Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø stjyllands statsfæ n g s e l"

Transkript

1 C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som er det første nye fængsel i Danmark i over 30 år. De nye bygninger, som erstattede det 150 år gamle og nedslidte Horsens Statsfængsel, kan rumme 228 indsatte og over 300 ansatte. Statsfængslet Østjylland er Danmarks absolut sikreste og mest moderne fængsel. Et af fængslets kendetegn er, at det er opdelt i fem uafhængige og fritliggende afsnit, placeret inden for en ca meter lang fængselsmur. Opdelingen i sektioner betyder bedre rammer og vilkår under afsoningen, samtidig med at det øger sikkerheden. Eksempelvis vil adskillelsen mellem stærke og svagere indsatte i separate bygningsafsnit kunne forhindre voldelige og undertrykkende hierarkier mellem de indsatte. Et mål med indespærringen er, at en resocialiseringsproces kan ske så tæt på en normal dagligdag som muligt med henblik på en forberedelse til tiden efter afsoningen. Derfor var det vigtigt for kriminalforsorgen at sikre de indsatte gode forhold i fængslet, som styrker dem mentalt til at tænke positivt og hjælpe sig selv videre. Situationen Fængselsmæssige aspekter som sikkerhed, miljø og komfort bevirker, at byggetekniske løsninger, som man kender fra almindelige byggerier, ofte må tilpasses de særlige vilkår, der gælder for fængsler. Og i dette tilfælde endda et fængsel, som ligger langt fra vandforsyning og renseanlæg. For at undgå komplikationer og samtidig sikre driftsikkerhed og fleksibilitet, valgte det rådgivende ingeniørfirma COWI at kontakte Grundfos allerede i Samtidig betød de særlige sikkerhedsmæssige omstændigheder i projektet, at salgsingeniør Christian Anker fra Grundfos blev inddraget allerede i projekteringsfasen til at bidrage med sin erfaring og ekspertise inden for pumpeløsninger... Ø stjyllands statsfæ n g s e l 8 Udstillinger: nov. Danvas Årsmøde nov. Ajour nov. Døgnkursus, spildevandsteknisk forening, Grenå > Læs mere på VÆlg A-pumpen! Topkarakter til A-pumpen, Grundfos Magna. Utrolig tilpasningsevne og store energibesparelser. > Læs mere på side 6 Plads på hylderne - og i Økonomien Grundfos satser på at udvikle partnerskaber med sine nøglekunder - en succes som hos Nilfisk-ALTO Food Division har betydet mere end en halvering af pumpelageret uden at det er gået ud over leveringssikkerheden. > Læs mere på side 10

2 side 2 nr. 30 november 2006 C l a u s W i t t s k r i v e r.... Næste kapitel... En ny varmesæson står for døren, og den opmærksomme avislæser hhv. fjernsynsseer vil have bemærket, at der nu igen kører en kampagne for at spare energi på cirkulationspumperne rundt omkring i de danske hjem. Over de sidste 3 år har der været fokuseret på elspare-pumper i et samarbejde mellem Elsparefonden, producenterne af cirkulationspumper, vvs-grossisterne, installatørerne (Tekniq) og DS Industri og Håndværk. Det foreløbige resultat er, at der har været solgt markant flere energibesparende pumper eller elspare-pumper, typisk elektronisk regulerede pumper med behovstilpasning. Lejerbo, Kolding Hydroforens afløser giver besparelser og plads til begejstring Nu er overliggeren flyttet, og der fokuseres på at øge andelen af såkaldte A-pumper markant. A-begrebet, som i forløbet er indført af cirkulationspumpefabrikanterne, stammer fra Energimærkningen, helt på linie med bl.a. køleskabe. Tidligere kunne både A- og B-mærkede pumper regnes som elspare-pumper, men da forskellen i energiforbruget mellem B- og A-pumper er meget stor, til A-pumpernes fordel, har det naturlige næste skridt været at forny kampagnen med fokus kun på A-pumper, de eneste rigtige elsparepumper i den nye definition. Der er således indgået en ny treårig aftale mellem ovennævnte parter med gensidige forpligtelser om at øge andelen af A-pumper radikalt over de næste 3 år med Elsparefonden som driver af kampagnen, som man altså i øjeblikket kan se de første resultater af i avisannoncer og tv-reklamer. Vi på Grundfos hilser denne udvikling særdeles velkommen, idet den ligger helt i tråd med det, vi har arbejdet ihærdigt på i adskillige år, og som indebærer den lykkelige situation at være en vindvind-situation for alle parter, ikke mindst for den slutbruger derhjemme, der i den sidste ende skal betale elregningen. Vi ser frem til aktiviteterne i den kommende vinter, og i de nærmeste år. Udgivet af: Med venlig hilsen Grundfos DK A/S Claus Witt Adm. Direktør Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon De nye trykforøgeranlæg hos Lejerbo i Kolding er svaret på viceværtens drøm: Mere plads! Det er ét af de markante byggerier i Kolding, der i øjeblikket gennemgår en omfattende renovering. Fjordparken består af 3 højhuse på hver 12 etager, som alle er meget smukt beliggende med udsigt over både by og fjord. Udsigten har beboerne kunnet nyde siden indvielsen af byggeriet i 1970, og når renoveringen er afsluttet i løbet af sommeren 2006, kan man også glæde sig over nyt køkken og bad i samtlige 296 lejligheder foruden nye vinduer, egen altan og en ny, flot facade. Til den tid lyder regningen til ejeren, Lejerbo, på 200 mio. kr. Men det er ikke kun beboerne, der kan glæde sig. Varmemester Jørn Holdt Nielsen og hans højre hånd, Karsten Bruun, glæder sig også. Renoveringen sender nemlig også Fjordparkens 35 år gamle hydroforer på pension. Anlæggene viste efterhånden tegn på begyndende tæring, og der var tvivl om, hvorvidt de liter store tanke kunne stå for den o- bligatoriske trykprøvning. Gode erfaringer Anbefalingen fra entreprisens vvs-installatør, Alpedalens VVS A/S fra Fredericia, og projektets rådgivende ingeniør, Rambøll, var derfor, at hydroforerne blev udskiftet med nye trykforøgeranlæg. Hos Alpedalen VVS A/S har man gode erfaringer med sådanne anlæg i boligbebyggelser, fortæller Per Buhl, der har ansvaret for vvs-arbejdet på byggepladsen i Kolding. 2 pumper og en bette spand Selvom en ingeniør fra Grundfos på stedet havde gennemgået de fordele, som overgangen til et trykforøgeranlæg ville medføre, kom det alligevel bag på Karsten Bruun, at så meget kunne fylde så lidt. Vi har fået MEGET plads til overs, lyder det fra den jyske ejendomsfunktionær. Det var ikke kun den store tank og de 3 store pumper, der fyldte rummet ud. Der var også rør på kryds og tværs. Nu klarer nogle få rør, 2 pumper og en bette spand i hver bygning opgaverne. Og er der noget, som viceværter altid kan bruge, så er det mere plads. De 2 pumper og den bette spand er et omdrejningsreguleret Grundfos Hydro Multi-E anlæg med 2 stk. CRE10-6 pumper. Foruden pladsfordelen kan afdelingsbestyrelsen se frem til besparelser på driftsøkonomien både på grund af et væsentligt lavere energiforbrug og på grund af besparelser på servicekontoen. Tidlig udskiftning en fordel Salgsingeniør Poul Bøgelund fra Grundfos nikker genkendende til, at mange boligforeninger kan spare både plads og penge ved at udskifte de gamle hydroforanlæg. Det er jo som regel først, når problemerne begynder at melde sig, at udskiftning kommer på tale. Men mange boligforeninger vil faktisk med fordel kunne udskifte hydroforer med moderne trykforøgeranlæg alene på grund af energibesparelserne. Selve udskiftningen er også ret ukompliceret, fordi vores nye anlæg er opbygget som en samlet helhed, der er lige til at sætte ind. Det kan Karsten Bruun bekræfte. Det tog ingen tid så havde vvs-folkene pillet det gamle anlæg ned, og med hjælp fra montørerne fra Grundfos var det nye sat op. Det har fungeret fra første dag uden problemer. Og så al den plads, der er blevet til overs..., lyder det igen fra den overraskede Lejerbo-medarbejder. Oplag: eksemplarer Ansvarshavende Iben Glargaard, redaktør: Teamleder Poul Bøgelund Mobil: Det nye anlæg består kun af nogle få rør, 2 pumper og en bette spand i hver bygning, fortæller en tilpas vicevært.

3 nr. 30 november 2006 side 3 Vestforsyning til Østeuropa Vestforsyning Nytænkning fra den vestjyske forsyningsvirksomhed giver store ordrer til dansk industri. Finansieringen sørger energibesparelserne for. Når varmeværket i Brasov, Rumæniens næststørste by med indbyggere, om kort tid tager to af de største Grundfos-pumper i TP inline-serien i brug, går der ca. 5 år, og så er investeringen tjent hjem alene gennem energibesparelser. De to 630 kw-pumper med tilhørende ventiler, omformere m.m. er den første Grundfos-leverance i et storstilet projekt, som i løbet af de kommende år skal opgradere energiforsyningen i området fra gammel, østeuropæisk standard til moderne, vesteuropæisk niveau. Det sker efter en masterplan, der blev udarbejdet i midten af halvfemserne en plan, der skal rette op på årtiers dårlige vedligeholdelse af gamle russiske energisystemer, manglende effektivitet og stive traditioner. Tillid til vennerne Den rumænske energiplan er udtænkt i Holstebro! Den er resultatet af en dansk forsyningsvirksomheds nytænkning og sans for forretning, og den er samtidig et bevis på, at finansiering af den slags udviklingsprojekter kan ske uden offentligt tilskud og bistand. Sten Stenstrup, leder af de internationale aktiviteter hos Vestforsyning, fortæller: Det startede med, at Brasov og Holstebro i begyndelsen af 90 erne fik et samarbejde på kulturfronten. Det udviklede sig til, at de to byer blev venskabsbyer, og da Danmark jo har et godt internationalt ry på energiområdet, blev vi på et tidspunkt spurgt, om ikke vi ville komme med en vurdering af forsyningssituationen ikke bare i Brasov by, men i hele amtet. Vi står godt rustet hos Vestforsyning til sådan en opgave, for vi er jo selv leverandør af el, vand og fjernvarme, ligesom vi håndterer spildevand her i det vestjyske. Så det var erfarne folk, vi sendte til Rumænien for at afdække situationen og finde ud af, hvad der er brug for af nyinvesteringer. Ved at pege på in-line pumperne har Vestforsyning nemlig samtidig opfyldt én af betingelserne for projektets finansiering. Det er ikke tilfældigt, at det dansk-rumænske selskab hedder ESA Energy Saving Agency, fortæller Sten Stenstrup. Alle investeringer skal nemlig 100% finansieres gennem energibesparelser. Det sker i et såkaldt Revolving Fund-system, der betyder, at alle de lån, der er nødvendige for at gennemføre projektet, helst skal være betalt tilbage inden tre år og senest efter fem år. De ekstra penge, der tjenes hjem, bruges til at finansiere opstarten af næste fase. Når man starter ét sted... I tilfældet med Grundfos pumperne er tilbagebetalingstiden mindre end fem år, og det skyldes, at de gamle installationer på det kulfyrede kraftvarmeværk er enormt energislugende. Og da energipriserne i Rumænien er fordoblet siden projektet startede, kan in-line pumperne levere en ganske væsentlig besparelse, fordi trykket kan reduceres med 50%, når vi samtidig får de øvrige dele af systemet balanceret efter det. Og der arbejdes intenst på at optimere hele områdets varmesystem. Ved hjælp af penge fra den rumænske stat er man i gang med ombygning af samtlige små varmeværker, og jo mere effektive de bliver, desto større krav stilles der til hele distributionssystemet. Og det har det ikke så godt, siger Sten Stenstrup. I det hele taget er der nok at tage fat på og masser af perspektiver for de danske leverandører. Vi så jo gerne, at man lagde driften af de miljøtunge, kulfyrede værker om til en blanding af gas og biomasse. Der er enorme mængder til rådighed, men det kræver en total ændring af mentaliteten hos de rumænske beslutningstagere. Muligheder ud over alle grænser Så Sten Stenstrup og Vestforsyning tager et skridt ad gangen. For finansieringen skal følge med. Ved at vælge Revolving Fund-metoden undgår vi, at projekterne bliver den kendte, vesteuropæiske gavebod til fattige lande. Det kan lade sig gøre at finansiere selv store projekter ved hjælp af dokumenterede energibesparelser, og så er det nemt at finde pengene. I Brasov- tilfældet er det en fransk bank med rumænske interesser, der finansierer, mens den danske Eksport Kredit Fond er garant for lånet. Perspektiverne er efter Sten Stenstrups vurdering meget store. Som kommende EU-land er Rumænien naturligvis særlig interessant, men problemerne og mulighederne er lige så store i andre østlande Rusland for eksempel, hvor Sten Stenstrup selv har arbejdet med fjernvarme i mere end seks år. Og han peger på, at mulighederne er til stede i hele forsyningsområdet. For hos Vestforsyning kan man godt se længere end til kommunegrænsen. Vi bruger aktiviteterne til at sælge vores opbyggede knowhow og til at give vore medarbejdere spændende udfordringer, der styrker den enkeltes og virksomhedens kompetencer. Resultatet blev en meget omfattende energimasterplan, der efter nogle års betænkningstid nu føres ud i livet. I den mellemliggende periode er der også udviklet en model for både det fremtidige samarbejde og finansieringen, og begge dele kan allerede nu udråbes til en succes, fortæller Sten Stenstrup. Store muligheder for dansk industri Samarbejdet sker gennem ESA, Energy Saving Agency, et selskab, som Vestforsyning har etableret sammen med IØ-fonden (Investeringsfonden for østlandene) og de lokale myndigheder i Brasov. ESA skal på kommercielle vilkår stå for gennemførelsen af en række af masterplanens delprojekter. Det giver os ikke automatisk en særstatus i forhold til at få ordrer fra ESA. Vi bliver brugt som konsulenter, når ESA finder os bedst egnede til opgaverne, og vi har selvfølgelig set det som vores opgave, at vi i den forbindelse kan bringe danske firmaer på banen som de første. Og det lykkes ganske godt jeg tror, at alle danske leverandører af komponenter til fjernvarmesektoren på én eller anden måde er med på holdet i Brasov. Grundfos-pumperne er et godt eksempel. konstaterer den vestjyske internationale chef. Ole Mortensen Mobil:

4 side 4 nr. 30 november 2006 Løgstør Havn Grundfos til kamp mod stormflod i løgstør Løgstør er en hyggelig købstad, der på bedste vis blander nyt og gammelt, by og natur. Beliggenheden ud til Danmarks største fjord, Limfjorden, på den ene side og et stort og vidtstrakt lyngområde på den anden, gør byen til et attraktivt sted at bo og besøge som turist. Men desværre indebærer den smukke placering ud til fjorden også, at byområdet omkring Løgstør Havn i mange år er blevet oversvømmet i forbindelse med stormflod i Limfjorden. Faktisk er oversvømmelserne blevet en næsten årlig tilbagevendende begivenhed, som afventes med stor nervøsitet i forbindelse med de kraftige efterårs- og vinterstorme. Situationen For at forhindre tilbagevendende og langvarige oversvømmelser i byens gader besluttede Løgstør Kommune sig i 2004 for at investere i en ny pumpeløsning, som effektivt ville kunne forhindre store vandmasser i at ophobes i regnvandsudledningen. Oversvømmelserne i Løgstørs gader opstår som følge af fjordvand, der overskyller kaj-arealerne, samt ophobning af fjordvand via regnvandskloakken. Den høje vandstand i gaderne, som hverken sandsække eller andre mindre foranstaltninger kan stille noget op imod, medfører som regel omfattende skader på bygninger og inventar. Løgstør kommune valgte, i samarbejde med COWI Aalborg, derfor én gang for alle at komme det voksende problem til livs ved at rette henvendelse til Grundfos og et andet pumpefirma. Grundfos-løsningen I tæt samarbejde med Løgstør Kommune og COWI foretog Grundfos en vurdering af mulighederne for etablering af en pumpestation, som meget hurtigt ville kunne pumpe store mængder vand tilbage i fjorden og dermed fungere som en sikring mod langvarige oversvømmelser i havneområdet. Grundfos valgte et skræddersyet system til projektet med 3 propellerpumper, som ville være en langtidsholdbar og meget effektiv løsning. Propellerpumper af denne type er bestemt ikke hverdagskost i Danmark, men efter en grundig analyse var hverken COWI eller Løgstør kommune i tvivl om, at denne løsning var optimal til deres særlige behov. Fordi pumperne er konstant nedsænket i saltvand, blev de leveret med en særlig belægning af zinkanoder, som forhindrer saltvandet i at tære på pumpehus og løber. Saltvandet angriber og ætser i stedet zinkanoderne, som på den måde beskytter pumpens funktioner. Derudover sørger driftslederen for at motionere pumperne minimum en gang om måneden for at forhindre korrosion, og at løberne gror fast. Resultatet Forløbet begyndte i foråret, og pumperne blev etableret i august i god tid før efterårs- og vinterstormene normalt sætter ind. Men der skulle ikke gå lang tid, før pumpeløsningen kom på den første store prøve. I forbindelse med en meget kraftig vinterstorm i januar 2005 blev Løgstør igen udsat for massive oversvømmelser, som satte store dele af byen under vand. Pumpestationen blev på denne måde ekstremtestet fra starten og fik chancen for at demonstrere, at Løgstør Kommune havde valgt rigtigt. Pumpestationen pumpede mere end liter vand tilbage i fjorden i sekundet og sørgede på denne måde for at tømme byen for vand på rekordtid. Ifølge drifsleder Ole Guldvang var vinterstormen den værste i Løgstørs historie: Tidligere betød en vandstand på 1,80 m, at gaderne omkring havneområde blev oversvømmet. Under denne storm nåede vandstanden knap 2,40 m, mens stormen rasede. Oversvømmelsen var naturligvis uundgåelig, men pumperne klarede opgaven til UG. I løbet af kun 7-8 timer var gaderne helt tømt for vand, hvilket tidligere tog mere end et døgn. Løgstør Kommune og COWI har været meget tilfredse med pumpeløsningen fra Grundfos og bestilte efterfølgende yderligere 2 propellerpumper til endnu en pumpestation på havnen. Derved har Løgstør kommune i dag en pumpeløsning på havnen,som kan pumpe ikke mindre end liter vand i sekundet tilbage i fjorden i tilfælde af oversvømmelse, og det er naboerne meget trygge ved, afslutter Ole Guldvang. Grundfos valgte et skræddersyet system til projektet med 3 propellerpumper, som ville være en langtidsholdbar og meget effektiv løsning. Christian Anker Mobil: fakta: Grundfos leverede: > Grundigt forarbejde for at sikre byen mod stormflod. > Skræddersyet løsning, som sikrer lang holdbarhed. > Kompetent vejledning, dimensionering og assistance i forbindelse med installationen. Pumpedata: Kraftige propellersaltvandspumper med kabelforlængelse og zinkanoder, som beskytter pumperne mod tæring. Projektdata: > 5 x S L7, 15 kw 3 x 400 V.

5 nr. 30 november 2006 side 5 SanitÆre pumper fra Grundfos er i praktik hos Arla Sanitærepumper - Arla Grundfos er på vej til at få et solidt fodfæste på markedet for sanitære pumper i den danske fødevarebranche. Et af midlerne er målrettede testinstallationer af to forskellige typer af de nye sanitære pumper. Det er nu et par år siden, at Grundfos kunne byde nogle af verdens bedste sanitære pumper velkommen i familien. Overtagelsen af den højt specialiserede tyske pumpeproducent, Hilge, var en vigtig brik i Grundfos-koncernens ønske om at kunne tilbyde komplette pumpeløsninger til alle typer virksomheder. Resultatet af familieskabet kan ses på salget, der nyder godt af den danske pumpekoncerns gode ry og internationale netværk. Det kan også ses på det i forvejen omfattende produktprogram, der er blevet udvidet yderligere synergien mellem produktudviklingen på tværs af landegrænserne fungerer. Ny lobe-pumpe til højviscose produkter i Brabrand Resultatet er blandt andet den nye NOVAlobe, der er en roterende lobe-pumpe specielt udviklet til højviscose produkter for eksempel på mejerierne. For at høste erfaringer fra det virkelige liv har Grundfos opstillet en testpumpe på Brabrand Mejeri, der er en del af Arla-koncernen. Her produceres store mængder yoghurt og kvark, der netop kræver en meget skånsom behandling. Erfaringerne med pumpen er gode. Vi holder selvfølgelig et ekstra vågent øje, når vi tester nye komponenter i vores produktionslinier, men NOVAlobe-pumpen har fungeret uden nogen form for problemer, konstaterer værkstedsleder Helge Bolet. Vi har i forvejen mange Grundfos - pumper på mejeriet, og jeg kendte også centrifugalpumperne fra Hilge, så selvfølgelig ville jeg gerne være med til at teste den nye pumpe. Specielt den nye rotormontering lød interessant, ligesom konstruktionen med den frontmonterede akseltætning virkede gennemtænkt. Og så havde pumpen sit udseende med sig det så ud til at være solidt, rengøringsvenligt kram. Gerner Knudsen, produktansvarlig for NOVAlobe hos Grundfos, forklarer, at den unikke rotormontering består af syv stifter fremstillet i et hårdt lejemateriale, der gør vedhæftningen mellem aksel og rotor meget stærk og helt præcis uden nogen form for slør. Testresultaterne fra Brabrand Mejeri indgår sammen med resultaterne fra andre testinstallationer i introduktionen af den nye pumpe over hele verden. Foruden højviscose produkter i fødevareindustrien henvender NOVAlobe sig til medicinal- og kemiskindustri, den bioteknologiske verden samt til produktion af produkter til personlig pleje, papir og tekstil. Og testresultaterne er gode salgsargumenter. Også de øvrige teststeder melder om problemfri drift, slutter Gerner Knudsen. Testpumpe løser problemer med akseltætninger i Holstebro Der meldes også alt vel hos Arla Foods i Holstebro. Her har værkstedsleder Kenneth Mortensen i nogle måneder prøvekørt en af grundpillerne i det sanitære pumpeprogram fra Grundfos en 5,5 kw Euro-HYGIA Adapta, som hver time pumper 20 tons 11% fløde rundt i systemet. Det er første gang, at Arla Foods i Holstebro stifter bekendtskab med de sanitære pumper fra den danske pumpekoncern. Grundfos-pumpen har overtaget rollen fra en ældre 7,5 kw pumpe, hvor der har været problemer med utætte akseltætninger. Jeg tror, det kan have noget at gøre med, at vores rengøringsmidler er skrappe sager en kombination af lud og syre og måske har der også være en anelse skævhed i den gamle pumpes opstilling, så akslen kan have taget skade. fortæller Kenneth Mortensen. Begge dele kan meget vel være årsagen, bekræfter Niels Fielsø Petersen, der er produktansvarlig for Euro-HYGIA pumperne hos Grundfos. Han har også forklaringen på, hvorfor testpumpen har løst akseltætningsproblemerne i Holstebro. Fordi akseltætningen sidder inde i mediet. Det sikrer hele tiden en effektiv smøring, og det er samtidig en af de detaljer, der gør Euro-HYGIA modellerne meget hurtige og nemme at rengøre. I det hele taget er alt inde i pumpen optimeret med henblik på den højeste grad af hygiejne, såsom 3A, QHD og EHEDG kræver. Det er som nævnt en 5,5 kw model, der vikarierer for en 7,5 kw pumpe. Vores sanitære pumpeprogram har en meget høj virkningsgrad, så på baggrund af Arlas ønsker til tryk og flow kunne vi se, at vi kunne opfylde de samme behov med en mindre motor, konstaterer Niels Fielsø Petersen. Det hilses selvfølgelig velkommen i Holstebro, hvor energibesparelser er højt prioriteret. Det er i øvrigt nemt at udskifte motoren på Euro-HYGIA pumperne. Motor og pumpe er adskilt, så motordelen kan udskiftes uden at pumpen skal tages ud af installationen. Jeg kan kun tale positivt om mit første møde med de sanitære pumper fra Grundfos, lyder det fra Kenneth Mortensen. Det er meget vigtigt for os, at vi får mulighed for at teste nye pumper, før vi indsætter dem i produktionen, og for en sikkerheds skyld lader vi den gamle og den nye køre med overlapning i starten. Men det havde vi nu ikke behøvet. Prøveperioden har bekræftet mit første indtryk af, at der er tale om solidt, håndbygget kram, slutter værkstedslederen fra Holstebro. Også den frontmonterede akseltætning giver NOVAlobe-pumpen et fortrin, siger Gerner Knudsen. Pumpen kan blive siddende i installationen, mens akseltætningen skiftes. Det er hurtigt, og det er nemt, fordi der er tale om en patrontætning, som kun består af to dele, der ikke kan monteres forkert. Tætningen sidder ikke tilbagetrukket, men inde i selve mediet og det sikrer, at både smøring og tætning er effektiv. Det sikrer også nem og hurtig rengøring med CIP. Og NOVAlobe er en gennemført hygiejnisk konstruktion, der opfylder kravene i 3A, QHD og EHEDG. Niels Salhøj Mobil: Jesper Hanghøj Sørensen Mobil: For at høste erfaringer fra det virkelige liv har Grundfos opstillet en testpumpe på Brabrand Mejeri, der er en del af Arla-koncernen. Her produceres store mængder yoghurt og kvark, der netop kræver en meget skånsom behandling.

6 side 6 nr. 30 november 2006 Magna Anbefal A-pumpen - og gør dine kunder og miljøet en tjeneste E KS E M P E L : Energimærkning: Topkarakterer til MAGNA Energimærkningssystemet, der har været kendt fra hårde hvidevarer siden 1992, giver et hurtigt overblik over MAGNA-pumpernes årlige energiforbrug. Oplysningerne er enkle, men tag ikke fejl, klassifikationerne er baseret på en lang række komplicerede beregninger. Energiudnyttelsen klassificeres på en skala fra A til G, hvor A er den mest energibesparende, og G er den mindst energibesparende. Gennemsnitspumperne på markedet i dag er D-mærket, men med MAGNA-serien tilbyder Grundfos et komplet program af A-mærkede cirkulationspumper. Forskellen er større, end du tror. A- pumper forbruger op til 75% mindre energi end traditionelle standardpumper, og selvfølgelig er hver eneste MAGNA-pumpe A-mærket. Beregn din besparelse! Ved at udfylde en enkel formular kan du se, hvor meget du kan spare ved at udskifte dine pumper med MAGNApumper. Klik ind på for at lave dine egne beregninger. 4 x 100 W-pumper fra > 4 x 105 kwh = 420 kwh 2 x 900 W-pumper fra > 2 x 3880 kwh = kwh 2 x 400 W-pumper fra > 2 x 945 kwh = kwh Samlet årlig besparelse med MAGNA-pumper = kwh leringer af proportionaltrykket og indstiller automatisk pumpens driftsprofil til en mere effektiv ydelseskurve, når dette er muligt. Det betyder, at MAGNA-pumpen lærer, hvad der fungerer bedst for dit anlæg og ændrer sine indstillinger tilsvarende. Proportionaltrykregulering Grundfos banebrydende udviklingsarbejde førte til opdagelsen af proportionaltrykregulering. I de enheder, der bygger på dette princip, reguleres differenstrykket gennem pumpen automatisk, så det passer til det aktuelle flow. Når flowet falder, falder også det påkrævede tryk. Dette medfører en tilsvarende reduktion af motorbelastningen og dermed et reduceret energiforbrug. Og ikke nok med det, du opnår endnu bedre resultater, hvis du samtidig anvender AUTOADAPT-funktionen. Proportionaltrykregulering med AUTOADAPT Ved opstart arbejder en MAGNA-pumpe ved et lavere differenstryk end andre tilsvarende enheder (hvilket fremgår af linjen for AUTOADAPT-fabriksindstilling). Når flowet stiger, følger pumpetrykket linjen for AUTO- ADAPT-fabriksindstillingen, indtil pumpen kører på maksimumkurven, hvorefter den fortsætter nedad, indtil den når det ønskede flow.når flowet efterfølgende reduceres, sikrer AUTOADAPT-funktionen, at driftsprofilen ikke bare vender tilbage den til oprindelige kurve. Den indstiller en ny, lavere pumpehastighed (n ny), som medfører endnu større energibesparelser! Den styring, du har behov for, hverken mere eller mindre Grundfos MAGNA har de kommunikations- og styrefunktioner, du har behov for. Hverken mere eller mindre. Betjeningspanelet viser f.eks. tydeligt flowet og pumpens driftsniveau sammenlignet med den maksimale kapacitet. Derudover gør bus-kommunikation det muligt at anvende MAGNA i ethvert SCADA-system eller at drage fordel af data-indsamlingsfunktionerne i GENIbus og LONworks. Kommunikationsfunktioner/tilbehør R-100-fjernbetjeningen er et fremragende værktøj for ingeniører og vedligeholdelsespersonale og giver, takket være sit brugervenlige design, let adgang til diagnosticeringsoplysninger og generelle ydelsesdata. Relæmoduler sikrer enkle kommunikationsfunktioner, mens bus-kommunikation letter de mere avancerede SCADA-systemapplikationer. Utrolig tilpasningsevne AUTOADAPT-funktionen er en unik Grundfos-facilitet, der anvendes sammen med de permanentmagnet-motorer, som anvendes i MAGNA-serien. Den blev konstrueret med henblik på at sikre reelle fordele i alle faser af pumpens levetid: Lette og præcise specifikationer, enkel installation, effektiv drift og vedvarende energibesparelser. Maksimal effektivitet hele tiden Kort fortalt er AUTOADAPT en intelligent reguleringsfunktion, der sikrer, at MAGNA-pumpen hele tiden kører ved optimal virkningsgrad. Den udfører regelmæssige regu- - Det store overblik Grundfos UPS Takket være forbedret teknologi er denne 3-hastighedsstandardpumpe nu blevet opgraderet og B-mærket. Grundfos Alpha+ Vi har opgraderet vores Alpha+, så den har opnået en B-energi-mærkning. Alle de oprindelige nøglefunktioner er de samme den eneste forskel er, at den er endnu mere energibesparende. Grundfos Alpha Pro Alpha Pro er den første af sin slags Alpha+ kombineret med optimeret, energibesparende teknologi. Denne cirkulationspumpe til enfamiliehuse har fået tildelt en A-mærkning. Grundfos MAGNA-pumper De nye MAGNA-pumper er mindre udgaver af de stærke MAGNA-pumper, som anvendes til større applikationer. Med A-mærkningen af disse er serien af A-mærkede MAGNAcirkulationspumper nu komplet.

7 nr. 30 november 2006 side 7 Fremtiden kræver totalløsninger og innovative styresystemer Hvorslev kommune Hullet graves, hele pumpestationen nedsænkes, og rørene og ledningerne tilsluttes. En styreenhed og et betjeningspanel monteres i panelskabet, og hele løsningen er klar til brug efter blot få timer. Dette er fremtiden for infrastrukturen for spildevandsopsamling i land- og landsbyområderne og det er den løsning, der er valgt for Hvorslev i Midtjylland. Her forventer de lokale spildevandseksperter også, at kravene til overvågning og styring af spildevandsinstallationer stiger yderligere i de kommende år. Som følge heraf valgte de at afprøve det banebrydende pumpestyringssystem Modular Controls fra Grundfos i forbindelse med opførslen af en ny pumpestation i et nyt boligområde i en nærliggende landsby. Baggrund Drøsbro Renseanlæg indtager en central position i Hvorslev Kommune, som har ca indbyggere. Antallet af indbyggere forventes at stige i fremtiden i takt med, at ejendomspriserne fortsætter med at stige i det nærliggende Århus. Ejendomsprisernes himmelflugt har øget landejendommenes popularitet, og i forbindelse med udstykningen af nye grunde i Aidt Kommune, blot et par kilometer fra Drøsbro Renseanlæg, blev alle grunde solgt på rekordtid. Det betød også, at de lokale myndigheder blev nødt til at opføre en pumpestation, som vil være i stand til at håndtere spildevandskravene fra fremtidige indbyggere. Driftsleder Ole Bjerregaard var ikke i tvivl om, at pumpestationen skulle leveres af Grundfos og det var også en god lejlighed til at få afprøvet det nye Modular Controlssystem til pumpeovervågning og -styring. Grundfos-løsningen I Danmark har den aktuelle vandmiljøplan resulteret i adskillige lovmæssige tiltag for at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og langs de danske kyster. Et af disse tiltag foreskriver, at alle ejendomme skal være forbundet med det kommunale kloaksystem eller være i stand til at rense deres eget spildevand til en lige så høj kvalitet som den, der produceres på det kommunale renseanlæg. Denne lovgivning har resulteret i udviklingen af nye udgaver af præfabrikerede pumpestationer i et program, der omfatter løsninger til praktisk talt ethvert behov. I det aktuelle tilfælde var den bedste løsning en Grundfos PE Flex-pumpebrønd med en diameter på mm, udstyret med to SEG-grinderpumper, som styres af Modular Controls-systemet. Grundfos leverede pumpestationen som en totalløsning, klar til tilslutning til rør og strømforsyning. Hullet var gravet i forvejen, og et installationspanel og et eksternt elmålerskab var klar på stedet. Få timer senere var hele anlægget i fuld gang. Resultatet Ole Bjerregaard har arbejdet med Grundfos-pumper i mange år og har stor tillid til Grundfos produkter. Pumpestationen i Aidt har til fulde opfyldt hans forventninger, men for en gangs skyld indrømmer han, at han fra starten havde visse forbehold med hensyn til den Grundfos-løsning, som skulle leveres. Ville det nye Modular Controls-system være lige så brugervenligt, som Grundfos påstod? Og ville systemet være i stand til at levere alle de lovede data? Hans forbehold viste sig at være ubegrundet. Modular Controls-systemet indfrier til fulde alle løfterne. Ole Bjerregaard har været i stand til at betjene systemet og afprøve dets mange muligheder uden at kigge i vejledningen en eneste gang. Oplysningerne på det store display, og de store knapper, som lyser op, når det er relevant, fører brugerne gennem de forskellige valgmuligheder. fakta: Grundfos leverede: > En komplet pumpestation klar til drift i løbet af få timer > Høj udnyttelsesgrad og let opgradering > Modular Controls-system til pumpeovervågning og styring Du kan vælge mellem at få vist et overskueligt billede, som viser pumpestatus, eller dykke ned i en udvidet liste med oplysninger, som kan anvendes til at forebygge fremtidige alarmer eller hjælpe med at finde årsagen til eventuelle fejl f.eks. diagrammer over temperaturtendenser for den forløbne dag, uge eller måned. En liste over de 100 seneste alarmer kan også hjælpe med at afsløre gentagne fejl. Den datalog (Alarm SnapShot), som oprettes i forbindelse med alarmer, er yderst nyttig, siger Ole Bjerregaard. Pumpedata: > Komplet pumpestation baseret på PE Flex-pumpebrønd (diameter: mm) > To SEG grinderpumper (SEG-serien) > Alle rør (rustfrit stål) > Komplet panel med Modular Controls-system, niveauafbrydere og motorbeskyttelse Christian Anker Mobil: Totalløsninger fra én leverandør giver mange fordele bl.a. muligheden for at afprøve nye ting! Ved at vælge Modular Controls har vi fået en løsning, som også kan opfylde vores fremtidige behov. Det er rart at vide, at systemet er født med alle tænkelige funktioner det er bare et spørgsmål om at aktivere de ekstra indstillinger, vi ønsker at bruge.

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Side 3 Forside og side 7

Side 3 Forside og side 7 Nr. 18 6. årgang september 2002 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Demovan - en rullende succes. Rejsegilde på HI-Messen. Håndbold Omtale til den store guldmedalje. Side 3 Forside og side 7 Side 11 Alt under

Læs mere

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010.

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010. AUTOADAPT3 CIRKULATION Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010 SEG grinderpumpen der kan selv... SEG autoadapt NYHED! Danish Crown DSB værksted Kildepladsoptimering Udstillinger Store besparelser, se side

Læs mere

Side 8 Side 11 Side 7. Den traditionsrige specialmesse

Side 8 Side 11 Side 7. Den traditionsrige specialmesse Nr. 16 6. årgang januar 2002 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Alpha-ræs Med Grundfos på Jyllands-Ringen. Academy -åbning Grundfos investerer i uddannelse. Friske fisk Grundfos sikrer friskt vand til fynske

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere