Elektronisk fakturahåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk fakturahåndtering"

Transkript

1 Elektronisk fakturahåndtering September 2014

2 Indhold Indhold Generelt om elektronisk fakturering Definition af roller der skal tildeles Distributør Rekvirent/Konterer (attestation) Stedfortræder Anviser (godkendelse) Behandling af e-fakturaer Log på ØSS Distributørens behandling af e-fakturaer Behandling af fakturaer via underretningsmail Behandling af e-fakturaer direkte i ØSS Videresende e-fakturaer til en konter Rekvirentens/Kontererens behandling af e-fakturaer Fremsøgning af oprindelig faktura Varemodtagelse via notefeltet Tilknytning af en note/dokument til e-faktura Sammenlægning/tilføjelse af linjer inden kontering Kontering af e-faktura via quick kontering Kontering af e-faktura uden quick kontering Momsbehandling Fakturaer med udstyr (art 15xxxx)/anlæg (art 35xxxx) Indenlandsk omvendt betalingspligt vedrørende moms på dansk salg af mobiltelefoner, bærbar PC er mv. NYT! Kontering på forskellige konti med forskellige anviserer Stedfortræder Anvisers behandling af e-fakturaer Fremsøgning af faktura som anviser Godkendelse Afvisning Behandling af kreditnotaer Behandling af kreditnotaer som Rekvirent/Konterer Behandling af kreditnotaer som Anviser/Godkender Behandling af manuelle fakturaer Leverandøren kan ikke sende e-faktura Udenlandske fakturaer Periodisering af fakturaer OPDATERET! Vejledning i ØSS-EF 1

3 6.1. Periodisering ved kontering af e-fakturaer Periodisering ved godkendelse af e-fakturaer Periodisering af manuelle fakturaer Fremsøgning af færdigbehandlet fakturaer Fremsøgning i faktura workbechen (kreditor) Vedhæftning af noter på godkendte fakturaer NYT! Transaktionslister Overvågningsrapport Overvågningsrapport i ØSS Overvågningsrapport i QlikView Omkontering af kreditorfakturaer Hvem skal kontaktes ved spørgsmål? Vejledning i ØSS-EF 2

4 1. Generelt om elektronisk fakturering Elektronisk fakturaring (e-fakturaring) blev indført for offentlige virksomheder i Finansministeriet i Formålet var at digitalisere den offentlige sektor og gøre offentlig betalinger nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder. Ved elektronisk fakturaring sker modtagelse, bogføring og betaling af fakturaer uden fysiske bilag. Dette bevirker også, at en stor del af kontrol- og godkendelse procedurerne er decentraliseret. På AAU er det Oracle Financial version 12, som i daglig tale kaldes ØSS, der danner grundlaget for al økonomistyring. Herunder kommer behandlingen af e-fakturaer. Det skal dog præciseres, at det kun er fakturaer fra danske leverandører i danske kroner, som behandles elektronisk, hvor fakturaer fra udenlandske selskaber og/eller i udenlandsk valuta skal sendes i papir til bogholderiet efter gældende regler. I pkt. 5 i denne vejledning vil reglerne vedr. manuelle fakturaer skitseres. De generelle krav til fakturaer kan ses her: Vejledning i ØSS-EF 3

5 2. Definition af roller der skal tildeles Der kan findes fire forskellige roller som skal tildeles mindst to forskellige personer: Distributør Rekvirent/Konterer Stedfortræder Anviser En person kan godt tildeles alle fire roller systemmæssigt, men man kan ikke benytte alle fire roller på samme faktura. Man kan ikke godkende en faktura som anviser, hvis man har haft den i sin gateway som Distributør eller Rekvirent/Konterer. Det er af sikkerhedsmæssige grunde umuligt. Til alle fire roller kræves at personerne har ØSS adgang til kreditor og anviser skal være oprettet som attestationsbemyndiget. Oprettelsesblanketterne til ØSS kan findes på og til attestationsbemyndigelse på Rollerne til behandling af e-fakturaer er beskrevet her under Distributør En Distributør er den person, som modtager en faktura først. For hvert EAN-nr. på AAU vælges en person til at være Distributør. Det er også muligt, at oprette afløsere for Distributøren (se pkt. 2.3). Hvis leverandøren har fået oplyst et medarbejder-nr. eller en mailadresse vil fakturaen tilgå denne person direkte, såfremt personen har ØSS adgang, og dermed kommer fakturaen ikke omkring en Distributør. Distributøren vil dagligt modtage en underretningsmail fra systemet om, hvilke fakturaer der står til behandling i gatewayen. En Distributør kan vælge, at: Sende fakturaen direkte til varemodtagelse ved den person, der har bestilt varen. Denne person skal herefter sende fakturaen tilbage til en konterer. Sende fakturaen direkte til den person, som skal rekvirer/konterer den. I et sådan tilfælde har Distributøren ikke pligt til, at skrive en note på fakturaen. Rekvirer/konterer fakturaen, hvorefter den sendes til anvisning/godkendelse. Såfremt Distributøren modtager en faktura som skulle være sendt et andet EAN-nr. på AAU, skal Distributøren skrive en besked i notefeltet (se pkt ), at EAN-nr. skal rettes hos leverandøren. Herefter videresendes fakturaen til rette person eller sted på AAU. Det er altså Distributørens ansvar, at kontakte leverandøren for yderligere oplysninger, hvis fakturaen skal sendes til en anden på AAU Rekvirent/Konterer (attestation) Rekvirenten/Kontereren vil dagligt, ligesom Distributøren, modtage mails fra systemet, over fakturaer der ligger i gatewayen og afventer kontering. Rekvirenten/Kontereren vil selvfølgelig have de fakturaer som er sendt fra Distributøren, men også de fakturaer som er sendt direkte til dem. Rekvirenten/Kontereren kan vælge at gøre tre ting ved en faktura: Vejledning i ØSS-EF 4

6 Rekvirenten/Kontereren har selv bestilt varen og registrerer derfor selv varemodtagelse, hvorefter fakturaen konteres. Rekvirenten/Kontereren registrerer blot varemodtagelsen i notefeltet, hvorefter fakturaen sendes videre til en anden Rekvirent/Konterer. Rekvirenten/Kontereren kan også vælge, at sende fakturaen til varemodtagelse ved en anden bruger, som kan kvittere ved at påføre fakturaen en note og derefter sende den tilbage til Rekvirenten/Kontereren. Det er værd at være opmærksom på, at en faktura bliver liggende i Rekvirenten/Kontererens gateway, indtil vedkommende behandler den. Det er ALTID Rekvirentens/Kontererens ansvar, at: Bilaget vedrører og er udstedt til Aalborg Universitet. Gældende krav til fakturaer er overholdt. Varen/ydelsen er leveret og mængde, kvalitet og pris(er) er kontrolleret. Varen/ydelsen i øvrigt svarer til det aftalte (evt. jf. indkøbsrekvisition). Leverancen/ydelsen ikke tidligere er betalt. Konteringen foretages på korrekt kontostreng og i det korrekte år (periodisering). Betalingsfrister og/eller eventuelle kasserabatter udnyttes. Øvrige interne retningslinjer/forskrifter er overholdt (eks. moms-/repræsentationsregler mv.). Eventuelle á conto betalinger er korrekt fradraget i slutopgørelsen. Det er altså Rekvirentens/Kontererens ansvar at der sker korrekt og rettidig kontering og momsafløft af en faktura (konteringen mv. er beskrevet i pkt. 3.3.). En faktura kan godt påføres flere forskellige konteringer, men er der tale om forskellige omkostningssteder, skal hver linje sandsynligvis påføres forskellige Anvisere/Godkendere. Alternativt kan Rekvirenten/Kontereren blot sætte sin egen kontering på, og sende den videre til en anden kontere Stedfortræder En stedfortræder kan overtage Distributørens og/eller Rekvirentens/Kontererens arbejde. En stedfortræder har mulighed for, at gå ind i en anden Distributørens og/eller konteres gateway, og derefter behandle en faktura på samme vilkår som Distributøren og/eller Rekvirenten/Kontereren (se pkt. 2.2.). En stedfortræder logger på ØSS med eget brugernavn og password, herefter kan stedfortræderen se, hvad der står til behandling i Distributørens og/eller konterens gateway (se hvordan i pkt. 3.4.) Anviser (godkendelse) Anviseren/Godkenderen er den, som godkender fakturaen i forhold til dens indhold og at konteringen er korrekt. En faktura sendes først til betaling i det øjeblik, at fakturaen er godkendt, hvorfor godkendelse/anvisning af fakturaer skal ske løbende. Anviser/godkender, påtager sig ansvaret for, at: Dispositionen har hjemmel i en gyldig beslutning. Der er budgetmæssig dækning for dispositionen. Bilaget er behørigt konteret/attesteret og kan betales. Det er vigtigt at understrege, at ingen må foretage udbetalinger til personer med tilhørsforhold til AAU, hvilket vil sige, at der ikke må udbetales penge til ansatte, deres familie mv.. Vejledning i ØSS-EF 5

7 Ligeledes er det vigtig at være opmærksom på, at der ikke findes et afløser-system når det vedrører anvisning/godkendelse, hvorfor det er vigtigt, at der løbende er en korrespondance mellem Rekvirenten/Kontereren og Anviser/Godkender. Vejledning i ØSS-EF 6

8 3. Behandling af e-fakturaer På AAU er det, som tidligere nævnt, ØSS som danner grundlag for al behandling af e-fakturaer. I nedenstående, er behandlingen af e-fakturaer beskrevet og illustreret for hver rolle. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at skærmbillederne er taget fra AAU s test system, hvorfor farverne kan varierer fra virkeligheden Log på ØSS En forudsætning for, at behandle e-fakturaer er, at brugeren har adgang til ØSS (se hvordan i pkt. 2. Definition af roller der skal tildeles). Der kan opnås adgang til ØSS via Administrative edb-systemer ( hvor det øverste system vælges: Herefter logges der på systemet: Dernæst kan der vælges i menupunkterne i venstre side af skærmbilledet: Vejledning i ØSS-EF 7

9 Når brugeren har været længere inde i ØSS, vil menu-punkterne se, således ud: Der kan skiftes ansvarsområder ved at klikke på Hatten, som er markeret med rødt i billedet ovenfor. Vejledning i ØSS-EF 8

10 3.2. Distributørens behandling af e-fakturaer Distributørens rolle er, at videresende e-fakturaer til Rekvirenten/Konterer eller selv kontere den. Skal Distributøren selv konterer fakturaen henvises der til pkt og i denne vejledning Behandling af fakturaer via underretningsmail Distributøren og Konteren vil dagligt modtage en underretningsmail, hvori det fremgår, hvilke fakturaer der står til behandling i deres Gateway. Det skal understreges, at denne mail kun er vejledende, hvilket bevirker at brugeren ikke kan stole 100 % på den og derfor skal logge ind i systemet minimum en gang om ugen. Underretningsmailen vil se sådan ud: Der trykkes på Underretningsdetaljer (markeret med rødt i ovenstående billede). Herefter kommer nedenstående skærmbillede, og der logges på ØSS: Herefter kommer denne underretning frem: Vejledning i ØSS-EF 9

11 Der trykkes på Open Faktura Gateway (markeret med rødt i ovenstående billede). Herefter kan vejledningens pkt Videresende e-fakturaer til en konter følges Behandling af e-fakturaer direkte i ØSS Følgende ansvarsområde benyttes: Konterer i ØSS-EF Faktura-gateway : Vejledning i ØSS-EF 10

12 Herefter trykkes der søg i nedenstående skærmbillede: I faktura gatewayen er det muligt at se, alle fakturaer som Distributøren eller Rekvirenten/Kontereren har til behandling. Vejledning i ØSS-EF 11

13 I ovenstående skærmbillede kan man se oplysninger om fakturaen f.eks. leverandørnavn og fakturanr. Vær opmærksom på, at der er flere oplysninger i billedet, hvis der trækkes i den markerede bjælke Videresende e-fakturaer til en konter Distributøren finder ud af at nedenstående faktura f.eks. skal sendes til en Rekvirenten/Konterer: Vejledning i ØSS-EF 12

14 Konteren er i dette tilfælde Lene Østergaard Pedersen, hvorfor hendes navn indskrives i Modtager : Der trykkes på Send og fakturaen er sendt videre til Lene Østergaard Pedersen. Vejledning i ØSS-EF 13

15 3.3. Rekvirentens/Kontererens behandling af e-fakturaer Rekvirenten/Kontereren skal ind i faktura gatewayen i ØSS på samme måde som distributøren (beskrevet i pkt og ). Her kan alle fakturaer, som Rekvirenten/Kontereren har til behandling ses. Rekvirenten/Kontereren har lige som distributøren ansvar for, at få behandlet fakturaerne i gatewayen rettidigt. Rekvirenten/Kontereren skal altså, lige som distributøren, gå ind i ØSS minimum en gang om ugen, og ikke stole 100 % på underretningsmails fra systemet Fremsøgning af oprindelig faktura For at Rekvirenten/Kontereren kan se den oprindelige faktura, og dermed se hvad der er købt, skal fakturaen først findes i faktura gatewayen. I dette eksempel skal faktura 3212 fra Park Hotel Aalborg søges frem, men i første omgang er det en anden faktura der kommer frem i gatewayen. Derfor kan piletasterne på tastaturet bruges indtil den konkrete faktura kommer frem eller søgefunktionen kan benyttes. For at benytte søgefunktionen trykkes der F7, for at gøre felterne søgbare. Herefter indtastes f.eks. fakturanr. og/eller leverandørnavnet: Vejledning i ØSS-EF 14

16 Herefter trykkes der F8 og den konkrete faktura kommer frem: For at se den oprindelige faktura, trykkes der på ikonet for tilknytninger, som forestiller en klips (markeret med rødt i ovenstående billede) og dette billede kommer frem: Vejledning i ØSS-EF 15

17 Her kan alle tilknytninger (kommentarer, filer mv.) som vedrøre denne faktura ses. Den oprindelige faktura er i dette tilfælde den øverste fil, som hedder OIO-XML file. Hvis der findes en fil som hedder Læsevenlig kopi af OIOXML-fil er det altid denne der skal åbnes, et eksempel på denne type ses her: Vejledning i ØSS-EF 16

18 I begge tilfælde, skal man stå i den linje, hvor filen skal åbnes og trykke Åben dokument, hvorefter fakturaen kommer frem: Varemodtagelse via notefeltet Det er også i tilknytninger, at der kan registreres varemodtagelse. Tilknytninger vælges, ved at trykke på klipsen (markeret med rødt): Vejledning i ØSS-EF 17

19 Derefter laves der en ny note i dette billede: Markøren sættes på den nye linje eller piletasten kan benyttes: Vejledning i ØSS-EF 18

20 Her bruges på tastaturet til at hoppe mellem felterne. Felterne kan udfyldes således: Hvis bruges én gang mere, kommer disse felter frem (fanebladet Kilde kan også vælges): Vejledning i ØSS-EF 19

21 Her vælges der Kort tekst, hvis man vil skrive en tekst til fakturaen: Vejledning i ØSS-EF 20

22 Herefter kan der skrives en tekst til fakturaen: Der trykkes F10 for at gemme. Herefter er der registeret varemodtagelse på fakturaen Tilknytning af en note/dokument til e-faktura Det kan også være nødvendigt at tilknytte en anden form for noter og/eller dokumenter til en faktura. Når der er tale om Eurocard-fakturaer (kreditkortkøb) skal dokumentationen for købene altid være vedhæftet fakturaen. Fakturaer vedrørende repræsentation og interne ydelser skal også altid påføres en deltagerliste, et formål mv. Reglerne vedrørende repræsentation er beskrevet her: Er der tale om, at der skal tilføjes en note til en faktura skal dette gøres på samme måde som beskrevet i pkt i denne vejledning. Er der derimod tale om, at der skal vedhæftes et dokument til fakturaen skal felterne udfyldes som i pkt : Vejledning i ØSS-EF 21

23 Herefter bruges og disse felter kommer frem (fanebladet Kilde kan også vælges): Vejledning i ØSS-EF 22

24 I stedet for at vælge Kort tekst vælges der i dette tilfælde Fil : Det er vigtigt, at der ikke trykkes Ja til ovenstående boks før vedhæftningen er lavet. Derfor finder man dette skærmbillede, som er poppet op i en browser: Her vedhæftes filen ved at trykke Gennemse og vælge den gemte fil: Vejledning i ØSS-EF 23

25 Der trykkes Åben : Der trykkes Afsend : Ovenstående vindue lukkes og der trykkes Ja til dette skærmbillede: Der trykkes F10 for at gemme. Filen er vedhæftet. Vejledning i ØSS-EF 24

26 Sammenlægning/tilføjelse af linjer inden kontering Hvis der er mange linjer på en faktura kan det være en god ide, at samle linjerne, hvis de f.eks. skal på samme kontostreng. Det kan også være en stor hjælp når transaktionslisterne skal tjekkes igennem (se hvordan transaktionslister trækkes i pkt. 6.2.). Fakturaen søges frem i faktura gatewayen som beskrevet i pkt : Herefter stilles markøren nede i den nederste del af skærmbilledet: Vejledning i ØSS-EF 25

27 Herefter trykkes på den markeret knap øverst i billedet for at markere alle linjerne: Her kan ses, at linjerne er markeret. Hvis f.eks. en af linjerne ikke skal slås sammen med de andre, kan fluebenet fjernes fra denne linje. Herefter trykkes på knappen ved siden af for at slå linjerne sammen (markeret med rødt i nedenstående): Vejledning i ØSS-EF 26

28 Der trykkes Ja til nedenstående boks: Vejledning i ØSS-EF 27

29 Linjerne bliver slået sammen: Samtidig kan det være nødvendigt at lave nye linjer, hvis der f.eks. skal to forskellige konteringer på fakturaen. Markøren skal først stå i den nederste del af skærmbilledet: I sådanne tilfælde bruges piletasterne på tastaturet til at lave en ny linje eller markøren sættes ned på den tomme linje: Vejledning i ØSS-EF 28

30 Herefter kan linjen konteres som beskrevet i pkt og Kontering af e-faktura via quick kontering Efterfølgende skal fakturaen have en kontostreng påsat og der skal tages stilling til moms-afløftet. Konteringsvejledningen kan findes her: og kontoplanen kan findes her: Konteringen af fakturaer kan ske på to måder, hvoraf en af dem er quick konteringen. Denne fremgangsmåde er lettest at benytte, hvis der kun er en kontostreng på fakturaen. Fakturaen er søgt frem i faktura-gatewayen som i pkt : Herefter trykkes der på Quick kontering (markeret med rødt i ovenstående billede): Vejledning i ØSS-EF 29

31 Herefter skal der tages stilling til følgende: Hvilken kontostreng fakturaen skal på Hvilket momsafløft der skal på fakturaen (se de forskellige momskoder i pkt momsbehandling) Hvem der skal anvise (godkende) fakturaen Kontostrengen udfyldes ved, at stå i feltet og trykke F9 og herefter trykke OK til boksen Synonym eller ved at trykke på når markøren står i feltet: Vejledning i ØSS-EF 30

32 Efter kontosegmenterne er udfyldt trykkes der OK. Herefter skal momsen konteres. Trykkes der F9 når markøren står i feltet eller trykkes der på de tre prikker kommer dette billede frem, og de forskellige typer af momsafløft for den konkrete art kan ses: Vejledning i ØSS-EF 31

33 Ovenstående liste bestemmes ud fra den valgte art. Se en uddybning af momsreglerne i pkt Momsbehandling. Den ønskede momskode vælges og der trykkes OK Vejledning i ØSS-EF 32

34 Herefter skal der vælges en anviser til fakturaen. Trykkes der F9 eller klikkes der på de tre prikker kommer der en liste frem, hvor det fremgår, hvem der kan anvise på det valgte omkostningssted: Den korrekte anviser vælges: Vejledning i ØSS-EF 33

35 Efter de tre felter i Quick kontering er udfyldt trykkes der OK : Herefter trykkes der beregn afgift: Vejledning i ØSS-EF 34

36 Fakturaen er nu konteret og klar til anvisning, hvorfor der trykkes på Send til anviser. Fakturaen er nu sendt til godkendelse ved anviser Kontering af e-faktura uden quick kontering En faktura kan også konteres direkte på den enkelte linje. Dette skal gøres for hver linje der findes på fakturaen, hvis ikke linjerne er slået sammen som beskrevet i pkt i denne vejledning. Igen søges fakturaen frem i faktura gatewayen, som beskrevet i pkt : Herefter trykkes der på feltet under Konto : Vejledning i ØSS-EF 35

37 Mens markøren står i feltet trykkes der F9 eller på de tre : Der trykkes OK til boksen i ovenstående billede. Vejledning i ØSS-EF 36

38 Kontostrengen indsættes: Der trykkes OK : Vejledning i ØSS-EF 37

39 Der tages stilling til, som der er anlæg eller udstyr på fakturaen se mere om dette i pkt Fakturaer med udstyr/anlæg. Der trykkes OK til ovenstående boks. Efterfølgende skal der tages stilling til momsafløftet på fakturaen. I dette tilfælde skal der løftes halvdelen af momsen af fakturaen, hvorfor momskode 1/2 Moms vælges. Se evt. yderligere om de forskellige momskoder i pkt Momsbehandling i denne vejledning. Samtidig skal der vælges en anviser på fakturaen. Ved at trykke F9 eller på de tre prikker fremkommer der en liste over personer, som kan godkende på det konkrete omkostningssted. Vejledning i ØSS-EF 38

40 Efterfølgende kan samme handling udføres på fakturalinje nr. 2: Herefter trykkes der Beregn afgift for at beregne momsen. Der trykkes Send til anviser og fakturaen kommer til godkendelse ved anviser. Vejledning i ØSS-EF 39

41 Momsbehandling Linjen Afgift fortæller, at leverandøren har sat moms på fakturaen. Er der ingen moms på fakturaen, kan det naturligvis heller ikke afløftes. AAU s momsvejledninger kan ses her: Selvom der er moms på fakturaen er det ikke sikkert, at den må afløftes. Derfor har vi forskellige momskoder i systemet: Afgiftskode Betydning 0 IKKE FRADRAG Der er moms på fakturaen, men det kan ikke afløftes. 0 INGEN MOMS Der er ingen moms på fakturaen, og det kan derfor heller ikke afløftes. 1FULD MOMS SKAT Der afløftes fuld moms (25%) ved SKAT Der afløftes fuld moms (25%) ved FIVU. Benyttes ved repræsentation og interne ydelser. Se venligst regler og satser for udlæg og repræsentation 1/1 MOMS her: Halvdelen af momsen afløftes. Benyttes i forbindelse med 1/2 MOMS hotelovernatning før 1/ Halvdelen af momsen afløftes. Benyttes i forbindelse med 3/4 MOMS hotelovernatning efter 1/ En fjerdedel af momsen afløftes. benyttes i forbindelse med repræsentation og interne ydelser se venligst regler og satser for 1/4 MOMS udlæg og repræsentation her VAREBIL U/3T Kontering på art /350610, på varebiler som er under 3 tons Kontering af kunst, hvor der kan afløftes 5 % moms. Denne type gælder KUNSTMOMS5PCT for art ( varer i øvrigt ) Fakturaer med udstyr (art 15xxxx)/anlæg (art 35xxxx) Hvis en faktura indeholder anlæg eller udstyr skal den registreres i ØSS-anlægsmodulet. For en dybdegående gennemgang af dette, kan vejledningen og instruksen ses her: Når en faktura med anlæg eller udstyr er kontereret og overført til Finans, vil der blive sendt en workflow mail til anlægsregistratoren på omkostningsstedet, hvor fakturaen er konteret. Konteringsmæssigt betyder det en del, hvilke arter der benyttes ifm. anlæg og udstyr. For at konterer korrekt er det nødvendigt, at have en viden om, hvornår der er tale om henholdvis anlæg og udstyr. Derfor skal definitionerne på anlæg og udstyr være i orden. Anlæg defineres som anskaffelser (incl. software) til vedvarende eje på AAU med følgende kendetegn: Anskaffelsessummen er større end eller lig med kr excl. moms (pr. 1. januar 2012) Levetiden er minimum 1 år. AAU har ejerskab over anlægget. Anlægget skal kunne fungere selvstændigt ellers skal det indgå som en del af det anlæg, det fungerer sammen med (aktiverne knyttes sammen vha. funktionen tilknyt til primær aktiv ). Vejledning i ØSS-EF 40

42 Anlæg skal registreres enkeltvis, dog kan forsøgsopstillinger registreres samlet. Samtidig skal alt anlæg konteres på art 35xxxx og dermed i anlægsmodulet. Udstyr defineres som anskaffelser (inkl. software) til vedvarende eje på AAU indenfor følgende afgrænsning: Anskaffelsessummen under kr. skal ikke registreres, det er dog frivilligt indtil videre. Anskaffelsessummen er mindre end kr. skal registreres som udstyr. Levetiden er minimum 1 år. AAU har ejerskab over udstyret. Udstyret skal kunne fungere selvstændigt ellers skal det betragtes som en del af det anlæg /udstyr det fungerer sammen med. Alt udstyr skal konteres på art 15xxxx, uanset om det skal registreres eller ej. Dog er det værd at være opmærksom på, at hvis udstyret ikke skal registreres skal der fjernes en markering ved konteringen (systemet vælger automatisk udstyr). Markeringen kan fjernes således: Når en faktura konteres på art 15xxxx, vil denne boks komme frem: Boksen betyder, at der automatisk er valgt Udstyr på fakturalinjen. Der trykkes OK. Hvis denne faktura ikke skal registreres som udstyr, skal markeringen fjernes ved, at trykke på feltet, som er vist her under: Vejledning i ØSS-EF 41

43 Herefter kommer denne boks op: Udstyr kan ændres til Intet og dermed bliver fakturaen ikke valgt til registrering, og dermed kommer fakturaen ikke i anlægsmodulet. Vejledning i ØSS-EF 42

44 Det er vigtigt, at der er en løbende dialog mellem Rekvirenten/Kontereren og registratoren, da forkert kontering kan give meget ekstraarbejde for dem begge Indenlandsk omvendt betalingspligt vedrørende moms på dansk salg af mobiltelefoner, bærbar PC er mv. NYT! Fra 1. juli 2014 indføres der indenlandsk omvendt betalingspligt vedrørende moms på dansk salg af følgende varer: Mobiltelefoner Bærbare computere Tablet-pc er Integrerede kredsløbsanordninger (inden integration i slutbrugerproduktet). Ifølge lovforslaget drejer det sig om mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder. Spillekonsoller Disse regler betyder, at en dansk sælger, som udgangspunkt ikke skal opkræve moms ved salg af ovennævnte varer, men at det er køber, som skal beregne og afregne momsen af købet via momsangivelsen. Ved salg af andre produkter gælder de almindelige momsregler, da ovennævnte oversigt er udtømmende (dvs. eksempelvis stationære pc er skal behandles efter de almindelige regler for moms). Reglerne gælder: ved salg til afgiftspligtige personer i Danmark. ikke for virksomheder hvis omsætning af de omhandlede varer til private udgør mere end 50% af den samlede omsætning. Detailbutikker der primært henvender sig til private, vil derfor som udgangspunkt stadig skulle opkræve moms af deres salg af disse produkter. Grundet ovenstående gælder reglerne således for AAU, for ovennævnte varer, som er købt i Danmark. Vejledning i ØSS-EF 43

45 Da det er køber (her AAU), som skal beregne salgsmoms og afregne momsen af købet via momsangivelsen af ovennævnte, skal der fra 1. juli 2014 konteres på nye arter for de benævnte varer. Det er derfor meget vigtigt, at de nye konti (se venligst her under) benyttes vedr. køb af disse varer. Følgende arter er oprettet til formålet: Indlands køb u/moms. Bærbar PC, Tablets, Spillekonsoller, Mobiltelefoner, Integrerede kredsløbsanordninger Bærbare PC, Tablets, Spillekonsoller Mobiltelefoner Integrerede kredsløbsanordninger, Chips Når man konterer en korrekt faktura fra leverandør uden moms skal momskoden/afgiftskoden 0 ingen moms på fakturaen benyttes i konteringen. Selve beregningen af salgsmomsen og efterfølgende indberetning og hjemtagelse af moms, skal I ikke forholde jer til, da ØA udfører den del. Fremsender Leverandørerne ikke fakturaer vedr. ovenstående varer uden moms, skal fakturaen afvises og der skal udbedes kreditnota og ny faktura uden moms. Fremsender en leverandør en faktura med moms vedr. ovenstående og denne konteres, kan momsen ikke trækkes fra, da SKAT ser det som en fejlmomset faktura. Dette medfører en merudgift i jeres regnskab. Det er vigtigt at AAU (indkøbsenhederne) inden køb (efter 1/7-2014) meddeler de relevante leverandører, at AAU i forhold til indenlandsk betalingspligt skal betragtes som en afgiftspligtig person, således at Leverandørerne B2B - skal fakturerer AAU uden moms vedr. ovennævnte varer. Leverandørerne skal have følgende meddelelse: Kære Leverandør Fra 1. juli 2014 må leverandører, jf. lov nr af 26/ stk. 1. nr. 5 og 6, ikke opkræve moms ved dansk salg (indenlandsk salg) af: Mobiltelefoner Bærbare computere Tablet-pc er Integrerede kredsløbsanordninger (inden integration i slutbrugerproduktet). Ifølge lovforslaget drejer det sig om mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder. Spillekonsoller ved salg til erhvervskunder. De nye regler betyder, at I ikke må opkræve moms, når I fakturer til Aalborg Universitet. Det er Aalborg Universitet, der skal beregne og angive 25 % dansk moms til SKAT, efter gældende regler. Da Aalborg Universitet er en erhvervskunde, bedes I fra 1. juli 2014 fakturere ovennævnte produkter uden moms til Aalborg Universitet. Alt andet skal behandles på almindelig vis. Registrering af udstyr over og under kr. Reglerne for registrering af udstyr gælder også for ovenstående køb. Vejledning i ØSS-EF 44

46 Der vil når der konteres fakturaer stadig skulle vælges om det skal registreres eller intet. Når registrator modtager workflow-mailen, skal registrator dog benytte sig af de normale procedurer i samapp strukturen for registreringen i anlægsmodulet Kontering på forskellige konti med forskellige anviserer En faktura kan godt have flere konteringer med flere forskellige anvisere. Der kan skifte anviser på en linje ved at trykke på de tre i feltet: I dette tilfælde skal det ændres fra Morten Bang Henriksen til Michael Sandersen: Vejledning i ØSS-EF 45

47 Der trykkes OK : Der er nu to forskellige anvisere/godkendere på fakturaen. Når der er forskellige anvisere/godkendere på en faktura, bliver den først sendt til den ene godkender. Når fakturaen er godkendt her bliver den først Vejledning i ØSS-EF 46

48 sendt til godkender nr.2.. Det vil sige, at en faktura ikke bliver sendt til flere anvisere/godkendere på samme tid Stedfortræder I ØSS kan der sættes stedfortrædere op i konteringsdelen. Brugeren skal logge på systemet som sig selv. Gatewayen vælges og dette billede kommer frem: I stedet for at trykke Søg skrives ØSS-initialerne ind på den bruger, som man er stedfortræder for. I dette tilfælde skal der konteres en faktura, som Lene Østergaard Pedersen (LEP) har i sin gateway: Vejledning i ØSS-EF 47

49 Der trykkes Søg og herefter fakturaerne som Lene har i sin gateway ses og behandles Anvisers behandling af e-fakturaer Anviseren af en faktura har ligesom distributøren og Rekvirenten/Kontereren ansvar for at behandle fakturaerne rettidigt, hvilket vil sige, at anviser også skal ind i ØSS minimum en gang om ugen og altså ikke stole 100 % på Underretningsmails fra systemet. Anviser skal ind i ansvarsområdet Anviser i ØSS-EF : Vejledning i ØSS-EF 48

50 Herefter vælges Workflow Arbejdsliste : Her står alle fakturaer som er sendt til godkendelse ved anviser. Som nævnt tidligere er det vigtigt, at Anviser/Godkender bl.a. forholder sig til firma, kontering og momsafløft som beskrevet i pkt For at komme ind og godkende/afvise en faktura trykkes der på teksten under Emne (markeret med rødt i ovenstående billede): Vejledning i ØSS-EF 49

51 Her er det muligt at godkende eller afvise disse valgmuligheder er beskrevet i pkt og Valgmulighederne Omtildel og Anmod om oplysninger anvendes pt. ikke ved AAU Fremsøgning af faktura som anviser For at Anviser/Godkender kan vurdere om fakturaen er konteret korrekt mv. kan det være nødvendigt, at finde den oprindelige faktura frem. Dette kan gøres via linket i underretningen på arbejdslisten: I dette tilfælde er det Læsevenlig kopi af OIOXML-fil der skal vælges, da denne er læsbar. Vejledning i ØSS-EF 50

52 Hvis Rekvirenten/Kontereren havde skrevet en tekst-note i forbindelse med konteringen, vil denne også fremgå af underretningen på arbejdslisten Godkendelse Skal en faktura godkendes trykkes der på Godkend : Herefter vil fakturaen, efter en natkørsel være klar til betaling samt blive bogført i Finans. Vejledning i ØSS-EF 51

53 Afvisning Er fakturaen derimod ikke konteret korrekt mv. skal den afvises. Dette gøres ved, at skrive en kommentar i feltet nederst i skærmbilledet: Det er vigtigt, at der ALTID er en kommentar når en faktura bliver afvist. Kommentaren skal indeholde, hvad der præcist er galt med fakturaen, således at bogholderiet kan ændre det. Der trykkes på Afvis : Vejledning i ØSS-EF 52

54 Når en faktura er afvist kommer den til Bogholderiet, som retter fejlen og sender fakturaen tilbage til godkendelse ved Anviser/Godkender. Herefter kan Anviser/Godkender vælge at behandle fakturaen som beskrevet i afsnit eller afvise den igen. Vejledning i ØSS-EF 53

55 4. Behandling af kreditnotaer I princippet bliver en kreditnota behandlet på samme vilkår som en almindelig faktura når den konteres og godkendes. Den eneste forskel er, at kreditnotaen måske skal udligne/delvis udligne en faktura. I systemet kan en kreditnota genkendes på, at beløbet er i minus samt at typen står som kreditnota Behandling af kreditnotaer som Rekvirent/Konterer Som Rekvirent/Konterer kan det ses, om der er tale om en kreditnota i gatewayen (som vist i pkt og 3.2.2): Samtidig kan det ses, hvis fakturaen åbnes under tilknytninger : Herefter åbnes filen Læsevenlig kopi af OIOXML-fil : Vejledning i ØSS-EF 54

56 Der trykkes Åben : 4.2. Behandling af kreditnotaer som Anviser/Godkender Anviser/Godkender kan se om en underretning omhandler en kreditnota ved at åbne filen i underretningen på arbejdslisten: Vejledning i ØSS-EF 55

57 Her ses det, at beløbet er i minus. Derudover kan fakturaen også åbnes og hermed kan det ses på fakturaen: Vejledning i ØSS-EF 56

58 5. Behandling af manuelle fakturaer På trods af lovgivningen har AAU stadig nogle fakturaer, som behandles i papirformat. Der er forskellige forklaringer på, hvorfor fakturaer behandles i papir i stedet for elektronisk, hvilket beskrives nedenfor Leverandøren kan ikke sende e-faktura Mange leverandører i dag sender fakturaer via EAN-nr., altså elektronisk. Der er dog stadig nogle små virksomheder samt privat personer, som ikke sender e-fakturaer. Disse leverandører henvises til da alle leverandører som AAU handler med skal sende fakturaer elektronisk Udenlandske fakturaer Der er en undtagelse til, at fakturaer skal sendes elektronisk, nemlig udenlandske fakturaer. Ved udenlandske fakturaer forstås, at der er tale om udenlandske betalingsoplysninger og/eller i udenlandsk valuta. Ved en udenlandsk faktura skal Rekvirent/Konterer og Anviser/Godkender være særligt opmærksomme på, at: Fakturaen opfylder de gældende fakturakrav se dem her: Fakturaen skal have to underskrifter, nemlig en fra Rekvirent/Konterer og en fra Anviser/Godkender. Betalingsoplysningerne fremgår tydeligt. Er der tale om en kopi af fakturaen, skal det fremgå af bilaget, hvorfor der er tale om en kopi. Vejledning i ØSS-EF 57

59 6. Periodisering af fakturaer OPDATERET! Det er vigtigt at fakturaer bliver bogført i den rigtige finansperiode, da der på denne måde kan sikres et mere retvisende regnskab. Det er altid Dato i Finans der bestemmer, hvilken periode en transaktion bliver bogført i Periodisering ved kontering af e-fakturaer Når der er to perioder åben i systemet vil denne boks komme frem, når der trykkes Send til anviser : Boksen spørger, om der er bliver bogført i den korrekte periode (Dato i Finans). Vælges der Ja går fakturaen videre til godkendelse, med den Finansdato, som der er valgt. Vælges der Nej vil fakturaen igen blive aktiv, og der er mulighed for at ændre Finansdatoen til det ønskede. Udfyldes Dato i Finans ikke ved konteringen bliver der automatisk valgt dags dato Periodisering ved godkendelse af e-fakturaer Godkender har også et ansvar for, at hver enkelt faktura bliver godkendt i den korrekte periode. Kan en godkender se, at der er valgt forkert periode på en faktura (Dato i Finans), skal fakturaen afvises, med en kommentar om, at fakturaen skal konteres i en periode XX. Vejledning i ØSS-EF 58

60 6.3. Periodisering af manuelle fakturaer Manuelle fakturaer, som sendes til bogholderiet til betaling, skal også påføres en bestemt markering, hvis fakturaen skal i en anden periode end den indeværende. Derfor kan det være en god ide, at påføre på fakturaen, hvilken periode den ønskes bogført i. Vejledning i ØSS-EF 59

61 7. Fremsøgning af færdigbehandlet fakturaer Når en faktura er konteret og godkendt bliver den bogført i Finans efter en natkørsel. Bogføringen i Finans betyder, at fakturaens kontering mv. kan ses som færdigbehandlet i ØSS samt kan ses på transaktionslisterne Fremsøgning i faktura workbechen (kreditor) I kreditor modulet kan fakturaen søges frem i Decentral forespørgsel kreditor GUI Faktura Faktura : I dette billede kan der søges på forskellige parametre f.eks. fakturanr., leverandør og beløb: Der vælges Søg og fakturaen kommer frem: Vejledning i ØSS-EF 60

62 Dette beløb er betalt til leverandøren Fakturaen er bogført i Finans I dette billede er der mange forskellige oplysninger, hvoraf de vigtigste er beskrevet ovenfor. Hvis fanebladet 2 linjer vælges ses følgende: Fakturaen er godkendt og klar til betaling. Står der Startet i feltet, afventer fakturaen godkendelse ved Rekvirenten. Her ses konteringerne på fakturaen, men vil man være sikker på at se alle konteringer, vil det være en god ide at vælge Alle konteringer (markeret med rødt i ovenstående billede). Hvis fanebladet 4 Vis betalinger vælges ses følgende: Vejledning i ØSS-EF 61

63 Her kan det ses, at fakturaen er betalt d. 7. marts Hvis der ikke stod noget her, vil fakturaen ikke være betalt. Derudover kan det ske, at fakturaen står som betalt men i virkeligheden er betalt sammen med andre fakturaer og kreditnotaer. Derfor er det en god ide, at tjekke Betalingsoversigt : Her kan det ses, at denne faktura er betalt alene. Et eksempel på en faktura, som er betalt sammen med andre fakturaer kan være denne: Vælges fanebladet 5 Planlagte betalinger ses følgende: Vejledning i ØSS-EF 62

64 I dette skærmbillede fremgår det, hvornår fakturaen har forfald i systemet og dermed trækkes ud til betaling (en forudsætning for at fakturaen betales er dog, at den er konteret og anvist/godkendt). Stemmer denne dato ikke overens med datoen på fakturaen skal Bogholderiet kontaktes Vedhæftning af noter på godkendte fakturaer NYT! Når en faktura er søgt frem i faktura workbenchen, som vist i pkt. 7.1, kan der tilføjes en vedhæftning til fakturaen. En note kan bestå af en note eller en fil. For at vedhæfte en note eller fil, trykkes der på ikonet som er markeret med rødt i nedenstående skærmbillede: Herefter kommer dette skærmbillede frem: Vejledning i ØSS-EF 63

65 Efterfølgende skal noten eller filen vedhæftes som beskrevet i afsnit Tilknytning af en note/dokument til e-faktura Transaktionslister For at skabe overblik og lave kontrol, kan en transaktionsliste trækkes i systemet. Transaktionslisterne viser, hvilke transaktioner der er foretaget på den valgte kontostreng. Ansvarsområde: XX regnskab Rapporter Rapporter : Vejledning i ØSS-EF 64

66 Denne boks kommer frem: Der trykkes OK. I dette billede vælges de tre : Vejledning i ØSS-EF 65

67 Der er forskellige former for transaktionslister: Her vælges Trans.liste pr. omk.sted (Regnskab) og følgende data indtastes: Vejledning i ØSS-EF 66

68 Der trykkes OK. Der trykkes Afsend sæt evt. printeren til at udskrive 0 sider under Indstillinger. Vejledning i ØSS-EF 67

69 Her trykkes der på Opfrisk data til billedet ser således ud: Herefter trykkes der på Vis output og der vælges Browser : Vejledning i ØSS-EF 68

70 Tryk OK og listen kommer frem: Vejledning i ØSS-EF 69

71 8. Overvågningsrapport Det er en god ide, løbende at se hvad der står til behandling ved henholdsvis Rekvirent/Konterer og Anviser/Godkender. Dette kan overvågningsrapporten være et godt og overskueligt redskab til, da denne kan vise, hvad der hænger ved enkelte personer eller på enkelte EAN-nr. Det er især vigtigt omkring periode- og årsafslutningen at der er kontrol med, hvor mange fakturaer der endnu ikke er behandlet. En overvågningsrapport kan både trækkes i QlikView og i ØSS Overvågningsrapport i ØSS Virker ikke mere. Der henvises til overvågningsrapporten i QV Overvågningsrapport i QlikView I QlikView vælges overvågningsrapport: Her kan forskellige data vælges f.eks. som her, hvor der er valgt MKJ i Ihændehave : Vejledning i ØSS-EF 70

72 Herefter kan fanebladet Fuld tabel vælges og der fremkommer en liste over hvad MKJ har i faktura gatewayen: Denne kan trækkes over i Excel ved at klikke på ikonet der er markeret med rødt her under: Vejledning i ØSS-EF 71

73 Derved kommer listen over i Excel: Vejledning i ØSS-EF 72

74 9. Omkontering af kreditorfakturaer I nogle tilfælde sker det, at en faktura konteres forkert og det først opdages efter fakturaen er kommet i Finans. Dette kan rettes ved at lave en omkontering af fakturaen. Omkontering af kreditorfakturaer skal ske i ansvarsområdet Omkontering af kreditorfakturaer : Der er lavet en selvstændig vejledning til omkontering af kreditorfakturaer, som kan findes her: Vejledning i ØSS-EF 73

75 10. Hvem skal kontaktes ved spørgsmål? Der kan hentes yderligere informationer om retningslinjer mv. i AAU s regnskabsinstruks, som kan findes her: Ved spørgsmål til ØSS-EF kan følgende kontaktes: Lene Østergaard Pedersen Elsebeth Jensen Malene Kjær Kappel Vejledning i ØSS-EF 74

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Januar 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 2 2. Definition af roller der skal tildeles... 3 2.1. Distributør... 3 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Omkontering af kreditorfakturaer

Omkontering af kreditorfakturaer Omkontering af kreditorfakturaer November 2016 Indhold 1. Indledning til omkontering... 2 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013... 2 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer;

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Intern Handel og Ompostering

Intern Handel og Ompostering Intern Handel og Ompostering August 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Transaktionstyper i Intern Handel og Ompostering... 5 3. Kombinationstabel... 6 4. Intern Handel...

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Brugervejledning Anlægsmodulet

Brugervejledning Anlægsmodulet Brugervejledning Anlægsmodulet Decentrale registratorer AAU Incl. AUB, TF, & ITS Version 5 Oktober 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. REGISTRERING AF AKTIVER... 5 2.1. UDFYLDELSE AF WORKFLOW MAILS... 5

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX. 29.01.2014/REB Nyttige informationer ved oprettelse af rejser i RUS Basisinformation CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en smartphone Log på systemet RejsUd er et

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering Kontrollanten modtager medarbejderens afregning/forskud til kontrol. Kontrollanten åbner det pågældende afregningsdokument til kontrol. Kontrollanten udfører følgende kontrol af afregningen/forskud: Sikrer,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Vejledning i Travel-X (Bruger)

Vejledning i Travel-X (Bruger) Vejledning i Travel-X (Bruger) 1. Åben via skolens intranet, klik på IT-SERVICES og derefter på Travel-X (rejseafregning) Eller åbn Microsoft internet Explorer og skriv adressen https://www.myreport.dk

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere