En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune"

Transkript

1 En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT 9 Erhvervsstrukturen Pendlingen Den aktuelle beskæftigelsesudvikling Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED KOMMUNE Formålet med arbejdsmarkedsbeskrivelsen er at supplere Kommunebeskrivelse 2011 med viden om den strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet i kommunen. Arbejdsmarkedsbeskrivelsen for Hedensted indeholder: en beskrivelse af udviklingen i udbudssiden, herunder udviklingen i befolkningen, arbejdsstyrken og ledigheden både historisk og i fremtiden. Arbejdsstyrken er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. en beskrivelse af efterspørgselssiden, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, erhvervsstrukturen, beskæftigelsen og pendlingen både historisk og i fremtiden. Arbejdskraftefterspørgslen er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. SAMMENFATNING Hovedkonklusioner Overordnet viser arbejdsmarkedsbeskrivelsen, at Hedensted har oplevet en meget positiv udvikling på arbejdsmarkedet de seneste 10 til 12 år. Arbejdsmarkedet i Hedensted er kendetegnet ved en lavere ledighed end regionsgennemsnittet og en højere vækst i beskæftigelsen end gennemsnittet for Midtjylland. Samtidig er der en relativt høj pendling i kommunen. De kommende 10 år forventes befolkningen og arbejdsstyrken at stige i Hedensted. Finanskrisen har dog påvirket arbejdsmarkedet markant, og på grund af kommunens mange industriarbejdspladser er der risiko for en faldende arbejdskraftefterspørgsel. Samtidig forventes der at blive stillet stadig større krav til arbejdskraftens kvalifikationer. Og endelig forventes gruppen af personer uden for arbejdsstyrken at vokse mere end arbejdsstyrken. Det betyder, at arbejdsstyrken i Hedensted skal forsørge stadig flere ældre, unge og personer i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsstyrken jf. nedenstående figur Frem skrivning Antal personer I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

4 Udbudssiden Hedensted har haft en positiv demografisk udvikling, og frem til 2020 forventes befolkningen at stige 6,3%. Antallet af erhvervsaktive (16 til 64 år) forventes dog kun at stige 2,4%. Stigningerne er højere end de gennemsnitlige stigninger i Midtjylland. Arbejdsstyrken i Hedensted er steget 7,4% fra 1997 til 2009, og fra 2011 til 2021 forventes arbejdsstyrken at stige 4,0%. Igen er stigningerne højere end de gennemsnitlige stigninger i Midtjylland. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er lidt lavere i Hedensted end i Midtjylland som helhed. 36% har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, mens 42% har en erhvervsfaglig uddannelse og 22% en videregående uddannelse. Andelen af kortuddannede og faglærte er højere i Hedensted end i Midtjylland. Frem til 2025 forventes en stigning i gruppen med en videregående uddannelse, mens der forventes færre uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. SAMMENFATNING I februar 2011 var ledigheden 4,8%, hvilket er en af de laveste ledighedsprocenter i Midtjylland. Ledigheden er faldet siden februar 2010, og ledighedsudviklingen kendetegnes typisk ved faldende ledighed for de mest konjunkturfølsomme grupper som 3F, Metalarbejderne og Byggefagene. Modsat er ledigheden steget lidt blandt de grupper, der typisk arbejder inden for den offentlige sektor. Ledighedsniveauet er dog fortsat højest i 3F, NNF, Teknikerne og Byggefagenes a-kasse, og alene 3F s medlemmer udgør 40% af alle dagpengemodtagere i kommunen. Efterspørgselssiden Erhvervsstrukturen i Hedensted kendetegnes ved relativt mange arbejdspladser inden for Landbrug, Industri og Bygge og anlæg. Den private og den offentlige servicesektor er derimod underrepræsenteret i Hedensted i forhold til regionen som helhed. Fra 1997 til 2009 er antallet af arbejdspladser i Hedensted steget 16%. Frem til finanskrisen har landbruget som det eneste erhverv tabt arbejdspladser, mens alle andre brancher har oplevet fremgang. Arbejdspladserne er kraftigt påvirket af finanskrisen, men i de førstkommende år forventes antallet af arbejdspladser at stabiliseres. Fremskrivningerne viser dog, at der er risiko for en faldende arbejdskraftefterspørgsel i Hedensted, da der er mange industriarbejdspladser i kommunen. Der forventes at blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften på sigt. Fremskrivningerne viser, at der er udsigt til stigende beskæftigelse for grupper af videregående uddannede, mens der generelt forventes et fald i beskæftigelsen for kortuddannede og for grupper af faglærte i de kommende 10 år. Pendlingen er omfattende i Hedensted. 47% af de beskæftigede i kommunen er udpendlere, og samtidig er 36% af de ansatte på arbejdspladserne i Hedensted indpendlere. I de kommende år forventes der at blive stillet stadig større krav om geografisk mobilitet til arbejdsstyrken i Hedensted. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

5 UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT Her beskrives den seneste udvikling, prognoserne og uddannelsesniveauet for befolkningen og arbejdsstyrken i Hedensted Kommune, og der gives et overblik over den seneste udvikling i ledigheden. Befolkningen Ved indgangen til 2010 var der indbyggere i Hedensted Kommune. Befolkningstallet er steget de seneste år, og den seneste befolkningsprognose viser, at befolkningstallet fortsat forventes at stige. Frem til 2020 forventes en stigning på 6,3%, og frem til 2040 forventes en stigning på 19,3%. Befolkningstallet forventes at stige i hele Midtjylland, i Østjylland 1 og i Vestjylland. Stigningerne i Hedensted forventes at være på niveau med stigningerne i Østjylland og højere end de forventede stigninger i hele Midtjylland. FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGEN FRA 1997 TIL 2010 OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR 2010 TIL 2040 FOR HEDENSTED OG MIDTJYLLAND 140 Fremskrivning 130 Indeks: 1997= Hedensted Midtjylland Kilder: Danmarks Statistik, og SAM-K/LINE-modellen TABEL 1. BEFOLKNINGEN OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR HEDENSTED OG MIDTJYLLAND Befolkning Procentvis udvikling Befolkningen i alt Hedensted ,3% 19,3% Midtjylland ,1% 13,6% Landsdel Østjylland ,1% 18,0% Landsdel Vestjylland ,4% 4,9% 16 til 64-årige Hedensted ,4% 5,5% Midtjylland ,2% 0,8% Landsdel Østjylland ,4% 5,5% Landsdel Vestjylland ,3% -8,8% 1 Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

6 I 2010 udgør befolkningen i den erhvervsaktive alder (16 til 64 år) 62% af den samlede befolkning i Hedensted. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at stige frem til 2040, men stigningerne er markant lavere end de forventede stigninger i befolkningen som helhed. Fordelt på alder forventes befolkningstallet at stige let for de 20 til 30-årige frem til Modsat forventes antallet af 30 til 45-årige at falde, og endelig forventes antallet af 45-årige og derover at stige markant. FIGUR 2. BEFOLKNINGENS ALDERSSAMMENSÆTNING I HEDENSTED I 2010 OG år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år Arbejdsstyrken I 2009 var der personer i arbejdsstyrken i Hedensted. Antallet af personer i arbejdsstyrken er steget markant siden 2005, men som følge af lavkonjunkturen forventes arbejdsstyrken at falde i 2010 og Herefter forventes arbejdsstyrken igen at stige, men først i 2025 forventes arbejdsstyrken igen at være på niveau med FIGUR 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FRA 1997 TIL 2009 OG ARBEJDSSTYRKEPROGNOSEN FOR 2010 TIL 2025 FOR HEDENSTED OG MIDTJYLLAND Fremskrivning Indeks: 1997= Hedensted Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

7 Udviklingen i arbejdsstyrken i Hedensted forventes at følge samme tendens som udviklingen i hele Midtjylland. Dog forventes udviklingen at være mere positiv i Hedensted end i regionen som helhed. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Hver tredje i arbejdsstyrken i Hedensted har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, mens 42% har fuldført en erhvervsuddannelse, og 16% har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Sammenlignet med uddannelsesniveauet i hele Midtjylland er der markant flere med grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse i Hedensted. Modsat er der markant færre i Hedensted, der har gennemført en gymnasial uddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse. FIGUR 4. ARBEJDSSTYRKENS UDDANNELSESNIVEAU I % 80% 3% 13% 7% 7% 8% 4% 16% 17% 14% 6% 6% 6% 60% 42% 36% 34% 39% 40% 5% 9% 10% 7% 20% 31% 26% 24% 30% 0% Hedensted Midtjylland Østjylland Vestjylland Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU FIGUR 5. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU FRA 1997 TIL 2009 OG FREMSKRIVNING AF ARBEJDSSTYRKEN FRA 2010 TIL 2025 I HEDENSTED 250 Frem skrivning Indeks: 1997= Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU I alt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

8 Siden 1997 er der sket et fald i antallet af personer, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse i Hedensted. Modsat er der sket en svag stigning i antallet af erhvervsuddannede og gymnasialt uddannede, mens antallet af videregående uddannede er steget mere markant. Prognoserne for arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesniveau viser, at den historiske udvikling forventes at fortsætte de kommende 15 år. Særligt forventes antallet af personer med en lang videregående uddannelse at stige markant. Befolkningens uddannelsesniveau I Hedensted er der markante forskelle på uddannelsesniveauet for befolkningen, arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. I hele befolkningen i den erhvervsaktive alder er der flere kortuddannede og lidt færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. Forskellene er mere markante for personer uden for arbejdsstyrken, hvor der er markant flere med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og markant færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. FIGUR 6. UDDANNELSESNIVEAUET I HEDENSTED I % 80% 60% 40% 20% 0% 2% 3% 2% 1% 11% 7% 6% 13% 3% 3% 6% 7% 27% 36% 40% 5% 36% 42% 5% 31% 4% 48% 5% 58% Befolkning Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Ledigheden I februar 2011 var der bruttoledige i Hedensted, svarende til 4,8% af arbejdsstyrken. Siden februar 2010 er ledigheden faldet fra personer, et fald på 21,4%. Udviklingen viser, at ledigheden var højest i februar Herefter faldt ledigheden markant frem til august 2010, hvorefter den igen er steget svagt. Siden januar 2007 har Hedensted haft et lavere ledighedsniveau end Midtjylland som helhed. Ledigheden i Hedensted var dog på niveau med Midtjylland i vinteren , men herefter er ledigheden igen faldet mere i Hedensted end i regionen. I februar 2011 har Hedensted en af de laveste ledighedsprocenter i regionen. Fordelt på ydelser var der i februar bruttoledige dagpengemodtagere og 90 bruttoledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Hedensted. Udviklingen viser, at ledigheden 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

9 er langt mere konjunkturfølsom for dagpengemodtagerne end for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Siden juli 2008, hvor ledigheden var lavest, er bruttoledigheden således steget 690% for dagpengemodtagerne og kun 275% for kontanthjælpsmodtagerne. FIGUR 7. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I HEDENSTED OG MIDTJYLLAND 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2007M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Hedensted Midtjylland Østjylland Vestjylland FIGUR 8. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I HEDENSTED FORDELT PÅ YDELSER M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Fordelt på a-kasser var ledigheden i Hedensted i februar 2011 lavest i lærernes a-kasse DLF-A, Danske Sundhedsorganisationers a-kasse, a-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, Magistrenes a-kasse og pædagogernes a-kasse BUPL-A. Modsat var ledigheden højest i 3F, NNF, Teknikernes a-kasse og Byggefagenes a-kasse. Siden februar 2010 er ledigheden faldet mest for 3F, Metalarbejderne og Byggefagenes a- kasse. Ledigheden er derimod steget for NNF, funktionærernes a-kasser, nogle akademiker a-kasser og en række af de a-kasser, der har offentligt ansatte medlemmer. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

10 Endelig er ledigheden i Hedensted antalsmæssigt størst i 3F, Kristelig a-kasse og HK. Hele 60% af dagpengemodtagerne i Hedensted er medlem af en af de tre a-kasser, og alene 3F s medlemmer udgør knap 40% af dagpengemodtagerne. TABEL 2. LEDIGHEDEN I HEDENSTED I FEBRUAR 2011 FORDELT PÅ A-KASSER Antal ledige Ledighedsprocent Udvikling fra februar 2010 A-kasser AAK 8 3,9% 1,5% -point Business 11 3,6% 0,3% -point Byggefag 11 8,1% -4,7% -point BUPL-A 7 1,9% 1,3% -point Danske Lønmodt. 35 4,9% -2,1% -point DSA 7 1,2% 0,5% -point El-Faget 8 4,0% -0,7% -point FOA 44 3,2% 1,2% -point 3F ,3% -5,5% -point Frie Funkt. 17 5,6% 2,0% -point Funkt. og Serv. 5 5,7% 3,0% -point FTF-A 22 2,9% 0,6% -point NNF 33 9,7% 2,2% -point HK 99 5,5% 0,5% -point IAK 9 2,0% -2,7% -point Journalistik 1 1,7% -3,1% -point Kristelig 129 6,4% -2,1% -point Lederne 34 3,5% -0,3% -point DLF-A 3 0,6% 0,0% -point Magistrene 2 1,8% -2,4% -point Metalarb. 59 6,2% -5,5% -point Min A-kasse 12 4,5% 0,1% -point Dana 10 3,2% 0,0% -point ASE 48 3,2% -0,4% -point SLA 9 2,9% 1,9% -point Teknikerne 23 9,2% -1,4% -point CA 5 3,2% 1,3% -point 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

11 UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT Her beskrives udviklingen i erhvervsstrukturen og arbejdskraftefterspørgslen i Hedensted, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, brancheudviklingen og fremskrivninger af antallet af arbejdspladser. Desuden belyses pendlingen og uddannelsessammensætningen i brancherne. TABEL 3. ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Antal arbejdspladser Andel af alle arbejdspladser Erhvervsstrukturen Erhvervsstrukturen i Hedensted er kendetegnet ved relativt mange arbejdspladser inden for landbrug, industri og bygge- og anlæg. Samlet set udgør de tre sektorer 42% af alle arbejdspladser mod 27% i regionen som helhed. Den private og offentlige servicesektor er derimod relativt underrepræsenteret i Hedensted og udgør 57% mod 72% på regionalt niveau. Hele landet Region Midtjylland Hedensted Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet I alt Hele landet Region Midtjylland Hedensted Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,6% 3,4% 4,9% Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 13,9% 17,4% 27,5% Bygge og anlæg 6,4% 6,4% 9,7% Handel og transport 23,9% 23,4% 21,6% Information og kommunikation 3,6% 2,8% 1,0% Finansiering og forsikring 3,1% 2,2% 0,9% Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,3% 0,8% Erhvervsservice 9,7% 8,9% 5,2% Offentlig administration, undervisning og sundhed 30,6% 29,9% 25,2% Kultur, fritid og anden service 4,2% 3,8% 2,6% Uoplyst aktivitet 0,6% 0,6% 0,7% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Figur 9 viser antallet af arbejdspladser fordelt på brancher i Hedensted og Midtjylland. Figuren viser, at inden for industrien er Hedensted især overrepræsenteret med arbejdspladser inden for Plast, glas og betonindustri, Metalindustri, Elektronikindustri og Maskinindustri. Derudover er Hedensted overrepræsenteret med arbejdspladser inden for brancherne Sociale institutioner og Transportvirksomhed. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

12 FIGUR 9. ERHVERVSSTRUKTUREN FORDELT PÅ BRANCHER S Andre serviceydelser mv. R Kultur og fritid QB Socialeinstitutioner QA Sundhedsvæsen P Undervisning O Offentlig administration, forsvar og politi N Rejsebureauer, rengøring og anden MC Reklame og øvrige erhvervsservice MB Forskning og udvikling MA Rådgivning mv. L Ejendomshandel og udlejning K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester JB Telekommunikation JA Forlag, tv og radio I Hoteller og restauranter H Transport G Handel F Bygge og anlæg E Vandforsyning og renovation D Energiforsyning CM Møbel og anden industri mv. CL Transportmiddelindustri CK Maskinindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CI Elektronikindustri CH Metalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CF Medicinalindustri CE Kemisk industri CD Olieraffinaderier mv. CC Træ- og papirindustri, trykkerier CB Tekstil- og læderindustri CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri B Råstofindvinding A Landbrug, skovbrug og fiskeri Region Midtjylland Hedensted 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Udviklingen i erhvervsstrukturen Udviklingen i erhvervsstrukturen fra 1997 til 2009 viser, at Hedensted har haft en højere vækst i antallet af arbejdspladser end regionen som helhed. Det gælder især i perioden fra 2002 til Samlet set er antallet af arbejdspladser i perioden fra 1997 til 2009 steget med 16% (2.795 arbejdspladser), mens antallet er steget med 9% i Midtjylland ( arbejdspladser). De fleste erhverv i Hedensted har oplevet vækst i antal arbejdspladser frem til finanskrisen undtaget landbrugssektoren, som har haft nedgang. Også industrien har samlet set vokset i perioden, modsat regionen som helhed, hvor industrien generelt har oplevet faldende arbejdskraftefterspørgslen. Den højeste vækst i Hedensted har været inden for den offentlige og den private servicesektor. Hedensted er påvirket markant af finanskrisen i perioden 2009 til Herefter forventes antallet af arbejdspladser at stabilisere sig lidt under niveauet i Fremskrivningerne viser også, at der er risiko for en nedadgående udvikling i arbejdskraftefterspørgslen i Hedensted. Det hænger blandt andet sammen med erhvervsstrukturen med relativt mange industriarbejdspladser, hvor der forventes færre arbejdspladser på sigt. Kun inden for dele af 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

13 den private servicesektor forventes vækst på sigt, mens der forventes en mindre nedgang i den offentlige sektor. FIGUR 10. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 2009 OG FREMSKRIVNING FOR PERIO- DEN 2010 TIL Fremskrivning Indeks: 1997= Hedensted Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen FIGUR 11. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA 1997 TIL 2008 I HEDENSTED Antal arbejdspladser Fremskrivning Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindv. og fors.virk. Bygge og anlæg Handel og transport mv Anden privat service Offentlig adm., undervisning, sundhed og kultur Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Note: Anden privat service dækker over brancherne: Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning og Erhvervsservice Arbejdskraftefterspørgslen fordelt på uddannelse Efterspørgslen efter forskellige typer af uddannet arbejdskraft varierer i de forskellige hovederhverv i Hedensted. Med en andel på 51% med grundskoleuddannelse har landbrugssektoren relativt fleste kortuddannede blandt de ansatte. Andelen er også relativt høj inden for Handel og transport (46%), Ejendomshandel og udlejning (43%) og Kultur, fritid og anden service (40%). Bygge- og anlægsbranchen og Finansiering og forsikring har en høj andel faglærte. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

14 Den offentlige sektor har især en høj efterspørgsel efter arbejdskraft med en mellemlang videregående uddannelse (herunder blandt andre pædagoger, folkeskolelærere og sygeplejersker). FIGUR 12. UDDANNELSESSAMMENSÆTNINGEN I HOVEDERHVERVENE I HEDENSTED % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirkso... Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service LVU MVU KVU Erhvervsfaglige uddannelser Studenter, hf, hhx, htx Grundskole inkl. uoplyst/ukendt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Arbejdskraftefterspørgslen har ændret sig markant i perioden fra 1997 til Generelt er kvalifikationskravene til arbejdskraften steget, og i de kommende år forventes fortsat stigende krav til arbejdskraften. FIGUR 13. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 2009 FORDELT PÅ UDDANNELSES- GRUPPER OG FREMSKRIVNING FOR PERIODEN 2010 TIL 2025 I HEDENSTED Fremskrivning Antal personer Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Efterspørgslen er især er faldet i forhold til de kortuddannede med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Antallet af arbejdspladser for de kortuddannede er faldet med godt 500 fra 1997 til 2009, en nedgang på 7%. Dog var der en bemærkelsesværdig stigning i ef- 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

15 terspørgslen efter kortuddannede i højkonjunkturen inden finanskrisen. I de kommende år forventes faldende efterspørgsel efter kortuddannede. Fremskrivningen viser, at der forventes et fald på over arbejdspladser for kortuddannede frem til 2021 (-19%). Antallet af faglærte arbejdspladser er steget med knap i perioden, en stigning på 21%. I fremskrivningsperioden forventes en mere negativ udvikling for den faglærte gruppe samlet set. Frem til 2021 forventes en nedgang på ca arbejdspladser (-13%). Gruppen af videregående uddannede har generelt oplevet stigende efterspørgsel. Samlet set er antallet af arbejdspladser for videregående uddannede steget med (58%). Den relative vækst har været højest for de lange videregående uddannede med en fremgang på 70% frem til I fremskrivningsperioden forventes en fremgang på ca. 400 arbejdspladser for videregående uddannede frem til 2021 (9%). Pendlingen Arbejdskraftens pendling og geografiske mobilitet påvirker både virksomhedernes mulighed for at rekruttere den ønskede arbejdskraft og arbejdsstyrkens ledighed og jobmuligheder. Overordnet set kendetegnes Hedensted ved, at der i 2009 er flere udpendlere end indpendlere. Samlet set er der næsten udpendlere, hvilket svarer til, at 47% af de beskæftigede i Hedensted pendler ud af kommunen. Tilsvarende er der over indpendlere, hvilket betyder, at 36% af arbejdspladserne i Hedensted er besat med personer, som pendler ind til kommunen. TABEL 4. PENDLINGEN I HEDENSTED FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Pendlingen er forskellig inden for de enkelte hovederhverv i Hedensted. Blandt andet tiltrækker Information og kommunikation, Handel og transport og den Offentlige sektor relativt mange indpendlere. Den højeste udpendling er inden for Information og kommunikation og Finansiering og forsikring, hvor h.h.v. 79% og 71% af de beskæftigede i Hedensted er udpendlere. Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel indpendlere Andel udpendlere Hedensted I alt % 47% 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri % 15% 2 Industri, råstofindv. og fors.virksomhed % 43% 3 Bygge og anlæg % 41% 4 Handel og transport mv % 55% 5 Information og kommunikation % 79% 6 Finansiering og forsikring % 71% 7 Ejendomshandel og udlejning % 54% 8 Erhvervsservice % 54% 9 Offentlig adm., undervisning og sundhed % 45% 10 Kultur, fritid og anden service % 44% 11 Uoplyst aktivitet % 7% Note: Andel indpendlere: Andel af alle arbejdspladser i den enkelte branche, som er besat med indpendlere. Andel udpendlere: Andel af beskæftigede med bopæl i kommunen, som pendler ud af kommunen. Figur 14 viser udviklingen i antal beskæftigede (personer med bosted i Hedensted, som er i beskæftigelse), antal arbejdspladser (antal personer, som har arbejdssted ved en virksomhed i Hedensted), og ind- og udpendlingen fra 1997 til Figuren viser, at både ind- og BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

16 udpendlingen er steget og forventes at stige fremover. Endvidere viser figuren, at der især er mange udpendlere i Hedensted og at udpendlingen forventes at vokse relativt mere end indpendlingen. Baggrunden er, at flere beskæftigede finder beskæftigelse uden for kommunen, da den lokale arbejdskraftefterspørgsel har en negativ trend ifølge fremskrivningerne. FIGUR 14. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN OG ANTAL ARBEJDSPLADSER, SAMT INDPENDLINGEN OG UDPENDLINGEN FRA 1997 TIL 2009 OG FREMSKRIVNING FOR 2010 TIL Frem skrivning Antal personer Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Arbejdspladser Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Den aktuelle beskæftigelsesudvikling Den aktuelle beskæftigelsesudvikling kan ikke belyses med tal fra Danmarks Statistik, hvor de seneste tal er opgjort pr Dog er det muligt at få et billede af den aktuelle udvikling ved at benytte de såkaldte e-indkomstdata, som kan findes i DREAM-databasen. E- indkomstdata belyser antallet af lønmodtagere baseret på oplysninger fra SKAT og kan vise den løbende udvikling i beskæftigelsen hver måned frem til januar FIGUR 15. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I HEDENSTED SAMMENLIGNET MED HELE REGIONEN FRA JANUAR 2008 TIL JANUAR Indeks: Jan. 2008= jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Hedensted Midtjylland Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen 14 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 2011

17 E-indkomstdataene viser, at beskæftigelsen i Hedensted har faldet mere end i regionen som helhed fra 2008 til Samlet set er beskæftigelsen faldet med 7,8% i Hedensted fra januar 2008 til januar 2011, mens faldet i regionen har været på 4,9%. Beskæftigelsesfaldet var størst i Hedensted fra udgangen af 2008 til udgangen af 2009, mens udviklingen gennem 2010 har været mere positiv. Fordelt på hovederhverv er beskæftigelsen faldet markant inden for industrien både gennem 2008 og 2009, og i Bygge- og anlægsbranchen og Handel og transportvirksomhed faldt beskæftigelsen markant gennem Den offentlige sektor har derimod oplevet fremgang både gennem 2008 og 2009, men er bremset markant op i det seneste år. FIGUR 16. ÅRLIG ÆNDRING I BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA JANUAR 2008 TIL JA- NUAR Ændring pr. år Landbrug mv. Industri mv. Byggeog anlæg Handel og transp. Information og komm. Finans. og forsikr. Ejend. handel og udl. Erhv.ser vice Offentlig sektor Kultur, fritid mv. Udv Udv Udv Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Note: Udviklingen hvert år dækker udviklingen fra januar til januar. Det vil sige, at udviklingen dækker ændringen i e-indkomstbeskæftigelsen fra januar 2010 til januar BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

18 Fire analyser du har gavn af at kende: AC-analyse Analyserapport Kontrakt 2012 Arbejdsmarkeds overblik Find dem - og andre analyser - på Kontaktperson: Tina K. Mogensen Beskæftigelsesregion Midtjylland

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 2. UDVIKLINGEN

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere