til Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, Søborg CVR-nr.: DSBB Rejsekort Sølvgade København K CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg CVR-nr.: 27 33 20 72 DSBB Rejsekort Sølvgade 40 1349 København K CVR-nr."

Transkript

1 Udkast af 20. marts A L L O N G E X til A K T I O N Æ R O V E R E N S K O M S T (i det følgende benævnt Allonge X ) ) vedrørende Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, Søborg CVR-nr.: (i det følgende benævnt Selskabet )) indgået mellem DSBB Rejsekort A/S Sølvgade København K CVR-nr.: (i det følgende benævnt DSB ), Metroselskabet I/S Metrovej København S CVR-nr.: (i det følgende benævnt Metroselskabet ), Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 DKK Valby, CVR-nr.: (i det følgende benævnt Movia ), Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen CVR-nr.: , Midttrafik Søren Nymarksvej Højbjerg Dok

2 Udkast af 20. marts CVR-nr.: , Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1 R, Aalborg CVR-nr.: (i det følgende benævnt NT ), (i det følgende tilsammen t benævnt Parterne og hver for sig Part ) på følgende V I L K Å R Baggrund og formål Kapitaltilførsel Ovennævnte aktionærer indgik den 20. april 2010 allonge ( Allongee I ), den 26. no- vember 2010 allonge ( Allonge II ), den 4. juli 2011 allonge ( Allonge III ), den 28. marts 2012 allonge ( Allonge( IV ), den 29. juni 2012 allonge ( Allonge V ), den 6. december 2012 allonge ( Allonge VI ), den 23. april 2013 ( Allonge VII ), den 30.. maj 2013 ( Allonge VIII ) og den 5. juli 2013 ( Allonge IX ) til aktionæroverenskomstt af 1. januar 2007 vedrørende Selskabet ( Aktionæroverenskomsten ). I denne Allonge X benyttes samme definitioner som i Aktionæroverenskomsten. I henhold til Aktionæroverenskomstens 4 er Parterne berettigede og forpligtede til at stille selskabskapital og ansvarlige lån til rådighed forr Selskabet på visse nærmere vilkår. De beløbsmæssige grænser er i den sammenhængg nået, således at Parterne ik- ke er forpligtede til at stille yderligere kapital til rådighedd i henhold til Aktionærover- enskomstens 4. Selskabets likviditetssituation nødvendiggør imidlertid, at a Selskabet tilføres yderlige- re kapital, og formålet med denne Allonge X er at regulere vilkårene herfor. Hver Part er pligtig at tilføre Selskabet yderligere likviditet forholdsmæssigt i for- at hold til størrelsen af den pågældendes nominelle aktiepost i Selskabet således Selskabet samlet tilføres kr. Parterne hæfter ikke solidarisk for hinanden, 2

3 Udkast af 20. marts og en Parts forpligtelse til at tilføre Selskabet likviditet i henhold til denne Allonge X er således begrænsett til Partens forholdsmæssige andel af a førnævnte beløb Selskabet tilføres likviditet ved gennemførelse af en kapitaludvidelse samt i form af ansvarlige lån. Ved eventuelle fremtidige kapitaltilførsler, der gennemføres forholdsmæssigt i forhold til Parternes respektive ejerandele, skal den ansvarlige lånekapital, som en Part stiller til rådighed i henhold denne Allonge X, indgå ved opgørelsen af den pågælden- de Parts ejerandel (svarende til, at Parten havde tegnet aktier a fremfor at stille låneka- pital til rådighed). Kapitaludvidelsee Kapitaludvidelsen sker på de vilkår, der følger af det somm bilag A vedhæftede udkast til referat fra ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse den 22. april. Alle Parter på nær [ ][ tilfører likviditet til Selskabet i form af deltagelse i kapitalud- videlsen. Samtidig med underskrivelsen af denne Allonge X underskriver de pågæl- dende Parter den som bilag B vedhæftede tegningsliste, hvoraf fremgår det nominel- le aktiebeløb, som hver af de pågældende Parter forpligter sig til at tegne og den kurs- værdi, hvortil aktierne tegnes. Parternee er enige om at fravige selskabslovens 156, stk.. 1 og 2 (jf. stk. 3) i forbindel- se med gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling, hvor kapitaludvidel- sen vedtages. Som bilag C vedhæftes udkast til revideredee vedtægter for Selskabet.. Ansvarlige lån De ansvarlige lån stilles til rådighed på de vilkår, der fremgår f af det som bilag D vedhæftede udkast til t lånedokument. [ ] underskriver samtidig med underskrivelsen af denne Allonge X det som bilag D vedhæftede udkast til t lånedokument, hvoraf fremgår størrelsen af det ansvarlige lån, som [ ] forpligter sig til at stille til rådighed for Selskabet. 3

4 Udkast af 20. marts 4.3 Parternee er enige om, at [ ] skall have ret til at konvertere sit lån til aktier i Selskabet, således at konverteringen i givett fald skal ske efter samme regler, somm følger af Aktio- næroverenskomstens med følgende ændringer: a. Aktionæroverenskomstens 4.9, 1. punktumm (stemmebegrænsning), skal ikke finde anvendelse i forhold til de konverterede aktier, og b. Konverteringskursenn skal forhøjes, således at a tegningsbeløbet også inde-i holder påløbne (menn ikke erlagte) renter af den del af det ansvarlige lån, der konverteres (med andre ord skal [ ] i relation til påløbne renterr stil- les svarende til, at [ ] fra begyndelsen havdee tegnet aktier). 4.4 Parternee forpligter sig s til at stemme for en kapitalforhøjelse på Selskabets generalfor- [ ] samling til gennemførelse af konverteringen af [ ] s ansvarlige lån til aktier, hviss måtte træffe beslutning om konvertering i henhold til ovenstående.. Øvrige forhold I øvrigt er denne Allonge X (med bilag) underlagt de samme bestemmelser, som føl- ger af Aktionæroverenskomsten,, herunder bestemmelser rne vedrørende misligholdel- se, tavshedspligt, ændringer og tvistigheder. 6. Ikrafttræden 6.1 Nærværende Allonge X (med bilag) træder i kraft, når alle de nedenfor anførte Parter har underskrevet Allongen. Det bemærkes, en Parts tiltræden af denne Allonge X og dermed af forpligtelsen til at deltage i ovennævnte kapitaludvidelse/stille ansvarlige lån til rådighed er betinget af, at alle Parterne underskriver Allongen (dette gælder, selv om den pågældende Part allerede måtte have foretaget indbetaling af sin del af den nye aktiekapital/de ansvarlige lån til Selskabet). ---o0o--- DSB Rejsekort A/S 4

5 Udkast af 20. marts Metroselskabet I/S Trafikselskabet Movia Sydtrafik Midttrafik 5

6 Udkast af 20. marts Nordjyllands Trafikselskab 6

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

DSB. Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Att. Kontorchef Lasse Winterberg Frederiksholms Kanal 27 1220 København K

DSB. Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Att. Kontorchef Lasse Winterberg Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Att. Kontorchef Lasse Winterberg Frederiksholms Kanal 27 1220 København K DSB Transportministeriet har i brev af 14. april 2011 bedt DSB om at redegøre

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere