Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]"

Transkript

1 IDUN Supplement No Kandestederne Jørgine [j i:n ] ヤアギーネ[ 女 子 名 ] Jørlunde [ j lån ] ヤアロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Jørlunde Sogn: Ølstykke Kommune: Frederiksborg Jørn [ j n] ヤアン[ 男 子 名 ] Jørsby [ j s byd] ヤアスビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Jørsby Sogn: Morsø Kommune: Viborg K Kaae [ kåd] コー[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ] Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kagerup [ ka:cl råb] ケーイロプ[ 地 名 : 町 :Mårum Sogn: Helsinge Kommune: Frederiksborg Kai Kaj Kain [ kαc n] カイン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaj [ kαc ] カイ[ 男 子 名 ] Kaja [ kαca] カイア[ 女 子 名 ] Kalkar [ kalkα] カルカ[ 姓 ] Kall [ kal ] カル[ 姓 ] Kallerup [ kal råb] カレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kallerup Sogn: Thisted Kommune: Viborg Kallesen Callesen Kalundborg [kalån b D] カロンボー[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kalundborg Kommune: Vestsjællands Kalveboderne [ kalv bo: n ] カルヴェボーザネ[ 地 名 :コペンハーゲンの 南,シェラン 島 (Sjælland) とアマー 島 (Amager) の 間 の 浅 い 海 ] Kalvehave [ kal ha:v ] カレヘーヴェ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kalvehave Sogn: Langebæk Kommune: Storstrøms Kalvslund [ kal s lån ] カルスロン[ 地 名 : 教 区 :Kalvslund Sogn: Ribe Kommune: Ribe Kalø [ ka: lød] ケールー[ 地 名 : 農 場 / 城 址 :Bregnet Sogn: Rønde Kommune: Århus Kam [ kαm ] カム[ 姓 ] Kamilla Camilla Kamma [ kαma] カマ[ 女 子 名 ] Kamp [ kαm b] カンプ[ 姓 ] Kampmann [ kαmb man ] カンプマン[ 姓 ] Kampsax [ kαmb sα s] カンプサクス[ 商 : 地 理 地 図 情 報 会 社 ] Kandestederne [ kan sdæ n ] カネステザネ[ 地 名 : 村 落 :Skagen Sogn: Skagen Kommune: 125

2 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kanne Nordjyllands Kanne [ kan ] カネ[ 姓 ] Kanstrup [ kan sdråb] カンストロプ[ 姓 ] Kap Farvel [kαbfα væl] カプ ファヴェル[ 地 名 :グリーンランド 最 南 端 の 地 点 ] Kappel [ kαb l] カベル[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kappel Sogn: Rudbjerg Kommune: Storstrøms Karby [ kα: byd] カービュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karby Sogn: Morsø Kommune: Viborg Karen [ kα:αn] カーアン[ 女 子 名 ] Kari [ kα:ri] カーリ[ 女 子 名 ] Karin [ kα:rin] カーリン[ 女 子 名 ] Karina [kα ri:na] カリーナ[ 女 子 名 ] Karise [kα ri:s ] カリーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karise Sogn: Fakse Kommune: Storstrøms Karl [ kαdl] カール[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Karla Carla Karlby [ kα:l byd] カールビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karlby Sogn: Nørre-Djurs Kommune: Århus Karlebo [ kα:l bod] カーレボー[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Karlebo Sogn: Karlebo Kommune: Frederiksborg Karleby [ kα:l byd] カーレビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karleby Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Karlo Carlo Karlsen Carlsen Karlslunde [ kαdls lån ] カールスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlslunde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Karlsson [ kα:ls n] カールソン[ 姓 ] Karlstrup [ kαdl sdråb] カールストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlstrup Sogn: Solrød Kommune: Roskilde Karna [ kα:na] カーナ[ 女 子 名 ] Karoline [kαro li:n ] カロリーネ[ 女 子 名 ] Karon Charon Karrebæk [ kα:α bæ ] カーアベク[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karrebæksminde [ kα:αbæ s men ] カーアベクスミネ[ 地 名 : 町 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karsten Carsten Karup [ kαdråb] カーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karup Sogn: Sæby Kommune: Nordjyllands Amt; 町 / 教 区 /コムーネ:Karup Sogn: Karup Kommune: Viborg Kaspar [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ] Kasper [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaspersen Caspersen 126

3 IDUN Supplement No Ketil Kassandra [ka sandrα] カサンドラ[ 女 子 名 ] Kastbjerg [ kasd bja ] カストビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kastbjerg Sogn: Mariager Kommune: Århus Amt/Nørre-Djurs Kommune: Århus Kasted [ ka sdæ ] カステズ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kasted Sogn: Århus Kommune: Århus Kastrup [ ka sdråb] カストロプ[ 姓 ],[ 空 港 ; 地 名 : 町 / 教 区 :Kastrup Sogn: Tårnby Kommune: Københavns Amt/Vordingborg Kommune: Storstrøms Katarina [kata ri:na] カタリーナ[ 女 子 名 ] Kate [ kæcd] ケイト[ 女 子 名 ] Katholm [ kad h l m] カトホルム[ 姓 ] Katinka [ka te a] カティンガ[ 女 子 名 ] Katja [ katja] カチャ[ 女 子 名 ] Katrina [ka tri:na] カトリーナ[ 女 子 名 ] Katrine [ka tridn ] カトリーネ[ 女 子 名 ] Katrinebjerg [ka tridn bja ] カトリーネビェア[ 地 名 :オーフースの 地 区 名 ] Kattegat [ kad ad] カデガト[ 地 名 :デンマークとスウェーデンの 間 の 海 域 ] Kattrup [ ka tråb] カトロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kattrup Sogn: Gedved Kommune: Vejle Katy [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kaufmann [ kαwf man ] カウフマン[ 姓 ] Kauslunde [ kaw s lån ] カウスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kauslunde Sogn: Middelfart Kommune: Fyns Kay Kaj Kegnæs [ kαcnæs] カイネス[ 地 名 : 半 島 / 教 区 :Kegnæs Sogn: Sydals Kommune: Sønderjyllands Kehler [ kedl ] キーラ[ 姓 ] Kehlet [ kedl d] キーレト[ 姓 ] Kejser [ kαcs ] カイサ[ 姓 ] Keld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ] Keldby [ kæl byd] ケルビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Keldby Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Keller [ kæl ] ケラ[ 姓 ] Kelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kelvin [ kælvin] ケルヴィン[ 男 子 名 ] Ken [ kæn ] ケン[ 男 子 名 ] Kenneth [ kæn d] ケネト[ 男 子 名 ] Kern [ ka n] ケアン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kerstin [ ja sdin] イェアスティン[スウェーデン 語 風 の 発 音 ];[ ka sdin] ケアスティン[ 女 子 名 ] Kerteminde [ka d men ] ケアデミネ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Kerteminde Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Ketil [ ke:til] キーティル[ 男 子 名 ] 127

4 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Ketting Ketting [ kæte ] ケティング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Ketting Sogn: Augustenborg Kommune: Sønderjyllands Kettinge [ kæ te ] ケティンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kettinge Sogn: Nysted Kommune: Storstrøms Kettrup [ kæ tråb] ケトロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kettrup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Ketty [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kidde [ ki ] キゼ[ 姓 ] Kiel [ kidl] キール[ 姓 ] Kier [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kierkegaard [ ki D] キアゲゴー[ 姓 ] Kierulf [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kihl Kiil Kiil [ kidl] キール[ 姓 ] Kikhavn [ ki hαw n] キクハウン[ 地 名 : 村 :Torup Sogn: Hundested Kommune: Frederiksborg Kilde [ kild ] キルデ[ 姓 ] Kildebrønde [ kil br n ] キレブラネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kildebrønde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Kildekrog [ kil krådw] キレクローウ[ 地 名 : 村 落 :Hornbæk Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kim [ kem ] キム[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kimmerslev [ kem slew] キマスリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kimmerslev Sogn: Skovbo Kommune: Roskilde Kinch Kinck Kinck [ ke ] キンク[ 姓 ] Kindertofte [ ken t fd ] キナトフテ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kindertofte Sogn: Slagelse Kommune: Vestsjællands King [ ke ] キング[ 姓 ] Kingo [ ke o] キンゴ[ 姓 ] King s [ ke s] キングス[ 商 : 紙 巻 タバコ(シガレット)の 銘 柄 ] Kino [ ki:no] キーノ[ 映 画 館 の 名 称 ] Kippinge [ kibe ] キビンゲ[ 地 名 : 教 区 :Kippinge Sogn: Nørre Alslev Kommune: Storstrøms Kirk [ ki ] キアク[ 姓 ] Kirke- [ ki -] キアゲ [ 地 名 中 の 合 成 名 詞 第 一 要 素 ] Kirkeby [ ki byd] キアゲビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkeby Sogn: Egebjerg Kommune: Fyns Kirke-Eskilstrup [ki æskil sdråb] キアゲ=エスキルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 : Kirke-Eskilstrup Sogn: Tølløse Kommune: Vestsjællands 128

5 IDUN Supplement No Klarup Kirke-Helsinge [ki hæl se ] キアゲ=ヘルスィンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Helsinge Sogn: Gørlev Kommune: Vestsjællands Kirke-Hyllinge [ki hyle ] キアゲ=ヒュリンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Hyllinge Sogn: Bramsnæs Kommune: Roskilde Kirkerup [ ki råb] キアゲロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkerup Sogn: Gundsø Kommune: Roskilde Amt/Hashøj Kommune: Vestsjællands Kirsten [ ki sd n] キアステン[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kirstine [ki sdidn ] キアスティーネ[ 女 子 名 ] Kis [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ],[ 姓 ] Kiss [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kisser [ kis ] キサ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kisserup [ kis råb] キセロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kisserup Sogn: Hvalsø Kommune: Roskilde Kit [ kid] キト[ 女 子 名 ],[Kirsten の 愛 称 ] Kitte [ kid ] キデ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kitty [ kiti] キティ[ 女 子 名 ] Kjartan [ kjα:tan] キャータン[ 男 子 名 ] Kjeld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kjeldgaard [ kæl D] ケルゴー[ 姓 ] Kjeldsen [ kæl sn ] ケルスン[ 姓 ] Kjellerup [ kæl råb] ケレロプ[ 姓 ] Kjelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kjer [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjerstin [ ja sdin] イェアスディン;[ kja sdin] キェアスティン;[ EA sdin] シェアスティ ン[ 女 子 名 ] Kjær [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjærgaard [ kæ D] ケアゴー[ 姓 ] Kjærsgaard [ kæd s D] ケーアスゴー[ 姓 ] Kjærulff [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kjøller [ køl ] クラ[ 姓 ] Klaes Claes Klakring [ klα ræ ] クラクレング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klakring Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle Klaksvig [ klα s vid] クラクスヴィー[ 姓 ],[フェローの Klaksvik のデンマーク 語 名 ] Klampenborg [ klαmb n b D] クランベンボー[ 地 名 : 町 :2つの 教 区 :コムーネにまた がる:Taarbæk Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Amt/Skovshoved Sogn: Gentofte Kommune: Københavns Klara [ klα:rα] クラーラ[ 女 子 名 ] Klareboderne [ klα:α bo: n ] クラーアボーザネ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Klarup [ klαdråb] クラーロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klarup Sogn: Ålborg Kommune: Nordjyllands 129

6 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Klas Klas Klaes Klaus Claus Klausen Clausen Klein [ klαc n] クライン[ 姓 ] Klejtrup [ klαc tråb] クライトロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klejtrup Sogn: Møldrup Kommune: Viborg Klemens [ kledm ns] クリーメンス[ 男 子 名 ] Klemensker [ kledm ns ] クリーメンスカ[ 地 名 : 教 区 :Klemensker Sogn: Hasle Kommune: Bornholms Klement [ kledm nd] クリーメント[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Klemmensen Clemmensen Kleo Cleo Klim [ klidm] クリーム[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klim Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Klindt Klint Klint [ klen d] クリント[ 姓 ] Klinte [ klend ] クリンデ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Klinte Sogn: Bogense Kommune: Fyns Kliplev [ kleb lew] クリプリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kliplev Sogn: Lundtoft Kommune: Sønderjyllands Klitgaard [ klid D] クリトゴー[ 姓 ] Klitmøller [ klid møl ] クリトムラ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klitmøller Sogn: Hanstholm Kommune: Viborg Klodshans [ kl s han s] クロスハンス[ まぬけのハンス : 民 話 やアンデルセン 作 品 の 主 人 公 ] Kloster [ kl sd ] クロスタ[ 姓 ] Klovborg [ kl w b D] クロウボー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klovborg Sogn: Nr. Snede Kommune: Vejle Klubien [klu bidn] クルビーン[ 姓 ] Klumpe [ klåmb ] クロンベ[Klaus Klumpe クラウス クロンベ 小 太 りクラウス の 言 い 回 しに 現 われる] Kløvedal [ klø:v dadl] クルーヴェデール[ 姓 ] Knabrostræde [ knαbro sdræ: ] クナブロストレーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Knabstrup [ knαb sdråb] クナプストロプ[ 館 / 町 :Sønder Jernløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Knippelsbro [ kneb ls brod] クニベルスブロー[ 橋 :コペンハーゲン] Knivsbjerg [ kniws bja ] クニウスビェア[ 地 名 : 丘 (97 m):øster Løgum Sogn: Rødekro Kommune: Sønderjyllands Knoblauch [ knåb lαw] クノプラウ[ 姓 ] 130

7 IDUN Supplement No Knox [ n s] ノクス[ 姓 ] Knud [ knud ] クヌーズ[ 男 子 名 ] Knudsen [ knusn ] クヌスン[ 姓 ] Knudshoved [knu s ho: ] クヌズスホーゼ[ 地 名 : 岬 :デンマークに8 箇 所 ] Knudsker [ knu s ] クヌズスカ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Knudsker Sogn: Rønne Kommune: Bornholms Knuth [ knud] クヌト[ 姓 ] Knuthenborg [ knud n b D] クヌデンボー[ 館 /サファリパーク:Hunseby Sogn: Maribo Kommune: Storstrøms Knøsen [ knødsn ] クヌースン[ 姓 ] Kobbernagel [ k w nadcll] コウアネーイル[ 姓 ] Kollerup Kobberup [ k ww råb] コウウロプ[ 姓 ] Koch [ k ] コク[ 姓 ] Kock Koch Koda [ ko:da] コーダ[ 音 楽 著 作 権 管 理 組 合 ] Koed [ kod ] コーズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Koed Sogn: Midt-Djurs Kommune: Århus Koefod Kofoed Koefoed Kofoed Kofod Kofoed Kofoed [ ko fod ] コフォーズ[ 姓 ] Kohl [ kodl] コール[ 姓 ] Kok Koch Kokkedal [ k dadl] コゲデール[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kokkedal Sogn: Hørsholm Kommune: Frederiksborg Kolbjørn Colbjørn Kolby [ k l byd] コルビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kolby Kås [k lby kåds] コルビュコース[ 地 名 : 町 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kold [ k l ] コル[ 姓 ] Kolding 1 [ k le ] コリング[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kolding Kommune: Vejle Kolding 2 [ k le ] コリング[ 姓 ];[ k lde ] コルディングもある.Colding の 綴 りの 時 に は [ k lde ] がふつう. Kolerus [ko le:rus] コリールス[ 姓 ] Kolind [ ko:lin] コーリン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolind Song: Midt-Djurs Kommune: Århus Kollekolle [k l k l ] コレコレ[ホテル/コンフェレンスセンター:Værløse Sogn: Værløse Kommune: Københavns Kollerup [ k l råb] コレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollerup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Amt/Jelling Kommune: Vejle 131

8 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kollund Kollund [ k lån ] コロン[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollund Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kolt [ k l d] コルト[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolt Sogn: Århus Kommune: Århus Kolumbine Columbine Komdrup [ k m dråb] コムドロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Komdrup Sogn: Sejlflod Kommune: Nordjyllands Kompedal [ k mb dadl] コンベデール[ 地 名 : 谷 :Thorning Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Kondrup [ k n dråb] コンドロプ[ 姓 ] Kongedybet [ k dydb ] コンゲデューベズ[ 地 名 :Middelgrunden と Prøvestenen との 間 の 船 舶 航 行 用 の 水 路, 澪 (みお)] Kongelunden [ k lån n] コンゲロネン[ 地 名 :アマー 島 南 端 にある 森 ] Kongens Bro (Kongensbro) [k ns brod] コンゲンスブロー[ 地 名 : 村 落 :Grønbæk Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Amt/Tvilum Sogn: Gjern Kommune: Århus Kongens Lyngby [ k ns lø byd] コンゲンス ルングビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongens Lyngby Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Kongens Nytorv [k ns ny t Dw] コンゲンス ニュトーウ[ 地 名 : 広 場 :コペンハーゲン] Kongerslev [ k slew] コンガスリウ[ 姓 ] Kongeåen [ k ådån] コンゲオーオン[ 地 名 : 川 :ユラン 半 島 南 部 ] Kongsted [ k sdæ ] コングステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongsted Sogn: Rønnede Kommune: Storstrøms Konow [ko no] コノ[ 姓 ] Konrad [ k n rα ] コンラズ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Konradsen Conradsen Konstance Constance Konstantin [k nsdan tidn] コンスタンティーン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Koppel [ k b l] コベル[ 姓 ] Korch [ k : ] コーク[ 姓 ] Korfits Corfitz Korinth [ko ræn d] コレント[ 地 名 : 町 :Brahetrolleborg Sogn: Fåborg Kommune: Fyns Kornelius Cornelius Kornerup [ ko n råb] コアネロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kornerup Sogn: Lejre Kommune: Roskilde Korning [ k :ne ] コーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korning Sogn: Hedensted Kommune: Vejle Kornum [ ko nåm] コアノム[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kornum Sogn: Løgstør Kommune: Nordjyllands Korselitse [ k :s lids ] コーセリツェ[ 地 名 : 館 / 村 落 :Sønder Alslev Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Korsgaard [ k :s D] コースゴー[ 姓 ] 132

9 IDUN Supplement No Krinsen Korsløkke [ k :s lø ] コースルゲ[ 地 名 : 教 区 :Korsløkke Sogn: Odense Kommune: Fyns Korsør [k sød ] コスーア[ 地 名 : 町 /コムーネ:Korsør Kommune: Vestsjællands Korup [ kodråb] コーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korup Sogn: Odense Kommune: Fyns Kosangas [ko sadn as] コセーンガス[ 商 :ガス 会 社 ] Kosmorama [k smo rα:ma] コスモラーマ[ 映 画 館 ] Koster [ kodsd ] コースタ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Stege Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Kousgård [ k w s D] コウスゴー[ 姓 ] Kousted [ k w sdæ ] コウステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kousted Sogn: Purhus Kommune: Århus Kovirke [ kod vi ] コーヴィアゲ[( 史 )ユラン 半 島 南 のスリースヴィ (Slesvig/Schleswig) の 国 境 に 造 られた 防 塁 ダネヴィアゲ (Dannevirke) の 主 塁 の 南 2km に 位 置 する 防 塁 ] Krabbe [ krαb ] クラベ[ 姓 ] Krabbesholm [ krαb s h l m] クラベスホルム[ 館 :Resen Sogn: Skive Kommune: Viborg Krag Kragh Kragelund [ krα:w lån ] クラーウロン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kragelund Sogn: Silkeborg Kommune: Århus Kragh [ krαdw] クラーウ[ 姓 ] Krak [ krα ] クラク[ 姓 ],[ 商 : 出 版 社 ] Kraka [ krα:ka] クラーカ[ 女 子 名 ] Kramer [ krαdm ] クラーマ[ 姓 ] Krarup [ krαdråb] クラーロプ[ 姓 ] Krause [ krαws ] クラウセ[ 姓 ] Krebs [ kräbs] クラプス[ 姓 ] Kregme [ krαcm ] クライメ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kregme Sogn: Frederiksværk Kommune: Frederiksborg Krejbjerg [ krαc bja ] クライビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krejbjerg Sogn: Spøttrup Kommune: Viborg Krenkerup [ krä råb] クランゲロプ[ 館 :Radsted Sogn: Sakskøbing Kommune: Storstrøms Kresten [ kræsd n] クレステン[ 男 子 名 ] Krestensen Christensen Kriblekrable [kribl krαbl ] クリブレクラブレ[トロル (trold)] Krieger [ kridj ] クリーヤ[ 姓 ] Krilles [ kril s] クリレス[ 男 子 名 ] Krinsen [ kræn s n] クレンセン[コペンハーゲンにある 広 場 であるコンゲンス ニュ トーウ (Kongens Nytorv) のクリスチャン5 世 の 騎 馬 像 の 周 囲 を 二 重 に 囲 む 植 え 込 133

10 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kris みの 名 称 ] Kris Chris Krist Kristus Kristel Christel Kristen Kresten Kristensen Christensen Krister [ kræsd ] クレスタ[ 男 子 名 ] Kristian Christian Kristiane [kræ sdja:n ] クレスチェーネ[ 女 子 名 ] Kristiansen Christiansen Kristiansminde Christiansminde Kristiern Christiern Kristi Himmelfartsdag [kræsdi hem l fα:ds dad] クレスティ ヒメルファーツデー[キリス ト 昇 天 祭 日 ] Kristina [kri sdi:na] クリスティーナ[ 女 子 名 ] Kristine [kri sdidn ] クリスティーネ[ 女 子 名 ] Kristoffer [kri sd f ] クリストファ[ 男 子 名 ] Kristoffersen Christoffersen Kristrup [ kræ sdråb] クレストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kristrup Sogn: Randers Kommune: Århus Krog Krogh Krogerup [ krå:w råb] クローウロプ[( 旧 ) 館 /( 現 )フォルケホイスコーレ:Humlebæk Sogn: Fredensborg-Humlebæk Kommune: Frederiksborg Krogh [ krådw] クローウ[ 姓 ] Krogsbæk [ krådws bæ ] クローウスベク[ 姓 ] Krogsbølle [ krådws bøl ] クローウスブレ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krogsbølle Sogn: Otterup Kommune: Fyns Krogsgaard [ krådws D] クローウスゴー[ 姓 ] Krogstrup [ krådw sdråb] クローウストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Krogstrup Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Krohn [ krodn] クローン[ 姓 ] Kromann [ krod man ] クローマン[ 姓 ] Kronborg [ kro:n b D] クローンボー[ 姓 ],[ 城 :Sankt Mariæ Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kronprinsessegade [ kro:npræn sæs A: ] クローンプレンセセゲーゼ[ 通 り 名 :コペン ハーゲン] Krummerup [ kråm råb] クロメロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krummerup Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kruse [ kru:s ] クルーセ[ 姓 ] Kruså [krus åd] クルスオー[ 地 名 : 町 :Bov Sogn: Bov Kommune: Sønderjyllands 134

11 IDUN Supplement No Kvorning Kruuse Kruse Kryger [ krydj ] クリューヤ[ 姓 ] Krüger Kryger Kræn [ krædn] クレーン[ 男 子 名 ] Kræsten Kresten Krøll [ kröl ] クレル[ 姓 ] Krønge [ kr ] クランゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krønge Sogn: Holeby Kommune: Storstrøms Krøyer [ kr C ] クロイア[ 姓 ] KU [ kåd ud] コーウー[ 保 守 党 青 年 部 (Konservativ Ungdom) の 略 号 ] Kudsk [ kus ] クスク[ 姓 ] Kuhlau [ ku: lαw] クーラウ[ 姓 ] Kulhuse [ kål hu:s ] コルフーセ,Kulhus [ kål huds] コルフース 地 名 : 村 落 :Draaby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Amt Kullerup [ kul råb] クレロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kullerup Sogn: Ørbæk Kommune: Fyns Kultorvet [ kål t Dw ] コルトーウェズ[ 広 場 :コペンハーゲン] Kumbel [ kåm b l] コンベル[ 詩 人 作 家 発 明 家 数 学 者 ピート ハイン (Piet Hein) の ペンネーム] Kundby [ kån byd] コンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kundby Sogn: Svinninge Kommune: Vestsjællands Kuno [ ku:no] クーノ[ 男 子 名 ] Kunstindutrimuseet [kånsdendu sdrimu sæ:æ ] コンストインドゥストリムセーエズ[デン マーク 工 芸 美 術 館 ] Kure [ ku:r ] クーラ[ 姓 ] Kurland [ ku lan ] クアラン[ 姓 ] Kurt [ ku d] クアト[ 男 子 名 ] Kusk Kudsk Kvanløse [ kvan løds ] クヴァンルーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvanløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Kvislemark [ kvisl mα: ] クヴィスレマーク[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvislemark Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kvist [ kvesd] クヴィスト[ 姓 ] Kvistgård [ kvesd D] クヴィストゴー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Tikøb Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kvols [ kv l s] クヴォルス[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvols Sogn: Viborg Kommune: Viborg Kvong [ kv ] クヴォング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvong Sogn: Blåbjerg Kommune: Ribe Kvorning [ kv :ne ] クヴォーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvorning Sogn: Tjele Kommune: Viborg 135

12 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kværkeby Kværkeby [ kva byd] クヴェアゲビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværkeby Sogn: Ringsted Kommune: Vestsjællands Kværndrup [ kva n dråb] クヴェアンドロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværndrup Sogn: Ryslinge Kommune: Fyns Kværs [ kvæd s] クヴェーアス[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværs Sogn: Gråsten Kommune: Sønderjyllands Kvæsthusbroen [ kvæsdhus brodon] クヴェストフスブローオン[ 埠 頭 (ふとう): コペン ハーゲン] Kyed [ kyd ] キューズ[ 姓 ] Kyhn [ kydn] キューン[ 姓 ] Kühnel [ky næl] キュネル[ 姓 ] Kyndby [ køn byd] クンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kyndby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Kyndby- [ kønby-] クンビュ [ 地 名 等 の 合 成 語 第 一 要 素 として] Kysing [ ky:se ] キュースィング[ 地 名 : 村 落 :Saksild Sogn: Odder Kommune: Århus Kähler [ kædl ] ケーラ[ 姓 ] Kær [ kæd ] ケーア[ 姓 ],[ 地 名 ( 史 ):herred:kær Herred: Aalborg Kærby [ kæ byd] ケアビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kærby Sogn: Nørhald Kommune: Århus Kærum [ kæ:råm] ケーロム[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kærum Sogn: Assens Kommune: Fyns Købelev [ kø:b lew] クーベリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Købelev Sogn: Ravnsborg Kommune: Storstrøms København [køb n hαw n] クベンハウン[=コペンハーゲン] Købke [ køb ] クプゲ[ 姓 ] Købmagergade [ kø mα: A: ] クマーゲーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Køge [ kø:cl] クーイ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Køge Sogn: Køge Kommune: Roskilde Køhler [ kødl ] クーラ[ 姓 ] Kølkær [ køl kæd ] クルケーア[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølkær Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kølstrup [ køl sdråb] クルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølstrup Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Kølvrå [ køl vråd] クルヴロー Køng [ kö ] ケング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Køng Sogn: Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt /Glamsbjerg Kommune: Fyns Køster [ køsd ] クスタ[ 姓 ] Kåre Kaare Kås [ kåds] コース[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Jetsmark Sogn: Pandrup Kommune: Nordjyllands Kåstrup [ kå: sdråb] コーストロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kåstrup Sogn: Thisted Kommune: Viborg 136

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Bødtcher [ bød ] ブトガ[ 姓 ] Bødtker Bødtcher Bøgelund [ bø:cl lån ] ブーイロン[ 姓 ]

Bødtcher [ bød ] ブトガ[ 姓 ] Bødtker Bødtcher Bøgelund [ bø:cl lån ] ブーイロン[ 姓 ] Bødtcher [ bød ] ブトガ[ 姓 ] Bødtker Bødtcher Bøgelund [ bø:cl lån ] ブーイロン[ 姓 ] IDUN Supplement No 2 2009 Bøgestrøm [ bø:cl sdr m ] ブーイストラム[ 姓 ] Bøggild [ bø: il ] ブーギル[ 姓 ] Bøgh [ bødc] ブーイ[ 姓 ] Bøhme [

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

デンマーク 語 単 語 基 本 表 現. 今 日 は/やあ Goddag/Hej. ごきげんいかがですか Hvordan har du det? はじめまして Rart at møde Dem. Jeg hedder Sato. Jeg er fra Japan.

デンマーク 語 単 語 基 本 表 現. 今 日 は/やあ Goddag/Hej. ごきげんいかがですか Hvordan har du det? はじめまして Rart at møde Dem. Jeg hedder Sato. Jeg er fra Japan. 基 本 表 現 挨 拶 (1) デンマーク 語 単 語 基 本 表 現 今 日 は/やあ Goddag/Hej ク ッテ イ / ハイ おはよう God morgen. じゃ またね Vi ses. / På gensyn. 今 晩 は God aften. 気 をつけてね Pas godt på dig selv. おやすみなさい God nat. さようなら Farvel. / Hej hej.

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Bilag til beretningen 2013

Bilag til beretningen 2013 Bilag til beretningen 2013 Navn 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 i alt i alt aktivitets udligningspulje restudligningspulje i alt Københavns Retshjælp 1.993.684 2.281.634 2.961.000 2.511.000

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Quisling [ kvisle ] クヴィスリング[ 姓 ] Quistgaard Qvistgaard Qvist [ kvesd] クヴィスト[ 姓 ] Qvistgaard [ kvesd D] クヴィストゴー[ 姓 ]

Quisling [ kvisle ] クヴィスリング[ 姓 ] Quistgaard Qvistgaard Qvist [ kvesd] クヴィスト[ 姓 ] Qvistgaard [ kvesd D] クヴィストゴー[ 姓 ] 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Quisling Quisling [ kvisle ] クヴィスリング[ 姓 ] Quistgaard Qvistgaard Qvist [ kvesd] クヴィスト[ 姓 ] Qvistgaard [ kvesd D] クヴィストゴー[ 姓 ] R Raae [ råd] ロー[ 姓 ] Raaschou [

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere