Årsberetning ny viden. nye muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006-07. ny viden. nye muligheder"

Transkript

1 Årsberetning DOF - Kongensgade 66, Odense C - Telefon ny viden nye muligheder

2 Dansk Oplysnings Forbund Indhold Medlemsskolerne...4 Landsstyrelsens medlemmer...6 Landsstyrelsens beslutninger...8 Organisation Udvalgsmedlemmer Udvalg og netværk Kursusudvalget Udvalg for handicap- og specialundervisning Teknologiudvalg Danskundervisning for voksne indvandrere Økonomi Revisionspåtegning Driftsregnskab Tips- og lottomidler Kontingent Tilskud til konsulenter og medarbejderuddannelse Sekretariats- og konsulentopgaver Lønbehandling og bogføring Støtte vedrørende regnskabspraksis Vejledning om 10% puljen Musik- og kulturområdet Konsulenter som oplægsholdere Konsulenter på skolebesøg DOF Web og Extranet DOF NYT Skolebreve DOFs håndbøger Lay-out og trykning af brochurer og plakater Pressekontakt Foreningsjura Skolenetværk/erfagrupper Puljer og projekter Udviklingspuljen Debatkaravanen Omstillingspuljen Navneomstilling Folkeoplysning og Folkesundhed Tab dig sund Havemotion Frivillige Motionsvenner Partnerskabsprojekter Nordisk samarbejdsprojekt Højskoleprojektet Engelsk projekt Realkompetence, demokrati og medborgerskab DOFs medarbejdere Dansk Oplysnings Forbunds vedtægter

3 Årsberetning Forord For mange går vejen til Landsmødet i Dansk Oplysnings Forbund ofte over den skriftlige beretning. Her gives der masser af god og gedigen information om året, der er gået. Hvordan har DOF ageret på de forskellige områder, og hvordan har det smittet af på skolerne? Den nye kommunalreform er nu trådt i kraft, og den får helt sikkert indflydelse på, hvordan folkeoplysningens vilkår bliver fremover. På er lang række områder sker der større eller mindre ændringer, men det er kun ganske få, som slet ikke bliver berørt, og som bare kan fortsætte som hidtil. Også i Dansk Oplysnings Forbund sker der ændringer. Landsstyrelsen bliver fremover valgt med basis i de nye regioner, og med en lidt anden fordelingsmetode. Det afgørende er naturligvis ikke, hvor og hvordan man vælger, men hvordan den nye Landsstyrelse kommer til at fungere, og hvordan det lykkes at få aktiviteterne rundt omkring bundet sammen, så vi oplever positiv energi og fremgang. Med det kendskab, som vi har til arbejdet med og udviklingen af ting i Dansk Oplysnings Forbund, er der god grund til at være optimistisk også på dette område. Dansk Oplysnings Forbund er endnu engang vokset; både i volumen set forhold til de andre landsdækkende oplysningsforbund, og også når vi kigger på antallet af ansatte i DOF. I september sagde vi farvel til Ole Vig Jensen, som efter 8 år forlod os til fordel for Else, familien og et aktivt otium. Tusind tak også på denne plads til Ole Vig for det glimrende arbejde, der var med til at flytte Dansk Oplysnings Forbund milevidt fremad. Det betød naturligvis samtidig, at vi skulle sige velkommen til en ny direktør. Den 1. september 2006 startede Bodil Mørkøv Ullerup hos os, og på allerfineste vis har hun forstået med gefühl, kløgt og indsigt at påvirke og videreudvikle en velfungerende maskine. Det kræver klart en stor indsats og mange overvejelser at manifestere sig i en velsmurt organisation; måske større end hvis man kommer ind, hvor alt ligger hulter til bulter, og hvor økonomi og sammenhængskraft balancerer på afgrundens rand. Ingolf Christensen landsformand 3

4 Dansk Oplysnings Forbund Medlemsskolerne Skoleforeninger På baggrund af medlemsskolernes indberetninger for 2005 kunne antallet af skoler i Dansk Oplysnings Forbund 21. august 2006 opgøres til 296. Heraf havde 8 skoler udelukkende haft anden undervisning end folkeoplysning efter kap. 4. Siden landsmøde 2006 og frem til 31. marts 2007 er der indmeldt 19 nye skoler. I samme periode er 11 skoler meldt ud eller lagt sammen med andre. Pr. 31. marts 2007 er der registreret 291 foreninger, som er samlet i 219 administrative fællesskaber med hver sit medlemsnummer. Undervisningstimer og deltagere I 2005 etablerede skolerne undervisningstimer under folkeoplysningsloven i 112 kommuner. Antallet af deltagere har ikke kunnet opgøres, da mange medlemsskoler ikke har oplyst deltagerantal. Inden for de øvrige lovområder fordelte undervisningen sig således: Daghøjskoleundervisning: timer Undervisning på sprogcentre (dansk for indvandrere): timer Undervisning jf. lov om specialundervisning for voksne: timer Andet: timer Det samlede undervisningstimetal udgjorde , hvoraf undervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4 udgjorde 74% af det samlede undervisningstimetal. Statistik over udviklingen i medlemsskolernes virksomhed Afviklet undervisning Antal kommuner Antal skoler i alt Antal timer Fol. lov kap IV Antal uv.timer andre områder Antal uv.timer i alt Fol.lov i pct. af timer i alt , , , , , , , , , , ,02 Udviklingen i timetal inden for "andre ove", herunder daghøjskoler 4 Daghøjskoler Dansk for indvandrere Afviklet undervisning Specialundervisning FVU og andet I alt

5 Årsberetning Medlemsskolerne På baggrund af medlemsskolernes indberetninger for 2005 er der udarbejdet en oversigt over skolernes størrelse opgjort i forhold til undervisningstimetal. Opgørelsen omfatter 222 administrative fællesskaber, heraf er 3 regionalskoler, hvor timetallet ikke er fordelt på de enkelte afdelinger. Der er ikke medtaget daghøjskoler, sprogskoler m.v. Skolestørrelse og ledertimetal baseret på undervisningslektioner Antal undervisningslektioner Antal skoler Pct. af total Årligt tilskudsberettiget arbejdstimetal for leder Gennemsnitligt ugentligt tilskudsberettiget timetal for leder Under ,0 Op til 52 Op til 1,00 Mellem 291 og ,9 Mellem 52 og 416 Mellem 1 og 8 Mellem og ,5 Mellem 416 og 700 Mellem 8 og 13,46 Mellem og ,0 Mellem 700 og 1924 Mellem 13,46 og 37 Over ,6 Over 1924 timer Over 37 timer I alt Tabellen viser, at 87,4% (2004: 87,7%) svarende til 194 af de 222 skoler i DOF har under undervisningstimer, og dermed kun har mulighed for tilskud til timelønnet leder. (Skæringsgrænse til deltidsansættelse ligger ved 700 arbejdstimer.) 9,0% (2004: 9,1%) svarende til 20 skoler kan ansætte en deltidsleder med mellem 700 og arbejdstimer årligt, medens de resterende 3,6% (2004: 3,2%) svarende til 8 skoler har mulighed for at ansætte en heltidsleder. 222 skoler fordelt efter undervisningstimer Antal skoler i DOF opdelt efter undervisningstimer Under 290 Mellem 291 og Mellem og Mellem og Over Dette diagram viser opdelingen af DOFs medlemsskoler med folkeoplysning efter kap. 4. opdelt i forhold til deres undervisningstimetal i skoler ud af 222 har mellem 1 og undervisningstimer, hvilket kun giver tilskud svarende til en timelønnet leder med fra 1 til 700 arbejdstimer om året. 5

6 Dansk Oplysnings Forbund Landsstyrelsens medlemmer Landsstyrelsens sammensætning Landsstyrelsen består af landsformanden, som vælges for to år ad gangen i ulige år samt p.t. 14 landsstyrelsesmedlemmer, som vælges af hver amts- eller regionskreds. Samtidig med valg af repræsentanter til landsstyrelsen vælges personlige suppleanter for de enkelte landsstyrelsesmedlemmer. Landsformand Ingolf Christensen (bestyrelsesformand i Herning Aftenskole), blev konstitueret i august 1998 og genvalgt i 1999, 2001, 2003 og Øvrige landsstyrelsesmedlemmer Nordjyllands amtskreds Mogens Pilgaard (bestyrelsesformand i Frederikshavn Aftenskole) Suppl. Kaja Steen (leder af Klokkerholm Fritidsskole) Århus/Viborg regionskreds Niels Winter (leder af Lille Skole for Voksne - Randers) Suppl. Claus Iversen (leder af DOF Vendepunkt) Ringkøbing amtskreds Michael Rejmers (bestyrelsesmedlem i DOF Herning Aftenskole) Suppl. Ingrid Hansen (leder af Aftenskolen i Aaskov Kommune) Vejle amtskreds Annelise Lassesen (leder af DOF Åle-Rask Mølle Aftenskole) Suppl. Jonna Heebøll (leder af DOF Skærbæk Aftenskole) Ribe amtskreds Inge Bladt (leder af DOF Billund Aftenskole) Suppl. Nina Jørgensen (leder af Vejen Aftenskole) Sønderjyllands amtskreds Kirsten Jensen (leder af DOF Sønderborg Aftenskole) Suppl. Erik Mylin (leder af Kolding Musik- og Teaterkurser) Fyns amtskreds Karl Kristiansen (bestyrelsesformand i DOF Lillebælt Oplysnings Forbund) Suppl. Lisbeth Lunding (leder af Paarup Aftenskole) Storstrøms amtskreds Kirsten Ærø (leder af Næstved Oplysningsforbund) Suppl. Jørn Larsen (leder af Ravnsborg Aftenskole) Vestsjællands amtskreds Karen Jensen (leder af ODA, Fårevejle) Suppl. Hans Daugbjerg (bestyrelsesformand i DOF Dianalund Aftenskole) Roskilde amtskreds Jette Pekilidi (leder af DOF Bramsnæs Aftenskole) Suppl. Gunhild Christiansen (leder af DOF Ramsø Aftenskole) Frederiksborg amtskreds Poul Erik Kandrup (leder af Helsingør Aftenskole) Suppl. Jean Becker (bestyrelsesformand i Birkerød Fritidsskole) Københavns kommune Anne-Marie Sejer (leder af DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund) DOFs næstformand Suppl. Karin Lukowski (leder af apa afspændingspædagogernes aftenskole) Frederiksberg kommune Tonny Thestrup (leder Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning) Suppl. Per Svensson (best. fm. i DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund Frederiksberg) Københavns amtskreds Lisbeth Blomgren (leder af Lyngby-Taarbæk Aftenskole) Suppl. Anne Marie Hannberg (leder af SUKA) 6

7 Årsberetning Landsstyrelsens medlemmer DOFs landsstyrelse Ingolf Christensen Inge Bladt Lisbeth Blomgren Karen Jensen Kirsten Jensen Poul Erik Kandrup Karl Kristiansen Annelise Lassesen Jette Pekilidi Mogens Pilgaard Michael Rejmers Anne-Marie Sejer Tonny Thestrup Niels Winter Kirsten Ærø 7

8 Dansk Oplysnings Forbund Landsstyrelsens beslutninger Mødeaktivitet Landsstyrelsen har i perioden fra landsmøde 2006 og til og med 10. marts 2007 holdt fem møder, hvoraf et blev afholdt som todagesmøde. Forretningsudvalget har i samme periode holdt fem møder, herunder er også behandlet ansøgninger til omstillingspuljen, som i øvrigt også behandles via mailsystemet. Blandt de trufne beslutninger, som ikke er omtalt andet steds i beretningen, kan nævnes: Beslutninger Direktørskifte Ole Vig Jensen besluttede at ophøre ved udløbet af sin kontrakt i september Bodil Mørkøv Ullerup startede som ny direktør den 1. september Musik- og kulturområdet I september 2006 blev besluttet at forøge budgettet, således at det rummede mulighed for ansættelse af en ny konsulent inden for musik- og kulturområdet. Den nye konsulent Pernille Marstrand startede den 15. januar I forbindelse med godkendelse af budget for 2007 blev det endvidere besluttet at afsætte en pulje til en Musik- og kulturkaravane. Etablering af selskab Flere interessenter har meldt sig som eventuelle købere af DOFO og landsstyrelsen har derfor godkendt, at der etableres et selskab, som tager sig af forhandling af DOFO m.v., hvis det viser sig nødvendigt. Visionsmøde Visionsmødet som afholdes i lige årstal omhandlede i 2006 den kommende kommunalreform og DOF og skolernes fremtidige rolle i den ny kommunalstruktur. 26 landsstyrelses- og amtskredsmedlemmer samt personale fra DOF deltog i mødet. DOFs kommende indsatsområder blev drøftet og sammenfattet i en rapport. De af landsstyrelsen prioriterede indsatsområder er medtaget i handlingsplan for Ændring i medlemsbetingelser Medlemsbetingelserne ændres, således at alle medlemsskoler med aktivitet i flere kommuner (regionalskoleordningen er undtaget) skal registreres med medlemskab i hver af de pågældende kommuner. Det er fortsat muligt for skolerne at vælge serviceydelser svarende til ét medlem- 8

9 Årsberetning Landsstyrelsens beslutninger skab, hvis skolerne indgår i et administrativt fællesskab. Samtidig opnås rabat på kontingentet, således at skolerne ikke skal betale minimumskontingent for de enkelte skoler i fællesskabet, dog skal et fællesskab mindst betale ét minimumskontingent. De skoler som har valgt alle serviceydelser skal betale minimumskontingent for hvert medlemskab. Valgret og valgbarhed udvides, så det gælder for hvert medlemskab, dog begrænset således, at der ved afstemninger kun kan afgives én stemme pr. fremmødt person, svarende til DOFs vedtægters bestemmelser. Bogføring Der har gennem nogle år været kørt et pilotforsøg med bogføring for medlemsskolerne. Det er nu besluttet, at alle medlemsskoler med under undervisningstimer kan få hjælp til at komme i gang med egen bogføring eller kan få lavet bogføring hos DOF under forudsætning af, at skolen får kørt løn hos DOF. DOF kan tilbyde bogføring uden beregning for de p.t. 184 skoler med undervisningstimer, medens de p.t. 30 skoler med mellem og undervisningstimer skal betale 0,50 kr. pr. undervisningstime for de timer, som ligger ud over timer. DOF påtager sig intet ansvar for at regnskabet er korrekt, idet det fortsat er skolernes eget ansvar, ligesom regnskaberne fortsat skal revideres af en revisor. DOFs regnskab Regnskabet skal fremover opstilles, så det indeholder en kolonne med oprindeligt godkendt budget samt en kolonne med seneste godkendte budget. Det afsatte budget til regionskredsene fordeles med kr. i grundbeløb til hver regionskreds, og det resterende beløb fordeles mellem regionskredsene i forhold til antallet af skoler i hver regionskreds. Der er endvidere vedtaget retningslinier for regionskredsenes anvendelse af midlerne. Mødeplan for landsmøder Kommende landsmøder Landsmøde 2008 Lørdag/søndag 24./25. maj 2008 Landsmøde 2009 Lørdag/søndag 16./17. maj 2009 Landsmøde 2010 Lørdag/søndag 8./9. maj 2010 Underskrift af årsregnskab skal foretages af alle i landsstyrelsesmedlemmer. Her har Niels Winter grebet pennen. Landsmøde 2011 Lørdag/søndag 7./8. maj

10 Dansk Oplysnings Forbund Organisation Struktur DOFs struktur er baseret på følgende: Landsstyrelsesmedlemmer vælges lokalt Formanden vælges på landsmødet De kritiske revisorer vælges på landsmødet Hvert andet år (lige årstal) afholdes et visionsmøde, hvor en række udvalgte emner sættes til debat evt. sammen med en debat om DOFs struktur. Til mødet inviteres udover landsstyrelsen to personer fra hver amtskreds. Amtskredse indtil landsmøde 2007 Amtskredse Indtil landsmødet 2007 har medlemsskolerne i en amtskommune i henhold til DOFs vedtægter dannet en amtskreds. Amtskredsene har udpeget en repræsentant til landsstyrelsen og en personlig suppleant for denne. Tre steder har amterne dannet et regionalt samarbejde. Amtskredsene har lokalt forestået møder for medlemsskoler og været initiativtagere til kontakt til lokalsamfundet. DOFs medlemskab af andre organisationer DOFs medlemskab af andre organisationer Dansk Folkeoplysnings Samråd DOF er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Landsformand Ingolf Christensen er medlem af bestyrelsen for samrådet. Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) DOF er medlem af OF, der udgøres af de fem landsdækkende oplysningsforbund: AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP. Direktør Bodil Mørkøv Ullerup er i 2007 indtrådt som formand for OF. Samarbejdsudvalg om folkeoplysning DOF er medlem af Samarbejdsudvalget om Folkeoplysning, hvis medlemmer desuden tæller de fire politiske oplysningsforbund AOF-Danmark, NETOP, FOF og NET- OP samt Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Administrationschef Hanne Bruus Andersen er DOFs repræsentant i Samarbejdsudvalget. Møder bliver der nok ikke færre af for DOFs medlemmer, der vil arbejde organisatorisk. Her er det et billede fra DOFs visionsmøde i november

11 Årsberetning Organisation Landsstyrelsen Landsstyrelsen består i 2006/2007 af 14 amts- og regionskredsrepræsentanter samt landsformand Ingolf Christensen. Ole Vig ophørte som direktør 15. september 2007 og Bodil Mørkøv Ullerup indtrådte 1. september Udvalgsmedlemmer Forretningsudvalg Ingolf Christensen (formand) Anne-Marie Sejer (næstformand) Kirsten Jensen (landsstyrelsesmedlem) Jette Pekilidi (landsstyrelsesmedlem) Fra sekretariatet: Bodil Mørkøv Ullerup, Hanne Bruus Andersen (sekr.) Kursusudvalget Tonny Thestrup (formand) Lisbeth Blomgren (landsstyrelsesmedlem) Kirsten Jensen (landsstyrelsesmedlem) Max Katzenelson (skolerepræsentant) Lisbeth Lunding (skolerepræsentant) Fra sekretariatet: Thit Aaris-Sørensen (sekr.) og Lars Eriksen Teknologiudvalg Ingolf Christensen (formand) Inge Bladt (landsstyrelsesmedlem) Karl Kristiansen (landsstyrelsesmedlem) Mogens Pilgaard (landsstyrelsesmedlem) Kirsten Ærø (landsstyrelsesmedlem) Jean Becker (skolerepræsentant) Fra sekretariatet: Bodil Mørkøv Ullerup, Hanne Bruus Andersen (sekr.), Ole Steen Mortensen Handicap- og specialundervisningsudvalg Ingolf Christensen (formand) Karen Jensen (landsstyrelsesmedlem) Hans-Pauli Christiansen (skolerepræsentant) Anne Marie Hannberg (skolerepræsentant) Mette Ørbech (skolerepræsentant) Fra sekretariatet: Knud Knudsen Ad hoc udvalg: Styregruppen for DOFs udviklingspulje Ingolf Christensen (formand) Poul Erik Kandrup (landsstyrelsesmedlem) Jonna Heebøll (skolerepræsentant) Fra sekretariatet: Thit Aaris-Sørensen Styregruppe for omstillingspulje Forretningsudvalget er styregruppe for omstillingspuljen. Fra sekretariatet: Finn Nevel Styregruppe DOFO DOF danner sammen med repræsentanter for NETOP en styregruppe for udvikling og drift af DOFO. DOFs repræsentanter i styregruppen er: Bodil Mørkøv Ullerup Hanne Bruus Andersen 11

12 Dansk Oplysnings Forbund Udvalg og netværk Kursusudvalget Kursusudvalget Kursusudvalget har holdt tre møder i 2006 samt foreløbig et møde i Fakta om aktiviteten i 2006 Der er afholdt i alt 66 kurser + et sommerkursus, en studietur til Budapest. Hertil kommer landsmødet. Af de 66 kurser er de 46 udbudt i de fælles udsendte kursuskataloger og på hjemmesiden, og de 20 har været målrettede. I 2006 er der budgetteret med deltagertimer og reelt afviklet Til sammenligning kan nævnes, at der i 2005 gennemførtes ,95 og i 2004 gennemførtes Den primære grund til det lave deltagertimetal i 2006 er at vi ikke har afholdt nogen konferencer i 2006, ligesom vores sommerkursus ikke trak nær så mange deltagere, som det plejer. Udvalget satser på, at de vender tilbage i 2007 og der er allerede en stor sundhedskonference i støbeskeen. Interessen for at ansøge om tilskud til deltagelse i kurser udbudt af andre kursusudbydere, jf. bestemmelserne om tilskud til eksterne kurser er stadigvæk til stede. Tilskuddets størrelse er som følger: Der kan maksimalt ydes tilskud på op til 60% af det samlede kursusgebyr. Lærere kan årligt bevilges max. kr og ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale kan årligt bevilges max. kr I 2006 blev der givet tilskud til 41 skoler fordelt på i alt 105 ansøgninger til sammenligning blev der i 2005 givet tilskud til 42 skoler fordelt på i alt 138 ansøgninger. I 2006 er der yderligere givet tilskud til 4 skoler fordelt på 7 ansøgninger til Arbejdsmiljøkurser. Fakta om den foreløbige aktivitet i 2007 Der er foreløbig planlagt 52 kurser i foråret 2007 samt et par målrettede. Herudover en studietur til Dublin, som der har været overvældende interesse for samt et sommerkursus til Bornholm. Der er budgetteret med deltagertimer i Generelt om efteruddannelsestilbuddet Lærerkurserne i DOF går rigtig godt. Der er fin tilslutning, og det er ikke overraskende specielt bevægelseskurserne som trækker. Men også emner som musik, førstehjælp og selvfølgelig DOFO-kurserne har været vel besøgte. I øvrigt har der for første gang været afviklet en Pilatesuddannelse, som certificerer deltagerne. Uddannelsen gentages to gange i 2007 (forår og efterår). Lederne er stadigvæk meget svære at trække af huse, når det drejer sig om efteruddannelsestilbud såvel internt som eksternt. Dog er kurserne Lov og Ledelse samt SummaSummarum altid godt besøgt. Og så er der også stor tilslutning til studieturen til udlandet. I 2007 er der 41 deltagere, som skal til Dublin. Skolerne er stadigvæk gode til at ønske sig målrettede kurser, som er designet til netop deres skole. I forbindelse med de halvårlige kursusopslag udsendes forslag til kursusemner for undervisere og medlemmerne i amtskredsene. Udvalget opfordrer medlemmerne til at informere på lærermøder og amtskredsmøder om mulighederne for at tilrettelægge et efteruddannelseskursus i samarbejde med sekretariatet. Kurserne er i øvrigt til at finde på DOFs hjemmeside og al administration varetages via DOFO. Det er også muligt, at tilmelde sig til kurserne online via hjemmesiden. Thit Aaris-Sørensen er fortsat ansvarlig for kursusområdet. 12

13 Årsberetning Udvalg og netværk Udvalget for handicap- og specialundervisning Det forgangne år har været et år, hvor udvalgets arbejde på mange områder var i den afventende fase på grund af kommunalreformen. Udvalget for handicapog specialundervisning Kommunalreformen gjorde, at mange kommuner skulle lægges sammen og dermed har også mange skoler fået nye retningslinier for tilskud m.v. og for handicapundervisningens vedkommende har der især været spænding omkring nye retningslinier for tilskudsbrøk, befordringsordninger, særlige tilskud til nedbringelse af deltagerbetaling, handicaperklæringer m.m.m. Mange kommuner var sent ude med ændrede retningslinier, men retningslinierne er ikke desto mindre gældende for skolerne pr. 1/ uanset at skolernes program var udarbejdet under kendte tilskudsforudsætninger. I udvalget er det derfor bl.a. besluttet, at DOF i 2007 laver en lille undersøgelse blandt skoler, der på grund af kommunalreformen har fået ændrede tilskudsvilkår, og undersøgelsen skulle gerne give et billede af kommunalreformens evt. konsekvenser undersøgelsen omfatter også den almene undervisning. Gennem det sidste års tid har der fra flere kommuners side været antydning af, at den særligt tilrettelagte undervisning (handicapundervisning) er i konstant stigning en stigning der ikke procentuelt er tilsvarende for den almene undervisnings vedkommende. Da DOFs medlemsskoler er udbydere af over 50 % af den samlede handicapundervisning på landsplan, er udvalget meget opmærksomme på denne udvikling, og derfor er der taget initiativ til nærmere at undersøge, om der er hold i den påståede stigning samt hvad der evt. kan ligge til grund for en stigning. Vedrørende specialundervisning (kompenserende) var årsskiftet skelsættende på den måde, at ansvaret for at voksne handicappede kunne få tilbudt specialundervisning, skiftede fra amt til kommune, hvilket betød nye overenskomstvilkår eller måske slet ingen. Overgangsfasen har været præget af stor usikkerhed omkring overenskomsternes udformning m.v., og for flere skolers vedkommende er de administrative forhold endnu ikke faldet helt på plads men de foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at de hidtidige skoler på området kan fortsætte undervisningen. I løbet af foråret 2007 forventer vi, at nye lokale retningslinier mv. skulle være på plads landet over, så vi igen kan træde tydeligere i karakter på handicap- og specialundervisningsområdet. 13

14 Dansk Oplysnings Forbund Udvalg og netværk Teknologiudvalget Teknologiudvalget Teknologiudvalget har afholdt tre møder i perioden. Anvendelse af IT finder sted på flere og flere områder i landsorganisationens arbejde, hvilket har bevirket en høj prioritering af de driftsmæssige forhold. Der er derfor i det forløbne år tilvejebragt nogle løsninger, der sikrer en hurtig og forbedret drift.de mange opgaver, der foregår i forbindelse med DOFO er blevet splittet op på flere og hurtigere servere. DOFO Administrationsprogrammet DOFO fremstår i dag som nøgleproduktet i ITanvendelsen og det anvendes af cirka 75 skoler i DOF (der har mere halvdelen af undervisningstimerne i DOF). Programmet bliver løbende udviklet og tilpasset efter behov og krav fra brugere og lovgivning m.m. På langt sigt vil programmet derfor aldrig kunne siges at blive færdigudviklet, men på kort sigt kunne vi i 2006 konstatere at programmet var udviklet så langt, at det var formålstjenligt at stoppe op og få gennemgået funktionerne, dokumenteret kodningen og i det hele taget sikre, at vi har et program, der er testet og rettet på alle mulige måder. Implementering og produktudvikling Ved siden af ovenstående har implementering og produktudvikling af DOFO været i centrum i Dette har i korthed handlet om at gøre en større indsats for at bringe DOFO ud til brugerne/skolerne ikke mindst de mindre skoler. Forløberen for DOFO-Web var det produkt, som blev solgt til Dansk Røde Kors i 2006 kaldet DOFO-DRK, og med erfaringerne fra dette var det en relativ let opgave at udvikle DOFO-Web. Da programmet først er blevet frigivet til skolerne i april 2007 vil effekten af denne indsats først kunne vurderes i det kommende år. UnderviserNet Et andet DOFO-produkt, der nåede ud til skolerne i 2007 var UnderviserNet, der giver undervisere på skoler, der anvender DOFO, mulighed for at se udviklingen af egne kurser, deltagerlister, kalender og sende nye kursusforslag til skolerne. VuptiWeb Skolernes hjemmesider har været i fokus i længere tid, hvor mange skoler har manglet en hjemmeside eller har haft en side, der manglede opdatering. Fra DOF s side har indsatsen bl.a. være knyttet til VuptiWeb, der gør det let for en skole at oprette en hjemmeside og eventuelt knytte den til DOFO. I første omgang var programmet tiltænkt de mindre skoler, men interessen for VuptiWeb har også vist fra større skolers side. I 2007 har vi opdateret VuptiWeb med nogle nye funktioner og forbedringer. Bl.a. er det nu muligt at oprette flere sites under en og samme skole. Der er tilføjet to nye site-designs og brugere kan vælge mellem flere forskellige sidetyper. Det er også muligt at indsætte tilmeld nyhedsmail form på siden. I øjeblikket har vi 40 skoler på VuptiWeb. I alt er der 136 DOF skoler med en hjemmeside. 45 skoler bruger online tilmeldings funktionalitet fra DOFO på hjemmesiden. Vi har oprettet kontoer for alle VuptiWeb skoler på Googles statistik, således at alle skoler automatisk bliver registreret i Googles indekser. Her er det også muligt at udføre detaljerede analyser af sidernes besøgende og deres handlinger. Denne 14

15 Årsberetning Udvalg og netværk aktive brug af Googles serviceydelser gør, at vores skoler altid er til at finde via denne søgemaskine. EP-løn EP-Løn anvendes fortsat som lønprogram i sekretariat og på medlemsskoler. Der er aftale om, at det kan anvendes til udgangen 2007 og eventuelt yderligere et år med en opdatering. Problemet på dette område er usikkerheden om SKATs kommende E-Løn, der gør det meget vanskeligt og risikabelt at påbegynde udviklingen af et helt nyt program på nuværende tidspunkt. Informationsarbejdet i form af trykt og elektronisk materiale har gennem længere tid været mangelfuldt, og i begyndelsen af 2007 blev det derfor besluttet at arbejdet bliver fordelt på flere personer, samt at NETOP skal tage del i de DOFOrelaterede informationsopgaver. Undervisningscomputere På uddannelsessiden er de stationære computere i Odense blevet udskiftet med bærbare computere, der kan tages med rundt i Danmark, således at der fremover vil være større mulighed for at afholde kurser lokalt, hvor det er praktisk muligt. Fjernsupport DOF har i 2007 oprettet et fjernsupport-system så skolerne kan kontakte supportere og lade dem overtage styringen af deres maskiner. Dette vil uden tvivl forøge supportens effektivitet, idet fejl kan analyseres on the fly. Samtidigt kan brugere visuelt guides gennem processerne. DanDomain Samarbejde med DanDomain, hvor vores skoler får op til 60 % i rabat til domæne oprettelse og mail-konti kører efter planen. I øjeblikket er der registreret 54 domæner og tilsvarende antal mail-konti. Danskundervisning for voksne indvandrere Tre af DOFs medlemsskoler forestår undervisning i dansk for voksne indvandrere. Det er Studieskolen i Odense, Studieskolen i København og Sprogcenter IA/IOC i København. På DOFs vegne deltager konsulent Knud Knudsen i forskellige faglige og organisatoriske møder inden for området. Dansk for indvandrere 15

16 Dansk Oplysnings Forbund Økonomi Årsregnskabets revisionspåtegning 16

17 Årsberetning Økonomi Driftsregnskab 17

18 Dansk Oplysnings Forbund Økonomi Tips- og lottomidler Tips- og lottomidler De landsdækkende oplysningsforbund modtager tilskud til deres centrale drift fra overskuddet i Danske Spil. Tilskuddet for 2006 er indtil videre opgjort til kr. En eventuel efterregulering for 2006 kendes endnu ikke. Efterregulering for 2005 udgjorde kr. I 2006 blev indberettet nedenstående tal fra de landsdækkende oplysningsforbund for virksomheden i Tallene danner grundlag for fordelingen af tips- og lottomidlerne i 2007, hvor DOF nu er det største forbund målt i tilskud fra Dansk Spil. I tabellen er oplyst 2005-tal samt til sammenligning fordelingsprocenter for årene 2002 til tal AOF DOF FOF LOF NETOP Kommuner Ekstra skoler Timer FOL Timer, andre Timer, i alt Fordeling ,85 % 25,89 % 24,53 % 12,75 % 10,99 % Fordeling ,17 % 24,45 % 24,02 % 12,59 % 12,79 % Fordeling ,62 % 23,96 % 22,78 % 12,87 % 12,78 % Fordeling ,70 % 21,89 % 22,13 % 13,57 % 12,71 % Fordeling ,54 % 21,34 % 21,78 % 13,34 % 13,00 % I nedenstående tabel ses til sammenligning tallene fra tal AOF DOF FOF LOF NETOP Kommuner Ekstra skoler Timer FOL Timer, andre Timer, i alt

19 Årsberetning Økonomi Kontingent På landsmøde 2006 blev besluttet, at fastholde det tidligere fastlagte kontingentgrundlag, hvorefter der fastsættes satser pr. undervisningstime for hhv. Kontingent 1. Undervisning, studiekredse og foredrag x 6 samt daghøjskoler 2. Små hold (handicap- og instrumentalundervisning) og 3. Specialundervisning for voksne, dansk for indvandrere, læsestaveundervisning, FVU m.m. 4. Minimums kontingent pr. medlemsskole For alle satser gælder, at de prisreguleres med udgangspunkt i ændringen i lærerlønsatsen det foregående år. Satserne for 2007 blev fastsat til henholdsvis 2,04 kr., 0,94 kr. og 0,167 kr. samt et minimumskontingent på 360 kr. pr. medlemsskole. Tilskud til medarbejderuddannelse og konsulenter I henhold til folkeoplysningslovens 44, stk. 1, 1. pkt. ydes statstilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. 44 tilskud Tilskuddet afhænger af bevillingens størrelse, antallet af deltagertimer for landsorganisationens kursusvirksomhed og antallet af konsulenter beskæftiget med folkeoplysning. Fordelingen foretages med et grundtilskud på 15 % af bevillingen til hver af de landsdækkende oplysningsforbund og en forholdsmæssig fordeling af det resterende beløb på baggrund af antal konsulenter og deltagertimer. Tilskuddet kan ikke overstige 2/3 af kursusudgifterne og/eller konsulentaflønning. I 2006 var DOFs tilskud kr., hvilket betød en stigning på 33 % i forhold til Antallet af konsulenter for perioden var steget med 10 %, medens antallet af deltagertimer var steget med 21 %. Nedenfor angives udviklingen i deltagertimetal for DOFs kursusvirksomhed samt udviklingen i antallet af konsulenter for perioden 1996 til ansøgningsgrundlag år tilskudsår deltagertimer ændring i % i delt. timer ændring i pct. i antal kons. tilskud antal konsulenter ændring i pct.i tilskud , Udviklingen i DOFs 44 tilskud , , , , , , , , , ,25 5 p.t. ukendt 19

20 Dansk Oplysnings Forbund Sekretariats- og konsulentopgaver DOFs kontor i København flyttede sidst på året 2006 til nye omgivelser. DOF blev sagt op i ejendommen i Århusgade, da huset skulle ombygges til ejerlejligheder. Efter at mange muligheder var undersøgt faldt valget på lokalerne i Frederiksborggade, der udmærker sig ved en særdeles central trafikal beliggenhed. Arbejdssteder DOFs medarbejdere arbejder fra hovedkontoret i Odense, fra afdelingskontoret i København, kontorer i Aarhus og Silkeborg samt fra konsulenternes hjemmekontorer. Sekretariatet besvarer dagligt mange henvendelse fra skoler, myndigheder, organisationer m.v. Herunder følger orientering om enkelte udvalgte emner. Lønbehandling og bogføring I 2006 har DOF lavet løn for 98 afdelinger (nogle skoler har flere lønregnskaber, fx skoler, der har specialundervisning som én afdeling og projekt som en anden afdeling). Efterfølgende er der kommet yderligere 16 skoler, som ønsker lønkørsel via DOF. Der blev ved årsskiftet udsendt årsopgørelser til 2228 personer, repræsenterende et samlet lønbeløb på 59 mio. kr. Støtte vedrørende budget/regnskab og bogføring Der blev i 2006 ydet regnskabsassistance til 6 skoler. Ordningen er tilbudt alle skoler, afhængig af antal undervisningstimer. En del skoler har fået praktisk konsulenthjælp omkring udarbejdelse af budget og regnskab med henblik på at få kørt økonomien ind i en god praksis. Det har blandt andet omfattet oprettelse af kontoplan, implementering af programmet SummaSummarum samt regneark til brug ved budgettering af tilskudsregnskabet. DOF har medvirket til, at skolerne har kunnet anskaffe SummaSummarum til favørpris. Vejledning om 10%-puljen Arbejdet med 10% puljen har bl.a. omhandlet erfaringsindsamling, idéudveksling og formidling. Gennem samtaler med skolerne og ud fra indsendt materiale, presseklip og beretninger har DOF videreformidlet gode idéer fra skolerne i DOF NYT, på amtskredsmøder, på leder- og lovkurser samt ved telefoniske henvendelser. 20

21 Årsberetning Sekretariats- og konsulentopgaver Konsulenten beskæftiger sig med alt lige fra idéudvikling til formuleringsopgaver og praktisk hjælp i forbindelse med skolernes arrangementer. Der kan også være tale om at hjælpe med at finde oplægsholdere eller debattører, vejlede om regnskab og andre lovtekniske spørgsmål. De fleste DOF-skoler har en god fornemmelse af, til hvad og hvordan 10% puljen kan anvendes. Flere af DOFs skoler har fundet frem til nye samarbejdspartnere i forbindelse med afholdelse af 10% arrangementer. Her er primært tale om andre aftenskoler, men også organisationer som fx Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Scleroseforeningen, Kræftens Bekæmpelse og andre kommer på tale. Der er stadigt flere spændende arrangementer på plakaten, og skolerne er efterhånden er blevet bedre og bedre til at sikre debatten, ligesom de emner som bliver taget op, er samfundsrelevante problemstillinger af interesse for fællesskabet. Med ansættelse af Pernille Marstrand i foråret 2007 som konsulent med særligt arbejdsområde inden for musik- og kulturområdet, har DOF ønsket at styrke undervisning, foredrag og debat indenfor de musiske områder. DOF har en lang række skoler, der enten udelukkende eller i meget høj grad etablerer instrumentalundervisning eller ensembleundervisning i form af kor-, sammenspils- og orkesterhold, som vil kunne få både fagligt bistand i forbindelse med kurser, møder, netværk og organisation. Musik- og kulturområdet i DOF DOFs konsulenter er også i 2006 blevet rekvireret af forskellige kommuner. Ønskerne har været oplæg om diverse folkeoplysende emner, folkesundhed, partnerskab med frivillige sociale foreninger, udvikling og samarbejde samt vedrørende den nye kommunalreform. DOFs konsulenter har medvirket som oplægsholdere ved møder i amtskredsene. Det har blandt andet drejet sig om oplæg om debatarrangementer, arbejdsmiljø, IT-udvikling, og i forbindelse med forberedelsen af indførelse af ny kommunal struktur. DOF-konsulenter som oplægsholdere Flere skoler har taget tilbuddet til sig om at få besøg af en konsulent. Enten i forbindelse med skolens praktiske hverdag, lederskifte, lærermøde, bestyrelsesarbejde m.v., men også ved gennemførelse af visions- og udviklingsmøde sammen med skolens bestyrelse. Formålet med visions- og udviklingsmøder i de enkelte skoler har samlet været udvikling, samarbejde, ekstern og intern kommunikation, økonomi og strategi for gennemførelse af ændringer og nye tiltag. Skolebesøg DOFs hjemmeside består af en åben offentligt tilgængelig del og en del - Extranet - der forbeholdt medlemmerne. Især på Extranetdelen for medlemmerne bliver der flere og flere muligheder for at læse og downloade skemaer, vejledning, lederhåndbøger, kursusmateriale og referater. DOFs hjemmeside og Extranet Der udsendtes i numre af DOF NYT, idet udgivelsen for henholdsvis juli/ august samt november/december blev slået sammen. Oplaget er pt. på 800. Der sendes automatisk et eksemplar til hver skoleleder og hver bestyrelsesformand. Bladet udsendes i øvrigt til alle, der har lyst til at modtage det, og dette ønske har en hel del bestyrelsesmedlemmer udover formændene. Desuden udsendes bladet til mere end 50 kommuner, og til en række organisationer og personer, der er interesserede i folkeoplysning. DOF NYT 21

22 Dansk Oplysnings Forbund Sekretariats- og konsulentopgaver Skolebreve Udsendelser af oplysninger til skolerne sker i form af skolebreve med et indhold af intern karakter, der ikke egner sig til DOF NYT. Der er i 2006 udsendt 8 skolebreve. Der er ikke en fast udgivelsestermin. Skolebrevene udsendes, når der er behov. DOFs håndbøger DOFs håndbøger - Lederhåndbogen og DOF-håndbogen opdateres løbende efter behov. En hel del bestyrelsesformænd har i det forløbne år ønsket selv at have rådighed over Lederhåndbogen, som ofte kun forefindes hos lederen. Denne ekstra Lederhåndbog til bestyrelsesformanden er vederlagsfri. Desuden abonnerer en række kommuner på Lederhåndbogen. Såvel Lederhåndbogen som DOFhåndbogen ligger på DOFs hjemmeside under Extranet. Design, lay-out og tryk En del skoler har benyttet muligheden for at få råd, ideer og praktisk hjælp vedrørende opsætning af sæsonbrochure, foldere, plakater navn og logo. Herunder har nogle skoler også fået hjælp med illustrationer og fotos samt udarbejdelse af pdffiler som forberedelse til trykning. Enkelte skoler har også rettet henvendelse om DOFs tilbud om trykning af brochurer, plakater, kalendere mv. i mindre oplag. Pressekontakt En række skoler har i lighed med tidligere benyttet muligheden for at få assistance i forbindelse med udarbejdelse af pressemeddelelser. I mange tilfælde er de konkrete pressemeddelelser blevet optaget uændret i lokalpressen. Foreningsjura/ vedtægter DOF har i mange tilfælde rådgivet medlemsskolerne med foreningsproblemer og med at gennemgå og forbedre vedtægterne, der selvom de var lovlige og godkendte, alligevel var uhensigtsmæssige at arbejde med og derfor trængte til opstramning. Dette er naturligvis især sket op til foreningernes årsmøder i foråret. Netværk / erfagrupper DOF tilbyder konsulenthjælp til i gangsætning og tovholderi af kollegiale netværk mellem skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, lærere eller administrative medarbejdere. Jyllandsringen Net Jyllandsringen består af Ry Aftenskole, DOF Them Aftenskole, Gjern Aftenskole, Samsø Aftenskole, DOF Århus Oplysnings Forbund, Aftenskolen i Karup Kommune, Brædstrupegnens Aftenskole og Nørhald Aftenskole. Konsulent Finn Nevel er tilknyttet netværket. I 2006 er der afviklet 3 møder, hvor samtalepunkterne primært har været præget af emner som fordele og ulemper ved administrative fællesskaber, løn og ansættelsesforhold, debatarrangementer samt skolernes muligheder og forberedelse i forhold til kommunalreformen. Også et fællesinitiativ fra 5 af skolerne, som fik tilskud fra Omstillingspuljen, til at udvikle fællesportalen har været et tilbagevendende samtalepunkt. Net Syd Net Syd består af DOF Sønderborg Aftenskole, DOF Billund Aftenskole, DOF Åle- Rask Mølle Aftenskole, Vejen Aftenskole M.H.H., DOF Sædding Aftenskole, Blaabjerg Fritidsskole, DOF Nybøl Fritidsforening og Sønderjyllands Kunstskole. Konsulent Finn Nevel er tilknyttet netværket. Der er i perioden afholdt 3 møder og samtalepunkterne har været præget af praktisk administrative forhold og spørgsmål, 22

23 Årsberetning Sekretariats- og konsulentopgaver der har trængt sig på i den enkelte leders hverdag, Men også nye udviklingsmuligheder og præciseringer i forhold til det lovmæssige grundlag, har været en del af samtalerne. Vejen Aftenskole skiftede leder midt i året og var ved udgangen af 2006 ikke deltager i netværket. Derimod kom DOF Nybøl Fritidsforening og Sønderjyllands Kunstskole med efter sommerferien. Net19 består af Musikaftenskolen Lirum-Larum, DOF Bramsnæs Aftenskole, Yoga og Pilatesinstituttet, Fredensborg Aftenskole, Lyngby-Taarbæk Aftenskole, Roskilde Aftenskole og Tingluti Aftenskole. Robin Kristiansen er tovholder, og møderne foregår enten i DOFs kontor i København hos skolerne. Gruppen har arbejdet sammen i en årrække, men der er sket udskiftninger undervejs. Der en tillidsfuld og venskabelig tone over møderne, der som hovedtemaer har administration, markedsføring, IT og nye fagtilbud som gennemgående emner. Det største problem har været at finde en mødedato, hvorfor mødeaktiviteten det forløbne år har været under normalen på 3-4 årlige møder. Net19 Joselnettet, der blev stiftet i 2003, består af ODA, DOF Dianalund Aftenskole, DOF Gørlev Aftenskole, Hundested Aftenskole, DOF Jystrup Aftenskole og Birkerød/ Frederiksværk Aftenskoler. Robin Kristiansen er tovholder, og møderne finder enten sted på DOFs kontor i København eller hos skolelederne på skift. Årets møder har især handlet om brochureudarbejdelse og udveksling af erfaringer om kurser, foredrag, og debatarrangementer, samt om tilmeldings- og betalingspraksis og regnskabsforhold. Joselnettet Joselnettet til møde i DOF Jystrup Aftenskole hos Niels Egede, der driver aftenskole fra sit galleri, Gaudi-galleriet. Her er det Vibekke Pedersen, DOF Gørlev Aftenskole, Karen Jensen, ODA, Sonja Petersen, DOF Dianalund Aftenskole sammen med Niels. 23

24 Dansk Oplysnings Forbund Puljer og projekter DOFs Udviklingspulje Udviklingspuljen Styregruppen (se medlemsoversigt side 11) har holdt 4 møder i 2006 (1 fysisk og 3 via internettet) og foreløbigt 1 møde (fysisk) i Ansøgninger Der er indkommet 7 ansøgninger i 2006 og foreløbigt 2 i Der er givet tilskud til 3 projekter i 2006 og 1 i Resten har fået afslag, idet de ikke har opfyldt retningslinierne for puljen eller fordi de har kunnet gennemføres som almindelig folkeoplysende virksomhed. Der er givet afslag på tilskud til Sociale projekter som ikke er undervisningsprojekter Ansøgninger om nedbringelse af deltagerbetalingen Projekter som ikke udvikler skolen eller folkeoplysningen Projekter som kunne gennemføres som almindelig folkeoplysning Der er givet tilskud til følgende projekter i 2006: RKA Familieskolen Rødovre Kulturelle Aftenskole Formålet er at sætte gang i et familieprojekt, som giver et samlet tilbud inden for Livsstil ved førfødsel, Efterfødsel, Børneopdragelse, Kost, Sundhed og netværk m.v. Folkesundhed og folkeoplysning på tyrkisk, etnisk sundhedskursus Ishøj Oplysnings Forbund. Formålet er at oversætte, udvikle og implementere inspirations- og undervisningsmaterialer på tyrkisk med udgangspunkt i eksisterende projekt Folkesundhed og Folkeoplysning. Mad og glad Være-Vide-Virke Formålet er at sætte fokus på maden som sundhedsfremmende faktor på tværs af alder og tilhørsforhold. Projektet laves i samarbejde med lokalcentrene i Rosenbakken, Skæring, Hørgården, Vejlby og Ældre Sagen Århus Nord. Der er givet tilskud til følgende projekter i 2007: Studiekammeret Dalgas Skolen Formålet er at tilbyde studiestøtte til studerende der, grundet psykisk sygdom, har svært ved at fastholde eller gennemføre en uddannelse. Der er i marts 2007 udgivet en folder, som kort beskriver alle de projekter, som har fået støtte fra udviklingspuljen i Folderen er udsendt til alle skoler. Debatkaravanen 24 Debatkaravanen Formålet med debatkaravanen har været, at Dansk Oplysnings Forbund gennem aftaler med en række kendte oplægsholdere har gjort det nemmere for DOFs skoler at være med til at sætte sundhed på dagsordenen. Puljen giver skoler med under kr. i egen debatpulje mulighed for at søge tilskud til de 10% arrangementer, som er udbudt via kataloget. I 2007 er karavanen udvidet dels med nye

25 Årsberetning Puljer og projekter Debatkaravaneheftet fra 2007 oplægsholdere og dels så alle skoler, som ønsker at sætte gang i et af DOFs sundhedsprojekter, kan søge om ekstra tilskud til lederlønnen. Ansøgninger Der er indkommet 5 ansøgninger i 2006 og 1 ansøgning i 2007, som alle har modtaget tilskud. Der er givet tilskud til følgende arrangementer i 2006: Det gode børneliv Vibeke Manniche besøgte Skærbæk Aftenskole Århundredets kærlighedseventyr Lone Hertz besøgte Brande Aftenskole Hvorfor bliver vi federe og federe? Anne Larsen besøgte OplysningsForbundet 2002 Blodtryk og Livsstil Jerk W. Langer besøgte GOK-Sønderborg Kosttilskud og naturlægemidler Jerk W. Langer besøgte Røndeegnens Aftenskole Der er givet tilskud til følgende arrangementer i 2007: Velsmag, sundhed og sanselighed Claus Meyer besøger Brande Aftenskole Herudover har oplægsholderne også uden tilskud været hyret af flere større skoler, som har fundet oplæggene i debatkaravanekataloget interessante. Omstillingspuljen I forbindelse med gennemførelse af kommunalreformen har landsstyrelsen i 2005 og 2006 afsat i alt kr i en Omstillingspulje, hvor medlemsskoler kan ansøge om tilskud til det lokale arbejde med bl.a. at synliggøre DOF skolerne i det nye landskab. Som et led i bestræbelserne på at DOF bliver repræsenteret i alle kommuner, kan puljen også søges til at oprette DOF skoler i nye kommuner, hvor DOF ikke i forvejen er repræsenteret. Omstillingspuljen 25

26 Dansk Oplysnings Forbund Puljer og projekter Der er modtaget 15 ansøgninger hvoraf 4 har fået afslag og 11 er tildelt tilskud. På den baggrund er der etableret nye skoler i 9 nye kommuner. Der er givet tilskud til 1 skole om udvikling af et samråd, og der er givet tilskud til et fællesprojekt for 5 skoler til synliggørelse via en webportal. Da DOF stadig mangler at være repræsenteret i 22 ud af de nye 98 kommuner for at være reelt landsdækkende, og da der ved årsskiftet kun var godt kr. tilbage i puljen, har landsstyrelsen for 2007 afsat yderligere kr. i puljen til dette formål. Navneomstilling Navneomstilling Landsstyrelsen har afsat en pulje på 1 mio. kr. til fremme af skolernes omstilling til nye navne med DOF foranstillet. Landsstyrelsen besluttede på sit møde i marts 2007, at puljen fortsætter indtil videre. Hver medlemsskole kan søge om et engangstilskud på kr. til forventede udgifter i forbindelse med navneændring. Udgifterne, der fx kan omfatte udarbejdelse af nyt logo, ændring af lay-out af brochure, brevpapir, hjemmeside m.v. samt lokale annoncer i telefonbøger, lokalpresse m.v., skal ikke dokumenteres. Der kan kun ydes tilskud til én navneændring pr. skole. Pt. har 38 skoler ændret navn med DOF foranstillet. Heraf har de 30 modtaget tilskud. Folkesundhed og Folkeoplysning I januar 2006 blev projekt Folkesundhed og Folkeoplysnings styregruppe opløst, og den direkte formelle forbindelse med Sundhedsministeriet blev afløst af en konstruktiv dialog med de i ministeriet berørte personer. Resultatet af det gennem flere år udviklede og omdannede projekt, der indeholder initiativerne Vitaminer til livet, Tab dig sund og Frivillige Motionsvenner blev præsenteret i ministeriet for nøglepersoner, hvilket førte til, at DOF deltog med en præsentationsstand på ministeriets konference i Århus. Denne sammenkomst var startskuddet til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Gang i Danmark initiativ. Konferencens målgruppe var de nye kommunale medarbejdere, der fra 2007 er engageret i kommunernes forebyggende sundhedsindsats, og der blev derfor udarbejdet særligt præsentationsmateriale, med vægt på samarbejdsmuligheder og folkeoplysningens vilje til at indgå i samfundets forebyggelse af livsstilssygdomme. Tab dig sund Havemotion 26 I begyndelsen af 2006 er der nyudviklet et kompendium til Tab dig sund. Kompendiet introducerer og giver forslag til en undervisningsplan for forløbet og indeholder endvidere praktiske bilag til brug for underviserne i undervisningssituationen. I efteråret 2006 indgik DOF og Det Danske Haveselskab i en udviklingsdialog om at koble havearbejde, og indretning sammen med hensigtsmæssig brug af redskaber med særlig fokus på afstresning, motion og kropsbevidsthed. Dette førte til udvikling af fællesansøgning til Gang i Danmark, der efterfølgende har fundet idéen så vedkommende, at organisationerne har modtaget tilskud til udvikling af underviser- og kursistmateriale til brug for DDH s lokalafdelinger og i pilotprojektperioden for DOF s medlemsskoler. Efter pilotprojektet er blevet evalueret i foråret 2008, åbnes der op for, at de øvrige folkeoplysende organisationer kan benytte materialet. Projektsamarbejdet med de øvrige landsorganisationer om Vitaminer til livet og

750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005

750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005 750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005 Af Chefkonsulent Jens Andersen, tlf.: 3587 8341, e-mail: Jens.Andersen@uni-c.dk Seniorkonsulent Asger Hyldebrandt Pedersen, tlf.: 3587

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 Knapt 700.000 1 deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 I den folkeoplysende voksenundervisning var der i 2008 næsten 700.000 deltagere i de forskellige faggrupper. 450.000 af disse deltog

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven GigtSkolen, beretning for 2013 - beretning på generalforsamlingen den 27. marts 2014 Folkeoplysningsloven Der er i den nye Folkeoplysningslov åbnet op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

A. Tilskudsregnskab - Vedlæg kopi af underskrevet tilskudsregnskab pr. kommune Tilskudsregnskabet skal omfatte timetal, tilskud, løn mv.

A. Tilskudsregnskab - Vedlæg kopi af underskrevet tilskudsregnskab pr. kommune Tilskudsregnskabet skal omfatte timetal, tilskud, løn mv. Indberetning af virksomhed i 2016 i henhold til Folkeoplysningsloven kap. 4 Indsendes til DOF senest 31. marts 2017. Der indsendes et skema for hvert medlemskab Skolenavn Kommunenavn Hermed indsendes indberetning

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET

KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter, 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET Bag om tallene OPLÆGGETS TEMAER Om undersøgelsen Omfanget og karakteren af aftenskoleundervisningen

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Danmark

Vedtægter. for. Danmark Vedtægter for Danmark 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Årsberetning ny viden. nye muligheder

Årsberetning ny viden. nye muligheder Årsberetning 2009-10 ny viden DOF - Løngangstræde 25, 4. - 1468 København K - Telefon 70 20 60 20 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning.dk nye muligheder Forord En omskiftelig tid. Dønningerne

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 16. december 2013 Mødetidspunkt 17.45 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.46 Tilstede:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora Foras opbygning Foras brand lokalt Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora I vedtægter I kataloger osv. På hjemmesiden Fællesskab

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Regionskredsbestyrelser 2015-2016 Administrativ praksis Regionskredsbestyrelser Dette hæfte er udarbejdet til brug for regionskredsbestyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere