AXCEL TILSLUTTER SIG UN PRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AXCEL TILSLUTTER SIG UN PRI"

Transkript

1 07 AXCEL IV ER GODT PÅ VEJ Læs Christian Frigasts kommentarer til årets transaktioner og øvrige begivenheder hos Axcel. Hvordan ser Axcel på fremtiden? Side 2 AXCEL INVESTERER I DELETE GROUP Axcel er ny hovedaktionær i miljøvirksomheden Delete Group, som navnlig har fokus på industriel rengøring, nedrivningsservice og industri- og byggeaffaldshåndtering. Side 4 LEDELSE UDVIKLER VIRKSOMHEDER Mette Vestergaard, der står i spidsen for konsulentvirksomheden Mannaz, er nyt bestyrelsesmedlem hos Axcel. Hvordan vil hun bidrage til værdiskabelsen hos Axcel? Side 6 EG SKAL FORTSÆTTE SIN VÆKST I juni overtog Axcel den danske IT-koncern EG fra Nordic Capital. EG er specialist i navien. Nu er der udstedt obligationer for 900 mio. kr. Side 8 AXCEL TILSLUTTER SIG UN PRI Axcel tilslutter sig nu UN PRI for at kunne dokumentere over for investorer og øvrige interessenter, at vores aktive ejerskab sker på en bæredygtig baggrund. Side 11 AXCEL COMPANY DAY 2O13 Axcel Company Day 2013 blev afholdt på Toldboden i København. Årets tema var Growing in a stagnant Europe, og mere end 300 erhvervsfolk deltog i arrangementet. Side 12

2

3 Delete har været igennem en imponerende udvikling gennem de seneste år, hvor der er opbygget en førende position i Finland og Nordsverige. Med Axcel som ny ejer vil Delete fortsætte sin vækst i resten af Norden. Partners, som grundlagde selskabet i 2010 gennem en fusion af to både organisk og gennem opkøb, og omsætter nu for ca. 100 mio. euro. Delete Group er en veldrevet virksomhed med meget engagerede medarbejdere og enestående kunderelationer. Det nordiske marked for Deletes ydelser har gode vækstudsigter. De vigtigste drivkræfter er en aldrende bygningsmasse, som løbende skal fornyes, øget fokus på energiforbrug, effektivitetsgevinster ved nyt og mere moderne byggeri, men også en hastig udvikling i miljølovgivning og byggestandarder spiller en afgørende rolle. Det er perspektiver, som tiltaler Lars Österberg, der er ansvarlig partner for investeringen hos Axcel: Axcel er glad for at kunne understøtte Delete Groups fremtidige vækst. Miljøservices vil få en stadigt vigtigere rolle inden for industri og byggeri samt i kommunerne. Delete Group er en veldrevet virksomhed med meget engagerede medarbejdere og enestående kunderelationer, og vi ser et betydeligt potentiale for, at virksom- både organisk og gennem opkøb. Delete Groups marked er meget fragmenteret, med få større og mange mindre aktører, hvilket giver gode muligheder for yderligere konsolidering og Delete har således dustrielle rengøringsselskab MMB, der omsætter for knap 60 mio. med styrker som pålidelighed, sikkerhed og kvalitet i ydelsen.

4 - Du blev en del af topledelsen i Novozymes i en forholdsvis ung alder. Hvad banede vejen for det? symboliserer mennesket. Navnet klinger godt internationalt, og det Da jeg i 1999 blev ansat i det, der dengang var Novo Nordisks enzymforretning, kom jeg fra Accenture, som er et internationalt konsulenthus. Jeg sad i salg- og marketingledelsen med ansvaret for e-handel, og det var der dengang ikke mange, der vidste, hvad var. Det krævede store forandringer både internt i virksomheden og i samspillet med vores kunder, men det lykkedes at overføre mere end 30% af salget til den nye kanal. Mine medarbejdere sad rundt omkring i verden, og jeg oplevede, at HR-processerne ikke understøttede mit arbejde som international leder i tilstrækkelig grad, hvilket jeg ikke undlod at gøre susforretningen, så har vi mangedoblet vores internationale omsæt- lavet en ny HR-strategi, der i højere grad understøttede den globale virksomhed, som Novozymes var blevet. Der blev desuden lagt mere vægt på kompetence- og organisationsudvikling frem for traditionelle personalevilkår. Det var lidt af et spring, og jeg tror, at en væsentlig grund til, at det lykkedes, var, at jeg kendte forretningen fra mit job i salg og marketing. Jeg havde en fornemmelse af, at den traditionelle kursusvirksomhed ikke kunne fastholde sin omsætning, og at vi derfor måtte transformere forretningen. Og ganske rigtigt faldt kursusmarkedet betydeligt oven en international forretning, fordi internationale virksomheder i dag efterspørger globale partnere, som kan udvikle deres ledere og talenter over hele verden. Da jeg kom til i 2006, hed vi DIEU, og det var tyder menneske på urnordisk, og som også er navnet på den rune, som Jeg har en del viden om, hvad der driver samspillet mellem ledere og virksomheder, og jeg ser frem til at kunne udfordre Axcel med hensyn til, hvordan man kan sætte yderligere fokus på ledelse og ledelsesudvikling. ledere? Undersøgelser viser, at danske ledere er dygtige til at skabe tillid og engagement, hvilket er nødvendigt for at skabe resultater gennem andre. Men det er ikke altid tilstrækkeligt, og vi ved også, at danske ledere er knap så gode til at sætte brugbare mål og give feedback til medarbejderne. Men det kan man udvikle og systematisere, og det er ofte et element, som indgår i de udviklingsforløb, som vi med succes sælger til vores kunder. Danske ledere er dygtige til at skabe tillid og engagement, hvilket er nødvendigt for at skabe resultater gennem andre. Jeg tror, at ledelsesudvikling er afgørende for at udvikle virksomheders produktivitet, og der er i den forbindelse ingen tvivl om, at vi kan lære af amerikanske ledelsesprincipper. Undersøgelserne viser nemlig også, at amerikanerne er bedre til performance manage- ning. Derudover har jeg en del viden om, hvad der driver samspillet mellem ledere og virksomheder, og jeg ser frem til at kunne udfordre Axcel med hensyn til, hvordan man kan sætte yderligere fokus på ledelse og ledelsesudvikling. glemme den danske styrkeposition i engagements- og tillidsledelse, Jeg sætter dog også pris på, at de øvrige medlemmer af bestyrelsen har en særdeles interessant baggrund, for det vil gøre møderne udbytterige både for mig selv og forhåbentlig også for Axcel. ter fra de to ledelseskulturer tror jeg faktisk, man kan skabe utrolig meget værdi. Hvorfor ville du gerne ind i Axcels bestyrelse? Jeg håber, at jeg kan bidrage med min erfaring i at transformere en virksomhed og med min baggrund i at skabe en international forret-

5 - - Efter fem år med Nordic Capital har Axcel investeret i den danske IT-koncern EG. Her fortæller partner Per Christensen fra Axcel og adm. direktør Leif Vestergaard om baggrunden for transaktionen og selskabets vækstplaner. EG har vist, hvordan man vokser i et vanskeligt marked, selv når vi ser frem til at rulle deres succesrige model fuldt ud. EG har stærke kompetencer, markedsledende løsninger og en skalérbar forretning. Alle forudsætninger er på plads for en fortsat positiv udvikling, siger Per Christensen. En stor del af EG s kunder er mellemstore virksomheder. Axcel har i næsten 20 år investeret i og fokuseret på at udvikle mellemstore virksomheder. På den måde forstår vi EG s kundebase, og vi tror, at vores viden på dette område kan være værdifuld i den fortsatte udvikling af EG, tilføjer Per Christensen. EG har siden 2009 gennemført 14 opkøb fordelt på Danmark, Norge somhedens 35-årige historie med en omsætning på mio. kr. og et EBITDA på 163 mio. kr. Platformen for at vokse yderligere er på plads, og vi ser frem til i et tæt samarbejde med Axcel at realisere vores 2017-vækstplan, hvor målet er at omsætte for 2,4 mia. kr. Vi skal fortsætte væksten ved at skabe værdi for kunderne og en god arbejdsplads for medarbejderne. Vi har en stor kundebase og et godt momentum i forretningen. Brancheløsninger, en øget andel af abonnementsbaserede løsninger og fokus på cloud-teknologi er de tre grundsten i vores vækststrategi. ganisk og via opkøb, siger Leif Vestergaard. Allerede da Axcel overtog EG i juni 2013, blev det overvejet at understøtte den fremtidige vækst ved at udstede et obligationslån på baggrund af EG s gode og stadigt stigende lønsomhed. På grund af det komprimerede akkvisitionsforløb frem mod overtagelsen blev tionsudstedelse på 900 mio. kr., der kommer til at løbe frem til Adm. direktør Leif Vestergaard fra EG siger: EG har en stærk og robust forretningsmodel med over kunder i Danmark, Norge Axcel, et betydeligt udviklingspotentiale. Vi er derfor stolte over, at der har været så god opbakning til obligationsudstedelsen, som vil sikre os endnu bedre rammer til at forfølge vores strategi. Fra Axcels side er der ligeledes stor tilfredshed med obligationsudstedelsen. Med den succesrige obligationsudstedelse er der åbnet en det perspektiv er vi naturligvis meget glade for, siger Director Jørgen Lindholm Lau, der har været ansvarlig for processen hos Axcel. Partner Per Christensen supplerer: De vilkår, som vi har opnået hvad angår kapitalstruktur, løbetid og øvrige lånebetingelser, passer godt til EG s vækststrategi, og derfor er vi meget glade for, at udstedelsen er lykkedes. Obligationen er primært blevet tegnet af nordiske investorer og er og vi vil fortsat vokse her, både organisk og via opkøb.

6 LAND - - Efter 18 kvartaler i træk uden vækst i investeringer i maskiner og udstyr er der brug for tiltag, der kan få gang i hjulene igen. Vi kan ikke forvente, at bedre konjunkturer automatisk vil udløse en lavine af investeringer i Danmark. Der er opstået et uforklarligt brud i investeringerne, som kræver strukturelle tiltag, der markant ændrer incitamentet til at investere. Det afgørende er afkastet efter skat, og i den forbindelse er selskabsskattesatsen blevet et pejlemærke for det internationale erhvervsklima, og da landene omkring os i disse år sænker deres selskabsskattesatser, må Danmark nødvendigvis følge med. Undersøgelser har i den forbindelse vist, at en højere effektiv selskabsskat reducerer investeringer i maskiner og udstyr, navnlig i små lande, og at følsomheden er voksende. Det har været fremme i debatten, at vi er på vej ind i et skattekapløb, der på sigt vil udhule vores skatteprovenu, men selskabsskatten udgør kun en mindre del af det samlede skatteprovenu, og da det er en skadelig skat, der hæmmer investeringerne, er det en bedre ide at beskatte andre steder i økonomien. Det vil på sigt gavne både vækst og beskæftigelse i Danmark. Danmark taber på alt for høje skatter En analyse fra Den Europæiske Centralbank, ECB 1, viser, hvor ondt det gør på investeringerne, når et land har meget høje kapitalskatter. ECB konkluderede i sin analyse, at Danmark er et af de få lande, der rent faktisk kunne få et højere skatteprovenu samlet set ved at sænke selskabsskatten. I første omgang koster en sænkning af selskabsskatten på 1 procentpoint umiddelbart statskassen godt 1,5 mia. kr. i tabt provenu. Men til sammenligning udgør personskatterne samlet ca. 360 mia. kr., og det siger sig selv, at sundere virksomheder, der investerer mere og øger deres produktivitet, også kan tilbyde deres medarbejdere mere i løn. Deraf følger også højere personskatter, og det er baggrunden for, at regeringen handlede klogt, da den valgte at sænke selskabsskattesatsen. Danmark beskatter fortsat hårdt Med regeringens selskabsskattelettelse falder den samlede kapitalskat (aktie- og selskabsskat under ét) til 54,8%. Det er marginalt lavere end topmarginalskatten på løn på 55,6%, og dermed følger Danmark i det store hele fortsat princippet om, at kapitalbeskatningen skal svare til personbeskatningen, men det er et underligt princip, som alene skyldes et ønske om at undgå skattetænkning (konvertering af lønindkomst til kapitalindkomst). Det ekstremt høje beskatningsniveau gør det svært for navnlig mindre virksomheder at konsolidere sig. Mens den danske aktieavanceskat ligger på 42%, er gennemsnittet i OECD indehaver af et tvivlsomt Europamesterskab i beskatning af entreprenører. Store virksomheder vinder En del af kritikken mod sænkningen af selskabsskatten er, at den lavere kapitalskat navnlig tilgodeser store selskaber, der tjener mange penge. Blot skal man huske, at store virksomheder i et vist omfang planlægger deres aktiviteter efter skattesatserne i forskellige lande, og at en høj selskabsskat sænker disse selskabers lyst til at investere i lande med høje selskabsskattesatser, fordi deres afkast efter skat falder. Desuden bruger mange store virksomheder betydelige ressourcer på at planlægge, hvor deres selskabsskat skal betales, og den tilbøjelighed vokser, desto større forskellene er på skattesatserne i de lande, hvor de opererer. Derved kan der opstå ufrugtbare diskussioner om skattebetalinger med skattemyndighederne, hvor de eneste sikre vindere er advokater og revisorer. Men mindre virksomheder vinder endnu mere - eller indskud fra ejeren. Det er meget svært for disse virksomheder at fremskaffe kapital fra andre kilder, fordi det målt pr. investeret krone er dyrere at kreditvurdere og overvåge dem for investorer og lån- betingelser. Den høje danske kapitalindkomstbeskatning er derfor med stor sandsynlighed en af de afgørende årsager til, at små danske virksomheder har svært ved at vokse. En nordisk model for kapitalindkomstbeskatning virker endnu bedre Vækstplan.dk, der i 2013 sænkede selskabsskatten, var historisk, fordi der blev brudt med princippet om, at kapitalindkomstbeskatningen præcis skulle svare til personindkomstbeskatningen. Men skulle effekten for alvor slå igennem også over for de mindre entreprenører burde regeringen have overvejet en såkaldt nordisk model med en hvor den er 30% altså næsten halvdelen af niveauet i Danmark. I ejerleder kan konvertere løn til kapitalindkomst, og det kunne man også gøre i Danmark. Hvilke mekanismer vil det kunne sætte i gang? Først og fremmest viser internationale undersøgelser som nævnt, at lavere kapitalskatter indiskutabelt vil øge investeringerne, hvilket øger produktiviteten. Den enkelte medarbejder kan producere mere, fordi der er investeret i nyt og bedre udstyr. Det vil på længere sigt skabe en højere løn for danske lønmodtagere og øge velstanden generelt i samfundet. Derfor gavner lavere kapitalskatter ikke kun kapitalejerne, men også helt almindelige lønmodtagere. Omvendt vil højere kapitalskatter på længere sigt betyde lavere lønninger og mindre velstand. Det er præcis den fase, vi er på vej ind i, fordi vi siden 2009 har haft enten negativ eller meget lav vækst i Danmark. Der er faktisk lavet en dansk undersøgelse af effekten af at sænke skatten på personlige kapitalindkomster, som viser, at forslaget med en nordisk model vil øge investeringerne med ca. 0,5 mia. kr. om året, hvilket får reallønnen til at vokse med mellem 1 og 2,5%. Over 10 år vil kapitalapparatet med de mest forsigtige skøn øges med omtrent 25 mia. kr., hvilket kan bidrage til at lukke det betydelige gab i investe-ringerne, som har ophobet sig siden Anvendes samme effektberegning, som regeringen selv anvendte, da den gennemførte forslaget om investeringsvinduet, vil øgede investeringer på 25 mia. kr. modsvare ca job 2. Det er ikke en effekt, der kommer i morgen, så kritikere af selskabsskattelettelserne har ret i, at andre tiltag vil give en hurtigere jobeffekt. Til gengæld vil dette tiltag få 1 M. Trabandt and H. Uhlig, How far are we from the slippery slope? The Laffer curve revisited, ECB 2 Finansministeriet opgør et højt og et lavt skøn for jobeffekten. Her har vi anvendt det høje skøn. I Finansministeriets høje skøn forudsættes 500 job pr. 1 mia. kr., der investeres, jf. bemærkninger til lovforslaget om ændringer i afskrivningsregler fremsat 30. maj 2012 det såkaldte investeringsvindue. Det lave skøn forudsætter, at der skabes 375 job pr. 1 mia. kr., der investeres, jf. førnævnte lovforslag. I Nationalbankens opgørelser forudsættes 450 job pr. 1 mia. kr., der investeres, jf. beregninger i kvartalsoversigten fra december

7 Vi ser nu frem til sammen med ledelsen at betalinger, har gennem de seneste år været igennem et imponerende vækstforløb og vil i 2013 komme til at omsætte for ca. 250 mio. kr. med et EBITDA på knap 38 mio. kr. (korrigeret for ekstraordinære om- kraft og dermed endnu bedre vækstbetingelser, selvom det også er med blandede følelser, at der nu tages afsked med Jyske Bank: løsninger af høj kvalitet. Jyske Bank: en hård beslutning cel efter at have ejet virksomheden siden Men vi er nået til tentiale, og det sker bedst med Axcel, der gennem årene har vist sit siger Leif Larsen, direktør i Jyske Bank. Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Det er i høj grad opbakningen fra Jyske Bank, der har hjulpet os frem til den stærke markedsposition, vi har i dag, men tiden er nu kommet til at stå på egne ben. Vi har et stærkt kundegrundlag, markedsledende løsninger og en solid vækststrategi, som Axcel bakker fuldt og helt op Med Axcel som ejer fortsætter vi som en selvstændig virksomhed og vedbliver med at levere innovative og markedsledende løsninger inden for løn- og personaleløsninger til navnlig offentlige kunder. Dermed kommer opkøbet heller ikke til at medføre væsentlige ændringer for kunder, samarbejdspartnere og vores 200 medarbejdere i Axcel: stor tiltro til Silkeborg Data ket være ledelse og medarbejdere udvist en imponerende fremgang på et ellers svært tilgængeligt marked. Vi ser nu frem til sammen med gen Lindholm Lau, der er ansvarlig for investeringen hos Axcel

8 Tag eksempelvis Axcel, der lever af at købe, udvikle og sælge virksomheder. Axcel investerer normalt i 2-3 virksomheder årligt (de såkaldte platformsinvesteringer), hvor man ifølge reglerne skal søge om konkurrencemyndighedernes godkendelse, før investeringen kan gennemføres. Det er lidt ulogisk, for tanken med disse platformsinvesteringer er ikke, at de skal samarbejde med fondens øvrige virksomheder. For en dag skal virksomheden sælges igen, og det skal kunne gøres enkelt og smertefrit. Kun i forbindelse med de såkaldte tillægsinvesteringer taler vi om egentlige fusioner, som det giver mening at underkaste fusionskontrol. Men tilbage til Axcels platformsinvesteringer. Alene udgifter til advokatbistand løber op i kr. for hver enkelt investering. Og som noget helt nyt skal Axcel også betale et gebyr på minimum kr. for at anmelde et opkøb. Det løber alt sammen op. De umiddelbare omkostninger er ikke det eneste problem. Der er 25 dage, men hvis tiden er knap, har styrelsen mulighed for at stille visse fusionsansøgninger kan trække ud. Nu har vi i nogle år haft en forholdsvis lav M&A-aktivitet, men det kan ændre sig nu og derved medføre en betydelig merbelastning i styrelsen. Det kan få M&A-processerne til at miste værdifuld momentum med store omkostninger for de involverede parter til følge. Derfor burde Erhvervs- og Vækstministeriet fremlægge dokumentation for, at den forstærkede fusionskontrol i praksis har ført til lavere de lavere tærskelværdier. Kunne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke fremlægge de foreløbige erfaringer, så vi kan evaluere loven? Der kan være betydelige fordele ved fusioner. Nogle fusioner kan lede til højere priser på grund af øget markedskraft, men de kan også føre til bedre ressourceudnyttelse, lavere omkostninger og større risikospredning og dermed lavere priser på sigt. Frem for alt kan fusioner gøre danske virksomheder bedre til at klare sig på de internationale markeder, og det skaber vækst og beskæftigelse. Naturligvis skal vi også sikre effektiv konkurrence, men det er en diskussion værd, om man i øjeblikket lægger for stor vægt på lave priser i forhold til at sikre gode rammer for, at virksomhederne kan vokse sig sunde og stærke. Når først virksomhederne har vokset sig stærke på de internationale markeder, er det jo der, konkurrenterne er og ikke på hjemmemarkedet. Tænk bare på Novo Nordisk, der har under 1% af sin omsætning i Danmark. Novo Industri konkurrerede indtil fusionen i 1989 mod Nordisk Gentofte, men i dag er Novo Nordisk oppe mod sluppet igennem nåleøjet i dag? Det ved vi faktisk ikke. operationelt fokus og økonomisk interessefællesskab mellem kapitalfondens investorer, fondens investeringsmedarbejdere og virksomhedernes ledelse kan være drivkraft for positive forandringer i virksomhederne. Ikke alene med hensyn til afkast, men også for at forbedre miljøindsatsen, skabe øget transparens og fremme arbejdstagernes interesser osv. Derudover kan kapitalfonde gennem det aktive ejerskab skabe vækst og beskæftigelse i deres virksomheder, og dermed er der også en positiv samfundsmæssig effekt af kapitalfondes arbejde. Axcel var den første kapitalfond i Danmark, der arbejdede for, at alle fondens selskaber skulle tilslutte sig Global Compact, som er et internationalt initiativ startet af FN, der inddrager private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af den økonomiske vækst og øget international arbejdsdeling. Global Compact gør det muligt for virksomheder over hele verden at tage aktivt del i løsningen af disse udfordringer. krav fra investorer om at rapportere at Axcel er i løbende dialog med sine selskaber. Axcel har nu også valgt at følge FN s principper for bæredygtige investeringer, UN PRI, der er et sæt retningslinjer for arbejdet med investeringer i relation til miljømæssige, sociale og selskabsledelsesmæssige forhold på fondsniveau. Der er tre hovedområder, der skal rapporteres om, nemlig miljømæssige, sociale og styringsmæs- Da man i 2010 besluttede at sænke tærskelværdierne betydeligt, så og Vækstministeriet i en rapport, at det ville medføre velfærdsgevinster på mio. kr. i form af lavere forbrugerpriser. Det er jo positivt, for Danmark har nogle af verdens højeste forbrugerpriser. Men gransker man ovennævnte rapport, består dokumentationen alene af udenlandske undersøgelser krydret med komplicerede beregninger, som hviler tungt på egne antagelser. Derfor hører diskussionen om vores konkurrencelovgivning også ind under den vækstdagsorden, som regeringen selv ønsker at fremme. Et passende sted at starte kunne være at se på, om tærskelværdierne ikke kom for langt ned dengang i Axcel tilsluttede sig Global Compact i 2010, og i løbet af 2011 kom samtlige af Axcels selskaber med. Det betyder, at Axcel grundigt overvejer opkøb af virksomheder, som der kan være sociale, etiske eller miljømæssige dilemmaer forbundet med at investere i. Axcel med nyinvesteringer. Desuden sikrer Axcel, at selskaberne overhol- fonde tilslutter sig UN PRI. Med tilslutningen til UN PRI vil Axcel følge en række internationalt vedtagne principper om bl.a. at integrere samfundsansvar i vores investeringsstrategi, hvilket vi en gang årligt vil rapportere til UNPRIsekretariatet om.

9 - Dagens ordstyrer var skuespilleren Birgitte Hjort Sørensen. Jazzsangerinden Sinne Eeg underholdt gæsterne efter middagen. Company Day 2013 blev afholdt på Toldboden. Axcels formand, Niels B. Christiansen, i samtale med Managing Partner Christian Frigast. Folketingets formand, Mogens Lykketoft, holdt indlæg om temaet Growing in a stagnant Europe. Volvos formand, Carl-Henrik Svanberg, Henkels CEO, Kasper Rørsted, og daværende bankdirektør Eivind Kolding deltog i en paneldebat om, hvordan de skaber vækst i deres respektive virksomheder.

10 Det er baggrunden for, at Axcel for to år siden dannede Axcelfuture, som har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet investeringer og arbejdspladser. Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne i Axcel, der støtter arbejdet med et større millionbeløb af beskattede midler. Axcelfuture har bl.a. afdækket, at dansk erhvervsliv har et investeringsgab på ca. 50 mia. kr., hvilket truer med at forstærke faldet i såvel arbejdspladser som produktivitet, og Axcelfuture har undervejs stillet en række forslag, der kan forbedre investeringsklimaet til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder. dagsorden. Danmark har et massivt potentiale, som kan forløses, men Vi er meget tilfredse med, at Eivind Kolding har sagt ja til at lede dette Advisory Board, siger Christian Frigast, der er Managing Partner hos Axcel og formand for Axcelfutures bestyrelse. Eivind Kol- at vi har kunnet samle et meget stærkt hold om dette arbejde. Jeg er derfor sikker på, at der nok skal komme nogle fornuftige forslag på bordet, som kan være med til at løse investeringskrisen, slutter Christian Frigast. Axcelfutures Advisory Board består af: og tidligere formand for 3F og Lundbeckfonden Et Advisory Board med tidligere bankdirektør Eivind Kolding i spidsen skal frem til marts 2014 bistå Axcelfuture. Gruppen vil blive betjent af et sekretariat af økonomer og eksperter fra Copenhagen Economics og Axcel. Axcelfuture er et spændende initiativ, som jeg ser frem til at bidrage til. Vi har nu samlet et Advisory Board med bred kompetence, og der er allerede kommet nye og gode perspektiver og synspunkter på bordet, som vi ser frem til at arbejde videre med. Målet er at fremlægge en række brugbare forslag til, hvad der kan øge investeringerne i Danmark og dermed styrke beskæftigelsen, siger Eivind Kolding. Der er masser at tage fat på, fortsætter Eivind Kolding. Hvordan øger vi incitamenterne til at skyde egenkapital ind i navnlig mindre og mellemstore virksomheder? Vi ved, at der ikke er mangel på kapital i Danmark, men at mange mindre virksomheder ikke er så solide, som de burde være. Om det er, fordi der ikke er nok interesse for at investere i dem, eller om de på grund af de eksisterende rammebetingelser ikke kan opbygge tilstrækkelig kapital, er et af de spørgsmål, vi gerne vil have belyst. Det handler ikke kun om lovgivning, men lige så meget om, at alle gode kræfter i Danmark slutter op om denne Vi ved, at der ikke er mangel på kapital i Danmark, men at mange mindre virksomheder ikke er så solide, som de burde være. Erhvervsinvesteringer udgjorde i 2012 ca. 17% af BNP. Historisk har dette tal været højere, ca. 20% af BNP, og dermed er investeringernes bidrag til BNP lavt i de senere år. De sidste 18 kvartaler har nyinvesteringer kun lige været tilstrækkelige til at dække afskrivningerne, og nettoinvesteringerne har dermed ligget omkring nul og har således ikke bidraget til vækst i den danske kapitalbeholdning. Der er dermed opbygget et gab på ca. 40 mia. kr. i forhold til den historiske trend. Beholdningen af fast realkapital i industrien har heller ikke fulgt gab, 49 mia. kr., kan forklares ved et fald i beholdningen af inventar og maskiner. med 4% pr. år siden bunden i 2010, mens de tilsvarende danske investeringer er faldet svagt i samme periode (-0,5%). Derfor er der fortsat behov for at sætte fokus på initiativer, der kan gavne investeringsklimaet i Danmark

11 AXCEL MANAGEMENT A/S SANKT ANNÆ PLADS 10 DANMARK SVERIGE Axcel har en bred kreds af danske og internationale investorer og har rejst fire fonde med sammen- 40 investeringer og 50 større tilkøb til disse. Foreløbig er 26 af disse blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 16 virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og disse virksomheder har tilsammen en omsætning på ca. 17 mia. kr. og ca medarbejdere. Foto

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Axcelfutures forslag til øgede investeringer og sikring af Danmarks velstand 1. Baggrund Axcelfuture afholdt

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Selskabsskatten betales af lønmodtagerne. Af Otto Brøns-Petersen

Selskabsskatten betales af lønmodtagerne. Af Otto Brøns-Petersen Selskabsskatten betales af lønmodtagerne Af Otto Brøns-Petersen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere på de

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Danmark tilbage på vækstsporet hvad er ejernes og revisorernes rolle? 27. oktober 2011 Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Rekordhøj omsætning i de kapitalfondsejede virksomheder

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Målrettede initiativer til flere investeringer i teknologi

Målrettede initiativer til flere investeringer i teknologi Målrettede initiativer til flere investeringer i teknologi Investeringer i ny teknologi er afgørende for at sikre fremtidens velstand. Derfor er det vigtigt at sikre gode rammebetingelser for at løfte

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 28. september 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2016 Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen Program for dagen 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen 13.10-13.20 Direktør i REG LAB Bjarne Jensen sætter scenen og præsenterer den industrielle stjerne 13.20-14.30

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere