Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat skal skabe og ikke hæmme vækst"

Transkript

1 # januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN - HVAD SÅ? CSR NEMMERE FOR SMV ER > > 06 > 07 > 16 VIKARJOB SAMLET PÅ ÉT STED Skat skal skabe og ikke hæmme vækst Dansk Erhvervs 13 nye konkrete skatte- og afgiftsforslag er præget af enkelhed, forudsigelighed og en styrkelse af den danske konkurrenceevne med blandt andet nye job til følge. Alle skal svare deres skat og afgifter, men skatterne i Danmark har imidlertid nået et omfang, hvor de hæmmer væksten og lægger en dæmper på beskæftigelsen skat Dansk skattepolitik er præget af, at reglerne er for uigennemskuelige, og omfanget af skatter og afgifter er så stort, at det har begrænset vores samlede velstand. Hvis man gennemfører vores skattepolitiske forslag og sænker skatten, vil det løfte Skatteindtægt i % af bruttonationalproduktet, 2013 Danmark ligger i top, når det gælder skattetryk. Diagrammet illustrerer situationen i 2013, men som det ses inde i bladet på et tilsvarende diagram fra 1965, følger Danmarks placering ikke en naturlov. Dengang var skattetrykket i Danmark langt lavere end så mange andre lande. (Kilde: OECD). velstanden for hele samfundet og skabe i tusindvis af nye arbejdspladser, siger direktør Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv. Skattepolitikken indeholder 13 konkrete initiativer. Gennemføres de alle, vil det løfte Danmarks økonomiske velstand med 34,5 milliarder kr. eller kr. pr. dansker. Det viser beregninger foretaget af den uafhængige DREAM-gruppe. Beregningerne viser også, at beskæftigelsen i Danmark netto vil stige med knap fuldtidsstillinger. Mexico Chile Syd Korea USA Schweiz Irland Tyrkiet Slovakiet Israel Canada Estland New Zealand Spanien Storbritannien Portugal Grækenland Tjekkiet OECD Gennemsnit Island Tyskland Slovenien Ungarn Luxembourg Norge Østrig Italien Sverige Finland Belgien Frankrig Danmark Fedtafgiften er et skræmmeeksempel på skattepolitikken I forordet til publikationen Velstand frem for skattetryk - Dansk Erhvervs skatte- og afgiftspolitik skriver Christian T. Ingemann, sammen med Ole Bendixen - formand for Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg, blandt andet: Skatter og afgifter påvirker de beslutninger, borgere og virksomheder træffer. Derfor har de mange formål, som skattepolitik i dag tjener, den utilsigtede konsekvens, at der kommer et meget lille provenu i forhold til de omkostninger, skatterne og afgifterne påfører borgere og virksomheder. Det blev blandt andet tydeliggjort med fedtafgiften. Dansk Erhverv anerkender, at skatter er helt afgørende for finansieringen af den danske velfærdsstat. Men skattesystemet bør indrettes på en sådan måde, at det ikke stiller danske virksomheder dårligere i konkurrencen med udlandet, og således at systemet generelt ikke forskelsbehandler mellem forskellige brancher inden for landets grænser. Udformningen af skatter og afgifter skal i størst muligt omfang tage hensyn til, at skattesystemet ikke unødigt står i vejen for vækst og beskæftigelse. Læs mere om skatteforslagene på side 2 & 3. SÆSON OPSTART Bliv Positiv Psykologi Vejleder Læs i hele landet Bliv Body Language Practitioner Læs på Frederiksberg Kr Kr kursusdage over 8 uger 6 kursusdag over 6 uger Læs mere og tilmeld dig på allerede i dag. SÆSON OPSTART Tlf

2 DANSK ERHVERV leder januar 2015 S 2 Aktuelle økonomiske nøgletal* Vurderet af politisk-økonomisk chefkonsulent Mira Lie Nielsen Af Christian T. Ingemann Direktør Dansk Erhverv Status Ændring ift. forudgående kvartal Skattetrykket dræber væksten Med et stop for nye skatter som det bærende princip blev VK-regeringen grundlagt. Selv om det langt fra var nok til at holde de offentlige udgifter i ro, så var det et princip, som bremsede kreativiteten i Skatteministeriet og Finansministeriet, når de ledte efter nye måder at hive skattekroner ud af borgere og virksomheder. Nu, hvor skattestoppet er en saga blot, blomstrer kreativiteten på ny. Desværre. Virksomheder og borgere er omringet af skatter og afgifter, og et kortsigtet hensyn til at fylde statens kasser prioriteres frem for langsigtet vækst og velstand i Danmark. Når man opkræver en skat eller en afgift, forvrider man adfærden. Skat på indkomst sænker lysten til at arbejde, hvilket tydeligt illustreres af danskernes dalende arbejdstid gennem årtier. Hæver man afgifterne, er der råd til mindre og dermed færre beskæftigede. Med det højeste skattetryk blandt alle OECD-lande er det helt åbenbart, at dansk skattepolitik også er en vækstdræber. Den offentlige sektor skal naturligvis finansieres. Men det bør være et indlysende rigtigt princip, at skatter og afgifter opkræves på mindst mulig forvridende måde. Det sker ikke i dag, hvor skattepolitikken ikke bare skal finansiere den offentlige sektor, men samtidig mindske CO 2 -udledning, sukkerforbrug eller tilgodese andre politisk prioriterede samfundsanliggender. Det kan der være grunde til, men man bør gøre sig klart, at det samtidig koster økonomisk vækst. Dansk Erhverv mener derfor, at skattepolitik skal tilbage i den centrale del af den økonomiske politiks værksted. For mens politikerne har ledt efter veje til vækst, har de overset skatteruten. Som Dansk Erhvervs 13 konkrete skattepolitiske forslag viser, kan vi løfte den samlede velstand med 34,5 milliarder kr., eller næsten 3 gange så meget som de seneste 2 vækstpakker tilsammen. Det kræver bare et skattepolitisk mod. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion morten bjørn hansen (ansvarshavende redaktør), johannes bøggild, Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, tine larsen, emilie husted, anne birkelund, pernille plougheld. design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2015 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Beskæftigelse, omregnet til fuld tid 3. kvartal 2014 Serviceeksport mia. kr. 101,2 +1,9 3. kvartal 2014 Bruttoledighed, antal personer November 2014 Forbrugertillidsindikator 6,0-0,3 point Målt i december 2014 Konkurser December 2014 Detailomsætningsindeks, 96,4 +0,7 2010=100 November 2014 Vareeksport mia. kr. 51,4 +1,3 Oktober 2014 Konjunkturbarometre Målt i december 2014 Serviceerhverv 5 0 point Industri point Detailhandel inkl. biler 6-2 point *Samtlige nøgletal, undtaget detailhandel inkl. biler, er korrigeret for normale sæsonudsving. Kilde: Danmarks Statistik Dansk Erhvervs 13 skatteforslag Status Ændring ift. forudgående måned fremtiden starter her... VELSTAND FREM FOR SKATTETRYK DANSK ERHVERVS SKATTE- OG AFGIFTSPOLITIK Som det fremgår af artiklerne i dette blad på side 1, 2 & 3 indeholder denne publikation Dansk Erhvervs 13 forslag til at nytænke dansk skatte- og afgiftspolitik. De konkrete forslag bliver præsenteret detaljeret sammen med uafhængige konsekvensberegninger. Introduktionen vil blive fulgt op i de kommende udgaver af Dansk Erhvervsavis, hvor de enkelte 13 konkrete initiativer vil blive gennemgået, og aktualiseret med kommentarer og virksomhedscases. Publikationen kan downloades på Dansk Erhvervs hjemmeside: under Nyheder og med linket Dansk Erhvervs Skattepolitik

3 DANSK ERHVERV skat januar 2015 S 3 Skatteregler bør fremme forretning i stedet for bureaukrati Ifølge Mikael Risager, taxpartner i revisionsvirksomheden RSM plus og medlem af Dansk Erhvervs skattepolitiske udvalg, lider Danmarks skattesystem først og fremmest af mangel på sammenhæng. skat Når man skimmer listen med Dansk Erhvervs 13 nye skatteforslag, synes der at være langt imellem punkter som en udvidelse af forskerskatteordningen, fuld momsafløftning på erhvervsmæssige hotel- og restaurantydelser, og etablering af et skattebyrdeudvalg. Men Mikael Risager, taxpartner i revisionsvirksomheden RSM plus og medlem af Dansk Erhvervs skattepolitiske udvalg, der har udført det forberedende arbejde med skatteforslagene, understreger, at de både hænger sammen og rammer meget bredt: Det har været et væsentligt kriterium, at forslagene skulle tilgodese såvel store som små og mellemstore virksomheder. Til eksempel kan det umiddelbart se ud, som om en udvidelse af forskerskatteordningen udelukkende er til gavn for store videnvirksomheder. Men forskere står jo ikke alene, de trækker stor aktivitet i Mikael Risager, taxpartner i revisionsvirksomheden RSM plus og medlem af Dansk Erhvervs skattepolitiske udvalg. gang, som ellers ikke ville blive etableret uden dem, til gavn for stort set alle andre erhverv, påpeger Mikael Risager. Det samme kan siges om indførelse af fuld momsafløftning på erhvervsmæssige hotel- og restaurantydelser samt lavere afgifter på de mest grænsehandelsfølsomme varer: Det vil ikke kun være en væsentlig Skatteindtægt i % af bruttonationalproduktet, 1965 DANSK ERHVERVS 13 SKATTE- OG AFGIFTSFORSLAG 50/50-model for topskatten - 50 procent i skat af indkomst over kr. Forskerskatteordningen udvides. Aktieindkomstskatten får en enhedssats på 27 procent. Selskabsskatten sænkes til 19 procent i Begrænsningen på fuld underskudsfremførsel fjernes. Udbyttebeskatningen for selskaber fjernes. Der indføres fradrag for etableringsomkostninger. Kvaliteten og antallet af DBO er - dobbeltbeskatningsoverenskomster - øges. Der indføres fuld momsafløftning på erhvervsmæssige hotel- og restaurantydelser. Der indføres one-stop-shop på momsområdet. Punktafgifterne saneres, og de mest grænsehandelsfølsomme afgifter sænkes. Der indføres større grad af neutralitet i energiafgifterne. Der etableres et skattebyrdeudvalg. forbedring af hoteller, restauranter og detailhandelens konkurrenceevne, men også gavne alle dem, der køber ydelserne og varerne. Så er der ønsket om et skattebyrdeudvalg: En af de væsentligste mangler ved det danske skattesystem er sammenhæng. Systemet er præget af at lukke huller, og det medfører stor usikkerhed og dermed brist i retssikkerheden. Det fører til øget behov for rådgivning for at finde en vej gennem de kringlede regler - et skattebyrdeudvalg skal også fokusere på at forbedre sammenhængen og den samlede skatte-administrative byrde for erhvervslivet, slutter Mikael Risager. Det har været et væsentligt kriterium, at forslagene skulle tilgodese såvel store som små og mellemstore virksomheder. Mikael Risager fremtiden starter her... VELSTAND FREM FOR SKATTETRYK 0 Tyrkiet Spanien Portugal Schweiz Grækenland Japan Australien USA New Zealand Irland Italien OECD Canada Island Luxembourg Storbritannien Danmark Norge Finland Belgien Holland Sverige Tyskland Østrig Frankrig DANSK ERHVERVS SKATTE- OG AFGIFTSPOLITIK Det er ikke nogen naturlov, at Danmark skal have det højeste skattetryk. I 1965 havde vores nærmeste naboer og adskillige andre lande i blandt andet Europa et højere skattetryk. (Kilde: OECD).

4 DANSK ERHVERV offentlige udbud januar 2015 S 4 Dialog om offentlige udbud må ikke udvikle sig til gratis konsulenthjælp I dette interview håber Mark Skriver Ostersen Nielsen, direktør for jura, IT- og softwarevirksomheden KMD, at den nye udbudslov med nye muligheder for mere fleksible udbudsformer vil give bedre løsninger for både kunderne og leverandørerne. Men det afhænger i høj grad af, hvordan mulighederne i praksis bliver udmøntet. offentlige udbud Dialogen bliver den helt store vinder i ny lov om offentlige udbud Dansk Erhverv bakker udspillet til en ny udbudslov op. Den vil sikre bedre dialog mellem offentlige indkøbere og private leverandører til gavn for udvikling og anvendelse af de endelige produkter og serviceydelser. offentlige udbud Mens det nærmest har været kriminelt for offentlige indkøbere og private leverandører at blive set i nærheden af hinanden under udbudsprocessen, så vil de snart kunne mødes frit og drøfte problemer, muligheder og videre samarbejde. Efter et års intensivt arbejde præsenterede regeringens såkaldte Udbudslovsudvalg kort før jul en enstemmig anbefaling til en ny dansk udbudslov. Dansk Erhverv har sammen med repræsentanter for erhvervslivet, of- Jakob Scharff, chef for Offentlig-Privat Samarbejde, Dansk Erhverv. fentlige organisationer og fagbevægelsen deltaget i udvalgsarbejdet. Den nye udbudslov bliver et tigerspring for dialogen mellem offentlig og privat. Loven vil åbne op for mere fleksible udbudsformer som for eksempel konkurrencepræget dialog, hvilket vi kun kan bakke op om. Som tilbudsgivere kan vi gå i dialog med den offentlige kunde om de rigtige løsninger. Det giver bedre, mere innovative og effektive løsninger. Men det skal bruges med omtanke, og på en måde der holder omkostningerne nede, siger markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv, der har repræsenteret organisationen i Udbudslovsudvalget. Han påpeger, at der er behov for et opgør med den nuværende udbudspraksis, hvor det offentlige på forhånd har lagt sig fast på bestemte løsninger og en omfattende kravspecifikation. Færre omkostninger for erhvervslivet Det har været et stort ønske fra erhvervslivet, at udbudsreglerne bliver forenklet, og at omkostningerne til udbud bliver sat ned. Lovforslaget indeholder en række vigtige tiltag, der gør det nemmere for både offentlige og private. En markant forenkling af reglerne bliver dog vanskeligt i praksis, vurderer Jakob Scharff: Vi ser frem til at afskaffe udbudsreglerne for de mindre aftaler. De Hvilken afgørende betydning vil udvidede muligheder for fleksible udbudsformer som konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling få for KMD? Vi har en forhåbning om, at de nye muligheder med mere fleksible udbudsformer giver bedre løsninger for både kunderne og leverandørerne. Øget mulighed for en dialogbaseret model vil medføre, at leverandøren nuværende regler har givet virksomhederne uforholdsmæssigt høje omkostninger, der ofte er oversteget kontraktens reelle værdi. Det vil samtidig gøre det nemmere for mindre virksomheder at komme til. Den nye udbudslov rummer desværre også elementer, der ifølge Dansk Erhverv trækker i den forkerte retning. For eksempel er minimumstidsfristerne sat kraftigt ned, DE 6 VIGTIGSTE NYSKABELSER I FORSLAGET TIL NY UDBUDSLOV får en bedre indsigt i kundens behov og ønsker og derved bedre mulighed for at tilbyde den mest velegnede løsning. Endvidere vil risikoen for at blive erklæret ukonditionelle som følge af ubetydelige fejl og andre formaliteter blive væsentligt reduceret. Det vil dermed være med til at sikre det grundlæggende hensyn bag udbudsreglerne, at kunden får det mest konkurrencedygtige tilbud, både i forhold til pris og funktionalitet. > og Jakob Scharff frygter, at det vil betyde dårligere konkurrence, hvis virksomhederne får mindre tid til at forberede gode tilbud: Dansk Erhverv har dog opnået, at de helt korte frister ned til 10 dage for kommuner og regioner bliver en undtagelse, der skal begrundes, påpeger han. Loven skal efter planen træde i kraft den 1. oktober Øget adgang til fleksible udbudsformer Det vil give bedre mulighed for dialog i udbuddene og dermed bedre løsninger og mindre spild. Afskaffelse af annonceringspligt for mindre aftaler Annonceringspligten for opgaver over kr. og op til EU s tærskelværdier på henholdsvis cirka 1 million kr. for statslige indkøb og cirka 1,5 million kr. for kommuners og regioners indkøb. Det vil nedbringe omkostningerne for både de private leverandører og de offentlige indkøbere. Ny udbud-light pligt for velfærds-, social- og sundhedsydelser Der kommer som noget helt nyt regler for indkøb af sociale tjenester mv. over euro. Det bliver med kun få procedurekrav. Konsekvensen vil være mere konkurrence på velfærdsområdet. Gennemsigtighed ved evaluering af tilbud Det offentlige skal fremover på forhånd oplyse om den metode og de redskaber, der vil blive anvendt ved evalueringen. Konkurrencen bliver dermed skarpere, når virksomhederne bedre kan optimere deres tilbud. Øget fleksibilitet ved ændringer af kontrakter Løsningerne bliver bedre, når man kan tilpasse til nye behov. Ulovligt tildelte kontrakter skal bringes til ophør Det vil være en klar konsekvens, hvis udbudsreglerne bliver overtrådt.

5 DANSK ERHVERV offentlige udbud januar 2015 S 5 Dialogproces nærmer sig gratis konsulenthjælp Forventer KMD, at transaktionsomkostningerne for virksomheden som følge af udvidet brug af fleksible udbudsformer vil stige? Det er vores erfaring, at udbudsomkostninger stiger med dialogbaserede udbudsformer. Men det skyldes i høj grad den rigiditet, som ordregivere ofte vælger at bruge i dialogprocessen. Vi har set eksempler, hvor 4-5 leverandører over mange måneder ender med at aflevere tre fulde tilbud. Forløbet har til tider næsten karakter af gratis konsulenthjælp. Man kan derfor overveje, om der skal være en økonomisk kompensation for det. Det er i hvert fald meget dyrt for virksomhederne. Vi mener derfor, at det er vigtigt, at antallet af mulige leverandører hurtigt i processen reduceres til nogle få, der til gengæld har bedre mulighed for at vinde opgaven. Risiko for meget rigide dialogbaserede udbud Vil øget brug af fleksible udbudsformer i sig selv fremme innovative løsninger på offentlige udbud, eller vil det kræve, at parterne inddrager nye og flere kompetencer? Fleksible udbudsformer og ikke mindst det forhold, at der bliver mulighed for dialog med ordregivere under forberedelse af udbud, kan forhåbentligt føre til mere innovative løsninger. Men det afhænger meget af graden af fleksibilitet i den praktiske udmøntning.der er en risiko for, at kravet om ligebehandling og risikoen for klagesager kan føre til, at også de dialogbaserede udbud bliver meget rigide. Omvendt kan en del af problemerne med de nuværende udbudsregler tilskrives det forhold, at kunden skal formulere alting skriftligt uden mulighed for dialog. Det kan de nye regler hjælpe med at afbøde. Dialog kan forhindre utilsigtede krav På hvilke punkter svarer fleksible udbudsformer til KMD s B2B-forretninger, og på hvilke punkter vil de fortsat adskille sig? Mark Skriver Ostersen Nielsen, direktør for jura, KMD: Der er en risiko for, at kravet om ligebehandling og risikoen for klagesager kan føre til, at også de dialogbaserede udbud bliver meget rigide. (Foto: KMD). De fleksible udbudsformer passer fint med vores projektforretning, som typisk retter sig mod de store kommunale og statslige kunder. KMD har imidlertid også en meget stor produktforretning, hvor det samme produkt sælges til mange kunder. Her har KMD allerede i dag en intens dialog med kunderne. Så her har de fleksible udbudsformer måske mindre relevans. Dog ser vi også her, at kunder uforvarende kommer til at formulere krav således, at det er vanskeligt at byde med noget, som må- 3 veje til bedre udbud og dermed bedre løsninger Uanset valg af udbudsform finder KMD, at følgende 3 erfaringsbaserede råd har meget stor betydning for udbudsprocessen og det resultat, der kommer ud af anstrengelserne: Unødvendigt høje serviceniveauer og dyre bodsregimer medfører højere priser fra leverandørerne, så vær kritisk i forhold til det reelle behov og lad bodens størrelse være proportional med den gene, kunden oplever. For mange detaljerede krav låser leverandøren, og for mange mindstekrav reducerer udfaldsrummet og leverandørens muligheder for at foreslå den bedst egnede løsning. Efterspørg standardløsninger. De er billigere for leverandørerne at levere og lettere - og billigere - at flytte mellem leverandører. På den måde undgår kunden et såkaldt leverandør lock-in. ske vil være den bedste og billigste løsning. Muligheden for dialog med leverandørerne under forberedelse af udbud kan derfor være med til at forhindre, at den slags sker. YOU WALK THE WALK, BUT DO YOU TALK THE TALK? Learn Business English visit studieskolen.dk Tailor-made corporate Danish and English courses will make you look good in no time. We teach where and when it suits you. Call

6 DANSK ERHVERV finansiering januar 2015 S 6 Hvis du får nej i banken - hvad så? Hvis du har den rette kapitalplan, kan du måske undgå det ellers så ofte hørte nej i banken. Det hævder Carsten Færge, der er specialist i at sikre kapital og supplerende finansiering til SMV er. Den 22. januar 2015 vil han sammen med andre oplægsholdere indvie Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i mulighederne. finansiering Penge er der nok af. Det gælder bare om at få bankerne til at slippe dem. Carsten Færge, partner i KapitalBørsen, der er specialist i at sikre kapital og supplerende finansiering til SMVvirksomheder, mener ikke, at der er tale om en generel kreditklemme i Danmark. Der er snarere tale om, at virksomheder ikke sælger sig selv godt nok over for deres banker. Det handler om at forberede sig ordentligt og dermed undgå et nej i banken. Der er ingen grund til at skyde på bankerne og bebrejde dem, at de ikke vil låne penge ud. Det vil de meget gerne, for det er det, de lever af, og de har masser af penge. I stedet skal man spørge sig selv og banken om, hvad virksomheden mangler for at sikre sig udvidet finansiering, og hvad man helt praktisk kan gøre for at forbedre mulighederne, siger Carsten Færge. Ofte er et kludetæppe løsningen På Dansk Erhvervs arrangement Hvis du får nej i banken - hvad så? torsdag den 22. januar 2015, vil han sammen med en stribe andre oplægsholdere sætte fokus på finansiering af SMV er. Se programmet andetsteds på denne side. Et af Carsten Færges budskaber er at tænke i supplerende kapital og ikke lade den ønskede finansiering stå eller falde med, om banken vil udlåne det hele. Ofte er et kludetæppe af finansieringsmuligheder løsningen: Carsten Færge, partner, KapitalBørsen. Der kan ligge en skjult finansieringsmulighed i tilgodehavender ude hos kunderne, som kan sættes i spil gennem factoring. Virksomhedens kapitalapparat kan leases i stedet for at være ejet, og det samme gælder selve ejendommen. Vækstfonden og Eksportkreditfonden samt helt ny ansvarlig kapital via private investorer udgør andre muligheder. Men man skal ikke betragte disse muligheder som alternativer til banklån men som det supplement, der kan blødgøre banken til også at åbne havelågen for en del af finansieringen. Hvad har du selv gjort? Når Carsten Færge bliver bedt om at grave ny finansiering frem til en virksomhed, der har fået en kurv af banken, lyder hans første spørgsmål: Hvad har du selv gjort? Ofte ændrer opgaven sig hen ad vejen. Det handler om at få udarbejdet en kapitalplan, og hvordan forskellige mulige finansieringsløsninger bliver en del af den samlede plan for virksomheden. Det er ikke et svaghedstegn at have en sådan dialog, for det, bankerne først og fremmest interesserer sig for, er virksomhedens tilbagebetalingsevne. Ifølge Carsten Færge er der imidlertid også bløde faktorer at være opmærksom på: Banken ser også på, hvilke andre kompetente personer end ejeren, der er tilknyttet virksomheden. Specielt i bestyrelsen er det vigtigt, at virksomhedens aktuelle behov for kompetencer er dækket. Derfor er det både nødvendigt og naturligt at skifte ud i bestyrelsen i takt med virksomhedens udvikling. Det bidrager til at give banken tryghed, ligesom eksempelvis løbende afrapportering, produktudvikling og stabile kunde-, leverandør- og medarbejderforhold er væsentlige områder. Hvis du får nej i banken - hvad så? Torsdag den 22. januar 2015, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 21. januar Det bliver en eftermiddag, hvor nye forretningsmodeller og finansiel praksis møder hinanden. På trods af, at bankerne har overskudslikviditet, oplever mange virksomheder, at de får nej til lån: Hvordan kan det hænge sammen? Hvad lægger bankerne vægt på i deres kreditvurdering? Hvad er mulighederne for at skaffe alternativ finansiering uden om banken? Få svarene, når Dansk Erhverv inviterer til konference med fokus på finansiering af små og mellemstore virksomheder. Du oplever måske, at dit pengeinstitut ikke vil låne dig penge til en simpel kassekredit, investeringer i et nyt perspektivrigt marked, i nye lovende produkter, til nye effektivitetsfremmende maskiner eller til et generations- eller ejerskifte. Finansiering, som er helt nødvendig for at sikre din virksomhed en fremtid med vækst og flere arbejdspladser. I nyhederne hører vi, hvordan bankerne har overskudslikviditet, fordi ingen vil låne deres penge. Samtidig oplever mange virksomheder, at deres bank takker nej til at finansiere deres vækstplaner. Det er klart, at det vækker undren rundt omkring, og det er netop det paradoks, vi retter fokus på den 22. januar, siger dagens ordstyrer, chefkonsulent Louise Riisgaard, Dansk Erhverv. Program Finansieringsbehov i danske SMV er. v/lars Munk, direktør i Financial Advisory Services, Deloitte. SMV-finansiering - tendenser og konsekvenser. v/eivind Kolding, CEO, Novo A/S, og bestyrelsesmedlem i tænketanken Axcelfuture. Alternativ finansiering - en international megatrend. v/ditte Rude Moncur, analysechef, Vækstfonden. Alternativ finansiering i praksis: P2P-lån via online markedsplads for virksomhedslån. v/asger Trier Bing, CEO, Lendino. Likviditet gennem fakturasalg. v/juri Cetti, CEO, Dansk FakturaBørs. Langfristet finansiering gennem børsnoterede erhvervsobligationer. v/rune Ledgaard Sørensen, kredit- og økonomidirektør, Langfristet ErhvervsFinansiering - LEF. Paneldiskussion om alternativ finansiering - udfordringer og barrierer. Moderator: Louise Riisgaard, chefkonsulent, Dansk Erhverv. Undgå endnu et nej til finansiering - sådan udarbejder du en god kapitalplan. v/carsten Færge, partner, KapitalBørsen. Netværk og sandwich. Tilmelding Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: find: Hvis du får nej i banken - hvad så? Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Lars Munk. Juri Cetti. Eivind Kolding. Rune Ledgaard Sørensen. Ditte Rude Moncur. Louise Riisgaard. Asger Trier Bing.

7 DANSK ERHVERV CSR januar 2015 S 7 Nemmere for SMV er at tage samfundsansvar Ny alliance på den danske CSR-arena, bestående af Dansk Erhverv, Deloitte og Green Network, skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. Ambitionen er at skabe en stærk platform med viden, værktøjer og sparring til virksomheder, som vil starte eller opgradere deres CSR-indsats. De tre partnere udbyder nu et nyt træningsog strategiforløb i henholdsvis Jylland og København. csr Kom godt i gang med CSR København Start: Mandag den 2. februar Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Mandag den 19. januar Vejle Start: Onsdag den 18. marts Sted: Green Network, Lysholt Alle 6. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 25. februar Pris Kr ,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. 73 procent af de danske SMV er begrunder ifølge en undersøgelse foretaget af Erhvervsstyrelsen deres Corporate Social Responsibility-indsats med, at CSR er en moralsk forpligtigelse. Det er i og for sig positivt. Samtidig er der imidlertid kun 23 procent, der arbejder med CSR, fordi de mener, at det kan betale sig økonomisk. Det efterlader altså et betydeligt uudnyttet potentiale blandt det store antal SMV er i Danmark for at øge forretningsværdien af CSR. Den problematik vil Dansk Erhverv i samarbejde med revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte og erhvervsnetværket Green Network komme til livs gennem en ny alliance. 90 procent af danske virksomheder er små eller mellemstore, men de færreste udnytter forretningspotentialet i samfundsansvar. Flere undersøgelser viser, at interessen for at komme i gang er der, men mange har svært ved at få sat en systematisk indsats i gang til gavn for forretningen, fortæller CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv. Konkret vil den nye alliance tilbyde små og mellemstore virksomheder træning i værktøjer og viden om strategisk samfundsansvar samt hjælp til at udforme en strategi og handlingsplan tilpasset den enkelte virksomhed. Stor efterspørgsel på starthjælp til CSR Modevirksomheden BARBARA I GONGINI har været en af deltagerne i et CSR-forløb med Erhvervsstyrelsen i Nu, hvor projektet er ved at være ved vejs ende, reflekterer virksomheden over arbejdet med CSR: I forløbet med Erhvervsstyrelsen og Deloitte har vi fået dybere indsigt i etiske og miljømæssige retningslinjer. I fællesskab har vi fået belyst de tiltag, der allerede var iværksat af virksomheden, og udfærdiget et CSR-værdisæt, der kendetegner BARBARA I GONGINI. For os er CSR i dag en konkret størrelse, og vi har nu redskaberne til rådighed for at nå i mål. Disse redskaber har vi blandt andet kunnet bruge til at minimere miljøpåvirkning og optimere ressourceforbrug, som ligger os meget på sinde. Det er vigtigt for os, at vi fortsat tænker som mennesker. Forløbet har altså givet os både viden og redskaber til at opnå de mål, der gør, at vi kan stå inde for det, vi gør, siger direktør Ole Gongini Jensen, BARBARA I GONGINI. Effektive 4 måneder skal give en god start Det nye trænings- og strategiforløb fra Dansk Erhverv, Deloitte og Green Network bygger videre på erfaringerne fra projekterne i Erhvervsstyrelsen: For mange mindre og mellemstore virksomheder kan det være svært at overskue, hvor man skal starte og stoppe, når man gerne vil i gang med Program og tilmelding find: Kom godt i gang med CSR. Eller kontakt CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv: Telefon: CSR. Et kursus hist og her er ikke nok, og et langstrakt konsulentforløb kan være for tungt i budgettet. Derfor har vi taget det bedste fra begge verdener og udviklet et træningsforløb specifikt til SMV er, forklarer Louise Koch. De deltagende virksomheder gennemgår over 4 måneder et forløb med 4-5 fælles træningsdage, hvor de centrale CSR-begreber og værktøjer gennemgås. Desuden guides virksomhederne igennem en systematisk proces med at afdække forretningspotentialet for CSR i deres egen virksomhed, og de udvikler en skræddersyet strategi og handlingsplan. Efterfølgende tilbydes deltagerne at indgå i et CSR-netværk sammen med de øvrige deltagende virksomheder, så der fremadrettet er et sted at hente viden og sparring til implementering og videreudvikling af CSR-arbejdet. CSR-forløb på begge sider af Storebælt CSR-forløbene gennemføres parallelt på begge sider af Storebælt. Forløbet i København gennemføres i samarbejde med Deloitte, som har stor tyngde på CSR-området: Målet med kursusforløbet er at integrere CSR i virksomhedens forretningsstrategi, sådan at det bliver en naturlig del af det daglige arbejde. Der er et enormt potentiale for SMV er i arbejdet med CSR. Indsatsen kan fungere som et konkurrenceparameter, der giver stolte og engagerede medarbejdere, og gør, at virksomheden lever op til kundekrav og i højere grad får adgang til nye markeder, understreger partner Anne Mette Christiansen, Deloitte Sustainability. I Jylland har Dansk Erhverv indgået samarbejde med erhvervsforeningen Green Network. Administrerende direktør Kenneth Hald Jensen glæder sig over, at kræfterne samles omkring SMV ernes samfundsansvar: Virksomhederne prioriterer samfundsansvar, når det skaber værdi for forretningen. Derfor fokuserer vi på at konkretisere CSR i enkle, pragmatiske og produktive værktøjer specielt udviklet til SMV er, forklarer han. Louise Koch, CSRchef, Dansk Erhverv. Ole Gongini Jensen, direktør, BARBARA I GONGINI.

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Et erhvervsperspektiv

Et erhvervsperspektiv Et erhvervsperspektiv Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Erhvervspanelets for grøn omstilling Panelets baggrund og opgave Fælles præmisser Anbefalingerne Regulering Virkemidler Indsatsområder

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere