Generalforsamling Bilagssamling til CISUs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs"

Transkript

1 Generalforsamling 2014 Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014

2

3 Til dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to dele; Bestyrelsens beretning og årsskriftet Status og Perspektiver Bestyrelsens formand giver desuden en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Klar til fremtiden Hen over efteråret havde vi sat alle de udviklingspolitiske ordførere stævne på Christiansborg. Vi ville fortælle dem om, hvordan CISU og medlemsforeninger sammen styrker arbejdet med udvikling rundt om i verden. Det var en meget positiv oplevelse. Ordførerne var åbne og interesserede, og vi trængte virkelig igennem til dem. Mette Gjerskov talte for eksempel om, hvordan danske foreninger kan styrke menneskerettighederne, og Mette Bock sagde ligeud: Jeg kan godt lide jer og jeres arbejde! De blev alle imponerede af, hvor mange foreninger der egentlig er med i CISU. Det var helt tydeligt, at CISUs store styrke er, at vi kombinerer vores brede folkelighed med en stærk faglighed. Det gør CISU til en helt unik sammenslutning i Danmark, som vi alle kan være stolte af. Der kommer til at ske mange nye ting omkring os i de kommende år, og vi har i bestyrelsen brugt det seneste år på at skabe et solidt grundlag for CISUs fremtidige arbejde. Det har været helt centralt for os at påvirke de politiske rammer i form af Danidas nye Civilsamfundspolitik. Politikken erstatter Civilsamfundsstrategien og får dermed stor betydning for CISUs puljer, kurser og rådgivning. CISU spillede i første omgang en aktiv rolle i evalueringen af Civilsamfundsstrategien. Her måtte CISU kæmpe for at få anerkendt, at også mindre indsatser er med til at bekæmpe fattigdom. Det har vi sikret i den nye politik, og det er vi stolte af i bestyrelsen. På de interne linjer har bestyrelsen fokuseret på at forberede de grundlæggende og retningsgivende politikker for foreningen, så generalforsamlingen kan tage stilling til dem. Vi har formuleret en klar vision for CISU for at gøre det tydeligt, hvad vi vil her i verden. Samtidig har vi formuleret en ny strategi, så vi tilpasser os de forandringer, der er sket omkring os de seneste år. Strategien vil vise retningen for os; for eksempel skal vi sikre, at danske foreninger får velfortjent anerkendelse for deres arbejde med udvikling. Vi er i bestyrelsen glade for, at vi har så stærk en forening, at vi kan åbne den op for nye typer medlemmer. På den måde kan vi skabe endnu større mangfoldighed i CISU. Derfor foreslår vi generalforsamlingen, at organisationer med rammebevilling fremover kan blive medlem, samtidig med at vi udbygger medlemmernes mulighed for at få løbende indflydelse på CISUs tilbud og politiske indsatser. Forandringerne fortsætter omkring os, men CISU er klar til fremtiden. Puljer og kapacitetsopbygning er CISUs hjerte Omdrejningspunktet for alt, der foregår i CISU - hvad enten det er læring hos medarbejderne, politisk arbejde eller erfaringsudveksling er at støtte medlemsforeningerne. Puljer, rådgivning og kurser er det, vi er sat i verden for. Vi skal hele tiden arbejde for, at alle i CISUs brede medlemsskare får relevant støtte fra CISU. I CISU er der alt fra den store danske interesseorganisation med en lille udviklingsafdeling og til den 1

4 lille venskabsforening, som bygger bro til en landsby ude i verden. Der er 100 år gamle foreninger og helt nystartede initiativer, garvede frivillige og nyuddannede ansatte. Det er en udfordring at spænde så bredt og tilbyde noget til alle. Alligevel brugte 82 % af medlemsforeningerne og foreninger fra alle segmenter i medlemsskaren CISUs tilbud i CISU er relevant for medlemmerne! Puljer I Civilsamfundspuljen har vi igen i år haft rekord i forhold til mængden af midler og ansøgninger. Vi har på samme tid fået et fast loft for, hvor mange midler Danida giver til puljen. Vi var derfor spændte på at se, om det ville blive nødvendigt at prioritere mellem ansøgninger, der alle sammen var gode nok til at blive godkendt. Det har heldigvis ikke været nødvendigt endnu, men sekretariatet står klar med et fair og gennemsigtigt system for prioritering, når der bliver brug for det. I det kommende år får vi lavet et eksternt serviceeftersyn af vores bevillingssystem som opfølgning på det, der blev lavet i Det skal sikre, at bevillingssystemet fortsat fungerer uafhængigt, effektivt og på en gennemsigtig måde, samtidig med at der er et højt niveau af faglig og administrativ service til medlemmerne. Det er helt fantastisk, hvor mange organisationer der har fået økonomisk støtte gennem CISU, selvom vi stiller høje krav til kvaliteten i projekterne. Siden den første ansøgning blev modtaget i 2002, har omkring 300 foreninger fået en eller flere bevillinger i puljen. Vi fremmer mangfoldighed i praksis! I 2013 har vi udvidet med en ny pulje, Puljen for Klima og Miljø, hvor også foreninger med rammebevilling kan søge om midler. CISUs fingeraftryk på puljen er, at den har fattige målgrupper og partnerskab i fokus. Det er første gang, CISU har en tematisk afgrænset pulje, og det var spændende at se, hvordan den blev modtaget. I den første ansøgningsrunde i efteråret gik fire ud af fem bevillinger til medlemsforeninger i CISU. Vi har fået gode tilbagemeldinger og konstruktive forslag fra både ansøgerne og Udenrigsministeriet. Puljen forsætter i 2014 med forbedrede retningslinjer, og vi forventer at få bevilget 5 mio. kr. mere til projekter end sidste år. Det er godt gået for en spritny indsats! I 2013 sagde CISU derimod nej tak til at forvalte en pulje med 10 % af midlerne fra Danmarks Indsamling. Bestyrelsen valgte at sige nej, da vi ikke fandt, at rammen for puljen levede op til CISUs grundlæggende krav om legitimitet, transparens og troværdighed - og vi ville ikke kunne få indflydelse på rammerne for puljen og dens fordeling. Kapacitetsopbygning Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at CISU tager et standpunkt og forsøger at forbedre oplysningsarbejdet i Danmark. I 2013 søsatte vi derfor projektet Reframing the Message. Her tilbyder CISU kurser og rådgivning om oplysningsarbejde i større skala end nogensinde før. 300 deltagere fra 94 foreninger har været med ind til videre, og det er en fornøjelse at se, hvor godt medlemmerne har taget imod tilbuddene. Den indsats fastholder vi med den nye strategi, og det bliver en stor opgave for bestyrelsen at sikre midler til at fortsætte den. Vi er stolte over, at CISU spiller en rolle på et så vigtigt område. CISU laver i 2013 og 2014 tværgående metodeudvikling om blandt andet Syd-funding og fortalervirksomhed. Det gør vi som tovholder for en del af den kapacitetsopbygning, som foregår under NGO FORUM, nemlig Fagligt Fokus. Det er en indsats, CISU også selv lærer meget af, til 2

5 gavn for vores andre kurser og rådgivning. Samtidig markerer CISU sig over for omverdenen som en central udbyder af kapacitetsopbygning på et højt fagligt niveau. Det gavner vores i forvejen gode ry! Udbuddet af kurser i CISU har været helt overvældende det seneste år. Der har været alt fra introducerende kurser om at ansøge puljerne og til avancerede kurser om kapacitetsopbygning. Vi har mere fokus på kurser og forløb om organisations- og strategiudvikling, så medlemsforeningerne kan opbygge et stærkere fundament for deres arbejde. Flere foreninger opsøger os med ønsker i den retning. Vi forsøger løbende at tilpasse kursusudbuddet og komme medlemsforeningernes forskellige behov i møde. Sekretariatet eksperimenterer blandt andet med workshops og opfølgende kurser, så deltagerne i endnu højere grad kan anvende læringen fra kurserne aktivt i deres forening. På den måde arbejder vi for, at der fortsat er ressourcer i CISU til, at alle kan komme på de kurser, de har brug for. Politisk arbejde betaler sig CISUs politiske arbejde foregår med vores stærke faglighed og brede folkelighed som afsæt. De to ting giver bestyrelsen og sekretariatet legitimitet til at spille en rolle i politiske processer, både blandt andre udviklingsorganisationer og på Christiansborg. Derfor bliver der lyttet til os, og vi har opnået vigtige resultater med arbejdet. Vi er gået fra at være ukendte på Christiansborg og til nu at have aftaler med de centrale politikere om at give dem faglig støtte i deres arbejde. Vi er stolte af, at vi kom ind fra gaden og blev anerkendt på den måde. Vi har prøvet nogle nye ting af det seneste år. CISU holdt tre debatter om udviklingspolitik på Folkemødet på Bornholm. Det var en unik mulighed for at få blandt andre udviklingsministeren i tale, og både almindelige mennesker og foreningsfolk benyttede sig af den. Debatterne var velbesøgte, og vi gentager succesen i Bestyrelsen satte bagefter gang i en besøgsrunde hos de udviklingspolitiske ordførere for alle partierne i Folketinget. Formålet var, at de skulle kende til CISU, til vores medlemsforeninger og til vores holdninger til den kommende Civilsamfundspolitik. CISU har påvirket arbejdet med Civilsamfundspolitikken, hver gang en mulighed har budt sig - på Civilsamfundstræffet, gennem høringer og i arbejdsgrupper. Vi har stået helt fast på, at levende, mangfoldige og uafhængige civilsamfund fortsat skal være et mål i sig selv, og at der skal være mulighed for et bredt, folkeligt engagement i Danmark. Begge dele er med i den nye politik, og det glæder vi os over! CISU har også arbejdet hårdt for at vise, at danske foreninger er en relevant kanal for danske bistandsmidler. Alternativet, hvor midlerne kanaliseres via ambassader eller lokale fonde, når sjældent lige så langt ud i landene og favoriserer professionaliserede organisationer. Vi har fået succes med at få lagt krav til Sydfunding ind i den nye Civilsamfundspolitik. Det er et vigtigt skridt i en positiv retning. Vi vil fra bestyrelsens side fortsat promovere, at de danske foreninger arbejder sammen med fattige menneskers egne organisationer og det er en helt unik tilgang. Vores erfaring med politisk arbejde i CISU vokser hele tiden. Vi har samtidig skabt nogle veje ind i det politiske system, og CISU har et godt ry blandt beslutningstagerne. Det vil vi dyrke, for eksempel via Folkemødet og Udviklingspolitisk Råd, hvor CISU har en plads. Alt i alt har vi lagt grobunden for fremtidig indflydelse. 3

6 En forening med sammenhængskraft Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling brugt mange kræfter på at formulere CISUs vision, mission og værdier samt strategi for de kommende år. Det er et stort arbejde at formulere så overordnede dokumenter for foreningen. Strategien har dog stor praktisk betydning for dagligdagen i sekretariatet, som laver alle sine arbejdsplaner med den som udgangspunkt. Derfor har sekretariat, medlemmer, bevillingssystem og selvfølgelig bestyrelse været med til at påvirke den retning, de to dokumenter udstikker for foreningen. Det har været vigtigt at sikre en god sammenhæng mellem værdier, retning og praksis. Når vi for eksempel siger, at åbenhed er en værdi for os, skal vi også selv udvise åbenhed, og det skal gennemsyre alt fra forvaltning af puljer og til medlemsdemokrati. Bestyrelsen har også drøftet, hvordan vi bedst sikrer, at vores organisering i foreningen og medlemmernes indflydelse på den hænger sammen med vores værdier og syn på verden. Vores forslag om at ændre vedtægterne skal ses i det lys. Det har krævet mange overvejelser og lange snakke i bestyrelsen og blandt medlemmerne at nå hertil. Vi ser frem til, at generalforsamlingen tager endeligt stilling til forslaget, så vi kan koncentrere vores kræfter om det gode arbejde, der bringer os sammen i CISU. Uanset hvordan foreningen ser ud efter generalforsamlingen, går vi et vigtigt år i møde, når det gælder CISUs identitet. Vi har en vigtig rolle at spille i den kommende sammenlægning af NGO FORUM og Concord Danmark. Sammenlægningen kan skabe en vis usikkerhed om, hvem den nye sammenslutning vil være til for. Vi vil arbejde for, at den bygges på stærk medlemsindflydelse, tydelige og gennemsigtige principper, og at der bliver plads til mange forskellige foreninger og deres forskellige interesser. CISU må fremstå som en stærk forening med klare værdier, så der ikke også kommer usikkerhed om, hvad vi vil, hvad vi gør, og hvem vi er til for. Tak for jeres indsats Alle CISUs medlemsforeninger skal have stor tak. I spiller alle sammen en rolle og er med til at skabe CISU. Tak for, at I møder op til medlemsmøder og generalforsamlingen, at I deltager i vores debatter, og at I kommer med gode forslag og nye ideer, så vi sammen kan udvikle CISU. Tak for, at I gør et så godt stykke arbejde i Danmark og ude i verden. At I skaber opmærksomhed om forhold i udviklingslandene ved at komme i radioen, eller at I med et lille projekt skaber store forbedringer for en landsby. Det skaber motivation og læring for os alle, når et medlem af CISU når sine mål. Tak til sekretariatet for jeres evige engagement og gode arbejde. I er under konstant udvikling, og det kræver sit at være så omstillingsparate, som I er. Hver enkelt medarbejder er dedikeret til sine opgaver, til foreningen og til medlemmerne. I knokler for os men har altid højt humør og åbent sind. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tak til Ole Riis, som desværre valgte at træde ud af bestyrelsen lige inden generalforsamlingen. Ole har lagt op til mange gode diskussioner på vores møder. Det er altid godt med principielle diskussioner i en bestyrelse, og det er ærgerligt, at Ole har trukket sig. Bevillingssystemet skal have tak for jeres professionelle og grundige vurderinger af de mange ansøgninger i vores puljer. I håndterer opgaven med respekt for, at det er foreningernes hjerteblod, I vurderer. 4

7 Tak for et godt samarbejde til Danida. Vi får altid en ordentlig behandling hos jer, selvom I er presset på tid og ressourcer. Vores mange samarbejdspartnere skal også have tak med på vejen. Samarbejde er vejen til holdbare resultater. Ved at påvirke den nye Civilsamfundspolitik er det er lykkedes os at sikre gode rammer for civilsamfundets arbejde med udvikling i mange år frem. Tak til alle for et godt år i CISU! På bestyrelsens vegne Susanne Volqvartz Formand 5

8 6

9 Til dagsordenens punkt 3 Regnskab for 2013 Til generalforsamlingen fremlægges regnskabet for 2013, der er vedlagt bilagssamlingen som en særskilt tryksag. Siden 2010 er der tale om et samlet regnskab for både samarbejdet med Udenrigsministeriet (UM) og foreningsregnskabet. I løbet af er der yderligere inkluderet regnskab for indtægtsdækket virksomhed, EU-projektet Reframing the Message og Fagligt Fokus, som er en opgave under NGO FORUM. Regnskabet, der er godkendt af bestyrelsen, skal nu godkendes på generalforsamlingen og derefter fremsendes til Udenrigsministeriet. Regnskabet vil foreligge i en underskrevet version til generalforsamlingen. 7

10 Forslag til vision, mission og værdier for CISU Forslagsstiller: Bestyrelsen Til dagsordenens punkt 4 CISUs vision, mission og værdier vil som samlet dokument erstatte CISUs værdigrundlag, som blev vedtaget i Bestyrelsen har ønsket at modernisere værdigrundlaget og gøre det til et dokument, vi kan bruge til at synliggøre, hvad CISU står for og arbejder for. 8

11 Vision, mission og værdier for CISU CISUs vision, mission og værdier er det, der forener mange ellers meget forskellige organisationer i CISU. Det er vores fælles udgangspunkt, når vi handler i kraft af, at vi er medlem, ansat, bevillingshaver eller bestyrelse i CISU. Vision: Stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder, fremme global retfærdighed og modvirke årsagerne til fattigdom. Mission: CISU understøtter danske organisationers nationale og globale arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden. CISU er platform for erfaringsudveksling og vidensdeling. Vi opbygger kapacitet, fremmer gensidig læring og nytænkning og styrker folkelig deltagelse i udviklingsarbejde. Vi forvalter offentlige puljer og arbejder for, at der er ressourcer til en mangfoldighed af organisationer og indsatser. CISU står vagt om medlemsorganisationernes fælles interesser og råderummet for civilsamfundsarbejdet. Værdier Værdierne er grundlag for vores daglige arbejde. De udgør rammen for vores måde at se på verden og indgå i relationer. Vores troværdighed afhænger af, at vi synligt følger vores værdier. Mangfoldighed Åbenhed Vi støtter en bred vifte af tilgange inden for civilsamfundsarbejdet, fordi forskellige tilgange og typer af aktører er kendetegnet for velfungerende civilsamfund. Vi tilstræber gennemsigtighed i alle vores handlinger og beslutninger Ansvarlighed Deltagelse Respekt Samarbejde Vi tager ansvar for egne handlinger og beslutninger og forventer det samme af andre Vi giver alle lige mulighed for at være med, fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med Vi møder folk, hvor de er, og understøtter dem i at arbejde for deres egne målsætninger. Vi lader os udfordre i synspunkter og holdninger og lærer undervejs Vi samarbejder bredt, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater Frivillighed Vi skaber rum for frivillig involvering i civilsamfundet, fordi menneskers fri vilje og frivillighed er drivkraften for engageret civilsamfundsarbejde 9

12 10

13 Generalforsamling 2014 Til dagsordenens punkt 4 CISUs STRATEGI Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Forslag til behandling på CISUs generalforsamling 26. april Forslagsstiller: Bestyrelsen Vores strategi for beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne vil arbejde baseret på CISUs vision og mission (justeres efter det, der vedtages): Visionen er stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder, fremme global retfærdighed og modvirke årsagerne til fattigdom. For at opnå det har CISU som mission at understøtte danske organisationers nationale og globale arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden. CISU er platform for erfaringsudveksling og vidensdeling. Vi opbygger kapacitet, fremmer gensidig læring og nytænkning og styrker folkelig deltagelse i udviklingsarbejde. Vi forvalter offentlige puljer og arbejder for, at der er ressourcer til en mangfoldighed af organisationer og indsatser. CISU står vagt om medlemsorganisationernes fælles interesser og råderummet for civilsamfundsarbejdet. Baseret på sit eksisterende stærke fundament vil CISU derfor: Styrke medlemsorganisationernes kapacitet til at indgå i partnerskaber og netværk som grundlag for deres arbejde hjemme og ude. Det har vi samlet under overskriften Evne Styrke fokus på det folkeligt baserede og mangfoldige civilsamfunds roller, ansvar, rum og rammer, som vi overordnet kalder Muligheder Styrke civilsamfundsindsatser og samarbejde til bekæmpelse af fattigdom og dens mange årsager. Det kalder vi Indsatser De tre ovennævnte arbejdsområder for er tæt forbundne. CISU lærer som vidensorganisation fra medlemsforeningerne og det omgivende samfund. Denne læring bearbejdes, formidles videre og styrker medlemsforeningerne og deres indsatser. Samtidig er den grundlaget for CISUs arbejde med at sikre opbakning til civilsamfundsorganisationers arbejde med udvikling. 1. Evne Stærke danske organisationer der kan gøre en forskel i partnerskaber og netværk 2. Muligheder CISUs tre strategiske mål udspringer fra dette samspil mellem evne, muligheder og indsatser og præsenteres på de følgende sider. Fokus på civilsamfundets mangfoldighed, roller, ansvar og rammer Indsatser: Bekæmpelse af fattigdom og dens årsager

14 Generalforsamling EVNE: Stærke danske organisationer der kan gøre en forskel i partnerskaber og netværk Strategisk mål: Et stort antal forskelligartede, dansk baserede, folkelige organisationer er i stand til at indgå i gensidigt forpligtende partnerskaber og netværk med civilsamfundsorganisationer i fattige lande, og at de evner at være synlige og samarbejdende aktører i Danmark CISU har i samarbejde med medlemmerne skabt en solid ramme for gensidig læring, omsætning af praksis til fælles viden og et stærkt fagligt fundament igennem kapacitetsopbygning. Det har ført til en fantastisk mangfoldighed af kvalificerede bidrag til partnerskaber og indsatser af høj kvalitet ude i verden. Det sker samtidig med en fortsat udbredelse af en bred folkelig deltagelse i udviklingsarbejdet i Danmark. Det er CISUs kerne og fundament, og det vi bygger videre på. I perioden vil CISU have særligt fokus på, at medlemsorganisationerne opbygger og bruger erfaringer, kapacitet og støtte til at: indgå i fleksible, relevante og innovative partnerskaber med organisationer i fattige lande med fokus på gensidige bidrag og udbytte de og deres partnere indgår i flere relevante samarbejdsrelationer og netværk både ude og hjemme kvalificere civilsamfundsindsatser i skrøbelige situationer de og deres partnere kan agere i en dansk, europæisk og global kontekst styrke deltagelse, ansvarlighed, anti-diskrimination og transparens i deres organisation, arbejde og partnerskaber Det fremmer CISU sammen med medlemmerne ved at udvikle og tilbyde: den nyeste faglige - også forskningsmæssige - viden om den udviklingsmæssige kontekst på civilsamfundsområdet ude og hjemme veje og redskaber til at samarbejde med nye typer af partnere, såsom mere uformelle fællesskaber og sociale bevægelser, private og socialøkonomiske virksomheder, almennyttige fonde etc. Viden om tendenser og nytænkning - ikke mindst fra medlemmerne og deres praksis formidling af viden om årsager til fattigdom og nye tilgange at bekæmpe dem - herunder den rettighedsbaserede tilgang differentieret kapacitetsudvikling, der også fortsat sikrer tilbud til uerfarne medlemsforeninger og frivillige, med rum for vidensdeling, erfaringsudveksling, samarbejde og fælles handling metoder og redskaber til at arbejde med oplysning og kommunikation og skabe afbalancerede og nuancerede budskaber, herunder også på sociale medier metoder og redskaber til organisationsudvikling, der bl.a. kan understøtte, at medlemmer selv og med deres partnere kan arbejde ud fra principperne om legitimitet, transparens og 'accountabilty' samt understøtte involveringen af frivillige i organisation og indsatser CISU vil som forening videreudvikle sine egne rammer for bred medlemsdeltagelse og -indflydelse samt opbygge stærke platforme for brugerindflydelse og behovsanalyser på de forskellige indsatsområder. 12

15 Generalforsamling MULIGHEDER: Fokus på civilsamfunds mangfoldighed, roller, ansvar og rammer Strategisk mål: Beslutningstagere, fagpersoner og den danske befolkning bakker op om det danske engagement i udviklingssamarbejdet og anerkender, at stærke og folkeligt forankrede civilsamfund har en mangfoldighed af roller og ansvar i udviklingssamarbejde, både lokalt, nationalt og globalt CISU har i de senere år koncentreret sit udadvendte faglige og politiske arbejde om at udvikle anerkendelsen af civilsamfundets mange roller samt dets ansvar, folkelige forankring og indflydelse samt sikre gode rammebetingelser for dets virke hjemme og ude - og opbakning hertil. Desuden er CISU begyndt at formidle viden om konkrete muligheder og begrænsninger for civilsamfundet i de lande, hvor CISUs medlemsforeninger og deres partnere arbejder. Den indsats vil vi fortsætte og udbygge. I perioden vil CISU have særligt fokus på, at medlemsorganisationerne og CISU i samarbejde: synliggør mangfoldigheden af partnerskaber, indsatser, oplevelser og erfaringer og den brede folkelige forankring, medlemsforeningerne har som deltagere i udviklingssamarbejde styrker bred folkelig forankring og opbakning til civilsamfundsindsatser og udvikling sikrer, at Danmark fortsat har civilsamfundsindsatser som centralt element i udviklingssamarbejdet tilbyder medlemmer, deres partnere og andre relevante aktører konkret viden om muligheder og begrænsninger for civilsamfundets råderum, der hvor de arbejder Det fremmer vi ved, at CISU udvikler og tilbyder: at stille viden til rådighed, fremlægge holdninger og påvirke både den faglige og den offentlige debat om civilsamfundets rolle i udviklingssamarbejde både i Danmark og hvor i verden, det måtte være muligt - i samarbejde med partnere, netværk og andre relevante aktører viden om muligheder for, at medlemmerne kan deltage i den faglige udvikling og den offentlige debat om civilsamfundsindsatser - både i Danmark og EU egne platforme, hvor medlemsorganisationerne kan deltage i faglige og politiske debatter, og hvor CISU kan dokumentere relevansen af deres indsatser at stille vores kapacitet, faglige viden og engagement til rådighed for faglige og politiske organisationer, netværk, platforme og myndigheder, der beskæftiger sig med civilsamfundsindsatser stærkere kanaler for medlemsforeninger og deres indspil, som CISU tager med til relevante fora. Ikke mindst for de medlemmer, der ikke har adgang og/eller ressourcer til selv at søge indflydelse støtte til, at medlemsorganisationer og deres partnere har mulighed for at tale deres sag og oplyse om deres vilkår i Danmark, i EU og internationalt CISU vil fortsat anvende erfaringer og viden fra medlemsforeningernes praksis til at udvikle den fælles politiske forståelse og ramme for civilsamfundets rolle og indsatser samt til at varetage civilsamfundets interesser i de faglige og politiske fora, hvor CISU er repræsenteret. 13

16 Generalforsamling INDSATSER: Forstærket bekæmpelse af fattigdom og dens årsager Strategisk mål: Danske organisationer og deres partnere arbejder aktivt for udvikling, der sikrer menneskers rettigheder, fremmer global retfærdighed og modvirker årsagerne til fattigdom både på lokalt, nationalt og globalt niveau CISU mener, at en stærk, folkelig organisering er en forudsætning for menneskers aktive deltagelse i samfundets processer, for oplevelsen af medborgerskab og folks mulighed for at tage praktisk og politisk medansvar for samfundets udvikling. Uafhængige og mangfoldige fællesskaber, der legitimt repræsenterer forskellige befolkningsgruppers interesser, er derfor en vigtig forudsætning for, at mennesker sammen kan modvirke årsager til fattigdom og sikre en mere retfærdig verden. Bekæmpelse af fattigdom og dens årsager antager mange former i danske civilsamfundsorganisationers og deres partneres indsatser, og vi ser dagligt resultaterne af dette arbejde. Det er CISUs mission at understøtte danske civilsamfundsorganisationers arbejde med at bekæmpe fattigdom, og det er fortsat kernen i vores virke. I perioden vil CISU have særligt fokus på, at medlemsorganisationerne og deres partnere understøttet af CISU videreudvikler deres bidrag til opbygning af uafhængige, repræsentative og mangfoldige civilsamfund og til fattigdomsbekæmpelse udvikler og kvalificerer deres indsats til at modvirke lokale, nationale og globale årsager til fattigdom har adgang til viden om støttemuligheder og konteksten i de lande, de arbejder i har viden om og adgang til forskellige typer økonomisk støtte og rådgivning hos CISU til gennemførelse af deres indsatser dokumenterer og kommunikerer udviklingseffekterne af deres partnerskaber og indsatser Det fremmer vi ved, at CISU udvikler og tilbyder information om nye tilgange til bekæmpelse af fattigdom gennem civilsamfundsindsatser indsamling og formidling af viden om nationale, regionale og internationale muligheder for netværk, økonomisk støtte og kapacitetsopbygning samt kontekstuelle oplysninger, hvor i verden det er relevant og muligt differentierede muligheder for økonomisk støtte til at gennemføre deres indsatser inden for de overordnede rammer i den danske Civilsamfundspolitik. En fleksibel og tilgængelig støtte, hvor kravene er afstemt aktiviteternes omfang, så alle foreninger kan opnå støtte uanset deres erfaring, og uanset om de er båret af frivillige eller ansatte smidig, konstruktiv og omkostningsbevidst puljeforvaltning og rådgivning om implementering af indsatser for at understøtte medlemsorganisationernes og deres partneres indsatser indsamling og formidling af viden om - og eksempler på - konkrete udviklingseffekter opnået af medlemmer og deres partnere samt deres bidrag til udvikling af civilsamfundsorganisationer og nye samarbejdsformer opsamling og formidling af konkrete eksempler og praksis fra arbejde med kontekstuelle, strukturelle og globale årsagssammenhænge Vi vil sammen bruge viden om medlemmers og deres partneres resultater til kontinuerligt at videreudvikle kapacitetsydelser og støttemuligheder. 14

17 Generalforsamling 2014 SÅDAN SKAL STRATEGIEN BRUGES CISUs strategi for danner den overordnede ramme for den indsats, der udføres af den på generalforsamlingen demokratisk valgte bestyrelse og sekretariatets ansatte. Strategien reflekterer foreningens vedtægter, vision, mission og værdier og udmøntes i konkrete handlingsplaner, som styrer sekretariatets daglige arbejde. Vedtægter, vision, mission og værdier Strategi Bestyrelsens årsplan Generalforsamlingen er CISUs øverste myndighed, og det er her, medlemsorganisationerne vælger bestyrelsen og vedtager vedtægter, vision, mission, værdier, strategi og bestyrelsens årsplan. Rulleplan med Danida Sekretariatets handlingsplaner Aftaler med andre donorer 15

18 16

19 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til ramme og prioriteringer for CISUs Bestyrelse Forslagsstiller: Bestyrelsen Bestyrelsen fremlægger hermed et forslag til ramme og prioriteringer for det kommende år. Forslaget er understøttet af flere baggrundsmaterialer: Forslaget bygger på forslag til CISU strategi og Vision, mission og værdier fremlagt på denne generalforsamling. I Status og Perspektiver kan man yderligere se en del af baggrunden for nedenstående prioriteringer. Desuden kan man på blog-universet følge forskellige debatter om CISUs arbejde. Efter et år med fokus på at påvirke rammerne og fastlægge grundlaget for de kommende års udvikling af CISU, vil bestyrelsen i fokusere på at konsolidere CISUs indsatser inden for rammerne af CISUs strategi for Baggrundsinformation: CISUs virke baserer sig på vedtagelser på Generalforsamlingen og er aktuelt: Vedtægter ( en række justeringer), Vision, mission og værdier (2014), Strategi , samt den på generalforsamlingen vedtagne politiske ramme for det kommende års arbejde = denne. Bestyrelsen, sekretariatet og bevillingssystemet gennemfører deres indsatser inden for disse rammer. Roller, mandater og opgaver fastlægges via en kompetence- og procedurebeskrivelse og en forretningsorden for Bestyrelsen, samt via vedtagelser i Bestyrelsen af bl.a. en række rammer, positioner, retningslinier og procedurer for indsatserne. Bestyrelsen monitorerer systematisk sekretariatets indsatser. CISU indgår aftale med Udenrigsministeriet om en såkaldt rulleplan for en etårig (+ tre overslagsår) periode (aktuelt for ) om Faglige ydelser, Civilsamfundspuljen og indsatser i øvrigt i Nord og Syd, som er støttet af Danida. 17

20 Ramme og prioriteringer for Bestyrelsens arbejde Generalforsamlingen lægger vægt på, at CISU udfører de grundlæggende - og med donorer aftalte - opgaver inden for kapacitetsopbygning og puljeforvaltning med samme høje kvalitet som hidtil. Bestyrelsen udfører en systematisk monitorering heraf. Generalforsamlingen konstaterer, at den vedtagne strategi for CISU for udgør et revideret grundlag for CISUs virke. Bestyrelsen skal medvirke til og påse, at strategien både er grundlaget og et redskab for foreningens virke i det kommende år. Bestyrelsen vil i implementeringen af CI- SUs Strategi prioritere følgende seks hovedmål og hovedopgaver for : 1. Fokus på forskellige behov MÅL: CISU tilbyder fortsat fleksibel og kravsafstemt adgang til puljer. CISU er forsat en central aktør i opbygningen af danske civilsamfundsorganisationers kapacitet inden for grundlæggende projekt- og programindsatser, tværgående metodeudvikling, strategisk organisations- og partnerskabsudvikling og generel fortalervirksomhed og oplysningsindsatser. OPGAVE: Fortsætte udviklingen af CISUs puljer og kapacitetsopbygning, så de modsvarer de forskelligartede behov, som en mangfoldighed af organisationer har. Sikre, at puljer og kapacitetsopbygning er aktuelle og afspejler fremtidige behov fra medlemmer i deres arbejde med deres partnere. 2. En civilsamfundspolitik der kan bruges MÅL: CISU og medlemsforeningerne placerer sig stærkt og gør sig relevante i implementeringen af den nye civilsamfundspolitik med fokus på, at CISUs strategi og værdier kan udøves inden for denne. CISU og medlemsforeningerne er kendte og politisk og fagligt anerkendte som væsentlige udviklingsaktører på civilsamfundsområdet. OPGAVE: Arbejde med, at medlemsforeningerne får information om og indflydelse på den danske civilsamfundspolitik og ændringer inden for civilsamfundets udviklingspolitiske miljø. CISU indgår selv konstruktivt heri gennem styrket dialog med udviklingspolitiske ordfører og andre centrale beslutningstagere, herunder Udviklingsministeren, gennem deltagelse i Folkemødet på Bornholm og gennem repræsentationer i relevante fora. 3. Viden om en verden i stærk forandring MÅL: CISU er en væsentlig kanal for medlemsforeningernes mulighed for at indhente viden om den politiske, faglige og konkrete kontekst for deres virke samt om de tendenser, der er relevante for deres nuværende og fremtidige roller og indsatser sammen med deres partnere. OPGAVE: Fortsætte med at udvikle landeprofiler og oplysninger om fonde og kapacitetsopbyggende netværk i Syd samt afholde møder om aktuelle trends, som medlemsforeninger kan bruge til at forstå den kontekst, de arbejder i sammen med deres partnere. 18

21 4. Et bedre CISU MÅL: CISU har udviklet sig yderligere som åben og gennemsigtig organisation, der med systematisk adgang til medlems- og brugerindflydelse, dialogbaseret kommunikation og klare procedurer sikrer, at alle medlemsforeninger uanset deres ressourcer og baggrund har mulighed for at deltage i organisationens udvikling og indsatser på forskellig vis. OPGAVE: At udvikle og afprøve redskaber til at øge medlems- og brugerindflydelse på CISUs virke, til at styrke debatter om civilsamfundspolitiske og -faglige spørgsmål og til at sikre bedre viden om og anvendelse af CISUs repræsentationer (NY-forum, Udviklingspolitisk Råd, politikermøder og lignende). 5. Kommunikation af resultater MÅL: CISU fortæller i stigende grad om medlemsforeningernes roller, indsatser og resultater til omverdenen og har styrket dem i selv at gøre det samme. CISU monitorerer og formidler CISUs egne resultater. OPGAVE: At udvikle og afprøve redskaber til monitorering og kommunikation af CISUs resultater og medlemmernes resultater fra deres arbejde med partnere samt med oplysning i Danmark. 6. Nye partnerskaber, også med virksomheder MÅL: CISU har bidraget til medlemmernes muligheder for og egen deltagelse i nye typer af partnerskaber herunder f.eks. med fonde, private og socialøkonomiske virksomheder OPGAVE: At CISU undersøger og formidler relevante muligheder for nye partnere og etablerer konkrete kontakter og samarbejde med udvalgte partnere. 19

22 20

23 Til dagsordenens punkt 5 Forslag til ændring af vedtægterne for CISU Forslagsstiller: Bestyrelsen CISUs bestyrelse foreslår tre ændringer i vedtægterne om 1) at skærpe hvilke typer organisationer, der kan optages som medlem 2) at organisationer med rammebevilling eller miniprogramaftale, eller som er direkte optaget på finansloven, kan optages som medlem 3) hvordan organisationer med rammebevilling kan være repræsenteret i bestyrelsen Det fulde forslag om ændrede vedtægter fremgår nedenfor. Begrundelse for ændring 1 Ændringen vil gøre det tydeligere, hvilke former for organisationer der kan være medlem af CISU, da det indsnævres til foreninger og ikke-erhvervsdrivende fonde. Der har i årenes løb været spørgsmål fra forskellige typer af organisationer, som har forespurgt om medlemskab vil være muligt for dem, og afgørelsen har ofte måtte bero på et skøn. Ændringen gør desuden, at bestyrelsen bliver involveret i vurderingen i tilfælde, hvor der er tvivl om en forening kan optages. Ændring 1 vil desuden fastholde, såfremt ændring 2 vedtages af Generalforsamlingen, at statslige og statsligt nedsatte selvejende institutioner ikke kan optages som medlemmer. Det gælder Institut for Menneskerettigheder, Dansk Institut for Internationale Studier, Dansk institut for Partisamarbejde og lignende. Begrundelse for ændring 2 Ændringen vil medføre, at alle, der kan gå ind for CISUs vedtægter og formål, og ønsker at være medlem, også kan blive det. CISUs medlemsskare vil dermed være kendetegnet ved deres fælles værdier, frem for den form for bevillinger de har i Udenrigsministeriet. Med ændringen vil CISU fremstå som en bred og mangfoldig koalition af foreninger med en stærk civilsamfundspondus. Begrundelse for ændring 3 Ændringen vil sikre at repræsentationen i bestyrelsen svarer til brugerne af de vigtigste ydelser i CISU. Organisationer med mange ansatte, herunder flere af organisationerne med rammeaftale, har flere ressourcer til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet i CISU. Der kan være risiko for, at det primært er den type af medlemsorganisationer, som vil stille op og blive valgt til bestyrelsen. Dermed kan der også være en risiko for, at de medlemmer, der anvender puljerne, ikke er bredt repræsenteret i bestyrelsen. 21

24 Vedtægter for foreningen CISU - Civilsamfund i Udvikling Vedtægter for sammenslutningen CISU Civilsamfund i Udvikling, vedtaget på den stiftende Generalforsamling den 8. december med ændringer vedtaget på Årsmødet i Kolding 20. april 1997, i Odense 22. april 2002, i Odense 26. april 2003, i Nyborg 20. marts 2004, i København 12. april 2008, i Odense 9. april 2011 og i Odense 28. april 2012, hvor foreningens navn blev ændret fra Projektrådgivningen til CISU Civilsamfund i Udvikling. 1 Foreningens navn er CISU Civilsamfund i Udvikling. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune. 2 CISU Civilsamfund i Udviklings formål er: At understøtte, at medlemsorganisationerne er kvalificerede og ansvarlige samarbejdspartnere i et udviklingsarbejde, der bidrager til fattigdomsbekæmpelse og styrker civilsamfundet i ulande. At understøtte, at medlemmernes arbejde i Danmark skaber viden og debat om livsvilkårene for verdens fattigste, om globale sammenhænge og om, at det mellemfolkelige engagement nytter. At CISU Civilsamfund i Udvikling og medlemmerne er synlige fortalere for gode vilkår og rammer for det folkelige ulandsarbejde. Foreningen varetager desuden medlemmernes interesser i henhold til Generalforsamlingens beslutninger herom. Foreningen kan igennem aftaler med Udenrigsministeriet og andre udføre konsulent- kursus- og informationsvirksomhed ligesom foreningen - efter vedtagelse på Generalforsamling - kan påtage sig at forvalte midler/puljer på vegne af Udenrigsministeriet eller andre såfremt den primære målgruppe er foreningens medlemmer Enhver ikke-kommerciel dansk organisation med interesse for og/eller aktiviteter i udviklingslande, der kan gå ind for formål og love, og som indvilliger i at betale det fastsatte kontingent, kan blive medlem. Bestyrelsen kan bevilge et medlem reduceret kontingent, såfremt særlige grunde taler herfor. Slettes og erstattes med Enhver dansk forening eller ikke-erhvervsdrivende fond med interesse for og/eller aktiviteter i udviklingslande, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål, og som indvilliger i at betale det fastsatte kontingent, kan blive medlem. I tvivlstilfælde vurderer Bestyrelsen, hvorvidt en organisation kan optages som medlem. Bestyrelsen kan bevilge et medlem reduceret kontingent, såfremt særlige grunde taler herfor. 2. slettes: Organisationer, der har aftale med Udenrigsministeriet om en rammebevilling eller miniprogramaftale vedrørende NGO-bistand til udviklingslande eller som er selvstændigt optaget på finansloven, kan dog ikke optages som medlemmer. 4 Generalforsamlingen er CISU Civilsamfund i Udviklings øverste myndighed og afholdes én gang om året med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 22

25 4. Drøftelse af fremtidig virksomhed 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 8. Valg af to revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller registreret. 9. Eventuelt. Hvert medlem har én stemme ved Generalforsamlingen. Ved fravær kan stemmeret ved skriftlig fuldmagt overdrages til en anden medlemsorganisation. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Andre afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, såfremt Bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter krav herom. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert forår, dog senest inden udgangen af april og indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden mindst en måned før afholdelse. 5 Bestyrelsen består af 7 personer fra 7 forskellige medlemsorganisationer. De udpeges for 2 år ad gangen. I lige årstal er 3 personer på valg, i ulige årstal er 4 personer på valg. Ligeledes vælges 3 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ansatte i CISU Civilsamfund i Udvikling kan ikke vælges til Bestyrelsen. 3. Tilføjes: Af de 7 personer kan højst 2 være fra organisationer med en rammeaftale med Udenrigsministeriet, der er optaget på finansloven. Såfremt der er flere personer fra organisationer med rammeaftale, der får et tilstrækkeligt stemmetal til at opnå en plads i Bestyrelsen, end der er ledige pladser, udpeges den/de personer med højest stemmetal. Suppleanter fra organisationer med rammeaftale kan træde ind i Bestyrelsen, så længe der derefter højst er 2 personer fra organisationer med rammeaftale i Bestyrelsen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførsel og udvikling af foreningens mål, strategi og opgaver jævnfør 2. Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder, til hvem ansvaret for den daglige drift og udvikling kan delegeres. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med minimum formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde mindst 8 gange om året. 6. Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne indkalde medlemmer til møde til drøftelse af CISU Civilsamfund i Udviklings anliggender. 7. CISU Civilsamfund i Udviklings regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet med status revideres af de af Generalforsamlingen valgte revisorer. CISU Civilsamfund i Udvikling tegnes økonomisk af to medlemmer af Bestyrelsen i fællesskab, herunder formand og/eller næstformand. Ansvaret for løbende økonomiske anliggender kan delegeres til en daglig leder. CISU Civilsamfund i Udvikling hæfter alene med egen formue. 8. Beslutning om opløsning af CISU Civilsamfund i Udvikling kan træffes på en Generalforsamling, efterfulgt af en til formålet ekstraordinært indkaldt Generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer, herunder fremmødte ved fuldmagt, stemmer herfor. Ved opløsning overgives CISU Civilsamfund i Udviklings aktiver til en eller flere medlemsorganisationer efter den opløsende Generalforsamlings beslutning. 9. Ændringsforslag til vedtægterne, herunder forslag til opløsning, skal være CISU Civilsamfund i Udvikling i hænde senest 2 måneder før den varslede Generalforsamling og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse. Øvrige forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være CISU Civilsamfund i Udvikling i hænde senest en uge før mødets afholdelse. 23

26 Forslag til ændring af vedtægterne for CISU Forslagsstiller: AXIS Til dagsordenens punkt 5 Selve forslaget om ændrede vedtægter fremgår nedenfor. Begrundelse for Axis forslag om, at rammeorganisationer fortsat kan være medlem af CISU men ikke kan vælges til bestyrelsen. 1. Vi ønsker, at de mindre rammeorganisationer fortsat kan deltage i CISUs arbejde, kursusvirksomhed, erfaringsudvekslinger, m.m. 2. Vi finder det dog samtidig afgørende, at CISU repræsenterer de små og mellemstores interesser udadtil dvs.: - i forhold til forhandlinger med Danida/UM - i repræsentationen i NGO-Forum - andre relationer, hvor CISUs udviklingspolitiske og organisationelle holdninger skal repræsenteres 3. Vi finder det afgørende, at bestyrelsen i CISU ikke består af repræsentanter for organisationer med selvstændige forhandlinger med UM. Den slags interessesammenblanding vil kunne mindske CISUs klare politiske holdningstilkendegivelser. 4. Vi finder det vigtigt, at vores sekretariatsrepræsentanter har et klart og entydigt mandat i forhold til de forskellige fora, de optræder i. Dette kan kun ske ved, at disse repræsenterer en organisation, hvor medlemmerne, så vidt muligt, har entydige interesser. 5. Vi er bekymrede for, at CISU vil miste sin betydning som varetager af de små og mellemstore ngo ers interesser, hvis rammeorganisationerne får repræsentation i CISUs bestyrelse samt få for mange overlappende interesser med NGO-Forum. 6. Vi mener ikke, at CISUs styrke ligger i at fastholde de mindre rammer som ligeværdige medlemmer. CISUs styrke består i at kunne optræde med en klar entydig politisk profil. Niels Boe Sekretariatsleder AXIS Jon Clausen Formand AXIS 24

27 Kommentar til forslaget fra CISUs bestyrelse Bestyrelsen har drøftet forslaget på sit møde i marts. Bestyrelsen finder, at den foreslåede ændring vil skabe en unødvendig ulighed i de demokratiske rettigheder i foreningen. Bestyrelsen finder, at den brede interessevaretagelse er sikret med bestyrelsens eget og mindre vidtgående forslag. Bestyrelsen skal desuden bemærke, at der i CISUs eksisterende medlemsskare er mange større organisationer, som ikke har rammebevilling. 25

28 Vedtægter for foreningen CISU - Civilsamfund i Udvikling 1 Foreningens navn er CISU Civilsamfund i Udvikling. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune. 2 CISU Civilsamfund i Udviklings formål er: At understøtte, at medlemsorganisationerne er kvalificerede og ansvarlige samarbejdspartnere i et udviklingsarbejde, der bidrager til fattigdomsbekæmpelse og styrker civilsamfundet i ulande. At understøtte, at medlemmernes arbejde i Danmark skaber viden og debat om livsvilkårene for verdens fattigste, om globale sammenhænge og om, at det mellemfolkelige engagement nytter. At CISU Civilsamfund i Udvikling og medlemmerne er synlige fortalere for gode vilkår og rammer for det folkelige ulandsarbejde. Foreningen varetager desuden medlemmernes interesser i henhold til Generalforsamlingens beslutninger herom. Foreningen kan igennem aftaler med Udenrigsministeriet og andre udføre konsulent- kursus- og informationsvirksomhed ligesom foreningen - efter vedtagelse på Generalforsamling - kan påtage sig at forvalte midler/puljer på vegne af Udenrigsministeriet eller andre såfremt den primære målgruppe er foreningens medlemmer. 3 Enhver ikke-kommerciel dansk organisation med interesse for og/eller aktiviteter i udviklingslande, der kan gå ind for formål og love, og som indvilliger i at betale det fastsatte kontingent, kan blive medlem. Bestyrelsen kan bevilge et medlem reduceret kontingent, såfremt særlige grunde taler herfor. 1. Organisationer, der har aftale med Udenrigsministeriet om en rammebevilling eller miniprogramaftale vedrørende NGO-bistand til udviklingslande eller som er selvstændigt optaget på finansloven, kan dog ikke optages som medlemmer. Slettes og erstattes med Organisationer, der har aftale med Udenrigsministeriet om en rammebevilling eller miniprogramaftale vedrørende NGO-bistand til udviklingslande eller som er selvstændigt optaget på finansloven, kan optages som medlemmer, men ikke vælges til bestyrelsen. 4 Generalforsamlingen er CISU Civilsamfund i Udviklings øverste myndighed og afholdes én gang om året med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 4. Drøftelse af fremtidig virksomhed 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 8. Valg af to revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller registreret. 9. Eventuelt. Hvert medlem har én stemme ved Generalforsamlingen. Ved fravær kan stemmeret ved skriftlig fuldmagt overdrages til en anden medlemsorganisation. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Andre afgørelser træffes ved simpelt flertal. 26

29 Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, såfremt Bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter krav herom. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert forår, dog senest inden udgangen af april og indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden mindst en måned før afholdelse. 5 Bestyrelsen består af 7 personer fra 7 forskellige medlemsorganisationer. De udpeges for 2 år ad gangen. I lige årstal er 3 personer på valg, i ulige årstal er 4 personer på valg. Ligeledes vælges 3 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ansatte i CISU Civilsamfund i Udvikling kan ikke vælges til Bestyrelsen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførsel og udvikling af foreningens mål, strategi og opgaver jævnfør 2. Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder, til hvem ansvaret for den daglige drift og udvikling kan delegeres. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med minimum formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde mindst 8 gange om året. 6. Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne indkalde medlemmer til møde til drøftelse af CISU Civilsamfund i Udviklings anliggender. 7. CISU Civilsamfund i Udviklings regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet med status revideres af de af Generalforsamlingen valgte revisorer. CISU Civilsamfund i Udvikling tegnes økonomisk af to medlemmer af Bestyrelsen i fællesskab, herunder formand og/eller næstformand. Ansvaret for løbende økonomiske anliggender kan delegeres til en daglig leder. CISU Civilsamfund i Udvikling hæfter alene med egen formue. 8. Beslutning om opløsning af CISU Civilsamfund i Udvikling kan træffes på en Generalforsamling, efterfulgt af en til formålet ekstraordinært indkaldt Generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer, herunder fremmødte ved fuldmagt, stemmer herfor. Ved opløsning overgives CISU Civilsamfund i Udviklings aktiver til en eller flere medlemsorganisationer efter den opløsende Generalforsamlings beslutning. 9. Ændringsforslag til vedtægterne, herunder forslag til opløsning, skal være CISU Civilsamfund i Udvikling i hænde senest 2 måneder før den varslede Generalforsamling og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse. Øvrige forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være CISU Civilsamfund i Udvikling i hænde senest en uge før mødets afholdelse. 27

30 28

31 Forslag til kontingent 2015 Forslagsstiller: Bestyrelsen Til dagsordenens punkt 6a Det foreslås, at kontingentet for 2015 forbliver uændret i forhold til 2012, 2013 og Siden 2011 har kontingentet i CISU været uændret. Foreningen har haft stigende indtægter, hvilket dels skyldes, at Foreningen får flere medlemmer, og dels, at Foreningens medlemmer generelt indplacerer sig højere end estimeret. Bestyrelsen finder det på denne baggrund rimeligt at fastholde det eksisterende kontingent i endnu et år. Den samlede kontingentstruktur vil blive foreslået revideret til Generalforsamlingen 2015, så den baserer sig på medlemsforeningernes omsætning snarere end deres antal ansatte. Bestyrelsen betragter omsætning som et mere reelt mål for, hvad en forening kan betale i kontingent. Der vil fortsat være mulighed for kontingentnedsættelse for foreninger med en meget lav omsætning. Der forventes desuden at være behov for en yderligere præcisering af kontingentgrupperne set i lyset af de øvrige organisatoriske og strategiske revisioner, som bestyrelsen foreslår generalforsamlingen i år. Ændringerne bliver ikke foreslået på denne generalforsamling, som forventet på baggrund af sidste års generalforsamling, da de organisatoriske ændringer endnu ikke har fundet sted. Kontingentstrukturen vil derfor fortsat se således ud: (Tallene i parentes viser, hvor mange medlemsorganisationer, der var i denne kontingentgruppe i 2013) Små foreninger med ingen eller kun en enkelt ansat Mellemstore foreninger med op til 5 ansatte Store foreninger med flere end 5 ansatte Meget små foreninger med lille omsætning *) Kontingentsatser kr. (105) kr. (25) kr. (46) 600 kr. (105) *) Foreninger med under kr. i årlig omsætning kan søge om 50 % rabat på grundkontingentet. 29

32 Til dagsordenens punkt 6b Budgetfremlæggelse Generalforsamlingen har tradition for at tage stilling til den del af budgettet, der vedrører foreningens egne driftsmidler. Det vil ske igen i år. Se nedenfor. Den del af budgettet for 2014, der vedrører CISUs aftale med Udenrigsministeriet, indtægtsdækket virksomhed, Fagligt Fokus og Reframing the Message er godkendt af Bestyrelsen i forbindelse med aftalernes indgåelse. Budgettet for aftalen med Udenrigsministeriet er baseret på de i Finansloven afsatte midler, i alt 150 mio.kr. Der forventes igen i 2014 et overskud til foreningen fra administrationsbidraget og de fakturerede timers overheadbidrag. Siden Finanslov 2013 og igen i 2014 er der afsat 150 mio. kr. øremærket til CISU i modsætning til tidligere år, hvor udgangspunktet har været 80 mio. kr. med løbende opjusteringer på baggrund af et stigende antal projektansøgninger til Civilsamfundspuljen. Disse opjusteringer baserede sig på en vippeordning ift. Enkeltbevillingerne, som således proportionalt blev nedjusteret. Denne vippeordning er således overgået til én fast bevilling på 150 mio. kr. på finansloven til CISU og betyder dermed både større sikkerhed for Civilsamfundspuljens bevillingsmuligheder og dermed større stabilitet i foreningens indtægter fra administrationsbidraget og fakturerede timer overfor Danida. Foreningens muligheder for at agere med egne midler er over de senere år blevet styrket, først og fremmest med henblik på at fremme information og synliggørelse af medlemmernes indsatser og sikre frihed til, at nogle sekretariatsansatte kan agere politisk for vores egne midler. Det har kunnet lade sig gøre pga. den gennemførte større kontingentstigning tilbage i 2007 og et fortsat lavt forbrug til Foreningens og Bestyrelsens drift. Desuden skyldes det den, siden 2007, årlige overførsel af rest fra administrationsmidler + uforbrugt overhead til Foreningen fra aftalen med Danida. Der er bl.a. på anbefaling fra revisor og Danida, i 2011 sket en stærk konsolidering af Foreningens økonomi med en voksende egenkapital, som ved udgangen af 2011 udgjorde kr kr. Ved udgangen af 2012 udgjorde egenkapitalen kr. og med årets resultat er egenkapitalen ved udgangen af kr. Konsolideringen fra 2011 er således fastholdt, hvilket med CISU stigende faste forpligtelser de senere år for øje, er hensigtsmæssigt. 30

33 Forslag til justeret budget 2014 og budget Forslagsstiller: Bestyrelsen Bemærk, vedrører kun foreningens egne driftsudgifter. Hermed fremlægges Bestyrelsens forslag til budgetter for foreningens driftsindtægter og -udgifter. Der forelægges et forslag til et budget for det indeværende år, samt et foreløbigt budget for det kommende år Forslaget er tallene i den indrammede blå kasse i den samlede oversigt over foreningens midler. Der gives bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en generel budgetrevision af foreningens midler for 2014 i august/september måned. Det bemærkes, at der ikke er sikkerhed for tilskud via tipsmidler, men der vil blive ansøgt i lighed med i Med forslaget fortsættes styrkelsen fra 2013 af støtten til bestyrelsen arbejde, der er en af hovedopgaverne for stabsmedarbejderen. Desuden afsættes der aktivitets- og kampagnemidler, som kan sikre, at Bestyrelsen har muligheder for at iværksætte egne forenings- og medlemsaktiviteter for eksempel lobby aktiviteter (f.eks. på Folkemødet på Bornholm) samt mulighed for at yde tilskud til medlemmernes kampagneaktiviteter. Bestyrelsen foreslår, at honorarer for opgaver i foreningen reguleres med følgende tekst i bestyrelsens forretningsorden: Der ydes et årligt honorar til formand, næstformand og kasserer (eller den pågældendes organisation/arbejdsplads), som fastsat i budgettet. Fordelingen imellem de tre besluttes på Bestyrelsens første møde. I særlige tilfælde kan Bestyrelsen efter anmodning yde honorar for andre opgaver, fx repræsentation af CISU, såfremt der behov for en betydelig arbejdsindsats for at løfte opgaven. Hvis opgaven er af længere varighed, skal honoraret fremgå af næste års forslag til generalforsamlingen om budget. Der foreslås umiddelbart samme udgiftsramme ramme i 2014 på de indrammede linjer som på det af bestyrelsen godkendte budget for Et revideret budget for 2014 og 2015 vil blive præsenteret på generalforsamling i

34 BEMÆRK: Generalforsamlingen bedes tage stilling til de budgetterede udgifter markeret i den blå boks. Resultat 2013 Budget 2014 Budget 2014 rev. Budget 2015 Fakturerede timer, Danida Administrationsbidrag Kontingentindbetaling Tips- og Lotto tilskud Revisionsbidrag UM Renteindtægter foreningen Indtægter Personaleomkostninger Egenfinansiering RtM EU Honorar Bistand til bestyrelsen Rejser og Mødeudgifter Kontingenter/abonnementer Kampagner/aktiviteter Generalforsamling Husleje Forsikring Porto Telefon Drift/indkøb af IT Kontorartikler Rengøring Kopiering Service/print Revision og rådgivning Inventar Udgifter Resultat Resultat kursusaktiviteter Resultat Indt. diff. Virksomhed Årets samlede resultat

35 33

36 34

37 Valgliste Til dagsordenens punkt Bestyrelse Finn Tobiesen, VedvarendeEnergi På valg Genopstiller ikke Hawa Hirsi Hüssein, Denmark Somaliland Network På valg Genopstiller ikke til bestyrelsen, men stiller op som suppleant Morten Nielsen, Afrika Kontakt På valg Genopstiller Ole Riis, Dansk Vietnamesisk Forening På valg Trådt ud af bestyrelsen 21. marts 2014 Vibeke Tuxen, Verdens Skove Ikke på valg Valgt indtil april 2015 Louise Hindenburg, Diálogos Ikke på valg Valgt indtil april 2015 Susanne Volqvartz, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter Marie Karkov, Mellemamerika Komiteen (MAK) Ali Nuur, Det Somaliske Fællesråd i Aarhus Said A. Hussein, Somalia Diaspora Organisation (SDO) Suppleanter vælges for et år ad gangen. Ikke på valg Valgt indtil april 2015 På valg På valg På valg Revisor, intern Anders Bjørnkjær-Nielsen, ADDA På valg Genopstiller Intern revisor vælges for ét år ad gangen. Revisor, ekstern Elley Revision Har været revisor for CISU siden Ekstern revisor vælges for ét år ad gangen. På valg Bestyrelsen foreslår ny revisor, Beierholm Revision, da det er på tide at skrifte revisor jævnfør god praksis. 35

38 Kandidater til bestyrelsen Her præsenterer vi de kandidater til bestyrelsen, som har sendt et skriftlig opstillingsgrundlag forud for generalforsamlingen. Det er også muligt at stille op under generalforsamlingen. Ali Nuur, Det Somaliske Fællesråd i Aarhus Mit navn er Ali Nuur, og jeg er formand for Det Somaliske Fællesråd i Aarhus, som er en paraplyorganisation for flere somaliske foreninger. Jeg er fhv. byrådsmedlem ( ), og 1. suppleant for til Århus byråd (2014). Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg mener, at jeg kan være med til at bidrage til CISUs faglige og organisatoriske udvikling og dermed sikre, at alle organisationer, uanset størrelsen, har lige muligheder for at søge projekter og udvikle sig. Jeg er medlem af bestyrelsen for Langkær Gymnasium og HF (1. maj 2014). Derudover er jeg medlem af repræsentantskabet for Østjysk Energi. Ved siden af mit nuværende job som underviser/vejleder har jeg i mange år været en del af EU Kommissionens såkaldte Eksterne Akademiske Eksperters Ad-hoc stab i Bruxelles, som projekt evaluator. Mine erfaringer herfra kan overføres til CISU, hvor jeg er 1. suppleant for CISUs nuværende bestyrelse. Da jeg har været medlem af CISU i flere år, kender jeg organisationens vision, mål og strategi. Jeg har projektlederuddannelse fra Erhvervsakademiet i Århus, og derforuden har jeg taget systemudviklingsuddannelsen. Jeg har været projektrådgiver for flere civilsamfundsorganisationer og deres lokale partnere i Syd, hvilket kan være til gavn for medlemmerne. Jeg har udført en evalueringsopgave, som en ekstern evaluator, for Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelse- og Forskningsministeriet. Opgaven indebar at vurdere ansøgninger til EU s uddannelsesprogram Erasmus+. Morten Nielsen, Afrika Kontakt Jeg er med i Afrika Kontakt, en dansk solidaritetsorganisation, med over 100 aktive frivillige. Jeg har beskæftiget mig med udviklingsspørgsmål siden midten af 80'erne, og har siden midten af 90'erne arbejdet som journalist. De sidste fem år har jeg været ansat på Afrika Kontakt, hvor mine opgaver er at rådgive og kapacitetsopbygge de forskellige arbejdsgrupper i forbindelse med deres projekt og kampagne arbejde. Jeg har af flere omgange været medlem af CISUs bestyrelse, i denne omgang har jeg siddet i en periode. Jeg ønsker at fastholde bredden og mangfoldigheden i udviklingsarbejdet i Danmark, og mener at CISU skal markere sig tydeligere på spørgsmål, der vedrører rammebetingelserne for vores arbejde. Jeg synes generelt, at udviklingsarbejdet er blevet tungere og at der er for mange krav, der giver meget lidt plads til at prøve nyt og tage chancer. Forandring skabes, efter min mening, ved at modige mennesker organiserer sig og kæmper for deres rettigheder. 36

39

40

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi 7. december 2016 Den nuværende styrelse i Selskabet Interkulturel Psykologi ønsker at modernisere selskabets vedtægter, således at de bliver mere tidssvarende, psykologrelevante og praktisk udførlige,

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER 1 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Foreningens navn er Brancheforeningen for Husstandsvindmøller og foreningen er stiftet den 3. juni 2009. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere