EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser"

Transkript

1 EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig at sænke igen. Langtidsledigheden forventes fortsat at være omkring 11½ mio. personer i 1 i EU. Samtidig har stigningen i langtidsledigheden og EU s sparepolitik medført, at flere i dag lider under materielle afsavn i deres hverdag. Flere har problemer med at betale husleje, afdrage på lån, håndtere uforudsete udgifter, har ikke råd til ordentlig mad, og flere må afstå fra almindelige forbrugsgoder. Der er således mio. europæere, der oplever materielle afsavn i deres hverdag. af chefanalytiker Erik Bjørsted, senioranalytiker Signe Dahl & stud.scient.oecon Anne Marie Krogsgaard Andersen 11. december 1 Analysens hovedkonklusioner Ny prognose viser, at langtidsledigheden, som pt. er den højeste siden slutningen af 9 erne, vil fortsætte med at være høj de kommende år. I 1 ventes ca. 11½ mio. arbejdsløse således fortsat at være langtidsledige. Som konsekvens kan flere tabe tilknytningen til arbejdsmarkedet, ligesom arbejdsløsheden kan bide sig fast, hvilket kan skade vækstpotentialet i europæisk økonomi. Stigningen i langtidsledigheden har, sammen med EU s sparepolitik, hvor der de senere år i en række lande bl.a. er blevet afsat færre midler til social beskyttelse, også haft sociale konsekvenser. Flere lider i dag således under materielle afsavn i deres hverdag. Flere har problemer med at betale huslejen, betale deres afdrag på lån, har ikke råd til ordentlig mad og må afstå fra helt almindelige forbrugsgoder. Udviklingen er en indikation på, at flere er i fare for at blive fattige. Af hensyn til at sikre en høj arbejdsmarkedsdeltagelse, høj beskæftigelse og velstand er det vigtigt, at samfundet investerer i mennesker også de svage. Stigningen i langtidsledigheden og i antallet af fattige viser, at netop det har EU forsømt. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil 7 79 Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil 3 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 11 København V

2 Langtidsledigheden i EU har bidt sig fast Seks år inde i krisen oplever Europa fortsat meget høj arbejdsløshed. I Euroområdet slås man fortsat med de højeste ledighedsprocenter, der er målt de sidste små tyve år, og samtidig er ca. halvdelen af de ledige fanget i langtidsledighed. Det gælder også i EU som helhed. Samlet er mere end 1 mio. langtidsledige i EU heraf ca. 9½ mio. i Euroområdet. I pct. af arbejdsstyrken svarer de godt 1 mio. langtidsledige til,1 pct. af arbejdsstyrken, mens de 9½ mio. langtidsledige i Euroområdet svarer til, pct. af arbejdsstyrken. Alt i alt slås Europa med den højeste langtidsledighed siden slutningen af 9 erne. Samtidig har ca. ¼ af de ledige været ledige i mere end to år, og antallet har været voksende det seneste år. Selvom arbejdsløsheden den kommende tid forventes at falde svagt i Europa, vil det formentlig gå langsomt med at få nedbragt langtidsledigheden. Det viser den nye prognose iags (independent Annual Growth Survey), som AE har udarbejdet sammen med det franske institut OFCE og det tyske institut IMK. I 1 ventes langtidsledigheden i EU fortsat at være lidt under, pct. svarende til ca. 11½ mio. langtidsledige og, pct. i Euroområdet svarende til rundt regnet 9 mio. langtidsledige. Det fremgår af figur 1. Figur 1. Prognose for langtidsledigheden i Europa Langtidsledighed, EU- Langtidsledighed, EURO Ledighed, EU- Ledighed, EURO Kilde: AE på baggrund af egne beregninger. Langtidsledige er ikke så eftertragtede af virksomhederne, og dermed risikerer de langtidsledige at hænge fast i ledigheden, og i sidste ende risikerer de måske helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den effektive arbejdsstyrke bliver alt andet lige mindre, når mange ledige er fanget i langtidsledighed, og det kan skade vækstpotentialet i Europa. Udover at stigningen i langtidsledigheden kan sænke vækstpotentialet i økonomien har den høje langtidsledighed dog også store personlige og sociale konsekvenser.

3 Flere lider materielle afsavn Generelt har krisen i Europa øget risikoen for, at flere bliver fanget i fattigdom i form af alvorlige materielle afsavn. Flere og flere oplever således materielle afsavn i deres hverdag, hvilket er en indikation på, at fattigdommen i Europa er voksende. Eurostats definition af at lide materielle afsavn er defineret som, at man har problemer med mindst af 9 udgifter. Udgifterne er som følger: 1) betale husleje eller afdrage på lån, ) betale varmeudgifter, 3) håndtere uforudsete udgifter, ) have råd til kød eller andre proteinholdige nærringsmidler, ) have råd til ferie, ) have råd til TV, 7) have råd til vaskemaskine, ) have råd til en bil, 9) have råd til en telefon, Det giver ikke meget mening at sammenligne niveauerne for materielt afsavn landene imellem, da der er stor forskel på levestandarder, men stigningen i andelen af personer, som har problemer med at klare ovenstående udgifter, er en klar indikation af, at fattigdommen er vokset. Sammenlignet med Eurostats indikator for risikoen for fattigdom er indikatoren for alvorlige materielle afsavn en mere grel indikator, der rammer en mere afgrænset gruppe. Som det fremgår af figur, er det specielt de gældsplagede lande i Sydeuropa og flere østeuropæiske lande, som har oplevet den største stigning i andelen af personer, der oplever alvorlige materielle afsavn. Der er omkring millioner personer i Europa, der oplever materielle afsavn i deres hverdag. For Danmark er det 1. personer. Figur. Udviklingen i andelen af personer, som oplever alvorlige materielle afsavn, GRC HUN CYP MLT ITA LVA IRL* LTU EST ESP DNK BGR EA1 PRT LUX EU7 NLD GBR** SVN SWE DEU CZE FRA BEL FIN SVK AUT ROU POL - Ændring i andelen af personer, som oplever afsavn Anm.: * markerer at de seneste data er fra 1, ** markerer at der er anvendt 11 data pga. databrud. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. 3

4 For børn, som oplever alvorlige materielle afsavn, er der ligeledes en stigning. Det fremgår af figur 3. Stigningen i andelen af børn, som oplever materielle afsavn, er bekymrende, fordi afsavn og manglende muligheder i barndommen kan have langsigtede konsekvenser for børnene f.eks. i forhold uddannelse. Igen er det især de gældsplagede lande og flere østeuropæiske lande, som springer i øjnene. Figur 3. Udviklingen i andelen af børn (-1 år), der oplever alvorlige materielle afsavn, HUN GRC CYP LVA LTU IRL* MLT BGR ITA ESP PRT EST LUX DNK EA1 EU7 SVN GBR** SVK SWE NLD AUT FRA CZE FIN DEU BEL ROU POL - Ændring i andelen af børn, som oplver materielle afsavn Anm.: * markerer at de seneste data er fra 1, ** markerer at der er anvendt 11 data pga. databrud. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Knap hver. arbejdsløs i euroområdet lider materielle afsavn Ser man på, hvilke grupper der oplever materielle afsavn i euroområdet, er det specielt arbejdsløse og personer, som står udenfor arbejdsstyrken, som endnu ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det fremgår af figur, at det er de personer, der står udenfor arbejdsmarkeder der både har de største niveauer og de største stigninger i alvorligt materielt afsavn. Figur. Udviklingen i andelen af personer i euroområdet, som oplever alvorlige materielle afsavn Beskæftigede Tilbagetrækning Arbejdsløse Andre udenfor arbejdsstyrken Note: Personer over 1 år i euroområdet. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Men hvilke risikofaktorer bidrager især til stigningen i gruppen af personer, som oplever materielle afsavn?

5 Færre penge til social beskyttelse og langtidsledighed øger risikoen for materielle afsavn Der er flere faktorer, der kan have bidraget til stigningen i andelen af personer, som oplever materielle afsavn. Hvis BNP pr. indbygger falder, kan det potentielt betyde, at flere oplever materielle afsavn. Langtidsledighed kan også øge andelen, da man som arbejdsløs bruger af sin opsparing til at starte med, men opsparingen ebber ud, når den ledige har været uden for arbejdsmarkedet i en længere periode. Hvis samfundet vælger at bruge færre penge på social beskyttelse herunder skærer i understøttelsen for grupper uden arbejde, kan det også øge andelen af personer, som oplever alvorlige materielle afsavn. I boks 1 er det på baggrund af paneldata forsøgt at kortlægge, hvilke forhold, der øger andelen af personer, som oplever materielle afsavn, og som dermed øger risikoen for, at fattigdommen vokser. Beregningerne viser, at faldende BNP pr. indbygger, højere langtidsledighed og færre penge til social beskyttelse alle øger andelen af personer, som oplever materielle afsavn. BNP pr. indbygger ventes at vokse de kommende år, men der kan komme forsinkede effekter af den faldende velstand fra årene før. Dertil kommer, at langtidsledigheden som nævnt bliver vanskelig at reducere nævneværdigt, og samtidig trækker EU s sparepolitik, som i en række lande de senere år har bevirket at der afsættes færre midler til social beskyttelse, også i retning af, at flere vil opleve materielle afsavn. Flere kan således også de kommende år blive fanget i fattigdom. Boks 1. Hvilke faktorer bidrager til materielle afsavn I det følgende tages der udgangspunkt i nedenstående estimationsligning, som estimeres på baggrund af paneldata. h, = , æ!"! # $ #% &','( &$ #$$!" (#)!$$ #%'#, æ*')#)! + &.! -."", $#"" æ*')#)! + &.! -."", $#"" æ!"! $#")! '$!"'#)! &/)&!), $#"" &/)!' æ!"! "!%) )!$ '/!#$ -'*.))$' &.! -."" (,%#') &!') *')#) ", %3$$ ) Tabel B1. Estimationsresultater Estimat Spredning T-værdi Vækstrate i BNP pr. indbygger -,11,3-3, Vækstrate i BNP pr. indbygger, lagget -,113, -,79 Lagget ændring i langtidsledighedsprocenten,313,117, Lagget ændring i udgiften til social beskyttelse -,39,13-3, Konstant,,113,9 Anm: Der er testet for autokorrelation og enhedsrod i residualerne og der er ikke tegn på nogen af delene. Kilde: AE på baggrund af Eurostat =, Antal lande : 7 Antal observationer : 1 #$ (3!)):h! (:) =.=.>

6 EU skal huske at investere i mennesker EU begyndte i foråret at påbyde medlemslandene at få bedre styr på de offentlige budgetter. Det medførte, at EU-landene på en og samme tid begyndte at stramme finanspolitikken med det resultat, at arbejdsløsheden og langtidsledigheden, som ellers var begyndt at stabilisere sig, igen begyndte at vokse. Ikke nok med at sparepolitikken dræbte et spirende opsving, men samtidig bevirkede sparepakkerne også, at der i en lang række lande de senere år er blevet sat færre penge af til social beskyttelse. Det har alt sammen medført, at flere er kommet ud på kanten af arbejdsmarkedet, ligesom flere er i risiko for at blive fattige. Øget langtidsledighed og øget fattigdom især fattigdom blandt børn kan have negative langsigtede konsekvenser for vækstmulighederne i Europa. Der er brug for, at især lande som Tyskland, men også Nordeuropa sætter flere offentlige investeringer i gang. Det vil ikke kun øge væksten i Tyskland og Nordeuropa, men vil også gavne de gældsplagede lande. Junckers vækstpakke er et skridt i den rigtige retning, men virkningen af pakken er alt for usikker til, at den kan stå alene Der er brug for yderligere tiltag. Endelig skal EU-landene huske at investere i mennesker også de svage og fokusere på aktiv arbejdsmarkedspolitik og øge fleksibiliteten af deres arbejdsmarkeder, så virksomhederne bliver mere villige til at oprette flere stillinger.

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere