Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 125. årgang. 2004-06-16 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Statsemblemer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ElectrosounD Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mentor (730) Indehaver: Alken & Partners ApS, Havnepladsen 4, 5700 Svendborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Lars Odd Pettersen, Oslo Plads 16, 3., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDIC LIGHT (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDLYS (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IONSYS (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug, nemlig smertestillende midler. (730) Indehaver: Electro-Let ApS, Stestrupvej 102, 4360 Kirke Eskilstrup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILMIXIT (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske apparater og instrumenter, apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation herunder af telefoniapparater samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. 1359

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 01: Elektricitet. (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved frembringelse og transport af elektrisk, solar og termisk energi, herunder vindmøller, biogasanlæg, kraftvarmeværker, vandkraftværker, geovarmeanlæg og bølgekraftværker, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 11: Apparater til frembringelse af varme, herunder solfangere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 35: Kommerciel rådgivning og information i relation til salg af energi. (511) Klasse 39: Distribution af el og varme fra vedvarende og nye energikilder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: naturvarme (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 11: Apparater og installationer til opvarmning i form af varmepumper og solvarmeanlæg. (730) Indehaver: Stokke Gruppen AS, Håhjem, N-6260 Skodje, Norge (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder stole og barnestole. (500) Bemærkninger: Mærket er i forhold til varerne "stole og barnestole" i klasse 20 registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: First Legion ApS, Amager Boulevard 126, 3. th., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange, blåt og gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 01: Elektricitet. (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved frembringelse og transport af elektrisk, solar og termisk energi, herunder vindmøller, biogasanlæg, kraftvarmeværker, vandkraftværker, geovarmeanlæg og bølgekraftværker, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 11: Apparater til frembringelse af varme, herunder solfangere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 35: Komerciel rådgivning og information i relation til salg af energi. (511) Klasse 39: Distribution af el og varme fra vedvarende og nye energikilder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn og blå. (730) Indehaver: Regatta Clothing A/S, Holkebjergvej 138, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1360

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ClearZone (730) Indehaver: Allwireless v/kenneth Rosenkrantz, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 37: Installation af elektriske apparater, nemlig sensorer; installation af hardware. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder udarbejdelse af rapporter om netværkstilstande; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer soft-ware, juridisk bistand; programmering og vedligeholdelse af software. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONFLEX (730) Indehaver: SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, maskiner, anlæg og procesudstyr til fremstilling og blanding af beton, vibrationsudstyr og -maskiner, herunder motorvibratorer samt mekaniske og elektromagnetiske vibratorer til industriel brug og styreindretninger hertil, doseringsmaskiner og fødere (maskindele), betontransportører, motorer (dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, dosering, signalering og kontrol, især til brug i byggeindustrien. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLEXPLANT (730) Indehaver: SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, maskiner, anlæg og procesudstyr til fremstilling og blanding af beton, vibrationsudstyr og -maskiner, herunder motorvibratorer samt mekaniske og elektromagnetiske vibratorer til industriel brug og styreindretninger hertil, doseringsmaskiner og fødere (maskindele), betontransportører, motorer (dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klaser) til alle de nævnte varer. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, dosering, signalering og kontrol, især til brug i byggeindustrien. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IPAC (730) Indehaver: Intelligent Welding Automation (IWA) A/S, Billedskærervej 19, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 42: Udarbejdelse af software til sensor baseret planlægning og styring af industrielle robotapplikationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BABYSTONES (730) Indehaver: Guldsmed Nils Axel Carlsen Stenstrup Juveler, Østergade 26, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRFkredit a/s, Klampenborgvej 205, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, herunder periodiske udgivelser, bøger, papir, pap, varer heraf ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, herunder af ejendomsmægler-, långivnings- og finansieringsvirksomhed. (511) Klasse 36: Realkreditvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder finansielle analyser, bankvirksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed, kreditgivning, kreditkontrakter, lån imod pant, vurdering af fast ejendom og andre økonomiske vurderinger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed og reparationsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af konferencer, seminarer og kurser om realkredit, finansiering, långivning, byggevirksomhed og beslægtede emner. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed, arkitektvirksomhed, juridisk rådgivning og bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRFkredit a/s, Klampenborgvej 205, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, herunder periodiske udgivelser, bøger, papir, pap, varer heraf ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, herunder af ejendomsmægler-, långivnings- og finansieringsvirksomhed. (511) Klasse 36: Realkreditvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder finansielle analyser, bankvirksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed, kreditgivning, kreditkontrakter, lån imod pant, vurdering af fast ejendom og andre økonomiske vurderinger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed og reparationsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af konferencer, seminarer og kurser om realkredit, finansiering, långivning, byggevirksomhed og beslægtede emner. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed, arkitektvirksomhed, juridisk rådgivning og bistand. 1361

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Yavanna (730) Indehaver: Yavanna, v/kristian Juul Andersen, Frederiksberggade 25 C, 4., 1459 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Design af computerprogrammer og computersystemer, installation af computersoftware, vedligeholdelse af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: oxygen (730) Indehaver: Lene V Womens Concept, v/sanne & Thomas Skare Viller Jensen, Perlegade 14, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 24: Strikvævede stoffer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, t- shirts, sweatsshirts, bluser, skjorter, bukser, leggings, jakker, shorts, blazer, toppe, nederdele, kjoler, bælter, sko, jeans, strømper, tørklæder, undertøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: International Masters Publishers BV, Postbus 85256, NL AG Utrecht, Holland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til indspilning, optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; CD-afspillere, CD'ere, grammofoner, LP-plader, kassettebåndsafspillere, kassettebånd; computere; optaget computer software, disketter, højttalere, forstærkere, mikrofoner, radioapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer, tidsskrifter, samleprodukter i form af kort, blade eller tidsskrifter; registre til kort, blade eller tidsskrifter; nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, bistand vedrørende administration i forbindelse med avis-, blad- og tidsskriftsabonnementer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangement af undervisning og uddannelse; underholdningsvirksomhed; sport og idrætsaktiviteter, kulturelle arrangementer, udgivelse af bøger og tryksager; publikationer af elektroniske bøger og tidsskrifter online; tilvejebringelse af elektroniske publikationer online (ikke downloadable). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIND (730) Indehaver: Uxor ApS, Tobaksvejen 55, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel af varer og tjenesteydelser, herunder via Internet og anden elektronisk kommunikation; administration af datastyrede arkiver; annoncering på et online computernetværk; publikation af reklametekster; udlejning af reklameplads; udlejning af reklametid på kommunikationsmedier; kompilering, systematisering og indføring af informationer i computerdatabaser, postordrevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af tekst- og lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner; herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletransmissioner; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv; udsendelse af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparater samt drift heraf; computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder; levering af informationer gennem interaktiv elektronisk kommunikation. (511) Klasse 42: Design og udvikling af edb-programmer og internetsider samt andre elektroniske portaler som kan nås via Internet, mobiltelefonnet eller anden telekommunikationskanal; udvikling og design af applikationer, ringetoner, baggrundslogoer og billedbeskeder til mobiltelefoner og andre håndholdte computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kingscup (730) Indehaver: Kingscup Catering ApS, Sigurdsgade 22, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Salgsautomater, i form af kaffe- og drikkeautomater. (511) Klasse 11: Køleanlæg til vand, elektriske kaffemaskiner. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao. 1362

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Elite Miljø, Horsens A/S, Frederik Winthers Vej 5, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, blegevand; citronolie (æterisk olier); æterisk citronolie; Eau de Cologne; Eau de Toilette (lotioner til toiletbrug); kosmetiksæt; kosmetiske cremer; kosmetiske olier; præparater til neglepleje; olier til parfumefremstilling; olier til rensningsformål; olier til toiletbrug; parfumer; tandpoliturer; farvefjernepræparater; præparater til blegning af læder; præparater til hårfjerning; præparater til rensning af afløbsrør; præparater til rensning af tandproteser; kosmetiske præparater til slankende formål; pudsecreme til møbler og gulve; pudsemidler; rengøringsmidler; rensemidler til forruder; rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug; rensemælk til toiletbrug; renseolier; rosenolie; rustfjernepræparater; røgelse; røgelsespræparater (parfume); servietter imprægneret med kosmetiske cremer; shampoo; shampoo til husdyr; slibelærred; slibepapir; stivelse til brug ved tøjvask; stivelse til vasketøj; smagsstoffer til drikke (æteriske olier); desinficerende sæbe; desodoriserende sæbe; medicinsk sæbe; toiletsæbe i stykform; sæbe mod fodtranspiration; sæbe til opfriskning af tekstiler; rensemidler til tapet; terpener (æteriske olier); farvestoffer til toiletbrug; vellugtende vand; vintergrøntolie. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser).kaffebeholdere (bærbare], opbevaringsbeholdere; varmeisolerede beholdere til drikke; børstehår; børstehår [animalske]; opvaskebørster; skobørster; børster til toiletter; drikkebeholdere; drikkeglas; drikkehorn; drikketrug; drejelige fade; fade, ikke af ædle metaller; fajance; fajancevarer; fjerkoste; flakoner, ikke af ædle metaller; flasker; feltflasker; flaskeåbnere; isterningeforme; kageforme; forme til køkkenbrug; forme til madlavning; frituregryder, ikke-elektriske; frugtpressere, ikke elektriske, til husholdningsbrug; frugtskåle; glasagtige siliciumfibre, ikke til tekstilbrug; glasampuller; glasballonger med kurveflet; glasbeholdere; glasbowler; glasflasker; glaskolber; glaskrukker; glaspropper; glaspulver til dekoration; gulvklude; isolerende flasker; isotermiske tasker; karafler; støvklude; rengøringsklude; krus, af ædle metaller; bærbare kølebokse, ikke elektriske; køleelementer (køleindretninger til madvarer); lommeflasker; parfumeforstøvere; polereskind; pudsetvist af bomuldsrester; redskaber til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller; rejse- og toiletnecassaire; rengøringsklude, imprægneret med rengøringsmiddel; rengøringsredskaber (håndredskaber); rengøringssvampe; grillriste (køkkenredskaber); rivejern til husholdningsbrug; rudeglas til køretøjer (halvforarbejdet); røgabsorberingsapparater til husholdningsbrug; rørepinde til cocktails; ståluld til rengøring; suppeterriner, ikke af ædle metaller; ikke-elektriske varmere til sutteflasker; termoflasker; toiletnecessaire; toiletpapirholdere; toiletredskaber; vaser, ikke af ædle metaller; vaskebrætter; vaskekar. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, indkøbsbistand til andre. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder rengøringsvirksomhed i private hjem, på hoteller, i kantiner og på hospitaler, rengøring efter sod- og brandskader, rengøring af produktionsudstyr persienne- og lamelrengøring, rengøring efter håndværkere, rengøring af benzinstandere, rengøring af dødsboer, rådgivning om rengøring og vedligeholdelse, reparationer og service på rengøringsmaskiner, polering af befordringsmidler; rengøring af befordringsmidler; reparation af befordringsmidler; smøring af befordringsmidler; rensning af PC'er og telefoner, reparation af beklædning; bilvask; blerensning; desinfektion; installation, vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og - udstyr; læderpleje, -rensning og -reparation; restaurering af møbler; vedligeholdelse af møbler; polering (glatning med pimpsten); presning af beklædningsgenstande; rengøring af bygninger (indendørs); renserier; rensning af beklædning; rensning af bleer; rensning af bygningsfacader; rensning af tekstiler, herunder gardin- og tæpperens; information vedrørende reparation; reparation af befordringsmidler; reparation af beklædning; reparation af beklædningsgenstande; reparation af fotografiske apparater; reparation af parasoller; reparation af polstrede møbler; reparation og bygning af pakhuse; reparation og installation af brandalarmer; reparation og installation af elektriske apparater; reparation og installation af elevatorer; reparation og installation af fryseanlæg; reparation og installation af opvarmningsanlæg; reparation og installation af overrislingsanlæg; reparation og installation af ovne; reparation og installation af telefon; reparation og rensning af pelsværk; reparation og vedligeholdelse af boksrum; reparation og vedligeholdelse af filmprojektorer; reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner; reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer; reparation og vedligeholdelse af pengeskabe; restaurering af møbler; rotteudryddelse; rustbeskyttelsesbehandling; rustbeskyttelsesbehandling af befordringsmidler; bygning og vedligeholdelse af rørledninger; strygning af linned; undervandsbyggeri; undervandsreparation; installation og reparation af vandingsanlæg; vask; vask af linned; vask af tekstiler, vask og vedligeholdelse af måtter; vaskerier; vinduespolering, rensning af lofter, rensning af facader, rensning af graffiti, oprydning efter vandskader. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder affaldshåntering. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering, herunder kantinedrift, servering ved selskaber, levering af mad, køkkenhjælp, børnepasning, receptionsservice. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, herunder blomsterpasning, vedligeholdelse af udendørsarealer, havearbejde, græsslåning, anlæg af græs- og flisearealer, ukrudtsbekæmpelse, beskæring af træer og buske, vanding og gødskning, klipning af hække, snerydning, renoveringsarbejde i have. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, herunder udlejning af lagner og sengetøj, udlejning af duge og servietter, udlejning af viskestykker, håndklæder og karklude, udlejning af måtter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn og grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPITAL ONE (730) Indehaver: Capital One Financial Corporation, West Broad Street, Glen Allen, Virginia US-23060, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og software; computerprogrammel; kreditkor; magnetiske kort; indkodede kort; chipkort; smartkort; magnetiske databærere, disketter til optagelse; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere; kortlæsere til kreditkort; terminaler til kreditkort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i form af registrering af oplysninger om kreditkort og bonuspoint i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; bankvirksomhed; veksling af penge; udstedelse af betalingskort med opsparingsordninger i form af optjening af points; finansiel virksomhed, nemlig tjenesteydelser vedrørende kreditkort, debetkort, magnetiske kort, chipkort og smartkort; elektronisk overførelse af kapital; udstedelse af kreditkort, debetkort og magnetiske kort til finansiel brug; udstedelse af rejsechecks; udlånsvirksomhed, herunder afdragslån og andre forbrugslån; finansiering af bilkøb; opkrævning i forbindelse med autoleasing og- autofinansiering, ejendomslån, rådgivning, konsulentvirksomhed og information i forbindelse med alle de førnævnte ydelser. 1363

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Capital One Financial Corporation, West Broad Street, Glen Allen, Virginia US-23060, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og software; computerprogrammel; kreditkor; magnetiske kort; indkodede kort; chipkort; smartkort; magnetiske databærere, disketter til optagelse; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere; kortlæsere til kreditkort; terminaler til kreditkort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i form af registrering af oplysninger om kreditkort og bonuspoint i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; bankvirksomhed; veksling af penge; udstedelse af betalingskort med opsparingsordninger i form af optjening af points; finansiel virksomhed, nemlig tjenesteydelser vedrørende kreditkort, debetkort, magnetiske kort, chipkort og smartkort; elektronisk overførelse af kapital; udstedelse af kreditkort, debetkort og magnetiske kort til finansiel brug; udstedelse af rejsechecks; udlånsvirksomhed, herunder afdragslån og andre forbrugslån; finansiering af bilkøb; opkrævning i forbindelse med autoleasing og- autofinansiering, ejendomslån, rådgivning, konsulentvirksomhed og information i forbindelse med alle de førnævnte ydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CSO (730) Indehaver: IntraMed A/S, Naverland 31, 2600 Glostrup, Danmark; IMD A/S, Naverland 31, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 09: Software samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (511) Klasse 35: Salgsfremmende foranstaltninger for andre og markedsføring af software og tilbehør hertil, især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (511) Klasse 42: Udvikling, forskning, rådgivning og support vedrørende software og tilbehør hertil, især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CSO/Anticoagulation (730) Indehaver: IntraMed A/S, Naverland 31, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 09: Software samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (511) Klasse 35: Salgsfremmende foranstaltninger for andre og markedsføring af software og tilbehør hertil, især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (511) Klasse 42: Udvikling, forskning, rådgivning og support vedrørende software og tilbehør hertil, især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CSO/Diabetes (730) Indehaver: Nordic Moneta A/S, Postboks 847, 1532 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 14: Mønter; guld- og sølvvarer, ikke knive, gafler og skeer; juvelerarbejder; legeringer af ædelt metal; medaljer; emblemer af ædelt metal; ubearbejdede eller delvist bearbejdede ædle metaller; ubearbejdet eller bearbejdet sølv; ubearbejdet eller bearbejdet guld; ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer skrive- og kontormateriale); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; plakater, blanketter (trykte); bøger; emballeringspapir; grafiske reproduktioner; grafiske tryksager; kalendere; kataloger; kuverter; magasiner (periodiske); nyhedsbreve; reklamebrochurer; reklametryksager; aviser; tidsskrifter; trykte publikationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; adresseret reklame; distribution af adresseret reklame; fordeling af annonce- og reklamemateriale; udformning af reklamemateriale og reklametekster; udformning af kampagne for adresseret reklame; publicering af reklametekster; adressering af reklamemateriale; detailhandel med mønter. (511) Klasse 36: Numismatiske vurderinger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed. (511) Klasse 39: Pakning af reklamemateriale. (730) Indehaver: IMD A/S, Naverland 31, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 09: Software samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (511) Klasse 35: Salgsfremmende foranstaltninger for andre og markedsføring af software og tilbehør hertil, især til sundhedsvæsenet, herunder til sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje og patienter. (511) Klasse 42: Udvikling, rådgivning, support, salg og markedsføring af software og tilhørende ydelser herunder forskning primært til sundhedsvæsenet; sygehusejere, sygehuse, praktiserende læger, hjemmesygepleje, patienter mv. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Per Yding Sørensen, Østergade 63, 8830 Tjele, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Udført i farver. 1364

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Family Garden (730) Indehaver: Søren Lauridsen, Ankjær 300, 8300 Odder, Danmark; René Gravesen, Kirkevang 23, 8350 Hundslund, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Baxton (730) Indehaver: BOSWEEL A/S, Lillelundvej 2, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tradetjek (730) Indehaver: Autostrada Reklamebureau A/S, Dampfærgevej 7, 2.tv., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIE MA (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (511) Klasse 01: Ingredienser til industriel fremstilling af føde- og drikkevarer, navnlig kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske og veterinære formål. (511) Klasse 05: Kulturer af mikroorganismer til anvendelse i farmaceutiske og veterinære præparater. (511) Klasse 29: Mejeriprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: O. Kavli A/S, Sydholmen 1-3, Avedøre Holme, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, iste, slush ice, frys-selv-is. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEOMASTERS (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til herrer og damer, herunder golfsko, t-shirts, poloshirts, sweatere, jakker, frakker, benklæder, shorts, regnsæt, slips, hatte, øjensolskærme (beklædning), tørklæder, bælter og sokker. (511) Klasse 28: Sportsartikler til brug i golf, nemlig golfhandsker, golfkølletasker, specielt udformede overtræk til golftasker, navneholdere specielt udformede til golfkølletasker, golfbolde, golfkøller, specielt udformede hætter/sokker til golfkøller, pitchfork til reparation af golfboldnedslagsmærker på green. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningstjenester, ledelse, arrangement og promovering af golfturneringer samt arrangering af fjernsynsdækning af golfturneringer. (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Cigaretter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1365

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: villarch. (730) Indehaver: Villarch. I/S, v/kira & Sune From, Carstensgade 27, 1770 København V, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed samt arkitektvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JAK SI MASZ (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (511) Klasse 01: Ingredienser til industriel fremstilling af føde- og drikkevarer, navnlig kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske og veterinære formål. (511) Klasse 05: Kulturer af mikroorganismer til anvendelse i farmaceutiske og veterinære præparater. (511) Klasse 29: Mejeriprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NATUROTEKET (730) Indehaver: Naturapoteket AB, Box 715, SE Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Acadi Danmark ApS, c/o Revision & Data A/S, Lyngbyvej 225, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Naturlægemidler; kemiske præparater for farmaceutiske og hygiejnisk formål; næringssmidler tilpasset medicinske formål; næringsmidler til spædbørn; ikke nærende spiselige plantefibre; medicinske afmagringspræparater; sove- og beroligende midler; medicinske drikke, rødder (medicinske), præparater til udryddelse af skadelige planter, urter til rygning til medicinsk brug, olier (medicinske), the (medicinsk) og kemiske præparater; rejseapoteker. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj; kogte frugter; æg, mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditorivarer og godter (sukkervarer), iscreme; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep;vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Foderkorn; levende dyr; friske frugter, rodfrugter, bær (friske), nødder (frugter) og grøntsager; frø og såsæd, levende planter, naturlige planter og blomster; foder til dyr, malt, humle, kopra, protein som foder til dyr, friske svampe, svampemycelium til formering af svampe. (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige apertifs; ikke-alkoholholdige coctails, frugtsafter, frugtekstrakter (ikke alkoholholdig), frugtnektar (ikke alkoholholdig); bordvande, druemost (ugæret), gingerale, grøntsagssafter (drikke), isotoniska drikke, jordnøddemælk (læskedrikke), kulsyreholdige vande, limonade, lithiumholdigt vand, læskedrik, mandelmælk (læskedrik), mineralvand (drikkevarer), most, seltersvand, sodavand, tomatsaft (drikkevarer), øl. (511) Klasse 44: Rådgivning vedrørende apoteker- og helsekostvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StofaBolignet (730) Indehaver: Telia Stofa A/S, Uraniavej 6, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EVENTYRTEATRET (730) Indehaver: Eventyrteatret, Spontinisvej 7, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; optagne film, video, CDere, DVDere, CD rom, musik kassetter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; kostumer, nissetøj, nissehatte. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; teatervirksomhed, teaterproduktioner, børneteater, teater med børneskuespillere, dramaskole, musikskole, sangundervisning; udlejning af manuskripter, teaterrekvisitter, kostumer, film, videoer, lydoptagelser og musik; koncerter, musikarrangementer; formidling af underholdningsbilleder, -film, -video, -lydoptagelser og -musik der kan downloades fra internettet. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for så vidt angår klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturrelle arrangementer, teatervirksomhed, teaterproduktion, børneteater og teater med børneskuespillere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: House of Bagels (730) Indehaver: House of Bagels v/helena Juul Frandsen, Reberbansgade 11 A, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 43: Tilberedning og salg af mad og drikke. 1366

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Petbox (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Petcraft ApS, Havnegade 39, 4., 1058 København K, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bipal Handel ApS, Grønttorvet 6,1, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: T. og J. G. Toftegaard Jensen ApS, Gammel Lyngåvej 7, 8370 Hadsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LANDLYST (730) Indehaver: Aldi Holding ApS, Rørgangen 1-5, 2690 Karlslunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, smørbare produkter fremstillet på basis af spiselige olier og smør; margarine. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: T. og J. G. Toftegaard Jensen ApS, Gammel Lyngåvej 7, 8370 Hadsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (730) Indehaver: Dansk Termografi A/S, Rebslagervej 7, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; apparater til termografi samt apparater til lækage sporing. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med termografi og lækage sporing. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 1367

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KRØNIKEN (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader; elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, go-cards (postkort). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadsererstokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- & sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samlig (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, produktion & udlejning af film og videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DR KANON KAMELEN (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader; elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, go-cards (postkort). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samlig (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, produktion & udlejning af film og videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DR GYLDNE GENHØR (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader; elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, go-cards (postkort). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samlig (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, produktion & udlejning af film og videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: P1 - TANKEVÆKKENDE RADIO (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader; elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, go-cards (postkort). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samlig (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, produktion & udlejning af film og videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. 1368

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: P2 - EN VERDEN AF OPLEVELSER (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader; elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, go-cards (postkort). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samlig (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, produktion & udlejning af film og videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: P4 - NÆRMEST DIN EGEN RADIO (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader; elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, go-cards (postkort). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samlig (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, produktion & udlejning af film og videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: P3 - DET MAN HØRER ER MAN SELV (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader; elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, go-cards (postkort). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, samlig (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, produktion & udlejning af film og videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IDETIX (730) Indehaver: Idetix, Inc., Michigan Corporation, 2399 East Walton Boulevard, Auburn Hills, Michigan , USA (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer software; computer software til brug for design, opdatering og administration af information på web-sider for andre; optiske, magnetiske og elektroniske databærere; cd-rom, compact discs, mini discs, lydplader, DVD-plader, databehandlingsudstyr, elektroniske publikationer (downloadable) distribueret online eller via multi-medie-netværk. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software, installation og vedligeholdelse af computer software, programmering af computere, design, udvikling, overvågning, administration og vedligeholdelse af web-sider for andre, drift af web-servere og www-hoteller, web-hosting for andre, rådgivning vedrørende computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglerviksomhed, mæglerviksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er uført i grøn pantone

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ineo Designlab v/flemming Klausen, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BANG (730) Indehaver: Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De Fruittuinen, NL NZ Hoofddorp, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler, præparater til rengøring og polering, samt skuremidler, vaskemidler, sæbe, afkalkningsmidler til husholdningsbrug, midler til fjernelse af kalk, rust, pletter og fedt, rensepræparater til afløb og vask, præparater til forebyggelse af dannelse af kalk, rust eller fedt, blødgøringsmidler til tekstilvarer, nemlig skyllemidler, tilsætningsmidler til vaskemidler, alle forannævnte varer med eller uden en desinficerende komponent. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SILK EASE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Hygiejniske beskyttelsesartikler til kvinder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYNDROME (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), håndholdte elektroniske spil, julepynt US 78/336,998 USA US 78/336,978 USA US 78/336,974 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JACK - JACK (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), håndholdte elektroniske spil, julepynt US 78/337,002 USA US 78/337,012 USA US 78/337,004 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DFT Danish Fast Food Technic ApS, Mercurvej 9 B, 9530 Støvring, Danmark (511) Klasse 09: Kasseapparater, regnemaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1370

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Functionalfoods.dk v/ib Norvin Nielsen, A M G Friis Vej 7, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud, særlig ernæring, sportsernæring, vitaminer og mineraler, funktionel ernæring, slankeprodukter, olier/essentielle fedtsyrer etc. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: S SENSE FOR MEN (730) Indehaver: SuperGros a/s, Knud Højgaards Vej 19, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Juridisk Afdeling, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 03: Shampoo, balsam, bodyshampoo, flydende håndsæbe, fast håndsæbe, fodbad (kosmetisk præparat), bodylotion, ansigtscreme, fodcreme, håndcreme, makeup fjerner, øjenmakeup fjerner, hårgele, hårvoks, hårskum, hårspray, hårlak, hårfarve, neglelakfjerner m/acetone, barberskum, barbergele, deospray, roll-on, antiperspirant deo, cremedeo, eau de toilette, eau de cologne, aftershave, vådservietter, lommeletter med balsam, hygiejnebind, trusseindlæg, tamponer, vat til kosmetisk brug. (511) Klasse 08: Neglefil, neglesaks, pincet, 3i1 neglesaks, fodfil. (511) Klasse 16: Toiletpapir, køkkenrulle, lommeletter, ansigtsservietter. (511) Klasse 21: Hårbørster, hårkamme, badesvampe. (730) Indehaver: Sign-Tronic Scandinavia A/S, Knudsminde 4 B, 8300 Odder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SANNE V (730) Indehaver: Thomas Skare Viller, Hertug Hans Vej 29, 6400 Sønderborg, Danmark; Sanne Skare Viller, Hertug Hans Vej 29, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1371

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: zoociety (730) Indehaver: Convince A/S, Marselisborg Havnevej 32, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder markedsføring af elektronisk netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder elektronisk netværk og multiemediakommunikation. (511) Klasse 41: Klasse 41: Foto-, print- og videoproduktion, herunder AVproduktion. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Forlaget Benjamin ApS, Finsensvej 6 D, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Ugeblade, magasiner, tidsskrifter, kataloger, billeder, fotografier, farvetryk. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Svendsen Sport A/S, Erhvervsparken 14, 4621 Gadstrup, Danmark (511) Klasse 18: Rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke/ vadestave. (511) Klasse 22: Liner til fiskeri, net og telte. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: textuelt (730) Indehaver: Lynx Media A/S, Guldbergsgade 29 E, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, produktion af grafisk materiale. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed herunder radioudsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, nyhedsformidling. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre, herunder streaming til internettet og multimedieløsninger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Dansk Textil & Beklædning, Birk Centerpark 38, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 16: Aviser, tidsskrifter og tryksager. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PUSHER DU HAR IKKE EN CHANCE... TA' DEN! (730) Indehaver: Henrik Gregersen, Skt. Peder Stræde 24 2th, 1453 København K, Danmark (511) Klasse 09: Biograffilm, lyd og billeder optaget på DVD, VHS, CD er og sound-track. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Filmproduktion, herunder idé-oplæg til film af samme navn (Pusher), udvikling og manuskript-skrivning (co-writing). 1372

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Uni Products Holding ApS, Møllevej 9, 2990 Nivå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; køkkenmaskiner (elektriske), elektriske knive og peberkværne (ikke hånddrevne), elektriske dåseåbnere, food processorer (elektriske), kaffekværne (ikke hånddrevne). (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner; barbequespader og -tænger, lasagnespader og -tænger, istænger, isskrabere, kødhakkere (håndværktøj), lysesakse, dåseåbnere (ikke elektriske), mortere (til stødning), nøddeknækkere (ikke af ædle metaller), osteskærere (ikke elektriske), pizzaskærere (ikke elektriske), strygestål, æggedelere (ikke elektriske), østersåbnere, bordbestik, sakse. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; brødristere, fakler, frituregryder (elektriske), gaslamper, gaslightere, olielamper, ildsteder, pejse, ismaskiner og -apparater, elektriske juletræslys, elektriske kaffemaskiner, elektriske kaffepercolatorer, elektriske kedler, elektriske redskaber til madlavning, grill, grillspyd, lamper, lampeglas, lampeophæng, lanterner, lommelygter, lygter af papir, tallerkenvarmere, elektriske vaffeljern. (511) Klasse 20: Møbler, kontormøbler, reoler, herunder vinreoler og reoler til opbevaring af CDere, boghylder; møbler i form af avisholdere; thevogne; dækstole; propper, især propper til vinflasker, serveringsbakker, knager (ikke af metal), kurve (ikke af metal), kurvevarer, puder, æsker af træ eller plastic, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAZE (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ITM A/S (730) Indehaver: Brøgger & Co. A/S, Lejrvej 39-41, 1. tv, 3500 Værløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Steffen Schleimann, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 02: Fyldte tonerpatroner til printere og fotokopieringsmaskiner. (511) Klasse 09: Computer soft- og hardware; printere (til computere) og fotokopimaskiner (fotografiske, elektrostatiske og termiske) samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og reservedele hertil. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), pla-sticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, management; engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, vedligeholdelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: IT-support. 1373

18 Offentliggørelse af udskilte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af udskilte registreringer (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: CULLMANN (730) Indehaver: Cullmann Foto-Audio-Video GmbH, Kapell-Leite 2, D Langenzenn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig:Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Optiske apparater, herunder lupper og kikkerter, mikroskoper og forstørrelsesapparater, billed- og/eller lydoptager- og/eller gengivelsesapparater, herunder projektorer, monitorer, filmbetragtningsapparater og kameraer og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, nemlig solblændere, filtre, objektiver, koblinger, håndtag, kuglelejer, bæreog udstyrstasker og -kufferter til foto- og filmudstyr, stropper, halskæder og -remme til foto- og filmudstyr, fjern- og trådudløsere, belysningsmålere, akkumulatorer og batterier, batterioplade- og afladeapparater, ueksponeret film, uindspillede magnetbånd og andre databærere (ikke indeholdt i andre klasser), klippe- og skæreapparater (til fotografiske formål) til papir og kunststoffolier, filmklippeapparater, filmklæbepressere, stativer og stativvogne til foto- og filmudstyr samt dele dertil, navnlig drejehoveder, kuglelejer, fastgørelsesskinner, waterpas, hurtigkoblinger og bæregreb, elektriske kabler, ledninger, ledere og forbindelsesarmaturer hertil, herunder stik, koblinger og andre stikforbindelser, ledninger af glasfiber og optisk fiber, apparater til bearbejdning af video- og/eller lydoptagelser, nemlig elektroniske skæreapparater og titelgeneratorer, radio- og tv-antenner, antenneforstærkere og -filtre, rotationsdrev til antenner, mikrofoner, højttalere, hovedtelefoner, forstærkere, elektriske afbrydere. (511) Klasse 11: Blitzapparater, film-, foto- og videoprojektører og -lamper samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil DE C /9 Wz Tyskland (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato:

19 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

20 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campina Zuivel B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, Holland Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campina Zuivel B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forbo International S.A., 20, Bauelenzelgstrasse, CH Eglisau, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bong Ljungdahl AB, Uddevägen 3, Box 516, S Kristianstad, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bodegas Faustino Martinez, S.A., Carretera de Yecora s/ no, E Oyon (Alava), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Valtra Oy Ab, Sirkkaharju, Suolahti, Finland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Valtra Oy Ab, Sirkkaharju, Suolahti, Finland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S ScanNet, Fjordvej 78, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campina Zuivel B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campina Zuivel B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campina Zuivel B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campina Zuivel B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campina Zuivel B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WHSU, Inc. a corporation of the State of Delaware, 535 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WHSU, Inc. a corporation of the State of Delaware, 535 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WHSU, Inc. a corporation of the State of Delaware, 535 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WHSU, Inc. a corporation of the State of Delaware, 535 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WHSU, Inc. a corporation of the State of Delaware, 535 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WHSU, Inc. a corporation of the State of Delaware, 535 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Rossdörfer Strasse 50, D Ober-Ramstadt, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bausch & Lomb Incorporated, a corporation of the State of New York, One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, USA 1376

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 32. 121. årgang. 2000-08-09 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2401 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere