Referat Af Turisme-netværksmøde den 15. april 2015 på Lyngby Vandrerhjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Af Turisme-netværksmøde den 15. april 2015 på Lyngby Vandrerhjem"

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Journalnr.... : Dato... : Skrevet af... : Kig Referat Af Turisme-netværksmøde den 15. april 2015 på Lyngby Vandrerhjem Baggrund Med afsæt i Turismestrategi inviterede Lyngby Taarbæk Kommune (LTK) turismeaktørerne i kommunen til turisme-netværksmøde onsdag den 15. april 2015 i spisestuen på Lyngby Vandrerhjem. Godt 30 lokale turismeaktører deltog repræsenterende bl.a. overnatningssteder, attraktioner, foreninger og handelslivet i kommunen. En deltagerliste er vedlagt. Formål Formålet med netværksmødet var at etablere et turismenetværk og i fællesskab tilrettelægge tiltag, som kan fremme turismen i LTK. Velkomst og indledende oplæg Vært for turisme-netværksmødet var Trine Schreiner Tybjerg, afdelingschef i LTKs afdeling for Plan og Erhverv. Trine kom bl.a. ind på de konkrete tiltag, som LTK forventer at arbejde med i Handleplan 2015: Organisering 1. LTK er tovholder for turismenetværket UNESCO 2. Samarbejde med andre kommuner om optagelse af Parforcejagtsystemet på UNESCO Verdensarvsliste Events 3. Skabelse af oplevelser i byen inden for samarbejdet Liv i Lyngby 4. Kulturfond åbnes op over for aktiviteter inden for turisme (afhænger af KFU den 29.4) 5. Information til turismeerhvervet om større begivenheder og events Synliggørelse/formidling 6. Ny husstandsomdelt Kgs. Lyngby Guide målrettet borgere og turister 7. Undersøge muligheder for digital formidling af guidens indhold 8. Fokus på at fortælle de gode historier 9. Kommuner omkring Furesøen undersøger muligheder for fælles formidling af turisttilbud Der var generel opbakning til de kommunale initiativer i 2015, og indledningen affødte følgende pointer og feedback til LTK: Vedr. produktion af ny Kgs. Lyngby Guide målrettet borgere og turister LTKs produktion af en trykt guide følges af en digital løsning. Hvis målet er flere turister i området, synes husstandsomdeling ikke at være den ideelle kommunikations- og distributionsform. En udgave på engelsk er afgørende ift. turister. Vedr. Digital formidling/turistinformation Der kan være brug for en Alt om Lyngby eller en Oplev Lyngby a la 1

2 Let s Go To Klampenborg er MTB Tours nye hjemmeside målrettet cykelturister. Hjemmesiden blev foreslået benyttet som fælles portal. Dyrehavsbakken anbefalede, at attraktioner i området placerer informationsstandere og brochurer, så de henviser til hinanden. Baggrunden er analyser som viser, at turister er modtagelige for ny information, særligt når de opholder sig ude på attraktionerne. Brochurer og kort vil også kunne hjælpe turisterne med at finde vej. Naturstyrelsen markerede, at flere kommuner med fordel kan gå sammen og skabe mere støj i fællesskab. Vedr. målrettet markedsføring over for målrettede turister Lyngby Storcenter anbefaler, at man sætter målrettet ind og formidler den samlede destinations specifikke særpræg og konkrete oplevelsestilbud over for de til stadighed mere målrettede turister. Scandic Hotel tilføjede, at hotellet arbejder bevidst med at målrette hotellets produkter og tilbud til turisterne. Der tages udgangspunkt i viden om, hvilken type turister, som benytter hotellet og et kendskab til, hvad der bliver efterspurgt, så de kan tilbyde det rigtige. Fælles brainstorm og gruppedrøftelser For at få de gode ideer frem, blev der arbejdet med afsæt i en brainstorm og en konkretisering af relevante temaer. Formålet var at fremme ideer til konkrete tiltag og projekter, som parterne kan arbejde videre med. Deltagerne fordelte sig efter interesse i grupper og drøftede udfordringer og muligheder inden for følgende temaer: 1. Grøn turisme 2. Organisering 3. Markedsføring (to grupper drøftede dette tema) 4. Markedsføring - med fokus på LTKs særegenhed 5. Målgruppen bestående af dem, som allerede besøger os I vedlagte bilag 2 fremgår temaerne og de hertil grupperede ideer. Opsamling på gruppedrøftelserne er vedlagt i bilag 3. Opsamling og dialog i plenum Som opsamling på mødet kvitterede Trine Tybjerg for de gode forslag til temaer og konkrete ideer og projekter. Mødet viste, at der er et stærkt engagement og en iderigdom, når det kommer til at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk. Hun nævnte endvidere, at LTKs turismeindsats ikke kun skal forstås som, at kommunen er tovholder for turismenetværket to gange årligt. Kommunen vil også arbejde med turisme imellem møderne og tage kontakt til erhvervet bl.a. i sammenhæng med udarbejdelsen af en ny Kgs. Lyngby Guide. Det videre arbejde med at styrke turismen i området afhænger dog i høj grad af turismeaktørernes engagement. Hvor langt kan vi drive turismen sammen? Det kommer an på, hvor meget de forskellige aktører ønsker at arbejde med konkrete indsatser. Trine Tybjerg sluttede mødet af med at nævne, at LTK er med i en tværkommunal arbejdsgruppe bestående af kommuner omkring Furesøen. Arbejdsgruppen vil se på, hvordan de kan samarbejde om turismen i området. Som dato for næste turismenetværksmøde foreslås onsdag den 9. september 2015 i eftermiddagstimerne mellem kl og kl Turismeaktørerne vil modtage invitationen til mødet ca. 4 uger inden mødet. 2

3 Lyngby-Taarbæk Kommunes og turisme-netværkets næste skridt Lyngby-Taarbæk Kommunes næste skridt Inden turisme-netværket ses igen i september 2015 vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i juni få forelagt en handleplan for kommunale og eventuelt private/foreningsdrevne turismeprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune vil desuden arbejde med at samle oplysninger til den nye Kgs. Lyngby Guide. Kommunen forventer i denne sammenhæng at tage kontakt til en række af områdets turismeaktører. Under forudsætning af godkendelse af Handleplan 2015 vil kommunen også arbejde med at lave en kalender for kommende arrangementer og begivenheder. Den bliver tilgængelig på og turismenetværkets inviteres til at bidrage til opdatering af oplysningerne mm. Turisme-netværkets næste skridt Gruppedrøftelserne på turisme-netværksmødet jf. bilag 3 indikerede, at der samler sig en interesse inden for temaerne: 1. Målgrupper og markedsføring 2. Grønne oplevelser/pakker 3. Organisering af turismeindsatsen Ideerne og perspektiverne var mange, men der er fortsat et stykke vej før parterne for alvor finder sammen om konkrete indsatser. Ind til næste møde i september understøtter forvaltningen gerne turismenetværkets deltagere og hører rigtig gerne om evt. nye initiativer og samarbejder. Har du/i et forslag til et konkret projekt eller samarbejder, som du/i har indgået, og som du/i ønsker at dele med netværket? Eller ønsker du/i at komme i dialog med kommunen om et konkret projekt? I så fald er du/i meget velkommen til at tage kontakt til Plan og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune på eller på tlf

4 Bilag 1 - Deltagerliste i.f.m. turisme-netværksmøde den Organisation Navn Titel Centerforeningen Lyngby Storcenter Torben Schwabe Direktør Copenhagen Business Academy Henning Christensen Adjunkt Dyrehavsbakken Nils-Erik Winther Direktør Dyrehavsbakken Stine Walsh Marketingchef Frederiksdal Slot Frederik Ahlefeldt Handelsforeningen for Kongens Thorkild Baltzer Formand Lyngby og Omegn Janik Frithioff Janik Frithioff Kulturstedet Lindegaarden - venneforeningen Dorete Dandanell Kulturstedet Lindegaarden - venneforeningen Jens Thyge Kristensen Kulturstedet Lindegaarden - venneforeningen Jannie R. Magnussen Lyngby Vandrerhjem Birgitte Lønstrup Forpagter af Lyngby Vandrerhjem Lyngby Live Kasper Haagensen Formand Lyngby-Taarbæk Vidensby Mette Rønning Steffensen Projektleder MTB-Tours Klampenborg Birger Kjærbye MTB-Tours Nationalmuseet - Anne Marie Vieth Arrangementsansvarlig Frilandsmuseet Nationalmuseet - Frilandsmuseet Anja Jørgensen Museumsinspektør Naturstyrelsen Hovedstaden Heidi K. Stranddorf Specialkonsulent Scandic Eremitage Birgit Nørgaard Direktør Stadsbiblioteket Dorte Bay-Pedersen Assistent Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Jacob Liebmann Frandsen Koordinator Turistguide Benny Mortensen Turistguide Turistguide Birgitte Hermann Turistguide Turistguide Line Marie Lærkholm- Bengtsen Turistguide Taarbæk Havn Michael Lauersen Havnefoged Taarbæk Havn John Menå Formand for Taarbæk Havn Lisbet Bruun Hervik Lisbet Bruun Hervik Journalist Lyngby-Taarbæk Kommune Kristoffer Gottlieb Udviklingskonsulent Lyngby-Taarbæk Kommune Helene Runliden Ledelses- og Udviklingskonsulent Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Schreiner Afdelingsleder for Plan og Erhverv Tybjerg Lyngby-Taarbæk Kommune Winnie Berndtson Fundraising og kommunikation Lyngby-Taarbæk Kommune Stine Lund Kulturkonsulent Lyngby-Taarbæk Kommune Tine Sørensen Fritids- og Idrætskonsulent Lyngby-Taarbæk Kommune Anders Brinkel Kjærgaard Projektleder 4

5 Bilag 2 Temaer og ideer til turismeudvikling i.f.m. turisme-netværksmøde den Temaer Ideer 1) Grøn turisme 1. Langs kysten nord for Taarbæk er Naturstyrelse og borgere i gang med mindre kystsikring. 2. opmærkede ruter 3. Skattejagt hvor kommer man hen? 4. Strandsti og udvikling heraf 2) Organisering 5. Organisering af samarbejdet og netværket 6. Organisering inden for det eksisterende Kongernes Nordsjælland eller inden for noget nyt fx Dronningens Nordsjælland? 7. Fint med Turismestrategi og to årlige netværksmøder, men brug for arbejdsgrupper på konkrete tiltag 8. Lyngby vender mod København, ikke Kongernes Nordsjælland (Hillerød) 9. Vi kan komme langt ved at gå direkte til egne virksomheder og organisere projekter sammen med dem K, 6K Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Furesø, Hørsholm og LTK 11. Samarbejde med nabokommuner 3) Målgruppen bestående af dem, som ikke kender os endnu 12. Internationale turister 13. Markedsføre og være synlig på flere sprog også på tysk. 14. De nordiske lande er en stor international målgruppe for LTK 4) Markedsføring 15. Hvordan ser turisterne os? Hvad ser de? 16. Finde LTKs særkende eller DNA dvs. det, som de andre ikke har 17. Temaer for markedsføringen: Velbevaret købstadsmiljø, Dyrehaven etc. etc. 18. Shopping og gastronomi, De mange madsteder (imellem at der shoppes) 19. LTK er unik og står for kvalitet, kulturhistorie, sjæl, gode transportforbindelser 20. Gastronomi er en stor styrke 5) Målgruppen bestående af dem, som allerede besøger os 21. Glemme tiltrækningen af Japan og fjernøsten 22. Hvad vil de indenlandske turister have? Hvordan når vi dem? 23. Vigtigt, at borgere med gæster fra indog udland kender til oplevelser i lokalområdet 24. Borgere kan være guider for kollegaer og gæster (fokus på værtsskab) 25. Samarbejde mellem attraktioner 26. Turister som allerede er her, sender vi videre til hinanden 27. Udnytte de store virksomheder med internationale medarbejdere og gæster 28. Specifikke målgrupper: Vælge hvem vi 5

6 går efter i første omgang 6) Markedsføring hvordan? 29. Markedsføring sammen med Klampenborg området 30. Overblik, formidling den store pakke 31. Naturstyrelsen har overblik over aktiviteter i det grønne. Naturoplevelser kan kobles til shopping og andre af turistens aktiviteter 32. Hvordan spiller ting sammen? Målgrupper, markedsføring, samarbejder, attraktioner etc.? Fx sætte studerende på opgaven 33. brug for et serviceminded turistbureau. Ikke nok med: Tag venligst en folder. 34. Annoncering på internationale sites som fx AirBNB 35. Hvordan fortælles historien om besøgsmålet Lyngby-Taarbæk på en effektiv måde? Et bud er: Via en god hjemmeside og via de rigtige søgeord i søgemaskinen Google. 6

7 Bilag 3 Opsamling på temabaserede gruppedrøftelser Opsamling Gruppe 1: Grøn turisme Facilitator: Winnie Berndtson Deltagere: Frederik Ahlefeldt, Anne Marie Elvstrøm-Vieth, Benny Mortensen, Heidi K. Stranddorf. Gruppen drøftede de muligheder, der er i Lyngby-Taarbæks mange grønne områder. Området er her rigt på grønne oplevelsesmuligheder af høj kvalitet, som er gratis og attraktive for bl.a. mange børnefamilier og naturturister. De grønne områder tilbyder samtidig en pause fra shoppingen eller det kommercielle, som motiverer mange af besøgene i området. En udforing for at få flere ud i naturen er afstanden, som turisten skal tilbagelægge fra stationer og p-pladser og mellem attraktionerne. Flere besøgende i de grønne områder, herunder flere som kombinerer det kommercielle med naturoplevelsen. Hvilke tiltag kan tages? Redskaber som understøtter, at flere turister besøger og benytter de grønne oplevelser såsom skiltning, pjecer, og en aktivitetskalender, som formidler de oplevelser, der allerede bliver arrangeret. Endelig er transportmulighederne vigtige. Hvem kan være med? Transportvirksomheder, kano og cykeludlejningsvirksomheder, de handlende og andre interesserede. Hvad kan LTK gøre? Skilte om de muligheder turisten har for at opleve det grønne. Gruppe 2: Organisering Facilitator: Trine Schreiner Tybjerg Deltagere: Henning Christensen, Nils-Erik Winther, Jens Thyge Kristensen, Trine Schreiner Tybjerg. En gruppe drøftede, hvilken organisering, der kan være nyttig i forhold til at understøtte turismeindsatsen i LTK. Valg af organisering afhænger imidlertid af indholdet, dvs. hvilken type projekter, som turismeaktørerne gerne vil arbejde med. Så hvad vil vi gerne arbejde med? Og hvilken organisering kalder det på? Styring og koordinering af turismeindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvilke tiltag kan gøres? Det kan ses som en fordel at muliggøre et arbejde i nogle mindre undergrupper, og at hver gruppe har en tovholder enten fra Lyngby-Taarbæk Kommune eller fra turismeerhvervet, som er ansvarlig for fremdriften i projektet. Hvem kan være med? Det blev tilføjet, at Cph Business uddanner serviceøkonomer og at maj 2015 er frist for foreslå samarbejde med en eller flere studerende, som skal i praktik i foråret De studerende har bl.a. 7

8 kompetencer inden for kortlægning og analyse af turismens forretningsmuligheder og kan bidrage med en basisviden om turisme og om servicebranchen generelt. Gruppe 3: Markedsføring Facilitator: Tine Sørensen Deltagere: Dorete Dandanell, Birger Kjærbye, Kasper Haagensen, Jacob Liebmann Frandsen, Anja Jørgensen, Lisbeth Bruun Hervik. En gruppe talte om markedsføring af LTK, herunder hvilke virkemidler, der vil kunne føre til en bedre markedsføring af Lyngby-Taarbæk. Gruppen talte om, at der basis for at markedsføre: Dyrehaven, Mølleåen, cykelture, kulturhistorien, Brede Værk og Frilandsmuseet. Hvilke tiltag kan gøres? Bedre markedsføring kan opnås ved: 1) En turisthjemmeside, hvor turismeaktørerne køber sig ind, 2) mere tydelig skiltning, 3) information på stationerne, 4) udarbejdelse af pjecer som er tilgængelig ude på attraktionerne, 5) reklamefilm, som promoverer området, 6) information/links aktørerne imellem, så man kan henvise til hinanden. Samarbejdet med andre kommuner anses også for vigtigt i sammenhæng med markedsføring af oplevelsesmuligheder i et område. Gruppe 4: Markedsføring med fokus på LTKs særegenhed Facilitator: Anders Brinkel Kjærgaard Deltagere: Stine Walsh, Torben Schwabe, Thorkild Baltzer, Jannie R. Magnussen, Birgitte Hermann. En gruppe talte om, at det særlige ved Kgs. Lyngby hænger sammen med den sjæl og den særegenhed, som byen besidder og som derfor bør være med i fortællingen/markedsføringen. Sjælen i Kgs. Lyngby bør fortælles i sammenhæng med fortællinger om områdets oplevelsesmuligheder. Det handler om markedsføring af: "Sjælen" i Lyngby som brand. Sjælen skal kortlægges, defineres, beskrives og kommunikeres som vores fælles "overlægger". Fx. "Mad med sjæl", "Shopping med sjæl", "By med sjæl" mv. Lave oplevelsespakker med sjælen - eller hvor man kan opleve sjælen. Aktivitetskalender og kategoriseret tilbudsoversigt for turister - udbygget og moderne udgave af eksisterende turismesite. Tiltrækning af turister med afsæt i kernefortælling om Lyngby Taarbæks sjæl/særegenhed/dna. Hvilke tiltag kan gøres? Der kan med fordel arbejdes med: 1) Udarbejdelse af et fælles logo med "sjælen", 2) brandings- /kommunikationsstrategi for "sjælen", 3) alle aktørers hjemmesider skal understøtte den fælles profil/brand ved at have relevant fælles indhold, henvisning, links, 4) man skal kunne se sammenhængen og fællesskabet på de forskellige hjemmesider, 5) fælles turismehjemmeside eller platform kan skabe sammenhæng(-e) og have fælles indhold målrettet turisterne, 6) vigtigt med segmentering og målgruppeanalyser, da der er forskel på turister, 7) huske at prioritere fokus på eksisterende turister og erhvervsfolk, der i forvejen er kommet til kommunen, 8) mere og bedre brug af sociale medier, Facebook mv. er vigtigt, 9) arbejde på at få turismeinformationerne længere op på Google-søgninger. 8

9 Vedr. turistkort En særlig vigtig opgave kan være at lave et enkelt og pænt turismekort på dansk og engelsk, som turismeaktørerne kan have hængende synligt i deres indgang, reception mv. Alle turister elsker at kigge på oversigtkort over det område de er i, og via kortet kan de inspireres til nye lokale turismeoplevelser og vejledning til transport til de enkelte destinationer. Kommunen som tovholder, turismeaktører indgår i arbejdsgruppen og produktet finansieres via små annoncer fra turismeaktørerne og med lille bidrag fra kommunen. Turismekortet kan også anvendes digitalt. Vedr. ny Kgs Lyngby Guide til borgere og turister Gruppen anser ikke en trykt husstandsomdelt "kulturbog" for at være midlet/løsningen i forhold til at ramme turisterne og få dem til at blive eller opleve mere i LTK. Et turistkontor er ikke en moderne og fremtidssikret turistformidling. Borgerservice, biblioteker og andre eksisterende borgerrettede personlige kontaktsteder kan/bør udnyttes til det begrænsede omfang af personlige henvendelser der vil være. Info-standere på strategiske lokaliteter er løsningen og fremadrettet en god investering. Kan annoncefinansieres uden problemer. Det digitale indhold i infostandere kan også bruges på såvel kommunens som turismeaktørernes hjemmesider. På Sophienholm oplever man, at turister kun besøger og er opmærksomme på Sophienholm. Turister tager ikke en anden oplevelse med på vejen. Der kan være potentiale for informere turisterne om de mange muligheder i Lyngby-Taarbæk. Hvem kan være med? Der skal og bør være en overordnet styregruppe med politisk repræsentation og repræsentation fra turismeerhvervet. Fokus på budget og finansieringsplan er helt afgørende. Ikke nok at snakke og holde møder. Benyt evt. eksisterende organiseringer. Fx fra Liv i Lyngby. Gruppe 5: Målgruppen bestående af dem, som allerede besøger os Facilitator: Stine Lund Deltagere: Birgit Nørgaard, Mette Rønning Steffensen, Dorte Bay-Pedersen, Michael Lauersen, John Menå, Line Marie Lærkholm-Bengtsen. En gruppe drøftede tiltag, der kan fremme vækst i de målgrupper, som i forvejen besøger LTK. Turisterne skal overraskes når de kommer ved at opdage at her sker mere end de forventede. Vi skal inspirere turisterne. Flere overnatninger. Flere besøg. Hvilke tiltag kan gøres? Der blev foreslået følgende: 1) At der udarbejdes en kortlægning af målgrupper, som besøger os i dag. Hvem er de? Hvor mange er de? Målgruppen bestående af erhverv kan udvides fra erhverv til erhverv + privat og studerende til studerende + venner og familie. Det er herved, at vi får fat i flere af turisterne, som er her. 2) Der arbejdes med krydsreferencer, dvs. at aktørerne inden for turisme lærer hinandens tilbud at kende og henviser turisterne til dem, 3) der udarbejdes en liste, som opgør alle de tilbud, der er i Lyngby Taarbæk målrettet de målgrupper, som vi ved besøger os dvs. erhvervsturister, studerende og ferieturister. Hvad er her at se og gøre, når man har 24 timer til rådighed? Overblikket over 24-timers-turistens muligheder kan indgå som grundelement i turistformidlingen, 4) virksomheder og konferenceoperatører skal informeres og inspireres inden de planlægger konferencen. 9

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014 kl. 17.00-21.00 på Hotel Frederiksdal

Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014 kl. 17.00-21.00 på Hotel Frederiksdal LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Journalnr.... : 20141010115 Dato... : 18.11.2014 Skrevet af... : kig Referat af Turismestrategisk aften i den 10. november 2014 kl. 17.00-21.00 på Hotel Frederiksdal Baggrund Erhvervs-

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Referat af pointer fra temaaften om turismen i Lyngby-Taarbæk Vidensby

Referat af pointer fra temaaften om turismen i Lyngby-Taarbæk Vidensby Referat af pointer fra temaaften om turismen i Lyngby-Taarbæk Vidensby Onsdag den 18. juni 2014 i Kulturhuset/Chr. Winter salen. Turismeaftenen i Lyngby-Taarbæk blev indledt arrangementets vært udvalgsformanden

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkommen til turismestrategisk workshop Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkomst v/borgmester Sofia Osmani Hvorfor indbyder vi til workshop om turismen i Lyngby-Taarbæk Oplæg til turismestrategi

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 05-01-2016 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Siden sidst Forslag til den samlende fortælling præsenteres. 1. kvalificering af det foreløbige produkt: struktur, indledning

Siden sidst Forslag til den samlende fortælling præsenteres. 1. kvalificering af det foreløbige produkt: struktur, indledning Dagsorden Dato: 14-03-2016 16:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Turisme Sted: Kulturhuset 13 Godkendelse af dagsorden til møde 14. marts 2016 Godkendelse af dagsorden til møde 14. marts 2016 Mødet forventes

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PROTOKOL. Ordinær generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby d. 21. april 2015

PROTOKOL. Ordinær generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby d. 21. april 2015 PROTOKOL Ordinær generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby d. 21. april 2015 Sted: COWI, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby Tid: 17:00-18:00 Mødedeltagere Fra bestyrelsen deltog: DTU, Claus Nielsen

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

1. Udkast til Projektbeskrivelse

1. Udkast til Projektbeskrivelse 1. Udkast til Projektbeskrivelse Titel Turismestrategi Dato d. 29.01.13 Captia sagsnummer 024945-2012 Projektejer Projektleder Baggrund og idé Formål Ejvind Mortensen Heidi Normann Jakobsen Byrådet har

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017

Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017 Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017 Camønoen har haft stor succes, siden åbningen i juni 2016. Derfor har en lille projektgruppe fra Camp

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 2. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 5. okt. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-09.30: Velkomst og opsamling på hjemmeopgave 09.30-10.00: Frivilligcase

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Indledning Indholdsfortegnelse Det er vigtigt at kommunikere med turisterne online. Google og sociale medier er en del af turisternes hverdag. De

Læs mere

EVALUERINGSMØDE TURISTSÆSON 2015 VELKOMMEN

EVALUERINGSMØDE TURISTSÆSON 2015 VELKOMMEN VELKOMMEN PROGRAM 16.15 Tjek ind - der er kaffe og kage ved bordene 16.30 Velkomst og indlæg om Guldborgsund Kommunes turismeindsats. v/ formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, Martin Lohse

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Anja Puggaard Mobilitetsrådgiver, Movia.

Anja Puggaard Mobilitetsrådgiver, Movia. Lancering af E-bussen Anja Puggaard Mobilitetsrådgiver, Movia 1 apu@moviatrafik.dk Hillerød Allerød Frederikssund Lyngby Skibby Ballerup Tre nye 2 Høje Taastrup E-busser Traditionel markedsføring.. Egne

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016

Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016 Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016 Ansøgning om tilskud til modtagelse af krydstogtskibe Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde mellem Hundested Erhverv, Hundested Havn og VisitNordsjælland.

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten Turismepræsentation for landdistriktsudvalget 2. september 2015 Gesten Basalt 3 indsatsområder/målgrupper Det gode liv voksne par på ferie uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme/mødelokaler Og vores egne

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

REFERAT. Mødeforum Visionsstyregruppe. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. december Tid Kl. 9.00

REFERAT. Mødeforum Visionsstyregruppe. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. december Tid Kl. 9.00 REFERAT Mødeforum Visionsstyregruppe Sagsnr. 2010-61022 Dokumentnr. 2010-450278 Mødedato 14. december 2010 Tid Kl. 9.00 Sted Jens Chr. Birchs kontor, 1. salen, Teatergade 8 Deltagere Henning Jensen Carsten

Læs mere

Midtvejskonference i Fra Sport til Job

Midtvejskonference i Fra Sport til Job Invitation Midtvejskonference i Fra Sport til Job Partnerskaber mellem kommuner og sportsklubber viser nye veje til job og uddannelse for unge nydanskere Dato: Tirsdag den 23. november kl. 14.00 18.00

Læs mere

Udmøntning af branding af Furesø Kommune 2014

Udmøntning af branding af Furesø Kommune 2014 Til: Tine Gram Kopi til: Kommunikation Fra: Rasmus Lindharth og Stine Boeck Udmøntning af branding af Furesø Kommune 2014 Udmøntningen af branding af Furesø Kommune har i 2014 bygget videre på brandingstrategien

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere