Kreditrisiko 24/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreditrisiko 24/11-2010"

Transkript

1 Kreditrisiko 24/

2 Agenda Introduktion og baggrund Kreditrisiko og banker Styring af kreditrisko Andre placeringsmuligheder 2

3 Introduktion og baggrund 3

4 Introduktion & baggrund I de seneste år har man oplevet en historisk krise hvor både selskaber og stater har haft vanskeligt ved at overholde deres gældsforpligtelser Den finansielle sektor og specielt banker har under krisen været under betydeligt pres Stabiliteten er dog opretholdt via en lang række statslige støtteordninger Mange af disse er dog under gradvis afvikling i takt med at en gradvis normalisering har fundet sted Markedet er dog langt fra tilbage til udgangspunktet fra før finanskrisen På denne baggrund diskuteres i det følgende hvorledes man håndterer kreditrisiko i forbindelse med placering af likvide midler hovedvægten er lagt på indskud i banker 4

5 Introduktion & baggrund 5Y CDS*, EU Financials 5Y CDS*, EU Non-financials Krisen har sat sit tydelige aftryk på den finansielle sektor *CDS (Credit Default Swap) spreads udtrykker prisen på Default Protection / beskyttelse mod tab 5

6 Kreditrisiko og banker 6

7 Kreditrisiko og banker - Definitioner Kreditrisiko opdeles som regel i følgende tre typer: Default risiko: risikoen for tab (hovedstol og/eller renter) som følge af en skyldners manglende tilbagebetaling af lån eller anden kredit Downgrade risiko: Risikoen for at en modpart downgrades af et eller flere ratingbureauer Credit spread risiko: Risikoen for en spændudvidelse på en kreditobligation Downgrade- og Credit spread risiko vedrører risikoen for tab af markedsværdi på en given kredit mens Default risiko vedrører et faktisk tab I det følgende fokuseres på Default Risiko 7

8 Kreditrisiko og banker - Definitioner Banker har en naturlig eksponering overfor kreditrisiko, og som indskyder i en given bank er man afhængig af hvorvidt banken formår at styre denne risiko jf. nedenfor* Indfrielse Indfrielse Indskydere Bank Låntagere Indskud Udlån Flere forhold gør dog billedet en smule uklart Too big to fail: Banker har flere gange modtaget direkte eller indirekte støtte fra staten Indskydergarantier: Garantiordninger der typisk dækker mindre indskud og i praksis bevirker at småsparere kan se bort fra kvaliteten af banken *Simplificeret model. Bankens kapitalisering og solvens spiller f.eks. en stor rolle 8

9 Kreditrisiko og banker - Too big to fail Enheder betegnes som Too big to fail" når deres eventuelle sammenbrud vurderes at være kritisk set i et makroøkonomisk perspektiv. Der tales i denne sammenhæng ofte om Systemic risk Disse enheder bliver oftest direkte eller indirekte støttet af staten Banker falder naturligt ind under begrebet grundet deres afgørende betydning for samfundsøkonomien Hvor stor er Big i praksis? I flere lande anføres eksplicit at assistancen kun gives til banker der er essentielle for at sikre et velfungerende banksystem* Senest har Big dog ofte refereret til sektoren som helhed snarere end det enkelte institut- baggrunden er frygt for afsmittende effekter (contagion) *F.eks. Federal Deposit Insurance Act of

10 Kreditrisiko og banker - Too big to fail Under finanskrisen har man kunne observere hvorledes staten har grebet ind for at undgå yderligere forværring Tidslinjen nedenfor markerer vigtige begivenheder set fra et dansk synspunkt... Lehman indgiver Konkursbegæring Bankpakke 1 (Finansiel stabilitet) Bankpakke 2 (Kreditpakken) Bankpakke 1 Udløber 15/ / / / Resultat : Ingen indskydere har tabt penge som følge af finanskrisen* *Investorer andre steder i kapitalstrukturen har dog tabt anseelige beløb 10

11 Kreditrisiko og banker - Garantifonden for indskydere oginvestorer (Indskydergarantien) Efter udløb af Bankpakke 1 gælder nu alene Indskydergarantien Garantien omfatter samtlige former for almindelige indlån og dækker et nettobeløb på EUR for både private og juridiske personer Der ligger implicit en betinget modregningsret i fondens bestemmelser jf. nedenfor* Eksempel 1: Lavt nettoindskud Indskud 100 Mio + Lån 90 Mio = Netto Indskud 10 Mio Eksempel 2: Højt nettoindskud Indskud 100 Mio Lån 10 Mio + = Netto Indskud 90 Mio * Se fondes eget website: 11

12 Kreditrisiko - Hvor stor er risikoen? Set i lyset af den betydelige beskyttelse indskydere nyder godt af, kan det være relevant at stille spørgsmålet om man overhovedet behøver at bekymre sig om kreditrisiko på banker? Vigtigt i denne sammenhæng at bemærke følgende: En redning beror altid på en individuel vurdering Bankpakkerne er genstand for en ikke ubetydelig modvilje Historien viser, at tab af indskud er en reel mulighed Uanset at risikoen måtte være lav, bør der udvises rettidig omhu 12

13 Styring af kreditrisiko 13

14 Styring af Kreditrisiko I det følgende gennemgås kort hvordan man minimerer risikoen i forbindelse med placering af overskudslikviditet? Fokus på hvordan man løbende identificer kreditværdige banker baseret på offentlig tilgængelig info: Hovedvægten er lagt på anvendelse /fortolkning af ratings Herefter følger kort gennemgang af hvad man skal kigge efter hvis en rating ikke findes Endelig diskuteres hvorledes man kan anvende alternative placeringsmuligheder og stadig have en nem og fleksibel adgang til likviditet 14

15 Styring af Kreditrisiko - Ratings Ratings er en vurdering af en virksomheds evne til at overholde sine betalingsforpligtelser på hhv. kort (<1år) og lang (>1år) sigt Nedenfor ses den øvre del af skalaen for de tre mest anvendte bureauer Moody's S&P Fitch Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Prime Aa1 AA+ AA+ High grade Aa2 AA AA Aa3 AA- AA- Betegnelse A1 A+ A-1 A+ F1 Upper medium grade A2 A A A3 P-2 A- A-2 A- F2 Baa1 BBB+ BBB+ Lower medium grade Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3 Baa3 BBB- BBB- Ba1 Not prime BB+ B BB+ B Non-investment grade Ba2 BB BB speculative Ba3 BB- BB- B1 B+ B+ Highly speculative B2 B B B3 B- B- Investment Grade 15

16 Styring af Kreditrisiko - Ratings Ratings for banker indeholder også en vurdering af "Finansiel styrke. Denne indikerer hvor sandsynligt det er, at banken får behov for assistance Ratings suppleres ligeledes med et Outlook (Positive, Negative eller Stable) der giver en indikation om retningen for næstkommende rating I særlige tilfælde kommer en bank på Credit Watch (Positive, Negative eller Developing). Dette tjener et lignende formål men resulterer ofte i større ændringer end Outlook Historisk set har der i gennemsnit været en høj sammenhæng mellem misligholdelse på den ene side og ratings på den anden* *I visse tilfælde dog systematiske fejl f.eks. i forbindelse med CDOer 16

17 Styring af Kreditrisiko - Ratings Historikken viser ligeledes, at et givet selskab over tid har en relativ stabil rating hvilket også ses af nedenstående graf Når først én ændring har fundet sted, er sandsynligheden for flere ændringer i samme retning dog forøget Rating historik, Danske Bank Long Term 17

18 Styring af Kreditrisiko - Ratings De fleste større danske banker er generelt højt ratede og specielt Short Term rating indikerer minimal risiko jf. nedenfor (P står for Prime ) Udover at vælge de sikre banker kan risikoen også reduceres ved at bruge mere end én bank (diversifikation) 18

19 Styring af Kreditrisiko - Basal kreditanalyse I Danmark findes mange veldrevne banker uden en officiel rating For en vurdering af disse er man derfor henvist til selv at forholde sig til det tilgængelige materiale Vigtige input for banker er: Følsomhed overfor den generelle økonomiske udvikling Eksponering overfor risikofyldte sektorer/regioner og kvaliteten af bankens aktiver generelt Bankens solvens og kernekapital Bankens evne til løbende at sikre sig tilstrækkelig likviditet 19

20 Andre placeringsmuligheder 20

21 Andre placeringsmuligheder - Obligationer plus repoaftale Stats- og realkreditobligationer udgør et højt rated alternativ til indskud i banker Fleksibel likviditet kan sikres ved at kombinere investeringen med en såkaldt repoaftale (kræver skriftligt aftalegrundlag med bank) En repoaftale er et lån mod sikkerhed i obligationer og består i princippet af to samtidige transaktioner Den ene part i aftalen sælger og køber obligationer tilbage på et fremtidigt tidspunkt (repo) Den anden part i aftalen køber og sælger obligationer tilbage på et fremtidigt tidspunkt (reverse repo) I forhold til et usikret pengemarkedsudlån kan man opnå lavere låneomkostninger gennem en repo 21

22 Andre placeringsmuligheder - Obligationer plus repoaftale Eksempel: En kunde med en beholdning af 4% RD 23s 2041 (ISIN DK ) har et lånebehov på 1 måned Nominel beholdning DKK 100 mio. Obligationskurs Vedhængende rente Kurs + vedhængende rente Repo rente 0.75% Ved aftalens indgåelse modtager kunden DKK mod sikkerhed i obligationsbeholdningen Ved aftalens udløb betaler kunden DKK ,31 og sikkerheden frigives (fortsættes på næste side) 22

23 Andre placeringsmuligheder - Obligationer plus repoaftale Rentebeløbet på DKK ,31 beregnes som låneprovenuet forrentet med reporenten (0.75%) i den pågældende periode (31 dage) T=0: Låneprovenue = DKK T=1: Nom. 100 mio. DKK i obligationer Kunde Långiver T=1: Lån + renter = DKK ,31 Da værdipapirerne i en repo transaktion kan stige og falde i værdi, vil man i praksis kun kunne belåne en vis procentdel af obligationernes kursværdi man taler i denne forbindelse om et haircut 23

24 Disclaimer This presentation has been prepared by Danske Markets for information purposes only and should be viewed solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Markets. It is not an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Whilst reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. Danske Markets research analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This presentation is not intended for retail customers in the UK or any person in the US. Danske Markets is a division of Danske Bank A/S, which is regulated by the FSA for the conduct of designated investment business in the UK and is a member of the London Stock Exchange. Copyright (2008) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission. 24

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Den europæiske gældskrise

Den europæiske gældskrise Den europæiske gældskrise - Hvad gøres der for at forhindre en eskalering af krisen og er indsatsen tilstrækkelig? Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

Supplerende referencerente på det danske pengemarked

Supplerende referencerente på det danske pengemarked Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt Supplerende referencerente på det danske pengemarked KONKLUSION Nationalbanken nedsatte i begyndelsen

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Subprimekrisen i USA

Subprimekrisen i USA Bachelorafhandling 2009 Forfatter: Kim Lauridsen 6. semester Vejleder: Erik Madsen Subprimekrisen i USA Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Abstract The subprime crisis began in the summer of 2006, and

Læs mere

at udstedelsen af virksomhedsobligationer

at udstedelsen af virksomhedsobligationer Af Alexander Kielland og Peer Schaumburg-Müller Virksomhedsobligationer er i forbindelse med en virksomheds kapitalfremskaffelse et alternativ til udstedelse af aktier. Virksomhedsobligationer eller erhvervsobligationer,

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01.

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01. Wor King Papers Management Working Papers 2013-01 Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes Raaballe Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere