Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ]"

Transkript

1 IDUN Supplement No Kandestederne Jørgine [j i:n ] ヤアギーネ[ 女 子 名 ] Jørlunde [ j lån ] ヤアロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Jørlunde Sogn: Ølstykke Kommune: Frederiksborg Jørn [ j n] ヤアン[ 男 子 名 ] Jørsby [ j s byd] ヤアスビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Jørsby Sogn: Morsø Kommune: Viborg K Kaae [ kåd] コー[ 姓 ] Kaalund [ kå: lån ] コーロン[ 姓 ] Kaare [ k : ] コーオ[ 男 子 名 ] Kaas [ kåds] コース[ 姓 ] Kagerup [ ka:cl råb] ケーイロプ[ 地 名 : 町 :Mårum Sogn: Helsinge Kommune: Frederiksborg Kai Kaj Kain [ kαc n] カイン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaj [ kαc ] カイ[ 男 子 名 ] Kaja [ kαca] カイア[ 女 子 名 ] Kalkar [ kalkα] カルカ[ 姓 ] Kall [ kal ] カル[ 姓 ] Kallerup [ kal råb] カレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kallerup Sogn: Thisted Kommune: Viborg Kallesen Callesen Kalundborg [kalån b D] カロンボー[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kalundborg Kommune: Vestsjællands Kalveboderne [ kalv bo: n ] カルヴェボーザネ[ 地 名 :コペンハーゲンの 南,シェラン 島 (Sjælland) とアマー 島 (Amager) の 間 の 浅 い 海 ] Kalvehave [ kal ha:v ] カレヘーヴェ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kalvehave Sogn: Langebæk Kommune: Storstrøms Kalvslund [ kal s lån ] カルスロン[ 地 名 : 教 区 :Kalvslund Sogn: Ribe Kommune: Ribe Kalø [ ka: lød] ケールー[ 地 名 : 農 場 / 城 址 :Bregnet Sogn: Rønde Kommune: Århus Kam [ kαm ] カム[ 姓 ] Kamilla Camilla Kamma [ kαma] カマ[ 女 子 名 ] Kamp [ kαm b] カンプ[ 姓 ] Kampmann [ kαmb man ] カンプマン[ 姓 ] Kampsax [ kαmb sα s] カンプサクス[ 商 : 地 理 地 図 情 報 会 社 ] Kandestederne [ kan sdæ n ] カネステザネ[ 地 名 : 村 落 :Skagen Sogn: Skagen Kommune: 125

2 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kanne Nordjyllands Kanne [ kan ] カネ[ 姓 ] Kanstrup [ kan sdråb] カンストロプ[ 姓 ] Kap Farvel [kαbfα væl] カプ ファヴェル[ 地 名 :グリーンランド 最 南 端 の 地 点 ] Kappel [ kαb l] カベル[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kappel Sogn: Rudbjerg Kommune: Storstrøms Karby [ kα: byd] カービュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karby Sogn: Morsø Kommune: Viborg Karen [ kα:αn] カーアン[ 女 子 名 ] Kari [ kα:ri] カーリ[ 女 子 名 ] Karin [ kα:rin] カーリン[ 女 子 名 ] Karina [kα ri:na] カリーナ[ 女 子 名 ] Karise [kα ri:s ] カリーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karise Sogn: Fakse Kommune: Storstrøms Karl [ kαdl] カール[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Karla Carla Karlby [ kα:l byd] カールビュー[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karlby Sogn: Nørre-Djurs Kommune: Århus Karlebo [ kα:l bod] カーレボー[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Karlebo Sogn: Karlebo Kommune: Frederiksborg Karleby [ kα:l byd] カーレビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karleby Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Karlo Carlo Karlsen Carlsen Karlslunde [ kαdls lån ] カールスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlslunde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Karlsson [ kα:ls n] カールソン[ 姓 ] Karlstrup [ kαdl sdråb] カールストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karlstrup Sogn: Solrød Kommune: Roskilde Karna [ kα:na] カーナ[ 女 子 名 ] Karoline [kαro li:n ] カロリーネ[ 女 子 名 ] Karon Charon Karrebæk [ kα:α bæ ] カーアベク[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karrebæksminde [ kα:αbæ s men ] カーアベクスミネ[ 地 名 : 町 :Karrebæk Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms Karsten Carsten Karup [ kαdråb] カーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Karup Sogn: Sæby Kommune: Nordjyllands Amt; 町 / 教 区 /コムーネ:Karup Sogn: Karup Kommune: Viborg Kaspar [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ] Kasper [ kasb ] カスパ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kaspersen Caspersen 126

3 IDUN Supplement No Ketil Kassandra [ka sandrα] カサンドラ[ 女 子 名 ] Kastbjerg [ kasd bja ] カストビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kastbjerg Sogn: Mariager Kommune: Århus Amt/Nørre-Djurs Kommune: Århus Kasted [ ka sdæ ] カステズ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kasted Sogn: Århus Kommune: Århus Kastrup [ ka sdråb] カストロプ[ 姓 ],[ 空 港 ; 地 名 : 町 / 教 区 :Kastrup Sogn: Tårnby Kommune: Københavns Amt/Vordingborg Kommune: Storstrøms Katarina [kata ri:na] カタリーナ[ 女 子 名 ] Kate [ kæcd] ケイト[ 女 子 名 ] Katholm [ kad h l m] カトホルム[ 姓 ] Katinka [ka te a] カティンガ[ 女 子 名 ] Katja [ katja] カチャ[ 女 子 名 ] Katrina [ka tri:na] カトリーナ[ 女 子 名 ] Katrine [ka tridn ] カトリーネ[ 女 子 名 ] Katrinebjerg [ka tridn bja ] カトリーネビェア[ 地 名 :オーフースの 地 区 名 ] Kattegat [ kad ad] カデガト[ 地 名 :デンマークとスウェーデンの 間 の 海 域 ] Kattrup [ ka tråb] カトロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kattrup Sogn: Gedved Kommune: Vejle Katy [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kaufmann [ kαwf man ] カウフマン[ 姓 ] Kauslunde [ kaw s lån ] カウスロネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kauslunde Sogn: Middelfart Kommune: Fyns Kay Kaj Kegnæs [ kαcnæs] カイネス[ 地 名 : 半 島 / 教 区 :Kegnæs Sogn: Sydals Kommune: Sønderjyllands Kehler [ kedl ] キーラ[ 姓 ] Kehlet [ kedl d] キーレト[ 姓 ] Kejser [ kαcs ] カイサ[ 姓 ] Keld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ] Keldby [ kæl byd] ケルビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Keldby Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Keller [ kæl ] ケラ[ 姓 ] Kelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kelvin [ kælvin] ケルヴィン[ 男 子 名 ] Ken [ kæn ] ケン[ 男 子 名 ] Kenneth [ kæn d] ケネト[ 男 子 名 ] Kern [ ka n] ケアン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kerstin [ ja sdin] イェアスティン[スウェーデン 語 風 の 発 音 ];[ ka sdin] ケアスティン[ 女 子 名 ] Kerteminde [ka d men ] ケアデミネ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Kerteminde Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Ketil [ ke:til] キーティル[ 男 子 名 ] 127

4 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Ketting Ketting [ kæte ] ケティング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Ketting Sogn: Augustenborg Kommune: Sønderjyllands Kettinge [ kæ te ] ケティンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kettinge Sogn: Nysted Kommune: Storstrøms Kettrup [ kæ tråb] ケトロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kettrup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Ketty [ kæti] ケティ[ 女 子 名 ] Kidde [ ki ] キゼ[ 姓 ] Kiel [ kidl] キール[ 姓 ] Kier [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kierkegaard [ ki D] キアゲゴー[ 姓 ] Kierulf [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kihl Kiil Kiil [ kidl] キール[ 姓 ] Kikhavn [ ki hαw n] キクハウン[ 地 名 : 村 :Torup Sogn: Hundested Kommune: Frederiksborg Kilde [ kild ] キルデ[ 姓 ] Kildebrønde [ kil br n ] キレブラネ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kildebrønde Sogn: Greve Kommune: Roskilde Kildekrog [ kil krådw] キレクローウ[ 地 名 : 村 落 :Hornbæk Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kim [ kem ] キム[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kimmerslev [ kem slew] キマスリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kimmerslev Sogn: Skovbo Kommune: Roskilde Kinch Kinck Kinck [ ke ] キンク[ 姓 ] Kindertofte [ ken t fd ] キナトフテ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kindertofte Sogn: Slagelse Kommune: Vestsjællands King [ ke ] キング[ 姓 ] Kingo [ ke o] キンゴ[ 姓 ] King s [ ke s] キングス[ 商 : 紙 巻 タバコ(シガレット)の 銘 柄 ] Kino [ ki:no] キーノ[ 映 画 館 の 名 称 ] Kippinge [ kibe ] キビンゲ[ 地 名 : 教 区 :Kippinge Sogn: Nørre Alslev Kommune: Storstrøms Kirk [ ki ] キアク[ 姓 ] Kirke- [ ki -] キアゲ [ 地 名 中 の 合 成 名 詞 第 一 要 素 ] Kirkeby [ ki byd] キアゲビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkeby Sogn: Egebjerg Kommune: Fyns Kirke-Eskilstrup [ki æskil sdråb] キアゲ=エスキルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 : Kirke-Eskilstrup Sogn: Tølløse Kommune: Vestsjællands 128

5 IDUN Supplement No Klarup Kirke-Helsinge [ki hæl se ] キアゲ=ヘルスィンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Helsinge Sogn: Gørlev Kommune: Vestsjællands Kirke-Hyllinge [ki hyle ] キアゲ=ヒュリンゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirke-Hyllinge Sogn: Bramsnæs Kommune: Roskilde Kirkerup [ ki råb] キアゲロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kirkerup Sogn: Gundsø Kommune: Roskilde Amt/Hashøj Kommune: Vestsjællands Kirsten [ ki sd n] キアステン[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kirstine [ki sdidn ] キアスティーネ[ 女 子 名 ] Kis [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ],[ 姓 ] Kiss [ kis] キス[ 女 子 名 ],[ 姓 ] Kisser [ kis ] キサ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kisserup [ kis råb] キセロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kisserup Sogn: Hvalsø Kommune: Roskilde Kit [ kid] キト[ 女 子 名 ],[Kirsten の 愛 称 ] Kitte [ kid ] キデ[ 女 子 名 ],[ Kirsten の 愛 称 ] Kitty [ kiti] キティ[ 女 子 名 ] Kjartan [ kjα:tan] キャータン[ 男 子 名 ] Kjeld [ kæl ] ケル[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Kjeldgaard [ kæl D] ケルゴー[ 姓 ] Kjeldsen [ kæl sn ] ケルスン[ 姓 ] Kjellerup [ kæl råb] ケレロプ[ 姓 ] Kjelstrup [ kæl sdråb] ケルストロプ[ 姓 ] Kjer [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjerstin [ ja sdin] イェアスディン;[ kja sdin] キェアスティン;[ EA sdin] シェアスティ ン[ 女 子 名 ] Kjær [ kæd ] ケーア[ 姓 ] Kjærgaard [ kæ D] ケアゴー[ 姓 ] Kjærsgaard [ kæd s D] ケーアスゴー[ 姓 ] Kjærulff [ kæ ul f] ケアウルフ[ 姓 ] Kjøller [ køl ] クラ[ 姓 ] Klaes Claes Klakring [ klα ræ ] クラクレング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klakring Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle Klaksvig [ klα s vid] クラクスヴィー[ 姓 ],[フェローの Klaksvik のデンマーク 語 名 ] Klampenborg [ klαmb n b D] クランベンボー[ 地 名 : 町 :2つの 教 区 :コムーネにまた がる:Taarbæk Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Amt/Skovshoved Sogn: Gentofte Kommune: Københavns Klara [ klα:rα] クラーラ[ 女 子 名 ] Klareboderne [ klα:α bo: n ] クラーアボーザネ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Klarup [ klαdråb] クラーロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klarup Sogn: Ålborg Kommune: Nordjyllands 129

6 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Klas Klas Klaes Klaus Claus Klausen Clausen Klein [ klαc n] クライン[ 姓 ] Klejtrup [ klαc tråb] クライトロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klejtrup Sogn: Møldrup Kommune: Viborg Klemens [ kledm ns] クリーメンス[ 男 子 名 ] Klemensker [ kledm ns ] クリーメンスカ[ 地 名 : 教 区 :Klemensker Sogn: Hasle Kommune: Bornholms Klement [ kledm nd] クリーメント[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Klemmensen Clemmensen Kleo Cleo Klim [ klidm] クリーム[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klim Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Klindt Klint Klint [ klen d] クリント[ 姓 ] Klinte [ klend ] クリンデ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Klinte Sogn: Bogense Kommune: Fyns Kliplev [ kleb lew] クリプリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kliplev Sogn: Lundtoft Kommune: Sønderjyllands Klitgaard [ klid D] クリトゴー[ 姓 ] Klitmøller [ klid møl ] クリトムラ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klitmøller Sogn: Hanstholm Kommune: Viborg Klodshans [ kl s han s] クロスハンス[ まぬけのハンス : 民 話 やアンデルセン 作 品 の 主 人 公 ] Kloster [ kl sd ] クロスタ[ 姓 ] Klovborg [ kl w b D] クロウボー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Klovborg Sogn: Nr. Snede Kommune: Vejle Klubien [klu bidn] クルビーン[ 姓 ] Klumpe [ klåmb ] クロンベ[Klaus Klumpe クラウス クロンベ 小 太 りクラウス の 言 い 回 しに 現 われる] Kløvedal [ klø:v dadl] クルーヴェデール[ 姓 ] Knabrostræde [ knαbro sdræ: ] クナブロストレーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Knabstrup [ knαb sdråb] クナプストロプ[ 館 / 町 :Sønder Jernløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Knippelsbro [ kneb ls brod] クニベルスブロー[ 橋 :コペンハーゲン] Knivsbjerg [ kniws bja ] クニウスビェア[ 地 名 : 丘 (97 m):øster Løgum Sogn: Rødekro Kommune: Sønderjyllands Knoblauch [ knåb lαw] クノプラウ[ 姓 ] 130

7 IDUN Supplement No Knox [ n s] ノクス[ 姓 ] Knud [ knud ] クヌーズ[ 男 子 名 ] Knudsen [ knusn ] クヌスン[ 姓 ] Knudshoved [knu s ho: ] クヌズスホーゼ[ 地 名 : 岬 :デンマークに8 箇 所 ] Knudsker [ knu s ] クヌズスカ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Knudsker Sogn: Rønne Kommune: Bornholms Knuth [ knud] クヌト[ 姓 ] Knuthenborg [ knud n b D] クヌデンボー[ 館 /サファリパーク:Hunseby Sogn: Maribo Kommune: Storstrøms Knøsen [ knødsn ] クヌースン[ 姓 ] Kobbernagel [ k w nadcll] コウアネーイル[ 姓 ] Kollerup Kobberup [ k ww råb] コウウロプ[ 姓 ] Koch [ k ] コク[ 姓 ] Kock Koch Koda [ ko:da] コーダ[ 音 楽 著 作 権 管 理 組 合 ] Koed [ kod ] コーズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Koed Sogn: Midt-Djurs Kommune: Århus Koefod Kofoed Koefoed Kofoed Kofod Kofoed Kofoed [ ko fod ] コフォーズ[ 姓 ] Kohl [ kodl] コール[ 姓 ] Kok Koch Kokkedal [ k dadl] コゲデール[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kokkedal Sogn: Hørsholm Kommune: Frederiksborg Kolbjørn Colbjørn Kolby [ k l byd] コルビュー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kolby Kås [k lby kåds] コルビュコース[ 地 名 : 町 :Kolby Sogn: Samsø Kommune: Århus Kold [ k l ] コル[ 姓 ] Kolding 1 [ k le ] コリング[ 地 名 : 町 /コムーネ:Kolding Kommune: Vejle Kolding 2 [ k le ] コリング[ 姓 ];[ k lde ] コルディングもある.Colding の 綴 りの 時 に は [ k lde ] がふつう. Kolerus [ko le:rus] コリールス[ 姓 ] Kolind [ ko:lin] コーリン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolind Song: Midt-Djurs Kommune: Århus Kollekolle [k l k l ] コレコレ[ホテル/コンフェレンスセンター:Værløse Sogn: Værløse Kommune: Københavns Kollerup [ k l råb] コレロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollerup Sogn: Fjerritslev Kommune: Nordjyllands Amt/Jelling Kommune: Vejle 131

8 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kollund Kollund [ k lån ] コロン[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kollund Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kolt [ k l d] コルト[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kolt Sogn: Århus Kommune: Århus Kolumbine Columbine Komdrup [ k m dråb] コムドロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Komdrup Sogn: Sejlflod Kommune: Nordjyllands Kompedal [ k mb dadl] コンベデール[ 地 名 : 谷 :Thorning Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Kondrup [ k n dråb] コンドロプ[ 姓 ] Kongedybet [ k dydb ] コンゲデューベズ[ 地 名 :Middelgrunden と Prøvestenen との 間 の 船 舶 航 行 用 の 水 路, 澪 (みお)] Kongelunden [ k lån n] コンゲロネン[ 地 名 :アマー 島 南 端 にある 森 ] Kongens Bro (Kongensbro) [k ns brod] コンゲンスブロー[ 地 名 : 村 落 :Grønbæk Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Amt/Tvilum Sogn: Gjern Kommune: Århus Kongens Lyngby [ k ns lø byd] コンゲンス ルングビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongens Lyngby Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Kongens Nytorv [k ns ny t Dw] コンゲンス ニュトーウ[ 地 名 : 広 場 :コペンハーゲン] Kongerslev [ k slew] コンガスリウ[ 姓 ] Kongeåen [ k ådån] コンゲオーオン[ 地 名 : 川 :ユラン 半 島 南 部 ] Kongsted [ k sdæ ] コングステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kongsted Sogn: Rønnede Kommune: Storstrøms Konow [ko no] コノ[ 姓 ] Konrad [ k n rα ] コンラズ[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Konradsen Conradsen Konstance Constance Konstantin [k nsdan tidn] コンスタンティーン[ 男 子 名 ],[ 姓 ] Koppel [ k b l] コベル[ 姓 ] Korch [ k : ] コーク[ 姓 ] Korfits Corfitz Korinth [ko ræn d] コレント[ 地 名 : 町 :Brahetrolleborg Sogn: Fåborg Kommune: Fyns Kornelius Cornelius Kornerup [ ko n råb] コアネロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kornerup Sogn: Lejre Kommune: Roskilde Korning [ k :ne ] コーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korning Sogn: Hedensted Kommune: Vejle Kornum [ ko nåm] コアノム[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kornum Sogn: Løgstør Kommune: Nordjyllands Korselitse [ k :s lids ] コーセリツェ[ 地 名 : 館 / 村 落 :Sønder Alslev Sogn: Stubbekøbing Kommune: Storstrøms Korsgaard [ k :s D] コースゴー[ 姓 ] 132

9 IDUN Supplement No Krinsen Korsløkke [ k :s lø ] コースルゲ[ 地 名 : 教 区 :Korsløkke Sogn: Odense Kommune: Fyns Korsør [k sød ] コスーア[ 地 名 : 町 /コムーネ:Korsør Kommune: Vestsjællands Korup [ kodråb] コーロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Korup Sogn: Odense Kommune: Fyns Kosangas [ko sadn as] コセーンガス[ 商 :ガス 会 社 ] Kosmorama [k smo rα:ma] コスモラーマ[ 映 画 館 ] Koster [ kodsd ] コースタ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Stege Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Kousgård [ k w s D] コウスゴー[ 姓 ] Kousted [ k w sdæ ] コウステズ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kousted Sogn: Purhus Kommune: Århus Kovirke [ kod vi ] コーヴィアゲ[( 史 )ユラン 半 島 南 のスリースヴィ (Slesvig/Schleswig) の 国 境 に 造 られた 防 塁 ダネヴィアゲ (Dannevirke) の 主 塁 の 南 2km に 位 置 する 防 塁 ] Krabbe [ krαb ] クラベ[ 姓 ] Krabbesholm [ krαb s h l m] クラベスホルム[ 館 :Resen Sogn: Skive Kommune: Viborg Krag Kragh Kragelund [ krα:w lån ] クラーウロン[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kragelund Sogn: Silkeborg Kommune: Århus Kragh [ krαdw] クラーウ[ 姓 ] Krak [ krα ] クラク[ 姓 ],[ 商 : 出 版 社 ] Kraka [ krα:ka] クラーカ[ 女 子 名 ] Kramer [ krαdm ] クラーマ[ 姓 ] Krarup [ krαdråb] クラーロプ[ 姓 ] Krause [ krαws ] クラウセ[ 姓 ] Krebs [ kräbs] クラプス[ 姓 ] Kregme [ krαcm ] クライメ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kregme Sogn: Frederiksværk Kommune: Frederiksborg Krejbjerg [ krαc bja ] クライビェア[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krejbjerg Sogn: Spøttrup Kommune: Viborg Krenkerup [ krä råb] クランゲロプ[ 館 :Radsted Sogn: Sakskøbing Kommune: Storstrøms Kresten [ kræsd n] クレステン[ 男 子 名 ] Krestensen Christensen Kriblekrable [kribl krαbl ] クリブレクラブレ[トロル (trold)] Krieger [ kridj ] クリーヤ[ 姓 ] Krilles [ kril s] クリレス[ 男 子 名 ] Krinsen [ kræn s n] クレンセン[コペンハーゲンにある 広 場 であるコンゲンス ニュ トーウ (Kongens Nytorv) のクリスチャン5 世 の 騎 馬 像 の 周 囲 を 二 重 に 囲 む 植 え 込 133

10 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kris みの 名 称 ] Kris Chris Krist Kristus Kristel Christel Kristen Kresten Kristensen Christensen Krister [ kræsd ] クレスタ[ 男 子 名 ] Kristian Christian Kristiane [kræ sdja:n ] クレスチェーネ[ 女 子 名 ] Kristiansen Christiansen Kristiansminde Christiansminde Kristiern Christiern Kristi Himmelfartsdag [kræsdi hem l fα:ds dad] クレスティ ヒメルファーツデー[キリス ト 昇 天 祭 日 ] Kristina [kri sdi:na] クリスティーナ[ 女 子 名 ] Kristine [kri sdidn ] クリスティーネ[ 女 子 名 ] Kristoffer [kri sd f ] クリストファ[ 男 子 名 ] Kristoffersen Christoffersen Kristrup [ kræ sdråb] クレストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kristrup Sogn: Randers Kommune: Århus Krog Krogh Krogerup [ krå:w råb] クローウロプ[( 旧 ) 館 /( 現 )フォルケホイスコーレ:Humlebæk Sogn: Fredensborg-Humlebæk Kommune: Frederiksborg Krogh [ krådw] クローウ[ 姓 ] Krogsbæk [ krådws bæ ] クローウスベク[ 姓 ] Krogsbølle [ krådws bøl ] クローウスブレ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krogsbølle Sogn: Otterup Kommune: Fyns Krogsgaard [ krådws D] クローウスゴー[ 姓 ] Krogstrup [ krådw sdråb] クローウストロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Krogstrup Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Krohn [ krodn] クローン[ 姓 ] Kromann [ krod man ] クローマン[ 姓 ] Kronborg [ kro:n b D] クローンボー[ 姓 ],[ 城 :Sankt Mariæ Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kronprinsessegade [ kro:npræn sæs A: ] クローンプレンセセゲーゼ[ 通 り 名 :コペン ハーゲン] Krummerup [ kråm råb] クロメロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krummerup Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kruse [ kru:s ] クルーセ[ 姓 ] Kruså [krus åd] クルスオー[ 地 名 : 町 :Bov Sogn: Bov Kommune: Sønderjyllands 134

11 IDUN Supplement No Kvorning Kruuse Kruse Kryger [ krydj ] クリューヤ[ 姓 ] Krüger Kryger Kræn [ krædn] クレーン[ 男 子 名 ] Kræsten Kresten Krøll [ kröl ] クレル[ 姓 ] Krønge [ kr ] クランゲ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Krønge Sogn: Holeby Kommune: Storstrøms Krøyer [ kr C ] クロイア[ 姓 ] KU [ kåd ud] コーウー[ 保 守 党 青 年 部 (Konservativ Ungdom) の 略 号 ] Kudsk [ kus ] クスク[ 姓 ] Kuhlau [ ku: lαw] クーラウ[ 姓 ] Kulhuse [ kål hu:s ] コルフーセ,Kulhus [ kål huds] コルフース 地 名 : 村 落 :Draaby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Amt Kullerup [ kul råb] クレロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kullerup Sogn: Ørbæk Kommune: Fyns Kultorvet [ kål t Dw ] コルトーウェズ[ 広 場 :コペンハーゲン] Kumbel [ kåm b l] コンベル[ 詩 人 作 家 発 明 家 数 学 者 ピート ハイン (Piet Hein) の ペンネーム] Kundby [ kån byd] コンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kundby Sogn: Svinninge Kommune: Vestsjællands Kuno [ ku:no] クーノ[ 男 子 名 ] Kunstindutrimuseet [kånsdendu sdrimu sæ:æ ] コンストインドゥストリムセーエズ[デン マーク 工 芸 美 術 館 ] Kure [ ku:r ] クーラ[ 姓 ] Kurland [ ku lan ] クアラン[ 姓 ] Kurt [ ku d] クアト[ 男 子 名 ] Kusk Kudsk Kvanløse [ kvan løds ] クヴァンルーセ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvanløse Sogn: Jernløse Kommune: Vestsjællands Kvislemark [ kvisl mα: ] クヴィスレマーク[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvislemark Sogn: Fuglebjerg Kommune: Vestsjællands Kvist [ kvesd] クヴィスト[ 姓 ] Kvistgård [ kvesd D] クヴィストゴー[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Tikøb Sogn: Helsingør Kommune: Frederiksborg Kvols [ kv l s] クヴォルス[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvols Sogn: Viborg Kommune: Viborg Kvong [ kv ] クヴォング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvong Sogn: Blåbjerg Kommune: Ribe Kvorning [ kv :ne ] クヴォーニング[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kvorning Sogn: Tjele Kommune: Viborg 135

12 新 谷 大 辺 間 瀬 編 デンマーク 語 固 有 名 詞 カナ 表 記 小 辞 典 Kværkeby Kværkeby [ kva byd] クヴェアゲビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværkeby Sogn: Ringsted Kommune: Vestsjællands Kværndrup [ kva n dråb] クヴェアンドロプ[ 姓 ],[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværndrup Sogn: Ryslinge Kommune: Fyns Kværs [ kvæd s] クヴェーアス[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kværs Sogn: Gråsten Kommune: Sønderjyllands Kvæsthusbroen [ kvæsdhus brodon] クヴェストフスブローオン[ 埠 頭 (ふとう): コペン ハーゲン] Kyed [ kyd ] キューズ[ 姓 ] Kyhn [ kydn] キューン[ 姓 ] Kühnel [ky næl] キュネル[ 姓 ] Kyndby [ køn byd] クンビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kyndby Sogn: Jægerspris Kommune: Frederiksborg Kyndby- [ kønby-] クンビュ [ 地 名 等 の 合 成 語 第 一 要 素 として] Kysing [ ky:se ] キュースィング[ 地 名 : 村 落 :Saksild Sogn: Odder Kommune: Århus Kähler [ kædl ] ケーラ[ 姓 ] Kær [ kæd ] ケーア[ 姓 ],[ 地 名 ( 史 ):herred:kær Herred: Aalborg Kærby [ kæ byd] ケアビュー[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kærby Sogn: Nørhald Kommune: Århus Kærum [ kæ:råm] ケーロム[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kærum Sogn: Assens Kommune: Fyns Købelev [ kø:b lew] クーベリウ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Købelev Sogn: Ravnsborg Kommune: Storstrøms København [køb n hαw n] クベンハウン[=コペンハーゲン] Købke [ køb ] クプゲ[ 姓 ] Købmagergade [ kø mα: A: ] クマーゲーゼ[ 通 り 名 :コペンハーゲン] Køge [ kø:cl] クーイ[ 地 名 : 町 / 教 区 /コムーネ:Køge Sogn: Køge Kommune: Roskilde Køhler [ kødl ] クーラ[ 姓 ] Kølkær [ køl kæd ] クルケーア[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølkær Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Kølstrup [ køl sdråb] クルストロプ[ 地 名 : 町 / 教 区 :Kølstrup Sogn: Kerteminde Kommune: Fyns Kølvrå [ køl vråd] クルヴロー Køng [ kö ] ケング[ 地 名 : 町 / 教 区 :Køng Sogn: Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt /Glamsbjerg Kommune: Fyns Køster [ køsd ] クスタ[ 姓 ] Kåre Kaare Kås [ kåds] コース[ 姓 ],[ 地 名 : 町 :Jetsmark Sogn: Pandrup Kommune: Nordjyllands Kåstrup [ kå: sdråb] コーストロプ[ 地 名 : 村 落 / 教 区 :Kåstrup Sogn: Thisted Kommune: Viborg 136

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Laos. ILLUSTRERET REJSEDAGBOG 2012-1. Del. 22.APR Huay Xai, 40 C. 24.APR Luang Prabang, 39 C. Navisa & Ohji

Laos. ILLUSTRERET REJSEDAGBOG 2012-1. Del. 22.APR Huay Xai, 40 C. 24.APR Luang Prabang, 39 C. Navisa & Ohji Laos 22.APR Huay Xai, 40 C Chiang Khong, grænsebyen i Nordthailand hvorfra man officielt krydser Mekongfloden over til Laos. Køreturen fra Chiang Saen til Chiang Khong tog længere tid end forventet. Vi

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009 Dansk Byggeri Inspiration til CSR Christian F. Jakobsen, partner Morten Elbæk Jensen, partner Grant Thorntons kontorer i København og Vejle 1 Hvad er CSR Lovgrundlag for CSR Hvem er omfattet Tilgang til

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Strukturreform. Udmøntningsplan

Strukturreform. Udmøntningsplan Strukturreform Udmøntningsplan September 2004 Aftale om struktur- og opgavereform Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 24. juni 2004 aftale om strukturreform.

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Marginalskatterne efter Pinsepakken

Marginalskatterne efter Pinsepakken Marginalskatterne efter Pinsepakken Peter Guldager lektor, cand.polit. Nationaløkonomisk Institut Handelshøjskolen i Århus Resumé Et væsentligt element i pinsepakken var en nedsættelse af bundskatteprocenten

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk Fornavn Telefonnummer Mobilnummer Email Butik Postnummer LOF/NETOP Kursusdato Mogens Sørensen mogsor@post9.tele.dk SuperBrugsen Vallensbæk LOF Vestegnen 1 kursus: 11/9, 25/9, 8/10, 22/10 Anni Agerbo Jensen

Læs mere