KREDSBLADET. tirsdag den 15. marts kl i kantinen på Borupgårdskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREDSBLADET. tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i kantinen på Borupgårdskolen"

Transkript

1 KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER Helsingør Lærerforening kreds 35 Generalforsamling 2011 tirsdag den 15. marts kl i kantinen på Borupgårdskolen Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår 7. Eventuelt. Endelig dagsorden og regnskab bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro smørrebrød. Nyd Kurt Christiansens sidste underfundige og intelligente forsideillustration til et generalforsamlingsnummer Nr.2a. Mar årg.

2 Skriftlig beretning 2011 Vera Sandby Hansen: Det er vores opfattelse, at havde man ventet med at sætte afskedigelsesrunden i gang, kunne den måske helt være undgået Beskæftigelsessituationen Afskedigelser, ufrivillige fratrædelser, stillingsreguleringer, stillingsreduktioner. Der er mange måder at omtale en fyring på, men hvis man modtager sindet-skrivelsen, brevet med beskeden om den påtænkte afsked, er det snart ligegyldigt, hvad der står i brevet. Det er tanken: Hvorfor nu lige mig?, der melder sig. Der graves måske i tidligere hændelser, der kan forklare fyringen. Véd kollegerne det, véd eleverne det, hvordan med økonomien? Får jeg nogensinde arbejde igen? Listen med bekymringer er lang. Det, vi som forening kan hjælpe med, er at holde styr på regelsættet og ellers hjælpe med samtaler, så langt vor viden rækker. Der har også været mulighed for psykologhjælp gennem skolen, men HLF har også måttet henvise til DLF s psykologiske rådgivning i forbindelse med afskedssager. I skoleåret 09/10 kom de første tegn hen over efteråret på, at der var fare for, at der skulle nedlægges lærerstillinger. Med jævnlig kontakt til forvaltningen fulgte vi situationen. Skolernes økonomi har i flere år været presset, og fal- dende elevtal og klassesammenlægninger ville betyde færre stillinger. Dog vidste vi, at der også blev lagt ekstra midler ud til kompetenceudvikling, hvilket ville øge behovet for lærere. Alt i alt endte det med, at 22 navngivne lærere var på listen til forflyttelsesmødet i marts sidste år. Det var på forhånd meldt ud til tillidsrepræsentanterne, at de skulle henvise de berørte kollegaer til kredskontoret. Her holdt vi møder med dem, der ønskede det. Der blev også holdt en del telefonsamtaler. Karen Andersen fra sekretariatet i DLF blev vores sagsbehandler i afskedigelsessagerne, og hver eneste sag blev drøftet med personaleafdelingen med henblik på at opnå den bedst mulige situation for de påtænkt afskedigede. HLF og vore medlemmer var bestemt godt hjulpet af Karen. Enkelte, der ikke var medlemmer, henvendte sig og spurgte efter assistance. Det er sådan, at hvis man fra starten har fravalgt lærerforeningen, skal vi naturligvis ikke rådgive i deres anliggender. DLF har ved alle afskedigelsessager mulighed for at udtale sig til en påtænkt afsked. Denne mulighed bruger hovedforeningen ikke, når der er tale om læreransatte, der ikke er medlemmer. Jobbanken Som ved tidligere fyringsrunder oprettede forvaltning og personaleafdelingen jobbanken, hvor man har tilbud fra kommunen om at være tilknyttet i opsigelsesperioden. De lærere, der står på Beskæftigelsen er truet, for skolernes økonomi har i flere år været presset, og faldende elevtal og klassesammenlægninger vil betyde færre stillinger (Modelfoto) Byrådet har nu endeligt besluttet at lukke Nygård Skole, når skoleåret er slut listen, skal tilbydes arbejde, ifald der bliver ledige stillinger. En ordning, der bør være respekt om fra alle parter. Selvom man som lærer kan synes, det er forfærdeligt at stå på listen - som at være til overs eller stemplet, er det altså et forsøg på at sikre førsteretten til et arbejde. At stå på listen hindrer jo ikke en i selv at søge arbejde andet sted. Fordelen ved at have jobbanken er selvfølgelig, at chancen for at bevare sit arbejde er større. Havner man ikke på ønskeskolen, er der i det mindste sikret en indkomst, indtil man selv kan søge videre. Det er positivt at kunne fortælle, at mig bekendt er alle, der var arbejdsdygtige fra sidste runde, i beskæftigelse i dag. - ikke nødvendigvis i Helsingør Kommune, men nogle valgte også at søge frivilligt væk efter at have følt sig dårligt og uretfærdigt behandlet. Helsingør Lærerforening er selvfølgelig tilfredse med, at man opretter jobbanken, og kan kun glæde sig over, at der var job til alle. Alligevel er det vores opfattelse, at havde man afventet med at sætte afskedigelsesrunden i gang, kunne den måske helt være undgået. Der blev kort efter sommerferien ansat nye lærere. Den 16. marts er der forflyttelsesmøde i år. Herefter vil der være en nogenlunde oversigt over, hvordan situationen tegner sig i år. Kommunens horrible økonomi sætter også sine spor på antallet af lærerstillinger. I skrivende stund har jeg ikke set tal på, hvordan billedet tegner sig i år, og jeg er desværre bange for, at der også vil komme en fyringsrunde i år. En enkelt skole har allerede mundtligt varslet tvungen forflyttelse/afsked. Skolestruktur Først Apperup, Snekkersten og til august Nygård. Skolestrukturdebatten har kørt i længere tid også i vores kommune. Desværre er det af den seneste debat flere gange været nævnt, at små skoler ikke kan leve op til et ordentligt fagligt niveau. Det er ikke en rimelig betragtning, for selvfølgelig kan små skoler yde den samme kvalitative service som større skoler. Det er alene et spørgsmål om økonomi, altså om flertallet i Byrådet prioriterer at drive disse skoler. Det er ikke nyt, at pædagogikken rettes til efter kortsigtede økonomiske muligheder. Den skolestrukturdebat, som Rejseholdets rapport har afstedkommet, fokuserer meget på de økonomiske gevinster, man tror, der er at finde. Vi skal have stor faglighed for færrest mulige midler. Det synspunkt kan man vel sagtens billige, men spørgsmålet er, hvilken kvalitet man vil have? Lærerne leverer konstant den bedste faglighed for de midler, der er til rådighed. Det er klart, at det er dyrt at have mange klasser med et lavt elevtal, såvel som vi ved, det er dyrt for en ellers tresporet skole for en enkelt årgang at skulle køre et fjerde spor. Men kan disse udsving helt undgås ved sammenlægninger? Vi ved at børnetallet stiger og falder, og spørgsmålet er, hvor meget disse udsving skal være afgørende for, hvornår en skolestruktur skal ændres. Vi ved, at det er afgørende, at der er en kompetent pædagogisk ledelse på en skole. Sammenlægger man skoler i håbet om at spare ledelsestimer, kan det koste i andre sammenhænge. Som lærerforening skal vi naturligvis deltage i den kommende strukturdebat. Det er mit ønske, at lærernes erfaringer og ekspertise vil blive inddraget med stor respekt og i vidt omfang ved de kommende beslutninger. Arbejdstid Fordele og ulemper hvordan har vi oplevet arbejdstidsaftalen af 08? Det overvejende svar er positivt, idet lærerne lærer at bruge det professionelle råderum, hvilket passer til vores opfattelse af den daglige opgaveløsning. Kredsstyrelsen må efter kun to indbragte fortolkningssager vurdere, at det har været nogle forholdsvis fredelige år på skolerne i forhold til tolkning af arbejdstidsaftale. Nogle af ulemperne, vi hører om, er, at det kan være svært at tilpasse tiden til opgaverne. Lærere har generelt en stor Vera: Ved deadline for denne beretning er status, at parterne har meldt ud, at det bliver en 05-aftale, vi skal arbejde efter. Arbejdstidsaftale og forhandling vil blive uddybet i den mundtlige beretning. ihærdighed i at udføre opgaverne så godt som muligt, og det kan være et pres, når vi i vores arbejde også er vores egen stopklods. Der kan være opgaver, der strækker ud over det almindelige, eller der er en ny opgave, som man synes der burde kompenseres med tid, er det nok lidt for nemt for lederen at give standardsvaret: Det ligger i faktoren. Omvendt har jeg også hørt en skoleleder beklage sig over, at nogle lærere stadig spekulerer for meget i tid. Alt i alt er det en proces for begge parter at lære at leve med denne form for aftale, en proces, der stadig er under udvikling. Imidlertid er vi i forhandlingerne om en videreførelse af aftalen blevet mødt med den holdning fra vores centerchef, at aftalen ikke har været resurseneutral. Der var fejl ved indtastningen af tallene fra 05, og det er korrekt, vi forhandlede os frem til faktoren. Det er dog HLF s vurdering, at havde 05-aftalen været udmøntet korrekt, ville aftalen være resurseneutral. Vi har i de foreløbige forhandlinger ikke kunnet få forelagt tal, der har kunnet bekræfte modpartens påstand. Tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen er enige om, at hvis man trækker forældresamarbejdet og møder med andre ud af faktoren, ville det give en mere rimelig arbejdsfordeling. Det er nemlig ikke lykkedes at fordele skole-hjemsamarbejdet ligeligt mellem kollegerne, og stadigvæk er det klasselæreren, der har langt de fleste ekstra møder med forældre, psykologer og andre samarbejdsparter. Børnehaveklasselederne har flere gange fremført, at ikke alle opgaver var noteret på de tidligere arbejdsoversigter, og derfor har deres faktor været for lav. Vi er naturligvis stadig opmærksomme på den vinkel. Vi har aftalt med forvaltningen, at kan vi ikke blive enige, går vi tilbage til den kommunale aftale fra året 08/09 efter 05-aftalen. Ved deadline for denne beretning er status, at parterne har meldt ud, at det bliver en 05-aftale, vi skal arbejde efter. Arbejdstidsaftale og forhandling vil blive uddybet i den mundtlige beretning. OK-Aftaler 1. april 2010 Pr. 1. april skulle de sidste aftaler fra OK-08 være aftalt. Der skulle aftales et lønforløb, kvalifikationsløn for lærere uden grunduddannelse, udmøntning af 1,25 % lokalløn og et tillæg, hvis man arbejder på to matrikler. Sidstnævnte tillæg er i skrivende stund ikke aftalt, da man fra forvaltningen ikke mener, tillægget omfatter de tre lærere fra Borupgårdskolen, der både har undervisning på Snekkersten- og Borupgårdafdelingen. Lykkes det ikke at få en aftale med tilbagevirkende kraft, er det vores hensigt at løfte aftalen til næste forhandlingsniveau. Umiddelbart gik det let og smertefrit at få lavet en aftale, både hvad angår de 1,25% lokalløn og aftalen om kvalifikationsløn for lærere uden grunduddannelsen - i hvert fald i første omgang. Underskrifterne var sat den 19. januar. De 1,25% fik vi aftalt, så alle lærere skulle have et tillæg på 3900kr ( 00kr) pr. 1. april Det er dog nu forvaltningens opfattelse, at det kun er lærere ansat på denne dato, der skal have tillægget, og efterfølgende er det op til skolelederen, om de nyansatte skal have tillægget. HLF mener, vi indgik en forhåndsaftale, og at alle lærere derfor skal have tillægget, også de nyansatte. Vi indgik en aftale med forvaltningen, en nem og håndterbar aftale for alle. Nu skal pengene så igen aftales i forbindelse med lokallønsforhandlingerne. Forvaltningen valgte at opsige aftalen med udløb 31. marts 2011, dog således at de lærere, der var ansat , bevarer tillægget som et K-tillæg. Det er vores opfattelse, at de lærere, der er ansat mellem og til opsigelsesdagen, også skal have tillægget. Foreløbig venter vi på, at uenighedsreferatet bliver udformet, så vi kan køre sagen videre i tvistløsningssystemet. 2 3

3 Aftalen om kvalifikationslønnen til lærerne uden grunduddannelse gav også en del polemik, idet man fra personaleafdelingen havde den opfattelse, at den rent teknisk ikke kunne indarbejdes i lønsystemet. Vi vidste, at andre kredse har lignende aftaler, hvor det godt kan lade sig gøre. Det handler om, hvordan man tilskriver ekstra anciennitet. Vi har nemlig aftalt, at som tilskyndelse til færdiggørelse af læreruddannelse kan der tilskrives op til 4 års anciennitet. Der synes nu at være fundet en løsning, så lønindstillingerne for de pågældende lærere får indskrevet deres særlige lønforløb fra starten. Vi ville ikke lave en ny aftale, men indvilligede selvfølgelig i at få lavet en uddybende forklaring til bilag. Dette bilag er i skrivende stund ikke færdiggjort. Med respekt for hver vore opgaver har vi i dagligdagen en god kontakt til vore lønbehandlere og personaleafdelingen. Vi prøver selvfølgelig at gøre tingene så tilgængeligt og præcist som muligt. Vi har også aftalt med forvaltningen, at vi til næste forhandling vil forsøge at få en jurist med, så vi får skrevet en tekst, der ikke lægger op til nye tolkninger. Det kunne nok spare mange mandetimer for begge parter. Kompetenceudvikling Helsingør Lærerforening skal gerne byde initiativer til efteruddannelse velkommen, og det skal være relevant efteruddannelse. De kommunale kursusmidler er få, og derfor skal de bruges med omhu. Det er relevant at vurdere, hvornår der er behov for fælles kurser, og hvornår udbyttet ville blive større ved, at der også er muligheder for at vælge efter lærernes individuelle behov. Som vi hører det på kredskontoret, er ikke alle fælleskurserne lige relevante. Er det korrekt vil en evaluering forhåbentlig være med til at tilrette fremtidige kurser til det konkrete efteruddannelsesbehov. 3-partsmidlerne Kompetenceudvikling Der er endnu en mulighed for at søge om midler til kompetenceudvikling fra de sidste 3-partsmidler. Søgningen har efter min vurdering været begrænset. Om det har været manglende information, eller fordi skolerne selv skal betale for vikarer, skal jeg ikke kunne sige. Sidste frist er den 2. maj. Ansøgningsskemaerne, hvor kriterier med videre er beskrevet, fås på skolen. Der er ca kr. tilbage i FTF s pulje til fordeling til sidste runde. Seniorordninger Formålet med puljemidlerne er, at den enkelte kan få lettet hverdagen, og således forlænge sit arbejdsliv. I starten så vi ansøgninger, der lignede de tidligere kommunale ordninger med ønske om nedsat tid og fuld pensionskompensation. Kompetenceudvikling Seniorordninger Disse ansøgninger lå ikke inden for rammer af brugen for trepartsmidlerne, idet trepartsmidlerne skulle være rettet mod specifikke personlige behov. Det er min vurdering, at vi har kunnet hjælpe enkelte kolleger til en lettere hverdag for en periode, men alt i alt synes idéen om 3-partsmidlerne for uholdbar. Det er en midlertidig hjælp, og ved sygdom holder midlerne ikke i længden. Vi har også set ansøgninger, hvor der var ansøgninger om konkrete hjælpemidler, som arbejdsgiver egentlig selv burde have skaffet. Der er også imødekommet ansøgninger om frihed, hvor yngre medarbejdere kunne have haft samme behov f.eks. ved sygdom i familien. Nu har vi midlerne året 2011 ud, og så skal de selvfølgelig bruges til formålet. Sidste frist for ansøgninger om disse midler er også 2. maj. Aldersgrænsen for ansøgninger til seniormidlerne er 57. Der er ca FTF-midler tilbage til fordeling til sidste runde. HLF, DSR, BUPL og Forhandlingskartellet udgør FTF s forhandlingsudvalg i disse sammenhænge. Samarbejdet med forældrene De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer holdt fælles dag den 29. januar, og kredsstyrelsen var sammen med Børne og Ungeudvalget inviteret til at drøfte de indsatsområder, forældre ønsker at prioritere. HLF finder det positivt, at der er mulighed for denne dialog. Som der blev sagt på mødet flere gange, har vi fælles interesse i at skabe en god skole. Vi har på flere felter forskelligt udgangspunkt, men med respekt for hver vore afsæt og kompetenceområder, vil en konstruktiv dialog forhåbentlig gavne forholdene på skolerne. Børne-og Ungeudvalget Udvalget har efter budgetvedtagelsens besparelse på 3 mio. kroner på specialområdet igangsat en større udredningsproces for området. HLF er inviteret med i styregruppen og forsøger der udover at følge arbejdet i den arbejdsgruppe, der skal arbejde med mulighederne for inklusion. Der er mange forskellige ordninger og tilbud på området, hvilket der sikkert også er brug for, men netop det gør, at det er relevant at se, hvordan samarbejdet blandt de professionelle kan struktureres mest hensigtsmæssigt. Børne- og Ungeudvalget deltog som tidligere nævnt også i mødet med for ældrene. Det var her formanden, Gitte Kondrup, gav tilsagn om, at alle interessenter blev involveret i den kommende skolestrukturdebat, og det er med tilfredshed vi kan konstatere, at HLF er inviteret til at sidde i referencegruppen. Det er mit indtryk, at de fleste medlemmer af det nye udvalg er interesseret i en reel dialog, men det i sig selv giver ikke området flere penge. Derfor er det så ekstra vigtigt, at midlerne bruges med største omhu. At udvalget nu sætter strukturdebatten i gang må også ses i lyset af ønsket om en økonomisk gevinst, og desværre tilpasses de pædagogiske argumenter ofte den økonomiske situation. Lad os være opmærksomme på det i den kommende strukturdebat. Projekt Læringsmiljø - de 120 mio. Det var en stor og progressiv beslutning, da det tidligere udvalg igangsatte projektet Læringsmiljøet. Halvdelen betalt af staten og halvdelen af kommunen. Og hvordan ser realiteterne så ud på nuværende tidspunkt? På IT- området blev der sat nogle forventninger i gang, som ikke er blevet efterlevet. Det kostede langt mere end beregnet at få etableret netværket, og de lovede notebooks til eleverne ser nu ikke ud til at blive en del af hverdagen. Brugen af de elektroniske tavler er i gang. Det har ikke været helt let alle steder, men med tålmodighed løses begynderproblemerne formentlig. Set i bakspejlet kunne en større inddragelse af lærernes kompetencer og erfaringer ved den konkrete etablering af smartboards på skolerne have gjort overgangen lettere i forhold til undervisningen. Efterhånden som tavlerne fungerer, og lærerne bliver mere fortrolige med brugen, bliver de lovede fagdidaktiske kurser også mere efterspurgte, så tavlerne kan udnyttes optimalt i undervisningen. Man må dog nok altid kunne forvente, at det elektroniske udstyr kan gå ned, og på den måde forstyrre den planlagte undervisning. Alt i alt er det absolut stadig min vurdering, at projektet vil tilføre skolerne nogle absolut tiltrængte forbedringer også af de fysiske rammer, om end det heller ikke der går helt som forventet. Skolelederforeningen Det er ikke så meget, vi får talt med skolelederforeningen om. Egentlig havde vi en aftale om at mødes et par gange om året, men indtil videre har vi kun nået at ringe sammen, og ad den vej fået ordnet de anliggender, vi hver især har haft behov for at drøfte. DLF og Skolelederforeningen holdt i november en konference for kredsformænd og de lokale repræsentanter for Skolelederne. Henning Jensen (HLF) og Bo Stampe (SK.L.F.) deltog i arrangementet. Formålet var bl.a. at sætte fokus på god skoleledelse og underbygge intentionerne fra arbejdstidsaftalen 08 med tillid, dialog og samarbejde mellem lærere og ledelse. Fra pensionistturen til Orø På bedste plads på Orø kirkegård hviler kassererens forfædre: Storbonden og økongen Axel Krumm Knuthsen og Ida Marie Emilie Knutsen. Økongen gik altid med høj hat også om hverdagen, fortæller Merete Knuthsen Pensionisterne Vi har ikke mange henvendelser fra pensionister i hverdagen. Der kan dukke enkelte spørgsmål op omkring pension. I år kunne der dog have været en særlig lejlighed til yderligere kontakt. Der skal lyde en uforbeholden beklagelse og undskyldning til vore pensionister, der ikke rettidigt blev indkaldt til valgmøde for udpegning af repræsentation til Pensionisternes Årsmøde. Det er formandens ansvar. Da vi opdagede fejlen, indkaldte vi til møde for at finde en løsning, der kunne råde bod på brøleren. Der mødte to pensionister op, og Birgit Kristensen er nu suppleant til regionens repræsentation. Efterfølgende har en pensionist udtalt, at vi burde jo være mere aktive, men der er så meget andet at se til. Hvis der er behov for aktiviteter ud over den årlige pensionisttur, vil HLF selvfølgelig stille mødelokale til rådighed. HLF har dog tidligere konstateret, at der ikke har været interesse eller behov for det, men det kan selvfølgelig ændre sig. Ellers er det omkring den årlige pensionisttur, der er mest kontakt til pensionisterne. Turen der arrangeres i samarbejde med kreds 36 gik i år til Orø. Niels Braunstein var stoppet i kredsstyrelsen, men vi købte ham til at arrangere tur og lære Merete Knuhtsen op i den metier. Det er aftalt, at Niels og Merete også deltager og arrangerer tur til juni. Vi hører også at vore pensionister med stor tilfredshed deltager i DLF s landsdækkende arrangementer. Kurserne slås bl.a. op i Folkeskolen. Kredsbladet HLF og Fredensborg Lærerkreds (kreds 36) samarbejder som bekendt om Kredsbladet. Udgifterne fordeles i forhold til medlemstallet. Kreds 36 vedtog på deres generalforsamling i 2010 at nedsætte deres budget for bladet i

4 Selv om det måtte lykkes at finde en ny redaktør, må du alligevel ty til hjemmemsiden, hvis du vil vide noget om Helsingør Lærerforening, fordi der fremover kun vil udkomme få numre af Kredsbladet om året. Læs side 15 Det indvirker naturligvis også på vores budget, da vi fordeler udgifterne forholdsmæssigt. Redaktøren, Ole Sejer ønsker at stoppe til sommer. Indtil da udkommer bladet i sædvanligt omfang. Kreds 36 og HLF har drøftet, om vi skulle fortsætte et samarbejde. Foreløbig har vi talt om at søge en redaktør. Men under alle omstændigheder vil en begrænset økonomi betyde færre udgivelser af bladet. Dette vil få betydning for aktualiteten i bladet. Derfor arbejder vi med tankerne om at bruge hjemmesiden til jævnlige opdateringer med f.eks. Nyt fra HLF, og at Kredsbladet så skal være supplerende med uddybende temaer og samtidig bruges til at fremme de fagpolitiske synspunkter. Tillidsrepræsentanterne Engagerede tillidsrepræsentanter er omdrejningspunktet for en velfungerende forening. Tillidsrepræsentanterne er første led i medlemskontakten til lærerforeningen og omdrejningspunktet for informationer til kredsstyrelsen. Det er afgørende, at tillidsrepræsentanterne bliver uddannet til opgaven og i det hele taget bliver støttet i arbejdet fra kreds og medlemmer. Vi har i år haft 5 nye tillidsrepræsentanter tilmeldt TR-grunduddannelse, og som erfaringer fra tidligere har vist, er de meget tilfredse med indholdet på grunduddannelsen. De nye TR er indkaldes også til introduktionsmøde på kredsen, hvor der samtidig er lejlighed til drøftelse af de daglige opgaver. Som noget nyt er alle TR er indkaldt til en udviklingssamtale med formanden. Formålet med disse samtaler er at støtte TR i det daglige arbejde og samtidig afdække, hvordan samarbejdet mellem kreds og TR fungerer. Det er min forventning, at alle TR har haft en udviklingssamtale inden sommerferien. DLF udbyder ud over grunduddannelsen kurser til opfølgning og udbygning af grunduddannelsen. Ellers er det det forpligtende kredssamarbejde (foreningen af kredse i Nordsjælland, FAK) og kredsen der har pligt til følge op med relevant efteruddannelse. Den røde tråd i FAK s Store Kursus var Invester i fremtiden - med fokus på folkeskolen. Kurset strakte sig over tre dage, og der deltog 20 TR / KS fra Helsingør. Vi har også tradition for at afholde 2- dages kursus i eget regi januar var kredsstyrelse og TR på Frederiksdal, hvor hovedemnerne var Faglig Klub, Arbejdstid, Social Kapital og Afskedigelser. Der holdes planlagt TR-møde en gang om måneden, hvor der foruden de dagsordenssatte punkter også er mulighed for kortere sagsbehandling, der kan have almen interesse. Det kan være tolkninger af arbejdstid, ansættelsesbetingelser, lønspørgsmål eller emner til faglig klub. Udvekslingen af information på disse møder er selvfølgelig med til at kvalificere TR-arbejdet på skolen. DLF afholder også regionale TR-møder, hvor vi i samlet flok tager toget til København. Den 1.marts deltog vi fx i informationsmøder om den nye overenskomst og læseprojektet. TR deltog sammen med kredsstyrelsen også i Stormødet d. 20. maj i Fredericia. Stormødet, hvor der var samlet offentligt ansatte tillidsrepræsentanter fra en række faglige organisationer, blev afholdt for at manifestere modstanden mod de forventelige offentlige besparelser. DLF deltog med mottoet Støt op om fremtidens skole. Kredsstyrelsen I efteråret valgte Thomas Ringbro at opsige sin stilling i Helsingør Kommune. Elisabeth Bühring indtrådte herefter i kredsstyrelsen. For ikke at skulle udrede dobbelt frikøb og løn for 4 måneder startede Elisabeth først fra januar. Merete Knuhtsen og Helle Schackinger har begge arbejdet med hjemmesiden siden. Det er aftalt, at det nu er Helle, der er primusmotor i den opgave, som Thomas tidligere skulle stå for. Efter Niels Braustein stoppede, måtte vi fordele pensionsberegningerne og de øvrige sagsbehandlinger, som Niels også havde varetaget. Liselotte Bak, der er vores arbejdsmiljøansvarlige, varetager personsager, der handler om psykisk arbejdsmiljø og arbejdsskadeanmeldelser. Merete Knuthsen laver pensionsberegninger. Ved personsager, hvor der er brug for bisidder eller anden hjælp, er det mødekalenderen, der kan være afgørende for, hvem der følger en sag. Liselotte, Merete og undertegnede, har på forskellige tidspunkter i løbet af året deltaget i DLF s sagsbehandlerkurser. Forhandlinger varetages af Henning Jensen, Merete og formanden. Det er lykkedes udvalget samlet at deltage i et 3-dages forhandlingskursus i år. Helle Schackinger og Birger Lund varetager generelt de pædagogiske opgaver. Dog fandt vi det hensigtsmæssigt, at det fortsat var Henning Jensen, der følger forsøgsprojektet om undervisningsassistenterne. Kontakt til kredskontoret Som det er skrevet flere gange i Nyt fra HLF, er det altid en god ting at ringe, inden man vil aflægge besøg på kredskontoret. Trods aftale om, at kontorvagten skal prioriteres højt, løber vi stadig ind i kurser, konferencer, møder og sygdom, der medfører, at vi må lukke kontoret. Vi opfordrer til, at man lægger besked på telefonsvareren eller mailer til os, og giver vi ikke lyd, må vi opfordre til at gentage henvendelsen. Vi oplevede en uges tid i januar, hvor et virusprogram drillede. Det betød, at vi ikke kunne læse indholdet i visse mails. Vi har erkendt, at kredsstyrelsesmedlemmerne vil bruge alt for meget tid på IT i sådanne situationer, hvorfor vi rekvirerer hjælp udefra. Vi har også omlagt vores telefoni og netforbindelse. TDC har storkundeaftale med DLF, og havde et tilbud der umiddelbart ville formindske vore udgifter. Vi har lukket vores fax, som ikke blev brugt og samtidig fået mobiltelefon. Tilbuddet og mulighederne beskrevet af TDC så udmærket ud, men om det lever op til vore forventninger, holder vi nøje øje med. Mobiltelefonen er selvfølgelig med til at lette kontakten til medlemmer og samarbejdsparter. Arbejdet i MED Hovedudvalget, H-MED Medarbejderrepræsentationen i H- MED sammensat på følgende måde: 5 fra LO, 4 fra FTF, 1 fra AC. Der ud over har hver hovedorganisation en, der er udpeget som Arbejsmiljørepræsentant (AMR) Helsingør Lærerforening har 1 FTFplads, som varetages af kredsformanden. Liselotte Bak varetager FTF s repræsentation som AMR. Det har været et år præget at store forandringer, der hænger sammen med udskiftningen på borgmesterposten, en ny kommunaldirektør og ikke mindst opdagelsen af en overset 3- cifret millionudgift. I foråret blev der proklameret Ny administrativ organisation i Helsingør Kommune. H-MED deltog i første større introduktionsmøde med repræsentationer fra alle kommunens afdelinger den 11.juni. Ideen med en ny administrativ organisation skulle være et forsøg på at mindske ledelseslagene og ved en ny organisering at få udnyttet ekspertviden mere effektivt. Den store forandring er, at de 6 forvaltninger blev nedlagt pr. 1. januar, og der er i stedet etableret 12 Centre. For skoleområdet er den største forandring at vore kolleger på BUR (Børneog Ungerådgivningen) og UU-Øresund og PUC ikke hører til samme Center som skolerne. BUR og UU hører under Center for Familier og skolerne under Center for Dag og Skoler. Der var fra starten tvivl om adskillelsen, men det er aftalt, at der skal være tæt samarbejde mellem de to Centre, og nu må vi se, hvordan det fungerer. Der har i forbindelse med den nye organisering været planlagt en løbende evaluering og en vis åbenhed for ændringer ifald, der vil være brug for det. 6 PUC hører under et fællescenter, og skal bruges som uddannelsescenter for hele kommunen, hvor det før hovedsaligt servicerede skole- og dagområdet. Som FTF-repræsentant har jeg deltaget i ansættelsesudvalgene for kommunaldirektør og den tredje direktør, der nu starter pr. 1. marts. Kommunaldirektøren blev som bekendt ansat efter første runde, hvorimod stillingen som tredje direktør blev genopslået, og heldigvis lykkedes det så i anden omgang at blive enige i ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget har i begge tilfælde været Økonomiudvalgets medlemmer og repræsentanter fra de tre hovedorganisationer LO, FTF og AC. Før budgetseminaret i august var det allerede kendt, at den nye administrative organisation ville medføre nedlæggelse af stillinger i kommunen. Fra medarbejdersiden kunne vi kun billige, at der blev indført kvalificeret ansættelsesstop og på den måde undgå flest fyringer. Skolerne blev ikke direkte omfattet af disse besparelser. Der blev oprettet jobbank efter samme model, som vi har kendt det i vores center - tidligere forvaltning, således, at man også i opsigelsesperioden får tilbud om ansættelse i fald, der dukker ledige stillinger op. I årshjulet for arbejdet i H-MED indgår den overordnede kommunale personalepolitik, sygdomspolitik, arbejdsmiljøpolitik, seniorpolitik og lønpolitikken. I den netop aftalte overenskomst lægges der op til at disse politikker ikke skal være faste tilbagevendende drøftelser, men at H-MED fremtidigt selv årligt skal udpege relevante fokuspunkter. Den nye organisering kræver en ændring af den nuværende MED-aftale. Disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet. Foreløbig har der været enighed om den overordnede struktur, og MED-arbejdet på skolerne vil ikke umiddelbart blive berørt af den nye MED-struktur eller MED-aftale. Ændringerne knytter sig til Center-niveau. Det har været forventet, at den nye organisering kunne træde i kraft 1. marts, hvilket ikke kan holde. F-MED Forvaltnings-MED nedlægges og erstattes formentligt snart af Center- MED. Men da den nye organisering ikke er på plads, indkaldes vi stadig til at lave udtalelser til budgetmæssige forhold for området. Som i H-MED er der også i dette forum brugt en del tid på den nye administrative organisering, og budgetudtalelser. Liselotte Bak er også arbejdsmiljørepræsentant i F-MED. På opfordring fra hende, er det vedtaget, at der nu indkøbes to Com-fort-Ometer, der udlånes til skoler og daginstitutioner. Com-fort- Ometeret bruges til at måle CO2-indholdet i klasseværelset. Formålet med indkøb og brug skal selvfølgelig være at sætte fokus på indeklimaet, som vi ved er af stor betydning for indlæring og velvære i det hele taget. Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning vil bl.a. omhandle: Kommunens økonomi og budgetter, Arbejdstidsaftale og OK- 011 Efter generalforsamlingen hygger man sig med det traditionelle danske smørrebrød og en bajer - ikke noget med sushi og grøn te her 7

5 Året der gik - og arbejdsmiljøet Beretning om arbejdsmiljøet Af Liselotte Bak, arbejdsmiljøansvarlig, HLF Liselotte Bak: Pluk de lavthængende frugter. Nogle opgaver er lige til at gå til og kan løses uden de store overvejelser Ny bekendtgørelse om arbejdsmiljø: I oktober 2010 fik vi en ny lov/bekendtgørelse om arbejdsmiljø, som afstedkom en del ændringer. Her følger de vigtigste ændringer: Nye titler: Sikkerhedsorganisationen kaldes fremover Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), sikkerhedsrepræsentanten bliver til Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og så fremdeles. Arbejdsmiljøet og MED-aftalen: Det skal aftales, hvordan organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal være, herunder hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, ledelsesrepræsentanter, arbejdsmiljøgrupper osv. der skal være indenfor aftalens dækningsområde - som regel hele kommunen. Det skal altså fremgå af den kommunale MED-aftale, hvordan arbejdsmiljøarbejdet organiseres i kommunen.. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) Arbejdsgiveren er forpligtet til at tage initiativ til afholdelse af valg. Valget skal organiseres således, at alle har mulighed for at tilkendegive, at de kandiderer, og alle skal have mulighed for at stemme. Valgperioden skal være aftalt (2, 3 eller 4 år), geografisk område og antal medarbejdere, som AMR repræsenterer, skal være kendt. Det er vigtigt, at man er bekendt med opgaver og vilkår for AMR arbejdet. Efter Arbejdsmiljøloven aftales vilkårene mellem arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen. Af bekendtgørelsen kapitel 5 fremgår de nærmere regler for valg og vilkår i arbejdet, bl.a. at AMR på grund af sin funktion ikke må stilles ringere end andre medarbejdere, og man ny- der samme beskyttelse i jobbet som AMR, som TR i sin funktion. Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at de ansatte har mulighed for regelmæssig kontakt med den del af ArbejdsMiljøOrganisationen, der varetager opgaver inden for deres område. Desuden skal arbejdsgiveren sørge for, at der er den nødvendige tid til rådighed til AM-arbejdet, ligesom arbejdsgiveren skal give AMR mulighed for at erhverve sig den fornødne viden og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål (fx kurser, efteruddannelse og litteratur). Arbejdsgiveren sørger ligeledes for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for AM-arbejdet og afholder udgifterne ved AMR s LiselotteBak: Vi har derfor i F-MED i Børne- Ungeforvaltningen bedt om at få lov til at indkøbe 2 apparater til børne-unge området. Vi har fået tilsagn herom, så snart kan vi gå i gang med en grundig gennemgang af alle skolernes indeklima... hverv og godtgør tab af indtægt og udgifter i forbindelse med nødvendig deltagelse i uddannelse. AM s uddannelse skal altså på alle måder dækkes tidsmæssigt og økonomisk. Hurtigere uddannelse og mere uddannelse til funktionen: a) Senest 3 måneder efter valget skal AMR have gennemført 3 dages grunduddannelse i AM-arbejdet b) Desuden tilbydes 2 dages supplerende AM-uddannelse. Både AMR og leder har krav på disse 2 dage. c) Når AMR har været i funktionen i min. et år, har han/hun ret til efteruddannelse 1½ dag pr. år. Og nu noget meget vigtigt vedrørende uddannelse, som fremgår af 38 og 39:... og sikkerhedsrepræsentanten e er blevet arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Den tekniske betegnelse på apparatet til indeklimamålinger er comfort-o-meter Den supplerende uddannelse skal være arbejdsmiljørelevant, styrke kompetencerne og sikre en målrettet opdatering. Der skal, ud fra arbejdspladsens arbejdsmiljøbehov, udarbejdes en kompetenceplan for AMR og arbejdsleder. Det betyder, at I fx på skolen skal drøfte, hvilken viden, I har brug for, så I kan løfte opgaverne omkring arbejdsmiljøarbejdet. Planlægger I fx en større indsats omkring det psykiske arbejdsmiljø og mangler viden om, hvordan man gennemfører en psykisk APV, er det relevant at komme på kursus herom. Årlig arbejdsmiljødrøftelse Af bekendtgørelsens 9 fremgår det, at arbejdsgiveren, i samarbejde med bl.a. AMR, hvert år skal gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. ELLER hvis arbejdsmiljøarbejdet er tilknyttet en MED-aftale, så bør det fremgå af denne, hvad der er aftalt i stedet for den årlige arbejdsmiljødrøftelse! Når I nu i praksis skal arbejde med AM-arbejdet efter den nye bekendtgørelse, er der nogle enkle retningslinjer, I med fordel kan følge: Ansvaret er der stadig På trods af lovændringerne, er kravene til arbejdsmiljøet stadig de samme. 8 Brug tid og omtanke før forandringer I arbejdet med at tage de nye regler til sig, er det vigtigt at AM-arbejdet på de enkelte skoler gennemtænkes og organiseres, så det kommer til at virke i praksis. Fokuser på de forhold, der virkelig betyder noget Tag udgangspunkt i de vigtigste udfordringer og skab forbindelse til dem, der virkelig kan tage ansvar for at føre forbedringerne ud i livet. Pluk de lavthængende frugter Nogle opgaver er lige til at gå til og kan løses uden de store overvejelser. Stress, samfundets og arbejdslivets nye åg Ifølge en opgørelse fra OECD ligger danskerne øverst, når det gælder mental nedslidning som følge af arbejdsmiljøet. Således bliver fuldtidspersoner hvert år sygemeldt på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. (Kilde: FTF) Desværre ser vi også stadigvæk dette fænomen inden for vores arbejdsområde. På kredskontoret bliver vi jævnligt kontaktet af medlemmer, for hvem hverdagen på arbejdet bliver for overvældende. De må have en pause fra jobbet og oftest også psykologhjælp for at komme ud af den stresstilstand, de befinder sig i. Det er, som vi jo ved, et problem, som ikke er sådan at ryste af sig. Der viser sig en generel tendens på hele arbejdsmarkedet til, at stress er vedblivende problem på mange arbejdsområder. Inden for lærerfaget er der specifikke faktorer, som beviseligt har indflydelse på lærernes oplevelse af stress i forbindelse med arbejdet: Der stilles stadigt højere krav til læreren både hvad angår faglig kompetence, men også hvad angår mængden af opgaver, der skal løses. Samtidig er kompetenceudviklingsmulighederne kraftigt nedskåret. Det er blevet et politisk mantra, at næsten alle børn, uanset diagnoser, skal inkluderes i normalklasser. Vel Beretningen om arbejdsmiljøet fortsætter på side 14 9

6 Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsens kommentar til Regnskab 2010 Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er fælles for HLF og Særlig Fond, på HLF revisors anbefaling. Dette blandt andet fordi det giver et mere retvisende billede af driften af foreningen. Desuden nedskrives værdien af obligationer til pålydende, frem for den værdi obligationerne havde da vi købte dem. Indtægter Foreningens indtægter har ikke været i nærheden af de budgetterede for året. Dette skyldes primært et dalende medlemstal henover året, som dog rettede sig flot op ved Amnesti perioden i årets sidste 3 måneder, men stadig var det ikke nok til at nå det budgetterede. Herudover er det ikke lykkedes at opfylde budgettet vedr. AKUT. Dette skyldes primært to faktorer. Dels er kommunen langt mere ihærdige til at hente samtlige refusionsmidler hjem, og dels har vi fået relativt flere nye TR i kommunen som skal på uddannelse, hvilket medfører, at kommunen har større krav til AKUT midlerne. Når kommunen henter flere penge hjem, er der færre til Kredsen. Reelt kommer vi ud med et overforbrug på AKUT regnskabet på ca kr., som igen mangler i næste års AKUT midler. Endelig har renteindtægterne slet ikke nået forventet niveau, da indlånsrente i perioder har været 0 %, pga. finanskrisen. Merete Svalgaard Knuhtsen, HLF s kasserer: Foreningens indtægter har ikke været i nærheden af de budgetterede for året. Dette skyldes primært et dalende medlemstal henover året, som dog rettede sig flot op ved Amnesti perioden i årets sidste 3 måneder, men stadig var det ikke nok til at nå det budgetterede Udgifter LØN Udgifter til løn har samlet set været meget i overensstemmelse med det budgetterede. Hvor kredsens udgifter på nogle punkter har været større end budgetteret, er de på andre tilsvarende mindre. De overforbrug der har været har været konsekvensen af nye kredsstyrelsesmedlemmer, og dermed varierende grundlag for beregningerne vedrørende kredsstyrelsens, medlemmers løndele. Ligeså har der på nogle poster været et underforbrug. KONTOR Udgifterne til kontor har Kredsen formået at holde i ro, trods massive udfordringer med TDC ved omlægningen af vores ydelser i den sene sommer. Udgiften til IT er faldet, mens tilføjelsen af mobilen har øget vores telefon udgifter. Vi forventer dog ikke at de samlede udgifter vil stige betragteligt - snarere omvendt. Indeholdt i dette års udgifter er således også udgifter til teknikker besøg mv. ADMINISTRATION Ligeledes på dette budgetområde har vi formået at holde udgifterne lave. Det kan af regnskabet læses at Kredsen har fået ny kasserer, som ind i mellem laver afgiftsbelagte fejl. Det beklager jeg selvfølgelig, men forventer samtidig at lære af mine fejl og dermed ikke fremadrettet belaste regnskabet med udgifter til SKAT, Multidata og bankgebyrer. Det resterende driftsregnskab for HLF indeholder ikke de store udsving i forhold budgettet og forbigås derfor i mindelighed. SF har trods de manglende renteindtægter, formået at generere et overskud på baggrund af indtægter vedr. obligationer. Netop de indtægter er med til at sikre, at det samlede regnskab for kredsen ikke ender helt i bund, men opnår et samlet resultat på kr ,74. Regnskabet er gennemgået af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer, Martin Didriksen og Niels Braunstein, på årets revisionsmøde den 21.feb 2011 på Kredskontoret. På næste opslag bringes kredsstyrelsens forslag til Helsingør Lærerforenings budget 2011, både med kassererens generelle kommentar og en budgetspecifikation til de vigtigste budgetposter 10 11

7 Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsens kommentar til budget 2011 Da Helsingør Lærerforenings generalforsamling sidste år valgte mig som ny kasserer, stod jeg for at skulle løfte opgaven efter Niels Braunstein, som havde været HLF s kasserer i rigtig mange år. Niels havde med sikker og ukuelig hånd ført kredsens medlemmer gennem årtiers op og nedture, holdt vores kontingent stabilt lavt i lange perioder og været garant for en stabil økonomi i HLF. Jeg kan/vil ikke konkurrere med sådan en ekspertise, og indså derfor, da jeg sagde ja til at opstille, at jeg, med kredsstyrelsens accept, skulle skabe min egen kasserer-profil, og at radikale ændringer var nødvendige for at nå dertil. I gennem året har jeg derfor forslået kredsstyrelsen følgende ændringer. Nogle er administrative og andre er omlægning af ydelser, som jeg foreslog den øvrige kredsstyrelse, og som jeg mente ville komme kredsens økonomi til gavn: - BANKKONTI LÅN & SPAR BANK: Reducering af antallet af konti (fra 3 til 2) i Lån & Spar Bank, således vi nu har en driftskonto og en konto til Særlig Fonds midler - DANKORT: Opsigelse af aftale om checks, indført Dankort til Kredsens formand og kasserer. Alle afregninger fremover vil derfor ske enten via direkte hævninger på formand/kasserers dankort eller som følge af regningsfremsendelse. Hverken formanden eller kassereren kan uden kredsstyrelsessamtykke hæve mere end kr, ligesom større udbetalinger på netbank er begrænset til kr. - BANKONTO DANSKE BANK: Opsigelse af girokonto i Danske Bank. Indbetalinger til Kredsen kan fremover udelukkende ske via vores driftskonto i Lån & Spar bank, via Netbank eller ved henvendelse i en bank - TDC: Optimering af kredsens aftale med TDC (opsagt fax, optimering af bredbåndsforbindelse, indkøb og aftale om Kredsmobil) - REGNSKAB & REVISOR YDELSER: Indkøb af nyt regnskabsprogram, SummaSummarum, og overgang til selv at bogføre posteringer. Ny aftale med revisoren om kun kvartalsvis at gennemgå udskrifter for at opfange evt. fejlposteringer. Dette vil forhåbentlig føre til reduktion af den årlige udgift til vores revisor fremover. I den forbindelse har jeg, i overensstemmelse med revisoren, revideret vores kontoplan og reduceret antallet af konti fra ca.110 til ca. 50. Hensigten er naturligvis at skabe bedre overblik og sammenhæng med regnskabet. Den nye kontoplan er blevet til i konsensus med kasserer, formand og revisor, fremlagt den samlede Kredsstyrelse og har sit udgangspunkt i bl.a. Allerød Lærerforenings kontoplan. Slutteligt adskilles kredsens driftsregnskab og særlig fonds regnskab. Alle tiltag har været moderniseringer af forhold, med henblik på at reducere omkostninger for kredsen. Den nye kontoplan og dertil hørende budgettering er opdelt i 6 områder 1 område til indtægter og 5 til udgifter. INDTÆGTER Kontingentet foreslås hævet med 6 kr. pr måned Merete Svalgaard Knuhtsen: Helsingør Lærerforening har i mange år formået at holde kontingentet relativt lavt, men nu foreslås kontingentet hævet med 6 kr. pr. måned med virkning fra 1. januar 2012 med virkning fra 1.januar HLF har i mange år formået at holde kontingentet relativt lavt. Det skal bemærkes at Kredsstyrelsen i forbindelse med budgetlægning erkendte, at vi, grundet en forventning om faldende medlemstal fordelt over året, ændringer i Skolestruktur, faldende børnetal og ændret arbejdstidsaftale, er oppe i mod faktorer, som alle vil have negativ indflydelse på det samlede antal af lærere i Helsingør kommune, og dermed på vores medlemstal. Desuden er de generelle prisfremskrivninger og vores gode OK resultat i 2008, medvirkende til at almindelige driftsudgifter er stigende. De centralt aftalte lønstigninger i OK08 medvirker til, at den samlede frikøbssum, HLF betaler Helsingør kommune, er stigende. Kredsen kan derfor vælge enten at øge indtægterne til kredsen eller nedsætte antallet af arbejdstimer. Kredsen, og særligt de enkelte skolers TR ere, arbejder på at få organiseret de få, som ikke allerede er medlemmer. Vores organisationsgrad er over 90 %, og de få ikke-medlemmer der er, er ofte at finde blandt tidsbegrænsede ansættelser eller ikke anordningsmæssigt uddannede læreransatte. Da indlånsrenten igennem det seneste år i perioder har været 0,0 %, og økonomien stadig er under pres fra den vestlige verdens finanskrise, sættes forventningerne til en renteforøgelse lavt. Afkastet på obligationer er derimod relativt stabilt, om end selve værdien af nogle af vores obligationer er faldet. Indtægten fra AKUT fonden er også under pres, da AKUT fondens midler blandt andet baseres på antallet af TR ere i kredsen. De seneste år har HLF mistet 2 TR ere som følge af skolesammenlægninger, endnu én ryger i august og udsigterne til, at der reduceres yderligere, som følge af skoledistrikts ændringer, er skræmmende realistiske. Samtidig har udskiftningen af TR på kommunens skoler medvirket til, at vi sender langt flere på organisationsuddannelse i DLF regi, hvorved der rejses et refusionskrav fra kommunen for den tabte arbejdstid. Kommunen har været langt mere ihærdig mht. at søge refusion end tidligere, hvilket også reducerer vores samlede udbytte af AKUT fondens midler Budgetspecifikation ved Merete Svalgaard Knuhtsen Budget Helsingør Lærerforening 12 13

8 Beretningen om arbejdsmiljøet fra side 8-9 afsluttes på denne side Opbygger eller nedbryder? Nedbryder social kapital Uprof., kontrol, pseudodemokrati Lokumsaftaler, misundelse, manglende tydelighed Organisatoriske forhindringer Diffuse mål Seriøse drøftelse med hertil hørende indflydelse Kontrol i stedet for tillid Manglende opfølgning på aftaler Manglende kommunikation Mangel på de rigtige informationer Usikkerhed over for kommende arbejdsopgaver Når der ikke forhandles Når ordrer stikkes ud uden forklaringer. Opbygger social kapital Fælles forståelse af normer Kompetenceafklaring Dialog og professionalisme. Tydelig forvaltning af rammer Erkendelse af forskelligheder Åbenhed argumentation Gensidig tillid til at opgaverne bliver løst professionelt God og repektfuld tone Synlige fælles mål Anerkendelse konstruktiv kritik, ærlighed og åbenhed Tillid åben dagsorden, overholder aftaler At der bliver handlet på problemer At blive hørt og taget alvorligt Accept og humor Ærlighed om opgaverne og derved karakter Åbenhed omkring processerne. På Helsingørs TR-kursus kom deltagerne med disse bud på, hvad der opbygger og nedbryder en skoles sociale kapital. Er der meget social kapital på din skole? at mærke uden at læreren nødven - digvis har kompetencer til at undervise disse børn på den mest hensigtsmæssige måde. Det kan kun efterlade os med den mistanke, at hele denne øvelse i virkeligheden er et stort spareudspil fra politisk side, men sukret ind og camoufleret som et velment og oprigtigt pædagogisk tiltag til glæde for børnene med diagnoserne. Fra Undervisningsministeriet bliver vi konstant bombarderet med nye lovgivninger og ændringer, som dårligt nok når at blive implementeret, før næste ændring er på vej. Det kan være svært at finde roen og bevare overblikket i kølvandet på denne zapper-mani. Vi hører heldigvis, at mange skoleledere er sig deres ansvar bevidst og sørger for psykologhjælp og langsom tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding som følge af arbejdsbetinget stress. Social Kapital et ledelsesværktøj, som skal fremme det gode arbejdsmiljø Som omtalt i forrige nummer af Kredsbladet, har alle TR ere og nogle Arbejdsmiljørepræsentanter deltaget i en workshop ledet af Hans Jørgen Limborg, og som omhandlede Social Kapital. For lige at repetere, hvad det nu drejer sig om, er her de tre nøgleord, som kendetegner begrebet: Tillid Samarbejdsevne Retfærdighed Det kan synes elementært, at et godt Tv. I sidste nummer gav vi ved en beklagelig fejl oplægsholderen til HLF s kursus for TR og AMR (arbejdsmiljørepræsentanter) et forkert navn. Det rigtige er Hans Jørgen Limborg, som på fotoet har skilt bukkene fra fårene alt efter deltagernes vurdering af egne skolers sociale kapital. Hvordan står det til på din skole? arbejdsliv med god trivsel baserer sig på så enkle begreber Social Kapital er hovedsagligt ment som et ledelsesredskab, som skal gøre arbejdspladsen mere effektiv, fordi medarbejderne trives og føler sig retfærdigt behandlet. Ifølge Hans Jørgen Limborg har Odense Kommune valgt at organisere og lede ud fra principperne i Social Kapital. Det skal blive interessant at følge, hvordan medarbejderne i netop denne kommune oplever arbejdet under denne ledelsesstil. Indeklimaet AMR har på nogle skoler foretaget indeklimamålinger med det såkaldte Comfort O-Meter. Vi havde kun mulighed for at låne det i en uge, så det var meget begrænset, hvor mange skoler der kunne nå at få målt indeklima-kvaliteten. Vi har derfor i F-MED i Børne-Ungeforvaltningen bedt om at få lov til at indkøbe 2 apparater til børne-ungeområdet. Vi har fået tilsagn herom, så snart kan vi gå i gang med en grundig gennemgang af alle skolernes indeklima. ArbejdsMiljøRepræsentanterne vogterne af arbejdsmiljøet Der er blevet valgt en del nye AM-repræsentanter rundt om på skolerne, og de er godt i gang med at sætte sig ind i alt det, som funktionen indebærer. På kredskontoret afholder vi fire årlige møder for AMR, og her udtaler de nye repræsentanter, at det virker overvældende, hvor meget man skal sætte sig ind i. Men som ved så mange andre funktioner gælder det naturligvis om at kunne søge og finde den specifikke info, som der netop er brug for i en given situation. Ved møderne på kredskontoret går snakken LIVLIGT om alt, hvad der rører sig på arbejdsmiljøområdet. Der vises en stor interesse og et kæmpe engagement fra AMR ernes side, hvilket gør at kontoret summer af energi ved vores møder. Det skal I have tak for. Jeres kolleger ude på skolerne er heldige at have jer som repræsentanter for det gode arbejdsmiljø! KREDSBLADET Ole Sejer har været bidt af en gal redaktør, siden han for 31 år siden startede Kredsbladet op. Men nu stopper han bl.a. fordi han finder fremtidens økonomi for bladet udsigtsløs......og desuden skal man kende sin besøgelsestid Redaktøren, Ole Sejer, fratræder den 1. juli i år. De to kredsstyrelser er indtil videre indstillet på at forsøge at fortsætte et samarbejdet om bladet og vil efter vedtagelsen af budgetterne for 2011prøve at finde en ny redaktør. Det bliver måske ikke så ligetil, for vedkommende skal kunne skrive, redigere og fotografere. Kan vedkommnede også lay-oute og opsætte bladet i et professionelt desktopprogram, vil det være kærkomment, ja nærmest en betingelse for bladets fortsatte eksistens, men alt kan som bekendt læres Udsigterne for bladets økonomi er desværre ikke så lyse på baggrund af, at bladets driftsøkonomi ser ud til at blive halveret fra Der er planlagt 4 udgivelser i år: de tre med Ole Sejer som redaktør, mens den eller de nye m/k skal stå for en udgivelse i 2. termin. I 2012 bliver der færre, så de to kredsstyrelser håber at kunne supplere og motivere med hjemmesiden. Efter redaktørens bedste vurdering bliver det dog det gamle valg mellem Muhammed og bjerget om igen, så nemt bliver det ikke, men hvem har osse sagt, det skulle været det? Kredsbladets budget 2011 er reduceret med næsten kr i forhold til regnskabet for 2010, og kredsstyrelsen i Fredensborg Lærerkreds indstiller, som det fremgår, en ydeligere reduktion i 2012, så bladets budget vil være godt og vel halveret over tre år. Det var beslutningen i kreds 36 i 2010 om at spare ca. kr på bladet, der for alvor fik lavinen til at rulle, for efter princippet om mindste fælles fold i fordelingsnøglen skulle Helsingør Lærerforening så spare et endnu større beløb på Kredsbladet, selvom man ikke havde ønsket det Ikke udarbejdet 14 15

9 Beretning fra pædagogisk udvalg Af Birger Lund og Helle Schackinger, pædagogisk ansvarlige i Helsingør Lærerforening Helle Schackinger: Det næste store tema i det pædagogiske forum bliver: Hvad skal der til for, at den inkluderende skole bliver optimal? Birger Lund: En af de helt store udfordringer er specialundervisninger, som jo både lokalt og på landsplan er kommet helt frem på dagsordenen pga. økonomien Konferencer: Vi har igen i år deltaget i en række meget spændende og yderst relevante konferencer: - Skoleudvikling Hvordan? På Skarrildhus. Med fokus på undervisningsdifferentiering. - Lærerstartordninger, der nytter. I Roskilde Kongrescenter. Her fik vi ny viden og inspiration om nye læreres vej ind i lærerprofessionen. Vi blev præsenteret for netværket støtte til nye lærere. - Specialundervisningskursus. Der fik vi gennemgået de politiske argumenter i debatten om den øgede udskillelse til specialundervisning. Vi gennemgik Salamanca erklæringen, som er den erklæring Danmark har underskrevet om at inkludere så mange børn som muligt. Og vi så tal på at vi faktisk inkluderer mange børn her i landet i forhold til de fleste andre lande, der er medunderskrivere af erklæringen. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan gøre det bedre, men vi skal finde den rigtige måde at gøre det på. -Vi blev også præsenteret for den seneste forskning inden for området og samtidigt fik vi viden om best practice inden for lærerstartordninger. Mange kommuner har allerede etableret mentorordninger. Til stor glæde for alle parter. - Konferencen. Styrket almenundervisning - fokus på inklusion, blev en meget lærerig oplevelse. Konferencen fokuserede på kommunernes udfordringer med specialundervisning og inklusion - herunder anvendelse af forskellige pædagogiske koncepter samt strategisk og praktisk anvendelse af ressourcepersoner. Vi blev præsenteret for L.P -modellen, Cooperative Learning, Reading Recovery, PALS og mange måder at lære på. Det blev gennemgået som temamøder med kommunale eksempler. Især PALS virkede spændende. Pals handler om, at skabe en positiv adfærd hos børn, at skabe et positivt læringsmiljø på skolen og skabe et positivt samarbejde med skolens mange voksne samarbejdspartnere også skolens forældre. I Herning kommune arbejder man med PALS som et 3-årigt projekt på 2 af byens skoler. Hvis der er interesse for at høre nærmere om projektet står vi gerne til rådighed med yderligere oplysninger. I FAK (foreningen af kredse i Nordsjælland) har vi 4 årlige møder, hvor vi bruger hinanden som sparringspartnere og udveksler ideer. I år har vi bl.a. sat fokus på følgende: - Profilskoler - Rummelighed - Specialundervisning - O.K Fremtidens folkeskole. Rejseholdets rapport. - Undervisningsassistenter - Inklusion - Samarbejde mellem lærere og pædagoger - Skolestruktur - Besparelser - Arbejdstidsaftalen Alle punkter er områder, der fylder rigtigt meget i kredsenes arbejde. Det næste store tema i det pædagogiske forum bliver: Hvad skal der til for, at den inkluderende skole bliver optimal- en fælles holdning/ udmelding til dette store og vanskelige emne. Fremtiden byder stadig på spændende pædagogiske udfordringer. En af de helt store udfordringer er specialundervisninger, som jo både lokalt og på landsplan er kommet helt frem på dagsordenen pga. økonomien. KREDSBLADET Kredsbladet udgives af Danmarks Lærerforenings Kreds 35 og 36: Lærere i Helsingør og Fredensborg Oplag dette særnummer: 1150 ex. Ansvh. redaktør: Ole Sejer Jørgensen Bakken 7, 3050 Humlebæk (Bladets adresse) Tlf Fax: (efter aftale) adresse: Deadline nr. 3/2011: Søndag den 15. maj Udkommer i uge 22 Cooperative Learning behandlede vi indgående i bladet i nr. 4/2008, både teorien bag og et eksempel på praksis i Mette Brixen Nørgårds 6. klasse på Skolen ved Kongevejen. Reading Recovery blev beskrevet i nr. 1/2010. Begge artikler kan fortsat læses på de to kredses hjemmesider 16

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2015 - HLF

ÅRSREGNSKAB 2015 - HLF ÅRSREGNSKAB 2015 - HLF Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Generelt Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resultatet og egenkapitalen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 ÅRSREGNSKAB 2014 - HLF Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Generelt Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er, igen i år, fælles for HLF og Særlig Fond, da disse i jurydisk forstand tilsammen

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere