Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø stjyllands statsfæ n g s e l"

Transkript

1 C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som er det første nye fængsel i Danmark i over 30 år. De nye bygninger, som erstattede det 150 år gamle og nedslidte Horsens Statsfængsel, kan rumme 228 indsatte og over 300 ansatte. Statsfængslet Østjylland er Danmarks absolut sikreste og mest moderne fængsel. Et af fængslets kendetegn er, at det er opdelt i fem uafhængige og fritliggende afsnit, placeret inden for en ca meter lang fængselsmur. Opdelingen i sektioner betyder bedre rammer og vilkår under afsoningen, samtidig med at det øger sikkerheden. Eksempelvis vil adskillelsen mellem stærke og svagere indsatte i separate bygningsafsnit kunne forhindre voldelige og undertrykkende hierarkier mellem de indsatte. Et mål med indespærringen er, at en resocialiseringsproces kan ske så tæt på en normal dagligdag som muligt med henblik på en forberedelse til tiden efter afsoningen. Derfor var det vigtigt for kriminalforsorgen at sikre de indsatte gode forhold i fængslet, som styrker dem mentalt til at tænke positivt og hjælpe sig selv videre. Situationen Fængselsmæssige aspekter som sikkerhed, miljø og komfort bevirker, at byggetekniske løsninger, som man kender fra almindelige byggerier, ofte må tilpasses de særlige vilkår, der gælder for fængsler. Og i dette tilfælde endda et fængsel, som ligger langt fra vandforsyning og renseanlæg. For at undgå komplikationer og samtidig sikre driftsikkerhed og fleksibilitet, valgte det rådgivende ingeniørfirma COWI at kontakte Grundfos allerede i Samtidig betød de særlige sikkerhedsmæssige omstændigheder i projektet, at salgsingeniør Christian Anker fra Grundfos blev inddraget allerede i projekteringsfasen til at bidrage med sin erfaring og ekspertise inden for pumpeløsninger... Ø stjyllands statsfæ n g s e l 8 Udstillinger: nov. Danvas Årsmøde nov. Ajour nov. Døgnkursus, spildevandsteknisk forening, Grenå > Læs mere på VÆlg A-pumpen! Topkarakter til A-pumpen, Grundfos Magna. Utrolig tilpasningsevne og store energibesparelser. > Læs mere på side 6 Plads på hylderne - og i Økonomien Grundfos satser på at udvikle partnerskaber med sine nøglekunder - en succes som hos Nilfisk-ALTO Food Division har betydet mere end en halvering af pumpelageret uden at det er gået ud over leveringssikkerheden. > Læs mere på side 10

2 side 2 nr. 30 november 2006 C l a u s W i t t s k r i v e r.... Næste kapitel... En ny varmesæson står for døren, og den opmærksomme avislæser hhv. fjernsynsseer vil have bemærket, at der nu igen kører en kampagne for at spare energi på cirkulationspumperne rundt omkring i de danske hjem. Over de sidste 3 år har der været fokuseret på elspare-pumper i et samarbejde mellem Elsparefonden, producenterne af cirkulationspumper, vvs-grossisterne, installatørerne (Tekniq) og DS Industri og Håndværk. Det foreløbige resultat er, at der har været solgt markant flere energibesparende pumper eller elspare-pumper, typisk elektronisk regulerede pumper med behovstilpasning. Lejerbo, Kolding Hydroforens afløser giver besparelser og plads til begejstring Nu er overliggeren flyttet, og der fokuseres på at øge andelen af såkaldte A-pumper markant. A-begrebet, som i forløbet er indført af cirkulationspumpefabrikanterne, stammer fra Energimærkningen, helt på linie med bl.a. køleskabe. Tidligere kunne både A- og B-mærkede pumper regnes som elspare-pumper, men da forskellen i energiforbruget mellem B- og A-pumper er meget stor, til A-pumpernes fordel, har det naturlige næste skridt været at forny kampagnen med fokus kun på A-pumper, de eneste rigtige elsparepumper i den nye definition. Der er således indgået en ny treårig aftale mellem ovennævnte parter med gensidige forpligtelser om at øge andelen af A-pumper radikalt over de næste 3 år med Elsparefonden som driver af kampagnen, som man altså i øjeblikket kan se de første resultater af i avisannoncer og tv-reklamer. Vi på Grundfos hilser denne udvikling særdeles velkommen, idet den ligger helt i tråd med det, vi har arbejdet ihærdigt på i adskillige år, og som indebærer den lykkelige situation at være en vindvind-situation for alle parter, ikke mindst for den slutbruger derhjemme, der i den sidste ende skal betale elregningen. Vi ser frem til aktiviteterne i den kommende vinter, og i de nærmeste år. Udgivet af: Med venlig hilsen Grundfos DK A/S Claus Witt Adm. Direktør Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon De nye trykforøgeranlæg hos Lejerbo i Kolding er svaret på viceværtens drøm: Mere plads! Det er ét af de markante byggerier i Kolding, der i øjeblikket gennemgår en omfattende renovering. Fjordparken består af 3 højhuse på hver 12 etager, som alle er meget smukt beliggende med udsigt over både by og fjord. Udsigten har beboerne kunnet nyde siden indvielsen af byggeriet i 1970, og når renoveringen er afsluttet i løbet af sommeren 2006, kan man også glæde sig over nyt køkken og bad i samtlige 296 lejligheder foruden nye vinduer, egen altan og en ny, flot facade. Til den tid lyder regningen til ejeren, Lejerbo, på 200 mio. kr. Men det er ikke kun beboerne, der kan glæde sig. Varmemester Jørn Holdt Nielsen og hans højre hånd, Karsten Bruun, glæder sig også. Renoveringen sender nemlig også Fjordparkens 35 år gamle hydroforer på pension. Anlæggene viste efterhånden tegn på begyndende tæring, og der var tvivl om, hvorvidt de liter store tanke kunne stå for den o- bligatoriske trykprøvning. Gode erfaringer Anbefalingen fra entreprisens vvs-installatør, Alpedalens VVS A/S fra Fredericia, og projektets rådgivende ingeniør, Rambøll, var derfor, at hydroforerne blev udskiftet med nye trykforøgeranlæg. Hos Alpedalen VVS A/S har man gode erfaringer med sådanne anlæg i boligbebyggelser, fortæller Per Buhl, der har ansvaret for vvs-arbejdet på byggepladsen i Kolding. 2 pumper og en bette spand Selvom en ingeniør fra Grundfos på stedet havde gennemgået de fordele, som overgangen til et trykforøgeranlæg ville medføre, kom det alligevel bag på Karsten Bruun, at så meget kunne fylde så lidt. Vi har fået MEGET plads til overs, lyder det fra den jyske ejendomsfunktionær. Det var ikke kun den store tank og de 3 store pumper, der fyldte rummet ud. Der var også rør på kryds og tværs. Nu klarer nogle få rør, 2 pumper og en bette spand i hver bygning opgaverne. Og er der noget, som viceværter altid kan bruge, så er det mere plads. De 2 pumper og den bette spand er et omdrejningsreguleret Grundfos Hydro Multi-E anlæg med 2 stk. CRE10-6 pumper. Foruden pladsfordelen kan afdelingsbestyrelsen se frem til besparelser på driftsøkonomien både på grund af et væsentligt lavere energiforbrug og på grund af besparelser på servicekontoen. Tidlig udskiftning en fordel Salgsingeniør Poul Bøgelund fra Grundfos nikker genkendende til, at mange boligforeninger kan spare både plads og penge ved at udskifte de gamle hydroforanlæg. Det er jo som regel først, når problemerne begynder at melde sig, at udskiftning kommer på tale. Men mange boligforeninger vil faktisk med fordel kunne udskifte hydroforer med moderne trykforøgeranlæg alene på grund af energibesparelserne. Selve udskiftningen er også ret ukompliceret, fordi vores nye anlæg er opbygget som en samlet helhed, der er lige til at sætte ind. Det kan Karsten Bruun bekræfte. Det tog ingen tid så havde vvs-folkene pillet det gamle anlæg ned, og med hjælp fra montørerne fra Grundfos var det nye sat op. Det har fungeret fra første dag uden problemer. Og så al den plads, der er blevet til overs..., lyder det igen fra den overraskede Lejerbo-medarbejder. Oplag: eksemplarer Ansvarshavende Iben Glargaard, redaktør: Teamleder Poul Bøgelund Mobil: Det nye anlæg består kun af nogle få rør, 2 pumper og en bette spand i hver bygning, fortæller en tilpas vicevært.

3 nr. 30 november 2006 side 3 Vestforsyning til Østeuropa Vestforsyning Nytænkning fra den vestjyske forsyningsvirksomhed giver store ordrer til dansk industri. Finansieringen sørger energibesparelserne for. Når varmeværket i Brasov, Rumæniens næststørste by med indbyggere, om kort tid tager to af de største Grundfos-pumper i TP inline-serien i brug, går der ca. 5 år, og så er investeringen tjent hjem alene gennem energibesparelser. De to 630 kw-pumper med tilhørende ventiler, omformere m.m. er den første Grundfos-leverance i et storstilet projekt, som i løbet af de kommende år skal opgradere energiforsyningen i området fra gammel, østeuropæisk standard til moderne, vesteuropæisk niveau. Det sker efter en masterplan, der blev udarbejdet i midten af halvfemserne en plan, der skal rette op på årtiers dårlige vedligeholdelse af gamle russiske energisystemer, manglende effektivitet og stive traditioner. Tillid til vennerne Den rumænske energiplan er udtænkt i Holstebro! Den er resultatet af en dansk forsyningsvirksomheds nytænkning og sans for forretning, og den er samtidig et bevis på, at finansiering af den slags udviklingsprojekter kan ske uden offentligt tilskud og bistand. Sten Stenstrup, leder af de internationale aktiviteter hos Vestforsyning, fortæller: Det startede med, at Brasov og Holstebro i begyndelsen af 90 erne fik et samarbejde på kulturfronten. Det udviklede sig til, at de to byer blev venskabsbyer, og da Danmark jo har et godt internationalt ry på energiområdet, blev vi på et tidspunkt spurgt, om ikke vi ville komme med en vurdering af forsyningssituationen ikke bare i Brasov by, men i hele amtet. Vi står godt rustet hos Vestforsyning til sådan en opgave, for vi er jo selv leverandør af el, vand og fjernvarme, ligesom vi håndterer spildevand her i det vestjyske. Så det var erfarne folk, vi sendte til Rumænien for at afdække situationen og finde ud af, hvad der er brug for af nyinvesteringer. Ved at pege på in-line pumperne har Vestforsyning nemlig samtidig opfyldt én af betingelserne for projektets finansiering. Det er ikke tilfældigt, at det dansk-rumænske selskab hedder ESA Energy Saving Agency, fortæller Sten Stenstrup. Alle investeringer skal nemlig 100% finansieres gennem energibesparelser. Det sker i et såkaldt Revolving Fund-system, der betyder, at alle de lån, der er nødvendige for at gennemføre projektet, helst skal være betalt tilbage inden tre år og senest efter fem år. De ekstra penge, der tjenes hjem, bruges til at finansiere opstarten af næste fase. Når man starter ét sted... I tilfældet med Grundfos pumperne er tilbagebetalingstiden mindre end fem år, og det skyldes, at de gamle installationer på det kulfyrede kraftvarmeværk er enormt energislugende. Og da energipriserne i Rumænien er fordoblet siden projektet startede, kan in-line pumperne levere en ganske væsentlig besparelse, fordi trykket kan reduceres med 50%, når vi samtidig får de øvrige dele af systemet balanceret efter det. Og der arbejdes intenst på at optimere hele områdets varmesystem. Ved hjælp af penge fra den rumænske stat er man i gang med ombygning af samtlige små varmeværker, og jo mere effektive de bliver, desto større krav stilles der til hele distributionssystemet. Og det har det ikke så godt, siger Sten Stenstrup. I det hele taget er der nok at tage fat på og masser af perspektiver for de danske leverandører. Vi så jo gerne, at man lagde driften af de miljøtunge, kulfyrede værker om til en blanding af gas og biomasse. Der er enorme mængder til rådighed, men det kræver en total ændring af mentaliteten hos de rumænske beslutningstagere. Muligheder ud over alle grænser Så Sten Stenstrup og Vestforsyning tager et skridt ad gangen. For finansieringen skal følge med. Ved at vælge Revolving Fund-metoden undgår vi, at projekterne bliver den kendte, vesteuropæiske gavebod til fattige lande. Det kan lade sig gøre at finansiere selv store projekter ved hjælp af dokumenterede energibesparelser, og så er det nemt at finde pengene. I Brasov- tilfældet er det en fransk bank med rumænske interesser, der finansierer, mens den danske Eksport Kredit Fond er garant for lånet. Perspektiverne er efter Sten Stenstrups vurdering meget store. Som kommende EU-land er Rumænien naturligvis særlig interessant, men problemerne og mulighederne er lige så store i andre østlande Rusland for eksempel, hvor Sten Stenstrup selv har arbejdet med fjernvarme i mere end seks år. Og han peger på, at mulighederne er til stede i hele forsyningsområdet. For hos Vestforsyning kan man godt se længere end til kommunegrænsen. Vi bruger aktiviteterne til at sælge vores opbyggede knowhow og til at give vore medarbejdere spændende udfordringer, der styrker den enkeltes og virksomhedens kompetencer. Resultatet blev en meget omfattende energimasterplan, der efter nogle års betænkningstid nu føres ud i livet. I den mellemliggende periode er der også udviklet en model for både det fremtidige samarbejde og finansieringen, og begge dele kan allerede nu udråbes til en succes, fortæller Sten Stenstrup. Store muligheder for dansk industri Samarbejdet sker gennem ESA, Energy Saving Agency, et selskab, som Vestforsyning har etableret sammen med IØ-fonden (Investeringsfonden for østlandene) og de lokale myndigheder i Brasov. ESA skal på kommercielle vilkår stå for gennemførelsen af en række af masterplanens delprojekter. Det giver os ikke automatisk en særstatus i forhold til at få ordrer fra ESA. Vi bliver brugt som konsulenter, når ESA finder os bedst egnede til opgaverne, og vi har selvfølgelig set det som vores opgave, at vi i den forbindelse kan bringe danske firmaer på banen som de første. Og det lykkes ganske godt jeg tror, at alle danske leverandører af komponenter til fjernvarmesektoren på én eller anden måde er med på holdet i Brasov. Grundfos-pumperne er et godt eksempel. konstaterer den vestjyske internationale chef. Ole Mortensen Mobil:

4 side 4 nr. 30 november 2006 Løgstør Havn Grundfos til kamp mod stormflod i løgstør Løgstør er en hyggelig købstad, der på bedste vis blander nyt og gammelt, by og natur. Beliggenheden ud til Danmarks største fjord, Limfjorden, på den ene side og et stort og vidtstrakt lyngområde på den anden, gør byen til et attraktivt sted at bo og besøge som turist. Men desværre indebærer den smukke placering ud til fjorden også, at byområdet omkring Løgstør Havn i mange år er blevet oversvømmet i forbindelse med stormflod i Limfjorden. Faktisk er oversvømmelserne blevet en næsten årlig tilbagevendende begivenhed, som afventes med stor nervøsitet i forbindelse med de kraftige efterårs- og vinterstorme. Situationen For at forhindre tilbagevendende og langvarige oversvømmelser i byens gader besluttede Løgstør Kommune sig i 2004 for at investere i en ny pumpeløsning, som effektivt ville kunne forhindre store vandmasser i at ophobes i regnvandsudledningen. Oversvømmelserne i Løgstørs gader opstår som følge af fjordvand, der overskyller kaj-arealerne, samt ophobning af fjordvand via regnvandskloakken. Den høje vandstand i gaderne, som hverken sandsække eller andre mindre foranstaltninger kan stille noget op imod, medfører som regel omfattende skader på bygninger og inventar. Løgstør kommune valgte, i samarbejde med COWI Aalborg, derfor én gang for alle at komme det voksende problem til livs ved at rette henvendelse til Grundfos og et andet pumpefirma. Grundfos-løsningen I tæt samarbejde med Løgstør Kommune og COWI foretog Grundfos en vurdering af mulighederne for etablering af en pumpestation, som meget hurtigt ville kunne pumpe store mængder vand tilbage i fjorden og dermed fungere som en sikring mod langvarige oversvømmelser i havneområdet. Grundfos valgte et skræddersyet system til projektet med 3 propellerpumper, som ville være en langtidsholdbar og meget effektiv løsning. Propellerpumper af denne type er bestemt ikke hverdagskost i Danmark, men efter en grundig analyse var hverken COWI eller Løgstør kommune i tvivl om, at denne løsning var optimal til deres særlige behov. Fordi pumperne er konstant nedsænket i saltvand, blev de leveret med en særlig belægning af zinkanoder, som forhindrer saltvandet i at tære på pumpehus og løber. Saltvandet angriber og ætser i stedet zinkanoderne, som på den måde beskytter pumpens funktioner. Derudover sørger driftslederen for at motionere pumperne minimum en gang om måneden for at forhindre korrosion, og at løberne gror fast. Resultatet Forløbet begyndte i foråret, og pumperne blev etableret i august i god tid før efterårs- og vinterstormene normalt sætter ind. Men der skulle ikke gå lang tid, før pumpeløsningen kom på den første store prøve. I forbindelse med en meget kraftig vinterstorm i januar 2005 blev Løgstør igen udsat for massive oversvømmelser, som satte store dele af byen under vand. Pumpestationen blev på denne måde ekstremtestet fra starten og fik chancen for at demonstrere, at Løgstør Kommune havde valgt rigtigt. Pumpestationen pumpede mere end liter vand tilbage i fjorden i sekundet og sørgede på denne måde for at tømme byen for vand på rekordtid. Ifølge drifsleder Ole Guldvang var vinterstormen den værste i Løgstørs historie: Tidligere betød en vandstand på 1,80 m, at gaderne omkring havneområde blev oversvømmet. Under denne storm nåede vandstanden knap 2,40 m, mens stormen rasede. Oversvømmelsen var naturligvis uundgåelig, men pumperne klarede opgaven til UG. I løbet af kun 7-8 timer var gaderne helt tømt for vand, hvilket tidligere tog mere end et døgn. Løgstør Kommune og COWI har været meget tilfredse med pumpeløsningen fra Grundfos og bestilte efterfølgende yderligere 2 propellerpumper til endnu en pumpestation på havnen. Derved har Løgstør kommune i dag en pumpeløsning på havnen,som kan pumpe ikke mindre end liter vand i sekundet tilbage i fjorden i tilfælde af oversvømmelse, og det er naboerne meget trygge ved, afslutter Ole Guldvang. Grundfos valgte et skræddersyet system til projektet med 3 propellerpumper, som ville være en langtidsholdbar og meget effektiv løsning. Christian Anker Mobil: fakta: Grundfos leverede: > Grundigt forarbejde for at sikre byen mod stormflod. > Skræddersyet løsning, som sikrer lang holdbarhed. > Kompetent vejledning, dimensionering og assistance i forbindelse med installationen. Pumpedata: Kraftige propellersaltvandspumper med kabelforlængelse og zinkanoder, som beskytter pumperne mod tæring. Projektdata: > 5 x S L7, 15 kw 3 x 400 V.

5 nr. 30 november 2006 side 5 SanitÆre pumper fra Grundfos er i praktik hos Arla Sanitærepumper - Arla Grundfos er på vej til at få et solidt fodfæste på markedet for sanitære pumper i den danske fødevarebranche. Et af midlerne er målrettede testinstallationer af to forskellige typer af de nye sanitære pumper. Det er nu et par år siden, at Grundfos kunne byde nogle af verdens bedste sanitære pumper velkommen i familien. Overtagelsen af den højt specialiserede tyske pumpeproducent, Hilge, var en vigtig brik i Grundfos-koncernens ønske om at kunne tilbyde komplette pumpeløsninger til alle typer virksomheder. Resultatet af familieskabet kan ses på salget, der nyder godt af den danske pumpekoncerns gode ry og internationale netværk. Det kan også ses på det i forvejen omfattende produktprogram, der er blevet udvidet yderligere synergien mellem produktudviklingen på tværs af landegrænserne fungerer. Ny lobe-pumpe til højviscose produkter i Brabrand Resultatet er blandt andet den nye NOVAlobe, der er en roterende lobe-pumpe specielt udviklet til højviscose produkter for eksempel på mejerierne. For at høste erfaringer fra det virkelige liv har Grundfos opstillet en testpumpe på Brabrand Mejeri, der er en del af Arla-koncernen. Her produceres store mængder yoghurt og kvark, der netop kræver en meget skånsom behandling. Erfaringerne med pumpen er gode. Vi holder selvfølgelig et ekstra vågent øje, når vi tester nye komponenter i vores produktionslinier, men NOVAlobe-pumpen har fungeret uden nogen form for problemer, konstaterer værkstedsleder Helge Bolet. Vi har i forvejen mange Grundfos - pumper på mejeriet, og jeg kendte også centrifugalpumperne fra Hilge, så selvfølgelig ville jeg gerne være med til at teste den nye pumpe. Specielt den nye rotormontering lød interessant, ligesom konstruktionen med den frontmonterede akseltætning virkede gennemtænkt. Og så havde pumpen sit udseende med sig det så ud til at være solidt, rengøringsvenligt kram. Gerner Knudsen, produktansvarlig for NOVAlobe hos Grundfos, forklarer, at den unikke rotormontering består af syv stifter fremstillet i et hårdt lejemateriale, der gør vedhæftningen mellem aksel og rotor meget stærk og helt præcis uden nogen form for slør. Testresultaterne fra Brabrand Mejeri indgår sammen med resultaterne fra andre testinstallationer i introduktionen af den nye pumpe over hele verden. Foruden højviscose produkter i fødevareindustrien henvender NOVAlobe sig til medicinal- og kemiskindustri, den bioteknologiske verden samt til produktion af produkter til personlig pleje, papir og tekstil. Og testresultaterne er gode salgsargumenter. Også de øvrige teststeder melder om problemfri drift, slutter Gerner Knudsen. Testpumpe løser problemer med akseltætninger i Holstebro Der meldes også alt vel hos Arla Foods i Holstebro. Her har værkstedsleder Kenneth Mortensen i nogle måneder prøvekørt en af grundpillerne i det sanitære pumpeprogram fra Grundfos en 5,5 kw Euro-HYGIA Adapta, som hver time pumper 20 tons 11% fløde rundt i systemet. Det er første gang, at Arla Foods i Holstebro stifter bekendtskab med de sanitære pumper fra den danske pumpekoncern. Grundfos-pumpen har overtaget rollen fra en ældre 7,5 kw pumpe, hvor der har været problemer med utætte akseltætninger. Jeg tror, det kan have noget at gøre med, at vores rengøringsmidler er skrappe sager en kombination af lud og syre og måske har der også være en anelse skævhed i den gamle pumpes opstilling, så akslen kan have taget skade. fortæller Kenneth Mortensen. Begge dele kan meget vel være årsagen, bekræfter Niels Fielsø Petersen, der er produktansvarlig for Euro-HYGIA pumperne hos Grundfos. Han har også forklaringen på, hvorfor testpumpen har løst akseltætningsproblemerne i Holstebro. Fordi akseltætningen sidder inde i mediet. Det sikrer hele tiden en effektiv smøring, og det er samtidig en af de detaljer, der gør Euro-HYGIA modellerne meget hurtige og nemme at rengøre. I det hele taget er alt inde i pumpen optimeret med henblik på den højeste grad af hygiejne, såsom 3A, QHD og EHEDG kræver. Det er som nævnt en 5,5 kw model, der vikarierer for en 7,5 kw pumpe. Vores sanitære pumpeprogram har en meget høj virkningsgrad, så på baggrund af Arlas ønsker til tryk og flow kunne vi se, at vi kunne opfylde de samme behov med en mindre motor, konstaterer Niels Fielsø Petersen. Det hilses selvfølgelig velkommen i Holstebro, hvor energibesparelser er højt prioriteret. Det er i øvrigt nemt at udskifte motoren på Euro-HYGIA pumperne. Motor og pumpe er adskilt, så motordelen kan udskiftes uden at pumpen skal tages ud af installationen. Jeg kan kun tale positivt om mit første møde med de sanitære pumper fra Grundfos, lyder det fra Kenneth Mortensen. Det er meget vigtigt for os, at vi får mulighed for at teste nye pumper, før vi indsætter dem i produktionen, og for en sikkerheds skyld lader vi den gamle og den nye køre med overlapning i starten. Men det havde vi nu ikke behøvet. Prøveperioden har bekræftet mit første indtryk af, at der er tale om solidt, håndbygget kram, slutter værkstedslederen fra Holstebro. Også den frontmonterede akseltætning giver NOVAlobe-pumpen et fortrin, siger Gerner Knudsen. Pumpen kan blive siddende i installationen, mens akseltætningen skiftes. Det er hurtigt, og det er nemt, fordi der er tale om en patrontætning, som kun består af to dele, der ikke kan monteres forkert. Tætningen sidder ikke tilbagetrukket, men inde i selve mediet og det sikrer, at både smøring og tætning er effektiv. Det sikrer også nem og hurtig rengøring med CIP. Og NOVAlobe er en gennemført hygiejnisk konstruktion, der opfylder kravene i 3A, QHD og EHEDG. Niels Salhøj Mobil: Jesper Hanghøj Sørensen Mobil: For at høste erfaringer fra det virkelige liv har Grundfos opstillet en testpumpe på Brabrand Mejeri, der er en del af Arla-koncernen. Her produceres store mængder yoghurt og kvark, der netop kræver en meget skånsom behandling.

6 side 6 nr. 30 november 2006 Magna Anbefal A-pumpen - og gør dine kunder og miljøet en tjeneste E KS E M P E L : Energimærkning: Topkarakterer til MAGNA Energimærkningssystemet, der har været kendt fra hårde hvidevarer siden 1992, giver et hurtigt overblik over MAGNA-pumpernes årlige energiforbrug. Oplysningerne er enkle, men tag ikke fejl, klassifikationerne er baseret på en lang række komplicerede beregninger. Energiudnyttelsen klassificeres på en skala fra A til G, hvor A er den mest energibesparende, og G er den mindst energibesparende. Gennemsnitspumperne på markedet i dag er D-mærket, men med MAGNA-serien tilbyder Grundfos et komplet program af A-mærkede cirkulationspumper. Forskellen er større, end du tror. A- pumper forbruger op til 75% mindre energi end traditionelle standardpumper, og selvfølgelig er hver eneste MAGNA-pumpe A-mærket. Beregn din besparelse! Ved at udfylde en enkel formular kan du se, hvor meget du kan spare ved at udskifte dine pumper med MAGNApumper. Klik ind på for at lave dine egne beregninger. 4 x 100 W-pumper fra > 4 x 105 kwh = 420 kwh 2 x 900 W-pumper fra > 2 x 3880 kwh = kwh 2 x 400 W-pumper fra > 2 x 945 kwh = kwh Samlet årlig besparelse med MAGNA-pumper = kwh leringer af proportionaltrykket og indstiller automatisk pumpens driftsprofil til en mere effektiv ydelseskurve, når dette er muligt. Det betyder, at MAGNA-pumpen lærer, hvad der fungerer bedst for dit anlæg og ændrer sine indstillinger tilsvarende. Proportionaltrykregulering Grundfos banebrydende udviklingsarbejde førte til opdagelsen af proportionaltrykregulering. I de enheder, der bygger på dette princip, reguleres differenstrykket gennem pumpen automatisk, så det passer til det aktuelle flow. Når flowet falder, falder også det påkrævede tryk. Dette medfører en tilsvarende reduktion af motorbelastningen og dermed et reduceret energiforbrug. Og ikke nok med det, du opnår endnu bedre resultater, hvis du samtidig anvender AUTOADAPT-funktionen. Proportionaltrykregulering med AUTOADAPT Ved opstart arbejder en MAGNA-pumpe ved et lavere differenstryk end andre tilsvarende enheder (hvilket fremgår af linjen for AUTOADAPT-fabriksindstilling). Når flowet stiger, følger pumpetrykket linjen for AUTO- ADAPT-fabriksindstillingen, indtil pumpen kører på maksimumkurven, hvorefter den fortsætter nedad, indtil den når det ønskede flow.når flowet efterfølgende reduceres, sikrer AUTOADAPT-funktionen, at driftsprofilen ikke bare vender tilbage den til oprindelige kurve. Den indstiller en ny, lavere pumpehastighed (n ny), som medfører endnu større energibesparelser! Den styring, du har behov for, hverken mere eller mindre Grundfos MAGNA har de kommunikations- og styrefunktioner, du har behov for. Hverken mere eller mindre. Betjeningspanelet viser f.eks. tydeligt flowet og pumpens driftsniveau sammenlignet med den maksimale kapacitet. Derudover gør bus-kommunikation det muligt at anvende MAGNA i ethvert SCADA-system eller at drage fordel af data-indsamlingsfunktionerne i GENIbus og LONworks. Kommunikationsfunktioner/tilbehør R-100-fjernbetjeningen er et fremragende værktøj for ingeniører og vedligeholdelsespersonale og giver, takket være sit brugervenlige design, let adgang til diagnosticeringsoplysninger og generelle ydelsesdata. Relæmoduler sikrer enkle kommunikationsfunktioner, mens bus-kommunikation letter de mere avancerede SCADA-systemapplikationer. Utrolig tilpasningsevne AUTOADAPT-funktionen er en unik Grundfos-facilitet, der anvendes sammen med de permanentmagnet-motorer, som anvendes i MAGNA-serien. Den blev konstrueret med henblik på at sikre reelle fordele i alle faser af pumpens levetid: Lette og præcise specifikationer, enkel installation, effektiv drift og vedvarende energibesparelser. Maksimal effektivitet hele tiden Kort fortalt er AUTOADAPT en intelligent reguleringsfunktion, der sikrer, at MAGNA-pumpen hele tiden kører ved optimal virkningsgrad. Den udfører regelmæssige regu- - Det store overblik Grundfos UPS Takket være forbedret teknologi er denne 3-hastighedsstandardpumpe nu blevet opgraderet og B-mærket. Grundfos Alpha+ Vi har opgraderet vores Alpha+, så den har opnået en B-energi-mærkning. Alle de oprindelige nøglefunktioner er de samme den eneste forskel er, at den er endnu mere energibesparende. Grundfos Alpha Pro Alpha Pro er den første af sin slags Alpha+ kombineret med optimeret, energibesparende teknologi. Denne cirkulationspumpe til enfamiliehuse har fået tildelt en A-mærkning. Grundfos MAGNA-pumper De nye MAGNA-pumper er mindre udgaver af de stærke MAGNA-pumper, som anvendes til større applikationer. Med A-mærkningen af disse er serien af A-mærkede MAGNAcirkulationspumper nu komplet.

7 nr. 30 november 2006 side 7 Fremtiden kræver totalløsninger og innovative styresystemer Hvorslev kommune Hullet graves, hele pumpestationen nedsænkes, og rørene og ledningerne tilsluttes. En styreenhed og et betjeningspanel monteres i panelskabet, og hele løsningen er klar til brug efter blot få timer. Dette er fremtiden for infrastrukturen for spildevandsopsamling i land- og landsbyområderne og det er den løsning, der er valgt for Hvorslev i Midtjylland. Her forventer de lokale spildevandseksperter også, at kravene til overvågning og styring af spildevandsinstallationer stiger yderligere i de kommende år. Som følge heraf valgte de at afprøve det banebrydende pumpestyringssystem Modular Controls fra Grundfos i forbindelse med opførslen af en ny pumpestation i et nyt boligområde i en nærliggende landsby. Baggrund Drøsbro Renseanlæg indtager en central position i Hvorslev Kommune, som har ca indbyggere. Antallet af indbyggere forventes at stige i fremtiden i takt med, at ejendomspriserne fortsætter med at stige i det nærliggende Århus. Ejendomsprisernes himmelflugt har øget landejendommenes popularitet, og i forbindelse med udstykningen af nye grunde i Aidt Kommune, blot et par kilometer fra Drøsbro Renseanlæg, blev alle grunde solgt på rekordtid. Det betød også, at de lokale myndigheder blev nødt til at opføre en pumpestation, som vil være i stand til at håndtere spildevandskravene fra fremtidige indbyggere. Driftsleder Ole Bjerregaard var ikke i tvivl om, at pumpestationen skulle leveres af Grundfos og det var også en god lejlighed til at få afprøvet det nye Modular Controlssystem til pumpeovervågning og -styring. Grundfos-løsningen I Danmark har den aktuelle vandmiljøplan resulteret i adskillige lovmæssige tiltag for at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og langs de danske kyster. Et af disse tiltag foreskriver, at alle ejendomme skal være forbundet med det kommunale kloaksystem eller være i stand til at rense deres eget spildevand til en lige så høj kvalitet som den, der produceres på det kommunale renseanlæg. Denne lovgivning har resulteret i udviklingen af nye udgaver af præfabrikerede pumpestationer i et program, der omfatter løsninger til praktisk talt ethvert behov. I det aktuelle tilfælde var den bedste løsning en Grundfos PE Flex-pumpebrønd med en diameter på mm, udstyret med to SEG-grinderpumper, som styres af Modular Controls-systemet. Grundfos leverede pumpestationen som en totalløsning, klar til tilslutning til rør og strømforsyning. Hullet var gravet i forvejen, og et installationspanel og et eksternt elmålerskab var klar på stedet. Få timer senere var hele anlægget i fuld gang. Resultatet Ole Bjerregaard har arbejdet med Grundfos-pumper i mange år og har stor tillid til Grundfos produkter. Pumpestationen i Aidt har til fulde opfyldt hans forventninger, men for en gangs skyld indrømmer han, at han fra starten havde visse forbehold med hensyn til den Grundfos-løsning, som skulle leveres. Ville det nye Modular Controls-system være lige så brugervenligt, som Grundfos påstod? Og ville systemet være i stand til at levere alle de lovede data? Hans forbehold viste sig at være ubegrundet. Modular Controls-systemet indfrier til fulde alle løfterne. Ole Bjerregaard har været i stand til at betjene systemet og afprøve dets mange muligheder uden at kigge i vejledningen en eneste gang. Oplysningerne på det store display, og de store knapper, som lyser op, når det er relevant, fører brugerne gennem de forskellige valgmuligheder. fakta: Grundfos leverede: > En komplet pumpestation klar til drift i løbet af få timer > Høj udnyttelsesgrad og let opgradering > Modular Controls-system til pumpeovervågning og styring Du kan vælge mellem at få vist et overskueligt billede, som viser pumpestatus, eller dykke ned i en udvidet liste med oplysninger, som kan anvendes til at forebygge fremtidige alarmer eller hjælpe med at finde årsagen til eventuelle fejl f.eks. diagrammer over temperaturtendenser for den forløbne dag, uge eller måned. En liste over de 100 seneste alarmer kan også hjælpe med at afsløre gentagne fejl. Den datalog (Alarm SnapShot), som oprettes i forbindelse med alarmer, er yderst nyttig, siger Ole Bjerregaard. Pumpedata: > Komplet pumpestation baseret på PE Flex-pumpebrønd (diameter: mm) > To SEG grinderpumper (SEG-serien) > Alle rør (rustfrit stål) > Komplet panel med Modular Controls-system, niveauafbrydere og motorbeskyttelse Christian Anker Mobil: Totalløsninger fra én leverandør giver mange fordele bl.a. muligheden for at afprøve nye ting! Ved at vælge Modular Controls har vi fået en løsning, som også kan opfylde vores fremtidige behov. Det er rart at vide, at systemet er født med alle tænkelige funktioner det er bare et spørgsmål om at aktivere de ekstra indstillinger, vi ønsker at bruge.

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER INTRODUKTION Når pålidelighed er alt TOP pumpestations fordele Formonteret og fabrikstestet Selvrensende design Dokumenteret ydeevne

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

SIKKERHEDEN LIGGER I DETALJERNE

SIKKERHEDEN LIGGER I DETALJERNE SIKKERHEDEN LIGGER I DETALJERNE INTEGREREDE SIKKERHEDSLØSNINGER SIKOM A/S udvikler og leverer integrerede sikkerhedssystemer til kunder, hvor kvalitet, driftsikkerhed og funktionalitet har høj prioritet.

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 indtryk Det går godt i Danmark, for det går godt i dansk industri. Det går også

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 systematisk rengøring store udfordringer kræver stærke løsninger Ordrebogen er fuld. Produktionen

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

VI GØR DET NEMT PRINTER PÅ ALLE OVERFLADER

VI GØR DET NEMT PRINTER PÅ ALLE OVERFLADER VI GØR DET NEMT PRINTER PÅ ALLE OVERFLADER MiniJet 1 MINIJET-PRINTEREN BILLIGT OG NEMT MiniJet er navnet på den nye danskproducerede industriprinter, som gør tekstmærkning af emballage nemt og enkelt altsammen

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 store udfordringer kræver stærke løsninger Dagens friske råmælk ankommer til mejeriet. Den kontrolleres

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service - vi vil kendes på den gode service Testet kvalitet Kundevenlig service Hurtig levering ISOCARE Isoleret set den bedste løsning reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter ISOCARE

Læs mere

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse Den største generation af ældre er på vej på pension. Bad & Design vil derfor, i samarbejde med VVS Partnerne, skabe et nyt marked for

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Gælder det byggeri...

Gælder det byggeri... Gælder det byggeri... En stærk partner Vibe-Huse A/S har gennem knap 40 år leveret kvalitetsbyggeri i Østjylland i form af parcelhuse, ejer- og andelsboliger samt leje- og erhvervsbyggeri. Virksomheden

Læs mere

Frederiks Smede & VVS A/S

Frederiks Smede & VVS A/S Frederiks Smede & VVS A/S 2 Frederiks Smede & VVS A/S Smede- og VVS-arbejde af høj kvalitet Frederiks Smede & VVS A/S er autoriserede VVS-installatører og udfører desuden alle former for smedearbejde og

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1 grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel UDSKIFTNINGSTABEL September 0 er INDLEDNING Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper. Grundfos lægger stor vægt på,

Læs mere

marineservice.com ... move on!

marineservice.com ... move on! marineservice.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Skibsreparationer 2 Skibsreparationer 2 Totalentreprise 3 Motorarbejde / Renovering

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter Kassetter i stål og aluminium Kassetter 3 Introduktion Stål og aluminium udformet som kassetter indtager i dag en central placering i mange bygningskonstruktioner, og anvendelsen forventes at blive stærkt

Læs mere