Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning S312

2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige tilbud, nyheder og konkurrencer på Besøg hvis du har brug for produktsupport. Betjeningssymboler Følgende symboler kan forekomme i denne brugervejledning: > Brug navigeringstasten til at rulle og vælge med Tryk på den midterste valgtast Tryk navigeringstasten op Tryk navigeringstasten ned Tryk navigeringstasten til venstre Tryk navigeringstasten til højre Bemærk Tip Advarsel Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. 2

3 SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren og batteriet, inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. Se Kontakter på side 27. PIN-kode (SIM-kortlås) Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Se SIM-kortlås på side 35 vedrørende brug af SIM-kortlåsen eller ændring af PIN-koden. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 35. 3

4 Hukommelseskort Telefonen understøtter et hukommelseskort af typen Memory Stick Micro (M2 ), der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse i andre kompatible enheder. Du kan flytte indhold mellem hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Se Underholdning på side 14 og Trådløs Bluetooth -teknologi på side 30. Sådan isættes et hukommelseskort 1 Fjern bagdækslet. 2 Tag batteriet ud. 3 Isæt hukommelseskortet, så de guldfarvede kontakter vender nedad. Sådan tages et hukommelseskort ud 1 Fjern bagdækslet. 2 Tag batteriet ud. 3 Tryk på kanten af hukommelseskortet for at frigøre og fjerne det. 4

5 Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Sådan oplader du batteriet 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så strømsymbolet på opladeren vender opad. Det tager ca. 3,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at få vist opladningsstatus på skærmen. 2 Vip stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren. Det kan tage et par minutter, før batteriikonet vises på skærmen. Telefonen kan anvendes under opladningen. Du kan når som helst oplade batteriet. Det tager op til 3,5 timer. Batteriet bliver ikke beskadiget, selvom opladningen afbrydes. 5

6 Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. 3 Vælg OK, hvis du vil bruge opsætningsguiden. Tryk på, hvis du vil rette en fejl, mens du indtaster PIN-koden. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. Nu er telefonen klar til brug. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. 6

7 Skærmikoner Netdækning Batteristatus Netdækning Netsøjlerne viser styrken af GSM-nettet i dit område. Gå til et andet sted, hvis du har problemer med at ringe op, og dækningen er dårlig. Ingen netdækning betyder, at du ikke er inden for et nets rækkevidde. = God netdækning = Gennemsnitlig netdækning Batteristatus = Telefonens batteri er fuldt opladet = Telefonens batteri er tomt Batteriet tappes gradvist for strøm, når telefonen aflades. 7

8 Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Mistede opkald Håndfrit udstyr tilsluttet Telefonen er indstillet til lydløs SMS modtaget MMS modtaget modtaget Ordbogsforslag er aktiveret Talemeddelelse modtaget Igangværende opkald FM-radioen spiller Alarm aktiveret Bluetooth-funktionen aktiveret 8

9 Telefonoversigt 1 Højttaler 2 Skærm 3 Valgtaster 4 Opkaldstast 5 Tast til genvejsmenu 6 Midterste valgtast 7 Navigeringstast 8 Tastelås Volumentast, taster 9 til digital zoom 10 Videooptagertast 11 Slut-tast, afbrydertast 12 Kameratast 13 C-tast (Slet) 14 Hovedkamera Stik til oplader, håndfrit 15 udstyr og USB-kabel

10 Taster Tast Funktion Gå til hovedmenuen eller de markerede elementer Skift mellem menuerne og fanerne Vælg indstillinger, der vises på skærmen lige over tasterne Slet elementer billeder, lyde og kontakter Genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem Tryk for at aktivere kameraet fra standby Tryk for at aktivere videooptageren fra standby Tryk for at foretage et opkald, når telefonnummeret er indtastet Tænd eller sluk telefonen 10

11 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan navigeres i telefonmenuerne 1 Vælg Menu fra standby. 2 Brug navigeringstasten til at flytte mellem menuerne. Sådan skiftes mellem fanerne Tryk navigeringstasten til venstre eller højre. Sådan går du et niveau tilbage i menuen Vælg Tilbage. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede fra standby. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Sådan afsluttes en funktion Tryk på. 11

12 Menuoversigt PlayNow * Internet* Underholdning Webside, Indtast URL-adr., Bogmærker, Oversigt, Gemte sider, Internetindstill. Onlinetjenester*, Spil, TrackID, Videoafspiller, Optag lyd Kamera Meddelelser Skriv ny, Indbakke, , Kladder, Udbakke, Sendte medd., Ring talemedd., Skabeloner, Indstillinger Musikafspiller Filhåndtering** Kontakter Musik, Kameraalbum, Billeder, Videoer, Anden Ny kontakt FM-radio Opkald** Alle Besvarede Udgående Mistede opkald Alarm, Programmer, Kalender, Opgaver, Organizer Synkronisering*, Timer, Stopur, Lygte, Regnemaskine 12

13 Indstillinger** Generelt Profiler Tid og dato Telefonens sprog Genveje Flytilstand Sikkerhed Tlf.status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Opkald Hurtigkald Viderestil opkald Håndter opkald Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Forbindelse Bluetooth USB Synkronisering* Mobilnet Internetindstill. * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side

14 Underholdning Musikafspiller Sådan afspiller du musik 1 Vælg Menu > Musikafspiller > Indstill. > Min musik > Numre fra standby. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. Der er flere måder at betjene musikafspilleren på: Tryk på for at stoppe musikafspilningen. Tryk på eller for at skifte mellem numre. Tryk på eller, og hold den nede, for at spole hurtigt frem eller tilbage. Tryk på eller for at bladre gennem numrene på den aktuelle afspilningsliste. Vælg Tilbage for at gå til hovedmenuen. Tryk på for at afslutte. Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere dine musikfiler. Sådan oprettes en afspilningsliste 1 Vælg Menu > Musikafspiller > Indstill. > Min musik > Afspilningslister > Ny afspil.liste > Tilføj fra standby. 2 Indtast et navn, og vælg OK. 3 Gå til et nummer, og vælg OK. Sådan føjes et nummer til en afspilningsliste 1 Vælg Menu > Musikafspiller > Indstill. > Min musik > Afspilningslister fra standby. 2 Gå til en afspilningsliste, og vælg Åbn > Indstill. > Tilføj medie. 3 Gå til et nummer, og vælg OK. 14

15 Sådan fjernes et nummer fra en afspilningsliste 1 Vælg Menu > Musikafspiller > Indstill. > Min musik > Afspilningslister fra standby. 2 Gå til en afspilningsliste, og vælg Åbn. 3 Gå til et nummer, og vælg Indstill. > Slet > Ja. PlayNow Med PlayNow kan du få vist, købe og hente musik via internettet. Du kan finde PlayNow i Menu > PlayNow. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Temaer og ringesignaler på side 32. TrackID TrackID er en tjeneste, der anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter titel, kunstner og albumnavn for et nummer, der afspilles via en højttaler eller i radioen. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Temaer og ringesignaler på side 32. Kontakt tjenesteyderen for at få oplysninger om priser. Sådan søger du efter oplysninger om en melodi Vælg Menu > Underholdning > TrackID > Start fra standby, mens du hører en melodi via en højttaler. Vælg Indstill. > TrackID, mens radioen spiller. 15

16 Sådan overføres filer i masselagringstilstand Enheder uden flytbart lager Dvd/cd-rw-drev (D:) Dvd-drev (E:) Telefon (F:) Telefonhukommelse Flytbar disk (G:) Hukommelseskort 1 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 2 Telefon: Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > USB > Masselager fra standby. 3 Computer: Vent, indtil telefonens hukommelse og hukommelseskortet vises som eksterne diske i Microsoft Windows Stifinder. 4 Computer: Dobbeltklik på Min computer-ikonet på skrivebordet. 5 Computer: Dobbeltklik på ikonet, som angiver din telefon, under Enheder med flytbart lager i vinduet Denne computer for at få vist mapperne i telefonens hukommelse og på memory stick en. 6 Computer: Kopier og indsæt din fil, eller træk og slip den til en mappe på din computer, i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. 16

17 Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under overførslen, da det kan beskadige hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Du kan ikke få de overførte filer vist i telefonen, før USBkablet er taget ud af telefonen. Højreklik på ikonet for den flytbare disk i Windows Stifinder, og vælg Skub ud for at tage USB-kablet ud på en sikker måde. Videoafspiller Sådan afspilles en video 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til en video, og vælg Vis. Sådan stoppes afspilningen af en video Tryk på. Sådan genoptages afspilningen af en video Tryk på. Sådan afsluttes videoafspilleren Tryk på. 17

18 Radio Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Din telefon har en radio, og det håndfri udstyr fungerer som antenne. Sådan lyttes til radio 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 Vælg Menu > FM-radio fra standby. Sådan søges der efter FM-radiokanaler Tryk på eller, og hold den nede, mens radioen spiller. Sådan gemmer du en FM-radiokanal 1 Vælg Indstill. > Gem. 2 Vælg en position. Sådan vælges en gemt FM-radiokanal 1 Vælg Indstill. > Kanaler, mens radioen spiller. 2 Vælg en radiokanal. Sådan slukker du FM-radioen 1 Vælg Tilbage, eller tryk på. 2 Minimer radio? vises. Vælg Nej. Sådan slukkes FM-radioen, når den er minimeret 1 Vælg Menu > FM-radio. 2 Vælg Tilbage, eller tryk på. 3 Minimer radio? vises. Vælg Nej. Sådan viser du indstillingerne for FM-radioen Vælg Indstill., mens radioen spiller. 18

19 Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Fotos og videoklip gemmes automatisk på hukommelseskortet, hvis der er isat et hukommelseskort. I modsat fald gemmes de i telefonens hukommelse. Du kan finde dine lagrede billeder og videoklip i Menu > Filhåndtering > Kameraalbum. Brug af kameraet 1 Zoom ind eller ud Optag videoklip/skift 2 fra stillkamera til videokamera 3 Tilbage Tag billeder/skift 4 fra videokamera til stillkamera 5 Indstillinger

20 Kameraets genveje Tast Genvej Kamera: Optagetilstand Video: Videolængde Kamera: Hvidbalance Video: Mikrofon Kamera: Selvudløser Video: Gem i Lygte Vejledning til kamerataster Sådan tages et billede 1 Tryk på fra standby for at aktivere kameraet. 2 Tryk på for at tage et billede. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Brug selvudløseren, eller støt telefonen f.eks. med et stativ, for at undgå slørede billeder. 20

21 Sådan optages et videoklip 1 Tryk på fra standby for at aktivere videooptageren. 2 Tryk på for at starte optagelsen. Sådan stoppes optagelsen Tryk på. Videoklippet gemmes automatisk. Sådan bruges zoom Tryk volumentasterne op eller ned. Når du tager et billede, er zoom kun tilgængelig i VGA-tilstand. Sådan ændres kameraindstillinger 1 Tryk på fra standby for at aktivere kameraet. 2 Vælg. Sådan ændres videokameraets indstillinger 1 Tryk på fra standby for at aktivere videooptageren. 2 Vælg. Sådan skiftes der fra stillkamera til videokamera Tryk på i stillkameratilstand. Sådan skiftes der fra videokamera til stillkamera Tryk på i videokameratilstand. Sådan slettes billeder og videoklip 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et element, og tryk på. Photo fix Du kan forbedre et undereksponeret billede med Photo fix. 21

22 Sådan forbedres et billede med Photo fix 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Photo fix. Billedblog En billedblog er en personlig webside. Hvis dit abonnement understøtter denne tjeneste, kan du sende billeder til en blog. Webtjenester forudsætter ofte en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteyderen. Der gælder muligvis yderligere bestemmelser og/eller takster. Kontakt tjenesteyderen. Sådan sendes kamerabilleder til en blog 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Send > Til blog. 3 Gå til Titel, og vælg Rediger. 4 Tilføj en titel, og vælg OK. 5 Gå til Tekst:, og vælg Rediger. 6 Tilføj tekst, og vælg OK. 7 Vælg Publicer. Overførsel af billeder Du kan bruge trådløs Bluetooth -teknologi og USB-kablet til at overføre billeder og videoklip mellem en computer og telefonen. Der findes flere oplysninger under Trådløs Bluetooth -teknologi på side 30 og Sådan overføres filer i masselagringstilstand på side

23 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret, hvis relevant, og telefonnummeret. 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 27 og Opkaldsliste på side 24. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasterne op eller ned. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan ser du mistede opkald fra standby Når Mistede opkald: vises, skal du vælge Vis. 23

24 Sådan foretages internationale opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde tasten nede, indtil tegnet + vises. 2 Tast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på. Sådan sletter du et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til et navn eller et nummer, og vælg Indstill. > Slet. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Indtast det internationale nødopkaldsnummer, f.eks. 112, fra standby, og tryk på. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. 24

25 Meddelelser SMS er Du skal have et gyldigt servicecenternummer i din telefon. Du modtager nummeret fra din tjenesteyder, og det gemmes på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt. 3 Vælg en indstilling. 4 Vælg OK > Send. Se Indtastning af tekst på side 32. Sådan tilføjer du elementer i en SMS 1 Vælg Indstill. > Indsæt objekt mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling. Sådan viser du en modtaget SMS 1 Vælg Vis, når Ny meddelelse fra: vises. 2 Vælg den ulæste meddelelse. Sådan får du vist meddelelser i indbakken Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke. Sådan får du vist leveringsstatus for en sendt meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS > Leveringsrapport fra standby. 2 Vælg Til. Du vil få besked, når en meddelelse er blevet leveret. 25

26 MMS er MMS er kan indeholde tekst, billeder, lydoptagelser, videoklip og vedhæftede filer. Du skal angive en MMS-profil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en MMS-profil eller en meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra Sådan oprettes en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby. 2 Indsæt tekst. Tryk på, rul med, og vælg et element, hvis du vil føje elementer til meddelelsen. Sådan sendes en MMS 1 Vælg Fortsæt, når meddelelsen er klar. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg OK > Send. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS er. Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel, samt de korrekte indstillinger i telefonen. 26

27 Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Standardkontakter Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Tlf.kontakt vælges som standard, viser dine kontakter alle de oplysninger, der er gemt i telefonen. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Hvis du vælger Telefon og SIM som Standardkontakter, bliver du bedt om at vælge imellem Telefon eller SIM-kort, når der tilføjes en ny kontakt. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Rul til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Afsendelse af kontakter Sådan sender du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Send kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at modtageenheden understøtter den overførselsmetode, du vælger. 27

28 Du kan modtage telefonkontakter, der er sendt via trådløs Bluetooth -teknologi. Kontakterne modtages imidlertid enkeltvis, da telefonen behandler hver kontakt som en individuel vcf-fil. Hvis hele telefonbogen sendes til telefonen, modtages kun den første kontakt. Det er ikke muligt at sende en kontakt via SMS. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter > Ny kontakt fra standby. 2 Vælg Efternavn: for at tilføje efternavnet, og vælg OK. 3 Vælg Fornavn: for at tilføje fornavnet, og vælg OK. 4 Vælg Nyt nummer: for at tilføje nummeret, og vælg OK. 5 Vælg en nummerindstilling. 6 Rul mellem fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Se Indtastning af tekst på side 32. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle numre i telefonbogen. Du kan herefter bruge dem både hjemme og i udlandet. Se Sådan foretages internationale opkald på side 24. Husk at vælge Tlf.kontakt som Standardkontakter, når du tilføjer en telefonkontakt. 28

29 Sådan redigerer du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Rediger kontakt. 4 Rediger oplysningerne, og vælg Gem. Brug af kontakter Sådan ringer du til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Rul til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 3 Tryk på. Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Slet. Sådan kopierer du en kontakt fra SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Mere > Kopier fra SIM. Husk at vælge SIM-kontakter som Standardkontakter, når du kopierer en kontakt fra SIM-kortet. Kontakthukommelsens status Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises kontakthukommelsens status Vælg Menu > Kontakter > Indstill. > Hukomm.status fra standby. 29

30 Flere funktioner Genveje Genvejsmenuen giver hurtig adgang til bestemte funktioner. Sådan åbnes genvejsmenuen Tryk på fra standby. Sådan angives navigeringstastens genveje 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Genveje fra standby. 2 Vælg en navigeringstast og en indstilling. Trådløs Bluetooth -teknologi Den trådløse Bluetooth-teknologi gør det muligt at kommunikere trådløst med andre Bluetooth-enheder. Du kan for eksempel: Oprette forbindelse til håndfri enheder. Oprette forbindelse til flere enheder samtidigt. Udveksle elementer. Vi anbefaler en afstand på maks. 10 meter (33 fod) uden faste genstande imellem enhederne til Bluetooth-kommunikation. Sådan aktiveres Bluetooth Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth > Aktiver fra standby. Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret og Bluetooth Synlighed er indstillet til Vis telefon på den enhed, du vil parre telefonen med. 30

31 Sådan parrer du en enhed med telefonen 1 Hvis du vil søge efter tilgængelige enheder, skal du vælge Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed fra standby. 2 Vælg en enhed på listen. Indtast om nødvendigt en passcode. Sådan modtages et element vha. Bluetooth-funktionen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth > Aktiver fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et element. Sådan sendes et element ved hjælp af Bluetooth-funktionen 1 Vælg f.eks. Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Send > Bluetooth. Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger. Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du: Få dem i en SMS fra netoperatøren. Gå til på en computer, og anmod om at få en SMS med indstillingerne. Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu > Internet > Internetindstill. > Konti fra standby. 2 Vælg en konto. Sådan starter du browsing 1 Vælg Menu > Internet fra standby. 2 Vælg en indstilling. 31

32 Sådan stoppes browsing Tryk på under browsing. Temaer og ringesignaler Du kan ændre skærmens udseende ved at vælge et af temaerne. Sådan vælger du et ringesignal Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer > Ringesignal, og vælg et ringesignal fra standby. Sådan vælger du et tema Vælg Menu > Indstillinger > fanen Visning > Temaer, og vælg et tema fra standby. Filhåndtering Du kan håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Du kan oprette undermapper, som du kan flytte filer til. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en fil, og vælg Indstill. > Flyt til mappe. 3 Åbn en mappe, og vælg Indstill. > Sæt ind. Indtastning af tekst Du kan skrive tekst på to måder: flere tryk eller ved hjælp af ordbogsforslag. 32

33 Hvis du bruger metoden med ordbogsforslag, skal du kun trykke én gang på hver tast. Fortsæt med at skrive et ord, selvom det ser ud til at være forkert. Telefonen bruger ordbogen til at genkende ordet, når alle bogstaverne er indtastet. Sådan indtaster du tekst ved hjælp af ordbogsforslag 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 2 Du har nu flere valgmuligheder: Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Hvis du vil indtaste punktum eller komma, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indsætte punktum og komma. Tryk på for at skifte mellem store bogstaver, små bogstaver og tal. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Sådan skiftes tekstindtastningsmetoder Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Sådan slettes tegn Tryk på. 33

34 Sådan skifter du skrivesprog Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Talemeddelelse De personer, der ringer til dig, kan lægge en talemeddelelse, hvis du ikke kan besvare opkaldet. Du kan få dit talemeddelelsesnummer fra din netoperatør. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemedd.nr. fra standby. 2 Gå til nummeret på din talemeddelelsestjeneste, og vælg OK. 3 Indtast talemeddelelsesnummeret, og vælg OK. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Flytilstand I Flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Når menuen Flytilstand aktiveres, bliver du bedt om at vælge en tilstand til næste gang, du tænder telefonen: Normal fuld funktionalitet Flytilstand begrænset funktionalitet Du kan bruge musikafspilleren i Flytilstand. Sådan aktiveres menuen Flytilstand Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Flytilstand > Vis ved start fra standby. 34

35 Låse SIM-kortlås PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Hvis meddelelsen Forkert PIN-kode Resterende forsøg: vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert. Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet 1 Når PIN-kode spærret vises, skal du vælge Lås op. 2 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg OK. Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Beskyttelse fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Vælg Til. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg OK. 35

36 Telefonlås Du kan forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre koden til telefonlåsen (0000 er standardkoden) til en hvilken som helst personlig fire- til ottecifret kode. Sådan aktiverer du telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 3 Vælg Til. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Skift kode fra standby. 2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen, og vælg OK. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 3 Vælg Fra. 36

37 Fejlfinding Nogle problemer kræver, at du kontakter din netoperatør. Besøg for at få mere support. Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Hvis du vælger Nulstil alt, slettes alle brugerdata såsom kontakter, meddelelser, billeder og lyde. Sådan nulstiller du alle indstillinger Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Nulstil alt > Fortsæt > Fortsæt fra standby. Fejlmeddelelser PIN-kode spærret Du har indtastet PIN-koden forkert tre gange i træk. Dit SIMkort er nu låst. Lås SIM-kortet op med PUK-koden, som følger med PIN-kode fra din netoperatør. Sådan låses SIM-kortet op 1 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg OK. Indsæt SIM Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller det kan være isat forkert. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder: Fjern SIM-kortet, og isæt det korrekt. Rengør stikkene på SIM-kortet og telefonen med en blød børste, et stykke stof eller en bomuldsklud. 37

38 Kontroller, om SIM-kortet er beskadiget. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort. Ofte stillede spørgsmål Jeg kan ikke tænde telefonen Forsøg at oplade telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Indsæt opladeren (sørg for, at strømikonet på opladeren vender opad), og oplad telefonen i 3,5 timer. Batteriikonet på skærmen vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Jeg kan ikke bruge internettet eller MMS Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel, samt de korrekte indstillinger i telefonen. Jeg kan ikke sende SMS er Sørg for, at du har et gyldigt servicecenternummer i din telefon. Telefonen bliver ikke fundet af andre brugere via trådløs Bluetooth-teknologi Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen. Kontroller, at synligheden er indstillet til Vis telefon. Se Sådan aktiveres Bluetooth på side 30. Hvordan ændrer jeg telefonens sprog? 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Telefonens sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. 38

39 Juridisk meddelelse Declaration of conformity for S312 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, January 2009 Rikko Sakaguchi, Head of Creation & Development Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). 39

40 Sony Ericsson S312 GSM 900/1800 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 OBS: Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke på alle net og/eller af alle tjenesteydere alle steder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteyder vedrørende en specifik tjenestes eller funktions tilgængelighed samt eventuel yderligere betaling for adgang og forbrug. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony, M2 og Memory Stick Micro er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Teknologien til tekstindtastning med ordbogsforslag benyttes under licens fra Zi Corporation. Bluetooth og Bluetooth-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericssons brug af mærket sker på licens. Liquid Identity-logoet, PlayNow og TrackID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. PlayNow er ikke tilgængelig eller understøttes ikke på alle markeder eller i alle områder. TrackID -musik er drevet af Gracenote Mobile. 40

41 Microsoft, Windows og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produktog virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Bemærk: Sony Ericsson anbefaler, at du tager backup af dine personlige data. Dette produkt er omfattet af visse rettigheder til immateriel ejendom tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft. Indholdsejere benytter WMDRM-teknologien (Windows Media Digital Rights Management) til beskyttelse af deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdets ejer bede Microsoft tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. En tilbagekaldelse påvirker ikke ikke-beskyttet indhold. Ved overførsel af licenser til beskyttet indhold er du indforstået med, at Microsoft kan knytte en tilbagekaldelsesliste til licenserne. Indholdsejerne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke få adgang til indhold, der kræver opgraderingen. Eksportregulativer: Dette produkt, herunder eventuel software eller tekniske data, som er indeholdt i produktet, eller som følger med produktet, kan være omfattet af eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act med tilhørende bestemmelser samt det amerikanske sanktionsprogram, der administreres af OFAC (Office of Foreign Assets Control) under det amerikanske handelsministerium, og kan være omfattet af eksport- eller importlovgivning i andre lande. Brugeren og ihændehaveren af produktet accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere, geneksportere eller importere dette produkt. Dette produkt, herunder eventuel software, som er indeholdt heri, må ikke overføres eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til en statsborger eller indbygger eller en juridisk enhed i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller noget land, som USA opretholder handelsembargo imod; eller (ii) til personer eller juridiske enheder, der findes på USA s finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller (iii) personer eller juridiske enheder på andre eksportbegrænsningslister, der fra tid til anden udarbejdes af den amerikanske regering, herunder, men ikke begrænset til USA s handelsministeriums oversigt over personer eller juridiske enheder, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Denied Persons List or Entity List) eller på USA s udenrigsministeriums ikke-spredningssanktionsliste (U.S. State Department s Nonproliferation Sanctions List). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA s regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). 41

42 printed in XXXX Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE Lund, Sweden

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere