Ansættelsesforhold. Overenskomst. Kvalitet Netværk. Etik. Årsresultater Dokumentation. Uddannelse. Kommunikation. Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesforhold. Overenskomst. Kvalitet Netværk. Etik. Årsresultater 2013. Dokumentation. Uddannelse. Kommunikation. Strategi"

Transkript

1 Overenskomst Kvalitet Netværk Etik Dokumentation Årsresultater 2013 Uddannelse Ansættelsesforhold Kommunikation Strategi

2 Årsmøde 2013 I ALLIANCERnEs tegn Alliancer og dokumentation Detaljerne Denne folder giver overblik læs detaljer i årsberetningen: Sidste år høstede vi frugterne af en lang række faglige prioriteringer. Vi fik nye kliniske retningslinjer, KIROPRAKTOREN fik et løft, og Faglig Kongres 2012 satte trumf på ved at samle over halvdelen af alle danske kiropraktorer til to dage med viden, efteruddannelse og netværk. I år har vi igen holdt den faglige fane højt, men har i høj grad også været orienteret mod storpolitiske opgaver. Vi har forhandlet med regionerne om fornyelse af vores overenskomst. Vi har afsluttet en række videnprojekter, som giver os ny dokumentationskraft i det politiske landskab. Vi har optimeret vores strategier for interessevaretagelse bl.a. gennem samarbejde og networking. I år har vi fået gevinst af den allianceopbygning, vi har satset målrettet på. Især vores samarbejde med de 7 andre organisationer, som har praksisoverenskomst med regionerne (de praktiserende læger, speciallægerne, fysioterapeuterne m. fl.) har båret frugt, bl.a. med et fællesmøde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Endnu et skridt i opsøgende retning er beslutningen om at flytte sekretariatet til et kontorfællesskab, hvor vi skal dele faciliteter med andre medlemsorganisationer i et nyt akademikerhus. Det er et kvalitetsløft og vil kaste synergier af sig, som også medlemmerne vil få gavn af. Uden for landegrænserne har vi også været. Formanden og næstformanden var til verdenskongres i Sydafrika, og vi har holdt møder i det nye tværatlantiske forskningsnetværk. Den regelmæssige dialog med vores nordiske kolleger er også blevet styrket. Et andet betydningsfuldt årsresultat er vores nye etikgrundlag Kiropraktorernes Etik. Det er et vigtigt dokument, som en engageret arbejdsgruppe har udviklet på basis af bidrag fra medlemmerne og ekstern specialistkompetence. Vi glæder os over at lancere et materiale, som adresserer håndtering af præcis de etiske udfordringer, vi kiropraktorer kan møde i vores hverdag, og har planlagt en række spændende implementeringsaktiviteter. Vi ser frem til et interessant 2014! Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse, oktober 2013 Formand Peter Kryger-Baggensen Næstformand Lone Kousgaard Jørgensen Line Press Sørensen Rikke Krüger Jensen Jørn Eichhorn Anders Jørgensen Susanne Skov Vendrup

3 Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats påkrævet, i særdeleshed når der er tale om: et længerevarende funktionsbegrænsende sygdomsforløb, hvor patienten er sygemeldt at kiropraktoren mistænker alvorlig patologi at kiropraktoren, som led i et behandlingsforløb har henvist til CT- eller MR-skanning eller anden sygehusafdeling i øvrigt Det foreslås, at den praktiserende læge benytter sig af skriftlig henvisning til kiropraktor, og at kiropraktoren, når en sådan foreligger - eller det i øvrigt er relevant - fremsender en skriftlig epikrise. Det foreslås endvidere, at begge parter informerer hinanden om relevante forhold, når de anmodes om oplysninger i forbindelse med aktuelle behandlingsforløb, og at kiropraktoren orienterer patientens læge om foretagne røntgen- og ultralydsundersøgelser. Kiropraktorernes Etik indeholder definitioner af etiske værdier og principper, som kiropraktorerne forpligter sig på. Etikken indeholder også en lang række eksempler og cases, der viser, hvordan værdierne bliver udfordret i hverdagen. Kiropraktorernes Etik angiver tillige, hvordan kiropraktorer kan forstå og håndtere de etiske problemer og dilemmaer, der opstår i den daglige praksis. Etik et beredskab En række etiske problemer og dilemmaer kan anskues som vilkår i kiropraktikken. Det kan være situationer, hvor patientens krav og ønsker til behandlingen kommer i konflikt med kiropraktorens faglige vurdering og ansvar for bedste behandling. Kiropraktorens håndtering af etiske problemstillinger og dilemmaer er et personligt beredskab, der kræver etisk bevidsthed, dømmekraft og refleksion mere end det kræver regler og forbud. Kiropraktorens etiske bevidsthed og evne til at håndtere etiske problemer og dilemmaer indgår som en del af den samlede sum af faglig viden og erfaringer i den kiropraktiske faglighed. At finde mellemvejen Dilemmaer er kendetegnet ved, at vi befinder os i en vanskelig situation, hvor vi har to eller flere valgmuligheder, der gensidigt udelukker hinanden, men hvor ingen af dem i sig selv er ønskværdige. I det etiske dilemma er der gode etiske grunde til at vælge både valgmulighed a) og b), men et valg skal træffes. I det fagetiske dilemma skal kiropraktoren prioritere og vælge mellem etiske værdier, der er i konflikt med hinanden. Dilemma Handling C I praksis vil kiropraktoren ofte søge en håndtering af dilemmaet, som med udgangspunkt i den bestemte situation, hvor dilemmaet opstår, udgør en alternativ mellemvej mellem de oplagte valgmuligheder. Kiropraktoren anvender sin dømmekraft til at finde et handlingsalternativ mellem de to oplagte handlinger a) og b). En ny, alternativ handling, handling c), der så vidt muligt tilgodeser de etiske værdier og positive konsekvenser af både a) og b): En metode til analyse og håndtering af etiske problemer og dilemmaer er trinmodeller. Her skal den trinvise kortlægning af situationen sikre, at vi vælger og handler på et informeret grundlag: 1) Hvad er de involveredes holdninger og interesser? 2) Hvad er dilemmaet? Hvilke værdier er i konflikt? 3) Hvilke valgmuligheder er der? 4) Hvad er motivet for og målet med din handling? 5) Vælg handling ud fra afvejning af valgmulighederne. Kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger er væsentlig for at sikre sammenhængende patientforløb. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening har derfor aftalt, at kvaliteten i behandlingen af patienter med lidelser i bevægeapparatet skal styrkes ved at udbygge kommunikationen mellem kiropraktorer og alment praktiserende læger. Repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner har udgivet en vejledning. Her præsenterer Dansk Kiropraktor Forening vejledningens budskaber med konkrete eksempler. Læs mere: kommunikation Web-udgave af KIROPRAKTORERNES ETIK: Dansk Kiropraktor Forening udgave Design og Produktion: Datagraf Communications Årets vigtigste resultater i DKF havde taget initiativ til mødet og formand Peter Kryger-Baggesen førte ordet sammen med tandlægernes formand Freddie Sloth-Lisbjerg. Netværket koordinerer også strategier i relation til overenskomstforhandlinger. Under lægekonflikten offentliggjorde netværket en støtteudtalelse til Praktiserende Lægers Organisation. efteruddannelseskongres deltog DKF med en stand for at synliggøre anbefalingerne og kiropraktik, og en folder om vejledningen er på vej til alle læge- og kiropraktorklinikker. kommunikation Kiropraktorernes etik Krav om prolapspakke Forhandlingerne med regionerne om fornyelse af Landsoverenskomst for Kiropraktik blev udskudt fra foråret til efteråret og forventes først afgjort omkring 1. november. DKF s krav om en tilskudspakke til prolapspatienter har udgjort et af hovedtemaerne sammen med regionernes krav om en fast økonomiramme. Andre temaer er bl.a. modernisering af adgang til at tiltræde overenskomsten og ejerskabsformer, MR- og CT-henvisningsret i hele landet, kvalitetssikring og systematisk efteruddannelse. ok13 På Borgen med alliancerne Ny viden i hus Flere videnprojekter er afsluttet og har givet ny indsigt i kiropraktorernes patienter, økonomi og kiropraktorerne selv. Den nye dokumentation udruster DKF med skarpere ammunition i det politiske arbejde og optimerer foreningens målstrategier. Projekterne er gennemført i samarbejde med Nordisk kiropraktor Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og for et projekts vedkommende Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning. undersoegelser Min kollega har begået en fejl; hvad stiller jeg op? En patient ønsker anden behandling, end den jeg foreslår; er min vurdering til forhandling? Dén type spørgsmål adresserer DKF s nye etikgrundlag, som er udviklet af en gruppe frivillige og politisk aktive kiropraktorer. Det bærer titlen Kiropraktorernes etik og er baseret på cases indsamlet fra medlemmerne. Grundlaget er tænkt som et redskab, der kan hjælpe med at identificere og håndtere etiske problemstillinger. En række kiropraktorernes etik implementeringsaktiviteter finder sted de næste par år. etik introduktion Handling A Handling B kiropraktorernes etik patient Der mangler en vision for praksissektorens udvikling. Det var budskabet til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg som DKF og de øvrige praksisorganisationer, der har overenskomst med regionerne, HVORNÅR? overleverede på et møde med udvalget. Tilsammen udgør organisationerne det såkaldte Praksisnetværk, som DKF startede Samarbejde med praktiserende læger Praktiserende HVORDAN Telefonisk kontakt kan i særlige tilfælde også komme på tale. Lægers Organisation, Dansk med praktiserende læger. (deling af oplysninger, fx prøvesvar og lignende). SUPPORT: Selskab for Få mere viden og find relevante links: kommunikation Almen Medicin, Dansk Kiropraktor Forening Version 2, udgivet af Dansk Kiropraktor Forening, 2013 og Kommunikationen skal som hovedregel foregå elektronisk via godkendte MedCom-standarder. Alle journalsystemer i lægepraksis indeholder nu en henvisningstype til kiropraktor. Henvisningen formidles via REFHOST eller sendes direkte til kiropraktorens lokationsnummer. Kiropraktorer kan benytte kiropraktorepikrise og billeddiagnostisk epikrise til kommunikation Kiropraktorer og læger kan desuden benytte korrespondancebrev til ad hoc-kommunikation Ved tekniske spørgsmål kan læger og kiropraktorer kontakte deres IT-leverandør for assistance. HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR Danske Regioner har udgivet en vejledning om, hvornår kommunikation mellem kiropraktorer og egen læge er relevant. På lægernes årlige Endnu et sæt retningslinjer DKF og Danske Regioner har lanceret de første danske kliniske retningslinjer for billeddiagnostik af hele bevægeapparatet. Retningslinjerne er udarbejdet af kiropraktorer og radiologer i et fælles projekt, som blev besluttet i praksisoverenskomsten fra HVORFOR?

4 Politik og udvikling 20 flere studerende om året OK-projekter gennemført i 2013 Billeddiagnostiske retningslinjer Vejledning om læge-kiropraktorkommunikation samt lancering For-analyse vedr. tværfaglig rygdatabase Projekt om datafangst og diagnosekodning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har imødekommet en ansøgning fra Syddansk Universitet om øget optag på kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik. Fra sommeren 2014 kan optages 85 studerende frem for de nuværende 65. DKF har deltaget aktivt i ansøgningsprocessen, som blandt andet involverede en høring blandt aftagere og centrale aktører. DKF gennemførte aktiviteter målrettet rekruttering af nye kiropraktorstuderende i 2013, men intensiverer indsatserne i den kommende periode. 7 millioner til forskning Især via Kiropraktorfonden støtter DKF forskningen. I 2013 bevilligede fonden over 7 mio. kroner til forskningsprojekter inden for klinisk biomekanik. Kiropraktorfondens internationale stipendium blev i år uddelt for fjerde gang til endnu en udenlandsk forsker, som får base i Danmark. I 2013 afsluttede fire kiropraktorer deres ph.d.-uddannelse, så der nu er omtrent 20 ph.d er i den danske kiropraktorprofession. kiropraktorfonden To årgange har gennemført den reformerede turnusuddannelse med obligatorisk uddannelsesprogram og logbog. Evalueringer viser, at det nye setup virker tilfredsstillende og er blevet taget godt imod. Reformen er gennemført af Uddannelsesrådet, men drevet af DKF i samarbejde med DKF s Turnusudvalg og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, der som led i reformen har fået nye opgaver inden for især kursustilrettelæggelse og evaluering. turnus Faglig kongres den nye milepæl Over 400 deltog, da DKF, Kiropraktorfonden og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik afholdt Faglig Kongres i november 2012 og fejrede professionens nye samlingspunkt. Faglig Kongres markerer en milepæl og gentages i Specialuddannelsen nu permanent Tre kiropraktorer er nu i gang med den 5-årige specialuddannelse for hospitalski- Ny turnus rullet ud

5 Koordinering af kvalitet Gennem DKF s Kvalitetsudvalg hjælper DKF med at koordinere tiltag og sikre erfaringsudveksling mellem de aktører, som beskæftiger sig med kvalitetssikring. Det er primært Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. I disse år arbejdes der særligt med at udarbejde og implementere kliniske retningslinjer samt afgive høringssvar til andre relevante retningslinjer og forløbsprogrammer, fx til de nye nationale skulderretningslinjer. I år er gennemført kvalitetsprojekter om datafangst, diagnosekodning samt for-analyse af tværfaglig rygdatabase. kvalitet Ret til at indhente oplysninger DKF samarbejder tæt med Odensemiljøet, dvs. Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet samt Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som i 2013 flyttede ud på Syddansk Universitet. DKF arbejder for at fremme, udvikle og styrke uddannelse og forskning. ropraktorer i Region Syddanmark. Uddannelsen indeholder forløb på blandt andet ortopædkirurgiske og reumatologiske afdelinger og udgår fra Sygehus Lillebælt, hvor uddannelsesstillingen i 2013 blev gjort permanent. Region Hovedstaden bliver sandsynligvis den næste region, der kan udbyde en specialuddannelse. specialuddannelse På opfordring fra DKF udstedte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i vinter en bekendtgørelse, som giver kiropraktorer samme muligheder som bl.a. læger for at indhente oplysninger om patienters helbredsforhold m.v., når det er nødvendigt i forbindelse med behandling. Den nye adgang har især betydning for indhentning af billeddiagnostik via KirPACS og fra sygehuse. DKF mener DKF bidrager i relevante høringsprocesser i samråd med de faglige spidskompetencer, når det er nødvendigt. I 2013 afgav DKF bl.a. høringssvar til nationale skulderretningslinjer og bekendtgørelser om henholdsvis autorisation af kiropraktorer uddannet udenfor EU og landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser. DKF deltog også i høringen om lovforslaget om ændring af sundhedsloven, som blev udsendt under PLO-konflikten. Proaktivt medansvar I 2013 har DKF arbejdet med næsten samtlige af de i alt 18 mål fordelt på de 5 temaer i DKF s politikprogram KIROPRAKTORERNE I SPIL : 1. Fortsat fokus på forskning og uddannelse 2. Synlig kvalitet 3. Mere samarbejde og kommunikation 4. Integration med det øvrige sundhedsvæsen 5. Klar identitet politik

6 De indre linjer og udlandet Sundhedsforsikringer systematisk dialog Sundhedsforsikringer og problematikker i relation til mellemhandlerne på forsikringsmarkedet har igen i år fyldt meget. Det er et højt prioriteret område for DKF, for det er et område, som har stor betydning i kiropraktorernes hverdag og også berører principielle emner. Markedet er ungt, meget dynamisk og oplever mange udviklinger. DKF fortsætter med at gøre sin indflydelse gældende og holder en regelmæssig og opsøgende kontakt med firmaerne på markedet. Bestyrelsen arbejder efter følgende mål besluttet af generalforsamlingen i 2011: Samarbejdsaftaler skal kunne indgås af alle klinikker, baseres på overenskomstens ydelses- og honorarsystem og indebære så enkel administration som muligt. I årets løb har DKF turneret rundt med oplæg om kiropraktik til de fleste af de relevante forsikringsselskaber og mellemhandlerfirmaer. Ansættelsesforhold moderniseret DKF s ansættelsesaftaler for turnuskandidater og ansatte i privatpraksis er moderniseret på barselsområdet. Desuden beskriver aftalerne nu også lønvilkår ved sygdom, fravær ved barns første sygedag og udviklingssamtaler, de såkaldte MUS-samtaler. De nye rettigheder kan aftales mellem arbejdsgiver og ansat via indgåelse af tillægsaftale, som kan downloades fra Kiropraktorhåndbogens menu om ansættelsesforhold på DKF s web. kiropraktorhaandbogen Ny pensionsordning DKF satte pensionsordningen for medlemmer i udbud i Ordningen fortsætter i SEB pension og medfører en række forbedringer, bl.a. valgfri dækning ved kritisk sygdom og fleksibelt udløb på forsikringsdækningerne. Den nye ordning indebærer også, at pensionsbidraget for klinikejere forhøjes til samme bidrag, som gælder for ansatte kiropraktorer. Lønstatistik for ansatte For første gang gennemføres en lønstatistik blandt ansatte kiropraktorer i privat praksis. Det giver viden i lighed med de indtjenings- og omkostningsundersøgelser, der gennemføres blandt overenskomsttilmeldte klinikejere. Lønstatistikken foreligger ved årsskiftet. Mange danskere til verdenskongres Der var flot dansk deltagelse, da World Federation of Chiropractic fejrede 25 års jubilæum med sin Durban South Africa verdenskongres i Sydafrika April danskere deltog og der var også flot dansk repræsentation i det faglige program. DKF deltog i den politiske generalforsamling med formand, næstformand og direktør og berettede om de danske forhold for kiropraktik. Kongressen stiftede desuden en ny afrikansk region for at styrke kiropraktikkens position på kontinentet medlemmer 538 ordinære medlemmer (heraf 340 selvstændige, 152 privatansatte, 30 offentligt ansatte og 16 i turnus) 178 studentermedlemmer 38 medlemmer i udlandet 14 pensionerede medlemmer 13 passive medlemmer 11 ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv 4 æresmedlemmer 3 arbejdsløse Oktober 2013 WFC S 12 TH BIENNIAL CONGRESS FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA QUIROPRÁCTICA

7 gisterforening, Den Danske Dyrlægeforening, Jordbrugsakademikerne, Arkitektforbundet og Magistrenes A-kasse. > Om DM > DM s nye hus kiropraktorguide.dk Danmark har fået en ny portal, som formidler viden om smerter og problemer i bevægeapparatet og det kiropraktiske behandlingstilbud. KiroInfo står bag hjemmesiden, som er produceret i samarbejde med et panel af fagets specialister. DKF flytter til fællesskab I 2013 underskrev DKF lejekontrakt på nye kontorlokaler til DKF s sekretariat, der i starten af 2014 flytter til nyt akademikerhus, som ejes af Dansk Magisterforening og ligger på Frederiksberg. DKF skal dele etage med De offentlige Tandlæger, men i øvrigt dele faciliteter med en række andre medlemsorganisationer som Dansk Ma- Kiropraktik på Lægedage og Folkemødet DKF har synliggjort kiropraktik ved mange anledninger. På de praktiserende lægers efteruddannelseskongres, Lægedage i Bella Center, deltog DKF i slutningen af 2012 med en stand for at udbrede kendskabet til kiropraktik og kommunikation mellem praktiserende læger og kiropraktorer. DKF har også deltaget med infostande på to temadage i Region Hovedstaden og deltager på Lægedage igen i år. DKF s direktør deltog på Folkemødet på Bornholm, hvor DKF var del af en fælles stand, som Akademikerne (tidl. AC) stod for. Internationale relationer, % Kontigenter, % Budget og regnskab På sidste årsmøde fremlagde bestyrelsen et budget med et forventet resultat før afskrivninger på kr. 0 og efter afskrivninger og skat, kr Regnskabet for 2012/13 udviser et samlet resultat før afskrivninger på kr og efter afskrivning på kr Det regnskabsmæssige holder sig inden for budgetforudsætningerne med et overskud på t.kr. 408 efter skat og afskrivninger. Foreningens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr Regnskab 2012/2013 Generalforsamling/Faglig kongres, % Kiropraktorkredsforeningerne, % Kommunikation og information, % Lokaleomkostninger, % Administrationsomkostninger, % Øvrige projekter % Gager mv., %

8 Vi glæder os til 2014! IMPLEMENTERING AF OVERENSKOMSTRESULTATER FAGLIG KONGRES I KØBENHAVN STRATEGI OG DOKUMENTATION FLYTNING: NYE FÆLLESSKABER OG FACILITETER Følg med: DKF Forum Debatten er livlig på kiropraktorernes sociale onlinemedie. Der diskuteres alt, som har at gøre med hverdagen som kiropraktor: politik, efteruddannelse, identitet og faglige emner. Der er også godt gang i klubberne, fx den for kiropraktorer med særlig interesse i behandling af børn. Du kan også følge med bag frontlinjen ved at læse formandens blog. Klubben Faglig sparring så dagens lys i Her kan alle medlemmer melde sig ind og dele viden om behandlingsmetoder, cases osv. DKFforum Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv. DK-1363 København K telefon: [+45] Mail: GF13

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening årsmøde og gf 11 ÅRSRESULTATER PÅ VEJ MOD ET HØJERE NIVEAU DKF s arbejde har i årets løb først og fremmest handlet om at følge op på store resultater fra 10, men årsresultaterne peger også fremad. De mange

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening

Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening Så står jeg her igen. Men nu beriget med to dages kongres! Jeg kan

Læs mere

årsmøde & generalforsamling Program dagsorden beretning

årsmøde & generalforsamling Program dagsorden beretning årsmøde & generalforsamling 2013 Program dagsorden beretning Udstillere ved DKF s årsmøde og generalforsamling 2013 Røngten AUTOMATIC Smede- & Maskinværksted Øvrige samarbejdspartnere DKF s Årsmøde og

Læs mere

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation. Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling? En samlet pakke på det billeddiagnostiske område Fortsat fremdrift

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø København, den 8. februar 2013 Forhandling 2013 om ændring af Landsoverenskomst om kiropraktik Regionernes

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING

ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING ÅRSRESULTATER DANSK KIROPRAKTOR FORENING Faglige løft og prioriteringer I disse år høster vi frugterne af et målrettet arbejde på at konsolidere DKF og kiropraktikkens faglige vej. Et af de mest synlige

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden Information til DKFs studentermedlemmer September 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. Journalpligt 2. Provision i turnus 3. Influenza A 4. Årsmøde og generalforsamling 2009

Læs mere

FORORD: På ny grund i fuld fart og mere genlyd

FORORD: På ny grund i fuld fart og mere genlyd Dansk Kiropraktor Forening 1925-2015 Beretning 2014 og 2015 Skriftlige beretninger fra Dansk Kiropraktor Forening og Dansk Kiropraktor Råd Dansk Kiropraktor Forenings generalforsamling 2015 Dansk k iropraktor

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

OK Orientering om de aftalte ændringer af landsoverenskomst om kiropraktik

OK Orientering om de aftalte ændringer af landsoverenskomst om kiropraktik OK-2010 Orientering om de aftalte ændringer af landsoverenskomst om kiropraktik 1. Formålsbestemmelse og forpligtende aftaler Som noget nyt indsættes der en formålsbestemmelse i overenskomsten, hvor kiropraktorernes

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING ÅRSMØDE 2011 En klog mand har sagt, at det er en menneskelig svaghed at tro, at den tid, man selv lever i, er en særlig brydningstid; alle tider har alle dage været

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forhandling om ændring af overenskomst om kiropraktik - OK 2017

Forhandling om ændring af overenskomst om kiropraktik - OK 2017 Patienter med problemer i bevægeapparatet udgør en meget stor patientgruppe, og kiropraktorer er uddannet til at varetage udredning, diagnosticering, forebyggelse og behandling på specialistniveau. I det

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med København, den 17. august 2016 Til: NKR sekretariat, Sundhedsstyrelsen. Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Handlingsplan for efteruddannelsesenheden

Handlingsplan for efteruddannelsesenheden Handlingsplan for efteruddannelsesenheden 2012-14 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK 2 Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik INDHOLD Introduktion side 3 Prioriteter

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere