Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]"

Transkript

1 IDUN Supplement No Kandestederne Jørgine [j i:n ] ヤアギーネ[ 女 子 名 ] Jørlunde [ j lån ] ヤアロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Jørlunde Sogn: Ølstykke Kommune: Frederiksborg Jørn [ j n] ヤアン[ 男 子 名 ] Jørsby [ j s byd] ヤアスビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Jørsby Sogn: Morsø Kommune: Viborg K Kaae [ kåd] コー[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ] Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kagerup [ ka:cl råb] ケーイロプ[ 地 名 : 町 :Mårum Sogn: Helsinge Kommune: Frederiksborg Kai Kaj Kain [ kαc n] カイン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaj [ kαc ] カイ[ 男 子 名 ] Kaja [ kαca] カイア[ 女 子 名 ] Kalkar [ kalkα] カルカ[ 姓 ] Kall [ kal ] カル[ 姓 ] Kallerup [ kal råb] カレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kallerup Sogn: Thisted Kommune: Viborg Kallesen Callesen Kalundborg [kalån b D] カロンボー[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kalundborg Kommune: Vestsjællands Kalveboderne [ kalv bo: n ] カルヴェボーザネ[ 地 名 :コペンハーゲンの 南,シェラン 島 (Sjælland) とアマー 島 (Amager) の 間 の 浅 い 海 ] Kalvehave [ kal ha:v ] カレヘーヴェ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kalvehave Sogn: Langebæk Kommune: Storstrøms Kalvslund [ kal s lån ] カルスロン[ 地 名 : 教 区 :Kalvslund Sogn: Ribe Kommune: Ribe Kalø [ ka: lød] ケールー[ 地 名 : 農 場 / 城 址 :Bregnet Sogn: Rønde Kommune: Århus Kam [ kαm ] カム[ 姓 ] Kamilla Camilla Kamma [ kαma] カマ[ 女 子 名 ] Kamp [ kαm b] カンプ[ 姓 ] Kampmann [ kαmb man ] カンプマン[ 姓 ] Kampsax [ kαmb sα s] カンプサクス[ 商 : 地 理 地 図 情 報 会 社 ] Kandestederne [ kan sdæ n ] カネステザネ[ 地 名 : 村 落 :Skagen Sogn: Skagen Kommune: 125

2 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kanne Nordjyllands Kanne [ kan ] カネ[ 姓 ] Kanstrup [ kan sdråb] カンストロプ[ 姓 ] Kap Farvel [kαbfα væl] カプ ファヴェル[ 地 名 :グリーンランド 最 南 端 の 地 点 ] Kappel [ kαb l] カベル[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kappel Sogn: Rudbjerg Kommune: Storstrøms Karby [ kα: byd] カービュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karby Sogn: Morsø Kommune: Viborg Karen [ kα:αn] カーアン[ 女 子 名 ] Kari [ kα:ri] カーリ[ 女 子 名 ] Karin [ kα:rin] カーリン[ 女 子 名 ] Karina [kα ri:na] カリーナ[ 女 子 名 ] Karise [kα ri:s ] カリーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karise Sogn: Fakse Kommune: Storstrøms Karl [ kαdl] カール[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Karla Carla Karlby [ kα:l byd] カールビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karlby Sogn: Nørre-Djurs Kommune: Århus Karlebo [ kα:l bod] カーレボー[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Karlebo Sogn: Karlebo Kommune: Frederiksborg Karleby [ kα:l byd] カーレビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karleby Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Karlo Carlo Karlsen Carlsen Karlslunde [ kαdls lån ] カールスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlslunde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Karlsson [ kα:ls n] カールソン[ 姓 ] Karlstrup [ kαdl sdråb] カールストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlstrup Sogn: Solrød Kommune: Roskilde Karna [ kα:na] カーナ[ 女 子 名 ] Karoline [kαro li:n ] カロリーネ[ 女 子 名 ] Karon Charon Karrebæk [ kα:α bæ ] カーアベク[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karrebæksminde [ kα:αbæ s men ] カーアベクスミネ[ 地 名 : 町 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karsten Carsten Karup [ kαdråb] カーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karup Sogn: Sæby Kommune: Nordjyllands Amt; 町 / 教 区 /コムーネ:Karup Sogn: Karup Kommune: Viborg Kaspar [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ] Kasper [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaspersen Caspersen 126

3 IDUN Supplement No Ketil Kassandra [ka sandrα] カサンドラ[ 女 子 名 ] Kastbjerg [ kasd bja ] カストビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kastbjerg Sogn: Mariager Kommune: Århus Amt/Nørre-Djurs Kommune: Århus Kasted [ ka sdæ ] カステズ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kasted Sogn: Århus Kommune: Århus Kastrup [ ka sdråb] カストロプ[ 姓 ],[ 空 港 ; 地 名 : 町 / 教 区 :Kastrup Sogn: Tårnby Kommune: Københavns Amt/Vordingborg Kommune: Storstrøms Katarina [kata ri:na] カタリーナ[ 女 子 名 ] Kate [ kæcd] ケイト[ 女 子 名 ] Katholm [ kad h l m] カトホルム[ 姓 ] Katinka [ka te a] カティンガ[ 女 子 名 ] Katja [ katja] カチャ[ 女 子 名 ] Katrina [ka tri:na] カトリーナ[ 女 子 名 ] Katrine [ka tridn ] カトリーネ[ 女 子 名 ] Katrinebjerg [ka tridn bja ] カトリーネビェア[ 地 名 :オーフースの 地 区 名 ] Kattegat [ kad ad] カデガト[ 地 名 :デンマークとスウェーデンの 間 の 海 域 ] Kattrup [ ka tråb] カトロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kattrup Sogn: Gedved Kommune: Vejle Katy [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kaufmann [ kαwf man ] カウフマン[ 姓 ] Kauslunde [ kaw s lån ] カウスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kauslunde Sogn: Middelfart Kommune: Fyns Kay Kaj Kegnæs [ kαcnæs] カイネス[ 地 名 : 半 島 / 教 区 :Kegnæs Sogn: Sydals Kommune: Sønderjyllands Kehler [ kedl ] キーラ[ 姓 ] Kehlet [ kedl d] キーレト[ 姓 ] Kejser [ kαcs ] カイサ[ 姓 ] Keld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ] Keldby [ kæl byd] ケルビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Keldby Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Keller [ kæl ] ケラ[ 姓 ] Kelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kelvin [ kælvin] ケルヴィン[ 男 子 名 ] Ken [ kæn ] ケン[ 男 子 名 ] Kenneth [ kæn d] ケネト[ 男 子 名 ] Kern [ ka n] ケアン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kerstin [ ja sdin] イェアスティン[スウェーデン 語 風 の 発 音 ];[ ka sdin] ケアスティン[ 女 子 名 ] Kerteminde [ka d men ] ケアデミネ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Kerteminde Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Ketil [ ke:til] キーティル[ 男 子 名 ] 127

4 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Ketting Ketting [ kæte ] ケティング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Ketting Sogn: Augustenborg Kommune: Sønderjyllands Kettinge [ kæ te ] ケティンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kettinge Sogn: Nysted Kommune: Storstrøms Kettrup [ kæ tråb] ケトロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kettrup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Ketty [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kidde [ ki ] キゼ[ 姓 ] Kiel [ kidl] キール[ 姓 ] Kier [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kierkegaard [ ki D] キアゲゴー[ 姓 ] Kierulf [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kihl Kiil Kiil [ kidl] キール[ 姓 ] Kikhavn [ ki hαw n] キクハウン[ 地 名 : 村 :Torup Sogn: Hundested Kommune: Frederiksborg Kilde [ kild ] キルデ[ 姓 ] Kildebrønde [ kil br n ] キレブラネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kildebrønde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Kildekrog [ kil krådw] キレクローウ[ 地 名 : 村 落 :Hornbæk Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kim [ kem ] キム[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kimmerslev [ kem slew] キマスリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kimmerslev Sogn: Skovbo Kommune: Roskilde Kinch Kinck Kinck [ ke ] キンク[ 姓 ] Kindertofte [ ken t fd ] キナトフテ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kindertofte Sogn: Slagelse Kommune: Vestsjællands King [ ke ] キング[ 姓 ] Kingo [ ke o] キンゴ[ 姓 ] King s [ ke s] キングス[ 商 : 紙 巻 タバコ(シガレット)の 銘 柄 ] Kino [ ki:no] キーノ[ 映 画 館 の 名 称 ] Kippinge [ kibe ] キビンゲ[ 地 名 : 教 区 :Kippinge Sogn: Nørre Alslev Kommune: Storstrøms Kirk [ ki ] キアク[ 姓 ] Kirke- [ ki -] キアゲ [ 地 名 中 の 合 成 名 詞 第 一 要 素 ] Kirkeby [ ki byd] キアゲビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkeby Sogn: Egebjerg Kommune: Fyns Kirke-Eskilstrup [ki æskil sdråb] キアゲ=エスキルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 : Kirke-Eskilstrup Sogn: Tølløse Kommune: Vestsjællands 128

5 IDUN Supplement No Klarup Kirke-Helsinge [ki hæl se ] キアゲ=ヘルスィンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Helsinge Sogn: Gørlev Kommune: Vestsjællands Kirke-Hyllinge [ki hyle ] キアゲ=ヒュリンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Hyllinge Sogn: Bramsnæs Kommune: Roskilde Kirkerup [ ki råb] キアゲロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkerup Sogn: Gundsø Kommune: Roskilde Amt/Hashøj Kommune: Vestsjællands Kirsten [ ki sd n] キアステン[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kirstine [ki sdidn ] キアスティーネ[ 女 子 名 ] Kis [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ],[ 姓 ] Kiss [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kisser [ kis ] キサ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kisserup [ kis råb] キセロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kisserup Sogn: Hvalsø Kommune: Roskilde Kit [ kid] キト[ 女 子 名 ],[Kirsten の 愛 称 ] Kitte [ kid ] キデ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kitty [ kiti] キティ[ 女 子 名 ] Kjartan [ kjα:tan] キャータン[ 男 子 名 ] Kjeld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kjeldgaard [ kæl D] ケルゴー[ 姓 ] Kjeldsen [ kæl sn ] ケルスン[ 姓 ] Kjellerup [ kæl råb] ケレロプ[ 姓 ] Kjelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kjer [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjerstin [ ja sdin] イェアスディン;[ kja sdin] キェアスティン;[ EA sdin] シェアスティ ン[ 女 子 名 ] Kjær [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjærgaard [ kæ D] ケアゴー[ 姓 ] Kjærsgaard [ kæd s D] ケーアスゴー[ 姓 ] Kjærulff [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kjøller [ køl ] クラ[ 姓 ] Klaes Claes Klakring [ klα ræ ] クラクレング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klakring Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle Klaksvig [ klα s vid] クラクスヴィー[ 姓 ],[フェローの Klaksvik のデンマーク 語 名 ] Klampenborg [ klαmb n b D] クランベンボー[ 地 名 : 町 :2つの 教 区 :コムーネにまた がる:Taarbæk Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Amt/Skovshoved Sogn: Gentofte Kommune: Københavns Klara [ klα:rα] クラーラ[ 女 子 名 ] Klareboderne [ klα:α bo: n ] クラーアボーザネ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Klarup [ klαdråb] クラーロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klarup Sogn: Ålborg Kommune: Nordjyllands 129

6 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Klas Klas Klaes Klaus Claus Klausen Clausen Klein [ klαc n] クライン[ 姓 ] Klejtrup [ klαc tråb] クライトロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klejtrup Sogn: Møldrup Kommune: Viborg Klemens [ kledm ns] クリーメンス[ 男 子 名 ] Klemensker [ kledm ns ] クリーメンスカ[ 地 名 : 教 区 :Klemensker Sogn: Hasle Kommune: Bornholms Klement [ kledm nd] クリーメント[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Klemmensen Clemmensen Kleo Cleo Klim [ klidm] クリーム[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klim Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Klindt Klint Klint [ klen d] クリント[ 姓 ] Klinte [ klend ] クリンデ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Klinte Sogn: Bogense Kommune: Fyns Kliplev [ kleb lew] クリプリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kliplev Sogn: Lundtoft Kommune: Sønderjyllands Klitgaard [ klid D] クリトゴー[ 姓 ] Klitmøller [ klid møl ] クリトムラ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klitmøller Sogn: Hanstholm Kommune: Viborg Klodshans [ kl s han s] クロスハンス[ まぬけのハンス : 民 話 やアンデルセン 作 品 の 主 人 公 ] Kloster [ kl sd ] クロスタ[ 姓 ] Klovborg [ kl w b D] クロウボー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klovborg Sogn: Nr. Snede Kommune: Vejle Klubien [klu bidn] クルビーン[ 姓 ] Klumpe [ klåmb ] クロンベ[Klaus Klumpe クラウス クロンベ 小 太 りクラウス の 言 い 回 しに 現 われる] Kløvedal [ klø:v dadl] クルーヴェデール[ 姓 ] Knabrostræde [ knαbro sdræ: ] クナブロストレーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Knabstrup [ knαb sdråb] クナプストロプ[ 館 / 町 :Sønder Jernløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Knippelsbro [ kneb ls brod] クニベルスブロー[ 橋 :コペンハーゲン] Knivsbjerg [ kniws bja ] クニウスビェア[ 地 名 : 丘 (97 m):øster Løgum Sogn: Rødekro Kommune: Sønderjyllands Knoblauch [ knåb lαw] クノプラウ[ 姓 ] 130

7 IDUN Supplement No Knox [ n s] ノクス[ 姓 ] Knud [ knud ] クヌーズ[ 男 子 名 ] Knudsen [ knusn ] クヌスン[ 姓 ] Knudshoved [knu s ho: ] クヌズスホーゼ[ 地 名 : 岬 :デンマークに8 箇 所 ] Knudsker [ knu s ] クヌズスカ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Knudsker Sogn: Rønne Kommune: Bornholms Knuth [ knud] クヌト[ 姓 ] Knuthenborg [ knud n b D] クヌデンボー[ 館 /サファリパーク:Hunseby Sogn: Maribo Kommune: Storstrøms Knøsen [ knødsn ] クヌースン[ 姓 ] Kobbernagel [ k w nadcll] コウアネーイル[ 姓 ] Kollerup Kobberup [ k ww råb] コウウロプ[ 姓 ] Koch [ k ] コク[ 姓 ] Kock Koch Koda [ ko:da] コーダ[ 音 楽 著 作 権 管 理 組 合 ] Koed [ kod ] コーズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Koed Sogn: Midt-Djurs Kommune: Århus Koefod Kofoed Koefoed Kofoed Kofod Kofoed Kofoed [ ko fod ] コフォーズ[ 姓 ] Kohl [ kodl] コール[ 姓 ] Kok Koch Kokkedal [ k dadl] コゲデール[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kokkedal Sogn: Hørsholm Kommune: Frederiksborg Kolbjørn Colbjørn Kolby [ k l byd] コルビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kolby Kås [k lby kåds] コルビュコース[ 地 名 : 町 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kold [ k l ] コル[ 姓 ] Kolding 1 [ k le ] コリング[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kolding Kommune: Vejle Kolding 2 [ k le ] コリング[ 姓 ];[ k lde ] コルディングもある.Colding の 綴 りの 時 に は [ k lde ] がふつう. Kolerus [ko le:rus] コリールス[ 姓 ] Kolind [ ko:lin] コーリン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolind Song: Midt-Djurs Kommune: Århus Kollekolle [k l k l ] コレコレ[ホテル/コンフェレンスセンター:Værløse Sogn: Værløse Kommune: Københavns Kollerup [ k l råb] コレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollerup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Amt/Jelling Kommune: Vejle 131

8 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kollund Kollund [ k lån ] コロン[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollund Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kolt [ k l d] コルト[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolt Sogn: Århus Kommune: Århus Kolumbine Columbine Komdrup [ k m dråb] コムドロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Komdrup Sogn: Sejlflod Kommune: Nordjyllands Kompedal [ k mb dadl] コンベデール[ 地 名 : 谷 :Thorning Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Kondrup [ k n dråb] コンドロプ[ 姓 ] Kongedybet [ k dydb ] コンゲデューベズ[ 地 名 :Middelgrunden と Prøvestenen との 間 の 船 舶 航 行 用 の 水 路, 澪 (みお)] Kongelunden [ k lån n] コンゲロネン[ 地 名 :アマー 島 南 端 にある 森 ] Kongens Bro (Kongensbro) [k ns brod] コンゲンスブロー[ 地 名 : 村 落 :Grønbæk Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Amt/Tvilum Sogn: Gjern Kommune: Århus Kongens Lyngby [ k ns lø byd] コンゲンス ルングビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongens Lyngby Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Kongens Nytorv [k ns ny t Dw] コンゲンス ニュトーウ[ 地 名 : 広 場 :コペンハーゲン] Kongerslev [ k slew] コンガスリウ[ 姓 ] Kongeåen [ k ådån] コンゲオーオン[ 地 名 : 川 :ユラン 半 島 南 部 ] Kongsted [ k sdæ ] コングステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongsted Sogn: Rønnede Kommune: Storstrøms Konow [ko no] コノ[ 姓 ] Konrad [ k n rα ] コンラズ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Konradsen Conradsen Konstance Constance Konstantin [k nsdan tidn] コンスタンティーン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Koppel [ k b l] コベル[ 姓 ] Korch [ k : ] コーク[ 姓 ] Korfits Corfitz Korinth [ko ræn d] コレント[ 地 名 : 町 :Brahetrolleborg Sogn: Fåborg Kommune: Fyns Kornelius Cornelius Kornerup [ ko n råb] コアネロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kornerup Sogn: Lejre Kommune: Roskilde Korning [ k :ne ] コーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korning Sogn: Hedensted Kommune: Vejle Kornum [ ko nåm] コアノム[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kornum Sogn: Løgstør Kommune: Nordjyllands Korselitse [ k :s lids ] コーセリツェ[ 地 名 : 館 / 村 落 :Sønder Alslev Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Korsgaard [ k :s D] コースゴー[ 姓 ] 132

9 IDUN Supplement No Krinsen Korsløkke [ k :s lø ] コースルゲ[ 地 名 : 教 区 :Korsløkke Sogn: Odense Kommune: Fyns Korsør [k sød ] コスーア[ 地 名 : 町 /コムーネ:Korsør Kommune: Vestsjællands Korup [ kodråb] コーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korup Sogn: Odense Kommune: Fyns Kosangas [ko sadn as] コセーンガス[ 商 :ガス 会 社 ] Kosmorama [k smo rα:ma] コスモラーマ[ 映 画 館 ] Koster [ kodsd ] コースタ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Stege Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Kousgård [ k w s D] コウスゴー[ 姓 ] Kousted [ k w sdæ ] コウステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kousted Sogn: Purhus Kommune: Århus Kovirke [ kod vi ] コーヴィアゲ[( 史 )ユラン 半 島 南 のスリースヴィ (Slesvig/Schleswig) の 国 境 に 造 られた 防 塁 ダネヴィアゲ (Dannevirke) の 主 塁 の 南 2km に 位 置 する 防 塁 ] Krabbe [ krαb ] クラベ[ 姓 ] Krabbesholm [ krαb s h l m] クラベスホルム[ 館 :Resen Sogn: Skive Kommune: Viborg Krag Kragh Kragelund [ krα:w lån ] クラーウロン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kragelund Sogn: Silkeborg Kommune: Århus Kragh [ krαdw] クラーウ[ 姓 ] Krak [ krα ] クラク[ 姓 ],[ 商 : 出 版 社 ] Kraka [ krα:ka] クラーカ[ 女 子 名 ] Kramer [ krαdm ] クラーマ[ 姓 ] Krarup [ krαdråb] クラーロプ[ 姓 ] Krause [ krαws ] クラウセ[ 姓 ] Krebs [ kräbs] クラプス[ 姓 ] Kregme [ krαcm ] クライメ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kregme Sogn: Frederiksværk Kommune: Frederiksborg Krejbjerg [ krαc bja ] クライビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krejbjerg Sogn: Spøttrup Kommune: Viborg Krenkerup [ krä råb] クランゲロプ[ 館 :Radsted Sogn: Sakskøbing Kommune: Storstrøms Kresten [ kræsd n] クレステン[ 男 子 名 ] Krestensen Christensen Kriblekrable [kribl krαbl ] クリブレクラブレ[トロル (trold)] Krieger [ kridj ] クリーヤ[ 姓 ] Krilles [ kril s] クリレス[ 男 子 名 ] Krinsen [ kræn s n] クレンセン[コペンハーゲンにある 広 場 であるコンゲンス ニュ トーウ (Kongens Nytorv) のクリスチャン5 世 の 騎 馬 像 の 周 囲 を 二 重 に 囲 む 植 え 込 133

10 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kris みの 名 称 ] Kris Chris Krist Kristus Kristel Christel Kristen Kresten Kristensen Christensen Krister [ kræsd ] クレスタ[ 男 子 名 ] Kristian Christian Kristiane [kræ sdja:n ] クレスチェーネ[ 女 子 名 ] Kristiansen Christiansen Kristiansminde Christiansminde Kristiern Christiern Kristi Himmelfartsdag [kræsdi hem l fα:ds dad] クレスティ ヒメルファーツデー[キリス ト 昇 天 祭 日 ] Kristina [kri sdi:na] クリスティーナ[ 女 子 名 ] Kristine [kri sdidn ] クリスティーネ[ 女 子 名 ] Kristoffer [kri sd f ] クリストファ[ 男 子 名 ] Kristoffersen Christoffersen Kristrup [ kræ sdråb] クレストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kristrup Sogn: Randers Kommune: Århus Krog Krogh Krogerup [ krå:w råb] クローウロプ[( 旧 ) 館 /( 現 )フォルケホイスコーレ:Humlebæk Sogn: Fredensborg-Humlebæk Kommune: Frederiksborg Krogh [ krådw] クローウ[ 姓 ] Krogsbæk [ krådws bæ ] クローウスベク[ 姓 ] Krogsbølle [ krådws bøl ] クローウスブレ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krogsbølle Sogn: Otterup Kommune: Fyns Krogsgaard [ krådws D] クローウスゴー[ 姓 ] Krogstrup [ krådw sdråb] クローウストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Krogstrup Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Krohn [ krodn] クローン[ 姓 ] Kromann [ krod man ] クローマン[ 姓 ] Kronborg [ kro:n b D] クローンボー[ 姓 ],[ 城 :Sankt Mariæ Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kronprinsessegade [ kro:npræn sæs A: ] クローンプレンセセゲーゼ[ 通 り 名 :コペン ハーゲン] Krummerup [ kråm råb] クロメロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krummerup Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kruse [ kru:s ] クルーセ[ 姓 ] Kruså [krus åd] クルスオー[ 地 名 : 町 :Bov Sogn: Bov Kommune: Sønderjyllands 134

11 IDUN Supplement No Kvorning Kruuse Kruse Kryger [ krydj ] クリューヤ[ 姓 ] Krüger Kryger Kræn [ krædn] クレーン[ 男 子 名 ] Kræsten Kresten Krøll [ kröl ] クレル[ 姓 ] Krønge [ kr ] クランゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krønge Sogn: Holeby Kommune: Storstrøms Krøyer [ kr C ] クロイア[ 姓 ] KU [ kåd ud] コーウー[ 保 守 党 青 年 部 (Konservativ Ungdom) の 略 号 ] Kudsk [ kus ] クスク[ 姓 ] Kuhlau [ ku: lαw] クーラウ[ 姓 ] Kulhuse [ kål hu:s ] コルフーセ,Kulhus [ kål huds] コルフース 地 名 : 村 落 :Draaby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Amt Kullerup [ kul råb] クレロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kullerup Sogn: Ørbæk Kommune: Fyns Kultorvet [ kål t Dw ] コルトーウェズ[ 広 場 :コペンハーゲン] Kumbel [ kåm b l] コンベル[ 詩 人 作 家 発 明 家 数 学 者 ピート ハイン (Piet Hein) の ペンネーム] Kundby [ kån byd] コンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kundby Sogn: Svinninge Kommune: Vestsjællands Kuno [ ku:no] クーノ[ 男 子 名 ] Kunstindutrimuseet [kånsdendu sdrimu sæ:æ ] コンストインドゥストリムセーエズ[デン マーク 工 芸 美 術 館 ] Kure [ ku:r ] クーラ[ 姓 ] Kurland [ ku lan ] クアラン[ 姓 ] Kurt [ ku d] クアト[ 男 子 名 ] Kusk Kudsk Kvanløse [ kvan løds ] クヴァンルーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvanløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Kvislemark [ kvisl mα: ] クヴィスレマーク[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvislemark Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kvist [ kvesd] クヴィスト[ 姓 ] Kvistgård [ kvesd D] クヴィストゴー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Tikøb Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kvols [ kv l s] クヴォルス[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvols Sogn: Viborg Kommune: Viborg Kvong [ kv ] クヴォング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvong Sogn: Blåbjerg Kommune: Ribe Kvorning [ kv :ne ] クヴォーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvorning Sogn: Tjele Kommune: Viborg 135

12 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kværkeby Kværkeby [ kva byd] クヴェアゲビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværkeby Sogn: Ringsted Kommune: Vestsjællands Kværndrup [ kva n dråb] クヴェアンドロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværndrup Sogn: Ryslinge Kommune: Fyns Kværs [ kvæd s] クヴェーアス[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværs Sogn: Gråsten Kommune: Sønderjyllands Kvæsthusbroen [ kvæsdhus brodon] クヴェストフスブローオン[ 埠 頭 (ふとう): コペン ハーゲン] Kyed [ kyd ] キューズ[ 姓 ] Kyhn [ kydn] キューン[ 姓 ] Kühnel [ky næl] キュネル[ 姓 ] Kyndby [ køn byd] クンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kyndby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Kyndby- [ kønby-] クンビュ [ 地 名 等 の 合 成 語 第 一 要 素 として] Kysing [ ky:se ] キュースィング[ 地 名 : 村 落 :Saksild Sogn: Odder Kommune: Århus Kähler [ kædl ] ケーラ[ 姓 ] Kær [ kæd ] ケーア[ 姓 ],[ 地 名 ( 史 ):herred:kær Herred: Aalborg Kærby [ kæ byd] ケアビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kærby Sogn: Nørhald Kommune: Århus Kærum [ kæ:råm] ケーロム[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kærum Sogn: Assens Kommune: Fyns Købelev [ kø:b lew] クーベリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Købelev Sogn: Ravnsborg Kommune: Storstrøms København [køb n hαw n] クベンハウン[=コペンハーゲン] Købke [ køb ] クプゲ[ 姓 ] Købmagergade [ kø mα: A: ] クマーゲーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Køge [ kø:cl] クーイ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Køge Sogn: Køge Kommune: Roskilde Køhler [ kødl ] クーラ[ 姓 ] Kølkær [ køl kæd ] クルケーア[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølkær Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kølstrup [ køl sdråb] クルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølstrup Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Kølvrå [ køl vråd] クルヴロー Køng [ kö ] ケング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Køng Sogn: Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt /Glamsbjerg Kommune: Fyns Køster [ køsd ] クスタ[ 姓 ] Kåre Kaare Kås [ kåds] コース[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Jetsmark Sogn: Pandrup Kommune: Nordjyllands Kåstrup [ kå: sdråb] コーストロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kåstrup Sogn: Thisted Kommune: Viborg 136

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Bødtcher [ bød ] ブトガ[ 姓 ] Bødtker Bødtcher Bøgelund [ bø:cl lån ] ブーイロン[ 姓 ]

Bødtcher [ bød ] ブトガ[ 姓 ] Bødtker Bødtcher Bøgelund [ bø:cl lån ] ブーイロン[ 姓 ] Bødtcher [ bød ] ブトガ[ 姓 ] Bødtker Bødtcher Bøgelund [ bø:cl lån ] ブーイロン[ 姓 ] IDUN Supplement No 2 2009 Bøgestrøm [ bø:cl sdr m ] ブーイストラム[ 姓 ] Bøggild [ bø: il ] ブーギル[ 姓 ] Bøgh [ bødc] ブーイ[ 姓 ] Bøhme [

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

デンマーク 語 単 語 基 本 表 現. 今 日 は/やあ Goddag/Hej. ごきげんいかがですか Hvordan har du det? はじめまして Rart at møde Dem. Jeg hedder Sato. Jeg er fra Japan.

デンマーク 語 単 語 基 本 表 現. 今 日 は/やあ Goddag/Hej. ごきげんいかがですか Hvordan har du det? はじめまして Rart at møde Dem. Jeg hedder Sato. Jeg er fra Japan. 基 本 表 現 挨 拶 (1) デンマーク 語 単 語 基 本 表 現 今 日 は/やあ Goddag/Hej ク ッテ イ / ハイ おはよう God morgen. じゃ またね Vi ses. / På gensyn. 今 晩 は God aften. 気 をつけてね Pas godt på dig selv. おやすみなさい God nat. さようなら Farvel. / Hej hej.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE Ark over lokale koder. Bemærk at der kan være variationer mellem registrene i anvendelsen af disse kodesæt REGION kode betydning Gyldig fra dato Gyldig til dato 1081 Region

Læs mere

Bilag til beretningen 2013

Bilag til beretningen 2013 Bilag til beretningen 2013 Navn 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 i alt i alt aktivitets udligningspulje restudligningspulje i alt Københavns Retshjælp 1.993.684 2.281.634 2.961.000 2.511.000

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere