SYSTEMHOSTING A/S: Generelle forretningsvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEMHOSTING A/S: Generelle forretningsvilkår"

Transkript

1 SYSTEMHOSTING A/S: Generelle forretningsvilkår Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 1 (10)

2 Indholdsfortegnelse 1 Virksomhedsinformationer Ekstern audit Definitioner Version Tilgængelighed Definition af tilgængelighed Servicemål for tilgængelighed Nedetid Servicemål for teoretisk maksimal oppetid Servicemål for Pålidelighed Support Servicemål for support Alm. åbningstid for support Kontaktmulighed Åbningstid for Vagttelefon (24/7) Kontaktmulighed Adgangssikkerhed Generelle driftsforhold Opdateringer / Patches Rollefordeling ved Udvikling / Test / Idriftsættelse Backup Backup af lokale enheder Reetablering Forbehold for reetablering Retention Trafik (internet) Bod Erstatningspligt ved datatab Persondata (fortrolige informationer) Tavshedspligt Opsigelse Misligholdelse og misbrug Force Majeure Licensbetingelser... 9 Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 2 (10)

3 17 Forsikring Tvister Fortolkning Regulering af priser Priser og fakturering Virksomhedsinformationer Nærværende generelle forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for virksomheden: SYSTEMHOSTING A/S Rosenkæret 11C DK-2860 Søborg Telefon: Support: CVR-nr.: Bank: Danske Bank Ekstern audit Nærværende generelle forretningsbetingelser bekriver de vilkår hvorunder SYSTEMHOSTING leverer sine hostede ydelser, og er underlagt årlig revision fra uafhængige, statsautoriserede revisorer med erklæringsafgivelse efter ISAE Definitioner Ved almindelig åbningstid forstås tidsrummet 8:30-16:30 mandag til torsdag og 8:30-16:00 fredag. Juleaftensdag betragtes som helligdag. Ved arbejdstimer forstås de timer der ligger indenfor ovennævnte tidsrum. Påbegyndelse af support og lignende regnes ligeledes indenfor ovennævnte tidsrum. 3.1 Version Version 2.5 DA: Version 2.6 DA: Version 2.7 DA: Ændret tilgængelighed til 99.5% over 1 måned, for at ligestille med BFIH certificering (Punkt 4.2, Punkt 9) Tilføjet definition af nedetid (Punkt 4.3) Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 3 (10)

4 Tilføjet servicemål for Oppetid og Pålidelighed. (Punkt 4.4, 4.5) Specifikation af kontaktmulighed (Punkt 5.2, 5.3) Kritiske sikkerhedsopdateringer indenfor 2 måneder (Punkt 6.1) Reetablering af HW indenfor 3 dage (Punkt 7.2) Produktansvarsforsikring ved datatab (Punkt 10) Specifikation af priser (Punkt 21) 4 Tilgængelighed 4.1 Definition af tilgængelighed Virtuelt servermiljø anses som tilgængeligt, såfremt kundens virtuelle servermiljø er kørende i SYSTEMHOSTINGs datacenter. 4.2 Servicemål for tilgængelighed Tilgængeligheden på virtuelt servermiljø i datacentret er mindst 99,5% målt over en periode på 1 måned. Målingen foretages fra SYSTEMHOSTINGs datacenter og ikke fra den enkelte kunde eller arbejdsstation. Varslede driftsforstyrrelser i form af servicevinduer og planlagt service i øvrigt tæller ikke med i opgørelsen af tilgængelighed. Tilgængeligheden beregnes som: Tilgængelighed = (Åbningstid nedetid) / Åbningstid x Nedetid Nedetid er defineret som det tidsrum hvor kundens kritiske applikationer ikke kører i datacenteret indenfor den aftalte åbningstid. 4.4 Servicemål for teoretisk maksimal oppetid Oppetiden på virtuelt servermiljø i datacentret er mindst 99,5% målt over en periode på 1 måned. Målingen foretages fra SYSTEMHOSTINGs datacenter og ikke fra den enkelte kunde eller arbejdsstation. Varslede driftsforstyrrelser i form af servicevinduer og planlagt service i øvrigt tæller ikke med i opgørelsen af tilgængelighed. Oppetiden beregnes som: Oppetid = (Oppetid nedetid) / Oppetid x Servicemål for Pålidelighed Pålideligheden for kundens kritiske applikationer er 1 måned. Det betyder, at kundens kritiske applikationer i gennemsnit skal kunne køre 1 måned uden genstart, patches, fejlrettelser o.l. 5 Support 5.1 Servicemål for support SYSTEMHOSTING påbegynder support senest 3 arbejdstimer efter modtaget melding. Ved manglende tilgængelighed, påbegynder supporten senest 1,5 arbejdstime efter modtaget melding. Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 4 (10)

5 Udenfor normal åbningstid kan Vagttelefonen kontaktes. Vagttelefonen kan kun benyttes ved manglende tilgængelighed. Ved henvendelse til Vagttelefon påbegyndes support senest 3 arbejdstimer efter modtaget melding. Kunden er forpligtet til at kontrollere hvorvidt der er adgang til internettet før supporten kontaktes omkring manglende tilgængelighed. 5.2 Alm. åbningstid for support Man-torsdag: 8:30-16:30 Fredag: 8:30-16: Kontaktmulighed Telefon: Online support: Åbningstid for Vagttelefon (24/7) Kun udenfor alm. åbningstid, alle dage, weekender og helligdage Kontaktmulighed Telefon: Oplyses på Telefonen forsøges altid besvaret ved opkald. Såfremt dette ikke sker indtales besked på telefonsvareren. Opkald uden indtalt besked slettes. SMS kan ikke modtages. Der gives besked ved opstart og afslutning af supportsagen. 5.4 Adgangssikkerhed Vi følger Microsoft standard for best practice om at password skal skiftes hver 3. måned (90 dage) og være af en vis kompleksitet. Kunden skal meddele os hvilke personer (godkender), der må foranledige skift af passwords og oprettelse af nye brugere. Disse personer kontaktes forud for hver ændring som har betydning for brugernes adgang og brug af løsningen. Det er kundens ansvar at SYSTEMHOSTING til enhver tid har en opdateret liste med navn, og mobiltelefonnr. på den/de personer(er), der må godkende passwordskift og brugeroprettelser. Underleverandører og andre IT-konsulenter kan få tildelt en bruger som Lokal Administrator på kundens løsning. Denne konto er kun åben 1 dag af gangen, og kan genåbnes det antal gange som er nødvendigt. Den enkelte kunde kan fravige alt ovenstående med en skriftlig erklæring om, at kunden er opmærksom på, at det medfører et lavere sikkerhedsniveau. 6 Generelle driftsforhold Alle SYSTEMHOSTINGs driftsservere er placeret i et professionelt datacenter. Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 5 (10)

6 SYSTEMHOSTING kan udføre driftsservice i følgende fastlagte servicevinduer: Torsdag kl. 22:00-4:00 Søndag kl. 20:00-6:00 Servicearbejde, der påvirker driften meddeles pr. til relevante kunder minimum 3 dage før arbejdet udføres. Uplanlagt systemarbejde eller andre hændelser med indflydelse på driften, helt eller delvist, meddeles pr. eller telefon/sms til relevante kunder. 6.1 Opdateringer / Patches Opdateringer på servere udføres løbende og i det omfang vi finder det nødvendigt for at sikre høj tilgængelighed og sikkerhed. Kritiske sikkerhedsopdateringer foretages indenfor 2 måneder efter publicering. 6.2 Rollefordeling ved Udvikling / Test / Idriftsættelse Samme konsulent hos SYSTEMHOSTING kan både udvikle, teste og idriftsætte ændringer på kundens løsning. Dette for at sikre den hurtigst mulige support ved ændringer. Efter aftale med den enkelte kunde, kan rollerne opdeles mellem 2 eller 3 forskellige konsulenter. 7 Backup Der skelnes i backuppen mellem databærende servere og ikke databærende servere. Databærende servere ændrer sig løbende, når brugere indtaster og ændrer data. Ikke databærende servere ændrer sig kun, når en konsulent aktivt ændrer systemopsætninger eller installerer/fjerner programmer på serveren. Der tages backup af alle databærende servere hver nat. Der laves backup af øvrige servere en gang hver uge. Backup er placeret i et andet fysisk serverrum end driftsserverne. SYSTEMHOSTING benytter backup til genetablering i tilfælde af nedbrud. 7.1 Backup af lokale enheder Hvis der er opsat backup af lokale enheder (Remote Backup) er kunden selv ansvarlig for at sikre, at backup jobs kører korrekt. Det er kundens ansvar at sikre at backupjobs inkluderer de filer/mapper der ønskes backup af. Såfremt kunden konfigurerer backupjobs med et krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at dette krypteringspassword opbevares forsvarligt og sikkert. Mistes dette krypteringspassword vil hverken kunden eller SYSTEMHOSTING være i stand til at reetablere data. 7.2 Reetablering I tilfælde af, at kunden ved et brugeruheld mister/sletter data, kan dette som udgangspunkt genetableres. Dette arbejde udføres på gældende konsulentvilkår. Reetablering af en kunde server (virtuel server) foretages indenfor 24 timer. Reetablering af kritisk HW foretages indenfor 3 dage. Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 6 (10)

7 Reetablering af et cluster / datacenter foretages indenfor 7 dage. 7.3 Forbehold for reetablering SYSTEMHOSTINGs standard backup-rutine benytter Change Block Tracking (CBT) teknologi. Vi garanterer ikke for konsistens af backup såfremt kundespecifikke softwareprodukter ikke understøtter denne teknologi. Dette er oftest relevant for databaser, eksempelvis Dynamics NAV Native. Kunden er selv ansvarlig for at sikre at specifikke softwareprodukter understøtter CBT teknologi. Generelt for reetablering gælder, at data, servere og øvrige systemer kun kan påregnes reetableret tilbage til tidspunkt for seneste backup. Dvs. data lavet og mistet samme dag kan ikke reetableres. 7.4 Retention SYSTEMHOSTING gemmer backupdata (herunder også slettede filer) i minimum 14 dage. 8 Trafik (internet) Netværkstrafikken ind og ud af vores datacentre er under normal benyttelse fri. Ved grov udnyttelse forbeholder vi os dog retten til at begrænse båndbredden eller opkræve ekstra for trafikken. 9 Bod Hvis tilgængeligheden er lavere end 99,5%, målt over en periode på 3 måneder, kan kunden kræve afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den reducerede tilgængelighed skyldes forhold, som er under SYSTEMHOSTINGs kontrol. Boden beregnes efter følgende formel: Bod = kvartalsvise driftsudgifter + 25% x (G% - F%), hvor G% er den Garanterede tilgængelighed, og F% er den Faktiske tilgængelighed. F.eks ,- + 25% x (99,5% - 70%) = 2.206,97. Under alle omstændigheder kan boden maksimalt udgøre det beløb, kunden har betalt SYSTEMHOSTING i faste driftsudgifter i den pågældende periode. Nedetid i tidsrum for servicevindue og planlagt service i øvrigt tæller ikke med i den garanterede tilgængelighed. Krav om modregning af bod i de faste driftsudgifter skal meddeles SYSTEMHOSTING skriftligt umiddelbart ved hændelsen og senest 1 måned efter hændelsen ellers fortabes retten til bod. 10 Erstatningspligt ved datatab Leverandøren er erstatningsansvarlig over for kunden efter dansk rets almindelige regler for datatab som skyldes Leverandøren. Leverandøren påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte driftstab, følgeskader og avance tab af nogen art. Krav om erstatning ved datatab skal meddeles Leverandøren skriftligt uden ugrundet ophold, dog senest en måned efter hændelsen. Dokumentation herfor skal fremskaffes indenfor rimelig tid herefter. Overholdes ovenstående ikke fortabes retten til erstatning. Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 7 (10)

8 Under alle omstændigheder kan erstatning for datatab alene udgøre et beløb svarende til hvad kunden samlet har betalt til Leverandøren i faste driftsudgifter i de sidste 6 måneder før hændelsen og maksimalt udgøre et beløb for hvilket der opnås dækning hos leverandørens forsikringsselskab. Leverandøren er forpligtet til at opretholde en sædvanlig tingsforsikring omfattende Leverandørens udstyr nødvendigt for drift af systemerne i Datacentret (Datacentrene) samt en IT ansvarsforsikring omfattende Professionel IT ansvar og Erhvervs- og Produktansvar. Kunden kan til enhver tid kræve dokumentation for, at forsikringerne er tegnet og i kraft. 11 Persondata (fortrolige informationer) Alle systemer oprettes efter SYSTEMHOSTINGs retningslinjer for installation / implementering. Kunden har pligt til at informere SYSTEMHOSTING, hvis der opbevares personfølsomme data, der skal håndteres med forhøjet sikkerhedsniveau. 12 Tavshedspligt SYSTEMHOSTING skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kunden eller andres forhold, som de kommer til kundskab om i forbindelse med Kontrakten. For kunden gælder ubetinget tavshedspligt omkring SYSTEMHOSTINGs forhold. For konsulenter og andre, der bistår kunden og i den forbindelse bibringes oplysninger om SYSTEMHOSTINGs forhold, pålægges tilsvarende forpligtelse. SYSTEMHOSTING har ret til at bruge kunden som reference på websites ejet eller kontrolleret af SYSTEMHOSTING. 13 Opsigelse Aftalen er uopsigelig fra kundens side i den fastlagte aftaleperiode, hvorefter den, med mindre andet aftales, automatisk fornys med 3 måneder af gangen. Evt. opsigelse af aftalen skal være os i hænde senest ved udgangen af måneden før sidste måned i aktuelle periode. SYSTEMHOSTING kan opsige kunden med samme varsel.uanset årsag til opsigelse kan SYSTEMHOSTING uden varsel slette kundens løsning og data 4 uger efter sidste betalte driftsperiode. 14 Misligholdelse og misbrug Såfremt kunden væsentligt misligholder aftalen, ved f.eks. manglende betaling, misbrug af SYSTEMHOSTINGs produkter, konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er SYSTEMHOSTING berettiget til øjeblikkeligt at hæve aftalen. Såfremt SYSTEMHOSTING misligholder aftalen væsentligt, f.eks. manglende tilgængelighed gennem længere tid, datatab som skyldes grov uagtsomhed hos SYSTEMHOSTING, konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er kunden berettiget til øjeblikkeligt at hæve aftalen. Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 8 (10)

9 Hvis SYSTEMHOSTING konstaterer, at kundens indlagte data er til gene for SYSTEMHOSTING eller internettets øvrige brugere, eller herunder men ikke begrænset til at modstride mod gældende lovgivning, ikke respekterer gældende lov om ophavsret, eller truer data- og driftssikkerheden, er SYSTEMHOSTING berettiget til at afbryde forbindelsen til kundens dataområde øjeblikkeligt. Hvis kunden har overskredet deres betaling for drift af serverne med 1 uge, er SYSTEMHOSTING berettiget til at lukke for adgangen til serverne med 3 dages varsel. Adgang til serverne åbnes igen, når det skyldige beløb er betalt. Hvis betalingen er overskredet i 2 uger, kan SYSTEMHOSTING lukke for adgangen uden varsel. Såfremt betalingen er overskredet i 4 uger, kan SYSTEMHOSTING slette kundens løsning og data uden varsel. 15 Force Majeure SYSTEMHOSTING er i øvrigt ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder men ikke begrænset til lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, nedbrud i lokale systemer hos kunden, manglende leverancer for underleverandører, driftsproblemer forårsaget af enten kundens eller SYSTEMHOSTINGs underleverandører, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om SYSTEMHOSTING er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af SYSTEMHOSTINGs funktioner. 16 Licensbetingelser For alle softwareprodukter som ikke er omfattet af aftalen på SPLA vilkår (lejelicenser) er kunden i alle henseender ansvarlig for lovligheden af det installerede software. Da SYSTEMHOSTING viderelicenserer et bredt udvalg af produkter fra Microsoft og dermed helt eller delvist kan ansvarligholdes for kundes brug af Microsoft software gælder endvidere følgende skærpede krav: Kunden forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende "Microsoft Licensing Services Provider Use Rights" samt de gældende Microsoft END User License Terms. Såfremt software er installeret på kundens server er det alene kundens ansvar, at dokumentere licensejerskab overfor Microsoft og andre softwareproducenter. SYSTEMHOSTING kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for kundens manglende licensiering. Såfremt SYSTEMHOSTING direkte eller indirekte pådrages omkostninger, skader eller tab som følge af kundens brud på licensregler overfor Microsoft eller andre softwareproducenter, holdes kunden forholdsmæssigt ansvarlig for de samlede omkostninger, inkl. omkostninger til softwarerevision. 17 Forsikring SYSTEMHOSTING forsikrer alt hardware som benyttes i vores datacentre. Kunden bør selv etablere en passende driftstabsforsikring hvis dette ønskes. 18 Tvister Ethvert spørgsmål om fortolkning eller opfyldelse af denne aftale, der ikke kan ordnes i mindelighed mellem parterne henvises til afgørelse i Sø- og Handelsretten i København. Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 9 (10)

10 19 Fortolkning I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse generelle forretningsbetingelser og den endelige aftale med kunden eller øvrige aftalers vilkår, skal nærværende generelle forretningsbetingelser danne grundlag for fortolkningen og således have forrang. Dette gælder også for aftaler indgået med Transenna A/S (samme CVR-nr. som SYSTEMHOSTING A/S) og med henvisning til alm. Salgs- & Leveringsbetingelser. 20 Regulering af priser Alle driftspriser reguleres på grundlag af den forholdsmæssige udvikling i nettoprisindekset over en 12 måneders periode beregnet fra december måned til december måned det efterfølgende år og med virkning fra den følgende januar måned. Uafhængigt af ovenstående kan SYSTEMHOSTING med varsel på 3. måneder, regulere priserne på indeholdt software, herunder men ikke begrænset til software fra leverandørerne Microsoft, NAI, Veeam, HP, VMware og Comendo som følge af ændringer i priser eller licensbetingelser. 21 Priser og fakturering De faste driftsudgifter/abonnementer faktureres 3 måneder forud (periode), med faktureringsdato den 15. i måneden forud for ny periode. IT drift konsulentydelser faktureres månedligt bagud, og afregnes til 1.100,- pr. time, regnet pr. påbegyndt ½ time. Dynamics NAV konsulentydelser faktureres månedligt bagud, og afregnes til 1.250,- pr. time, regnet pr. påbegyndt ½ time. Rentebetingelser: 1% i rente pr. påbegyndt måned. Rykkergebyr: Der pålægges rykkergebyr på 150,- ved rykker 2. Alle fakturaer forfalder 8 dage fra fakturadato. Moms tilkommer alle priser. Generelle Forretningsbetingelser Opdateret Version 2.7 DA 10 (10)

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for hosting

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for hosting . 03-07-2017 Generelle salgs- og leveringsbetingelser for hosting Aftalen og dennes fortolkning Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser bekriver de vilkår hvorunder Leverandøren leverer sine

Læs mere

Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016

Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016 Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016 Vilkår og forretningsbetingelser 1. Ordreafgivelse Kunden er forpligtet til at opgive korrekt kontaktinformation. Minimum af kontaktinformation er navn, apotek,

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

NOVAX REMOTE BACKUP AFTALEVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER. Selskaberne NOVAX A/S og NOVAX Vet ApS fremstår samlet som NOVAX A/S i nedenstående.

NOVAX REMOTE BACKUP AFTALEVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER. Selskaberne NOVAX A/S og NOVAX Vet ApS fremstår samlet som NOVAX A/S i nedenstående. Generelt NOVAX A/S og NOVAX Vet ApS tilbyder med NOVAX Remote Backup, at kunden kan få foretaget backup af sine data og få dem opbevaret fysisk adskilt fra sine produktionsdata. Kunden indgår aftale med

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 80,- 1 GB 499,- 100,- 2 GB 499,- 135,- 3 GB 499,- 165,-

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup Plads på server Oprettelse Årsbackup Overvågning Pris/mdr. 10 GB 0,- 280,- 12 GB 0,- 305,- 14 GB 0,- 330,- 16 GB 0,- 350,- 18 GB 0,- 375,- 20 GB 0,- 400,- 25 GB 0,- 450,- 30

Læs mere

Standardvilkår SUPPORT DRIFT HOSTING OUTSOURCING. Gl. Køge Landevej 890 2665 Vallensbæk Strand 70 25 24 25 mail@baesdata.dk www.baesdata.

Standardvilkår SUPPORT DRIFT HOSTING OUTSOURCING. Gl. Køge Landevej 890 2665 Vallensbæk Strand 70 25 24 25 mail@baesdata.dk www.baesdata. Standardvilkår SUPPORT DRIFT HOSTING OUTSOURCING Gl. Køge Landevej 890 2665 Vallensbæk Strand 70 25 24 25 mail@baesdata.dk www.baesdata.dk Baes Data ApS udbyder en lang række ydelser vedrørende drift og

Læs mere

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS 1. Generelle betingelser 1.1. For at kunne købe produkter hos Nordjysk Webdesign ApS forudsættes det, at kunden er myndig.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere