Mor jer godt - og sikkert II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mor jer godt - og sikkert II"

Transkript

1 Mor jer godt - og sikkert II Regler og anvisning for opstilling/ brug/sammenpakning af oppustelige forlystelser For at sikre arrangører de optimale muligheder for at sætte sig ind i gældende regler for brug af oppustelige forlystelser har Foreningen af Danske Festudlejere udarbejdet denne pjece. Den indeholder alle relevante oplysninger om betingelser for godkendelse - pligt til at indhente polititilladelser - ansvar - forsikringsdækning - godkendelser - krav om opsyn og opsynspersonalets instruktioner - ansvar - alderderskrav - sikkerhedsregler - information om tilslutning af blæser - placering af pløkker - opstilling på hårdt underlag - beregning af antal brugere af en oppustelig forlystelse samt mange andre vigtige emner. Her er anvisninger og regler samlet i en pjece, som dækker oplysningsbehovet i udlejning af oppustelige forlystelser - set i forhold til både lejer og udlejer. Ny regler for opstilling og brug Pr. 1. april 2007 gælder der en række regler for opstilling og brug af hoppeborge og andre oppustelige forlystelser. Disse står beskrevet i EU-normen DK- EN Norm for oppustelige legeredskaber. De regler, der er beskrevet i denne norm, samt reglerne i Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser (bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005) er taget med i den følgende tekst. Ansvar Tages en oppustelig forlystelse i brug, uden at der er søgt og givet tilladelse hertil, er det alene arrangøren, der har ansvaret, og denne vil kunne straffes med bøde. Arrangøren skal således sikre sig, at den pågældende forlystelse er synet og godkendt af anerkendt akkrediteringsselskab (pr. 1. august 2007 er det kun Teknologisk Institut eller FORCE Technology, der er godkendte akkrediterings-selskaber), og at der foreligger en godkendelse af aktiviteten fra den lokale politimyndighed. Er der ikke tegnet lovpligtige forsikringer, jfr. Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser 23, på den/de oppustelige forlystelse/r, er det indehaverens/ udlejerens ansvar. Der gives ingen tilladelse fra Politiet, hvis forlystelsen ikke er forsikret. Forsikringsselskaberne er tilbøjelige til ikke at betale erstatning ved skader, der er forårsaget af ikke-godkendte oppustelige forlystelser, og forlystelser, som ikke er opstillet efter gældende regler. Arrangørerne bør derfor sikre sig en seriøs udlejer som samarbejdspartner. På Foreningen af Danske Festudlejeres hjemmeside: www. festudlejer.dk kan man finde en række ansvarsfulde udlejere over hele landet. Ifølge Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005, 24, kan den, der overtræder bekendtgørelsens punkter, straffes med bøde. Ansøgning/tilladelse fra politiet Politiet skal altid ansøges om tilladelse til opstilling/brug af en oppustelig forlystelse. Det skal ske ved, at der fremsendes en ansøgning om tilladelse til det lokale politi. Ansøgningen skal være vedlagt kopi af Tilsynsbog for Forlystelsesapparat. Heri skal det bekræftes, at den oppustelige forlystelse er synet og godkendt af et godkendt akkrediteringsinstitut inden for de sidste 12 måneder. Anfør adresse/sted for opstillingen samt de tidspunkter, hvor hoppeborgen/den oppustelige forlystelse bruges.

2 Forsikring Der skal ligeledes vedlægges en bekræftelse fra et forsikringsselskab på, at ejeren af hoppeborgen/den oppustelige forlystelse har tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 millioner kr. ved personskade og 2 millioner kr. ved tingskade. Politiet kan kun give en tilladelse, hvis såvel Tilsynsbog for Forlystelsesapparat og forsikringsforholdene er i orden og det pågældende opstillingssted findes at være i orden. Opstillingssted Området, hvorpå den oppustelige forlystelse opstilles, skal være fladt og må maksimalt have en hældning på 5 grader i alle retninger. Opsyn Ifølge Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser (Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005) 4, stk. 3, skal der være opsyn med hoppeborgen/den oppustelige forlystelse i hele brugstiden. Er der ikke opsyn med den oppustelige forlystelse, skal den lukkes ned og blæseren fjernes. Opsynspersonalet skal være fyldt 16 år. For medhjælpere mellem 16 og 18 år skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver. Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med Tilsynsbog for Forlystelsesapparat og forsikringspapirer ved den oppustelige forlystelse i hele brugstiden og skal kunne fremvises for Politi eller akkrediteringsselskab. Opsynspersonen skal bære en påklædning, der gør, at man ved, at der er tale om en opsynsperson (f.eks. med gul/grøn/orange vest). Opsynspersoner skal have en grundig orientering om forlystelsesapparatets betjening og føre tilsyn med forlystelsen på en sådan måde, at forlystelsens afvikling sker på forsvarlig vis. Det er derfor vigtigt, at arrangør og opsynspersonale er trænede, kompetente personer, der har gennemlæst aktivitetens brugsanvisning. Før opstillingen skal området undersøges og rengøres for alle skarpe genstande, sten og andet, som kan skade brugerne og den oppustelige forlystelse. Opsynspersonalet består af en af arrangørerne udpeget ansvarlig og så mange opsynspersoner, som der er fastlagt af den ledende opsynsperson. For sikkerhed og kontrol skal der være et friareal på minimum 1,8 m ud fra sidevægge på den oppustelige forlystelse og mindst 3,5 m fra en åben side. Der skal være en indgang på mindst 1 m. Opstilling på hårdt underlag Opstilles hoppepuder/madrasser på hårdt underlag som fliser, sten, asfalt, beton m.v., skal der, når forlystelsen på sit højeste punkt på hoppefladen er over 60 cm, være udlagt stødabsorberende faldunderlag i en bredde på 120 cm hele vejen rundt om hoppepude/madras. For oppustelige forlystelser med fastmonteret pude til ind- og udgang skal der ikke udlægges stødabsorberende madrasser, hvis forpuden ikke er højere end 60 cm.

3 Opsynspersonen har ansvar for at 1. Gennemgå den oppustelige forlystelse og sikre sig, at alt virker optimalt. 2. Sikre sig, at den oppustelige forlystelse er sikkert forankret på opstillingsstedet. 3. Tillade brugerne adgang til den oppustelige forlystelse på en kontrolleret og sikker måde. 4. Sørge for at maksimumhøjde overholdes i henhold til leveringsinstruktion. 5. Maksimum-antal brugere overholdes i henhold til leveringsinstruktion. 6. Brugerne ikke bærer fodtøj. 7. Brugerne fjerner deres skarpe genstande, f.eks. kæder, ringe, piercinger m.v., inden aktiviteten benyttes. 8. Brugerne ikke bærer briller, hvis det er muligt. 9. Der ikke medbringes is, mad og drikkevarer i forlystelsen. 10. Ind-og udgang holdes fri for forhindringer. 11. At brugerne ikke hænger/sidder på sidevægge eller sider på forpude. 12. Der ikke tillades saltomortaler eller kolbøtter. 13. Der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller slåskampe. 14. Forestå øjeblikkelig tømning af den oppustelige forlystelse i tilfælde af strømsvigt, blæserfejl, stop i indsugningen af blæseren, at indblæsningsstudsen ikke lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel ikke kan ske og at der er en studs, der går op, og luften siver ud. 15. Hoppeborgen/den oppustelige forlystelse er tømt ved påfyldning af benzin, hvis der bruges benzindrevet blæser. 16. Lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der kommer pludselige vindstød. 17. Lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der fremkommer større revner i forlystelsens bundflade. 18. Fordele brugerne efter størrelse og alder. 19. Bruge fløjte eller horn for altid at kunne fange brugernes opmærksomhed. Ved uheld skal arrangør eller opsynsperson gøre følgende: 1. Evakuere brugerne af den oppustelige forlystelse omgående samt optræde myndigt og roligt, så der ikke opstår panik. 2. Sikre, at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet. 3. Ved større uheld ringe 112 og beskrive uheld og fortælle, hvor opstillingsstedet er. Bevare roen og få udpeget hjælpere samt en person, der dirigerer evt. ambulance frem til uheldsstedet. 4. Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport. 5. Informere den overordnede eller ejer om uheldet og give en statusrapport. 6. Den oppustelige forlystelse må først genåbnes, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at forlystelsen er tjekket og fundet sikker til brug.

4 Pløkker/fortøjring Før den oppustelige forlystelse tages i brug, er det vigtigt, at den er fastgjort i alle de forankringsøjer, der er på den pågældende forlystelse. Bind forankringsreb til alle forankringsøjerne og pløk dem. Er der ingen forankringsøjer, må den oppustelige forlystelse ikke opstilles. Slå pløkken i jorden så tæt på den oppustelige forlystelse som muligt. Bind reb i pløkken og slå den helt ned i jorden. Den må maximalt stikke 25 mm over jorden. Pløkken skal være afrundet. Man skal sikre, at der ikke er nogen pløkker i friarealet. Vigtigt Undersøg før pløkker slås i jorden, om der er noget i undergrunden, som kan beskadiges. Lad rebet være slapt mellem pløk og oppustelig forlystelse før opblæsningen. Når hoppeborgen/den oppustelige forlystelse er blæst op, justeres rebene således, at de har en svag kurve ned mod forankringspløkkerne. Stram ikke rebene helt til, da der skal være plads til, at de arbejder, når brugerne af den oppustelige forlystelse hopper og den bevæger sig. Såfremt den oppustelige forlystelse står, hvor det ikke er muligt at forankre, skal den i stedet fastholdes med en vægt på 1600 Newton's eller 165 kg pr. forankringsøje. Det kan f.eks. være med sandsække eller betonklodser. Forankringen kan også ske til faste rekvisitter, der er i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet. Det kan være lygtepæle, fastmonterede bænke, træer, riste til vejbrønde, til trailertrækket på en bil, til en lastvogn eller et andet køretøj m.v., der holder parkeret. Pløkkerne skal nedslås i en vinkel på grader mod optagne kræfter.

5 Forberedelse af opblæsning Før den oppustelige forlystelse bliver blæst op, er det vigtigt at kontrollere følgende: 1. At blæseren er intakt. Der må ikke være brud på ledning/kabel, og de skal opfylde reglerne i stærkstrømsreglementet. 2. Forlængerkabler må ikke overstige 20 m, da det vil kunne give problemer for strømtilførslen til blæseren. Benzindreven blæser Følg de punkter, der står anført herunder og sørg for 1. At blæseren er intakt. 2. At læse instruktion om benzindrevet blæser grundigt igennem inden brugen og at sikre, at alle sikkerhedshensyn er taget. 3. Sikre at blæser ikke på noget tidspunkt giver for meget tryk. Kør altid på laveste motorhastighed. 4. Luk altid for benzinhanen, når den benzindrevne blæser ikke er i brug. 5. Påfyld aldrig benzin, når blæseren er i drift. 6. Ved tankning skal følgende forløb følges: Tøm den oppustelige forlystelse for brugere. Stop blæseren. Påfyldning af benzin kan ske, når den oppustelige forlystelse er faldet sammen, og der er frit udsyn over arealet. Kontroller, at der ikke er børn i den oppustelige forlystelse, før blæseren igen startes og oppustning finder sted. 3. Stik skal være uden brud. 4. Ingen elektriske blæsere, der er medleveret fra leverandør, kan lave overtryk i den oppustelige forlystelse. 5. Elektrisk blæser må ikke tilsluttes generator. 6. Blæseren skal være afskærmet således, at børn ikke kan få fingrene ind til kørende dele af blæseren. 7. Der skal være en tilbageføringsflap i udblæsningsstudsen, som klapper i, hvis blæseren går i stå, således at luftudtrængning forhindres og den oppustelige forlystelse bliver stående med tryk på i længere tid. 8. Blæserens størrelse skal passe til den oppustelige forlystelses størrelse. 9. Luk alle udluftninger /lynlåse med reb/ spændebånd eller ved at lyne dem.

6 Tilslut blæser til indblæsningsstuds 1. Sæt indblæsningsstudsen omkring blæserens tud og fastgør den med reb eller spændebånd. Sørg for, at studsen ikke tvinder eller lukker for tilførsel af den fulde luftmængde. Det kan betyde, at den oppustelige forlystelse ikke kommer til at fungere optimalt. 2. Stram indblæsningsstudsen op. 3. Kontroller, at blæseren er minimum 120 cm væk fra den oppustelige forlystelse med sider. 4. Kontroller, at blæseren er minimum 250 cm væk fra siden ved brug af flade puder uden sider. 5. Er blæseren placeret indvendigt, skal den være mindst 120 cm væk fra legeområdet, trin og/eller trappe. 6. Blæser, inklusive kabler og kontrol, må ikke være direkte tilgængelig for publikum. Opblæsning 7. Sørg for, at der ikke er nogen bruger i den oppustelige forlystelse. 8. Start blæseren. 9. Blæseren skal køre konstant Sikkerhedsregler Der skal være monteret pløkker/reb ved alle forankringspunkter på den oppustelige forlystelse. Disse skal være korrekt monteret (pløkkerne skal være rundede og må maksimalt være 25 mm over jorden). Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når vindhastigheden er over Force 5 38 km/t (når små træer begynder at svaje). Luften skal da tages ud af den oppustelige forlystelse og blæseren fjernes. Den oppustelige forlystelse må ikke benyttes, når det regner. Luften skal da tages ud og blæseren fjernes. Oppustelige forlystelser skal i driftstiden holdes under konstant opsyn af en ansvarlig opsynsperson. Uden opsyn skal driften indstilles, luften tages ud og blæseren fjernes. Placeres der et hegn til at kontrollere publikum, skal der være mindst 180 cm fra sider med væg og mindst 3,5 m fra åbne sider. En undtagelse fra denne regel er, når en oppustelig forlystelse er placeret direkte op til en fast væg/vægge, f.eks. væggene på en bygning. I dette tilfælde skal de faste vægge være mere end 2 m højere end den højeste platforms højde på den oppustelige forlystelse. Anvendelse af denne undtagelse må ikke resultere i øget risiko. Tilladt antal personer på oppustelige forlystelser Tommelfingerreglen for, hvor mange personer, der må opholde sig i/på en oppustelig forlystelse er: 1. På flade hoppepuder uden sider må der maksimalt være 1 person pr. 4 m2. Det vil sige, at der f.eks. på en hoppepude på 6 x 6 m maksimalt må være 9 brugere. 2. På specielle oppustelige forlystelser med begrænsende sider, hvor der er mange forhindringer/legeområder/opbygninger, er udgangspunktet 1 person pr. 3,5 m2 3. På oppustelige legeredskaber med begrænsende sider må der maksimalt være 1 person pr. 3 m2. Forlystelsens antal kvadratmeter findes ved at gange dens ydre længde med dens ydre bredde.

7 Tilladt højde på brugere Brugerne af de oppustelige forlystelser må maksimalt have den højde, som de begrænsende vægge har. Er de begrænsende vægge på en hoppeborg eksempelvis 120 cm, så må de højeste brugere maksimalt være 120 cm. Afgrænsningsvægge på 180 cm tillader brugere af hvilken som helst højde at bruge forlystelsen. Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de oppustelige forlystelser er i drift: 1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn. 2. Bær ikke briller og skarpe genstande, f.eks. fingerringe, piercing, kæder m.v. 3. Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomortaler, ligesom alle former for vild leg ikke er tilladt. 4. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer. 5. Al ophold på sider, forpude m.v. er ikke tilladt. 6. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes. 7. Der må makismalt opholde sig brugere i aktiviteten ad gangen (se antallet i brugsvejledningen for aktiviteten), 8. Brugerne af aktiviteten må maksimalt være cm. høje. (Se højden i brugsvejledningen for aktiviteten). 9. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar. 10. Såfremt der ikke er opsyn, skal luften tages ud og blæseren fjernes. Opstilling 1. Rul den oppustelige forlystelse ud i fuld længde og herefter ud i fuld bredde. 2. Monter den længste af studserne på blæseren, så der er minimum 120 cm fra aktiviteten til blæseren. 3. Sørg for at forankre den oppustelige forlystelse i alle de forankringspunkter, der findes på aktivitetens nederste del. Ved højere forlystelser fortøjres der ligeledes i forankringspunkter, der er placeret på siderne. 4. Luk for alle studserne ved at binde for dem eller lyne dem. 5. Rul kabelrullen helt ud, så den ikke smelter. 6. Kontroller, at der ingen børn er i den oppustelige forlystelse. 7. Sæt strøm til blæseren, som så i løbet af 4-5 minutter vil blæse forlystelsen op. 8. Juster herefter rebene mellem befæstningerne.

8 Tag herefter den ene langside og læg den ind til midten. Tag herefter den anden langside og gør det samme. Ved større oppustelige forlystelser lægges den ene langside så en tredjedel ind, og den anden halvside helt over mod den modsatte kant. Herefter rulles den oppustelige forlystelse stramt sammen. Et par meter før den er helt rullet sammen lægges der to reb med øjer ind under den oppustelige forlystelse. Læg øjerne først ind og rul forlystelsen helt sammen. Når den er rullet helt sammen, findes øjerne og rebet strammes til, så forlystelsen holder sin faste form. Den oppustelige forlystelse og transportkassen kan herefter transporteres på sække-eller trækvogn. Spørgsmål Skulle der være spørgsmål til brugen af den oppustelige forlystelse, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren. Sammenpakning Sluk for strømmen. Sørg for at åbne for alle studserne/luftudgangene. Fjern blæseren. Lad den oppustelige forlystelse ligge nogen tid, så luften siver ud. Tag pløkkerne op og afmonter rebene. Træk sider og ender ind, så det kun er bundfladen der ligger på jorden. Ovenstående er lavet ud fra den måde, hvorpå Foreningen af Danske Festudlejere har forstået EUnormen DK-EN Norm for oppustelige legeredskaber, samt de erfaringer, der er høstet gennem mange års arbejde med oppustelige forlystelser. Det kan ikke afvises, at der kan være andre fortolkninger, eller at der sker ændringer/tilpasninger, da der er tale om en ny og uafprøvet standard i Danmark. Mor jer godt - og sikkert! Vi opfordrer alle udlejere/arrangører til at være opmærksomme på evt. justeringer på området. Foreningen af Danske Festudlejere Festudlejer.dk

Brugsvejledning for Street Ball bane

Brugsvejledning for Street Ball bane Brugsvejledning for Street Ball bane - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før

Læs mere

GUIDE. (MM Spider) Hop & Opstilling, nedtagning og anvendelse!! www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516

GUIDE. (MM Spider) Hop & Opstilling, nedtagning og anvendelse!! www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516 GUIDE (MM Spider) D GUI MH M IL ET & OP ING SPR S Ap Opstilling, nedtagning og anvendelse!! M Hop & S p r i ng www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516 Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Moon Car Racing

Brugsvejledning for Moon Car Racing - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Elastikfodboldbanen

Brugsvejledning for Elastikfodboldbanen - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Clown Hoppeborg

Brugsvejledning for Clown Hoppeborg - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Tarzanbane

Brugsvejledning for Tarzanbane - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Basket Ball

Brugsvejledning for Basket Ball - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Surfboard. - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Surfboard. - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brugen/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Rodeotyr. - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Rodeotyr. - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Mini Gris - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Mini Gris - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Gladiator - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Gladiator - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Holtegaard Trading Virupvej 45 A 8530 Hjortshøj Tlf 2219 8598

Holtegaard Trading Virupvej 45 A 8530 Hjortshøj Tlf 2219 8598 Holtegaard Trading Virupvej 45 A 850 Hjortshøj Tlf 19 8598 Produkt Manual Denne manual er omfattet af reglerne om copyright Indhold: Produktspecifikation i henhold til EN 14960 Noter og Tilbehør A. Sikkerhedsregler

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Indhold

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Indhold Bekendtgørelse 502 af 17. juni 2005 Indhold Afsnit 1: Tilladelse til afholdelse af offentlige forlystelser Side 3 Afsnit 2: Generelle betingelser Side 5 Afsnit 3: De enkelte forlystelser: Side 6 Lykkespil

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Brugsvejledning for Tiger Hoppeborg

Brugsvejledning for Tiger Hoppeborg Brugsvejledning for Tiger Hoppeborg - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Brugsvejledning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT

TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT TEKNOLOGISK T on lc:!9 e]," -. n 1 7(1 o l. le~llo1o"isk TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT Apparatets art: Hoppeborg "Mini ZOO" Ejerlbruger: FUNTASTIC lis Inspektionsdato: 2005.05.30. Ejeren eller brugeren

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Tilsynsbog. Hoppeborg Under

Tilsynsbog. Hoppeborg Under »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrorer, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Teknologisk Institut Certificering og Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010. Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord:

Indholdsfortegnelse. Forord: »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrerer, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Sorover Hoppeborg. Tilsynsbog

Sorover Hoppeborg. Tilsynsbog »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrorer, har pligt til at give det personate, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

LAURA barneseng - BabyTrold BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT!

LAURA barneseng - BabyTrold BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT! BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. Side 1 af 6 Tillykke med jeres nye LAURA barneseng. Sengens indvendige

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510 NORTH TRAMPOLINE monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INDHOLD OM NORTH TRAMPOLINE............................... INDEN MONTERING.....................................

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsvejledning til Team-Track

Brugsvejledning til Team-Track Brugsvejledning til Team-Track Checkliste Team-Track Team-Track en er en luftspringbane, som har to specialblæsere. Den ene er en fylde-blæser, som fylder Team-Track en med luft. Når den ikke kan blæse

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

BØRNEFORLYSTELSER - MEKANISKE:

BØRNEFORLYSTELSER - MEKANISKE: Historie. Omrejsende tivolier har gennem mange år været kendt som de, der ved særlige lejligheder som byfester, dyrskuer, sports- og idrætsfester blot slog teltpælene op på en plads i byen. De medbragte

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller:

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: Indendørs trampolin Bruger- & samlevejledning Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: 38'' (97 cm) Trampolin 48'' (122 cm) Trampolin Made by Garlando srl Via

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN.

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. KUN TIL PRIVAT, UDENDØRS BRUG. Sikkerhedsnettets specifikationer: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Ben: 3 4 5 6 1 FIG. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Hoppepude Sports-Bed

Hoppepude Sports-Bed »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrorer, har pligt til at give det personate, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes

Læs mere

Brugsvejledning for Elastikspring

Brugsvejledning for Elastikspring - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO VEJLEDNING 80IO VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug Flydende overfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele... 16

Læs mere

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk Brugervejledning Bærbar Helios system www.medical.dk Flydende ilt til stationær og bærbar Helios-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71 TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING Inden samling og ibrugtagning skal denne vejledning læses grundigt igennem og forstås. Følg nøje denne vejledning, og gem den til senere brug. Trampolinen er produceret

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Telthal Samlevejledning

Telthal Samlevejledning Telthal - 9135900 B4.3xL9.2xH4.3m Samlevejledning Nødvendigt værktøj Læs HELE denne samlevejledning grundigt før samlingen påbegyndes. Denne telthal SKAL være forsvarligt forankret. OBS Teltdugen skal

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning 1 AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning Dato for offentliggørelse: 1. udgave, juni 2007 Fabrikant: AVANTI

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere