Campus Bornholm. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 20. november, møde nr. 4/2013 på Bornholms Erhvervsskole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Bornholm. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 20. november, møde nr. 4/2013 på Bornholms Erhvervsskole."

Transkript

1 Campus Bornholm Til: Medlemmer af Lokalt Uddannelses Udvalg for Industrioperatør Dato: Deres ref.: eh Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 20. november, møde nr. 4/2013 på Bornholms Erhvervsskole. Medlemmer af LUU Industrioperatør: Tilforordnede: X Merete Koch MK X Eva Højmark EH A Ole Kure OK X Ole Hejlskov Nielsen OHN X Klaus Holm KH X Bente Kofoed, elevrepræsentant BK X Niels Jensen NJ X Horst Leider, elevrepræsentant HL U Stig Due Madsen SDM X Hanne Gilling, Fagligt Udvalg HG Dagsorden til mødet: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde (11. september 2013) 2. Meddelelser fra formanden / næstformanden. 3. Orientering fra skolen Status på krankursus 4. Praktikpladsaftaler status og behov 5. Hovedforløbsstatus 6. Godkendelse af mødeplan 2014 (vedhæftet) 7. Næste møde (19. februar 2014) 8. Eventuelt. X = Tilstede A = Meddelt forfald U = Ikke meddelt forfald Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne

2 Campus Bornholm Ad. 1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 11. september 2013 Godkendt Ad. 2. Meddelelser fra formanden / næstformanden MK har været inde og hilse på det nye hold. Merete har været med til at sikre ny læreplads for en burmesisk kvinde, som mistede læreplads i f. m. lukning af BornPoultry. NO efterlyser på vegne af Jensen at der er bedre opfølgning på fravær og aktivitet, både på skolen og i praktik, i forhold til deltagere fra Jobcenteret. Generelt efterlyser Jensen arbejde op til 37 timer, også på skoleforløb. Vedr. tilstedevær BK foreslår at der bliver afholdt evaluering i hver praktik afholdt af arbejdsstedet og tilset af OHN, så der bliver fulgt op overfor personer vedr. fravær og arbejdsindsats. HG foreslår at LUU får Jobcenter med som tilforordnet i udvalget. Desuden bør praktikerklæringer og målbeskrivelser inddrages i evalueringerne. MK retter henvendelse til Jobcenter om at de vil stille med en tilforordnet til LUU. Vedr. aktivitet i undervisning påpeger EH at holdet får 30 lektioner i gennemsnit på grundforløb og 34 på hovedforløb med krav om aktivitet / selvstudie op til 37 timer. Efter samtale med holdet er der blevet tydeliggjort behov for tydeliggørelse af, hvad eleverne skal arbejde med og dygtiggøre sig indenfor. Holdet har desuden krav på at få lektiehjælp tildelt efter skoletid. Ad. 3. Orientering fra skolen OHN oplyser at han har været i Tønder vedr. censor lærerkonference. Bl.a. blev reformudspillet diskuteret og problematiseret i forhold til at skulle færdiggøre elever på 10 uger. Dette kan med nuværende krav ikke gennemføres. 3f og DI vil arbejde på at påvirke reformen. Status på kran: OHN oplyser at kran i samarbejde med EUC NV Sjælland kan ligge i forlængelse af grundforløb 2, hvilket giver et meget langt forårsforløb på ca. 14 uger (inkl. diverse helligdage) eller det kan ligge i tilknytning til efterårsforløbet. OHN sender datoer til Jacob R v. Jensen til stillingtagen. Ad. 4. Praktikpladsaftaler status og behov Marel er muligvis interesserede i at oprette en ekstra plads. DLF Aakirkeby kunne også være interesserede i forhold til servicering af maskiner inden for truck og kran samt frøsortering. KH påpeger at Kim Christiansen, Nordbornholms Byggeforretning kan være interesserede i en elev i forbindelse med udvikling af træpilleproduktion. Udvalget diskuterer mulighed for at oprette kombinationsaftaler. Ad. 5. Hovedforløbsstatus Censor er bestilt til prøve i februar OHN arbejder på at have fremskaffet materialerne i god tid i samarbejde med Jensen! Det viser sig ikke helt nemt at Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne

3 Campus Bornholm beskrive og opbygge valsevikleren som oprindeligt forventet, bl.a. fordi der ikke foreligger tegninger på den model, som ligger til grund for projektet. Ad. 6. Næste møde EH gør opmærksom på at LUU erne indgår i ny 4 års perioder og at organisationerne skal udpege deres repræsentanter på ny. Næste møde er den 19. februar 2013 kl OBS! Tidligere møde på grund af forplejning! Mødeplan ellers godkendt. Ad. 7. Eventuelt Udvalget diskuterer personens behov vedr. dansk forståelse. Skolen undersøger muligheder vedr. hjælp, Kommunikationscenteret. HG foreslår en FVU screening. OHN oplyser at hun har alle modul test. HG gør opmærksom på at trin et på maskinsnedker uddannelsen ligger meget tæt på industri operatør uddannelsen, dvs. man kan få merit hvis man er interesserede i at gå ind i ny retning. HG sender mere information til skolen v. EH: HG oplyser at Udviklingsudvalget opfordrer til at praktikpladsbeskrivelser og LUP i højere grad inddrages i forbindelse med praktikpladsudvikling og dialog. Desuden vil Fagligt Udvalg gerne være behjælpsom med påvirkning af lærepladser og HG opfordrer til at der til det brug bliver trukket liste over godkendte virksomheder ud til LUU erne for at der løbende bliver gjort status og diskuteret muligheder. Med venlig hilsen Eva Højmark Uddannelsesleder Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne

4 MØDEREFERAT Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg inden for Industri 2. oktober 2013 Kl Til stede: Susanne Bentzen, Søren Bregendal, Erik V. Jacobsen, Ole Jensen, Ronny Iversen, Søren Mols, Hanne Hvidtfeldt, Ole Sørensen, Lennert Rasmussen, Svend-Ove Pedersen og Sanne Peric Afbud: Charlotte D. Kluge, Anne S. Jensen, Pia C. Pedersen, Liselotte Zedler, Erik Shulz, Jørn Nielsen Næste møde: Mandag den 16. december 2013 kl Ad1. Dagsorden godkendt - OK Ad2. Godkendelse af referat - intet at bemærke Ad 3. Nyt fra Udviklingsudvalget ved Hanne Hvidtfeldt Hanne Hvidtfeldt fortalte om Udviklingsudvalgets arbejde: I udvalget taler de om lokale undervisningsplaner, i øjeblikket er Hanne på roadshow for at fortælle om LUP en om hvad man kan gøre. En gang om året bliver der sendt en udviklingsredegørelse til Ministeriet der handler om hvad det er for nogle ting de gerne vil ændre på uddannelsen, de tager den så med til Finansministeriet for at høre om der er penge til det og hvis der er, kan den implementeres fra næste sommer. Lige nu afventer vi EUD reformen, og ser hvad det ender med. Udvalget har meldt ind at de godt kunne tænke sig at der kom fokus på fag på et højere niveau vi uddanner mange dygtige industrioperatører, men de får ikke papirer på hvor dygtige de er, da uddannelsen er beregnet til unge mennesker. Hanne uddelte et eksemplar af LUP en til inspiration. Yderligere arbejder udvalget også med en Opgavebank til den skriftlige del af svendeprøven. Man regner med at dette bliver obligatorisk, at underviseren skal ind og trække en opgave - Side 1 af 2 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød

5 ifb. med svendeprøven. Man kigger også på IKV/GVU/merit der skal laves et skema så man møder den samme fremgangsmåde når man tilmelder sig uddannelsen. Ad 4. Nyt fra skolen ved Ole Sørensen og Lennert Rasmussen Kemi underviseren Bo Løkkegård gennemgik undervisningsmaterialer og fortalte om de nye tiltag for Kemiundervisningen, virksomhederne var meget begejstret. Ole fortalte at vi pr. 1/8-13 har fået en ny kollega til INOP teamet Allan Frølich som er elektriker/fagteknikker Allan har nogle gode kompetencer som supplerer de andre i teamet. Vi har succes med at få elever til uddannelsen, vi har oprettet et ekstra hold til efteråret så vi vækster på udd. og det regner vi med -også holder til næste år. Lennart supplerede med at vi afventer svar fra Coloplast om hvornår /og hvor mange de vil starte op på uddannelsen, vi har også fået henvendelser fra virksomheden Chr. Hansen, og Trelleborg er startet. Endvidere fortalte Lennart at vi har nye indgange til uddannelsen som f.eks. Via 6 ugers selvvalgt AMU pakke (som giver merit til Modul 1), dette er ikke problemfrit da vi skal følge nogle andre retningslinjer, dette giver os en del udfordringer. Vi har forskellige typer af GVU elever vi har en del ledige og 3 som er i arbejde og kommer fra virksomheden Pfizer. GVU er ved at bredde sig som værende flere måder at komme ind i uddannelsen på. Til sidst udleverede Lennart et par eksemplarer af vores evalueringsrapporter og gennemgik dem kort. Ad5. Input om Amu uddannelser ved uddannelseskonsulent Svend-Ove Pedersen Svend-Ove Pedersen introducerede sig selv, og fortalte kort om udbudspligt som skolen har på de AMU uddannelser man er godkendt til, samt garantikurser og han opfordrede udvalget til at komme med nogle input til ham hvis de har nogle speciale ønsker til punkter ved disse møder for efteruddannelsesområdet. Ad 6. Eventuelt Susanne Bentzen gennemgik deres intranet system og dens opbygning som var meget imponerende bygget op. Næste møde er aftalt til Mandag den 16. december 2013 kl Referent: Sanne Peric Den 21. oktober Side 2 af 2 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød

6 Mødereferat Mødeforum: LUU Jern og Metal EUD Dato: 12. september 2013 Tid: Sted: Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens lokale 1305 Deltagere: Bo Ulsøe (BU) IND Allan Laursen (AL) SMED Torben Schmidt (TS) IND Bent Johannesen (BJ) BFA Michael Møller (MM) SMED Johnny Hansen (JH) IND Erik Sletkjær (ES) PROD John hegner Stærmose (JHS) SMED Jacob Kruse Østergaard (JØ) SMED Christian Boysen (CB) BFA Poul Therkildsen (PT) IND/SMED Helene Pedersen (HP) SSI Søren Djursland (SD) OP Afbud: Erik Westergaard (EW) BFA Referent: Elsebeth Dahl Jensen Dagsorden 1. Velkomst 2. Møde i de enkelte afdelinger (ca. ½ time) 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Nyt fra formandsskabet 5. Praktikcenter 6. Industrioperatøruddannelsen 7. Nyt fra skolen 8. Eventuelt Side 1 af 3

7 1. Velkomst BJ bød velkommen. 2. Møde i de enkelte afdelinger (ca. ½ time) I forhold til aftale på sidste udvalgsmøde, gik de respektive medlemmer ud i afdelingerne. 3. Godkendelse af referat fra sidste gang Referatet blev godkendt. 4. Nyt fra formandsskabet BU deltog på HI messe og i den forbindelse havde de en robot med på standen, og der var stor interesse for robotten, samt forespørgsler til eventuelle kurser. I henhold til avisernes skrivelse om mangel af unge indenfor industrien, kører der i øjeblikket en kampagne Hands on, hvor der er mange instanser med, og der var en opfordring til udvalget om at bakke op. For at løfte niveauet og miljøet på skolen, opfordrede BJ til at lave seancer når eleverne er færdige på grundforløbet evt. med deltagelse af forældre m.v., hvor eleven får overrakt sit grundforløbsbevis. PT fortalte, at det var praktiseret i forbindelse med sommerindtaget, dog kan det ikke lade sig gøre ved alle eleverne, da der er mange indtag hen over året. 5. Praktikcenter PT orienterede om processen i forhold til, at vi er blevet godkendt til at være praktikcenter. Han gennemgik organiseringen, og fortalte at det gamle kloakhus bliver indrettet som praktikcenter, hvor de unge får deres base. Der bliver ansat en praktikcenterleder som skal styre det praktiske omkring arbejdsopgaver, mødedisciplin, elevernes uddannelsesplan m.v. I forhold til indhold, har det været afholdt møde med formand/næstformænd, og i den forbindelse kom følgende forslag frem: - Samarbejde med produktionsteknologerne - Ingeniører - HTX KICL orienterede om, at der på forretningsudvalgsmødet blev besluttet, at et praktikcenterudvalg skal bestå af formand og næstformand indenfor hvert område evt. med 2 møder om året. En snak i udvalget om holdning til underleverandørarbejde, hvor er grænsen? Der er store udfordringer specielt indenfor industritekniker. 6. Industrioperatøruddannelsen PT orienterede om, at Søren Djursland er blevet ansat som underviser til industrioperatøruddannelsen. Han er i gang med planlægning af uddannelsen, samtidig skal han selv skaffe eleverne til uddannelsen som forventes at starte op til januar. Han har været rundt og hente inspiration på andre skoler, og der er store udfordringer i forhold til valgfag, hvor der er en del fag som ikke kan tages her på skolen. Der var lidt forvirring om forskellen mellem en produktør og en industrioperatør, og SD kunne fortælle, at en produktør er mere praktisk orienteret, hvor en industrioperatør arbejder mere inde for de bløde områder. Side 2 af 3

8 7. Nyt fra skolen KICL orienterede om, at der i budgettet til næste år, er en investering på 1 eller 2 robotter mærket er endnu ikke bestemt. Der vil blive afholdt kurser (AMU mål). PT orienterede om, at der har været et rigtig godt indtag til august. Der udarbejdes en folder hvor der er billede af hver enkelt elev i forhold til at søge praktikplads i virksomhederne. Der er et svendeprøvehold i gang på både smede og industritekniker, som er færdige i uge 39. I næste uge er der skolemesterskaber. Eleverne på hovedforløb 2 vil fremover blive værkstedscertificeret. Den første produktør bliver færdig på mandag. I forhold til Studenterhåndværkeren, har der været afholdt et møde i København og oplægget er sendt videre i undervisningsministeriet. Der afholdes konference i oktober, godkendelsesprocessen løber hen over foråret og der forventes opstart i efteråret. Den nye plasmaskærer forventes at blive brugt på alle forløbene. Den 26. oktober afholdes der uddannelsesmesse i Forum, hvor alle erhvervsuddannelser i byen bliver præsenteret. Den 12. januar afholdes der åbent hus på Vejlevej, hvor uddannelser og værkstedsfaciliteterne vises frem. Hen over efteråret kommer der en masse folkeskoleelever, både de ordinære brobygningsforløb samt udvidet forløb for Step 10, Juelsminde og Tørring. KICL orienterede om ½ års regnskabet, som ser positivt ud. Samlet ser det ud til, at vi kommer ud med et overskud på 3 mil. KICL orienterede om de nye byggerier på Vejlevej og Stadionsvej samt flytningen fra Strandpromenaden. Eventuelt Julemødet bliver et stormøde hvor alle uddannelsesudvalg er repræsenteret. Dato bliver fremsendt snarest. Udvalget besluttede at holde møde 1 time før. TS havde hørt fra elever, at omklædningsrummene ikke er i orden, der er ikke mulighed for at låse osv., samtidig er der ikke skabe nok til alle eleverne. PT fortalte, at lokalet skal gøres i stand og de skabe der ikke duer, vil blive skiftet ud. Elsebeth Jensen Referent Side 3 af 3

9 REFERAT af møde i det lokale uddannelsesudvalg for Industrioperatør- og produktøruddannelsen på Tradium Nr. 4/2013 afholdt den 25. september 2013 på PR Electronics Dato/Date Ref. Mail: 11. december 2013 /SOM Deltagere: Sabine Mogensen, DI (SM) Jens-Erik Jensen, 3F Randers (JEJ) Rene Allermann, DI (RA) Per Bundgaard, 3F Randers (PB) Thomas Jespersen, 3F (TJ) Kim Albrektsen, elevrepræsentant (KA) Thomas Kühl, uddannelsesleder, T (TAK) Niels Ove Pedersen, konsulent, T (NOP) Hanne Hvitfeld Hansen, IU (HH) Mødeleder: Sabine Mogensen Referent: Sonja Meng, T (SOM) Afbud: Thomas Larsen, DI (TL) Jens Møller, 3F Aarhus (JM) Steen Nielsen (SN) Bent Oppelstrup, uddannelseschef, T (BO) Dagsorden: 1) Godkendelse af referat fra sidste møde 2) Fastlæggelse af endelig dagsorden 3) Kort meddelelse fra formanden a) Tidspunkt på dagen for mødeafholdelse 4) Kort meddelelse fra udvalgets øvrige medlemmer 5) Kort meddelelse fra skolen a) Industrioperatør b) Produktør 6) Tid og sted for næste møde 7) Eventuelt Side 1 af 5

10 SM bød udvalget velkommen. Efter frokost var der inspirerende rundvisning af fabrikschefen. SM præsenterede Jacob Thorn, som er praktikant på PR-Electronics Jacob fortalte om sit studie. Han studerer uddannelsesvidenskab, som er en kandidatuddannelse. Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde SM spurgte til møder omkring produktøruddannelsen. TAK: mødet med skolen og uddannelsesudvalget afholdes den 10. oktober. Mødet med Århus er endnu ikke afholdt. SM spurgte til Valgfri specialefag (VSF). TAK: skolen vælger forud 15 dage bl.a. robotkurser. Underviserne er ude i virksomhederne og præsentere valgmulighederne er blevet taget godt imod. Godkendt Ad 2 Fastlæggelse af endelig dagsorden Ingen ændringer. Ad 3 Kort meddelelse fra formanden PR Electronics er ved at rulle Lean ud også i administrationen. a) Tidspunkt på dagen for mødeafholdelse Der blev foreslået kl et andet forslag gik på kl Der blev enighed om kl Afprøves næste gang den 13. november hos Expedit. HH: I modtager invitation til møde med udviklingsudvalget for dialog om udvikling. Mødet afholde den 10. oktober kl på Tradium. Ad 4 Kort meddelelse fra udvalgets øvrige medlemmer KA: - virksomheden er som bekendt ved at lukke ned. Der mangler ikke meget. Nordfab Europa kommer ind. JEJ: - mærker en lille fremgang, det går rette vej, men vi venter på kontrakter. Skal have folk uddannet inden. Der kommer ingen IO med denne gang, men tager en produktør. Har lige afsluttet en produktør, det var en succes. Virksomheden har også praktikanter. TJ: 3F Søhøjlandet har kun 120 ledige der er gang i industrien i Favrskov. Anbefaler at skolen tager opsøgende kontakt i området. PB: 3F Randers har mange ledige 583. De 175 er tilknyttet industrien. Faldet af ledige skyldes byggebranchen. Har møde i morgen med NOP for at finde løsninger på 4 måneders reglen omkring 6 uges selvvalg. HH: hvor mange IO går ledige? PB: tror ikke, at det er ret mange. PB: vi har forsøgt at få de ledige med på uddannelsen, men det virker ikke attraktivt at komme i skole igen. RA: vi måtte også nærmest tvinge nogle af dem, der er i uddannelse nu, men det har været meget udviklende for dem. NOP: at 6 ugers selvvalg er blevet så besværligt, er virkelig et problem. Prøver at tilrettelægge målrettet uddannelse. Side 2 af 5

11 RA: der er ikke kommet så godt gang i hjulene, som vi havde forventet. Det er held i uheld, at vi ikke kan skaffe vikarer for de 16, der er på skole. Økonomisk kan det ikke hænge sammen, når vi ikke får rotationstilskud. Ad 5 Kort meddelelse fra skolen TAK: BO har fået yderligere 3 uddannelser (maler, murer og teknisk design), så han når ikke med til alle LUU-møder i alle fag. Fremover tager jeg lederposten og faglærer Jørgen Rousing kommer med som lærerrepræsentant. Er i gang med en kampagne. Men nogle af eleverne kan ikke finde ud af at arbejde fuld tid. HVH: husk, at de har 60 uger til at lære det. JEJ: de burde besøge virksomhederne, så de bliver præsenteret for reglerne. Faglærer Søren Skovbo Sørensen forsøger hele tiden at skaffe virksomhedspraktik. NOP og faglærer Jørgen Rousing (JR) laver markedsføring omkring IO. Vil gerne starte til januar, men 2 indtag om året kræver mange virksomheder. 2 hold af 16 elever pr. år, med mindre virksomheder, der har 1-2 elever med på uddannelsen set over en 2 årig periode kræver minimum 32 aktive virksomheder. NOP: Er i gang med at revidere markedsføringsmaterialet. NOP omdelte plan over virksomheder fordelt mellem NOP og JR. TAK: det går rigtig godt med MidtVask i Aarhus. Er ved at lave ny LUP. a) Industrioperatør HVH: Udviklingsudvalget sender anbefalinger til UVM en gang om året. Anbefaler, at svendeprøven ændres mht. standardmerit medikooperatør park og drift. Fælles kompetencer og særlige kompetencer. Pakker af amu-beviser og praktikerfaring skal give en standardmerit til uddannelsen. Når det er voksne med mange års erfaring, skal de starte et andet sted end de unge. LUP er en del af jeres arbejde i LUU. Gav eksempler fra elevplan.dk. Lav pixi udgave med henblik på vejledning til praktiktiden samt opgaverne. b) Produktør TAK: Produktøruddannelsen er under lup der er planlagt dialogmøde med UU. Uddannelsen giver et stort løft for eleverne og svendebrevet er en god ballast til fremtiden. Der var debat omkring fremtiden samarbejde udfordringer produktionsskoler m.v. Vi håber, at de laver noget rigtig godt ved denne reform. TAK fortalte om et forløb for uafklarede smedeelever i forbindelse med de måske kommende adgangskrav. NOP: virksomhederne kan måske spotte eleverne blandt praktikanterne. HVH: uddannelsesparatheden skal respekteres, når de rekrutteres. Fokus på industrioperatøruddannelsen og det er vigtigt, at der bliver bakket op om uddannelsen ude i virksomhederne. Side 3 af 5

12 Side 4 af 5

13 Ad 6 Tid og sted for næste møde Den 13. november 2013 hos Expedit Ad 7 Eventuelt TJ: hvorfor er studietur for Expeditholdet aflyst? RA: forklarede forløbet, som handlede om økonomi i en fyringsperiode. Eleverne ønskede ikke at deltage i det firmaet tilbød. TAK fortalte om, hvordan forløbet foregik på skolen. PB: har været ude som censor i Horsens, hvor eleven selv tegnede sin svendeprøve det var en spændende oplevelse. Side 5 af 5

Det lokale uddannelsesudvalg for Produktøren og Industrioperatøren på Technology College Aalborg

Det lokale uddannelsesudvalg for Produktøren og Industrioperatøren på Technology College Aalborg Det lokale uddannelsesudvalg for Produktøren og Industrioperatøren på Technology College Aalborg Referat fra mødet den 12. december 2012 Industrioperatør og produktør Udvalgsmedlemmer: Organisation Tilstede

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet:

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet: REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 08:30 10:30 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger Stranddorf,

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 27-05-2014, kl. 13:00 15:00 Selandia, Willemoesvej 4, Slagelse (caféen) Jeanette Kloster Nielsen Til stede / afbud / fraværende uden

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Mødereferat Dato: 14.06. 2013

Mødereferat Dato: 14.06. 2013 Mødereferat Dato: 14.06. 2013 Mødeforum: Lokalt uddannelsesudvalg Metal (AMU) Dato: 12.06.2013 Tid: Kl. 14.00 Sted: Mødeleder: Deltagere: Referent: Learnmark, Vejlevej 150, 8700 Horsens Brian Nielsen Brian

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 18. september 2015 Kl. 09.30 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl , Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet.

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl , Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet. Dato: 06/03/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl. 8.00 10.00, Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet. Deltagere Hans Jørgen Hansen, Christian Bock,

Læs mere

Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015

Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015 Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 2. Meddelelser fra formandskaberne. 3. Meddelelse fra skolen. 4.

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr december 2015 kl Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole

REFERAT af bestyrelsesmøde nr december 2015 kl Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 012 03. december 2015 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Helge Albertsen (HA) Tine Korsholm (TK) Peter Lambæk

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør-

Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- og landbrugsmaskiner Mødereferat: Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- og landbrugsmaskiner. Tidspunkt: Aars, den 8. juni 2016, kl. 10.00 14.00. Sted:

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne

Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Afbud fra Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Referat fra IOP-Tønder

Referat fra IOP-Tønder Referat fra 8. møde IOP-følgegruppe Opstart af Lokalt Uddannelses Udvalg for Industrioperatører Torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00 i mødelokalet på EUC Syd, Plantagevej 35, Tønder Deltagere: Karin Søndergaard,

Læs mere

Tid: Mandag den 7. november 2016 kl Sted: Mødelokalet, Storegade 36, 3700 Rønne

Tid: Mandag den 7. november 2016 kl Sted: Mødelokalet, Storegade 36, 3700 Rønne Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Deltagere: LUU for snedkere: Willy Grøn Ove Falkesgaard Harry Christensen Laurids Bjerre

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg Det pædagogiske område 16. september 2013 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg,

Læs mere

Gennemgang og drøftelse af skolepraktikplaner for: GF2 rettet mod det pædagogiske område

Gennemgang og drøftelse af skolepraktikplaner for: GF2 rettet mod det pædagogiske område Referat fra mødet i lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område Randers Social og Sundhedsskole. Mødet afholdes på skolen Tirsdag d.5.maj fra kl.13.00 til 16.00 Deltagere: Kenneth Pedersen, Birthe

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

P17, Dagsorden

P17, Dagsorden P17 møde den 09. okt. 2012 kl. 10.00 hos: TEKNIQ, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN Jesper

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 22. februar 2010 kl. 16.00 til 17.35 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Lars Hansen, SOSU/Slagelse

Læs mere

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet 20. november 2012 Deltagere: Birgitte Sandahl, Ilse Irene Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Johnny Nielsen, Annemarie Sørensen. Fra skolen: Vibeke Nielsen,

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 24. februar 2017 Kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

REFERAT. Inger V. Rasmussen, Pia Neigaard, Lasse Gram Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet:

REFERAT. Inger V. Rasmussen, Pia Neigaard, Lasse Gram Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet: REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Torsdag den 21. maj 2015 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid Tirsdag den 19.09.2017 kl. 8.30-12.00 Sted Remisen bemærk ændret mødested Deltagere Lene Nielsen,

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 23. august 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro (GN) Susanne Andersen, FOA Herning

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 LUU PAU Dato: 16. december 2015. Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 Deltagere: Annie Hansen, Jørgen Nitschke, Carina Rasmussen, Hanne Dorte Iversen, Grethe Buch, Pia

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Møde indkaldt af: Pia Schmidt Sted: på Lærerværelset i malerafdelingen 1. sal Milnervej 48, 3400 Hillerød

Møde indkaldt af: Pia Schmidt Sted: på Lærerværelset i malerafdelingen 1. sal Milnervej 48, 3400 Hillerød MØDEREFERAT Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde for maler Torsdag den 17. december 2015, Kl. 12:00 Møde indkaldt af: Pia Schmidt Sted: på Lærerværelset i malerafdelingen 1. sal Milnervej 48, 3400 Hillerød Deltagere:

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere