CIRKULATION Kundeavis Nr årgang NOVEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIRKULATION Kundeavis Nr. 39 14. årgang NOVEMBER 2010"

Transkript

1 CIRKULATION Kundeavis Nr årgang NOVEMBER 2010 Det blev regn... multi-box Når vandstanden stiger, kan god foreberedelse være fordelagtigt! Multi-Box B-CC7 EuP direktiv DTU skifter pumperne ud Fighting the fire Udstillinger Hvad betyder det? Der er penge at spare for DTU De store røde fra Grundfos Kom og mød os her: Døgnkursus Spildevandsteknisk forening Comwell Kolding A/S, november. Ajour i Odense Congress Center, november.

2 Krise problem eller mulighed? Claus Witt skriver... Der er delte meninger, om finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise er forbi. Svaret er heller ikke endegyldigt, da indikatorerne peger i forskellige retninger. Men sikkert er det, at vi her og nu på Grundfos både i Danmark og globalt oplever et øget aktivitetsniveau med stor travlhed. Derfor er vi også med forsigtighed begyndt at ansætte igen rundt omkring i koncernen. Vi blev også ramt af krisen, men har gjort en dyd ud af, at den ikke kun er negativ. Den byder også på andre og nye muligheder. Faktisk er ordet»krise«tvetydigt på kinesisk og betyder både risiko og mulighed. Et godt eksempel er mulighederne for energibesparelser, der rummer et stort potentiale selv i krisetider og måske endda endnu mere i krisetider. Igen i dette nummer af Cirkulation har vi virkelige solstrålehistorier omkring rigtig gode eksempler på udskiftning af større pumpeinstallationer. Fx DTU Forskningscenter Risø med meget store besparelser og korte tilbagebetalingstider på investeringen. Jeg kan her ikke lade være med at nævne udtalelsen fra den energiansvarlige fra DTU, der ikke ynder at tale om investeringer, men om potentialer. Det er jo en stor potentiel indtægtskilde, der gemmer sig i udskiftning af de gamle cirkulationspumper en indtægtskilde, man oven i købet kan anskaffe sig med refusion fra staten. Øgede regnmængder kræver også løsninger og giver dermed muligheder jf. artiklen om den nye Multibox. Nye styrings- og overvågningssystemer giver nye løsninger og dermed muligheder. Og helt nye produkttyper i programmet, som fx RC-pumpen til pumpning af CO 2 kølemiddel og systemer til brandbekæmpelse, udvider også vores og vores kunders muligheder. Har det også regnet meget i nærheden af dig her i efteråret? Foto: Søren M. Sørensen Grundfos-pumper stopper huller i vandforsyningen Hvert eneste år fosser milliarder af liter rent drikkevand ud af utætte rørledninger, længe før de når forbrugerne. Grundfos-teknologi kan reducere vandspildet enormt. Vandressourcerne er under pres, og de vil komme under et stigende pres. For der er ikke mere vand, end der er. Så klart udtrykker Dan Rosbjerg, docent ved DTU og ekspert i vandressourcer, sig, når han skal sætte et billede på nogle af udfordringerne i fremtidens vandforsyningssituation. Mange steder sidder man faktisk på rigelige vandreserver fx i Nordamerika og Europa men man udnytter dem ikke på den mest hensigtsmæssige måde. Et af de større problemer man ser i mange europæiske lande er, at gamle, utætte rørledninger lækker enorme mængder rent drikkevand ud i ingenting. I nogle europæiske lande spildes der så meget som 50 pct. af drikkevandet, længe før det kan bruges til noget som helst. Hvis man indfører en mere intelligent kontrol af vandledningerne, kan man holde øje med, hvor der er problemer og reducere vandspildet til næsten ingenting, siger Dan Rosbjerg. Og det har Grundfos-teknologien til at være en del af. Grundfos har en løsning Den løsningsmodel Grundfos har taget fat på, drejer sig om trykregulering. Jo højere tryk, der er i ledningerne, desto mere vand vil de utætte ledninger lække. Omvendt vil ledningerne lække mindre vand, hvis trykket reduceres. Til at gøre det vil Grundfos gå fra den traditionelle løsning, hvor man bruger en stor pumpe, der konstant holder trykket på et højt niveau, til en model hvor flere parallelt forbundne pumper holder trykket i vandledningerne. Det smarte ved den model er, at man kan slå pumperne til og fra efter behov, og dermed ikke have et højere tryk på ledningsnetværket, end det er nødvendigt. Vi kan faktisk reducere vandspildet med 15 pct. Og det er altså rent drikkevand, vi taler om, siger Jim Rise, Grundfos, der har været tæt involveret i vandreduktionsprojektet siden dets start. Fuldt automatiseret, køreklart system Til at stå for reguleringen af trykket har Grundfos udviklet et styringssystem til pumperne, der efter at være blevet fodret med oplysningerne om den enkelte forsynings generelle forbrugsbillede, kan bestemme, hvor mange pumper der skal arbejde og selv slå dem til og fra efter behov. Vores styringssystem er designet specifikt med henblik på pumpestyring. Derfor er det meget lettere at få et gnidningsfrit samspil mellem pumpe og styring. Vi har teknologien, og vi har 60 års erfaring inden for vandforsyning at trække på, siger Jim Rise og fortsætter: Faktisk er selve styringssystemet lavet sådan, at man kan fjernkontrollere pumperne. Løber man ind i problemer ved en vandforsyning i fx Sofia, vil man fra Grundfos i Bjerringbro kunne overtage styringen af pumperne i den forsyning over en periode og sikre, at det hele tiden kører på den mest hensigtsmæssige og mest besparende måde. Softwaren i pumpestyringen kan desuden hele tiden opdateres, så man hele tiden har det bedste produkt ved hånden og dermed kontinuerligt kan forvente, at der leveres på det bedst tænkelige niveau. Vandtab i det offentlige drikkevand. I procent Fakta Projektet bygger på allerede eksisterende teknologi og produkter og er dermed let tilgængeligt for vandforsyninger verden over. Trykregulering ved hjælp af parallelt forbundne pumper kan ud over at reducere vandspild, reducere energiforbruget helt op til 25 %. Eksempel En by med indbyggere har et årligt vandforbrug på ca m 3 vand. I Danmark ville det være ensbetydende med et spild på m 3 vand pr. år. Det kan reduceres med 15 %, altså m 3 om året. Bulgarien Slovenien Ungarn Irland Tjekkiet Rumænien Italien Slovakiet Frankrig Spanien Storbritanien England og Wales Sverige Finland Danmark Tyskland *Udtræk fra operationelle formål og firefighting er kategoriseret som tab. Kilde: VEWA 2006 survey (Italien, Frankrig, England og Wales), Federal Statistical Office 2004 (Tyskland); EU kommisionen 2007 (resterende) God fornøjelse med læsningen. Jeg håber, at indholdet vil inspirere til at se endnu flere muligheder krise eller ej! Med venlig hilsen Grundfos DK A/S Claus Witt Adm. Direktør CIRKULATION Udgivet af: Oplag: Ansvarshavende redaktør: Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon eksemplarer Iben Glargaard Nielsen, Teamleder, Marketing optimering af dit energiforbrug grundfos dedicated Controls Dedicated Controls er blevet opdateret og har fået nye unikke funktioner! Gennem få pumpecyklusser vil det målte flow og den tilførte energi blive vist som en specifik energi kurve for systemet. Dedicated Controls vil efter følgende benytte det mest energi optimale drifts punkt som reference. Læringens funktionen vil sker hvert døgn for optimal drift. Vest: Flemming Bonkegaard Tlf.: Øst: Christian Poulsen Tlf.: grundfos remote management Simpel og effektiv pumpeovervågning via internet og GPRS. Grundfos har udviklet et nyt prisbilligt, simpelt og effektivt overvågningssystem, som kan hjælpe jer med at overvåge en række vigtige parametre så som energiforbrug og døgnprofil for udpumpningen. I vil hurtigt kunne få overblik over, om driften er normal, eller om der er ændringer fx i natforbruget. Ved hjælp af let læselige trend-kurver skabes overblikket hurtigt. Fuldt overblik over drift, ydelse og udvikling Fordele ved overvågning: Følg dine døgnprofiler for vandværket, og opdag lækage/ændring i driftsmønster. Følg det specifikke energiforbrug. Automatisk logning og rapportering af driftsdata såsom tryk og flow. Enkel opsætning af alarmskema. Online adgang til real-time data: Flow Tryk Strømforsyning Energiforbrug. Alarmeksempler: Lavt tankniveau Lavt tryk Vand på gulvet Strømafbrydelse Indbrud Generelle alarmkontakter fra div. styringer., vandforsyning Poul Bøgelund Mobil: spildevand Christian Poulsen Tlf.: side 2 nr. 39 OKTOBER 2010 nr. 39 OKTOBER 2010 side 3

3 Cirkulationspumperne studeres på Danmarks Tekniske Universitet Hvad er EuP-direktivet? Direktivet gælder ikke for OEM-produkter. Det såkaldte EuP-direktiv blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union den 6. juli Direktivet fastsætter rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Energyusing Products/EuP er). Målet med direktivet er at reducere energiforbrugende produkters påvirkning af miljøet samt at støtte bæredygtig udvikling. Sparepotentiale for cirkulationspumper 13 TWh og 6,2 millioner tons CO2 (det samlede private elforbrug for mennesker, eller det samlede private elforbrug i Berlin, London, Bruxelles, Sofia, Paris, Rom, Amsterdam, Warszawa, København og Riga) sammenhæng, pumperne er en del af, og hvordan driftsmønstret er, og det kunne jeg få svar på med det samme, fortæller Brian Sørensen. Trods hjælp til arbejdet tog registreringen på Risø en lille uges tid. Hvad betyder EuP-direktivet for din virksomhed? Kun de mest effektive A-mærkede pumper på markedet i dag er i overensstemmelse med EuP-direktivet. Gamle pumper nye tider Også da de endelige beregninger og anbefalinger forelå, tog Christian Laursen sig selv af den faglige og økonomiske vurdering af, hvilke pumper der skulle udskiftes. Et energitjek af cirkulationspumperne på DTU s Forskningscenter Risø fører til besparelser på kw En besparelse på kw om året svarer til 137 tons CO2! Investeringen betalt tilbage på godt 4 år. Herefter en lang årrække, hvor besparelserne kan omregnes til flere studerende, hvilket vil sige flere forskningsresultater og nye landvindinger for teknologien. Christian Laursen, energiansvarlig på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, er ikke bange for at lyde som konen med æggene, for selvom tallene endnu kun er beregninger på papir, er det ganske vist. arbejdskrævende opgave at gennemgå alle de pumper, der findes på et sted som Risø. Vi taler om et godt stykke over hundrede pumper fordelt på 50 bygninger, og det har vi simpelthen ikke ledige hænder til i teknisk afdeling, fortæller Christian Laursen. Men så var det, at jeg mødte Brian Sørensen fra Grundfos, der på et seminar i DI præsenterede det koncept, som man har opbygget til energitjek af cirkulationspumper. Det virkede overbevisende, og folkene fra Grundfos påtager sig selv alt det fysiske arbejde på stedet med finde de oplysninger, der skal til for at kunne energiberegne hver enkelt pumpe og opstille alternativer med tilhørende økonomi. Og de gør det gratis! kw er den energibesparelse, der opnås ved at udskifte gamle cirkulationspumper med nye, Amærkede pumper og det er endda kun på én af DTU s afdelinger, nemlig Forskningscenter Risø i Roskilde. Jeg havde haft cirkulationspumperne i tankerne, men det er en ganske Det handler om mere end pumper Trods tilbuddet om at arbejde på egen hånd mener Christian Laursen, at begge parter bør bidrage til arbejdet, så Brian Sørensen, Key Account Manager, fik assistance af en stedkendt tekniker. Det gjorde selvfølgelig registreringen meget nemmere. Det er jo ikke kun den enkelte pumpes data, der indgår i beregningerne det handler også om at forstå den side 4 Førende leverandør af energiøkonomiske pumper Vi er førende inden for energiøkonomiske cirkulationspumper, og vi var blandt de første, der masseproducerede A-mærkede pumper. Vores ALPHA2- og MAGNA-cirkulationspumper indgår i installationer over hele verden og er allerede i overensstemmelse med EuP-direktivet. Mange af anlæggene på Risø er fra 50 erne og 60 erne, så de er skabt til helt andre betingelser end dem, de arbejder under i dag. Derfor havde den energiansvarlige leder også forventet, at gennemgangen ville vise besparelser i den størrelsesorden, som det har været tilfældet. Christian Laursen henviser blandt andet til et stort antal uregulerede varmepumper, der bare har pumpet varme ud døgnet rundt. Her har energiforbruget kunnet reduceres med mere end 80 % EEI <= 0, EEI <= 0,23 Grundfos Comfort Grundfos UP-serien Hydro MPC anlæg, et af deres boosteranlæg, hvilket også er med til at spare på energiforbruget. bygninger gennemgå et tilsvarende energitjek. Teorien afprøves i virkeligheden Det handler i første omgang om en række bygninger i det enorme bygningskompleks, der udgør hovedlokationen for DTU i Lyngby. Men her forventer Christian Laursen ikke at kunne præsentere tilsvarende store energibesparelser, for anlægstyperne er anderledes, og systemerne er i langt højere grad ens. Resultatet af et energitjek præsenteres som et overskueligt skema, hvor besparelserne og investeringerne fremgår sort på hvidt, men desuden afleverer Grundfos alle de data, der ligger til grund for beregningerne, som et regneark, så virksomheden selv kan gå i detaljer med det enkelte regnestykke eller opstille alternative løsninger. Det har Christian Laursen nu kun gjort brug af i enkelte tilfælde, for han oplever, at Grundfos har meldt fornuftigt ud om, hvad der er det bedste at gøre. Dagsordenen har været helt åben. Selvfølgelig lever de af at sælge pumper, men de har samtidig en stor viden om, hvordan man får tingene til at fungere optimalt i en sammenhæng. Så jeg er sikker på, at de besparelser, vi er blevet præsenteret for på Risø, er valide, siger Christian Laursen, der på den baggrund har besluttet sig til at lade andre DTU- Ind- og udfasning af eksterne cirkulationspumper Nedenfor vises Grundfos portefølje af cirkulationspumper, der allerede er i overensstemmelse med EuP-direktivet. De har alle bevist deres værd over en årrække. Recirkulationspumper til varmt vand er ikke omfattet af kravene til miljøvenligt design (Comfort-serien vil stadig blive produceret efter 2015). UP-serien opfylder ikke EuP-kravene for 2013 (UP-serien vil ikke blive produceret efter 2011). ALPHA2-serien opfylder EuP-kravene for 2013 og 2015 (ALPHA2-serien vil stadig blive produceret efter 2015). MAGNA-serien opfylder EuP-kravene for 2013 og 2015 (MAGNA-serien vil stadig blive produceret efter 2015). Vi har allerede teknologien på plads, og den er blevet finjusteret og gennem testet via udvikling og brug over en årrække. Uden at tage munden for fuld kunne vi sige, at vi allerede har den optimale teknologi, men sådan tænker vi ikke hos Grundfos. Løbende forbedringer er grundlaget for vores pumpedesign. Vi har ikke udskiftet alt. Nogle pumper er af nyere dato, mens andre indgår i systemer, som vi forventer skal laves om i de nærmeste år, så vi har taget en individuel vurdering af hver enkelt pumpe. I alt har vi udskiftet 95 styk. Anbefalingerne er troværdige En håndsrækning fra Grundfos Kravene til miljøvenligt design af vådløbercirkulationspumper (fastlagt i Kommissionens forordning nr. 641/2009 af 22. juli 2009) vil nu blive en del af Overensstemmelseserklæringen (CE). Uden et CE-mærke må et produkt ikke sælges inden for EU s grænser. eup-direktivets betydning Grundfos alpha2 nye energisparepumper, mens det andet system arbejder med de oprindelige pumper. Så nu må vi se, om de anbefalede investeringer giver det forventede udbytte, siger Christian Laursen, der i øvrigt ikke ynder at tale om investeringer, men om potentialer. Det er jo en stor potentiel indtægtskilde, der gemmer sig i udskiftning af de gamle cirkulationspumper en indtægtskilde, man oven i købet kan anskaffe sig med refusion fra staten. Og som sagt i starten kan sparede penge omregnes til flere studerende og mere forskning. Og besparelser på elregningen kan omregnes til besparelser i CO2 regnskabet, slutter DTU s energiansvarlige leder. Grundfos magna ALPHA2 duopack Grundfos kører en unik kampagne i varmesæsonen Der ydes en ekstra god pris ved køb af en ALPHA2 DUOPACK. Der er tale om produkterne ALPHA og ALPHA Men besparelser bliver der tale om, og for at kunne følge dem i praksis og for at kunne sammenligne med tallene fra energitjekket har Christian Laursen udvalgt sig to parallelle systemer, hvoraf det ene er blevet udstyret med de anbefalede, ALPHA2 facts: A-mærket pumpe AUTOADAPT optimerer effektiviteten Kompakt design Unik og intuitiv betjening ALPHA2 anbefales også til gulvvarme ALPHA2 minimerer støj i anlægget ALPHA2 er EuP-klar find den ved din lokale grossist Brian Sørensen Mobil: nr. 39 OKTOBER 2010 nr. 39 OKTOBER 2010 side 5

4 Landvinding for markvanding Hver vandingsmaskine sin pumpe. Den praksis har en jysk brøndborer og Grundfos udfordret i fællesskab. Resultatet er en ny, fremtidssikret løsning, hvor en enkelt pumpe sørger for leveringssikkerhed på milimeter. Det er en 37 kilowatt Grundfos SP95-9, Svend Aage Nielsen har installeret i det første anlæg hos landmand Peder Stoubæk i Aulum. Her sørger CUE-frekvensomformeren for, at de 80 ha landbrugsjord forsynes med op til 120 m 3 vand i timen fra 2 vandingsmaskiner med et konstant tryk på 8 bar på begge maskiner anlægget kan køre 9-10 bar uden problemer, men 8 bar er det mest økonomiske. Der var engang, hvor turisterne syntes, det lugtede af fisk de lokale mente, det lugtede af penge. Men i dag har pengene en hel anden duft i Esbjerg en duft af kakao og mælk. Cocio har været esbjergenser i mere end 50 år, og i 70 erne blev Mathilde Kakaomælk født på Esbjerg Mejeri, men vi skal helt frem til 2008, før det blev til ægteskab mellem de to. De bor stadig hver for sig, og de har beholdt deres fornavne, men familienavnet er nu Arla Foods. Og i den familie er man ikke vant til, at tingene står stille, hvilket et besøg på Esbjerg Mejeri anno 2010 også tydeligt afslører. UHT Usædvanlig Hektisk Travlhed 363 dage om året juleaften og nytårsaften er undtaget flyder mælken i døgndrift tons mælk bliver på et år omsat til tons konsumprodukter, og det er ikke traditionelle mejeriprodukter, vi taler om. Esbjerg Mejeri er Danmarks eneste UHT-mejeri. UHT står for Ultra Høj Temperatur, og det vil i mejerisammenhæng sige 142 grader C. Udsat for den temperatur i 6-7 sekunder må alle bakterier i mælken lade livet, uden at det ødelægger Der er sat vand over til kakao i Esbjerg produktet, og mælken er herefter langtidsholdbar. UHT-produkter fra Arla i Esbjerg er en stor eksportvare, for i Danmark, hvor adgangen til frisk mælk er så udbredt, er UHT-mælk ikke særlig kendt. Men Mathilde kakaomælk har fået et godt tag i danskerne, og tiden har også banet vejen for andre mælkebaserede UHT-produkter på det danske marked: koldskål, Karoline og Kelda supper og saucer, kaffefløde samt specialprodukter som babymælk og laktosefri mælk. Så en rundtur på mejeriet tilføjer mange andre nuancer til duften af kakao og penge for eksempel chili, lime og whisky fra SSHE-VT-anlægget, der producerer supper og saucer klar til brug. Nye tider nye krav Men denne artikel handler egentlig om vand i store mængder, for selv om mejeriet har en målsætning om at spare 5 % på vandet i forhold til 2005, har man også et krav om 5 % besparelse på energiforbruget. Og her kommer en aldrende vandforsyningspumpe og en gammel Grundfos-styring ind i billedet. Værkstedsleder Ole Andersen fortæller: Kravene fra produktionen har ændret sig. Der er flere spidsbelastninger, hvor man i løbet af få sekunder har brug for at få tilført måske 25 m 3 vand samtidig med, at trykket hele tiden skal være konstant 4,5 bar. Så hurtigt kunne den gamle styring ikke reagere, og uanset hvor trimmet anlægget var, kunne pumpen heller ikke følge med. Det resulterede i mange kostbare nedlukninger af produktionen på grund af trykfald. Med vedligeholdelse som ansvarsområde blev Ole Andersen pudset på opgaven, der dog hurtigt skulle vise sig at blive en projektopgave. Det nye anlæg med MPC-controlleren i baggrunden. Ny energi ny løsning Da jeg ville bestille en ekstra pumpe som supplement til den gamle og en opgradering af styringen, satte salgsingeniør Gerner Knudsen fra Grundfos spørgsmålstegn ved, om det nu også var det rigtige, og fra det øjeblik skal jeg love for, at der skete ting og sager. Styringen var en udgået model, og den ville aldrig kunne få en ekstra pumpe til at fungere energioptimalt, forklarer Gerner Knudsen. Og da vi samtidig tog et kig på pumpekurverne for den gamle pumpe, kunne vi se, at en investering i en totaludskiftning til energioptimerede pumper og en ny MPC-styring både kunne løse problemerne og tjene sig hjem på få år. MPC-styringen kender de nye pumpers kurver. Det sikrer, at der altid bruges mindst mulig energi ved at koble pumper ind og ud samtidig med, at den regulerer hastigheden og frekvensomformeren afhængig af det aktuelle behov for vand. Så i stedet for en enkelt ny pumpe og en opgradering lød anbefalingen fra Grundfos på et komplet Hydro MPC-anlæg med frekvensstyrede CRE 64-2 pumper. Et lidt andet resultat end Ole Andersen fra starten havde tænkt sig, men beregningerne viste, I Esbjerg er Mathilde klar til spidsbelastningen fra selv den største børnefødselsdag. Hun har fået et komplet Hydro MPC-anlæg. Det skulle ellers bare ha været en ekstra pumpe og en opgradering. at investeringen er betalt tilbage på 4 år gennem energibesparelser og sparede produktionsstop. det var sgu en fornøjelse! Et projekt, der vil tage oceaner af tid, tænkte Ole Andersen med en vis frygt, men realiteterne giver stadig genlyd hos Arla i Esbjerg. Det gik lynende hurtigt! 24 timer. Så havde de ryddet det gamle, sat det nye ind og vi kørte. Og det har vi bare gjort siden. Det har været håndteret så professionelt af Gerner og de kolleger, han fik på banen, når der var noget, han mente, at andre var større eksperter i. Og Grundfos-montøren, der stod for installationen: Det var sgu en fornøjelse... Der er flere, der går og venter på, at der går ild i skidtet for det er simpelthen gået for nemt, det her... slutter værkstedslederen fra Esbjerg, hvor pengene nu også lugter af energibesparelse. Gerner Knudsen Mobil: Vi sidder sammen med Svend Aage Nielsen, brøndborer fra Hagebro ved Skive. I 40 år har Svend Aage skaffet vand til landmænd i det midtjyske, men det er ikke fortiden, vi skal høre om det er fremtiden. Den sindige jyde er nemlig ikke i tvivl om, at det produkt, han har været med til at udvikle sammen med de trofaste samarbejdspartnere hos Grundfos, Poul Bøgelund og Erik Andersen, er løsningen for de landmænd, der vil fremtidssikre deres investering i markvandingsanlæg. Tidligere installerede vi en tørt opstillet trykpumpe for hver vandingsmaskine, der kørte på marken, og skulle der bruges nogen form for automatik og regulering, skulle vi opbygge det af komponenter, der kunne sende en mand til månen, fortæller Svend Aage Nielsen. Det var baggrunden for, at han for et par år siden opfordrede Grundfos til at kigge på, om man ikke kunne bruge nogle af erfaringerne fra de frekvensstyrede byvandværker til at udvikle en løsning til markvanding. Og nu er løsningen klar: En enkelt Grundfos SP-dykpumpe og et komplet styreskab med en specialudviklet CUE-frekvensomformer. Resultat: En energibesparende, helt stabil løsning, hvor afgrøderne vandes med præcis den mængde vand, der ønskes, fordi trykket til vandingsmaskinerne er konstant uanset hvor mange maskiner, der er i brug. Flere vandingsmaskiner samme tryk Det var lanceringen af Grundfos CUEfrekvensomformeren, der banede vejen for nytænkningen. CUE er netop beregnet til at sikre et helt konstant tryk fra pumpen, og frekvensomformerens specielle software sikrer driftssikkerheden og lang levetid for dykpumpen. I det hele taget er valget af dykpumper god økonomi, fortæller Svend Aage Nielsen ikke kun på grund af mindre vedligeholdelse, men også på grund af mindre energiforbrug. Der er tale om energibesparelser på op til 20 % afhængig af driftsform. Katastrofalt, når vandingen svigter Men når snakken går på økonomi, er det driftssikkerheden, der tæller mest i den jyske brøndborers forklaring på, at han i alle 40 år udelukkende har arbejdet med Grundfosløsninger. Bare en enkelt dag uden vanding kan ødelægge afgrøder for tusindvis af kroner, og jeg har mødt landmænd, der har ventet 8 dage på reservedele fra fjerne lande, lyder begrundelsen for, at driftssikkerheden også har fået yderligere fokus i den nye Grundfos markvandingsløsning. Svend Aage Nielsen fortæller: Hele styringen er indbygget i et udendørs, rustfrit skab. Foruden frekvensomformeren er der også indbygget varmelegeme og køling, som sørger for, at anlægget ikke skades af frost eller overophedning i sommervarmen. Tidligere skulle vi sikre motoren med specielle komponenter, men motorsikring er nu også en del af helheden, så motoren stopper automatisk, hvis den bliver for varm, eller hvis der mangler vand i boringen. De sikre løsninger At driftssikkerheden også har fået større betydning for landmændene, oplever Svend Aage Nielsen bl.a. gennem en øget efterspørgsel efter de sikre løsninger. Det gælder både valget af pumpefabrikater og vandingsmaskiner, men det gælder også mere fremtidssikrede løsninger. Det moderne landbrug bliver større og større. Landmanden køber jord op, og det kan man tage højde for med det nye Grundfos-anlæg. Man kan roligt starte med at investere i større pumpe, for selvom ens behov måske kun er 40 m 3 i dag, koster det ikke ekstra i drift at sikre sig mulighed for i fremtiden at kunne udpumpe m 3. Og merudgiften til selve pumpen er i den sammenhæng småpenge, for den holder jo i ufatteligt mange år, slutter brøndboreren, der taler af erfaring. Kundekredsen omfatter adskillige midtjyske gårde, hvor det nu er tredje generation, der ringer efter Svend Aage og hans holdning til fremtidssikret kvalitet. Også i Aulum er der tilfredshed at spore. Landmand Peder Stoubæk er nemlig godt tilfreds, forlyder det fra Svend Aage Nielsen. Det kører, som det skal! Poul Bøgelund Mobil: RC side 6 nr. 39 OKTOBER 2010 nr. 39 OKTOBER 2010 side 7 CUE-frekvensomformer Fremtidens kølemiddelpumpe kommer fra GRUNDFOS Designet er optimeret til CO 2, hvilket også giver gode egenskaber for at pumpe NH3- samt HFC-kølemidler. Ved at omdrejningsregulere RC-pumpen med vores frekvensomformer CUE, opnås store besparelser på energiforbruget. På grund af den lave NPSH-værdi kan køleanlæggene komprimeres i designet med en lavere faldstamme. Serviceringen af pumpen foretages med kun én samlet serviceunit. Én mand kan sagtens håndtere serviceuniten pga. den lave vægt aldrig har servicering været så let. Mikael Zacho Jensen Mobil:

5 ... og det kan ingen tage fra dig! En række fejl på to kedelfødepumper var en gåde for både Arinco og Grundfos, indtil der blev installeret en CR Monitor, som fandt frem til årsagen. Herefter kører pumperne igen optimalt og sparer Arinco for flere tusind kroner om året. Alle mand til brandpumperne! ARINCO i Videbæk er en af markedets førende producenter af mælkepulver, modermælkserstatning og en række andre produkter. For at bevare denne markedsføring kræver de stor driftssikkerhed og høj effektivitet, hvilket skal sikre stabilitet og omkostningseffektivitet under produktionen. Derfor har de valgt Grundfos-pumper. Desværre opstod der en række fejl på to inline-pumper, som blev brugt i forbindelse med kedelfødning. Det vakte stor undren hos både ARINCO og Grundfos. Hvordan finder man en fejl, man ikke kan se? Det er faktisk ganske enkelt: ved at installere en Grundfos CR Monitor, som ordner alt detektivarbejdet. Grundfos leverede: ekspertrådgivning et avanceret analyseapparat stærk viden til kunden Situationen Hos ARINCO opdagede man pludselig en række fejl på to kedelfødepumper. De to Grundfos CR inlinepumper kørte i reservedrift. Når de kørte optimalt, kørte de en lille smule asynkront, nemlig ved ca Hz. Teknikerne var i vildrede over fejlene i den ellers så simple konstruktion. Problemer i form af kavitation, upthrust og for høje temperaturer pegede på en fejl et eller andet sted i anlægget, men der skulle mere til end traditionel observation og fejlfinding. Grundfos-løsningen Grundfos og ARINCO besluttede derfor at montere en Grundfos CR Monitor på en af pumperne. En CR Monitor registrerer og rapporterer en række data om pumpen, elmotoren, tilløbs- og afgangstryksensorerne, flowmåleren og temperaturen. Den skulle give teknikerne en ledetråd om pumpens ydelsesparametre, så de bedre kunne stille en diagnose. Pumpen blev sat i drift igen, og dataene begyndte at strømme ind. Den kørte, indtil fejlen blev afsløret. Resultatet Blandt de vigtigste data, som Grundfos CR Monitor indsamlede, Med enkle ikoner og simpel tekst, viser den intuitive brugerflade status på systemet. var advarslen om, at pumpens virkningsgrad var faldet 4 % i forhold til det optimale niveau. Dette affødte en gennemgang af de loggede data, som viste et overforbrug af elektricitet. Pumpen krævede ca. 3,5 kw mere elektricitet for at opnå samme flow og tryk som en pumpe med optimal drift. Grundfos CR Monitor afslører skjult fejl Pumpen blev adskilt, og teknikerne fandt kilden til problemerne: Pumpehuset havde fået en hårfin revne på grund af kavitation forårsaget af en fejl højere oppe i anlægget. Revnen fik vandet til at cirkulere forkert i pumpen, hvilket resulterede i en kortslutning. Overforbruget af elektricitet resulterede i et energitab, der kostede flere tusind kroner om året. Før Grundfos CR Monitor blev sat ind, kunne ARINCO kun måle, at pumperne kørte med et unormalt højt antal omdrejninger i minuttet. Anlæggets konstruktion blev ændret, og der blev blandt andet installeret en kedel med bypass. På den måde sikredes det, at pumperne ikke kørte mod en lukket ventil, når kedlen ikke havde et forbrug. Denne ændring blev foretaget som et direkte resultat af de indsamlede data fra Grundfos CR Monitor. Jeg var imponeret over, at Grundfos CR Monitor var i stand til at måle, at der var noget galt med vores anlæg, før vi selv kunne. Fejlen blev udbedret med det samme og uden produktionstab. fortæller Christian Hornstrup, Energi og Projektingeniør, ARINCO. Grundfos-produkter 2 Grundfos CR in-line-pumper 1 Grundfos CR-Monitor Søren Nickel Christensen Mobil: Siden 2007 har mere end fagfolk deltaget på kurser på Grundfos Pumpeskole. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive, og derfor har vi besluttet at videreudvikle kursusrækken. Det sker med både nye emner, nyt indhold i gamle kendinge og genkendelsens glæde med gennemprøvede succeser. Danmarks største IKEA ADT Fire & Security (Tyco) har stået for at levere sikkerhedsudstyr til Danmarks største m 2 IKEAvarehus i Odense. Butikken åbnede den 4. november 2009, og IKEA forventer, at det nye varehus vil få ca. 1,1 mio. besøgende om året. Grundfos DK s Søren Nickel Christensen indhentede rådgivning fra ADT og leverede derefter brandpumper med VdS-godkendelse via Grundfos brandafdeling i Wahlstedt, Tyskland. Sørens salgstale overbeviste ADT om at fokusere på kvalitet lige fra design, produktion, samling og Vores produktprogram Eldrevne systemer fabrikstest til support under indkøringsfasen. Ordren omfattede: Elektriske brandpumper: 2 VdS-godkendt blokpumpe, NKF /518, 4-polet 200 kw. Driftspunkt 339 m³/h ved 95 m. Betjeningspaneler (fra lokal producent) i overensstemmelse med DBI-retningslinje 251/4001. Dieseldrevne systemer Dieseldrevet brandpumpe: 1 VdS-godkendt blokpumpe, NKF /518, 224 kw, rpm. Driftspunkt 339 m³/h ved 95 m. Betjeningspanel (fra lokal producent) i overensstemmelse med DBI-retningslinje 251/4001. Grundfos har markedets største udvalg af brandpumpecertifikater og et effektivt skandinavisk salgsteam. Så hvorfor ikke rykke ind på de tilstødende markeder og udnytte vores kompetencer der? Vi havde fået masser af henvendelser om brandpumper i Danmark, men den tidligere sprinklerstandard ved navn Forskrift 251 var ikke ambitiøs nok til at generere overskud, fordi markedets mange producenter leverede standardpumper med medbringere. Elektronisk motor Grundfos MG eller Grundfos MMG Fra 16. juli 2011 vil alle motorer i europa leve op til EFF1-standarden Elektronisk pumpe-controller Fritstående eller væghængt stålkabinet Lever op til DBI 251/CEA4001 standard Mulighed for montering på væg eller direkte på rammen Søren Nickel Christensen Mobil: Den nye standard, DBI-retningslinjen 251/4001 Sprinkleranlæg projektering, installation og vedligeholdelse, bygger på standarden CEA 4001 (Insurers of Europe) med et par danske tilføjelser. Det giver Grundfos mulighed for at tilbyde en række produkter i særklasse ved at udnytte VdS-pumpeprogrammet med et par ændringer såsom dansk betjeningspanel, og dermed konkurrere med de eksisterende leverandører af brandpumper. Dieselmotor FM godkendt John Deere motor med lyddæmper og fleksibel udstødning Driftssikkerhedsfaktor i forhold til NFPA 20 For at sikre optimal drift er alle motorer gennemtestet 1,5 timer ind de forlader fabrikken Motoren er vandkølet for at sikre korrekt ydelse Brændstoftank Konstrukeret og dimensioneret efter NFPA 20 standard Udvidelser Opsamlingsbassin Tolagskonstruktion UL standard Dieseldrevet pumpe-controller Fritstående eller væghængt stålkabinet Lever op til DBI 251/CEA4001 standard Er monteret direkte på rammen GRUNDFOS KURSUSKATA L O G Fordi viden også er et værktøj Der er kurser for alle, som beskæftiger sig med pumper på alle niveauer fra nybegynderen til den erfarne specialist, fra rådgiveren til den udførende, fra grossisten til indkøberen. 1 Underviserne er garvede, erfarne salgsingeniører fra Grundfos, som både kender produkterne til bunds og har føling med den verden, du færdes i til daglig. Fokus på energioptimering Energibesparelser går som en rød tråd gennem kurserne på Grundfos Pumpeskole fordi gevinsten ved energioptimering af pumpeanlæg overrasker de fleste. Så det er mere end deltagergebyret, der hurtigt tjener sig hjem. Pumpe NKF pumpen lever op til DBI-standarden Ydelse og hydraulik er testet fra fabrikken Konstrueret med vedligeholdelse og service for øje Test certifikat leveres med pumpen Bundrammen En svejset ramme med fast konstruktion, tilpasset de forskellige tilslutningsmuligheder Løfteanordninger til transport Malet i rød RAL 3000 Pumpe NKF-pumpen lever op til DBI-standarden Ydelse og hydraulik er testet fra fabrikken Konstrueret med vedligeholdelse og service for øje Batteripakken To batteripakker (bly syre) 24 volt forsynet med strømforsyning, som optimerer driftsikkerheden Dimensioneret efter NFPA 20 Udvidelser Nikkel-cadmium-batterier Bundrammen En svejset ramme med fast konstruktion, tilpasset de forskellige tilslutningsmuligheder Løfteanordninger til transport Malet i rød RAL 3000 Læs mere og tilmeld dig på grundfos.dk eller benyt blanketten på bagsiden. FM autorisation Kan leveres som FM godkendte anlæg FM-logoet sikrer, at den dieseldrevne pumpe er samlet med FM-godkendte komponenter og er samlet under OEM- og FM-godkendte forhold. Julie Hølund Kristensen Mobil: side 8 nr. 39 OKTOBER 2010 nr. 39 OKTOBER 2010 side 9

6 Nødhjælpskasse klar til skybrud Hos ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/S er man klar til udrykning, når kældrene står under vand. Beredskabet er kun udstyret med en alt-i-en Multi-Box fra Grundfos. Nyhed GRUNDFOS Multiboksen er smart placeret i servicebilerne. Klimaforandringer eller ej det er i hvert fald et faktum, at sommeren har budt på usædvanligt mange oversvømmelser som følge af skybrud, specielt i København. Og problemerne bliver ikke mindre i de kommende år, forudser formand Jan Reinberg fra ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/S. Med vvs-ansvar for et utal af bolig- og erhvervsejendomme over det meste af landet har han og hans medarbejdere gennem de seneste 3-4 år stadigt hyppigere måtte springe til og forsøge at minimere skaderne, når underdimensionerede hovedkloakker drukner i vand. Hjælpen er nær Men i år har redningsaktionerne kunnet gennemføres væsentligt hurtigere og mere effektivt end tidligere. Jan Reinberg har nemlig investeret i tre bærbare nødhjælpskasser, der indeholder alt dét, der skal til, når en kælder skal tømmes for vand. Tidligere havde vi pumper, slanger og løsdele placeret på vores lageradresser, så når vi havde konstateret, at der skulle pumpes, gik turen til lageret, hvor stumperne skulle samles. Og lur mig, om der ikke altid var én, der havde lånt slangen eller placeret den et andet sted, alt imens vandet steg, lyder historien fra den fynske formand. Men i dag er hjælpen lige ved hånden. Samlet i en handy boks bag i servicevognen. Eller rettere i tre servicevogne i henholdsvis København, Fredericia og Odense. En grundig Grundfos Det er helt enkelt, men det er lige dét, vi har brug for. Kassen indeholder pumpe, ledning, 15 meter brandslange med anti-klemkappe og adapter til andre slangestørrelser. Pumpen er den lille Grundfos Unilift CC7-pumpe, men tag ikke fejl af størrelsen, fortæller Jan Reinberg, der bruger tømningen af sit private badebassin som bevis: liter tømt på ingen tid. Og man kan virkelig komme i bund, for i modsætningen til de fleste andre pumper, der kun kan pumpe ned til en vandstand på omkring 3 cm, kan man fjerne sien i bunden af Unilift en med en skruetrækker, forklarer vvs-formanden. Det betyder, at der kun står 3 mm vand tilbage på gulvet, og det svarer til, at du på 100 m 2 slipper for at fjerne liter vand med klud og spand. Pumpens kapacitet understøttes af de 15 meter brandslange, der også gemmer sig i kassen. Den kraftige slange er monteret med en flytbar anti-klemkrave, som forhindrer at slangen bliver klemt af fx et vindue, når der pumpes fra en kælder. Skulle man ønske at bruge andre slangedimensioner, er en adapter med kontraventil også en del af standardudstyret. Filter forklædt som transportkasse Transportkassen har en dobbeltfunktion som filter. Når pumpen placeres inde i boksen under pumpning, flyder vandet frit gennem kassens mange huller samtidig med, at risikoen for at pumpen blokeres af materialer, der flyder rundt i vandet, reduceres. En god investering Sommerens skybrud blev kanindåben for Multi-Box en hos ejendomsselskabet Rolf Barfoed, og Jan Reinberg er klar til de næste prøvelser, når vinteren får grundvandet til at stige. Og så er der hele tiden beredskabet i forbindelse med sprængte vandrør. Tid er penge, og her handler det både om sparet arbejdstid og minimerede skader, fordi vi kommer hurtigt i gang, lyder vurderingen fra vvs-formanden, og set i det lys vil jeg tro, at vi investerer i et endnu større beredskab. Multi-Box en er en god investering. Brian Sørensen Mobil: Nu skræddersyr Grundfos rustfrie NB-pumper til de mest barske opgaver Med gennemprøvede teknologier fra CR-serien og løsninger skræddersyet til de medier, der skal håndteres, satser Grundfos nu for alvor på markedet for store pumper til hårdt arbejde. Med muligheden for at vælge mellem pumper fremstillet i to forskellige rustfrie typer udvider Grundfos nu markedet for de kendte NK/NKGstøbejernspumper. Det er den del af industrien, der arbejder med ekstra barske og opslidende medier, som nu tilgodeses med muligheden for at vælge individuelt opbyggede løsninger. Foruden valget mellem stålkvaliteter, der er velegnet til henholdsvis saltholdige og kemiske medier, udstyres pumperne med dobbelte akseltætninger. Med denne løsning er der mulighed for at skabe forskellige kombinationer, som tager højde for, om pumpen anvendes til medier, der medfører stor slitage eller farlige medier, der kan være skadelige for omgivelserne. De ny pumper, der har fået betegnelsen Grundfos NKG, er desuden udstyret med en ekstra solid lejebuk specielt med henblik på anvendelsen i hårde miljøer. Lejebukken er forsynet med mulighed for automatisk smøring med enten olie eller fedt. Forskellige medier stiller forskellige krav Nanna Aage Lundsgaard og Ryan Søndergaard, der har stået i spidsen for udviklingen af de nye hårdføre pumper, fortæller, at det har været væsentligt for Grundfos at levere en løsning, der bygger på gennemprøvede teknologier, men med meget fleksible muligheder for at skræddersy pumpen til det enkelte formål. Der er væsentlig forskel på barske medier er det sukker, der krystalliserer i en fødevareproduktion, varme, brændbare væsker i en kemisk virksomhed eller højviscose stoffer i farve- og lakindustrien? Det er forskelligheder, som vi kan tage højde for med de individuelle kombinationsmuligheder, siger Business Development Manager Nanna Aage Lundsgaard, der tilføjer, at pumperne håndterer temperaturer, der for vandbaserede medier dækker fra -25 til +180 C. For olieholdige medier er temperaturspændet fra -20 til +180 C. Med udvidelsen af NKG-pumpeprogrammet opfylder Grundfos nu behovet for store, hårdføre industripumper. Med samme pålidelighed og gennemtestede teknologi, som man kender fra CR-serien, understreger Product Manager Ryan Søndergaard. Johnny Schou Mobil: NKG NKG Medarbejdernyt Den komplette drænpumpe-løsning Multi-Box B-CC7 Grundfos Multi-Box indeholder lige præcis de ting, du har brug for, hvis du skal tømme en oversvømmet kælder i en fart. Den er klar på få minutter og enkel at betjene, så du sparer dyrebar tid. Multi-Box B-CC7 indeholder: En Grundfos Unilift CC7-pumpe med påmonteret Storz-C kobling En multifunktions-filterboks 15 meter afgangsslange med beskyttelseskappe En ekstra Unilift CC-adapter, som passer til flere størrelser slanger Helt i bund Ved en oversvømmelse betyder det rigtig meget, hvor lav sugeevne pumpen har. Med en Unilift CC kan du pumpe vandet væk helt ned til en vandstand på 3 mm (ved at fjerne sien), hvor de fleste andre pumper kun kan pumpe ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m 2 betyder det liter mindre, du skal fjerne med klud og spand. Tekniske data for en Unilift CC7 Multifunktionsboks Boksens primære opgave er at fungere som filter under pumpningen. Pumpen placeres inde i boksen, som via en række huller sikrer, at vandet flyder frit, og som samtidig mindsker risikoen for blokering på grund af forskelligt materiale, der flyder rundt i vandet. Boksen fungerer desuden som praktisk opbevaring for pumpen og de øvrige dele. ANVENDELSE Sænke vandstanden i fiskedamme I stedet for at bruge spand eller hævert, så brug Grundfos Multi-Box B-CC7 det gør jobbet meget nemmere. Tømme swimmingpoolen Med den kraftfulde Grundfos Unilift CC7 kan du nemt tømme poolen for vand, og de medfølgende 15 m slange giver mulighed for at dirigere vandet derhen, hvor du gerne vil have det. Tømme vandbeholder før rengøring Hvis du samler regnvand, kan du let tømme beholderen med Multi- Box-løsningen før rengøring eller vedligeholdelse. Fleksibel svømmeafbryder Den specielle, fleksible svømmeafbryder gør det muligt at justere på niveauforskellen på start og stop. Kablet fastgøres blot på siden af håndtaget i den ønskede længde kablet skal ikke afkortes. CC-adapter Med multiboksen medfølger en ekstra adapter, som ikke blot gør installationen enkel, den er også udstyret med en kontraventil, som forhindrer tilbageløb, når pumpen er stoppet. Den passer til ¼, 1 og 1 ¼ rørgevind. Anti-klemkrave Du finder også en speciel beskyttende krave i multiboksen. Den er udviklet til at forhindre, at slangen bliver klemt af vinduet, når der pumpes vand fra en kælder. Grundfos DK A/S byder Flemming Bonkegaard velkommen. Flemming startede d. 1. september 2010 som salgsingeniør i Salgsteam Spildevand, hvor han er kørende sælger og vil varetage ansvaret for spildevandskunder, med speciale inde for controls og styringer. Flemming Bonkegaard Mobil: Team Bygge og Anlæg har fået ny kollega. Claus Dennis er kørende sælger, hvor han vil være at finde på det meste af sjælland. Han blev ansat den 5. oktober Claus Dennis Jønsson Mobil: Nina er startet i Bjerringbro den 10. august Hun er ansat i Serviceafdelingen for en 2-årig periode. Nina vil indgår som en del af serviceteamet og er med til at varetage bla. koordinering på montørsager, opfølgning af værkstedssager samt telefonpasning. Nina ser frem til to spændende og lærerige år. Nina Kolby Telefon til Service: Anette Ladeby Hansen er blevet ansat i Brøndby den 1. Oktober Anettes job kommer bl.a. til at bestå af opbygning af standardtegningssystem og arkivstruktur. Desuden skal Anette stå for udarbejdelse af standard-tegninger samt tegninger i forbindelse med projekttilbud i henholdsvis 2D og 3D. Anette Ladeby Hansen Mobil: Den 1. februar 2010 startede Linda Klaja med at vikariere for Kirsten Terkelsen. Linda blev fastansat 1. juli som Servicekoordinator, hvor hun koordinere indkommende montørsager, supporterer montørene, samt tager sig af administrative opgaver i serviceafdelingen. Linda sidder i vores øst-afdeling i Brøndby. Linda Klaja Telefon: Maks. løftehøjde 7 m Maks. flow 14 m 3 /h Væsketemperatur -0 C til +40 C (+70 C i korte perioder) KENDETEGN Ud over Unilift CC s unikke funktioner som fx tørløbssikring, sugeevne, lang levetid og den selvudluftende ventil tilbyder Multi-Boxløsningen endvidere: side 10 nr. 39 OKTOBER 2010 nr. 39 OKTOBER 2010 side 11

7 Grundfos Pumpeskole Tilmeld dig de kurser, du finder attraktive. Vi sender en bekræftelse på din tilmelding. Du kan tilmelde dig på grundfos.dk, ringe på eller sende en fax til med blanketten herunder. Grundfos mail Tænker du også på miljøet? Det gør vi. Du kan bidrage ved fremadrettet at modtage vores aviser og nyhedsbreve elektronisk. Grundlæggende pumpeteori 12. januar 2011 i Bjerringbro 13. januar 2011 i Brøndby Varme og køl Installatører 9. februar 2011 i Bjerringbro 24. februar 2011 i Brøndby Varme og køl Rådgivere 1. november 2010 i Bjerringbro 2. november 2010 i Brøndby 4. maj 2011 i Bjerringbro 5. maj 2011 i Brøndby Trykforøgning og udpumpning april 2011, til Wahlstedt Procesindustri 12. april 2011 i Bjerringbro 13. april 2011 i Brøndby Pumper og pumpestationer, regn- og spildevand 21. september 2010 i Bjerringbro 22. september 2010 i Brøndby 8. marts 2011 i Bjerringbro 9. marts 2011 i Brøndby Vandindvinding 2 2. februar 2011 i Brøndby 3. februar 2011 i Aalestrup Service 9. november 2010 i Brøndby 11. november 2010 i Bjerringbro 23. marts 2011 i Bjerringbro 30. marts 2011 i Brøndby Grossistmodul 20. januar 2011 i Brøndby 5. april 2011 i Bjerringbro Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail til med teksten: Ja tak, jeg vil gerne modtage markedsføring via fra Grundfos, samt fortælle os, hvem du er (firma, navn, telefonnummer og ). Trykforøgning og udpumpning november 2010 i Bjerringbro 24. november 2010 i Brøndby Tryksatte systemer, regn- og spildevand 11. maj 2011 i Bjerringbro 12. maj 2011 i Brøndby Sæt kryds, skrive din mail og telefonnummer under din adresse som står herunder i forvejen, klip ud, og fax os din tilmelding til GRUNDFOS DK A/S, Martin Bachs Vej 3, 8850 Bjerringbro Konkurrence Svar rigtigt på spørgsmålene inden 1. december 2011, og deltag i lodtrækningen om 3 gavekort á 2 stk. biografbilletter + bif-guf (sodavand og popcorn). 1. Hvad står EuP for? Energy using Products European unit Powercontrol Energy unnecessary Power consumption 2. Hvor har Rolf Barfoed A/S med fordel placeret deres Grundfos Multi-box B-CC7? I deres kældre? På et centrallager I deres servicevogne Navn Firmanavn Adresse Postnr. /by GRUNDFOS DK A/S, Martin Bachs Vej 3, 8850 Bjerringbro GRUNDFOS DK A/S Jylland USF B Telefon Medarbejdere i Grundfos-koncernen kan ikke deltage i konkurrencen. Stort tillykke til de heldige vindere! Tillykke til de 3 dygtige og heldige vindere af konkurrencen fra sidste nummer af Cirkulation. Poul Brown Petersen, Mærsk Container Industri John Hansen, Assens forsyning Lars Brinck, Ikast værkerne Varme A/S Hvorfor har du en sydvest på ud at handle? Jeg har hort, at IKEA har fået installeret et dieseldrevet Grundfos firefighting system Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon: Telefax:

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services GRUNDFOS Commercial Building Services I 2007 besluttede EU at CO 2 -emissionerne skal reduceres med 20 % inden 2020. Alle medlemslande skal arbejde frem mod dette mål. Dette giver slutbrugere rig mulighed

Læs mere

Uden vand ingen øl GRUNDFOS CASE STORY

Uden vand ingen øl GRUNDFOS CASE STORY Uden vand ingen øl Carlsberg har fremtidssikret vandforsyningen på bryggeriet i Fredericia. Om 4½ år er investeringen tjent hjem gennem energibesparelser, og en driftssikker løsning med solid service lige

Læs mere

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution Demand Driven Distribution Er vandtab virkelig et problem? Globalt mister vi hver dag 45 millioner kubikmeter (drikkevand) på grund af lækager i forsyningsnettet - nok til at forsyne næsten 200 millioner

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

grundfos vandforsyning Vandværker VANDVÆRKER Vi har mere end 65 års erfaring i pumper til vandværker

grundfos vandforsyning Vandværker VANDVÆRKER Vi har mere end 65 års erfaring i pumper til vandværker grundfos vandforsyning Vandværker VANDVÆRKER Vi har mere end 65 års erfaring i pumper til vandværker 2 Udpumpning med Grundfos trykforøgeranlæg Råvandsoppumpning 3 GRUNDFOS HYDRO MPC Grundfos trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg

Læs mere

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak!

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Greve Solrød Forsyning gør sig klar til kampen mod fremtidens kraftige regnskyl. Midlet er avancerede kontrol- og regnstyringssystemer

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Flygt Pumper Kursus Katalog. Efterår

Flygt Pumper Kursus Katalog. Efterår Flygt Pumper Kursus Katalog Flygt Skolen Forår 2014 2014 Efterår Flygt Kursus Efterår 2014 Flygt kurser er for dig, der gerne vil styrke din viden om pumper, pumpestationer, dimensionering etc. Vi vil

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Der er en god varme i Skagen om vinteren

Der er en god varme i Skagen om vinteren Der er en god varme i Skagen om vinteren Skagen er på toppen. Det samme er byens varmeværk, der sikrer skawboerne fjernvarme sammensat af bl.a. vand fra en elkedel, restvarme fra fiskeindustrien og energiudnyttelse

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

INDtryk I N D H O L D. Globaliseringen er over os

INDtryk I N D H O L D. Globaliseringen er over os N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r S e p t e m b e r 2 0 0 5 INDtryk Globaliseringen er over os Når vi som danske virksomheder

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften Med Danfoss EnergyTrim kan du spare 15-25% på varmeforbruget og få maksimal

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence 96939146 0309 Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 8850 Bjerringbro Telefon 87 50 50 50 Telefax 87 50 51 51

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser Nyt SEEPEX Logo SEEPEX skifter ansigt udadtil. Efter mere end 10 år med vores tidligere logo har vi per 3. november 2014 skiftet logo og udtryk. Besøg os på vores nye hjemmeside: www.seepex.com Reservedele

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Pure Solution Aps - Din professionelle leverandør af energibesparende håndtørrere www.puresolution.dk Er du til lynhurtig tørretid og lavt el-forbrug? Så

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Profil Kuvatek er en nordjysk virksomhed med en stor forkærlighed for koldt og friskt drikkevand. Derfor bruger vi det meste af vores

Læs mere

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende centrifugalpumper med mange anvendelsesmuligheder SPX Process Equipment har mange års erfaring med udvikling, produktion og service af selvansugende

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri TM Decentral ventilation til lavenergi byggeri Til renovering og nybyggeri Decentral ventilation God luftkvalitet i boligen er med til at sikre et godt indeklima. Det er samtidig en vigtig faktor i vedligehold

Læs mere

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg GRUNDFOS Commercial Building Services Grundfos-pumper og -knowhow til trykforøgeranlæg Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

NYHED! Pulpmatic: De ultimative Maceratorer

NYHED! Pulpmatic: De ultimative Maceratorer NYHED! Pulpmatic: De ultimative Maceratorer www.kendan.dk 2 Pulpmatic - Den moderne og hygiejniske måde at bortskaffe på NYHED! Hvorfor vælge en Pulpmatic macerator? 3 Pulpmatic UNO 4 Pulpmatic ECO & ULTIMA

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER

LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER spar energi spar tid spar penge GØR EN FORSKEL I CO2- REGNSKABET Tørretumblere i Line 5000 serien fra Electrolux Professional tænker hele tiden over, hvor meget

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet E MPOWERING YOUR BUSINE SS SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet www.toyota-forklifts.dk SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet Som man kan forvente af verdens førende

Læs mere

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg Om Alcon A/S I 1978 trængte ingeniør Svend Bisgaard Kristensen til at prøve noget nyt. Han købte et skrantende smedeværksted, og da energikrisen samtidig

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere