Grov engineering og Cost of Energy analyse Waveenergyfyn rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grov engineering og Cost of Energy analyse Waveenergyfyn rapport"

Transkript

1 Grov engineering og Cost of Energy analyse Waveenergyfyn rapport Detailed engineering and design of WECén Crestwing nr Grov engineering og Cost of Energy analyse Crestwing 1

2 Indhold Grov engineering og Cost of Energy analyse Waveenergyfyn rapport... 1 Baggrund Indledning Sammenfatning Engineering af Crestwing prototypen... 5 Hovedkonstruktionen... 6 Forankringssystemet... 6 Dæks arrangement... 7 Power take off systemet Cost of Energy analyse på basis af COE beregnings ark... 7 Costanalyse Konklusion Engineeringen Costanalysen Costanalysen ved udlægning af Crestwing L60 B20 i Nordsøen Perspektivering ud fra Costanalysen Engineering af Crestwing prototypen Beskrivelse af Crestwing prototypens hovedkonstruktion Crestwings grundstruktur Crestwings hoveddimensioner Myndighed og Klasse Stabilitet General arrangement Profile & Plan Overfladebehandling jf. skibsstandard Moment og kræfter i hovedkonstruktion Disponering af Luger, døre og mandehuller Klys/Pullerter Båd landing Lanterne og Antenne arrangement

3 3.2 Beskrivelse af Crestwing prototypens Power take off PTO systemets udviklings forløb PTO systemets opbygning og funktion PTOéns hoved dimensioner PTOéns indbygning Beskrivelse af Crestwing prototypens Forankring Udvikling af forankrings system Udvikling, konstruktion og design af trepunkts forankring Beskrivelse af Crestwing prototypens Havarikontrolplan Costanalyse Crestwing prototype Generelle forudsætninger for Cost analyse Omkostninger forudsat i COE værktøjet Anvendt absorber effektivitet Anvendt PTO effektivitet Basis budget Crestwing L60 B Costanalyse Costanalysens hoved resultater Costanalyse over Crestwing Costanalyse diagrammer Crestwing Analyse over O&M som funktion af Capex contra Elproduktionen Appendiks Appendiks 1. General arrangement Appendiks 2. Profile & Plan Appendiks 3. Dæks arrangement Appendiks 4. Outline specifikation

4 Baggrund Denne rapport fra Waveenergyfyn over projekt Detailed engineering and design of WECén Crestwing PSO-F&U projekt nr omfatter resultatet af den gennemførte grov engineering og cost of Energy analyse over Crestwing fuld skala konceptet. Der er forud for Grov engineering og Cost of Energy analyse Crestwing afholdt Indledende test på AAU af The Crestwing blev afviklet i perioden til og udført af Jens Peter Kofoed og Michael P. Antonishen AAU i samarbejde med Henning Pilgaard Waveenergyfyn. Ved afslutning af de indledende forsøg på AAU af 2008/2009 indsendte Waveenergyfyn afsluttende rapporter dels egen afrapportering Waveenergyfyn rapport Crest Wing - 2nd test fase og dels forsøgsrapport The Crest Wing Wave Energy Device - 2nd phase testing fra AAU. Rapporterne er tilgængelige hos energinet.dk. Final test på DHI Projektet Crestwing final test PSO-F&U projekt nr afviklet i perioden februar 2010 til marts 2011 udført af Bjarne Jensen M.Sc. Eng. Hydraulic Engineer & CFD expert Ports & Offshore Technology DHI i samarbejde med Russell James Brice Senior Naval Architect KEH og Henning Pilgaard Waveenergyfyn. Projekt Crest Wing final test follow-up offshore omhandler bygning, udlægning og offshore test af en Crestwing i en skala 1-5 af fuldskala Hanstholm efterfølgende kaldt Fladstrandanlægget. Survival and behavior testen af Fladstrand anlægget gennemførtes i sidste halvdel af Projektet afsluttes i 2014 med test af PTO system, forankringssystem og elproduktion til net. Kontakt vedr. Waveenergyfyns rapporter kan rettes til: Henning Pilgaard Ingeniør og indehaver af Waveenergyfyn. Kissendrupvej 15 DK-5800 Nyborg, Denmark. Phone: (+45) Facebook: Hjemmeside: Bilag: 1. Outline specifikation Crestwing 2. General arrangement Crestwing 3. Profil & Plan Crestwing 4. Lanterne og Antenne arrangement Crestwing 5. Hesselbæk Consult forprojekt for Waveenergyfyn 6. AAU rapport fase 2 Crest Wing WEC 7. DHI rapport Crestwing WEC Model Tests Fortrolighed: Forud for videregivelse af rapporten og bilag til tredje part bedes Energinet.dk kontakte Waveenergyfyn. 4

5 0. Indledning Projektet Grov engineering og Cost of Energy analyse Crestwing er bevilget med et reduceret budget i forhold til ansøgningen om støtte til Detailed engineering and design of WECén Crestwing i Projektafviklingen, er udarbejdet ud fra den reviderede projektbeskrivelse benævnt Grov engineering og Cost of Energy analyse Crestwing. Forudsætning Den reviderede projektbeskrivelse omfatter en forprojektering udført af et team bestående af Waveenergyfyn i et samarbejde med Shipcon ApS Havnepladsen Frederikshavn og Hesselbæk Consult Friggsvej Sindal. Forprojekteringen sker i tæt samarbejde med de øvrige partnere herunder speciel Shipcon ApS på basis af Waveenergyfyns design oplæg. Den eksakte fordeling og omfang af konstruktions/projekts arbejdet mellem Shipcon ApS og Waveenergyfyn fastlægges endeligt ud fra design oplægget. Waveenergyfyn forestår Cost of Energy analyse på basis af COE beregnings ark. Projekt forløb Forprojekteringen opstartedes i 2012 med pre-design og Costanalyse ud fra Energinet s daværende COE beregnings ark. Waveenergyfyn s pre-design afsluttedes i efteråret 2012, omfattede udvikling og konstruktion/design i 3D af Crestwing L60/B20 full-scale koncept. Parterne kunne herefter opstarte forprojekteringen, som med afbrydelser har forløbet frem til foråret Waveenergyfyn har efterfølgende udarbejdet Cost analysen på basis af det i 2013 videreudviklede COE Calculation Tool for Wave Energy Converters. 1. Sammenfatning Engineeringen omfatter pre-design oplæg fra Waveenergyfyn og fælles forprojektering og design afsluttet med udarbejdelse af Cost analyse. Afrapporteringen her skulle gerne give et tilstrækkelig dokumentation af forprojekteringen, som naturligvis ikke kan medtage alle facetter, der er blevet fastlagt under engineeringen. Cost analysens hovedresultater vises i en form, som skulle give mulighed for vurdering af såvel konceptet samt konsekvenserne ved enkle af kostanalyse værktøjets variabler. For at give mulighed for en mere detaljeret indsigt i slutresultatet henvises der til medindsendte bilag. Rapporten er delt mellem engineering i afsnittene 3, 4, 5, 6 og Costanalysen i afsnit 7 som jo er afhængig af engineeringen. 1.1 Engineering af Crestwing prototypen Waveenergyfyn s pre-design omfattede et udgangsdesign i 3D af konstruktion, udrustning og installationer herunder PTO systemer og forankring. ShipCon har, på baggrund af Waveenergyfyn s pre-design, udarbejdet arrangements-, stål-, udrustningstegninger samt stabilitets beregninger på et niveau, som er tilstrækkelig som beslutningsgrundlag for iværksættelse af den afsluttende detail projektering. 5

6 Engineeringen er omfattende hvorfor vi i rapporten har fokuseret på hovedområderne Engineering af Crestwing prototypens hovedkonstruktion, Crestwing prototypens dæks arrangement, Crestwing prototypens Power take off og Crestwing prototypens forankring. Crestwing prototypen Hovedkonstruktionen Crestwings grundstruktur er enkel, bestående af to flade sammenhængslede pontoner. Konstruktionen kan generelt opdeles i tre hoveddele bestående af skrog, hængsels led og skørt. Projekteringen af skørt og skrog er at betragte som et traditionel skibsdesign hvorimod det integrerede hængsel er nyt i forhold til sektoren. Overvejelserne over materialer under forprojektet er, ud fra økonomiske og tekniske faktorer, endt op med stål som det foretrukne for prototypen. Anlægget har en længde på 60 m en bredde på 20 m med en største højde fra bundlinjen på 3,5 m. Dens tørvægt er 300 ton med en usikkerhed på ca. 5 % afhængig af de indlagte forstærkninger Ved prissætning af hovedkonstruktion er der anvendt en tør vægt på 315 ton. Forankringssystemet Forankringssystemet er baseret på den svensk udviklede Seaflex teknologi som er et anerkendt miljøskånsomt system. Seaflex teknologien er udviklet I 1970 erne og har et stort erfarings grundlag baseret på et trecifret antal af forankringer. Forankringen anhugger til, et i anlægget, indbygget ankertårn som tillader weathervaning og muliggør aktiv krøjning. Anlægget får en svingnings radius på overfladen af havet på ca. 10 % af anlæggets længde. Derudover bliver kabeltilslutningen, som er fastgjort til det ene ankertov, væsentlig forenklet. Beskrivelsen er begrænset af hensyn til systemets patentering. 6

7 Dæks arrangement Dæksarrangementet omfatter disponering af luger, døre, mandehuller, klys/pullerter, båd landing og lanterne/antenne arrangement. Power take off systemet Den samlede PTO bestykning er dimensioneret ud fra en Nordsø placering af Crestwing fuldskala med hoveddimensionerne L 60 B 20. Der installeres 4 stk. 100 kw PTO systemer. Den installerede effekt på 400 kw er dimensioneret således, at udfald af en enkel enhed ikke har nævneværdig indflydelse på el produktionen. Det samlede PTO system er opbygget af hovedkomponenterne mekanisk PTO, inverter, el/styre tavle, power tavler, dumpload med diesel generator/batterier som backup. PTO systemet er opbygget som stand alone system som via inverteren producerer el i en given kvalitet til et offentligt eller lokalt elnet. Styring, regulering og frakobling af systemet varetages under drift via internettet. Beskrivelsen er begrænset af hensyn til systemets patentering 1.2 Cost of Energy analyse på basis af COE beregnings ark COE Calculation Tool for Wave Energy Converters er anvendt for udarbejdelse af Costanalysen af WECén Crestwing. COE beregningsværktøjet kan baseres på enten power matrix eller standard søtilstande. Anvendelse af power matrix versionen har, efter vores vurdering, vist for optimistiske COE værdier hvorfor nærværende Costanalyse baseres på standard søtilstande. Forprojekteringen af en Crestwing L60/B20 fuldskala koncept med en installeret effekt på 400 kw, designet for udlægning i Nordsøen, udgør basis for budgetteringen. Budgettet for Crestwing L80/B30 fuldskala konceptet for udlægning i Nordsøen/EMEC baserer sig på Waveenergyfyn s predesign og kan ikke tillægges samme validitet som basisbudgettet over Crestwing L60/B20. Budgettet for Crestwing L80/B30 er medtaget for perspektivering af Crestwing konceptet. Basis budget Crestwing L60 B20 Der er hjemtaget overslag og tilbud fra Danske virksomheder på hovedkonstruktionen, drivtoget for PTO system, el-entreprise samt montage og udrustning. Øvrige komponenter mv. er fortrinsvis baseret på europæiske og/eller nordamerikanske leverandører. Budgetlægningen har resulteret i et basisbudget på 21 mio kr. for et Dansk produceret L60/B20 fuldskala koncept. Kalkule niveauet er efter prototype og omfatter ikke udviklings omkostninger som normalt må henføres til prototype stadiet. Basisbudgettet suppleres med to budget overslag dels et overslag baseret på internationalt prisleje og dels et overslag hvor kun hovedkonstruktionen tager udgangspunkt i internationalt prisleje. 7

8 Basis budget hoved konstruktion Der er hjemtaget fem overslag over budget hovedkonstruktion leveret ved kaj for udrustning og montage forud for udlægning af anlæg. Budget overslagene som viser en ret stor spredning fra 23 kr/ton stål ved østeuropæisk produktion til det dobbelte ved det højeste bud på et ren dansk produceret anlæg. På grundlag af overslagene har vi, med indlagt sikkerhed for forstærkninger og hængsel, fastholdt et højt budget niveau på DKK pr. ton stål for et Dansk produceret Crestwing koncept. COE kalkulations værktøjets pris pr. ton stål er ansat til DKK. Basis budget PTO system Der er hjemtaget et tilbud/overslag over budget drivtog og sammenbygning af PTO system fra vor hidtidige partner omkring udvikling af PTO systemet. Tilbud på delkomponenter herunder generator, kobling, inverter, power tavler, PLC tavle for styring og data, PLC/PC software mv. er fortrinsvis baseret på europæiske og/eller nordamerikanske leverandører. COE kalkulationsværktøjets pris pr installeret kw på DKK er betydeligt over budget niveauet pr installeret kw på DKK. Coe værktøjets prisansættelse er generel og er naturligvis ikke målrettet Crestwings PTO system. Under Roadmap samarbejdet er der ansat pris pr installeret kw på henholdsvis Resens LOPF koncept og Wavestar konceptet. Wavestar og Crestwing ligger her på samme pris niveau på omkring DKK/kW hvorimod Resen er nede på omkring DKK/kW. Costanalyse Costanalyse over Crestwing L 60/B 20 prototypen gennemføres for Nordsø positionerne 2 og 3 samt over Crestwing L 80/B 30 for EMEC site pos 3 og EMEC site pos 5 ud for Orkney. Nordsø position 6 er ikke medtaget i COE kalkulations værktøjet og derfor ikke medtaget i nærværende Cost analyse. Nordsø positionerne 2, 3 og 6 EMEC siten ud for Orkney 8

9 Costanalysens hoved resultater Hver af de fire analyser omfatter tre budget niveauer: 1. Cost analyse ved fortrinsvis dansk produktion (basis budgettet) 2. Cost analyse hvor hovedkonstruktion baseres på international pris niveau. 3. Cost analyse baseret på international pris niveau. For hver af de fire analyser vises produktionsprisen for discount rate > 0 % og discount rate > 4 % Analyse over O&M som funktion af Capex contra Elproduktionen I forbindelse med Costanalyse over successiv budgettet behandlede Waveenergyfyn O&M problematikken, hvilket er medtaget i nedenstående opstillinger. Som det fremgår, er O&M procentiske andel, baseret på Capex, ikke synlig påvirket af elproduktionen. O&M som direkte knyttet til el produktionen giver en stigende procentisk andel med stigende el produktion. 9

10 2. Konklusion Det er naturligt at konklusion relaterer til formålet for projektet Grov engineering og Cost of Energy analyse, som er estimering og beregning af konceptets økonomiske status i fuld skala. Konklusionen omfatter Waveenergyfyn s vurdering af i hvilken grad projektet har eftervist Crestwing konceptet teknisk og økonomisk. Engineeringen Gennem grov engineeringen er konceptet blevet optimeret både teknisk og produktionsteknisk. Hele konceptet foreligger i 3D(Rhino) og detail engineering pågår nu i Autodesk/inventor. Waveenergyfyn s pre-design var i nogen grad rettet mod udseendet, hvilket er blevet tilpasset af produktionstekniske hensyn. Hovedkonstruktionen er fastlagt på et niveau som overvejende forventes fastholdt under detail engineeringen. Konstruktionen er, udover at foreligge i 3D, dokumenteret gennem udarbejdelse af Generalarrangement, Profil & Plan, Lanterne og Antenne arrangement og Outline specifikation. Det relativ lange projektforløb har muliggjort at der parallel med engineeringen er foretaget udvikling og dokumentation af konceptets nøgle problematikker. Et mekanisk PTO systemet er blevet udviklet og bygget i skalaen 1:4 af fuldskala. Det udviklede system er opbygget af standard komponenter i skala 1:4. Systemet er testet i egen testbænk fra efteråret 2012 til juli 2013 omfattede funktionstest, crashtest og test af effektivitet fra absorberet energi til grid. Waveenergyfyn har i samarbejde med SEAFLEX ENERGY SYSTEMS AB udviklet triple forankrings princippet som sigter mod at skåne miljøet samtidig med at reducere muligheden for løsrivelse. Forankringssystemet er testet og testes fortsat offshore i skala 1:5. Hængsels systemet er løst mere konventionel end forventet, men indeholder detaljer, der skal afklares under detail engineeringen. Afrapportering tager hensyn til beskyttelse af Waveenergyfyn s teknologi blandt andet gennem begrænsning af beskrivelser omkring forankringssystemet, PTO systemet og specielt effekt elektronik/ kontrol system. Konceptet er gennem grov engineeringen bragt frem til et niveau hvor der ikke forventes væsentlige ændringer under detail engineeringen. Der vil fortsat være fokus på nøgle problematikkerne samt omfanget af forstærkninger. Costanalysen Costanalysen er fortrinsvis baseret på basis budgettet på et dansk produceret Nordsø fuld skala prototype ekskl. udviklingsomkostninger (kaldt efter prototype i rapporten). Der er herudover udarbejdet parallelle budgetter ved henholdsvis et international pris niveau og en international/dansk pris niveau hvor hovedkonstruktionen produceres i Østeuropa. Costanalysen baserer sig ikke på de besparelser, gennem produktudvikling, der kan forventes fremadrettet. Costanalyse værktøjets oplæg til at drift og vedligeholds(o&m) udgør 6 % af kapital omkostningerne(capex) hvilket imidlertid medfører at O&M s indflydelse på rentabiliteten er af samme størrelsesorden som alle øvrige omkostninger tilsammen. Costanalysen har vist, at denne indflydelse er relativ uafhængig af energiproduktionen hvilket, alt andet lige, ikke kan forventes i praksis. Costanalysen anvender to parametre for beregning af O&M dels O&M = 3 % af CAPEX og dels O&M = 0,16 kr. pr. produceret kwh. Vi anser O&M på 3 % af CAPEX som acceptabel i en periode, 10

11 men at vi på længere sigt må ned på et leje, som modsvarer vindsektoren. Vores langsigtede bud på O&M, ved udlægning i parker, er som forannævnt 0,16 kr. pr. produceret kwh. Costanalysen opererer med henholdsvis en discount rate på 0 % og 4 %. Discount rate på 0 % relaterer til prototype stadiet hvor en acceptabel forrentning opnås i kraft af blandt andet offentlig støtte. Discount rate på 4 % må anses som en tilstrækkelig indledende rate for kommerciel udbygning. Costanalysen ved udlægning af Crestwing L60 B20 i Nordsøen Feed-in tariff ved udlægning af en Dansk produceret anlæg på Nordsø positioner. Da der tale om et budget på prototype niveau(ekskl. udviklings omkostninger) vil tariffen blive reduceret i takt med udvikling af konceptet. Crestwing konceptet er velegnet for serieproduktion, en faktor der også vil kunne slå igennem ved international produktion. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff udlagt på Nordsø position-2 på 4,42 Kr/kWh og en Feed-in tariff på Nordsø position-3 på 3,70 Kr/kWh. Feed-in tariff ved udlægning af en Dansk og/eller international produceret anlæg udlagt på Nordsø positioner. Da der tale om et budget på prototype niveau (ekskl. udviklingsomkostninger) vil tariffen her også blive reduceret i takt med udvikling af konceptet. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff på Nordsø position-2 på 3,16 Kr/kWh og en Feed-in tariff på Nordsø position-3 på 2,65 Kr/kWh. Feed-in tariff ved udlægning af en international produceret anlæg på Nordsø positioner. Da der tale om et budget på prototype niveau (ekskl. udviklings omkostninger) vil tariffen her også blive reduceret i takt med udvikling af konceptet. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff på Nordsø position-2 på 2,83 Kr/kWh og en Feed-in tariff på Nordsø position-3 på 2,37 Kr/kWh. Strategien for den fremtidige produktion af Crestwing konceptet er, ud fra de økonomiske realiteter, Dansk og/eller international hvor hovedkonstruktionen produceres i Østeuropa og udrustes og samles i Danmark. Partnerskabets strategi for udvikling af Bølgekraft foreslår en samlet Feed-in tariff i perioden på 4,5 kr. pr produceret kwh. Med en Feed-in tariff i perioden på 4,5 kr. pr produceret kwh vil Dansk og/eller international producerede Crestwing anlæg, udlagt på Nordsø position-2 (Mean Pwave på 12 kw/m), være kommerciel attraktive. Costanalysen ved udlægning af Crestwing L80 B30 på EMEC site Med udgangspunkt i UK Cost niveau med en Feed-in tariff på 2,75 kr. pr produceret kwh kan der, uafhængig af produktionssted, opnås en discount rate på over 4 %. Da der tale om et budget på prototype niveau (ekskl. udviklingsomkostninger) vil tariffen blive reduceret i takt med udvikling af konceptet. Feed-in tariff ved udlægning af en Dansk produceret anlæg på EMEC positioner. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff udlagt på EMEC 1-2 km offshore på 2,67 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 2,32 Kr/kWh. Feed-in tariff ved udlægning af en dansk og/eller international produceret anlæg på EMEC positioner. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff udlagt på EMEC 1-2 km offshore på 2,11 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 1,84 Kr/kWh. 11

12 Feed-in tariff ved udlægning af en international produceret anlæg på EMEC positioner. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff udlagt på EMEC 1-2 km offshore på 1,89 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 1,64 Kr/kWh. Perspektivering ud fra Costanalysen Costanalysen viser, at med de gældende Danske Feed-in tariffer er der ikke baggrund for en kommerciel udbygning på Nordsøen inden for de nærmeste år. Dette svarer til hvad der er formuleret i Partnerskabets strategi for udvikling af Bølgekraft. Udlægning på EMEC sites 1-3 km offshore giver, med de her gældende Feed-in tariffer, grundlag for en kommerciel udbygning med Crestwing L80 B30. Danmark har den laveste Feed-in tariff tæt fulgt af Spanien og USA. Portugal, Irland og UK har de højeste Feed-in tariffer samtidig med besiddelse af de bedste bølger miljøer. Hvis Danmark fortsat skal være med i feltet, må den nuværende udviklingsindsats suppleres med en vis udbygning i Nordsøen. 3. Engineering af Crestwing prototypen Forprojekteringen forestås af et team bestående af Waveenergyfyn Nyborg, Hesselbæk Consult Sinddal og Shipcon Frederikshavn. Projektteamet indgår i det overordnede projekteringsteam på 12

13 Waveenergyfyns Frederikshavns kontor under Crestwing ApS som fremadrettet vil forestå detailprojekteringen. Beskrivelse af engineeringen omhandler fortrinsvis prototypens hovedkonstruktion, prototypens Power take-off og prototypens Forankring. Der er foretaget en afgrænsning af beskrivelsen af kommercielle hensyn og for pågående og kommende patentering. Der henvises i øvrigt til de fremsendte bilag. Crestwing Crestwing opankret 13

14 Crestwings hovedkomponenter set fra BB for Crestwings hovedkomponenter set fra BB agter 14

15 3.1 Beskrivelse af Crestwing prototypens hovedkonstruktion Crestwings grundstruktur Crestwings grundstruktur er enkel, bestående af to flade sammenhængslede pontoner. Konstruktionen kan generelt opdeles i tre hoveddele bestående af skroget, hængselsled og skørt. Projekteringen af skørt og skrog er at betragte som traditionel skibsdesign, hvorimod det integrerede hængsel er ny i forhold til sektoren. Anlæggets effektivitet er uafhængig af anlæggets egenvægt, hvilket giver en stor handlefrihed hvad angår materialevalg. Overvejelserne under forprojektet er, ud fra økonomiske og tekniske faktorer, endt op med stål som det foretrukne for prototypen. På længere sigt ses composite som ønskværdig alternativ. Prototypens hoveddimensioner er fastlagt ud fra de afviklede test på DHI og AAU og af den af DHI udarbejdede scatter diagram over Vorupør siten syd for Hanstholm som modsvarer DanWec siten. Hovedkonstruktionen er forprojekteret ud fra de på DHI gennemførte test af belastning og materialespændinger samt de under DHI testen gennemførte RAO. Crestwings hoveddimensioner Crestwing har sin højeste effektivitet hvor anlægslængde og bølgelængde er af samme størrelsesorden hvorfor anlægslængden afhænger af bølgelængden på udlægningsstedet(site). Anlægsbredden kan varieres ud fra design, konstruktion og optimering af produktion on site. Dimensionerne for prototypen udlagt ud for Hanstholm på DanWec s site på en meters dybde er baseret på DHI Metocean data for Crestwing WEC prototype for udlægning 4,6 km ud for Vorupør. Bølgemiljøet på DanWec har samme middeleffekt og vanddybde som Vorupør placeringen. Dan- Wec site angiver middeleffekter i fra 6 kw/m til 15 kw/m. Prototypens bestemmes, som nævnt, af bølgemiljøet og er beregnet ud fra datamaterialet fra de afholdte testforløb på AAU og DHI i perioden 2009 og Energiproduktionen ændres ikke markant inden for en variation af anlægslængder på +/- 20 %. En anlægslængde på 60 m ligger her i den øvre del med henblik på, at anlægget vil kunne flyttes til placeringer med en højere middeleffekt. Med en levetid på op mod 30 år kan dette være væsentligt for opnåelse af en konkurrencedygtig produktion efter test perioden. Prototypens bredde på 20 m er 33 % af anlægslængden, hvilken er en forøgelse i forhold til længde/breddeforholdene under de indledende test forløb på 25 %. Under beslutningen af forøgelsen af længde/ breddeforholdene, er der bl.a. set på DEXA anlægget som i samarbejde med AAU var ansat til en længde bredde forhold på 40 %. 15

16 Prototypens højde bestemmes ud fra de kræfter der skal håndteres i konstruktionen og ud fra optimering af slaglængde/kraft forholdet på PTO systemets trykstang. Anlægshøjden i center regionen på 3,5 m er udlagt ud fra ovenstående forhold samt ud fra design. Uddrag af Outline specifikation: Hoved dimensioner Hoveddimensioner: Tonnage: - længde 60,00 m Selvom anlægget bygges som to pontoner, som derefter - bredde 20,00 m kobles sammen, skal tonnagen være et udtryk for samlet - dybde mld. til dæk 3,50 m volumen af de to dele. Dvs. at sammenkoblingen skal anses - max. design dybgang mld m -scantling dybgang= 0,50 m. for at være permanent. Foreløbig tonnage: GT = ca. 700 NT = ca. 212 Myndighed og Klasse Crestwing konceptet afviger fra andre WECér ved i praksis at være en skibskonstruktion. I forbindelse med en fremtidig klassifikation ønskes anlægget fortrinsvis klasseret som sådan. Uddrag af Outline specifikation: Myndighed og Klasse Bølgeenergianlægget med tilhørende maskineri og udrustning bygges og udrustes, således at den opfylder: - Søfartsstyrelsens bestemmelser for ubemandet pram, Bek. nr af d. 2/ DNV s regler for skibe under 100 m i længden. Ved dimensionering betragtes fartøjet som bestående af to pontoner á 30 m. IMO kriterier for intakt stabilitet: International Code on Intact Stability 2008 Anlægget skal ikke kontrolleres for læk stabilitet. Endelig forankringsplacering skal være iht. gældende regler fra Farvands Direktoratet. Bølgeenergi anlægget klasses ikke. Stabilitet Generelt set er et skibs stabilitet udtryk for skibets evne til at vedligeholde en opret stilling, eller til at genvinde den oprette stilling efter en krængning. For så vidt angår det intakte anlægssødygtighed er det alene nok at undersøge stabilitetsforholdene i tværskibsretning, dvs. over for rulning og krængning. Tværskibsstabilitet afhænger af to punkters indbyrdes placering, fællestyngdepunktet for anlæg og last (G) og skibets tværskibs metacenter (M), der alene er bestemt af dybgang og form. Med en marginal dybgang, ingen last ud over egenvægten og med en bredde/ højde forhold på 6 til 1 er fællestyngdepunktet (G) og bådens tværskibs metacenter (M) stort set sammenfaldende. Prototypen skal op i en krængning på over firs grader før der etableres en negativ stabilitet. Resultaterne fra testforløbet på DHI viste en høj stabilitet hos anlægget med en max krængning på +/- 1,5 grader under drift. General arrangement General arrangementet definerer disponeringen af pladser til alle nødvendige funktioner og udstyr samt placering og adgangs forhold. Waveenergyfyn s pre-design omfattede et udgangsdesign i 3D af konstruktion, udrustning og installationer herunder PTO systemer og forankring. Pre-designét er udgangspunkt for ShipCon s udarbejdelse af generalarrangement. Udarbejdelsen af generalarrangement er sket i et tæt samarbejde, hvor design mv. er afpasset efter produktionsmæssige hensyn med henblik på en økonomisk optimering af konstruktionen. 16

17 Som det fremgår er det ydre design blevet mere firkantet end oplægget i pre-designet. Designet er blevet produktionsvenlig, hvilket har betydning for produktionsprisen, samtidig er der etableret fuld lofthøjde i hele maskinrummets bredde. ShipCon har, på baggrund af Waveenergyfyn s pre-design, udarbejdet arrangements-, stål-, udrustningstegninger samt stabilitets beregninger på et niveau som er tilstrækkelig som beslutningsgrundlag for iværksættelse af den afsluttende detail projektering. Konstruktionsgrundlaget omfattende Outline specifikation er anvendt til indhentning af tilbud og overslag på prototypen. Uddrag af Outline specifikation: General arrangementet Udbudsmaterialet omfatter ståltegningerne Profile & Plan 1 og General arrangement 2 Materialedimensioner på disse tegninger er efter klassens regler med tillæg af rederiets krav. Tegningerne er ikke klassegodkendte. Alt stålmateriale skal være Mild Steel, Grade A Stålvægtberegningen er udført på grundlag af disse tegninger. Stålvægtberegning er værftets ansvar. Profile & Plan 3 Pre-designét fra Waveenergyfyn er udgangspunkt for ShipCon s udarbejdelse af Profile & Plan. Udarbejdelsen af Profile & Plan er sket i et tæt samarbejde hvor skot, spanter, hul plan mv. er afpasset efter produktionsmæssige hensyn med henblik på en økonomisk optimering af konstruktionen. Som det fremgår af hosstående 3D tegninger er der i forhold til pre-designet foretaget ændringer af skot opdelingen inden for de givne ydre rammer. Engineeringen tager udgangspunkt NV standarder og krav, der planlægges dog ikke en formel sertificering af prototypen. Som det fremgår er spanteafstanden øget i forhold til oplægget i pre-designet. De langsgående skot er rykket ind samtidig med at antallet af tværgående skot er øget. Der er indsat søjler i centerlinien mellem dæk og bundklædning for understøtning. Hulplan over bundklædning omfatter bla gennemføringer for ankertårn front ponton, gennemføringer for truster og nødanker i agter ponton. Disponering af Profile & Plan Der etableres i alt syv funktions rum fordelt på bundklædnings arealets ca m 2 : 1 Se Appendiks 2 2 Se Appendiks 1 3 Se Appendiks 2 17

18 For ponton Maskinrum 20 m tværskibs og 6 m langskibs 120 m 2 Kontrol/inverter-trafo rum 10 m tværskibs og 9 m langskibs 90 m 2 Kontrol/kommunikation/inverter-trafo rum 10 m tværskibs og 9 m langskibs 90 m 2 Ankrings rum 10 m tværskibs og 6 m langskibs 60 m 2 Lager/værksted 10 m tværskibs og 6 m langskibs 90 m 2 Funktions rummenes samlede areal på ca. 450 m 2 er udrustet med riste gulv udlagt over spant niveau (0,5 m over bundklædning). Agter ponton Diesel gen rum 10 m tværskibs og 6 m langskibs 60 m 2 Truster rum 10 m tværskibs og 6 m langskibs 60 m 2 Agter anker rum 10 m tværskibs og 6 m langskibs 60 m 2 Funktions rummenes samlede areal på ca. 120 m 2 er udrustet med riste gulv i Truster/ Diesel gen rum (60 m 2 ) udlagt over spant niveau (0,5 m over bundklædning). Disponering Profile & Plan 18

19 Overfladebehandling jf. skibsstandard Hosstående specifikation er udarbejdet i forbindelse med hjemtagelse af overslag og skal som sådan ikke tages som en endelig specifikation. I forbindelse med vores skala 1:5 offshore anlæg opnår vi for tiden erfaringer med begroning under anlægget. Der var forventet mindre begroning under anlægget grundet undertrykket som er et led i anlæggets funktion. Der er ikke nævneværdig begroning i området fra midt forreste ponton til midt agter ponton. Uden for dette område er der tale om normal begroning. Specifikation for sandblæsning og maling Uddrag af Outline specifikation: Isolering og Maling Ingen af rummene i prammen skal isoleres. Tilbud på maling omfattende antifouling indhentes fra underleverandør, og det valgte system indsættes som en del af denne specifikation. Undervands skroget beskyttes mod galvanisk tæring med zinkeller aluminiums anoder. Antal anoder bestemmes ud fra valgt malingssystem, og baseres på 5 års doknings interval. Moment og kræfter i hovedkonstruktion Moment og kræfter over midtskibs sektion Crestwing består principiel af to sammenhængslede pramme og dimensioneres principiel sådan. Den enkelte ponton kan, ud over forstærkninger omkring hængsel og PTO, dimensioneres ud fra de traditionelle belastninger og specifikationer for skibsdesign. Under testforløbene på DHI, testedes der for kræfterne midtskibs, med de forbehold der ligger i en opskalering af kræfter, gav mulighed for beregning af tværmomentet midtskibs. Moment og kræfter over hængsels sektion Reduktion af momentet, medfører en tilsvarende reduktion af kræfterne på hængselsleddet. Basis kræfterne i hængselsleddet, ved ubelastet PTO system, initieres af pontonernes vægt og bevægelse. Den samlede belastning på hængselsleddet udgøres af basis kræfterne og kræfter initieret af belastningen fra PTO systemet. 19

20 Reduktion af hængselbelastning under skrogdesign Anlægshøjden midskibs omkring hængselsleddet har indflydelse på kræfterne der overføres til pontonerne. Max højden midskibs er under forprojektet øget fra 2,5. til 3,5 m hvilket reducerer kræfterne ved max momentet (My) med ca. 30 %. Udover at reducere kræfterne i skrog og hængsel har forøgelsen af Max højden midskibs væsentlig indflydelse for dimensioneringen af PTO systemet hvor kravet til udvekslingen i tandhjuls gear, lejer etc. tilsvarende reduseres med 30 %. (PTO systemet behandles senere under udrustning) Reduktion af hængselbelastning under PTO design Reduktion af kræfter initieret af belastningen fra PTO systemet reguleres dels af den installerede generatoreffekt og dels gennem udkobling af systemet. Skridpunktet for PTO systemets elektromagnetiske koblinger sikrer, at hængselsbelastningen holder sig inden for de udlagte design kriterier. Uddrag af Outline specifikation: Profile & Plan Konstruktionen opdeles i en for sektion og en agter sektion, (pontoner). Samling af de to sektioner i spt. 0 (hængsels leddet), for sektion har positive spante numre, agter sektion har negative numre hvor Spt. 50 betegnes som for og Spt. -50 betegnes som agter. Spante afstanden er overalt 600 mm. Koordinat system: origo er x: spt. 0, y Centerlinie, z- ok. bundklædning (BL) L-skod 4,8 m fra CL SB og BB Center afsnit fra agter til for: Ballast tank, aft mooring room, Thruster room, void, aft engine room/ forward engine room, Trafo room, forw. mooring room, void og ballast. L-skod er ikke vandtæt ved: Ballast tank void aft engine room forward engine room void ballast. Øvrige rum er at betegne som void spaces. Sideklædning for for sektion føres som uafstivet skørt ca. 450 mm under bundklædning. Sideklædning for agter sektion føres til bundklædning, uafstivet skørt påsættes sideklædning med overlap på 150 mm og sluttet ca. 450 mm under bundklædning. Dækket har ca. 1 m. negativ spring mod for og agter. Der er ingen bjælkebugt i dækket. Skroget dimensioneres for nedlastning til 0,5 m mld. dybgang. Dækket dimensioneres for søbelastning iht. DNV krav. 4 Crestwing prototypens dæks arrangement Disponering af Luger, døre og mandehuller Der er disponeret med 2 mandehuller for adkomst til maskinrum samt 2 mandehuller for adkomst til agter ponton. De fire maskinrums luger placeret over de 4 PTO systemer dimensioneres for gennemgang af PTOéns hovedkomponenter. Der etableres 2 luger på forreste ponton for gennemgang af ankertårn, trafo/inverter samt 2 luger agter ponton for gennemgang af nødgenerator/truster og agter nød anker. 20

21 Uddrag af Outline specifikation: Mandehuller og dæksler Mandehuller og -dæksler udføres efter DVS og planlægges som lette og manuel håndterbare. Alle mandehulsdæksler udføres flush. Alle gennemgangshuller afrundes ved slibning. Trapper af maskinrums typen iht. DVS udføres ved alle nedgangs luger. Trapperne skal være let demonterbare, og uden bagplade. Ved alle mandehuller monteres lodret lejder under. Lodrette lejdere udføres af fladjernsvanger med firkanttrin på højkant. Der skal anbringes gribestænger indvendigt ved alle adkomsthuller. Klys/Pullerter Der arrangeres to slæbepullerter i begge ender med tilhørende klys Båd landing Der er etableret mulighed for adgang offshore til anlægget i SB og BB ud for maskinrum samt mulighed for adgang på bagkant af agter ponton. Endeligt er der sikret adkomst til dækket ved placering af søgelænder langs rælingen samt etablering af fleksibel gangbro mellem pontoner. Lanterne og Antenne arrangement Hængslede alu. Master monteres i begge ender af anlægget for montering af markerings lys og antenner. 21

22 Uddrag af Outline specifikation: Lanterne Både dag og nat signaler skal særskilt fastlægges i samråd med Søfartsstyrelsen. Som minimum skal prammen markeres med rundt lysende hvid lys i begge ender. 3.2 Beskrivelse af Crestwing prototypens Power take off Beskrivelsen er begrænset af hensyn til PTO systemets patentering. PTO systemets udviklings forløb Udviklingen af Waveenergyfyn s mekaniske power take-off system har stået på siden de første officielle test af Crestwing i på AAU hen over DHI testforløbet i PTO version 1 AAU Trinvis - load vægt lod PTO version 2 DHI load hysteresebremse PTO version 3 Fladstrand load pmg generator Waveenergyfyn har, baseret på eksisterende invertere og PM generatorer, udviklet og bygget en komplet power transmissions linje samt styring og regulerings opsætning hvor der, i realtid, kan måles over alle power transformations trin. Power take-off systemet er løbende blevet testet under de tidligere udviklingsforløb, sluttende med onshore test af det endelige system i perioden nov til juli De frem til juli 2013 afviklede onshore test indikerede, at den samlede effektivitet af PTO systemet fra absorber til el-net var over 80 %, hvilket er mere end forventet, især under hensyntagen til skalaén. Generator og inverter effektivitet i en fuld skala enhed er højere end i lille skala. Beregning på en fuld skala PTO-system indikerer en effektivitet på 90 % niveau. 22

23 Crestwings Power Take-off er en ren mekanisk maskine, som er sammensat af følgende komponenter: Lineær gearet omsætter den lineære bevægelse fra anlæggets vippebevægelse til en cirkulær bevægelse, hvilket er forudsætningen for drift af en konventionel generator. Hovedkomponenterne i opbygning af gearet består af trykstangen med led øjer i begge ender og kassette med lejret tandstand samt indbygget tværstillet tandhjul. På lineær gearets sekundære side overføres drejnings momentet til et speed-up gear som øger omdrejningerne. Fra speed-up gearets udtags aksel overføres rotationen til flywheel og generator. PTO systemets opbygning og funktion Det samlede PTO system er opbygget af hovedkomponenterne mekanisk PTO, inverter, el/styre tavle, power tavler, dumpload med diesel generator/batterier for forsynings backup. PTO systemet er opbygget som stand alone system som via inverteren producerer el i en given kvalitet til et offentlig eller lokal elnet. Styring, regulering og frakobling af systemet varetages under drift via internettet. PTO systemet, udviklet og testet i skala 1:3,5, er udgangspunkt for design i fuldskala. PTOéns hoved dimensioner PTOéns indbygning Den samlede PTO bestykning er dimensioneret ud fra en Nordsø placering af Crestwing fuld skala med hoved dimensionerne L 60 B 20. Der installeres 4 stk. 100 kw PTO systemer. Den installerede 23

24 effekt på 400 kw er dimensioneret således at udfald af en enkel enhed ikke har nævneværdig indflydelse på el produktionen. Som det fremgår centreres PTOérne parvis omkring de to midterste hængsels forstærkninger, det lineare gear fastgøres i forstærkningsstrukturen i overliggende dæksplade. PTO frame fastgøres i overliggende struktur. PTO indbygning og skrog forstærkning 3.3 Beskrivelse af Crestwing prototypens Forankring Beskrivelsen er principiel af hensyn til forankrings systemets patentering. Udvikling af forankrings system On-shore test af fleksibel forankring

25 Testforløbene på DHI havde dokumenteret at der skulle anvendes en betydelig mere slæk forankring end den en ren kædeforankring kunne sikre. Vi udviklede herfor en elastisk hovedforankring fra kædearrangementet og frem til anlægget som modsvarede forankrings karakteristikken fra DHI og AAU forløbene. Hovedforankring bestod af et elastisk tov dimensioneret til at modstå hele trækket i forankringen indenfor en, ud fra DHI forløbet, kendt langsgående bevægelse. Det elastiske tov udgjorde forankringen under drift, men var yderligere sikret af et stærkt syntetisk tov som kunne tage over under ekstreme forhold. Fladstrandanlægget bestod testen for behavior and survival under ekstreme konditioner svarende til stærk storm i efteråret Forankringssystemet var tilstrækkelig overdimensioneret til at modstå bølgemiljøet, som var kraftigere en forventet. Forankringssystemet indfriede kravene for sikring af survival hvorimod dets behavior, set i forhold til areal forbrug samt kabling, ikke var tilfredsstillende. Den anvendte kædeforankring påvirker havbundsmiljøet, hvilket især har betydning ved en større udbygning af bølgeenergifarme. Udvikling, konstruktion og design af trepunkts forankring Waveenergyfyn har i samarbejde med SEAFLEX ENERGY SYSTEMS AB udviklet triple forankringsprincippet som sigter mod at skåne miljøet samtidig med at reducere muligheden for løsrivelse. Forankringssystemet er baseret på den svensk udviklede Seaflex teknologi som er et anerkendt miljøskånsomt system. Seaflex teknologien er udviklet I 1970 erne og har et stort erfarings grundlag. Forankringen anhugger til et i anlægget indbygget ankertårn, som tillader weathervaning og muliggør aktiv krøjning. Tre forankrings liner, forskudt, fører ned til skrueankre(pæle, blokke etc.). De 25

26 enkle liner deles i en på ankertårnet fastgjort Seaflex system, og en syntetisk tov fra Seaflex systemet ned til ankringspunktet. Hver af de tre forankrings liner er dimensioneret for at kunne holde til forankringstrækket svarende til dimensioneringen ved brug af en enkel ankerline. Med den nye forankring bliver havbunden stort set ikke påvirket når forankringen er på plads, selve forankringslinen rører ikke havbunden. Anlægget får en svingnings radius (omkring forankringspunktet) på overfladen af havet på ca. 10 % af anlæggets længde. Derudover bliver kabeltilslutningen, fastgjort til det ene ankertov, væsentlig forenklet. Beskrivelse af Crestwing prototypens Havarikontrolplan Specielt for prototyper er det væsentlig, at der forligger en haverikontrolplan allerede under konstruktionsfasen. Kontrolplan oplægget for Crestwing prototypen ser på situationen før og efter løsrivelse: før løsrivelse: AIS transponder - giver blandt andet løbende information om anlæggets position og bevægelse til omgivende kommercielle fartøjer, kysttjeneste og reder. Fungerer som alarm ved løsrivelse samtidig med at udgøre et vigtig værktøj i forbindelse ved redning/bjergning. Trepunktsforankringssystemet - hvor løsrivelse kræver brud på bærende ankringsline hvor anlægget efterfølgende falder tilbage på de to resterende ankerliner. De to resterende ankerliner, begge dimensioneret for max forankringstræk, skal også udsættes for brud før der bliver tale om løsrivelse. Foranstaltninger omkring kabelbrud ved løsrivelse kræver - forudbestemt brud område, fiksering til bund i passende afstand, sikring af elinstallation og PTO system under kortslutning. efter løsrivelse Crestwing er udstyret med agter forankring som udløses ved løsrivelse henholdsvis kan udløses af reder. Crestwing er udstyret med el dreven truster propeller monteret sammen med anlæggets dieselgenerator. I samvirke med AIS transponder søges anlægget holdt på siten henholdsvis udøves kontrol af afdrifts retning. Ovennævnte oplæg til foranstaltninger planlægges for prototypen og angiver ikke situationen for efterfølgende anlæg. 4 Costanalyse Crestwing prototype COE Calculation Tool for Wave Energy Converters er anvendt for udarbejdelse af Costanalysen af WECén Crestwing. 26

27 COE beregningsværktøjet kan baseres på enten power matrix eller standard søtilstande. Anvendelse af power matrix versionen har vist for optimistiske COE værdier hvorfor nærværende Costanalyse baseres på standard søtilstande. Generelle forudsætninger for Cost analyse Forprojekteringen af en Crestwing L60/B20 fuldskala koncept med en installeret effekt på 400 kw, designet for udlægning i Nordsøen, udgør basis for budgetteringen. Budgettet for Crestwing L80/B30 fuldskala konceptet for udlægning i Nordsøen/EMEC baserer sig på Waveenergyfyn s predesign og kan ikke tillægges samme validitet som basis budgettet over Crestwing L60/B20. Budgettet for Crestwing L80/B30 er medtaget for perspektivering af Crestwing konceptet. Omkostninger forudsat i COE værktøjet Følgende forudsatte omkostninger forudsat i COE værktøjet er anvendt uden ændringer: Engineering and management 400 DKKx1000 Planning and consenting 200 DKKx1000 Contingencies 10% Site lease, warranty and insurance 2% CAPEX Tilbagebetalingstid 20 år Følgende forudsatte omkostninger forudsat i COE værktøjet er anvendt med følgende ændringer: Operation & Maintenance er ansat til 6% af CAPEX i COE værktøjet hvilket kan være acceptabel på prototype niveau. Vore analyser viser at O&M omkostninger på dette niveau næsten modsvarer samtlige andre projekt omkostninger. Det er i det hele taget diskutabelt at anvende Capex som parameter for O&M hvilket bør tages op indenfor partnerskabet. Costanalysen er gennemført med O&M svarende til 3 % af CAPEX og med O&M omkostninger på 0,16 kr. produceret kwh som vi har ansat som langsigtet niveau. Pre-assembly and transport er på 600 DKKx1000 for Crestwing L60/B20 og 750 DKKx1000 for Crestwing L80/0B3. Installation on site er på 300 DKKx1000 for Crestwing L60/B20 og Crestwing L80/B30. Anvendt absorber effektivitet Der tages udgangspunkt i De under AAU testforløbet afviklede Power Produktions test. Herved sikrer overensstemmelse mellem Costanalyse værktøjets standard søtilstande og de anvendte absorber virkningsgrader. Power Produktions testen kan ses i sin helhed i AAU rapporten The Crest Wing Wave Energy Device 2 nd phase testing under afsnit 4.5. Wave State 1 Wave State 2 Wave State 3 Wave State 4 Wave State 5 Eff. 0,431 Eff. 0,684 Eff. 0,376 Eff. 0,274 Eff. 0,178 Anvendt PTO effektivitet Crestwings Power Take-off er baseret på et mekanisk drivtog hvor effekttabet finder sted i lejer, tætninger og tandhjul. Power Take-off er sammenlignelig med vindkraftens PTO systemer som, i full- 27

28 scale, er karakteriseret ved virkningsgrader fra vind til net på over 90 %. Testbænk test i 2013 af Crestwings PTO system bekræftede en virkningsgrad i full-scale på 90 % hvilket forventes at være en realitet efter prototypen. Basis budget Crestwing L60 B20 Forprojekteringen af en Crestwing L60/B20 fuldskala koncept med en installeret effekt på 400 kw, designet for udlægning i Nordsøen, udgør basis budgettet. Der er hjemtaget overslag fra Danske virksomheder på hovedkonstruktionen, drivtoget for PTO system, el-entreprise samt montage og udrustning. Der er herudover hjemhentet et overslag over et østeuropæisk produceret hovedkonstruktion. Øvrige komponenter mv. er fortrinsvis baseret på europæiske og/eller nordamerikanske leverandører. Kalkule niveauet er efter prototype og omfatter ikke udviklings omkostninger som normalt må henføres til prototype stadiet. Koordinering af udvikling og produktion er væsentlig for opbygning af knowhow i den indledende fase hvilket er baggrunden for vægtningen af Dansk produktion. Dansk produktion på sigt, af Crestwing konceptet, kræver at man nærmer sig et internationalt prisleje. Basis budgettet suppleres med to budget overslag dels et overslag baseret på internationalt og dels et overslag hvor kun hovedkonstruktionen tager udgangspunkt i internationalt prisleje. Alene østeuro- Budget Crestwing L60 B20 Dansk produktion pæisk produktion af hovedkonstruktionen reducerer budgettet betydeligt. Basis budget hoved konstruktion Hovedkonstruktionen udgør over to tredjedele af det samlede budget. Der er hjemtaget fem overslag over budget hovedkonstruktionen leveret ved kaj for udrustning og montage forud for udlægning af anlæg. Pris niveauet pr ton stål for overslagene er vist nedenfor ved henholdsvis total entreprise og total entreprise fratrukket overfladebehandling. Overslagene er listet som a:overslag EU produktion og dansk produktion fra b: til e: Budget overslag hovedkonstruktion kr/ton. Budget overslag hovedkonstruktion ekskl. overfl.beh. kr/ton. Specielt overslag d: og e: skiller sig ud med en høj pris niveau, der har imidlertid været lidt for meget sammenfald i priser på rå konstruktion og overflade behandling. Vi har været inde og analysere og korrigere de to overslag hvilket dog, på grund af indlagt sikkerhed på forstærkninger og hængsel, har resulteret i en fortsat høj budget på DKK pr. ton stål for et Dansk produceret Crestwing 28

29 koncept. COE kalkulations værktøjets pris pr. ton stål er ansat til DKK er næppe, inden for en rimelig tidshorisont, opnåelig for Dansk producerede anlæg. Basis budget PTO system PTO systemet udgør ca. en fjerdedel af det samlede budget. Der er hjemtaget et tilbud/overslag fra vor hidtidige partner under udvikling af PTO systemet over budget drivtog og sammenbygning af PTO system. Tilbud på delkomponenter herunder generator, kobling, inverter, power tavler, PLC tavle for styring og data, PLC/PC software mv. Budget niveauet pr installeret kw på DKK er relativ høj blandt andet på grund af fastholdelse af at drivtog og sammenbygning af system, indledende ikke sendes i udbud. Delkomponenterne er fortrinsvis baseret på europæiske/nordamerikanske tilbud hvilket giver et relativ højt budget niveau. Hjemtagne tilbud uden for dette område indikerer et potentiel lavere prisniveau. PTO systemets basis budget PTO systemets basis budget sat i forhold til sektoren COE kalkulations værktøjets pris pr installeret kw på DKK er betydeligt over budget niveauet pr installeret kw på DKK. COE værktøjets prisansættelse er generel og er naturligvis ikke målrettet Crestwings PTO system. Under Road-map samarbejdet er der ansat pris pr installeret kw på henholdsvis Resens LOPF koncept og Wavestar konceptet. Wavestar og Crestwing ligger her på samme pris niveau på omkring DKK/kW hvorimod Resen er nede på omkring DKK/kW. Costanalyse Costanalyse over Crestwing L 60/B 20 prototypen gennemføres for Nordsø positionerne 2 og 3. Costanalyse over Crestwing L 80/B 30 for EMEC site pos 3 og EMEC site pos 5 ud for Orkney. (Der er anvendt Standard Sea states fra COE værktøjet a 2013 dog for EMEC site pos 5 anvendes Standard Sea states fra COE værktøjet a 2012 som vi formoder placeret her) 29

30 Nordsø position 6 er ikke medtaget i COE kalkulations værktøjet og derfor ikke medtaget i nærværende Cost analyse. Nordsø positionerne 2, 3 og 6 EMEC siten ud for Orkney Hver af de fire analyser omfatter tre budget niveauer: Cost analyse ved fortrinsvis Dansk produktion (basis budgettet) 2. Cost analyse hvor hovedkonstruktion baseres på international pris niveau. 3 Cost analyse baseret på international pris niveau. For hver af de fire analyser vises produktionsprisen for discount rate > 0 % og discount rate > 4 % Costanalysens hoved resultater Cost niveau ved Dansk producerede anlæg Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff Nordsø pos 2 på 4,42 Kr/kWh, Nordsø pos 3 på 3,70 Kr/kWh, EMEC 1-2 km offshore på 2,67 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 2,32 Kr/kWh. Som ventet kræves der en høj Feed-in tariff for udlægning af en Dansk produceret anlæg på Nordsø positioner. Da der tale om et budget på prototype niveau(ekskl. udviklings omkostninger) vil tariffen blive reduceret i takt med udvikling af konceptet. Crestwing konceptet er velegnet for serieproduktion en faktor der også vil kunne slå igennem ved international produktion. Med gældende Feed-in tariff på EMEC siten på 2,75 kr/kwh opnås der umiddelbart en forrentning på over 4 %. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 0,16 kr/kwh kræver en Feed-in tariff Nordsø pos 2 på 3,51 Kr/kWh, Nordsø pos 3 på 2,96 Kr/kWh, EMEC 1-2 km offshore på 2,18 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 1,92 Kr/kWh. En kraftig reduktion af tariffen men med et endnu ikke opnåelig omkostnings niveau. Cost niveau ved dansk og/eller international producerede anlæg Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff Nordsø pos 2 på 3,16 Kr/kWh, Nordsø pos 3 på 2,65 Kr/kWh, EMEC 1-2 km offshore på 2,11 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 1,84 Kr/kWh.

31 Der kræves fortsat en høj Feed-in tariff for udlægning af en Dansk produceret anlæg på Nordsø positioner. Da der også her er tale om et budget på prototype niveau(ekskl. udviklings omkostninger) vil tariffen blive reduceret i takt med udvikling af konceptet. Med gældende Feed-in tariff på EMEC siten på 2,75 kr/kwh opnås der umiddelbart en forrentning på betydelig over 4 %. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 0,16 kr/kwh kræver en Feed-in tariff Nordsø pos 2 på 2,56 Kr/kWh, Nordsø pos 3 på 2,17 Kr/kWh, EMEC 1-2 km offshore på 1,76 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore offshore O&M på 1,55 Kr/kWh. En kraftig reduktion af tariffen men med et endnu ikke opnåelig omkostnings niveau. Cost niveau ved international producerede anlæg Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 3 % af CAPEX kræver en Feed-in tariff Nordsø pos 2 på 2,83 Kr/kWh, Nordsø pos 3 på 2,37 Kr/kWh, EMEC 1-2 km offshore på 1,89 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 1,64 Kr/kWh. Der kræves fortsat en høj Feed-in tariff for udlægning af en Dansk produceret anlæg på Nordsø positioner. Da der også her er tale om et budget på prototype niveau(ekskl. udviklings omkostninger) vil tariffen blive reduceret i takt med udvikling af konceptet. Med gældende Feed-in tariff på EMEC siten på 2,75 kr/kwh opnås der umiddelbart en forrentning på over 8 %. Opnåelse af en discount rate på 4 % ved O&M på 0,16 kr/kwh kræver en Feed-in tariff Nordsø pos 2 på 2,3 Kr/kWh, Nordsø pos 3 på 1,96 Kr/kWh, EMEC 1-2 km offshore på 1,59 Kr/kWh og EMEC 3 km offshore O&M på 1,41 Kr/kWh. En kraftig reduktion af tariffen men med et endnu ikke opnåelig omkostnings niveau. Costanalyse over Crestwing coe pos 2 O&M 3 % capex Kr/kWh discount rate > 0 coe pos 2 ved dansk produktion 3,58 4,42 coe pos 2 ved dansk og/eller international produktion 2,56 3,16 coe pos 2 ved international produktion 2,29 2,83 Kr/kWh discount rate > 4 % 31

32 coe pos 2 O&M = 0,16 kr/kwh Kr/kWh discount rate > 0 Kr/kWh discount rate > 4 % coe pos 2 ved dansk produktion 2,75 3,51 coe pos 2 ved dansk og/eller international produktion 1,95 2,56 coe pos 2 ved international produktion 1,77 2,3 coe pos 3 O&M 3 % capex Kr/kWh discount rate > 0 Kr/kWh discount rate > 4 % coe pos 3 ved dansk produktion 3,00 3,70 coe pos 3 ved dansk og/eller international produktion 2,15 2,65 coe pos 3 ved international produktion 1,92 2,37 coe pos 3 O&M = 0,16 kr/kwh Kr/kWh discount rate > 0 Kr/kWh discount rate > 4 % coe pos 3 ved dansk produktion 2,26 2,96 coe pos 3 ved dansk og/eller international produktion 1,66 2,17 coe pos 3 ved international produktion 1,51 1,96 COE analyse EMEC 1-2 km offshore O&M 3% capex Kr/kWh discount rate > 0 Kr/kWh discount rate > 4 % coe EMEC ved dansk produktion 2,20 2,67 coe EMEC ved dansk og/eller international produktion 1,74 2,11 coe EMEC ved international produktion 1,56 1,89 COE analyse EMEC 1-2 km offshore O&M = 0,16 kr/kwh Kr/kWh discount rate > 0 Kr/kWh discount rate > 4 % coe EMEC ved dansk produktion 1,7 2,18 coe EMEC ved dansk og/eller international produktion 1,38 1,76 coe EMEC ved international produktion 1,25 1,59 COE EMEC 3 km offshore offshore O&M 3% capex Kr/kWh discount rate > 0 Kr/kWh discount rate > 4 % coe EMEC ved dansk produktion 1,88 2,32 coe EMEC ved dansk og/eller international produktion 1,49 1,84 coe EMEC ved international produktion 1,33 1,64 COE EMEC 3 km offshore offshore O&M = 0,16 kr/kwh Kr/kWh discount rate > 0 Kr/kWh discount rate > 4 % coe EMEC ved dansk produktion 1,48 1,92 coe EMEC ved dansk og/eller international produktion 1,20 1,55 coe EMEC ved international produktion 1,09 1,41 Costanalyse diagrammer Crestwing 32

33 33

34 Analyse over O&M som funktion af Capex contra Elproduktionen I forbindelse med Costanalyse over successiv budgettet behandlede Waveenergyfyn O&M problematikken hvilket er medtaget i nedenstående opstillinger. Som det fremgår, er O&M procentiske andel, baseret på Capex, ikke synlig påvirket af elproduktionen. O&M som direkte knyttet til el produktionen giver en stigende procentisk andel med stigende el produktion. Nordsøen pos 2 Ved O&M = 6 % af Capex er el produktions prisen 4,74 kr./kwh hvoraf O&M udgør 2,18 kr./kwh svarende til 46 %. Ved O&M = 3 % af Capex udgør O&M 30 %. Ved det langsigtede O&M = 0,16 kr/kwh udgør O&M 6 %. Nordsøen pos 3 Ved O&M = 6 % af Capex er el produktions prisen 3,97 kr./kwh hvoraf O&M udgør 1,83 kr./kwh svarende til 46 %. Ved O&M = 3 % af Capex udgør O&M 30 %. Ved det langsigtede O&M = 0,16 kr/kwh udgør O&M 7 %. EMEC pos 3 Ved O&M = 6 % af Capex er el produktions prisen 2,74 kr./kwh hvoraf O&M udgør 1,26 kr./kwh svarende til 46 %. Ved O&M = 3 % af Capex udgør O&M 30 %. Ved det langsigtede O&M = 0,16 kr/kwh udgør O&M 10 %. 34

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed Bølgeenergi - Hvad er potentialet i danske farvande og anlægseffektiviteten gseffektiviteten? ved Jens Peter Kofoed Bølgeenergiforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet IDAs Climate

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas N. E. Helstrup Jensen (Energinet.dk) J. P. Kofoed (Aalborg University) 4th Annual HMRC Economic

Læs mere

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK 17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK Mange mindre trawlere har ikke haft problemer med at sænke tyskertrækkets trækpunkt ned til lønningen, sådan som nye regler foreskriver.

Læs mere

THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2. Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg

THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2. Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2 Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg OSK ref.: 150590 Option 2 - Specifikation 25. aug. 2016 60-1 1 Beskrivelse... 3 2 Komponenter... 4 2.1 Fremdrivningsmotorer:...

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Stand alone system baseret på 11kW Gaia vindmølle. Henrik Bindner Vindenergiafdelingen, Risø

Stand alone system baseret på 11kW Gaia vindmølle. Henrik Bindner Vindenergiafdelingen, Risø Stand alone system baseret på 11kW Gaia vindmølle Henrik Bindner Vindenergiafdelingen, Risø Projektpartnere Gaia Wind A/S Mita-Teknik A/S IET, Aalborg Universitet Vindenergiafdelingen, Risø Støttet af

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl FMT Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl (OSK-ShipTech 130210.0131.01C) Date: 27.05.13 Sign: EPH 1 - Formål Formålet med løfte- og transportvuggerne, er at løfte et HOLM-Kl fartøj ud af vandet

Læs mere

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum.

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum. Hoveddata: MRD 3 Skibstype: MRD 3 Skrognummer Kendingssignal Byggeværft: DANYARD AALBORG A/S Nybygningsnummer: 2272 Søsat: 15. September 1995 Længde overalt: 18,25 meter Længde VL: 16,90 meter Bredde midtskibs:

Læs mere

Energi på havet - Substitution af materialer

Energi på havet - Substitution af materialer Energi på havet - Substitution af materialer Nyt designkoncept for Wave Star bølgeenergimaskinens arm- og flyderkonstruktion Michael S. Jepsen, Division of Structures, Materials and Geotechnics Department

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

DEXAWAVE A/S. ForskEL program 2010. Test af pre-kommerciel bølgekonverter. 13. juni 2012/LE

DEXAWAVE A/S. ForskEL program 2010. Test af pre-kommerciel bølgekonverter. 13. juni 2012/LE DEXAWAVE A/S ForskEL program 2010 Test af pre-kommerciel bølgekonverter 13. juni 2012/LE Indledning I efteråret 2009 ansøgte DEXAWAVE (DX) PSO om støtte til udvikling af 1:5 skala model af DEXAWAVE converteren.

Læs mere

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 4 Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker 10. juni 2004 Hans Michael Hansen Technical Manager M.Sc.

Læs mere

Afsluttende resultater fra Celleprojektet

Afsluttende resultater fra Celleprojektet Afsluttende resultater fra Celleprojektet Nettemadag Trinity Konferencecenter 24. november 2011 Per Lund Denne præsentation Ide og design Pilotprojektet Fuldskalatest november 2010. Markedsdrift, spændingsregulering

Læs mere

Randers Fjords Færgefart

Randers Fjords Færgefart Randers Fjords Færgefart Teknisk gennemgang og prisoverslag for motorudskiftning, opgradering af fremdrivningssystem, samt forbedring af arbejdsmiljøet på M/F Ragna FORELØBIG Horsens den 04.06.07 A/S JØRGEN

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Værtsby ESC 2014 Styregruppemøde 08.01.134 Deltagere: Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Bender, Søren Therkelsen, Anne Holm Sjøberg, Christian Herskind, Morten Pankoke,

Læs mere

waveenergyfyn Bølgevinge interesserede Fra Idé bølgevinge

waveenergyfyn Bølgevinge interesserede Fra Idé bølgevinge Til Bølgevinge interesserede Fra waveenergyfyn boelgevingen@waveenergyfyn.dk Telefon: 65 36 17 65 Idé bølgevinge Baggrunden for konceptet på bølgeenergianlægget bølgevingen har jeg haft liggende i baghovedet

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Outdoor OUTDOOR CABINETS

Outdoor OUTDOOR CABINETS Teknikskabe Vejskabe Denne serie teknikskabe er skabt til alle former for udendørs installationer. Teknikskabet kan eksempelvis anvendes til styringer, byggestrøm, målere og pumpestationer. Skabet er særdeles

Læs mere

Lettekraner Svingkraner

Lettekraner Svingkraner .UDQLQJHQL UHQ $ 6.QVXOHQW NUDQ J OºIWHJUHM Lettekraner Svingkraner LETTEKAN SPECIFIKATIONE LETTETAVESKANE - HOVEDKOMPONENTE C-POFIL SVINGKANE MED SKÅSTÆE TYPE O I-POFIL SVINGKANE MED SKÅSTÆE TYPE O I-POFIL

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Monitorering af bølgekraft anlæg 27. MAJ 2015

Monitorering af bølgekraft anlæg 27. MAJ 2015 Monitorering af bølgekraft anlæg 27. MAJ 2015 Titel Monitorering af bølgekraft anlæg Problemformulering Hvordan sikres den mest optimale monitorering af anlægget, således der opnås de bedste vilkår for

Læs mere

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine SKRUEGENERATOR Sneglepumper som energi turbine Projektforløb opdæmmet flod Etablering af financiering og ejerskab Forundersøgelse Flow data fra myndigheder eller kunde nej Projekt gennemførsel Etableringsmulighed

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Rustfri powerlift til alle formål Op til 300 kg

Rustfri powerlift til alle formål Op til 300 kg LIFTER DANMARK Handels- og Ingeniørfirma ApS Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk www.lifterdanmark.dk Rustfri powerlift til alle formål Op til 300 kg En komplet serie af håndteringsudstyr T

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Installationsdokument foreløbigt

Installationsdokument foreløbigt Installationsdokument foreløbigt 96 CIS solcellemoduler á 170 Wp 16.320 Wp - 118 m2 GF projekt på området Vandtårnsvej 60, Søborg Den 16.1.2014 Montagesystem FDGlight+ 20º - til flade tage med maksimum

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

08.10.07. Indholdsfortegnelse. Produktbeskrivelse. Tekniske specifikationer. Montage. Vinklede og buede radiatorer. Tilbehør

08.10.07. Indholdsfortegnelse. Produktbeskrivelse. Tekniske specifikationer. Montage. Vinklede og buede radiatorer. Tilbehør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse 08.10.07 Tekniske specifikationer Montage Vinklede og buede radiatorer Tilbehør Standard specifikationsklausuler Vedligeholdelse www.hudevad.com

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event WEIB WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event Danmarks største, nationale klyngeorganisation med mere end 280 medlemmer National kompetencecenter & innovation netværk for dansk offshore

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk 1 Endelig: Det danske boom! 23.000 familier producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt

Læs mere

Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system

Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system Jesper R. Kristoffersen Civilingeniør EE A/S Vindkraft Automation & Overvågningssystemer Offshore Seminar

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB SizeWare Bruger Manual ä Skive ä Tandrem ä Spindel JVL Industri Elektronik A/S LB0041-02GB Revised 23-3-99 1 2 Copyright 1997, JVL Industri Elektronik A/S. Der tages forbehold for ændringer af indholdet

Læs mere

Maskinmesteren. Ny testbænk hos Flexibles. management and technology

Maskinmesteren. Ny testbænk hos Flexibles. management and technology Maskinmestrenes Forening maj december 2015 2015 nr. 5 nr. 12 Maskinmesteren management and technology Ny testbænk hos Flexibles Test af fleksible rør hos Flexibles i Kalundborg sker ved træk på op til

Læs mere

www.dansk-smedejern.dk eller www.arteferro.dk

www.dansk-smedejern.dk eller www.arteferro.dk www.dansk-smedejern.dk eller www.arteferro.dk DANSK SMEDEJERN Hesselager 19 DK 2605 Brøndby Tlf. 4362 2563 Fax. 4362 2535 www.dansk-smedejern.dk eller www.arteferro.dk Forhandler: Kom godt i gang med smedejern

Læs mere

R-sign Spiral og Glatrør

R-sign Spiral og Glatrør August 2014 R-sign Spiral og Glatrør 1 og Glatrør Indholdsfortegnelse R-sign Spiral Produktbeskrivelse s.3 R-sign Glatrør Produktbeskrivelse s.13 R-sign Spiral Tekniske data s.4 R-sign Glatrør Ydelsestabeller

Læs mere

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande Langspændsreol Stærk, holdbar og alsidig - Langspændsreoler giver dig helt nye muligheder for opbevaring

Læs mere

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016 WEEE2 vejledende notat: Oktober 2016 Indhold 1 Formål... 2 2 under WEEE2 og WEEE2 definitionen af... 2 3 Fortolkning af betingelserne for anvendelse af... 3 4 Beslutningsdiagram... 5 5 European WEEE Registers

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet elevatorlift HC325PVK ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVK kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Et par gode råd ved indbygning af ATTICCO

Et par gode råd ved indbygning af ATTICCO Et par gode råd ved indbygning af ATTICCO. før, under og efter 1. Forbehold 2. Regnemodel 3. Isolering 4. Placering i skunk 5. Indfatning og tilskæring 6. Hvis skunkrummet overasker 7. ATTICCO med fremskudt

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012 VISIONS WITH ENERGY Salgs Guide 2012 Kit Systemer KIT 1: 1.9 kwp Net tilsluttet Solcelleanlæg Mængde 10 stk.: Solcellemoduler Trina Solar, TSM- DC01.A.05 black 190W Ydelse 190 Wp 0~+3% Monokrystallinske

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Energiudvalget stiller forslag om at andelsforeningen investerer i solcelleanlæg til en pris af kr. 1.400.000,- som beskrevet i

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri SCAN WINCHES Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri FORSIDE www.scan-winches.dk HLT nethalemaskiner kan leveres i flere varianter: - med bred tromle - med bredt bånd - med vippefod til visse shelterdeck

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere