige erhverv for at tiltrække tunge faglige konferencer 17 Skabe samarbejder om temabaserede perioder, hvor turistaktørerne kan se sig selv 29

30 30

31 KULTUR OG SPORT Der er cirka 100 kulturaktører i Helsingør Kommune. Kulturaktørerne er for eksempel relevante foreninger, private, selvejende, kommunale og statslige institutioner. Et rigt og bredt kultur- og sportsliv har stærk tiltrækningskraft og er et vækstområde, hvor netværk og samarbejder på tværs kan skabe omsætning i mange forskellige brancher og erhverv. Kultur favner bredt og indeholder for eksempel også kunsthåndværk, madkultur, sportsbegivenheder, folkemøder, markeder m.m. Sport kan skabe vækst med aktiviteter og er i dette afsnit et fokusområde, der især tager udgangspunkt i større events og begivenheder. De kan tiltrække gæster og opmærksomhed til Helsingør Kommune. Vi formidler viden om events Vækst & Viden faciliterer Kulturforeningens sekretariat og samarbejder om at udvikle fælles kulturprojekter og sportsevents. Vi er opsøgende i forhold til at skabe nye relationer og formidle viden inden for: Vi er proaktive i forhold til at tiltrække og udvikle kultur- og sportsbegivenheder 31

32 KULTUR OG SPORT Sådan servicerer vi: på tværs, hvor begivenheder kan skabe merværdi i kommunens forretninger og organisationer. For at opnå det sikrer vi, at samarbejdet med Visit Nordsjælland er i fokus muligheder og partnere borgere og turister og internationalt 32

33 Handlingsplan: Bag hver aktionspunkt udarbejder vi en interessentanalyse. 1 Afdækning af behov hos kulturinstitutioner, virksomheder og projekter 2 Holde informationsmøder med lokale netværk og projekter for at sikre viden om what s new 3 Invitere til debatmøder med aktuelle sports- og kulturtemaer 4 Sikre og facilitere lokalt tværgående samarbejde og formidling mellem kultur, sport, turisme, erhverv samt handel 5 Formidle pressemeddelelser om større kulturbegivenheder og resultater lokalt, regionalt og landsdækkende 6 Søge og formidle kontakter til landsdækkende kultur- og sportsprojekter 7 Søge og formidle internationale kontakter til kulturen i Helsingør 8 Sikre et tæt og udviklende samarbejde om kultur- og sportsbegivenheder med Helsingborg 9 Kende og formidle de mange muligheder for kultur/erhvervsudvikling og events 10 Styrke klyngedannelse på tværs med emne og potentiale i fokus 11 Aktiv opsøgende i forhold til at tiltrække større begivenheder til Helsingør inden for relevante emner og trends 33

34 FOR GLOBAL BLUE SOLUTIONS 34

35 ACADEMY FOR GLOBAL Vi vil udvikle et moderne refleksionsrefugium, hvor virksomheder udfordres, inspireres og provokeres til at tænke ud af boksen, så de kan få kortlagt nye eller eksisterende forretningsområder. Det sker indledningsvist med særligt fokus på maritime virksomheder. Vi skal pleje herboende mellemstore virksomheder og samtidig trække nye til. Der skal være fokus på at gøre allerede eksisterende virksomheder større. Helsingør er en international konferenceby, hvor der er fysiske faciliteter til at tænke og handle i stort format, med nyskabende innovationer for sin virksomhed, uddannelse eller kulturbegivenhed. Det maritime og blå Danmark er et særligt indsatsområder for ny vækst i Danmark. Helsingør er i oplagt førerposition med sin unikke placering og det nye Museum for søfart. Vi skaber en samlet pakke for korte eller længerevarende forløb med faciliteter for overnatning, innovationslaboratorier og afprøvning af nye idéer. 35

36 TO BE OR NOT TO BE KRONBORG CONVERSATIONS Kronborg samtaler/ Conversations at Hamlet s castle. Skabe national og international opmærksomhed omkring Helsingør. Samtaleuge i Helsingør, hvor byen afholder folkelige kulturarrangementer inden for titlen/temaet. Aldrig før har verden haft et større behov for tid til tanker for at løse fælles udfordringer. Kronborg er kendt af de fleste beslutningstagere i verden. Alle ved, hvilke eksistentielle udfordringer og dilemmaer Hamlet-figuren repræsenterer. Helsingør er den mest troværdige afsender og initiativtager til at give beslutningstagere et rum lige nu. 36

37 KRONBORG BLUE CONVERSATIONS 37

38 ENERGY BLUE EFFICIENT SOLUTIONS 38

39 OLD CITY SMART PEOPLE Vi iværksætter projekter, hvor bevaringsværdige bygninger renoveres efter intentionerne med den nye klimauddannelse i Helsingør. Helsingør tager hånd om de gamle bygninger og sikrer, at de lever op til moderne klimastandard. Det understøtter Helsingørs kulturelle baggrund og historie som den stolte håndværksby. Helsingør skaber nye efteruddannelsesmoduler inden for alle relevante håndværksuddannelser, målrettet ejere af håndværksvirksomheder der har fokus på klimarenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi involverer Helsingborg i et samarbejde, der skal skabe Nordens Klima Renoverings akademi. Helsingør tager den globale udfordring mod klimaforandringer alvorligt. Gennemsnitstemperaturen stiger, flere og flere mennesker har ikke adgang til rent vand. På grund af stigende vandstand i havene bygger byer som London, Hongkong og Tokyo diger og andre former for beskyttelse. I 2035 vil Arktis være næsten isfrit i perioder. Helsingør vil placere sig som løsningens by i Nordens Vækstmetropol. Helsingør kan skabe 100 job i små og mellemstore virksomheder inden for de relevante håndværk og tiltrække videns- og innovationsvirksomheder inden for området. 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Vækst & Viden Helsingør A/S Stjernegade Helsingør Tlf.: Vækst & Viden er et offentligt/privat selskab ejet af en række lokale foreninger og Helsingør Kommune. Vi er med til at skabe dialog mellem virksomheder og mennesker. Vores primære rolle er at samle, udvikle og formidle viden og resultater på tværs af erhverv, detail, kultur og turisme. Vi er bl.a. med til at skabe gode rammer for erhvervslivet, markedsføre regionen over for turister, udvikle detailhandlen og sætte fokus på det spirende kulturliv i området. Leverandør til flere fotos i denne brochure: Ole Thomsen

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Rev. maj Strategiplan 2016

Rev. maj Strategiplan 2016 Rev. maj 2016 Strategiplan 2016 Navn med payoff Business Slagelse - Sammen er du bedst Visionen Slagelse skal være Danmarks bedste Erhvervsliv Visionen udtrykkes i 5 fokusområder, hvor hvert fokusområde

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Notat: Måling af kulturens effekter i Helsingør Kommune

Notat: Måling af kulturens effekter i Helsingør Kommune Notat: Måling af kulturens effekter i Helsingør Kommune Fokusgruppeinterview med Helsingør Kommunes erhvervsliv Onsdag den 3/6 2015 på Skibsklarergården, Helsingør Tilstedeværende: Jesper Munch Nielsen,

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Ny vision og strategi for Helsingør Kommune

Ny vision og strategi for Helsingør Kommune Ny vision og strategi for Helsingør Kommune Mission Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for den enkelte borger Vision 1 Helsingør Kommune er kendt som kommunen, hvor fællesskabet fremmer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere