Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007. Danske tal"

Transkript

1

2

3 Nøgletal om informationssamfundet Danmark 27 Danske tal

4 Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 27 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober 27 Publikationen er kun offentliggjort som elektronisk udgave i pdf-format. Net udgave: ISBN ISSN Publikationen kan ses på: Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax e-post: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K Tlf Fax e-post: Signaturforklaring, } Mindre end ½ af den anvendte enhed. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke - Nul Danmarks Statistik & Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 27 Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

5 Informationssamfundets udvikling Der bliver i stigende grad efterspurgt tal, der kan belyse udviklingen af informationssamfundet - enten som et dokumentarisk tilbageblik, eller for at vurdere tendensen på centrale områder. Nøgletal om informationssamfundet Danmark 27 danske tal præsenterer derfor i år et større udvalg af tidsserier samlet fra Informationssamfundet Danmark 26. Hvor Informationssamfundet Danmark udgør et bredt og veldokumenteret øjebliksbillede, supplerer nøgletalspublikationen således med et hurtigt overblik over udviklingstrækkene i det danske informationssamfund. De danske nøgletal viser blandt andet, at både udbredelsen af og hastigheden på bredbånd stiger støt. Adgangen til internet for de årige ligger et stykke efter de yngre aldersgrupper, men afstanden er mindsket siden 21. Nøgletallene viser også, at virksomhederne i stigende grad bruger automatiseret dataudveksling - især til elektronisk fakturering, at myndighederne får frigjort flere ressourcer fra it end tidligere, og at værditilvæksten pr. medarbejder er steget mere i iterhvervene end i de øvrige erhverv. Nøgletal om informationssamfundet Danmark 27 - internationale tal giver, som de foregående år, en sammenligning af Danmark med især europæiske lande ud fra aktuelle og tilgængelige tal. De internationale nøgletal placerer igen Danmark langt fremme. Det gælder fx bredbånd, hvor Danmark er det land i verden, der har flest bredbåndsabonnementer pr. indbygger. Samtidigt ligger prisen for en 2 Mbit/s bredbåndforbindelse, efter store fald inden for det sidste år, nu nede omkring gennemsnittet i Europa. De to Nøgletalspublikationer er fremstillet i samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen og Danmarks Statistik. Den er udarbejdet af en projektgruppe i Danmarks Statistiks kontor for Serviceerhverv under ledelse af specialkonsulent Martin Lundø. Projektgruppens øvrige medlemmer er fuldmægtig Natalia Cherevichenko og fuldmægtig Morten Olsen. IT- og Telestyrelsen har bidraget med supplerende tekst- og talmateriale til publikationen, koordineret af fuldmægtig Jesper Karlsen. Udarbejdelsen af publikationerne er afsluttet september 27. God læselyst. Jørgen Abild Andersen Direktør IT- og Telestyrelsen

6 Indholdsfortegnelse Indledning It-infrastruktur Bredbåndsdækning Udbredelse af bredbånd i forhold til indbyggere og husstande/ virksomheder Udbredelse af bredbånd Udbredelse af bredbåndshastigheder for xdsl Mobilabonnementer i Danmark kombineret med fastnetabonnementer Dataoverførsel på 2G og 3G net IP-telefoni abonnementer hos danske udbydere Virksomheder med bredbåndsforbindelse til internettet Priser, billigste tilbud. Oktober måned Telesektorens investeringer i Danmark Befolkningens brug af it It-produkter i hjemmet SMS- og MMS-beskeder Befolkningens adgang til internettet fra hjemmet, efter alder Befolkningens adgang til internettet fra hjemmet, efter beskæftigelse Hyppighed i befolkningens brug af internettet Private formål som internettet er brugt til inden for den sidste måned Kort-betalinger i danske internetforretninger, via PBS Privat brug af internettet til kurser og uddannelse Befolkningens køb af varer eller tjenester via internettet i sidste måned Varer og tjenester befolkningen har handlet via internettet Vigtigste grund til ikke at købe varer eller tjenester via internettet Virksomhedernes brug af it Udviklingen i virksomheders brug af it Barrierer for it-anvendelse i virksomheder Virksomhedernes internetanvendelse Virksomhedernes hjemmesider - indhold og service Anvendelsesområder for e-læring i virksomheder Internetkøb - andel af virksomhedernes samlede indkøb (beløbsmæssigt) Virksomhedernes brug af it-systemer i forretningsprocesser Indhold af automatiseret dataudveksling i virksomheder Den offentlige sektors brug af it Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder Virksomheder der har besøgt myndigheders hjemmesider, efter antal ansatte Virksomhedernes brug af offentlige hjemmesider Virksomhedernes vurdering af offentlige hjemmesider Borgernes kontakt med offentlige myndigheder via internet i den sidste måned.. 43

7 4.6 Kommunikation med andre myndigheder i XML-format Sags- og dokumenthåndteringssystemer i den offentlige sektor Grundlæggende retningslinjer for it-arkitektur Ændring i gennemsnitlig sagsbehandlingstid ved digitalisering Myndighedernes brug af open source-software Fuld digitalisering af interne arbejdsgange vedr. attestation og betaling Barrierer for it og digital forvaltning Myndigheder med hel eller delvis ekstern varetagelse af it-funktioner It-sikkerhed Udstedte certifikater til digital signatur Virksomhedernes it-sikkerhedsproblemer med tab af data eller arbejdstid Virksomhedernes it-sikkerhedsforanstaltninger Myndigheder der har været udsat for problemer i forhold til it-sikkerhed Organisatoriske sikkerhedstiltag i den offentlige sektor Barrierer for køb via internettet - bekymret for sikkerheden ved betaling Spam modtaget i den sidste måned blandt internetbrugere It-kompetencer Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Kvalifikationer i brug af computer Kvalifikationer i brug af internettet It-arbejdsmarkedet it-stillinger i it-erhvervene Ledighedsprocent for it-uddannede Nyuddannede fra it-uddannelser Udstedte jobkort It-erhvervene Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervenes andel af de private byerhverv It-erhvervenes omsætning, fordelt på hovedbrancher It-erhvervenes værditilvækst pr. fuldtidsansat It-erhvervenes beskæftigelse Universitetsuddannedes andel af beskæftigede It, produktivitet og udvikling Investeringer i it-udstyr og software som andel af de samlede faste bruttoinvesteringer Fordelingen af it-udgifter Virksomhedernes effekt af it-projekter Myndighedernes effekt af digitaliseringsprojekter Sammenhæng mellem indtjening og innovation i virksomhederne

8

9 Indledning 7 Indledning Nøgletal om informationssamfundet Danmark Muligt at sammenligne over tid Kilderne Med Nøgletal om informationssamfundet Danmark 27 - danske tal præsenteres for fjerde gang en samling af nøgletal med det formål at give et overblik over udviklingen i informationssamfundet Danmark. Den teknologiske udvikling påvirker løbende statistikkerne, og på en del områder giver det ikke mening at sammenligne bag ud i tid. Det er dog lykkes med denne publikation at præsentere en større samling tidsserier. Kildematerialet er statistikkerne om befolkningens, virksomhedernes og den offentlige sektors brug af it. Endvidere benyttes registerdata til belysning af bl.a. de danske it-erhverv og arbejdsstyrkens it-kompetencer. Ud over tal fra Danmarks Statistik indgår tal fra IT- og Telestyrelsen til belysning af samfundets it-infrastruktur. Udbudssiden It-erhvervene Tværgående temaer It-infrastruktur It-sikkerhed It-kompetencer IT-anvendelse Befolkningen Virksomheder Den offentlige sektor Konsekvenser It, produktivitet og udvikling Publikationens opbygning Tværgående temaer Konsekvenser af it Ny publikation med internationale tal Figuren illustrerer publikationens opbygning, hvor numrene refererer til de enkelte kapitler. Der sondres mellem udbud og efterspørgsel. It-erhvervene beskriver udbudssiden, dvs. produktion af it-varer og serviceydelser. Efterspørgslen er it-anvendelsen, som er beskrevet under Befolkningens, Virksomhedernes samt Den offentlige sektors brug af it. Ligeledes opstilles tre tværgående temaer, der har betydning for alle tre brugergrupper. It-infrastruktur er forudsætningen for udbredelse af it, og It-sikkerhed er central for den videre integration. It-kompetencer er baggrunden for en effektiv udnyttelse af it i samfundet. It, produktivitet og udvikling beskrives i publikationens sidste kapitel, og viser det økonomiske afkast af informationssamfundet. Sammenligningen af Danmark med andre lande findes i en selvstændig publikation med titlen: Nøgletal om informationssamfundet Danmark 27 - internationale tal.

10

11 It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre Kilde: IT- og Telestyrelsens bredbåndskortlægning, november 26. Flere og flere får bredbånd Nye bredbåndsteknologier vinder frem Næsten total 3G-dækning Figur 1.1 viser, at udbygningen inden for de senere år har givet en stigende del af befolkningen og virksomhederne mulighed for adgang til bredbåndstjenester. Over 98 pct. af samtlige danske husstande har fortsat adgang til DSL med 512 kbit/s, men også tilgængeligheden af bredbånd gennem de nyeste teknologier er i stigning. Således er muligheden for tilslutning til optiske fibre steget fra at dække 5 pct. af samtlige danske husstande i slutningen af 25 til 9 pct. i slutningen af 26. Bredbåndsforbindelse gennem kabelmodem dækker uændret 6 pct. af samtlige danske husstande. Endvidere dækker 3G-nettet nu hele 97 pct. af de danske husstande.

12 1 It-infrastruktur Figur 1.2 Udbredelse af bredbånd i forhold til indbyggere og husstande/ virksomheder Antal Antal bredbåndstilslutninger pr. 1 indbyggere Antal bredbåndstilslutninger pr. husstande og virksomheder Anm.: Virksomheder er defineret som alle arbejdssteder i Erhvervsbeskæftigelsen. Oplysninger om antal indbyggere og husstande og arbejdssteder er opdateret med data for hvert år. Antal arbejdssteder i 25 er anvendt i både 25 og 26, da 26-tal ikke foreligger. Kilde: IT- og Telestyrelsen (for antal bredbåndstilslutninger i alt) og Danmarks Statistik. Stor stigning i antal bredbåndsabonnementer Antallet af bredbåndsabonnementer er steget med 379. bredbåndstilslutninger eller 28 pct. fra slutningen af 25 til nu over 1,7 mio. i slutningen af 26. Det svarer til 32 bredbåndsabonnementer pr. 1 indbyggere og 62 bredbåndstilslutninger pr. husstande og virksomheder. Således er det samlede antal bredbåndstilslutninger næsten firedoblet de sidste fire år.

13 It-infrastruktur 11 Figur 1.3 Udbredelse af bredbånd Antal Øvrige mindst 144 kbit/s Kabelmodem mindst 144 kbit/s xdsl mindst 144 kbit/s H H H H H H H H H 26 Anm.: Tallene omfatter bredbåndsabonnementer med en hastighed på mindst 144 kbit/s. Kategorien Øvrige omfatter blandt andet Fibre-to-the-home, WiFi, WIMAX, Powerline Communications og LAN-tilslutninger (bolignet-tilslutninger). Data for bolignet-tilslutninger er ikke opdateret siden medio 26. Kilde: IT- og Telestyrelsens Telestatistik for 2. halvår 26. Stor vækst for DSL-forbindelser Også flere med kabelmodem Flere og flere får fibernet Udbygget statistik DSL-markedet udviser fortsat store vækstrater. Ved udgangen af 2. halvår 26 var der DSL-abonnementer. Heraf var med bredbåndskapacitet. Det er en stigning på 114. eller 12 pct. på et halvt år. Kabelmodem er, efter DSL, den mest udbredte adgangsvej med bredbåndskapacitet til internet. Ved udgangen af 2. halvår 26 var der abonnementer på kabelmodem. Heraf havde bredbåndskapacitet. Det er en stigning på 16. eller 3 pct. på et halvt år. Kategorien "Øvrige" er steget med bredbåndsforbindelser. Dette dækker over et fald i de trådløse bredbåndsløsninger WLL/WiFi og LAN (husstande i boligforeninger, kollegier m.v), mens fibertilslutningerne, overvejende baseret på elselskabernes bredbåndsaktiviteter, til gengæld er steget med 9.79 til i slutningen af 26. Telestatistikken for 2. halvår 26 er udbygget til også at omfatte FTTxfiberforbindelser til andet end private husstande (primært erhvervslivet). Ved udgangen af 26 var der i alt FTTx.

14 12 It-infrastruktur Figur 1.4 Udbredelse af bredbåndshastigheder for xdsl 1 8 Procent af xdsl-forbindelser Ultimo 23 Ultimo 24 Ultimo 25 Ultimo kbit/s 513 kbit/s -1 Mbit/s 1 Mbit/s+ - 2Mbit/s 2Mbit/s eller højere Anm.: xdsl er betegnelsen for en digital adgangsteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonforbindelse til datatransmission med høj hastighed. ADSL er den mest udbredte variant af xdsl-teknologien, og udbydes i dag med hastigheder op til 2 Mbit/s (ADSL2+). Kilde: IT- og Telestyrelsens Telestatistik for 2. halvår 26. Flere og hurtigere forbindelser Større kapacitet Over 6 pct. af alle xdsl-forbindelser havde ved udgangen af 26 en downstreamkapacitet på over 1 Mbit/s. Kapaciteten på xdsl begyndte for alvor at stige i 1. halvår 25, og ved udgangen af 26 er der sket endnu en markant stigning. 63 pct. af DSL-forbindelserne har ved udgangen af 2. halvår 26 således en downstreamkapacitet over 1 Mbit/s mod kun 42 pct. et halvt år tidligere.

15 It-infrastruktur 13 Figur 1.5 Mobilabonnementer i Danmark kombineret med fastnetabonnementer 6.. Antal 4. Antal H H H H H H H H H H H H H H. 26 Fastnet-abonnementer Mobilabonnementer i alt UMTS-abonnementer IP-telefoni-abonnementer Anm.: UMTS-abonnementer er defineret som mobilabonnementer, som har været aktive i UMTS-nettet i løbet af de seneste 3 måneder. IP-telefoni-abonnementer er defineret som telefoniabonnementer, hvor sidste led af forbindelsen ud til slutbrugeren er IP-baseret (baseret på internet-protokol). Forbindelsen er ofte, men ikke nødvendigvis, en bredbåndsforbindelse. Kilde: IT- og Telestyrelsens Telestatistik for 2. halvår 26 Fald i fastnetabonnementer Stor stigning i UMTS- og 3Gabonnementer Antallet af abonnentlinjer på fastnet toppede med 3,8 mio. ved udgangen af 21, og i løbet af 2. halvår 26 er det faldet med 13., hvilket svarer til et fald på 4 pct. i forhold til 1. halvår 26. Ved udgangen af 2. halvår 26 var der således 3,1 mio. fastnet-abonnentlinjer. Mobilabonnementer er de mest udbredte med 5,8 mio. ved udgangen af 2. halvår 26. I forhold til udgangen af 1. halvår 26 er der således sket en stigning på 4 pct. Mobilabonnementerne er fordelt på over 5,5 mio. GSM-abonnementer og 326. UMTS-abonnementer (3G). Antallet af UMTS-abonnementerne steg med 133. eller 68 pct. på et halvt år.

16 14 It-infrastruktur Figur 1.6 Dataoverførsel på 2G og 3G net 25 Millioner MB 2 21, , 7, 7,6 5,9,3,8 2,6 1. H H H H H H H H. 26 Anm.: Up- eller download GPRS og UMTS - antal MB. Kilde: IT- og Telestyrelsens Telestatistik for 2. halvår 26. Tredobling i dataoverførsel Brugen af mobilnettet er blevet mere avanceret. I takt med at flere og flere mobilabonnementer kan bruges til dataoverførsel, stiger mængden af overførte data til eller fra telefonikunder. Således er dataoverførslen næsten tredoblet fra 2. halvår 25 til 21,4 mio. MB i 2. halvår 26.

17 It-infrastruktur 15 Figur 1.7 IP-telefoni abonnementer hos danske udbydere 25. Antal H H H H. 26 Kilde: IT- og Telestyrelsens Telestatistik for 2. halvår 26. Ny måling af IP-telefoni Flere og flere får IP-telefoni Fra 1. halvår 25 begyndte IT- og Telestyrelsen at indhente tal for kommercielt udbud af IP-telefoni. Tallene dækker udelukkende de danske teleselskabers udbud af IP-telefoni. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger fra udbydere på det danske marked med base i udlandet, hvorfor det meget udbredte Skype eksempelvis ikke er talt med i statistikken. Ved udgangen af 2. halvår 26 var der i alt 235. IP-telefoni-abonnementer. Det er en stigning på 51 pct. på et halvt år. Ved udgangen af 2. halvår 26 var der i alt 45 udbydere af IP-telefoni, hvilket er 1 flere end for bare et halvt år siden.

18 16 It-infrastruktur Figur 1.8 Virksomheder med bredbåndsforbindelse til internettet 1 Procent Alle virksomheder 1-19 ansatte 2-49 ansatte 5-99 ansatte 1+ ansatte Anm.: Bredbånd er ADSL o.l. eller anden kabelbaseret internetforbindelse. Kilde: Danske virksomheders brug af it. Mætning i virksomheder med bredbåndsforbindelse Forskel mellem store og små virksomheder indsnævret Virksomheder med bredbåndsforbindelse er steget fra 47 pct. til 82 pct. i 26. Fra 24 til 26 er stigningen ikke længere synlig, og en mætning synes at have fundet sted. De mindste virksomheder har mindre hyppigt bredbåndsforbindelse, sammenlignet med de største virksomheder. Forskellen er dog indsnævret betydeligt i perioden. Fx havde 36 pct. af virksomhederne med 1-19 ansatte bredbåndsforbindelse i 21 mod 77 pct. i 26. Virksomheder med mindst 1 ansatte lå allerede i 21 på 83 pct., og stigningen til 95 pct. i 26 har derfor været mere beskeden.

19 It-infrastruktur 17 Figur 1.9 Priser, billigste tilbud. Oktober måned 1. Kroner Fastnettelefon, 9 minutter Mobiltelefon, 27 minutter Mobiltelefon, 45 minutter Internet, 6 minutter ADSL, 512 kbit/s ADSL, 248 kbit/s Anm.: Baseret på priser pr. 1. april 27. ADSL-priserne for 2 og 21 er dog baseret på priser pr. 1. juli. Kilde: Hallo, hallo, ved du hvad det koster? - maj 27, IT- og Telestyrelsen. Markant fald i priserne Nye bredbåndsløsninger til lavere priser ADSL falder mest i pris Priserne på teletjenester er som følge af den stigende konkurrence faldet markant siden Priserne for fastnettelefoni viser det mindste fald på 16 pct., og priser på mobiltelefoni og dial-up tilslutning til internet er faldet med omkring 55 pct. målt i løbende priser. Alternative bredbåndsløsninger giver imidlertid i stigende omfang adgang til lavere bredbåndspriser via kabel-tv-net, fiberbaserede bolignet og direkte fibertilslutninger samt trådløse bredbåndsløsninger baseret på WiFi og WiMAX. Det mest markante prisfald har da også været på ADSL, hvor priserne, afhængig af hastighed, er faldet op mod 75 pct. siden På bare et år, fra maj 26 til maj 27, er prisen på en 512 kbit/s ADSL-forbindelse faldet med 26 pct. og en 2 Mbit/s ADSL-forbindelse faldet med 46 pct. Således er de billigste tilbud på de to forbindelser nu henholdsvis 178 kr. og 249 kr. om måneden.

20 18 It-infrastruktur Figur 1.1 Telesektorens investeringer i Danmark 12 Milliarder kr. 1 11, 8 9, 6 4 4,7 6,1 6,8 6,9 7,7 5,6 5,7 6,8 2 2,7 2,6 3, 3, Anm.: Investeringer omfatter ikke betaling for UMTS-tilladelser. Kilde: IT- og Telestyrelsens Telestatistik. Investeringerne toppede i 21 Større stigning i investeringerne på 19 pct. i 25 Telesektorens samlede investeringer toppede i 21 med 11 mia. kr., hvilket er en stigning til det tredobbelte siden liberaliseringen blev påbegyndt i Teleinvesteringerne faldt til det halve i 23, som følge af en international udvikling, der ramte Danmark med et års forsinkelse. I 24 blev faldet i investeringerne afløst af en mindre stigning, og i 25 er der, på grund af elselskabernes fiberudrulning, sket en større stigning i investeringerne på 19 pct.

21 Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 Procent Video PC CD-afspiller Mobiltelefon DVD-afspiller Dvd-optager Fladskærms-tv MP3-afspiller GPS navigation Anm.: Figuren viser besiddelsen af it-produkter i familierne. Der var 2,382 mio. familier i Danmark pr. 1. januar 27. Kilde: Danmarks Statistik, Varige forbrugsgoder. Befolkningens it-produkter DVD-afspilleren bliver mere og mere populær Hver 5. hjem har GPS, og næsten hvert 3. har fladskærms-tv Nedgang i andelen af CD-afspillere De danske familier har adgang til en lang række forskellige it-produkter, som de enten selv ejer, eller som de har adgang til i deres hjem. Figur 2.1 viser udbredelsen af udvalgte it-produkter. Mobiltelefonen og DVD-afspilleren er efterhånden blevet hvermandseje. Således har 95 pct. af befolkningen i 27 en mobiltelefon, mens 84 pct. har en DVD-afspiller. DVD-afspilleren har siden sit indtog i de danske hjem ca. i år 2 haft en hurtig udbredelse. I 27 ser udviklingen dog ud til at have stabiliseret sig. Således voksede andelen kun et procentpoint fra 26 til 27. Samtidig fortsætter videoen sin udfasning i de danske hjem. Den toppede i 24 med 85 pct., men er i 27 faldet til 76 pct. Nye it-produkter kommer konstant ind på markedet. Således er nye teknologier som GPS-navigation, MP3-afspillere, fladskærms-tv og DVD-optagere i de sidste par år for alvor begyndt at finde vej ind i de danske familiers hjem. På kun et år er andelen af danske hjem, som har MP3-afspillere, GPS-udstyr til bilen eller et fladskærms-tv steget markant. 29 pct. har et fladskærms-tv mod 19 pct. året før, og næsten halvdelen har en MP3-afspiller. 19 pct. har et GPS-navigationssystem. For de produkter der går flere år tilbage i tiden, har der været en markant stigning i udbredelsen. Dette ses bl.a. for mobiltelefonen, DVDafspilleren og cd-afspilleren. Fra 2 til 27 er andelen af familier med mobiltelefon steget med næsten 4 pct., mens andelen af hjem med CD-afspillere dog for første gang i målingsperioden er på retur.

22 2 Befolkningens brug af it Figur 2.2 SMS- og MMS-beskeder Millioner SMS SMS MMS Millioner MMS H H H H H H H H H H. 26 Anm.: Antallet af SMS-beskeder aflæses på den venstre akse, mens antallet af MMS-beskeder aflæses på den højre akse. Kilde: IT- og Telestyrelsens Telestatistik for 2. halvår 26. Stadig flere afsendte SMS-beskeder På ny vækst i antallet af sendte MMS-beskeder Væksten i antallet af sendte SMS-beskeder fortsætter med uformindsket styrke. Befolkningen sendte 5,2 mia. SMS-beskeder i 2. halvår af 26. Det er 17 pct. flere end i 2. halvår 25 og seks gange så mange SMSbeskeder i forhold til 1. halvår 22. Efter en periode med lav eller ingen vækst i antallet af afsendte MMSbeskeder (billedbeskeder afsendt via mobiltelefonen) er der i 2. halvår 26 igen en større stigning. Således blev der i 2. halvår 26 afsendt over 15 mio. MMS-beskeder. Dette er 27 pct. flere end i 2. halvår 25.

23 Befolkningens brug af it 21 Figur 2.3 Befolkningens adgang til internettet fra hjemmet, efter alder 1 8 Procent år 2-39 år 4-59 år 6-74 år I alt Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet 26. Ældre halter stadigvæk bagefter i internetadgang hjemmefra men afstanden er blevet mindre I 26 havde 83 pct. af befolkningen adgang til internettet i hjemmet. Dermed fortsætter den konstante stigning, fra 79 pct. i 25 og 75 pct. i 24. Ikke overraskende er det de årige, der har den største andel af personer med adgang hjemmefra. Hele 93 pct. har adgang, mens kun 62 pct. af 6-74-årige til sammenligning havde adgang hjemmefra. Overordnet set tegner der sig et tydeligt billede af, at aldersgrupperne under 6 år i langt højere grad har adgang til internettet i hjemmet end aldersgruppen 6 til 74 år. De 6-74-årige har dog formået at mindske afstanden i de seneste år. Denne aldersgruppe har således næsten fordoblet sin andel i perioden 22 til 26.

24 22 Befolkningens brug af it Figur 2.4 Befolkningens adgang til internettet fra hjemmet, efter beskæftigelse 1 8 Procent Uden for erhverv Selvstændig Funktionær Arbejder Studerende I alt Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet 26. Funktionærer har oftest adgang til internettet Folk uden for erhverv fordobler sin andel Vækst i samtlige beskæftigelsesgrupper i perioden 92 pct. af funktionærerne har adgang til internettet i hjemmet. Den tilsvarende andel for studerende og selvstændige er 9 pct. For arbejdere er andelen på 84 pct. Som figur 2.4 viser, har disse 4 grupper nærmet sig hinanden mere og mere, og i 26 er forskellen så godt som udlignet. Gruppen af folk uden for erhverv ligger dog fortsat et stykke efter de andre. I 26 var der således 62 pct., som havde adgang til internettet i hjemmet. Der er dog tale om en fordobling af andelen på bare 5 år, hvilket har betydet, at afstanden mellem folk uden for erhverv og de andre beskæftigelsesgrupper er indsnævret. Det er ligeledes værd at bemærke, at der i denne 5-årige periode er tale om betydelige stigninger for alle beskæftigelsesgrupper.

25 Befolkningens brug af it 23 Figur 2.5 Hyppighed i befolkningens brug af internettet 1 Procent Dagligt Ugentligt Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet 26. Stadig hyppigere brug af internettet Danskerne hyppigere online dagligt Flere og flere danskere bruger internettet mere og mere. Figur 2.5 viser hyppigheden i brugen af internettet uanset sted fordelt over en periode på 6 år. Danskernes forbrug af internettet er ændret, for så vidt angår, hvor ofte vi benytter det. Andelen af folk, der bruger internettet ugentligt, er faldet fra 21, mens andelen af folk der benytter det dagligt, til gengæld er steget støt i hele perioden. Danskerne har med andre ord intensiveret deres forbrug. Færre nøjes med at være online et par gange om ugen og er i højere grad online dagligt.

26 24 Befolkningens brug af it Figur 2.6 Private formål som internettet er brugt til inden for den sidste måned 1 Procent Kommunikation Informationssøgning og online-services Køb/salg og bankforretninger Kurser og uddannelse 19 Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet, 26. Internettet benyttes stadigvæk til det samme Stadig flere søger efter information Online kommunikation bliver stadig mere udbredt Mange handler over internettet Onlinekurser og uddannelse bliver mere populært De private formål, som flest benytter internettet til i 26, er fortsat relateret til informationssøgning og online-services samt til kommunikation. Men internettet bliver også i stigende grad brugt i forbindelse med kurser og uddannelse. 8 pct. af befolkningen havde i 26 benyttet internettet til at søge information og benytte online-services inden for den seneste måned. Dermed fortsætter den stigende tendens fra de foregående år. I 26 benyttede 74 pct. af befolkningen internettet den seneste måned til at kommunikere med andre. Kommunikation dækker både over forskellige chatsites, diskussionsfora og eksempelvis Messenger og Skype, samt at sende/modtage s. Siden 23 er andelen af folk der benytter onlinekommunikation steget med næsten en fjerdedel. 61 pct. benytter internettet til at købe/sælge varer eller tjenester eller ordne bankforretninger. Dermed er andelen der benytter internettet til dette formål steget med en tredjedel på kun 3 år. Næsten hver femte dansker brugte i 26 internettet til kurser og uddannelse. Dette er en stigning på over en fjerdedel siden 23. Kurser og uddannelse dækker over muligheden for at hente kursusmaterialer, tilmelde sig kurser eller uddannelser samt tage et decideret onlinekursus.

27 Befolkningens brug af it 25 Figur 2.7 Kort-betalinger i danske internetforretninger, via PBS Mio. transaktioner Visa, Eurocard og Mastercard Dankort, Visa/Dankort og edankort Gennemsnitligt beløb, Dankort & Visa/Dankort Gennemsnitlig transaktion i kr kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt Anm.: Tallene omfatter elektroniske betalingstransaktioner i danske internetforretninger, som afregnes via PBS - herunder køb fra udlandet. Dette vedrører bl.a. al online betaling med Dankort og Visa/Dankort. Transaktioner fra edankort (betaling via netbank) udgjorde omkring 2 promille af samtlige transaktioner i 1. kvartal 27. Kilde: PBS, 27. Kraftig stigning i værdien af kortbetalinger i danske internetforretninger Antallet af kortbetalinger femdoblet fra 23 og stigning i de beløb, der handles for Værdien af kortbetalinger i danske internetforretninger, formidlet af PBS, var 11,8 mia. kr. i 26. Det er en stigning på næsten 5 pct. i forhold til 25, hvor værdien var 7,9 mia. kr. I forhold til 24, hvor værdien var 5,3 mia. kr., er der tale om mere end en fordobling. Stigningen skyldes bl.a. et øget antal kortbetalinger: 7,7 millioner transaktioner i 1. kvartal 27 mod 5,8 millioner i 1. kvartal 26. I forhold til 1. kvartal 23, hvor der blev afregnet 1,4 millioner kortbetalinger, er der næsten tale om en femdobling. Det er især Dankort og Visa/Dankort, der anvendes, men andre kort har en stigende andel af transaktionerne i perioden. Samtidig er der en stigende tendens i det gennemsnitlige beløb, der handles for - fra 43 kr. i 24 til 525 kr. i 26. Indikator på internethandel Kortbetalingerne i danske internetforretninger kan betragtes som en indikator for udviklingen i internethandelen. Dette tal omfatter ikke alle former for internetkøb, men det dækker formentlig en væsentlig del.

28 26 Befolkningens brug af it Figur 2.8 Privat brug af internettet til kurser og uddannelse 25 Procent Kurser og uddannelse Formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter Efteruddannelseskurser Andre kurser relateret til beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet, 26. Privat brug af internettet til formaliserede uddannelsesaktiviteter Figur 2.8 viser hvad danskerne specifikt benytter internettet til, når de anvender det i forbindelse med kurser og uddannelse. De kan f.eks. søge efter information om, eller melde sig til formaliserede uddannelsesaktiviteter eller efteruddannelseskurser. Langt størstedelen af de danskere, der har brugt internettet i forbindelse med kurser og uddannelse, har brugt det til formaliserede udannelsesmæssige aktiviteter som at søge efter information, melde sig til fag eller lignende. Formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter vedrører studerende på universitetet og elever i gymnasiet.

29 Befolkningens brug af it 27 Figur 2.9 Befolkningens køb af varer eller tjenester via internettet i sidste måned 5 Procent af befolkningen som har e-handlet Mænd Kvinder I alt Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet, 26. Fordobling i antallet af folk der handler online Mænd handler fortsat mest men det bliver stadig mere udbredt blandt kvinder I 26 har 38 pct. af dem, som har benyttet internettet inden for den sidste måned, købt eller bestilt varer eller tjenester via internettet. Derved fortsætter tilgangen af folk, der gerne vil handle online. Således er andelen siden 23 mere end fordoblet. Figur 2.9 viser tydeligt, at mænd oftere end kvinder benytter internettet til at handle online, og forskellen mellem kønnene er synlig alle år fra 23 til 26. Dog har der siden 23 været en større stigning i kvindernes andel sammenlignet med mændenes. I 26 benyttede 136 pct. flere kvinder internettet til e-handel end i 23, mens den tilsvarende stigning for mænd var på 15 pct.

30 28 Befolkningens brug af it Figur 2.1 Varer og tjenester befolkningen har handlet via internettet 5 4 Procent af dem der har e-handlet Rejseprodukter 33 Optankning af mobiltelefon Film, musik mv Computer software Elektronik (kamera, musikanlæg, tv) Computer hardware Bookmaker, casino o.l Anm.: Figuren viser andelen af den del af befolkningen, som har e-handlet inden for den sidste måned eller det sidste år. Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet, 26. Mange danskere bestiller deres rejser over internettet Optankning af mobiltelefonen er populært Onlinepoker og spil vinder frem Flere køber computersoftware online Rejseprodukter er den produktgruppe som flest danskere har handlet via internettet i pct. har e-handlet denne produktgruppe, som inkluderer bl.a. hotelreservation, flybilletter, leje af bil etc. Mange danskere benytter sig af telefonselskabernes tilbud om at tanke deres mobil op over internettet. Således købte 33 pct. taletid over internettet i 26. Dette er en tjeneste, som på meget kort tid er blevet utrolig populær i Danmark. En af tidens tendenser er onlinepoker, tips, lotto og odds. Stadig flere danskere benytter sig af disse tjenester, og andelen er i 26 mere end fordoblet i forhold til 25. Også e-handel med computersoftware bliver mere og mere udbredt. Næsten 3 pct. brugte i 26 internettet til at købe et styresystem, spil eller antivirusprogram til deres hjemme-pc. Dette er næsten en fordobling i forhold til 24.

31 Befolkningens brug af it 29 Figur 2.11 Vigtigste grund til ikke at købe varer eller tjenester via internettet 5 Procent af dem, der aldrig har e-handlet Bekymret for sikkerheden ved betaling Har ikke brug for det Ønsker at handle personligt/se varen Andet Anm.: Grundet afrundinger summer alle år ikke nødvendigvis op til 1 pct. Kategorien andet består af alle andre årsager lagt sammen. Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet, 26. Barrierer for at handle online Store forskelle mellem årene I 26 svarede 39 pct. af dem, der aldrig har handlet via internettet, at den vigtigste årsag er, at de ikke føler, at de har brug for det. Den næstvigtigste grund med 29 pct. er, at man ønsker at handle personligt/se varen. En tredje årsag til ikke at e-handle er bekymring for sikkerheden ved betaling, der udgør 16 pct. I 24 var der en væsentlig større andel, der var bekymret for sikkerheden ved betaling, nemlig 29 pct. Danskerne er med andre ord blevet tryggere ved at handle online, i hvert fald når drejer sig om sikkerheden ved betaling. Figur 2.11 viser, at der kan være meget store udsving, i hvad folk mener, er de vigtigste årsager til ikke at e-handle. Fx ses det i 24, at kategorien Andet, som er en opsamlingskategori af de tilbageværende svarmuligheder, er ca. dobbelt så stor i forhold til de andre år. Dette skyldes, at der dette år var hele 29 pct. af de adspurgte, der havde tilkendegivet, at de udtrykte bekymring for muligheden for at klage i forbindelse med e-handel. I 25 var der ingen, der udtrykte denne bekymring, selvom svarmuligheden var med, og i 26 optrådte svarmuligheden ikke i undersøgelsen.

32

33 Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it Figur 3.1 Udviklingen i virksomheders brug af it 1 8 Pct. Internetadgang Hjemmeside Bredbånd Internetkøb 1 It-fjernarbejde Internetsalg E-læring pct. af virksomhederne havde købt via internettet i 26 men med en lidt snævrere definition, hvor køb via traditionel ikke længere er inkluderet. Årstal for e-handel refererer hér til aktiviteter det foregående kalenderår. 2 It-fjernarbejde vil sige, at ansatte regelmæssigt arbejder hjemme eller andre steder uden for virksomheden, og derfra har adgang til virksomhedens it-systemer (fx e-post-system). 3 E-læring vil sige uddannelse, hvor indlæringen sker ved brug af interaktiv software eller netværk (fx cd-rom eller internet). Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. Internet - en moden teknologi i virksomhederne Køb via internettet mere udbredt end salg Mærkbar stigning i it-fjernarbejde Stort set alle virksomheder med mindst 1 ansatte havde internetadgang i 26, men allerede seks år tidligere i 1999 havde hele 78 pct. internetadgang. Andelen af virksomheder med hjemmeside ligger noget lavere og synes også at have nået et mætningspunkt, på samme måde som andelen af virksomheder med bredbåndsforbindelse. Virksomheder med internetkøb udgør ca. 6 pct. af virksomhederne og er omtrent fordoblet i perioden. Salg via internet er en del mindre udbredt og dækkede lidt over 1/3 af virksomhederne i 26. Der er tale om en stigende tendens, især inden for de seneste 2 år. It-fjernarbejde er steget mærkbart fra 38 pct. af virksomhederne i 22 til 54 pct. i 26. Derimod har der, på trods af den store it- og internetudbredelse, ikke været nogen væsentlig stigning i udbredelsen af e- læring i virksomhederne fra 24 til 26.

34 32 Virksomhedernes brug af it Figur 3.2 Barrierer for it-anvendelse i virksomheder Procent Fejl/mangler i modtaget software Manglende fleksibilitet hos it-leverandørerne It-udgifter højere end forventet Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har vurderet barriererne til at være af 'stor' betydning. Vurderingen af barriererne er følsom over for aktuelle begivenheder på undersøgelsestidspunktet, hvilket kan medvirke til forskelle mellem de enkelte år. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. Mest udbredte barrierer Stigende tendens i perioden Fejl/mangler i modtaget software hyppigste barriere gennem årene Uventede it-udgifter trediestørste barriere Blandt de vigtigste barrierer for virksomhedernes it-anvendelse, som har kunnet følges gennem de seneste år, har været fejl/mangler i modtaget software, manglende fleksibilitet hos it-leverandørerne samt itudgifter, som er højere end forventet. I snit har hver sjette virksomhed oplevet disse barrierer som værende af stor betydning i årene fra 1999 til 26. Barrierernes betydning varierer moderat fra år til år med en lidt stigende tendens i hele perioden. Barriererne fejl/mangler i modtaget software samt manglende fleksibilitet hos it-leverandørerne har et parallelt forløb de fleste af årene, med et fald i 24, fulgt af stigninger fra 24 til 26. Fejl/mangler i modtaget software er den mest udbredte barriere i årene 21 til 26. It-udgifter, som er højere end forventet, har haft en kraftigere stigning til 17 pct. i 22, men er faldet lidt til 14 pct. i 26, og er igen den lavest placerede af de tre barrierer.

35 Virksomhedernes brug af it 33 Figur 3.3 Virksomhedernes internetanvendelse 1 Procent Internetbank/finansielle transaktioner Overvågning af marked Oplæring og uddannelse af personale Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. Fordobling af internetbankbrugere blandt virksomhederne Hver anden virksomhed overvåger markedet via internettet Oplæring via internettet mere populært Brug af internetbank m.m. er én af de mest udbredte former for internetanvendelse blandt virksomhederne og var udbredt til 92 pct. af virksomhederne i 26. Det er næsten en fordobling i forhold til 1999, hvor 47 pct. brugte internetbank. Hver anden virksomhed brugte i 26 internettet til overvågning af markedet. Også her er der tale om en vis vækst i forhold til årene , hvor udbredelse typisk var 36 pct. 16 pct. eller ca. hver sjette virksomhed brugte internettet til oplæring og uddannelse af personale i 26. Også hér er der tale om en stigende tendens sammenlignet med de foregående år.

36 34 Virksomhedernes brug af it Figur 3.4 Virksomhedernes hjemmesider - indhold og service 8 6 Procent Markedsføring via hjemmesiden Adgang til produktkataloger, prislister m.m Kundeservice/ support efter salg Personaliseret brugerflade Levering af varer/ydelser i digital form Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. Stort flertal markedsfører sig over internettet Hver femte virksomhed har personaliseret brugerflade på hjemmesiden Flere faciliteter på hjemmesiderne de seneste to år 77 pct. af danske virksomheder med mindst 1 ansatte markedsførte sig via hjemmeside i 26. Det svarer næsten til den andel af virksomheder, der har hjemmeside i alt, nemlig 83 pct. Lidt mere end hver tredje virksomhed, 36 pct., gav adgang til produktkataloger, prislister m.m. og 27 pct. ydede kundeservice via hjemmesiden. 21 pct. havde en personaliseret brugerflade, og 13 pct. har leveret digitale varer/ydelser via hjemmesiden. Der har været mærkbare stigninger på stort set alle områder gennem de seneste år. Markedsføring via hjemmesiden er steget mest i perioden , hvorimod de øvrige områder især er steget fra 24 til 25.

37 Virksomhedernes brug af it 35 Figur 3.5 Anvendelsesområder for e-læring i virksomheder 25 Procent E-læring i alt It-færdigheder Pc-kørekort Ledelse, organisation og samarbejde Sprog Andet Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. E-læring hos hver femte virksomhed Få virksomheder bruger e-læring til sprogundervisning 2 pct. af alle virksomheder anvendte e-læring i 26. E-læring vil sige uddannelse, hvor indlæringen sker ved brug af interaktiv software eller netværk (fx cd-rom eller internet). Hver tiende virksomhed brugte e- læring i forbindelse med it-færdigheder, hvilket svarer til hver anden virksomhed, der anvender e-læring. E-læring blev brugt til pc-kørekort hos 6 pct. i 26, hvilket er et fald fra 8 pct. i 24. Langt mindre udbredt er e-læring til ledelse, organisation og samarbejde (3 pct.) samt til sprog (2 pct.). E-læring til andre formål, fx specifikke formål i branchen, blev brugt af 8 pct. i 26, hvilket er en stigning fra 6 pct. i 24.

38 36 Virksomhedernes brug af it Figur 3.6 Internetkøb - andel af virksomhedernes samlede indkøb (beløbsmæssigt) 1 Procent af virksomheder der har købt via internettet Mindst 1 pct. 1-9 pct. Mindre end 1 pct. Ved ikke Anm.: Tallene for er indsamlet 1. kvartal og refererer til køb foretaget i det forudgående kalenderår. Tallene for 22 er indsamlet 4. kvartal og refererer til samme kalenderår. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. Små internetkøb hos de fleste virksomheder men tendens til stigning I alt 59 pct. af virksomhederne havde i løbet af 25 foretaget køb via internettet. Blandt disse virksomheder udgør internetkøbene typisk kun en mindre del af virksomhedernes samlede indkøb. Hos 43 pct. udgjorde købene i 25 mindre end 1 pct. af de samlede indkøb, og hos 35 pct. udgjorde internetkøbene 1-9 pct. Hos 16 pct. af virksomhederne med internetkøb svarede købene til mindst 1 pct. af de samlede indkøb. Det er en stigning i forhold til de foregående år, hvor niveauet lå på omkring 13 pct. af virksomhederne. Tilsvarende er der et fald i andelen, der havde internetkøb for under 1 pct. af de samlede indkøb.

39 Virksomhedernes brug af it 37 Figur 3.7 Virksomhedernes brug af it-systemer i forretningsprocesser 1 8 Procent Økonomistyring Ordrehåndtering (køb eller salg) Styring af produktion, logistik eller serviceydelser Personalestyring Styring af markedsføring Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it ud af 1 virksomheder bruger økonomistyringssystemer Hver anden virksomhed bruger it-systemer til personalestyring Flere bruger systemer til produktionsstyring Danske virksomheder med mindst ti ansatte anvender i vid udstrækning it-systemer til understøttelse af forretningsprocesserne (bl.a. økonomistyring, ordrehåndtering og styring af produktion). Eksempelvis anvendte 91 pct. i 26 et it-system beregnet på økonomistyring. 67 pct. af virksomhederne understøtter ordrehåndteringen ved køb eller salg med it-systemer. Lidt færre, 61 pct., bruger it-systemer i forbindelse med styring af produktion, logistik eller serviceydelser, og 5 pct. understøtter personalestyringen med it-systemer. Lidt mere end hver fjerde virksomhed anvender it-systemer til styring af markedsføring. Der er en vis stigning fra 25 til 26 hvad angår virksomheder, der anvender it-systemer til styring af produktion, logistik eller serviceydelser, hvorimod der ikke er markante ændringer i forhold til de øvrige anvendelsesområder.

40 38 Virksomhedernes brug af it Figur 3.8 Indhold af automatiseret dataudveksling i virksomheder Løntransaktioner Finansielle transaktioner Produktbeskrivelser Elektronisk fakturering ved salg Data til offentlige myndigheder Køb med elektronisk faktura Transportdokumenter Pct. af virksomheder, der har anvendt automatiseret dataudveksling Anm.: Tallene for 25 og 26 er indsamlet 1. kvartal og refererer til aktiviteter i det forudgående kalenderår. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. Mere end hver anden virksomhed anvender automatiseret dataudveksling 8 ud af 1 virksomheder sender løntransaktioner Stigning på de fleste anvendelsesområder Næsten fordobling af elektronisk fakturering 55 pct. af virksomhederne anvendte automatiseret dataudveksling i forhold til it-systemer i omverdenen gennem 25 - fx til banker, andre virksomheder eller offentlige myndigheder. Automatiseret dataudveksling kendes også som EDI, og omfatter overførsel af forretningsdata m.m. direkte fra et it-system til et andet. Formålet kan bl.a. være tidsbesparelser, færre fejl i data eller opfyldelse af krav fra omverdenen. 8 pct. af de virksomheder, der har anvendt automatiseret dataudveksling, bruger det til løntransaktioner og 67 pct. i forbindelse med finansielle transaktioner. 46 pct. udveksler produktbeskrivelser, og 39 pct. udveksler data med offentlige myndigheder. Elektronisk fakturering bruges af 44 pct. i forbindelse med salg og af 33 pct. i forbindelse med køb. Endelig har 28 pct. af brugerne udvekslet transportdokumenter. På de fleste områder er der stigning i andelen af brugere i forhold til forrige års måling. Det gælder især transportdokumenter, køb med elektronisk faktura samt, med en særlig markant stigning, elektronisk fakturering ved salg. Der er således tale om næsten en fordobling af virksomheder, der fakturerer elektronisk ved salg - fra 23 pct. af brugerne i 25 til 44 pct. i 26 - en stigning, der utvivlsomt hænger sammen med indførsel af kravet om elektronisk fakturering af offentlige myndigheder pr. 1. februar 25.

41 Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder Pct. af myndigheder Downloade blanketter digitalt Bestille materiale Indsende oplysninger vha. webformular Fuld selvbetjeningsløsning med elektronisk afgørelse Online-betaling Anm.: Ved digitale ydelser forstås enten en funktion på egen hjemmeside eller via direkte link til funktion på ekstern side. Tallene inkludere kun i et vist omfang kommunernes elektroniske selvbetjening, da der ikke kan foretages en helt præcis opgørelse. Kilde: Danmarks statistik, Den offentlige sektors brug af it. Næsten alle myndigheder har digitale blanketter De fleste myndigheder har også interaktive løsninger Fuld selvbetjening hos et mindretal Stigning i webformularer og e-betaling Næsten alle offentlige myndigheder giver borgere eller virksomheder mulighed for at downloade blanketter (94 pct.) eller bestille informationsmateriale via hjemmesiden (84 pct.). Interaktive løsninger, hvor der er mulighed for at indsende oplysninger vha. web-formularer, stilles til rådighed for brugerne hos 6 pct. af myndighederne i 26. Mindst udbredt er muligheden for fuldstændig selvbetjening med elektronisk straksafgørelse. En sådan løsning er endnu kun udbredt til 14 pct. af myndighederne. Endelig giver hver fjerde myndighed mulighed for elektronisk betaling via hjemmesiden. Der har været pæne stigninger på alle områder i perioden Især webformularer og online elektronisk betaling er steget markant. Fuld elektronisk selvbetjening synes at være stagneret siden 23 der er dog nogen usikkerhed i forbindelse med denne indikator.

42 4 Den offentlige sektors brug af it Figur 4.2 Virksomheder der har besøgt myndigheders hjemmesider, efter antal ansatte 1 Procent Alle Anm.: Tallene for er indsamlet 1. kvartal og refererer til brug foretaget i det forudgående kalenderår. Tallene for 22 er indsamlet 4. kvartal og refererer til samme kalenderår. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it. 9 ud af 1 virksomheder har besøgt offentlige hjemmesider Fordobling siden pct. af danske virksomheder med mindst 1 ansatte havde i løbet af 25 besøgt offentlige myndigheders hjemmesider. Andelen er lidt lavere blandt de mindre virksomheder, fx er andelen 82 pct. blandt virksomheder med 1-19 ansatte mod 93 pct. blandt virksomheder med mindst 1 ansatte. For alle størrelsesgrupper gælder det, at andelen er steget markant siden 1999, hvor 4 pct. af alle virksomheder havde besøgt en offentlig myndigheds hjemmeside. Forskellen mellem små og store virksomheder er samtidigt indsnævret siden 1999.

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Informationssamfundet Danmark

Informationssamfundet Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Informationssamfundet Danmark It-status 2006 Information Society Denmark ICT Status 2006 IT- og Telestyrelsen Ministeriet for Videnskab

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 26 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 26 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Marts 26

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 21 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes mulighed for at bruge de ny it-muligheder.

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 7:7 9. november 7 Danske s brug af it 7 Resumé: Mangel på ansøgninger er et mere hyppigt problem end for høje lønkrav ved rekruttering af it-specialister. Hver

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Information Society Denmark ICT Status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2010

Telestatistik Første halvår 2010 Telestatistik Første halvår 2010 Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Version af 21. december 2010 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2008

Danske virksomheders brug af it 2008 Danske virksomheders brug af it 8 Danske virksomheders brug af it 8 Udgivet af Danmarks Statistik April 9 som e-publ ISBN 978-87-51-1715-5 ISSN 193-657 Pdf-udgaven kan hentes gratis på www.dst.dk/it Adresser:

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. Første afsnit belyser hvilke it-produkter befolkningen

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 5 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 5 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 5 Offentligt Nøgletal om informationssamfundet 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet - 2007 Internationale tal Udgivet af:

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang SERVICEERHVERV 02:16 27. marts 02 Danske virksomheders brug af it 01 Adgangen til internet har nået et nyt højdepunkt i 01 med 9 ud af 10 virksomheder mod 8 ud af 10 i 00. Tilsvarende har 6 ud af 10 egen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2004

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2004 Nøgletal om informationssamfundet Danmark 24 Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 24 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling April 24 Oplag: 2 Danmarks Statistiks

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur 8 2.3 Investeringer

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2016

Telestatistik Andet halvår 2016 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18 Andre

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2017

Telestatistik Første halvår 2017 Telestatistik Første halvår 217 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2005

Informationssamfundet Danmark. It-status 2005 Informationssamfundet Danmark It-status 25 Information Society Denmark ICT Status 25 IKT er afgørende for produktivitet og innovation Det står efterhånden klart for de fleste, at globaliseringen stiller

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2011

Telestatistik Andet halvår 2011 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni- og bredbånd 5 Fastnet internet

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:0 2. februar 2007 Den offentlige sektors brug af it 2006 Resumé: Fortsat stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation herunder digitale blanketter

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2016

Telestatistik Første halvår 2016 Telestatistik Første halvår 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 17

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

5. Den offentlige sektors brug af it

5. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 71 5. Den offentlige sektors brug af it 5.1 Introduktion Om statistikområdet Anvendte kilder Elektronisk kommunikation steget markant Moderat stigning i udbredelsen af

Læs mere