BRYGGEBLADET. Håb forude. I blad nummer ti beskrev vi, hvordan det kommende medborgerhus formodentlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. Håb forude. I blad nummer ti beskrev vi, hvordan det kommende medborgerhus formodentlig"

Transkript

1 27. juni årgang nr.12 BRYGGEBLADET Trafikpropper i Njalsgade? Lokalrådet gør indsigelse mod, at Ørestads Boulevard først forlænges til Amager Boulevard flere år efter den tilsluttes Njalsgade Arbejdet med Trafikplan for Amager er nu ved at være tilendebragt. Høringsperioden udløb den 15.juni, og som det fremgik af Bryggebladets reportage fra det store borgermøde i Amager Bio i sidste måned, må bryggeboerne i det store hele være tilfreds med den foreslåede fremtidige trafikudvikling. Det var nemlig ikke mange spørgsmål, der drejede sig om Islands Brygge på det velbesøgte møde. Repræsentanter fra Islands Brygges Lokalråd fremhævede både på mødet og i et netop afsendt høringssvar det eksemplariske samarbejde mellem borgere og kommune i forhold til udarbejdelsen af Trafikplanen. Lokalrådet har følt at de i samarbejde med øens andre lokalråd og græsrodsorganisationer er blevet hørt, ligesom der er blevet taget hensyn til ønskerne. Dog har Lokalrådet indgivet en væsentlig anke i forhold til den fremtidige trafikudvikling. Ørestad Boulevard, som ifølge trafikplanen skal aflaste Amagerbrogade, bliver kun bygget delvist færdigt i første omgang. Det drejer sig om stykket fra selve Ørestaden, som skal udmunde i Njalsgade mellem universitetet og Politiskolen. Herefter har planen hele tiden været at Ørestad Boulevard skal fortsætte som nyanlagt vej op til Amager Boulevard ved Hotel Scandinavia, hvorefter Artillerivej skulle lukkes i den nordlige ende. Lokalrådet mener, at det vil give alvorlige trafikproblemer i den mellemliggende periode, hvor trafikken skal ledes ad Njalsgade/Artillerivej, gennem to kringlede kryds. Men spørgsmålet er, om der vil blive taget hensyn til lokalrådets anke. På et møde i Bygge- og Teknikudvaget den 30.maj blev det nemlig besluttet at give tilladelse til at anlægge Øresunds Boulevard uden at føre den hele vejen igennem til Amager Boulevard. Ifølge beslutningsprotokollen skal opførelsen af Ørestads Boulevard gå i gang til august, og den forventes afsluttet i efteråret Hvor lang tid der herefter skal gå før vejen føres endeligt igennem til Amager Boulevard henstår i uvished, men der vil formodentlig være trafikale problemer i mindst et par år. Bryggebladet har forgæves forsøgt at få en kommentar om årsagen til forskydelsen fra kommunens Vej & Park inden deadline på dette nummer. agn Bredbånd på vej til Bryggen Hurtigt og billigt internet, telefon og kabel-tv De fleste af Bryggens ejendomme var repræsenteret, da medlemmer af lejer-, andels- og ejerforeninger i sidste uge mødtes for at drøfte mulighederne for at etablere en bredbåndsløsning på Bryggen. Bredbånd giver mulighed for hurtigt internet, interne computer-netværk, telefon samt kabel-tv via samme forbindelse til en samlet pris pr. husstand på kr/måned inkl. forbrug, alt efter hvilken løsning, man vælger. Blandt de mange emner, som blev drøftet, var bl.a: Hvilke tekniske løsninger findes der på hardware-siden (kabler, servere m.m.), og hvad er deres fordele og ulemper? Hvilke ydelser og priser tilbyder de forskellige udbydere? Skal der laves en fælles bredbåndsforening - som i givet fald vil blive landets største - eller skal de enkelte ejendomme vælge deres egne løsninger? Skal anlægget ejes af bredbåndsforeningen/bolig foreningerne selv eller af leverandøren? Hvilken betydning har det for økonomien og dermed valget af løsning om man er lejer, andelshaver eller ejer? Der blev nedsat et udvalg til at koordinere det videre arbejde. Sideløbende undersøges beboernes ønsker og behov i de enkelte ejendomme. Næste fællesmøde finder sted i august. Bredbåndet vil kunne være etableret og i drift i løbet af et lille års tid.max Håb forude I blad nummer ti beskrev vi, hvordan det kommende medborgerhus formodentlig ikke ville blive færdigapteret. Sagt med andre ord ville nogle af husets kvadratmetre med al sandsynlighed stå tomme. De forudsete tomme kvadratmetre skyldtes en uventet merudgift i forbindelse med en miljørensning af grunden, en merudgift som Kultur- og Fritidsudvalget efter alt at dømme ikke ville bevilge penge til. Sådan så det i hvert fald ud for en måned siden. Nu har Bryggebladet fået oplysninger om, at selv samme udvalg dog med Venstre og Dansk Folkeparti imod har besluttet at anbefale Borgerrepræsentationen at give en såkaldt anlægsbevilling på På kortet er den kommende Ørestads Boulevard indtegnet. Det stiplede stykke bliver efter de nyeste planer ikke færdigt i første omgang. Derfor forudser Lokalrådet problemer med trafikken i de med mærkede kryds i Njalsgade Posthuset ferielukker I Vinterby Øster synger postbudet om posten som skal ud i såvel regn som slud. Det skal den også nok komme i løbet af sommeren, om end forhåbentligt uden slud. Men som noget nyt holder posthuset 1.2 millioner kroner til færdiggørelsen af det nye medborgerhus på havnen i form af rensning af den forurenede undergrund. Finn Rudaizky, socialdemokratiet, udtaler således jeg forventer helt givet, at BR siger god for beløbet. Når de 1.2 millioner forhåbentligt og forventeligt bevilges, mangler dog fortsat cirka kroner for at miljørensningen kan færdiggøres. Rudaizky er dog optimistisk, idet han til Bryggebladet siger, at Når udvalget til efteråret har overblik over såkaldte ubrugte midler, vil udvalgets flertal tage spørgsmålet op igen. Så er jeg overbevist om, at vi nok skal finde dette beløb, således at det nye medborgerhus ikke forsinkes yderligere. Islands Brygge ferielukket i perioden fra d. 9. juli til og med d. 28. juli. Den midlertidige lukning skyldes efter sigende for få brugere og ferielukningen sparer selvfølgelig lidt i budgettet. Energi i luften Flot åbent hus hos Akademiet for Utæmmet kreativitet. SIDE 10 Hjemmehjælp svigter Harry Busch fra Snorresgade er en af de mange ældre der ikke får gjort så meget rent som han er blevet visiteret til. SIDE 3 Ørestad Ørestadens arkitektur er en umenneskelig enhed af stål og beton. Kommentar. SIDE 6-7 Debat Debat om Havneparken, havnebusser og medborgerhus. SIDE 2 & 10 Sankthansaften i Havneparken. SIDE 12

2 2 BRYGGEBLADET DEBAT 27. juni 2001 BRYGGEBLADET udgives af Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf: Her kan du træffe redaktionen hver onsdag kl Dette nr. er redigeret af: Jes Bigom, Stine Villadsen I redaktionen: Michael Lund Andersen, Trine Schjødt, Anders G. Nielsen, Lena W. Kock, Jean Gauthier. Annoncer: Charlie Petersen og Kenneth Hartmann Layout: Asger Jeppesen Prepress: Grafisk Service, Thorshavnsgade 14 Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland EDB-support: Henrik Preisler, Verner Have Administration: Karsten Poulsen, Carsten Stjernholm Oplag: Frist for indlæg til næste nr.: onsdag d. 15. august. Næste nr. udkommer onsdag d. 22. august 2001 Bred sommer Første halvsæson anno 2001 er ved at være overstået. I hvert fald for Bryggebladets redaktion. Forude venter en sommerferie der kommer på det helt rigtige tidspunkt Nu skal der slappes af og samles kræfter til efterårssæsonen. Vi håber at vore læsere, annoncører og venner vil få en rigtig god sommer der er rigtig mange på Islands Brygge der går en velfortjent ferie i møde. For der er sket meget i løbet af det knapt halve år der er forløbet siden champagnepropperne knaldede nytårsnat. Der er taget hul på opførelsen af det nye medborgerhus, Gimle-satelitten har bevist at Gimle var mere end et hus med en stribe succesfulde arrangementer, og ikke mindst var der Nordens salg af otte ejendomme der har betydet, at vi har kunnet sige goddag til syv nye andelsforeninger. Og det er bare lidt af det, der er sket. Jo, mere end nogen sinde har ordene om at Islands Brygge er en bydel under konstant forandring været at sande i det først halve år af En ferie kan bruges til mange ting: men først og fremmest er den tiden til afslapning og eftertanke. I redaktionen vil vi blandt andet overveje hvad der skal til for at fremtrylle nogle forstærkninger til vores lidt smalle trup og måske kunne bladet som sådan også trænge til en ansigtsløftning? Men for bydelen generelt er der også ting, man kunne bruge nogle af timerne under den forhåbentligt bagende sol til at tænke over: Det nye medborgerhus, hvordan vi bedst muligt tager imod de nye bryggeboere, som vil slå sig ned når de nuværende byggepladser bliver boliger etc. Det er også en tanke værd at kigge på det karakterskifte det vil medføre, at Islands Brygge nu næsten udelukkende har andelsboliger. For ud over at blive midtbyens port til Ørestad, som Finn Rudaizky sagde i sin sankthanstale, er Bryggen i én forstand blevet et interessant socialt eksperiment. Spørgsmålet er om vi vil være i stand til at føre den gamle»brygge-ånd«med os ind i den nye tilværelse som andelshavere? Vil der fortsat være plads til alle, høj som lav, i vores bybillede? Vil vi fortsat blive berømmet for vores sammenhold og den behageligt afslappe atmosfære der hersker i vores kvarter? Andelsforeningernes indtog medfører en lille fare for at man kan blive sig selv nok. At det bliver et mindre åbent kvarter, at vi vil sidde og tjekke andelskronens kurs i stedt for at komme ud og blande os med hinanden. Men der er også en sandsynlighed for at andelsforeningerne vil blive et stort gode for kvarterets udvikling. At det større ansvar overfor de ejendomme der nu ejes af beboerne vil smitte af på ansvarsfølelsen overfor kvarteret og øge solidariteten beboerne i mellem. I og på tværs af ejendommene. Tag nu som et lille eksempel den teknologiske udvikling. I disse år spredes bredbåndsnettet med lynets hast; flere og flere får via dette net billigere telefoni, kabel-tv og internet. Det er på tale at etablere en fælles forening på Bryggen der vil skabe helt nye muligheder. Det ville være tåbeligt hvis det blev de enkelte andelsforeninger der gik ind og købte adgang en fælles ordning vil langt være at foretrække og ikke kun i økonomisk perspektiv. Den største fælles tilslutning til bredbåndet omfatter pt. 600 boliger i Ishøj hvis den nye forening her i kvarteret realiseres vil det blive omkring Og hvorfor ikke følges ad ind i fremtiden? Både teknologisk og når vi taler om udviklingen af vores bydel? Jo... der er nok at tænke over. Men glem ikke at bruge ferien på først og fremmest at ha det skægt! Vær god mod dig selv om mod andre! God sommer! mla Lokal trafikal ønskeliste Høringskommentar fra Islands Brygge Lokalråd til Københavns Kommune om forslag til trafikplan for Amager, Christianshavn og Islands Brygge På lokalrådsmøde den 14. juni er trafikplanen, processen, møderne, basaren og idékataloget nøje gennemgået af Islands Brygges Lokalråd. Den generelle opfattelse er at lokalrådet aldrig tidligere har oplevet en lignende god dialog og så åben en proces som med arbejdet her. Som tidligere nævnt var især trafikbasaren vellykket og skabte et forum hvor selv de mest tilbageholdende følte sig hørt. Lokalrådet støtter i det store og hele intentionerne i idékataloget. Men når dette er nævnt, så må det også nævnes at et alvorligt problem viste sig til borgermødet d. 16. maj. Muligvis har lokalrådets trafikudvalg ikke været nok opmærksom, men det har været udvalgets og lokalrådets opfattelse, at Ørestads Boulevard skulle ledes ud i Amager Boulevard ved T- krydset Artillerivej/ Amager Boulevard og ikke i Njalsgade, som det blev oplyst ved mødet. Det har været opfattelsen, at man i store træk fulgte Olav Havneparken igen-igen! Åbent brev til borgmester Søren Pind For brugere af køretøjer som for eksempel barnevogne, rollatorer og især kørestole er der nogle ting Vej og Park kunne og burde gøre: * Fra cykelsti til fortovet/alléen mangler der opkørsler ud for de fleste gader, selv ved Njalsgade hvor der er en fodgængerovergang. Denne fodgængerovergang er i øvrigt den eneste til Havneparken. Kørestolsbrugere kan p.t. kun komme til Havneparken ved Langebro eller over for Gunløgsgade. Der bør allermindst snarest komme opkørsel ved Njalsgade forhåbentlig også ud for Vestmannagade, Egilsgade og Halfdansgade. * Mens byggeriet af medborger-/kulturhuset står på, er der fra byggepladsen ført en slange ud over kajen, men entreprenøren har ikke lagt ramper over slangen, så køretøjer kan passere. * Den flotte træpromenade som er lagt neden for kajen fra Havneparken til efter Pressesiloen har, fire trapper ned fra kajen. Det ville være rart om der på trapperne var et gelænder at støtte sig til. Der kunne vel også komme et par ramper i begge ender af promenaden. * Det er rart at se at der nu går elektrikere og reparerer på de fine lamper der er nede i jorden ved beplantningerne, efter at lamperne har været uden lys i et par år efter hærværk. De nye lygtepæle på kajen som blev opsat for et Thon Gruppens forslag, hvilket forslag også var det ophængte planchemateriale til borgermødet. Lokalrådet må protestere mod den skitserede løsning, hvor Ørestads Boulevard i år 2002 bliver ledt direkte ud i Njalsgade og først flere år efter bliver erstattet af en udledning i Amager Boulevard. Udledningen i Njalsgade vil skabe kolossale trafikproblemer især i Njalsgade, Artillerivej og Islands Brygge og trafiksikkerheden vil forringes i høj grad. Lokalrådet har foreslået trafiksaneringer på Islands Brygge, der kan skabe større sikkerhed først og fremmest omkring Artillerivej, hvor størstedelen af alle Islands Brygges institutioner er placeret. Det er tillige vigtigt, at cykelstierne på Artillerivej færdiggøres. En placering af rundkørsler som foreslået i Drechselsgade ved Islands Brygge og ved Artillerivej vil være en hastighedsdæmpende mulighed. Det er desuden væsentligt, at trafiksikkerheden for især bløde trafikanter sikres både ved udføring fra Ørestads Boulevard samt den nye vejs udføring fra Ny Tøjhusområdet til Amager Boulevard. Det er lokalrådets mange år gamle ønske, at buslinie 40 videreføres ad Lossepladsvej til Vejlands Allé. Ny aktualitet i forhold til indvielsen af boldanlægget på Lossepladsvej næste forår, men også ønskeligt i forhold til busbetjening af dels de nuværende haveforeninger og dels af de projekterede haveforeninger i forhold til Landskabs- og Plejeplan for Amager Fælled samt for at skabe bedre forbindelse mellem Islands Brygge, Vestamager og den sydvestlige del af København. I forhold til hastighedsplanen, vil det være logisk at 40 km/t gælder hele gaden Islands Brygge. Til borgermødet blev stillet et spørgsmål om, hvorfor det oprindelige navn for metrostationen ved Njalsgade»Islands Brygge«senere i planerne er erstattet af»universitetet«. Er der en fornuftig begrundelse? Der er til lokalrådet blevet stillet et lokalt forslag, hvor første etape af de grønne cykelruter kan være en kombination af to ruter, så ruten for cykel- og fodgængerbroen mellem Islands Brygge og Fisketorvet kan videreføres dels langs det gamle Amagerbane jernbanespor og dels ad cykelsti til Christianshavn. Herved skabes der en god forbindelse mellem Vesterbro, Islands Brygge, Christianshavn og Holmen og til Østamager. Men med det snarlige nye liv i havnen, hvor trafikken af store skibe ophører til gengæld for en havn med fritidsaktiviteter, må en bro ikke hindre fritidssejlads og altså derfor et sted må have en passende frihøjde for lystsejlere. For at skabe et bedre byrum på Islands Brygge, arbejdes der lokalt med plan om at skabe en grøn plads i Leifsgade omkring den kommunale legeplads. Denne plan er oprindeligt en næste etape i forhold til det samarbejde mellem lokalrådet og grundejerne, der skabte stillegaderne med hastighedsdæmpende og grønne bumpsteder og det er lokalrådets håb, at dette forslag kan udføres snarest tillige med udformningen af et pladsområde ved Snorresgade/ Islands Brygge. Lokalrådet ser frem til, at de nævnte ting udføres, så livet på Islands Brygge bliver sikrere og bedre at leve. Med venlig hilsen Jørgen Thyregod Lokalrådsformand Birger Pedersen Plan- og Trafikudvalget halvt år siden, er ikke altid i orden. * Legepladsen har låger der vel skal holde hunde ude og især børnene inde. Lågen ud til kajen kan ikke lukkes. Lukketøjet har været i stykker i månedsvis. Tænk hvis et barn... * Alléen er dejlig at gå tur i. Det synes hundeejere også for der er et utal af hundelorte i gruset, som kan være svære eller umulige at se. Kunne man ikke lægge et par rækker fliser hvorpå man normalt kan se eventuelle hundelorte? Hundeejerne holder da heldigvis også normalt hundene fra fliserne. * Vi glæder os i øvrigt snart til at se at især børnene kan få faciliteter til deres joller. Vel sagtens lige efter legepladsen hvor City-Trafik-busserne ifølge planerne snart forsvinder fra arealet. * I Havneparken har CanalTours taget anløbsbroen på vores side af Langebro i brug. Der går nu en rute til Fisketorvet. Hvorfor springer HT/HUR/Kommunen ikke på og støtter dette gode initiativ, således at man kan sejle med til almindelig HT-takst indtil den rigtige HT-Havnebus overtager ruten? Som man kan se af dette efterhånden lange brev, er der absolut brug for en Brugergruppe for Havneparken. Forvaltningen havde lovet os et borgermøde om dette i maj. Hvornår kommer et sådant borgermøde? Med venlig hilsen Merete Jensen Bergthorasgade 7, 1.th København S Sidste skoledag med barberskum I fredags havde 7.klasserne på Skolen på Islands Brygge sidste skoledag. Den»fantasifulde«udklædning bestod primært af vandpistoler og barberskum. Det lykkedes dog Bryggebladets udsendte reporter at få dette billede i kassen inden han med fare for eget og kameraets liv måtte flygte ud af krigszonen. Kameraet blev reddet til gengæld håber han på, at barberskum kan bruges som vaskemiddel, idet hans sweater blev fyldt med»velduftende«gillette. Men børnene havde det i hvert fald sjovt... agn

3 27. juni 2001 BRYGGEBLADET 3 Uanstændig behandling Otte uger uden rengøring Harry Busch der er 79 år og bor i Leifsgården, er træt af aflysninger af den rengøring han er blevet visiteret til. I 1997 fik han lavet en bypassoperation og siden har benene ikke helt villet lystre som før i tiden. Han er blevet tildelt indkøb hver 8. dag, rengøring hver 8. dag og sengeredning hver dag. Tøjvask betaler han for gennem en vaskeordning. Det er ikke hver dag Harry får redt seng og rengøringen er meget ustabil. Det har været så slemt at han i en periode på otte uger fra april til juni ikke fik støvsuget. Det er frustrerende og den begrundelse Harry Busch får telefonisk er altid den samme:»vi mangler folk«. Hjemmehjælperne må ikke tørre støv af og Harry Busch prøver da også selv at gøre det, idet han ikke bryder sig om at spørge vennerne om hjælp til rengøringen. Men han har snart»støvsuget«lejligheden for kongeligt porcelæn. I et skab ligger adskillige ituslåede figurer, som er et sørgeligt resultat af hans forsøg på at tørre Harry Busch fra Snorresgade er en af de mange ældre der ikke får gjort så meget rent som han er blevet visiteret til. støv af. To gange er han faldet alvorligt imens han har redt sengen. Den ene gang kostede ham 11 dage på Sundby hospital. Han var blå over halvdelen af kroppen og hans funktionsdygtighed i venstre arm er blevet nedsat. Harry Busch virker ellers som en glad mand, men han er gevaldig træt af at høre den samme»plade«om at han desværre Alt for mange aflysninger af hjemmehjælpen heller ikke får hjemmehjælp i dag. Samme dag som Bryggebladet taler med Harry, bliver hans hjælp igen aflyst. Harry har ringet og klaget over sin situation, men der er ikke sket en bedring. Harry Busch er langt fra den eneste ældre der er berørt af hjemmeplejens trængte økonomi. Det er ikke ualmindeligt at få aflyst sin rengøring to eller tre gange i træk. Og det vil altså betyde halvanden måned uden rengøring hvis man kun får hjælp hver 14. dag. Men det er ikke alle der ringer eller skriver klager. Det vil man nu gøre noget ved i Leifsgården, siger bestyrelsesmedlem Lis Johansen fra beboerforeningen. Man vil prøve at få lavet en samlet klage over de mange aflysninger for at få synliggjort problemet. Hos hjemmeplejen i Njalsgade er det desværre ikke muligt at få oplyst nogle tal for hvor mange aflysninger det drejer sig om, idet de ikke har de præcise tal. lwk Ældrerådet Amagerbro holder ferielukket fra den 2. juli til den 30. juli, begge dage incl. Med venlig hilsen, Ældrerådet Amagerbro. Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Hjemmeplejen har ikke mandskab nok til at udføre alle de visiterede timer og det går dagligt specielt ud over folk der skal have gjort rent. En uacceptabel situation for de ældre, hjemmehjælperne og deres ledelse < Det er som at sende barnet i byen med en indkøbsliste, men kun give det halvdelen af pengene med, udtaler Iben Plange, som er souschef for hjemmehjælpen i det område Bryggen hører til. Hendes udtalelse er en kommentar til det faktum at der er et økonomisk gab mellem de visiterede timer og det reelle budget. Visiteringen og for tiden revisiteringen bliver foretaget af en anden afdeling i forvaltningen, som ikke sidder med et økonomisk ansvar. Herved bliver bedømmelsen så uvildig som muligt. Det har så bare den store ulempe at det ikke er sikkert, at der er økonomisk dækning for løfterne. Når nogle i personalet holder op, genansætter vi ikke nye. Jeg vil skyde på at vi i år bliver 20 hjemmehjælpere færre end sidste år, ellers kan vi ikke overholde budgettet, siger Iben Plange og fortsætter det er ganske rædselsfuldt, at vi skal aflyse og prioritere hver dag. Ole Baag, chef for udførelsesdelen af hjemmeplejen på Amagerbro er enig i at det er uheldigt med alle de aflysninger. Vores målsætning er ikke at overstige to procent i aflysninger. Men fra april til nu ligger aflysningsprocenten på et sted mellem fem og ti procent og det er bestemt ikke tilfredsstillende. Jeg arbejder for øjeblikket på et system, så vi uge for uge kan registrere hvem der bliver aflyst hvornår, så det ikke er de samme det sker for i ugevis, siger Ole Baag. For at effektivisere hjemmeplejen har mange bydele i Københavns Kommune indført vaske- og indkøbsordninger. Det arbejder Ole Baag også på. Vaskeordningen fungerer nu, men en aftale med en supermarkedskæde er ikke i hus. For ikke at stå med for meget personale, som en konsekvens af disse ordninger ville blive, har man valgt ikke at ansætte flere hjemmehjælpere. Men fordi indkøbsordningen ikke fungerer endnu mangler man nu personale. Og hvad så med sommerferien? Kommer der vikardækning på? Nej vi har ikke vikarer. Det er der ikke råd til, så vores medarbejdere klarer skærene, slutter Ole Baag, der tirsdag d. 19. juni var sammen med en anden områdechef til møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget for at klargøre den økonomiske situation. Jette Bergenholz Bautrup, socialdemokratisk medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have nogle konkrete tal fra Sundhedsforvaltningen omkring aflysninger af hjemmehjælpen, så udvalget har noget at handle ud fra. Hun mener at der skal tildeles flere ressourcer til området, hvis det er nødvendigt. lwk GOD SOL OG SOMMERFERIE! HUSK FILM TIL FERIEN! Det er mildest talt pisseirriterende, udtaler Max Bruun til Bryggebladet. Træt af tyveknægte Nyttehaveforeningen Faste Batteri skal nu igen ud og kæmpe for at have lov at være i fred. Denne gang skal kampen dog ikke stå over for hverken myndigheder, skolen eller Ørestadsselskabet, men i stedet over for tyveknægte, fortæller formand Max Bruun, efter at ikke mindre end 33 af foreningens 67 havehuse har været udsat for tyveri. Tyverierne, som også har ført til ødelæggelser, er sket inden for en uge. Det må være nogle fuldstændigt desperate personer, der kan finde på at ødelægge så meget for så lidt, siger Max Bruun. Formanden refererer til at tyven eller tyvene primært er gået derfra med tomme som fulde flasker og et par andre småting, som de kun får lidt penge ud af. Kunne de så ikke bare spørge om de må få nogle flasker i stedet for at skulle ødelægge låse og døre, siger formanden og fortsætter: Det er jo mildest talt pisseirriterende at alle nu må ud og købe nye låse og rydde op efter alt det svineri der er efterladt! De mange tyverier gør haveejerne utrygge. Det er altid utrygt at få ubudne gæster, og for de haveejere, der ikke har været udsat for tyveri, er tanken og kommentaren nej, ikke endnu, men... De 33 tyverier er alle anmeldt til politiet og ifølge Max Bruun har haveejerne selv en mistanke om hvem det er og beder til at haveejerne nu kan få lov at være i fred, for som han siger: Vi har ikke mere som er værd er stjæle. sv KODAK GOLD 3 PK. 200 ISO. Film med virkelig god farvegengivelse. 3 X 24 STK X 36 STK NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF

4 4 BRYGGEBLADET 27. juni 2001 Vidste du, at vi har en trækvogn (2x1 meter), som du kan låne til små transporter og flytninger? Kig ind eller ring til Satellitten og hør nærmere! Har du en idé? Hvad ville få dig til at komme i det nye hus i Havneparken? Hvad tror du, ville få din nabo til at nyde at være der? Du bliver taget alvorligt, hvis du smider et papir ind i Beboerhjørnets brevsprække med din idé til Styringsgruppen. Kan afleveres nat og dag sommeren over! Men meget gerne før 28. juli, hvor Styringsgruppen holder sit årlige idéseminar. NÆSTE IDÉMØDE om NYT HUS er næste styringsmøde MANDAG 27. august kl. 19 i BEBOERHJØRNET, Leifsgade 7 God sommer! (Satellitten er åben) Leifsgade København S Tel Fax E-post: EFTERLYSNING! Kandidater til ældrerådsvalget til: Ældrerådet Vestamager, der afholdes torsdag den 4. oktober 2001, SØGES!!! Efter ændring af bydelsgrænserne på Amager, er det kun bryggeboerne og beboerne i den kommende bydel Vestamager, der kan deltage i valget. Alle, der er fyldt 60 år på valgdagen, kan opstille som kandidat til Ældrerådet Vestamager. Der skal vælges 7 medlemmer og 7 stedfortrædere. Man kan allerede nu afhente stillerlister på Pensions- og Omsorgskontoret: Njalsgade 13, 1. sal, værelse 108. Såfremt man er interesseret og ønsker at høre nærmere om arbejdet i Ældrerådet, kan man henvende sig hver mandag mellem klokken på Ældrerådets kontor: Njalsgade 13, 1. sal, værelse 106 eller ringe på telefonnummer Telefonsvarer døgnet rundt. De nye grænser i bydelen Vestamager kan da oplyses, så man kan afgøre, om man bor i dette område. Med venlig hilsen, Ældrerådet Amagerbro. Hold sommerferie på Bryggen! Canal Tours, et af de selskaber der laver havnerundfarter, har også deciderede havnebusruter. I slutningen af maj startede de en rute fra Nyhavn og Havnegade til Fisketorvet. Den stopper undervejs blandt andet på Islands Brygge (ved Langebro). Bussen sejler mandag-lørdag mod Fisketorvet en gang i timen klokken fem minutter over hel, og den anden vej 25 minutter over hel. En dagsbillet der gælder hele dagen til denne og øvrige linier koster 40 kroner for voksne og 20 kr for børn. En enkeltbillet koster 20 kroner. Dagsbilletten gælder desuden til Canal Tours havnebusrute Klatremuren på Artillerivej Travle nybegyndere som i hverdagen ikke har tid til at opleve det lokale miljø, kan passende bruge noget af sommerferien på at gøre dette. Der er således flere spændende lokale udflugtsmuligheder, foruden et efterhånden varieret udbud af spisesteder. Samtidig er det billigt da man kan overnatte hos sig selv. For dem der ønsker en aktiv ferie er der flere sportslige muligheder. På legepladsen i Gunløgsgade er det muligt at spille fodbold, basket og tennis. Nettet til tennis ligger på pladsen ketsjere og bolde lånes i det røde hus på legepladsen. I Havneparken er der mulighed for at spille petanque og beach-volley, løbe på skateboards og rulleskøjter, ligesom legepladsen kan bruges af børnene mens forældrene slikker sol i græsset eller på træpromenaden ved Havnestaden. På Artillerivej har fritidsklubben en klatremur. Det koster 25 kroner for et dagskort, og har man ikke selv udstyr og kendskab til at klatre, formidler fritidsklubben kontakt til en instruktør. Desuden kan man gå og cykle ture i lokalområdet. Til gåturene er Bibliotekets foldere glimrende at benytte. På Amager Fælled kan man nyde naturen ligesom man kan følge udbygningen af Ørestaden. Det er også altid værd at gå en tur i Havnestaden, hvor man næsten fra dag til dag kan se at området tager form. Med cyklen er det muligt at udvide sin radius, og det kan anbefales at cykle en tur langs Amagers Vestkyst. På en regnvejrsdag kan man tage i Bowlingcentret eller på Casino Copenhagen. Begge steder har man desuden mulighed for at spise aftensmad. Men det er ikke den eneste mulighed hvis man har lyst til at lade kødgryderne derhjemme få et hvil. Man kan faktisk næsten spise et nyt sted en hel uge i træk. På selve gaden Islands Brygge byder Café Langebro, Café Kul og Koks, O s, samt Café Food N Fuel på mad. På hjørnet af Gunløgsgade og Isafjorsgade er café gagge og gaarde netop åbnet, og på hjørnet af Njalsgade og Leifsgade ligger restauranten La Coruna. I Havneparken er der desuden flere grill-pladser, man skal selv medbringe kul. Mange aftener er der så godt gang i grilleriet, at man sikkert kan få lov til at riste en pølse eller to på andre folks eftervarme. Er man issulten, kan man eksempelvis købe sig en is i slikbutikken i Egilsgade, som også byder på andre kolde lækkerier. For de kulturelt interesserede er alle gallerierne oplagte udflugtsmulighe- Bryggen for begyndere 4 Vidste du i øvrigt at der. I Njalsgade ligger gallerierne Hallo!, Nils Stærk, Tommy Lund, Nicolai Wallner, I Isafjordsgade Galleri Ingolf og i Snorresgade Krongaards Krukkeri. Desuden er der mulighed for at høre musik i spillestedet Ballroom i Sturlasgade, hvor kommende rock-stjerner ofte øver. Den 27. juli til 5. august afholdes den store havnefest»kulturhavn 2001«, ligesom Bryggen har sin egen kulturfestival»bryggens Virkelighed 11«, der afholdes 31.august til 2. september. Synes man alligevel det bliver for kedeligt at sove i sin egen seng hver aften kan man bestille et hotelværelse på Hotel Copenhagen i Egilsgade eller på Scandinavia hotel på hjørnet af Artillerivej og Amager Boulevard. Derudover er vandrehjemmet ved Bella Centret også en mulighed. Således skulle der være rig mulighed for at holde nogle dages ferie i lokalområdet, og hvis man udvider med et par ture til stranden samt resten af København er der hurtigt gået en uge god fornøjelse! agn til Trekroner fortet. Ruten er lige åbnet og besejles indtil videre til den 9.september, men bliver det en succes kan det være at man udvider sæsonen. Dette er den fjerde artikel i serien»bryggen for begyndere«, der vil forsøge at introducere bydelen til alle tilflyttere og øvrige nybegyndere. Den første omhandlede Bibliotekets hjemmeside bragt i nr.8/2001, den anden Beboerhjørnet 09/2001 og den tredje om Rock Island og Ballroom bragt i nr. 10/01. Er der noget du undrer dig over, eller har du nogle gode ideer til noget Bryggebladets»nybegynder«kan undersøge så henvend dig til redaktionen dog ikke i juli måned. Du kan også blot aflevere et skriftligt forslag samme sted eller på mail

5 27. juni 2001 BRYGGEBLADET 5 Mørk kommunal middelalder trods oplysning Man må tage sig til hovedet BRYGGENS BILLIGSTE MALER Malerfirmaet Arrangørerne af større begivenheder, fester o.l. i Havneparken har siden kulturbyåret i 1996 kunnet gøre brug af en togvogn, som er placeret på det tidligere skinneterræn ved kajen mellem Langebro og den tidligere Sojakagefabrik. Togvognen har bl.a. fungeret som opmagasineringsrum, omklædningsrum og fremvisningsrum. Det hensigtsmæssige ved vognen er, at den kan rulles og placeres i Havneparken, hvor det passer arrangørerne bedst. Indtil nu! For kommunen har placeret to lysmaster så tæt på togsporene, at vognen kun kan flyttes de få meter mellem masterne. Det gav bl.a. problemer ved afviklingen af Sct. Hansfesten. Her kunne spændes en lang historie om legitimeringen af vognen som klenodie, som museumsgenstand for en nu svunden tid med jernbanetransport langs havnen osv.osv. Den må ligge. Hvis kommunen som forklaring vil påpege, at masterne er placeret helt tilfældigt, vil det være at skyde sig selv i foden. Magen til kommunal idioti og ineffektivitet skal man så lede længe efter. Hvis placeringen derimod er et udslag af grundige overvejelser, må handlingen betragtes som chikane over for brugerne af havneparken, da vognens anvendelsesmuligheder er blevet kraftigt reducerede. Magen til kommunal idioti og ineffektivitet skal man lede længe efter Og her er det så man må undre sig over, hvorfor de kommunale embedsmænd ikke går i dialog med de lokale brugere, f.eks. lokalråd og medborgerhusadministration om hensigtsmæssigheden, nødvendigheden og den evt. fremtidige brug af vognen, men vælger at tage sagen i egen hånd. Sagen må ses som endnu et eksempel på, hvor svært det er for den kommunale myndighed at indse, at beslutningstagen om lokale forhold i visse situationer kan selvforvaltes af lokale aktører, så afgørelsen kommer til at besidde en lokal legitimitet og fornuft. Er der ikke kurser i selvforvaltning på Forvaltningshøjskolen? jb Kommunen har begrænses brugen af togvognen i Havneparken ved at placere to lysmaster tæt op af sporene. Intet er for småt Intet er for stort Århundredets tilbud igen! Denne vin var Danmarks største salgssucces sidste år, hvor vi solgte årgang Det er en pragtfuld vin, fremstillet på de klassiske Rhone-druer og vinificeret på samme måde som de gode Bordeauxvine. Hugh Johnson har omtalt slottet som et af de bedste i området, den smager også langt bedre end de andre vine fra samme område. Vi har købt næsten hele slottets produktion af årgang 1996, men kan desværre kun få leveret fl. ad gangen, da vor leverandør kun har kapacitet til at klargøre dette antal og desuden forlanger en 3 måneders flaskelagring for at vinen skal være perfekt, når den leveres til vore kunder. Gerne vedligeholdelseskonto Henvendelse på tlf /2 pris Har du prøvet Bryggens bedste brunch? Fredag, lørdag, søndag Café gagge & gaarde Åben hele ugen fra og i weekenden Isafjordsgade 5-7 Islands Brygge 2300 København S. Tlf Skynd Dem der bliver hurtigt udsolgt 4 glas i Politiken ØDEGÅRD UDLEJES To timers kørsel fra København. Ti sengepladser. Bad, toilet, tv, opvaskemaskine m.m ,- pr. uge ,- i skoleferien. HOLTE VINLAGER ON LINE TIPS ON LINE LOTTO SKRABELODDER KLASSELOTTERI VARELOTTERI BP GAS Øl, vand og alm. købmandsvarer BRINGES OVERALT v/per Toft Egilsgade 2, Tlf Fax: /1 fl. 69,95 6 fl. 200,- Ret mørk, frugtig og robust stil. Middel kraft med god frugtsyre. Meget anvendelig. Åbent: mandag fredag 7-19 lørdag

6 6 BRYGGEBLADET 27. juni 2001 K Ø B ANTIKKRAM Leifsgade S tlf: Se vort udvalg af mahognimøbler og lysekroner S A L G Åbningstider: tirsdag & torsdag fredag lørdag ET BESØG VÆRD Rigsarkivet. God sommer! Foruden Sadolins kvalitetsmaling har vi nu fået et billigere alternativ. Priseksempler: 2-1/2 liter økonomimaling til lofter og overvægge 55,- 2-1/4 liter Super 3 loft- og vægmaling 112,- Danmarks Radio. Kommentar til det nye byggeri i Ørestad Indgangen til Ørestaden starter her på Bryggen. Den 600 meter brede Ørestad starter ved Islands Brygge Station og Københavns Universitet på Amager (KUA) og fortsætter ud mod Vestamager i en fem kilometer strækning. En ny bydel som kommer til at omfatte 3,1 millioner etagekvadratmeter, når den er færdigudbygget. Det svarer til cirka ti gange størrelsen på det nuværende Islands Brygge. Fuldt udbygget vil Ørestad rumme i nærheden af boliger og være arbejdsplads for mennesker. Ambitionsniveauet for den nye bydel fejler ikke noget. Mange politikere har allerede udråbt Ørestad til en succes. Men med en tidshorisont på 40 år er det alt for tidligt at kunne forudsige den nye bydels fremtid. Ifølge de oprindelige intentioner bag Ørestadsprojektet skal salg af grunde finansiere den nye metro og opførelsen af Ørestadens infrastruktur, således at hele projektet selvfinansieres. Men med blandt andet stigende udgifter til anlæggelse af metroen er det oprindelige økonomiske grundlag ude på gyngende grund. Det kunne Rigsrevisionen berette i sin rapport fra december i fjor. Arealsalget går strygende ifølge Ørestasselskabet. Selskabet er forud med det budgetterede salg som er på kvadratmeter om året. Men med en overvægt af offentlige og halvoffentlige institutioner blandt de første købere, kan man undre sig over visionerne om Ørestad som et kraftcenter der vil kunne gøre København til Nordens økonomiske lokomotiv. De ganske få private virksomheder som bygger i Ørestad har enten fået favørpris ved køb af grunde som i Ferring Pharmaceuticals og Høpfners tilfælde eller som storcentret Fields fået dispensation fra planloven. Ørestadsselskabet skal fortsat sælge etagekvadratmeter om året indtil 2040, for at den økonomiske kabale går op. Man kan måske frygte at flere dispensationer er på vej trods de fine visioner Københavns Kommune har tegnet for Ørestad.»Det arkitektoniske ambitionsniveau i forbindelse med planlægning af Ørestaden har været højt, og den igangværende byggemodning og detaljerede planlægning følger op herpå«, læser man i Københavns Kommunes arkitekturpolitik.»det er ligeledes karakteristisk, at de store investeringer i udbygning af infrastrukturen i og omkring København, Øresundsbroen, motorvejs- og baneanlæg og Københavns nye metro er designet og anlagt med et højt internationalt arkitektonisk ambitionsniveau og har tilført byen nye kvaliteter, uden at Københavns oprindelige karakter er gået tabt«. Det lyder godt! Men virkeligheden er at man bygger stort. Bygger højt. Og bygger i moderne materialer som ikke nødvendigvis passer sammen med Københavns oprindelige karakter. Beton, stål og glas København har tre tårne på sit våbenskjold. Tårnene er byens varetegn. Men snart overskygges disse af Ørestads nye skyskrabere. Rigsarkivet på 75 meter. Rica Bella Hotel på 50 meter. Ferring Pharmaceuticals på 20 etager. Et 18 etagers hotel ved siden af Storcenteret Fields. Og flere højhuse er på vej. Ørestadsselskabet skal sælge byggeret for kvadratmeter om året i de næste 39 år for at få budgetterne til at hænge sammen; det svarer til salget af fem bygninger om året på størrelse med Ferring Pharmaceuticals. Hvis Ørestadsselskabet overholder de foreløbige optimistiske salgstal, vil Ørestad snart ligne et mindre Facade mod Amagerfælledvej. Den (u)menneskelige enhed Manhatten eller Silicon Valley. Der bliver bygget i beton, stål og glas. Det er med disse materialer nemt at bygge i højden og bredden til en overkommelig pris. De gamle materialer som man kender fra eksempelvis vores egen bydel, mursten og træ, er enten for dyre eller for tidskrævende at bruge i den moderne arkitektoniske bearbejdning. Varmen, som disse materialer afspejler og udstråler, findes ikke i det moderne byggeri. Og da de fleste af disse nye, moderne bygninger er på flere tusinde kvadratmeter, har de kommunale planlæggere stillet krav til flere meters afstand mellem bygningerne. Ofte vil disse tomme områder blive brugt til parkeringsarealer eller til parklignende områder. Indtrykket er ganske enkelt for den forbipasserende: en glasbygning, som er tilbagetrukket fra gaden, omringet af parkeringspladser, lidt græs og et springvand af en eller anden art. Alle aktiviteter inden for huset foregår uden at kunne blive set fra gaden. Der er ingen interaktivitet mellem gaden og bygningen, selvom alle stueetager i kontorbygninger i Københavns Kommune er åbent for offentligheden. En hel bydel fyldt med disse lukkede kontor byg- 3 liter Super 5 superdækkende til vægge 228,- Nyhed: Liftgardiner i brun bambus og beige stof Isafjordsgade 3 tlf s Eftf. Storcentret Fields. Ferring Pharmaceuticals.

7 27. juni 2001 BRYGGEBLADET 7 Hastværk. Danmarks Radio flytter først til Ørestad Nord i , men byggeriet af det kvadratmeter store mediehus er allerede begyndt. Det er arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen der vandt arkitektkonkurrencen for udformning af huset.»vinderforslaget forener på en overbevisende måde ønsket om et arkitektonisk og funktionelt sammenhængende bygningsværk. Et bygningsværk, der er udformet som en levende by, et sted med enestående og forskelligartede bygninger og dermed modsvarer DR s mangfoldighed«, mener dommerkomiteen i begrundelsen for deres valg. ninger som er tomme efter kl. 17:00 virker temmelig u-menneskeligt. Bygningerne er sikkert funktionelle og behagelige at arbejde i, men som forbipasserende er de ikke tiltalende. Den menneskelige enhed Københavns middelalderby er noget helt specielt. Der er ikke andre steder i byen hvor man kommer så tæt på husenes aktivitet. Der er liv i gaden. Man kommer direkte ind i forretningerne fra gaden. Man kigger ned i kældrene og ser cafeer, butikker og så videre. Københavns indre by var bygget før bilens indførelse. Man brugte mennesket som målestok, da man byggede den indre by. Når man går en tur i byen, føler man sig godt tilpas. Det er faktisk et af de få steder i Storkøbenhavn hvor mennesket har en fordel over bilen. Når man kommer til de første forstæder som Islands Brygge er afstanden mellem husene lidt større, planlægning i dens spæde start, men alligevel kan man fornemme aktiviteter i husene. Folk færdes på gaden og ikke i underjordiske parkeringskældre. Man kan stadig mærke menneskelighed på gaden. Men kommer man længere ud til de nyere forstæder, er afstanden mellem husene større og aktiviteter i husene mere skjult. Man bruger lige pludselig bilen som målestok. Og for de fleste, som bor dér, er bilen en nødvendighed for at færdes i området. Hvordan ville Bryggen have set ud hvis man havde lagt følgende retningslinier da man skulle i gang med byggeriet ved århundredeskiftet:»bebyggelsen skal udføres i et nutidigt formsprog med en fælles arkitektonisk bearbejdning, der vægter alle facader. For at understrege det ønskede arkitektoniske helhedspræg skal materialevalget begrænses til glatte overflader, såsom glas, og stål, beton, pudset tegl, natursten og lignende samt træ, og farvenuancer inden for jordfarve- eller gråtoneskalaen. Metal skal have mat overflade, og ikke-transparent glas der anvendes som facademateriale, skal være uden spejlvirkning«? Det er selvfølgelig utopisk at tænke at man kan bygge en ny bydel uden at tage bilen i betragtning. Men at bruge mennesket som målestok burde være en selvfølge. Man kan undre sig over at man ikke har lært af fejltagelserne fra 70 erne, hvor man begyndte at bygge højt. Gadelivets vitalitet har trange kår i højhusenes skygge. ljg Hastværk. Modellen til Rigsarkivets første etape på kvadratmeter som blev præsenteret i tillæg nr. 1 til lokalplanen 301»Ørestad Nord«var ikke klar, men huset måtte vises alligevel. Bygningen er på 75 meter.»arkivtårnene ønskes beklædt med reflekterende materiale som metal eller glas, der forandrer sig efter skiftende lys- og vejrforhold«, forklares der i lokalplanen. Projektet er tegnet af det tyske arkitektfirma Behnisch, Behnisch & Partner. Bygningen rager knap 40 meter op over Grønjords Kollegiet»et skarpt brud på Københavns byprofil, der er karakteriseret af huse i 5-6 etager og tårne over bymidten«, mener Enhedslisten i deres mindretalsudtalelse. Ferring Pharmaceuticals er Ørestadens varetegn. Bydelens første højhus. Huset tages i brug allerede ved årsskiftet Huset er på kvadratmeter og i 20 etager. Ørestadsselskabet skal sælge byggeret for kvadratmeter om året i de næste 39 år for at få budgetterne til at hænge sammen; det svarer til salget af fem bygninger om året på størrelsen med Ferring Pharmaceuticals. Henning Larsen er arkitekt på byggeriet. Rica Bella Hotel bygges som nabo til Bella Centeret i en højde på 50 meter.»i det arkitektoniske udtryk fremstår bygningen som en søjle, baseret på to hovedtårn i lys marmor med et åbent rum i midten fra top til bund. Bygningen omkranses af en buet glasskærm på begge hovedfacaderne og viderefører dermed den linje og det formsprog, der benyttes på Bella Centrets foyerbygning. Hele bygningen ligger i et kvadratisk vandbassin, og vil fremvise en spændende spejleffekt såvel om dagen som ved nattetid«, forlyder det på poetisk vis på Ørestadsselskabets hjemmeside. Principiel facade mod Amagerfælledvej.»Stueetagen skal generelt have en højde på mindst fire meter for at give stort lysindtag og signalere åbenhed«, står der i lokalplanen for Ørestad Nord. En væg på 300 meters længde mod Amagerfælledvej ser det ud til. Men ifølge lokalplanen»skal facaderne således fremtræde med vandrette markeringer, der understreger sammenhængen i forløbet af bygninger, og stueetagen skal udføres i overvejende transparent glas, således at der opnås visuel kontakt mellem ude og inde«. Træerne er allerede 15 meter høje på tegningen. Bemærk de mennesker der står under træerne. Rica Bella Hotel. Storcentret Fields.»The regional super center of Scandinavia«, kaldes Fields i deres engelske pressemateriale. Planerne er et storcenter på kvadratmeter fordelt på to etager med butikker, en etage til fritid og underholdning, en multiplex biograf og derudover kontorfaciliteter og et hotel på 18 etager. Detaljer omkring parkeringsforholdene er stadig kryptiske men målestokken er bestemt bilen. Alle aktiviteter foregår indendørs og det hyggelige gadeliv som man kender fra Københavns indre by vil være et ukendt fænomen hos Fields.

8 8 BRYGGEBLADET 27. juni 2001 Bolig byttes Haves: Velholdt 2-værelses andelslejlighed med helt nyt badeværelse og moderniseret køkken. Beliggende i Gunløgsgade. Søges: Større andelslejlighed på Bryggen eller i nærheden. Ring på hugo fokdal as blikkenslager & vvs installatør Islands Brygge København S Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug Ældrerådet hva det Den 4. oktober i år skal der være valg til Ældrerådet. Formanden for Ældrerådet Amagerbro fortæller i et åbent brev til Bryggebladet om rådets rolle og funktion. Ældrerådene er besluttet ved lov med start 1. januar Ældrerådets opgave er at varetage de ældre borgeres, d.v.s. borgere over 60 år, interesse over for politikerne på Københavns Rådhus samt kommunens forvaltninger. Ud over de sociale forhold som hjemmehjælp og hjemmepleje er vore opgaver at blande os i Trafikforhold, boligforhold, herunder plejeboliger, beskyttede boliger, ældreboliger, sundhedsforhold, hospitalerne i København, miljøforhold, udbygningsplaner samt Københavns Kommunes budgetter. Kommunen har pligt til at høre ældrerådene når de har planer der vedrører alle borgere over 60 år. Vi har udtalt os i cirka 50 sager i de fire år vi har eksisteret. Ældrerådet kan også selv rejse sager over for politikerne og forvaltningen. Ældrerådet har eget budget der hvert år vedtages af politikerne i forbindelse med kommunens budget. Ældrerådet består af syv medlemmer samt syv stedfortrædere. Alle vælges for fire år ad gangen. Denne gang dog kun for tre år. Der er 15 ældreråd i København svarende til et i hvert socialdistrikt. Ud over ældrerådene er der et Fællesråd bestående af formændene for de 15 Den rigtige Niels Hvid Her ses den rigtige Niels Hvid (til venstre) som blev forvekslet med Kjeld Gunnarsen (ses til højre) i seneste nummer af Bryggebladet. Niels Hvid var med, da fodboldklubben Hekla sparkede deres første ungdomshold i gang. Det er vistnok Kirsten midtfor. ældreråd. Der er ligeledes et klageråd bestående af tre ældrerådsmedlemmer, to politikere fra Rådhuset samt en repræsentant fra invalideorganisationerne. Klagerådet tager sig af klager over hjemmehjælp og hjemmepleje. Det er meget vigtigt at vi får kandidater til det nye Ældreråd. Det er reelt kun bryggeboere over 60 år som kan opstilles. Der er nu kun et medlem af det nuværende Ældreråd, som er bryggeboer, så vi andre stopper med udgangen af dette år. Så bryggeboere: Stil op! Venlig hilsen Otto Madsen formand for Ældrerådet Amagerbro. Se i øvrigt annoncerne om Ældrerådsvalget andetsteds i bladet. Palle Plankeværk og de andre På dagen for forrige blads udkommen d. 13. juni spillede Hekla Old Boys mod Brøndbys ældre drenge på Kløvermarken. Cirka 100 tilskuere var mødt op for at støtte op om de gamle drenge og kampen var god og tæt - i hvert fald til og med første halvleg, idet stillingen var 0-0 ved pausen. Men efter pausen tog Brøndby fat og kampen endte med tre mål til Brøndby og ingen til Hekla. Ifølge tilskuerne skyldtes Heklas manglende mål især Brøndbys målmand, som i folkemunde åbenbart går under navnet Palle Plankeværk. Legendariske Palle Plankeværk. sv GUDSTJENESTER Søndag 1. juli: Bjarne Fabritius Petersen Søndag 8. juli: Bjarne Fabritius Petersen Søndag 15. juli: Bjarne Fabritius Petersen Søndag 22. juli: Hans Anker Jørgensen Søndag 29. juli: Hans Anker Jørgensen Søndag 5. august: Kirsten Ottosen Søndag 12. august: Hans Anker Jørgensen, transmitteres på DR P1 Søndag 19. august: Hans Anker Jørgensen Søndag 26. august: Bjarne Fabritius Petersen Søndag 2. september: Bjarne Fabritius Petersen Søndag 9. september: Bjarne Fabritius Petersen. Konfirmation Søndag 16. september: Hans Anker Jørgensen Højmesse kl. 10 I sommerperioden, fra , ændres starttidspunktet for højmessen forsøgsvis fra klokken til klokken hr 25 års jubilæum ÅBEN KIRKE Hans Tausens Kirke er åben for besøgende og andagtssøgende. I sommertiden oftest mellem kl på hverdage og hveranden tirsdag kl Har du brug for at være i kirken på andre tidspunkter, så kom eller ring. HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S Søndag d. 12. august kan jeg se tilbage på 25 år som præst i København. Jeg begyndte på Amager i Allehelgens Kirke i Fra 1979 til 91 var jeg præst i Tingbjerg, hvor jeg var med til at bygge kirke og menighed fra grunden. I 1991 flyttede jeg igen til Amager som studenterpræst ved universitetet og sognepræst ved Solvang Kirke i Urbanplanen. Siden 1994 har jeg været sognepræst ved Hans Tausens Kirke og studenterpræst ved Det humanistiske Fakultet i Njalsgade. På Bryggen har jeg lært en utrolig masse dejlige mennesker at kende i forbindelse med gudstjenester, begravelser, bryllupper og møder i kirken, på skolen, i Gimle, i børneinstititionerne og i Beboerhjørnet. Selv om jeg ikke har været præst ved Hans Tausens Kirke i alle de 25 år, håber jeg at se mange af de kendte ansigter fra Bryggen i kirken søndag d. 12. august kl Efter gudstjenesten er der reception i mødesalen, hvor menighedsrådet og jeg selv byder på lidt at drikke og spise. Venlig hilsen Hans Anker Jørgensen OBS! KIRKEBIL OBS! Gangbesværede kan få kørelejlighed til alle arrangementer i kirken. Henvendelse i kontorets åbningstid på tlf Hans Anker Jørgensen har jubilæum. Radiogudstjeneste 12. august Gudstjenesten i Hans Tausens Kirke d. 12. august sendes direkte af Danmarks Radio på P1 fra 9.55 til KIRKENS KONTOR Kordegn Helen K. Riis, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt tirsd. kl Lørd. lukket. SOGNEPRÆST K/B Bjarne Fabritius Petersen Snorresgade 9, 2300 Kbh. S tlf Træffes i præsteboligen mandag kl , tirsdag, onsdag, torsdag kl SOGNE- OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen Slagslunde Bygade 37 D 3660 Stenløse Tlf Træffes: Tirsdag kl og fredag kl i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6,1. Tlf Onsdag og torsdag kl på Universitetet, Njalsgade 80, Tlf og i øvrigt efter aftale. KIRKETJENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Søren Roed Bergthorasgade 8, 5. th., S Tlf KIRKEVÆRGE Steen Poulsen Artillerivej 46, 2300 Kbh. S. Tlf

9 27. juni 2001 BRYGGEBLADET 9 Nyt fra biblioteket Kend din sommerrute Skal du ud at køre i Danmark i sommerferien, har Vejdirektoratet udgivet et omfattende hæfte over de danske motorveje. De enkelte strækninger er nøje beskrevet med angivelse af afstande, køretider og alle frakørselsmuligheder, og samtidig oplyses de vigtigste overnatningsmuligheder samt seværdigheder i området. I tilgift er bogen forsynet med oversigtkort over større byer og landsdele. Er du mere til cykelture, har Vejdirektoratet også udgivet hæftet»cykelguide 2001«, som oplyser om de 10 nationale cykelruter samt deres netværk af lokale stier. Hæftet indeholder turforslag og praktiske råd. Begge hæfter udleveres gratis på biblioteket. Bestseller For 8 år siden udgav biblioteket erindringsbogen»nærmest berusende lykkelige«, hvor to veninder fortæller om deres fælles barndom på Bryggen i Bogen blev en overvældende succes og var så hurtigt udsolgt, at vi måtte optrykke et ekstra oplag. Også det blev snart solgt, og lige siden har vi jævnligt haft forespørgsler på, om bogen dog ikke blev genudgivet. Disse bønner bliver nu hørt, idet biblioteket og forfatterne er gået i gang med at forberede en ny udgave af bogen. Nogle»nye«fotografier er blevet fundet frem, og hele teksten er blevet gennemskrevet for at rette de små stave- og forståelsesfejl, som var i 1. udgave. Men det er stadig den samme charmerende historie om to livskraftige pigers opvækst under små kår på Bryggen. Vi regner med, at bogen ligger klar til efter sommerferien en gang i august. Så fik du ikke fat i et eksemplar sidste gang, kommer chancen nu. Du kan allerede nu forudbestille bogen, som kommer til at koste 60,- kr. Stentøj I perioden 25. juni til 28. juli udstiller keramikeren Kit Feilberg krukker og skulpturer i stentøj. De forholdsvis store unika er dekoreret med begitninger en særlig teknik hvor farven er blandet med ler. Havnefestival i sommerferien I perioden 27.juli til 5. august afholdes en stor kulturfestival i Københavns Havn. Festivallen vil bringe det københavnske foreningslivs potentialer og muligheder ud i sollyset, og det vil i dagene være muligt at møde mange københavnske foreninger. En del af havnefesten foregår blandt andet på Islands Brygge. Et endeligt program er endnu ikke færdigt, men der er mange ideer bl.a. verdens- og teatertelte, kultur-havnerundfarter, beachvolley på pram, samt mere traditionelle foreningsaktiviteter. Herunder skal det blandt andet nævnes at Københavns Debatforum afholder debatarrangementer under overskriften»hvad skal vi bruge havnen til?«den 27.juli og den 2.august. Læs mere om H201 Kulturhavn på Billetter til debatforums arrangementer fås på eller agn DROP INN JULI DECEMBER Søn Bjarni Man Stig Møller, Ken Gudman, Peter Ingemann Tir Claus Menzor, Michael Friis, Perry Stenbeck Ons Rikke Veth, Rasmus Hedeboe, Nikolaj Wolf Tor Absolut Girls Fre Øernes Blues Band Lør Blue Soil Søn Manuella Lærke Trio Man Louise Hart, Christer Tybjerg, Magnus von Bülow Tir Louise Brüel, Jørgen Lang, Mika Vandborg, Jens Simonsen, K Kenneth Spenner Ons Seidelin, Egedal & Wittrock Tor The Clowns Fre Billy Cross, Arne Maltéus, Knut Henriksen, Derek Walker (USA) Lør Bo Wilson Band Søn Bjarni Man Jacob Reich, Casper Poppe, Anders Krogh Tir Funky Crime Ons Funky Crime Tor Neil Brophy Band Fre Roy Richards and Friends Lør Doctors Order Søn Jacob Rønne & Colin Wilkinson Man The Lupus Lounge Tir Kaare Thøgersen Trio Ons Hiatt Jam Tor Little Guitar Fre Cool Jerk Lør Homesick Mack, Arne Maltéus, Bo Eriksson, Mikael Nilsson Søn Mats Ronander (Sverige) med Claes Antonsen, Assi Roar, Anders Gaardmand, Aske Jacoby Man Børge Biceps, Jacob Rathje, Frank Marstokk Tir Gas med bas DROP INN Kompagnistræde 34 Tlf Se også vores musikprogram på HOS OS ER DET RESULTATERNE, DER TÆLLER SOLGT TIL PRISEN PÅ 12 DAGE Gunløgsgade 20, 3. lejl. 1 Sagsnr.: Flot og moderne Herlige Islands Brygge med al dens miljø, veldisponerede lejl., entré med store indbyggede skabe, funktionelt køkken med lille spiseplads, nydeligt badeværelse med hvide kakler og separat bruseniche, pænt kontor og meget flot, stor og lys sydvestvendt stue med frit område foran. Fra stuen er udskilt en separat soveafdeling. Parketgulve og termovinduer. Ejendommens nøgletal: Kontantpris/Udbetaling: / Mdl. brutto/netto: 5.895/5.034 Oplysninger om ejerlejligheden: Tinglyst boligareal: 53 Areal iflg. BBR: 59 Byggeår/Ombygningsår: 1970 Antal værelser: 1 Antal etager incl. kælder: 0 SOLGT TIL PRISEN PÅ 5 DAGE Thorshavnsgade 20, 3. th. Sagsnr.: Lys og velholdt På det charmerende Islands Brygge med al dens liv ligger denne meget store, lyse og velholdte lejlighed. Pæn entré, stort velholdt køkken med mulighed for spiseplads, nyere brusebadevær. med separat bruseniche, dejligt stort soveværelse og kontor mod gården og stor flot stue med fri udsigt. Stuklofter, plankegulv, flot gårdhave. Ejendommens nøgletal: Kontantpris/Udbetaling: / Mdl. brutto/netto: 6.896/5.793 Oplysninger om ejerlejligheden: Tinglyst boligareal: 54 Areal iflg. BBR: 62 Byggeår/Ombygningsår: 1907 Antal værelser: 2 Antal etager incl. kælder: 0 KORSMANN Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE H.C. Andersens Boulevard 42 Lige ved Langebro Tlf Vi har næsten solgt alle vore lejligheder på Bryggen, og vore mange emner i vort køberkartotek sukker efter nye salgsemner hos os. Kontakt os derfor snarest for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Vi benytter lejligheden til at ønske bryggeboerne en god sommer. Michael Musfelth Jørgensen Indehaver/statsaut. ejendomsmægler

10 10 BRYGGEBLADET 27. juni 2001 Havnebus for københavnere Debat Det har været en fornøjelse at sejle nogle ture med de gule havnebusser i København, og jeg håber, at projektet bliver en succes. Hvis ikke, kunne årsagen findes i et eller flere af følgende forhold: 1. Havnebusserne har præg af turistforanstaltning: de går kun om sommeren, kun i dagtimerne, og kun hver halve time. Hvis de skal tages alvorligt som offentligt transportmiddel så alvorligt, at man tager dem med i betragtning, når man vælger bolig og arbejdsplads så skal de være der på samme måde som busser og S-tog er der: 18 timer i døgnet året rundt, mindst tre gange i timen, dobbelt så mange i myldretiden. 2. Havnebusserne er ikke integreret med busser og S-tog. FAGREGISTER 27. juni 2001 AKUPUNKTUR Natural Health Clinic Gunløgsgade / ANTIKVITETER Antikkram Leifsgade Tirs.& tors Fre ; lør APOTEK Islands Brygges Apotek Islands Brygge mandag - fredag: lørdag: BAGER Brdr. Sørensens Eftf. Egilsgade Bryggebageren Isafjordsgade Bryggebageren Leifsgade BANK Amagerbanken Islands Brygge BEGRAVELSE Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge BLOMSTER Blomstercirklen Leifsgade Malou Blomster Thorshavnsgade BOGHANDEL Bryggens Bog- og Papirhandel Islands Brygge fax: BOWLING Bryggens Bowling Center Islands Brygge 83E BRILLER Finn Dyrberg Autoriseret optiker BØRNETØJ Z s Børnetøj str år Vi syr på bestilling Thorshavnsgade COMPUTER Have s TV - PC Service Egilsgade & CYKLER Bryggens Cykler Isafjordsgade DYRLÆGE Bryggens Dyreklinik Egilsgade EJENDOMSMÆGLER Nybolig v/ Steen Kofoed Amagerbrogade Realmæglerne Korsmann H.C. Andersens Blvd. 42 v/ Langebro EJENDOMSSELSKAB Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Gunløgsgade fax: Telefontid: mand.-tors. kl Personlig henv. tors. kl Norden A/S Toldbodgade København K Nybolig Steen Kofoed Amagerbrogade 69 og fax ELEKTRIKER DFR-Gruppen A/S Gunløgsgade / Due Ka El Gunløgsgade 43, kld. tv / Kilting EL-køb Isafjordsgade Hvis de skal tages alvorligt som offentligt transportmiddel, skal de integreres i det øvrige netværk. Konkret bør der være mulighed for at skifte mellem havnebus og S-tog / Metro / bus ligeså nemt som at gå fra en perron til en anden. Skift til Metro vil være muligt ved Niels Juels gade. Skift til S-tog vil være muligt to steder: Østerport, og Københavns Hovedbanegård. Ved Østerport kunne man lukke op til Kastelsgraven, og regulere den lidt, så havnebusserne kunne sejle op til Oslo Plads. Og ved Hovedbanegården kunne men grave en kanal midt op igennem Bernstorffsgade. Dyre løsninger? javist at lave ny infrastruktur i en gammel by er altid dyrt. Tænk bare på Metro en. FARVEHANDEL O. Nørbys Eftf. Isafjordsgade FODTERAPI Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv FOTO Njal Foto Video Njalsgade FRISØRSALON Flair for Hair Njalsgade Force Q frisør & skønhedspl. Reykjaviksgade 5, kld. tv Klip 2000 Islands Brygge 1 B Universe Reykjaviksgade GENBRUG Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. GLARMESTER Jimmy Berger Artillerivej GULVSERVICE A-Z Gulve. Gunløgsgade 35, kld KIROPRAKTOR Bryggens Kiropraktisk Klinik Kenneth Lehart Jensen Kigkurren 6-8, opgang C KOPIERING RIAkopi Njalsgade KØBMAND EDEKA Marked / Per Toft Egilsgade Havnebusserne betjener ikke de kvarterer langs havnen, hvor der bor flest mennesker og ligger flest arbejdspladser. Nordpå kun til Østerport vil være lidt knapt; en forlængelse til Skudehavnen, med stop i Nordbassin (Nordhavn Station!) og Isbjørnen på Langeliniekaj vil nok snart blive aktuel. Og at man sydpå betjener Islands Brygge, Hovedbanegården, Fisketorvet, og Teglværkshavnen er helt afgørende for projektets levedygtighed. 4. Der skal altså investeres temmelig meget mere især i flere både hvis projektet skal være alvor. Til gengæld kunne man spare en hel del på driften ved at gøre havnebusserne enmands-betjente. Erling Plesner Gunløgsgade København S. MALER Malermester Harry Jensen Appeldoorn Allé 2, 2791 Dragør MASSØR Nick Schmidt. Lægeex. massør og idrætsinstruktør Thorshavnsgade fax: SMØRREBRØD T.S. Smørrebrød Islands Brygge TANDLÆGE Jørgen Frank Islands Brygge Lars Nielsen Islands Brygge TV-SERVICE Have s TV - PC Service & TÆPPER Uttrup Tæpper Artillerivej VINDUESPOLERING Aage s Vinduespolering Kontor: Mobil: VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade ÆLDRERÅD Ældrerådet Amagerbro Njalsgade 13,1. vær.106 mandage telefonsvarer ØKOLOGISKE VARER Sund-Bixen Englandsvej Tirs.-fre , lør FAGREGISTER Optagelse i fagregisteret: 300 kr. for 10 udgivelser (3 tekstlinier) Ekstra linier: 60 kr. pr. linie Priser excl. moms Henv.: Bryggebladet, Leifsgade Esben og Maja i erotisk svingning Energi i luften Flot åbent hus hos Akademiet for Utæmmet kreativitet Der var engang et medborgerhus Debat Der var engang et medborgerhus et medborgerhus på Islands Brygge, et ikke særligt stort men velproportioneret hus med herlig beliggenhed ved havneløbet, og her var mødelokaler og festlokaler, billard og køkken med højtbelagt smørrebrød og badefaciliteter i kælderen. Og huset havde en ledelse, der mente at den varetog husets og bryggeboernes interesser bedst muligt ved at tjene mange penge på udlejning og underholdning. Men bryggeboere, der ikke hørte til husets faste stok og gæster, havde et anstrengt forhold til huset. Især de unge brød sig ikke om underholdningen, og de følte sig uvelkomne i huset, for de ville have værksteder, musikøvelokaler, ungdomshuler men der er slet ikke plads til denslags og det ville nok koste jer flere penge end I har, sagde bestyrelsen. Og de unge gik deres vej, fandt et andet sted. Og bestyrelsen i huset ved Havnen åndede lettet op og fortsatte som de plejede: udlejning til alle der kunne betale, samt indbringende og velprøvet underholdning for dem, der var til det. Der var en sejg energi i luften og på scenerne, da eleverne på artistlinjen, gøglerskolen og daghøjskolen Kigkurren viste deres talenter d. 14. til 16. juni. Det var især artisterne som svingede i luften med hovederne oppe og ned i fantastiske og elegante positioner, som imponerede. En pige uden epomuskler og med et ti meter reb i luften blev en flot cocktail af æstetik. Eller fire breakdancere med deres tunge rytmer og drengede glæde, som blev elektriske og snurrede rundt på hovederne, som om det var så let som ingenting. Tak for en inspirerende oplevelse. Ørkenfortet beklager i Men så en dag lukkede huset og den gamle bestyrelse måtte flytte over i et andet hus, det selvsamme hus som de unge havde tilkæmpet sig. Den aldrende bestyrelse var ikke tryg ved flytningen, og de unge var ikke begejstrede. Men de gamle forsvandt langsomt ud af bestyrelsen i det nye hus, og de unge lavede tingene efter deres hoved. Tiden gik, de unge blev ældre og en dag lukkede også dette hus! Gimle hed det forresten. De ældre unge drømte nu om at flytte tilbage til Havnen. Og sandelig gik drømmen i opfyldelse: de fik et nyt hus tæt ved det første medborgerhus! Værksteder og denslags som de dengang unge havde fået indrettet i Gimle, ville der nu ikke blive megen plads til. Ikke en høvlebænk vil få lov at blive skruet fast i det hus, der er ikke plads til lilla bleer omkring håret og denslags. Vi skal være fleksible og følge med tiden, sagde overudviklingschefen og styringsgruppen. De gamle brugere, der engang havde været unge med bestyrelsen gik slukøret hjem. Og de ægte unge dukkede sletikke op. Men de gamle unge i det øvrigt hvis nogen er gået forgæves til Sankt Hans fest, men der var ikke folk til at skabe arrangementet alligevel. Den 7. juli kan man opleve»the Night of the Clowns«fra kl i Ørkenfortets gård. Der er en masse udenlandske gæster på besøg. Lwk nye hus tæt ved det gamle på Havnen sagde: Hvor bliver det storslået. Vi vil tjene mange penge, ikke som dengang i det første hus på Havnen, hvor det var bankospil og selskabsudlejning nej, vi spiller op til dans og lejer ud til selskaber og serverer højtbelagt smørrebrød. Så kommer hele byen til vores medborgerhus øh, kulturhus, hedder det forresten. Og alle de der har råd, vil have det herligt i det fine nye kulturhus med den fine kulturelle udsigt.. Og sådan gik det. Alt blev igen ved det gamle. Dog kunne enkelte endnu huske, at den gamle bestyrelse faktisk havde flyttet sit bord et par hundrede meter hen ad gaden. Men ansigterne, mente man helt bestemt, var de samme. Og det var jo ganske fleksibelt Høvlebænke vidste derimod ingen hvad var til hvad.? Og det er ganske vist. Fra P. Thomsens efterladte manuskript: Blandt Kulturløver og Nokkefår på Amager Hans Ulrik Riis Artillerivej 63

11 27. juni 2001 BRYGGEBLADET 11 Som at komme hjem og kæresten overrasker med hvid dug og himmelsk middag mærkedage tak tillykke med dagen Kære Carsten. Tillykke med de 35 år du gamle saxofonist og legeonkel. Kærlig hilsen din bryggefamilie. De to skuespilleraspiranter Simon og Thomas har åbnet café på Bryggens bedste solhjørne, hvor Gunløgsgade og Isafjordsgade mødes. Osvald Helmuth beskrev stemningen for et halvt århundrede siden»nede i kælderen«. Her var det mere pilsnerens lyksagligheder, det handlede om. Selvfølgelig kan man købe godt øl hos Gagge & Gaarde. Men de to indehaveres intention er at tilbyde et bredt sortiment af drikkevarer samt et spændende menukort præget af italiensk charme og afslappethed. Gutterne har flere års erfaring som hhv. overtjener i Italien og barchef i Køln og Illum. De har derfor indgående kendskab til cafémiljøet både her og i udlandet, og er derfor opsat på at yde gæsterne en anderledes betjening end den noget kølige og arrogante holdning, som man kan risikere at møde hos personalet i flere af citys caféer. Siden de åbnede har de ligget vandret i luften for at imødekomme den overvældende interesse for stedets brunch, som glimrer med specialiteter fra ukendte egne af Italien. Råvarerne er selvfølgelig økologiske, hvilket Thomas og Simon håber på vil være med til, at stedet på sigt vil blive populært og besøgt af hele byens»brunchomaner«. Menukortet kan i øvrigt tilbyde forskellige sandwichs, pastaretter, salater og gode burgere til priser, som sagtens kan konkurrere Gagge & Gaardes indehavere Simon og Thomas. med kvarteres take-away tilbud. I Gagge & Gaarde er der endvidere ikke risiko for at komme til at lugte som den gyldne pomfrit. Her er der imidlertid chance for at støde ind i hyggepianist eller opleve stand up komik fra Simons hånd. Er man til den søde tand, kan caféen levere kaffe i forskellige trykaftapninger samt hjemmelavet kransekage. Lidt malurt er der desværre kommet i bægeret. Ejendommens ejere og administrationsselskab er ikke de hurtigste til at give tilladelse til cafédrift på fortovet rund om cafeen. Så især i disse sommerdage mistes god indtjening, fordi gæsternes antal reduceres. Som det ses på det ene foto mødte deres udsendte på trods alligevel cafégæster, som nød caféens optimale placering på det solfyldte hjørne. Kære Nichole. Stort tillykke med dagen ønskes du af Mor og Sigurt. Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis. Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2) senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret ved medsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert. EKSTRA- PRÆMIE i anledning af sommeren: Bryggens Konfekture udlover fire Bryggenvafler til vinderen af sommerkrydsen. KRYDS&TVÆRS Indleveres inden søndag den 8. juli kl. 12 Vinder nr. 11/01 blev: Ester Nielsen, Gunløgsgade 21, 4. th. Et gavekort på 100 kr. kan afhentes og indløses hos Holte Vinlager ved Per Toft, Egilsgade 2. navn/gade/nr. Solskin er et?

12 BRYGGEBLADET Fra Midsommervisen Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd skal hver udenvelds fjende beredte os kende, men mod ufredens ånd over mark, under strand vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde. Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans, den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli r tvivlende kolde. Fra Finn Rudaizkys Sankt Hans tale:...for selv om Islands Brygge gennem 100 år har været den glemte bydel, er Bryggen i år 2001 absolut i det udviklingsmæssige centrum....man siger, at bryggeboerne er modige og der hører jo mod til også at vise det. Se bare på hvordan, bryggeboerne altid har måttet kæmpe sig til alting....kun ved debat har vi nemlig mulighed for at udvikle demokratiet og ændre på urimeligheder. Tavshed er i den sammenhæng ikke guld. Tværtimod....jeg vil godt understrege at det er oplagt at det nye Medborgerhus på Havnefronten naturligvis skal være en central del af Bryggens kulturelle liv....det er lige så indlysende at flere idrætsmuligheder for lokalbefolkningen ikke bare er noget der skal siges, men noget der skal gøres noget ved....i den gamle grundlov taler man om, at Kongen afgiver magt til folket. I en ny Grundlov må det være folket der sætter nogle grænser for hvad magthaverne kan tillade sig...ved Sankthans i dag, er hele naturen mættet med en kraft, som den har opsuget fra solen på årets længste dage. CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de rare gæster NYHED: TORSDAG & LØRDAG: 2 STORE FADØL KUN 26 kr. Reykjaviksgade 1 tlf Opgradering til 800 MHz computer ECS K7VZA (socket A) ATX motherboard op til 1,5 GHz 800 MHz AMD Duron prosessor 128 Mb SD-Ram PC bit lydkort fuld duplex 8 Mb AGP grafikkort ATX Miditower lownoise Tillæg for 3dfx Banshee 16 mb grafikkort kr. 198,- Samlet og køreklar: 3.328,00 kr. Forudsættes at du har en pc med cdromdrev, harddisk, tastatur, mus, diskettedrev m.v. som virker

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Nedenfor gennemgås de enkelte henvendelser tilknyttet forvaltningens bemærkninger: Ad 1. af fra Helen Majew, Snorresgade 7

Nedenfor gennemgås de enkelte henvendelser tilknyttet forvaltningens bemærkninger: Ad 1.  af fra Helen Majew, Snorresgade 7 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 3 Sagsnr. 2013-0181310 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation til midlertidig anvendelse til kulturhus

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Andelsforeningen af 21.11.2010 Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Kære læser, Hvad der er sket siden generalforsamlingen i april?. Nu er der kun 13 lejere tilbage i sommerbyen som

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Pressen. 47. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970

Pressen. 47. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970 har skrevet'opdateret Pressen 2017 47. sæson Kvalitet siden 1970 1. Maj Sider 883 til 899 Åbningstider: i sommer halvåret 1. April til 30. Sept. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11 00-17 30 Fredag

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 25 2010

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 25 2010 Fælles info Sol, varme solcreme og skygge. Høj sol, blå himmel og bare tæer i sandalerne... Husk derfor at smøre børnene med solcreme om morgenen. Børnene må gerne selv tage solcreme med, så I selv kontrollerer

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere