Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar"

Transkript

1 Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12. v1 Dette er befalingerne, lovene og retsreglerne, som Herren jeres Gud har pålagt mig at lære jer; dem skal I følge i det land, I skal over og erobre, v2 for at du skal frygte Herren din Gud og holde alle hans love og befalinger, som jeg i dag giver dig, du og din søn og din sønnesøn, så længe du lever, så at du må få et langt liv. v3 Så hør dem da, Israel, og følg dem omhyggeligt, for at det må gå dig godt, og I må blive meget talrige, sådan som Herren, dine fædres Gud, har lovet dig, i et land, der flyder med mælk og honning. v4 Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. v5 Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. v6 Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, v7 og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. v8 Du skal binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, v9 og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. v10 Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dig, et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget, v11 med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet, med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud, med vingårde og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Når du så har spist dig mæt, v12 skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. v13 Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge.

2 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas v15 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«v16 De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. v17 Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, v18 og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; v19 men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. v20 Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. v21 Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.v22 Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren. Julen er ovre, pynten samlet sammen og lagt i kasser igen og sat op på loftet eller ud i skunken. Vi har danset om træet, sunget julesalmer, og hyrderne på marken har været i Betlehem, set barnet og fortalt, hvad englen havde sagt til dem. Vismændene fra Østerland fandt også til Betlehem, og de har givet barnet deres medbragte gaver, guldet, røgelsen og myrraen, og de er nu vendt hjemad, på vej tilbage til deres hjemland. Maria og Josef har også fået pakket deres få medbragte ting med sig, og de har ifølge Lukasevangeliets skildring, i de vers vi lige har hørt, givet deres dreng navn og ladet ham omskære. Maria, Josef og barnet ligesom vi forsvinder nu igen ind i dagligdagen. Højtid er blevet til hverdag. Vi kan så spørge os selv, hvad er det egentlig, vi bærer med fra denne højtid, vi lige har fejret? Er pynten nu gået af julen så er der stadigvæk noget, vi tager os med fra julens mysterium med os ud i dagligdagen, i det liv vi deler med hinanden? Et lys, som stadig brænder midt i vintermørke dage. Tror du på jomfru fødsel og opstandelse? I denne jul var det Jyllandsposten, som formåede at sætte kirke og kristendom til debat. Ikke at de udfoldede julens betydning og hvad, det egentlig er, vi har fejret i denne højtid. Ikke et ord om, hvordan julen farver farver vores verden og livssyn. Nej, avisen var først og fremmest optaget af præsternes tro, om hvorvidt præster konkret tror på det enkelte led i trosbekendelsen. Tror du på opstandelsen? Tror du på jomfrufødslen? osv.

3 Nu bygger folkekirken gud ske lov og tak ikke på vi præsters private tro, men det er vigtigt, at præsten redeligt forkynder evangeliet, det glædelige budskab. Den enkelte præst må på troværdig måde søge i sin prædiken at udlægge julens og påskens mysterium. Det er vedkommende forpligtet på. Her er der ikke plads til nødløgne. Her skal der derimod tages livtag med evangeliet og bekendelsens storladne formuleringer. I og for sig er det er opgave for os alle, hver en døbt, at udfolde den kristne tro, vi står i. Hvad betyder det, at Guds søn blev født julenat, døde på korset langfredag og opstod påskemorgen? Hvad vil det sige, når vi bekender, vi tror på det evige liv? Disse mysterier, som alle grunder sig på Guds kærlighed og nåde, kan vi aldrig gribe fuldt og helt, men vi kan tale om dem og udlægge dem for hinanden, så vi deraf får mod og styrke til at leve vores liv med hinanden. At besvare et spørgeskema, hvor man skal krydse af på troesbekendelsens enkelte led, er i så henseende uden værdi, - en ganske uopbyggelig leg som kun giver anledning en måling og vejning af den enkelte præsts tro. Sådanne spørgeskemaer ligger nok i god forlængelse af nutidens måde at opsamle viden og kortlægge verden på, men de bygger også indirekte på fundamentalismens entydige verdensbillede. Som man spørger, får man nemlig svar, og spørger man entydigt og simpelt, får man også simple og enkle svar. Troen bekender vi sammen ved gudstjenesten og det gør vi sammen søndag efter søndag og når vi sagt den sammen, sunget den sammen eller besvaret den med salmeverset Lad verden ej, så synger vi endnu en salme og hører en prædiken. Troen er altid forbundet med en udlægning i ord, i salmer, i prædiken og i bøn. Evangeliet, det skal forkyndes rent og purt, siger vi ja, men som en gammel dansk digter sprogligt tydeliggør, så er rent og purt forbundet med ordparret friskt og grønt. Med andre ord: At præsten skal forkynde rent og purt betyder, at hun skal forkynde friskt og grønt. Dvs. man tage livtag med evangeliet og søge at forklare og forkynde kristentroen ind i sin tid, så vores forundring vækkes over Guds kærlighed og nåde. Tag f.eks. spørgsmålet om jomfrufødslen. Jeg tror og bekender glad og gerne, at Jesus blev undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria. Dvs. bekender at Maria var jomfru. Det vigtige i denne bekendelse er imidlertid ikke, at jeg søger at bevise, hvordan Maria nu kunne være jomfru eller som man gjorde det i den tidlige kirke, at man i en af de apokryfe beretninger lod to jordmødre undersøge

4 Maria, og de godtgjorde, at hun var jomfru, Sådan at søge empirisk bevis for hendes jomfruelighed er efter min opfattelse fuldstændig ligegyldig i forhold til den betydning det har at vi bekender, at Jesus blev født af jomfru Maria. For hvad betyder det? Jesu fødsel af jomfru Maria understreger det under, hans fødsel er og hvordan Gud i ham tydeliggør, at alt er muligt for ham. I Lukasevangeliets fortælling om Jesu fødsel hører vi parallelt om henholdsvis fødslen af Johannes Døberen og Jesus. Den første blev født af en gammel kone, den anden af en jomfru. Begge dele helt usandsynligt, uden om naturens normale gang blandt os mennesker, men netop fordi det er Gud som melder nyt i verden, som i Jesus bliver menneske, så kan alt netop ske. Underet ske. Maria som eksempel/eksemplarisk Tilbage til mit indledende spørgsmål: Hvad er så opgaven nu efter julen? Måske skal vi se til Maria, Jesu mor, og hente inspiration fra den måde, hun tog juleevangeliet til sig på. De oplevelser, hun har gjort sig julenat og bistået af det, som hyrderne fortæller hende, gør, at hun med Lukas ord: gemte disse ord i sit hjerte og grundede over dem. At gemme julens ord i sit hjerte er at tage julens under og mysterium til hjertet, lade dem være en levende del af sit liv, ikke at skjule dem bort, ikke at tie om dem, men se det, der skete julenat, som noget, der er en levende del af min tilværelse. Og her er både plads til følelse og intellekt, for hvad Maria tog til hjertet var jo såvel det, hun selv havde sanset og erfaret på sin egen krop som det hun hørte hyrderne sige, fortælle om englens ord til den om, at der julenat er født en frelser i Davids by, som er Kristus, Herren. Og hvordan gør man så det, tager det til hjertet? Det gør vi ved som Maria at grunde over det. Det at grunde over noget er et herligt ord. det gør vi alt for lidt i vores tid. Det er godt at grunde over julens og for den sags skyld også påskens under. Grunde over, det græske symballon, betyder egentlige fortolke, kaste sammen. Ind i mellem kan man så få den opfattelse af nogle tror, at det at grunde over noget, sådan fortolke det, er udtryk for en relativisme og deraf, at alt så skulle være ligegyldigt, men det passer jo ikke. For vi taler jo ikke ud i det blå, grunder over ingenting. Maria talte ud fra de konkrete oplevelser hun havde haft og de ord, hun havde hørt. Her julens begivenheder og profeternes og englenes ord. Og vi har også været der, lige fejret jul, danset om juletræ og sunget julesalmer. Så lad os trække Maria frem her i det nye år og lad os inspirere af hende, som hende grunde over evangeliet.

5 Reformatoren Luther, som ganske vist gjorde op med Mariadyrkelse og helgendyrkelse, havde om nogen sans for Marias betydning i så henseende. Da han sad i fangenskab på Wartburg i 1521 færdiggjorde han sin fortolkning af Marias lovsang, som er at finde tidligere i Lukas evangeliet, i Lukasevangeliets kapitel 1, og han gør det tydeligt og klart i sin udlægning, hvordan Maria blev udvalgt ikke efter fortjeneste, men i egenskab af at være en ganske almindelig kvinde. Maria var i hans øjne den bibelske urskikkelse i den protestantiske fortælling om nåden. ( Heinz Schilling, 242). Den Guds nåde, som Gud møder verden med julenat, og den nåde, som rækkes ud imod hver eneste af os. Tag julen med ind i de kommende dage, tag den til hjertet og grund over den som Maria. Som vi nu skal synge om det i julesalmen Mit hjerte altid vanker: lad mit hjerte fortsat opholde sig i Jesu føderum og vis mig, Gud, hvordan min længsel der har hjemme. I Jesu navn. Amen

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Som naturen åbner Maria sig for Guds grokraft

Som naturen åbner Maria sig for Guds grokraft Som naturen åbner Maria sig for Guds grokraft prædiken til Mariae Bebudelsessøndag I: Luk 1,26-38 den 22/3 2015 i Ølgod, Strellev og Bejsnap kirker. Ved Jens Thue Harild Buelund. Vi er i det første spæde

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere