BRANDVÆSEN. Hvad nu hvis? Dilemmaøvelser med mange aktører. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 4 Maj 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Hvad nu hvis? Dilemmaøvelser med mange aktører. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 4 Maj 2013."

Transkript

1 NR. 4 Maj 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hvad nu hvis? Dilemmaøvelser med mange aktører Side 12-15

2 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj ÅRGANG ISSN ISSN (elektronisk udgave) Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN juni 2013 er 16. maj Indhold Leder: Det mener FKB Vigtige projekter i nuværende aftale om redningsberedskabet...side 3 Navne: Jens Mølgaard, ny BRC i Esbjerg...side 4 Knud Aage Eriksen, han byggede sekretariatet... side 5 Mikael Nørgaard Gam, ny vicebrc i Holbæk... side 5 FKB: Frida er i drift Af Steffen Alstrup Haagensen,...side 6 Nordisk forundring over vores billige redningsberedskab Af Niels Christensen...side 7 FEU...side 7 Ny rammeaftale for sprøjter klar inden side 8 Tilbud til alle om brandtjek Af Pil Storm Giersing...side 9 Ny app giver præcise adresser....side 10 Store forventninger til ny portal....side 11 Beredskabsforum Nordsjælland: Bedste og hurtigste service til borgerne...side 12 Glem kommunegrænserne....side 12 B-forum....side 13 Store planspil hvert år...side 14 FKB årsmøde 2013: Indkaldelse til generalforsamling...side 16 Årsmøde 2013 i Aalborg Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise,....side 16 Foreløbigt program...side 17 Program for ledsagere....side 19 Overnatningsmuligheder...side 20 Priser på hotelværelser...side 21 Priser for deltagelse...side 21 Tilmelding...side 21 Husk rettidig tilmelding side 21 Crowd safety: Publikumsprofilen er afgørende Af Marcello Francati....side 22 Succes med kommunal risikostyring....side 25 Naturbrande: Når afbrænding kommer ud af kontrol Af Per Højriis Vedsted,... side 26 Succes med skadestedsledere i naturbrand Af Dennis Ottosen...side 28 Vagtcentralen har en vigtig rolle, når det brænder på Af Torben Christensen...side 31 Brandhæmmer kan måske bruges i naturen Af Torben Christensen...side 32 EU projekt for bekæmpelse af naturbrande...side 33 Tørkeindeks er ikke et brandfareindeks...side 33 Gasudslip: Tøv lidt med vand på gas...side 34 Gasselskaberne vil gerne kontaktes noget tidligere...side 34 Danmark er næsten dækket med naturgas...side 35 Forebyggelsesstafet: Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser Af Jens-Otto Bertel Hansen...side 36 Hvem sælger...side 38

3 Maj 2013 BRANDVÆSEN LEDER Det mener FKB: Vigtige projekter i nuværende aftale om redningsberedskabet Mens vi forbereder os på den nye analyse af redningsberedskabet, skal vi se på fællesindkøb og ny holdlederuddannelse Mens vi venter på det endelige kommissorium for redningsberedskabets strukturudvalg, har vi i debatten næsten glemt, at beredskabsforliget for 2013 og 2014 giver nye og interessante udfordringer. Forliget vil give store, men også spændende tiltag, ikke bare til de af foreningens medlemmer, der inddrages i arbejdet, men for os alle sammen. Flere store projekter venter forude, og foreningens medlemmer skal inddrages i det arbejde, der følger af de nye projekter. Det er bestyrelsens målsætning, at faggrupperne skal på banen, og aktivt medvirke i det kommende arbejde. Herudover skal også medlemmer, der ikke er med i en faggruppe, involveres i det omfang, de kan bidrage med kompetencer og input til gavn for arbejdet. Vi ved, at der er mange gode ressourcer blandt vores kolleger. Helt ny holdlederuddannelse En af de ting, vi skal arbejde med, er en opdateret holdlederuddannelse, som skal være klar til implementering ved årsskiftet. Det afgørende nye er, at de velkendte holdlederuddannelser indenfor fagområderne brand og redning omlægges og målrettes til kommunernes opgaveportefølje, så brand-, rednings- og miljøindsatserne integreres uddannelsesmæssigt i en ny uddannelse Holdleder Indsats med en varighed på 5 uger. Det er et mangeårigt ønske fra kommunerne, der går i opfyldelse, så holdlederne fremover står bedre rustet til at varetage de dagligt forekommende opgaver. Den færdiguddannede Holdleder Indsats vil stadig have mulighed for at videreuddanne sig med tillægsmoduler som fx røgdykkerinstruktør, frigørelsesteknik, overtænding m.v. En anden afgørende nyhed bliver, at ikke alle holdledere skal gennemgå uddannelsen som hjælpeinstruktør. Modulet hjælpeinstruktør flyttes fra den oprindelige holdlederuddannelse til et valgfrit modul, hvor den enkelte kommune vurderer sit behov for hjælpeinstruktører. Ny fordeling af refusion Elevtimerefusionen skal også revideres. Ordningen stammer fra midten af 1980 erne, hvor staten gav tilskud til uddannelsen af K-værnepligtige og frivillige i det daværende civilforsvar efter et system, hvor der blevet ydet et tilskud pr. mand pr. time. Dengang kørte uddannelserne efter nøje centralt fastlagte uddannelsesplaner i modsætning til i dag, hvor der er større mulighed for lokalt tilrettelagte øvelser efter en kommunal vurdering af uddannelsesbehovet. Der er sket ganske meget siden da. De krigsmæssige uddannelser er for længst forsvundet og afløst af mere fredsmæssige afhjælpende og forebyggende opgaver til de frivillige. Indførelsen af den risikobaserede dimensionering har ikke mindst betydet, at uddannelser i kommunerne ikke længere er ensrettede, men er tilpasset kommunens risikoprofil og de variationer i opgavesættet, der ligger i kommunens geografi og traditioner for anvendelse af frivillige. I de kommende måneder skal elevtimerefusionsordningen til et grundigt eftersyn. Vi skal sikre, at vi får mest muligt redningsberedskab for de små 10 mio. kr., der fordeles mellem kommuner med frivillige. Samtidig skal vi finde en ny fordelingsnøgle for midlerne, hvor der også skabes rum for, at ungdomsbrandkorpsene bliver omfattet af refusionsordningen. Pift til fællesindkøb Indkøb af køretøjer og andet materiel blev også en del af beredskabsforliget. Staten og kommunerne skal effektivisere og samordne sine indkøb, så vi udnytter ekspertisen og det store fælles volumen, vi har i vores indkøb. Det giver rigtig god mening, at ikke alle enheder skal udarbejde kravspecifikationer, foretage afprøvninger og gennemføre udbud. Det kan Staten og kommunerne med fordel gøre fælles ved bl.a. at indgå rammeaftaler med leverandørerne. Rammeaftaler kan medvirke til en lettere og mere smidig indkøbsstruktur på et juridisk sikkert grundlag. Det store, fælles volumen skulle så gerne slå igennem med nogle attraktive priser på produkter af en høj kvalitet. De fælles indkøbsaftaler er tæt på at være færdigforhandlet. En arbejdsgruppe under Logistisk Koordinationsudvalg (LKU) har afleveret sin rapport, hvorefter der i de nærmeste måneder bliver gjort klar til udbud af i første omgang chassiser, opbygning af automobilsprøjter og tankvogne. Senere vil en række andre produkter komme i udbud, eksempelvis branddragter og andet brand- og redningsmateriel. Endeligt skal det nævnes, at der også forestår et spændende arbejde omkring alarmanalysen og den nationale forebyggelsesstrategi. 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Maj 2013 Jens Mølgaard, 49 år, er struktureret i sit arbejde. Med sit vestjyske sindelag er han en lyttende leder, der beskriver sine beslutninger i rækkefølgen: Tænk, tast, tal. Ny BRC i Esbjerg kender udfordringerne Jens Mølgaard har fået sit eget job. Fortsætter som ISL Af Erik Weinreich Man får det bedste beslutningsgrundlag, når man selv er en del af det, der sker, så jeg fortsætter som indsatsleder, hvor jeg har mulighed for at møde mandskabet i marken midt om natten, siger Jens Mølgaard, der netop er udnævnt til ny beredskabschef i Esbjerg. Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: I ti måneder har han været konstitueret i samme stilling og inden da i fire år beredskabsinspektør i samme kommune. Han kender således beredskabet i landets femtestørste by indefra og også de udfordringer, der venter lige om hjørnet. Esbjerg Brand & Redning er et samarbejde mellem kommune og Falck, og aktuelt skal den risikobaserede dimensionering tilpasses, så den passer til den nye, 10-årige Falck-kontrakt, der trådte i kraft ved årsskiftet, og som bl.a. indebærer indførelse af kæderedning og skæreslukker. Ligeledes er digitalt brandsyn et af de tiltag, som Brand & Redning forbereder sig til at skulle implementere. Dernæst er der en særlig opgave i forhold til nedlægningen af støttepunktet i Esbjerg ved årsskiftet: Hvilke opgaver skal de frivillige, der havde ansvaret for støttepunktet, varetage fremover? Og hvilke andre rimelige muligheder er der for assistance ved store og længerevarende hændelser? Også personalestrukturen er oppe til vurdering, idet viceberedskabschef Torsten Troelsen for nylig gik på pension efter 42 år. I Esbjerg er beredskabet placeret som en del af fællesforvaltningen og lige under sekretariatschefen. Husk fagligheden - Strukturudvalgets kommende arbejde på baggrund af Deloitte-analysen følges naturligvis også nøje i Esbjerg, og vi venter spændt på at se, hvilken vej vinden kommer til at blæse i det fremtidige danske Redningsberedskab, siger Jens Mølgaard og fortsætter: - Man skal altid være åben overfor for forandringer, men det er mit håb, at tidens trend om, at stort er godt, og endnu større pr. definition er endnu bedre, vil blive nuanceret, og at beredskabsfagligheden og nærheden også vil blive et parameter i den videre analyse. 4

5 Maj 2013 BRANDVÆSEN NAVNE Forebyggelse styrket Holbæk har hentet viceberedskabschef hos styrelsen Af Erik Weinreich FKBs skjold kommer op på væggen hos Knud Aage Eriksen hjemme i Egå ved Aarhus. Skjoldet fik han overrakt af FKBs næstformand, Niels Christensen, på bestyrelsesmødet i marts, hvor han deltog for sidste gang som foreningens sekretær. Han byggede sekretariatet Det forebyggende område i Holbæk har fået en kraftig opgradering efter ansættelse af Mikael Nørgaard Gam som viceberedskabschef. En sådan har Holbæk ikke haft i flere år. Mikael Nørgaard Gam er kendt af mange fra sin ansættelse som chefkonsulent i Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse, og netop dette område har da også Ud over det forebyggende hans store interesse sammen arbejde vil Mikael Nørgaard med brandteknisk byggesagsbehandling, GIS og beredleder i Holbæk. Gam fungere som indsatsskabsplanlægning. Han forventer med sin ansættelse at kunne fokusere kvalitet og faglighed i netop forebyggelse og byggesagsbehandling. Inden Mikael Nørgaard Gam kom til Beredskabsstyrelsen i 2010 var han ved Roskilde Brandvæsen i ti år. Han er uddannet bygningsingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Horsens og er master i brandsikkerhed fra DTU. Knud Aage Eriksen er nu for alvor pensionist Af Erik Weinreich Da Knud Aage Eriksen i 2004 gik på pension som beredskabschef i Aarhus, tilbød han sin hjælp til FKBs bestyrelse, uden at hverken han eller den daværende bestyrelse havde nogen idé om arbejdets omfang. Bestyrelsen havde hidtil klaret sig uden sekretærhjælp, og Knud Aage Eriksen blev derfor manden, der formede sekretær-jobbet og dermed lagde grunden til det nuværende sekretariat. Med sin dybe indsigt i sagerne og sin omhyggelige sagsbehandling har han været en uvurderlig hjælp, når bestyrelsen skulle deltage i forskelligt udvalgsarbejde, og samtidig har ingen været i tvivl om, at han nød stadig at være en del af sit gamle fag. Men alt får en ende, og i marts takkede FKBs trofaste sekretær af. Knud Aage Eriksen fylder 74 år til sommer og har valgt nu at blive pensionist for alvor. rescuetrading.dk Redningsudstyr til professionelle Hvorfor nøjes? 5

6 FKB BRANDVÆSEN Maj 2013 FRIDA er i drift Første kursus gennemført i Viborg. Alle kurser forventes afviklet lige på den anden side af sommerferien Af Steffen Alstrup Haagensen, Nordsjællands Brandvæsen medlem af Styregruppen for FRIDA Onsdag den 10. april blev der i Viborg holdt kursus for otte brugerkommuner af Frida, og allerede fredag migrerede DBI data for Mariagerfjord kommune, der nu som den første er officielt i luften som bruger af Frida. Undervisningen fandt sted på brandstationen i Viborg, hvor Frida for første gang blev præsenteret for andre end arbejdsgruppens deltagere, og der var positive forventninger, da Bo Brøndserud fra DBI åbnede Frida på ipad en med projektering op på lokalets lærred. Frida blev gennemgået knap for knap og funktion for funktion, og deltagerne deltog aktivt undervejs med spørgsmål til både funktioner og brug, samt om andre løsninger var overvejet i udviklingen. En del havde spørgsmål til migrering af data fra henholdsvis Odin og Beredskab Planlægningsmodul Både DBI og styregruppen er opmærksomme på fejl i programmet, og undervisningen i Viborg har da også givet anledning til et par små justeringer. Fremover bliver der således mulighed for at indberette fejl til styregruppen, der så vil samle oplysningerne sammen til DBI og prioritere dem i forhold til løsning og udbedring. Frida 1.0 indeholder ikke direkte integration fra planlægningsmodulet til kalenderfunktioner i fx Outlook. Det skyldtes afgrænsningen af de tekniske muligheder og omkostningerne i den første version, og på baggrund af de første meldinger fra testbrugere og brugere på den første undervisningsdag kunne en sådan integration blive en de udviklingsmuligheder, der er sat penge af til i det fremtidige budget. Der er således allerede kommet ideer til smarte løsninger. Kommende kurser De næste kurser er planlagt, og deltagerne bliver inviteret direkte med mulighed for at komme på senere kurser, hvis man skulle være forhindret. Der overvejes også et opsamlingskursus hos DBI, hvis der i sidste ende skulle blive behov for det. De sidste kurser forventes gennemført kort efter sommerferien. Fridas brugerflade ved gennemførelse af brandsyn. Læringspunkter Ved migrering af data, kopieres alle administrative enheder og de tilhørende brandsynsobjekter, kontaktpersoner, sikringsanlæg m.v. til Frida. Tidligere brandsynsrapporter i fx Odin er generet som pdf-filer ved indrapportering, men gemmes ikke i Odin. Derfor kopieres tidligere brandsynsrapporter ikke til Frida. Et af testgruppens læringspunkter er derfor, at registrering/scanning af det eksisterende brandsynsarkiv med fordel kan ske tidligst muligt, så rapporterne kan flyttes til Frida ved opstart. Kontakt gerne styregruppen for gode råd om denne proces. Ved oprettelse af nye kontaktpersoner i Frida bør så mange oplysninger som muligt indtastes, da det gør lettere og hurtigere at finde de rette kontaktpersoner med mindst mulig risiko for fejl. 6

7 Maj 2013 BRANDVÆSEN fkb Nordisk forundring over vores billige redningsberedskab De nordiske brandchefforeninger vil udbrede best practice til europæiske kolleger Af Niels Christensen, næstformand i FKB i marts vært for årets nordiske formandsmøde, der blev holdt i København, og blandt de meget aktuelle em- FKBvar ner var analyser af beredskaberne i både Danmark og Norge. En strukturanalyse af redningsberedskabets virksomhed er lige nu under forberedelse i Norge, men med en lidt anden dagsorden end den danske analyse. I Norge er temaet nemlig Det bedst mulige beredskab for Vores nordiske kolleger fik også en grundig orientering om den danske budgetanalyse af redningsberedskaberne. pengene, og analysen indeholder ikke krav om besparelser. Fokus er lagt på et bedre og smartere beredskab med inddragelse af vagtcentralstukturen for derved at sikre overblik, prioritering og ressourcestyring ved større hændelser. Vores nordiske kolleger fik også en grundig orientering om den danske budgetanalyse af redningsberedskaberne. De danske udgifter til redningsberedskabet pr. indbygger ligger fortsat markant lavere end hos vores naboer, og vore kolleger var overraskede over tankerne omkring besparelser på et så vigtigt område i forhold til at være i besiddelse af de nødvendige ressourcer til at imødegå ekstraordinære hændelser som eksempelvis terrorhændelserne i Norge. FEU FEU står for Federation of the European Union Fire Officer Associations og er en sammenslutning for europæiske brandchefforeninger. Link: Brandmændens fortrukkende. C4 LED: Op til candela peak, 140 Lumens Batterier: NiCd battery pack Med klips 4 lysstyrker: Høj Lumens Lav - 47 Lumens Nordisk fingeraftryk I det nordiske møde deltager formænd og næstformænd fra brandchefforeningerne i Finland, Norge, Sverige og Danmark. Traditionelt starter mødet med en orientering om hvilke emne, der er oppe i tiden, og hvilke tendenser, der rører sig på beredskabsområdet. Et fast punkt er desuden det nordiske studieophold for yngre kolleger i beredskabet. Der er enighed om at fortsætte udvekslingen men fremover med et fast tema. I år bliver temaet Fire Fighter Safety, og det er ikke tilfældigt, at titlen er på engelsk. Deltagerne skal nemlig forberede indlæg af en halv times varighed og med relation til temaet. Det er tanken, at indlæggene sammenskrives til en rapport, der distribueres blandt vore øvrige europæiske kolleger i FEU samarbejdet med det overordnede mål, at best practice i de Nordiske lande bliver kendt i en bredere kreds. Næste vært for studieopholdene er Finland, og de finder sted den november i Åbo, der ligger i det sydvestlige Finland. Survivor LED ( ) 7

8 fællesindkøb BRANDVÆSEN Maj 2013 Ny rammeaftale for sprøjter klar inden 2014 Det ville have været ulovligt at forlænge den gamle rammeaftale. I den nye udgave tages også hensyn til kommunernes ønsker Af Erik Weinreich Den gamle rammeaftale for indkøb af køretøjer til beredskabet kunne ikke forlænges, men en ny er på vej og skulle være klar i løbet af efteråret, fortæller kolonnechef Jørn Allan Pedersen, Beredskabsstyrelsen, der er formand for Logistisk Koordinations Udvalg. Det havde ellers været nemt, hvis den gamle rammeaftale havde kunnet forlænges, men det forbyder en afgørelse i EU, fordi rammeaftalens partner har været indblandet i en kartelsag. Desuden må en rammeaftale højst løbe i fire år. I mellemtiden har både Beredskabsstyrelsen og flere kommuner hver især lavet egne udbud. Styrelsen har således netop udbudt fire brandsprøjter til brug for uddannelse af værnepligtige. Pengene hertil er bevilget, og køretøjerne skal afløse nogle meget gamle sprøjter på centrene. I region Sjælland har en række kommuner netop afsluttet et fælles udbud af fem tankvogne. Nu er forberedelserne til nye rammeaftaler for de tungeste områder i gang i to arbejdsgrupper, hvor Beredskabsstyrelsen og FKB ser på indkøb af chassiser og opbygning af autosprøjter. Med specifikationerne fra den gamle rammeaftale som grundlag skal arbejdsgrupperne opstille operative brugerkrav, der er målrettet både styrelsens og de kommunale brandvæsners behov. Den gamle rammeaftale var blevet til alene efter styrelsens ønsker, men dog med specifikationer i en kvalitet, så kommunerne umiddelbart kunne bestille tilsvarende køretøjer. - Jeg kan godt forstå at nogle kommune tripper lidt, men når vi skal overholde EU-direktiver og forskellige tidsfrister, mener jeg, at arbejdet er kommet ret hurtigt i gang, siger Jørn Allan Pedersen og tilføjer: - Når de to arbejdsgrupper er færdige med deres nuværende opgaver, venter forarbejder til udbud for andre rammeaftaler. I øvrigt er der allerede en rammeaftale for hydraulisk løftegrej. I det nuværende politiske forlig om beredskabet forventes der i år en fælles kommunal og statslig indkøbsbesparelse på 3,1 mio. kr. Under den nu ophørte rammeaftale for autosprøjter blev der på fire år handlet 27 køretøjer. Rammeaftaler giver en slags mængderabat, og selv om det ikke er tre brandsprøjter for to sprøjters pris, er rabatten en vigtig faktor ved indkøb. Under den seneste rammeaftale har kommunerne købt 27 brandsprøjter. 8

9 Maj 2013 BRANDVÆSEN Tilbud til alle om brandtjek af boligen FKB og BRS fælles om nyt projekt. De første kommuner vil kunne tilbyde boligtjek til efteråret Af Pil Storm Giersing, Center for Forebyggelse, Beredskabsstyrelse 50 års erfaring indenfor Skadebegrænsning & Fugtteknik 24 timers døgnvagt Er der mindst én røgalarm i boligen? Er beboeren bekendt med, at røgalarmen bør testes en gang om måneden? Spørgsmålene stammer fra et nyt projekt, som i efteråret 2013 lanceres blandt et mindre antal pilotkommuner, og som sidenhen forventes at blive implementeret i alle landets kommuner. Projektet hedder indtil videre Boligtjek. Som navnet indikerer, skal alle borgere fremover have mulighed for at få tjekket deres bolig for eventuelle brandfarer. Formålet med det nye tiltag er at sætte yderligere fokus på brandsikkerheden i private hjem og derigennem påvirke befolkningens holdninger og adfærd i forhold til brandsikkerhed. Boligtjek kan således vedrøre tjek af røgalarmer, anvendelse af el-artikler, brændeovne, grill mv. Helt konkret består Boligtjek af et skema, som er tilpasset i forhold til boligtype, og konceptet er udarbejdet, så det kan udføres af frivillige eller andre, som instrueres i opgaven. Fokus på brandforebyggelse Projektet er udformet i en arbejdsgruppe under Udvalget for Forebyggelse og med deltagere fra hver FKB-kreds samt fra Center for Forebyggelse i Beredskabsstyrelsen. Arbejdsgruppen har haft til opgave at komme med konkrete anbefalinger til, hvorledes de kommunale redningsberedskaber kan øge fokus på brandforebyggelse til gavn for borgerne og bl.a. ved hjælp af frivillige. Arbejdsgruppen forventer, at alle kommunale redningsberedskaber vil tage projektet til sig og føre det ud i livet og at det vil betyde positive ændringer: Får man de rette forudsætninger for at tage medansvar for egen og andres sikkerhed, vil det forhåbentlig samtidig motivere os til at tænke brandsikkerhed i vores eget og andres hjem. Vi tror på, at kurven knækkes, så vi i fremtiden vil se færre brandrelaterede personskader og branddøde samt færre boligbrande og materielle skader. Konceptet bag Boligtjek er inspireret af den norske Aksjon Boligbrann, som også Sverige og England har taget til sig. I december 2011 tog ca boligejere i Norge imod et brand-boligtjek, som har en varighed af ca. 30 minutter. Generelt mener vi, at befolkningen har behov for at få gennemgået boligen ud fra et sikkerhedsperspektiv. Skadebegrænsning Brand Vand Miljø Indeklima Yderligere information på Polygon A/S Rypevang 5 DK-3450 Allerød Tlf Fax

10 112-app BRANDVÆSEN Maj 2013 Ny app giver præcise adresser GPS-koordinater forhindrer misforståelser ved alarm-opkald. Hurtig succes for ny app Af Erik Weinreich danskere, og på alarmcentralerne har den allerede gjort en positiv forskel flere gange. App en skal være et supplement og ikke være en erstatning for et opkald til 112 for at sikre en hurtigere hjælp til de rigtige sted. Ud over at hjælpe med en præcis stedsangivelse for anmelderen, der som regel befinder sig tæt ved ulykkestedet, sparer app en også tid ved selve anmeldelsen. -En tankvogn foran mig er brudt i brand. Jeg kørte fra Aarhus for en halv time siden på vej mod Hobro, men jeg ved ikke præcis, hvor jeg er. - Hjælp, min mand er ved at drukne. Vi er på ferie og er et eller andet sted ved stranden ved Gilleleje. Alarmmeldinger med upræcise stedsangivelser eller misforståede adresser dynamik oplevelser kvalitet vice-/beredskabsinspektør Har du en brandteknisk baggrund og brænder du for forebyggelse - så er du måske vores nye kollega i Forebyggende Afdeling? Dit primære arbejdsområde vil være brandforebyggelse over en bred vifte, herunder brandteknisk byggesagsbehandling, lejlighedstilladelser og brandsyn. Vi vægter relevante faglige og personlige kvalifikationer højt. Du bidrager positivt i samarbejdsrelationer og arbejder løsningsorienteret. Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Bønding, tlf , for flere oplysninger om stillingen. Ansøgningsfrist d. 27/ Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 23. læs den komplette jobbeskrivelse på er snart slut, hvis alle downloader en ny 112-app til deres mobiltelefon. Samtidig med et alarmopkald sørger app en for at sende de præcise koordinater for mobiltelefonen, eller rettere smartphonen, idet det skal være en Android, iphone og Windows Phone, der har GPS-funktionen indbygget. Mindre end en måned efter lanceringen, er den nye app hentet af over Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Allerede i dag foregår 90% af alle opkald til 112 fra en mobiltelefon, og over halvdelen af alle nye mobiler har en indbygget GPS. For at 112 app en kan virke, skal selve alarmopkaldet foregå gennem app en, og desuden skal smartphonens GPS være slået til. Allerede i dag foregår 90% af alle opkald til 112 fra en mobiltelefon, og over halvdelen af alle nye mobiler har en indbygget GPS. 112-app en, der er finansieret af Tryg- Fonden, er udviklet i et samarbejde mellem Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodatastyrelsen og Intergraph. Den er gratis for brugerne. Link: Den nye 112-app er gratis. 10

11 Maj 2013 BRANDVÆSEN Netforvaltning Store forventninger til ny portal Netforvaltning vil være en fordel for både myndigheder og ansøgere af tilladelser til offentlige arrangementer Af Erik Weinreich De kommunale brandmyndigheder kan sammen med flere andre forvaltninger glæde sig til, at en fælles ansøgningsportal for bl.a. udlån af kommunale pladser, opstilling af cirkustelte og andre tilladelser bliver hverdag. Her i foråret afprøves systemet, kaldet Netforvaltning, af politi og kommuner i Sønderjylland og af Region Syddanmark. Alt sammen fordi Torben Aaby Nielsen i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding for halvandet år siden fik en god idé. Det hele går ud på, at borgere, foreninger, virksomheder og andre blot skal ansøge ét sted, selv om flere offentlige forvaltninger skal give hver deres tilladelse. I stedet for, at fx et cirkus skal søge kommunen, brandmyndigheden, fødevarestyrelsen, politi og Koda, skal der med den nye portal kun søges ét sted, hvor der spørges om alle relevante oplysninger. Systemet er i forvejen kodet med de rigtige spørgsmål, så ansøgeren ikke kan fortsætte, hvis han eller hun springer nogle spørgsmål over. Eksempelvis skal der svares på, om arrangementet er for færre eller flere end 150 gæster. - Vi undgår de ufuldstændige ansøgninger, der ofte forsinker sagsbehandlingen, siger Torben Aaby Nielsen. Færre fejl Der er desuden lagt kort ind over festpladser, hvor ansøgerne selv kan kontrollere, om pladsen er ledig den pågældende dag. Den færdige ansøgning sendes automatisk til høring eller orientering hos de rigtige myndigheder, der hver især svarer tilbage til den fælles portal, om ansøgningen kan godkendes med eller uden kommentarer eller afvises. Til sidst sørger programmet for at sende et samlet svar til ansøgeren. Alt sammen gemmes digitalt, så implicerede parter kan gå tilbage og kontrollere både sagsgang og svar. Ud over borgerne vil ikke mindst politi og brandvæsen kunne få stor fordel af den nye portal, der med tiden vil kunne udvides til også at omfatte andre områder. Portalen, der har Haderslev Kommune som tovholder, er udviklet af Kommuneinformation, og for at få det fulde udbytte skal den benyttes af alle myndigheder i en politikreds. Derfor tages portalen her i maj i brug i Syd- og Sønderjyllands politikreds af både kommuner, politi og region. Om nogle få uger følger Kolding Kommune efter som fortrop til kommunerne i Sydøstjyllands politikreds. Fremtidig bonus Som en bonus er der forventninger til, at den nye portal kan være med til at fjerne overflødige sagsbehandlinger som at en sceneopstilling eller et telt, der i forvejen er godkendt af fagfolk, skal byggesagsbehandles i hver kommune af medarbejdere, der ikke nødvendigvis har kendskab til detaljer som barduners styrke ved forskellige vindhastigheder. En sådan forenklet sagsbehandling vil dog kræve en lovændring. Man vil også kunne tilføje et program med pladsfordeling, flugtveje m.v. ved kræmmermarkeder til hjælp for såvel ansøger som de myndigheder, der skal give tilladelse. 11

12 Beredskabsforum Nordsjælland BRANDVÆSEN Maj 2013 Bedste og hurtigste service til borgerne Fælles aftale for 13 kommuner i Nordsjælland om gensidig bistand. Enighed om altid tilkald af nærmeste beredskab Af Erik Weinreich De 13 kommuner i Nordsjællands Politikreds har underskrevet en fælles aftale om gensidig, vederlagsfri assistance på beredskabsområdet. Aftalen gælder for alt, hvad der ikke hører under den almindelige, risikobaserede dimensionering forstået på den måde, at redningsberedskaberne fortsat skal klare de måske 97 % af de daglige hændelser selv jævnfør den risikobaserede dimensionering. Aftalen vil derfor ikke betyde, at kommunerne kan skære ned på eget beredskab og lade naboen klare opgaverne. Aftalen, der afløser skriftlige, mundtlige eller stiltiende aftaler, går alene på, at alle hjælper alle uden at sende regninger, dog undtaget specialtjenester som redningsdykkere og højdereddere, hvor der stadig vil være mulighed for at sende regninger, fortæller viceberedskabschef Leif B. Johansen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Den kommunale forankring giver nærhed, og skulle nabobrandvæsnet have en kortere køretid til en hændelse, så er der også tænkt på det. Kommunerne forventer ikke, at den nye aftale får større praktiske konsekvenser, men med et formaliseret samarbejde med én skriftlig aftale sender de et tydeligt signal om, at den kommunale forankring ikke er en barriere for den bedste og hurtigste service til borgerne. Altid nærmeste Den kommunale forankring giver nærhed, og skulle nabobrandvæsnet have en kortere køretid til en hændelse, så er der også tænkt på det. Beredskabscheferne i Nordsjælland har således besluttet, at det altid bør være nærmeste brandvæsen, der tilkaldes, uanset hvilken kommune dette brandvæsen tilhører. En ny arbejdsgruppe skal nu se på, hvordan nærmeste princippet gennemføres rent praktisk, så borgerne sikres den hurtigst mulige service, siger Leif B. Johansen. Glem kommunegrænserne Nordsjælland opruster. Vigtigt med fast procedure ved meget store hændelser. Hvem forventer hvad af hvem? De almindelige hændelser skal også passes Af Erik Weinreich Glem alt om kommunegrænser ved virkelig store hændelser, lyder budskabet fra Beredskabsforum Nordsjælland, der ved planlægning og øvelser vil ruste sig til endog meget store indsatser. Statens nedlæggelse af støttepunktet i Fredensborg har gjort planerne endnu mere aktuelle, og lige nu er forskellige arbejdsgrupper under Beredskabsforum ved at se nærmere på bl.a. materiel og frivillige. Alle beredskaber skal således udfylde detaljerede spørgeskemaer over deres materiel og styrker samt de frivilliges uddannelse, så man kan få overblik over om og hvor mange, der kan involveres i det operative beredskab. - Vi ved, der når som helst kan komme rigtig store hændelser, både ulykker, terror og naturkatastrofer, og så skal vi kunne trække på hinanden, siger viceberedskabschef Leif B. Johansen fra Vi ved, der når som helst kan komme rigtig store hændelser, både ulykker, terror og naturkatastrofer, og så skal vi kunne trække på hinanden. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Han forklarer: 12

13 Maj 2013 BRANDVÆSEN Beredskabsforum Nordsjælland - Vi skal vide, hvordan vi opgraderer fra dagligt beredskab til måske en reserve på 50 % eller mere. Og vi skal vide, hvor vi henter ekstra indsatsledere til store og langvarige indsatser. Der skal måske bruges 2-3 skadestedsledere plus ledere, der kan sidde i politiets og kommunens krisestyringsstab i flere dage. - Det kan vi kun klare ved at støtte hinanden og låne hos hinanden. Hvad forventer politiet En arbejdsgruppe i Beredskabsforum har fået til opgave at være bindeled til politiet og se nærmere på, hvad politiet forventer af beredskabet og omvendt ved de store hændelser, hvor der udover KST på ulykkestedet, også oprettes KSN på politigården med bl.a. ressourcepersoner fra det kommunale beredskab. Politi og beredskab har i dag ingen nedskrevne retningslinjer om KSNsamarbejdet, og det skal der rådes bod på med en forventningsafstemning. En naturlig følge af en meget stor hændelse ét sted i politikredsen vil bl.a. være, at de enkelte indsatsledere midlertidigt ikke længere kan rekvirere nabohjælp eller regional hjælp. De må derfor klare egne opgaver alene med egne styrker. Det vil give KSN et bedre overblik til at disponere over alle ressourcer fra både kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. Vi skal vide, hvordan vi opgraderer fra dagligt beredskab til måske en reserve på 50 % eller mere. Og vi skal vide, hvor vi henter ekstra indsatsledere til store og langvarige indsatser. Der igangsættes nu en forventningsafstemning mellem politiets ledere, de B-forum Beredskabsforum Nordsjælland er et samarbejdsforum for beredskaberne i de 13 kommuner i Nordsjællands Politikreds. Deltagerne er beredskabscheferne og viceberedskabschef Leif B. Johansen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, som initiativtager og tovholder. kommunale repræsentanter i KSN og de kommunale indsatsledere på gaden. Arbejdet skal ende med et sæt retningslinjer, hvor snitflader og forventninger er afstemt, så også denne del af indsatsen ved de store hændelser optimeres maksimalt. UHPS Indsats for fuldt tryk Maksimal slukningseffekt. Minimalt vandforbrug. Det effektive og kompakte slukningssystem fra Rosenbauer, som er specielt udviklet til den hurtige førsteindsats, og ligeledes er fleksibel til bl.a. efterslukning og Hazmat opgaver. Kontakt RK Brand & Teknik A/S for yderligere informationer. 02_2013_GBK_Brandvaesen_185x130_DK.indd :46 13

14 Beredskabsforum Nordsjælland BRANDVÆSEN Maj 2013 Leif B. Johansen er omhyggelig i sine scenarier. Her et flystyrt, hvor flyet har ramt en boligblok, der efterfølgende er brudt i brand. Store planspil hvert år Ny tradition i Nordsjælland med store dilemma- og planspiløvelser hvert år Af Erik Weinreich fra de nordsjællandske brandvæsner 25indsatsledere har i tre store scenarier trænet samarbejde med alle vagtchefer og indsatsleder politi samt et mindre antal akutlæger og lægeassistenter fra Region Hovedstaden. Alt sammen for at styrke det tværfaglige ledelsesniveau i Nordsjællands Politikreds. For at få alle med blev dilemmaøvelserne gentaget over otte hele dage på Hørsholm Brandstation, der både har et stort planspil og plads til at oprette KST og KSN i forskellige lokaler, så al kommunikation kunne foregå på SINE skadestedssæt. Hver øvelsesdag har typisk haft 15 deltagere. Øvelserne er aftalt i Beredskabsforum Nordsjælland, og de vil blive fulgt op af lignende øvelser en gang om året, fortæller vicebereskabschef Leif B. Johansen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, der har skrevet drejebog til scenarierne, og som i samarbejde med politi og region allerede er ved at forberede de næste øvelser: - Vi er nødt til at forestille os de uvirkelige hændelser, for det er dem, der udfordrer vores evner til at tænke 14

15 Maj 2013 BRANDVÆSEN Beredskabsforum Nordsjælland Scenarie er en sammenstyrtet motorvejsbro: Mange tilskadekomne. Flere biler samt en bus og en lastvogn er forulykket. Vi er nødt til at forestille os de uvirkelige hændelser, for det er dem, der udfordrer vores evner til at tænke i løsninger. De dybere årsager kan både være almindelige ulykker og terror, og et flystyrt er slet ikke så utænkeligt, som mange tror. Hvad sker der, når et passagertog rammer en tankvogn med benzin midt i en jernbaneoverskæring? Ulykken sker midt i en by og klos op ad en transformerstation. i løsninger. De dybere årsager kan både være almindelige ulykker og terror, og et flystyrt er slet ikke så utænkeligt, som mange tror. - Øvelserne skal gøre os bedre til at løse store hændelser som fx togulykker. Det har borgerne jo en forventning til, at vi kan, også selv om de er sjældne. 15

16 FKB Årsmøde 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 Årsmøde 2013 i Aalborg Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur Center som centrum for møder og udstilling Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer indkaldes herved til generalforsamling fredag den 23. august 2013 kl i Radiosalen i Aalborg Kongres & Kultur Center Generalforsamlingen er for foreningens A-medlemmer og æresmedlemmer ansat som beredskabschefer. Seniormedlemmer og æresmedlemmer, tidligere ansat som beredskabschefer m.m., kan overvære generalforsamlingen uden tale- og stemmeret. Dagsorden følger i næste nummer af Brandvæsen. Niels Mørup, formand for FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Aalborg Kongres & Kultur Center er kendt for sin professionelle håndtering af store arrangementer og tillige for sin centrale placering tæt på centrum og hoteller. Vi er overbevist om, at både medlemmer, gæster og udstillere får rigtig gode forhold til afvikling af årsmøde Brandpunkterne er i år placeret i Aalborg Hallen - med direkte tilknytning til årsmødets mødelokaler. De store brandpunkter til køretøjer er placeret dels inde i Aalborg Hallen, og dels i parken uden for Aalborg Kongres & Kultur Center. Igen i år er der meget stor interesse fra udstillernes side, men der er endnu stande tilbage til nye udstillere. Desværre har antallet af ledsagere, der deltager i årsmødet, gennem de sidste par år været markant faldende, hvorfor vi som en konsekvens har valgt ikke at tilrettelægge en ledsagertur om fredagen. Prisen for at deltage i årsmødet 2013 er tilpasset den almindelige prisudvikling. FKBs sekretariat har på forhånd reserveret det forventede antal hotelværelser, og hotellerne ligger alle i gåafstand fra Aalborg Kongres & Kultur Center. Tilmelding til årsmødet skal ske online via Under fanebladet Arrangementer/Årsmøde er der et link til online registrering af både arrangementer og hoteller. Såfremt det ikke er muligt at tilmelde sig online, kan der rettes henvendelse til FKB-sekretariatet på tlf Mange læsere vil sikkert huske tilbage til 2009, hvor vi sidst holdt årsmøde i Aalborg, så med disse gode oplevelser i erindringen, ønsker vi alle et godt årsmøde i Aalborg. 16

17 Maj 2012 BRANDVÆSEN FKB Årsmøde 2013 Foreløbigt program for FKBs årsmøde 2013 Onsdag den 21. august Kl Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde åbnes ved Aalborg Kongres & Kultur Center af formanden, beredskabschef Niels Mørup, Nordsjællands Brandvæsen. Derefter byder borgmester Henning G. Jensen gæster og deltagere velkommen til Aalborg. Kl Brandpunkter besøges Kl Programpunktet fastlægges senere, så indholdet vil være så aktuelt som muligt. Kl Brandpunkter besøges Kl Brandpunkter og årsmøde sekretariatet lukker Kl Kammeratskabsaften blandt røvere Dette årsmøde i Aalborg byder på en lidt anderledes kammeratskabsaften. Vi byder velkommen til en uforglemmelig oplevelse blandt Røvere og andet Godtfolk i Rold Skov. Vi får et stemningsbillede af noget af det, som var engang, og som hørte egnen til gennem mere end 600 år. I Rold Skov forføres du ad smalle stier på en 5-10 minutters gåtur dels i Rebild Bakker med levn af Den jyske Hede og dels hvor skoven er smukkest. Du føres til røvernes lejr og skjulested, hvor du udsættes for røvernes troubadour og kan se eller deltage i drabelige konkurrencer i discipliner som røverne skulle kunne mestre for at udøve deres metier. Mens aktiviteterne afvikles, kan du se frem til at blive bænket ved røvernes langborde, hvor Bettefanden, hans lystne svende og alle Røverkællingerne vil beskænke og bespise dig på ærligste vis Nu vil vi jo ikke fortælle det hele vi vil hellere appellere til fantasien, skærpe appetitten og nysgerrigheden, efter en lille bustur fra Festmiddagen torsdag aften bliver lige så stor en oplevelse som i 2009, hvor FKB sidst holdt årsmøde i Aalborg. 17

18 FKB Årsmøde 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 Aalborg kan du selv opleve det hele. Busser vil afgå fra hotellerne kl. ca nærmere i det endelige program. Torsdag den 22. august Kl Brandpunkter åbner Kl Forsvarsministerens syn aktuelle emner i beredskabet Det er en stor glæde endnu engang at kunne byde redningsberedskabets minister velkommen til FKBs årsmøde. Forsvarsminister Nick Hækkerup vil indlede dagen med sit syn på de udfordringer, beredskabet står over for ikke mindst i en tid, hvor udvalgsarbejdet om den fremtidige strukturering af redningsberedskabet er i fuld gang. Forsvarsminister Nick Hækkerup har lovet at give en status for redningsberedskabet. Foto: Forsvarsministeriet. Kl Brandpunkter besøges Kl Nyt fra beredskabsstyrelsen Direktør Henning Thisen, Beredskabsstyrelsen, vil komme med et indlæg om nyt fra Beredskabsstyrelsen, herunder ikke mindst en status over implementeringen af det indeværende beredskabsforlig. Kl Frokost Kl Brandpunkter besøges Kl Ny organisering af Brann- og redningsetaten i Norge? Den Norske regering har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på, hvorledes de samlede ressourcer i brand og redningstjenesten kan udnyttes bedst muligt. Arbejdsgruppen skal gennemgå, hvorledes de samlede ressourcer, som i dag bliver brugt i brand og redningstjenesten, kan anvendes bedst muligt og i samarbejde med andre beredskabsaktører, for at nå de nationale mål i brandsikkerhed: Færre omkomne ved brande Undgå tab af uerstattelige kulturhistoriske værdier Undgå brande, som lammer kritiske samfundsfunktioner Styrke beredskabet og evnen til at håndtere situationerne Mindre tab af materielle værdier Brandchef Niels-Erik Haagenrud fra det Norske Branbefals Landsforbund, der er medlem af arbejdsgruppen, vil fortælle om, hvor langt man er kommet i Norge. Kl Brandpunkter besøges Kl Formanden for FKB har ordet Som det er blevet en tradition, er det er en glæde igen at kunne give plads til formanden for FKB, der vil komme med et indlæg om aktuelle emner. Kl Brandpunkter besøges Kl Brandpunkter lukker Kl Festmiddag i Europahallen - Aalborg Kongres & Kultur Center Gæster, medlemmer og ledsagere bliver budt til festmiddag og underholdning, der som sædvanlig byder på musikalske indslag og overraskelser. En spændende aften med både tradition og fornyelse. Der bliver udarbejdet bordplan, der ophænges ved årsmødesekretariatet og ved indgang til festsalen. Fredag den 23. august Kl Brandpunkterne besøges Kl Radiosalen - Aalborg Kongres & Kultur Center. Generalforsamling i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer for foreningens A-medlemmer og æresmedlemmer ansat som beredskabschefer. Seniormedlemmer og æresmedlemmer, tidligere ansat som beredskabschefer m.m., kan overvære generalforsamlingen uden tale- og stemmeret. Kl Frokost Medarbejdere fra redningsberedskaberne og andre interesserede er hjertelig velkommen til at besøge brandpunkterne fredag formiddag fri entré. 18

19 Maj 2012 BRANDVÆSEN FKB Årsmøde 2013 Program for ledsagere Onsdag den 21. august Invitation til kammeratskabsaften I år er kammeratskabsaftenen henlagt til et besøg hos Røvere og andet Godtfolk i Rold Skov. Torsdag den 22. august Kl Afgang fra Aalborg Kongres og Kulturcenter Ledsagerturen er i år tilrettelagt som en afslappende oplevelsestur med både natur og vildt, lidt kunst og selvfølgelig god mad. Vi kører i bus til Vildmosen ikke langt fra Aalborg. Det er som nævnt en tur med oplevelser, og lad endelig sko med stilethæle blive på hotellet til senere brug. Deltagelsen kræver ikke noget af deltagerne udover brug af alle sanser. I Lille Vildmoses natur kan man komme (tørskoet) på gyngende grund i våde, svuppende moser, hvor der vokser kødædende planter som soldug. I himmelrummet over mosens åbne vidder har man de største chancer i Danmark for at opleve kongeørnen svæve over sine jagtmarker, for Vildmoselandet er de danske kongeørnes vugge. I det unikke område findes desuden krondyr, vildsvin og en lang række andre spændende dyr. I midten af den smukke Lille Vildmose ligger besøgscentret Lille Vildmosecentret. På dette levende formidlingscenter får du et indblik i mosens natur og kulturværdier. Indenfor i Lille Vildmosecentret tilbydes en vifte af sjove oplevelser. Vi har endvidere indbudt en kunstner, en lokal historiker og en god madkunstner, så der er lagt op til en god oplevelse med god service på hele turen. Fredag den 23. august Fredag formiddag er der mulighed for på egen hånd at tage en slentretur i Aalborgs spændende forretningsgader. Kl Frokost i Aalborg Kongres og Kulturcenter Lille Vildmose er en kæmpe naturoplevelse med mulighed for at se kongeørne, og så har vildmosecentret en nyanlagt smalsporbane med et lokomotiv, der siden 1941 har kørt med tørv. 19

20 FKB Årsmøde 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 Overnatningsmuligheder Gæsterne ved FKBs årsmøde er i år priviligerede ved alle at kunne indkvarteres på blot tre hoteller, der ligger i umiddelbar nærhed af Aalborg Kongres & Kultur Center. Hotelværelser reserveres sammen med tilmelding til årsmødet. First Hotel Europa First Hotel Europa ligger ikke alene centralt i Aalborg med 100 meter til Banegården og busterminalen. Det er direkte samt bygget sammen med og er en del af Aalborg Kongres- og Kultur Center. Hotellet er bygget i 2002 og har 168 super moderne værelser og suiter. Alle værelser er indrettet i lyst skandinavisk design med al moderne komfort. Hotellet har egen P-kælder. Link: Helnan Phønix Hotel Aalborgs største og ældste hotel er Helnan Phønix Hotel med 210 stilfulde værelser og suiter, indrettet i det nu 220 år gamle Brigader Hallings Palæ. Afstanden til Aalborg Kongres- og Kultur Center er 700 meter. Hotellet er løbende blevet renoveret, så det i dag er et smukt, 4-stjernet hotel. Alle værelser er indrettet med smukke møbler og harmoniske farver og gratis internetopkobling. Alt er indrettet til hygge og afslapning, så rejsende føler sig hjemme. Antallet af P-pladser er begrænset. Link: 20

21 Maj 2012 BRANDVÆSEN FKB Årsmøde 2013 Hotel Hvide Hus Hotel Hvide Hus i Aalborg er med sine 15 etager en smuk og markant nabo til Aalborg Kongres og Kultur Center. Hotellet ligger i Kildeparken med en storslået udsigt over byen. Der tilbydes trådløst internet på alle 198 værelser samt motionsrum. Der er parkeringsmuligheder ved hotellet, mod betaling. Hotel Hvide Hus ejes i dag af Helnan International Hotels, en skandinavisk hotelkæde med hovedsæde i Danmark. Link: Priser på hotelværelser i forbindelse med Årsmøde 2013 Hotel enkeltværelse pr. nat Dobbeltværelse pr. nat inkl. morgenmad inkl. morgenmad Hotel Hvide Hus kr. 795,- kr. 995,- First Hotel Europa kr. 855,- kr ,- Hotel Phønix kr. 985,- kr ,- Priser for deltagelse i Årsmøde 2013 Arrangement Pris pr. person Deltagergebyr incl. én ledsager kr. 900 Kammeratskabsaften - onsdag kr. 280 Frokost torsdag kr. 220 Frokost fredag kr. 220 Festmiddag - torsdag kr. 525 Ledsagertur - torsdag kr. 125 Tilmelding Tilmelding til såvel overnatning som årsmødets arrangementer foregår via FKBs hjemmeside Sidste frist for tilmelding er den 21. juni. Meld til nu! Husk rettidig tilmelding Ved tilmelding til årsmødet efter 21. juni tillægges et gebyr på kr. 250,- pr. tilmelding med max to personer. De senere år har vi oplevet en stigende tendens til sen tilmelding, der har kostet meget ekstra administration. Vi forsøger med gebyret at lokke alle til at tilmelde i god tid. 21

22 crowd safety BRANDVÆSEN Maj fans var den 20. april til koncert med Justin Bieber i Parken i København. Det kræver nøje planlægning at sikre flugtveje, når personbelastningen ved sådanne arrangementer let kan blive 8 personer pr. m 2. Publikumsprofilen er afgørende Der er en kæmpe forskel på, om det er Bruce Springsteen eller Justin Bieber, der spiller selv om pladsfordelingsplanen kan være den samme Af Marcello Francati, brandinspektør og områdeleder, Københavns Brandvæsen Det kan være svært at forstå, at der er mennesker, der overnatter 5-6 dage på jorden eller på kold asfalt foran en bygning, bare for at sikre sig den allerbedste plads foran scenen, når den stjerne, de ser op til, skal holde koncert. Det er nok også de færreste læsere af dette blad, der stiller sig op og skriger eller begynder at græde, når de ser en bil med sorte ruder køre ind på det hotel, som man ved, at ens idol skal indlogere sig på om et par dage. Jeg prøver selv, så vidt det kan lade sig gøre, at undgå ventetid i lufthavne, så tanken om at tilbringe timer dér, alene med håbet om at se et fly, der Konference Københavns Brandvæsen holder konference om crowd safety den maj på det Kongelige Bibliotek. Se mere på: måske rummer en kendt person, ligger mig noget fjernt. Ikke desto mindre er det publikums adfærd og færden, der giver den største udfordring, når en verdensstjerne kommer til byen. Som beredskabsmyndighed har vi et ansvar for, at det er sikkert at færdes i vores kommune, og vi skal skride ind, hvis vi oplever eller forudser farlige situationer på steder, hvor mange mennesker er samlet. Hvem kommer? Desværre sidder mange af os ofte med en pladsfordelingsplan over et koncertområde og er lidt usikre på, hvordan vi skal forholde os til den. Er barriererne placeret korrekt og på en måde, så publikum kan komme sikkert ind og ud og samtidig have en god oplevelse? og er der plads til, at vi som redningsberedskab kan komme ind og lave en forsvarlig indsats, i fald det måtte gå galt? Hidtil har vi i høj grad haft fokus på flugtveje og mulighed for varsling, men erfaringer fra udlandet viser med al tydelighed, at hvis ulykkerne skal undgås, er det meget vigtigt, at man også tager en nøje vurdering af publikumsprofilen og diskuterer den med arrangørerne. Arrangørernes vigtige ansvar Københavns Brandvæsen holder igen i år en konference om Crowd Safety. Indlægsholderne på konferencen er blandt andre Chris Kemp og Dr. G. Keith Still, der begge er professorer og førende specialister indenfor publikumsadfærd før, under og efter store koncerter samt gade- og byfester. Konferencen i København vil i år give deltagerne et indblik i, hvilke muligheder vi som myndighed har for at sagsbehandle større arrangementer og byfester, og på konferencen deltager aktører fra såvel arrangørsiden som fra myndighederne. Gennem tiden har der været en række ulykker, der alle har det til fælles, at flere ting er gået galt samtidig, heriblandt at ledelsen bag arrangementet ikke var deres ansvar helt bevidst. Netop dette emne vil blive behandlet på konferencen af forfatter og historiker Rasmus Dahlberg, der vil give sit syn på hvilke mekanismer og fejlskøn, der ofte ligger forud for en katastrofe. 22

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 ÅRSMØDE 2013 I AALBORG Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. program. Den 21.-23. august 2013 i Aalborg

Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. program. Den 21.-23. august 2013 i Aalborg Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer fkb årsmøde- program Den 21.-23. august 2013 i Aalborg program for FKBs årsmøde 2013 Onsdag den 21. august Kl. 13.00 Foreningen af Kommunale Beredskabschefers

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Desuden bød han velkommen til Niels Christiansen, FKB s næstformand, velkommen hans egenskab af tovholder i FKB vedrørende evt. fælles rammeaftaler.

Desuden bød han velkommen til Niels Christiansen, FKB s næstformand, velkommen hans egenskab af tovholder i FKB vedrørende evt. fælles rammeaftaler. Beredskabsinspektør Lars K. Bjørndal (LKB) ankommer onsdag kl. ca. 17.00 Operativ Chef Niels Ole Blirup (NOB) - afbud Beredskabsinspektør Kenny Dramshøj Christensen (KDC) Beredskabschef Sven Urban Hansen

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Digitalisering og innovation i kommunerne

Digitalisering og innovation i kommunerne Digitalisering og innovation i kommunerne NetForvaltning Offentligt Arrangement Effektiv digital kommunikation mellem arrangør, kommune og øvrige myndigheder Flere af landets kommuner viser den direkte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser maj 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Maj 2013 Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser Afstandskrav for campingpladser passer ikke til salgsarealer, hvor der overnattes Af Jens-Otto Bertel Hansen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag Årsmøde 2012 i Fredericia Alt under ét tag Af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Fredericia. Det sker i dagene 22., 23. og 24. august med

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

4. møde i Udvalget for Forebyggelse blev afholdt den 19. april 2012 i Beredskabsstyrelsen,

4. møde i Udvalget for Forebyggelse blev afholdt den 19. april 2012 i Beredskabsstyrelsen, REFERAT UDKAST 6. juni 2012 Sagsnr.: 2010/019093 Sagsbehandler: AT 4. møde i Udvalget for Forebyggelse 4. møde i Udvalget for Forebyggelse blev afholdt den 19. april 2012 i Beredskabsstyrelsen, Birkerød.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

KONGRESSER OG MØDER. Tiltrækning af internationale kongresser. Særlige krav til afvikling af kongresser. Valg af kongressted

KONGRESSER OG MØDER. Tiltrækning af internationale kongresser. Særlige krav til afvikling af kongresser. Valg af kongressted KONGRESSER OG MØDER Hvorfor tiltrække internationale kongresser til Danmark? Hvad er kravene fra de internationale forbund? Hvordan kan vi gøre afviklingen til noget særligt? Tiltrækning af internationale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner.

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Svendborg d. 6. januar 2009 Hermed ansøges om tilskud til Den 11. Internationale Klovnefestival i Svendborg - og Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret.

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret. FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret. I overensstemmelse med foreningens vedtægter skal jeg herved aflægge beretning om foreningens virksomhed siden

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE 29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID NORDISK STÆVNE SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER HOVEDSPONSOR HJØRRING PARK VENDIA SWIM CUP 2016 Hjørring Park Vendia

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2015 34. årgang Frederikshavn by vært for konkurrencerne i 2015 Fir sugeslanger Marts 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt.

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt. 16. udgave udsendt d. 3. marts 2015 Læs i dette nummer om: Projektet tilbage på sporet fusionsgrundlaget justeret Den administrative proces i gang efter 21.3 Et stort JA på den anden generalforsamling

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium...

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014 National forebyggelsesstrategi Nordisk CTIF møde Helsinki 9.-10. januar 2014 Politisk aftale om redningsberedskabet 2013-2014 27. september 2012: Høring om brandsikkerhed: Anbefaling af at opsætte nationale

Læs mere