Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2014 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2014 Dannet den: Tirsdag den 11-03-2014 Mødedato: Mandag den 10-03-2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:33"

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 3/2014 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:33 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (HH) V Klaus Hansen (KH) V Per Roos (PR) V Line Lynnerup (LL) V Timo Jensen (TJ) V Rikke Hedegaard (RH) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Anders Weber (AW) O Pia Fussing (PIF) O Finn Andersen (FA) C Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lollike (TLO) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Britta Nielsen (BN) F Per Flor (PEF) A Lisbeth Andersen (LA) A Benny Christensen (BC) A Gunnar Christiansen (GC) A Sadik Topcu (ST) A Fraværende Gunnar Christiansen (GC) A Bemærkninger

2

3 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

4 2. Stedfortræder for Gunnar Christiansen Udpegning af bestyrelsesmedlem til Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse Evaluering af brevstemmeafgivningen i forbindelse med valget 19. november Ændring af afstemningssted i Gyrstinge og i Sneslev ved Europa-Parlamentsvalget 25. maj Frigivelse af midler til indkøb af 3. unit samt digital røntgen i Tandplejen (BUU) Åbningstid og serviceniveau for bibliotek/borgerservice (KTU) Vedtagelse af tillæg 18, forbedring af kloakker i Benløse, til Spildevandsplan 2005 (KMU) Fortsættelse af Grønt Råd (PBU, KMU) Procesplan for det videre arbejde med etablering af et sundhedscenter (KTU, SAMU) Samarbejde med Zealand Business College om særligt tilrettelagte uddannelses uddannelsesforløb (SAMU) Fleksible lønpakker for medarbejdere i Ringsted Kommune Rabataftaler for medarbejdere i Ringsted Kommune Frigivelse af midler til anskaffelse af drejestige til brandvæsenet Garantistillelse for Ringsted Forsyning Udpegning af repræsentanter til Lokalrådet Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og -antenner...46 Åben sag Sagsid: 14/331 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt. Tillægsdagsorden blev også godkendt, selv om tidsfrist for publicering af tillægsdagsorden ikke var overholdt. Byrådet besluttede endvidere, at bestyrelsen i Ringsted Forsyning er inhabile i punkt 15. Ej til stede: Gunnar Christiansen

5 2. Stedfortræder for Gunnar Christiansen Åben sag Sagsid: 14/4394 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Borgmesteren modtog den 24. februar 2014 oplysning om, at Gunnar Christiansen er sygemeldt og forventer at være det i en periode på mere end en måned. Gunnar Christiansen vil derfor i denne periode være forhindret i at varetage sine kommunale hverv. Når et byrådsmedlems forhindring i at varetage sit kommunale hverv har en forventet varighed på mindst 1 måned, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde, jf. styrelseslovens 15 stk. 2. På dette byrådsmøde træffer Byrådet afgørelse om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. styrelseslovens 15 stk. 4. Når Byrådet har godkendt stedfortræderens indtræden, kan den gruppe, som har indvalgt medlemmet, bestemme, at den indtrådte stedfortræder eller et andet byrådsmedlem indtræder i de udvalg, som medlemmet er medlem af, så længe hindringen varer, jfr. styrelseslovens 28, stk. 2. Gunnar Christiansen er medlem af Ældre- og Genoptræningsudvalget, Kultur- og Trivselsudvalget og Styregruppen for "Sommer i Ringsted". Første stedfortræder for Socialdemokratiet, Mette Ahm-Petersen er på barselsorlov med efterfølgende ferie til og med den 3. august 2014, og kan derfor ikke i øjeblikket indtræde i Byrådet. Dette betyder, at 2. stedfortræderen, Kim Bonde skal indkaldes og indtræde i Byrådet i Gunnar Christiansens fraværsperiode, indtil Mette Ahm-Petersens fraværsårsag er ophørt den 4. august Når Mette Ahm-Petersens fraværsårsag er ophørt, indkalder borgmesteren hende til at indtræde i Byrådet, indtil Gunnar Christiansen vender tilbage. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at Byrådet godkender, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Gunnar Christiansen er opfyldt,

6 2. at byrådet godkender at første stedfortræder Mette Ahm-Petersen er forhindret i at varetage kommunale hverv i mere end en måned pga. barsel, 3. At byrådet godkender, at anden stedfortræder Kim Bonde indtræder som stedfortræder for Gunnar Christiansen, indtil Gunnar Christiansen igen kan varetage sine kommunale hverv eller første stedfortræder Mette Ahm-Petersen igen kan varetage kommunale hverv den 4. august Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Gunnar Christiansen

7 3. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse Åben sag Sagsid: 10/5820 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlem til Midtsjællands Gymnasium (31128/14) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning x BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Midtsjællands Gymnasium anmoder Byrådet om at udpege en repræsentant til Gymnasiets bestyrelse for perioden 1. maj 2014 til 30. april Beskrivelse af sagen Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Faxe Kommune, Region Sjælland. Midtsjællands Gymnasium har to udbudssteder: Haslev Gymnasium & HF i Faxe Kommune og Ringsted Gymnasium i Ringsted Kommune. Det udpegede medlem skal ifølge skolens vedtægter have særlig indsigt i uddannelse i forhold til Ringsted Kommune. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger 1 repræsentant. Beslutning i Byrådet den Sadik Topcu er udpeget som bestyrelsesmedlem til Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse. Ej til stede: Gunnar Christiansen (Stedfortræder Kim Bonde)

8 4. Evaluering af brevstemmeafgivningen i forbindelse med valget 19. november 2013 Åben sag Sagsid: 13/2200 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Evaluering af valgbussen (221242/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet vedtog den 6. maj 2013 at der efter valget skulle laves en evaluering af økonomien i forbindelse med den øgede mulighed for at brevstemme til valget den 19. november 2013 Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog den 6. maj 2013, at der gives mulighed for at brevstemme følgende steder: 1. Biblioteket (den normale åbningstid) 2. Borgerservice, Byrådssekretariatet og Teknisk Forvaltning (den normale åbningstid) 3. Byrådssekretariatet 3 lørdage kl (den 2. og 9. og 16. november) 4. I forbindelse med Ringsted Natten på Rådhuset 5. Turistbussen bruges som afstemningslokale følgende steder: a. Campus 3 gange á 2 timer på datoer der nærmere aftales med uddannelsesinstitutionerne på stedet b. Foran stationen 5 eftermiddage á 3 timer kl og/eller fra kl , aftales nærmere med stationen c. Ved Ringstedet fredag den 15. november kl og lørdag den 16. november kl aftales nærmere med grundejeren d. På Nørretorv fredag den 8. november kl og lørdag den 9. november kl efter aftale med grundejeren 6. Mulighederne for at brevstemme gøres synlige ved annoncering i ugeannoncer, på hjemmesiden og ved ophængning af A3 plakater på holde-stederne og i Ringsted Sportscenter Herudover har Turistbussen haft 2 hold ved Føtex, 2 hold ved MacDonald og 1 hold ved Allindelille Friskole. I vedlagte bilag kan ses, at Biblioteket modtog 368 brevstemmer Borgerservice, Byrådssekretariat og Teknisk Forvaltning incl. de 3 lørdage og Ringsted Natten modtog 240 brevstemmer

9 Brevstemmemodtagerne og hvad kommunen har modtaget som almindelig post har givet tilsammen 176 brevstemmer Turistbussen som valgbus modtog 226 brevstemmer Biblioteket vurderer, at det har kostet dem ca. 114 timer, som de har finansieret over eget lønbudget. Ved næste valg bør udfyldelse af følgebrevet til brevstemmerne foregå via Kommunedata s system, det vil forkorte arbejdstiden, formentlig med 30 timer. Der er ingen tvivl om at stemmeprocenten ved valget i november 2013 var væsentlig højere end ved valget i november 2009 og det var også væsentligt flere brevstemmer, ca 145% flere brevstemmer i 2013 i forhold til Men det er ikke til at vurdere om det er kommunens øgede reklame der kan tage æren for stigningen, eller det er den landsdækkende øgede reklame / debat. Høring Ingen Økonomi Opgørelse over udgifter: Løn til personale i turistbus og lørdagsåbent i administrationen Tryk af pjecer Udgifter turistbus gardin, diesel og gas Porto til plakater Udgifter direkte over valgkontoen Hertil Bibliotekets 114 timer Administrationens timer i den alm. arbejdstid ikke opgjort Vurdering Hvis man kigger på de 7 punkter i Byrådets vedtagelse 6. maj 2013 er det pkt. 3, 5 og 6 der har belastet valgbudgettet. Pkt. 3 lidt i en parentes for iflg. valgloven skal det være muligt at brevstemme nogle lørdage, det kunne så i Ringsted være Biblioteket, som har bemanding om lørdagen også og dermed er det almindelig biblioteksopgave. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der ved fremtidige valg og afstemninger gives mulighed for at brevstemme på Biblioteket, på Rådhuset og i Borgerservice i den almindelige åbningstid 2. at den lovbestemte mulighed for at brevstemme nogle lørdage kun er på Biblioteket i deres almindelige lørdags-åbningstid Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med en bemærkning om at sagen genoptages igen i 2017 i forbindelse med planlægningen af det næste kommunalvalg.

10 Beslutning i Byrådet den Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning. Ej til stede: Gunnar Christiansen (stedfortræder Kim Bonde)

11 5. Ændring af afstemningssted i Gyrstinge og i Sneslev ved Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 Åben sag Sagsid: 13/12296 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ved valget den 25. maj 2014 skal der findes alternative afstemningssteder i henholdsvis Gyrstinge og Sneslev, da de lokaler der plejer at blive benyttet er udlejet til anden side. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har 13 afstemningssteder og ét af dem er i Gyrstinge, hvor der er ca. 600 stemmeberettigede og ét i Sneslev, hvor der er ca. 550 stemmeberettigede. Ved valget den 25. maj 2014 er Landsbyhuset i Gyrstinge udlejet og det gælder også hallen både lørdag og søndag. I Sneslev er Forsamlingshuset udlejet søndag. Der skal derfor findes andre egnede lokaler, hvor vælgerne fra Gyrstinge og Sneslev kan afgive deres stemmer den 25. maj Høring Ingen Økonomi Forventes at være som ved øvrige valg Vurdering Administrationen har været på besøg på Kildeskolen og Sneslev gl. skole, og vurderer: at på Kildeskolen vil fællesrummet kunne bruges til valghandlingen. Der er køkken og spiserum til de tilforordnede i nærheden. Der er 5-6 trapper ned til indgangen, men der er en bagindgang, som vil kunne benyttes af gangbesværede og personer i kørestol at på Sneslev gl. skole vil det store møderum, som bruges af Dagplejen i dag, være det bedste til valghandlingen. Der er køkken og spiserum til de tilforordnede i nærheden. Det er umiddelbart ikke muligt at lave en kørestols-venlig adgang til dette afstemningslokale, hvorfor eventuelle vælgere i kørestol denne gang må henvises til at stemme i bilen

12 Indstilling Direktionen indstiller, at ved valget den 25. maj 2014: 1. bruges fællesrummet på Kildeskolen som afstemningssted i stedet for Landsbyhuset 2. bruges mødelokale på Sneslev gl. skole som afstemningssted i stedet for Forsamlingshuset Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med en bemærkning om at valgstederne reserveres når afstemningsdatoerne er kendte. Supplerende sagsfremstilling Administrationen oplyser, at afstemningsstederne blev reserveret i maj 2013 og da var både Gyrstinge og Sneslev booket. Ved EuropaParlamentsvalg vedtager EuropaParlamentet normalt i foråret, året før valgåret, en periode inden for hvilken valgene i medlemslandene skal afvikles. Folketinget vedtager herefter normalt den endelige dato for valget i Danmark ved Folketingets åbning i oktober. Det var altså 1. oktober 2013, at valgdagen blev fastsat for Danmark. Ved langt de fleste valg kender vi valgdatoen i forholdsvis kort tid - eneste undtagelse er kommunal- og regionsrådsvalget. Denne sag har gjort, at administrationen allerede nu har booket afstemningsstederne til 21. november Beslutning i Byrådet den Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger. Ej til stede: Gunnar Christiansen (stedfortræder Kim Bonde)

13 6. Frigivelse af midler til indkøb af 3. unit samt digital røntgen i Tandplejen (BUU) Åben sag Sagsid: 13/3307 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Tandplejen fik i budgetårene 2012, 2013 og 2014 afsat midler til nye units (enhed, med boremaskiner, vand, luft m.m.). Midlerne for 2014 skal frigives. Med budget 2014 blev der tillige givet en anlægsbevilling til digital røntgen. Disse midler skal også frigives. Beskrivelse af sagen Tandplejen fik i budgetårene 2012, 2013 og 2014 afsat kr. om året til udskiftning af 3 gamle units. De to først er opstillet og betalt. Midlerne til den sidste, der skal opstilles på Byskovskolens Tandklinik, søges hermed frigivet. Samtidig søges der jf. vedtaget budget for 2014 frigivelse af midler til indkøb og montering af fire røntgenscannere på de fire klinikker samt et stort røntgenapperat til tandreguleringsklinikken. Røntgenudstyret incl. montering har en samlet pris på kr. Høring Ingen. Økonomi Beløbet til den sidste unit er kr., der søges frigivet i henhold til investeringsoversigten for årene 2012, 2013 og Beløbet til røntgenudstyr er kr. (ex moms) plus en forventet monteringsudgift på kr. i alt kr. søges i henhold til investeringsoversigten for 2014 hermed frigivet. Vurdering Det er administrationens vurdering hensigtsmæssigt, at frigive de sidste midler til indkøb af den tredje unit, idet den nuværende er i en dårlig beskaffenhed. Det er endvidere administrationens vurdering hensigtsmæssigt, at der frigives midler til indkøb af røntgenudstyr således, at Tandplejen igen bliver tidssvarende og kan levere en kvalitativ og effektiv tandbehandling. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der frigives kr. til indkøb af den tredje unit jf. investeringsoversigten

14 2. at der frigives kr. til indkøb af røntgenudstyr jf. investeringsoversigten Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefalet godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Gunnar Christiansen (stedfortræder Kim Bonde)

15 7. Åbningstid og serviceniveau for bibliotek/borgerservice (KTU) Åben sag Sagsid: 13/24859 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Borgerserviceydelser i Ringsted Kommune (14919/14) 2 Biblioteksydelser i Ringsted Kommune (14918/14) 3 Tre modeller for åbningstider og serviceniveau for bibliotek og borgerservice.docx (14917/14) 4 Høringsbrev_følgebrev_bib_borger.docx (14916/14) 5 Høringssvar fra Borgerservice (14915/14) 6 Høringssvar fra Ringsted Bibliotek - høringsnotatet (14914/14) 8 Vision Bibliotek/Borgerservice - Vision - version3.docx (18056/14) 7 Høringsvar fra Ringsted Bibliotek (18482/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at sammenlægge Ringsted Bibliotek og kommunens Borgerservice på Tvær Allé. Med denne sag skal der tages stilling til serviceniveau herunder åbningstider for det kommende samlede Bibliotek/Borgerservice. Beskrivelse af sagen Efter den kommende sammenlægning vil Biblioteket og Borgerservice have et fast medarbejderantal på ca. 33, hvortil kommer vikarer og bogopsættere mv. I 2012 havde biblioteket anslået besøg, hvortil kommer bogbussen. Der var ca lån i 2012 på de fysiske materialer, hvortil kommer udlån på nettet. Borgerservice har haft ca ekspeditioner i Ringsted Bibliotek bliver brugt af studerende, børneinstitutioner og børn og voksne, der skal have hjælp og vejledning både i forhold til brug af IT, til at finde informationer eller inspiration til læsning. En del af biblioteket er også bogbussen, som betjener landområderne i rutekørsel og børneinstitutioner. En bevidst prioritering har de seneste år været at stille netbiblioteker til rådighed for borgerne, at udvikle biblioteket som værested og kvalificere bibliotekstilbuddet f.eks. via book en bibliotekar, biblioteksklubben KULT, samarbejdsprojekter med Statsbiblioteket på integrationsområdet og lignende. Samtidig prioriteres bibliotekets kerneopgave med at stille materialer til rådighed. En særlig indsats er gjort for at understøtte skolernes fokus på læsning blandt indskolingselever, hvor bibliotekets fungerer som indkøber og konsulent for skolebibliotekerne samt superbrugere på det fælles bibliotekssystem. Ringsted Bibliotek har både tilsluttet sig det nye fælleskommunale bibliotekssystem samt DDB, Danskernes Digitale Bibliotek, der består af dels fælles bibliotekssystem, fælles hjemmeside og et indkøbssamarbejde. Biblioteket har i øvrigt et højt aktivitetsniveau på

16 arrangementer og indgår i et fint samarbejde med det øvrige kulturområde i Ringsted Kommune. Borgerservice leverer en række service- og myndighedsopgaver til kommunens borgere. Borgerservice betjener i dag borgere blandt andet omkring pas, kørekort, vielser, folkeregistrering, NEM-ID og en række sociale godtgørelser, og herudover er Borgerservice kontaktcenter til Skat og Udbetaling Danmark, som står for en række udbetalinger, f.eks. pension, barselsdagpenge, boligsikring og boligydelse. En lang række offentlige ydelser er på vej til at blive digitaliseret, og i Borgerservice tænkes der derfor meget i digitale løsninger, og der er derfor også stort fokus på at hjælpe borgerne til at blive digitalt selvhjulpne. Disse opgaver fortsætter i det samlede Bibliotek og Borgerservice. I forbindelse med budgetvedtagelsen er det desuden besluttet, at der skal indføres åbent bibliotek i Ringsted Kommune. Det betyder, at publikumslokalerne på Tvær Allé vil blive åbnet for selvbetjening, så borgerne selv kan finde og låne materiale uden for bibliotekets/borgerservices betjente åbningstider. I forbindelse med oplægget til sammenlægning af bibliotek/borgerservice er der udarbejdet en vision for det sammenlagte borgerservice/bibliotek. Visionen (bilag) siger bl.a.: Den nye organisations vision er at øge det aktive medborgerskab i Ringsted Kommune. Konkret vil Bibliotek/Borgerservice arbejde for at øge demokratisk almen dannelse, og herunder også digital dannelse. For borgeren kan en sammenlægning give en større palette af tilbud. Tilbud der understøtter borgerens behov for overblik og sammenhæng i forhold til mængden af informationer, der er til rådighed. For borgeren kan en sammenlægning give et løft i kvalitet og alsidighed på det fysiske sted, samtidig med at muligheden for inspiration, fordybelse, kvalificeret læring, oplevelse, læsning mv. bibeholdes/forøges. Bibliotek/Borgerservice bør være kommunens omdrejningspunkt for borgerens tilegnelse af viden gennem livet, via de tilbud og services der tilbydes både på det fysiske sted og på diverse teknologiske platforme. Et af formålene med sammenlægningen af bibliotek og borgerservice er i øvrigt at udbrede opgave- og betjeningsvaretagelsen mellem personalet fra hhv. bibliotek og borgerservice. Ovennævnte vision, opgaveportefølje og åbent bibliotek danner grundlaget for tre modeller for serviceniveau og åbningstider i det kommende Bibliotek/Borgerservice (bilag). Bilaget indeholder en beregning af timeforbruget på forskellige opgaver i det sammenlagte bibliotek/borgerservice, en kort beskrivelse af serviceniveau i de tre modeller samt oplæg til åbningstider i de tre modeller. De tre modeller kan kort karakteriseres på denne måde: Model 1 kan beskrives som en fysisk sammenflytning af bibliotek og borgerservice på én adresse, hvor de to funktioner fastholder de betjente åbningstider, de har i dag. På den måde får Ringsted Bibliotek åbent for betjening 47 timer om ugen, mens borgerservice får åbent for betjening 21 timer om ugen. (Bilag)

17 Model 2 kan beskrives som en egentlig fusion/sammenlægning af bibliotek og borgerservice, hvor de to funktioner får den betjente åbningstid, som biblioteket har i dag 47 timer om ugen. (Bilag) Model 3 kan beskrives som en egentlig fusion/sammenlægning af bibliotek og borgerservice, hvor de to funktioner får en ny fælles betjent åbningstid på 35 timer om ugen. (Bilag) Serviceniveauet i de tre modeller vil være forskelligt, hvad angår biblioteks- og borgerserviceydelser og fremgår i kort form af bilaget. På baggrund af den politiske beslutning om serviceniveau og åbningstider vil arbejdet med sammenlægningen af Bibliotek/Borgerservice fortsætte, herunder vil den fremtidige fysiske indretning af Bibliotek/Borgerservice kunne detaljeplanlægges og igangsættes. Administrationen gør opmærksom på, at anlægsbevillingen til sammenlægningen af bibliotek/borgerservice samt åbent bibliotek håndteres i et selvstændigt sagsforløb i forhold til frigivelse af midler til henholdsvis forprojektering og projektering. På baggrund af beslutning om serviceniveau og åbningstider vil ny biblioteks- og borgerservicechef, der forventes at tiltræde 1. maj 2014, i samarbejde med medarbejdergruppen ligeledes kunne videreføre arbejdet med at fusionere de to arbejdspladser og konkretisere, hvordan det politisk vedtagne serviceniveau konkret skal udmøntes fremadrettet og efter sammenflytningen forventet i august En del af den fremadrettede proces for personale og ledelse bliver desuden at komme med oplæg til model for Åbent Bibliotek samt forslag til navn for det sammenlagte bibliotek/borgerservice. Høring Serviceniveau og åbningstider har været i høring i LMU samt i den samlede personalegruppe hos Bibliotek og Borgerservice fra den januar 2014 Høringssvar er vedlagt som bilag. Personalet på Ringsted Bibliotek peger på en model, der i store træk minder om model 3, hvor Bibliotek- og Borgerservice har fælles åbningstid, men foreslår en indfasningsperiode med differentierede åbningstider frem til 1. januar Personalet i Borgerservice peger på model 1 som den bedste løsning. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering På baggrund af visionen for det sammenlagte bibliotek og borgerservice samt høringssvarene er det vurderingen, at model 3 bedst understøtter visionen for det sammenlagte borgerservice og bibliotek, herunder muligheden for at skabe sammenhængende service og tilbud til brugerne af det sammenlagte bibliotek/borgerservice. Det er vurderingen, at brugerne bedst vil imødekommes med en ensartet åbningstid og en reelt sammenlagt personalegruppe med overlappende opgavevaretagelse. Det er desuden vurderingen, at model 3 vil skabe de bedste muligheder for at arbejde med det fremtidige opgaveoverlap mellem personalet med hhv. biblioteks- og borgerservicebaggrund og dermed understøtte visionen om medborgerskab, digital dannelse samt kvalitet og alsidighed i ydelserne på det sammenlagte bibliotek/borgerservice. Indstilling Direktionen indstiller, at serviceniveau og åbningstider for det sammenlagte bibliotek og borgerservice bliver som beskrevet i model 3 med igangsættelse 1. august Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt med følgende bemærkninger:

18 - Der skal være åbent til kl. 19:00 på torsdage - Den udvidede åbningstid torsdag skal findes indenfor rammen på 35 timer. Ej til stede: Gunnar Christiansen Beslutning i Økonomiudvalget den V Henrik Hvideste n (HHV) V A Sadik Topcu (ST) A V Klaus Hanse n (KH) V A Lisbeth Anderse n (LA) A O Per Nørhav e (PEN) O O Daniel Nørhav e (DN) O F Britta Nielse n (BN) F B Torben Lollike (TLO) B For x x x x x x x x C Finn Andersen (FA) C Imod x Undlo d Anbefales godkendt efter afstemning med Kultur og trivselsudvalgets bemærkninger. Finn Andersen stemte imod med den bemærkning at C peget på model 2. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Kultur- og Trivselsudvalgets bemærkninger efter afstemning. Medlemmer For Imod Undlod Henrik Hvidesten (HHV) V x Klaus Hansen (KH) V x Per Roos (PR) x Line Lynnerup (LL) V x Timo Jensen (TJ) V x Rikke Hedegaard (RH) V x Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V x Per Nørhave (PEN) O x Daniel Nørhave (DN) O x Anders Weber (AW) O x Pia Fussing (PIF) O x Kisser Franciska Lehnert (KFL) I x Britta Nielsen (BN) F x Torben Lollike (TLO) B x Finn Andersen (FA) C x Jan Jakobsen (JJ) Ø x Per Flor (PEF) A x Lisbeth Andersen (LA) A x Benny Christensen (BC) A x Gunnar Christiansen (GC) A (stedfortræder Kim Bonde) x Sadik Topcu (ST) A x C og Ø stemte imod med bemærkningen om, at de peger på model 2. Ej til stede: Gunnar Christiansen (stedfortræder Kim Bonde)

19

20 8. Vedtagelse af tillæg 18, forbedring af kloakker i Benløse, til Spildevandsplan 2005 (KMU) Åben sag Sagsid: 13/2828 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Tillæg nr. 18 Forbedring af kloakker i Benløse incl. bilag 1-3.pdf (9747/14) 2 Bilag 2 - Tillæg nr. 18, Bilag 4 del 1. Benløse Saneringsplan + bilag 1-5.pdf (9108/14) 3 Bilag 3 - Tillæg nr. 18, Bilag 4 del 2.Tegninger til Benløse Saneringsplan.pdf (9114/14) 4 Bilag 4 - Indsigelse til Tillæg nr.18 til Spildevandsplanen 2005.pdf (9129/14) 5 Bilag 5 - Behandling af indsigelse til Tillæg 18 til Spildevandsplan 2005.pdf (19448/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Nærværende Tillæg nr. 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 omhandler sanering og separatkloakering af Benløse. Sagen har været fremlagt den 21. oktober 2013 i Klima- og Miljøudvalget, hvor udvalget sendte tillægget i høring. Høringsperioden er afsluttet og tillægget fremlægges med henblik på endelig godkendelse. Beskrivelse af sagen Som fastsat i Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2005 er Ringsted Kommunes mål for fremtiden at fjerne så meget regnvand som muligt fra spildevandsledningerne og fra renseanlæggene. Nærværende tillæg er nødvendigt, fordi den nuværende spildevandsplan ikke indeholder en detaljeret sanerings- og investeringsplan for Benløse. Med nærværende tillæg planlægges alle fælleskloakerede områder i Benløse ændret til separatsystemer. Herved håndteres regnvand primært i det opland, det falder i fremfor at blive ført til renseanlæg sammen med spildevandet og derfra udledt til Høm Lilleå. Størsteparten af regnvandet vil med denne plan blive ledt til Benløse Bæk via regnvandsbassiner nær Benløse gamle renseanlæg. Ved at skille regn- og spildevand vil der i fremtiden komme til at ligge en lille spildevandsledning samt en stor regnvandsledning i vejarealet. Dette betyder, at grundejer på egen matrikel skal skille regn- og spildevand.

21 Uddybende beskrivelse af de fremtidige forhold samt oversigt og status/plan fremgår af vedlagte Bilag 1, der udgør Tillæg nr. 18, Forbedring af kloakker i Benløse + bilag 1-3 samt vedlagte Bilag 2-3, der udgør Kloaksaneringsplan Benløse (Bilag 4 til Tillæg nr. 18). Saneringsarbejde beskrevet i nærværende tillæg, planlægges udført i perioden 2014 frem til De første etaper udgør kommunes egne arealer således, at de første borgere tidligst bliver berørt i Fristen for separering på egen grund vil blive fastsat til 6 måneder fra Forsyningen er færdig med deres del af arbejdet. Høring Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, i perioden fra den 29. oktober 2013 til den 2. januar Der har været afholdt borgermøde den 11. december Der er indkommet én indsigelse til tillægget. Indsigelsen omhandler ønsker om vurdering af andre løsninger end separering, blandt andet af hensyn til finansiering for den enkelte borger samt saneringens effekter på renseanlæg. Der bliver sat spørgsmål til vurderingen af det eksisterende ledningsnet, effekter på recipienter samt håndtering af vand fra andre områder. Endelig efterlyses en samlet revidering af spildevandsplanen 2005 fremfor særskilte tillæg. Indsigelsen i sin fulde længde fremgår af Bilag 4, mens behandlingen af indsigelsen fremgår af Bilag 5. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Indsigelsen til Tillæg nr. 18, Forbedring af kloakker i Benløse, har ikke givet anledning til betydende ændringer i teksten. Eneste ændring er, at afsnittet 4.8. Klimatilpasning og ekstremregn er blevet uddybet i forhold til, at det er en forudsætning for de planlagte klimatilpasningsprojekter, at regnvand og spildevand separeres. Indstilling Direktionen indstiller, at Forbedring af kloakker i Benløse, Tillæg nr. 18 til spildevandsplanen 2005 vedtages. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Per Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den V Henrik Hvideste n (HHV) V A Sadik Topcu (ST) A V Klaus Hanse n (KH) V A Lisbeth Anderse n (LA) A O Per Nørhav e (PEN) O O Daniel Nørhav e (DN) O F Britta Nielse n (BN) F B Torben Lollike (TLO) B For x x x x x x x x C Finn Andersen (FA) C

22 Imod x Undlo d Anbefales godkendt efter afstemning. Finn Andersen stemte imod med den bemærkning at sagen burde udsættes med henblik på en uddybende behandling. Beslutning i Byrådet den Godkendt efter afstemning Medlemmer For Imod Undlod Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Per Roos (PR) X Line Lynnerup (LL) V X Timo Jensen (TJ) V X Rikke Hedegaard (RH) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Anders Weber (AW) O X Pia Fussing (PIF) O X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Britta Nielsen (BN) F X Torben Lollike (TLO) B X Finn Andersen (FA) C x Jan Jakobsen (JJ) Ø X Per Flor (PEF) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Benny Christensen (BC) A X Gunnar Christiansen (GC) A (stedfortræder Kim Bonde) X Sadik Topcu (ST) A x C stemte imod med bemærkning om, at sagen burde udsættes med henblik på en uddybende behandling. Ej til stede: Gunnar Christiansen (stedfortræder Kim Bonde)

23 9. Fortsættelse af Grønt Råd (PBU, KMU) Åben sag Sagsid: 10/38 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1. Kommissorium - januar 2010 (3285/10) 2 Bilag 2. Grønt råd referat docx (8667/14) 3 Bilag 3.Friluftsrådet repræsenterer en række organisationer (17538/14) 4 Bilag 4. kommissorium for Grønt råd (18107/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet vedtog den 9. juni 2008 at etablere et Grønt Råd i Ringsted Kommune. Rådets mandat udløb sammen med byrådsperioden. Byrådet skal derfor beslutte, om rådet skal fortsætte. Beskrivelse af sagen Grønt Råd blev etableret i 2008 efter ønske fra en række organisationer. Rådet har fungeret i 5 år. Rådet arbejder efter et kommissorium, som er udarbejdet i forlængelse af drøftelserne i de tidligere fagudvalg (Miljø- og Teknikudvalget samt Byplan- og Boligudvalget). Det tidligere kommissorium er vedlagt som bilag 1. Af kommissoriet fremgår, at Grønt Råd i slutningen af hver byrådsperiode skal evaluere arbejdet og give anbefalinger til det nye byråd om fortsat virke. Grønt Råd har på det sidste møde i december 2013 evalueret periodens arbejde. Referat af mødet er vedlagt som bilag 2. Heraf fremgår det: Rådet har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet i rådet på trods af forskellige interesser. God dialog og konstruktivt samarbejde med forvaltningen. Bedre dialog med politikerne ønskelig. Rådet gøres mere synligt. Forslag om temamøder åbne for alle borgere. Det Grønne Råd ønskes fortsat i næste byrådsperiode, og rådet vedlægger et enigt forslag til kommissorium for rådets videre arbejde. For at styrke organisationers deltagelse i arbejdet og styrke kontakten til politikerne foreslås temamøder: 2 årlige rådsmøder, 1 pr. halvår tematiseres og fagudvalgene eller byrådet inviteres til at deltage. Rådet ønsker tættere dialog med politikerne. Administrationen foreslår derfor, at der enten vælges politisk repræsentation i rådet (som i Grundvandsrådet), eller Grønt Råd arrangerer 1 til 2 temamøder med byråd/udvalg om året.

24 Der er ønske fra Grønt Råd om ændret repræsentation i rådet, ligesom der har været henvendelse fra Danmarks Jægerforbund om lokal deltagelse. Rådet har selv foreslået, at Friluftsrådets repræsentation udvidet til op til 2 personer for bedre at kunne dække de mange interesseorganisationers interesser. Se hvilke organisationer der er repræsenteret i Friluftsrådet i bilag 3. Forslag til nyt kommissorium kan ses som bilag 4. Høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der har været et konstruktivt samarbejde med Grønt Råd i den tidligere byrådsperiode. Rådet har bidraget engageret i planer og projekter i kommunen. Især har rådet og dets organisationer bidraget aktivt til udarbejdelse af stiprojekter, og vist stor interesse for og afholdt temamøde om kommunens overtagelse af Gyrstinge og Haraldsted Sø. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at det Grønne Råd fortsætter arbejdet i byrådsperioden at Byrådet inviteres til 1 rådsmøde om året. 3. at det nye Kommissorium for rådets arbejde godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Per Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den bemærkning at rådet udvides med et medlem og at denne ekstra plads stilles til rådighed for friluftrådet. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning. Ej til stede: Gunnar Christiansen (stedfortræder Kim Bonde)

25 10. Procesplan for det videre arbejde med etablering af et sundhedscenter (KTU, SAMU) Åben sag Sagsid: 13/24802 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x Indstilling X X x Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med budgetlægningen for 2014 afsatte Byrådet 7,1 mio.kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til etablering af et sundhedscenter ved Knud Lavard Centret. Nærværende sagsfremstilling indeholder, i henhold til beslutning af november 2013, forslag til en procesplan for etablering af et kommunalt sundhedscenter på Knud Lavard Centret. I det budgetønske som Byrådet imødekom, blev skitseret forslag til indhold af en udvidelse af sundhedscentret. Indholdet blev opdelt i henholdsvis de kortsigtede og de langsigtede muligheder, hvor kun de kortsigtede muligheder lå til grund for den ønskede anlægsbevilling. Kortsigtede muligheder: Frigivelse af plejeboliger til flere akutstuer Lokaler til sundhed- og frivillighed Lokale til patientforeningerne og møde/undervisningslokale Lokale til blandt andet videokonference og samtaler Omklædning og badeforhold til borgere, der kommer til genoptræning og til øvrige brugere af træningscentret Lokaler til Cafe Ingeborg (Glad mad)/caféen til daglige aktiviteter, mødelokale, badeog omklædningsfaciliteter samt yderligere lager og køleplads Flere parkeringspladser til cykler, minicrossere og biler Muligheder på længere sigt:

26 Udbygning så hjemmeplejen kan flyttes til Knud Lavard Centret. Dette vil både styrke sygeplejedækningen på akutstuerne og i plejeboligerne og øge udnyttelsesgraden af sygeplejeklinikken med videre Lokaler til udlejning til læger og eventuelt andre aktører på sundhedsområdet De skitserede muligheder har imidlertid ikke været drøftet i en bredere sammenhæng, end den der har indgået i budgetprocessen. Ligesom de heller ikke er udviklet i et bredt interessentsamarbejde. Med budgetvedtagelsen er givet grundlag for en videreudvikling af tankerne om indholdet i et udvidet sundhedscenter. I november 2013 blev forvaltningen således bemyndiget til at arbejde videre med forslag til udviklingsproces i forhold til afklaring af blandt andet: De præcise politiske forventninger, ideer og ønsker til indhold i Ringsted Kommunes sundhedscenter Afdækning af relevante interessenters ideer og ønsker til et sundhedscenter Planlægning og igangsætning af en egentlig anlægsproces Beskrivelse af sagen Med henblik på at igangsætte den videre udvikling af tankerne om indholdet i Ringsted Kommunes sundhedscenter foreslås etableret en styringsstruktur bestående af en styregruppe, en administrativ følgegruppe, et antal arbejdsgrupper samt involvering af øvrige interessenter herunder parterne repræsenteret i Sundhedsrådet. Forslag til nærmere sammensætning præsenteres nedenfor sammen med forslag til mødeplan. Endvidere præsenteres et forslag til proces- og tidsplan med milepæle. Forslag til organisering af styregruppe, administrativ følgegruppe, arbejdsgrupper og interessenter Styregruppen: Socialudvalget: 2 pladser Formanden for Socialudvalget er formand for styregruppen Ældre- og Genoptræningsudvalget: 2 pladser Formanden for Ældre- og Genoptræningsudvalget er næstformand for styregruppen Kultur- og Trivselsudvalget: 2 pladser Regionsrådet: 1 plads Formand for Handicaprådet: 1 plads Formand for Ældrerådet: 1 plads Repræsentanter fra Administrationen: Direktør Andreas Jegstrup og Sundheds- og Omsorgscenterchef Anne Dorte Greve Madsen Hermed er styregruppen på i alt 11 personer. Lotte Ernst deltager som tovholder og sekretær.

27 Det foreslås, at styregruppen holder møde ca. hver anden måned. Nedenfor er et forslag til mødedatoer i 2014: Torsdag den 27. marts 2014, kl. 17:00 Tirsdag den 3. juni 2014, kl. 17:00 Torsdag den 14. august 2014, kl. 17:00 Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 17:00 Torsdag den 11. december 2014, kl. 17:00 Styregruppen involveres og informeres desuden efter behov. Den administrative følgegruppe: Formålet med den administrative følgegruppe er at sikre fremdrift i processen. Til dette foreslås nedenstående deltagere: Direktør Andreas Jegstrup Sundheds- og Omsorgscenterchef Anne Dorte Greve Madsen Funktionsleder Træningsfunktionen Pia Kragh Centerleder Knud Lavard Center Henrik Mortensen Administrativ repræsentant for Region Sjælland Kvalitets- og sammenhængskoordinator Lotte Ernst (tovholder og sekretær) Ydermere kan nedennævnte inddrages som deltagere i den administrative styregruppe ad hoc: Leder Socialpsykiatrien og rådgivningscenter for misbrug Reinhold Schæfer Leder at Hjemmeplejen/sygeplejen Sara Højer Repræsentant fra Vej- og Ejendomscenter Repræsentant fra Børnecenter Repræsentant fra Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Den administrative følgegruppe mødes ca. en gang månedligt. Første gang den onsdag den 12. marts 2014, kl. 11:00 til 12:00. Arbejdsgrupper:

28 Arbejdsgrupperne nedsættes og nedlægges løbende efter behov afhængig af aktuelle problemstillinger og arbejdsopgaver. Arbejdsgruppernes mødekadence aftales med udgangspunkt i den konkrete opgave, som en gruppe skal arbejde med. Arbejdsgrupper kan f.eks. også inddrage relevante interessenter i arbejdet. Sundhedsrådet: Sundhedsrådet er nedsat af Byrådet. Rådet består af repræsentanter fra lokale patientforeninger, privatpraktiserende læger og fysioterapeuter, Region Sjælland og centrene. Sundhedsrådet er et samarbejds- og koordineringsorgan, som har til opgave at drøfte muligheder for samarbejde på tværs, at sikre og fremme et fælles fokus på sundhed på tværs af interessenter og inspirere til tiltag på sundhedsområdet. Parterne repræsenteret i Sundhedsrådet er væsentlige interessenter. Derfor foreslås det, at parterne i Sundhedsrådet inddrages i arbejdet med Sundhedscentret. Det forslås samtidig, at Sundhedsrådets virke i øvrigt, indstilles i denne periode. Øvrige interessenter: Udover de ovenfor nævnte er der en række andre vigtige interessenter, som bør høres og/eller involveres. Dette med henblik på at sikre at alle ideer indgår i overvejelserne om, hvad der skal rummes i sundhedscentret. Øvrige interessenter er blandt andre: Frivillige Private sundhedsudbydere som ikke er repræsenteret i Sundhedsrådet (eksempelvis fodterapeuter, psykologer og privatpraktiserende speciallæger) Borgere i Ringsted Kommune Det foreslås videre, at der ca. hver anden måned sendes et nyhedsbrev til alle interessenter herunder lokale medier. Forslag til proces- og tidsplan med milepæle Arbejdet frem mod etablering af et sundhedshus foreslås opdelt i følgende faser: Fase 1 initiering: primo februar medio april 2014: Beslutning om proces herunder nedsættelse af styregruppe og administrativ følgegruppe 1. møde i henholdsvis styregruppe og administrativ følgegruppe Møde mellem administrativ følgegruppe og interessenter med henblik på en første afklaring af ønsker og muligheder etc. Drøftelser med Region Sjælland om placering af regionale tilbud i sundhedscentret Godkendelse af kommissorium for styregruppen og den administrative følgegruppe samt af en skabelon til kommissorium til arbejdsgrupperne 1. udkast til forslag om hvad sundhedscentret skal indeholde Interessentanalyse

29 Strategi for involvering og kommunikation Planlægning af høringer og borgermøde Fase 2 idefase og beslutning om indhold: medio april ultimo juni 2014: Høring og involvering af interessenter herunder afholdelse af borgermøde 2. udkast til forslag om hvad sundhedscentret skal indeholde Beslutning om ønsker til indhold Materiale udarbejdet på baggrund af ovenstående præsenteres på 2. møde i styregruppen den 14. august Fase 3 planlægning af eventuelt byggeri med mere: primo juli ultimo december 2014: Byggeri herunder eventuelt ny lokalplan for området omkring Knud Lavard Center Udbud Udbygning af akutstuer, træningsfunktion, sundhedspleje eller meget andet Etablering af lokaler til regionale funktioner Etablering af lokaler til private sundhedsudbydere Fase 4 byggeri og indflytning: 2015 Første udkast til tidsplan med videre udarbejdes så den er klar til styregruppemøde den 30. oktober Forslag til milepæle: 1. Aftale om formål med og indholdet i sundhedscentret 2. Aftale om konkret udformning af fysiske rammer og disponering af anlægsbudget 3. Ibrugtagning og indvielse Høring Forslaget sendes ikke i høring, da relevante høringsparter involveres i processen fra begyndelsen. Økonomi Proces forslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at arbejdet omkring sundhedscentret er godt i gang med den fremlagte proces. Dog vurderes det, at processen skal starte hurtigst muligt, hvis det nye sundhedscenter skal blive klar i På denne baggrund vurderes det at være uhensigtsmæssigt, hvis processen

30 forsinkes som konsekvens af at Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde i februar er aflyst. På den baggrund føres sagen direkte videre til behandling i Økonomiudvalg/Byråd i marts. Det vurderes, at det med den foreslåede proces sikres, at alle interessenter høres og/eller involveres frem mod en aftale om konkret formål med- og indhold i sundhedscentret. Derfor vurderes det, at processen kan igangsættes med det sammen uden derved at forpasse muligheden for at alle relevante forslag og ønsker tages i ed. Det vurderes videre, at der med den planlagte proces er mulighed for en fortsat dialog med Region Sjælland om indfrielse af den fælles vision for sundhedsindsatsen i Ringsted Kommune. Indstilling Direktionen indstiller: 1. At den forslåede procesplan godkendes 2. At Region Sjælland inviteres til deltagelse i henholdsvis styregruppen og den administrative følgegruppe Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt med følgende bemærkninger: 1. At det anbefales at styregruppen i fase 1 besøger sundhedscentre til inspiration Ej til stede: Gunnar Christiansen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt med en bemærkning, at Timo Jensen deltager i styregruppen som det andet medlem fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den bemærkning at Kultur og Trivselsudvalget samt Ældre- og genoptræningsudvalget peget på hvilke medlemmer der skal deltage i styregruppen inden første møde i styregruppen. Beslutning i Byrådet den Godkendt med bemærkningerne fra Kultur- og Trivselsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. Ej til stede: Gunnar Christiansen (stedfortræder Kim Bonde) og Kisser Franciska Lehnert

31 11. Samarbejde med Zealand Business College om særligt tilrettelagte uddannelses uddannelsesforløb (SAMU) Åben sag Sagsid: 10/29260 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Samarbejdsaftale med Zealand Business College (165494/11) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Den 7. februar 2011 besluttede Byrådet at indgå en aftale med Zealand Business College (ZBC) om etablering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU-forløb). Ringsted Kommune har hidtil haft særdeles gode erfaringer med ZBC s gennemførelse af STU-forløbene, og forventer derfor i høj grad også fremover, at gøre brug af tilbuddet. I forbindelse med etableringen af tilbuddet garanterede Ringsted en minimumsbetaling på en mio.kr. årligt for at understøtte tilbuddet i opstartsfasen. Nu vurderer ZBC, at tilbuddet er bæredygtigt, hvorfor garantibetalingen og samarbejdsaftalen kan bortfalde. Beskrivelse af sagen ZBC foreslog Ringsted Kommune i 2010, at skolen oprettede STU-tilbuddet og der afholdtes i en møderække mellem skolen og kommunen, hvor de fælles rammer for et sådant tilbud blev aftalt. Tilbuddet blev således oprettet i et tæt samarbejde mellem ZBC og Ringsted kommune. For at understøtte oprettelsen af tilbuddet blev der indgået en samarbejdsaftale, bilag. I aftalen indgår bl.a. at Ringsted Kommune garanterer en årlig minimumsbetaling for 5 elever på 1 mio.kr. og at ZBC køber socialpædagogisk bistand til botræning, kost og motion fra Ringsted Kommune. STU-tilbuddet ZBC besluttede efter aftale med Ringsted Kommune, at STU-tilbuddets faglige indhold hovedsageligt er IT og multimedie, og at tilbuddet primært rettes mod unge med diagnoser indenfor autismespektret. Udover den faglige del består undervisningen af lige store andele botræning, kost og motion. Oprettelse af STU-linjen blev til med baggrund i ZBC s generelle værdigrundlag om, at enhver elev god nok, uanset hvilke sejre og nederlag de har haft i sit forudgående skoleliv. Det er en holdning, som medvirker til at ZBC jævnligt har elever, der på trods af særlige udfordringer gennemfører ordinære grundforløb, ikke mindst på IT-uddannelserne. Selvom skolen på bedste vis kompenserer for udfordringerne, er det ikke alle unge, der kan deltage i og

32 gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, hvorfor skolen så behov for og muligheder i oprettelse af en STU-uddannelse. Fysisk blev STU-tilbuddet placeret på ZBC i et fast klasselokale centralt i skolens hovedbygning og midt i det faglige miljø for de øvrige IT-uddannelser. Placeringen var begrundet i et ønske om at eleverne på trods af deres anderledes forudsætninger kunne opleve at gå på en erhvervsskole. Det medførte nogle naturlige udfordringer, som skolen på den ene side måtte kompensere for, på den anden side kunne være et aktiv i elevernes sociale udvikling. For at tage hånd om udfordringerne blev STU-elevernes komme og gåtider lagt lidt forskudt i.f.t. de øvrige elevers, så de ikke skulle ind på skolen sammen med flere hundrede andre elever. Faciliteter til botræning, kost og motionsundervisningen blev i opstartsfasen placeret flere steder i skolekomplekset. I dag er der etableret et lokale i umiddelbar tilknytning til undervisningen, hvor der er pædagogisk køkken og vaskefaciliteter mm. Motionsrum og omklædning-/badefaciliteter skal eleverne dog stadig bevæge sig hen til og der er indgået en aftale med Ådalskolen om leje af gymnastiksal. At eleverne trænes i at bevæge sig rundt, indgår som en del af den inkluderende tænkning i tilbuddet, og styrker udviklingen af elevernes sociale færdigheder. En klar succes i forhold til de inkluderende aspekter af STU-uddannelsen er, at nogle af eleverne går til valgfagsundervisning på hold med elever fra de ordinære uddannelser. Fremtiden for tilbuddet STU-tilbuddet er blevet evalueret årligt, og den borgerrettede og faglige succes er blevet noteret af såvel ZBC som Ringsted Kommune. Senest er det i forbindelse med evalueringen i 2013 blevet konkluderet, at tilbuddet nu er selvstændigt fagligt og økonomisk bæredygtigt. Det vil først og fremmest sige, at der nu stabilt er elever nok i tilbuddet, til at garantibetalingen fra Ringsted Kommune kan bortfalde, samt at ZBC har opnået tilstrækkelige socialpædagogiske kompetencer, til at det ikke længere er nødvendigt at tilkøbe dem. Dermed bortfalder behovet for samarbejdsaftalen, og det foreslås i enighed mellem ZBC og Ringsted Kommune, at aftalen opsiges med udgangen af indeværende skoleår. I udgangspunktet har opsigelsen af aftalen ingen, eller meget små fremtidige økonomiske konsekvenser. Således har Ringsted pt. 6 elever i tilbuddet, og betaler derfor ikke garantibetalingen for elever, der ikke er visiteret til tilbuddet. Ringsted Kommune betaler almindelig takst på ca kr. for den ekstra elev udover de 5 elever, der er omfattet af garantibetalingen. Siden indgåelsen af samarbejdsaftalen har Ringsted i 2011 og 2012 haft 5 elever i tilbuddet, mens der i første halvår af 2013 kun har været 4 elever. Dermed har Ringsted i 2011, 2012 og 2. halvår 2013 fået fuld økonomisk valuta for garantibetalingen, mens garantibetalingen i 1. halvår 2013, har medført en merbetaling på ca kr. Ophøret af ZBC s køb af socialpædagogisk personale fra Ringsted Kommune, kan rummes indenfor den almindelige drift og har derfor ingen økonomiske konsekvenser. Fremover forventes Ringsted Kommune fortsat, at købe STU-forløb på ZBC, men her vil betalingen blot som for øvrige STU-tilbud følge den enkelte elev. Høring Ingen.

Referat. Sundhedsrådet

Referat. Sundhedsrådet Referat Sundhedsrådet Møde nr.: Sundhedsrådet Dannet den: Onsdag den 11-12-2013 Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Knud Lavard Centeret, mødelokale 1 Medlemmer Henrik

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2012 Dannet den: Onsdag den 24-10-2012 Mødedato: Mandag den 22-10-2012 Mødetidspunkt: 17:00-20:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Referat Byrådet Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Daniel Nørhave (DN)

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Onsdag den 01-02-2012 Mødedato: Onsdag den 25-01-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: - Gråt mødelokale, ved kantinen. Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2012 Dannet den: Onsdag den 02-05-2012 Mødedato: Mandag den 30-04-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 12-01-2009 Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Referat Byrådet Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Ringsted Kongrescenter Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Reduktion i antallet af afstemningssteder.

Reduktion i antallet af afstemningssteder. Reduktion i antallet af afstemningssteder. Indledning Der fremsættes forslag til reduktion af afstemningssteder på grund af dels udviklingen og anvendelsen af digitale valg, dels vanskeligheder med at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes.

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes. INTERN SERVICE Dato: 27. november 2016 Sagsnr.: 16/12832 Kontaktperson: Henrik B. Larsen Dir. tlf.: 7996 6050 E-mail: hbl@vejen.dk NOTAT Fremmødevalg eller brevafstemning til ældrerådsvalg 2017 Indledning

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 18-09-2013 Mødedato: Tirsdag den 17-09-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: lilla mødelokale Medlemmer Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere