Velkommen til denne parade, der markerer TRR 17 års fødselsdag, og tillykke med denne mærkedag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til denne parade, der markerer TRR 17 års fødselsdag, og tillykke med denne mærkedag."

Transkript

1 RC tale ved fødselsdagsparade 9 MAJ 2014 Velkommen til denne parade, der markerer TRR 17 års fødselsdag, og tillykke med denne mærkedag. En særlig velkomst til Prinsens Musikkorps, som sædvanen tro deltager i fejringen af vores fødselsdagsfest og tak fordi I med Jeres dejlige musik vil være med til at festliggøre dagen. Paraden gennemføres i år under lidt særlige omstændigheder: Det er ikke på dagen det er jo først på lørdag det er d og den foregår ikke i Aalborg, som den plejer. Vi er Hærens største regiment og også det mest spredte vi er på 11 forskellige garnisoner rundt om i landet. Det er derfor ikke ret tit vi har en mulighed for at samle så godt som alt personel. At afholde paraden i forbindelse med Hærens fejring af vore 400 års jubilæum synes jeg derfor giver rigtig god mening. Det er TRR første fødselsdag i den nye konfiguration, hvor vi nu har en hel bataljon af regimentet placeret i Vordingborg. Så også i det lys synes jeg det er på sin plads at vi kan samle alle regimentets enheder her i dag. Regimentets fane er netop blevet afdækket og den er placeret på paradens højre fløj og dermed hvor den skal være, nemlig som regimentets naturlige samlingsmærke, under hvilken vi samles på godt og ondt. Det har siden sidste fødselsdagsparade været et travlt år på mange måder. Hæren og dermed Trænregimentet har endnu engang gennemgået en stor omstrukturering. Det har bestemt ikke været lige nemt alle steder og slet ikke for vores logistiske kolleger i Vordingborg. Og Forsvaret og dermed os alle sammen - står fortsat midt i den største omlægning af snart sagt alle forhold. Det gælder måden vi er ansat på, måden vi aflønnes på, uddannes på osv. Osv. Det er ikke alle forhold der er fuldstændig afklarede, der er fortsat et stort stykke arbejde foran os. Jeg synes dog også vi må konstatere at den omstrukturering, der formelt trådte i kraft 1 MAR i år, er blevet gennemført godt og professionelt. Der har været et forbilledligt samarbejde mellem DANILOG og Trænregimentet med henblik på at få overdraget ansvar for opgaver mv. således at det har haft mindst mulig indflydelse på opgaveløsningen. Det må ikke glemmes, at selvom vi er i gang med den største omlægning af Forsvaret i mands minde, så skal opgaveløsningen være i fokus og de operative opgaver skal fortsat løses på et højt professionelt niveau. Og det er de blevet! Takket være alle Jer der står her i dag. Vi er næsten helt klar i vores nye struktur. Vi mangler dog at få den værnsfælles MP-kapacitet på plads, men den endelige godkendelse af planen tilgik i tirsdags, så nu kan vi komme i gang med at færdiggøre også denne del af Forsvarsforliget. Etableringen af den værnsfælles

2 MP-kapacitet i rammen af MPBTN indledes formelt 1 OKT og skal være afsluttet med årets udgang. Til næste år vil vi derfor også se uniformer fra både Søværnet og Flyvevåbnet i paraden. Vores internationale engagement i Afghanistan er under hastig ændring og afvikling. Hold 17, der er ude nu, bliver det sidste hold i rammen af ISAF. Vi forventer de er færdige med at lukke og slukke i Camp Bastion i løbet af AUG, hvor de sidste af holdet kommer hjem. De første soldater fra holdet begynder at komme hjem allerede om et par uger. Jeg tager på søndag ned for at besøge vore kolleger i Afghanistan. Vi er dog også i gang med at uddanne og opstille det første hold til afløseren for ISAF, nemlig Resolute Support Mission, RSM. Holdet forventes udsendt til Kabul i løbet af AUG. Deres opgave bliver at støtte de danske instruktører og stabsofficerer, der skal virke i forskellige stillinger i området. Vi har fortsat et personbeskytterhold i Bruxelles til at passe på Formanden for NAT s Militærkomite ligesom vi har et hold personbeskyttere på beredskab til at støtte FN s udsending på Cypern, der tager sig af opgaven med at få kemiske stoffer ud af Syrien. Ellers er det deltagelse i opstilling og uddannelse af enheder til Reaktionskampgrupperne der står på programmet. Det gælder både NSE, LOGKMP og MPDET. At denne opgave ikke kun foregår herhjemme i DK er meget tydeligt lige nu. Om mindre end en måned drager REAG 2014-II på øvelse i Baltikum og til efteråret skal NRF-15 til Norge for at øve sig der. For os logistikere er det langt hen ad vejen reelle opgaver der skal løses og ikke kun en øvelse. Vi får også mulighed for at øve os den anden vej, så at sige, idet DK er vært for to større øvelser i efteråret med udenlandsk deltagelse. En stor del af Host Nation Support støtten skal selvfølgelig leveres af Trænregimentet. Vi skal heller ikke glemme at vi til daglig løser en del driftsmæssige opgaver fra garnisonerne her i DK. Det gælder bl.a. vedligeholdelsestjenesten for hele Hæren, transport af tungt materiel og personel samt en mange facetteret kursusvirksomhed, med kursister fra hele Forsvaret. Så selv om det internationale engagement lige nu er på et lavere niveau end vi har været vant til, kommer vi bestemt ikke til at ligge på den lade side. Der bliver brug for at vi alle ved regimentet deltager i opgaveløsningen ofte på tværs af måske hidtidig kendte strukturer og arbejdsgange. Jeg ser frem til at vi i samlet flok løser den ikke ubetydelige opgave for Hæren og Forsvaret. Alt taget i betragtning er der god grund til at feste i dag både at fejre Hærens fine jubilæum, men også over det vi har fået skabt og den måde vi løser opgaverne på. Lad mig afslutte med at udtrykke min tak og anerkendelse for Jeres indsats for regimentet og garnisonerne, såvel ude omkring i landet som ude i Verden. Jeg glæder mig hver dag over at være Jeres chef og for Jeres positive medvirken. Hjertelig tillykke med fødselsdagen.

3 Prinsens Musikkorps vil nu som afslutning på denne del af paraden ved at spille TRR parademarch. Værsgo Vi vil nu gå over til en anden tradition, som er at uddele erkendtligheder mv. til et antal personer ved regimentet. Jeg er meget glad for at vore gode venner fortsat, med stor beredvillighed har villet være med til at tage traditionen op. Normalt er det de forskellige organisationer mv. der selv kommer og uddeler erkendtlighederne, men fordi paraden i dag foregår et stykke væk fra Nordjylland har jeg fået til opgave at forestå uddelingen, hvilket jeg gør med meget stor glæde. Vi vil begynde med: Spar Nord, der de sidste 20 år har givet en erkendtlighed til en officer ved Trænregimentet. Den består af nogle aktier og et billede. Kaptajn Morten Dahlbergen 4 NSBTN her ude træd an! KN tildeles i år Spar Nords erkendtlighed bl.a. fordi han er kendetegnet ved en meget høj grad af ansvarsbevidsthed. KN Dahlbergen har haft en meget betydende rolle som bataljonens ankermand på hele det uddannelses- og øvelsesmæssige felt, ligesom han har været anvendt til sparring på alle øvrige betydende beslutninger i bataljonen. KN store engagement har betydet at bataljonens underafdelinger til stadighed har modtaget en god og solid støtte. KN høje faglighed, analytiske kapacitet, kombineret med hans evne til at se helheder og være meget på forkant med situationen, gør at KN er meget respekteret af bataljonens øvrige officerer, både dem på samme alder og grad, men også alle øvrige officerer. Han virker samtidig respekteret ved foresatte myndigheder. KN er en meget værdig repræsentant til SPAR NORD anerkendelse. Du bliver nu medejer af en del af en nordjysk bank! Tillykke Rotary Nørresundby tildeler hvert år en anerkendelse til en befalingsmand af sergentgruppen. Anerkendelse består af en kopi af en stenalderøkse, der er fundet ved Lindholm Høje, der ligger lige ved siden af øvelsespladsen ved kasernen i Aalborg. Oversergent Emil Westphall Breddam 4 HBUKMP Her ude træd an Oversergent Emil Westphall Breddam tildeles anerkendelsen med bl.a. flg begrundelse: Han er en professionel og fysisk stærk medarbejder med glimrende enkeltkæmperfærdigheder og samarbejdsevner ud over det sædvanlige.

4 Han går ikke på kompromis med kvaliteten af sin opgaveløsning. Både som NK/DEL og som instruktør. Oversergent Emil Westphall Breddam formår at bringe sine enkeltkæmperfærdigheder og sin faglighed fra bl.a. INTOPS og patruljekursus i spil i den daglige tjeneste. Det giver særdeles indholdsrige feltdage og øvelser for hans soldater. De kommer hjem fra feltdage og øvelser med mere end blot læring; de vender tilbage med styrket sammenhold, øget selvtillid og mod samt større kendskab til deres evner og begrænsninger. Oversergent udviser derudover et stort overskud i den daglige tjeneste ved at støtte og rådgive sine kolleger inden for et bredt udvalg af fag- og opgaveområder. Oversergent Emil Westphall Breddam har ikke alene i 4 HBUKMP ydet en særlig indsats, men også bredt ved Trænregimentet, hvilket har gjort ham til en stærk ressource og en meget vellidt kollega. Trænregimentet har af sine forskellige midler etableret to legater til hhv. en befalingsmand af SG-gruppen og én fra KS-gruppen Regiments tillidsmænd fra SG-gruppen indstiller i fællesskab hvert år en repræsentant til at modtage regimentets legat for personel af SG-gruppen. Legatet består af en check på 1.000,- kr. Seniorsergent Peter Vinther 4 NSBTN her ude træd an! Seniorsergent Peter Vinther er en meget afholdt og respekteret kollega, der altid er villig til at give en hjælpende hånd. Uanset opgavens art yder seniorsergenten altid en forbilledlig arbejdsindsats. Som eksempel kan nævnes den store indsats han har ydet for at opbygge NRF depotet. Seniorsergent Peter Vinther har i kraft af sin fortid som infanterist, opbygget gode soldatermæssige færdigheder og kompetencer, som han velvilligt deler ud af til arbejdskollegaer. Uanset hvor mange eller hvor store opgaver seniorsergent Peter Vinther bliver pålagt, opretholder han til stadig, sin rolige og behagelige facon. Tillykke Regiments tillidsmænd fra KS-gruppen indstiller ligeledes i fællesskab hvert år en repræsentant til at modtage regimentets legat for personel af KS-gruppen. Også her består legatet af en check på 1.000,- kr. OKS af første grad Ruth Kirstine Larsen 5 MPBTN her ude træd an! OKS er en meget vellidt og respekteret overkonstabel blandt alle kollegaer, både internt i 2. Militærpolitikompagni, og eksternt ved det øvrige personel i Militærpolitiet og andre samarbejdspartnere i Forsvaret.

5 Dette bunder i en positiv og loyal holdning til tjenesten, hvor opgaver altid bliver løst ansvarsfuldt og med en stor arbejdsindsats, hvilket medfører meget tilfredsstillende resultater. OKS virke som kontorhjælper bærer præg af, at hun sætter støtten og servicen til soldaterne i højsædet, hvilket betyder, at alle uanset grad og funktion føler sig velkommen på kommandokontoret, hvor de får hjælp og svar på deres spørgsmål. OKS er ærekær med sit arbejde og sine resultater, ligesom hun er opsøgende for ny viden og information, så opgaver løses i forhold til gældende regler fra arbejdsgiver. OKS var i 2013 først afgivet til Jægerkorpset i 4 mdr. under den forberedende missionsuddannelse, for senere at være udsendt til international tjeneste i Helmand-provinsen i yderligere 4½ måned som kontorhjælper ved Task Force 7. Begge opgaver blev løst meget tilfredsstillende Som kollega har Ruth Kirsitine Larsen været medvirkende til at fastholde og vedligeholde det uformelle bånd, ved Militærpolitiet i f.m. den daglige tjeneste og diverse arrangementer Med sin loyale holdning til tjenesten, det høje faglige niveau, en god erfaring og ikke mindst en stor hjælpsomhed og et godt humør, så fremstår overkonstabel Ruth Kirstine Larsen som et godt eksempel på en professionel soldat og en god kollega. Tillykke Regimentet tildeler til hvert indkaldelseshold en anerkendelse til Bedste Soldat ved hver UAFD i Hærens basisuddannelse Menig Andreas Benjamin Corvenius Nilsen fra 4 HBUKMP her ude træd an! Menig Corvenius har i løbet af sin korte uddannelsestid opnået et højt uddannelsesniveau både praktisk og fagligt. Han har udmærket sig ved at løbe 3000 m. på sin første cooper s test og 61 ture på DMS. Fagligt har menig Corvenius klaret sig over tilfredsstillende, og er ikke tilbageholdende på nogen punkter. Dog er det i felten han virkelig viser sit værd. Han har fra start fungeret som GV1 og løst denne opgave til UG. Det er tydeligt der er et godt samspil mellem menig Corvenius og GF, samt der ligeledes er et godt samspil internt i GRP. Det er tydeligt, at de andre i GRP respekterer ham, og lytter til hvad han siger. Menig Corvenius har styr på alle huskeord, han fremstår altid præsentabel og med godt humør. Han løser altid stillede opgaver hurtigt og effektivt, uanset opgavens omfang og art. Han fremstår som en soldat, der altid har styr på sin udrustning, og ønsker at hjælpe sine kammerater i gruppen såvel som i delingen. Menig Corvenius er samlet set et forbillede for sine kammerater, og hvis man skulle beskrive ham med ét ord ville det være professionel. Menig Andreas Gravers Klitgaard fra 5 HBUKMP her ude træd an! I kan sikkert ikke se det, men MG Klitgaard bærer Ingeniørregimentets mærke i baretten. MG Klitgaard begyndte sin HRU i Skive i sidste uge, men vi fik det ordnet så han kunne deltage

6 her med os i dag fordi han er indstillet som Bedste Soldat fra 5 HBUKMP tak fordi du ville være med! Menig Klitgaard har fra første dag som værnepligtig ydet en stor indsats for at tilegne sig teoretiske såvel som praktiske militære færdigheder. Menig Klitgaard er yderst videbegærlig, og stiller store krav til egen og andres indsats. Denne tilgang til tjenesten har medført, at menig Klitgaard har gennemgået en stor udvikling i løbet af sin korte tid i Hæren, både fagligt og holdningsmæssigt. Menig Klitgaard er på sit niveau en dygtig soldat - både som enkeltkæmper, men også i rammen af GRP. Menig Klitgaard er fysisk robust og viser overskud i sine idrætsresultater, hvor han præsterer over tilfredsstillende. Ydermere er menig Klitgaard fagligt stærk inden for førstehjælp og skydning, hvor han har leveret gode resultater. Menig Frederik Jensen 6 NSE, HBU her ude træd an! Menig Jensen har igennem sit værnepligtsforløb formået at tilegne sig de militære færdigheder, samt i særdeles tilfredsstillende grad kunnet anvende disse, både ved garnisonstjeneste, samt i felten og på øvelser. Menig Jensen har til stadighed udvist ordentlighed og punktlighed, samt udvist loyalitet ikke alene overfor foranstående men også sine værnepligtige kollegaer. Menig Jensen har igennem sit hverv som tillidsmand, opnået stor loyalitet ved øvrige menige, og har således bidraget aktivt med input til forbedringer og har ydermere formået at have en positiv indflydelse på sine værnepligtige kollegaer ved 6 NSE. Menig Jensen deltog på ENH BME-tur. På denne optrådte menig Jensen forbilledligt, viste vejen for øvrige samt udviste initiativ og handlekraft, udover hvad der forventes. Så er vi kommet til uddelingen af årets idrætspris. Den uddeles normalt på Idrætsdagen, men den havde vi jo i går som en del af Games4us derfor sker det nu. Prisen er indstiftet af Aalborg Kaserners Idrætsforening, AKIF med henblik på at fremme fritidstræningen. Prisen består af et billede af en klovn! Med teksten: Lederen viser vejen! Klovnen er et forbillede for sine medmennesker. Han viser ved sin optimisme, gode humør og stædighed, at vejen frem, foregår ved at være målbevidst og positiv. Klovnefiguren symboliserer alt det sjove, men til tider, også det sørgmodige, hvor træning og præstation ikke altid følges ad. Men, ved humør og fasthed/stædighed, lykkedes det alligevel. Der følger også et gavekort på 1.500,- med prisen! Seniorsergent Henrik Vinther 3 VEDLBTN her ude træd an! Motivation for tildeling af årets idrætspris 2013 lyder således:

7 Henrik Vinther er et af de allerstørste forbilleder udi idrættens verden på Aalborg Kaserner det gælder både som deltager selv og som holdleder. Seniorsergenten har adskillige gange stået som stævneleder i idrætsforeningens navn. Seniorsergenten har gennem hele sit tjenesteforløb siddet i respektive idrætsforeninger og konstant været ivrig deltager og holdleder især indenfor landevejscykling og MTB-cykling. Seniorsergentens har gennem en meget lang årrække ydet en særlig indsats for den frivillige idræt på Aalborg Kaserner det være sig indenfor eget speciale, men også andre idrætsgrene har nydt godt af seniorsergentens frivillige indsats. En primus motor af allerfineste karat. Det sidste det skal uddeles er Dansk Militært Idrætsforbunds pokal til bedste bataljon ved Trænregimentets Idrætsdag. I år valgte vi at lade gårsdagens Games4us træde i stedet for vores idrætsdag. Det bliver således Trænregimentets bedste bataljon fra gårsdagens konkurrencer der modtager vandrepokalen. Med pokalen følger en faneplade, der kan sættes på BTN kvartermærke. Vinderen er 1 LOGBTN tillykke. Hermed har vi afsluttet uddeling af erkendtligheder og hædersbevisninger. Lad rette og se til højre. Før fanen i kvarter Lad se lige ud og røre Enhederne er formeret

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

Priser fra Dragonfonden

Priser fra Dragonfonden Priser fra Dragonfonden Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing tildeles hermed et legat fra Dragonfonden. For med stor ildhu positivt

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 Agenda Præsentation af kompagniledelsen Hold FEB 2016 Indhold i værnepligtsuddannelsen Ændringer ift. i gamle dage Hvad/Hvordan? HRU (konstabelelev) og sergentskole Spørgsmål

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade.

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Dragonfonden 2 Gruppe fra Vikingkompagniet i II JDR, der var udsendt til Afghanistan (RSM hold 4 fra FEB AUG 2016)

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV FOKUS BEDØMMELSE Bedømmer 0.1 Grad/stilling *: MJ 0.2 Efternavn, fornavn(e) *: Christensen, Finn 0.3 Stillingsbetegnelse og CH A5 tjenestested *: 0.4 MA-nr. *: 152977 1. Bedømte 1.1 Efternavn, fornavn(e)

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 1 N INFO No. 1 DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Aktiviteter for personel af reserven ved 4 NSBTN 2017 Opdateret: 24. AUGUST 2017

Aktiviteter for personel af reserven ved 4 NSBTN 2017 Opdateret: 24. AUGUST 2017 Aktiviteter for personel af reserven ved 4 NSBTN 2017 Opdateret: 24. AUGUST 2017 Tilmelding via mail sendes til RESELM trr-ktp-4n-in-reselm@mil.dk Emne: Tilmelding RESPSN [Aktivitetens navn] Indhold MA-

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Referat af landstalsmandsmødet ved Trænregimentet Aalborg kaserne d. 10. oktober 2015

Referat af landstalsmandsmødet ved Trænregimentet Aalborg kaserne d. 10. oktober 2015 Referat af landstalsmandsmødet ved Trænregimentet Aalborg kaserne d. 10. oktober 2015 Referent: Kim Mikael Markersen Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE!

RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE! RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE! AGENDA Reservens organisation Gensidige forventninger Uddannelse og aktiviteter Kontraktforhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Konstabel, Sanitetsassistent M112 (flyvevåbnet) Ca. 15

Læs mere

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45. Fruerlund 22 2850 Nærum Tlf.: 45801134 Email.: ibhso@mail.dk 9. februar 2009 Til Præsidiemedlemmerne Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Legater 2016 til Handelsgymnasielever

Legater 2016 til Handelsgymnasielever Legater 2016 til Handelsgymnasielever Gustave Klitgaard Dahl Dine lærere har indstillet dig til et legat fra Erhverv Silkeborg med følgende Kære Gustav, Gustav er en afholdt elev, der ud over at være et

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

udtalelser & diplomer

udtalelser & diplomer www.jesperpedersen.net mail@jesperpedersen.net Jesper Pedersen udtalelser & diplomer søger stilling indenfor marketing eller kommunikation Bachelor i Engelsk Almen & Medieformidlet Kommunikation Kandidat

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

DECEMBER Dragon info nr. 7 2013

DECEMBER Dragon info nr. 7 2013 1 N INFO No. 1 DECEMBER Dragon info nr. 7 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten

Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten Bo Bøgh Lassen Seniorsergent Forsvaret siden16/4-1986 45 år Gift med Bente Far til Jeppe (19), Mikkel (17) og Rasmus (16) Kosovo AUG 00/FEB 01 Irak AUG

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referent: Kim Mikael Markersen Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K Indholdsfortegnelse

Læs mere

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 Året har 365 dage; det er ens for os alle, men hvor virker det forskelligt, når man er barn eller ung, og når man er blevet voksen og efterhånden ældre. Der

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 1 N INFO No. 1 OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Indhold 1. Indledning... 3 2. Officersbasisuddannelsens formål... 3 3. Officersbasisuddannelsens mål for læringsudbytte... 3 4. Officersbasisuddannelsens omfang

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Kære kommende soldat.

Kære kommende soldat. Kære kommende soldat. Som chef for 1. Logistikbataljon/Trænregimentet er jeg glad for at kunne byde dig velkommen til aftjening af din værnepligt på Hvorup Kaserne. At starte som ny værnepligtig kan være

Læs mere

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds.

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds. De Hvide Ulve Dette er De hvide Sletters bedste krigere og Kongens personlige garde. Denne ridderorden er kendetegnet ved riddernes uddannelse såvel i krop som i ånd, men også at de er legemliggørelsen

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Værdigrundlag Afdeling Q

Værdigrundlag Afdeling Q Information til personale Værdigrundlag Afdeling Q - udarbejdet af afdelingens ledere og medarbejdere Infektionsmedicinsk Afdeling Q Den bærende værdi i Infektionsmedicinsk Afdeling Q er: Professionalisme

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Steffen Zachariassen tog kommandoen og sendte generalmajor Ib Bager til et nyt job i Polen. Masser af materiel Af fungerende regiments- og skolechef oberstløjtnant Steffen Zachariassen. Kære soldater.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

DIREKTIV FOR ANVENDELSE AF PSN-R VED 4 NSBTN

DIREKTIV FOR ANVENDELSE AF PSN-R VED 4 NSBTN . INDLEDNING DIREKTIV FOR ANVENDELE AF PN-R VED 4 NBTN. Generelt Dette tillæg fastlægger rammer, ressourcer og ansvar for uddannelsen og anvendelsen af reserven ved 4 NBTN. Reserven ved 4 NBTN benævnes

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016 Nyhedsbrev Nr. 7 December 2016 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører Eigil Rasmussen Tlf.:6091

Læs mere