vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde"

Transkript

1 vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN:

2 indhold Magasinet bliver digitalt indhold Dette er den sidste udgave af Vækstfondens magasin i papirform. Fremover udkommer magasinet i en elektronisk udgave. Det betyder bl.a., at vi kan sætte yderligere fokus på aktualitet og ikke mindst udnytte de digitale muligheder. Læs mere på bagsiden af dette nummer. Vores digitale magasin udkommer første gang ultimo tema: skaber venture vækst? En ny analyse af de danske venturefinansierede virksomheder gennem 00 erne viser, at markedet har udviklet sig betydeligt over de seneste knap 15 år. Men trods positive tendenser er der fortsat brug for yderligere fremgang. 16 vækstfondens årsmøde 2. maj 2013 var flere end deltagere samlet til Vækstfondens årsmøde i Øksnehallen under årets tema: Robotterne kommer. Vækstfonden nr. 2, august 2013 Magasinet udgives af Vækstfonden Strandvejen 104A 2900 Hellerup vf.dk Redaktion: Christian Motzfeldt (ansvarshavende redaktør) og Nathali Selmeczi Leth (redaktør), Tekst: Kommunikation og analyse Design: Kommunikation og analyse Tryk: CoolGray Oplag: Første vækstlån til landbruget 250 landbrug har allerede fået adgang til finansiering via staten med kautionsordningerne. Og nu har landbruget også fået øjnene op for mulighederne i de nye Vækstlån. Landmand Olav Winther Jacobsen var den første til at gøre brug af den nye lånetype. 28 pakkelevering på en ny måde I løbet af blot et år er virksomheden SwipBox gået fra idé til udrulning i ca. 300 detailbutikker over hele landet. Virksomheden har introduceret en helt ny løsning til pakkelevering og -forsendelse i Danmark. 32 det gode ejerskifte Op mod 40 pct. af danske virksomheder står over for et ejerskifte inden for de næste 10 år. Men kun halvdelen af disse har en præcis strategi for skiftet, viser en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen. Og det er et problem for et godt ejerskifte kræver forberedelse. Forside: Henrik Gedde Moos, SwipBox. Foto: Torben Klint Side 2 vækstfonden nr. 2 / 2013

3 leder,, I 2010 havde Danmarks 385 aktive venturefinansierede virksomheder en samlet omsætning på 20 mia. kr., hvoraf eksporten tegnede sig for ca. 60 pct. markant udvikling for dansk venture Ventureinvesteringer har fået meget omtale den seneste tid. Og med god grund. For afkastene til investorerne har ikke nået det niveau, man kunne ønske sig hverken her i Danmark eller ude i resten af verden. Der er dermed et stykke vej endnu, før vi har et dansk økosystem for ventureinvesteringer, som er bæredygtigt. I Danmark ser udviklingen imidlertid ud til at være positiv. Det viser en ny analyse af de venturefinansierede virksomheders udvikling, som Vækstfonden står bag. Og i 2010 havde Danmarks 385 aktive venturefinansierede virksomheder en samlet omsætning på 20 mia. kr., hvoraf eksporten tegnede sig for ca. 60 pct. Så virksomhederne sætter deres tydelige aftryk på den samlede økonomi. Det kan du læse meget mere om i dette magasin, der i øvrigt bliver den sidste trykte udgave. Det betyder dog slet ikke, at Vækstfonden skruer ned for informationsmængden. Fremover vil vi i stedet udkomme i en digital udgave med endnu stærkere fokus på aktualitet samt udnyttelse af de elektroniske muligheder. Husk derfor at opdatere dine kontaktoplysninger i vores kontaktsystem, så du ikke går glip af noget. Læs mere på bagsiden af magasinet her. Christian Motzfeldt Direktør vækstfonden nr. 2 / 2013 side 3

4 tema: skaber venture vækst? Side 4 vækstfonden nr. 2 / 2013

5 vækstfonden nr. 2 / 2013 side 5

6 Tema: skaber venture vækst? Skaber ventureinvesteringer vækst? En ny analyse af de danske venturefinansierede virksomheder gennem 00 erne viser flere positive træk over de seneste knap 15 år Det danske marked for ventureinvesteringer har i sin nuværende form eksisteret i nærved 15 år, og Vækstfonden har i den anledning gennemført en analyse, der ser nærmere på, hvordan de venturefinansierede virksomheder har udviklet sig i perioden. Analysen har bl.a. som formål at gøre status over markedets udvikling op igennem 00 erne, at se på hvordan de enkelte investeringsårgange har klaret sig, samt at undersøge hvilket aftryk de venturefinansierede virksomheder har sat på samfundsøkonomien. Venture op igennem 00 erne Det danske venturemarked har gennemgået en betydelig udvikling siden sin spæde start. Analysen viser, at der er sket en fordobling af mængden af kapital under forvaltning fra 11 mia. kr. i 2000 til over 22 mia. kr. i 2012, mens mængden af rejst kapital i de enkelte år bevæger sig i takt med konjunkturerne. Til gengæld har der i perioden været en løbende nedgang i antallet af managementselskaber, som er halveret fra 44 selskaber i 2001 til 21 i Tallene vidner om, at der er sket såvel en konsolidering som en naturlig udskilning blandt managementselskaberne. I forhold til starten af årtiet reserverer fondene i den sidste del af perioden mere kapital til senere investeringsrunder. Det betyder, at færre nye virksomheder får venturekapital, men at investorerne har mulighed for at tilføre mere kapital til dem, som kommer igen- Side 6 vækstfonden nr. 2 / 2013

7 nem nåleøjet, siger Ole Bruun Jensen, senioranalytiker hos Vækstfonden, og fortsætter: Analysen viser desuden, at managementselskaberne over tid har ændret adfærd og er begyndt at investere i virksomheder på et tidligere stadie, hvor både omsætning og medarbejderantal er lavere. I 2010 havde den typiske virksomhed tre ansatte og 3,4 mio. kr. i omsætning på investeringstidspunktet. Større omsætning og eksport Ser man nærmere på, hvordan de enkelte årgange af venturefinansierede virksomheder klarer sig, er der positive tendenser. Analysen viser, at de virksomheder, der har fået tilført venturekapital sent i perioden, har haft større vækst i både omsætning, beskæftigelse og eksport, end de, der modtog venturekapital tidligt i perioden. Virksomheder, der modtog kapital i , havde i de første tre år efter investeringstidspunktet en gennemsnitlig vækst i omsætningen på 7 pct., mens den for investeringsårgangene var 20 pct. Og ser man på eksporten, er den gennemsnitlige vækst de første tre år efter investeringen 12 pct. for årgang og 26 pct. for årgang Højere produktivitet Hvad medarbejderantallet angår, har de tidlige årgange en gennemsnitlig vækst de første tre år efter investeringen på 5 pct., mens den for årgang ligger på 10 pct. Det er meget interessant, at det ser ud til at lykkes for virksomhederne at øge omsætningen, uden at medarbejderantallet stiger med tilsvarende hastighed, siger Ole Bruun Jensen. Også overlevelsesraterne er stigende over tid. Blandt virksomheder, der fik kapital i , var 71 pct. stadig aktive efter tre år, mens overle- velsesraten for investeringsårgangene var 91 pct. Det samfundsøkonomiske aftryk Antallet af venturefinansierede virksomheder lå i årene forholdsvis stabilt på og udgjorde dermed en lille, men ikke uvæsentlig del af de danske virksomheder. Det ses, når der i analysen zoomes ind på det aftryk, selskaberne igennem årene har sat på økonomien. For både omsætning, beskæftigelse og eksport viser analysen en stigning i de første år frem til 2001, hvorefter bl.a. it-boblens brist medfører et dyk i antallet af beskæftigede. Også omsætningen dykker kortvarigt for derefter at stige igen, mens eksporten stiger støt gennem hele perioden, fortæller senioranalytikeren. I 2008 når de venturefinansierede virksomheder det højeste beskæftigelsesantal på samt det foreløbige Vækst og overlevelse: Den gennemsnitlige omsætningsvækst i de første tre år efter investeringstidspunktet var 7 pct. for de første årgange og 20 pct. for de seneste. Ligeledes er antallet af virksomheder, der stadig er aktive tre år efter investeringen, højere i de senere årgange % % Årgang Årgang % Årgang gennemsnitlig vækst i omsætning % 71 % % Årgang Årgang Årgang overlevelse efter tre år vækstfonden nr. 2 / 2013 side 7

8 Tema: skaber venture vækst? toppunkt i omsætningen på 23,5 mia. kr. Men finanskrisen bringer derefter et par svære år med nedgang, inden udviklingen vender igen i 2010, hvor den samlede omsætning er på 20 mia. kr. og eksporten på 12 mia. kr. I 2010 er der 385 aktive venturefinansierede virksomheder i Danmark, som samlet står for 0,5 pct. af den private beskæftigelse. Og deres samlede omsætning på 20 mia. kr. svarer til 1,1 pct. af Danmarks BNP det år. Derudover viser tallene, at eksporten tegner sig for knap 60 pct. af omsætningen. Det indikerer, at de venturebaserede virksomheder i høj grad er baseret på forretningsmodeller, som er skalerbare også uden for landets grænser, slutter Ole Bruun Jensen. Læs mere I analysen kan du bl.a. også læse om, hvordan ventureinvesteringerne fordeler sig på brancher, hvor mange beskæftigede der er i de enkelte investeringsårgange, samt hvor meget og hvor hurtigt de enkelte virksomheder vokser. Analysen er udarbejdet på baggrund af data fra Vækstfondens Venturedatabase, der omfatter investeringer i porteføljeselskaber fra danske ventureselskaber, samt Danmarks Statistik. Analyseperioden fra 1999 til 2010 er valgt, da Danmarks Statistik siden 1999 har opgjort den generelle firmastatistik på en ensartet måde, samt at de senest tilgængelige data er fra Læs hele analysen på vf.dk Aftryk på økonomien: Danske venturefinansierede virksomheder har gennem 00 erne sat et betydeligt aftryk på den danske økonomi målt på beskæftigelse, omsætning og eksport Antal aktive venturefinansierede virksomheder (højre akse) Omsætning, mio kr. (venstre akse) Antal årsværk (venstre akse) Eksport, mio kr. (venstre akse) Side 8 vækstfonden nr. 2 / 2013

9 Skift i investeringsstrategien Venturefinansierede virksomheder i Danmark har oplevet stigende vækstrater på såvel omsætning som eksport. En af forklaringerne kan være, at de danske ventureinvestorer har satset kapitalen i en ny type teknologivirksomheder, mener formand for ventureudvalget i DVCA Der er de seneste år sket et skifte i, hvilken type af virksomheder de danske ventureinvestorer fokuserer på, mener Gregers Kronborg, der er formand for ventureudvalget i DVCA og general partner i investeringsfonden Northzone. Tidligere blev en stor del af ventureinvesteringerne placeret i virksomheder inden for hardware og tung software. Det vil sige produkter, der krævede mange dygtige ingeniører og programmører og lange udviklingstider, før man var klar til kommerciel lancering og egentlig markedstest. I dag ser vi, at fondene i højere grad fokuserer deres investeringer omkring forretningsmodeller inden for internet, digitale medier og ecommerce samt teknologier som apps, sociale medier og cloud/saas. De er karakteriseret ved mindre investeringer og kortere udviklingstid og kan testes i markedet tidligere, siger han og forklarer, at det netop kan være en af årsagerne til, at der i Vækstfondens analyse ses en stigning i vækstraterne over de seneste år. Når selskabernes produkter spredes viralt og via netværkseffekter, er de også billigere, lettere og hurtigere at skalere. Dermed er det muligt at nå højere og hurtigere omsætningsvækst. Det samme kan man formode er tilfældet for eksporten nemlig at væksten er resultat af, at de nye teknologier er grænseoverskridende, siger Gregers Kronborg. Særligt interessante bliver tallene efter hans mening, når de ses i sammenhæng med beskæftigelsen i perioden. Der har ikke været den samme vækst i medarbejderantal som på omsætning og eksport. Det kan måske opfattes som negativt, men er i virkeligheden meget positivt. De nye venturefinansierede virksomheder og deres produkter er skalerbare. Det vil sige, at det er muligt med relativt færre medarbejdere at skabe større omsætning og indtjening. Samlet er det et godt billede på udviklingen fra produktions- til videnssamfund. I traditionelle industrivirksomheder er årsomsætningen pr. medarbejder typisk 1 mio. kr., mens der i de nye venturefinansierede virksomheder kan være tale om 2-3 mio. kr. pr. medarbejder, når virksomhederne modnes, siger Gregers Kronborg. Makroøkonomien spiller ind Vækstfondens analyse viser også, at overlevelsesraterne er steget. Det er naturligvis positivt, men ventureudvalgsformanden minder dog om, at der ikke historisk set er en klar sammenhæng mellem afkast af ventureinvesteringer og overlevelsesrater. Derfor er de stigende overlevelsesrater ikke nødvendigvis kun en positiv trend. Fx vil en gunstig makroøkonomisk periode påvirke overlevelsesraterne positivt, men kan samtidig være medvirkende til at holde liv i investeringer, som ikke er så skalerbare, som gode ventureafkast kræver. I fremtiden vil ventureteams derfor skulle vurdere skalerbarheden i investeringerne lige så hårdt i gode tider som i dårlige, siger han. Udviklingen fortsætter Gregers Kronborg mener, at analysen gør op med nogle af myterne om ventureinvesteringer og især viser fem positive tendenser: Virksomhederne vokser hurtigere, der investeres mindre kapital, afkastet er stigende, investorerne går tidligere ind i virksomhederne, og overlevelsesraterne er opadgående. Han vurderer derfor samlet set, at der er sket en modning af markedet og at den udvikling vil fortsætte i fremtiden. Jeg mener, at nordisk venture har en unik position lige nu på grund af fokusskiftet mod forretningsmodeller. Norden har kritisk masse inden for denne type af skalerbare startups, og miljøet i og omkring København er særdeles stærkt. Vi har muligheden for at skabe noget stort og bæredygtigt. Men det vil fortsat være svært for danske ventureteams at rejse kapital specielt internationalt til nye fonde, fordi vi er geografisk små, og fordi øget regulering gør markedet mere fastlåst. Så skal vi have fuldt udbytte af mulighederne, er det vigtigt, at vi skaber et godt økosystem og sørger for, at der også er kapital til rådighed til de næste venturefonde om et par år, siger ventureudvalgsformanden. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 9

10 Tema: skaber venture vækst? Tid til at slukke respiratoren? I Danmark har vi over de seneste år set positive tendenser på visse områder for venturefinansierede virksomheder. Men ser man bredt på det europæiske marked, er Guy Fraser-Sampson ikke optimistisk. Den britiske venture-ekspert mener, at især en kortsigtet tilgang og øget regulering fastlåser markedet Side 10 vækstfonden nr. 2 / 2013

11 Hvordan vil du beskrive udviklingen det seneste årti på det europæiske venturemarked? Det europæiske marked for venturekapital er mere eller mindre brændt ud i løbet af de sidste ti år. Og investorerne selv har delvist været med til at drive den udvikling, fordi de i samme periode har indført en mere kortsigtet tilgang og nu beder forvalterne undlade at investere på de helt tidlige stadier, fordi de ikke er klar til at acceptere det lange ejerskab, det involverer. Hvordan ser du det europæiske marked i sammenligning med det danske? Det danske marked er overordnet set repræsentativt for Europa som helhed. Og generelt har Norden været i forreste linje for interessante ventureinvesteringsaktiviteter, både på fonds- og virksomhedsniveau. Hvordan vil det europæiske marked efter din mening udvikle sig i fremtiden? Fremtiden vil se anderledes ud, for porteføljen fra de tidligere år rummer et stort antal fonde, som aldrig skulle have været etableret, men som havde held til at rejse penge i boble-perioden. Generelt set er omdømmet med dårlige resultater fra ventureforvaltere og manglende interesse fra investorer desværre berettiget, og jeg er pessimistisk for udsigterne for venture i Europa. For få år siden sagde jeg i en præsentation for Nordisk Ministerråd, at europæisk venture var på intensivafdelingen. Skulle jeg fortsætte den analogi, så er det måske nu tid til at slukke respiratoren og lade markedet dø i fred og ro. Når jeg af en entreprenør bliver spurgt om gode råd til at starte forretning, svarer jeg: tag til Amerika. Vil det sige, at vi efter din mening skal finde en anden model for europæisk venturekapital og tænke anderledes i fremtiden? Vi har tydeligvis ikke fundet den rette model. For i så fald ville ventureaktiviteterne stortrives i stedet for at ligge på et så lavt niveau i forhold til USA, der er en økonomi af nogenlunde samme størrelse. De europæiske regeringer har været interventionistiske og opsat statslige støtteordninger med øremærket kapital på et politisk grundlag i stedet for et kommercielt og profitsøgende. De tror ikke på frie markeder og er besatte af beskatning og regulering de to hovedfjender for entreprenørmotivation og succes. Derudover er regeringer ikke interesserede i noget, der tager tid. De vil have løsninger, der inden for en enkelt valgperiode kan præsenteres som succesfulde. Vejen frem ville være at skabe de rette betingelser for ventureaktivitet og så træde tilbage og lade de frie markeder arbejde. Fx ved at lade entreprenører beholde 100 pct. af den velstand, de selv skaber, ved at lempe lovgivning for eksempelvis ansættelser, så virksomhederne kan vokse let og fleksibelt, og ved at skabe incitamenter for offentlige institutioner og store virksomheder til at købe ydelser fra de nye virksomheder. Så ville entreprenøraktiviteten med tiden vokse og opleve en helt naturlig fremgang. Guy Fraser Sampson har over 20 års erfaring fra venture- og private equity-området. Han er oprindeligt uddannet advokat og har bl.a. været investment controller hos Abu Dhabi Investment Authority (AIDA). I dag arbejder han primært som rådgiver, foredragsholder og MBA-underviser på Cass Business School. Han er desuden forfatter til en række bøger, heriblandt Private Equity as an Asset Class og den seneste The Mess We re In Why Politicians Can t Fix Financial Crises. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 11

12 Tema: skaber venture vækst? Dansk venture ved vigtig milepæl Trods dystre skyer over det danske og europæiske venturemarked, viser Vækstfondens nye analyse, at der er positive tendenser, og at de venturefinansierede virksomheder sætter deres tydelige aftryk på den samlede økonomi. Der er dog brug for yderligere fremgang, fastslår direktør Christian Motzfeldt Side 12 vækstfonden nr. 2 / 2013

13 Trods svære vilkår for ventureinvesteringer globalt set er Vækstfondens direktør, Christian Motzfeldt, fortrøstningsfuld på det danske markeds vegne og tror på en betydelig fremgang i de kommende år Foto: Ricky John Molloy Ser man isoleret på afkastet fra danske ventureinvesteringer over de seneste år, er der ikke meget at glæde sig over. For selvom udviklingen er positiv, er det endnu ikke lykkedes at skabe et profitabelt marked. Og vender man blikket ud over Danmarks grænser, tegner et lignende billede sig. Vi må erkende, at resultaterne af ventureinvesteringer globalt set har været negative i et helt årti, og at det generelt ser svært ud for det europæiske marked, hvilket bl.a. britiske Guy Fraser-Sampson har påpeget. Danmark står dermed ikke alene med den dårlige afkaststatistik. Årsagerne til det lave afkast er bl.a., at der tidligere blev etableret fonde og investeret i virksomheder, der havde et for svagt kommercielt grundlag, og at tiden var præget af for stor teknologioptimisme, siger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden. Derfor har det over de sidste 10 år været nødvendigt at sætte yderligere fokus på en mere selektiv tilgang til investeringerne, forklarer han. Det betyder bl.a., at vi fra Vækstfondens side i højere grad har doseret indsatsen, så vi i dag gennemfører færre investeringer, men til gengæld kan tilføre mere kapital til de enkelte virksomheder. Og som det fremgår af analysen, er vi ikke de eneste, der har valgt den strategi." Positive tendenser Selvom det danske venturemarked fortsat er milevidt bagefter det amerikanske, er Christian Motzfeldt dog fortrøstningsfuld. Han hæfter sig ved, at der i analysen af de seneste 15 år med dansk venture viser sig en række positive udviklingstendenser. Eksempelvis er overlevelsesraterne for venturefinansierede virksomheder stigende, ligesom væksten i både omsætningen og eksporten i porteføljevirksomhederne er opadgående. Så det går altså den rigtige vej. Man kan måske nok stadig indvende, at 20 pct. i omsætningsvækst ikke er meget for unge teknologibaserede virksomheder. Men her skal man huske på, at der blandt virksomhederne også er en del, der i de første mange år bruger alle kræfter på at udvikle produktet og derfor ikke har væsentlig omsætning, siger han og tilføjer, at både omsætningstallene og eksportandelen ser ud til at fortsætte fremgangen. Venture tager tid Og netop den lange tidshorisont er en særlig udfordring for venturefinansierede virksomheder. Så selvom Vækstfondens direktør forventer, at den positive udvikling vil bide sig fast, kan det endnu tage nogen tid, før markedet for ventureinvesteringer skaber gode afkast i Danmark. "Investeringer i teknologibaserede virksomheder har altid været præget af store udsving. Og det vil de formentlig også være fremover. Globale erfaringer viser, at det ikke blot tager år, men årtier, at opbygge et stærkt økosystem omkring nye vækstvirksomheder og venturekapital. Så det er nødvendigt at være tålmodig og holde fast. Ellers mister vi mange års opsamlede erfaringer, siger Christian Motzfeldt og fortsætter: Vores forventning er, at vi vil se en betydelig fremgang i tallene i de kommende år. Bl.a. er en række biotekvirksomheder efter meget lange udviklingsforløb nu begyndt at få betydelig indtjening på royalty og milepælsbetalinger. Og det betyder, at venturemarkedet nu virkelig begynder at sætte tydelige spor i den samlede økonomi. Den udvikling bliver spændende at følge i de kommende år. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 13

14 Tema: skaber venture vækst? Fokus på den seje eksekvering Tidligere bestyrelsesmedlem Michael Mathiesen var med, da SimCorp i starten af 1990 erne fik tilført egenkapital fra to pensionskasser. investeringen var et af de første spadestik til en dansk venturemodel. Virksomhedens efterfølgende succes handler om fokus på eksekvering og hårdt arbejde, vurderer han Venturekapital er en finansieringsform, som primært omfatter egenkapital til innovative små og mellemstore virksomheder med stort vækstpotentiale. I starten af 1990 erne investerede pensionskasserne DIP og ISP via et kapitalformidlingsselskab i it-virksomheden SimCorp, der stod foran en ny strategisk satsning en investering, der i dag netop ville blive karakteriseret som venture. Sten på sten Kapitaltilførslen er en vigtig del af Sim- Corps historie, men Michael Mathiesen, der sad i bestyrelsen som repræsentant for de to investerende pensionskasser, vurderer, at virksomhedens store succes over årene primært skyldes et skarpt fokus fra ledelse og medarbejdere. SimCorp er jo bare et eksempel blandt mange på, hvordan vækst kan skabes. Nemlig ved at være bundsolide og lægge sten på sten; altså ved med et skridt ad gangen at bevæge sig i den rigtige retning. SimCorp har været hårdtarbejdende og haft fokus på den seje eksekvering. Virksomheden bygger ikke på patenter, men på virkelig dygtige mennesker. Deres it-løsninger rummer tusindvis af mandeår i kodning og der er ingen short cuts, siger det tidligere bestyrelsesmedlem, der desuden var direktør for ventureselskabet 2M Invest, som i 1998 købte pensionskassernes aktiepost i SimCorp. Stadig vækst SimCorp, der blev stiftet i 1971, har i dag rundet 1,5 mia. kr. i årlig omsætning. Michael Mathiesen vurderer, at egen kapitaltilførslen var med til at sætte skub i en udvikling, som allerede fandtes i virksomheden. Det, der gjorde den store forskel for SimCorp, var, at de gik fra skræddersyede løsninger og projektorganisering til at blive produktdrevne. Dermed kunne forretningen langt bedre skaleres. Og så havde de det internationale fokus med helt fra start, og var åbne over for at lytte til erfaringer udefra, bl.a. i bestyrelsesarbejdet, siger Michael Mathiesen, der udtrådte af SimCorps bestyrelse i Om SimCorp Grundlagt i 1971 Udvikler og sælger software målrettet finansielle virksomheder, såsom banker, finansieringsinstitutter og investeringsfonde Har i dag flere end medarbejdere og selskaber i Europa, Amerika og Asien Blev børsnoteret i 2000 og havde i 2012 en omsætning på over 1,5 mia. kr. Foto: scanpixfoto: Ricky John Molloy Side 14 vækstfonden nr. 2 / 2013

15 Fra kælderprojekt til millionforretning I 2000 skrev André Sloth Eriksen sin første forretningsplan og blev virksomhedsejer. Siden har hans virksomhed tiltrukket kapital fra både danske og udenlandske investorer, og ventureinvesteringerne har spillet en afgørende rolle for virksomhedens udvikling Allerede under studietiden i 1990 erne på Aalborg Universitet begyndte André Sloth Eriksen at arbejde med computerkøling. Og i år 2000 forlod han så sit eftertragtede traineejob hos Danfoss og skrev sin første forretningsplan for at satse 100 pct. på de projekter, han indtil da havde arbejdet med hjemme i kælderen. Samtidig lykkedes det at tiltrække 1 mio. euro fra private investorer til opstart af virksomheden, der fik navnet Asetek. Fire år senere sad vi 15 medarbejdere i Brønderslev og forhandlede computerkøling til nørder over hele verden. Men det havde ingen volumen. Så der var brug for at trække yderligere kapital til, siger direktøren. Vej til penge og skarpt fokus Siden har Asetek tiltrukket ca. 250 mio. kr. i venturekapital fra både danske og udenlandske investorer og senest ca. 200 mio. via en børsnotering i foråret 2013 på Oslo Børs. Og direktøren er ikke i tvivl om, at kapitalen har været afgørende. Det er egentlig ret simpelt. Uden venturekapital havde der ikke været en virksomhed i dag. Men det har selvfølgelig også omkostninger. Man har jo mange følelser for sin virksomhed. Og derfor kan det godt opleves som hårdt, når der kommer en kold venturekapitalist ind, der kun tænker i tal, og som er klar til at lukke virksomheden ned, hvis det ikke går godt, siger André Sloth Eriksen, der dog mener altid at have fundet et godt samarbejde med sine investorer. Man skal ikke tro, at venturekapitalister er eksperter på virksomheden, markedet eller produkterne. Jeg har endnu aldrig lært noget om købmandskab af en investor. Men de har til gengæld tilført andre ting. Først og fremmest kommer de selvfølgelig med penge. Men Aseteks ventureinvestorer har også sikret et skarpt fokus på struktur, rapportering, jura og revision helt fra start. Det oplever mange virksomhedsejere som bureaukrati, men jeg ser det som en gevinst. Det var bl.a. en kæmpe fordel i forbindelse med Aseteks børsnotering, fordi vi i forvejen levede op til de stillede krav, slutter direktøren. Om Asetek Blev grundlagt i 2000 og producerer køling til computerprocessorer Har ca. 60 medarbejdere og omsatte i 2012 for 18,7 mio. dollars Hovedkontor i Brønderslev, hvor produktudviklingen ligger. Ledelse, salg og marketing er samlet i San José, USA. Produktion og sourcing er placeret i Kina Stifter André Sloth Eriksen modtog i 2000 Erhvervsfremmestyrelsens Janteknuserpris. Foto: asetek vækstfonden nr. 2 / 2013 side 15

16 årsmøde 2013 Robotterne kommmer 2. maj 2013 var flere end deltagere samlet til Vækstfondens årsmøde i Øksnehallen under årets tema: Robotterne kommer. På vf.dk kan du downloade alle præsentationerne og se flere fotos fra dagen Vi skal turde tage ny teknologi til os og lade den spille sammen med medarbejderne. Der er mange muligheder i robotter og automatisering og det skal vi være klar til at udnytte som samfund, virksomheder og iværksættere, sagde erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen under sin tale. Direktør for Vækstfonden, Christian Motzfeldt, så tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor der bl.a. er kommet nye produkter på hylderne. Vi har siden årsskiftet modtaget 160 låneansøgninger for ca. 850 mio. kr. Heraf har vi afgivet 32 lånetilsagn for 120 mio. kr. Og det giver næsten sig selv, at når vi har over 6 mia. at tage af, så får vi noget at se til de næste år. Vi kom op på en samlet medfinansiering på 1,7 mia. kr. til i alt ca. 600 virksomheder i Det er beløbsmæssigt det højeste nogensinde, og antalsmæssigt er det på niveau med Med de nye produkter forventer vi at kunne komme ud til endnu flere virksomheder med endnu mere kapital i år og næste år, sagde han. Side 16 vækstfonden nr. 2 / 2013

17 Foto: torben klint Udviklingen på it-området er unik. Og så alligevel ikke. For faktisk følger den samme udviklingsstadier som tidligere landvindinger, fx stål- og bilrevolutionen. Det fastslog Thomas Thygesen, Head of Asset Strategy Team hos SEB, Merchant Banking. Han forklarede, at de kommende år byder på udfordringer med lave lønstigninger og svag efterspørgsel og at løsningen efter hans mening bl.a. ligger i aggressive investeringer i teknologi, et stop for faldet i lønninger globalt og regulering af erhvervslivet. Et kommende forbrugsopsving kræver, at de, der producerer iphonen, også har råd til at købe den, pointerede han. Dan Barry, der er professor på Singularity University, tog salen med på en tour de force gennem de mest avancerede robotter, der er udviklet til dato og gav samtidig et indblik i, hvad fremtiden bringer. På den lange bane vil robotterne fuldstændig transformere vores samfund. Men den store forskel er fortsat, at vi mennesker er tilpasningsdygtige det er robotter ikke, fastslog han og uddybede, at drømmen er at udvikle en kunstig intelligens, der faktisk er bevidst. Og forandringerne på det teknologiske område kommer til at gå stærkt de kommende år. Udviklingen af chippen er helt afgørende og vil ændre alt. Især fordi både størrelse, pris og energiforbrug er lavt. Det betyder jo, at teknologien bliver tilgængelig for alle. Under overskriften 'Hvor er min virksomhed om fem år?' gav de tre virksomheder EffiMat, Universal Robots og Visiolink en pitch på deres virksomheder. Efterfølgende var det op til deltagerne i salen at afgøre, hvilken af de tre virksomheder de ville investere i. Dagens vinder blev Universal Robots, der med adm. direktør Enrico Krog Iversen på scenen præsenterede deres unikke robotarme. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 17

18 nye produkter Ansøgninger om statens nye Vækstlån for over 950 mio. kr. Side 18 vækstfonden nr. 2 / 2013

19 Rolf Kjærgaard, vicedirektør i Vækstfonden med ansvar for låne- og kautionsaktiviteter Foto: Ricky John Molloy Vækstfonden har i årets første måneder modtaget mere end 200 ansøgninger om Vækstlån for et samlet beløb på over 950 mio. kr. Kreditpakken fra december 2012 giver Vækstfonden mulighed for at yde Vækstlån for ca. 6 mia. kr. over de kommende tre år og Vækstkautioner for over 1 mia. kr. Interessen for de nye Vækstlån har været stor fra det øjeblik, aftalen blev indgået i december Vækstfonden har i årets første måneder modtaget mere end 200 ansøgninger om finansiering for et samlet lånebeløb på over 950 mio. kr. Og de første lån er udbetalt. Lånene er målrettet sunde virksomheder, som vil finansiere vækst igennem eksempelvis ny produktion, et ejerskifte eller anden forretningsudvikling. Desuden er 350 mio. kr. særligt øremærket til de nye lån til grønne investeringer det vil sige lån til virksomheder, som mangler finansiering til at gennemføre tiltag inden for grøn omstilling. Bredde i virksomhedstyper og geografi Ser man nærmere på de flere end 160 ansøgninger, der er tikket ind hos Vækstfonden i de første måneder, er mange forskellige typer af virksomheder fra alle dele af landet repræsenteret. Vi får henvendelser fra virksomheder i forskellige størrelser og på tværs af brancher. Rigtig mange af dem har fornuftige vækstplaner, men har svært ved at få dem finansieret. Vi har kun lige lanceret de nye lån, og efterspørgslen er allerede meget stor. Samtidig regner vi med, at interessen vil stige yderligere, i takt med at vi kan vise, hvordan Vækstlån kan være en byggesten til at finansiere perspektivrige virksomheder, siger Rolf Kjærgaard, vicedirektør med ansvar for Vækstfondens låne- og kautionsaktiviteter. På de næste sider kan du møde nogle af de virksomheder, der som de første har fået finansieret nye aktiviteter med Vækstlån. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 19

20 det første vækstlån Vækstlån gav plads til vækst Med en produktion på over 45 mio. plastikprodukter om året er Plast Team allerede at finde i mange hjem i både Danmark, Europa og USA. Men virksomheden er slet ikke færdig med at vokse. Et Vækstlån som del af en samlet finansieringsløsning har nu givet Plast Team mulighed for at fylde ordrebøgerne samt øge omsætning og medarbejderantal Opbevaringsbokse, madkasser, vasketøjskurve, service, rengøringsspande, værktøjskasser, babybadekar, indkøbskurve og sneskovle. Listen over produkter fra Plast Team er lang. Fællesnævneren for dem alle er, at de er produceret i plast og at der er efterspørgsel på dem. Så der var brug for yderligere finansiering for at realisere vækstpotentialet i virksomheden, der primært sælger sine produkter via store detailkæder i mere end 30 lande. Finansieringen kom på plads ved hjælp af et Vækstlån fra Vækstfonden. Fremgang binder kapital Vi har oplevet stor fremgang i salget af vores produkter, og vores ordrebog for 2013 vokser fortsat. Vækst af den størrelse medfører store kapitalbindinger både til produktion, varelager og udestående fordringer, og derfor passede et Vækstlån perfekt ind i vores planer, siger Henrik Juhl Hansen, CEO, og Jacob Andersen, bestyrelsesformand og hovedaktionær, samstemmende. Plast Team fra Nærum blev dermed den første virksomhed, som fik et af de nye Vækstlån. Lånene er målrettet sunde virksomheder, som vil finansiere vækst, eksempelvis via ny produktion, ejerskifte eller anden forretningsudvikling. Og Plast Team er et godt eksempel på netop sådan en virksomhed. Danske Bank er positiv Plast Teams Vækstlån indgår i en samlet finansieringsløsning, hvor Danske Bank samtidig forhøjer selskabets driftskredit. De nye lån fra staten er en god måde at styrke virksomhedernes finansiering på, fortæller Lars Mørch, bankdirektør med ansvar for erhvervskunderne i Danske Bank. Der er en del virksomheder, som har potentiale til at vokse gennem eksport. I opstartsfasen kræver det typisk ekstra penge, der bliver bundet i bl.a. lagre, inden det bliver omsat i øget salg og flere indtægter. Muligheden for Vækstlån gør, at vi kan strække os længere end ellers, og vi er glade for, at vi sammen med Vækstfonden kan hjælpe virksomheder som Plast Team til at udnytte deres potentiale og skabe vækst. Plast Team forventer, at den nye finansiering vil medvirke til at skabe ny omsætning for et tocifret millionbeløb alene i 2013 og medføre behov for nye medarbejdere. Fakta om Vækstlån Vækstlånet skal være på min. 2 mio. kr. Du kan anvende Vækstlån til finansiering af etablerede virksomheder med gode vækstplaner, men utilstrækkelige sikkerheder. Et Vækstlån er sikret ved pant, men står som udgangspunkt bagefter andre lån fra pengeinstitutter og øvrige sikrede kreditorer. Vækstlån bærer en større risiko end almindelige banklån, og renten er derfor højere. Vækstlån ydes direkte af Vækstfonden og er et supplement til virksomhedens øvrige finansiering. Side 20 vækstfonden nr. 2 / 2013

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Noget at leve af noget at leve for Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Vækstfonden - team LAND Mig selv sagde hunden.. - Udstyret med solid opvækst på kvægejendom på Mors med alt hvad det indebærer.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Kapitaldag i Næstved Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12 /10 MAGASIN OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014 Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20 Tema: Landbrug / 06 Investering: Universal Robots / 12 Hjælp til landbruget Efter finanskrisen fik selv

Læs mere

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA LØRDAG 12. MARTS NR. 11 / 2015 LØRDAG Dansk app sparker døren op til USA Kort efter en opringning fra universitetshospitalet i San Francisco fløj medstifter og direktør i AidCube, Allan Murphy Bruun, til

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere