Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat skal skabe og ikke hæmme vækst"

Transkript

1 # januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN - HVAD SÅ? CSR NEMMERE FOR SMV ER > > 06 > 07 > 16 VIKARJOB SAMLET PÅ ÉT STED Skat skal skabe og ikke hæmme vækst Dansk Erhvervs 13 nye konkrete skatte- og afgiftsforslag er præget af enkelhed, forudsigelighed og en styrkelse af den danske konkurrenceevne med blandt andet nye job til følge. Alle skal svare deres skat og afgifter, men skatterne i Danmark har imidlertid nået et omfang, hvor de hæmmer væksten og lægger en dæmper på beskæftigelsen skat Dansk skattepolitik er præget af, at reglerne er for uigennemskuelige, og omfanget af skatter og afgifter er så stort, at det har begrænset vores samlede velstand. Hvis man gennemfører vores skattepolitiske forslag og sænker skatten, vil det løfte Skatteindtægt i % af bruttonationalproduktet, 2013 Danmark ligger i top, når det gælder skattetryk. Diagrammet illustrerer situationen i 2013, men som det ses inde i bladet på et tilsvarende diagram fra 1965, følger Danmarks placering ikke en naturlov. Dengang var skattetrykket i Danmark langt lavere end så mange andre lande. (Kilde: OECD). velstanden for hele samfundet og skabe i tusindvis af nye arbejdspladser, siger direktør Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv. Skattepolitikken indeholder 13 konkrete initiativer. Gennemføres de alle, vil det løfte Danmarks økonomiske velstand med 34,5 milliarder kr. eller kr. pr. dansker. Det viser beregninger foretaget af den uafhængige DREAM-gruppe. Beregningerne viser også, at beskæftigelsen i Danmark netto vil stige med knap fuldtidsstillinger. Mexico Chile Syd Korea USA Schweiz Irland Tyrkiet Slovakiet Israel Canada Estland New Zealand Spanien Storbritannien Portugal Grækenland Tjekkiet OECD Gennemsnit Island Tyskland Slovenien Ungarn Luxembourg Norge Østrig Italien Sverige Finland Belgien Frankrig Danmark Fedtafgiften er et skræmmeeksempel på skattepolitikken I forordet til publikationen Velstand frem for skattetryk - Dansk Erhvervs skatte- og afgiftspolitik skriver Christian T. Ingemann, sammen med Ole Bendixen - formand for Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg, blandt andet: Skatter og afgifter påvirker de beslutninger, borgere og virksomheder træffer. Derfor har de mange formål, som skattepolitik i dag tjener, den utilsigtede konsekvens, at der kommer et meget lille provenu i forhold til de omkostninger, skatterne og afgifterne påfører borgere og virksomheder. Det blev blandt andet tydeliggjort med fedtafgiften. Dansk Erhverv anerkender, at skatter er helt afgørende for finansieringen af den danske velfærdsstat. Men skattesystemet bør indrettes på en sådan måde, at det ikke stiller danske virksomheder dårligere i konkurrencen med udlandet, og således at systemet generelt ikke forskelsbehandler mellem forskellige brancher inden for landets grænser. Udformningen af skatter og afgifter skal i størst muligt omfang tage hensyn til, at skattesystemet ikke unødigt står i vejen for vækst og beskæftigelse. Læs mere om skatteforslagene på side 2 & 3. SÆSON OPSTART Bliv Positiv Psykologi Vejleder Læs i hele landet Bliv Body Language Practitioner Læs på Frederiksberg Kr Kr kursusdage over 8 uger 6 kursusdag over 6 uger Læs mere og tilmeld dig på allerede i dag. SÆSON OPSTART Tlf

2 DANSK ERHVERV leder januar 2015 S 2 Aktuelle økonomiske nøgletal* Vurderet af politisk-økonomisk chefkonsulent Mira Lie Nielsen Af Christian T. Ingemann Direktør Dansk Erhverv Status Ændring ift. forudgående kvartal Skattetrykket dræber væksten Med et stop for nye skatter som det bærende princip blev VK-regeringen grundlagt. Selv om det langt fra var nok til at holde de offentlige udgifter i ro, så var det et princip, som bremsede kreativiteten i Skatteministeriet og Finansministeriet, når de ledte efter nye måder at hive skattekroner ud af borgere og virksomheder. Nu, hvor skattestoppet er en saga blot, blomstrer kreativiteten på ny. Desværre. Virksomheder og borgere er omringet af skatter og afgifter, og et kortsigtet hensyn til at fylde statens kasser prioriteres frem for langsigtet vækst og velstand i Danmark. Når man opkræver en skat eller en afgift, forvrider man adfærden. Skat på indkomst sænker lysten til at arbejde, hvilket tydeligt illustreres af danskernes dalende arbejdstid gennem årtier. Hæver man afgifterne, er der råd til mindre og dermed færre beskæftigede. Med det højeste skattetryk blandt alle OECD-lande er det helt åbenbart, at dansk skattepolitik også er en vækstdræber. Den offentlige sektor skal naturligvis finansieres. Men det bør være et indlysende rigtigt princip, at skatter og afgifter opkræves på mindst mulig forvridende måde. Det sker ikke i dag, hvor skattepolitikken ikke bare skal finansiere den offentlige sektor, men samtidig mindske CO 2 -udledning, sukkerforbrug eller tilgodese andre politisk prioriterede samfundsanliggender. Det kan der være grunde til, men man bør gøre sig klart, at det samtidig koster økonomisk vækst. Dansk Erhverv mener derfor, at skattepolitik skal tilbage i den centrale del af den økonomiske politiks værksted. For mens politikerne har ledt efter veje til vækst, har de overset skatteruten. Som Dansk Erhvervs 13 konkrete skattepolitiske forslag viser, kan vi løfte den samlede velstand med 34,5 milliarder kr., eller næsten 3 gange så meget som de seneste 2 vækstpakker tilsammen. Det kræver bare et skattepolitisk mod. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion morten bjørn hansen (ansvarshavende redaktør), johannes bøggild, Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, tine larsen, emilie husted, anne birkelund, pernille plougheld. design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2015 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Beskæftigelse, omregnet til fuld tid 3. kvartal 2014 Serviceeksport mia. kr. 101,2 +1,9 3. kvartal 2014 Bruttoledighed, antal personer November 2014 Forbrugertillidsindikator 6,0-0,3 point Målt i december 2014 Konkurser December 2014 Detailomsætningsindeks, 96,4 +0,7 2010=100 November 2014 Vareeksport mia. kr. 51,4 +1,3 Oktober 2014 Konjunkturbarometre Målt i december 2014 Serviceerhverv 5 0 point Industri point Detailhandel inkl. biler 6-2 point *Samtlige nøgletal, undtaget detailhandel inkl. biler, er korrigeret for normale sæsonudsving. Kilde: Danmarks Statistik Dansk Erhvervs 13 skatteforslag Status Ændring ift. forudgående måned fremtiden starter her... VELSTAND FREM FOR SKATTETRYK DANSK ERHVERVS SKATTE- OG AFGIFTSPOLITIK Som det fremgår af artiklerne i dette blad på side 1, 2 & 3 indeholder denne publikation Dansk Erhvervs 13 forslag til at nytænke dansk skatte- og afgiftspolitik. De konkrete forslag bliver præsenteret detaljeret sammen med uafhængige konsekvensberegninger. Introduktionen vil blive fulgt op i de kommende udgaver af Dansk Erhvervsavis, hvor de enkelte 13 konkrete initiativer vil blive gennemgået, og aktualiseret med kommentarer og virksomhedscases. Publikationen kan downloades på Dansk Erhvervs hjemmeside: under Nyheder og med linket Dansk Erhvervs Skattepolitik

3 DANSK ERHVERV skat januar 2015 S 3 Skatteregler bør fremme forretning i stedet for bureaukrati Ifølge Mikael Risager, taxpartner i revisionsvirksomheden RSM plus og medlem af Dansk Erhvervs skattepolitiske udvalg, lider Danmarks skattesystem først og fremmest af mangel på sammenhæng. skat Når man skimmer listen med Dansk Erhvervs 13 nye skatteforslag, synes der at være langt imellem punkter som en udvidelse af forskerskatteordningen, fuld momsafløftning på erhvervsmæssige hotel- og restaurantydelser, og etablering af et skattebyrdeudvalg. Men Mikael Risager, taxpartner i revisionsvirksomheden RSM plus og medlem af Dansk Erhvervs skattepolitiske udvalg, der har udført det forberedende arbejde med skatteforslagene, understreger, at de både hænger sammen og rammer meget bredt: Det har været et væsentligt kriterium, at forslagene skulle tilgodese såvel store som små og mellemstore virksomheder. Til eksempel kan det umiddelbart se ud, som om en udvidelse af forskerskatteordningen udelukkende er til gavn for store videnvirksomheder. Men forskere står jo ikke alene, de trækker stor aktivitet i Mikael Risager, taxpartner i revisionsvirksomheden RSM plus og medlem af Dansk Erhvervs skattepolitiske udvalg. gang, som ellers ikke ville blive etableret uden dem, til gavn for stort set alle andre erhverv, påpeger Mikael Risager. Det samme kan siges om indførelse af fuld momsafløftning på erhvervsmæssige hotel- og restaurantydelser samt lavere afgifter på de mest grænsehandelsfølsomme varer: Det vil ikke kun være en væsentlig Skatteindtægt i % af bruttonationalproduktet, 1965 DANSK ERHVERVS 13 SKATTE- OG AFGIFTSFORSLAG 50/50-model for topskatten - 50 procent i skat af indkomst over kr. Forskerskatteordningen udvides. Aktieindkomstskatten får en enhedssats på 27 procent. Selskabsskatten sænkes til 19 procent i Begrænsningen på fuld underskudsfremførsel fjernes. Udbyttebeskatningen for selskaber fjernes. Der indføres fradrag for etableringsomkostninger. Kvaliteten og antallet af DBO er - dobbeltbeskatningsoverenskomster - øges. Der indføres fuld momsafløftning på erhvervsmæssige hotel- og restaurantydelser. Der indføres one-stop-shop på momsområdet. Punktafgifterne saneres, og de mest grænsehandelsfølsomme afgifter sænkes. Der indføres større grad af neutralitet i energiafgifterne. Der etableres et skattebyrdeudvalg. forbedring af hoteller, restauranter og detailhandelens konkurrenceevne, men også gavne alle dem, der køber ydelserne og varerne. Så er der ønsket om et skattebyrdeudvalg: En af de væsentligste mangler ved det danske skattesystem er sammenhæng. Systemet er præget af at lukke huller, og det medfører stor usikkerhed og dermed brist i retssikkerheden. Det fører til øget behov for rådgivning for at finde en vej gennem de kringlede regler - et skattebyrdeudvalg skal også fokusere på at forbedre sammenhængen og den samlede skatte-administrative byrde for erhvervslivet, slutter Mikael Risager. Det har været et væsentligt kriterium, at forslagene skulle tilgodese såvel store som små og mellemstore virksomheder. Mikael Risager fremtiden starter her... VELSTAND FREM FOR SKATTETRYK 0 Tyrkiet Spanien Portugal Schweiz Grækenland Japan Australien USA New Zealand Irland Italien OECD Canada Island Luxembourg Storbritannien Danmark Norge Finland Belgien Holland Sverige Tyskland Østrig Frankrig DANSK ERHVERVS SKATTE- OG AFGIFTSPOLITIK Det er ikke nogen naturlov, at Danmark skal have det højeste skattetryk. I 1965 havde vores nærmeste naboer og adskillige andre lande i blandt andet Europa et højere skattetryk. (Kilde: OECD).

4 DANSK ERHVERV offentlige udbud januar 2015 S 4 Dialog om offentlige udbud må ikke udvikle sig til gratis konsulenthjælp I dette interview håber Mark Skriver Ostersen Nielsen, direktør for jura, IT- og softwarevirksomheden KMD, at den nye udbudslov med nye muligheder for mere fleksible udbudsformer vil give bedre løsninger for både kunderne og leverandørerne. Men det afhænger i høj grad af, hvordan mulighederne i praksis bliver udmøntet. offentlige udbud Dialogen bliver den helt store vinder i ny lov om offentlige udbud Dansk Erhverv bakker udspillet til en ny udbudslov op. Den vil sikre bedre dialog mellem offentlige indkøbere og private leverandører til gavn for udvikling og anvendelse af de endelige produkter og serviceydelser. offentlige udbud Mens det nærmest har været kriminelt for offentlige indkøbere og private leverandører at blive set i nærheden af hinanden under udbudsprocessen, så vil de snart kunne mødes frit og drøfte problemer, muligheder og videre samarbejde. Efter et års intensivt arbejde præsenterede regeringens såkaldte Udbudslovsudvalg kort før jul en enstemmig anbefaling til en ny dansk udbudslov. Dansk Erhverv har sammen med repræsentanter for erhvervslivet, of- Jakob Scharff, chef for Offentlig-Privat Samarbejde, Dansk Erhverv. fentlige organisationer og fagbevægelsen deltaget i udvalgsarbejdet. Den nye udbudslov bliver et tigerspring for dialogen mellem offentlig og privat. Loven vil åbne op for mere fleksible udbudsformer som for eksempel konkurrencepræget dialog, hvilket vi kun kan bakke op om. Som tilbudsgivere kan vi gå i dialog med den offentlige kunde om de rigtige løsninger. Det giver bedre, mere innovative og effektive løsninger. Men det skal bruges med omtanke, og på en måde der holder omkostningerne nede, siger markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv, der har repræsenteret organisationen i Udbudslovsudvalget. Han påpeger, at der er behov for et opgør med den nuværende udbudspraksis, hvor det offentlige på forhånd har lagt sig fast på bestemte løsninger og en omfattende kravspecifikation. Færre omkostninger for erhvervslivet Det har været et stort ønske fra erhvervslivet, at udbudsreglerne bliver forenklet, og at omkostningerne til udbud bliver sat ned. Lovforslaget indeholder en række vigtige tiltag, der gør det nemmere for både offentlige og private. En markant forenkling af reglerne bliver dog vanskeligt i praksis, vurderer Jakob Scharff: Vi ser frem til at afskaffe udbudsreglerne for de mindre aftaler. De Hvilken afgørende betydning vil udvidede muligheder for fleksible udbudsformer som konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling få for KMD? Vi har en forhåbning om, at de nye muligheder med mere fleksible udbudsformer giver bedre løsninger for både kunderne og leverandørerne. Øget mulighed for en dialogbaseret model vil medføre, at leverandøren nuværende regler har givet virksomhederne uforholdsmæssigt høje omkostninger, der ofte er oversteget kontraktens reelle værdi. Det vil samtidig gøre det nemmere for mindre virksomheder at komme til. Den nye udbudslov rummer desværre også elementer, der ifølge Dansk Erhverv trækker i den forkerte retning. For eksempel er minimumstidsfristerne sat kraftigt ned, DE 6 VIGTIGSTE NYSKABELSER I FORSLAGET TIL NY UDBUDSLOV får en bedre indsigt i kundens behov og ønsker og derved bedre mulighed for at tilbyde den mest velegnede løsning. Endvidere vil risikoen for at blive erklæret ukonditionelle som følge af ubetydelige fejl og andre formaliteter blive væsentligt reduceret. Det vil dermed være med til at sikre det grundlæggende hensyn bag udbudsreglerne, at kunden får det mest konkurrencedygtige tilbud, både i forhold til pris og funktionalitet. > og Jakob Scharff frygter, at det vil betyde dårligere konkurrence, hvis virksomhederne får mindre tid til at forberede gode tilbud: Dansk Erhverv har dog opnået, at de helt korte frister ned til 10 dage for kommuner og regioner bliver en undtagelse, der skal begrundes, påpeger han. Loven skal efter planen træde i kraft den 1. oktober Øget adgang til fleksible udbudsformer Det vil give bedre mulighed for dialog i udbuddene og dermed bedre løsninger og mindre spild. Afskaffelse af annonceringspligt for mindre aftaler Annonceringspligten for opgaver over kr. og op til EU s tærskelværdier på henholdsvis cirka 1 million kr. for statslige indkøb og cirka 1,5 million kr. for kommuners og regioners indkøb. Det vil nedbringe omkostningerne for både de private leverandører og de offentlige indkøbere. Ny udbud-light pligt for velfærds-, social- og sundhedsydelser Der kommer som noget helt nyt regler for indkøb af sociale tjenester mv. over euro. Det bliver med kun få procedurekrav. Konsekvensen vil være mere konkurrence på velfærdsområdet. Gennemsigtighed ved evaluering af tilbud Det offentlige skal fremover på forhånd oplyse om den metode og de redskaber, der vil blive anvendt ved evalueringen. Konkurrencen bliver dermed skarpere, når virksomhederne bedre kan optimere deres tilbud. Øget fleksibilitet ved ændringer af kontrakter Løsningerne bliver bedre, når man kan tilpasse til nye behov. Ulovligt tildelte kontrakter skal bringes til ophør Det vil være en klar konsekvens, hvis udbudsreglerne bliver overtrådt.

5 DANSK ERHVERV offentlige udbud januar 2015 S 5 Dialogproces nærmer sig gratis konsulenthjælp Forventer KMD, at transaktionsomkostningerne for virksomheden som følge af udvidet brug af fleksible udbudsformer vil stige? Det er vores erfaring, at udbudsomkostninger stiger med dialogbaserede udbudsformer. Men det skyldes i høj grad den rigiditet, som ordregivere ofte vælger at bruge i dialogprocessen. Vi har set eksempler, hvor 4-5 leverandører over mange måneder ender med at aflevere tre fulde tilbud. Forløbet har til tider næsten karakter af gratis konsulenthjælp. Man kan derfor overveje, om der skal være en økonomisk kompensation for det. Det er i hvert fald meget dyrt for virksomhederne. Vi mener derfor, at det er vigtigt, at antallet af mulige leverandører hurtigt i processen reduceres til nogle få, der til gengæld har bedre mulighed for at vinde opgaven. Risiko for meget rigide dialogbaserede udbud Vil øget brug af fleksible udbudsformer i sig selv fremme innovative løsninger på offentlige udbud, eller vil det kræve, at parterne inddrager nye og flere kompetencer? Fleksible udbudsformer og ikke mindst det forhold, at der bliver mulighed for dialog med ordregivere under forberedelse af udbud, kan forhåbentligt føre til mere innovative løsninger. Men det afhænger meget af graden af fleksibilitet i den praktiske udmøntning.der er en risiko for, at kravet om ligebehandling og risikoen for klagesager kan føre til, at også de dialogbaserede udbud bliver meget rigide. Omvendt kan en del af problemerne med de nuværende udbudsregler tilskrives det forhold, at kunden skal formulere alting skriftligt uden mulighed for dialog. Det kan de nye regler hjælpe med at afbøde. Dialog kan forhindre utilsigtede krav På hvilke punkter svarer fleksible udbudsformer til KMD s B2B-forretninger, og på hvilke punkter vil de fortsat adskille sig? Mark Skriver Ostersen Nielsen, direktør for jura, KMD: Der er en risiko for, at kravet om ligebehandling og risikoen for klagesager kan føre til, at også de dialogbaserede udbud bliver meget rigide. (Foto: KMD). De fleksible udbudsformer passer fint med vores projektforretning, som typisk retter sig mod de store kommunale og statslige kunder. KMD har imidlertid også en meget stor produktforretning, hvor det samme produkt sælges til mange kunder. Her har KMD allerede i dag en intens dialog med kunderne. Så her har de fleksible udbudsformer måske mindre relevans. Dog ser vi også her, at kunder uforvarende kommer til at formulere krav således, at det er vanskeligt at byde med noget, som må- 3 veje til bedre udbud og dermed bedre løsninger Uanset valg af udbudsform finder KMD, at følgende 3 erfaringsbaserede råd har meget stor betydning for udbudsprocessen og det resultat, der kommer ud af anstrengelserne: Unødvendigt høje serviceniveauer og dyre bodsregimer medfører højere priser fra leverandørerne, så vær kritisk i forhold til det reelle behov og lad bodens størrelse være proportional med den gene, kunden oplever. For mange detaljerede krav låser leverandøren, og for mange mindstekrav reducerer udfaldsrummet og leverandørens muligheder for at foreslå den bedst egnede løsning. Efterspørg standardløsninger. De er billigere for leverandørerne at levere og lettere - og billigere - at flytte mellem leverandører. På den måde undgår kunden et såkaldt leverandør lock-in. ske vil være den bedste og billigste løsning. Muligheden for dialog med leverandørerne under forberedelse af udbud kan derfor være med til at forhindre, at den slags sker. YOU WALK THE WALK, BUT DO YOU TALK THE TALK? Learn Business English visit studieskolen.dk Tailor-made corporate Danish and English courses will make you look good in no time. We teach where and when it suits you. Call

6 DANSK ERHVERV finansiering januar 2015 S 6 Hvis du får nej i banken - hvad så? Hvis du har den rette kapitalplan, kan du måske undgå det ellers så ofte hørte nej i banken. Det hævder Carsten Færge, der er specialist i at sikre kapital og supplerende finansiering til SMV er. Den 22. januar 2015 vil han sammen med andre oplægsholdere indvie Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i mulighederne. finansiering Penge er der nok af. Det gælder bare om at få bankerne til at slippe dem. Carsten Færge, partner i KapitalBørsen, der er specialist i at sikre kapital og supplerende finansiering til SMVvirksomheder, mener ikke, at der er tale om en generel kreditklemme i Danmark. Der er snarere tale om, at virksomheder ikke sælger sig selv godt nok over for deres banker. Det handler om at forberede sig ordentligt og dermed undgå et nej i banken. Der er ingen grund til at skyde på bankerne og bebrejde dem, at de ikke vil låne penge ud. Det vil de meget gerne, for det er det, de lever af, og de har masser af penge. I stedet skal man spørge sig selv og banken om, hvad virksomheden mangler for at sikre sig udvidet finansiering, og hvad man helt praktisk kan gøre for at forbedre mulighederne, siger Carsten Færge. Ofte er et kludetæppe løsningen På Dansk Erhvervs arrangement Hvis du får nej i banken - hvad så? torsdag den 22. januar 2015, vil han sammen med en stribe andre oplægsholdere sætte fokus på finansiering af SMV er. Se programmet andetsteds på denne side. Et af Carsten Færges budskaber er at tænke i supplerende kapital og ikke lade den ønskede finansiering stå eller falde med, om banken vil udlåne det hele. Ofte er et kludetæppe af finansieringsmuligheder løsningen: Carsten Færge, partner, KapitalBørsen. Der kan ligge en skjult finansieringsmulighed i tilgodehavender ude hos kunderne, som kan sættes i spil gennem factoring. Virksomhedens kapitalapparat kan leases i stedet for at være ejet, og det samme gælder selve ejendommen. Vækstfonden og Eksportkreditfonden samt helt ny ansvarlig kapital via private investorer udgør andre muligheder. Men man skal ikke betragte disse muligheder som alternativer til banklån men som det supplement, der kan blødgøre banken til også at åbne havelågen for en del af finansieringen. Hvad har du selv gjort? Når Carsten Færge bliver bedt om at grave ny finansiering frem til en virksomhed, der har fået en kurv af banken, lyder hans første spørgsmål: Hvad har du selv gjort? Ofte ændrer opgaven sig hen ad vejen. Det handler om at få udarbejdet en kapitalplan, og hvordan forskellige mulige finansieringsløsninger bliver en del af den samlede plan for virksomheden. Det er ikke et svaghedstegn at have en sådan dialog, for det, bankerne først og fremmest interesserer sig for, er virksomhedens tilbagebetalingsevne. Ifølge Carsten Færge er der imidlertid også bløde faktorer at være opmærksom på: Banken ser også på, hvilke andre kompetente personer end ejeren, der er tilknyttet virksomheden. Specielt i bestyrelsen er det vigtigt, at virksomhedens aktuelle behov for kompetencer er dækket. Derfor er det både nødvendigt og naturligt at skifte ud i bestyrelsen i takt med virksomhedens udvikling. Det bidrager til at give banken tryghed, ligesom eksempelvis løbende afrapportering, produktudvikling og stabile kunde-, leverandør- og medarbejderforhold er væsentlige områder. Hvis du får nej i banken - hvad så? Torsdag den 22. januar 2015, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 21. januar Det bliver en eftermiddag, hvor nye forretningsmodeller og finansiel praksis møder hinanden. På trods af, at bankerne har overskudslikviditet, oplever mange virksomheder, at de får nej til lån: Hvordan kan det hænge sammen? Hvad lægger bankerne vægt på i deres kreditvurdering? Hvad er mulighederne for at skaffe alternativ finansiering uden om banken? Få svarene, når Dansk Erhverv inviterer til konference med fokus på finansiering af små og mellemstore virksomheder. Du oplever måske, at dit pengeinstitut ikke vil låne dig penge til en simpel kassekredit, investeringer i et nyt perspektivrigt marked, i nye lovende produkter, til nye effektivitetsfremmende maskiner eller til et generations- eller ejerskifte. Finansiering, som er helt nødvendig for at sikre din virksomhed en fremtid med vækst og flere arbejdspladser. I nyhederne hører vi, hvordan bankerne har overskudslikviditet, fordi ingen vil låne deres penge. Samtidig oplever mange virksomheder, at deres bank takker nej til at finansiere deres vækstplaner. Det er klart, at det vækker undren rundt omkring, og det er netop det paradoks, vi retter fokus på den 22. januar, siger dagens ordstyrer, chefkonsulent Louise Riisgaard, Dansk Erhverv. Program Finansieringsbehov i danske SMV er. v/lars Munk, direktør i Financial Advisory Services, Deloitte. SMV-finansiering - tendenser og konsekvenser. v/eivind Kolding, CEO, Novo A/S, og bestyrelsesmedlem i tænketanken Axcelfuture. Alternativ finansiering - en international megatrend. v/ditte Rude Moncur, analysechef, Vækstfonden. Alternativ finansiering i praksis: P2P-lån via online markedsplads for virksomhedslån. v/asger Trier Bing, CEO, Lendino. Likviditet gennem fakturasalg. v/juri Cetti, CEO, Dansk FakturaBørs. Langfristet finansiering gennem børsnoterede erhvervsobligationer. v/rune Ledgaard Sørensen, kredit- og økonomidirektør, Langfristet ErhvervsFinansiering - LEF. Paneldiskussion om alternativ finansiering - udfordringer og barrierer. Moderator: Louise Riisgaard, chefkonsulent, Dansk Erhverv. Undgå endnu et nej til finansiering - sådan udarbejder du en god kapitalplan. v/carsten Færge, partner, KapitalBørsen. Netværk og sandwich. Tilmelding Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: find: Hvis du får nej i banken - hvad så? Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Lars Munk. Juri Cetti. Eivind Kolding. Rune Ledgaard Sørensen. Ditte Rude Moncur. Louise Riisgaard. Asger Trier Bing.

7 DANSK ERHVERV CSR januar 2015 S 7 Nemmere for SMV er at tage samfundsansvar Ny alliance på den danske CSR-arena, bestående af Dansk Erhverv, Deloitte og Green Network, skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. Ambitionen er at skabe en stærk platform med viden, værktøjer og sparring til virksomheder, som vil starte eller opgradere deres CSR-indsats. De tre partnere udbyder nu et nyt træningsog strategiforløb i henholdsvis Jylland og København. csr Kom godt i gang med CSR København Start: Mandag den 2. februar Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Mandag den 19. januar Vejle Start: Onsdag den 18. marts Sted: Green Network, Lysholt Alle 6. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 25. februar Pris Kr ,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. 73 procent af de danske SMV er begrunder ifølge en undersøgelse foretaget af Erhvervsstyrelsen deres Corporate Social Responsibility-indsats med, at CSR er en moralsk forpligtigelse. Det er i og for sig positivt. Samtidig er der imidlertid kun 23 procent, der arbejder med CSR, fordi de mener, at det kan betale sig økonomisk. Det efterlader altså et betydeligt uudnyttet potentiale blandt det store antal SMV er i Danmark for at øge forretningsværdien af CSR. Den problematik vil Dansk Erhverv i samarbejde med revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte og erhvervsnetværket Green Network komme til livs gennem en ny alliance. 90 procent af danske virksomheder er små eller mellemstore, men de færreste udnytter forretningspotentialet i samfundsansvar. Flere undersøgelser viser, at interessen for at komme i gang er der, men mange har svært ved at få sat en systematisk indsats i gang til gavn for forretningen, fortæller CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv. Konkret vil den nye alliance tilbyde små og mellemstore virksomheder træning i værktøjer og viden om strategisk samfundsansvar samt hjælp til at udforme en strategi og handlingsplan tilpasset den enkelte virksomhed. Stor efterspørgsel på starthjælp til CSR Modevirksomheden BARBARA I GONGINI har været en af deltagerne i et CSR-forløb med Erhvervsstyrelsen i Nu, hvor projektet er ved at være ved vejs ende, reflekterer virksomheden over arbejdet med CSR: I forløbet med Erhvervsstyrelsen og Deloitte har vi fået dybere indsigt i etiske og miljømæssige retningslinjer. I fællesskab har vi fået belyst de tiltag, der allerede var iværksat af virksomheden, og udfærdiget et CSR-værdisæt, der kendetegner BARBARA I GONGINI. For os er CSR i dag en konkret størrelse, og vi har nu redskaberne til rådighed for at nå i mål. Disse redskaber har vi blandt andet kunnet bruge til at minimere miljøpåvirkning og optimere ressourceforbrug, som ligger os meget på sinde. Det er vigtigt for os, at vi fortsat tænker som mennesker. Forløbet har altså givet os både viden og redskaber til at opnå de mål, der gør, at vi kan stå inde for det, vi gør, siger direktør Ole Gongini Jensen, BARBARA I GONGINI. Effektive 4 måneder skal give en god start Det nye trænings- og strategiforløb fra Dansk Erhverv, Deloitte og Green Network bygger videre på erfaringerne fra projekterne i Erhvervsstyrelsen: For mange mindre og mellemstore virksomheder kan det være svært at overskue, hvor man skal starte og stoppe, når man gerne vil i gang med Program og tilmelding find: Kom godt i gang med CSR. Eller kontakt CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv: Telefon: CSR. Et kursus hist og her er ikke nok, og et langstrakt konsulentforløb kan være for tungt i budgettet. Derfor har vi taget det bedste fra begge verdener og udviklet et træningsforløb specifikt til SMV er, forklarer Louise Koch. De deltagende virksomheder gennemgår over 4 måneder et forløb med 4-5 fælles træningsdage, hvor de centrale CSR-begreber og værktøjer gennemgås. Desuden guides virksomhederne igennem en systematisk proces med at afdække forretningspotentialet for CSR i deres egen virksomhed, og de udvikler en skræddersyet strategi og handlingsplan. Efterfølgende tilbydes deltagerne at indgå i et CSR-netværk sammen med de øvrige deltagende virksomheder, så der fremadrettet er et sted at hente viden og sparring til implementering og videreudvikling af CSR-arbejdet. CSR-forløb på begge sider af Storebælt CSR-forløbene gennemføres parallelt på begge sider af Storebælt. Forløbet i København gennemføres i samarbejde med Deloitte, som har stor tyngde på CSR-området: Målet med kursusforløbet er at integrere CSR i virksomhedens forretningsstrategi, sådan at det bliver en naturlig del af det daglige arbejde. Der er et enormt potentiale for SMV er i arbejdet med CSR. Indsatsen kan fungere som et konkurrenceparameter, der giver stolte og engagerede medarbejdere, og gør, at virksomheden lever op til kundekrav og i højere grad får adgang til nye markeder, understreger partner Anne Mette Christiansen, Deloitte Sustainability. I Jylland har Dansk Erhverv indgået samarbejde med erhvervsforeningen Green Network. Administrerende direktør Kenneth Hald Jensen glæder sig over, at kræfterne samles omkring SMV ernes samfundsansvar: Virksomhederne prioriterer samfundsansvar, når det skaber værdi for forretningen. Derfor fokuserer vi på at konkretisere CSR i enkle, pragmatiske og produktive værktøjer specielt udviklet til SMV er, forklarer han. Louise Koch, CSRchef, Dansk Erhverv. Ole Gongini Jensen, direktør, BARBARA I GONGINI.

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

S OG SF S GENOPRETNINGSPAKKE ØGER SKATTER OG AFGIFTER MED 33 MIA. KR. I PERIODEN 2011-13

S OG SF S GENOPRETNINGSPAKKE ØGER SKATTER OG AFGIFTER MED 33 MIA. KR. I PERIODEN 2011-13 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 15. oktober S OG SF S GENOPRETNINGSPAKKE ØGER SKATTER OG AFGIFTER MED 33 MIA. KR. I PERIODEN 2011-13 S og SF har i forbindelse med deres finanslovsforslag

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Synlig udvikling i topklasse hos BDO

Synlig udvikling i topklasse hos BDO Synlig udvikling i topklasse hos BDO Tårnhøje svarprocenter og konkrete initiativer til topkarakterer. Temperaturmålingen er blevet omdrejningspunkt for medarbejderudvikling i et af landets største revisionsaktieselskaber,

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere