Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]"

Transkript

1 IDUN Supplement No Kandestederne Jørgine [j i:n ] ヤアギーネ[ 女 子 名 ] Jørlunde [ j lån ] ヤアロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Jørlunde Sogn: Ølstykke Kommune: Frederiksborg Jørn [ j n] ヤアン[ 男 子 名 ] Jørsby [ j s byd] ヤアスビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Jørsby Sogn: Morsø Kommune: Viborg K Kaae [ kåd] コー[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ] Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kagerup [ ka:cl råb] ケーイロプ[ 地 名 : 町 :Mårum Sogn: Helsinge Kommune: Frederiksborg Kai Kaj Kain [ kαc n] カイン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaj [ kαc ] カイ[ 男 子 名 ] Kaja [ kαca] カイア[ 女 子 名 ] Kalkar [ kalkα] カルカ[ 姓 ] Kall [ kal ] カル[ 姓 ] Kallerup [ kal råb] カレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kallerup Sogn: Thisted Kommune: Viborg Kallesen Callesen Kalundborg [kalån b D] カロンボー[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kalundborg Kommune: Vestsjællands Kalveboderne [ kalv bo: n ] カルヴェボーザネ[ 地 名 :コペンハーゲンの 南,シェラン 島 (Sjælland) とアマー 島 (Amager) の 間 の 浅 い 海 ] Kalvehave [ kal ha:v ] カレヘーヴェ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kalvehave Sogn: Langebæk Kommune: Storstrøms Kalvslund [ kal s lån ] カルスロン[ 地 名 : 教 区 :Kalvslund Sogn: Ribe Kommune: Ribe Kalø [ ka: lød] ケールー[ 地 名 : 農 場 / 城 址 :Bregnet Sogn: Rønde Kommune: Århus Kam [ kαm ] カム[ 姓 ] Kamilla Camilla Kamma [ kαma] カマ[ 女 子 名 ] Kamp [ kαm b] カンプ[ 姓 ] Kampmann [ kαmb man ] カンプマン[ 姓 ] Kampsax [ kαmb sα s] カンプサクス[ 商 : 地 理 地 図 情 報 会 社 ] Kandestederne [ kan sdæ n ] カネステザネ[ 地 名 : 村 落 :Skagen Sogn: Skagen Kommune: 125

2 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kanne Nordjyllands Kanne [ kan ] カネ[ 姓 ] Kanstrup [ kan sdråb] カンストロプ[ 姓 ] Kap Farvel [kαbfα væl] カプ ファヴェル[ 地 名 :グリーンランド 最 南 端 の 地 点 ] Kappel [ kαb l] カベル[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kappel Sogn: Rudbjerg Kommune: Storstrøms Karby [ kα: byd] カービュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karby Sogn: Morsø Kommune: Viborg Karen [ kα:αn] カーアン[ 女 子 名 ] Kari [ kα:ri] カーリ[ 女 子 名 ] Karin [ kα:rin] カーリン[ 女 子 名 ] Karina [kα ri:na] カリーナ[ 女 子 名 ] Karise [kα ri:s ] カリーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karise Sogn: Fakse Kommune: Storstrøms Karl [ kαdl] カール[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Karla Carla Karlby [ kα:l byd] カールビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karlby Sogn: Nørre-Djurs Kommune: Århus Karlebo [ kα:l bod] カーレボー[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Karlebo Sogn: Karlebo Kommune: Frederiksborg Karleby [ kα:l byd] カーレビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karleby Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Karlo Carlo Karlsen Carlsen Karlslunde [ kαdls lån ] カールスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlslunde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Karlsson [ kα:ls n] カールソン[ 姓 ] Karlstrup [ kαdl sdråb] カールストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlstrup Sogn: Solrød Kommune: Roskilde Karna [ kα:na] カーナ[ 女 子 名 ] Karoline [kαro li:n ] カロリーネ[ 女 子 名 ] Karon Charon Karrebæk [ kα:α bæ ] カーアベク[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karrebæksminde [ kα:αbæ s men ] カーアベクスミネ[ 地 名 : 町 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karsten Carsten Karup [ kαdråb] カーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karup Sogn: Sæby Kommune: Nordjyllands Amt; 町 / 教 区 /コムーネ:Karup Sogn: Karup Kommune: Viborg Kaspar [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ] Kasper [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaspersen Caspersen 126

3 IDUN Supplement No Ketil Kassandra [ka sandrα] カサンドラ[ 女 子 名 ] Kastbjerg [ kasd bja ] カストビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kastbjerg Sogn: Mariager Kommune: Århus Amt/Nørre-Djurs Kommune: Århus Kasted [ ka sdæ ] カステズ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kasted Sogn: Århus Kommune: Århus Kastrup [ ka sdråb] カストロプ[ 姓 ],[ 空 港 ; 地 名 : 町 / 教 区 :Kastrup Sogn: Tårnby Kommune: Københavns Amt/Vordingborg Kommune: Storstrøms Katarina [kata ri:na] カタリーナ[ 女 子 名 ] Kate [ kæcd] ケイト[ 女 子 名 ] Katholm [ kad h l m] カトホルム[ 姓 ] Katinka [ka te a] カティンガ[ 女 子 名 ] Katja [ katja] カチャ[ 女 子 名 ] Katrina [ka tri:na] カトリーナ[ 女 子 名 ] Katrine [ka tridn ] カトリーネ[ 女 子 名 ] Katrinebjerg [ka tridn bja ] カトリーネビェア[ 地 名 :オーフースの 地 区 名 ] Kattegat [ kad ad] カデガト[ 地 名 :デンマークとスウェーデンの 間 の 海 域 ] Kattrup [ ka tråb] カトロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kattrup Sogn: Gedved Kommune: Vejle Katy [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kaufmann [ kαwf man ] カウフマン[ 姓 ] Kauslunde [ kaw s lån ] カウスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kauslunde Sogn: Middelfart Kommune: Fyns Kay Kaj Kegnæs [ kαcnæs] カイネス[ 地 名 : 半 島 / 教 区 :Kegnæs Sogn: Sydals Kommune: Sønderjyllands Kehler [ kedl ] キーラ[ 姓 ] Kehlet [ kedl d] キーレト[ 姓 ] Kejser [ kαcs ] カイサ[ 姓 ] Keld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ] Keldby [ kæl byd] ケルビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Keldby Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Keller [ kæl ] ケラ[ 姓 ] Kelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kelvin [ kælvin] ケルヴィン[ 男 子 名 ] Ken [ kæn ] ケン[ 男 子 名 ] Kenneth [ kæn d] ケネト[ 男 子 名 ] Kern [ ka n] ケアン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kerstin [ ja sdin] イェアスティン[スウェーデン 語 風 の 発 音 ];[ ka sdin] ケアスティン[ 女 子 名 ] Kerteminde [ka d men ] ケアデミネ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Kerteminde Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Ketil [ ke:til] キーティル[ 男 子 名 ] 127

4 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Ketting Ketting [ kæte ] ケティング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Ketting Sogn: Augustenborg Kommune: Sønderjyllands Kettinge [ kæ te ] ケティンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kettinge Sogn: Nysted Kommune: Storstrøms Kettrup [ kæ tråb] ケトロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kettrup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Ketty [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kidde [ ki ] キゼ[ 姓 ] Kiel [ kidl] キール[ 姓 ] Kier [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kierkegaard [ ki D] キアゲゴー[ 姓 ] Kierulf [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kihl Kiil Kiil [ kidl] キール[ 姓 ] Kikhavn [ ki hαw n] キクハウン[ 地 名 : 村 :Torup Sogn: Hundested Kommune: Frederiksborg Kilde [ kild ] キルデ[ 姓 ] Kildebrønde [ kil br n ] キレブラネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kildebrønde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Kildekrog [ kil krådw] キレクローウ[ 地 名 : 村 落 :Hornbæk Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kim [ kem ] キム[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kimmerslev [ kem slew] キマスリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kimmerslev Sogn: Skovbo Kommune: Roskilde Kinch Kinck Kinck [ ke ] キンク[ 姓 ] Kindertofte [ ken t fd ] キナトフテ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kindertofte Sogn: Slagelse Kommune: Vestsjællands King [ ke ] キング[ 姓 ] Kingo [ ke o] キンゴ[ 姓 ] King s [ ke s] キングス[ 商 : 紙 巻 タバコ(シガレット)の 銘 柄 ] Kino [ ki:no] キーノ[ 映 画 館 の 名 称 ] Kippinge [ kibe ] キビンゲ[ 地 名 : 教 区 :Kippinge Sogn: Nørre Alslev Kommune: Storstrøms Kirk [ ki ] キアク[ 姓 ] Kirke- [ ki -] キアゲ [ 地 名 中 の 合 成 名 詞 第 一 要 素 ] Kirkeby [ ki byd] キアゲビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkeby Sogn: Egebjerg Kommune: Fyns Kirke-Eskilstrup [ki æskil sdråb] キアゲ=エスキルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 : Kirke-Eskilstrup Sogn: Tølløse Kommune: Vestsjællands 128

5 IDUN Supplement No Klarup Kirke-Helsinge [ki hæl se ] キアゲ=ヘルスィンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Helsinge Sogn: Gørlev Kommune: Vestsjællands Kirke-Hyllinge [ki hyle ] キアゲ=ヒュリンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Hyllinge Sogn: Bramsnæs Kommune: Roskilde Kirkerup [ ki råb] キアゲロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkerup Sogn: Gundsø Kommune: Roskilde Amt/Hashøj Kommune: Vestsjællands Kirsten [ ki sd n] キアステン[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kirstine [ki sdidn ] キアスティーネ[ 女 子 名 ] Kis [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ],[ 姓 ] Kiss [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kisser [ kis ] キサ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kisserup [ kis råb] キセロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kisserup Sogn: Hvalsø Kommune: Roskilde Kit [ kid] キト[ 女 子 名 ],[Kirsten の 愛 称 ] Kitte [ kid ] キデ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kitty [ kiti] キティ[ 女 子 名 ] Kjartan [ kjα:tan] キャータン[ 男 子 名 ] Kjeld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kjeldgaard [ kæl D] ケルゴー[ 姓 ] Kjeldsen [ kæl sn ] ケルスン[ 姓 ] Kjellerup [ kæl råb] ケレロプ[ 姓 ] Kjelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kjer [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjerstin [ ja sdin] イェアスディン;[ kja sdin] キェアスティン;[ EA sdin] シェアスティ ン[ 女 子 名 ] Kjær [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjærgaard [ kæ D] ケアゴー[ 姓 ] Kjærsgaard [ kæd s D] ケーアスゴー[ 姓 ] Kjærulff [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kjøller [ køl ] クラ[ 姓 ] Klaes Claes Klakring [ klα ræ ] クラクレング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klakring Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle Klaksvig [ klα s vid] クラクスヴィー[ 姓 ],[フェローの Klaksvik のデンマーク 語 名 ] Klampenborg [ klαmb n b D] クランベンボー[ 地 名 : 町 :2つの 教 区 :コムーネにまた がる:Taarbæk Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Amt/Skovshoved Sogn: Gentofte Kommune: Københavns Klara [ klα:rα] クラーラ[ 女 子 名 ] Klareboderne [ klα:α bo: n ] クラーアボーザネ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Klarup [ klαdråb] クラーロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klarup Sogn: Ålborg Kommune: Nordjyllands 129

6 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Klas Klas Klaes Klaus Claus Klausen Clausen Klein [ klαc n] クライン[ 姓 ] Klejtrup [ klαc tråb] クライトロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klejtrup Sogn: Møldrup Kommune: Viborg Klemens [ kledm ns] クリーメンス[ 男 子 名 ] Klemensker [ kledm ns ] クリーメンスカ[ 地 名 : 教 区 :Klemensker Sogn: Hasle Kommune: Bornholms Klement [ kledm nd] クリーメント[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Klemmensen Clemmensen Kleo Cleo Klim [ klidm] クリーム[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klim Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Klindt Klint Klint [ klen d] クリント[ 姓 ] Klinte [ klend ] クリンデ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Klinte Sogn: Bogense Kommune: Fyns Kliplev [ kleb lew] クリプリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kliplev Sogn: Lundtoft Kommune: Sønderjyllands Klitgaard [ klid D] クリトゴー[ 姓 ] Klitmøller [ klid møl ] クリトムラ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klitmøller Sogn: Hanstholm Kommune: Viborg Klodshans [ kl s han s] クロスハンス[ まぬけのハンス : 民 話 やアンデルセン 作 品 の 主 人 公 ] Kloster [ kl sd ] クロスタ[ 姓 ] Klovborg [ kl w b D] クロウボー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klovborg Sogn: Nr. Snede Kommune: Vejle Klubien [klu bidn] クルビーン[ 姓 ] Klumpe [ klåmb ] クロンベ[Klaus Klumpe クラウス クロンベ 小 太 りクラウス の 言 い 回 しに 現 われる] Kløvedal [ klø:v dadl] クルーヴェデール[ 姓 ] Knabrostræde [ knαbro sdræ: ] クナブロストレーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Knabstrup [ knαb sdråb] クナプストロプ[ 館 / 町 :Sønder Jernløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Knippelsbro [ kneb ls brod] クニベルスブロー[ 橋 :コペンハーゲン] Knivsbjerg [ kniws bja ] クニウスビェア[ 地 名 : 丘 (97 m):øster Løgum Sogn: Rødekro Kommune: Sønderjyllands Knoblauch [ knåb lαw] クノプラウ[ 姓 ] 130

7 IDUN Supplement No Knox [ n s] ノクス[ 姓 ] Knud [ knud ] クヌーズ[ 男 子 名 ] Knudsen [ knusn ] クヌスン[ 姓 ] Knudshoved [knu s ho: ] クヌズスホーゼ[ 地 名 : 岬 :デンマークに8 箇 所 ] Knudsker [ knu s ] クヌズスカ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Knudsker Sogn: Rønne Kommune: Bornholms Knuth [ knud] クヌト[ 姓 ] Knuthenborg [ knud n b D] クヌデンボー[ 館 /サファリパーク:Hunseby Sogn: Maribo Kommune: Storstrøms Knøsen [ knødsn ] クヌースン[ 姓 ] Kobbernagel [ k w nadcll] コウアネーイル[ 姓 ] Kollerup Kobberup [ k ww råb] コウウロプ[ 姓 ] Koch [ k ] コク[ 姓 ] Kock Koch Koda [ ko:da] コーダ[ 音 楽 著 作 権 管 理 組 合 ] Koed [ kod ] コーズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Koed Sogn: Midt-Djurs Kommune: Århus Koefod Kofoed Koefoed Kofoed Kofod Kofoed Kofoed [ ko fod ] コフォーズ[ 姓 ] Kohl [ kodl] コール[ 姓 ] Kok Koch Kokkedal [ k dadl] コゲデール[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kokkedal Sogn: Hørsholm Kommune: Frederiksborg Kolbjørn Colbjørn Kolby [ k l byd] コルビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kolby Kås [k lby kåds] コルビュコース[ 地 名 : 町 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kold [ k l ] コル[ 姓 ] Kolding 1 [ k le ] コリング[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kolding Kommune: Vejle Kolding 2 [ k le ] コリング[ 姓 ];[ k lde ] コルディングもある.Colding の 綴 りの 時 に は [ k lde ] がふつう. Kolerus [ko le:rus] コリールス[ 姓 ] Kolind [ ko:lin] コーリン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolind Song: Midt-Djurs Kommune: Århus Kollekolle [k l k l ] コレコレ[ホテル/コンフェレンスセンター:Værløse Sogn: Værløse Kommune: Københavns Kollerup [ k l råb] コレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollerup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Amt/Jelling Kommune: Vejle 131

8 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kollund Kollund [ k lån ] コロン[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollund Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kolt [ k l d] コルト[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolt Sogn: Århus Kommune: Århus Kolumbine Columbine Komdrup [ k m dråb] コムドロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Komdrup Sogn: Sejlflod Kommune: Nordjyllands Kompedal [ k mb dadl] コンベデール[ 地 名 : 谷 :Thorning Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Kondrup [ k n dråb] コンドロプ[ 姓 ] Kongedybet [ k dydb ] コンゲデューベズ[ 地 名 :Middelgrunden と Prøvestenen との 間 の 船 舶 航 行 用 の 水 路, 澪 (みお)] Kongelunden [ k lån n] コンゲロネン[ 地 名 :アマー 島 南 端 にある 森 ] Kongens Bro (Kongensbro) [k ns brod] コンゲンスブロー[ 地 名 : 村 落 :Grønbæk Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Amt/Tvilum Sogn: Gjern Kommune: Århus Kongens Lyngby [ k ns lø byd] コンゲンス ルングビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongens Lyngby Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Kongens Nytorv [k ns ny t Dw] コンゲンス ニュトーウ[ 地 名 : 広 場 :コペンハーゲン] Kongerslev [ k slew] コンガスリウ[ 姓 ] Kongeåen [ k ådån] コンゲオーオン[ 地 名 : 川 :ユラン 半 島 南 部 ] Kongsted [ k sdæ ] コングステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongsted Sogn: Rønnede Kommune: Storstrøms Konow [ko no] コノ[ 姓 ] Konrad [ k n rα ] コンラズ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Konradsen Conradsen Konstance Constance Konstantin [k nsdan tidn] コンスタンティーン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Koppel [ k b l] コベル[ 姓 ] Korch [ k : ] コーク[ 姓 ] Korfits Corfitz Korinth [ko ræn d] コレント[ 地 名 : 町 :Brahetrolleborg Sogn: Fåborg Kommune: Fyns Kornelius Cornelius Kornerup [ ko n råb] コアネロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kornerup Sogn: Lejre Kommune: Roskilde Korning [ k :ne ] コーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korning Sogn: Hedensted Kommune: Vejle Kornum [ ko nåm] コアノム[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kornum Sogn: Løgstør Kommune: Nordjyllands Korselitse [ k :s lids ] コーセリツェ[ 地 名 : 館 / 村 落 :Sønder Alslev Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Korsgaard [ k :s D] コースゴー[ 姓 ] 132

9 IDUN Supplement No Krinsen Korsløkke [ k :s lø ] コースルゲ[ 地 名 : 教 区 :Korsløkke Sogn: Odense Kommune: Fyns Korsør [k sød ] コスーア[ 地 名 : 町 /コムーネ:Korsør Kommune: Vestsjællands Korup [ kodråb] コーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korup Sogn: Odense Kommune: Fyns Kosangas [ko sadn as] コセーンガス[ 商 :ガス 会 社 ] Kosmorama [k smo rα:ma] コスモラーマ[ 映 画 館 ] Koster [ kodsd ] コースタ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Stege Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Kousgård [ k w s D] コウスゴー[ 姓 ] Kousted [ k w sdæ ] コウステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kousted Sogn: Purhus Kommune: Århus Kovirke [ kod vi ] コーヴィアゲ[( 史 )ユラン 半 島 南 のスリースヴィ (Slesvig/Schleswig) の 国 境 に 造 られた 防 塁 ダネヴィアゲ (Dannevirke) の 主 塁 の 南 2km に 位 置 する 防 塁 ] Krabbe [ krαb ] クラベ[ 姓 ] Krabbesholm [ krαb s h l m] クラベスホルム[ 館 :Resen Sogn: Skive Kommune: Viborg Krag Kragh Kragelund [ krα:w lån ] クラーウロン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kragelund Sogn: Silkeborg Kommune: Århus Kragh [ krαdw] クラーウ[ 姓 ] Krak [ krα ] クラク[ 姓 ],[ 商 : 出 版 社 ] Kraka [ krα:ka] クラーカ[ 女 子 名 ] Kramer [ krαdm ] クラーマ[ 姓 ] Krarup [ krαdråb] クラーロプ[ 姓 ] Krause [ krαws ] クラウセ[ 姓 ] Krebs [ kräbs] クラプス[ 姓 ] Kregme [ krαcm ] クライメ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kregme Sogn: Frederiksværk Kommune: Frederiksborg Krejbjerg [ krαc bja ] クライビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krejbjerg Sogn: Spøttrup Kommune: Viborg Krenkerup [ krä råb] クランゲロプ[ 館 :Radsted Sogn: Sakskøbing Kommune: Storstrøms Kresten [ kræsd n] クレステン[ 男 子 名 ] Krestensen Christensen Kriblekrable [kribl krαbl ] クリブレクラブレ[トロル (trold)] Krieger [ kridj ] クリーヤ[ 姓 ] Krilles [ kril s] クリレス[ 男 子 名 ] Krinsen [ kræn s n] クレンセン[コペンハーゲンにある 広 場 であるコンゲンス ニュ トーウ (Kongens Nytorv) のクリスチャン5 世 の 騎 馬 像 の 周 囲 を 二 重 に 囲 む 植 え 込 133

10 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kris みの 名 称 ] Kris Chris Krist Kristus Kristel Christel Kristen Kresten Kristensen Christensen Krister [ kræsd ] クレスタ[ 男 子 名 ] Kristian Christian Kristiane [kræ sdja:n ] クレスチェーネ[ 女 子 名 ] Kristiansen Christiansen Kristiansminde Christiansminde Kristiern Christiern Kristi Himmelfartsdag [kræsdi hem l fα:ds dad] クレスティ ヒメルファーツデー[キリス ト 昇 天 祭 日 ] Kristina [kri sdi:na] クリスティーナ[ 女 子 名 ] Kristine [kri sdidn ] クリスティーネ[ 女 子 名 ] Kristoffer [kri sd f ] クリストファ[ 男 子 名 ] Kristoffersen Christoffersen Kristrup [ kræ sdråb] クレストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kristrup Sogn: Randers Kommune: Århus Krog Krogh Krogerup [ krå:w råb] クローウロプ[( 旧 ) 館 /( 現 )フォルケホイスコーレ:Humlebæk Sogn: Fredensborg-Humlebæk Kommune: Frederiksborg Krogh [ krådw] クローウ[ 姓 ] Krogsbæk [ krådws bæ ] クローウスベク[ 姓 ] Krogsbølle [ krådws bøl ] クローウスブレ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krogsbølle Sogn: Otterup Kommune: Fyns Krogsgaard [ krådws D] クローウスゴー[ 姓 ] Krogstrup [ krådw sdråb] クローウストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Krogstrup Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Krohn [ krodn] クローン[ 姓 ] Kromann [ krod man ] クローマン[ 姓 ] Kronborg [ kro:n b D] クローンボー[ 姓 ],[ 城 :Sankt Mariæ Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kronprinsessegade [ kro:npræn sæs A: ] クローンプレンセセゲーゼ[ 通 り 名 :コペン ハーゲン] Krummerup [ kråm råb] クロメロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krummerup Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kruse [ kru:s ] クルーセ[ 姓 ] Kruså [krus åd] クルスオー[ 地 名 : 町 :Bov Sogn: Bov Kommune: Sønderjyllands 134

11 IDUN Supplement No Kvorning Kruuse Kruse Kryger [ krydj ] クリューヤ[ 姓 ] Krüger Kryger Kræn [ krædn] クレーン[ 男 子 名 ] Kræsten Kresten Krøll [ kröl ] クレル[ 姓 ] Krønge [ kr ] クランゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krønge Sogn: Holeby Kommune: Storstrøms Krøyer [ kr C ] クロイア[ 姓 ] KU [ kåd ud] コーウー[ 保 守 党 青 年 部 (Konservativ Ungdom) の 略 号 ] Kudsk [ kus ] クスク[ 姓 ] Kuhlau [ ku: lαw] クーラウ[ 姓 ] Kulhuse [ kål hu:s ] コルフーセ,Kulhus [ kål huds] コルフース 地 名 : 村 落 :Draaby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Amt Kullerup [ kul råb] クレロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kullerup Sogn: Ørbæk Kommune: Fyns Kultorvet [ kål t Dw ] コルトーウェズ[ 広 場 :コペンハーゲン] Kumbel [ kåm b l] コンベル[ 詩 人 作 家 発 明 家 数 学 者 ピート ハイン (Piet Hein) の ペンネーム] Kundby [ kån byd] コンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kundby Sogn: Svinninge Kommune: Vestsjællands Kuno [ ku:no] クーノ[ 男 子 名 ] Kunstindutrimuseet [kånsdendu sdrimu sæ:æ ] コンストインドゥストリムセーエズ[デン マーク 工 芸 美 術 館 ] Kure [ ku:r ] クーラ[ 姓 ] Kurland [ ku lan ] クアラン[ 姓 ] Kurt [ ku d] クアト[ 男 子 名 ] Kusk Kudsk Kvanløse [ kvan løds ] クヴァンルーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvanløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Kvislemark [ kvisl mα: ] クヴィスレマーク[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvislemark Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kvist [ kvesd] クヴィスト[ 姓 ] Kvistgård [ kvesd D] クヴィストゴー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Tikøb Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kvols [ kv l s] クヴォルス[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvols Sogn: Viborg Kommune: Viborg Kvong [ kv ] クヴォング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvong Sogn: Blåbjerg Kommune: Ribe Kvorning [ kv :ne ] クヴォーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvorning Sogn: Tjele Kommune: Viborg 135

12 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kværkeby Kværkeby [ kva byd] クヴェアゲビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværkeby Sogn: Ringsted Kommune: Vestsjællands Kværndrup [ kva n dråb] クヴェアンドロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværndrup Sogn: Ryslinge Kommune: Fyns Kværs [ kvæd s] クヴェーアス[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværs Sogn: Gråsten Kommune: Sønderjyllands Kvæsthusbroen [ kvæsdhus brodon] クヴェストフスブローオン[ 埠 頭 (ふとう): コペン ハーゲン] Kyed [ kyd ] キューズ[ 姓 ] Kyhn [ kydn] キューン[ 姓 ] Kühnel [ky næl] キュネル[ 姓 ] Kyndby [ køn byd] クンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kyndby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Kyndby- [ kønby-] クンビュ [ 地 名 等 の 合 成 語 第 一 要 素 として] Kysing [ ky:se ] キュースィング[ 地 名 : 村 落 :Saksild Sogn: Odder Kommune: Århus Kähler [ kædl ] ケーラ[ 姓 ] Kær [ kæd ] ケーア[ 姓 ],[ 地 名 ( 史 ):herred:kær Herred: Aalborg Kærby [ kæ byd] ケアビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kærby Sogn: Nørhald Kommune: Århus Kærum [ kæ:råm] ケーロム[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kærum Sogn: Assens Kommune: Fyns Købelev [ kø:b lew] クーベリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Købelev Sogn: Ravnsborg Kommune: Storstrøms København [køb n hαw n] クベンハウン[=コペンハーゲン] Købke [ køb ] クプゲ[ 姓 ] Købmagergade [ kø mα: A: ] クマーゲーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Køge [ kø:cl] クーイ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Køge Sogn: Køge Kommune: Roskilde Køhler [ kødl ] クーラ[ 姓 ] Kølkær [ køl kæd ] クルケーア[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølkær Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kølstrup [ køl sdråb] クルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølstrup Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Kølvrå [ køl vråd] クルヴロー Køng [ kö ] ケング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Køng Sogn: Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt /Glamsbjerg Kommune: Fyns Køster [ køsd ] クスタ[ 姓 ] Kåre Kaare Kås [ kåds] コース[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Jetsmark Sogn: Pandrup Kommune: Nordjyllands Kåstrup [ kå: sdråb] コーストロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kåstrup Sogn: Thisted Kommune: Viborg 136

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914.

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914. LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012 Nærværende Sognefortegnelse er baseret på Sognefortegnelsen af 1789 + de rettelser som Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

forleden bød en fyldt sognegård til Tirsdagsklubben numre på sin violin og Sigurd Svendsen, initiativtager

forleden bød en fyldt sognegård til Tirsdagsklubben numre på sin violin og Sigurd Svendsen, initiativtager Tildelt Ugeavisernes Specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 44 tirsdag/onsdag 1.-2. nov. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Institution. Tabel. Beliggenheds. kommune. Vallensbæk * * * med sær

Institution. Tabel. Beliggenheds. kommune. Vallensbæk * * * med sær Tabel 1 Institutioner rangordnett med hensyn til t forskel mellem faktisk karaktergennemsnit ogg socioøko nomisk referencee Karaktergennemsnit (Karakter) for alle bundne prøvefag, ekskl. dansk orden, forskel

Læs mere

Skoler rangeret efter undervisningseffekten i skoleåret 2011/2012

Skoler rangeret efter undervisningseffekten i skoleåret 2011/2012 Skoler rangeret efter undervisningseffekten i skoleåret 2011/2012 Placering landsplan Skole Kommune Placering kommune Privat/offentlig UE 2012 Lower 2012 Upper 2012 UE 2011 UE 2010 1 Parkskolen Struer

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER 7. 7-2 7.1 Forretningsudvalget... 7-2 7.2 Hovedbestyrelsen... 7-4 7.3 Kontaktpersoner i Dansk Skak Union... 7-4 7.3.1 Skakbladet... 7-7 7.3.2 K-skak afdelingen... 7-8 7.4 Andre foreninger og organisationer...

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2007

Vækstvirksomheder i Danmark 2007 1 99,9 Brørup Elektro ApS Brørup 550 1 2 99,9 Atlas Sikkerhedssko ApS Haderslev 2760 3 3 99,8 B.E Installationer A/S Viborg 16905 49 4 99,8 Carre Copenhagen A/S København K 6819 15 5 99,7 Danbolig Aalborg

Læs mere

Leif Westhly Radioamatør Århus N. Arne Holm Radioamatør Sønderborg. Gert Rahbek Udengaard Radioamatør Skanderborg

Leif Westhly Radioamatør Århus N. Arne Holm Radioamatør Sønderborg. Gert Rahbek Udengaard Radioamatør Skanderborg (sende) 5P0CW Leif Westhly Århus N 5P0EC Arne Holm Sønderborg 5P0G Gert Rahbek Udengaard Skanderborg 5P0INT Christian Mikael Verholt København NV 5P0MF Frank Michael Garbelmann Randers SØ 5P0O Steen Rudberg

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2008

Vækstvirksomheder i Danmark 2008 1 100,0 Crazy Daisy, Viborg ApS Vejle 5709 6 2 99,9 Abc-Superlavpris Vamdrup ApS Vamdrup 6322 12 3 99,9 Sydvesta A/S Esbjerg Ø 14844 9 4 99,8 Svend B. Thomsen A/S Varde 38360 93 5 99,8 Olsen Brolægning

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2009

Vækstvirksomheder i Danmark 2009 1 99,9 Frese Metal- og Stålstøberi A/S Slagelse 35015 72 2 99,9 Sevel Slagteri A/S Vinderup 12115-3 99,9 Dansk Servicerådgivning ApS Odense C 11441* 15 4 99,9 Agesen VVS ApS Fjerritslev 8101-5 99,8 G.

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2006

Vækstvirksomheder i Danmark 2006 1 99,9 K&S Tree Care ApS Tølløse 4186 12 2 99,8 Euro Health Group A/S Søborg 35934* 9 3 99,8 Allan Villadsen A/S Hvidovre 9363 22 4 99,8 H.J. Huse ApS Slagelse 5478 14 5 99,7 Vestfjends VVS A/S Skive 2968*

Læs mere

Vækstvirksomheder 2011

Vækstvirksomheder 2011 1 virksomheder 2011 1465 26,3 16. Maj af 2011 Haarby A/S Haarby 1003 1 196 84,2 18/6 1992 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søborg 5481* - 79 93,2 2gtours ApS Aarhus C 2177 4 1040 41,0 2ien Maler

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning

Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning Arbejdsplads / Organisation Titel Fornavn Efternavn PTU Fysioterapeut Agnete Tryde Regnbuen BUPL Pædagog Agnethe Nielsen Bo og Netværk Møn Afdelingsleder

Læs mere

Forhandlerliste Medusa Copenhagen Telefon Navn Adresse Postnr/by

Forhandlerliste Medusa Copenhagen Telefon Navn Adresse Postnr/by 61651070 Plint Købmagergade 50 1150 København K 33141941 Illums Bolighus A/S Afd. 80 Amagertorv 10 1160 København K 33669617 Illums Bolighus A/S - afd. 79 Amagertorv 10 1160 København K 25151032 Strædets

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Gazeller i Danmark 2006

Gazeller i Danmark 2006 Nr. Vækst Navn By 1 2758,8 BilBasen ApS Åbyhøj 23471 7 2 2020,5 Home City - Anette Uttenthal Ejendomsmægleraktieselskab København Ø 25510 16 3 1473,7 Teammusic A/S Snekkersten 8152 5 4 1297,0 Sunarc Technology

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere