vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde"

Transkript

1 vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN:

2 indhold Magasinet bliver digitalt indhold Dette er den sidste udgave af Vækstfondens magasin i papirform. Fremover udkommer magasinet i en elektronisk udgave. Det betyder bl.a., at vi kan sætte yderligere fokus på aktualitet og ikke mindst udnytte de digitale muligheder. Læs mere på bagsiden af dette nummer. Vores digitale magasin udkommer første gang ultimo tema: skaber venture vækst? En ny analyse af de danske venturefinansierede virksomheder gennem 00 erne viser, at markedet har udviklet sig betydeligt over de seneste knap 15 år. Men trods positive tendenser er der fortsat brug for yderligere fremgang. 16 vækstfondens årsmøde 2. maj 2013 var flere end deltagere samlet til Vækstfondens årsmøde i Øksnehallen under årets tema: Robotterne kommer. Vækstfonden nr. 2, august 2013 Magasinet udgives af Vækstfonden Strandvejen 104A 2900 Hellerup vf.dk Redaktion: Christian Motzfeldt (ansvarshavende redaktør) og Nathali Selmeczi Leth (redaktør), Tekst: Kommunikation og analyse Design: Kommunikation og analyse Tryk: CoolGray Oplag: Første vækstlån til landbruget 250 landbrug har allerede fået adgang til finansiering via staten med kautionsordningerne. Og nu har landbruget også fået øjnene op for mulighederne i de nye Vækstlån. Landmand Olav Winther Jacobsen var den første til at gøre brug af den nye lånetype. 28 pakkelevering på en ny måde I løbet af blot et år er virksomheden SwipBox gået fra idé til udrulning i ca. 300 detailbutikker over hele landet. Virksomheden har introduceret en helt ny løsning til pakkelevering og -forsendelse i Danmark. 32 det gode ejerskifte Op mod 40 pct. af danske virksomheder står over for et ejerskifte inden for de næste 10 år. Men kun halvdelen af disse har en præcis strategi for skiftet, viser en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen. Og det er et problem for et godt ejerskifte kræver forberedelse. Forside: Henrik Gedde Moos, SwipBox. Foto: Torben Klint Side 2 vækstfonden nr. 2 / 2013

3 leder,, I 2010 havde Danmarks 385 aktive venturefinansierede virksomheder en samlet omsætning på 20 mia. kr., hvoraf eksporten tegnede sig for ca. 60 pct. markant udvikling for dansk venture Ventureinvesteringer har fået meget omtale den seneste tid. Og med god grund. For afkastene til investorerne har ikke nået det niveau, man kunne ønske sig hverken her i Danmark eller ude i resten af verden. Der er dermed et stykke vej endnu, før vi har et dansk økosystem for ventureinvesteringer, som er bæredygtigt. I Danmark ser udviklingen imidlertid ud til at være positiv. Det viser en ny analyse af de venturefinansierede virksomheders udvikling, som Vækstfonden står bag. Og i 2010 havde Danmarks 385 aktive venturefinansierede virksomheder en samlet omsætning på 20 mia. kr., hvoraf eksporten tegnede sig for ca. 60 pct. Så virksomhederne sætter deres tydelige aftryk på den samlede økonomi. Det kan du læse meget mere om i dette magasin, der i øvrigt bliver den sidste trykte udgave. Det betyder dog slet ikke, at Vækstfonden skruer ned for informationsmængden. Fremover vil vi i stedet udkomme i en digital udgave med endnu stærkere fokus på aktualitet samt udnyttelse af de elektroniske muligheder. Husk derfor at opdatere dine kontaktoplysninger i vores kontaktsystem, så du ikke går glip af noget. Læs mere på bagsiden af magasinet her. Christian Motzfeldt Direktør vækstfonden nr. 2 / 2013 side 3

4 tema: skaber venture vækst? Side 4 vækstfonden nr. 2 / 2013

5 vækstfonden nr. 2 / 2013 side 5

6 Tema: skaber venture vækst? Skaber ventureinvesteringer vækst? En ny analyse af de danske venturefinansierede virksomheder gennem 00 erne viser flere positive træk over de seneste knap 15 år Det danske marked for ventureinvesteringer har i sin nuværende form eksisteret i nærved 15 år, og Vækstfonden har i den anledning gennemført en analyse, der ser nærmere på, hvordan de venturefinansierede virksomheder har udviklet sig i perioden. Analysen har bl.a. som formål at gøre status over markedets udvikling op igennem 00 erne, at se på hvordan de enkelte investeringsårgange har klaret sig, samt at undersøge hvilket aftryk de venturefinansierede virksomheder har sat på samfundsøkonomien. Venture op igennem 00 erne Det danske venturemarked har gennemgået en betydelig udvikling siden sin spæde start. Analysen viser, at der er sket en fordobling af mængden af kapital under forvaltning fra 11 mia. kr. i 2000 til over 22 mia. kr. i 2012, mens mængden af rejst kapital i de enkelte år bevæger sig i takt med konjunkturerne. Til gengæld har der i perioden været en løbende nedgang i antallet af managementselskaber, som er halveret fra 44 selskaber i 2001 til 21 i Tallene vidner om, at der er sket såvel en konsolidering som en naturlig udskilning blandt managementselskaberne. I forhold til starten af årtiet reserverer fondene i den sidste del af perioden mere kapital til senere investeringsrunder. Det betyder, at færre nye virksomheder får venturekapital, men at investorerne har mulighed for at tilføre mere kapital til dem, som kommer igen- Side 6 vækstfonden nr. 2 / 2013

7 nem nåleøjet, siger Ole Bruun Jensen, senioranalytiker hos Vækstfonden, og fortsætter: Analysen viser desuden, at managementselskaberne over tid har ændret adfærd og er begyndt at investere i virksomheder på et tidligere stadie, hvor både omsætning og medarbejderantal er lavere. I 2010 havde den typiske virksomhed tre ansatte og 3,4 mio. kr. i omsætning på investeringstidspunktet. Større omsætning og eksport Ser man nærmere på, hvordan de enkelte årgange af venturefinansierede virksomheder klarer sig, er der positive tendenser. Analysen viser, at de virksomheder, der har fået tilført venturekapital sent i perioden, har haft større vækst i både omsætning, beskæftigelse og eksport, end de, der modtog venturekapital tidligt i perioden. Virksomheder, der modtog kapital i , havde i de første tre år efter investeringstidspunktet en gennemsnitlig vækst i omsætningen på 7 pct., mens den for investeringsårgangene var 20 pct. Og ser man på eksporten, er den gennemsnitlige vækst de første tre år efter investeringen 12 pct. for årgang og 26 pct. for årgang Højere produktivitet Hvad medarbejderantallet angår, har de tidlige årgange en gennemsnitlig vækst de første tre år efter investeringen på 5 pct., mens den for årgang ligger på 10 pct. Det er meget interessant, at det ser ud til at lykkes for virksomhederne at øge omsætningen, uden at medarbejderantallet stiger med tilsvarende hastighed, siger Ole Bruun Jensen. Også overlevelsesraterne er stigende over tid. Blandt virksomheder, der fik kapital i , var 71 pct. stadig aktive efter tre år, mens overle- velsesraten for investeringsårgangene var 91 pct. Det samfundsøkonomiske aftryk Antallet af venturefinansierede virksomheder lå i årene forholdsvis stabilt på og udgjorde dermed en lille, men ikke uvæsentlig del af de danske virksomheder. Det ses, når der i analysen zoomes ind på det aftryk, selskaberne igennem årene har sat på økonomien. For både omsætning, beskæftigelse og eksport viser analysen en stigning i de første år frem til 2001, hvorefter bl.a. it-boblens brist medfører et dyk i antallet af beskæftigede. Også omsætningen dykker kortvarigt for derefter at stige igen, mens eksporten stiger støt gennem hele perioden, fortæller senioranalytikeren. I 2008 når de venturefinansierede virksomheder det højeste beskæftigelsesantal på samt det foreløbige Vækst og overlevelse: Den gennemsnitlige omsætningsvækst i de første tre år efter investeringstidspunktet var 7 pct. for de første årgange og 20 pct. for de seneste. Ligeledes er antallet af virksomheder, der stadig er aktive tre år efter investeringen, højere i de senere årgange % % Årgang Årgang % Årgang gennemsnitlig vækst i omsætning % 71 % % Årgang Årgang Årgang overlevelse efter tre år vækstfonden nr. 2 / 2013 side 7

8 Tema: skaber venture vækst? toppunkt i omsætningen på 23,5 mia. kr. Men finanskrisen bringer derefter et par svære år med nedgang, inden udviklingen vender igen i 2010, hvor den samlede omsætning er på 20 mia. kr. og eksporten på 12 mia. kr. I 2010 er der 385 aktive venturefinansierede virksomheder i Danmark, som samlet står for 0,5 pct. af den private beskæftigelse. Og deres samlede omsætning på 20 mia. kr. svarer til 1,1 pct. af Danmarks BNP det år. Derudover viser tallene, at eksporten tegner sig for knap 60 pct. af omsætningen. Det indikerer, at de venturebaserede virksomheder i høj grad er baseret på forretningsmodeller, som er skalerbare også uden for landets grænser, slutter Ole Bruun Jensen. Læs mere I analysen kan du bl.a. også læse om, hvordan ventureinvesteringerne fordeler sig på brancher, hvor mange beskæftigede der er i de enkelte investeringsårgange, samt hvor meget og hvor hurtigt de enkelte virksomheder vokser. Analysen er udarbejdet på baggrund af data fra Vækstfondens Venturedatabase, der omfatter investeringer i porteføljeselskaber fra danske ventureselskaber, samt Danmarks Statistik. Analyseperioden fra 1999 til 2010 er valgt, da Danmarks Statistik siden 1999 har opgjort den generelle firmastatistik på en ensartet måde, samt at de senest tilgængelige data er fra Læs hele analysen på vf.dk Aftryk på økonomien: Danske venturefinansierede virksomheder har gennem 00 erne sat et betydeligt aftryk på den danske økonomi målt på beskæftigelse, omsætning og eksport Antal aktive venturefinansierede virksomheder (højre akse) Omsætning, mio kr. (venstre akse) Antal årsværk (venstre akse) Eksport, mio kr. (venstre akse) Side 8 vækstfonden nr. 2 / 2013

9 Skift i investeringsstrategien Venturefinansierede virksomheder i Danmark har oplevet stigende vækstrater på såvel omsætning som eksport. En af forklaringerne kan være, at de danske ventureinvestorer har satset kapitalen i en ny type teknologivirksomheder, mener formand for ventureudvalget i DVCA Der er de seneste år sket et skifte i, hvilken type af virksomheder de danske ventureinvestorer fokuserer på, mener Gregers Kronborg, der er formand for ventureudvalget i DVCA og general partner i investeringsfonden Northzone. Tidligere blev en stor del af ventureinvesteringerne placeret i virksomheder inden for hardware og tung software. Det vil sige produkter, der krævede mange dygtige ingeniører og programmører og lange udviklingstider, før man var klar til kommerciel lancering og egentlig markedstest. I dag ser vi, at fondene i højere grad fokuserer deres investeringer omkring forretningsmodeller inden for internet, digitale medier og ecommerce samt teknologier som apps, sociale medier og cloud/saas. De er karakteriseret ved mindre investeringer og kortere udviklingstid og kan testes i markedet tidligere, siger han og forklarer, at det netop kan være en af årsagerne til, at der i Vækstfondens analyse ses en stigning i vækstraterne over de seneste år. Når selskabernes produkter spredes viralt og via netværkseffekter, er de også billigere, lettere og hurtigere at skalere. Dermed er det muligt at nå højere og hurtigere omsætningsvækst. Det samme kan man formode er tilfældet for eksporten nemlig at væksten er resultat af, at de nye teknologier er grænseoverskridende, siger Gregers Kronborg. Særligt interessante bliver tallene efter hans mening, når de ses i sammenhæng med beskæftigelsen i perioden. Der har ikke været den samme vækst i medarbejderantal som på omsætning og eksport. Det kan måske opfattes som negativt, men er i virkeligheden meget positivt. De nye venturefinansierede virksomheder og deres produkter er skalerbare. Det vil sige, at det er muligt med relativt færre medarbejdere at skabe større omsætning og indtjening. Samlet er det et godt billede på udviklingen fra produktions- til videnssamfund. I traditionelle industrivirksomheder er årsomsætningen pr. medarbejder typisk 1 mio. kr., mens der i de nye venturefinansierede virksomheder kan være tale om 2-3 mio. kr. pr. medarbejder, når virksomhederne modnes, siger Gregers Kronborg. Makroøkonomien spiller ind Vækstfondens analyse viser også, at overlevelsesraterne er steget. Det er naturligvis positivt, men ventureudvalgsformanden minder dog om, at der ikke historisk set er en klar sammenhæng mellem afkast af ventureinvesteringer og overlevelsesrater. Derfor er de stigende overlevelsesrater ikke nødvendigvis kun en positiv trend. Fx vil en gunstig makroøkonomisk periode påvirke overlevelsesraterne positivt, men kan samtidig være medvirkende til at holde liv i investeringer, som ikke er så skalerbare, som gode ventureafkast kræver. I fremtiden vil ventureteams derfor skulle vurdere skalerbarheden i investeringerne lige så hårdt i gode tider som i dårlige, siger han. Udviklingen fortsætter Gregers Kronborg mener, at analysen gør op med nogle af myterne om ventureinvesteringer og især viser fem positive tendenser: Virksomhederne vokser hurtigere, der investeres mindre kapital, afkastet er stigende, investorerne går tidligere ind i virksomhederne, og overlevelsesraterne er opadgående. Han vurderer derfor samlet set, at der er sket en modning af markedet og at den udvikling vil fortsætte i fremtiden. Jeg mener, at nordisk venture har en unik position lige nu på grund af fokusskiftet mod forretningsmodeller. Norden har kritisk masse inden for denne type af skalerbare startups, og miljøet i og omkring København er særdeles stærkt. Vi har muligheden for at skabe noget stort og bæredygtigt. Men det vil fortsat være svært for danske ventureteams at rejse kapital specielt internationalt til nye fonde, fordi vi er geografisk små, og fordi øget regulering gør markedet mere fastlåst. Så skal vi have fuldt udbytte af mulighederne, er det vigtigt, at vi skaber et godt økosystem og sørger for, at der også er kapital til rådighed til de næste venturefonde om et par år, siger ventureudvalgsformanden. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 9

10 Tema: skaber venture vækst? Tid til at slukke respiratoren? I Danmark har vi over de seneste år set positive tendenser på visse områder for venturefinansierede virksomheder. Men ser man bredt på det europæiske marked, er Guy Fraser-Sampson ikke optimistisk. Den britiske venture-ekspert mener, at især en kortsigtet tilgang og øget regulering fastlåser markedet Side 10 vækstfonden nr. 2 / 2013

11 Hvordan vil du beskrive udviklingen det seneste årti på det europæiske venturemarked? Det europæiske marked for venturekapital er mere eller mindre brændt ud i løbet af de sidste ti år. Og investorerne selv har delvist været med til at drive den udvikling, fordi de i samme periode har indført en mere kortsigtet tilgang og nu beder forvalterne undlade at investere på de helt tidlige stadier, fordi de ikke er klar til at acceptere det lange ejerskab, det involverer. Hvordan ser du det europæiske marked i sammenligning med det danske? Det danske marked er overordnet set repræsentativt for Europa som helhed. Og generelt har Norden været i forreste linje for interessante ventureinvesteringsaktiviteter, både på fonds- og virksomhedsniveau. Hvordan vil det europæiske marked efter din mening udvikle sig i fremtiden? Fremtiden vil se anderledes ud, for porteføljen fra de tidligere år rummer et stort antal fonde, som aldrig skulle have været etableret, men som havde held til at rejse penge i boble-perioden. Generelt set er omdømmet med dårlige resultater fra ventureforvaltere og manglende interesse fra investorer desværre berettiget, og jeg er pessimistisk for udsigterne for venture i Europa. For få år siden sagde jeg i en præsentation for Nordisk Ministerråd, at europæisk venture var på intensivafdelingen. Skulle jeg fortsætte den analogi, så er det måske nu tid til at slukke respiratoren og lade markedet dø i fred og ro. Når jeg af en entreprenør bliver spurgt om gode råd til at starte forretning, svarer jeg: tag til Amerika. Vil det sige, at vi efter din mening skal finde en anden model for europæisk venturekapital og tænke anderledes i fremtiden? Vi har tydeligvis ikke fundet den rette model. For i så fald ville ventureaktiviteterne stortrives i stedet for at ligge på et så lavt niveau i forhold til USA, der er en økonomi af nogenlunde samme størrelse. De europæiske regeringer har været interventionistiske og opsat statslige støtteordninger med øremærket kapital på et politisk grundlag i stedet for et kommercielt og profitsøgende. De tror ikke på frie markeder og er besatte af beskatning og regulering de to hovedfjender for entreprenørmotivation og succes. Derudover er regeringer ikke interesserede i noget, der tager tid. De vil have løsninger, der inden for en enkelt valgperiode kan præsenteres som succesfulde. Vejen frem ville være at skabe de rette betingelser for ventureaktivitet og så træde tilbage og lade de frie markeder arbejde. Fx ved at lade entreprenører beholde 100 pct. af den velstand, de selv skaber, ved at lempe lovgivning for eksempelvis ansættelser, så virksomhederne kan vokse let og fleksibelt, og ved at skabe incitamenter for offentlige institutioner og store virksomheder til at købe ydelser fra de nye virksomheder. Så ville entreprenøraktiviteten med tiden vokse og opleve en helt naturlig fremgang. Guy Fraser Sampson har over 20 års erfaring fra venture- og private equity-området. Han er oprindeligt uddannet advokat og har bl.a. været investment controller hos Abu Dhabi Investment Authority (AIDA). I dag arbejder han primært som rådgiver, foredragsholder og MBA-underviser på Cass Business School. Han er desuden forfatter til en række bøger, heriblandt Private Equity as an Asset Class og den seneste The Mess We re In Why Politicians Can t Fix Financial Crises. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 11

12 Tema: skaber venture vækst? Dansk venture ved vigtig milepæl Trods dystre skyer over det danske og europæiske venturemarked, viser Vækstfondens nye analyse, at der er positive tendenser, og at de venturefinansierede virksomheder sætter deres tydelige aftryk på den samlede økonomi. Der er dog brug for yderligere fremgang, fastslår direktør Christian Motzfeldt Side 12 vækstfonden nr. 2 / 2013

13 Trods svære vilkår for ventureinvesteringer globalt set er Vækstfondens direktør, Christian Motzfeldt, fortrøstningsfuld på det danske markeds vegne og tror på en betydelig fremgang i de kommende år Foto: Ricky John Molloy Ser man isoleret på afkastet fra danske ventureinvesteringer over de seneste år, er der ikke meget at glæde sig over. For selvom udviklingen er positiv, er det endnu ikke lykkedes at skabe et profitabelt marked. Og vender man blikket ud over Danmarks grænser, tegner et lignende billede sig. Vi må erkende, at resultaterne af ventureinvesteringer globalt set har været negative i et helt årti, og at det generelt ser svært ud for det europæiske marked, hvilket bl.a. britiske Guy Fraser-Sampson har påpeget. Danmark står dermed ikke alene med den dårlige afkaststatistik. Årsagerne til det lave afkast er bl.a., at der tidligere blev etableret fonde og investeret i virksomheder, der havde et for svagt kommercielt grundlag, og at tiden var præget af for stor teknologioptimisme, siger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden. Derfor har det over de sidste 10 år været nødvendigt at sætte yderligere fokus på en mere selektiv tilgang til investeringerne, forklarer han. Det betyder bl.a., at vi fra Vækstfondens side i højere grad har doseret indsatsen, så vi i dag gennemfører færre investeringer, men til gengæld kan tilføre mere kapital til de enkelte virksomheder. Og som det fremgår af analysen, er vi ikke de eneste, der har valgt den strategi." Positive tendenser Selvom det danske venturemarked fortsat er milevidt bagefter det amerikanske, er Christian Motzfeldt dog fortrøstningsfuld. Han hæfter sig ved, at der i analysen af de seneste 15 år med dansk venture viser sig en række positive udviklingstendenser. Eksempelvis er overlevelsesraterne for venturefinansierede virksomheder stigende, ligesom væksten i både omsætningen og eksporten i porteføljevirksomhederne er opadgående. Så det går altså den rigtige vej. Man kan måske nok stadig indvende, at 20 pct. i omsætningsvækst ikke er meget for unge teknologibaserede virksomheder. Men her skal man huske på, at der blandt virksomhederne også er en del, der i de første mange år bruger alle kræfter på at udvikle produktet og derfor ikke har væsentlig omsætning, siger han og tilføjer, at både omsætningstallene og eksportandelen ser ud til at fortsætte fremgangen. Venture tager tid Og netop den lange tidshorisont er en særlig udfordring for venturefinansierede virksomheder. Så selvom Vækstfondens direktør forventer, at den positive udvikling vil bide sig fast, kan det endnu tage nogen tid, før markedet for ventureinvesteringer skaber gode afkast i Danmark. "Investeringer i teknologibaserede virksomheder har altid været præget af store udsving. Og det vil de formentlig også være fremover. Globale erfaringer viser, at det ikke blot tager år, men årtier, at opbygge et stærkt økosystem omkring nye vækstvirksomheder og venturekapital. Så det er nødvendigt at være tålmodig og holde fast. Ellers mister vi mange års opsamlede erfaringer, siger Christian Motzfeldt og fortsætter: Vores forventning er, at vi vil se en betydelig fremgang i tallene i de kommende år. Bl.a. er en række biotekvirksomheder efter meget lange udviklingsforløb nu begyndt at få betydelig indtjening på royalty og milepælsbetalinger. Og det betyder, at venturemarkedet nu virkelig begynder at sætte tydelige spor i den samlede økonomi. Den udvikling bliver spændende at følge i de kommende år. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 13

14 Tema: skaber venture vækst? Fokus på den seje eksekvering Tidligere bestyrelsesmedlem Michael Mathiesen var med, da SimCorp i starten af 1990 erne fik tilført egenkapital fra to pensionskasser. investeringen var et af de første spadestik til en dansk venturemodel. Virksomhedens efterfølgende succes handler om fokus på eksekvering og hårdt arbejde, vurderer han Venturekapital er en finansieringsform, som primært omfatter egenkapital til innovative små og mellemstore virksomheder med stort vækstpotentiale. I starten af 1990 erne investerede pensionskasserne DIP og ISP via et kapitalformidlingsselskab i it-virksomheden SimCorp, der stod foran en ny strategisk satsning en investering, der i dag netop ville blive karakteriseret som venture. Sten på sten Kapitaltilførslen er en vigtig del af Sim- Corps historie, men Michael Mathiesen, der sad i bestyrelsen som repræsentant for de to investerende pensionskasser, vurderer, at virksomhedens store succes over årene primært skyldes et skarpt fokus fra ledelse og medarbejdere. SimCorp er jo bare et eksempel blandt mange på, hvordan vækst kan skabes. Nemlig ved at være bundsolide og lægge sten på sten; altså ved med et skridt ad gangen at bevæge sig i den rigtige retning. SimCorp har været hårdtarbejdende og haft fokus på den seje eksekvering. Virksomheden bygger ikke på patenter, men på virkelig dygtige mennesker. Deres it-løsninger rummer tusindvis af mandeår i kodning og der er ingen short cuts, siger det tidligere bestyrelsesmedlem, der desuden var direktør for ventureselskabet 2M Invest, som i 1998 købte pensionskassernes aktiepost i SimCorp. Stadig vækst SimCorp, der blev stiftet i 1971, har i dag rundet 1,5 mia. kr. i årlig omsætning. Michael Mathiesen vurderer, at egen kapitaltilførslen var med til at sætte skub i en udvikling, som allerede fandtes i virksomheden. Det, der gjorde den store forskel for SimCorp, var, at de gik fra skræddersyede løsninger og projektorganisering til at blive produktdrevne. Dermed kunne forretningen langt bedre skaleres. Og så havde de det internationale fokus med helt fra start, og var åbne over for at lytte til erfaringer udefra, bl.a. i bestyrelsesarbejdet, siger Michael Mathiesen, der udtrådte af SimCorps bestyrelse i Om SimCorp Grundlagt i 1971 Udvikler og sælger software målrettet finansielle virksomheder, såsom banker, finansieringsinstitutter og investeringsfonde Har i dag flere end medarbejdere og selskaber i Europa, Amerika og Asien Blev børsnoteret i 2000 og havde i 2012 en omsætning på over 1,5 mia. kr. Foto: scanpixfoto: Ricky John Molloy Side 14 vækstfonden nr. 2 / 2013

15 Fra kælderprojekt til millionforretning I 2000 skrev André Sloth Eriksen sin første forretningsplan og blev virksomhedsejer. Siden har hans virksomhed tiltrukket kapital fra både danske og udenlandske investorer, og ventureinvesteringerne har spillet en afgørende rolle for virksomhedens udvikling Allerede under studietiden i 1990 erne på Aalborg Universitet begyndte André Sloth Eriksen at arbejde med computerkøling. Og i år 2000 forlod han så sit eftertragtede traineejob hos Danfoss og skrev sin første forretningsplan for at satse 100 pct. på de projekter, han indtil da havde arbejdet med hjemme i kælderen. Samtidig lykkedes det at tiltrække 1 mio. euro fra private investorer til opstart af virksomheden, der fik navnet Asetek. Fire år senere sad vi 15 medarbejdere i Brønderslev og forhandlede computerkøling til nørder over hele verden. Men det havde ingen volumen. Så der var brug for at trække yderligere kapital til, siger direktøren. Vej til penge og skarpt fokus Siden har Asetek tiltrukket ca. 250 mio. kr. i venturekapital fra både danske og udenlandske investorer og senest ca. 200 mio. via en børsnotering i foråret 2013 på Oslo Børs. Og direktøren er ikke i tvivl om, at kapitalen har været afgørende. Det er egentlig ret simpelt. Uden venturekapital havde der ikke været en virksomhed i dag. Men det har selvfølgelig også omkostninger. Man har jo mange følelser for sin virksomhed. Og derfor kan det godt opleves som hårdt, når der kommer en kold venturekapitalist ind, der kun tænker i tal, og som er klar til at lukke virksomheden ned, hvis det ikke går godt, siger André Sloth Eriksen, der dog mener altid at have fundet et godt samarbejde med sine investorer. Man skal ikke tro, at venturekapitalister er eksperter på virksomheden, markedet eller produkterne. Jeg har endnu aldrig lært noget om købmandskab af en investor. Men de har til gengæld tilført andre ting. Først og fremmest kommer de selvfølgelig med penge. Men Aseteks ventureinvestorer har også sikret et skarpt fokus på struktur, rapportering, jura og revision helt fra start. Det oplever mange virksomhedsejere som bureaukrati, men jeg ser det som en gevinst. Det var bl.a. en kæmpe fordel i forbindelse med Aseteks børsnotering, fordi vi i forvejen levede op til de stillede krav, slutter direktøren. Om Asetek Blev grundlagt i 2000 og producerer køling til computerprocessorer Har ca. 60 medarbejdere og omsatte i 2012 for 18,7 mio. dollars Hovedkontor i Brønderslev, hvor produktudviklingen ligger. Ledelse, salg og marketing er samlet i San José, USA. Produktion og sourcing er placeret i Kina Stifter André Sloth Eriksen modtog i 2000 Erhvervsfremmestyrelsens Janteknuserpris. Foto: asetek vækstfonden nr. 2 / 2013 side 15

16 årsmøde 2013 Robotterne kommmer 2. maj 2013 var flere end deltagere samlet til Vækstfondens årsmøde i Øksnehallen under årets tema: Robotterne kommer. På vf.dk kan du downloade alle præsentationerne og se flere fotos fra dagen Vi skal turde tage ny teknologi til os og lade den spille sammen med medarbejderne. Der er mange muligheder i robotter og automatisering og det skal vi være klar til at udnytte som samfund, virksomheder og iværksættere, sagde erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen under sin tale. Direktør for Vækstfonden, Christian Motzfeldt, så tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor der bl.a. er kommet nye produkter på hylderne. Vi har siden årsskiftet modtaget 160 låneansøgninger for ca. 850 mio. kr. Heraf har vi afgivet 32 lånetilsagn for 120 mio. kr. Og det giver næsten sig selv, at når vi har over 6 mia. at tage af, så får vi noget at se til de næste år. Vi kom op på en samlet medfinansiering på 1,7 mia. kr. til i alt ca. 600 virksomheder i Det er beløbsmæssigt det højeste nogensinde, og antalsmæssigt er det på niveau med Med de nye produkter forventer vi at kunne komme ud til endnu flere virksomheder med endnu mere kapital i år og næste år, sagde han. Side 16 vækstfonden nr. 2 / 2013

17 Foto: torben klint Udviklingen på it-området er unik. Og så alligevel ikke. For faktisk følger den samme udviklingsstadier som tidligere landvindinger, fx stål- og bilrevolutionen. Det fastslog Thomas Thygesen, Head of Asset Strategy Team hos SEB, Merchant Banking. Han forklarede, at de kommende år byder på udfordringer med lave lønstigninger og svag efterspørgsel og at løsningen efter hans mening bl.a. ligger i aggressive investeringer i teknologi, et stop for faldet i lønninger globalt og regulering af erhvervslivet. Et kommende forbrugsopsving kræver, at de, der producerer iphonen, også har råd til at købe den, pointerede han. Dan Barry, der er professor på Singularity University, tog salen med på en tour de force gennem de mest avancerede robotter, der er udviklet til dato og gav samtidig et indblik i, hvad fremtiden bringer. På den lange bane vil robotterne fuldstændig transformere vores samfund. Men den store forskel er fortsat, at vi mennesker er tilpasningsdygtige det er robotter ikke, fastslog han og uddybede, at drømmen er at udvikle en kunstig intelligens, der faktisk er bevidst. Og forandringerne på det teknologiske område kommer til at gå stærkt de kommende år. Udviklingen af chippen er helt afgørende og vil ændre alt. Især fordi både størrelse, pris og energiforbrug er lavt. Det betyder jo, at teknologien bliver tilgængelig for alle. Under overskriften 'Hvor er min virksomhed om fem år?' gav de tre virksomheder EffiMat, Universal Robots og Visiolink en pitch på deres virksomheder. Efterfølgende var det op til deltagerne i salen at afgøre, hvilken af de tre virksomheder de ville investere i. Dagens vinder blev Universal Robots, der med adm. direktør Enrico Krog Iversen på scenen præsenterede deres unikke robotarme. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 17

18 nye produkter Ansøgninger om statens nye Vækstlån for over 950 mio. kr. Side 18 vækstfonden nr. 2 / 2013

19 Rolf Kjærgaard, vicedirektør i Vækstfonden med ansvar for låne- og kautionsaktiviteter Foto: Ricky John Molloy Vækstfonden har i årets første måneder modtaget mere end 200 ansøgninger om Vækstlån for et samlet beløb på over 950 mio. kr. Kreditpakken fra december 2012 giver Vækstfonden mulighed for at yde Vækstlån for ca. 6 mia. kr. over de kommende tre år og Vækstkautioner for over 1 mia. kr. Interessen for de nye Vækstlån har været stor fra det øjeblik, aftalen blev indgået i december Vækstfonden har i årets første måneder modtaget mere end 200 ansøgninger om finansiering for et samlet lånebeløb på over 950 mio. kr. Og de første lån er udbetalt. Lånene er målrettet sunde virksomheder, som vil finansiere vækst igennem eksempelvis ny produktion, et ejerskifte eller anden forretningsudvikling. Desuden er 350 mio. kr. særligt øremærket til de nye lån til grønne investeringer det vil sige lån til virksomheder, som mangler finansiering til at gennemføre tiltag inden for grøn omstilling. Bredde i virksomhedstyper og geografi Ser man nærmere på de flere end 160 ansøgninger, der er tikket ind hos Vækstfonden i de første måneder, er mange forskellige typer af virksomheder fra alle dele af landet repræsenteret. Vi får henvendelser fra virksomheder i forskellige størrelser og på tværs af brancher. Rigtig mange af dem har fornuftige vækstplaner, men har svært ved at få dem finansieret. Vi har kun lige lanceret de nye lån, og efterspørgslen er allerede meget stor. Samtidig regner vi med, at interessen vil stige yderligere, i takt med at vi kan vise, hvordan Vækstlån kan være en byggesten til at finansiere perspektivrige virksomheder, siger Rolf Kjærgaard, vicedirektør med ansvar for Vækstfondens låne- og kautionsaktiviteter. På de næste sider kan du møde nogle af de virksomheder, der som de første har fået finansieret nye aktiviteter med Vækstlån. vækstfonden nr. 2 / 2013 side 19

20 det første vækstlån Vækstlån gav plads til vækst Med en produktion på over 45 mio. plastikprodukter om året er Plast Team allerede at finde i mange hjem i både Danmark, Europa og USA. Men virksomheden er slet ikke færdig med at vokse. Et Vækstlån som del af en samlet finansieringsløsning har nu givet Plast Team mulighed for at fylde ordrebøgerne samt øge omsætning og medarbejderantal Opbevaringsbokse, madkasser, vasketøjskurve, service, rengøringsspande, værktøjskasser, babybadekar, indkøbskurve og sneskovle. Listen over produkter fra Plast Team er lang. Fællesnævneren for dem alle er, at de er produceret i plast og at der er efterspørgsel på dem. Så der var brug for yderligere finansiering for at realisere vækstpotentialet i virksomheden, der primært sælger sine produkter via store detailkæder i mere end 30 lande. Finansieringen kom på plads ved hjælp af et Vækstlån fra Vækstfonden. Fremgang binder kapital Vi har oplevet stor fremgang i salget af vores produkter, og vores ordrebog for 2013 vokser fortsat. Vækst af den størrelse medfører store kapitalbindinger både til produktion, varelager og udestående fordringer, og derfor passede et Vækstlån perfekt ind i vores planer, siger Henrik Juhl Hansen, CEO, og Jacob Andersen, bestyrelsesformand og hovedaktionær, samstemmende. Plast Team fra Nærum blev dermed den første virksomhed, som fik et af de nye Vækstlån. Lånene er målrettet sunde virksomheder, som vil finansiere vækst, eksempelvis via ny produktion, ejerskifte eller anden forretningsudvikling. Og Plast Team er et godt eksempel på netop sådan en virksomhed. Danske Bank er positiv Plast Teams Vækstlån indgår i en samlet finansieringsløsning, hvor Danske Bank samtidig forhøjer selskabets driftskredit. De nye lån fra staten er en god måde at styrke virksomhedernes finansiering på, fortæller Lars Mørch, bankdirektør med ansvar for erhvervskunderne i Danske Bank. Der er en del virksomheder, som har potentiale til at vokse gennem eksport. I opstartsfasen kræver det typisk ekstra penge, der bliver bundet i bl.a. lagre, inden det bliver omsat i øget salg og flere indtægter. Muligheden for Vækstlån gør, at vi kan strække os længere end ellers, og vi er glade for, at vi sammen med Vækstfonden kan hjælpe virksomheder som Plast Team til at udnytte deres potentiale og skabe vækst. Plast Team forventer, at den nye finansiering vil medvirke til at skabe ny omsætning for et tocifret millionbeløb alene i 2013 og medføre behov for nye medarbejdere. Fakta om Vækstlån Vækstlånet skal være på min. 2 mio. kr. Du kan anvende Vækstlån til finansiering af etablerede virksomheder med gode vækstplaner, men utilstrækkelige sikkerheder. Et Vækstlån er sikret ved pant, men står som udgangspunkt bagefter andre lån fra pengeinstitutter og øvrige sikrede kreditorer. Vækstlån bærer en større risiko end almindelige banklån, og renten er derfor højere. Vækstlån ydes direkte af Vækstfonden og er et supplement til virksomhedens øvrige finansiering. Side 20 vækstfonden nr. 2 / 2013

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12 /10 MAGASIN OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014 Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20 Tema: Landbrug / 06 Investering: Universal Robots / 12 Hjælp til landbruget Efter finanskrisen fik selv

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Cleantech Investeringer

Cleantech Investeringer Cleantech Investeringer Click to edit Master title style v/ investeringschef Bjarne Henning Jensen Intellegent Biomasseanvendelse Bioenergiklynge Region Syddanmark VIP Workshop 4. februar 2008 Oversigt

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014 LANDBRUGETS UDFORDRINGER OMKRING ETABLERING: De etablerede er ved at være gamle. Behov for 1000 til 2000 ejerskifter inden for en kort tidshorisont. Nye ejere med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere