Curriculum Vitæ. Tlf. (omstilling): Tlf. (direkte): Mobil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitæ. Tlf. (omstilling): +45 6550 1000 Tlf. (direkte): +45 6550 1451 Mobil: +45 6011 1451 E-mail: pkh@litcul.sdu.dk"

Transkript

1 Curriculum Vitæ Navn: Per Krogh Hansen Født: 1968 Stilling: Lektor [Associate Professor], viceinstitutleder. Privatadresse: Nøddebo 19 DK-6000 Kolding Tel.: Arbejdsadresse: Danskstudiet i Kolding/Center for Narratologiske Studier Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Engstien 1, DK-6000 Kolding Tlf. (omstilling): Tlf. (direkte): Mobil: Uddannelse: Cand. phil. i Dansk, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, 1995 Ph.d., Center for Æstetik og logik, Aalborg Universitet, 1999 Studieophold ved Seksjon for allmenn Litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, efteråret Forskningsophold på The Humanities Center, Johns Hopkins University, foråret Adjunktpædagogikum Forskningsinteresser: Narrativitet og narratologi (karakter, upålidelig narration, simultan narration, mulig verden teori, narrativitet tværmedialt, storytelling). 20. århundredes litteratur; dansk, norsk, engelsk. Litterær realisme (Dansk og norsk realisme, realisme teori, minimalisme). Filmmusicals (narrative konventioner og integration). Eventyrstudier (H.C. Andersen, nyere litteraturs brug af eventyrstrukturer). 1 1

2 Undervisningserfaringer: Undervisning ved danskuddannelsen, Aalborg Universitet: Grunduddannelsen: Kurser i tekstanalyse. Overbygningen: Kurser om nyere litteratur (dansk og international), litteraturteori, romanteori og karakterteori. Vejledning og censurering på grunduddannelse-, overbygnings- og specialeniveau Undervisning ved Danskstudiet og Informationsvidenskab i Kolding, Syddansk Universitet Grunduddannelsen: Kurser i tekstanalyse, moderne skandinavisk litteratur, kultur og sprog, sprog- og litteraturteori, litterær minimalisme Overbygningen: Kurser om narratologi, litterær karakterologi, musicals, upålidelig narration. Endvidere speciale- og ph.d.-vejledning. Foredrags- og formidlingsaktiviteter udover normal undervisningsforpligtigelse, se liste nedenfor. Deltagelse i forskningsprojekter og -netværk: Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Litteratur og billedmedier. Viden og videnskab Deltager i det SHF-finansierede forskningsprojekt Betydende former. Modernismens retorik Bidragsyder til 4. udgave af Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 1-3 (red. Anne-Marie Mai) med fire bidrag Initiativtager til Netværk for Narratologiske Studier. (Nationalt forskningsnetværk.) Initiativtager til Center for Narratologiske Studier. (Forskningscenter ved Syddansk Universitet.) Medstifter af KID. Kreativitet og Innovation i Digitalt Design. IT-Vest finansieret netværk Leder af det SHF-finansierede forskningsprojekt Nye synsvinkler på fortælleren: Narratologiske perspektiver Medlem af The International Society for the Study of Narrative (indtil 2008: The Society for the Study of Narrative Literature) Medlem af The Nordic Network for Narrative Studies (NNNS) Medlem af The European Narratology Network (ENN) Tilrettelægning og afvikling af større forskningskonferencer og seminarer: 2 2

3 Medarrangør af og sekretær for forskeruddannelseskurset Det litterære billedsprog, Sandbjerg Gods, april Glossing Glas. A Research Seminar and Symposium on Glas, by Jacques Derrida, Koldinghus den maj (Sammen med Roy Sellars.) Finansieret af blandt andet SHF, Den franske ambassade og Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet. Litterær karakterologi, Syddansk Universitet, marts When we get to the end we shall know more than we do now. A symposium on the fairytales of H. C. Andersen and their challenge to narratology, Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet, den august Støttet af H.C. Andersen Årsmøde, Nordliks november Borderliners. Afsøgning af narrativitetens og narratologiens grænser. Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet, januar Narrative, Cognition and Linguistics, Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet, november 2006 Narrators, Authors and the Question of Intention, Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet, juni 2007 Administration, mv.: Medlem af ledelsen af Studentersamfundet, AAU Medlem af Rektors rådgivende forskningsudvalg, AAU Medlem af Fakultetets ph.d.-udvalg, Det humanistiske Fakultet, AAU Medlem af tænketanken vedr. det sproglige i danskfaget, nedsat af undervisningsministeriets fagkonsulenter for dansk på de gymnasiale uddannelser Medlem af studienævnet for Center for Dansk og Engelsk, SDU Administrator og koordinator for NORDLIKS, et netværk under Nordplus Nordisk Ministerråd Medlem af censorkorpset for Litteraturvidenskab Medlem af Internationalt udvalg, Det Humanistiske Fakultet, SDU Leder af Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet Bestyrelsesmedlem, Haderslev Katedralskole, , 2007 Formand, Internationaliseringsudvalget, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Viceinstitutleder, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Medlem af styringskomiteen for The European Narratology Network (ENN), kasserer, Diverse administrative opgaver ved danskstudiet i Kolding såsom studieordningsansvarlig, faglig vejleder, kontakt for gæstestuderende, praktikordningsansvarlig, hjemmesideopbygning, etc. Planlægning og afvikling af studierejser for studerende til Ribe, Oslo og New York. 3 3

4 Kronologi 1968 Fødes i Aalborg Studentereksamen (matematisk-naturfaglig) fra Randers Statsskole Indskrevet på danskstudiet ved Det Humanistiske Fakultet, AAU Efterårssemesteret: Studieophold ved Seksjon for allmenn Litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen Afslutter speciale og indskrives pr. 1. februar som privatist på forskeruddannelsen ved Det Humanistiske Fakultet, AAU på delprogrammet Komparativ kultur- og litteraturteori. Undervisningsassistent ved danskuddannelsen Ph.d-stipendiat fra ved Center for Æstetik og Logik, AAU Forårssemesteret: Forskningsophold ved The Humanities Center, Johns Hopkins University, Baltimore, USA Forårssemesteret. Ansat som forskningsadjunkt i Betydende former. Modernismens retorik i 4 mdr Forsvarer ph.d.-afhandling den 18.juni Ansat som adjunkt ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet med tjenestested i Kolding. På grund af påtagelse af ekstra administrative opgaver forlænges ansættelsen fra de normale tre til fire år Ansat som lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Får ved samme lejlighed ansvar for videreudviklingen af Center for Narratologiske Studier Viceinstitutleder med særligt ansvar for uddannelse ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU. 4 4

5 Publikationsliste Tidsskriftsredaktion: Med redaktør af K&K. Kultur og Klasse. Kritik og Kulturanalyse, Medstifter og medredaktør af ALEBU (Tidsskrift for danskfaget), Aalborg, Monografi: 1. Karakterens rolle: Aspekter af en litterær karakterologi. Skrifter fra Center for Æstetik og Logik, vol. 6, Forlaget Medusa, Kbh Redigerede bøger: 2. (Med Jørgen Holmgaard.) Billedsprog: Om metaforen og andre troper. Skrifter fra Center for Æstetik og Logik, vol. 2, Forlaget Medusa, Kbh (Med Marianne Wolff Lundholt.) When we get to the end Towards a Narratology of the Fairy Tales of Hans Christian Andersen. Writings from the Center for Narratological Studies, vol. 1, University of Southern Denmark Press, Odense (Med Ove Christensen et.al.) Gensyn med fortælleren. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg Borderliners: Searching the Boundaries of Narrativity and Narratology/Afsøgning af narrativitetens og narratologiens grænser. Writings from the Center of Narratological Studies, vol. 3, Forlaget Medusa, Holte Artikler, på dansk: 6. The Only Game in Town: Om Stanley Fish s læser-respons teori. K&K 75 (1993): Den uendelige forskydning. Om Paul de Man og litterariteten. Tilgængelig via: pp Mennesket i teksten: Om karakterbegrebet. K&K 81 (1996), Billedsprog. Indledning (sammen med Jørgen Holmgaard) in Per Krogh Hansen & Jørgen Holmgaard (red.): Billedsprog. Om metaforen og andre troper; Skrifter fra Center for Æstetik og Logik, vol. 2; Center for Æstetik og Logik/Forlaget Medusa; Kbh. 1997; pp Betydningens flossede struktur: Introduktion til Roland Barthes tekstuelle analyse. K&K 84 (1997): At gøre et hus til sit hjem. Anmeldelse af Helle Helle: Hus og hjem (Kbh. 1999) in Darsk. Dansk litteratur i halvfemserne norsk nittitallslitteratur. Synsvinkler særnummer, 1999, pp Janus Kodal. Danske digtere i det 20. århundrede. Anne-Marie Mai (red.). Vol. 3. Gad, Kbh. 2000: Helle Helle. Danske digtere i det 20. århundrede. Anne-Marie Mai (red.). Vol. 3. Gad, Kbh. 2000: Helle Helle og Per Krogh Hansen:»Minimalisme og maksimalisme«. Samtale om Helle Helles forfatterskab, Danskstudiet i Kolding d. 26/ Tilgængelig via Bog rimer på sprog, og sprog rimer på klog. Et polemisk indlæg for formalistisk skoling i gymnasiet samt et lille eksempel, der viser, hvorfor det er vigtigt at kunne sine kommaregler. Debatoplæg til Danskfagets dag Danskstudiet i Kolding. R/FAGETSDAG/PKHSINDLAEG.HTM 13. Brev fra dekanen. Et tekstanalyseeksempel (s.m. Kenneth Reinecke Hansen). Danskstudiet i Kolding Web-artikler. Tilgængelig via: 5 5

6 14. Husmandsfænomenologi i kritiske gevandter (replik) in Kritik 151, 2001: Prinsesser, prinser og prostiturede: M.s.h.p. J. C. Grøndahls kunst(ige) eventyr Stilheden i glas. Metafiktion: Selvrefleksionens retorik i moderne litteratur, teater, film og sprog. A. Gemzøe, et al. Modernismestudier, vol. 1. Forlaget Medusa, Kbh. 2001: i en eim av HB og sur rullings En litterær turists ferieberetning fra de norske randområder. Vagant 2-3 (2001): Tekstanalyse. Begær. Erotik. Pornografi. Sexologi in Synsvinkler, særudgave, 2001: Anders Bodelsen. Danske digtere i det 20. århundrede. Anne-Marie Mai (red.). Vol. 2. Gad, Kbh. 2001: I en em af hjemmebrændt og sur rulletobak: Om skidne tendenser i norsk samtidslitteratur. Kritik 154 (2001): (Revideret udg. af nr. 16 ovenfor.) 21. Det kunne være mennesker K&K 94 (2002): Jacob Paludan. Danske digtere i det 20. århundrede. Anne-Marie Mai (red.). Vol. 1. Gad, Kbh. 2002: Det kunne være mennesker Ordet och köttet: Om teorin kring litterära karaktärer. Lars-Åke Skalin (red.). Örebro University, Örebro 2003: (Samme som nr. 21 ovenfor.) 24. Hvem sagde upålidelig? Om sanktioneringen af upålideligheden i den upålidelige narration. Berättaren: En gäckande röst i texten. Lars-Åke Skalin (red.). Örebro University, Örebro 2003: Jakob Ejersbo. Forfatterweb sider. 26. Fra karakter (personlighed) til karakter (tegn). Karakterens (de)formationer i modernistisk prosa. Modernismens betydende former. Gorm Larsen og John Thobo-Carlsen (red.). Akademisk Forlag, Kbh. 2003: Det nye ved den nye realisme. Til den fortsatte diskussion af relationen mellem realisme og modernisme. Modernismens betydende former. Gorm Larsen og John Thobo-Carlsen (red.). Akademisk Forlag, Kbh. 2003: At danse eller dø, In Virkeligt. Om Erik Knudsens digtning. Erik Knudsen og Anne-Marie Mai (red.). Odense Universitetsforlag/Gyldendal, Odense/Kbh. 2006: Den foranderlige fortællen. Noter om Narrationens forskydninger. In Gensyn med fortælleren. Ove Christensen, Per Krogh Hansen a. o. (red.) Aalborg Universitetsforlag, Aalborg 2006: Is it still the same old story? Om tendensen indenfor den nyere narratologi. Kritik 183 (2007): Artikler, på engelsk 31. When Fact Becomes Fiction: On Extra-Textual Unreliable Narration. Fact and Fiction in Narrative. An Interdisciplinary Approach. Ed. Lars-Åke Skalin. Örebro Studies: Örebro University, 2005: A Real Story? On Hans Christian Andersen's Sense of Narrativity and His Double Narratee. In When We Get to the End... Towards a Narratology of the Fairy Tales of Hans Christian Andersen. Eds. Per Krogh Hansen and Marianne Wolff Lundholt. Writings from the Center for Narratological Studies. Odense: University Press of Southern Denmark, 2005: Introduction (together with Marianne Wolff Lundholt) in Per Krogh Hansen & Marianne Wolff Lundholt (ed.): When we get to the end... Towards a Narratology of the Fairy Tales of Hans Christian Andersen; Writings from the Center for Narratological Studies: Odense: University Press of Southern Denmark 2005: Recent Norwegian Realism Bites the Dirt / Det står skidt til i nyere norsk realisme in Nordic Literature A yearbook/ Nordisk litteratur En årbog

7 35. Told for Children (but to be read by adults!). On the narration in Hans Christian Andersen s Fairy Tales. In Hanna Dymel-Trzebiatowska & Ewa Mrozek-Sadowska (ed.): Andersen 200 Years. Hans Christian Andersen s Fairy Tales in Europe and Europe in Hans Christian Andersen s Fairy Tales. Gdansk: Nordicum 2006: Reconsidering the Unreliable Narrator. In Semiotica 165-1/4 2007: [Chinese translation: bu ke kao xu shu zhe zhi zai shen shi ( 不 可 靠 叙 述 者 之 再 审 视 ). Translated by Shang Biwu. In Jiangxi Social Sciences ( 江 西 社 会 科 学 ) 7, 2008: First person, present tense. Authorial presence and unreliable narration in simultaneous narration. In Elke D'Hoker & Günther Martens: Narrative Unreliability in the Twentieth- Century First-Person Novel. De Gruyter, Berlin 2008: Kapitel IV. 3.3: Figuren. In Silke Lahn & Jan Christoph Meister (ed.): Einführung in die Erzähltextanalyse. J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 2008: Why Narrative (and) Fiction Matters. In Lars-Åke Skalin (ed.): Narrativity, Fictionality, and Literariness. The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction. Örebro University, Örebro: Introduction. In Per Krogh Hansen (ed.): Borderliners. Searching the Boundaries of Narrativity and Narratology. Writings from the Center for Narratological Studies, vol. 3. Forlaget Medusa, Holte 2009: Prolegomena. On Film Musicals and Narrative. In Per Krogh Hansen (ed.): Borderliners. Searching the Boundaries of Narrativity and Narratology. Writings from the Center for Narratological Studies, vol. 3. Forlaget Medusa, Holte 2009: Faglige anmeldelser 42. Paul de Man (re)konstrueret. Anmeldelse af Jan Rosiek: Figures of Failure. Paul de Man's Literary Criticism (Århus 1992) in K&K 77, 1994: Om dekonstruktionens værktøjskasse. Anmeldelse af Tania Ørum (red.): Til værks - dekonstruktion som læsemåde (Kbh. 1994) in K&K 81, 1996: Roland Barthes (de)maskeret. Anmeldelse af John Thobo-Carlsen: Litteraturen. Kroppen. Masken. Til en læsningens semiotik (Odense 1999) in Kritik nr. 139, 1999: Erfaringens fiktion II. Anmeldelse af Frederik Tygstrup: På sporet af virkeligheden (Kbh. 2000) in K&K 91, 2000: Gnubberi. Anmeldelse af Anders Østergaard (red.): Vandmærker (Kbh. 1999) in K&K 94, 2002: Den litterære diskurs. Anmeldelse af Jørgen Dines Johansen: Literary Discourse (Kbh. 2002) in K&K 99, 2005: Jeg et taler, altså er jeg. Anmeldelse af Jacob Lund Pedersen: Den subjektive rest (Århus 2008) in K&K 105, 2008: Diverse: Boganmelder ved Berlingske Tidende Skribent ved den svenske nationalencyclopædi Boganmeldelser i Nye Veje og Budstikken. Pladeanmeldelser i undergrundstidsskriftet JoinKao. 7 7

8 Foredrag, mv. (Normal undervisningsforpligtigelse ikke medtaget.) Forskningsfremlægning: 1. Forelæsning på Johns Hopkins University, Baltimore den 20. april 1997 på seminaret Touching the Sublime: Joseph Conrad: Heart of Darkness 2. Indleverede ph.d.-afhandlingen Karakterens rolle. Aspekter af en litterær karakterologi i februar Afhandlingen blev forsvaret den 18. juni Gæsteforelæsning på Odense Universitet den 7. april, 1999: Joseph Conrads Heart of Darkness og det postmoderne. 4. Foredrag ved Betydende former. Modernismens retoriks seminar i Berlin i maj 1999: Et kunst(igt) eventyr. Jens Chr. Grøndahls Stilheden i Glas. 5. Foredrag på det litterære ph.d.-seminar: Analysemetoder, Sandbjerg Gods den 12. april 2000: Litterær karakterologi. 6. Foredrag ved Betydende former. Modernismens retoriks interne arbejdskonference: Genre i modernismen og Tid & Rum, Skt. Petersborg den maj 2000: Realisme og modernisme en genrediskussion. 7. Foredrag på Betydende former. Modernismens retoriks interne arbejdskonference på Klitgården, Skagen, den januar (Endnu) et svar på spørgsmålet: Er der nogen forskel mellem modernisme og realisme?. 8. Foredrag på Betydende former. Modernismens retoriks åbne konference Modernismens retorik, Aalborg Universitet, den april 2001: Fra karakter (personlighed) til karakter (tegn). 9. Foredrag på seminaret Realitet, Syddansk Universitet, den 8. marts 2002: Det nye ved den nye realisme. 10. Arrangør af og to foredrag på seminaret: Litterær karakterologi, Syddansk Universitet, den marts 2002: Om litterær karakterologi og Det kunne være mennesker (men det er faktisk tekst). 11. Foredrag på konferencen Samling omkring Berättaren, Örebro Universitet, den november 2002: Upålidelig! Hvem sagde upålidelig? Om den aktuelle diskussion af the unreliable narrator. 12. Arrangør af og oplæg på konferencen: When we get to the end we shall know more than we do now. A symposium on the fairytales of H. C. Andersen and their challenge to narratology, Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet, august Støttet af H.C. Andersen Foredrag på konferencen Fact and Fiction in Narrative, Örebro University, April : When fact becomes fiction. On extratextual unreliable narration. 14. Foredrag ved Institut for Nordisk, Universitetet i Gdansk, maj 2004: Forelæsningsrække: Ny dansk realisme. 15. Præsentation ved PALA 2004: Prospect and Retrospect, New York University, July : Reconsidering the Unreliable Narrator. 16. Foredrag ved Humanistiska Institutionen, Örebro Universitet, september 2004: Det moderne gennembrud i Danmark, Store og små fortællinger i Bib Fosses Cabaret (1972). 17. Foredrag på Modernist Cinema, Aalborg University, October : Do you still think you can control them? On Bob Fosse's Cabaret (1972) 18. Præsentation på Borderliners. Afsøgning af narrativitetens og narratologiens grænser, Center for Narratologiske Studier, SDU, januar 2005: Who cares about the plot as long as the girls are pretty! Om filmmusicals og narrativitet. 19. Præsentation på På tekstens grænse: mellem narratologi og performativit Center for Narratologiske Studier, SDU, 12. april 2005: Narrativitet og performativitet: Versus eller vice versa 8 8

9 20. Gæsteforelæsninger ved Universitetet i Hamburg, 2. maj og Kiel 3. maj 2005: Fortalt for børn (men bør læses af voksne!). Om narrationen i H.C. Andersens eventyr. 21. Foredrag på Hans Christian Andersen s Fairytales in Europe and Europe in Hans Christian Andersen s Fairytales, Gdansk, May : Told for children (but to be read by adults!) On the narration in Hans Christian Andersen s Fairy Tales 22. Gæsteforelæser ved universiteterne i Gdansk og Poznan, december 2005 om ny dansk realisme (sammen med Jan Sonnergaard). 23. The Unreliable Narrator Reconsidered Once Again. Presentation at the 2006 Narrative Conference at Carleton University, Ottawa, April 7 th Unreliable Narration Conceptual Problems and Perspectives illustrated by the Work of Bret Easton Ellis. Presentation at the Unreliable Narrator Workshop at University of Leuven, Leuven, June 16th Unreliable narration between intention and cognition. Presentation at Narrative, Cognition and Linguistics, University of Southern Denmark, Kolding, November Is it still the same old story? Om tendenserne i den nyere narratologi. Foredrag på Lectures of Excellence, Syddansk Universitet, 14. december Unreliable Narration in Cinema: Facing the Cognitive Challenge Raised in Literary Studies - Presentation at 2007 Narrative Conference, Georgetown University, Washington DC, March Dogme en ny cinematografisk fortælleform? og Dogmatisk idioti: Lars von Triers Idioterne, universitetet i Gdansk, Gdansk, 13. april Narrative authority in unreliable narration. Unreliable narration between authorial intention and cognitive strategy. Hamburg University, Hamburg, May 4 th Åh! Sikken herlig krig. Musicals om krig. Arbejdsseminar ved forskningsprogrammet Modernitets fortællinger, Syddansk Universitet, 30. maj Unreliable narration and the question of authorial intention. Presentation at the conference Authors, Narrators and the Question of Intention,University of Southern Denmark, June 23 rd By All Means Necessary! Saving Private Narrative (from this strange institution called literature). Foredrag ved konferencen The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction, November 2007, Örebro Universitet 33. Forfatterens fortælling? Et Narratologisk Perspektiv. Foredrag ved konferencen Forfatterens fortælling, Syddansk Universitet Kolding, 6. og 7. december Stories are told but who tells them? Narrative dynamics between textual structure and reader response. Foredrag på Kolding Seminars, 20. februar Unreliable Narration between Authors Intentions and Readers Cognitive Strategies. Foredrag ved workshoppen Current Trends in Narrative Theory: International Perspectives. Project Narrative, Ohio State University, April 29, Backmasked Messages. On the Fabula Consequences of Reverse Narratives. Foredrag på konferencen Narrative. The International Society for the Study of Narrative, May , Austin, Texas. 37. Why narrative (and) fiction matters. Foredrag ved seminaret New forms of narration, Center for Narratological Studies, June 6, All Talking! All Singing! All Dancing! On the Multimodality of Narrative in the Film Musical. Foredrag på Interdisciplinary Postgraduate Workshop: Intermediality and Storytelling, October , Tartu. 39. Backmasked Messages. On the Fabula Consequences of Episodically Reversed Narratives. Foredrag på FRIAS-konferencen: Unnatural Narratives. November , University of Freiburg. 40. Unreliable Narration in Cinema. Facing the Cognitive Challenge Raised in Literary Studies. Keynote på ENN-konferencen: Mind-Narrative-Ethics. January , Hamburg University. 9 9

10 Forskningsformidling, mv.: 1994-medio 1999 Diverse foredrag med relation til danskuddannelsen, Aalborg Universitet: Café Kierkegaard, Aalborg Universitet: Franz Kafkas Foran loven (1994). Åben uddannelse: Romanteori - Kundera og Robbe-Grillet (1996); Ny litteratur - Ellis og Coupland (1996). Dansklærerforeningen, Aalborg: Ny litteratur - Jens Chr. Grøndahl: Stilheden i Glas (1996). Gæsteforelæsning på overbygningskurset Realisme, danskuddannelsen, AAU (1998): Joseph Conrads Heart of Darkness og den realistiske tradition Foredrag i Dansklærerforeningen, Horsens Amtsgymnasium den 13. oktober 1999: Lyrikeren Janus Kodal. 2. Foredrag for dansklærerne, Silkeborg Handelsskole den 25. oktober 1999: Ung dansk litteratur. Helle Helle og Janus Kodal. 3. Offentlig forfattersamtale med Helle Helle om dennes forfatterskab, Syddansk Universitet, Kolding den 26. februar Foredrag på Dansklærerforeningens kursus Ord, Birkerød den 14. marts 2000: Der skal to til Tango. Erfaringer med tekstanalyse mellem sprog- og litteraturvidenskab (s.m. Kenneth Reinecke Hansen). 5. 'MC' ved og medarrangør af Kulturnat Poetry Slam, Café U-båden, SDU - Kolding den 25. august. Deltagelse af seks danske lyrikere. 6. Foredrag ved Folkeuniversitetet i Haderslev den 14. september 2000: Ny dansk prosa mellem modernisme og realisme Jan Sonnergaard. 7. Oplæg ved Danskfagets dag, den 20. september 2000, Syddansk Universitet: Bog rimer på sprog, og sprog rimer på klog. Et polemisk indlæg for formalistisk skoling i gymnasiet samt et lille eksempel, der viser, hvorfor det er vigtigt at kunne sine kommaregler. 8. Foredrag ved Folkeuniversitetet i Haderslev den 5. oktober 2000: Ny dansk prosa mellem modernisme og realisme Helle Helle. 9. Foredrag i Dansklærerforeningen (Unikursus 2000), Syddansk Universitet Kolding den 9. oktober: Sprogvidenskab og tekstanalyse (s.m. Kenneth Reinecke Hansen). 10. Foredrag for HTX-dansklærerne i region syd, EUC Syd, Sønderborg den 2. november 2000: Ny dansk litteratur mellem realisme og modernisme. 11. Ordstyrer ved debatmødet Konstruktiv kritik eller ydmygende gabestok? En aften om anmelderens rolle i dag, Kolding Folkebibliotek den 29. maj 'MC' ved og medarrangør af Kulturnat Poetry Slam, Kolding Folkebibliotek den 25. august Deltagelse af seks danske lyrikere. 13. Foredrag på Børkop Folkebibliotek den 2. oktober 2001: Ny dansk litteratur (med stud.mag. Jens Rasmussen). 14. Foredrag på Rødding Folkebibliotek den 30 oktober 2001: Ny dansk litteratur (med stud.mag. Peter Jensen). 15. Foredrag på Folkeuniversitetet i Haderslev den 16. januar 2002: Ny norsk realisme. 16. Forfattersamtale med Helle Helle. Vejle Folkebibliotek den 10. april 'MC' ved og medarrangør af Kulturnat Poetry Slam, Kolding Folkebibliotek den 23. august Deltagelse af seks danske lyrikere. 18. Foredrag på Folkeuniversitetet i Odense den 11. november 2002: Jacob Paludan: Jørgen Stein. 19. Foredrag på Folkeuniversitetet i Kolding den 11. februar 2003: Joseph Conrad: Heart of Darkness 20. Foredrag på Folkeuniversitetet i Haderslev den 17. februar 2003: Jacob Paludan 10 10

11 21. Gæsteforelæsning ved Informationsvidenskab, Syddansk Universitet den 25. marts 2003: Narrativitet. 22. Foredrag på Folkeuniversitetet i Kolding den 6. oktober 2003: Helle Helle: Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand. 23. Foredrag på Folkeuniversitetet i Esbjerg den 9. oktober 2003: Helle Helle: Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand. 24. Foredrag på Folkeuniversitetet i Kolding den 27. oktober 2003: Jakob Ejersbo: Nordkraft. 25. Foredrag på Folkeuniversitetet i Esbjerg den 30. oktober 2003: Jakob Ejersbo: Nordkraft. 26. Foredrag på Kolding Amtsgymnasium den 14. januar 2004: Afskum, udskrab og skidt under neglene Om bundfaldstendenser i den nye realisme 27. Foredrag på Fof i Esbjerg den 28. januar 2004: Jakob Ejersbo : Nordkraft. 28. Foredrag på Folkeuniversitetet i Haderslev den 2. februar 2004: H.C. Andersen og fortællingen 29. Foredrag på Folkeuniversitetet i Odense den 15. marts 2004: Helle Helle 30. Foredrag på Folkeuniversitetet i Odense den 29. marts 2004: Jakob Ejersbo 31. Foredrag for De Frie Fagforeninger, Haslev Udvidede Højskole den 6. august 2004: Storytelling. En menneskelig egenskab eller et handy værktøj? 32. Foredrag i Film6000, Kolding, den 20. august 2004 (kulturnat): Storytelling. Introduktion til Tim Burton: 'Big Fish' 33. Foredrag, FOF-Purhus, den 13. september 2004: Det fortællende menneske 34. Foredragsrække på Folkeuniversitetet i Rødding: Jacob Paludan (28. september), Anders Bodelsen (19. oktober), Jakob Ejersbo (16. november, 2004). 35. Efteruddannelseskursus Hf-reform. VUC i Vejle Amt, 30. marts og 14. april 2005: Ikke blot et spørgsmål om ord. Om det sproglige i tekstarbejdet 36. Foredrag for hjemmeplejen i Ribe, den 12. maj 2005: Storytelling. (Bestil en Forsker) 37. Efteruddannelseskursus Hf-reform. VUC i Vejle Amt, 15. og 16. august 2005: Mere end ord. Om analysen af medier (sammen med Karin Esmann Knudsen). 38. Paneldiskussion, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 20. september 2005: Hovedsporet 39. Foredrag på Børkop Folkebibliotek, 5. oktober 2005: Ord billeder. Romeo og Julie, West Side Story. 40. Foredrag på Folkeuniversitetet i Lemvig, 7. november 2005: Jacob Paludan: Jørgen Stein. 41. Foredrag på Kolding Amtsgymnasium, 11. januar 2006: Den sproglige dimension i danskfaget. 42. Oplæg ved Regionsmøde i Dansklærerforningen, 13. marts 2006: Dansk efter reformerne (s.m. Karin Esmann Knudsen og Anke Piekut). 43. Foredrag på Den gode historie storytelling og branding. Kommitfyn, 22. juni 2007: Storytelling. 44. Foredrag på Nordlikskurset Nordisk Filmkunst, Universitetet i Vaasa, Finland, 16. januar 2007: Filmanalyse. 45. Foredrag på efteruddannelseskurset Film og TV i Danskundervisningen, Dansklærerforeningen, Fredericia Amtsgymnasium, 31. januar 2007: Lidt om analysebegreber og sprogforståelse. 46. Foredrag på Folkeuniversitet, Esbjerg, 28. februar 2007: Helle Helle 11 11

12 47. Foredragsrække ved folkebibliotekerne i Kolding og Åbenrå: Luk teksten op: Simon Fruelund. Åbenrå: 8. marts, 21. marts. 18. april Kolding: 5. marts, 22. marts, 19. april Foredrag på efteruddannelseskurset Rap-genren i danskundervisningen, Dansklærerforeningen, Syddansk Universitet, 7. marts 2007: Tekstanalytisk dimension. 49. Foredragsrække ved folkebibliotekerne i Kolding og Åbenrå: Luk teksten op: Christina Hesselholt. Kolding: 25. februar og 10. marts, Åbenrå: 26. februar og 11 marts, Foredrag på efteruddannelseskurset Storytelling. Kommunikation og Branding. SDUE, Odense, 11. september 2008: Fortællingens dynamik. 51. Foredrag på Rødding Folkebibliotek, 30. september 2008: Helle Helle. 52. Foredrag på bibliotekerne i Kolding og Aabenraa: Luk krimien op. Om at læse krimier. Aabenraa: 20. januar, Kolding: 28. januar

Curriculum Vitae. Tel. (switchboard): +45 6550 1000 Tel. (direct): +45 6550 1451 E-mail: pkh@litcul.sdu.dk

Curriculum Vitae. Tel. (switchboard): +45 6550 1000 Tel. (direct): +45 6550 1451 E-mail: pkh@litcul.sdu.dk Curriculum Vitae Name: Dr. Per Krogh Hansen Born: 1968 Position: Lektor [Associate Professor], vice-chairman. Private address: Nøddebo 19 DK-6000 Kolding Denmark Tel.: +45 7630 7970 Place of work: Danish

Læs mere

Curriculum Vitae. Tel. (switchboard): Tel. (direct): Cell phone:

Curriculum Vitae. Tel. (switchboard): Tel. (direct): Cell phone: Curriculum Vitae Name: Dr. Per Krogh Hansen Born: 1968 Position: Lektor [Associate Professor], vice-chairman. Private address: Nøddebo 19 DK-6000 Kolding Denmark Tel.: +45 7630 7970 Place of work: Danish

Læs mere

Curriculum Vitæ. Tlf. (omstilling): +45 6550 1000 Tlf. (direkte): +45 6550 1451 Mobil: +45 6011 1451 E-mail: pkh@litcul.sdu.dk

Curriculum Vitæ. Tlf. (omstilling): +45 6550 1000 Tlf. (direkte): +45 6550 1451 Mobil: +45 6011 1451 E-mail: pkh@litcul.sdu.dk Curriculum Vitæ Navn: Per Krogh Hansen Født: 1968 Stilling: Lektor [Associate Professor], viceinstitutleder. Privat adresse: Nøddebo 19 DK-6000 Kolding Tel.: +45 7630 7970 Arbejdsplads: Danskstudiet i

Læs mere

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk)

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk) Anne Borup (f. 1959) CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelse Cand.mag i nordisk og filosofi fra Center for Nordiske Studier, SDU, 1996. Ph.d. fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU, 2000.

Læs mere

Videnskabsteori og metode

Videnskabsteori og metode 1 Østergaard, Anders: "Sprog og litteratur: Ord, sætninger - mening" 1 Kilde: Hvad enhver dansker bør vide Gyldendal, 2004 ISBN: 8702040921 2 Møller, Lis: "'Der Sandmannn' og Freuds analyse af fortællingen

Læs mere

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Praktisk information: Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se eller henvende dig til studenterekspeditionen.

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Fortælling i virksomhedens tjeneste

Fortælling i virksomhedens tjeneste WRITINGS FROM THE CENTER UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK xxx:»xxxx«fortælling i virksomhedens tjeneste Fortælling i virksomhedens tjeneste Corporate Storytelling som kommunikationsredskab Redigeret af Marianne

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

Psykologi og fiktion

Psykologi og fiktion Med fokus på horrorgenren i evolutionært perspektiv Mathias Clasen, ph.d. Institut for Æstetik og Kommunikation http://au.dk/engmc@hum.au.dk http://www.horror.dk/mathias Hvorfor fiktion? Og hvad har Darwin

Læs mere

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com CV PERSONLIGE DATA Ove Christensen Himmelkol 11 2610 Rødovre Tlf: +4572481091 E-mail: 0905ove@gmail.com Profil: http://www.linkedin.com/in/ochristensen RESUMÉ Jeg har siden 1990 arbejdet med undervisning

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 DaDi 2007-2012 Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet Hvad skal vi med faget teknologi? 1. Engineering 2.Ingeniør uddannelse på AAU 3.Teknologifaget

Læs mere

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN:

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 09061509 2 Møllehave, Johannes: Samvittighed sort som blæk 14 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1. Velkommen til tyskstudiet. på Syddansk Universitet i Odense

Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1. Velkommen til tyskstudiet. på Syddansk Universitet i Odense Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1 Velkommen til tyskstudiet på Syddansk Universitet i Odense Årgang 2009 Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 2 Velkommen

Læs mere

Fortællingen. Fortællingen

Fortællingen. Fortællingen Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende og studerende ved beslægtede fag på universiteter og seminarier. Fortællingen reklamer. Annemette Hejlsted Fortællingen teori og analyse introducerer

Læs mere

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Dansk i mange retninger 13. marts 2014 Ellen Krogh Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Disposition for oplæg Baggrund og

Læs mere

Moderne litteratur og litteraturteori - Kompendium 2

Moderne litteratur og litteraturteori - Kompendium 2 1 Oversat af Villy Sørensen: "Hverken - eller!" 1 Kilde: Ny-radikalismen Gyldendal, 1960 Sørensen, Villy: "En glashistorie" 3 Kilde: Formynder-fortællinger Gyldendal, 1964 3 Gemzøe, Anker: "Tavshed og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg HTX Dansk A Michael

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Folkeuniversitetet = støvet og kedelig?

Folkeuniversitetet = støvet og kedelig? Folkeuniversitetet = støvet og kedelig? Rethink Vi samarbejder med Danmarks forskere om at gøre deres viden tilgængelig og aktuel for et bredt publikum. Folkeuniversitet Aarhus København Odense Aalborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Engelsk C Michael Bang

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Mikromaner, hjemsøgelser og onkelagtige tekster

Mikromaner, hjemsøgelser og onkelagtige tekster 1 Genette, Gérard: "Uddrag af Paratexts: Tresholds of Interpretation" 1 Kilde: Paratexts: Tresholds of Interpretation Press Syndicate of the University of Cambridge, 1997 ISBN: 0521413508 2 Nyboe, Jacob

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: Hvad litteratur kan 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 2 Møllehave, Johannes: "Samvittighed sort som blæk" 5 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt Lindhardt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Teknisk Gymnasium Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk

Læs mere

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning Marianne Lykke, Peter Ingwersen, Birger Larsen, Haakon Lund og Toine Bogers DEFF projekt 2008-2009 Dagens emner Projektets formål og problemstilling

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Anna Skyggebjerg, Niels Dalgaard, Anette Steffensen, Helene Høyrup, Torben Weinreich, Bodil Kampp og Hans-Heino Ewers Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Roskilde

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse.

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX htx Engelsk A Jeanette Sønderby,

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Dansk litteratur. 1 Rottensten, Rikke: "Kjel Abell" 1 Kilde: Dansk Forfatterleksikon. Biografier Rosinante, 2001 ISBN:

Dansk litteratur. 1 Rottensten, Rikke: Kjel Abell 1 Kilde: Dansk Forfatterleksikon. Biografier Rosinante, 2001 ISBN: 1 Rottensten, Rikke: "Kjel Abell" 1 Kilde: Dansk Forfatterleksikon. Biografier Rosinante, 2001 ISBN: 8762102524 2 Rottensten, Rikke: "Melodien der blev væk" 2 Kilde: Dansk Forfatterleksikon. Værker Rosinante,

Læs mere

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign Metoder og værktøjer til læring med film Nye veje til filmfaglige læringsdesign Lærere og filmproduktion En historie om modeller Mediedidaktik i et nyt perspektiv En ny virkelighed for læreren i skolen

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Publikationer. Troels Michael Lilja

Publikationer. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publikationer Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 maj 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Publications. Troels Michael Lilja

Publications. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publications Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 May 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver det

Læs mere

Musik i tv-reklamer. En tekstanalytisk undersøgelse. Bind 1

Musik i tv-reklamer. En tekstanalytisk undersøgelse. Bind 1 Musik i tv-reklamer - En tekstanalytisk undersøgelse Bind 1 Musik i tv-reklamer en tekstanalytisk undersøgelse Ph.D. afhandling af Nicolai Jørgensgaard Graakjær Vejledt af Christian Jantzen & Alf Björnberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2015 Hansenberg

Læs mere

STUDIEPLAN FOR UGERNE 44-50

STUDIEPLAN FOR UGERNE 44-50 STUDIEPLAN FOR UGERNE 44-50 LÆSNING AF LITTERATUR MED HENBLIK PÅ FORSTÅELSE, ANALYSE OG FORTOLKNING DEL2 Litteraturteori og litteraturpædagogik vil udgøre hovedområderne i forløbets anden del. Vi skal

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12 Roskilde

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

K&K. Nr. 112 Årgang 2011 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG UNATURLIGE FORTÆLLINGER

K&K. Nr. 112 Årgang 2011 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG UNATURLIGE FORTÆLLINGER K&K Nr. 112 Årgang 2011 UNATURLIGE FORTÆLLINGER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG K&K Kultur og Klasse Nr. 112 Årgang 2011 UNATURLIGE FORTÆLLINGER Redaktion Kjersti Bale (Universitetet i Oslo), Mikkel Bolt (Københavns

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Kvalitetssikring og undervisererfaring

Kvalitetssikring og undervisererfaring Kvalitetssikring og undervisererfaring Anne-Marie S. Christensen, ph.d., adjunkt Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, SDU Torsdag den 28. maj, 2009 DUNK09 Kvalitetssikring af undervisning?

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Torsdag den 6. marts og fredag den 7. marts 2014

Torsdag den 6. marts og fredag den 7. marts 2014 Torsdag den 6. marts og fredag den 7. marts 2014 University College Nordjylland Aalborg Torsdag den 6. marts 2014 12.00 Ankomst, registrering, kaffe & sandwich / Ophængning af posters 12.30 13.00 Velkomst,

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000.

Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000. Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000. Indsigelser eller nye tider bedes sendt til kimhouman@gmail.com Ironman 3,8-180-42,195 km Per

Læs mere

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet Tirsdag 10. januar kl. 19.00 Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Entre: 0 kr./50 kr. (medlem/ikke medlem) Tirsdag 17. januar kl. 13.30 Min

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 FÆLLES OM FORDYBELSE Har du lyst til at lære noget nyt om et emne, så gå

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Professionelles blikke på den anden når fortællinger ændrer identiteter - udkommer efterår Frydelund Akademisk.

Professionelles blikke på den anden når fortællinger ændrer identiteter - udkommer efterår Frydelund Akademisk. Nyhedsbrev NNDR.dk September 2017 Nordic Network on Disability Research Indhold: 1. Nyt fra NNDR.dk bestyrelsen 2. Nyt fra NNDR nordisk 3. Nyheder og begivenheder 4. Nye udgivelser 1. Nyt fra NNDR.dk bestyrelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Engelsk B Inger Kjartansdóttir

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A, 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere