FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE"

Transkript

1 FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7. Strækflyvning 8. Kunstflyvning 9. Observationslisten 10. Tildeling og lån af fly 11. Spind-øvelser 12. Afbrudt start i flyslæb 13. Radio-procedurer 14. Briefing 1. Generelt Alle flyvninger med PFG s fly (både klub- og privatfly) skal foregå iht gældende love, regler og bestemmelser udstukket af EASA, Trafikstyrelsen og DSvU. Herudover gælder der PFG s regler beskrevet i det følgende. De angivne time- og start-antal er MINIMUMS-KRAV, og det vil altid være op til instruktøren at vurdere, om piloten har den nødvendige erfaring. 2. Omskolingsregler I henhold til DSvU s uddannelsnormer er det ikke muligt at opnå omskoling som eneflyver. Først ved udstedelse af eller Lokalflyvningstilladelse påføres aspirantens logbog med omskoling til det ensædede uddanelsesfly samt tilladelse til spilstart. (Anm. Fjernet det tosædede fly) Generelt skal piloten være i god flyvetræning, gerne i grønt område påtræningsbarometeret. Tilladelse til omskoling gives af en Førsteinstruktør. Omskoling til privatejede fly, skal godkendes af en Førsteinstruktør, også selvom piloten har flere end 300 timer, som ellers jvf. UHB 641 eventuelt kunne omskole sig selv. Der skal altid udfyldes et omskolingsskema ved omskoling. Omskolingsskemaet forevises instruktøren, som forestår omskolingen

2 Junior Bruges som det ensædede uddannelsesfly i klubben. Det er det fly Eneflyvere flyver på efter soloflyvningerne på K-13. Lokalflyvere og S-piloter vil umiddelbart kunne blive omskolet til flyet. Discus CS Omskolet til andet ensædet glasfly Discus bt Sølv-C-diplom 70 timers total flyvetid 10 timer på ensædet glasfly Hvis Duo Discus en er i drift på EKKL, omfatter omskolingen også, at man har fløjet Duo en samt prøvet udfældning, start og indfældning af motoren. K timers total flyvetid, heraf mindst 10 timer på ensædet glasfly. Sølv-C diplom. Omskolingen kræver enten at piloten i forvejen har en passagertilladelse eller at omskolingen til flyet omfatter de flyvninger, som er krævet for opnåelse af Passagertilladelse. Instruktører og Sikkerhedspiloter må føre flyet fra bagsædet. Duo Discus T 100 timers total flyvetid, heraf 10 timer på ensædet glastype med optrækkeligt understel Sølv-C diplom Omskolingen kræver enten at piloten i forvejen har en passagertilladelse eller at omskolingen til flyet omfatter de flyvninger, som er krævet for opnåelse af Passagertilladelse. Omskoling skal omfatte tilfredsstillende udførte mærkelandinger. Omskolingen omfatter altid motor-installationen. Aspiranten skal være i det grønne område på træningsbarometeret. Instruktører og Sikkerhedspiloter må føre flyet fra bagsædet. Hvis flyet føres fra bagsædet kan instruktøren, hvis han skønner det forsvarligt, lade piloten/eleven/gæsten i forsædet aktivere hjul og instrumenter. Instruktøren skal da før start give en grundig instruktion i betjeningen. 3. Passagertilladelse Skal godkendes af Flyvechefen Minimum 70 timers total flyvetid

3 4. Sikkerhedspilot Skal godkendes af Flyvechefen 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T Før strækflyvning i flyet, bør motoren afprøves. Brug altid checklisten for udfældning, start og indfældning af motoren. Hvis det under strælflyvning er nødvendigt at bruge motoren, skal den udfældes i minimum 300m AGL. Derved er det muligt at foretage en sikker udfældning og forsøg på at starte motoren. Der skal naturligvis altid flyves således, at der altid er en egnet udelandings-mark indenfor rækkevidde. Motorudfældning skal således ske, så marken kan nås selvom motoren ikke starter og eventuelt med motoren delvist ude. Vær opmærksom på, at med motoren helt eller delvist ude, vil flyet synke markant mere end under normale forhold. Planlæg derfor landingsrunden under hensyntagen til dette. 6. Soloflyvning Når en tosædet elev af to instruktører skønnes egnet til soloflyvning, skal følgende checkes: Alle normer er udført og kvitteret for, både på de enkelte norm-sider og også i oversigten forrest i elevens logbog. Eleven har enten en gyldig Miniprøve eller en gyldig S-teoriprøve (skal være indført forrest i elevens logbog). Eleven skal have en gyldig Medical (skal være indført forrest i elevens logbog). Før første soloflyvning, skal en Førsteinstruktør meddele tilladelse til begrænset eneflyvning i elevens logbog (noteres forrest i elevens logbog med en gyldighed svarende til gyldigheden af teoriprøven eller Medical, hvad der forfalder først). Første soloflyvninger foretages på K-13. Der skal foretages minimum 3 soloflyvninger på det tosædede fly. Efter færdigudfyldt norm A-12, er eleven herefter Eneflyver og flyver på B-normerne, og der flyves på Junior og K Strækflyvning Foruden strækflyvnings-reglerne nedenfor, skal piloter: være i god flyvetræning inden strækflyvning. være bekendt med korrekt nedspænding af flyet have klargjort transportvognen og aftale med mulige hjemhentere Førstegangsudstedelse af strækflyvnings-tilladelse Strækflyvning kræver. Mindst 5 flyvninger på typen og heraf en flyvning på mindst en times varighed. Kan udstedes af alle instruktører. Stræktilladelsen på typen bortfalder hvis der ikke er fløjet mindst 5 starter på typen i de sidste 48 måneder.

4 Strækflyvning på Junior 10 timers flyvetid på Junior heraf mindst to flyvninger hver på mindst en times varighed Strækflyvning på Discus Mindst 2 marklandinger på andet ensædet fly Sølvstræk på Junior en Strækflyvning på Discus bt Flere strækflyvninger på ensædet fly samt 2 marklandinger. Strækflyvning på K-13 Flere strækflyvninger på ensædede glasfly. 3 marklandinger. Strækflyvning på Duo Discus T 3 marklandinger. 5 strækflyvninger på ensædet fly. Sæsonfornyelse af strækflyvnings-tilladelsen Der skal foretages minimum 1 landing på typen i samme sæson 8. Kunstflyvning Må kun foretages af piloter, som har gennemgået manøvrerne med en Førsteinstruktør i et tosædet fly. Førsteinstruktøren påtegner pilotens logbog. Der må kun udføres manøvrer, som er tilladt iht flyets håndbog. Kunstflyvning på K-13 er kun tilladt for indehavere af Førsteinstruktørbevis. Der må ikke foretages kunstflyvning med gæster. Kunstflyvning må ikke foretages med Duo Discus en. 9. Observationslisten Hvis en pilot eller elev udviser en adfærd i luften eller på flyvepladsen, som indebærer en forøget sikkerhedsmæssig risiko for ham/hende eller for sine omgivelser, kan dette medføre restriktioner i brug af PFG s fly eller andet materiel. Restriktionerne vil blive påført Observationslisten og meddelt piloten eller eleven af Flyvechefen. 10. Tildeling og lån af fly Tildeling af ensædede fly ved briefing Alle S-piloter, Lokalflyvere og Eneflyvere kan deltage i lodtrækningen ved briefingen hvis man er skrevet på flyvelisten og er mødt rettidigt til briefingen. Tildeling af fly foretages ved simpel lodtrækning. Hvis intet andet aftales på briefingen, er det højeste nummer som vælger først.

5 Tildeling af tosædede fly ved briefing Alle S-piloter, Lokalflyvere og Eneflyvere kan deltage i lodtrækningen ved briefingen hvis man er skrevet på flyvelisten og er mødt rettidigt til briefingen. K-13 kan ikke tildeles, da den er forbeholdt skoleflyvning. Vagthavende og Assisterende Instruktør (VI + AI) skal i den udstrækning det synes rimeligt sikre, at Duo en fortrinsvis bliver brugt til strækflyvning. Endvidere skal VI + AI sikre at for- og bagsædet i Duo en bliver brugt fornuftigt af PFG s piloter. Tildeling af Duo en foretages ved simpel lodtrækning. Hvis intet andet aftales på briefingen, er det højeste nummer som vælger først. Lån af fly til ekspeditioner, konkurrencer og lignende Hvis en pilot ønsker at låne et fly for at deltage i en ekspedition, konkurrence eller lignende, skal Bestyrelsen give lov til lånet, og Flyvechefen skal give piloten tilladelse til at bruge flyet til det ønskede formål. 11. Spind-træning Alle PFG s instruktører kan øve spind med KF s Puchacz hvis de er omskolet til flyet. 12. Afbrudt start i flyslæb Hvis den afbrudte start sker mens det ene eller begge fly er på jorden, drejer svæveflyet så vidt muligt ind mod midten af flyvepladsen. I større højde højde, anvendes de almindelige regler for at stå af i flyslæb. Så svæveflyet drejer så vidt muligt mod venstre og slæbeflyet mod højre. 13. Radio-procedurer Ved start og landing på Kalundborg Flyveplads, anvendes vedtagne radio-procedurer. Dette gælder for piloter, som har radio-certifikat. For Eneflyvere og Lokalflyvere gælder, at en instruktør kan give lov til at anvende pladsfrekvensen og svæveflyvefrekvenserne, men dette kræver, at eneflyveren er behørigt briefet om korrekt brug af radioen og fraseologien. 14. Briefing Normal briefing afholdes klokken 9:30 Som vejledning for instruktøren, er der udarbejdet en Briefingguide, som ligger i Flyveledermappen. Revideret 8. marts 2012

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til: Ordinær Generalforsamling Lørdag den 28. februar 2009 kl. 11:00 i klubhuset på Hammer I henhold til klubbens love $6-b indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 28. februar

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB kontakt 7/2013 1 Kontakt September 2013 42. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere