fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Lars forlænget 10 gange og fyret: "Surt!" 60-årig fik næsten en halv million i godtgørelse fra Rigshospitalet, fordi han efter mange år som tidsbegrænset ansat havde samme rettigheder som fastansatte. Lars Peter Sørensen havde lige fejret sin 60-års fødselsdag med kollegerne, da han blev kaldt til samtale med chefen. FOTO: Privat Det var kun få uger siden, at Lars Peter Sørensen havde fejret sin 60-års fødselsdag med kollegerne, da han sidst i januar blev kaldt til samtale med den nye chef for patologiafdelingen på Rigshospitalet. Han havde ikke set fyringen komme, for i de fem foregående år havde det været en formsag, at han fik forlænget sin midlertidige ansættelse hver halve år. Men ikke denne gang. "Min kontrakt udløb dagen efter, så jeg fik af vide, at jeg på grund af strukturelle ændringer ikke ville blive forlænget. Så efter fem år kunne jeg gå direkte ned og pakke mine ting i en papkasse," fortæller Lars Peter Sørensen, der er molekylærbiolog, og var ansat som forskningsmedarbejder. Arbejdsgivere glemmer reglerne Som Avisen.dk skriver i dag, glemmer mange arbejdsgivere, at tidsbegrænset ansatte opnår samme rettigheder som fastansatte, når deres ansættelse bliver forlænget. Selv en kæmpe offentlig arbejdsplads som Rigshospitalet kan få reglerne galt i halsen, som sagen om Lars Peter Sørensen viser. Han blev tilbudt fire måneders løn som godtgørelse. Det svarer næsten til de firefem måneder, som hans anciennitet som fastansat ville give ham ret til. Men for det første var det ulovligt, at hans ansættelse var blevet forlænget så mange gang. For det andet blev der ingen partshøring, som han som fastansat ellers havde ret til. Og så var han oven i købet medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentant, hvilket burde give ham tre måneders ekstra løn ved fyring. Fik 11 måneders løn i godtgørelse Heldigvis kendte Lars Peter Sørensens fagforening reglerne bedre end Rigshospitalet. Han endte med en godtgørelse på kroner, hvilket svarer til 11 måneders løn. Men det er stadig surt. Jeg føler mig slet ikke klar til pension, og ville 10 gange hellere være blevet i mit job," siger han. Lederen af Patologiafdelingen skriver i en mail til Avisen.dk, at Rigshospitalet ikke har nogen kommentarer til sagen, fordi det er en personalesag. 1

2 Lars Peter Sørensen leder nu efter et nyt arbejde. Han foretrækker en fastansættelse. -0- Udbetaling eller overførsel af ferie ved ferieårets afslutning Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden den 30. april 2014, er der mulighed for at overføre eller udbetale ferie - kender du reglerne? Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden den 30. april 2014, er der mulighed for at overføre eller udbetale ferie i følgende tilfælde: Den 5. ferieuge Feriehindring Ikke-afholdt ferie, der ikke kan udbetales Den 5. ferieuge Overførsel af ferie: Du kan indgå aftale med dine medarbejdere om overførsel af den 5. ferieuge til næste ferieår. Dette gælder dog ikke, hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst, og der i overenskomsten er fastsat begrænsninger herom. Aftale om overførsel af den 5. ferieuge kan kun indgås, hvis medarbejderen har optjent mere end 20 dages ferie, da der kun kan overføres det antal feriedage, medarbejderen har optjent ud over 20 dage. Husk at aftalen skal indgås inden den 30. september efter ferieårets udløb og den skal være skriftlig. Indgås aftalen om overførsel af ferie med en medarbejder, der er berettiget til feriegodtgørelse, skal du huske at give besked til Feriekonto eller en anden relevant feriekortordning, så feriepengene ikke bliver anset som ikke-hævet. Udbetaling af feriepenge: Medarbejderen kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke overføres til næste ferieår. Medarbejderen skal udfylde en blanket, som kan findes på 2 i perioden fra den 30. april til den 30. september. Medarbejderen skal på blanketten blandt andet oplyse om medarbejderen har fået udbetalt offentlige ydelser i optjeningsåret som f.eks. kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge. Hvis der er udbetalt offentlige ydelser, skal disse modregnes, før der kan udbetales feriepenge for den 5. ferieuge. Er medarbejderen berettiget til løn under ferie, skal blanketten sendes til: Dig, hvis medarbejderen ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj april Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, hvis medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj april Er medarbejderen berettiget til feriegodtgørelse, skal blanketten sendes til: FerieKonto/ anden feriekortadministrator, hvis medarbejderen ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj april Styrelsen for Fastholdelse samt Rekruttering hvis medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1. maj april Automatisk udbetaling ved ferieårets udløb: Hvis feriegodtgørelsen er på kr. eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) udbetaler Feriekonto automatisk beløbet til medarbejderen, hvis beløbet vedrører den 5. ferieuge. Hvis ferie med løn udgør kr. eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) kan du udbetale beløbet til medarbejderen, hvis beløbet vedrører den 5. ferieuge. Feriehindring Feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg kan endvidere udbetales til medarbejderen, ved ferieårets afslutning, hvis medarbejdere har været forhindret i at afholde ferie. Det er ikke alle hindringer for ferien, der kan accepteres. Acceptable

3 hindringer for at holde ferie kan for eksempel være aftjening af værnepligt, sygdom, barsel, adoption, fængselsophold og faglige arbejdskonflikter. Ikke-afholdt ferie, der ikke kan udbetales Ikke-hævede feriepenge skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden privat feriefond. For medarbejdere, som får løn under ferie, overføres værdien af ikkeafholdt ferie med løn og ferietillæg til fonden. Du skal indbetale ubrugte feriepenge senest den 15. november. Herefter kan medarbejderen ansøge til Arbejdsmarkedets Feriefond om udbetaling af de ikke-hævede feriepenge / værdien af ikke-afholdt ferie med løn og ferietillæg. Medarbejderen kan søge om udbetaling i op til 3 år efter, at du har overført til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden privat feriefond. BLUEGARDEN -0- Hvad er den nye lederrolle? Hvor er den nye lederrolle på vej hen? Hvad bliver den næste ledelsestrend? Svinger pendulet nu for alvor i retning af mere hård styring eller er det blot en krusning i kølvandet på finanskrisen og de mange reformer. Artiklen debatterer de paradokser som lederen er udfordret af i sin hverdag og stiller skarpt på den kompleksitet som karakteriserer den nye rolle hvis man overhovedet kan om at der er en ny rolle! FTF dokumentation: Hvad er den nye lederrolle? FTF -0- Fyret gravid får kr. FTF har på vegne af Dansk Tandplejerforening hentet et helt års løn hjem i godtgørelse til en tandplejer, som blev fyret under graviditet. En tandplejer havde været ansat i knap ni år i en tandlægeklinik i Nordjylland, da hun i 2011 blev gravid. Kun ganske få dage efter, at hun havde meddelt den kommende familieforøgelse til sin arbejdsgiver, stod hun med en fyreseddel i hånden. I den slags sager skal arbejdsgiveren ifølge ligebehandlingsloven bevise, at en fyring IKKE skyldes graviditet eller barsel. Men i den aktuelle sag kunne arbejdsgiveren ikke give en overbevisende forklaring på, at fyringen skyldtes andet end graviditeten. Tandplejerens arbejdsgiver - en tandlæge - har nu indgået et forlig med FTF, som på vegne af Dansk Tandplejerforening har ført en ligebehandlingssag for tandplejeren. Hun har nu fået en solid kontant godtgørelse på kr. et beløb, der mere end svarer til hendes årsløn. Advokat i FTF, Jakob Bjerre, der førte sagen på vegne af sagsøgeren, glæder sig over sagens udfald. 3 Endnu en gang kan det lægges til grund, at et snævert tidsmæssigt sammenfald mellem meddelelse om graviditet og fyring logisk fører til, at arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen intet har med graviditeten at gøre. Det siger sig selv, at det er vanskeligt for en arbejdsgiver og det er tilfredsstillende, at den manglende dokumentation udløser en håndfast godtgørelse, siger han. FTF

4 -0- Nyt forhandlingsfællesskab bliver Danmarks største Sundhedskartellet og KTO fusionerer. Det nye fællesskab repræsenterer offentligt ansatte fordelt på 53 forskellige organisationer navnet er ikke besluttet endnu offentligt ansatte vil fremover stå i samlet flok, når de skal have forhandlet overenskomst det sker næste gang i Siden 2003, hvor Sundhedskartellet forlod KTO, har de to forhandlingsfællesskaber forhandlet hver for sig, men nu samles KTO og de 11 organisationer i Sundhedskartellet i et nyt, stort fællesskab. Det nye forhandlingsfællesskab stiftes ganske vist først formelt i løbet af september måned, hvor barnet vil få et navn, men KTO godkendte fusionen på et repræsentantskabsmøde i går, den 26. maj. Sundhedskartellet med Dansk Sygeplejeråd som største medlemsorganisation, har allerede godkendt for en uges tid siden. I går trak den nye kæmpeorganisation for første gang i arbejdstøjet ved at afholde en OK-15 konference for flere hundrede deltagere fra de mange organisationer. Konferencen var startskuddet på de to fusionerende organisationers samarbejde om at forberede OK-15. Nødvendigt med mere styrke På konferencen slog både KTO-formand Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet Grethe Christensen fast, at de to organisationer vil være meget stærkere sammen. Og at denne øgede styrke er nødvendig, fordi arbejdsgiverne i den offentlige sektor har strammet op på arbejdsgiverprofilen og fokuseret på ledelsesretten. Vi har styrket vores forhandlingsposition overfor KL og Danske Regioner. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle hele lønmodtagersiden og på den måde skabe en platform for, at vi kan fremme de ansattes ønsker og bidrage til større kvalitet og faglighed på de kommunale og regionale arbejdspladser, sagde Anders Bondo Christensen. Grethe Christensen sagde: Arbejdsgiverne har skabt nye traditioner for nedskæringer og forringelser ud over det sædvanlige. Det stiller skrappere krav om fællesskab, end vi har set før. Med det nye forhandlingsfællesskab har vi styrket sammenhængkraften i fagbevægelsen og vil få mere indflydelse i centrale forhandlinger. Bevar den danske model Et af hovedtemaerne på konferencen var udfordringerne for forhandlingssystemet ved OK-15. Både Anders Bondo og Grethe Christensen pegede på kampen for at bevare den danske aftalemodel som noget af det allervigtigste frem mod OK-15. I løbet af de seneste par år har vi fået dokumenteret, hvor vigtig den danske model egentlig er. Den danske model er ikke en hæmsko - at to parter tager et fælles ansvar for en aftale på arbejdsmarkedet, er et unikt aktiv for det danske samfund, sagde Anders Bondo Christensen. Ny, større sammenbragt familie Grethe Christensen pegede på, at det er vigtigt, at den nye store, sammenbragte familie, giver plads til forskellene mellem de mange forskellige medlemsorganisationer. Som Anders Bondo sagde det: Der vil være kulturforskelle. Men læg mærke til, at jeg ikke siger kulturbarrierer. FTF -0-4

5 Lærernes nye arbejdstidsregler Gennem rådgivning, vejledning mv. understøtter Moderniseringsstyrelsen ledere på statslige uddannelsesinstitutioner i at anvende lærernes nye arbejdstidsregler. Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I afvikles 28-29/ Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Afvikles når der er tilmeldinger nok!. Nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet Som statens arbejdsgiverorganisation understøtter Moderniseringsstyrelsen implementeringen af lærernes nye arbejdstidsregler på de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem bl.a. rådgivning og vejledning af ledere. Det gælder både på det gymnasiale område, hvor de nye arbejdstidsregler trådte i kraft pr. 1/ og på de øvrige områder, hvor de nye arbejdstidsregler træder i kraft pr. 1/ I menuen til venstre kan du finde overenskomster, cirkulærer og vejledninger, der er relevante for dig, som er leder på en institution med nye arbejdstidsregler for lærerne. Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. Der arbejdes ligeledes med at udbyde et kursus i mediehåndtering! (LP) -0- Rådgivning af ledere Spørgsmål om de nye arbejdstidsregler på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet kan stilles direkte til Moderniseringsstyrelsens rådgivningspostkasse ved henvendelse til Andre spørgsmål om overenskomsterne kan rettes til Undervisningsministeriet. -0- Moderniseringsstyrelsen 5

6 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Christian Saggau, suppleant Produktionsskolen Sundet Tlf Mail: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august/september Tilmeldingsfrist den 1. juni Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 11/09-14 Bestyrelsesmøde Odense 22/10-14 Bestyrelsesmøde Odense 04/12-14 Bestyrelsesmøde Odense Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 6

7 Udklip. Skole har fået en ny forstander Frederiksborg Amts Avis FREDERIKSSUND: Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter (PFFU) præsenterer sin nye forstander Ole Lindved Sværke ved en reception fredag den 2. maj på Vølundsvej 3 i Frederikssund. 42-årige Ole Lindved Sværke tiltrådte den 1. marts på produktionsskolen, der har afdelinger på Skuldelevvej 24 i Skibby og på Vølundsvej 3 i Frederikssund, og han kommer fra en vejlederstilling på Ballerup Herlev Produktionshøjskole. Den nye forstander er aktiv og kendt i produktionsskoleverdenen, hvor han både er medlem af Produktionsskoleforeningens (PSF) bestyrelse og Pædagogiske Udvalg.... Ole Lindved Sværke startede tidligt i produktionsskoleverdenen. I 1995 var han med til at starte Københavns Produktionsskole som den ene af skolens to lærere på Radioværkstedet. Sidste år før flytning Herning Folkeblad FLYTNING Produktionsskolen i Herning Kommune har siden starten i 1982 holdt til på Sebbesandevej lidt uden for Tjørring, men til næste år flytter skolen til Gudhjemvej og Svanekevej i Herning.... Til den opgave har produktionsskolen allieret sig med Årstiderne Arkitekter, og der er fokus på æstetikken.... Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår produktionsskolen kan rykke ind i de nye lokaler. Der vil altid være nogen, som har brug for et pitstop eller en trappe med et ekstra trin DORIT JENSBY VICEFORSTANDER PÅ PRODUKTIONSSKOLEN I HERNING KOMMUNE. Produktionsskolen går på HG Herning Folkeblad REDSKAB 1. oktober i fjor fik Produktionsskolen i Herning Kommune et nyt redskab til at hjælpe unge videre i uddannelse.... Nu fanger vi dem, som måske ikke er så kloge med hænderne, siger Pernille Laugesen, som sammen med Kasper Fejerskov er leder på produktionsskolens HGp-linje.... -Langt de fleste er skeptiske over at skulle starte på produktionsskolen, og det er også derfor, vi er placeret på HF, så vi ikke har noget med produktionsskolen at gøre, forklarer Pernille Laugesen. Tænker over deres livda HGp -ligesom de øvrige muligheder på produktionsskolen -skal fungere som et» pitstop «, inden de unge skal videre i deres uddannelse, er der behov for at holde eleverne bogligt til ilden. Produktionsskole åbner dørene Sjællandske SLAGELSE: På lørdag holder Slagelse Produktionskole på Ottestrupvej 9-13 åbent hus klokken Her kan de årige, der er i tvivl om, hvad de skal gå i gang med efter sommerferien, hente inspiration. Produktionsskolen tilbyder ud over dansk, matematik og engelsk undervisning i træ, sundhed, it, gartneri, malerarbejde samt køkken/ kantine, og hverdagen veksler mellem de boglige og de praktiske fag. På åbent hus-dagen sælger gartneriet sommerblomster, krydderurter og tomatplanter. På skolebænken i Bilka Herning Folkeblad TILBUD Om halvanden uge sætter Produktionsskolen i Herning Kommune gang i sit nyeste tilbud.... Vi ser det som en helt ny måde at lave produktionsskole på og en helt ny måde at gøre eleverne bevidste om deres valg, siger produktionsskolens forstander, Anne Sofie Søndergaard.... Ifølge Anne Sofie Søndergaard har produktionsskolen manglet et tilbud til de unge, som gerne vil inden for butiksfaget, og hun ser det som en stor fordel, at eleverne får faste arbejdstider, møder voksne rollemodeller og lærer om arbejdspladskultur.... Produktionsskolen arbejder i øjeblikket på at få aftaler i stand om lignende tilbud inden for andre fagområder. I rivende udvikling Herning Folkeblad UDDANNELSE Da regeringen tidligere på året fremlagde den kommende reform for erhvervsskolerne, som udrulles i 2015, var landets produktionsskoler for første gang skrevet ind i planerne.... Siden produktionsskolen for knap 10 år siden indledte et samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, er der løbende kommet flere og flere tilbud til unge, som har brug for at finde ud af, hvad det næste skridt på uddannelsesstigen skal være, eller afklare de afklaringsparate, som forstanderen på Produktionsskolen i Herning Kommune kalder det.... Matcher de unge Produktionsskolen har udviklet sig fra i starten at være et genbrugsprojekt, hvor kontanthjælpsmodtagere tog freon ud af køleskabe, til at være en integreret del af ungdomsuddannelserne Særligt de seneste år er der kommet mange nye muligheder på produktionsskolen, og udviklingen fortsætter.... -Vi skal ikke være en gammeldags produktionsskole, men en produktionsskole, der matcher de unge i dag, siger viceforstander. Herning Kommune vil øge samarbejdet Herning Folkeblad POLITIK Både politikere og embedsfolk i Herning Kommune vurderer, at Produktionsskolens måde at arbejde på passer rigtig godt til de nye krav, der stilles i de politiske reformer på kontants-og erhvervsskoleområdet.... Han understreger, at Produktionsskolen har været en tæt samarbejdspartner i en årrække.... Det gælder også unge, der vurderes til ikke at kunne fuldføre en uddannelse her og nu, og derfor har Ungeenheden ønsket at bruge Produktionsskolen i de forløb, hvor det giver mening.... Vi forventer generelt, at der kommer flere udviklingstiltag med Produktionsskolen som omdrejningspunkt, siger Carsten Lagoni. 7

8 Produktionsskolens økonomi er i bedring Jydske Vestkysten VEJEN/ STENDERUP: Det er ikke mere end et halvt år siden, at Produktionsskolen med afdelinger i Vejen og Stenderup ved Rødding var ude i tovene økonomisk.... Produktionsskolen lånte i 2009 en million kroner af Vejen Kommune i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet på Dalgas Allé.... FAKTA Om skolen Produktionsskolen i Vejen/ Stenderup er et erhvervsrettet tilbud til unge, der ikke er helt afklaret med fremtiden.... Skolen har et tæt samarbejde med UU -Ungdommens Uddannelsesvejledning. Produktionsskole får sundhedscertificering Jydske Vestkysten HADERSLEV: Som blot den anden danske produktionsskole i rækken bliver Haderslev Produktionsskole sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund. Det modtog skolen et synligt bevis på til Produktionsskoleforeningens årsmøde fredag den 25. april Haderslev Produktionsskole bliver sundhedscertificeret fordi de vedvarende og strategisk arbejder med sundhedsfremme på skolen og aktivt sætter fokus på blandt andet sund kost, motion og trivsel. - Haderslev Produktionsskole har skabt et sundt miljø, som handler om mere end gulerødder, aktivitet og sved på panden. Kig indenfor på Kongshøjgaard Farsø Avis HVALPSUND: Produktionsskolen Kongshøjgaard inviterer på næste torsdag til åbent hus, hvor elever og undervisere vil vise skolen frem, og fortælle om mulighederne ved et forløb på produktionsskole.... Forstander Jens Christian Pedersen fortæller, at der også vil være mulighed for at få en orientering om skolens tilbud, som omfatter det normale produktionsskoleforløb og ErhvervsGrundUddannelsen -EGU -som skolen tilrettelægger for Vesthimmerlands Kommune sammen med Næsbyhus Produktionsskole.... Åbenhed på kongshøjgaardmed mange mennesker og fortælle om arbejdet på en produktionsskole.... Også her kommer skolen i kontakt med folk udefra, der på en lidt anderledes måde får et indblik i, hvad en produktionsskole er for en størrelse. Det er skønt at kunne gøre en forskel for unge mennesker Vejle Amts Folkeblad Det startede som en social foranstaltning med 16 pladser.... I dag er antallet af pladser i det, der siden blev til produktionsskolen Datariet, vokset til For som produktionsskole er Datariet mere centralt placeret i uddannelsessystemet end nogensinde før.... Det er hun ikke enig i: -De unge har ikke ændret sig, men samfundet har.... De kan lave det projekt, der optages efter. 16 medarbejdere herunder to i fleksjob tager sig af de 92 elever. Mona Munksgaard underviser ikke. PFFU inviterer til reception Frederiksborg Amts Avis 8 FREDERIKSSUND: I anledning af, at Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, PFFU, fik ny forstander den 1. marts, inviterer de til reception fredag den 2. maj. Det sker klokken 11 til 12 i skolens lokaler på Vølundsvej 3 i Frederikssund. Bestyrelsesformand Niels Elberling byder velkommen, og den nye forstander Ole Lindved Sværke vil fortælle om skolen, dens rolle og de visioner de arbejder ud fra. MOGENS JENSEN: 1. maj er også Diana fra Ghana og hendes syv aborter Morsø Folkeblad Propfyldt morgenmøde i 3F's lokaler på havnen i Nykøbing fik ungt islæt fra Morsø Produktionsskole -I Ghana mødte jeg den unge kvinde Diana.... Bidragende til den tætte atmosfære i lokalet var, at Rolstruphus Morsø Produktionsskole i Nykøbing havde inviteret sig selv inklusive samtlige elever.... Den faglige tale blev holdt af formanden for 3F Thy- Mors, Niels Jensen, som hæftede sig ved den nye optimisme i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet: - Der bliver fyret markant færre og slået stadig flere job op. De seneste år er der skabt job. Produktionshøjskole producerer lærere på stribe SYGE Uddannelsesbladet Sygemeldinger.... -Det er ikke almindeligt i forhold til, hvad vi hører fra andre produktionsskoler og andre skoleformer.... Han blev ansat i projektet AMOK, der er målrettet unge, som har det for svært til at gå på produktionsskole på almindelige vilkår.... Vi ville for eksempel købe en rystepudser, som måske kostede 600 kroner. Det kunne tage en uge eller to, før vi fik lov til det, og vi var nødt til at rykke flere gange for det. Systemet var sådan, at vi skulle spørge om lov, siger han og peger på, at taberne var både lærerne og de unge på skolen. -De unge kedede sig forståeligt nok, men vi havde ikke noget værktøj. Samtidig var det en evig stressfaktor for os, at vi hele tiden skulle vente på at få svar fra ledelsen for at føre vores planer ud i livet. Savner de andre hjemme på gården Dagbladet ØLBY: Skolens 240 kvadratmeter nyindrettede, lejede lokaler danner ramme om 23 elever, fordelt på to forskellige linjer: Idræt/ sundhed og pr/ event.... De giver det nye, meget anderledes miljø en chance, og som Stephanie siger: -Man kan godt mærke, at vi ikke har været her så længe. Sammen med de andre elever og lærerne fra hovedbasen på Klemmenstrupvej vil de arbejde for, at filialen på Lyngvej bliver en succes.... Produktionsskolens unge pionerer i Campus Køge skal med andre ord stadig føle sig trygge og omgivet af kendte ansigter, mens de lidt efter lidt får arbejdet sig ind på andre unge i det store uddannelsesmekka. dl. Ribe rejste 1000 år tilbage Jydske Vestkysten RIBE: Der er et leben uden lige på markedspladsen i Ribe. Side om side står de små boder, som sælger alt fra guldsmykker til kurve og husholdningsredskaber.... Jeg vil skyde på, at vi i den forgangne uge har haft omkring 6000 gæster,

9 fortæller Karen Nørgaard, som er leder på Ribe Vikingecenter og produktionsskolen Lustrupholm.... Centret hænger sammen med produktionsskolen Lustrupholm. Ny gren på gigantisk studietræ Dagbladet ØLBY: Det blev byrådets unge konservative Mads Andersen, formand for erhvervs-og arbejdsmarkedsudvalget, som fik æren af at klippe den røde snor over -med en godt brugt, men funktionsdygtig sysaks fra Klemmenstrupgårds designværksted.... Ifølge Elisabeth Dolmer forventes der fremover meget af landets produktionsskoler.... Jørn Rasmussen er også glædeligt overrasket over, at skolen er blevet en fysisk del af Campus Køge og sætter sin lid til, at det vil blive en fordel for de unge. Handelsskolens direktør Tim Christensen bød produktionsskolen velkommen med håbet om, at eleverne vil bruge handelskolens faciliteter både inde og ude, og at de her vil høre mere om de forskellige uddannelser og måske finde nogle studerende, som de gerne vil ligne. I FOKUS Jydske Vestkysten Ribe Vikingecenter og produktionsskolen Lustrupholm er to meget forskellige ting. Alligevel er de dybt afhængige af hinanden.... Det har de gjort, siden vikingecentret og produktionsskolen åbnede for snart 22 år siden.... De blev i sin tid spurgt, om de kunne tænke sig at være med til at drive produktionsskolen. Produkionsskole slår dørene op Jydske Vestkysten HADERSLEV: Den 8. maj holder Haderslev Produktionsskole åbent hus fra Her kan man høre om skolens tilbud og evt. gøre en god handel på et af skolens værksteder. Haderslev Produktionsskole er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år om en anden vej til ungdomsuddannelse med fokus på praktisk arbejde. Ny bestyrelsessammensætning på Hvidovre Produktionsskole Hvidovre Avis På et ordinært bestyrelsesmøde forleden konstituerede den nye 5-mands bestyrelse i Hvidovre Produktionsskole sig med genvalg af Bent Aarrebo Pedersen som formand og nyvalg af snedkermester Henning Humle som næstformand. De øvrige (nyvalgte) bestyrelsesmedlemmer efter valget til kommunalbestyrelsen er Bo Kjærulf fra Ejendomsfunktionærernes Fagforening, kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth F. Christensen, og kommunalbestyrelsesmedlem Ivan Fogtmann. Skole samler ind til skolelegater Nørrebro Nordvest Bladet FESTIVAL: Den Økologiske Produktionsskole står sammen med MusicLife og 2200 Kultur bag en fundraising festival ved navn Ung Aktion Festival på Den Røde Plads lørdag 10. maj.... Udover 9 musikken vil der også blive afholdt en dancebattle og være mulighed for at opleve vietnamesisk madkultur, da et af holdene på Den Økologiske Produktionsskole laver en bod indrettet som et vietnamesisk gadekøkken.... I år har de skabt en kampagne, som sætter fokus på adgang til det gode liv i form af uddannelses-og jobmuligheder.... Læs mere på Ung Aktion på Facebook. jma. Fremgang for produktionsskole Bornholms Tidende Bornholms Produktionsskole, Born Pro, kom ud af regnskabsåret 2013 med et overskud på kroner.... I 2014 er tilstrømningen af elever øget endnu mere, og skolens bestyrelse drøfter derfor mulighederne og behovet for at åbne endnu en linje på produktionsskolen.... I årene var produktionsskolen presset både økonomisk og i forhold til antallet af elever.... Aktuelt har produktionsskolen tre undervisningslinjer - tekstil/ design, tømrerværksted og middelalderværksted - hvor der er mange arbejds-og oplevelsesaktiviteter året rundt for de mange elever. Flere unge skal tage en EGU Nordjyske Stiftstidende BRØNDERSLEV: Flere unge i Brønderslev Kommune skal have en EGU - en erhvervsgrunduddannelse.... EGU varetages af produktionsskolen, og i øjeblikket er 18 unge i gang med at tage en EGU.... Hidtil har produktionsskolen varetaget alle opgaver i forbindelse med EGUforløb, men skolen ønsker, at EGU fremover skal tilrettelægges i samarbejde med det nye ungecenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning, og det siger beskæftigelsesudvalget god for.... Og han burde være den rette til at spå om det, for det er ham, der har ledet EGU på produktionsskolen gennem mange år. Drømmen skal føres ud i livet Århus Stiftstidende SKANDERBORG-HØRNING: Det er godt at have drømme, men det er endnu bedre, hvis man kan føre dem ud i livet. På Skanderborg Hørning Produktionsskole har en gruppe elever taget første skridt mod at føre deres iværksætterdrømme ud i livet....»formålet med at gå på produktionsskole er at blive afklaret i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde, og derfor er det naturligt for os, også at bakke op om de elever, der ønsker at gå iværksættervejen.... Til den tid vil eleverne have udarbejdet en virksomhedsplan, så de ved, hvad der skal til, for at føre deres drøm ud i livet.pcb. Kødkvæg plejer naturen Landbrug Fyn Fynsk Kødkvægs formand, Jytte Schaldemose, og hendes mand, Erik Pedersen, købte gården Jershave i Jersore ved Bogense i januar I øvrigt udrydder dyrene bjørneklo - de æder dem tillige med brændenælder og meget andet.... De får ikke tilskudsfoder - kun hø og wrap fra naturarealer.... Projektet, der er et samarbejde mellem Nordfyns Erhverv, Søndersø Produktionsskole og en række

10 lokale producenter, skal efter planen starte senest 1. juni. Elever: We have a dream... Lokalavisen Skanderborg UNDERVISNING Sparring og inspiration om at starte egen virksomhed skal inspirere en gruppe elever på Skanderborg-Hørning Produktionsskole til at gøre virkelighed af deres drømme om at blive iværksættere.... " Formålet med at gå på produktionsskole er at blive afklaret i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde, og derfor er det naturligt for os også at bakke op om de elever, der ønsker at gå iværksættervejen. Vi kan ikke give dem en færdig opskrift på succes, men vi kan give dem en masse inspiration og et godt fundament til at træffe beslutningen om at starte egen virksomhed," siger forstander Jan Mørk Johannesen, der er initiativtager til projektet. Iværksætterforløbet afsluttes i august, og til den tid vil eleverne have udarbejdet en virksomhedsplan, så de ved, hvad der skal til, for at føre deres drøm ud i livet. Festival med aha-oplevelser Allerød Nyt Weekend JOB UU-Sjælsø er på vej med 2014-udgaven af jobfestivalen på Ravnsholtskolen.... " Erhvervsdeltagerne er glade for at komme og fortælle om deres job, og der er altid en god stemning af nysgerrighed og fortælle glæde. I år deltager også et live band fra Produktionsskolen K- U-B-A. Musikken vil skabe en rigtig festlig atmosfære, og kan samtidig vise, hvad en produktionsskole kan lære de unge," siger Isabelle Genevey. PRAKTIK Licitationen - Byggeriets Dagblad PRAKTIK: Forleden var omkring 60 mennesker samlet på Produktionsskolen i Greve til et arrangement om praktikpartnerskaber mellem lokale virksomheder og Produktionsskolen. Det blev en stor succes med bred opbakning fra virksomhederne og mundede ud i 44 nye praktikpladser til Produktionsskolens elever. Arrangementet havde bred opbakning fra de fremmødte virksomheder, og mange virksomheder gav udtryk for at ville indgå i et partnerskab. Skole inspirerer kenyanere Dagbladet INSPIRATION: Alt for mange unge i Kenya er inaktive og har ingen uddannelse. Men det skal de have, og derfor er en delegation fra regionen Laikipia i øjeblikket på studierejse i Danmark Ringsted. I går besøgte kenyanerne Ringsted Produktionsskole og fik et særligt dybtgående indblik i, hvad skolens unge kan. Økologien spirer på Grenaa Produktionsskole Grenå Bladet GRENAA:» Økologi og sundhed er nogle af vore idealer, «forklarede Camilla Hjortshøj igen og igen på Åbent Hus dagen på Grenaa Produktionsskole forleden til de besøgende.... Det bliver efter ønske 10 omsat til grønne planter. Den store wokpandetil Åbent Hus blev smedeværkstedets store wokpande taget i brug. Den thai-inspirerede mad blev lavet af skolens undervisere og elever på træværkstedet. En global affære Dagbladet HARALDSTED: De 13 afrikanske gæster på Ringsted Produktionshøjskole i går er alle fra Laikipia, som er en region i Kenya.... De har selv betalt.... At Ringsted Produktionshøjskole er med i programmet har naturligvis en forklaring. AWE Danmark har kun en lille halv snes danske skoler som medlemmer, og en af dem er produktionsskolen, hvis forstander, Troels Brandt, er kendt for at sidde i netværk her og der og alle vegne til gavn for skolens unge. Tætttere samarbejde mellem produktionshøjskole og VUC Horsens Folkeblad HORSENS -Eleverne på Horsens Produktionshøjskole på Vågøvej får fra næste skoleår -som et supplement til værkstedsarbejdet - tilbudt undervisning i dansk, matematik og engelsk.... -Vi er meget stigende i elevtal i øjeblikket. Lige nu har vi 165 elever. Det er det højeste antal i de 15 år, jeg har været forstander her, og det stiger fortsat, siger Hans Christian Mouritsen, forstander på produktionshøjskolen. Dobbelt op på natur i Odense LokalAvisen NordVest ELMELUND: En forhistorisk ådal strækker sig ud over et halvt frodigt, halvt goldt landskab i den efterhånden hyppigt omtalte Elmelund, som er beliggende uden for Bolbro.... Her står en gruppe elever fra Elsesmindes Produktionsskole ved en vogn fyldt med redskaber.... Det afhænger dog af vejret og Rasmus Dalhoffer hverken meteorolog eller sandsigerske, så han vil helst ikke spå om, hvor mange besøgene, der kommer søndag.... KENT KRUSE, LÆRER PRODUKTIONSSKOLEN»Odense Kommune har et mål om at fordoble naturarealerne i og omkring byen og med elmelund skov er man godt på vej. Åbnet hus hos NVPRO Ugeavisen Odsherred ODSHERRED: NVPRO -Nordvestsjællands Produktionsskole -holder normalt åbent hus 3-4 gange om året, hvor alle medarbejdere i NVPRO's afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing Sjælland stiller op en eftermiddag med et udarbejdet program med events og rundvisninger.... Et ophold hos NVPRO er relevant for unge, der er mellem år og som har brug for afklaring af sine evner og interesser, inden man skal ud og vælge uddannelse eller job. På NVPRO får den unge mulighed for at prøve sig selv af inden for mange fagområder samtidigt med at den unge har mulighed for at modtage undervisning i dansk og/ eller matematik.... Og eventuelt se videoen om Kevin på» Join us «.

11 PH's vikinger anno 2014 Dagbladet TØLLØSE: Produktionsskolen Holbæks natur-og friluftslinje stak i sidste uge til søs i det store vikingeskib Aslak fra Lejre Vig i et samarbejde med Maritimt Forsøgscenter. Sejlturen, der indbefattede overnatninger i henholdsvis Skuldelev og Gershøj, var en træningstur, inden Isefjorden skal besejles med skolens egne fartøjer.... -På skolen er vi pt. ved at lægge sidste hånd på istandsættelsen af vikingeskibet Valkyrien, fortæller linjeleder Johannes Ambjørnsen. Den får eleverne mulighed for at sejle i til sommer. Pædagog i stedet for tømrer Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Siden 2012 har Gribskov Produktionsskole taget i mod elever, der ikke helt er klar over, hvilken retning, deres fremtid skal tage.... -Så jeg tænkte, at det var det, jeg skulle, fordi jeg havde hjulpet dem, siger han og peger på, at hvis han ikke havde været en tur på produktionsskole, havde han nok taget tømrer-grunduddannelsen endnu engang med ringe succes. - Produktionsskolen har betydet rigtig meget for mig.... Efter produktionsskole -forløbet begyndte Oliver på SOPU i Hillerød (Social, omsorg og pædagogik), og han har nu næsten gennemført de 20 ugers grundforløb Mange elever kommer godt videre Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Efter sommerferien skal cirka 25 elever fra Gribskov Produktionsskole videre i deres liv. 10 står skrevet op til erhvervsskole, tre skal på gymnasiet, tre på STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og tre-fire elever skal på EGU (Erhvervsgrunduddannelse).... Statistikken fra skolens knap to-årige levetid vidner dog om, at de fleste kommer videre i uddannelse eller job, når de har været forbi produktionsskolen.... Hun peger på, at skolen da også har mulighed for at forlænge eleverne, hvis der er et uddannelsesmæssigt mål med det. -Det kan give mening i nogle tilfælde. Ekstra indsats for at få unge i arbejde Århus Stiftstidende AARHUS: Byggeriet af det kommende Havnecenter i Aarhus er i fuld gang.... I forbindelse med byggeprojektet vil det bl. a. betyde, at vi gør det til et fast punkt på vores byggemøder at vurdere, om der kan blive plads til flere praktikanter og lærlinge, end det antal, der er aftalt i kontrakten,«fortæller direktør Palle Bjerre Rasmussen, NCC. NCC og Aarhus Havn har sammen med Aarhus Produktionsskole aftalt at etablere en Virksomhedsskole på byggepladsen og dermed gøre en ekstra indsats for at få unge i arbejde.... Afhængig af hvor mange betonsjak der går på byggepladsen, vil en-tre unge være tilknyttet. pcb. Muusmann betyder meget for os Jydske Vestkysten VARDE: - Han har gjort meget for mit liv, siger Nanna Torbensen, 19 år, tidligere elev på Produktionsskole Vest og fra Ansager. Hun er taget 11 til afskedsreception for Peder Muusmann, der fredag stoppede som leder af produktionsskolen.... Senere blev Blaabjerg Produktionsskole til Produktionsskole Vest, der dækker hele storkommunen Varde, og Muusmann fortsatte som leder. - Siden 1990 har vi haft cirka 4800 elever igennem produktionsskolen, cirka 200 om året, siger Peder Mussmann. Marienlyst bød indenfor Skive Folkeblad Køkkenholdet smurte sandwich og bagte kager.... Især var vi glade for, at vi denne gang til åbent hus fik besøg af mange ældre mennesker, som sagde, at nu havde de hørt meget om produktionsskolen, men aldrig set den, fortæller forstander Sven Irgens-Møller.... -Det er første gang, vi til et åbent hus formelt har inviteret naboer i en bred forstand med, og vi er glade for, at der kom så mange, foruden de forældre og kommende elever, der naturligvis også kom, tilføjer Sven Irgens-Møller.... Produktionsskolen har i øjeblikket 67 elever, og der er 15 medarbejdere. Paradis på havnen på torsdag By og Land HOLBÆK: På torsdag den 29. maj, Kristi himmelfartsdag, klokken 13 starter produktionsskolen NVPRO en fest på Holbæk Havn med musik, taler og paradis.. Paradiset først: Det handler om is fra Paradiskæden, som startede i Aarhus.... Isproduktionen og salget indgår som en af en række nye NVPRO-aktiviteter på havnen, og bag det hele ligger den klassiske produktionsskole - tanke, at unge kan prøve sig selv af med en vifte af konkrete opgaver -opgaver, som gerne må munde ud i et konkret produkt.... NVPRO er blevet godkendt af Friluftsrådet til, at Holbæk Naturskole overtager Grejbanken og placerer den netop i havnen. Kl. 15 åbner tre boder ved siden af den nye kutter. NVPRO med grill og guf By og Land HOLBÆK: Engang var NVPRO lig med Svinninge Produktionsskole.... Sidst på eftermiddagen rykker skolens anden Holbæk-linje -det er Holbæk Naturskole -ind i lejren og tænder op i grillen. Naturvejleder Keld Hauge styrer grillen, mens linjelærer Daniel Køllgaard vil fortælle om naturskolen og om arrangementet fredag den 6. juni, hvor der igen er vildtmiddag på naturskolen, denne gang med» Sommerbuk «. Hele vejen vil man på skolens stand finde masser af oplysninger om, hvad NVPRO står for, og der vil selvsagt være ekstra fokus på den nye maritime linje på havnen, hvor skolen har egen café, forhandling af is fra Paradis og egen fiskerbåd. Kunstner bag kæmpe flaskepost i fjorden Dagbladet ROSKILDE: Det kan nogle gange være den rene videnskab at lave kunst.... Flaskeposten ankom med kranvogn i går formiddag og skulle derefter fragtes ud i vandet af elever fra Roskilde Produktionsskoles maritime linje.... Til gengæld var

12 der et par andre værker til» Sculpture by the Sea «, der aldrig kom op, siger Vibeke Nørgaard Rønsbo om den ufrivillige test. Fjorden er i øvrigt ikke det eneste sted, hvor man kan se hendes værker i byen, og derudover har hun fået tre af Roskildes kunstaktører til at arbejde sammen. Bare et lille skub fremad Ugeavisen Vestfyn I dette skoleår har Middelfart Produktionsskole tilbudt un -ge at tage 9. eller 10. klasse med afsluttende eksamen.... Produktionsskolen har givet ham mod på at kom me videre.... Hun er en af de elever, der aldrig havde gået til eksamen, før hun kom i 10. klasse på Produktionsskolen.... De tre reste -rende dage er eleverne på de værksteder, de er tilknyttet. bre. Arrangement gav 44 nye praktikpladser til Produktionsskolens elever ErhvervsAvisen Sjælland PRAKTIKPLADS Et besøg på Produktionsskolen for nogle måneder siden gav Morten Dahlin, formand for Vækstog Beskæftigelsesudvalget i Greve Kommune, noget at tænke over. Han oplevede en bekymring hos eleverne, der havde svært ved at finde praktikpladser, og det fik ham til at tage initiativ til at samle lokale virksomheder på Produktionsskolen.... Det var derfor en glad Morten Dahlin, der efter en række oplæg fra blandt andre Dansk Industri, Produktionsskolen, Håndværksrådet og TOP-TOY kunne overrække 44 praktikpladser fordelt på 25 partnerskabsaftaler til Produktionsskolens forstander, Jákup Heinesen.... Et praktikforløb varer typisk to uger, og skulle man som virksomhed være interesseret i at høre mere om praktikforløbene, kan man kontakte vejleder Søren Stryhn fra Produktionsskolen på produktionsskole. dk After Eight -besøg fra Finland på produktionsskolen Grenå Bladet GRENAA: Grenaa produktionsskole har haft fornøjelse af besøg fra en ungdomsforening i Finland.... På besøg i 14 dage11 elever fra After Eight har været i Grenaa i 14 dage, og de 11 elever var fordelt rundt på Produktionsskolens værksteder i dagtimerne....» Det var bestemt også givende for mine elever, at andre kom med.... Vi har haft en fantastisk tid här på Grenaa produktionsskole. Fællesskab på Fagenes Fest Vestegnen FRIRUM: Der blev både hygget og konkurreret på livet løs, da op mod 300 unge i sidste uge mødtes til Fagenes Fest i og omkring Glostrup Hallen.... Produktionsskolerne er et rigtig godt sted for unge, der skal bruge lidt tid på at komme videre i job eller uddannelse, og at blive afklaret på fremtiden.... Ved Fagenes Fest havde de enkelte produktionsskoler deres egen konkurrence-stand, hvor udfordringen gav afsæt i de værksteder, som er profilen på de enkelte produktionsskoler. Fx havde Greve/ Høje-Taastrup Produktionsskole -der er kendt for deres køkken-og madværksted -en 12 stand, hvor det to og to handlede om at skrælle og skære gulerødder på hurtigste tid. Strømmen tager hånd om stafetten Sjællandske MASNEDSUND: Den hidtil største opgave, siden skolen blev etableret i hverken mere eller mindre. Det er det faktum, som har indhentet medarbejdere og elever på Produktionsskolen ' Strømmen' i Masnedsund, siden man på et personalemøde først på året sagde ja til at stå for al catering i forbindelse med afviklingen af den første Stafet For Livet i Vordingborg i weekenden juni.... Trines idé AtAt Produktionsskolen ' Strømmen' i det hele taget kom i spil til opgaven, skyldes husets souschef og vejleder Trine Højland.... StrømmenFakta Produktionsskolen ' Strømmen' er en selvejende institution, etableret i 1998 på Langøvej 6 i Masnedsund og med 16 fastansatte faglærere, tre lærlinge og i øjeblikket 66 elever mellem 15 og 24 år - primært fra Vordingborg, Næstved og Nordfalster. Gratis gummi og spiraler udløser jubel og high five Politiken Med nysgerrige blikke og et par enkelte skæve smil følger flokken af teenagere, hvordan en hormonspiral føres op i plastikudgaven af et kvindeligt underliv.... Vi er på Produktionsskolen i Frederiksværk, hvor ti elever har samlet sig for at blive klogere på kondomer, p-piller, spiraler, og i det hele taget stort og småt, når det kommer til sex....»det er en supergod idé, for det er ikke alle, der har råd til selv at betale for en pstav eller spiral«, siger 16-årige Rebecca Posten Olsen, som kender flere jævnaldrende veninder, der har børn.... Mens snakken går om bordet på produktionsskolen i det præventive slaraffenland, går det op for flere af eleverne, at de ikke er indbyggere i Halsnæs, men i nabokommunen. Et samarbejde med v ind i sejlene Uddannelsesbladet Duften af træ fylder hele rummet.... Projektet tog sin begyndelse, da Roskilde Produktionsskole fik bevilget fondsmidler, så maritim linje kunne få en ny træbåd til morgenroning.... Til daglig arbejder produktionsskolens elever på museet, hvor de sejler med turister og hjælper til med vedligeholdelse af bådene. Inden eleverne bliver kastet ud i arbejdet på Vikingeskibsmuseet, klæder produktionsskolen dem godt på.... -Den største fordel ved at have produktionsskoleelever her er, at vi får nogle yngre mennesker ind over. Sport og andet sjov Ugeposten Gribskov IDRÆT: Gribskovs rige idrætsliv er talstærkt tilstede med masser af aktiviteter for både børn og voksne.... Nu skal det ikke være så alvorligt, for nu er chancen der til at prøve kræfter med Produktionsskolen ' skæve' cykler som produceres på skolens værksted og er lidt mærkelige.... Hos Lions Club Gribkov kan få motion i armene, mens man fodrer lykkehjulet.... Folk fra Bokse Team

13 Helsinge og Helsinge Taekwondo, Judo og Jiu Jitsu kan mødes foran Frisør Monez, hvor de vil fortælle om sportsgrenene. Holdkaptajner og fightere er blevet klædt på til» stafetten «Ugebladet Sydsjælland & Møn STAFET // Så er der mindre end tre uger til den første Stafet For Livet i Vordingborg går i luften i weekenden juni på idrætsanlægget ved Vordingborg Uddannelsescenter, og såvel holdkaptajnerne for de foreløbigt 35 tilmeldte hold som de op mod 70 såkaldte fightere var i sidste måned inviteret til orienteringsmøde på stafettens base, nemlig Produktionsskolen Strømmen i Masnedsund.... Efterfølgende har også de knapt 70 fightere, som har tilmeldt sig den første Stafet For Livet i Vordingborg, været inviteret til info-møde på produktionsskolen.... Fornem opbakning- Faktisk har Rikke Bemmann fra Kræftens Bekæmpelse ikke tidligere oplevet en så imponerende opbakning det første år i en by og en kommune af Vordingborg størrelse, oplyser arrangementets pr-ansvarlige, Niels Bangild, Nyråd. Han tilføjer, at tilmeldingerne fortsat strømmer ind. Brev til Mette Frederiksen Ballerup Bladet ÅBENTBREV: Kære Mette Frederiksen.... Vores dreng har desværre det handicap, at han er meget ordblind.... Kom hjem og begyndte også indenfor social-og sundhed på en produktionsskole, hvor der blev taget hensyn til hans ordblindhed, med bl. a en rygsæk og anden hjælp.... Jeg kan kun se, at man fra kommunens side spænder ben for disse to unge mennesker, og de er sikkert ikke de eneste, som har fået denne behandling. Af Jonna Christiansen Lundebjerggårdsvej 242, Skovlunde Skulptur ved Hannæsskolen blev brændt på stedet Hanstholm Posten 10 TIMER og tre rummeter godt, tørt brænde af nåletræ.... Det skete i samarbejde med elever på Morsø Produktionsskole i Nykøbing.... Ud over Hannæsskolen har følgende skoler foreløbig sagt ja til at være med i projektet: Sjørringvold Efterskole, Hanstholm Skole, Østerild Skole, Hanstholm Asylcenter samt Ungecenter Jammerbugt, der er Jammerbugt Kommunes produktionsskole. Og da Morsø Produktionsskole har erfaringer teknikken, har produktionsskolen fået ansvaret for for at stå for brændingen af skulpturen. Livskvaliteten er kommet i top med fast arbejde Vesthimmerlands Folkeblad At man er handicappet og ikke kan det samme som så mange andre behøver ikke at betyde, at man ikke kan være med til at gøre en forskel.... Stor hjælp fra produktionsskole og bo enhedforberedelserne til en fast plads på arbejdsmarkedet er ikke kommet af sig selv. En stor hjælp og opbakning fra Næsbyhus Produktionsskole og senere Næsbybo, Ranum, har 13 sammen med en længere praktikperiode på Løgstør Camping været med til at nå målet. - På Næsbyhus Produktionsskole fik jeg lov til at arbejde med mange forskellige ting. Base 4000-elever laver optog på Folkemødet Dagbladet ROSKILDE: 10 elever fra Base 4000, Roskilde Produktionsskoles teater-og musikværksted Sceneskræk og Korsør Produktionsskoles Musikværksted tager torsdag den 12. juni til det store Folkemøde på Bornholm for at optræde og repræsentere PSF ( Produktionsskoleforeningen ) og selve skoleformen. Holdet vil optræde med et festligt optog og små events både fredag og lørdag i tidsrummet klokken og Projektet er et samarbejde mellem PSF, Base 4000, Korsør Produktionsskole og AFUK (Akademiet for utæmmet kreativitet), der har syet kostumerne. Strømmen «er med til stafetten Ugebladet Sydsjælland & Møn STAFET-FORPLEJNING // Den hidtil største opgave, siden skolen blev etableret i hverken mere eller mindre. Det er det faktum, som har indhentet medarbejdere og elever på Produktionsskolen» Strømmen «i Vordingborgbydelen Masnedsund, siden man på et personalemøde først på året sagde ja til at stå for al catering i forbindelse med afviklingen af den første Stafet For Livet i Vordingborg i weekenden juni.... Trines idéat produktionsskolen i det hele taget kom i spil til opgaven, skyldes husets souschef og vejleder Trine Højland.... Den menu, som alle deltagere kan købe, består af stegt kylling med bagt kartoffel og coleslaw, suppe med madbrød til natmad, grovbrød, rugbrød, syltetøj, pålæg med mere til morgenmad og pastasalat med tilbehør til frokost. Produktionsskole inviterer til markedsdag Ballerup Bladet KONCERT: På lørdag holder Ballerup Herlev Produktionsskole fest og inviterer besøgende fra lokalområdet og oplandet til stor markedsdag på skolens område.... Masser af musikdagen er krydret med et varieret musikalsk program, som spænder vidt: Der er små akustiske besætninger, melodisk jazz, rock og klokken spiller Man Band op til dans.» Produktionsskolen er ikke kun en skole, men også arbejdende værksteder, der producerer og leverer spændene produkter og serviceydelser,«forklarer Martin Wennick og tilføjer:»med alt fra håndværk, kreativt design, pædagogik og en bred vifte af mediefag, boltrer de unge sig i kreative arbejdsopgaver og produktioner, i en dagligdag der forbereder dem til uddannelses-og arbejdslivets mange udfordringer.«hvis man har lyst til at møde de unge og se deres kreative evner med egne øjne, kan man slå et smut forbi Ballerup Herlev Produktionsskole på lørdag. Ud over god mad, musik og markedsfund er der også skattej agt og historiefortælling for de mindste, mens skolens Medie-og Eventlinje sender direkte " Markeds- Radio" fra den store dag.

14 Produktionsskolen i Varde har fået ny leder Ugeavisen Varde Olaf Kristensen, der oprindeligt stammer fra Vejle, er en rutineret herre i samspil med unge mennesker, der kan have svært ved at finde vej og uddannelse.... Selv udtrykker han stor glæde over at være blevet valgt som ny forstander på Produktionsskolen Vest i Varde: - Produktionsskolerne og deres elever har altid haft en stor plads i mit hjerte, og jeg håber at kunne byde ind med både erfaring og nye ideer, så skolen kan gøres endnu bedre, fortæller den nystartede forstander.... Bjert udenfor Kolding sammen med sin kone, der også arbejder på en produktionsskole - i Haderslev.... Så kan man gå på produktionsskolen en stund for at blive mere afklaret, fortæller han. NVPRO inviterer til grønt træf By og Land NORDVESTSJÆLLAND: Produktionsskolen NVPRO har to naturskoler under sine vinger -en i Holbæk og en i Odsherred.... Der vil også være en messe med virksomheder, der sælger udstyr m. m., forskellige institutioner og foreninger, f. eks. Odsherred Vandforsyning og Friluftsrådet. NVPROs køkkenlinje vil stå for en restaurent som kan bespise gæsterne hele dagen, og det hele slutter af med, at man klokken 19 serverer en tre retters naturmiddag som man kan forhåndstilmelde sig til. Kom med til det helt store genbrugsgilde Budstikken GENBRUG En ny affaldsplan for Haderslev Kommune er på trapperne.... Haderslev Produktionsskole indtager catwalken med et unikt modeshow, hvor de præsenterer sidste skrig i genbrugsmode.... Ind imellem de mange indslag kan du nyde kaffe, pølser og sodavand. Affaldssnak og underholdningarrangørerne fra Haderslev Kommune, Provas og Dansk Affald glæder sig til både affaldssnak og underholdning. Så er Furs fisk atter gået på land Morsø Folkeblads Ugeavis En kunsterisk tradition har for alvor bidt sig fast på Fur.... Thor Lykke Jensen, som er far til Jakob, der er læreren på produktionsskolen, sprang til og skar i træ en fisk, som lignede den oprindelige.... Et flot syn, når de ca. tres fisk står i formation på bakken.... Uden støtte fra Furs Sparekassefond, Fur Brandkasse og den produktionsskole, som skabte det første hold fisk, ville projektet ikke være blevet til noget. Hvidovre Produktionsskole -det er et godt valg! Hvidovre Avis For øjeblikket er der vis af unge mellem år på kontanthjælp i Københavnsområdet.... I Københavnsområdet er der 18 produktionsskoler med plads til ca elever om året (svarende til årselever).... Med vis af unge op til 25 år i Københavnsområdet på kontakthjælp, er der da også mange, der nu overvejer at tage en 14 afklaringsperiode på en produktionsskole. Unge modtager skoleydelse på en produktionsskole. Fra nederlag til forspring og sejre Lokalavisen Hornsherred SKIBBY Når man træder ind ad døren til PFFU produktionsskolen i Skibby, møder man en rar og hyggelig atmosfære.... Ifølge forstander Ole Lindved Sværke er en produktionsskole generelt et sted, hvor noget skal produceres i praksis, og noget skal læres.... Udover produktionsskole tilbuddet har skolen en særlig STU-uddannelse.... Det giver mening" Men så finder de ud af, at produktionsskolen giver mening og har betydning for dem. Fåreklipper og vikingepige Jydske Vestkysten RIBE: Med sin heftige hårpragt med stort lyst, kruset hår ligner 18-årige Ditte Marie Ebsen fra Ribe indbegrebet af en vikingepige.... De kundskaber har Ditte erhvervet på produktionsskolen Lustrupholm og Ribe Vikingecenter, hvor hun har været elev de seneste halvandet år.... Hun kan se frem til yderligere et halvt år som elev på produktionsskolen.... DITTE MARIE EBSEN, ELEV PÅ PRODUKTIONSSKOLEN LUSTRUPHOLM. Chris inspirerede de unge på produktionsskolen Haderslev Ugeavis INDSPARK: Godt 100 nuværende elever samt flere tidligere elever var fredag morgen samlet for at høre Chris Mac-Donalds tale på Haderslev Produktionsskole.... Blandt tilhørerne var den 20- årige Morten Fløjstrup, der har været elev på Haderslev Produktionsskole i et års tid. Slik, sodavand og kage er bandlyst på skolen, der serverer sund morgenmad og frokost for eleverne hver dag.... FaktaSUND SKOLEHaderslev Produktionsskole gør en kæmpe indsats for at lære eleverne sunde vaner og for at skabe et arbejdsmiljø, hvor både elever og lærere trives. Produktionshøjskoler risikerer sparekniv Jydske Vestkysten AABENRAA: Produktionshøjskolen EFA Syd i Rødekro er i knæ.... Glem alt om, at der er to skoler, og hvem der er i hvilke bygninger, siger udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen (V), der kalder det at være på forkant med udviklingen, for hun forudser, at det bliver et punkt ved de kommende budgetforhandlinger. - At vi har to skoler, er jo et levn fra kommunesammenlægningen, og har vi kun én, skal vi kun betale ét tilskud, lyder det økonomiske resonnement fra udvalgsformanden, der håber, Merittens bestyrelse tager opfordringen til sig: - Jeg ved godt, Meritten måske kan sætte sig ned og vente på, at EFA Syd går konkurs, men jeg kan bare ikke se, hvordan det kan være til elevernes bedste. FAKTAProduktionshøjskolerEn produktionsskole er for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for det.

15 Som stolte spær ranker unge ryggen Jyllands-Posten De døde taler ikke.... Kærlighed til betonfor Andreas Bachmann Bønneruper det ikke kærlighed til betonen alene, som har skaffet billetten til folkemødet, men derimod et ophold på en produktionsskole ; og derfor er den 20-årige sammen med en gruppe unge drenge i alle kulører og størrelser med på produktionsskolernes hold på Folkemødet på Bornholm. Ganske vist er der ingen betonkanoner på den centrale plads på hovedgaden i Allinge, som elever og lærere fra produktionsskolerne i Aarhus og Skive har sat sig på.... Sådan ser Patrick Kristensen på 22 år fra Skive Produktionsskole ud, mens han falder ned på en stol i naboteltet og får sig et velfortjent pausesug på smøgen.... Men nu har Peter lært mig, hvordan jeg skal holde hovedet koldt, fordi det nytter mest,«siger han med et skævt hovedkast i retning af Peter Filtenborg, holdleder på Skive Produktionsskole.»På produktionsskolen har jeg lært at tage imod noget røg og drillerier uden at tænde af.... Publikum til de ungemed sine brede mave og fulde skæg deler Ole Brauner fra Produktionsskolen i Skive ud af sin erfaring til de unge og byggeriet - og holder kontakten til de mange gæster, som kigger forbi byggepladsen Tværs over fjorden ved egen kraft By og Land HOLBÆK: Produktionsskolen NVPRO og Sidesporet er i fuld gang med forberedelserne til Holbæk Fjordsvøm, som er programsat til den 10.august.... Alle forhåndstilmeldte deltagere (fristen er den 5. august) vil få en deltagerpose med blandt andet en topkvalitets badehætte samt andre gode sager. Der vil også være mulighed for at tilkøbe sig en lækker og unik Holbæk Fjordsvøms T-shirt. Netop dette har vist at være et samlerobjekt for deltagere som har været med før. Seks elever får læreplads før skolestart Lokalavisen Aarhus Vest SKOLE Der er godt gang i Århus Produktionsskoles værksted, kaldet Virksomhedsskolen, på Aarhus Havn, hvor 22 unge er indskrevet. De er med til at bygge Aarhus' nye multimediehus eller Storbylandsbyen i Marienlystvangen. I løbet af årets første tre måneder har seks elever fået en læreplads, inden de overhovedet er startet på Aarhus Tech. Nye skure på Nordhavnen Helsingør Dagblad HELSINGØR: Der kom en storm ved navn Bodil i vejen, og derfor fik elever fra Produktionsskolen i Helsingør først sat det sidste af ialt 12 nye redskabsskure op på Nordhavnen i går.... Heldigvis var vi ikke nået så langt, da stormen kom, og derfor kunne vi nøjes med at lægge tingene i depot i en periode, fortæller Jens-Åge Sørensen, leder af bygge-og anlægslinjen på Produktionsskolen.... Det kan de godt være stolte af, mener JensÅge Sørensen.... Produktionsskolen har blandt andet 15 også en ordre på nogle mindre huse eller skure til Hornbæk Havn. gun. Fest og glade dage på Produktionsskolen Ballerup Bladet MARKED: På Ballerup Herlev Produktionsskole på Lautrupvej var der lørdag stort sommermarked. Her solgte skolens elever ud af deres produktioner og stod for underholdningen det meste af dagen. Klokken gik Man Band på scenen og gav en herlig koncert for de mange fremmødte. Virksomhedsskolen får integrationspris Århus Stiftstidende AARHUS: Virksomhedsskolen på Aarhus Havn blev onsdag i rådhushallen hædret med Aarhus Kommunes Integrationspris Virksomhedsskolen på Dokk1 er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Produktionsskole, NCC Construction og Aarhus Kommune. Thomas Ogola fra Århus produktionsskole modtog prisen på Virksomhedsskolens vegne....»men hvis nogen er vindere i dag er det de unge mennesker, der kan komme ned på havnen og blive en del af det danske samfund,«sagde Thomas Ogola, der fremhævede, hvor vigtigt det er at kæmpe for, at der er en fremtid for alle unge i Danmark Muldvarpene på besøg i Karens Hus Helsingør Dagblad HELLEBÆK: Så er der gang i» Karens Hus «i Hellebæk Kohave igen, meddeler Produktionsskolen i Helsingør.... Muldvarpene fra Hallandsgårdens Børnehave i Ålsgårde har netop været på besøg. Børnene kom selv fra Ålsgårde på små cykler og sparkecykler. I løbet af dagen fik de mulighed for at prøve at fange fisk i Bondedammen, lave bål og lave brændenældesuppe eller bage brød med skvalderkål. Randers vært for 1800 deltagere i Lilleskolefestivalen Randers Amtsavis RANDERS: Området ved Den Skandinaviske Designhøjskole og Produktionsskolen Mimers Brønd på Brusgårdsvej vil i dagene juni ose af ægte festivalstemning....»formålet med Lilleskolefestivalen er at mødes med ligesindede og dyrke både det faglige og den sociale side.... Han fortæller, at festivalen er et forsøg på at skabe noget mere letbenet skoleundervisning, hvor man samler forskellige fag på tværs. Megen forberedelsedet er Lilleskolen i Randers, der står som hovedarrangør, mens Den Skandinaviske Designhøjskole og Produktionsskolen Mimers Brønd står for praktiske ting, som campingpladsen, strømforsyning samt selve sankthansbålet. Olaf Kristensen leder produktionsskolen Jydske Vestkysten Olaf Kristensen, 56 år, fra Sønder Bjert ved Kolding er tiltrådt som leder af Produktionsskolen Vest i Varde.... Målgruppen på Produktionsskolen Vest er årige, der er uafklarede, når det komme til valg af uddannelse Før det var jeg ansat på en produktionsskole, så det er lidt ligesom at vende

16 hjem, siger Olaf Kristensen om sit nye job. I det seneste år er op mod 80 procent af de elever, der har haft et forløb på Produktionsskole Vest, kommet i uddannelse eller job, og det er netop skolens succeskriterium. NCC-projekt vinder integrationspris Licitationen - Byggeriets Dagblad Et koncept med at flytte et klasselokale ud på en byggeplads og kombinere teori og håndværk for unge, der er ved at gå i stå, modtog onsdag Aarhus Kommunes Integrationspris af borgmester Jacob Bundsgaard (S). Virksomhedsskolen, Aarhus Havn, er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Produktionsskole, NCC Construction og Aarhus Kommune.... Virksomhedsskolen startede 1. august 2012 med tre elever og siden haft 73 elever indskrevet. Lige nu er 16 elever tilknyttet byggeriet. 27 elever er udskrevet, som alle er gået videre med en byggefaglig uddannelse, flere på Aarhus Tech - Center for byggeri - med en læreplads i hånden. Millioner til unges mentale sundhed Lolland-Falsters Folketidende LOLLAND-FALSTER Guldborgsund og Lolland Kommuner har sammen med CELF, SOSU Nykøbing, Multicenter Syd og Lolland Produktionsskole fået 3,1 millioner kroner til et toårigt projekt, der skal fremme unges mentale sundhed.... Glade for samarbejdetom Larsen og Ole Bronné Sørensen skriver i en fælles pressemeddelelse: -Vi er glade for, at vi sammen kan være med i projektet. Vi kan her forhåbentlig få afklaret nogle af de barrierer, der er i denne problemstilling -og få nogle løsninger.... Sundhedsstyrelsen modtog i alt 33 ansøgninger, hvor kun syv ansøgere fik bevilget støtte. Kom helt tæt på fjorden ved Munkholmbroen Midtsjællands Folkeblad I tæt samarbejde med Holbæk Produktionsskole, Ryegaard og Trudsholm Godser samt Fishing Zealand inviterer Roskilde Museum mandag d. 30. juni og tirsdag 1. juli til " Super sommer ved Munkholmbroen" -et gratis offentligt ferietilbud for børn og voksne. Ved arrangementet kan familier gennem mange sjove og lærerige aktiviteter til vands og land, opleve fjorden og kystens mangfoldighed på tæt hold. Herigennem fås et spændende indblik i fjordens historiske udvikling og betydning for mennesket gennem tiden. - Man kan låne vaders og net - Låne et par vaders og net og fang dyr i vandet, - Klappe en fisk og kramme en krabbevæddeløb - Høre fortællinger om fjordens historie - Høre om tidernes jagttyper ved fjorden - Besøg jollen " Søster Sara" med fisk i - Smage en muslinge-eller krabbesuppe - Deltage i krabbevæddeløb - Hør om fluefiskeri og bæredygtigt fiskeri n. Fem virksomhedsskoler, tak Lokalavisen Aarhus Vest SKOLE Fungerende rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Jan Ravn Christensen, er begejstret over, at Integrationsprisen 2014 går til Virksomhedsskolen på havnen Virksomhedsskolen blev etableret i august 2012 i et samarbejde mellem Aarhus Produktionsskole, AARHUS TECH, Jobcenter Aarhus og NCC, der står for byggeriet af DOKK1. 73 unge har været igennem, og af dem er 27 efterfølgende begyndt på en byggefaglig uddannelse. Alene i dette forår er det lykkedes seks unge at skaffe sig en læreplads.... Lige nu er der to virksomhedsskoler i sving -den ovenfornævnte, som har modtaget Integrationsprisen Produktionsskolen bliver nu herre i eget hus Fredericia Dagblad FREDERICIA -Byrådet satte tirsdag aften underskrift på en handel med Fredericia Produktionsskole om den kvadratmeter store matrikel, skolen råder over på Prangervej.... Der er plads til 60 unge på Produktionsskolens forskellige linjer. Bestyrelsen for Fredericia Produktionsskole har i flere år været interesserede i at købe matriklen, så man har kunnet realisere planer om udvidelse, boldbaner, med mere. Byrådet er repræsenteret i produktionsskolens bestyrelse gennem Turan Savas (S) og partikollegaen Christian Bro. Kirkerne velsigner cyklister i middelfart Melfar Posten MIDDELFART: En erfaren landevejscyklist ved, at når drikkedunken er tom, så er der altid hjælp at hente ved kirkerne.... Det er Middelfart Kommune, som gennem et udviklende samarbejde med menighedsråd, produktionsskole, provsti og cykelklubber har udviklet en cykelpumpe.... Pumperne kan fortsat betragtes som prototyper og produceres ved Middelfart Produktionsskole af elever, som har behov for læring og udvikling andre steder end i det traditionelle system.... Derfor skal vi være opmærksomme på at servicere cyklisme, fordi der både er sundhed, natur, kultur, sammenhold og samarbejde inden for cyklisme. Hjælp til skoletrætte Herning Folkeblad PROJEKT Ungeenheden har sat et nyt tiltag i gang, som skal hjælpe de unge, der er kørt sur i at sidde på skolebænken.» Klart jeg kan «er et fire-ugers forløb, som gennemføres i samarbejde med Produktionsskolen i Herning.... De unge på holdet vil typisk have en række nederlag i bagagen og har derfor brug for hjælp til at få støvet selvtilliden af og til at se, hvilken vej de skal videre i uddannelsessystemet. Ved at samle deltagerne på et hold får man også et socialt aspekt, som kan være vigtigt. Nye mål skal hjælpe hashmisbrugere Uddannelsesbladet Der kommer flere og flere unge hashbrugere i behandlingssystemet ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).... Produktionsskoler vender ikke ryggen tilårhus Produktionsskole har valgt at give en hjælpende hånd til de elever, hvis liv og skolegang er besværet af et stort hashforbrug. i følge Center for Rusmiddelforskning har unge mellem 15 og

17 24 år et så højt forbrug af stoffer -primært hash -at de har brug for hjælp. Produktionsskolerne er opmærksomme på problemet, og nogle af dem bruger også kræfter på at opkvalificere lærere, så de kan spotte og hjælpe de elever videre, som har problemer med et stort forbrug af for eksempel hash.... Jeg tror bare, at vi i højere grad tager hånd om det, siger Lis Holm, viceforstander for Århus Produktionsskole.... I samarbejde med fire produktionsskoler lavede U-turn et forsøg i 2011 med 18 hashrygende elever. 15 af dem røg hash flere gange dagligt.... Selv om det er hårdt arbejde, tror Thomas Langa Ogola på, at man kan flytte mange unge fra store hashforbrug, hvis man gør som Århus Produktionsskole.... Projektet inkluderer produktionsskoler og erhvervsskoler i kommunerne, og her indgår Tårnby Kommune og produktionsskolen Fabrikken.... -Det skal ikke kun være seks kommuner og produktionsskoler, som har mulighed for at få hjælp til det her. Salg af produktionsskole gav en halv mio. kr. mindre end ventet Fredericia Dagblad FREDERICIA -Fredericia Byråd solgte forleden Fredericia Produktionsskole for 4,5 mio. kroner -det var kroner mindre end budgetteret.... Hvis vi skulle betale det, skulle prisen ned, siger bestyrelsesmedlem for Fredericia Produktionsskole Christian Bro (S).... Produktionsskolen har tidligere vist interesse for at lægge et spor ind med gartnerfaget. Fredericia Kommunes tidligere gartneri er nabo til produktionsskolen. Sansekasser og leg på Strandlegepladsen Lokalavisen Nordsjælland LEG: -Prøv at forvandle en skotøjsæske til en sansekasse. Elever fra Produktionsskolen i Helsingør hjælper med inspiration og gode råd.... Onsdag d. 2. juli kl ca er der aktivitet på Strandlegepladsen. -De flade fisk på stranden, hedder det og det er grtais ogh for børn 3-9-år, oplyser arrangøren Strandlegepladsen. Produktionsskoleelev bag layout til ny bog Lokalavisen Skanderborg BOG Selvom man kun er elev, kan man godt få stillet nogle af de store opgaver. Det er Jennifer Rong Ji Lin fra Skanderborg Hørning Produktionsskole et godt bevis på.... " Det har været en spændende opgave, og det har været rart, at jeg selv kan forholde mig til det, der står i bogen. Og så er det bare fantastisk at stå med den færdigtrykte bog i hånden," siger Jennifer Rong Ji Lin med et stort smil. Godt nyt for cyklisterne Ugeavisen Vestfyn For nogen tid siden fik Pro -duktionsskolen i Middelfart en forespørgsel på at lave en vandal-og tyverisikret cykelpumpe til udendørs brug.... Mange om projektetder er hele tiden udskiftning blandt elever på Produktionsskolen, så det er vanskeligt at sige, hvor mange der har været med, men Brian Nielsen er én af dem. Han har gået på skolen i tre 17 måneder.... Han er parat til at forlade Produktionsskolen for at komme videre. Der kom gang i bålhytten Ugeavisen Vestfyn Borgmester Steen Dahlstrøm mindedes sin drengetid og ture til Kridthuset sidst i 1950' erne, da han indviede den nyopførte bålhytte ved Kridthuset i Føns.... Georgs Gildet for arrangementer, der henvender sig til andre end spejdere. Sct.... Bålhytten er opført af et hold fra Middelfart Produktionsskole. Fuld gang i Næsbyhus Produktionsskole Vesthimmerlands Folkeblad DER VAR stor interesse for at se og høre om de muligheder, som Næsbyhus Produktionsskole byder på, da der blev holdt åbent hus på skolen.... Information om arbejdsog uddannelses muligheder Produktionsskolens elever var i fuld vigør på værkstederne, så gæsterne kunne danne sig et indtryk af produktionsskolens mange faciliteter og muligheder for at tilgodese mange jobvinkler.... Der blev fortalt om de populære Erhvervsgrunduddannelser EGU, som Næsbyhus Produktionsskole har stor succes med at få elever ud i, og derigennem skabe et grundlag for en ordinær uddannelse eller supplere forløbet med en uddannelse inden for området.... Betydningsfuldt samarbejde med virksomheder-det glæder os at kunne vise produktionsskolen frem for forældrene til de unge, der går på skolen samt deres familier. Selvtillid til sårbare unge Århus Stiftstidende DAGENS PORTRÆT:»Hva' så?... Han elsker sit arbejde som daglig leder og koordinator af det projekt, som Aarhus Kommune, NCC og Aarhus Produktionsskole har skruet sammen, og som netop er belønnet med Aarhus Kommunes Integrationspris.... Et liv i undervisningselv om Thomas Ogola var glad for at være tømrer, slog han alligevel til, da han blev opsøgt af forstanderen på Kongerslev Produktionsskole, der mente, at han ville egne sig til at blive leder af skolens træværksted.... Faktisk blev han så glad for at undervise, at han fortsatte som faglærer på Århus Produktionsskole, da han og familien, som også tæller de tre døtre Yaya, Lucca og Kiwa, flyttede til Aarhus, fordi hans kone skulle begynde på universitetet. PENGE TIL DE UNGES MENTALE SUNDHED Sydfalster Nyt Projektet hedder "Fra Kant til kan" og har til formål at afprøve og opnå erfaringer med et program til undervisning af sårbare elever på produktions-og erhvervsskoler i Guldborgsund og Lolland Kommune. Undervisningen skal fremme elevernes trivsel, mentale sundhed og forebygge angst-og depressionslidelser og formålet er at formidle viden om mental sundhed og forebyggelse af psykiske lidelser hos de unge psykisk sårbare elever på erhvervsog produktionsskoler, samt at give skolerne redskaber, der kan hjælpe til med at opspore mistrivsel hos eleverne tidligt. Det er

18 Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune der sammen med CELF, SOSU Nyk, Multicenter Syd og Lolland Produktionsskole, der har iværksat projektet. Pengene kommer fra SATS-puljen og der er bevilliget 3,1 millioner til det 2-årige projekt. Handling giver forvandling Randers Amtsavis NORDDJURS: Hvis man ser på ordet»kontanthjælpsreform«, skal der tænkes meget ud af boksen for at få øje på det kreative.... Vi er i fuld sving, og butikken vil stå klar på et tidspunkt efter sommerferien,«fortæller Karina Dittmer, der er med i det lærerteam fra Grenaa Produktionsskole, som er drivkræfter i initiativet. Formelt er Virksomhedsskolen 2Do etableret i et samarbejde mellem Grenaa Produktionsskole, UU Djursland og Norddjurs Jobcenter.... Her har produktionsskolerne en naturlig plads, da vi blandt andet har vores styrke i at arbejde effektivt med relationer mellem mennesker,«forklarer Ralf Søvik. Aage Langeland

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Petersen Tilgangen af elever til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg med over 30 pct. i 2009. Andelen af kvinder der påbegyndte

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse.

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. Gennem tillid og anerkendelse støtter vi din faglige udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE I TREKANTEN Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund kommuner Indhold Om uddannelsen... 1 Uddannelsens opbygning.... 2 Uddannelsessteder og erhvervstemaer fordelt

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Egu: erhvervsgrunduddannelsen Klædt påerhvervsfolk til fremtiden Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere