af generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger Rapportering til banker Månedlig rapportering fra eje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger Rapportering til banker Månedlig rapportering fra eje"

Transkript

1 bets ledelse Opkrævning af investorindbetalinger Administration af udlodninger Optimering af ejendommen Op bets kommercielle drift Juridisk ekspertise inden for selskabets kommercielle drift Styring af likviditetsbudget Overvåg diudvikling Overvågning af projektøkonomi Overvågning af finansiering Forhandling med långivere/forhandling af lå ng ved omlægning af eksisterende lån Forhandling med lejere Rapportering til investorer Tal til forskudsregistrering portering til finansieringskilder Skræddersyet rapportering til øvrige samarbejdspartnere Kontakt til offentlige mynd f årsregnskaber Fremlæggelse af årsregnskaber på generalforsamlingen Planlægning af besigtigelsesture for inves lejer Indhentning af oplysninger vedrørende lejer Besigtigelse med investorer Overvågning af ejendomsadminist Direkte kontakt til lejer Årlig udarbejdelse af Nebenkostenabrechnung Bogføring og rapportering af periodeopgøre vedligeholdelsesarbejder Momsregistrering i Tyskland Momsregistrering i Danmark Overvågning af forsikringspræm lskabsstyrelsen Gennemgang af købs-dokumenter/købsaftale Teknisk due diligence Juridisk due diligence Gennem te og anpartshaverfortegnelse Håndtering af investorernes årsopgørelser og formueopgørelser til banker Korrespond af generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger Rapportering til banker Månedlig rapportering fra eje isterende lån til egne bøger Overvåge varsling af lejeforhøjelse Ny- og refinansiering Overvåge ejendomsadminis e Cash Management, herunder udarbejdelse af likviditetsbudgetter Udarbejdelse af 20-års budget Opdatering af 20 af pantsætninger Koordinering af notaraftaler vedr. dokumentation Overvågning af bankkonti Rykkerprocedurer In

2 Euro Ejendomme A/S CVR-nr Slotsholmsgade København K Tel Fax

3 K/S Management din investering - vores ansvar Hemmeligheden ved forretninger er at vide noget, som ingen anden ved Aristoteles Onassis

4 Skal vi tage ansvaret for din investering? Direkte Direkte Direkte John T. Jensen (f. 1964) har grundlagt Euro Ejendomme og er arbejdende bestyrelsesformand i såvel Euro Ejendomme A/S som Euro Ejendomme AG. John T. Jensen er uddannet cand. merc. og har 20 års erfaring med det tyske ejendomsmarked. John T. Jensen er desuden medstifter og tidligere bestyrelsesmedlem i DEB (Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening). I forbindelse med K/S Management er John T. Jensen primært ansvarlig for: Finansiering - kontakt til både danske og tyske finansieringskilder Strategi i relation til de enkelte ejendommes optimering, både i forhold til salg og refinansiering af ejendomme samt de løbende muligheder for genforhandling af lejekontrakter m.m. Som administrerende direktør for Euro Ejendomme A/S er Anita Wang (f. 1964) ansvarlig for den administrative ledelse af koncernen. Anita Wang har mange års erfaring, både med ejendomsfinansiering fra den finansielle sektor og fra mægler- og ejendomsudbyderbranchen, bl.a. som leder af ejendoms- og selskabsadministrationen i Keops. I forbindelse med K/S Management er Anita Wang primært ansvarlig for: Ejendoms- og selskabsadministration, herunder generalforsamlinger, udarbejdelse af budgetter og regnskaber Kontakt til myndigheder og relationer til eksterne samarbejdspartnere i Danmark og Tyskland Overvågning og anvendelse af relevant lovgivning, herunder skat, moms, lejelovgivning m.m. Som administrerende direktør for Euro Ejendomme AG er Marc K. Thiel (f. 1964) ansvarlig for vores kontor i Frankfurt. Marc K. Thiel har mere end 20 års ejendomserfaring som ansvarlig for internationalisering af Metro og bankdirektør hos Aareal Bank. Desuden har han været daglig leder i det anerkendte, tyske ejendomsmæglerfirma Aaengevelt Immobilien. I forbindelse med K/S Management er Marc K. Thiel primært ansvarlig for: Køb og salg af ejendomme Markedsovervågning, herunder værdifastsættelse af ejendommene til brug for regnskabsaflæggelse og finansiering Teknisk og juridisk support i forbindelse med bl.a. forhandlinger med lejere, genudlejning, ombygning m.m. Vi tilbyder 60 års erfaring med tyske ejendomme Vi deltager selv aktivt i optimeringen af din tyske ejendomsinvestering Vi har håndplukket de 20 tyske/tysksprogede, højtkvalificerede medarbejdere, der varetager den daglige styring og kontrol af din investering 4

5 Resultater Vi har bevist, at vi kan skabe ekstraordinære resultater, som både vi og vores engagerede medarbejdere er stolte af: ingen opsagte lån på vores K/S er 100% udlejning på vores tyske ejendomme vores kunder har ALDRIG tabt penge på en ejendomsinvestering hos Euro Ejendomme Vi tror, at K/S Management er løsningen på en optimering af din tyske ejendomsinvestering, og vi ser frem til, at DIN investering bliver VORES ansvar. Når det handler om investering, er det svært at komme uden om det vigtigste - resultatet! Derfor skal din investering plejes og optimeres af en professionel rådgiver 5

6 K/S Management Euro Ejendomme har mere end 10 års erfaring med administration af K/S-projekter i Tyskland, heraf de seneste 4 år med eget kontor og tysk medarbejderstab i Frankfurt. Det betyder, at vi agerer som lokal aktør og møder lejere, banker, myndigheder og rådgivere i øjenhøjde og på deres eget sprog. Vi administrerer 36 tyske ejendomme i kommanditselskaber, heraf 13 i egen portefølje i alt ca kvm. til en værdi af mere end DKK 3 mia. - og vi har gennem årene erhvervet et indgående kendskab til investeringer i og administration af tyske erhvervsejendomme. Vi arbejder hver dag på at leve op til løftet om, at DIN ejendomsinvestering er VORES ansvar, og vores vigtigste arbejdsredskaber er: Overblik Styring Kompetence Relationer K/S Management hos Euro Ejendomme skaber tryghed, sikkerhed samt resultater. En succesfuld løsning af en kompliceret opgave stiller store krav til din rådgiver 6

7 Overblik Tårner problemerne sig op for din tyske ejendomsinvestering, eller føler du bare, at der burde være en bedre styring af din investering? Uanset hvad din situation er, giver vi dig gerne et indblik i, hvordan Euro Ejendomme kan sikre din investering bedst muligt mod ubehagelige overraskelser og mangelfuld optimering. Vi ved godt, at opgaverne kan være mange og uoverskuelige. Dem har vi løst i mere end 10 år, og måske er det på tide, at DIN ejendomsinvestering bliver VORES ansvar? Derfor har vi skabt totalkonceptet K/S Management, som er en fuldt integreret helhedsløsning, der håndterer ALLE opgaver i relation til K/S-ejede, tyske ejendomme og giver dig tryghed omkring din ejendomsinvestering. En kompleks opgave løses kun optimalt med erfaring, gennemprøvet systematik og ikke mindst en disciplineret, faglig indsats 7

8 Styring Hvis DIN ejendomsinvestering bliver VORES ansvar, kan du forvente en unik, administrativ løsning, der er skræddersyet til både ejendom og ejerkreds. Vi ved af erfaring, at en succesfuld ejendomsinvestering er en investering med en meget lang tidshorisont. Derfor er vi ikke i tvivl om, at det vigtigste fundament for successen er en udpræget gensidig tillid mellem de involverede parter. Både ejer, lejer, finansiér, myndigheder m.fl. skal føle og vide, at de har en troværdig samarbejdspartner, der håndterer investeringen. Den troværdighed skaber vi med vores mangeårige, stabile indsats og resultatorienterede styring. En klar målsætning, fastlæggelse af strategien samt evnen til at gennemføre de nødvendige løsninger til opfyldelse heraf, stiller store krav til din rådgiver 8

9 Kompetence Bliver DIN ejendomsinvestering VORES ansvar, kan du forvente en højt kvalificeret og løsningsorienteret organisation, som kan håndtere ALLE opgaver i relation til investeringen. Vi har naturligvis stærke tyske samarbejdspartnere inden for alle rådgivningsområder i relation til fast ejendom, men for dig er det endnu vigtigere, at vi råder over tyske in-house jurister, økonomer, bankfolk og revisorer en stabil, dansk-tysk medarbejderstab med høj anciennitet dansk- og tysktalende administratorer, som leverer serviceydelser på højeste niveau Vi ved, hvor vigtigt det er at kunne løse opgaver af enhver karakter uden konstant at skulle belaste budgetterne med dyre eksterne rådgivertimer. Derfor sætter vi en ære i selv at løse og overvåge opgaverne. Det er nemmere, mere effektivt og ikke mindst mere økonomisk at kunne løse de fleste opgaver selv 9

10 Relationer Euro Ejendomme agerer kun på det tyske marked, hvilket medfører, at vores specialviden, vores store veletablerede netværk og stordriftsfordele giver os og dermed dig: stor tillid fra vores landsdækkende netværk af bankforbindelser i både Danmark og Tyskland højt kvalificerede, lokale tyske ejendomsadministratorer, så vi altid er opdateret på ejendommens status nære samarbejdspartnere på alle specialområder (revisorer, advokater, teknikere m.m.) særdeles gunstige forsikringsrammeaftaler med 30-50% besparelser for de enkelte selskaber Selv om vi kan det meste selv, vælger vi at pleje et højt kvalificeret netværk til at bistå os med specielle opgaver 10

11 Alt det vi kan gøre for dig Administration af investorkredsen Assistance til selskabets ledelse Opkrævning af investorindbetalinger Administration af udlodninger Optimering af ejendommen Optimering af driften Forhandling af rammeaftaler med stordriftsfordele Økonomisk ekspertise inden for selskabets kommercielle drift Juridisk ekspertise inden for selskabets kommercielle drift Styring af likviditetsbudget Overvågning af vedligeholdelse for ejendommen Overvågning af byggegarantier Overvågning af ejendommens værdiudvikling Overvågning af projektøkonomi Overvågning af finansiering Forhandling med långivere/forhandling af låneaftaler Omlægning til valuta Dokumentation til banker Fuldmagter omkring konti Dokumenthåndtering ved omlægning af eksisterende lån Forhandling med lejere Rapportering til investorer Tal til forskudsregistrering ad hoc-rapportering til selskabernes bestyrelse ad hoc- rapportering til investorkredsen Skræddersyet rapportering til finansieringskilder Skræddersyet rapportering til øvrige samarbejdspartnere Kontakt til offentlige myndigheder Kontakt til arkitekter Kontakt til advokater Kontakt til øvrige samarbejdspartnere Udarbejdelse af årsregnskaber Fremlæggelse af årsregnskaber på generalforsamlingen Planlægning af besigtigelsesture for investorer Ændringer i vedtægter Salg af ejendommen Årlige besigtigelser af ejendommen Årlige besøg hos lejer Indhentning af oplysninger vedrørende lejer Besigtigelse med investorer Overvågning af ejendomsadministratorers arbejde Overvågning af lejebetalinger og vedligeholdelsesudgifter Daglig drift af ejendommen Direkte kontakt til lejer Årlig udarbejdelse af Nebenkostenabrechnung Bogføring og rapportering af periodeopgørelse Overvågning af serviceaftaler Administration af byggegarantier Omlægning af finansiering Styring af vedligeholdelsesarbejder Momsregistrering i Tyskland Momsregistrering i Danmark Overvågning af forsikringspræmier Udarbejdelse af refusionsopgørelse Ejendomsadministrationsaftaler Kontakt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Gennemgang af købsdokumenter/købsaftale Teknisk due diligence Juridisk due diligence Gennemgang af lejekontrakter Gennemgang af låneaftaler Vedligeholdelse af selskabets bog, inkl. investorliste og anpartshaverfortegnelse Håndtering af investorernes årsopgørelser og formueopgørelser til banker Korrespondance med revisor Afholdelse af bestyrelsesmøder Afholdelse af investormøder Telefonmøder Afholdelse af generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger Rapportering til banker Månedlig rapportering fra ejendomsadministrator Projektstyring af ejendommen Dokumenthåndtering ved bankernes omlægning af eksisterende lån til egne bøger Overvåge varsling af lejeforhøjelse Ny- og refinansiering Overvåge ejendomsadministrators Nebenkostenabrechnungen Overvåge frister på ejendommens aftaler Håndtering af gældsbreve Cash Management, herunder udarbejdelse af likviditetsbudgetter Udarbejdelse af 20-års budget Opdatering af 20-års budget Håndtering/formidling af solgte anparter Koordinering af tyske selvangivelser Overvågning af pantsætninger Koordinering af notaraftaler vedr. dokumentation Overvågning af bankkonti Rykkerprocedurer In-house oversættelse Selskabsadministrationsaftaler Der er ingen, der har lovet, at det skal være let, men vi har overblikket og styr på de mange opgaver i forbindelse med din investering 11

12 København Euro Ejendomme A/S Slotsholmsgade København K Tlf Fax Frankfurt Euro Ejendomme AG Mendelssohnstr Frankfurt a. M. Tlf Fax

13 Administrationsregioner i Tyskland Vi har opdelt Tyskland i fire administrative regioner, som gør, at vores administratorer ikke alene er specialister i Tyskland, men også i de enkelte delstater. 13

14 Euro Ejendomme i Tyskland Euro Ejendomme administrerer en lang række ejendomme fordelt over det meste af Tyskland. 14

15 Administrationsportefølje i Tyskland Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 K/S Euro Ejendomme - Stuttgart K/S Euro Ejendomme - Frankfurt K/S Euro Ejendomme - Gifhorn K/S Euro Ejendomme - Albstadt-Ebingen K/S Euro Ejendomme - Darmstadt (City) K/S Euro Ejendomme - Darmstadt K/S Euro Ejendomme - Berlin (Tiergarten) K/S Euro Ejendomme - Berlin (Mitte) K/S Euro Ejendomme - Nürnberg K/S Euro Ejendomme - Landshut K/S Euro Ejendomme - Mainz K/S Euro Ejendomme - Sarstedt K/S Euro Ejendomme - Freiburg K/S Euro Ejendomme - Frankfurt II K/S Euro Ejendomme - Wuppertal K/S Euro Ejendomme - Berlin (Tempelhof) K/S Euro Ejendomme - Nürnberg II K/S Euro Ejendomme - Ratingen K/S Euro Ejendomme - Wilhelmshaven K/S Euro Ejendomme - Hamburg III K/S Euro Ejendomme - Stuttgart III K/S Euro Ejendomme - Schwanewede K/S Euro Ejendomme - Nürnberg III K/S Euro Ejendomme - Hamburg K/S Euro Ejendomme - Remscheid K/S Mios - Hannover K/S Euro Ejendomme - Viersen K/S Euro Ejendomme - Trier K/S Euro Ejendomme - Geretsried K/S Euro Ejendomme - Wuppertal II K/S Euro Ejendomme - Mainz II K/S Euro Ejendomme - Ulm K/S Euro Ejendomme - Köln K/S Euro Ejendomme - Schwarzenbek 15

16 K/S Euro Ejendomme - Stuttgart Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Frankfurt Type: Supermarked Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Gifhorn Type: Byggemarked Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Albstadt-Ebingen Type: Strøgejendom Kvm.: Værdi DKK:

17 K/S Euro Ejendomme - Darmstadt (City) Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Darmstadt Type: Butikscenter Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Berlin (Tiergarten) Type: Kontor og forskning Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Berlin (Mitte) Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK:

18 K/S Euro Ejendomme - Nürnberg Type: Undervisning Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Landshut Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Mainz Type: Byggemarked Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Sarstedt Type: Supermarked Kvm.: Værdi DKK:

19 K/S Euro Ejendomme - Freiburg Type: Logistikejendom Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Frankfurt II Type: Kontor- og lagerejendom Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Wuppertal Type: Supermarked Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Berlin (Tempelhof) Type: Kontorejendom Kvm.: 851 Værdi DKK:

20 K/S Euro Ejendomme - Nürnberg II Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Ratingen Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Wilhelmshaven Type: Engroshandel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Hamburg III Type: Kontor- og produktion Kvm.: Værdi DKK:

21 K/S Euro Ejendomme - Stuttgart III Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Schwanewede Type: Supermarked Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Nürnberg III Type: Undervisning Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Hamburg Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK:

22 K/S Euro Ejendomme - Remscheid Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Mios (Hannover) Type: Engroshandel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Viersen Type: Forretningsejendom Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Trier Type: Cityejendom Kvm.: Værdi DKK:

23 K/S Euro Ejendomme - Geretsried Type: Supermarked Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Wuppertal II Type: Hotel Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Mainz II Type: Kontorejendom Kvm.: Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Ulm Type: Kontorejendom Kvm.: Værdi DKK:

24 K/S Euro Ejendomme - Köln Type: Børnehave Kvm.: 744 Værdi DKK: K/S Euro Ejendomme - Schwarzenbek Type: Supermarked Kvm.: Værdi DKK:

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Velkommen til Boligexperten Administration A/S

Velkommen til Boligexperten Administration A/S Jubilæum 1990-2015 Velkommen til Boligexperten Administration A/S BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og har kontor i København. I dag er vi Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Drevet af ambitionen om at skabe værdi

Drevet af ambitionen om at skabe værdi Drevet af ambitionen om at skabe værdi Revision er et vigtigt værktøj. Men det, der virkelig driver os, er ambitionen om at skabe værdi. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør BDO i hele tal 1 kontor

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere