Kys sproget november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kys sproget 4.-7. november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C"

Transkript

1 Novemberkonferencen 2008 Kys sproget november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C

2 Novemberkonferencen er et tværfagligt forum, som på 26. år henvender sig til praktikere inden for det sociale og pædagogiske område, uddannelsesinstitutioner, ansatte i forvaltninger, forældre og alle andre, der interesserer sig for børn og unges vilkår. Novemberkonferencen tilbyder foredrag om aktuelle emner inden for pædagogik, kultur, filosofi og politik. Novemberkonferencen har en hjemmeside: På adressen kan du få oplysninger om de enkelte foredrag og foredragsholdere, herunder foredragsholdernes udgivelser, og fremkomme med synspunkter og kommentarer. Arrangører af Novemberkonferencen er: Pædagogisk Medhjælper Forbund Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk Socialpædagogernes Landsforbund Fyn Odense Lærerforening Pædagogisk Grunduddannelse Social- og Sundhedsskolen i Odense University College Lillebælt: Pædagoguddannelsen i Odense Læreruddannelsen i Odense Efter- og videreuddannelsen Praktiske oplysninger: Konferencen finder sted i University College Lillebælt, Kongressalen, Asylgade 7-9, 5000 Odense C, tlf Der er 5 minutters gang til tog og busser. Parkering ved Odense Koncerthus. Kantinen er åben fra 7.30 til for køb af varm og kold mad, drikkevarer, kaffe/the, kage mv. Om aftenen kan der trækkes varme og kolde drikkevarer i automaterne. Der vil være udstillinger under konferencen. Novemberkonferencens plakat og billeder er lavet af Bent Tofteberg. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kursussekretær Lisbeth Normand, tlf. dir

3 Kys sproget Hvad ville mennesket være uden sprog? Vi bruger sproget til at meddele os over for hinanden, som stillads for vores tankevirksomhed og som materiale til at skabe kunstværker. Sprog er rytme, musik og dans. Men sproget tjener også det formål at forvirre og manipulere tænk bare på reklame og politisk spin. Sprog er også opdragelse: Børn har 100 sprog, men berøves de 99 af dem, som Mallaguzzi sagde. Men hvad gør vi, når vore børn udvikler deres eget sprog, befolket med udtryk, som vi ikke bryder os om? Og hvad med de tosprogede er det en gave at have to sprog, eller er det et problem? Sprog er støj Sprog er stilhed Sprog er adskillelse Sprog er samlende og famlende Sprog er selviscenesættelse Sproget skal læres, stimuleres, og helst skal vi tilegne os flere sprog. Lærere og pædagoger har lovbundne forpligtelser til at motivere og støtte børn og unge i tilegnelsen af sproglige færdigheder. Sproget kan bruges som værktøj og legetøj. Sproget kan bruges til forsvar og angreb, til velkomst og bortvisning, til dannelse og uddannelse. Uden sproget er mennesket begrænset i sin deltagelse i fællesskabet og i sine muligheder til at udvikle sig.

4 Tirsdag den 4. november kl Foredrag 1 Kjeld Kjertmann: Tag fat om sproget Den man kysser, tager man fat om og knuger ind til sig. Og den man kysser, ser man i øjnene og rører ved. Man må se og føle den, man elsker og ikke kan undvære. Sproget kan vi ikke undvære, og heldigvis har det også en synlig og fysisk form, som vi kan se på og røre ved, tage fat om og flytte rundt på. Og som vi kan tale med barnet om, når vi har skrevet et godt ord på et kort som barnet sidder med i hånden, og som vi kan lege med sammen med andre ord fra den lille æske, hvor barnet gemmer sine ord for at have dem helt for sig selv. Ordkasse, siger de voksne. En skattekiste, synes barnet selv. Mange pædagoger har opdaget, at det lille barns visuelle og sansemotoriske tilgang til verden er en fin indgang til at rette vores fælles opmærksomhed mod sproget som en genstand, vi kan tale om, på lige fod med alle andre fænomener i verden. Kjeld Kjertmann, ph.d., tidligere lektor i dansk sprog og læsning, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

5 Tirsdag den 4. november kl Foredrag 2 Jørn Lund: Sprog, sprogpolitik og uddannelsespolitik Kun få er klar over, at sprog ikke er det samme som kommunikation, og hvad dét indebærer, når man drøfter sprogpolitik. Sprog er skolens vigtigste redskab, men det omgiver os overalt i samfundet. Det er faktisk vanskeligt at tage fri fra sproget. Hvert enkelt menneskes sprog er noget meget personligt og individuelt, men det er også adgangen til et fællesskab og til erhvervelse af indsigt gennem hele tilværelsen. Jørn Lund, sprogforsker, har undervist og forsket på KU og i flere år været professor i dansk på den daværende Danmarks Lærerhøjskole, det nuværende Danmarks Pædagogiske Universitet. Nu ansat som direktør for DSL, Det Danske Sprog- og LitteraturSelskab. Chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi. Har været formand for de to seneste sprogpolitiske udvalg. Det sidste barslede med rapporten Sprog til tiden.

6 Tirsdag den 4. november kl Foredrag 3 Lotte Hansen: Sprog - manipulation - spin Er det sproglig fordrejning, når embedsmænd i Økonomi- og Erhvervsministeriet retter i Bendt Bendtsens kalender, så middag bliver til erhversmiddag? Er spin lig med løgn og manipulation, og har man sandheden tilbage, når spinnet er væk? Form og indhold er så vævet sammen i moderne kommunikation, at alle, der prøver at skille det ad, får problemer. Kom og få nye redskaber. Lotte Hansen, direktør i kommunikationsfirmaet Mannov, journalist og cand. scient. pol., ekstern lektor ved Danmarks Journalisthøjskole Forfatter til bogen Og spin som udkom sidste år på Gyldendal. Flere informationer findes på:

7 Onsdag den 5. november kl Foredrag 4 Sigurd Barrett: Børn, sprog og musik Sigurd Barrett har 3000 spillejobs, 300 TV-programmer og 40 udgivelser bag sig. Han er meget bevidst om sproget, både i musikken, i børnenes verden, i tekster og i dialog. Sigurd Barrett har modtaget en række priser for sin sprogbrug, og han vil i sit oplæg fortælle om, hvordan sproget kan bruges positivt, når man kommunikerer med børn - og med hinanden. Sigurd Barrett vil generelt fortælle om sit virke med børn, musik og sprog, men specielt vil han komme ind på, hvilken betydning sproget har, når vi taler med vores børn. Desuden vil han spille musikeksempler og komme med smagsprøver på de sange, som gennem de sidste 10 år har gjort ham til Danmarks mest efterspurgte børne-entertainer. Sigurd Barrett, pianist, entertainer og TV-vært. På hjemmesiden kan du downloade fotos og læse mere om Sigurd Barrett.

8 Onsdag den 5. november kl Foredrag 5 Janek Szatkowski: Performativitet og dramaturgi... lidt om det helt andet Jeg synes, at du kan skifte billedet ud med følgende tekst efter: En kys siger noget, bare på en helt anden måde... præsidenter kysser filmstjerner, andre præsidenter, børn... og hver gang skabes der betydninger. Hvis vi skal beskrive, hvordan det, der ikke er sprog, skaber betydning, er der naturligvis mange veje at gå. Jeg slår i foredraget til lyd for en metode, der tager udgangspunkt i en analyse af performativitetens teatrale aspekter. Hvad betyder så det? Den daglige kommunikation foregår i et konkret rum. Den er en del af en given situation, der varer en vis tid. I situationen fungerer vi som personer og måske som roller. Kommunikationen kan beskrives med teatrets begreber. Performativititet kan forstås som det at give betydning en form. Jeg prøver med enkle eksempler at vise nogle konkrete resultater af en sådan fremgangsmåde. Jeg slår nok også lige et lille slag for nødvendigheden af kunstfag i uddannelsessystemet. Janek Szatkowski, lektor ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, afdeling for Dramaturgi. Forskningsområder: Dramaturgisk analyse (tekst, forestilling, processer), drama og teaterpædagogik. Var leder for den første dramatikeruddannelse i Danmark ( ). Har været involveret i nationalt forskningsprojekt omkring virtuelle 3D-rum: Teatret i computeren og computeren i teatret ( ). Ledet væksthus for børneteaterdramatikere ( ). Har gennem årene været arrangør og oplægsholder på mange konferencer om drama og teaterpædagogik.

9 Onsdag den 5. november kl Foredrag 6 Jens Peter Madsen m.fl.: Kys Sproget - en fortællecafé om børn og sprog Fortællegruppen Børneliv inviterer gæster til en fortælleaften om det, der sker blandt børn, når sproget udvikler sig i fortælling, leg og venskaber. Der bliver ingen lange taler, men masse af fortællinger om erindringer og oplevelser med børn, som vi har mødt. Ordstyrer og fortæller: Jens Peter Madsen, lektor og historiefortæller. Musik og sang: Erling Hjernø, komponist og musiker. Fortællende gæster: Jesper Kinck-Jensen, konsulent og medlem af byrådet i Odense, Arne Lindegaard, lektor og cand. mag., Henrik Broue Jensen, lektor, cand. pæd. pæd. et cand. pæd. psyk. Fortællegruppen Børneliv fortæller barndomshistorier for voksne og har gennem snart 10 år besøgt et stort antal daginstitutioner og skoler over hele landet, senest med forestillingen Fortællinger om en dreng med en livlig fantasi. Se mere på

10 Torsdag den 6. november kl Foredrag 7 Erik Sigsgaard: At få tingene til at hedde det, de er 1 2-åriges sprogskaben og de voksne Det meste af, hvad børn lærer, lærer de før skolestarten. Før 3-årsalderen er det tydeligt, hvem der bliver gode, og hvem der bliver dårlige læsere. Læsningens forudsætninger skabes i de første leveår. Vi skal se nærmere på disse forudsætninger. Hvilke elementer i institutionslogikken kan skade sprogudviklingen? Hvilken pædagogisk praksis kan fremme den? Det værste er, når vi skal tegne, sagde en 3-årig om børnehaven som uden at ville det bygger op til senere læsevanskeligheder. Det kan være, at presset på daginstitutionerne for at få dem til at ligne skolen stik imod hensigten skader mere end den gavner.

11 Torsdag den 6. november kl Foredrag 8 Ditte Laursen: D r bare skod på den grineren-agtige måde ;-) - Om unges sprog Traditionelt beskyldes unge for at tale utydeligt og hurtigt og for at bruge bandeord, unødige overdrivelser og indholdstomme fyldord som lissom og og så n. Samtidig er de fleste unge i deres kommunikation med jævnaldrende yderst sprogkompetente. I foredraget demonstreres det ud fra eksempler på åriges egen sprogproduktion, at de unges sprog hverken er værre eller bedre end de voksnes - det er anderledes. Det diskuteres, hvordan de unges sproglige erfaringer og kompetencer kan indgå i en dialog med pædagoger og læreres viden og indsigt. Ved at integrere de unges egne kommunikationsformer i en pædagogisk praksis kan de unge opdage, hvad det er, de ved, blive i stand til i at formulere og perspektivere det og få lyst til at udvikle sig videre. Ditte Laursen, ph.d. fra Syddansk Universitet med afhandlingen Det mobile samtalerum unges kommunikations- og samværsformer via mobiltelefonen. Ansat ved Statens Mediesamling, Statsbiblioteket og forsker i kommunikation og interaktion i medier og unges brug af medier.

12 Torsdag den 6. november kl Foredrag 9 Overraskelse De nærmere informationer vedrørende dette foredrag vil blive annonceret på vores hjemmeside: Fredag 7. november kl bemærk tidspunktet! Foredrag 10 Jon-Roar Bjørkvold: Det musiske sprog Nogen skriftlig præsentation af mit foredrag kan jeg ikke/vil jeg ikke give. Mit foredrag improviseres frem i samspil med de fremmødte. Men der skal synges og refleksionerne skal ske på basis af det oplevede. Sprogets musiske dimensioner også ud over traditionelle musikalske parametre, skal trækkes ind. Den spontane barnesang, som er vort musikalske modersmål, kommer vi bl.a. ind på... Jon-Roar Bjørkvold er dr. phil. og norsk professor emeritus i musikvidenskab. Han har bl.a. skrevet Det Musiske Menneske, Skildpaddens Sang og doktorafhandlingen Den og spontane barnesangen - vort musikalske modersmål. Bjørkvold er kendt for sine inspirerende, nærværende og musiske foredrag.

13 Køb af billetter Bestillinger af billetter til de enkelte foredrag sker via indsendelse af vedhæftede bestillingsseddel. Sidste bestillingstidspunkt er 26/ HUSK: at angive det ønskede antal billetter ud for det enkelte foredragsnummer (1-10) at angive nøjagtig afsenderadresse af hensyn til, hvor billetterne skal sendes hen at indbetaling kun kan ske på postkontor, fra egen postgirokonto eller via homebanking. at hvis der benyttes elektronisk fakturering, skal EAN-nummer (13 cifre) oplyses. Dette skal benyttes, hvis det er offentlige institutioner, der betaler. Dette gælder ikke for private institutioner og personer. at der går ekstra tid, når indbetalingen foregår via institutionernes forvaltning. Billetprisen er kr. 150,- pr. foredrag og kr. 60,- for studerende Billetter og fakturaer udsendes efter sidste tilmeldingsfrist 26/ Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Evt. usolgte billetter kan købes ved indsendelse af bestillingssedlen inden den 26/ Resterende billetter kan købes ved indgangen mod kontant betaling. Der kan udstedes kvittering. Til hvert foredrag er der plads til 285 personer. I tilfælde af for få solgte billetter aflyses foredraget og evt. indbetalte beløb refunderes.

14 Antal billetter Kjeld Kjertmann Jørn Lund Lotte Hansen Sigurd Barrett Janek Szatkowski Jens Peter Madsen m.fl. Erik Sigsgaard Ditte Laursen Overraskelse Jon-Roar Bjørkvold Tilmelding af enkeltpersoner eller grupper, som betaler selv: Kontaktpersons navn: Fulde CPR-nr.: (skal oplyses) - Er du studerende? Ja Nej Hvis ja, hvor? Kontaktpersonens privatadresse: Postnummer: By: Tlf.: Tilmelding af enkeltpersoner eller grupper, hvor en institution betaler: Kontaktpersons navn: Fulde CPR-nr.: (skal oplyses) - Institutionens adresse: Postnummer: By: Tlf.: Ean-nr: Foredrag nummer Alm. billetter á kr. 150,- Stud billetter á kr. 60,- Talonen sendes til: Lisbeth Normand, University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C - Seneste tilmelding er d. 26. september 2008

15 Ugeplan Tirsdag 4. november Foredrag nr. 1 - kl Kjeld Kjertmann Foredrag nr. 2 - kl Jørn Lund Foredrag nr. 3 - kl Lotte Hansen Onsdag 5. november Foredrag nr. 4 - kl Sigurd Barrett Foredrag nr. 5 - kl Janek Szatkowski Foredrag nr. 6 - kl Jens Peter Madsen m.fl. Torsdag 6. november Foredrag nr. 7 - kl Erik Sigsgård Foredrag nr. 8 - kl Ditte Laursen Foredrag nr. 9 - kl Overraskelse Fredag 7. november Foredrag nr kl Jon-Roar Bjørkvold

16 Arrangører af Novemberkonferencen er: Pædagogisk Medhjælper Forbund, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund Fyn, Odense Lærerforening, Pædagogisk Grunduddannelse, Social- og Sundhedsskolen i Odense, University College Lillebælt: Pædagoguddannelsen i Odense, Læreruddannelsen i Odense og Efter- og videreuddannelsen.

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere DEMOKRATI OG DIGITALE FOTOS Se fotoserien når børn tager billeder BAKSPEJLET FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD ÅRGANG 2013 13 Et måltid

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration OLLERUPKURSUS 2012 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere