løft blikket din hverdag er i forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "løft blikket din hverdag er i forandring"

Transkript

1 bips konference og 11. september på Nyborg Strand løft blikket din hverdag er i forandring I år sætter vi digitaliseringen i perspektiv. På konferencens to dage løfter vi blikket fra det daglige arbejde og ser i fællesskab på, hvor forandringerne kommer de næste år: Renoveringsopgaver og store anlægsprojekter vil komme i fokus, de nye hospitaler vil blive bygget, kravene til bæredygtighed trænger sig på, og cunecoprojekterne bliver færdiggjort. løft blikket din hverdag er i forandring Spørgsmålet er, hvordan vi som branche får mest ud af forandringerne. Og svarene kommer vi forhåbentlig tættere på over de næste to dage. bips konferencens mere end 50 indlæg giver i hvert fald udsyn, overblik og nye input. Nogle indlæg adresserer de ting, der kan hjælpe os allerede i dag, mens andre retter opmærksomheden mod det, der på længere sigt kan skabe forretningsmuligheder og effektiviseringer. Kig på programmet, og find de indlæg, du vil få mest ud af. Men husk samtidig, at konferencen ikke kun er envejskommunikation fra talerstol til sal. I år har vi gjort en I år sætter vi digitaliseringen i byggebranchen i perspektiv. Du vil få svar på, hvordan store kommende indsats for at inddrage jer deltagere. Du kan læse om én af måderne på mappens bagside. bygge- og anlægsprojekter, igangværende udviklingsprojekter, offentlige vækst initiativer og branchens Teknologi-guru anvendelse holder keynote-tale af nyeste teknologi og værktøjer kommer til at påvirke den måde, som du vil arbejde Til keynote-talen i de kommende mandag år. morgen Desuden samles vil vi internationale alle. Her skal vi eksperter høre Preben være Mejer med fra til Innovation give udsyn Lab på, dele hvor ud af verden sin viden omkring og give sin os er analyse på vej af hen. den teknologiske og digitale udvikling. Preben har været med hele vejen fra dengang, pc en endnu var ung, og til daglig bevæger han sig i grænselandet mellem erhvervsliv og forskning, når Få han tips rådgiver og tricks virksomheder til hvordan om du deres sikkert teknologiske bliver i stand muligheder. til at følge med udviklingen og forstå, hvordan du bliver rustet til at løse morgendagens udfordringer. Alt dette vil der blive fortalt om igennem en stribe Mandag aften efter en dag, hvor vi har fordelt os i salene samles vi igen til festmiddagen. Når den er slut, af forskellige sessioner fordelt på fire spor over to effektive dage i Nyborg. taler teaterinstruktør og krudtugle Peter Langdal. Han er en hæsblæsende foredragsholder, der fortæller om lederskab i en verden, der om muligt er mere kaotisk end byggeriet. Fra tirsdag morgen går det igen løs med fagligheden på en andendag, hvor de konkrete værktøjer og løsninger står i centrum. Når det hele er slut, og vi hver især er vendt tilbage til hverdagen, har vi nok ikke løst alle byggeriets udfordringer, men vi har helt sikkert bevæget os et lille skridt mod smartere arbejdsgange. bips konference og 11. september på Nyborg Strand God konference!

2 Program 10. september Registrering og morgenkaffe Velkomst ved Gunnar Friborg, bips, i sal A + B Keynote ved Preben Mejer, Innovation lab, i sal A + B Spor 1 - sal A + B Spor 2 - sal C Spor 3 - sal D + E Spor 4 - salon A 2A 3A 4A Rokeringspause Renovering er det nye SORT Bygningstilvæksten i Danmark er kun på ca. 1 % årligt, og langt hovedparten af byggeopgaverne i Danmark vil de næste mange år ligge inden for renoveringsområdet. Der skal skabes store energibesparelser, og begreber som totalværdi og bæredygtighed vil fremover få langt større betydning i relation til vores håndtering af den eksisterende bygningsmasse. Byggesektoren skal opgraderes kompetencemæssigt, nye værktøjer og metoder skal udvikles, produktivitetsforbedringer i den traditionelt organiserede del af byggesektoren skal, sammen med byggeriets værdiskabelse, bidrage til at skabe økonomisk råderum til udviklingen og fremtidssikringen af den eksisterende bygningsmasse. Hvad er op og ned på den udvikling? Indlægsholder: Graves Simonsen, Bygherreforeningen Hvad har bips gang i? - Hvilke strategier forfølger bips de kommende 3-5 år? - Hvilke projekter er igangsat i bips ? - Hvilke værktøjer kan medlemmerne regne med at få glæde af i de kommende år? Få svar på disse og andre spørgsmål om bips projekter og værktøjer. Indlægsholder: Gunnar Friborg, bips Totalt digitalt udbud En ny rapport om digitalt udbud viser, at der er betydelige gevinster for bygherrerne, hvis man lever op til kravene om en gennemført digital udbudsproces. Det handler om standardiserede tilbudslister med mængder, standarder for prækvalifikation og udbud, brug af 3D-modeller til tilbudsberegning, standarder for udveksling af data og struktureret udbudsmateriale. Anvendelse af digitale udbudsmængder alene har potentiale for en produktivitetsgevinst på 2,5 mia. kr. Der vil kunne opnås mere konkurrencedygtige tilbud med større sikkerhed ift. fejlberegninger og diskussioner om ekstrakrav. For at frigøre det store potentiale skal branchen og bygherrerne investere i udviklingen og sikre implementeringen i praksis. Indlægsholder: Flemming Grangaard, Dansk Byggeri B 2B 3B 4B BIM i renovering modelbaseret bygherrerådgivning i fuld skala Professionshøjskolen UCC har med hjælp fra rådgivervirksomheden Archiwise fået stor værdi ud af at anvende BIM i beslutningsprocessen gennem hele byggeprocessen både inden for renovering og nybyggeri. De digitale modeller har således dannet grundlag for tidlige overslagspriser, bygbarhedsanalyser, beskrivende mængdefortegnelser, styringsmodeller i forhold til entreprenørens tidsplanlægning og cashflow-analyser til styring af betalingsplanerne. Digitale modeller har også dannet grundlag for driftsfasen, hvor modellens informationer er hentet direkte ind i UCCs FM-system. Indlægsholder: Nicolaj Hvid, Archiwise Åbne standarder eller monopol? I overgangen fra CAD til BIM er format-problematikken omkring fælles standarder blevet endnu vigtigere. Ofte er strukturer forskellige, formater kan ikke importeres/eksporteres, og data går tabt. Der er flere veje til bedre integration: Man kan vælge en stærk leverandør, som dækker hele paletten af produkter. Men er det lykken, at branchen gifter sig med en leverandør? Eller skal der satses på åbne standarder, som altid vil halte bagefter de bedste produkter? Er der mon en tredje vej? buildingsmart har inviteret en repræsentant for AutoDesk: Michael Schwartz, Betech, til en diskussion om produktpakker, åbne formater, monopol, og hvordan vi sammen kan løfte produktiviteten. CCS i praksis håndtering af rum Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere rum i forbindelse med standardisering og effektivisering af programmering, projektering, drift og vedligehold. Med udgangspunkt i et konkret byggeri vil du få demonstreret, hvordan CCS bruges til fx rumprogrammering, bygherrebeslutninger, energisimulering, data til drift og facilities management. Indlægsholder: Niels Treldal, Rambøll 3D-modellering af anlægsprojekter: Ny bane København-Ringsted Banedanmark er i fuld gang med projektering og udbud af Danmarks første elektrificerede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Det er første gang i 100 år, at der bliver anlagt en ny bane i ny tracé. Projektets vision er at være best in class, og der er lagt op til brug af state-of-the-art teknologi. Få en præsentation af projektet, status på projektering og bygherrekrav vedr. 3D modellering og hør om initiativet Det Digitale Anlæg (DDA), hvor Vejdirektoratet, Banedanmark, FRI og Dansk Byggeri har startet et samarbejde for at understøtte brugen af digitale værktøjer blandt anlægssektorens interessenter. Indlægsholdere: Lone Blach, Banedanmark, og Gita Monshizadeh, konsulent for Banedanmark Nyt syn på sagen Augmented Reality giver helt nye muligheder for at vurdere projekter på tablets og smartphones. Afvikling af en 4D-model af et projekt i marken giver øget værdi til mange interessegrupper. Modellen kan sendes som en app, der gør det muligt for brugerne at gå gennem projektet, som om det allerede var gennemført. De udførende kan planlægge indretning af byggeplads, de tilsynsførende kan følge projektets fremdrift og meget mere. COWI udvikler i samarbejde med Frauenhofer en ny app, der visualiserer store anlægsprojekter, hvor tidskrævende opmålings- og afmærkningsarbejde bliver afløst af en 3- eller 4D model, der ligger som et billede direkte på terræn Frokost Indlægsholder: Stig Brinck, NIRAS og buildingsmart DK Indlægsholder: Jens Ove Skjærbæk, COWI

3 Program 10. september 2012 Spor 1 - sal A + B Spor 2 - sal C Spor 3 - sal D + E Spor 4 - salon salon 2 og C 2C 3C 4C Digitalisering i skibsindustrien Selvom skibsbygning er typisk ordreproducerende industri, så har man her for længst taget springet og digitaliseret flest muligt af design- og produktionsprocesserne. Odense Stålskibsværft er en af hovedkræfterne bag Smart Marine 3D CAD/CAM værktøjet, som har kostet over 1 mia. kr. at udvikle. Der opbygges en komplet 3D model af skibet, der definerer skibet og indeholder alle de data, som er nødvendige for at kunne producere det. Programmet er regelbaseret, så der kan indbygges best practice løsninger. Dvs. når designet er på plads og skal gøres klar til produktion, tager reglerne over, hvilket øger kvaliteten og produktiviteten kraftigt. SM3D dækker hele produktets cyklus og kan også give store fordele i skibets driftsfase. Indlægsholder: Jens Viggers, Odense Maritime Technology Rokeringspause Virtual Design and Construction This lecture will illustrate how NCC is using open BIM to optimize projects from early stage to completion and what challenges and opportunities comes with the open BIM technology and why NCC prefer the open BIM platform! NCC is using open BIM in Virtual Design and Construction and in many workspaces: IFC for quantity takeoff and calculations, Control with changes in the models, Pre-calculation, Import to resource calculation tool. The basic elements in VDC are illustrated and finally cases: How we do! are illustrated. Indlægsholder: Terje Andersen, NCC DIKON: De digitale arbejdsprocesser Digital Konvergens (DIKON) vil i dette oplæg fortælle om arbejdet med standardisering af de digitale arbejdsprocesser. DIKON har i den seneste periode set nærmere på de digitale arbejdsprocesser og er gået i dybden med kollisionskontrol og digitale mængdeudtræk. Ud fra dette arbejde er der lavet to IDM er, hvor den om kollisionskontrol er færdig og er ved at blive gennemprøvet i virksomhederne. IDM en omhandlende mængdeudtræk er ved at blive udarbejdet. Oplægget vil koncentrere sig om arbejdet med IDM erne, men også indeholde erfaringer fra implementeringen i virksomhederne. Indlægsholder: Thomas Heinfeldt, Grontmij D 2D 3D 4D Simulering af skibsfart og boreplatforme Maersk Training Centre har igennem flere år anvendt avancerede simuleringssystemer fra Kongsberg til brug ved såvel skibsfart som olie- og gasboring. Systemerne anvendes til uddannelse af personale til fx skibs- og boreplatformsmanøvrer, så personalet er trænet og 100% fortrolige med de opgaver, som de står over for at skulle udføre på operationsstedet. Ligeledes anvendes systemerne til kollisionskontrol, analyse af årsagen til ulykker samt test og etablering af sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger under udførelsen. Indlægget vil give et indblik i de tilgængelige systemer og tekniker, der anvendes ved simulering af skibe og boreplatforme, samt illustrere en række cases inden for området. Simulering af energi og adfærd med parametriske objekter Planlægning af dagslys- og energiforhold indeholder en række ofte modsatrettede aspekter. Traditionelt håndterer vi det ved at bruge en række forskellige beregnings- og simuleringsprogrammer. På store projekter bliver det komplekst. Her er Grasshopper velegnet til at kombinere forskellige krav og hensyn og skabe overblik. Grasshopper giver bl.a. mulighed for at simulere dagslys- og energiforhold samtidigt og for at visualisere resultaterne på arkitektens model. Det gør det muligt at afprøve ændringer og se konsekvenserne med det samme. Indlægsholdere: Kristoffer Negendahl og Mette Risager, Grontmiij Hospitalsbyggeriernes digitalisering aftaler, processer og samarbejde Hospitalsbyggerierne er komplekse, forventningerne til pris, tid og kvalitet er store. Er indførelse af nye, digitale værktøjer (BIM) endnu en kompleksitet eller en del af løsningen? Hvordan griber man som bygherre/ bygherrerådgiver bolden fra IKT-bekendtgørelsen og spiller den videre til projektering og udførelse? Det er næsten umuligt at forestille sig, hvordan teknologien vil påvirke byggeprocessen om 5 år, men indlægget giver et bud på, hvordan man kan navigere ud i fremtiden. Hør om de fælles erfaringer fra hospitalerne i Skejby, Gødstrup, Kolding, Odense, Herlev, Sct. Hans og Rigshospitalet. Vi sætter fokus på: IKT-aftaler og deres relation til kontrakterne ændret proces hvordan samarbejdet påvirkes. CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele i et byggeri fra idé til drift. Med udgangspunkt i et konkret byggeri vil du se, hvordan CCS kan anvendes til at holde styr på fx bygningsdelenes type, funktion og placering såvel som informationer om egenskaber såsom farve, materiale, u-værdi mv., og hvordan disse digitale informationer kan anvendes i dagligdagen. Indlægsholder: Michael Blom Søefeldt, ALECTIA Digitalisering 2. runde erfaringer fra Panum-projektet Kom og hør projektledelsens erfaringer og overvejelser om, hvorfor og hvordan man har valgt at gå et skridt videre i projekteringen af et nyt forskningstårn til Panum Instituttet. Udover fuld 3D-projektering er rumdatabaser, kalkulation- og tilbudsdatabaser, detailmodellering af proces-installationer mv. taget i anvendelse for at opnå større gevinster ved digitaliseringen af processerne. Hør om, hvordan det påvirker måden, projektet udføres på, hvilke risici man skal være bevidst om og i stand til at håndtere, og hvilke fordele man kan forvente at opnå, når digitalisering bliver mere end bare 3D modeller. Indlægsholder: Hans Kragh, Rambøll bips innovation lab bips innovation lab Kaffe og te i udstillingen Indlægsholdere: Thorsten Falk og Stig Brinck, NIRAS

4 Program 10. september 2012 Spor 1 - sal A + B Spor 2 - sal C Spor 3 - sal D + E Spor 4 - salon salon 2 og E 2E 3E 4E Databaseløsninger på vej mod BIM-serving Det handler om udveksling og kommunikation mellem forskellige systemer, processer og mennesker. Fordelene ved at bruge databaseløsninger er bedre kvalitetssikring, brugervenlighed og sparet tid. I bl.a. Nya Karolinska Solna-projektet har White arkitekter testet en ny teknisk platform til at kontrollere, forfine og opdatere projektinformation. Indlægsholder Nina Borgström, White arkitekter Rokeringspause Digitalisering i kommuner og regioner Region Hovedstaden er i gang med at koordinere og afstemme IKT-kravene, der stilles til og i de mange store hospitalsbyggerier. Bekendtgørelsen om IKT-krav gælder nu også for regionale projekter såvel som statslige, og et tværgående samarbejde i Region Hovedstaden har ført til et sæt af standardkrav, der stilles i de enkelte projekter, sammen med de specielle krav, der stilles som følge af det enkelte hospitals egne systemer og struktur. Indlægget gennemgår de mange krav og forklarer baggrunde for kravene og forventningerne til resultatet af disse både i projekterne og hospitalerne som helhed. Indlægsholder: Finn Bloch, Hvidovre Hospital Udbud med mængder på DNU Det Nye Universitetshospital Aarhus (DNU) har nu gennemgået sit første udbud med mængder vha. Revit (RAC, RST, RME), Sigma og EU supply. Indlægget gennemgår det valgte set-up fra A-Z, og hvilke udfordringer og erfaringer det har givet. Et hovedpunkt vil være, hvordan DNU har fastlagt strukturen for tilbudslisterne, og hvordan man sikrer, at Revit indeholder den nødvendige parametri for at understøtte dette. Se en live demonstration, som viser det grundlæggende workflow i Revit, og en demonstration af, hvad man kan opnå ved at bruge Revits API. Hør også, hvordan tilbudsliste og mængderne hænger sammen med beskrivelserne i Bdoc og bygningsdelsdatabasen TIDA. Indlægsholdere: Michael Porskær og Tonni Elkjær, Rådgivergruppen DNU F 2F 3F 4F Hvorfor mener svenskerne, at de er bedre end danskerne? Hvordan adskiller de digitale arbejdsmetoder sig i Sverige og Danmark, og hvordan vi kan bygge videre på erfaringerne fra Sverige til at forbedre de danske arbejdsmetoder? I Sverige er brugen af BIM præget af virksomhedsspecifikke arbejdsmetoder og retningslinjer. Der er en tydelig kommercielt drevet interesse for brug af BIM, da mange store virksomheder har set en forretningsmæssig fordel i teknologien. Dette gælder ikke mindst projekter, hvor entreprenørerne spiller en dominerende rolle og udstikker retningslinjerne for, hvordan brugen af BIM skal håndteres i hele projektteamet. Desuden er brugen af en neutral tredjepart til at koordinere BIM-aktiviteterne mere fremherskende i Sverige, med både fordele og ulemper til følge. Fremtidig digital drift iflg. Bygherreforeningen Med udgangspunkt i Bygherreforeningens strategiske projekter: Fra papir til BIM og BIM modelstrategi for FM vil det være muligt at komme godt i gang med kravene til digitale DV-modeller og digitaliseringen af bygherrens data. Begge tiltag er med til for alvor at højne kvaliteten af informationer til driften og udgør de næste naturlige skridt i drift og vedligeholdelse. Indlægsholdere: Markus Lampe, DTU, og Thorsten Falk, NIRAS Britiske bygherrekrav: UK Government Construction Strategy Last year the United Kingdom Central Government initiated a strategy for the requirement for collaborative (Level 2) building information modeling (BIM) on all publically funded projects by The strategy is based on Open BIM and the involvement of stakeholder groups from across industry and academia. David Philp, Head of BIM Implementation (Cabinet Office, UK Government), will speak about the current development in UK. Indlægsholder: David Philp, Cabinet Office, UK Government Program CCS i praksis håndtering af data vha. egenskabsdata Det er cunecos mantra at skabe en entydig fælles forståelse af de informationer, der udveksles i en byggeproces og den efterfølgende drift. Til det formål opbygger cuneco bl.a. en egenskabsdatabase til branchen. Hør om egenskabsdatabasen og cunecos forslag til, hvordan egenskabsdata håndteres på en standardiseret måde. Med udgangspunkt i et nyt gratis værktøj til energiberegning fra Rockwool, vil det bl.a. blive vist, hvor vigtigt det er med standardiserede egenskabsdata, når programmer skal snakke samme. Indlægsholdere: Bent Dalgaard, Dalux, og Marina Mazin, Rockwool CCS i praksis fremtidens cuneco-services cuneco skal levere valid, opdateret information af høj faglig kvalitet til hele byggebranchen. Målet er at give branchen et fælles grundlag for en effektiv udveksling af informationer, der forstås entydigt af både brugere og it-systemer. De første cunecoservices er snart tilgængelige, og i cunecos projektperiode vil du gratis kunne benytte dig af dem. Hør om de forskellige services, cuneco har i støbeskeen, hvordan de vil fungere i praksis, og hvordan de bliver tilgængelige via en fælles webløsning og direkte fra byggeriets itprogrammer. Indlægsholder: Torben Klitgaard, cuneco bips innovation lab Indlægsholder: Thomas Fænø Mondrup, DTU Byg, og Per Jyllnor, JYRO Rokeringspause

5 Program 10. september 2012 Spor 1 - sal A + B Spor 2 - sal C Spor 3 - sal D + E Spor 4 - salon G 2G 3G 4G Arkitektarbejde i et internationalt perspektiv UPTON-HANSEN ARCHITECTS have considerable experience in delivering international projects and managing, controlling and monitoring thousands of shared drawings and documents through cloud-based (on-line) collaboration and document management solutions such as BuildOnline (BOL) or simpler FTP based and file-sharing portals. I shall like to take the opportunity to talk about our international projects, the numerous challenges they have presented from a logistical point of view and how we have and are continuing to tackle these challenges with a multitude of online tools, standards and general planning. Indlægsholder: Jonas Upton- Hansen, UPTON-HANSEN ARCHITECTS Udstilling og drinks Middag Underholdning med Peter Langdal BIM-viewere og gratis BIMværktøjer På opfordring har bips lavet oversigter over BIM-viewers og gratis BIM-værktøjer. Oversigterne med værktøjer kan give en gratis introduktion til BIM, dvs. rådgivere kan bruge dem over for bygherrer og udførende. Gratis værktøjer og viewers skal også gerne kunne tale et fælles sprog, og her kan buildingsmart-standarder have en vigtig rolle. Indlægsholdere: Mark Sung Brinkler, Moelven Danmark, og Nicklas Verdier Østergaard, NIRAS KUA 3 Digitalt samarbejde mellem flere BIM projekterende parter: Linkede modeller, arbejdets stade mellem rådgivere, krav til modellen, kollisionskontrol, regelsæt og opfølgning på kollisionskontroller, brug af DWF til kommunikation af modelrettelser, DBK kodning og generel best practise. Indlægsholdere: Anne Guldhammer og Nicolai Pedersen, Arkitema, samt Andreas Theis Gertsen, EKJ BIM i landskab og infrastruktur landskabsarkitekternes arbejdsmetoder Landskabsarkitekten forstår de store skalaspring, fra planlægning til plantebed. Vores byggesten er levende, evigt foranderlige og aldrig i vinkel. Hvorledes påvirker vi bygningsmodellen og hvordan påvirker den os? Med 3 forskellige projekter vises bredden i vores fag og arbejdet med vores grænseflader: Ribe Domkirkeplads fornemmelsen for det unikke i hver eneste sten. Nordhavnsvej skalaspring fra VVM til håndlister. En blanding mellem unikt design og københavnske standarder i flydende udvikling mellem 2D og 3D. Det nye universitetshospital DNU løsninger til samarbejde i større BIM projekter. Indlægsholder: Frank Hasling Pedersen, Schønherr

6 Program 11. september Registrering af nye deltagere (morgenmad og kaffe i restauranten) Velkomst ved Gunnar Friborg, bips, i sal A + B Spor 5 - sal A + B Spor 6 - sal C Spor 7 - sal D + E Spor 8 - salon A 6A 7A 8A Rokeringspause Byggepladsstyring med Autodesk Vela Systems Autodesk Vela Systems kan bruges til styring af sikkerhed, kontrol og inspektioner på byggepladsen. Autodesk Vela Systems anvender mobil, ipad og SAAS teknologi til styring af arbejdsprocesserne og rapportering til alle interessenter, samt giver projektledere og ejer komplet overblik over fejl, mangler og hvilke konsekvenser, det har for projektet. Autodesk Vela Systems Field BIM er muligheden for at anvende BIM-modellen aktivt og opnå større udbytte og effektivitet on-site. Autodesk Vela Systems har en målbar effekt på kvaliteten, sikkerheden og rentabiliteten af projekter og virksomheder. Indlægsholdere: Michael Schwartz og Nicolai Karved, Betech Data A/S Informationsteknologi og BIM i virksomheden - hvad er problemet? Hør om de spændende problemstillinger, virksomheder står over for i forbindelse med implementering, anvendelse og udvikling af IKT og BIM igennem byggeriets faser. En række kandidatstuderende har i samarbejde med konkrete virksomheder arbejdet med at finde ind til problemets kerne og beskrive løsningsmuligheder: Hvilke teknologiske/procesmæssige løsninger kan virksomheden vælge? Hvordan afgør virksomheden, om det kan betale sig at implementere nye teknologier? Hvordan implementeres nye teknologier/processer? Hvordan anvendes kendte teknologier til at effektivisere? Oplægget baseres på en række kandidatspecialer fra uddannelsen i Bygningsinformatik ved Aalborg Universitet. Indlægsholdere: Kjeld Svidt og Maria Thygesen, Aalborg Universitet IKT-Aftalen og BIM - vigtighed, indhold og betydning Hvilke krav kan man stille, og hvad kan man forvente at få ud af Revit i forhold til det, som skal leveres i IKT-aftalen og de leverancekrav, det indebærer? Hør om vores erfaringer med implementeringen af redskaber og arbejdsmetoder på projekterne, samt ikke mindst de gevinster, der er opnået. Der er mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne og få råd om, hvordan man kan opfylde IKT-leverancekravene med BIM, konsistenscheck, klassifikation, beskrivelser, Informationsniveauer og egenskabsdata, samt muligheder med IFC. Indlægsholdere: Peter Tranberg, Anders Tolstrup, Louise Christensen og Peter Steen Nerenst, NTI CADcenter A/S B 6B 7B 8B Rokeringspause BILM: Building Information Lifecycle Management Sikkerhed for kvalitet er vigtigt for afviklingen af et godt projektforløb. Vi viser anvendelsen af forbedret IFC-eksport med CQTools. Vi viser et workflow med BCF Collaboration software for BIM, der danner grundlag for vedligehold og kontrol af data fra design til drift. Udveksling via IFC (Industry Foundation Classes), BCF (Building Collaboration Format), kontrol og simulering ved Solibri Model Checker. Indlægsholdere: Johan Harrestrup og Morten Strandgaard, Cad-Q BIM-arbejdsmetodik i Tekla Hvordan står det egentlig til med BIM og udveksling af modeller i IFCformat? Kom og se udvalgte eksempler på, hvordan man kommer igennem hele værdikæden, og hvordan arkitekter, ingeniører, fabrikanter og entreprenører arbejder sammen og sikrer en højere effektivitet til glæde for alle. Se, hvordan vi med få skridt kommer igennem design, GA og fabrikationstegninger og skridtet videre, hvor tegninger er overflødige. Indlægsholdere: Brian Jønck og Anders Dalgaard, Tekla IDM er og den nye sædvane Information Delivery Manuals kan hjælpe bygherrer og rådgivere med at lave klare aftaler om, hvad der egentlig skal leveres i digital projektering. Desuden klarlægger procesdiagrammerne, hvad de forskellige parter kan forvente af hinanden undervejs i den digitale projektering. IDM erne er simpelthen et nødvendigt skridt på vejen til en ny sædvane for digital projektering. Indlægsholdere: Sara Asmussen, Tværsnit Arkitekter, og Thomas Hejnfelt, Grontmij C 6C 7C 8C BIM 2.0 Sygehusprojektering BIXS - en Project Services løsning fra Cad-Quality En unik løsning udviklet til store projekter i samarbejde med White Tengbom Team til NKS, sygehuset Karolinska i Stokholm. Med BIXS kan man fx sikre, at data er konsistente i alle projektfiler i projektet. Systemet er cloud baseret og bygger på funktionalitet for at kommunikere data til og fra (Bi-directional) BIM-modeller. Løsningen indeholder flere moduler for at håndtere, skabe og dele data. Indlægsholdere: Morten Strandgaard og Tomas Lindgren, Project Services Cad-Q BIM. Lastnedføring og stabilitet af etagebyggeri med StruSoft FEM Design I de seneste år er interessen for beregningsprogrammer steget mærkbart. Specielt implementeringen af Revit, Tekla, osv. har skabt stor interesse for at overføre modellerne til beregningsprogrammer for hurtigt at få svar på, om konstruktøren er på rette vej. StruSoft leverer software til rådgivende ingeniørvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvor anvendelsen af StruSoft FEM Design indgår i undervisningen. Hør, hvordan man med StruSoft FEM Design kan spare tid i hverdagen på projekteringen af bærende konstruktioner. Udforsk, valider og kommuniker med designvisualisering Visualisering er mange ting, alt fra flotte billeder og film til komplekse beregninger eller analyser. I denne session vil Autodesk præsentere forskellige løsninger til visuel kommunikation af designs. Kom og se, hvordan visualisering kan skabe værdi for dig og dine kunder. Indlægsholder: Jerker Hagglund, Autodesk BIM og Archibus - dynamisk vedligehold Årshjulet er gammeldags, ude af trit med virkeligheden og fordyrende. Hvorfor ikke male den del af væggen, der har brug for det, i stedet for hele væggen og i øvrigt prioritere vedligehold efter det, der giver bygningens brugere værdi? Data i en BIM kan direkte integreres med ARCHIBUS og give præcise informationer om bygningsdelenes højde, bredde, dybde, vinkel, overflade mv. Man kan beregne på alle disse objekter både tilsammen og hver for sig. Dette giver grundlaget for en omkostningseffektiv udlicitering af opgaver, præcis prioritering af vedligehold, overblik over bygningernes stand, mm. Hør, hvordan Informi GIS sammen med Professionshøjskolen UCC har skabt en brugerrettet løsning, der optimerer vedligeholdsprocesser og ressourcer. Indlægsholder: Jan Norsted, Informi GIS A/S Den nemmeste vej til digitalt udbud I henhold til IKT-bekendtgørelsens Krav nr. 2 og krav nr. 4, skal udbud og tilbudsgivning ved alle statslige, regionale og kommunale byggerier over en vis størrelse foregå digitalt, samt der skal anvendes projektweb. Dette er også ved at blive mere og mere udbredt i den private sektor. NTI CADcenter præsenterer en meget brugervenlig og økonomisk måde til at håndtere de digitale udbud via projektweb. Løsningen omfatter også håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift. Indlægsholdere: Jogvan Thomsen og Ole Folmann, NTI CADcenter A/S bips: Find det relevante dokument på rekordtid med A104! bips A104 Dokumenthåndtering er udgivet og allerede implementeret i flere virksomheder. Få en introduktion til, hvad dette værktøj kan gøre for din virksomhed og dit daglige arbejde. A104 kan blive nøglen til alle jeres dokumenter. Om metadata, mappestruktur og filnavngivning. Indlægsholder: Gunnar Friborg, bips Frokost Indlægsholder: Dennis Kristensen, StruSoft Danmark, og Jakob Nielsen, Wissenberg

7 Program 11. september 2012 Spor 5 - sal A + B Spor 6 - sal C Spor 7 - sal D + E Spor 8 - salon D 6D 7D 8D Tilsyn og mangelregistrering gjort brugervenligt Tilsyn og mangelregistrering bliver hurtigere og mere struktureret, når tablets bliver introduceret på byggepladsen til at foretage registreringer med udgangspunkt i BIM-materialet. Erfaringer har vist, at byggefagligt personale uden større it-kundskaber efter få minutters opstart, gnidningsfrit kan foretage registreringer ud fra 3D modellen. Hør, hvordan dette arbejde foregår med DaluxQA ud fra de største BIM modeller (Revit og IFC) på ipad, iphone og Android-platformen i kombination med en web-løsning. Indlægsholder: Torben Dalgaard, Dalux Rokeringspause Laserscanning tager verden med ind på tegnestuen Med den 3. generation af laserscannere er det blevet både økonomisk fordelagtigt og håndterbart at arbejde med laserscanninger som projektgrundlag ved renovering, ombygning og montering. De nyeste laserscannere er frekvensbaserede og robuste. Samtidig er de meget robuste over for solindfald, støv og andre kilder til støj, som tidligere kunne være et problem. Desuden er de nyeste scannere udstyret med tidsvarende digitale kameraer, som giver god billedekvalitet, ligesom der nu findes software, som gør de meget store datamængder håndterbare på almindelige pc ere. Landmålergården giver en demo af det nyeste skud på stammen: Faros Focus 3D-scanner. Indlægsholder: Søren Aage Nørmølle, Landmålergården Tips og tricks til den moderne tegnestue CADXpert vil bidrage med tips, der kan inspirere eller gøre god nytte på tegnestuen. Emnerne er nogle af de spørgsmål, vi stilles på vores Support Assistance samt Revit/CAD myter, vi hører om i branchen. Udvalgte Revit FAQ: - Tegningslister fra Revit til Excel? - Kan man lave et dørskema? (med info om højrehængt/venstrehængt?) - Kan 2D AutoCAD detaljebibliotek udnyttes i overgangen til Revit? - Få noget ud af at bruge filtre i Revit - Brug DWF/Digitale plot i Revit Indlægsholdere: Niels Stoffer og Frederik Skou Jensen, CADXpert a/s E 6E 7E 8E Rokeringspause Tekla en revolution inden for BIM Tekla har ændret synet på BIM, specielt på grund af Teklas markante styrke inden for produktions- og entreprenørområdet. Vi viser eksempler på, hvordan man allerede i dag har ændret måden, man i Danmark og globalt samarbejder på i værdikæden, og ved hjælp af BIM kan opnå besparelser på mange millioner. Indlægsholder: Martin Birk, Tekla Funktionel BIM og leverandøren Hilti Funktionel brug af BIM kræver, at leverandørerne leverer varen. Få et overblik over Hiltis gratis software, objekter og attributter til projektering af passiv brandlukning, skinnesystemer og bæringer, mekaniske/ kemiske ankre og indstøbte ankerskinner og skudmontage. Kom og se eksempler fra DNU Skejby og Karolinska hospitalet i Stockholm. Se hvor langt vi er, og hvad er de næste skridt? Indlægsholdere: Christian Wittrup og Jakob Linsted Knudsen, Hilti Danmark A/S Tips og tricks med Revit-ekspert Den arbejdsmetode, der er i Revit, er ny i forhold til traditionel CAD. Med udgangspunkt i sin mangeårige erfaring med Revit, vil Peter Tranberg give tips og tricks, som kan gøre hverdagen nemmere for dig som Revit bruger. Desuden bruges NTItools, en applikation til optimering i brugen af Revit og AutoCAD, med danske standarder, contents mv. indbygget. Anvender du Revit eller AutoCAD, finder du her en lang række værktøjer, som kan spare dig for rutinemæssige opgaver og sikre, at du altid har de rigtige symboler, typer og værktøjer lige ved hånden. Indlægsholder: Peter Tranberg, NTI CADcenter A/S F 6F 7F 8F Reviderede tegningsstandarder Fire af bips syv tegningsstandarder er blevet revideret: Generelt, Arkitekt, Betonkonstruktioner og Stålkonstruktioner, der alle blev udviklet, inden bygningsmodellerne vandt indpas. Derfor havde de hidtidige versioner ingen retningslinjer for, hvordan bygningsmodeller skal se ud. Det er ændret nu. Med de reviderede tegningsstandarder får bips Lagstruktur en anden rolle end hidtil. Den plejer at fastlægge, hvilken farve og linjetykkelse de forskellige bygningsdele skal tegnes med. Men fremover er alt det, der vedrører tegningernes og modellens udseende, samlet i Tegningsstandarderne. Det betyder, at Lagstrukturen udelukkende definerer, hvad lagene hedder, og ikke hvordan de tager sig ud rent grafisk. Indlægsholdere: Jette B. Stolberg, ALECTIA A/S, og Jens Kristian Lund Birkemose, COWI Bentley lancerer næste generations BIM-værktøj Næste generations BIM-værktøjet AECOsim Building Designer V8i er et kombineret arkitekt-, konstruktionsog installationsværktøj, der er skabt til samarbejde mellem fagområderne. Kom og hør om: - Konceptuelt design/skitsering. - Et tværfagligt modelleringsmiljø. - Sammenhæng mellem 3D-modeller og 2D-tegninger samt hypermodeller, der giver en dyb indsigt i projektets informationer. - Sikker produktion af nøjagtige tegninger og rapporter, intelligente 3D-pdf og 3D-print. - Indbygget visualisering, kollisionskontrol og Generativt Design. - Åbenhed og samarbejde. Logisk og effektiv informationsudveksling blandt projektets deltagere. Indlægsholder: Lars Moth-Poulsen, Bentley Professionel projekt- og dokumenthåndtering via Internettet Cadac Organice tilbyder understøttelse af processer, dokumenter og standarder såsom bips gennem en browser og via vores klient Organice Explorer. Vi tilbyder virksomheder fleksibilitet til at vælge, hvorledes projekter og dokumenter skal tilvejebringes i byggeprocessen fra start til slut. I løsningen inkluderes en prædefineret SharePoint/Cadac Organice-opsætning af projekter, dokumenter og data. Brugerne kan hurtigt komme i gang, og vi eliminerer de tidskrævende uploads af filer, idet løsningen tilgås direkte i de understøttede applikationer. Få en basisgennemgang af Organice, og hør, hvordan vi effektivt kan distribuere forskellige dokumenter til flere forskellige modtagere (interne såvel som eksterne) på én gang. Løsningen giver overblik over hvem, hvad og hvornår de enkelte aktører skal bidrage med informationer i en byggeproces. Introduction of EDM s Many companies are still using shared network drives to manage all their documents and drawings in an unstructured way. Atkins was one of those but after a review of software products they chose to introduce CAB-i-NET EDMS across the whole organization in Denmark and Norway. All documentation and drawings will be managed by CAB-i- NET allowing access from all offices to the latest data and seamless working by all involved. CAB-i-NET can also easily implement standards for projects therefore allowing users to follow bips, BS 1192 or client specific requirements as required. The presentation will share the experiences and challenges so far and include a demonstration of CAB-i-NET. Indlægsholdere: Andrew Frank, tsaadvet Ltd, og Djon Lind Andersen, ATKINS Nul fejl i dansk byggeri Fejl i byggeprocessen koster hvert år de danske bygherrer milliarder af kroner, men fra i morgen vil fejl i byggeriet kunne reduceres væsentligt med få midler. Byggeweb arbejder målrettet med at skabe konkurrencefordele for kunderne ved at forbedre deres evne til at levere kvalitetsbyggerier uden fejl. Vi ved, at du som bygherre, rådgiver eller entreprenør har fokus på kvalitet, økonomi og tid og sætter derfor fokus på tre måder, hvorpå vi sammen kan minimere fejl og derigennem skabe bedre byggeri til færre penge. Hør hvordan en præventiv tilgang til byggeprocessen, bedre struktur og tilpassede løsninger kan bidrage til færre fejl. Indlægsholdere: Michael Hyllegaard, DNV-Gødstrup, og Lisbeth Henneby, Henneby Rådgivende Ingeniører A104 i praksis med INDEX/RamDoc Se pba. udviklingen af en fælles dokumenthåndteringsplatform for Rambøll, hvordan en fuldt implementeret A104 ser ud i INDEX/RamDoc. - Brugeren: Hvordan arbejder jeg med mine dokumenter? Hør om versionering, visning, navngivning, eksport og metadata. - IKT-service: Hør om folderstruktur, søgning, værdilister og opsætning. - Ledelsen: Skal A104 bruges efter vores praksis, eller skal vi standardisere? Hvordan arbejder vi efter indførelsen af INDEX-A104 sammen med vores skiftende partnere, og hvem skal høste fordelene? Indlægsholder: Arne Esmann-Jensen, A-Informatik Afrunding og konkurrence i udstillingen Indlægsholder: Morten Fritsch, Cadac Organice Nordic

8 Keynote dag 1 Preben Mejer Videnkilde og storinspirator, af Computerworld kåret til en af Danmarks ti mest indflydelsesrige IT-personer og af Børsens Nyhedsmagasin valgt til mest nyskabende danske IT-personlighed. Uddannet boghandler. Ville egentlig læse psykologi, men brugte i stedet sin tæft for menneskevæsenet til at forudsige pc ens indtog og stiftede Danmarks første og største leverandør af pc er, DanaData. Startede senere Danmarks dengang største internetvirksomhed, TDC Internet. Siden 2000 har han været involveret i teknologi-orienterede venture-aktiviteter gennem IVS det nuværende Northcap partners, hvor han sidder i Advisory Board. Northcap venture er udpeget til en af verdens 100 førende IT-investeringsselskaber. Preben har desuden været en af hoveddrivkræfterne bag Katrinebjerg-området, der er en del af Aarhus Universitetscampus, og har været med til at starte Alexandra Instituttet, der fungerer som bindeled mellem forskning og erhvervsliv. I 2001 startede han Innovation Lab - et videnscenter for den nyeste teknologi. Han er bestyrelsesformand for Innovation Lab og desuden bestyrelsesmedlem i Gyldendal, Publizon, Systime, Topas Rejser og Northcap Partners. Preben er derudover medlem af regeringens IKT Råd og Region Midts IT Råd. bips innovation lab Branchen er i forandring. Det er bips også. Vi forbereder os på tiden efter cuneco-projektet, hvor vi får en række nye produkter på hylderne. Det betyder, at vi arbejder med nye forretningsmodeller for foreningen og nye metoder til at holde os i trit med bevægelserne i branchen, brugernes behov, nye teknologier og den internationale udvikling. Hvordan mener du, fremtidens bips ser ud? Test dine idéer til fx nye produkter, standarder og byggeriets digitalisering på bips innovation lab på konferencens første dag. Målet er at udvikle idéer til fremtidens bips i fællesskab. Vi anvender nye metoder til at give dine idéer medspil og modspil i samspil med dine kolleger fra branchen og bips og cuneco. Kom, og vær med, og bidrag med dine umiddelbare idéer til, hvordan bips kan møde brugernes behov i fremtiden, på et af de tre bips innovation labs, der afholdes sideløbende med de øvrige spor om eftermiddagen på dag 1. Underholdningen efter middagen Peter Langdal Peter Langdal er direktør og instruktør på Betty Nansen Teatret. Som foredragsholder er det hans fortællestil og -evne, der blæser publikum omkuld. Han fortæller med stor åbenhed om sine egne metoder til at lede i en verden, der er præget af kreativitet og kaos. Peter har i mange år formået at få det meste ud af de ressourcer, han har haft til rådighed. Han formår at lede sine medarbejdere med fokus på læring, udvikling og personlig udfoldelse samtidig med, at der bevares konstant fokus på det endelige resultat. Hør bla. om, hvordan man skaber et lystfyldt arbejdsklima, der summer af engageret spillelyst hos alle medvirkende, samt hvordan man får et kreativt modspil ud af de økonomiske begrænsninger. I år kan du møde følgende udstillere Du kan finde udstillerne i Vandrehallen, som er det gangareal, der er lige uden for de lokaler, hvor indlæggene foregår. Det er også her, vi serverer kaffe. Besøg udstillernes stande, og spørg endelig løs. På dag 2 holder udstillerne en stribe indlæg i salene. A-Informatik Betech Data Bentley Systems Bluebeam Revu Byggeweb Cadac Organice Cad-Quality CADXpert Dalux Hilti Informi GIS Landmålergården NTI CADcenter StruSoft Tekla Danmark tsaadvet Tilmelding Du tilmelder dig konferencen online via bips.dk/konference, hvor du også løbende kan følge med. Når din tilmelding er gået igennem, modtager du automatisk en mail med en bekræftelse, hvor også din tilmelding er vedhæftet. Pris pr. deltager - ekskl. moms bips medlemmer Ikke bips medlemmer Fuldt program, begge dage med overnatning kr kr. Fuldt program, begge dage uden overnatning kr kr. 10. september hele dagen inkl. forplejning og underholdning kr kr. 11. september hele dagen inkl. forplejning kr kr. Deltagermaksimum er 400 Tilmeldingen er bindende, og afbud refunderes ikke Ret til ændringer i programmet forbeholdes bips Lautrupvang 1B Tlf Ballerup Fax bips.dk

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og præsentation

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter TID OG STED Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl. Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.dk /Udvalgte projekter/ Grundlagt i 1986 Primært offentlige bygninger

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 07. sept. 2015 + 08. sept. 2015 + 09. sept. 2015 2. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 07. september 2015 Tid: Emne:

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede Copyright 2013 Curavita Ved Mads Valentin, IKT Leder, CuraVita/Arkitema Architects Jacob Güldner, BIM Specialist, CuraVita/Grontmij 1 DNV-Gødstrup

Læs mere

Bips-konference Nyborg, Sept. 2012

Bips-konference Nyborg, Sept. 2012 Bips-konference Nyborg, Sept. 2012 Hvorfor er Hilti til Bips-messe? Hilti BIM historik Hilti organisation Hilti produkt-områder for BIM Hilti services og software Hilti BIM status Eksempler Next step og

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

AutoPilot dage. Mdoc okumenthåndtering til byggeriet. Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400

AutoPilot dage. Mdoc okumenthåndtering til byggeriet. Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400 Mdoc okumenthåndtering til byggeriet AutoPilot dage Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400 NTI CADcenter A/S Stiftet i 1945 - udvikling af tegnemaskiner

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Novapoint Brugermøde 2013

Novapoint Brugermøde 2013 Novapoint Brugermøde 2013 - det 20ende i rækken! Årets tema er «Mere vej for pengene» Under hele brugermødet sætter vi skarp fokus på, hvordan viden omsættes til praktisk brug i hverdagen; hvordan får

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

BIM-viewere og gratis BIM-værktøjer

BIM-viewere og gratis BIM-værktøjer BIM-viewere og gratis BIM-værktøjer 16.55-17.35 40 min. Mark Sung Brinkler, Moelven Danmark, Nicklas Verdier Østergaard, NIRAS Billed fra http://buildingsmart.com/openbim/ Hvem er vi - Måske kender du

Læs mere

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction 5 år med OpenBIM og IFC Frank Hollinger Virtual Design & Construction 1 NCC er en af de førende udviklings- og entreprenørvirksomheder Omkostninger: Den højeste produktionseffektivitet Kunder: De mest

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM:

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Modul 2: 16. november 2015 + 17. november 2015 + 18. november 2015 2. sæson 1. Dag: Niveauer og formater / Paradigmeskiftets juridiske konsekvenser

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021

CUNECO PROJEKT 17021 CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT KONFERENCE 2 0. S E P T E M B E R 2 0 1 6 ÅRHUS Konferencen er udviklet i samarbejde med VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN VERSION 2.0 * Branchens bud på hvordan man

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

CCS-værktøjer. Medlemsmøde om sammenlægning bips og Byggecentrum, januar 2016. Status og overblik over CCS-værktøjer

CCS-værktøjer. Medlemsmøde om sammenlægning bips og Byggecentrum, januar 2016. Status og overblik over CCS-værktøjer CCS-værktøjer Medlemsmøde om sammenlægning bips og Byggecentrum, januar 2016 Status og overblik over CCS-værktøjer 2 Agenda Baggrund og status for CCS-udviklingsarbejdet CCS-værktøjerne Det internadonale

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

bips faglige strategi

bips faglige strategi bips faglige strategi Workshop Mandag den 14. september 2015 bips konferencen, Nyborg Strand v. Morten Alsdorf, NCC og Gunnar Friborg, bips 2 Agenda - bips faglige strategi Hvorfor faglig strategi? Tidsplanen

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere