Timesag version 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Timesag version 2013"

Transkript

1 6 Periodisk Under menupunktet / Periodisk finder man de periodiske funktioner/kørsler, der kan/skal køres engang imellem alt efter udnyttelsesgraden i. 6 Periodisk Manglende registreringer Budgettering på sager Budgetkladde trykknapper Kopier Bogfør Priskladde Kladde Ugekladde alle Ugelisten trykknapper Liniegodkendelse Liniegodkendelse - Trykknapper Opret acontofakturaforslag Opret fakturaforslag (slut) Ompostering Ompostering af sagspost Ompostering af budgetposter Ompostering af acontofakturaer Ompostering via Sagskladde Overtid og ferie Overtid- og feriekladde (Flexkladde) Efterberegn flex-, ferie- og feriefrisaldi Opgørelse af flexsaldi Efterberegn kilometersaldo Oprydning Slet budget Sletning af sager Slet medarbejder Slet finanskladde Arkivering af sager Ændring Ændre sag Ændre art Ændre medarbejder Kørsler Opdatering af aktuelle budgetpriser Opdater sagsposter Opdater klientafregning Årskørsler Opret sager Opret opgaver på sager Nulstilling af kilometersaldi Opret ferietimer i nyt år Kalender Integration til bærbar Copyright Inventio.IT Periodisk - side 1 af 26

2 6.1 Manglende registreringer Manglende registreringer giver overblik over hvilke medarbejdere, der ikke har opfyldt normtiden i deres tidsregistrering. Kriteriet er, om der er registreret et mindre antal timer end i den kalender, den pågældende medarbejder er tilknyttet. Afgrænsningskriterier er Afdeling, Bærer, Medarbejder, Periode, Ansat og Fratrådt. Pr. medarbejder vises afdeling, bærer, medarbejdernummer og navn samt det antal dage indenfor det angivne interval, hvor normtiden ikke er opfyldt. Trykknappen Vis Poster specificerer på hvilke datoer, normtiden ikke er opfyldt. Med trykknappen Søg kan en ny søgning startes efter de ovenfor nævnte udvælgelseskriterier. Via trykknappen Udskriv udskrives en liste over hvilke medarbejdere, der mangler at registrere tid samt hvor mange dage, det drejer sig om. 6.2 Budgettering på sager Herunder er det muligt at indtaste budgetposter på sagerne i en budgetkladde. Budgetkladden er det samme skærmbillede som sagskladden, se afsnit 2.4 Sagskladder, dog vil bogføringen kun opdatere kladdelinierne til budgetmodulet Budgetkladde trykknapper Der henvises til afsnit Sagskladde Trykknapper for beskrivelse af trykknapperne. Nedenfor er beskrevet trykknapper, som kun er gældende for budgetkladden Kopier Trykknappen giver mulighed for at kopiere realiserede sagsposter ind i kladden, således at det er muligt at indtaste budgettet på baggrund af sidste års tal. Ved kopieringen er det muligt at afgrænse på samtlige felter i sagpost kartoteket, f.eks. medarbejder, sag og dato m.m. Det er endvidere muligt at tage udgangspunkt i et tidligere budget og kopiere fra dette. Ved kopieringen af realiserede poster til kladden, bliver de sorteret efter Sag, Nummer, Subtotal, Periode, hvilket gør at der kommer en linje pr. sag pr. medarbejder pr. Subtotal pr. måned i kladden. På denne facon kan der hurtigt budgetters på måneder for en medarbejder, da det er muligt at angive budgetår i næste dialog boks. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 2 af 26

3 Efter afgrænsningen fremkommer følgende boks: Heri præciseres kopieringen af poster til budgetkladden Budgetår Årstallet for de budgetposter, som kopieres ind i kladden. Dvs. at en post fra f.eks kan placeres i budgettet for budgetår 12. Hvis der ikke angives budgetår, lægges der blot et år til datoen for posten Vælg endelse på sag Heri angives endelsen på sagen for det nye år. Endelsen er værdien efter bindestreg i sagsnummeret. Eksempelvis sag kan blive til sag , hvis 1201 angives i dette felt. Anvendes det samme sagsnummer, efterlades feltet blankt og systemet genbruger det samme sagsnummer Læg én til sidste ciffer Ved Ja vil der blive lagt en til sidste ciffer f.eks ændres til Angiv placering bagfra Ved ja til Læg en til sidste ciffer kan man i feltet Angiv placering bagfra bestemme hvilket ciffer der tælles op med Interne sager Ved Ja vil interne sager også blive løftet i forholde til de foregående valg. Ved Nej vil der blive budgetteret på samme interne sag igen Vælg Niveau på kopieringen Kopieringen kan udføres på enten Arts- eller Subtotal-niveau. Endvidere kan man vælge kun at kopiere på en enkelt art, der så vælges i det efterfølgende felt ( Valgt Art ). Copyright Inventio.IT Periodisk - side 3 af 26

4 Medarbejder Hvis en medarbejder er fratrådt, kan det vælges om posten skal have medarbejderen eller den sagsansvarlige på. Efter accept af boksen fremkommer et skærmbillede med de sager, som er relevante. Her er det muligt at ændre sagsnummer, sagsnavn på de nye sager eller at vælge at sagen ikke skal oprettes alligevel og dermed annullere budgetkladdelinierne. Kun linjer med markering i O-kolonnen overføres. Efter accept af boksen returneres de sagsposter, som matcher den aktuelle afgrænsning og med værdier jf. de i boksen angivet parametre til budgetkladden. De sager som ikke eksistere i forvejen vil blive oprettet som en kopi af den gamle. Linjerne kan nu rettes til efter behag og udskrives før godkendelse. Efter accept af kladden kan den bogføres, hvilket vil sige at posterne overføres til budgetmodulet, som efterfølgende kan rettes til under /Kartotek/ Sager/ Budget Bogfør Bogfør overfører kladdeposterne til budgetmodulet. Ved bogføringen angives følgende: Angiv budgetnummer f.eks. 0 Sluttelig angives, at man vil bogfører nu, ved at skrive BOGFØR. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 4 af 26

5 6.3 Priskladde Via dette menupunkt er det muligt at oprette og vedligeholde timepriser på medarbejdere. Skærmbilledet er en kladde, hvori man indtaster de priskombinationer man opererer med på de samme medarbejdere. F.eks. - skal alle medarbejdere havde en grund timepris med kostpris på 400,00 og en salgspris på 1.200,00, da tastes disse oplysninger ind i kladden. Via menupunktet Opret overføres prislinjerne til de i afgræsningsboksen valgte medarbejdere. Man kan f.eks. vælge at indsætte feltet medarbejdertype eller kategori, hvor man har defineret hvilken gruppe medarbejderen tilhører og på den måde opdatere timepriserne på flere medarbejdere i samme arbejdsgang. Efter at havde aktiveret Opret og bekræftet afgrænsningen overføres priser til medarbejderne og priskladden forlades og nulstilles. Eksempel på at timeprisen fra kladden er overført til medarbejderen. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 5 af 26

6 6.4 Kladde Ugekladde alle Skærmbillede beregnet til brugere med ret til at se alle medarbejderes kladder. Administratorer, partnere mv., der skal godkende og bogføre andres ugekladder kan gøre dette såvel under /dagligt/godkend_ugekladder som her. Når kladderne er klarmeldt og godkendt kan de bogføres ved at sætte et mærke i B-kolonnen og bruge trykknappen Bogfør. I højre side af billedet er trykknappanelet placeret. En kladde vælges ved at placere markøren på linjen med den rigtige kladde og åbne kladden via 1 Vælg. Såfremt kladden står til at være i brug, kan låsen fjernes via 2 Frigiv. Når et kladdenavn er oprettet, tastes Pil-op og Pil-ned for at få sorteret kladdenavnet på plads og først herefter vælges kladden. Ellers risikerer man at aktivere en forkert kladde. Nye ugekladder kan oprettes manuelt ved at taste Navn, Medarbejdernummer og Periode. En given medarbejder kan anvende samme kladdenavn (f.eks. eget navn eller initialer) igen og igen, blot perioden er forskellig. Det kan anbefales at bruge en kombination af uge, år og initialer. (f.eks JBS). Oprettelse af ugekladder kan foretages på en gang for alle ansatte og op til 8 uger ( sædvanligvis anvendes uger men det kan være perioder mellem 1 og 14 dage ) ( se 6.x.x opret ugekladder ). Dette sikrer en ensartet kladdebetegnelse samt overskuelighed i de oprettede kladder. Såfremt intervallet indeholder en dato, der i forvejen er registreret til, eller datoen blot er indeholdt i en anden kladdes periodeangivelse for den samme medarbejder, afvises oprettelse af kladdeperioden. Derved undgås muligheden for dobbeltregistrering. NB initialer kan anvendes såfremt kladderne kun skal anvendes i i C5. Anvendes Web- SKAL der anvendes medarbejdernummer initialer er ikke tilladt. Anvendes kørslen til automatisk oprettelse af ugekladder for alle for op til 8 uger ad gangen, indsættes medarbejdernummer. Valgmuligheden mellem initialer og medarbejdernummer eksisterer ikke mere. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 6 af 26

7 Ugelisten Felter Navn Navnet på ugekladden. Oprettes typisk med uge + år + initialer/nummer på medarbejderen. Eksempelvis Bemærk at klik med musen på feltet, åbner selve ugekladden Medarbejder Medarbejdernummeret som kladden tilhører. Referenceliste kan tilgås med ALT+H Fra og til-dato Felterne angiver den periode man ønsker at registrere for. Bemærk at der højest kan angives en 14 dages periode. Tastes der i fradato vil systemet automatisk foreslår en til dato, nemlig fra datoen + 6, således at perioden dækker en uge indtastning. Den foreslåede dato kan overskrives, hvis anden dato ønskes. ALT+H åbner en kalender hvor dato kan vælges. Bemærk at til datoen bestemmer datoen for eventuelle flex/ferie poster og derfor er det en god ide, at den sidste ugekladde i måneden altid slutter med den sidste dag i måneden, således at flexposterne bliver posteret i den korrekte måned. Dvs. er der månedsskift på en torsdag, oprettes der 2 ugekladder til den pågældende uge. F.eks og , hvor nummer 2 ugekladde så begynder med d. 1. maj. Bemærk der kan kun registreres én gang i den samme periode, dvs. der ligger check på om der en bogført i en periode. Dette for at undgår dobbeltbogføring. Dog kan denne regel afviges via Annullering af Ugekladde. Se afsnittet omkring Forespørgsel/bogføring Klar Feltet giver den pågældende medarbejder mulighed for at klarmelde sin indtastning. Alt efter om denne funktion er slået til under Tilpasning/parametre, vil ugekladden skulle klarmeldes inden bogføring. Det er kun medarbejderen samt dem som står på listen under \tilpasning\medarbejderopsætning\rettigheder, der må klarmelde ugekladder Godkendt Heri angives dato for godkendelse af ugekladden. Feltet skal udfyldes inden kladden kan bogføres Timer Viser antal af registrerede timer i kladden Norm Viser medarbejderens normtime tal. Denne værdi findes ud fra fra- og til dato og den kalender, som er påhæftet medarbejderen i Kartotek/Medarbejder. Tip fremkommer der ingen tal her, skyldes det sikkert at kalenderen ikke er vedligeholdt. Det kan afhjælpes ved at tilrette kalender og herefter bruge trykknap 6 Funktioner - Opdater Norm, hvorved feltet opdateres B Dette felt benyttes til massebogføring af ugekladderne. Sættes der hak i dette felt vil massebogføring medtage kladden. Massebogføringen aktiveres via 3 Bogfør. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 7 af 26

8 I brug Feltet indikere om kladden er i brug og derfor ikke kan tilgås af andre. Ligeledes vises brugernavnet på vedkomne som benytter og dermed spærrer kladden. Det kan opleves at feltet nogle gang er udfyldt uden der er grund til det. Dette kan f.eks. ske, hvis C5 programmet går ned med ulovlig handling, hvorved spærringen af kladden ikke bliver ophævet. Man kan derfor ophæve spærring via trykknappen 2 Frigiv, hvorefter kladden er åben for registrering Ugelisten trykknapper Trykknapperne aktiveres enten via musen eller at kombinere ALT-tasten med det foranstillede nummer på knappen. Altså ALT+1 aktiverer den første trykknap vælg Åbner selve ugekladden, hvor timerne registreres Frigiv Frigiver ugekladde, hvis man ønsker spærringen ophævet Bogfør Massebogfører de ugekladder som er godkendte og har markering i feltet B. Eventuelle kladder med fejl springes over til efterfølgende undersøgelse. Står man på en af de afmærkede kladder, spærrer man for bogføring af denne Masseudskriv Giver mulighed for at udskriver flere ugekladder på én gang Opret ugekladder Kørsel som for alle, eller et interval af, medarbejdere - opretter op til 8 ugekladder pr. medarbejder. Derved opnås ensartede kladdenavne og en tidsbesparelse idet hver enkelt medarbejder derved undgår selv at skulle oprette egne ugekladder. Når kørslen igangsættes fremkommer følgende dialog bokse: Start- og slutdato for oprettelsen. Det kan kraftigt anbefales at starte perioden med en mandag og slutte med en søndag. Split uge går en uge ind over et månedsskifte deles ugen op i 2 dele. Anvendes ARK-overenskomst er split uge obligatorisk. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 8 af 26

9 Dernæst fremkommer en afgræsningsboks på medarbejder kartoteket, hvor man kan afgrænse på, hvilke medarbejdere der skal medtages. Herefter fremkommer datointervallerne, hvor det er muligt at redigere i de datoforslag kørslen har foreslået. I dette skærmbillede er det muligt, at ændre datointervallerne, såfremt de skal tilpasses til månedsskifte m.m. og split uge ikke er bestilt i anfordringsbilledet. ( splituge er bestilt i eksemplet ). Ugekladderne oprettes med navnet ugenr år medarbejdernummer ( f.eks ). Derved opnås at ugekladderne sorteres i ugeorden i godkendelses-billederne Funktioner - Afgræns Filtrer listen med ugekladder ( med shift F4 ), i henhold til de angivne udvælgelseskriterier Funktioner - Ændre navn Mulighed for at ændre ugekladdenavnet Funktioner - Ændre Periode Denne funktion gør det muligt at ændre perioden på en kladde med indhold Funktioner - Opdater Norm Gør det muligt for brugeren at opdatere normtiden, såfremt denne er ændret siden ugekladden blev oprettet. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 9 af 26

10 Funktioner - Marker alle Knappen bruges til at markere alle ugekladder til bogføring Funktioner - Marker Interval Knappen bruges til at markere et antal ugekladder der skal bogføres. Der afgrænses på dato Mgl registrering. Funktion der sender mail til medarbejderen om at vedkommende mangler at registrere tid. Funktionen forudsætter at der er installeret en e-doc printer Liniegodkendelse Funktionen giver mulighed for godkendelse af linjer dels i ugekladderne og dels i sagskladderne inden disse er bogført. I øverste del af skærmbilledet vises sagerne og i nederste del vises de linjer, der er registreret i kladderne på de enkelte sager. Visningen kan udvides til alle sager med afmærkning i feltet Vis alle. Feltet Angiv til dato skal udfyldes med til datoen i ugekladderne visningen skal omfatte for at registreringerne kommer med Liniegodkendelse - Trykknapper Trykknapperne aktiveres med mus Godkend alle Godkender alle linjer på alle sager Godkend sag. Godkender alle linjer på den aktuelle sag Rest Oversigt over resttimer på sagen. Først angives datointerval: Copyright Inventio.IT Periodisk - side 10 af 26

11 I næste billede vises budgetterede timer, timer i kladderne, realiseret samt afvigelse ( rest ) Afgræns Afgrænsning på dato Opret acontofakturaforslag Denne kørsel danner Aconto forslag ud fra Rateplanerne på de sager, hvor der er kryds i Rateplan på sagskartoteket Arbejdsgang Først oprettes planen for betaling af arbejdet, der udføres på sagen via knappen Opsætning - RatePlan i sagskartoteket. I dette billede angives hvilke beløb der skal faktureres på valgte datoer med mulighed for valgfrie tekster, som angives i notat til planen. Se afsnit Opsætning Plan. Herefter er det muligt at starte en søgning Opret Aconto forslag, som danner forslag til fakturering jf. de opstillede planer på sagen. Selve søgningen kan afgrænses frit på felter i sagskartoteket, men kun for sager hvor feltet RatePlan er sat til Ja. Ved oprettelse af forslagene bliver informationerne omkring beløb og tekst overført fra planen til forslaget, samt planen bliver markeret med kryds i feltet F, således at planen ikke medtages i næste søgning. Når søgningen er udført foretages selve faktureringen under Dagligt/Fakturakladde. Skal et forslag ikke faktureres slettes forslaget og systemet advarer brugeren om, at forslaget er dannet ud fra en betalingsplan og om markeringen på planen skal fjernes. Inden faktureringen udføres skal der måske udskrives proforma fakturaer til godkendelse. Dette gøres via knappen 5 Proforma. Bogføring af fakturaerne udføres via 4 Bogfør i en arbejdsgang. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 11 af 26

12 Opret Aconto forslag billede Første afgrænsningsbillede, hvor ekstra felter kan indsættes med F2. Bemærk at kun sager med Ja i Betalingsplan bliver medtaget i søgningen. I det andet afgrænsningsbillede vælges en til dato, som bestemmer til og med hvilken dato søgningen skal medtage de oprettede planer. I fakturadato angives en dato, såfremt man ikke ønsker at fakturere på datoen fra betalingsplanen. ( der er mulighed for at danne forslagene inden fakturadatoen ). For igangsættelse af søgning skrives START og tryk på Ok Opret fakturaforslag (slut) Funktionen masseopretter fakturaforslag ud fra bogførte poster i en given periode. Statusfeltet er forud udfyldt med 0, hvilket betyder at det kun er igangværende sager, der medtages i søgningen. Med F2 kan yderligere afgrænsningskriterier indsættes. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 12 af 26

13 Første afgrænsningsbillede: I andet afgræsningsbillede angives datointerval, for hvilket poster vil blive medtaget i faktureringsforslagene, fakturadato, niveau for faktureringen (f.eks. sag, art, subtotal, medarbejder osv. ) på såvel timer som udlæg, Endvidere om afvigende tekst skal vises på fakturaforslaget om sagsnotatet skal med på fakturaen, om acontofakturaer skal modregnes samt om samlefaktura skal benyttes. Start og OK. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 13 af 26

14 6.5 Ompostering Ompostering af sagspost Faciliteten er beregnet til at flytte posteringer fra en sag til en anden i de situationer, hvor posteringer ved en fejl er posteret på en forkert sag, eller hvis en sag skal deles op i to sager. Det er en forudsætning for at kunne flytte posteringer, at de ikke er blevet fakturerede. Såfremt dette er tilfældet, bliver posterne markeret som værende faktureret, og så fanger bordet. Når poster flyttes, sker det som en reel ompostering fra en sag til en anden, således at det er muligt at se, hvor posterne er ført hen. Posteringsteksten på den afgivende konto bliver Til sagsnummer og på den modtagende konto Fra sagsnummer. Via Alt+H vælges Fra-sagen og Til-sagen, hvorefter posterne på den valgte sag kommer frem i billedet. Poster, der skal flyttes, afmærkes med F5 på linien. Afmærkningen kan også tilføjes/fjernes via Marker Alle, Afgræns foretager datoafgrænsning. Omposter udfører den egentlige ompostering/flytning. Vær opmærksom på at flytning mellem sager tilhørende forskellige afdelinger, sagsgrupper mv. kan bevirke, at der bliver uoverensstemmelser over til Finans, hvorfor der i disse tilfælde vil blive dannet flytteposteringer til Finans. Først når disse er blevet bogført, vil der igen være balance mellem Finans og Plus+ Timesag Ompostering af budgetposter På samme måde som det er muligt ovenfor, er det også muligt at ompostere budgetposter fra en sag til en anden. For virkemåde se punktet Ompostering af sagspost Copyright Inventio.IT Periodisk - side 14 af 26

15 6.5.3 Ompostering af acontofakturaer Faciliteten er beregnet til at flytte acontofakturaer fra en sag til en anden, i de situationer, hvor fakturaen ved en fejl, er posteret på en forkert sag, eller hvis en sag skal deles op i to sager. Det vil kun være muligt at ompostere acontofakturaer i mellem sager, hvor debitoren er den samme. Det vil ikke være muligt at ompostere fra/til en afsluttet sag. Evt. afmærkede sagposter nulstilles på fra sagen. Hvis fra og til sagens gruppe eller afdeling er forskellige vil der blive dannet poster i en finanskladde (TS_aconto), som skal bogføres før det stemmer. Acontofakturaer som er modregnet på slutfakturaer vil ikke blive vist i oversigten og dermed kan de ikke omposteres. Selve operationen foregår på den måde, at den eller de markerede fakturaer bliver flyttet til den valgte tilsag. Der vil ikke, som ved de andre omposterings rutiner, blive indsat en modpost på fra sagen. Fakturaen flyttes simpelthen over på til sagen. Skærmbilledets opbygning og funktionalitet er identisk med de andre omposterings metoder Ompostering via Sagskladde Ompostering fra en sag til en anden kan også foretages via en sagskladde. I en situation, hvor det ikke er nemt at udpege posteringer, der skal flyttes, men nemmere blot at flytte et beløb, er sagskladden velegnet til formålet. Husk, i det tilfælde, at der skal angives en medarbejder og en art. 6.6 Overtid og ferie Overtid- og feriekladde (Flexkladde) Registrering af optjente ferietimer; korrektioner til overtid/flex timer; nedbringelse af overtidssaldo i forbindelse med udbetaling for overarbejde, m.v. blev tidligere foretaget direkte i medarbejderkartoteket. Af sikkerhedsmæssige årsager er disse funktioner flyttet og foretages nu i en kladde, der skal bogføres. Kun kladder af typen Flex kan ses her. Flexkladder oprettes under tilpasning/kladder ( type Flex ). Når kladden er udfyldt bogføres den som enhver anden kladde. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 15 af 26

16 Trykknappen Opret anvendes til opgørelse af overtidssaldi (PAR s overenskomst). Følgende billede fremkommer: Trykknappen Udskriv giver dels mulighed for en kvitteringsudskrift af de indtastede posteringer og dels en udskrift visende ferie/flex-posteringer mv. for udvalgte medarbejdere i et givent tidsinterval. Første linje i udskriften ( balance ) pr. medarbejder er saldoen primo for den angivne periode. Anfordringsbilledet ser således ud: Efterberegn flex-, ferie- og feriefrisaldi Funktion til efterberegning af ferie- og flexsaldi mv. for et interval af medarbejdere. Anvendes såfremt der er opstået differencer mellem posteringerne under Flex og saldiene på medarbejderen. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 16 af 26

17 6.6.3 Opgørelse af flexsaldi. Via dette menupunkt, er det muligt at opgøre medarbejders restsaldo på flexposter og overfører en evt. rest multipliceret med en valgfri faktor til næste periode. Ved aktivering af menupunkt fremkommer følgende prompt: Flex periode betegner den periode man ønsker opgjort. Flex perioder oprettes i kalenderen. Via skal overskydende flex. feltet, er det muligt at simulere opgørelsen. Sættes der kryds i feltet bliver evt. restsaldo overført. I faktorfeltet angives den faktor overskydende flex skal multipliceres med. Herefter kan kørselen afgrænses på stamfelter fra medarbejder kartoteket, eksempelvis medarbejder kategori osv. I næste billede fremkommer den velkendte udskrift prompt, hvor der vælges mellem skærm og printer m.m. Ved aktivering af Skal overskydende flex ovf. til næste periode vil kørslen behandle en evt. restsaldo. En restsaldo vil blive nulstillet i den periode der opgøres for og ført frem til næste periode. Flexposter der er behandlet, dvs. er blevet multipliceret med en faktor (eksempelvis i forbindelse med overarbejde), vil ikke blive multipliceret med faktor ved overførelsen Efterberegn kilometersaldo. Efterberegning af kilometersaldi for et interval af medarbejdere for en given periode. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 17 af 26

18 6.7 Oprydning Slet budget Funktion til sletning af indlagte budgetposter i henhold til de angivne udvælgelseskriterier. Ved aktivering af slettekørsler til timesag, skal man være opmærksom på at eksisterende kladder kan indeholde sager eller medarbejdere, som bliver slettet. Brugeren vil dog blive gjort opmærksom på dette under kørslen, der standses Ved sletning af budgetposteringer er der ingen fortrydelsesret Sletning af sager Funktion til sletning af sager i henhold til de anvendte udvælgelseskriterier. Kun afsluttede sager kan slettes ( jvf. status = 1 ). Copyright Inventio.IT Periodisk - side 18 af 26

19 Såfremt sagsnumrene er oprettet som en kombination af f.eks. debitornummer samt en bindestreg og en betegnelse efter bindestregen kan alle afsluttede sager med samme betegnelse slettes i en arbejdsgang ( se efterfølgende billede: NB - Inden sager slettes er det vigtigt at være klar over at de posteringer, der er registreret på disse sager også slettes, hvilket får indflydelse på medarbejderstatistikker Såfremt der ligger ikke bogførte ugekladder, sagskladder og faktureringsforslag meddeles dette inden sletningen ( mulighed for afbrydelse af sletningen ) Slet medarbejder Funktion til sletning af medarbejdere. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 19 af 26

20 For sletning af medarbejdere gælder den samme advarsel som for sager. Se i nedenstående billede, hvad der også bliver slettet når en medarbejder bliver slettet Slet finanskladde. Funktion til sletning af en finanskladde helt eller delvist afhængigt af datointerval. Alle poster i den angivne kladde ( evt. i det angivne dato-interval) bliver slettet incl. Plus felterne. Poster udenfor intervallet røres ikke Arkivering af sager Arkivering af sager er et tillægsmodul, hvor manual til modulet leveres samtidig med selve modulet. Funktionen flytter ( arkiverer ) udvalgte sager fra et regnskab til et andet, således at sagskartoteket i den datafil, der anvendes i produktionen, kan slankes. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 20 af 26

21 6.8 Ændring Menu, hvor det er muligt at ændre nummer på sager, arter og medarbejdere. Fælles for kørslerne er, at de gennemløber hele timesags systemet og ændre de steder, hvor disse numre er anvendt. Da kørslerne er temmelig omfattende anbefales det, at de afvikles på et tidspunkt, hvor systemet ikke er belastet af mange brugere på Navision C5 allerhelst kun den som igangsætter kørslen Ændre sag Prompten ser således ud. I Fra feltet indtastes det gamle nummer og i Til feltet, det nye nummer. Kørslen sørger selv for at oprette det nye nummer Ændre art Analogt med kørslen Ændre sag Copyright Inventio.IT Periodisk - side 21 af 26

22 6.8.3 Ændre medarbejder Analogt med de foregående 2 kørsler Tip: Nummer på fratrådte medarbejdere kan med fordel ændres, således at de sorteringsmæssigt ligger efter aktive medarbejdere. Derved kan promptbokse udfyldes med blot eet interval for de aktuelle medarbejdere. NB sorteringen er således at numre kommer før bogstaver. 6.9 Kørsler Opdatering af aktuelle budgetpriser Kørsel, der opdaterer udvalgte budgetposter med aktuelle budgetpriser på medarbejderen. Anvendes såfremt der er foretaget prisændringer efter at budgettet er udarbejdet. Kørslen vil gå ind og opdatere de udvalgte budgetposter med de nye salgspriser. Periode angives i første anfordringsbillede og afgrænsning på budgetposterne i det andet anfordringsbillede Opdater sagsposter Ved aktivering af menupunktet bliver felterne Kostpris i alt og Salgspris i alt opdateret på sagsposterne. (Kartoteket DSP_SagPost ). NB det vises ikke i dette billede, at der sker noget. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 22 af 26

23 6.9.3 Opdater klientafregning Klientafregning findes under AuditPlus/Tilpasning/Klientafregning. Til afregning af antal finanskonti og posteringer. Afregning skal oprettes i hvert klientregnskab, hvor det ønskes benyttet. Med Alt+O kan priser overføres fra en anden datafil/regnskab, dog kun hvis priserne er oprettet i det andet regnskab umiddelbart før ellers er det manuel indtastning. Primo (Antal og Pris) angiver de samlede ændringer der er foretaget i regnskabet. Dags dato (Antal og Pris) viser ændringer foretaget siden sidste opdatering af klientafregningen. Art angiver hvilken art der skal bogføres på i sagskladden Afregning ved klientafregning i timesagsregnskabet. Sagskladden Afregning bliver oprettet automatisk første gang der foretages opdatering af klientafregning i timesagsregnskabet. Arten til timesagsregnskabet skal være en omkostningsart (type =O) Sagsnummer skal være det aktuelle for klienten i timesagsregnskabet. Hvis klienten får nyt sagsnummer hvert år, så skal dette nummer ændres her. Overførelse til primo ved JA overføres Antal fra Dags dato til Primo ved klientafregningskørslen. Overførelse til timesag ved JA overføres indhold af Dags dato felterne til sagskladden Afregning i timesagsregnskabet ved klientafregningskørslen. Opsætningen af klientafregningen pr. klient skal kun ændres, hvis der er ændringer i pris eller sagsnummer. Skrives der 0 i Pris, så overføres der ikke til timesagsregnskabet Kørslen Klientafregning Selve kørslen af klientafregningen foregår fra TIMESAGSREGNSKABET, hvorfor der skal skiftes regnskab, således at timesagsregnskabet er aktivt. Afregningen foregår fra /Periodisk/Kørsler/Opdatering af klientafregning. Kørslen kører alle klientregnskaberne incl. timesagsregnskabet igennem og opretter linjer i sagskladden Afregning. Herefter påføres hver linje et medarbejdernr. - evt. en fiktiv medarbejder. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 23 af 26

24 6.10 Årskørsler Opret sager Kørsel til masseoprettelse af sager. Kørslen tager sit udgangspunkt i debitorkartoteket. For alle debitorer, der IKKE er spærret, oprettes - i det angivne interval en sag pr. debitor. Det andet anfordringsbillede Opret sager felter: Sagsformat: 1) Debitornummer + skilletegn 1 + år 2) Debitornummer + skilletegn 1 + år + skilletegn + nummer Angiv år: År angives med 2 eller 4 cifre. Det angivne bruges dels til året på sagen og dels i sagsnummeret. Skilletegn 1 og 2: Her anvendes oftest som skilletegn. Bruger man sagsformat 2 og ønsker man ikke skilletegn mellem år og nummer, lader man skilletegn 2 feltet være blankt. Evt. nummer: Løbenummer Angiv sagsgruppe: Angives en sagsgruppe ikke, bliver sagsgruppen = debitorgruppen. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 24 af 26

25 Opret opgaver på sager Funktion, der opretter opgaver på sagerne ud fra den angivne erklæringstype i DebitorPlus. For at se hvilke menupunkter, der skal anvendes i forbindelse med opgavestyring se vejledningen til /Kartotek afsnit Opgavestyring Procedure. Ved oprettelse kan der bl.a. afgrænses på debitorkontointerval, regnskabsafslutning, erklæringstype ( som vist ovenfor ) samt opgavetype, som det ses herunder Nulstilling af kilometersaldi. I forbindelse med nyt kalenderår nulstilles medarbejdernes kilometersaldi, af hensyn til overholdelse af udbetaling af kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster. Der bliver dannet en reguleringspostering under kørselsregistreringerne således at kilometersaldoen bliver sat til nul. Det er en god ide at nulstillingen placeres i ultimoperioden, idet man så kan udskrive for hele året ( afgrænset til 31.12) og først i ultimoperioden foretages nulstillingen. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 25 af 26

26 Opret ferietimer i nyt år Udover manuel indtastning af optjent ferie i en flexkladde, kan optjent ferie lægges ind for et interval af medarbejdere eller for udvalgte medarbejdere ( indsæt flere linjer med medarbejder i søgningen ). For de angivne medarbejdere vil der blive lagt en ferie-, feriefri- eller en ferieekstra postering ind i henhold til de indtastede oplysninger i nedenstående billede. Posteringerne lægges ind direkte ( kommer ikke ind via en kladde ) Kalender Oprettelse/vedligeholdelse af kalendre. Menupunktet er beskrevet under /tilpasning/medarbejderopsætning/kalender hvortil der henvises Integration til bærbar Der henvises til manualen Timesag Dagligt, hvor integration til bærbar er beskrevet. Copyright Inventio.IT Periodisk - side 26 af 26

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Timesag version 2013

Timesag version 2013 3 Timesag Rapporter 3 Timesag Rapporter... 1 Igangværende arbejder (IGVA)... 2 3.1.1 Igangværende arbejder - forespørgsel... 2 3.1.2 Igangværende arbejder med faktor.... 9 3.1.3 Igangværende arbejder aldersopdelt

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

WEB Registrering - Manual

WEB Registrering - Manual Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Abonnement kartoteket hvori man indlægger abonnements varelinier og faktura dato mm. kaldes frem fra menu : Debitor/Kartotek/Abonnement. Abonnementkartoteket

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Plus Anlæg Microsoft Dynamic C5 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Aktivering af anlæg... 4 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg...

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 7 Tilpasning Timesag er beregnet til at holde styr på igangværende arbejder i timeproducerende virksomheder. Grundelementerne er medarbejdere, sager, arter og timer. Grundelementerne grupperes på forskellig

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes. Anlægsmodulet er placeret i egen kolonne i menuen. Anlæg / Kartotek Her oprettes og vedligeholdes de enkelte anlæg. Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 www.deloitte.dk ectrl Tim eplus Vejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere