Facilitering af læringsspil i it-fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facilitering af læringsspil i it-fag"

Transkript

1 Facilitering af læringsspil i it-fag med henblik på størst mulig læringsretention Jørgen K. Munk, Björn Munkberg, Vejleder Thomas Duus Henriksen MIL1, Valgmodul: Spil og didaktisk design Didaktisk design til spilforløb Den Omfang anslag 5,4 normalsider

2 Indholdsfortegnelse Indledning De ufærdige læringsspil Flashspil en applikation til spiludvikling Læringsretention Læringsstile og spil PC-Autotest Flashspil til korte undervisningsforløb Kontekst og målgruppe Formål, faglige mål og læringsmål med denne type spil Spildynamikker og didaktiske overvejelser Facilitering af spillet Vidensformer PC-Autotest Flashspil til længerevarende forløb Kontekst og målgruppe Formål, faglige mål og læringsmål med denne type spil Spildynamikker og didaktiske overvejelser Facilitering af spillet Vidensformer Konklusion mht. spillet og dets berettigelse som læringsressource... 8 Referencer... 9 Læringsressourcer... 9 Kilder (efter den rækkefølge de optræder i opgaven)... 9 Bilag A: Undersøgelsesdesign Bilag B: Instruks i anvendelse af Pc-Autotest, Flashspil Bilag C: Eksempler på spil udviklet vha. Pc-Autotest, Flashspil Bilag D: PC-Autotest Flashspil, Spilvarianter Bilag E: Screenshot Produktion af Matchspillet Bilag F: Screenshot fra Find kategorier-spillet Figurfortegnelse Figur 1: Venn-diagram for Sammenhæng mellem spil og læringsretention... 2 Figur 2: Herman Ebbinghaus hukommelseskurve... 4 Figur 3: Edgar Dales; Cone of Experience... 4 Figur 4: Læringsstilene kogt ned til tre arketyper... 5 Jørgen Munk & Björn Munkberg 1 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

3 Indledning Vi er 2 lærere, som underviser i it. Jørgen underviser voksne på meget korte forløb (typisk 1-3 dage), og Björn underviser unge i traditionelle hg-forløb (2 år) inden for Informationsteknologi på ministeriets fag-niveauer F, E, D og C. Men vi sidder med samme oplevelse: It-fagene har ikke i tilstrækkelig grad udviklet spil til disse fagområder. Fra den pædagogiske praksis bliver it af andre fag/fagpersoner opfattet som et værktøjsfag, og it-faget selv har en tendens til gerne at fremstå både mytisk og mystisk og delvis uforståelig for ikke indviede. Begge udsagn er forkerte men kan have været medvirkende til, at udvikling af læringsspil til it-fagene er et forsømt felt. Der er lavet spil til så at sige alle skolefag: fra matematik i 0. klasse (Magnus og Myggen) til, avancerede simulationsspil i samfundsfag på gymnasieniveau (Darfur is dying). Undervisere i faget Informationsteknologi og inden for it-kurser, har ikke været smarte nok til at kræve udvikling af spil til egne fag. Søgning efter deciderede læringsspil til it-undervisning var en langhåret affære. Det lykkedes med besvær, at finde en applikation, som kan understøtte spilmæssig læring i Microsofts programmer Word, Excel og OneNote (Ribbon Hero) samt et avanceret simulationsspil om netværkssikkerhed for systemadministratorer (Cyberciege). Herefter står det klart, at læringsspil som kan inkorporere it-fagets niveauer og fagområder må tillempes på andre måder. Richard van Eck som er fortaler for at bruge allerede udviklede spil i en pædagogisk kontekst, har ført diskussionen, om egenudvikling kontra brug af færdige programmer, ind i læringsspiluniverset. Van Eck s begrundelse for at anvende Commercial off the Shelf (COTS) bygger primært på følgende antagelse: Quality is maximized by leaving the design of game play up to game designers and the design of learning up to teachers (van Eck 2006). Med van Ecks tanker i baghovedet er det naturligt at undersøge de ufærdige spil, dvs. der hvor designeren har koncentreret sig om Game-Play og helt overlader viden-output til underviseren. Spil-rammer som kan faciliteres til undervisning i flere fag, på flere niveauer og til forskellige deltagerforudsætninger. Figur 1: Venn-diagram for Sammenhæng mellem spil og læringsretention Jørgen Munk & Björn Munkberg 2 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

4 1. De ufærdige læringsspil De ufærdige spil er en heterogen størrelse. De varierer fra simple OOP-objekter (Object Oriented Programming), som kun indeholder skitseagtige gameplay uden narration, (Overmars 2004) til flot designede brugerflader med tydeligt gameplay og fængslende narrativer. De ufærdige læringsspil skal tilføres videnelementer baseret på didaktisk design didaktisk design her forstået som (1) det medierede spil, som kan fastholde motivationen, (2) den viden, som skal overføres samt (3) den pædagogik, som kan skabe sammenhæng i et stilladseret læringsforløb. Som eksempler på ufærdige læringsspil har vi prækvalificeret følgende tre: Quandary, der er en videreudvikling af quizapplikationen; Baked Potatoes. Gameplayet består i underviseren bygger en labyrintagtig narrativ ramme, hvor spilvejene kan laves ensrettede eller med flere veje til mål. Spiltypen er Singleplay. Succeskriteriet er den gode narration, hvilket sikkert vil afholde nogle undervisere fra at bruge spillet. Djeeo af typen; Pervasive Game. Et GPS spil hvor holdet er delt mellem hjemmebase og deltagere i marken. Spillet fungerer med meget lidt narration, og er primært baseret på kommunikation Opgaverne kan designes til alle fag, men den tilførte viden målt op i mod den medgåede tid er lille. Flashspil er en type quizspil med varianter, bygger på genkendelighed i spillenes karakter. Det vil sige at gennemprøvede spil bruges til læring. Fx Jeopardy og Kryds & Bolle. Gameplayet er veldesignet og underviseren kan koncentrere sig om videnelementerne. Fordi Flashspil er; (1) utroligt nemt at tilgå, (2) næsten selvforklarende mht. regler og (3) let at tilpasse til diverse læringssituationer; har vi kvalificeret spillet som velegnet til fleksible læringsforløb i it. 2. Flashspil en applikation til spiludvikling Pc-Autotest, Flashspil fra Bo Klercke er en applikation til hurtig og nem udvikling af spil i Flash-format. Programmet giver mulighed for at udvikle Flashspil såsom 'Hvem vil være millionær', 'Kryds og bolle', 'Jeopardy', 'Vendespil' og andre quizlignende spil uden at kunne programmere men blot indsætte spørgsmål, svarmuligheder m.v. Formålet med udviklingen af værktøjet har været at sætte den almindelige bruger uden programme-ringsmæssige færdigheder i stand til hurtigt at producere flotte og fængende spil. Spillene udvikles til pc-mediet og egner sig primært til kontrol af og opfølgning på indlært, faktuel viden eller til øvelser i udvikling af spil med dertil knyttede ønsker fra fx underviserside om refleksion over et stofområde. Programmet er udviklet mhp. uddannelsesinstitutioner, der ønsker en let tilgang til at danne Flashspil, og det sælges til ikke-kommercielt brug til en overkommelig pris. Jørgen Munk & Björn Munkberg 3 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

5 3. Læringsretention Videnskabelige studier af læringsretention starter med Herman Ebbinghaus hukommelsesforsøg i 1885, hvor The forgetting Curve (Wixted et Carpenter 2006) stadig er gyldig. Figur 2: Herman Ebbinghaus hukommelseskurve Ebbinghaus forsøg er nøgtern undersøgelse, og han tænkte ikke på, om nogle læringssituationer var bedre til at fastholde viden end andre. Baseret på bl.a. Ebbinghaus teori, har Edgar Dale teoretiseret The Cone of experience ofte kaldt Learning Cone, som illustrerer, hvordan læringsretentionen stiger med graden af den aktivitet, som forsøgspersonen udøver (Brown 2003). Med influens fra Dales teori, har mange teoretikere fastslået, at læring baseret på egen udfoldelse virker bedre end passivt påhør. Figur 3: Edgar Dales; Cone of Experience Jørgen Munk & Björn Munkberg 4 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

6 4. Læringsstile og spil Undervisning med og uden spil må imperativt tage hensyn til elevernes/de studerendes læringsstil. Spil jf. Edgar Dales figur er næsten garant for høj læringsretention. Dette skal ikke fejlagtigt tolkes som Jo mere spil, jo bedre. Spillet skal ses som en del af en didaktisk ramme, som skal udfyldes med pædagogiske tiltag som kan matche før spillet-situationen, selve spilsituationen og en efter spillet-situation (Oblinger 2006). Det kan oven i købet være lønsomt at afbryde spillet for at lade spillet bundfælde og/eller for at lade eleverne få ekstra teoretisk viden undervejs som i TiA-modellen (Henriksen et Lainema 2010). Spillet i sig selv at sidde ved tastaturet - er gavnligt i forhold til taktil/kinæstetisk læringsstil (Muir 2001). Det kan derfor være oplagt at afbryde spil-seancer for at tilføre viden vha. en form, der også tilgodeser andre læringsstile. Figur 4: Læringsstilene kogt ned til tre arketyper Mange teorier om læringsstile indeholder fra fire til 9 faktorer afhængigt af, om de er baseret på sansemotorisk kognition eller opdelt på såkaldte intelligenstyper. Kolbs læringsteori, som egentlig er grundlaget for moderne læringsstilsteori, giver plads til netop fire metoder for kognitiv forståelse. 5. PC-Autotest Flashspil til korte undervisningsforløb 5.1. Kontekst og målgruppe Korte undervisningsforløb defineres her som it-kurser á 1-3 dages varighed på brugerniveau (AMU). Målgruppen er beskæftigede/ledige voksne med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde - i det følgende benævnt kursister Formål, faglige mål og læringsmål med denne type spil Med det formål at følge op på indlært stof og som alternativ til skriftlige tests og oplæg til gruppearbejde må spil af denne type fra Pc-Autotest, dvs. enkle, overskuelige og med umiddelbar feedback, have deres berettigelse. Kursisten arbejder med typisk korte og teknisk ukomplicerede spil(-interfaces) inden for afgrænsede emner/temaer, og spilmediet kan gennem det mere underholdende præg medvirke til en cementering af det faglige stofområde. Jørgen Munk & Björn Munkberg 5 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

7 Målet med det enkelte spil er at opnå så mange points som muligt eller at gennemføre spillet, hvilket kun kan lade sig gøre med et minimum af fejl (eller slet ingen, jf. fx Hvem vil være millionær ). For underviseren på kursusområdet kan disse læringsspil fungere som supplement til viften af didaktiske værktøjer og medvirke til at variere læringsformen, opbløde den meget lærerstyrede klasserumsundervisning og fastholde de ofte skole-uvante kursisters engagement. Spillenes læringsmål er en stilladsering af allerede indlært stof ifm. at kursisten eller underviseren ønsker at kontrollere den lærendes grad af læring, fx ifm. opstart af nyt fag, afslutning af fagemne eller forberedelse til afsluttende prøve. Henriksen fremfører, at flere forskere fremhæver engagement og feedback som nøgleelementer ifm educational games for voksne (Henriksen, p. 65), dvs. to begreber, som netop er fremherskende i disse Flashspil Spildynamikker og didaktiske overvejelser Spillene kan spilles enten individuelt, parvist, i grupper eller mod computeren, dvs. med eller uden fokus på kollaborative elementer. Der kan gå sport i at teste sig selv og den viden, man som kursist formodes at besidde, fx efter afslutningen af et fag, og alle spiltyperne viser det korrekte svar/den korrekte løsning, når kursisten har svaret på et spørgsmål eller afsluttet et spil. I forbindelse med valg af spil må underviseren som didaktisk designer træffe et valg og reflektere over, hvilke mekanismer, der er i spil, og hvilke motivationsfaktorer, der egner sig til den pågældende målgruppe. Er det fx motiverende, at man ikke kan fortsætte et spil men må begynde forfra, når man har svaret forkert på et enkelt spørgsmål (jf. Hvem vil være millionær ), eller vil det passe kursisterne bedre at anvende spil, der tillader forkerte svar men udregner den samlede score (jf. fx Jeopardy )? Det gælder desuden for alle spillenes vedkommende, at det enkelte spil udvælger et antal tilfældige spørgsmål (med tilhørende svarmuligheder) fra samlingen, så det er væsentligt for variationen/diversiteten, at udvikleren (underviseren eller kursisten) opretter så mange spørgsmål/svar som muligt. Vi ser også genkendeligheden som en spildynamik i denne kontekst. De fleste voksne har forhåndskendskab til spil som Hvem vil være millionær, Jeopardy, Kryds og tværs og Kryds og bolle og behøver ingen indføring i spillene en stor fordel i kursusverdenen, hvor tidsfaktoren er afgørende Facilitering af spillet Disse Flashspil kan benyttes indledningsvist ifm. et nyt stofområde for at skabe interesse eller at vurdere kursistens forudsætninger, eller de kan anvendes undervejs i et læringsforløb eller afslutningsvist for at repetere, følge op på indlært stof eller teste det (forventet) indlærte. Jørgen Munk & Björn Munkberg 6 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

8 Spillene kan ikke stå alene men skal indgå som supplement til den egentlige undervisning med alle dens facetter af dialog, refleksion, udvikling, frustration, holdningsbearbejdning osv. Det er en væsentlig pointe, at selvom man vha. en applikation som Pc-Autotest, Flashspil hurtigt kan producere noget engagerende og attraktivt, så står og falder produktets succes med udviklerens evne til at formulere spørgsmål og svarmuligheder, der åbner for tolkning og refleksion og dermed kan være medvirkende til fx diskussioner eller en ansporing til at repetere et stofområde Vidensformer Afhængigt af den valgte facilitering af spillet kan flere vidensformer komme på tale, jf. Qvortrups bud på en videnstaxonomi i fire dele (ordener). Det ses diskuteret, hvorvidt det er fagligheden (Qvortrup, 1. ordensviden) eller evnen til at søge, forholde sig til og bruge viden, som skal betones i fx undervisningssammenhænge, men ifølge Qvortrup skal ingen af de fire dele fremhæves på bekostning af andre Spillene her egner sig til kontrol af og opfølgning på indlært, faktuel viden (1. orden, ibid.), men da spiludviklingen ikke er tidskrævende, kan kursisterne udvikle spil til hinanden på holdet. I den forbindelse vil kursisten reflektere over de faglige emner, når han/hun skal formulere spørgsmål og ikke mindst et antal plausible svarmuligheder, hvoraf kun én i realiteten kan betragtes som korrekt. I denne sammenhæng flyder grænserne mellem kursistog lærerroller ud, og kursisten vil i udviklingskonteksten, hvor han/hun relaterer fagligheden til den situative kontekst, og under den efterfølgende klassediskussion (efter spilseancen) med debat om og tolkning af svarmuligheder bevæge sig inden for 2. orden (ibid.). Betydningen af refleksion og selviagttagelse, som indgår i spiludviklingen, anses for afgørende for individets læring. 6. PC-Autotest Flashspil til længerevarende forløb Kun fire af de 16 spil er fundet interessante til længerevarende forløb: Jeopardy - pga. genkendelighed og check af paratviden Hvem vil være millionær - pga. genkendelighed og check af paratviden Matchspillet pga. muligheden for at inddrage billeder og lyd som svarmuligheder Find kategorier pga. muligheden for at stille opgaver der kræver refleksion 6.1. Kontekst og målgruppe Med længerevarende forløb er her ment handelsskolernes grundforløb (hg) på EUD, hvor målgruppen typisk er i alderen år. Subsidiært også hg for voksne som vender tilbage til uddannelsessystemet. Jørgen Munk & Björn Munkberg 7 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

9 6.2. Formål, faglige mål og læringsmål med denne type spil Spillet i sig selv kan ikke alene opfylde de faglige mål, men kan medvirke (1) ved indlæring af de faglige mål og (2) ved kontrol af om de faglige mål er opnået. De fleste elever kan lide spil og Flashspillene kan så bruges som fornuftige pauser i undervisningen. Moderne forskning (Bjork et Kornell 2009) påpeger at direkte kontrol efter indlæringen giver en bedre læringsretention, det giver derfor god mening at bruge spil som test-værktøjer Spildynamikker og didaktiske overvejelser Spildynamikken forandrer sig ikke uanset længden af læringsforløbet, og i de længerevarende forløb er de didaktiske overvejelser meget lig med de korte forløb Se afsnit Facilitering af spillet Med henblik på at forankre videnelementerne i spillet, kan rammerne udvides ved elevinddragelse i både produktion og peer-to-peer læring. Spillet (de fire varianter) som er enkelt og primært indbyder til Singleplay, kan faciliteres på følgende måder: Eleverne producerer spørgsmålene ud fra gennemgået stof Eleverne producerer spørgsmålene ved eksplorativ undersøgelse af fagets stof Eleverne afholder konkurrencer med egne producerede spil og skiftes til at være i lærerrollen og elevrollen 6.5. Vidensformer Vidensformerne er analoge på både korte og længerevarende forløb, se afsnit Konklusion mht. spillet og dets berettigelse som læringsressource I forbindelse med kursusområdet, hvor der er begrænset tid (2-3 dage), konstant nyt pensum og stadigt skiftende kursister, kan Flashspil give mulighed for at variere undervisningsformen og tale til såvel de rutinerede og skolevante kursister og elever som de bogligt (og muligvis ressource-) svage deltagere. På længerevarende forløb hvor spillet kan faciliteres på flere måder og det skiftevis kan bruges som læringsressource og som kontrol-værktøj, er Flashspillet fra PC-Autotest en meget anvendelig læringsressource som er let at komme i gang med og tilstrækkelig fleksibelt til at kunne håndtere videnelementer fra flere niveauer, samtidig med at det er nemt at facilitere spillet. Jørgen Munk & Björn Munkberg 8 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

10 Referencer Læringsressourcer Cyberciege: Djeeo fra Djeeo ApS: Flashspil: Ribbon Hero spilapplikation: Quandary fra Half-Baked Software Inc.: Kilder (efter den rækkefølge de optræder i opgaven) Bjork, Robert A et Kornell, Nate (2009) A Stability Bias in Human Memory: Overestimating Remembering and Underestimating Learning retrieved Jan Brown, Rupert (2003) Blended Learning; Rich Experiences from a rich Picture retrieved Jan Henriksen, Thomas Duus et Lainema, Timo (2010) Didactic Design for Business Games Henriksen, T. D. (2010) State of the art. Learning games in adult education. In: A Little More conversation a Little Less Action, Please. Saarbrücken. Melton, Arthur W (1963) Implications of Short-Term Memory for a General Theory of Memory artikel i Journal of Verbal Learning and Verbal behaviour no retrieved Jan Muir, Dian J. (2001) Adapting Online Education to Different Learning Styles retrieved Jan Oblinger, Diana (2006) Simulations, Games, and Learning retrieved Jan Overmars, Mark (2004) Learning Object-Oriented Design by Creating Games Qvortrup, L. (2004) Det vidende samfund: mysteriet om viden, læring og dannelse. Unge Pædagoger. van Eck, Richard (2006) Digital Game-based Learning - It s Not Just the Digital Natives Who Are Restless retrieved Jan Wixted, John T. et Carpenter, Shana (2006) The Wickelgren Power Law and the Ebbinghaus Savings Function Artikel i Psychological Science Vol. 18 no. 2 Jørgen Munk & Björn Munkberg 9 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

11 Bilag A: Undersøgelsesdesign Vi har gennem opgaven fulgt den hypotese, at læringsspil via den dermed forbundne elevaktivering kan øge læringsretentionen, dvs. medvirke til, at indlært viden bibeholdes gennem længere tid, ganske som det hævdes af de gennem denne opgave refererede læringsteoretikere. Pc-Autotest, Flashspil kan benyttes til at følge op på eller teste graden af indlæring samt anspore til repetition af et stofområde. Applikationen kan stimulere refleksion i forbindelse med spiludvikling til elever/kursister og gennem en mere varieret læringsform medvirke til at fastholde interesse og engagement blandt også skole-uvante/-trætte kursister og elever. Vi forestiller os, at vi 1) benytter spilapplikationen Pc-Autotest, Flashspil i undervisningen på udvalgte hold 2) gennemfører traditionel undervisning på øvrige tilsvarende hold/fag Elever/kursister på begge typer af hold/fag, dvs. med og uden inddragelse af læringsspil i undervisningen, gennemfører enkle tests aht. vurdering af indlæringen, evt. i form af spil til kontrol af indlært, faktuel viden. Resultaterne efter de gennemførte tests anvendes empirisk til at undersøge, om der sker en mere varig indlæring på hold, der har anvendt spil, end det er tilfældet for hold på tilsvarende fag, der ikke har benyttet spil i undervisningen, dvs. gennem tests undersøge, om de opstillede hypoteser omkring vores spilforløb viser sig at kunne understøttes gennem elevernes/kursisternes testresultater. Selv om vores arbejdshypoteser helt eller delvis viser sig at være forkerte, vil de under alle omstændigheder have haft en berettigelse og givet anledning til, at vi forhåbentlig bliver klogere på anvendelsen af spil i læringsforløb og nye, tilpassede og justerede arbejdshypoteser kan derefter atter tjene som udgangspunkt for redidaktiserede designs og læringseksperimenter. Eksempel På adressen ligger et elektronisk materiale til undervisning i grundlæggende anvendelse af internettet. De to nævnte spil er udviklet vha. Pc-Autotest, Flashspil. Eksempler på spil findes her (via panel til venstre): Teori: Netværk, logins og sikkerhed -> Opgave: Find kategorier - træk ord til bestemte kategori-kasser inden for den afsatte tid, og se hvor mange points du kan opnå. FVU-it, modul 1, afrunding -> Quiz: Hvem vil være millionær? - som kendt fra tv og TV2 s website. Eksempler på tests af indlært viden findes her: Teori: Generelt om internettet -> Test: Generelt om internettet Teori: Opkobling og udbydere -> Test: Opkobling og udbydere Handel på nettet -> Test: Handel på nettet For såvel spil som tests gælder det, at eleven/kursisten får feedback med det samme og har mulighed for at gennemføre igen, idet spørgsmål/svar blandes for hver gang. Jørgen Munk & Björn Munkberg 10 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

12 Bilag B: Instruks i anvendelse af Pc-Autotest, Flashspil Jørgen Munk & Björn Munkberg 11 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

13 Bilag C: Eksempler på spil udviklet vha. Pc-Autotest, Flashspil Eksemplerne er lånt hos der fungerer som materialeplatform for skoler tilknyttet Erhvervsskolernes Forlag (logon vha. UNI-C) ift. især ungdomsuddannelserne (EUD) men også AMU og Akademiuddannelser (AU). Peg for info-popup og Ctrl+klik for at starte spillet i din browser: Jørgen Munk & Björn Munkberg 12 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

14 Bilag D: PC-Autotest Flashspil, Spilvarianter Pc-Autotest Flashspil De 16 varianter Litra Spil Deltagere Diverse 01 Jeopardy Singleplay Paratviden 02 Hvem vil være millionær Singleplay Paratviden 03 Kryds og Bolle Single mod pc Paratviden/Taktik 04 Match Spillet Singleplay Kombinatorik 05 Vendespil Single / Doubleplay Hukommelse 06 Gæt ord på tid Singleplay Stavning 07 Lyt og Placér Singleplay Lyd og stavning 08 Lyt og Stav Singleplay Lyd og Stavning 09 Ordparring Singleplay Paratviden 10 Regnespil Singleplay 4 regnearter 11 Rotation Singleplay Kombinatorik 12 Bogstavlink Singleplay Stavning 13 Gendan firkant Singleplay Visuel Kombinatorik 14 Anagramspil Singleplay Visuel Kombinatorik 15 Krydsord Singleplay Stavning 16 Find Kategorier Singleplay Analyse Jørgen Munk & Björn Munkberg 13 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

15 Bilag E: Screenshot Produktion af Matchspillet Jørgen Munk & Björn Munkberg 14 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

16 Bilag F: Screenshot fra Find kategorier-spillet Jørgen Munk & Björn Munkberg 15 / 15 Valgmodul: Spil og didaktisk design

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

FoU Slutkonference 29. marts 2011

FoU Slutkonference 29. marts 2011 FoU Slutkonference 29. marts 2011 Projekt: Udvikling af strategier og innovative undervisningsformer Tradiums 3 hhx afdelinger, stx Paderup Gymnasium Workshop: Hvordan kan man differentiere undervisningen

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE Inspiration til arbejdet med børnefaglige VEJLEDNING TIL UNDERVISERE 1 Titel: Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og. Vejledning til undervisere. Forfatter: Indhold udarbejdet af Rambøll

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING

ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING MÅL FOR WORKSHOPPEN Præsentation af projekt ide til NETLÆRINGSSPIL Tanker og ideer fra jer Fælles refleksion over underviserrollen i netlæringsspil TANKER BAG IDEEN ESU

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

ICILS Individuel rapport til skole. Gråsten Skole 6300 Gråsten. Baggrund. Om ICILS og denne rapport

ICILS Individuel rapport til skole. Gråsten Skole 6300 Gråsten. Baggrund. Om ICILS og denne rapport ICILS 2013 Individuel rapport til skole Gråsten Skole 6300 Gråsten Kære Gråsten Skole Resultaterne af ICILS 2013- undersøgelsen blev offentliggjort i slutningen af november. Og Danmark klarede sig rigtig

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer Basis hold, (12072) NATURFAG PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer Basis hold, (12072) NATURFAG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Basis hold, (12072) NATURFAG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011 til en del

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

HVAD ER KLASSERUMSSPIL?

HVAD ER KLASSERUMSSPIL? HVAD ER? Klasserumsspil er en helt ny form for spilbaseret undervisningskoncept. Vi kalder det semi-digitalt, fordi halvdelen af aktiviteterne foregår i klasselokalet, mens den anden halvdel foregår på

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse (aktiviteter) (Se projektbeskrivelse bilag 1)

Projektbeskrivelse (aktiviteter) (Se projektbeskrivelse bilag 1) Til Specialkonsulent Mads Egsholm Børne- og ungeområdet Skoleafdelingen maeg03@frederiksberg.dk Ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen Projekttitel Systematisering af faglig fordybelse i Folkeskolen

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater 6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater Når lærerne udarbejder didaktiske rammer hvor eleverne arbejder selvstændigt i inden for

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk DIGITALT LÆRINGSKONCEPT

FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk DIGITALT LÆRINGSKONCEPT DIGITALT LÆRINGSKONCEPT EUD og EUX FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Unge, motivation og uddannelse

Unge, motivation og uddannelse Unge, motivation og uddannelse Afslutningskonference for digitaliseringsindsats på erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser Aarhus Business College 27. Oktober 2016 Arnt Louw, avl@learning.aau.dk 1 Arnt

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces INTERVENTIONSDESIGNET Formål, mål og proces FORMÅL Forskning Udvikling UDVIKLINGSFORMÅL At understøtte lærerens planlægning af målstyret undervisning og de aktiviteter, der støtter målstyret undervisning

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur DANSK, 8. - 9. KLASSE NÅR FACEBOOK DIDAKTISERES OG BRUGES SOM MIDDEL TIL FORTOLKNING AF SKØNLITTERATUR IT lærernetværk, region Nord

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene Af Katrina Busch Hasselstrøm, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium I 3 uddannelseseksperimenter i 2013

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI Hørsholm 14. Maj 2014 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende arbejdsklima 4. Indholdsmæssig

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013 Generelle indlæringsvanskeligheder Efterår 2013 Ida Mundt Adjunkt og specialpædagogisk konsulent på professionshøjskolen UCC Specialskolelærer i 22 år senest Maglebjergskolen i Allerød Kommune Pæd. Diplom

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter K. Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning, KU Cita Nørgaard Pædagogisk konsulent SDU Universitetspædagogik,

Læs mere

Bilag 2. Diskussionsoplæg: Talenter og digitale kompetencer i verdensklasse

Bilag 2. Diskussionsoplæg: Talenter og digitale kompetencer i verdensklasse Bilag 2. Diskussionsoplæg: Talenter og digitale kompetencer i verdensklasse Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 Spørgsmål til drøftelse Hvad skal være Danmarks ambition for elite- og talentpleje?

Læs mere