sætter kursen Konservativt kompas Finn Poulsen "Vi skal vinde valg" Græsrødder På hårdt politisk benarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sætter kursen Konservativt kompas Finn Poulsen "Vi skal vinde valg" Græsrødder På hårdt politisk benarbejde"

Transkript

1 Politisk Stærke værdier - sund økonomi Finn Poulsen "Vi skal vinde valg" Græsrødder På hårdt politisk benarbejde Brian Mikkelsen "Vi tåler ikke flere skatter" Lars Barfoed Konservativt kompas sætter kursen Politisk Horisont NR. 1 april 2012 PLUS Et partiprogram tager form Nyt Hovedkontor Grundlovsmøder

2 mission lars barfoed leder Ansvarshavende redaktør Martin Dahl Redaktør Troels Krog I redaktionen Henrik Weiglin Lone Vibe Nielsen Peder E. Jepsen Peter Mark Lundberg Simon Fredsted Nørrelykke Søren Mølgård Politisk Horisont Det Konservative Folkeparti, Christiansborg 1240 København K Telefon Telefax D Giv ansvaret tilbage til borgerne et burde være en menneskeret at have ansvar for sit eget liv. Som borger og familie bør man frit kunne foretage valg og selv stå til ansvar for dem, også selv om det ikke nødvendigvis gavner ens sundhedstilstand, økonomiske formåen, personlige omdømme eller andre grunde, som et flertal i Folketinget anser for forkert eller ufornuftigt. Det afgørende må være, at man ikke foretager handlinger, der går ud over andre eller deres ret til den samme frihed. Men vi lever i en tid, hvor samfundets moraliseren og ikke mindst regeringens trang til regulering i den grad truer med at tage ansvaret fra borgerne. Partierne bag den røde regering har planer om at regulere borgernes liv mere end nogensinde. Ifølge dem selv, fordi de har opskriften på det gode liv. Således har de nuværende regeringspartier foreslået alverdens forbud de sidste år, fordi borgerne og virksomhederne i deres øjne ikke selv kan træffe fornuftige valg. Nogle af forslagene er helt absurde, som eksempelvis forbud mod at pædagoger og sygeplejersker bruger deodorant, at der ikke må være mængderabat på slikposer, at der ikke må serveres almindeligt mad kun økologiske produkter i daginstitutioner og plejehjem, at unge ikke må bruge solarium, at der ikke må følge legetøj med et happy meal, at butikkerne ikke må sælge slik ved kassen, at lakridspiber skal forbydes samt at cigaretpakkerne skal gemmes væk under disken, så kunderne ikke kan se dem. Fratagelsen af ansvaret gælder også familiernes ret til selv at fordele barselsorloven. Her vil regeringen bestemme, hvordan orloven skal disponeres mellem forældrene. Øremærket barselsorlov til den ene eller anden forældre tilsidesætter familiernes ret til at planlægge deres liv, som de finder bedst. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt. Også virksomhederne rammes af regeringens korstog mod ansvar. Den private ejendomsret sættes ud af kraft, når virksomhederne ikke selv frit kan sammensætte deres bestyrelser, fordi regeringen vil have kønskvoter frem for kompetencer som indgangsbillet til bestyrelseslokalerne. Listen over forslag fra regeringspartierne til forbud og regler, der tager ansvaret og det frie valg fra borgerne, er alenlang. Hertil kommer regulering via skatter og afgifter. Det er på tide, at vi sætter en stopper for den udvikling. Der er brug for et opgør med den overdrevne regulering. Vi må have sat gang i en frihedsproces, hvor vi giver ansvaret og det frie valg tilbage til borgerne. Det skal ske ved et stop for unødig regulering og tilbagerulning af de mest tåbelige regler. I stedet skal vi bruge kræfterne på oplysning til borgerne, så de kan træffe kvalificerede og bevidste valg. Så må den enkelte borger selv foretage sine valg og vælge sin egen livsførelse. Det er det enkelte menneskes eget ansvar, og det ansvar vil vi konservative styrke. Lars Barfoed Design og layout Morten Svendsen Aller Client Publishing Allercp.dk Forsidefoto Scanpix Tryk PR Offset Aps Adresseændringer sendes til 2 Politisk Horisont

3 tekst rene gyldensteen foto das büro indhold Indhold april 2011 Giv ansvaret tilbage til borgerne 2 Lars Barfoeds leder Forandring kræver opbakning 4 Med formanden på turné Græsrødder på hårdt politisk benarbejde 6 Vælgerforeninger laver partiprogram Grænser for EU 8 EU-partiprogramkonference med nye input Vi skal vinde valg 10 Interview med næstformand Finn Poulsen C for Christiansborg 12 Alle ansatte samlet i nyt sekretariat Festival for politiske nørder 13 Folkemøde på Bornholm Til kamp for den personlige frihed 14 Interview med Brian Mikkelsen Grundlovsmøder 16 Oversigt over Grundlovsmøderne Kryds & Tværs 17 Hjernegymnastik på højt niveau Opslagstavlen 18 Nye formænd for KU og DKS Indkaldelse til Landsråd 19 Landsråd i Herning Politisk Horisont 3

4 mission formandsturné reportage Forandring kræver opbakning Faderen var sømand, og nu har Lars Barfoed med et nyt konservativt kompas sat kursen for partiet. På partiformandens turné rundt i landet mødte han forandringsvilje blandt medlemmerne og det tegner godt for fremtiden. Det er ikke den stærkeste der overlever, ej heller den mest intelligente, men den der er bedst til at forandre sig. Citatet er Charles Darwins men partiformand Lars Barfoed har taget evolutionsforskerens ord til sig. Det Konservative Folkeparti skal fornyes, operationen er i fuld gang og skal den lykkes, kræver det mod, hårdt arbejde og evne til forandring. Det budskab var helt centralt, da Lars Barfoed i løbet af februar og marts turnerede landet rundt for at fortælle medlemmerne om den strategiske udvikling, som partiledelsen har sat i gang. Nu skal mennesket i centrum. Nok er økonomien vigtig, men moralske udfordringer og sociale målsætninger skal fylde mere i konservatives politiske fortælling. Samtlige storkredse fik besøg, og mere ca medlemmer deltog ved møderne. Interessen var så stor, at mødet flere steder måtte flyttes til større lokaler. I Kolding lagde designskolen lokaler til, i Hadsten mødte medlemmerne partiformanden i Kulturhuset, mens storkredsmødet i København fandt sted på Den Sociale Højskole. Tiden er til forandring, også når partiet holder møder. Vi skal tale mere om mennesker ikke kun om milliarder. Vi skal have sociale målsætninger og ikke kun økonomiske. Vi skal beskæftige os med moralske udfordringer. Sådan opsummerede Lars Barfoed på turneen sin vision for den konservative profil, der ved hjælp af et nyt konservativt kompas skal føre partiet ind i fremtiden. Sømandssøn sætter kompasset Vi skal udvikle ny politik, ny kommunikation, en ny organisation og nye talenter men værdierne bliver de samme. Uanset tidernes forandring vil det være kampen for personlig frihed og ansvar, det private initiativ og et stærkt fællesskab, der kendetegner Det Konservative Folkeparti, understregede Lars 4 Politisk Horisont

5 tekst rene gyldensteen foto das büro Barfoed på medlemsmøderne. Her var partiformanden hver gang ledsaget af en kollega fra folketingsgruppen. Selv gav Lars Barfoed sin personlige historie om, hvorfor han er konservativ. Partiformanden er født på Frederiksberg og var blot få uger gammel, da hans mor tog ham med til udlandet. Rejsen gik til Genova i Italien, hvor faderen, der var sømand, lå til kaj med sit skib og her så sin søn for første gang. Familien var et vigtigt samlingspunkt, og da Lars var syv år, blev lejligheden skiftet ud med et parcelhus i Rødovre. På den lokale skole fik fire af kammeraterne fra 1. klasse en afgørende rolle i Lars Barfoeds liv. Gennem årene har de fulgt hinandens liv, og der er knyttet et tæt venskab mellem de fem Rødovre-drenge og deres familier. For Lars er omdrejningspunktet hans tre voksne børn, Martin, Maria og Mathias, og hustruen Vibeke. Når det politiske arbejde tillader det, nyder han fritiden i huset på Langeland. tekst peder e. jepsen og lone vibe nielsen foto thomas behrndtz og konservative Samtlige storkredse fik besøg, og alle medlemmer har haft mulighed for at komme med deres input til forandringsprocessen. Opskrift på fremgang Men stærke værdier, nye politiske udspil og omstillingsparathed gør det ikke alene. Der er brug for masser af hårdt arbejde og opbakning fra baglandet, hvis de kedelige tal i meningsmålingerne skal ændres til et godt valgresultat ved kommunalvalget næste år og folketingsvalget, når det måtte komme, understregede formanden. Det store fremmøde og de mange input fra medlemmerne tegner godt, vurderer Lars Barfoed, der selv fik stort udbytte ud af mødet med græsrødderne. Så en lignende tur rundt i landet planlægges senere på året.. Her vil de konkrete politiske svar, der skal tegne profilen for partiet, blive lanceret. En, der var kommet til Hadsten med en forventning om at få et svar på, hvordan formanden vil vende partiet fra krise til fremgang, var Anders Iversen fra Århus Vælgerforening. Og han var mere fortrøstningsfuld efter mødet: Det er rart at se, at det er medlemmernes parti, og at ledelsen lytter til medlemmerne. Lars Barfoed leverede nok ikke hele løsningen, men han gav en god del af opskriften på, hvordan vi kommer videre. Og så var det spændende at få et indblik i, hvem Lars Barfoed er som person, hvorfor han er konservativ og hvad der har gjort ham til den rolige og fornuftige knejt, han er. Han er godt på vej og det er et godt værdisæt, han har med. Politisk Horisont 5

6 mission partiprogramkonference reportage Græsrødder på hårdt politisk benarbejde Landet over har partiforeningerne med stor ildhu givet sig i kast med at politikudvikle. Græsrødderne i Nordsjælland har arbejdet på tværs af vælgerforeningerne, bestyrelsen i Faaborg-Midtfyn har fået inspiration udefra, mens det i Ringkjøbing-Skjern har været en intern arbejdsproces i vælgerforeningen. Nu er trådene samlet, en ny høringsrunde skydes i gang, og lokalt er man klar til at tage endnu en tørn for at få sat sit præg på fremtidens konservative politik. De giver den fuld gas, kaster vilde ideer på bordet, brainstormer og udvikler så praktisk politik. Sådan går det til, når Kartellet i Nordsjælland jævnligt mødes for at udarbejde deres bidrag til nyt partiprogram. Umiddelbart lugter navnet af fagbevægelse og ublu konkurrence, men folketingskandidat Casper Strunge tøver ikke med at kalde arbejdsformen noget af det bedste politikudvikling, jeg har deltaget i. Kartellet, som vi kaldte os på Ringstedkonferencen, er lidt af en joke. Jeg ved godt, at navnet kan give negative associationer, men det er nok mest en hentydning til, at vi har arbejdet godt sammen på tværs af storkredsen. Så det kan jeg varmt anbefale til andre partifæller det er været meget spændende og givende, siger Casper Strunge. Nyt forum med stort udbytte De seneste par år har Kartellet, bestående af engagerede nordsjællandske græsrødder, sat politikudviklingen i faste rammer. Mindst en gang om måneden har knap et par håndfulde konservative entusiaster sat hinanden stævne til en kop kaffe eller en øl og masser af politisk debat. Oprindelig var ideen at komme med input til og sparre med K-ministre og ordførere, hvilket var meget udbytterigt, da Konservative var i regering, vurderer Casper Strunge. Så den politiske grundbasis var på plads, da partiledelsen bad græsrødderne om at komme med input til det partiprogram, som skal udstikke kursen for Det Konservative Folkeparti de næste mange år. Samtidig blev mødeaktiviteten fordoblet, så Kartellet med kun et par ugers mellemrum har mødtes på skift hos hinanden. Vi kender hinanden godt og har en høj fortrolighed. Så vi har talt og tænkt politik ud af boksen, men også gået meget systematisk til værks. Hver gang er en af os kommet med et oplæg inden for de omkring 10 politikområder, vi har budt ind på. Vi har smidt vilde tanker på bordet, givet dem nyt liv og undersøgt forslagene til bunds eksempelvis peger vi på konkret finansiering. Vi fungerer som en slags lokal forankret konservativ tænketank, siger Casper Strunge. Statslig a-kasse gennem politisk vridemaskine Som et eksempel på et forslag, der har været gennem Kartellets politiske vridemaskine, nævner Casper Strunge udspillet om en statslig a-kasse. Inspireret af ATP, der har overtaget blandt andet lønudbetaling for alle kommuner, opstod tanken om at fjerne a-kasserne fra fagforeningerne og samle dem under en statslig a-kasse, som alle danskere så skulle være medlem af. Et forslag, Kartellet gerne så udmøntet som officiel konservativ politik, selv om Casper Strunge erkender, at det møder modstand fra partifæller. Vi ved godt, at langt fra alle synes om, at ordningen skal være obligatorisk. Omvendt vil det være langt billigere at administrere, så det kun vil koste den enkelte omkring 100 kroner om måneden eller cirka det halve af det, man i dag betaler i de billigste a-kasser. Faktisk fungerer en sådan ordning rigtig godt i Tyskland, siger Casper Strunge. I Nordsjælland er græsrødderne klar til endnu en omgang politisk benarbejde ved anden høringsrunde efter at have fået første indspark godkendt i langt de fleste vælgerforeninger i storkredsen. Og Kartellet er bestemt ikke mere lukket, end at andre partimedlem- Vi er ikke bundet af snærende ideologiske bånd, der forhindrer udvikling. Peter Eduard, Faaborg-Midtfyn 6 Politisk Horisont

7 tekst lone vibe nielsen foto magnus guldbrandsen Arbejdet med partiprogrammet 2011 Første høringsrunde på baggrund af folketingsgruppens debatoplæg januar Medlemskonference om partiprogrammet i Ringsted 13. marts EU-partiprogramkonference i Odense 23. april Partiprogrammet offentliggøres elektronisk til baglandet. 28. april Formandsmøde: Præsentation af høringsoplægget af Brian Mikkelsen Her ude hos os er det især erhvervsudvikling og uddannelse ikke mindst udvikling af folkeskole og gymnasier, der er i fokus. Jens Jørn Jacobsen, Ringkøbing-Skjern mer er velkomne, understreger han. Vi regner med at genoptage arbejdet og mødes jævnligt frem til næste høringsfrist i juni. Men det kræver, at man er klar til at yde en indsats, ellers er det svært at holde næsen i sporet, siger Casper Strunge. Sydfynsk enighed på tværs af generationer Samme melding kommer fra bestyrelsesmedlem Peter Eduard fra Faaborg-Midtfyn, der var en hyppig gæst på talerstolen ved partiprogramkonferencen i Ringsted. På Sydfyn har der fra begyndelsen været enighed om, at vælgerforeningens bestyrelse skulle stå som afsender af kredsens input til partiprogrammet og derfor være enige om indholdet. Og som i Nordsjælland havde man i Faaborg gode erfaringer med at arbejde bredere politisk end blot i bestyrelsesregi. Men arbejdet med partiprogrammet er så omfattende, at det kræver, at deltagerne forpligter sig til at yde en indsats, understreger han. Helt tilbage fra forrige kommunalvalg har vi haft succes med at holde cafemøder for en bredere kreds på en stykker med det mål at sikre en grøn, konstruktiv og konservativ indflydelse lokalt. Blandt andet var det næsten ordret vores oplæg, der blev realiseret ved den kommunale skolereform. I forhold til partiprogrammet har vi været otte mand heraf fire fra bestyrelsen og fire udpeget af bestyrelsen. For os har de konservative kerneværdier været i centrum fra start til slut. Vi begyndte med at læse bogen Det ordentligt menneske af historikeren Henrik Jensen og blev meget hurtigt enige om 20 værdier, som vi var fælles om, selv om gruppen repræsenterede tre generationer, siger Peter Eduard. Hav af muligheder Aller vigtigst af disse er nok den konservative grundide om at bevare det gode i individet og samfundet, fastholde stabiliteten og samtidig sikre en sund udvikling, vurderer Peter Eduard. Vi er ikke bundet af snærende ideologiske bånd, der forhindrer udvikling. Derimod kan vi til en hver tid se tingene an ud fra tankegangen om at bevare det, der fungerer godt og ændre det, der ikke virker. Det giver os et kæmpestort råderum og et hav af muligheder for nytænkning i en hver given situation. Maj 3 møder om partiprogrammet kl , Hovedstadsområdet, trekantsområdet og Midtjylland 18. juni 2. høringsrunde afsluttes. 22./23. august Møde i Hovedbestyrelsen, hvor partiprogrammet skal endeligt indstilles til landsrådet i september. sepember endelig partiprogram vedtages. Faktisk burde folk flokkes om os i disse krisetider, hvor der er brug for at gøre tingene på nye måder. Så vi er også klar til at kaste os konstruktivt over det nye udkast til partiprogram, siger Peter Eduard. Også i Ringkjøbing-Skjern har de konservative grundværdier været helt centrale ikke mindst tanken om at ændre for at bevare. Her er det vælgerforeningen, der alene har stået for arbejdet med partiprogrammet med særligt fokus på erhvervsudvikling, iværksætteri, folkeskole og gymnasieuddannelse, forklarer sekretær Jens Jørn Jacobsen. Bestyrelsen har holdt to-tre møder om partiprogrammet resten af arbejdet er foregået per -korrespondance. Her ude hos os er det især erhvervsudvikling og uddannelse ikke mindst udvikling af folkeskole og gymnasier, der er i fokus. Blandt andet så vi gerne et opgør med taxametersystemet, som for os at se er roden til meget ondt, siger Jens Jørn Jacobsen, der også gerne ser, at andet udkast til partiprogrammet bliver mere konkret og derved lettere at gå til. Det endelige partiprogram vedtages i september på partiets landsråd. Læs mere på konservative.dk/partiprogram. Politisk Horisont 7

8 mission eu partiprogramkonference reportage Der blev vendt mange konstruktive ideer på partiets partiprogramkonference om EU, der blev holdt i Odense den 13. marts Grænser for EU Konservative vil ikke opfattes som jubeleuropæere. EU-forbeholdene skal væk, men Konservative vil sige klart fra på de områder, hvor EU bevæger sig i retning af unødig centralisering, direkte skatter og protektionisme. Det var budskabet på partiets EU-konference i Odense. Europa er midt i en dyb økonomisk krise. De europæiske lande kæmper med høj ungdomsarbejdsløshed, store velfærdspolitiske prioriteringsproblemer og en dalende europæisk konkurrencekraft. Konservative mener, at de store udfordringer kalder på europæisk handlekraft og mod til at træffe beslutninger. Men fra dansk side skal man sige fra, når det europæiske fællesskab bevæger sig i retning af unødig centralisering. Så klart var budskabet fra deltagerne på Det Konservative Folkepartis EU-konference. Konservative er glade for EU, men vi vil ikke opfattes som jubeleuropæere. De danske forbehold skal afskaffes, og så skal EU fremover koncentrere kræfterne om sikkerhed, vækst og velstand, og holde sig fra alt muligt andet, hvis det står til Konservative. Vi skal værne om de områder, hvor EU har en berettiget indflydelse. Men vi skal også turde sige klart fra, når EU fremsætter lovgivning, som ikke fremmer økonomisk vækst og velstand, siger europaordfører Lene Espersen. Nej tak til EU-skatter Forslaget fra flere EU-medlemslande om en europæisk skat på finansielle transaktioner den såkaldte tobinskat vækker bekymring hos Konservative. Direkte skatter ned i EU-kassen er ikke en idé, der får opbakning blandt de konservative medlemmer. Vi skal være skeptiske, når medlemslande i EU arbejder for tobinskat, protektionisme og ultranationalistiske strømninger. Her skal vi kæmpe frihedens sag, og være et af de lande, som bærer EU i den rigtige retning, siger Bendt Bendtsen, medlem af Europaparlamentet. 8 Politisk Horisont

9 tekst rene gyldensteen foto das büro tekst og foto simon fredsted nørrelykke Professor Svend Erik Hougaard Jensen tog den europæiske gældskrise under kærlig behandling i sit oplæg. Der skal styr på økonomien, kontrol med det offentlige forbrug og gælden skal nedbringes. EU partiprogramkonference i Odense Tirsdag d. 13. marts tilbragte godt 70 EU-interesserede konservative medlemmer en debatfyldt eftermiddag i Rosenbæk-huset i Odense. På programmet var bl.a. professor Svend Erik Hougaard Jensen, som startede konferencen med et spændende oplæg om muligheden for at løse den europæiske gældskrise. Også partiets EU-ordfører Lene Espersen og europaparlamentsmedlem Bendt Bendtsen deltog i konferencen med oplæg og paneldebat. Dagens vigtigste emner: Euroen Konkurrencekraft Ungdomsarbejdsløshed Kulturelle værdier Protektionisme Frit marked Energieffektivitet Miljø Patenter Vi skal værne om de områder, hvor EU har en berettiget indflydelse. Men vi skal også turde sige klart fra, når EU fremsætter lovgivning, som ikke fremmer økonomisk vækst og velstand. Europaordfører Lene Espersen Nicki Ottevig - "Det er vigtigt, at vi har fokus på fælles uddannelse og vores fælles fremtid." Ifølge de Konservative har EU en afgørende og central betydning for danske arbejdspladser, for fred og sikkerhed, for den internationale grænseoverskridende kriminalitet samt en lang række hverdagsting såsom lavere priser på mobiltelefoni og flybilletter. Den del af det europæiske samarbejder møder stor opbakning i partiet. Derimod lægges der i højere grad op til at hive i håndbremsen, når for eksempel EU- Kommissionen stiller lovforslag, som vil flytte beslutningerne væk fra borgerne og ned til Bruxelles. Det samme gør sig gældende for de forslag, som partiet mener, vil forringe konkurrenceevnen og begrænse friheden. Vi er kritiske EU-tilhængere, som gerne vil samarbejdet i EU. Men der skal også sættes grænser for EU. Det gælder både kulturelt, geografisk og økonomisk, siger Franz Rohde, medlem af Konservative på Nordfyn. EU-debatten i Odense vidnede om et stort medlemsengagement i europapolitikken. Meldingen fra deltagerne er, at det nye partiprogram gerne skulle afspejle balancen i den konservative holdning til EU-samarbejdet ud fra en positiv og konstruktiv tilgang til det europæiske fællesskab. Barbara Engelstoft - "Den politiske magt ligger i dag internationalt, så vi er nødt til at være proaktive på det europæiske plan." Politisk Horisont 9

10 mission finn poulsen interview Partiets næstformand, Finn Poulsen (tv), arbejder hårdt sammen med partiets øvrige ledelse på en ny strategi for organisationen. Vi skal vinde valg Der arbejdes hektisk i kulisserne bag partiet. En af dem, der løber stærkest, er partiets næstformand Finn Poulsen. Han har ansvaret for at forny hele partiorganisationen. Hans budskab er klar tale: Vi skal vinde valg. Når du møder Finn Poulsen første gang, er du ikke i tvivl. Han er jyde med stort J. Lun, stilfærdig, velovervejet uden behov for de store armbevægelser og stålfast med benene solidt plantet på den jyske hede. Derfor er det også uden at blinke med øjnene, at han tørt konstaterer: Partiet har de sidste 20 år forsømt at udvikle sig. Vi har stadig en organisation, som er bygget til, at vi har regeringsmagten og medlemmer. Sandheden er blot, at vi ikke har nogen af delene. For at tilpasse partiet til virkeligheden, præsenterede han sammen med partiets forretningsudvalg et bud på en ny strategi for partiets hovedbestyrelse, hvor organisationen skal optimeres til at vinde valg. Det svære er ikke at være enig i målet om, at vi skal vinde valg. Der, hvor skoen trykker, er, når du skal kigge indad og spørge dig selv, om du selv bidrager tilfredsstillende til at nå det mål, siger Finn Poulsen med et smil på læben. Ifølge Finn Poulsen er partiorganisationen slet ikke gearet til den performancekultur, hvor man hylder dem, der kan og gør. Det er blandt andet derfor, at vi foreslår en række kontroversielle, men absolut nødvendige forbedringsforslag, som vil bringe partiet ind i nutiden og ud af fortiden, siger Finn Poulsen. Færre, men bedre kandidater Finn Poulsens stålsathed bygger på en klar vision i partiets ledelse. 10 Politisk Horisont

11 tekst rene gyldensteen foto das büro tekst peter mark lundberg foto konservative Vi skal være det borgerlige Danmarks foretrukne valg. Sådan er det i resten af Europa sådan bliver det i Danmark, siger Finn Poulsen. For at nå målet, er det nødvendigt at ændre partiets vedtægter, mener Finn Poulsen. I dag skal alle vælgerforeninger ifølge vedtægterne opstille sin egen folketingskandidat. Det er uanset, om man lokalt selv tror på de mennesker, man stiller op. Det er jo spild af ressourcer, og vi vildleder en lang række håbefulde mennesker, som knokler for at komme på Tinge som vi ikke selv tror på. Det er at bruge ressourcerne forkert, siger Finn Poulsen. Til at illustrere pointen bruger Finn Poulsen beregninger fra hovedkontoret, der viser, at halvdelen af partiets kandidater kun bidrager med 8 pct. af stemmerne. Når man sammenligner Konservative med de øvrige partier, så bidrager den sidste halvdel af partiets kandi- Vi ved godt, at det i dag kræver star quality at blive valgt til folketinget. Og når vi ved det, skal vi så ikke indrette os efter det? spørger Finn Poulsen. Tænk om at vi gik sammen og målrettet arbejdede på faktisk at få valgt de mennesker, vi stiller op." dater procentvis med langt færre stemmer end de tilsvarende hos de andre partier. Derfor er Finn Poulsen glad for den arbejdsomhed og vilje til forandring, som både partiets hovedbestyrelse og vedtægtsrevisionsudvalg udviser. Vi ved godt, at det i dag kræver star quality at blive valgt til folketinget. Og når vi ved det, skal vi så ikke indrette os efter det? spørger Finn Poulsen retorisk. Han mener, at omkring 5 kandidater pr. storkreds er optimalt med partiets størrelse i dag. Tænk om vi gik sammen og målrettet arbejdede på faktisk at få valgt de mennesker, vi stiller op. Det er vores fælles ansvar at skabe vindere og vinde valg, siger Finn Poulsen. Samler kræfterne Jeg er bekymret for partiets fremtid som alle andre. Vores tabermærkat skal afløses af pionerånd, dynamik og et parti i fremgang. Til det formål skal vi specialisere os. Det gør vi ved at målrette hele organisationen, så alle kender sit fokus og ansvarsområde. Eksempelvis bør vælgerforeningerne tilrettelægge de kommunale valgkampe og specialisere sig heri mens storkredsene skal styrkes til at lave folketingsvalgkamp. Ligesom vi ser det i andre partier af vores størrelse, siger Finn Poulsen. Næstformanden er ikke bekymret for bredden i partiet, selv om man reducerer antallet af folketingskandidater. Naturligvis skal vi have respekt for den frivillige arbejdsindsats og for ildsjælene. Men genrejsningen af partiet står over alt andet. Vi skal hylde dem, der gør noget godt, og ikke dem, der blot har en titel. Derved kan vi tiltrække spændende talenter, både organisatorisk og politisk. Det kræver, at vi skaber en klar struktur, hvor vi ærligt kan sige til hinanden: Det her er dit ansvar og du gør det ikke godt nok, siger Finn Poulsen, der mener, at tiden er til at skabe et parti med plads til de mennesker, der har evnerne og som kan vinde valg på alle niveauer. Målene for den ny partiorganisation Optimere organisationen i forhold til at vinde valg. Sikre hurtige, solide og konsistente beslutninger. Forenkling og større frihed. Prioritere ressourcerne til de vigtigste opgaver. Understøtte og synliggøre handlekraft. Færre og styrkede tillidsposter. Tydeliggørelse af kompetencer og ansvar. Politisk Horisont 11

12 partiets nye lokaler tekst lone vibe nielsen foto peter mark lundberg interview Generalsekretær Martin Dahl er sammen med resten af medarbejderstaben glade for de nye rammer på Christiansborg. C for Christiansborg Konservative har fået ny adresse, nyt telefonnummer og ny energi. Det Konservative Folkepartis karakteristiske hvide domicil i Nyhavn blev afhændet sidste år, og partiet har nu som flere andre partier valgt at samle kræfterne på Christiansborg, hvor hovedkontoret er flyttet til umiddelbart efter årsskiftet. Lyse lokaler på 3. sal lige over Statsministeriet udgør nu Det Konservative Folkepartis hovedsæde. Generalsekretær Martin Dahl lægger ikke skjul på, at de økonomiske konsekvenser af det skuffende folketingsvalg i september er en medvirkende årsag til, at organisationen nu er blevet samlet på Christiansborg, hvor folketingsgruppens medarbejdere har haft til huse i en årrække. Vi havde før valget besluttet at flytte til mindre lokaler, og Nyhavn var solgt. Vi stod i en situation, hvor vi desværre måtte sige farvel til en del medarbejdere. Men samtidig fik vi faktisk mulighed for på en gang at styrke organisationen, komme tættere på det politiske centrum og få samlet alle ansatte under ét tag. Så de nye tider har skabt ny energi og synergi. Nok er vi nu væsentlig færre medarbejdere. Til gengæld har vi fået kortere beslutningsveje, hvor medarbejderne nu kan arbejde på tværs på en mere hensigtsmæssig måde, siger Martin Dahl. Den nye struktur har styrket samspillet mellem politikerne og partiorganisationen og alle medarbejdere har fingeren på pulsen på det organisatoriske og politiske arbejde i forhold til hovedopgaven at få styrket den konservative sag, pointerer han. Som et eksempel fremhæver generalsekretæren den formandsturné, som Lars Barfoed har været på her i foråret. Her har vi klart mærket, hvordan det i forhold til såvel planlægning og som indhold har været en fordel og mere smidigt at kunne trække på både vores organisationsafdeling og vores politiske afdeling. Meget glider bare lettere i hverdagen, når man sidder samlet, siger Martin Dahl og nævner blandt andet udvidet it-service og lettere adgang til større mødelokaler. Senest har hovedbestyrelsen holdt møde her i huset. Omvendt er det nu ikke længere muligt lige at droppe uanmeldt ind fra gaden, som det var i Nyhavn. Medlemmer og andre er stadig meget velkomne til at kigge forbi til en snak og en kop kaffe, men på grund af de øgede sikkerhedsforanstaltninger i Folketinget skal man først slå på tråden og få en aftale, siger Martin Dahl. Telefonnummeret er nyt men telefontiderne uændrede. Man kan sagtens besøge os, så skal vi bare vide det, understreger generalsekretæren. Ud over Konservative har også Radikale, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Socialistisk Folkeparti partikontor på Christiansborg. 12 Politisk Horisont

13 tekst peter mark lundberg foto konservative politisk festival folkemøde Sidste års politikerfestival på Bornholm var pakket med 250 events på fire dage. Her er det Lars Barfoed, som stjæler mediebilledet med et Barfoeds-tryk. Folkemødet danner bro. Sidste år blev partiets lokale kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine van Sabben temmelig overrasket, da Sveriges finansminister Anders Borg pludselig kiggede forbi. Festival for politiske nørder i folkelige rammer Allinge lægger igen i år havn til Konservative, når partiet sammen med resten af den politiske verden indtager Bornholm fra d juni 2012 til en politisk festival for nørder. Det politiske folkemøde på Bornholm er nørderi. Nørderi for alle, hvor hjertet banker for politik. Det er en form for fætterkusinefest, der samler Christiansborg, pressen og den gigantiske undergrund af lobby- og interesseorganisationer i en lille by på Bornholms nordkyst. Men det unikke ved Folkemødet er, at det er åbent for alle. Folkemødet er blevet et enestående element i den danske offentlige debat, hvor alle samfundsgrupper kan samles og på tværs udveksle synspunkter. Ligesom den svenske pendant, der hver sommer holdes på Gottland, er Folkemødets formål at skabe rammerne for at demokratiet udvikles. Det gælder om at understøtte demokratiet gennem samtaler om samfundets udfordringer og muligheder. I folkelige rammer Det kan lyde tørt. Men heldigvis har Folkemødet udviklet sig til at være et eksperimentarium for nye mødeformer, anderledes politiske debatter og happenings af alle slags. Der er plads til at prøve lidt mere af, end man gør til hverdag i Christiansborg-miljøet. Det betyder, at man i løbet af de fire dage oplever events af vidt forskellig karakter. For Det kan du forvente Folkemødet er et møde mellem politikere, interesseorganisationer, græsrodsorganisationer, samfundsdebattører og borgere. Alle arrangementer i programmet er: Åbne for alle Gratis Af samfundsrelevans afholdes inden for en radius af 500 m fra Allinge Havn Mere end 100 danske organisationer, partier, foreninger og virksomheder deltager. eksempel kan man pludselig opleve den hyggelige Høyers Iscafé blive omdannet til et ophedet debatforum mellem CEPOS og Greenpeace, alt imens Margrethe Vestager trækker forbi med sin cykel udenfor døren, og du hører genklangen af politisk avantgarderock fra Gæstgivergården rundt om hjørnet, hvor Politiken inviterer til socialisering og politiske dueller oftest til langt ud på natten. Det Konservative Folkeparti er stærkt repræsenteret og har en yderst populær stand i form af en 32 meter smuk skonnert med navnet Freia, som ligger til kajs midt i centrum af hele festivalen. Her bor partiets medarbejdere, ligesom skibet bliver brugt til events med partiets profiler. Man kan blandt andre møde hele folketingsgruppen samt europaparlamentsmedlem Bendt Bendtsen og klimakommissær Connie Hedegaard ved Folkemødet. Læs meget mere om Folkemødet på www. folkemødet.dk - og skal du med, anbefaler vi, at du allerede nu bestiller overnatninger og transport, da der er rift om pladserne på øen. Tag med til folkemødet FOF og Konservative arbejder på at tilbyde et program til folkemødet på Bornholm i form af en to dages Sommerhøjskole. Programmet vil inkludere særlige debatter, møder med politikerne og en festaften ombord på skonnerten Freia. Invitationer bliver udsendt fra partisekretariatet snarest. Politisk Horisont 13

14 mission brian mikkelsen interview Til kamp for den personlige frihed Konservative går til forhandlinger om den kommende skattereform med et klart mål om at få sænket det samlede skattetryk i Danmark. Den personlige frihed skal øges gennem lavere skatter, og kravet om skattelettelser er ufravigeligt, lyder den klare melding fra partiets skatteordfører Brian Mikkelsen. Det er reformernes år. Regeringen vil blandt andet gennemføre reformer af førtidspension, fleksjob, aktivering, kontanthjælp og ikke mindst en ny skattereform, der vil danne grundlag for skattebyrden mange år frem i tiden. I regeringsgrundlaget varsles en skattereform, der ikke har til formål at sænke det samlede skattetryk, men derimod kun at omlægge den nuværende beskatning. Reformen skal øge arbejdsudbuddet og indbringe yderligere tre milliarder kroner i statskassen. Ifølge regeringens udspil skal det ske ved at sænke skatten på arbejde og i stedet hæve skatter og afgifter andre steder. Verdens hårdest beskattede folkefærd har altså ikke udsigt til lavere skat med regeringens udspil. Men står det til Konservative, skal den kommende skattereform føre til lavere skatter for borgerne og et lavere skattetryk samlet set. Det skal lykkes at sænke skatterne. Høje skatter mindsker den personlige frihed, hæmmer den økonomiske vækst og svækker konkurrenceevnen. Det er så mange gode argumenter for at sænke skatten, at det til tider kan virke uforståeligt, at man ikke vil gøre det. Men vigtigst for os konservative er kampen for den personlige frihed. Det skal kunne 14 Politisk Horisont

15 tekst rene gyldensteen foto das büro tekst troels krog foto mads stahlschmidt Offentlige udgifter top 5 Danmark har verdens højeste offentlige udgifter Skattetryk top 5 Danmark har verdens højeste skattetryk 60% (Pct. af BNP) 50% (Pct. af BNP) 55% 45% 50% 40% 45% 35% 40% Danmark Frankrig Finland Belgien Sverige 30% Danmark Sverige Belgien Italien Frankrig Kilde: OECD's Economic Survey Denmark 2012 Kilde: OECD s Tax Statistics 2011 betale sig at arbejde, og vi skal kunne beholde flere af de penge, vi tjener, så vi selv kan bestemme, hvad vi vil bruge dem på. Derfor skal skatten ned, siger skatteordfører Brian Mikkelsen. Svære forhandlinger i vente Det konservative krav om skattelettelser er ufravigeligt. Dermed er der på forhånd lagt op til svære forhandlinger, men partiet står fast på, at det ikke vil medvirke til en reform, der fastlåser skattebyrden på det nuværende høje niveau mange år frem. Det standpunkt gælder, uanset om andre borgerlige partier måtte gå med i et forlig eller ej. Hvis andre partier vil hjælpe regeringen med en skatteomlægning, der cementerer verdens højeste skatter, må de selv forklare vælgerne det. Vi står fast på, at der skal ske en sænkning af den samlede skattebyrde. Ellers er vi ikke med, fastslår Brian Mikkelsen. Regeringen lagde ud med at hæve skatter og afgifter med fem milliarder kroner. Det har gjort, at buen er spændt til bristepunktet for især virksomhederne, der blev pålagt en stor del af den nye skatteregning fra Helle Thorning-Schmidt. Folketingsgruppens medlemmer er ofte på virksomhedsbesøg rundt omkring i landet. Her lyder opråbet, at de simpelthen ikke kan tåle flere skatter. Den advarsel vil vi ikke sidde overhørig. Skatter og afgifter på virksomheder skal også ned, siger Brian Mikkelsen. Pengene til skattelettelser vil Konservative finde ved effektiviseringer i den offentlige sektor, mådehold i det offentlige forbrug og målretning af de offentlige ydelser. Offentlige udgifter er eksploderet Noget af det mest gruopvækkende for Konservative er regeringens planer for at øge det offentlige forbrug. Regeringen har tænkt sig at bruge provenuet fra de samlede reformer på øgede udgifter til blandt andet velfærd og social indsats. Dette på trods af, at Danmark også i offentligt forbrug sætter en suveræn verdensrekord. De offentlige budgetter skrider år efter år, og i dag lægger de offentlige udgifter beslag på hele 58 pct. af samfundsøkonomien. De offentlige udgifter skal under kontrol. Det skal den budgetlov, som jeg selv tog initiativ til i min tid som økonomi- og erhvervsminister, være med til. Derfor er det en gal kurs, når regeringen lægger op til at øge det offentlige forbrug med provenuet fra reformerne. Skulle der komme en økonomisk gevinst, er det ikke staten, som skal tjene på det. Så mener vi, at det må komme borgerne til gode i form af lavere skatter, siger Brian Mikkelsen. Hvis andre partier vil hjælpe regeringen med en skatteomlægning, der cementerer verdens højeste skatter, må de selv forklare vælgerne det. Vi står fast på, at der skal ske en sænkning af den samlede skattebyrde. Ellers er vi ikke med. Brian Mikkelsen Politisk Horisont 15

16 . oversigt over grundlovsmøder 5. juni 2012 tekst mads trustrup Sted tid Talere København og omegn N. Sjælland Sjælland Fyn Sydjylland Østjylland N.jylland Frederiksberg Vælgerforening Restaurant Pilen, Pile Allé 14, 2000 Københavns Vælgerforening Kastellet, København Allerød Vælgerforening Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, 3450 Allerød Taastrup Vælgerforening Blåkildegård, Skolevej 54, Taastrup Rudersdal Konservative Vælgerforening Gl. Præstegårdshave, Stationsvej 32, 3460 Birkerød Gribskov Vælgerforening, Café Stejlepladsen, Nordre Havnevej 7, 3250 Gilleleje Vordingborg Vælgerforening. Iselingen Gods, Iselingen 1, 4760 Vordingborg Kalundborg Vælgerforening Lynggårdsstien 3, 4400 Kalundborg Holbæk Vælgerforening. Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Roskilde Vælgerforening Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde Faaborg-Midtfyn Vælgerforening og Fyns Storkreds, Svanninge Bakker, Odensevej 169, 5600 Faaborg Odense Vælgerforening Eventyrhaven Vejle Vælgerforening, Abrahamsens gård, Skovgade 27B, 7300 Jelling Fredericia Vælgerforening Madsby Legepark, v. scenen, Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia Aarhus Vælgerforening Varnapalæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C Favrskov Vælgerforening Kollerup Gods, Kollerupvej 2, 8370 Hadsten Hedensted og Horsens vælgerforeninger, Kongesalen, Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Brønderslev og Jammerbugt Vælgerforeninger, Slotshaven, Dronninglund Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund. Konservative i Thisted Ashøje Plantage, Ashøjvej, 7760 Hurup Thy tba Tba. Borgmester Jørgen Glenthøj, MF Per Stig Møller. Der kan købes 2 stk. højtbelagt smørrebrød til 125 kr., tilmelding til senest 28. maj. MF Per Stig Møller, Hjemmeside Tema: Hvad er den konservative fremtid? Ditlev Tamm, Professor i retshistorie, forfatter til Det Høje C Rasmus Jarlov, Tidligere MF, suppleant til folketinget. Folketingskandidater Rasmus Jarlov og Kurt Scheelsbeck, KU s EP-kandidat Nichlas Vind, Borgmester Michael Ziegler. Der sælges helstegt pattegris. Tilmelding til Kontakt: Kurt Scheelsbeck, Gruppeformand Birgit Schjerning Poulsen, Folketingskandidat Mette Abildgaard og politisk ordfører Benedikte Kiær. Københavns Politikor underholder. Der sælges vand, øl og vin. Kontakt: Ole Lomholt, / Stine Bosse. Kontakt: Lars Starck, Tba. Kontakt: Hernik Gyldenholm, MF Brian Mikkelsen. Kontakt: Ole Lauritzen, Bl.a. MF Brian Mikkelsen. Spisning fra kl , tapas til 115 kr. Kontakt: Ane Jette Jacobsen, Regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard, Byrådsmedlem Carsten Wickmann Kontakt: Keld Holm, Direktør for Odense teater Michael Mansdotter, Folketingsmedlem Mai Henriksen og partiformand Lars Barfod. Der er mulighed for køb af øl og vand samt kaffe og kage. Kontakt: Kirsten Birkelund tlf Mai Henriksen, Steen Møller, Per Westergaard, chefredaktør Fyens Stifttiende. Der sælges drikkevarer, man er velkommen til at medbringe en frokostkurv. Kontakt: tlf eller bl.a. Byrådsmedlem og gruppeformand Dan Arnløv Jørgensen. Der kan købes drikkevarer. Helge Adam Møller. Bestyrelsen er vært ved kaffe, sodavand og kage. Stefan G. Rasmussen, MF Tom Behnke, Rådmand Marc Perera Christensen. Mad og drikke kan købes i Varnas restauration. Kontakt: Anders Andersen, Byrådsmedlem Charlotte Green, MF Tom Behnke, Folketingskandidat Niels Christian Selchau-Mark. Underholdning ved Hinnerup Garden. Kontakt: Knud Boye-Nielsen, Charlotte Sahl-Madsen. Kaffe og brød for 50 kr. Kontakt: Finn Andresen, MF Lene Espersen, Byrådsmedlem Daniel Rugholm. JP Licks jazzband underholder. Der kan købes pølser, øl og vand. Kontakt: Irene Bonde Tba. Find detaljer på Kontakt: Morten Krabbe, 16 Politisk Horisont

17 kryds og tværs Jeg er borgmester. Min kommune er identisk med Lars Barfoeds nye valgkreds. Hvem er jeg? Løsning fra Politisk Horisont nr Borgmester i Viborg Søren Pape og fhv. medlem af folketinget Tage Leegaard har samme uddannelse. Hvilket job er de skolet til at varetage? DIN ANNONCE HER? RING MORTEN KORNBECH BAGSVÆRD NETKRYDS.DK Når du har løst kryds og tværs'en kan du være med i konkurrencen om 2xgavekort på 200 kr. til Bog & Idé. Du skal blot indsende kodeordet til - husk at angive dine kontaktoplysninger. Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. Der trækkes lod blandt de indsendte svar d. 1. maj Vinderne får direkte besked. kryds & tværs Politisk Horisont 17

18 tekst foto søren mølgård tekst rene gyldensteen das büro opslagstavlen kort nyt Nye landsformænd i KU og DKS Både Danmarks Konservative Studerende (DKS) og Konservativ Ungdom (KU) har skiftet ud i toppen af organisationen og valgt ny landsformand. Hos DKS faldt valget på Maria Svejdal, Odense. Maria afløser formanden gennem tre år, Nicolaj Bang. Hos Konservativ Ungdom var der nyvalg af Kristoffer Bech, Gladsaxe. Han afløser Jens Salling, som havde siddet et år på posten. Tillykke til begge de nyvalgte. Maria Kristoffer Aktiviteter i 2012 April 21. Møde i Konservat ives uddannelsestænketank 28. Formandsmøde, København Maj Medlems møder om partiprogram Juni 5. Grundlovsmøder, hele landet (se side 16) Folkemøde t, Bornholm September Landsråd, Herning Kongrescente r 18 Politisk Horisont lemstur til Kom på med Bruxelles Juni ge Europaal vi bl.a. besø sk n re tu å P med hvor vi mødes Parlamentet, sen. Bendt Bendt mødes en, herunder Kommission e missær Conni med klimakom Hedegaard. Nato. er efter lmeldinger sk Åbning for ti n ld øje med di påsken, så ho mailboks. Informer os Er du flyttet, har skiftet adresse lignende, vil eller vi gerne have besked om de fortsat kan se t, så vi rvicere dig ko rrekt. Send en til konservative. dk med oplysn ingerne MitC i nye klæder Brugergrænsefladen på MitC er nu opdateret, så diverse menuer, nyheder osv. fra det tidligere hjemmeside-system er fjernet. Selve funktionaliteten er dog helt den samme som hidtil, dvs. man fortsat har adgang til relevante grupperum i henhold til sin rolle i organisationen, man kan tilmelde sig møder, man kan rette sine egne data m.v. Har du endnu ikke fået adgang til MitC, kan du hurtigt og enkelt bestille en adgangskode ved at sende en til konservative.dk med oplysning om fulde navn og gerne medlemsnummer. t os! Kontakariatet kan kret 37 Partise å tlf. nr. 33 p ag s d e s t r k o a t kont ag til d n a d m e, r ag og 16 og f 1 n kan m a e mell g 15. M ile til o 0 1 mellem is også e-ma gv iladnaturli ge ma dvanli aden sæ in : e s s re tive.dk Fungerer t? demokratie r t før påske ha Umiddelbar ed en rem er m m le alle med ladresse gistreret mai aspørgeskem en t modtage kerrs fo en a fr undersøgelse nibenhavns U gruppe fra Kø versitet. er i undersøpartiet deltag ve et retvigi at r gelsen fo det danske af sende billede n i får desude demokrati. V rde un af l de n adgang til de et D er r vedrør søgelsen de Folkeparti, så ve ti va er ns Ko or n har også st undersøgelse rfo op i V t. ie rt værdi for pa i an deltager drer til, at m derun vi og n, undersøgelse ole har fuld an streger, at al til d ol rh fo i nymitet både ts en og partie forskergrupp. organisation

19 Indkaldelse til landsråd Det Konservative Folkeparti indkalder hermed til Landsråd Landsrådet afholdes lørdag d. 29. september og søndag d. 30. september 2012 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning Dagsordenen for landsrådet fremsendes til alle tilmeldte og delegerede senest 8 dage før mødets afholdelse. Forslag til behandling på landsrådet skal være fremsendt til Hovedkontoret på senest den 29. juli 2012 kl Hovedkontoret fremsender særskilt invitation til alle medlemmer inden sommerferien. Vi glæder os til at byde velkommen til Landsråd 2012 i Herning

20 mission ID-nummer Hvor mange job kan du skabe med en skatte - reform? di.dk/jobskaberne

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Konservativ Ungdom til Det konservative Folkepartis Landsråd

Konservativ Ungdom til Det konservative Folkepartis Landsråd Konservativ Ungdom til Det konservative Folkepartis Landsråd Udgivet af: Konservativ Ungdoms Politisk Udvalg Har du 12 minutter har vi alt der er værd at vide om partiets Landsråd Endnu et år endnu et

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER Toprække UDFLYTNING SKAL STYRKE ARBEJDS- MARKEDET FOR HØJTUDDANNEDE UDEN FOR DE STORE BYER Den 27. januar besøgte 30 medlemmer af REG LAB Christiansborg til en

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne.

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. 2. maj 2011 For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. Vi håber, at I vil være med til at støtte op om annoncekampagnen. Derfor

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. I Tønder Kommune. Beretning for året 2011. v/ formanden Niels Chr. Winum

Det Konservative Folkeparti. I Tønder Kommune. Beretning for året 2011. v/ formanden Niels Chr. Winum Det Konservative Folkeparti I Tønder Kommune Beretning for året 2011 v/ formanden Niels Chr. Winum Kære medlemmer, endnu et år har vi lagt bag os, og et helt nyt frisk år ligger foran os. Et år som nok

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Vores Stemme marts 2010

Vores Stemme marts 2010 Vores Stemme marts 2010 Kære ven Folketingsvalget rykker nu for alvor nærmere. I sidste uge mødtes Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt til en sjælden politisk duel normalt vil Lars Løkke ikke

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed

Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed Troværdighedsundersøgelsen 2014: Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed Både statsminister Helle Thorning-Schmidt og oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen må se langt efter danskernes

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti.

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Beretning 2013 for Konservative i Svendborg 2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Noget er ændret, noget er ikke faldet helt på plads, nogle medlemmer har ikke

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Radikale hylder grundlovsdag

Radikale hylder grundlovsdag 1. juni 2010 Radikale hylder grundlovsdag Se her, hvor radikale folketingsmedlemmer holder taler og hylder grundlov, demokrati og folkestyre på grundlovsdag. Danmark har ingen egentlig nationaldag, men

Læs mere