Projekter med fokus på Skiveegnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter med fokus på Skiveegnen"

Transkript

1 Nr. 4 August 2007 Projekter med fokus på Skiveegnen Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev I dette nummer af Nyhedsbrev har vi valgt at sætte fokus på de projekter, som Erhvervs- og Turistcenteret er involveret i. Projekterne spænder vidt, men det overordnede tema er Udvikling af Skiveegnen til et godt sted at bo, drive virksomhed, arbejde, tilbringe sin fritid og sin ferie! Vi har valgt at fokusere på et udpluk af de mange og mangeartede projekter. Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere er (og har været) involveret i betydelig flere projekter end de nævnte. Nogle projekter er endnu kun på idéstadiet f.eks. Strategisk turismemarkedsføring, der går ud på at udvikle en overordnet markedsføringsstrategi og efterfølgende stå for den samlede markedsføring af Skiveegnen i turismeøjemed. Nogle har i en periode ligget stille og afventet projektmidler f.eks. Projekt Lærlinge til Fur, der via en massiv indsats fra øens erhvervsdrivende satser på at skaffe attraktive forhold for lærlinge. Projektet forventes igangsat sammen med flere større projekter på øen, således at det fremstår som en samlet enhed. Andre er så langt, at de er videre i driftsfasen - f.eks. Projekt MusikCollege Skive, hvis første elever starter på Skive Gymnasium og HF i sommeren Atter andre er afviklet og afsluttet f.eks. Grundlæggende Iværksætterkursus, der blev afviklet med eksterne foredragsholdere og det regionale Tour-operatør projekt, hvis mål var at skaffe norske turister til Nordvestjylland via færgetrafikken i Hanstholm. Og naturligvis arbejdes der også (sideløbende) med faste, tilbagevendende projekter som f.eks. centerets egen store turistbrochure, virksomhedsguiden Hvem gør hvad, Herregårdens Dag, forberedelse til de store turist- og uddannelsesmesser m.m. For ikke at tale om de omfattende lokale og internationale virksomhedsrelaterede projekter, der ofte involverer midler fra EU og store nationale og internationale fonde. I de fleste af projekterne står én eller flere af centerets medarbejdere som projektleder med ansvaret for planlægning og udførelse af projektet fra idéudvikling, budget og planlægning over koordinering og praktisk gennemførelse til evaluering og regnskab. For nogle få projekters vedkommende ligger ledelsen af projektet udenfor centeret, mens medarbejderen fungerer som tovholder forstået som den person, der er brobygger mellem projektets ansvarlige og dets samarbejdspartnere. Uanset hvilken rolle Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere har i de enkelte projekter, indebærer det daglig kontakt med mange mennesker offentlige og private, embedsmænd og ildsjæle der alle har det mål at udvikle Skiveegnen. INDHOLD Projekter med fokus på Skiveegnen 1 Bestyrelsen mener 2 Et udpluk af centerets projekter 3-9 Medlemsnyt 10 Nye medlemmer 11 Nye virksomheder 11

2 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Bestyrelsen mener Af Peter Vinther Christensen, Salling Bank Formand for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Projekter med fokus på Skiveegnen Som jeg skrev i det seneste Nyhedsbrev, er jeg stolt over, at Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere midt i en turbulent tid med fusion, flytning og chefskifte har kunnet magte at få en dagligdag til at fungere til UG med kryds og slange eller et 12 tal, som det hedder i den nye karakterskala. Og mere end det! Ud over dagligdagen har der også været overskud til at udvikle og gennemføre de mange store projekter, som vi har valgt at fortælle mere om i dette Nyhedsbrev. Projekterne er dels fra Skive Kommunes store Visionsproces og dels projekter, som medarbejderne som en naturlig del af deres job - er blevet involveret i. Skive Kommunes Visionsproces lægger op til, at Skiveegnen ikke bare skal markedsføres for markedsføringens skyld. Vi skal finde det, vi er gode til og udvikle projekter, der er unikke for Skiveegnen. Gennem de mange projekter, skal vi sammen fortælle historien om Skiveegnen om egnens erhvervsliv, turisme, kulturhistorie. Vi. For det er jo vigtigt at huske, at Erhvervs- og Turistcenteret ikke er alene om at sætte fokus på udviklingen. Kommunen, organisationer, foreninger og private yder i disse år en enorm indsats for at sætte Skiveegnen på landkortet. Eller som det hedder på nudansk: for at brande Skiveegnen. Skiveegnen skal brandes via det gode værtsskab, der er mere end blot service og via de mange projekter og initiativer, der viser, at Skiveegnen ser muligheder frem for begrænsninger tænk bare på Skives 11 Stjerner (rundkørslerne). Egnen skal gøres endnu mere attraktiv for nuværende og kommende beboere for virksomhederne og deres ansatte og for egnens turister, ligesom der skal skabes miljøer, der kan fastholde egnens unge og tiltrække højtuddannede medarbejdere. Som følge af fusionen arbejder Erhvervs- og Turistcenteret bredt med projekter indenfor erhvervsliv, skoler, turisme, fødevarer, landdistrikter m.m., ligesom centeret står stærkt, når det gælder internationalisering og assistance til eksporterende virksomheder. Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi der i organisationen er kort afstand fra beslutninger til udførelse og fordi centerets medarbejdere har mulighed for at arbejde sammen på tværs, hvorved den enkelte medarbejderes kompetencer udnyttes bedst muligt. Bestyrelsen har store ambitioner for Erhvervs- og Turistcenteret og store forventninger til medarbejdernes arbejde. Som bestyrelsesformand er det derfor utrolig dejligt at se, at centeret har udviklet sig til den stærke og serviceorienterede organisation, som vi havde forventet. En organisation, der består af medarbejdere med et højt ambitionsniveau både på egne og centerets vegne. Medarbejdere, der har gå-på-mod og tør stå frem med deres idéer også her i Jantes nabosogn. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter fremover bliver (og forbliver) det netværk, der kan binde erhverv, turisme og kultur sammen til gavn for udviklingen af Skiveegnen. VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg International kommunikation Alle kommercielle sprog, kort leveringstid. Oversættelser og tolkning siden indfødte sprogspecialister. Korrekturlæsning i udlandet. SES Erhvervs-Service Skive Blichersvej 15A - fax tel Nyhedsbrev nr. 4

3 Et udpluk af centerets mange projekter Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK 7800 Skive Udviklingshus for iværksættere Projektets overordnede mål er etableringen af et attraktivt udviklingshus, der kan tiltrække ambitiøse og initiativrige iværksættere. Ud over attraktive rammer for den daglige drift, vil iværksætterne få tilbudt rådgivning og sparring af professionelle samarbejdspartnere, ligesom der forventes et tæt samarbejde iværksætterne imellem. Udviklingshuset skal etableres som en selvstændig enhed med en bestyrelse der skal sikre, at der ansættes kompetent og visionært personale til at stå for den daglige drift. Det er målet, at udviklingshuset skal stå klart i løbet af sommeren Styregruppen har på baggrund af en behovsundersøgelse fra en ekstern konsulent udarbejdet præsentationsmateriale og der arbejdes i løbet af sommeren med at finde frem til potentielle placeringsmuligheder. Endvidere udarbejdes budgetter samt udkast til udviklingshusets organisatoriske opbygning omkring anlæg og drift. Bakkedraget Skive Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Kæde- og produkudvikling Projektets overordnede mål er at udvikle to kæder (en Limfjordskæde og en Kulturhistorisk kæde), der tilsammen skal gøre Skiveegnen til en mere sammenhængende destination for såvel børnefamilier som såkaldte empty nesters (par uden børn). Der skal skabes et samlet overblik over, hvilke attraktioner og aktiviteter, der findes på egnen og hvilke muligheder, der findes for at udvikle nye. Der skal samtidig samarbejdes tættere med nuværende attraktioner, foreninger og grupper for at koordinere møder og idéer. Kæderne skal tage afsæt i, hvad der efterspørges af de enkelte målgrupper og Erhvervs- og Turistcenteret har derfor inviteret én af landets førende turismeforskere, Peter Kvistgaard, til et foredrag og debat om Oplevelsesøkonomi & Branding den 3. september. Satellitafdelinger Projektets mål er oprettelse af satellitafdelinger af relevante korte, mellemlange og lange videregående uddannelser på Skiveegnen. Formålet med projektet er at sikre udviklingen af kvalificeret arbejdskraft gennem etablering af videregående uddannelser i Skive. I perioden august til oktober 2007 gennemføres en undersøgelse hos egnens virksomheder for at få belyst indenfor hvilke områder det vil være relevant at oprette en satellitafdeling. Projektet har 2 parallelle forløb, der skal klarlægge, hvilke videregående uddannelser, der kan være relevante: En satellitafdeling af en uddannelse, der allerede eksisterer i Danmark. Herunder muligheden for at arbejde med en ny type undervisningsform/ struktur indenfor denne uddannelse Opstart af en helt ny type uddannelse, som i øjeblikket ikke findes i Danmark. Nyhedsbrev nr. 4 3

4 Fødevareprojektet Skive - egnen med den gode smag Skiveegnen bugner af lækre fødevarespecialiteter, der alle er kendt for høj kvalitet og en pragtfuld smagsoplevelse. Fødevareprojektet, der arbejder med egnens fødevarer, startede i 2006 og er i dag nok meste kendt for torvemarkederne i Skive. Men ud over disse markeder planlægges også mange andre spændende aktiviteter. I disse aktiviteter indgår bl.a.: Den gode smags weekend De lokale fødevareproducenter slår dørene op for besøgende den 15. og 16. september, hvor der bliver mulighed for rundvisning. Producenterne vil fortælle om deres fødevarer og de besøgende kan smage og købe de fantastiske produkter. Der er også mulighed for overnatning på et af de hyggelige lokale hoteller/kroer og samtidig få en udsøgt middag og dejlig morgenmad tilberedt af Skiveegnens fødevarer. Fødevare festival Der arbejdes med planer om at afholde en spændende og anderledes fødevaremesse i Kulturcenter Limfjord i Skive. Konceptet for messen er under udarbejdelse, men der er planer om at lave en messe, hvor producenter, kokke og evt. lokale kunstnere går sammen i et helt unikt samarbejde omkring egnens fødevarer. Formålet er at skabe et forum for vidensdeling, idéudveksling og netværk, hvis medlemmer i fællesskab kan være med til at profilere Skiveegnen. Nye egnsspecialiteter 2007 Nye egnsspecialiteter 2007 er en national konkurrence arrangeret af Lokaliseringsrådet (der er et selvstændigt råd under Forbrugerrådet, med det formål at styrke båndet mellem lokale producenter af fødevarer og forbrugerne). En arbejdsgruppe bestående af lokale producenter og Pinenhus chefkok har fået til opgave at skabe en egnsspecialitet, som er baseret på lokalt producerede fødevarer af høj kvalitet. Et produkt, som rækker ud over lokalområdet, og som er værd at rejse efter. g p p Brårupvej Skive Tlf MANGLER DU EN driver? Én formidlingskanal for iværksættere Projektets formål er at udbygge og bevare den tradition, der siden 1998 er oparbejdet med én indgang for iværksættere. Efter amtets ophør, tilbyder Erhvervs- og Turistcenteret i eget regi og i samarbejde med lokale revisorer og advokater en rådgivningsordning for personer, der har planer om at starte en heltidsvirksomhed i Skive kommune. Erhvervs- og Turistcenteret er første indgang for ca. 90% af de heltidsvirksomheder, der startes i Skive kommune og der er indgået en kontrakt mellem centeret og Væksthus Midtjylland for at sikre en logisk opgavefordeling mellem centeret og Væksthus Midtjylland, således at såvel iværksættere som etablerede virksomheder oplever et énstrenget erhvervsservicesystem. 4 Nyhedsbrev nr. 4

5 Professionel Erhvervsrådgivning Erhvervsafdeling Frederiksgade Skive Vi styrker egnens erhvervsliv attraktiv finansiering personlig og kompetent rådgivning en stabil og lokal egnssparekasse Thomas Heilskov Erhvervschef Det er jo dine penge Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej Skive Tlf Ledelseskonference I lighed med sidste år, afholder Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i samarbejde med Skive Handelsskole en stor ledelseskonference for ledere i offentlige og private virksomheder, nøglemedarbejdere og konsulenter. Konferencen finder sted på Pinenhus i Glyngøre 10. oktober 2007 kl og årets tema er yderst aktuelt, nemlig Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. For at tilbyde deltagerne netop den inspiration og viden, som den enkelte efterspørger, skal man selv sammensætte sit individuelle program for dagen. Efter en fælles kick off kan deltagerne vælge 3 blandt 5 spændende workshops. Både formiddag og eftermiddag afsluttes med et fælles indlæg. Indlægsholdere ved de fælles indlæg er fremtidsforsker Johan Peter Paludan, Institut for Fremtidsforskning - teaterchef Peter Langdal, Betty Nansen Teateret og kommunikationskonsulent & forfatter Karen-Marie Lillelund. Tiltrækning af akademisk arbejdskraft Projektets overordnede mål er at igangsætte en offensiv indsats for at skaffe mere højtuddannet arbejdskraft til Skiveegnen. Sideløbende skal også behovet for højtuddannet arbejdskraft hos de lokale virksomheder udvides. Projektet har flere grene, der hver især sigter mod at gøre de højtuddannede opmærksomme på Skiveegnen som et attraktivt område i forbindelse med job- og karrierevalg og som et potentielt bosætningsområde. Samtidig skal projektet arbejde hen imod at øge interessen hos egnens virksomheder for at ansætte en akademiker/højtuddannet, ligesom der sideløbende arbejdes med en opkvalificering af virksomhederne, så de er klar til at rumme denne type arbejdskraft. Styregruppen arbejder tæt sammen med et konsulentfirma, der har specialiseret sig i udvikling hos små og mellemstore virksomheder. Næste fase af projektet bliver at markedsføre idéen hos såvel virksomheder som akademikere. Fokusmarked 2007 Rumænien Erhvervs- og Turistcenteret har valgt det nye EU-medlem Rumænien som fokusmarked 2007 og igen i år er ViborgEgnens Erhvervsråd (VER) en aktiv samarbejdspartner under såvel forberedelse som afvikling af møder og forberedelsesrejse som under selve eksportfremstødet. Der er afviklet 2 seminarer om Rumænien, hvor markedsinformation og erhvervsklima samt danske virksomheders erfaringer med etablering i landet var hovedemnerne. For at kunne yde de deltagende virksomheder den bedst mulige rådgivning før, under og efter markedsbesøget, er alle rumænske samarbejdspartnere (såvel ambassaden som private og offentlige virksomheder) besøgt på en forberedelsesrejse i maj måned. Rumænien-året slutter med et 5-dages eksportfremstød i perioden den oktober Nyhedsbrev nr. 4 5

6 Lokale Aktionsgruppe Der er nu etableret en Lokal AktionsGruppe (LAG) i Skive kommune. LAG ens opgave bliver at administrere dele af det danske landdistriktsprogram for Bestyrelsen, der består af repræsentanter for borgere, erhvervsliv, det offentlige og foreninger, skal udarbejde en udviklingsplan og igangsætte projekter, der kan være med til at udvikle landdistrikterne. Skive kommune er udpeget til udkantskommune, hvilket åbner mulighed for, at konkrete projekter kan få del i de i alt 6 milliarder kr., der er sat af i Landdistriktsprogrammet i perioden til at skabe liv i landdistrikterne. Til projekter i Skive kommune er der i 2007 afsat 2,4 millioner via Direktoratet for FødevareErhverv. Skolebyen Skive I kommissoriet for projektet Skolebyen Skive var listet følgende opgaver: Styrkelse af Uddannelsesrådet i Skive (URiS) Arbejdet med styrkelse af Uddannelsesrådet i Skive er igangsat. Rådet forventes etableret ultimo august med borgmesteren for bordenden. Udvikling af studiemiljø Primært udvikling af det sociale miljø omkring uddannelserne samt udvikling af de fysiske faciliteter. Der har været afholdt en spændende og anderledes workshop med Kaospiloterne. De 30 deltagere (primært unge) blev ført ud i drømmenes og ideernes forunderlige verden. Resultatet fra workshoppen er en bruttoliste med et væld af gode og spændende ideer til det videre arbejde med udvikling af studiemiljøet. Bruttolisten er videregivet til Uddannelsesrådet i Skive og skolelederne - og projektet anses derfor som overgået til driften. Det blå Limfjordsland Vandreruter på Skiveegnen Som et delprojekt under det store EU-projekt Det blå Limfjordsland er folderen Naturoplevelser og vandreture blevet opdateret. Folderen er lavet i samarbejde med Skive Kommune og de gamle Salling-kommuners landdistriktskonsulent. Ud over at vise vandreruterne, giver det meget detaljerede kort også et godt overblik over den nye Skive kommunes landsbyer, seværdigheder og naturoplevelser. Hver enkelt vandrerute er tydeligt markeret og det fremgår af folderen, hvor ruten starter, hvor lang turen er og hvad man kan opleve undervejs....og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.: Nyhedsbrev nr. 4

7 DEF Globaliseringsnetværk På baggrund af succesen med det lokale globaliseringsnetværk under Kompetence Net Skive, er der etableret et kompetence- og vidennetværk under DEF (Dansk Erhvervs Fremme en landsdækkende, politisk uafhængig, interesseorganisation for erhvervsfremmeaktører). Netværket skal fungere som et fagligt værktøj for deltagerne, der via netværket kan trække på hinandens viden og kompetencer på tværs af Danmark. Der er etableret en styregruppe, der skal fungere som koordinator og primus motor i kommende fælles tiltag. Hold hovedet koldt med Ivan Høeg Consult Professionel rådgivning og sparring: Salg og eksport Markedsføring Bestyrelsesarbejde Tilknyttet Danmarks Eksportråd som Eksportforberedelseskonsulent. Eksportforberedelsen finansieres af Danmarks Eksportråd og er gratis for virksomheder med færre end 50 ansatte og under 50 millioner kroner i omsætning. IVAN HØEG CONSULT. Storhøjvej 24. DK-8831 Løgstrup Tlf Fax Vi giver dig den aktuelle salgspris på din bolig. Eva Kristensen Tlf.: Resenvej 60, 7800 Skive Kursus, møder, reception, firma- og familiefester, jubilæums- og middelalderfester. Borgen 6 Spøttrup Tlf Fax Netværk eksternt Formål: At fastholde og forbedre kontakten til eksterne turismeorganisationer og samarbejdspartnere samt danne nye netværk. Der eksisterer allerede eksterne netværk som f.eks. Midtjysk Turisme og Netværk Limfjorden. Derudover vil det være oplagt at starte et turismenetværk i regi af Kompetence Net Skive (KNS). Skiveegnen som hestecentrum for børn og voksne At gøre en egn til et centrum for hesteinteresserede er en langsigtet proces, som dels kræver mange økonomiske midler og dels fokus på flere enkeltdele. Styregruppen har derfor inddelt projektet i tre hovedoverskrifter, hvor der også arbejdes med finansieringsmodeller og tilskudsmuligheder: Stisystemer og rideruter Målet er at kæde de allerede eksisterende (og fremtidige) rideruter og stisystemer sammen, så ridende, cyklister og vandrende kan bevæge sig rundt i landskabet langs afmærkede ruter på det rette underlag og overnatte i bl.a. shelters. Events Gruppen planlægger bl.a. en Hestenes Dag den første lørdag i august hvert år første gang i Dagen vil byde på en lang række konkurrencer, opvisninger og uddelingen af hæderspriser inden for både de større grene af hestesporten og de mere specielle grene. Målrettet indsats i forhold til hesteejendomme og bosætning For at tiltrække hesteinteresserede til at bosætte sig på Skiveegnen, er det vigtigt at sætte ind i forhold til de mange ejendomme, hvor der er plads til heste både som hobby og erhverv. Styregruppen arbejder såvel med eksisterende ejendomme som med udvikling af idéer til alternative boligformer tilpasset heste og mennesker. Nyhedsbrev nr. 4 7

8 Landboturisme Køer, kultur og kulinariske oplevelser på Rådhustorvet Projektet om Landboturisme er igangsat i samarbejde med Salling Landboforening, Åben Landbrug og Skive kommune. Formålet er at tiltrække opmærksomhed om den eksisterende landbokultur og landbruget i Danmark af i dag. I den forbindelse vil der fredag den 31. august lige midt i Skive Festuge blive afholdt et arrangement på Rådhustorvet i Skive. Arrangementet er rettet mod såvel børn som voksne, og sigter på at øge interesssen for landbruget, dets roller og funktionsmåder. Arrangementet indeholder flere delelementer med fokus på processen fra grønt græs til hvid mælk. For børnene vil der være klappedyr og de kan prøve at malke en ko. De voksne kan møde de tre landmandsfamilier, der deltager i pilotfasen og gerne åbner deres kvægbrug for gæster eller få mere at vide ved en udstilling, hvor Salling Landboforenings seniorklub fortæller om processen. Stjernekokken Claus Meyer vil fortælle om de gode danske fødevarer og uddele smagsprøver. LEAN-projekt (kompetenceudvikling og effektivisering i produktionsvirksomheder) Projektets formål var at udvikle virksomhedens arbejdsstyrke til at kunne medvirke til en effektivisering af arbejdspladsen. Der blev sat særlig fokus på effektivisering af produktionen. Rambøll Management gennemførte projektet (der er støttet af EU s Socialfond) i perioden marts-maj Projektet var opdelt i to afsnit: 1. Vækstgruppeforløb med i alt 16 ledere, der mødtes til 6 heldagsmøder enten hos en af de deltagende virksomheder eller i eksterne kursuslokaler. 2. Uddannelsesforløb over 4 dage internt i de 7 deltagende virksomheder med i alt 92 deltagere. Efter projektets afslutning er det op til de enkelte virksomheder at følge op i forhold til Lean-projektets praktiske igangsætning hos de enkelte deltagere. Virksomhedslederne har efterfølgende valgt at fortsætte samarbejdet i et netværk under Kompetence Net Skive. Kompetence Net Skive (KNS) Et af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters indsatsområder er at skabe rammerne for, at egnens virksomheder kan netværke. KNS er et lokalt inspirationsforum, hvis formål er at styrke dialogen og fremme relationerne og sammenholdet mellem Skiveegnens virksomheder og aktører. Via KNS tilbydes virksomhederne at deltage i kompetencenetværk eller i strategiske lukkede netværk, der mødes 4 gange årligt samt i 2 årlige inspirationsarrangementer. For mange ledere er det at skabe relationer og dele viden blevet en uundværlig del af deres hverdag, hvor de bruger netværkene aktivt både på det faglige og personlige plan. Erhvervs- og Turistcenteret håber via netværkene at kunne være med til at inspirere og udvikle egnens virksomheder ved at skabe muligheden for erfaringsudveksling og videndeling i stærke netværk. FUNCH & NIELSEN Advokatfirma Frederiksgade 3A Skive Tlf Nygade Nykøbing M Tlf Toldbodgade Thisted Tlf Nyhedsbrev nr. 4

9 Det lokale alternativ! Marius Jensensvej Skive Tlf Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Charlotte Harpøth gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, 7800 Skive Nørregade Roslev Telefon Telefax Sport & Education Danmark (SED) er en forening med formålet at sikre koblingen mellem skolen og idrætsudøvelsen. Sport & Education Danmark er startet i et unikt samarbejde mellem lokale ildsjæle og topfolk inden for den danske idrætsverden med stor erfaring indenfor både elite og breddeidrætten. Med Sport & Education Danmark vil der blive skabt et ungdomsmiljø for målrettede unge, der vil noget med deres sport og som samtidig har til hensigt at gennemføre en uddannelse. Der skabes et ungdomsmiljø, der tager hensyn til den enkelte idrætsudøveres behov for tryghed, sunde og gode madvaner, rigtig og god træning samt forebyggelse af skader. Sport & Education Danmark starter ved skoleårets begyndelse 2007 med sportsgrenene landevejscykling, BMX, taekwondo, boksning og judo. Skolegang/uddannelse vil kunne foregå på Dalsgasskolen, Skive Tekniske Skole, Skive Handelsskole, Skive Gymnasium & HF, Social- og Sundhedsskolen eller VUC Skive. Netværk internt Formål: At holde og drive netværk mellem Skiveegnens turismeaktører og øvrige relevante aktører (kommune, erhvervsliv, handelsliv og kulturområdet) med henblik på øget videndeling. Et sådant netværk er etableret, idet repræsentanter fra Skive City, Erhvervs- og Turistcenteret og Skive Kommune (v/direktøren for Kultur & Borgerservice) gennem nogle år jævnligt har mødtes til gensidig information. Skive Lufthavn To private investorer har taget initiativ til at reaktivere Skive Lufthavn. I første omgang med et privat firmafly, der med sine to piloter flyver til de nære eksportmarkeder i Østeuropa, Polen, de baltiske lande, Rusland m.m. Via private firmafly kan man hurtigt nå nærmarkederne i Østeuropa. Flyvetiden til Polen er ca. 1 time, Rusland 3-4 timer og Ukraine 2½ time. Ud over rejsetiden spares ligeledes tid ved told, mellemlandinger og ventetid ved ruteflyvning. Den nye, erhvervsmæssige udnyttelse af Skive Lufthavn forventes at blive et erhvervsaktiv, der på sigt vil kunne øge attraktiviteten overfor højt kvalificeret arbejdskraft og dermed også vil kunne tiltrække nye virksomheder. Afdelinger i Silkeborg, Brædstrup, Skive, Herning Nyhedsbrev nr. 4 9

10 Medlemsnyt Hydra-Comp A/S Bjørnevej 30 Skive tlf Konstruktion, nyfremstilling og reparation af hydraulik cylindre Hydra-Comp har ændret status til et A/S Fur Bryghus ApS Knudevej 3 Fur tlf Bryghus og restaurant Restauranten udvider med 25 ekstra pladser Tømrerfirmaet Niels Hansen ApS H.C. Ørstedsvej 16A Skive tlf Alt tømrer og snedkerarbejde. Totalentreprise Oprettelse af et Dan Hostel Vandrerhjem med 20 værelser, Skyttevej 15, Skive Lyngdorf Audio A/S Væselvej 114 Skive tlf Udvikler og sælger højteknologiske højttalere og komponenter til audiovisuelle medier Lyngdorf har købt det tidl. ANCO s adm.bygning + 2 haller, det skal ombygges til produktion DEIF Frisenborgvej 33 Skive tlf Styrings- og instrumenteringsløsninger til kraftproduktion, marine og offshore Virksomheden har rundet medarbejder nr. 300 heraf de ca. 270 i Skive A-Consult A/S Fabriksvej 8 V. Lyby tlf Miljøsikre betontanke til landbruget og industrien Flytter udviklings- og konstruktionsafdelingen til Aalborg for at komme tættere på universitetsmiljøet Præsenterer: LØR. D. 6. OKT. 07 KL THRILLER - LIVE Koncertsalen Mere end 30 kunstnere fra Londons West End hylder poppens konge Michael Jackson i dette spetakulære show når de på scenen synger og danser sig igennem hans liv fra Jackson 5 til han stod på toppen af poppens tinde. Et show i verdensklasse. BILLETSALG I Kulturcenter Limfjord på hverdage mellem kl og (fre. 9-16) På billettelefon BILLETPRIS incl. gebyr Skyttevej Postbox Skive Tlf Fax Skive Handelsskole Arvikavej Skive tlf Handelsskole, edb-uddannelse, kurser og efteruddannelse Ny direktør: Niels Yde Pinenhus Pinen 3 Glyngøre tlf Kursus, feriecenter, hotel og restauration Ny direktør: Christian Lindberg Olsen Sallingsund Byg A/S Hedelund 16 Glyngøre tlf Store og små bygge- og reparationsopgaver i totalentreprise Flyttet til Hedelund Estate mæglerne Sallingsundvej 18 Roslev tlf Bjørn Jensen har overtaget ejendomsmæglerforretningen efter Per Mouritsen 10 Nyhedsbrev nr. 4

11 Nyt navn Samme telefonnummer og adresse Søndergade Nye medlemmer Sailor Life A/S Lyngtoften 61 Skive tlf Sejlads med gamle træskibe: virksomheder, turister, arrangementer, weekendture Spændende Mad v/ragnhild Mosgaard Vindevej 34 Skive tlf Diner transportable med spændende og utraditionel festmad Estatemægler Helle Johansson Ballingvej 49 Hem tlf Ejendomsmægler Steen K. Pedersen A/S Søndergade 17 - Skive Tlf El-, tele- og edb-installationer. Hvidevarer, varmepumper og belysning. 2 forretninger i Skive samt kontor/værksted i Lem Nye virksomheder Salling Montage v/allan Søvsø Mortensen Nørregade 5 Roslev tlf Montage og maskinarbejde Dahl, Rask & Partnere Statsautoriseret revisionsaktieselskab Stoholm Revisionskontor Vestergade Stoholm Telefon Fax Kontorhuset Jebjerg Østergades Butikstorv Roslev Telefon Fax Skive afdeling Søndergade 11, 1. sal 7800 Skive Telefon Fax Klinik for Fodterapi Vestergade 1B Skive tlf Statsaut. fodterapeut Tove Nautrup har lejet sig ind hos fodterapeut Susanne Pilgaard Jysk Skrot Skæring v/mogens Schmidt Hedetoften 51 Skive tlf Skæring/nedbrydning af skrot Solution Audio International ApS Poppelvej Glyngøre tlf Michael Nielsen har fået agentur på en række markeder for Lyngdorf Audio A/S Uddannelsescenter Hilltop Arvikavej Skive tlf Skole og kollegium for unge med aspergers og autisme FTZ Autodele og Værktøj A/S Marius Jensensvej 4 Skive tlf Reservedele til bilbranchen ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade Skive ND REVISION Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade Skive. tlf Nyhedsbrev nr. 4 11

12 Kontakt os... Svend Erik Jørgensen Direktør Jens E. Christensen Souschef, erhvervskonsulent Mona Kayser Bureauleder Morten Østergaard Seniorkonsulent Hanne Greisen Udviklingskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Eksportkonsulent Ditte Staun Munch Ledet Erhvervskonsulent Solvej Norup Bureaumedarbejder Birthe Vestergaard Bureaumedarbejder Inger Lise Dahl Bureaumedarbejder Elin Alsbjerg Bogholder Mette Yde Andersen Sekretær Lisbeth Hedegaard Sekretær Igen i år har Turistbureauets pirat- og solnedgangsture med skonnerten Lovise Moland været en stor succes, der har tiltrukket såvel turister som lokale. Arco Grafisk A/S Vi hjælper dig med at finde de bedste løsninger i vort ferieland! Turistbureauet Tlf Fax Østerbro Skive Tel Fax

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Skiveegnen kan fordi vi vil

Skiveegnen kan fordi vi vil Nr. 2 April 2007 Skiveegnen kan fordi vi vil Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har hermed fornøjelsen at præsentere og byde velkommen til organisationens nye direktør, Svend Erik Jørgensen, der er

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER DEN GODE EJENDOMSHANDEL STARTER MED, AT DE RIGTIGE MENNESKER MØDES OG LIDT TIL Hos Nybolig Erhverv Odense tager vi rollen som mægler alvorligt. For det

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Skive stod sammen - og fik maskiningeniøruddannelsen

Skive stod sammen - og fik maskiningeniøruddannelsen Nr. 5 Oktober 2008 Skive stod sammen - og fik maskiningeniøruddannelsen For få uger siden fik Skive grønt lys til at tage et kæmpemæssigt og perspektivrigt spring fremad på uddannelsesområdet, idet Undervisningsministeriet

Læs mere

Tak..for besøg, gaver og bidrag til indgangspartiet i forbindelse med receptionen den 22. maj!

Tak..for besøg, gaver og bidrag til indgangspartiet i forbindelse med receptionen den 22. maj! Nr. 3 Juli 2007 Tak..for besøg, gaver og bidrag til indgangspartiet i forbindelse med receptionen den 22. maj! Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev Turistbureau INDHOLD Mødelokaler SETUP Skive City Reception

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Program for minikonferencen:... 3. Indlæg Jørgen Korning... 3. Indlæg Henrik Villadsen... 4. Opsamling gruppearbejdet... 5. Bilag:...

Program for minikonferencen:... 3. Indlæg Jørgen Korning... 3. Indlæg Henrik Villadsen... 4. Opsamling gruppearbejdet... 5. Bilag:... Rapport fra minikonference Udvikling I Landdistrikterne 21. januar 2010 kl. 10:00 til 15:00 på Pinenhus Pinen 3, Glyngøre 7870 Roslev. Tlf: 9773 1899 Sag nr. P-0014/87405535/nje Landbo Limfjord Resenvej

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud 1. marts 2009 1. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-21-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af projekt "Kend din Region" Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Godkendelse af projekt Kend din Region Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. 23 Region Midtjylland Godkendelse af projekt "Kend din Region" Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 23 Punkt 6.b. til møde i Underudvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor.

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor. Rådhuset Dato: 25. maj 2009 J.nr.: 1/4 01.02.03-P15-6-07 Kære virksomhed i Struer kommune, Efter en lang periode med gode tider for vores erhvervsliv, står vi nu som resten af verdenssamfundet midt i en

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt S O C I A L E N E T V Æ R K» F R A H Å N D V Æ R K T I L I N D U S T R I «I V Æ R K S Æ T T E R H U S Business Innovation GLYNGØRE

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere