K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E OG H O S P I C E V E N D S Y S S E L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E OG H O S P I C E V E N D S Y S S E L"

Transkript

1 K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E OG H O S P I C E V E N D S Y S S E L

2 Å R S B E R E T N I N G

3 Å R S B E R E T N I N G

4 INDHOLD Forord 4 Tillid, udvikling og politisk mod 6 Vi holder af hverdagen 7 Kvantitative data vedr. indlagte patienter på KamillianerGaardens Hospice 9 Kvantitative data vedr. indlagte patienter på Hospice Vendsyssel 12 En fortælling om det første år på Hospice Vendsyssel 14 Musikterapi Det første år på Hospice Vendsyssel 16 Køkkenet Det første år på Hospice Vendsyssel 18 Spændende, lærerigt og givende 19 Tak 20 Bilag 23ff K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E OG H O S P I C E V E N D S Y S S E L Å R S B E R E T N I N G R E D A K T I O N Hospicechef Anette Agerbæk Hospiceleder Kirsten Ribberholt Justesen Sekretær Jette B. Bjørnes Fotos Jette B. Bjørnes, Kirsten R. Justesen, Birgitte Nielsen m. fl. Korrektur Charlotte D. Bjørnes Tryk, indbinding Bornerups Bogtryk & Offset AS 2009 KamillianerGaardens Hospice Kastetvej 3, 9000 Aalborg

5 FORORD Af Anette Agerbæk, hospicechef Den 6. januar 2009 kunne man læse i Nordjyske Stiftstidende: Personalet og ikke mindst de frivillige på Hospice Vendsyssel udfører et fantastisk stykke arbejde. De er mennesker, som brænder for det arbejde de laver. Det mærkede vi i høj grad meget til som pårørende. Det er på få arbejdspladser, at man finder så engagerede medarbejdere. De frivillige modtager ingen løn for arbejdet, men gør det fordi de har lysten til det. Det har vi dyb respekt for. Læserbrevet er skrevet af pårørende til en patient, der afsluttede sit liv på Hospice Vendsyssel blev således året hvor Hospice Vendsyssel i Frederikshavn åbnede, og derfor er samarbejdet omkring oprettelsen af Hospice Vendsyssel valgt som tema for denne årsberetning. Artiklerne er skrevet af ledere, medarbejdere og frivillige på hospice i Frederikshavn. De har alle deltaget i den erfaringsoverførsel der er foregået fra hospice, team og frivillige i Aalborg, og fra palliationssygeplejerskerne ved Sygehus Vendsyssel. Frivilligkoordinatoren skriver i sit indlæg, at de frivillige har deltaget i en følordning hos de frivillige på hospice i Aalborg. Med det afsæt har gruppen af frivillige på Hospice Vendsyssel allerede på kort tid indhentet så megen viden og erfaring, at de fremover selv kan introducerer og vejlede nye frivillige til Hospice Vendsyssel. Køkkenlederen skriver netop, i sit indlæg om indvielsen og om stoltheden over at kunne vise resultaterne af denne proces og dette samarbejde frem. Efter et års velfungerende samarbejde mellem Region Nordjylland, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Kommune, Hospice Vendsyssels bestyrelse, Kamillus Frederikshavn, Entreprenørfirmaet A/S Trigon, Danske Diakonhjem og professionelle og frivillige på KamillianerGaarden, kunne Hospice Vendsyssel indvies den 31. marts 2008, med Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen som hovedtaler. Der var stor interesse for åbent hus arrangementerne i dagene op til indvielsen, hvor cirka 1500 gæster så hospice, inden de første patienter blev indlagt den 1. april I 2008 blev der indlagt 70 patienter på Hospice Vendsyssel og 221 patienter på KamillianerGaardens Hospice. Visitationen til de to hospicer i regionen foregår ud fra ens kriterier, og foretages af palliationssygeplejerskerne, personalet i de palliative teams og af hospicelederne. Den specialeansvarlige overlæge i Det Palliative Team på KamillianerGaarden og hospicelederne sikrer, at det altid er de patienter med størst behov for specialiseret palliativ indsats, der tilbydes en ledig stue på hospicerne. Patienternes gennemsnitlige indlæggelsestid har været 16,7 dage på KamillianerGaardens Hospice og 18,8 dage på Hospice Vendsyssel. Information om Hospice Vendsyssel er givet til dagspressen, til praktiserende læger, personale på sygehusene og i kommunerne, og via et utal af foredrag, møder og rundvisninger på hospice. Som det ses af årsrapportens afsnit om kvantitative data fordeler patienterne, på det nye hospice, sig over flere af regionens kommuner. Birgitte Nielsen er ansat som ny hospiceleder på Hospice Vendsyssel, efter at vi måtte tage afsked med Birgit Bundgaard, som har ydet en flot arbejdsindsats på hospice. Sammen med personalet sikrer 4

6 Birgitte, at Hospice Vendsyssel fortsat drives i den samme dejlige ånd, som er kendetegnet ved den palliative indsats i Region Nordjylland. Entreprenørfirmaet A/S Trigon i Frederikshavn har udarbejdet tegningerne til et nyt hospice i Frederikshavn. Det er sket i samarbejde med personalet og bestyrelsen på Hospice Vendsyssel. Byggegrunden er købt. Det første spadestik tages, så snart de sidste beslutninger er på plads i Region Nordjylland. Bygningerne forventes at stå klar til indflytning i foråret Læserbrevet, der indleder dette forord, og de mange andre positive tilkendegivelser personalet på Hospice Vendsyssel får, viser at målene nås og at alle både de frivillige og personalet på Hospice og i Det Palliative Team arbejder efter de fælles værdier, som hospicefilosofien rummer for os. At Hospice Vendsyssel allerede, efter ni måneder i drift, i så høj grad lever op til målene for indsatsen, skyldes alle de erfaringer og viden, der er overført fra KamillianerGaarden i Aalborg og fra palliationssygeplejerskerne på Sygehus Vendsyssel. Både ledere, medarbejdere og frivillige har undervist og givet mange års erfaringer og viden videre. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle en stor og velment tak for jeres indsats. Også tak til Charlotte D. Bjørnes som atter i år har hjulpet med at læse korrektur på årsberetningen. KamillianerGaardens Hospice har 10 års jubilæum i foråret I tillæg til årsberetningen udgives i 2009 et jubilæumsskrift, skrevet af forfatter og journalist Dorte Kvist. 5

7 TILLID, UDVIKLING OG POLITISK MOD Af Erik Schou, bestyrelsesformand Endnu en gang er der gode grunde til at se tilbage på året, der gik, med stor glæde. I 2009 kan vi fejre ti-året for vores virke, en sjælden begivenhed i hospiceverdenen. Kamillianer- Gaardens Hospice var det fjerde hospice i Danmark og ikke mindst, det første Hospice, der havde en driftsoverenskomst med et amt. Denne gjorde at det var gratis at blive indlagt på KamillianerGaardens Hospice. KamillianerGaardens Hospice var det første hospice med et Palliativ Team på samme adresse og ikke mindst det første hospice der havde en støtteforening. Der er grund til at fremhæve, at amtsrådet viste mod og fremsyn ved at deltage så aktivt i udviklingen af det koncept, som KamillianerGaarden også i dag er kendetegnet ved. Vi nyder fortsat samme brede opbakning fra Regionsrådet. Det har vist sig ved budgetlægning og etableringen af Hospice Vendsyssel (spor 1) en proces der er foregået i nær tilknytning til KamillianerGaardens Hospice - med fælles bestyrelsesansvar og ledelse. Regionsrådet har vist os en tillid, som vi gerne vil kvittere for. Tillid er også en nødvendig forudsætning for den udvikling, der aktuelt er i gang frem mod en mere langsigtet og sammenhængende regional planlægning inden for palliation. Regionsrådet søsatte hospice nummer to i Frederikshavn. Et velfungerende hospice med foreløbigt seks pladser (spor 1), som drives i samarbejde med KamillianerGaarden i Aalborg. Det er lykkedes at opfylde regionens ønske om at overføre kompetencer og virksomhedskulturen fra KamillianerGaardens Hospice til Hospice Vendsyssel. Personalet i Frederikshavn har allerede udviklet et højt fagligt niveau. Hospice Vendsyssel bestyrelsen, som har ansvar for byggeriet på Suderbovej, overtager senere driftsansvar og overenskomst. Det sker, når Hospice Vendsyssel indvier deres nye bygninger (spor 2). De nye bygninger vil skabe gode og smukke rammer til at patienter og pårørende og desuden give plads til Det Palliative Team, de frivillige og hospicepersonalet. Også i 2008 har KamillianerGaarden været et levende arbejdssted for de professionelle og for de frivillige. Det faglige miljø udvikles stadig. Sidste skud på stammen er indvielsen af tagetagen på KamillianerGaarden, der blandt andet rummer et nyt undervisningslokale. Det skal danne ramme om såvel interne som eksterne undervisningstilbud. Det er spændende at følge udviklingen, når visionerne bliver operative, får bredde i tilbud og giver liv i det daglige arbejde. Ved denne lejlighed vil jeg gerne takke den fælles ledelse for et godt samarbejde. Der skal lyde en stor tak til den overordnede og den daglige ledelse af hospicerne. En ledelse, der fungerer som en helhed, og dermed bidrager til en kvalificeret indsats på det palliative område i regionen. Jeg vil også gerne herfra hylde og takke hele personalet og alle de trofaste frivillige for deres bidrag til en enestående arbejdsplads med en så krævende målsætning. Det er denne målsætning, jeg ser realiseret i årets arbejde, hvis brogede mangfoldighed vi har set og fulgt i samtlige ti år. Tak for en levende og dynamisk arbejdsplads. 6

8 VI HOLDER AF HVERDAGEN Af Birgitte Nielsen, hospiceleder Hospice Vendsyssel Personalet på Hospice Vendsyssel tager udgangspunkt i nuet. Vi forsøger altid at skabe den allerbedste stund, time eller dag for patienten og de pårørende. besøg og samtaler aftales under hensyntagen til patientens ønsker og kræfter. Aktiviteterne kan begrænse sig til næsten ingenting for at få kræfter til at have Med udgangspunkt i det, der kan lade sig gøre lige nu, forsøger vi at skabe livskvalitet og nærhed for de mennesker, der står i en meget svær situation. Dagen i dag er vores fokus og udgangspunkt for at vise medmennesket ubetinget respekt i deres individuelle valg for dagen. På Hospice Vendsyssel er dagene aldrig ens. Det er patienterne og de pårørende, der sætter dagsordenen, og personalet støtter op med nærvær og hjælp. Forskellige mennesker, situationer og muligheder præger vores dagligdag i alle retninger og det er spændende. Dagvagten begynder med en kort rapport fra nattevagterne. Herefter går morgenstunden med at tilse vore patienter og høre om der er behov for hjælp. Turen rundt på stuerne giver, sammen med nattevagtens rapport, en god fornemmelse af, hvordan dagen vil forløbe, men det kan sagtens ændre sig. Patienterne på hospice sover lige så længe, de har lyst. Morgenmaden serveres af sygeplejersken når det passer patienten. Bad, fysioterapi, musikterapi, besøg af et barnebarn. Det vigtigste prioriteres først og derfor skal vi som personale være patientens ressource og støtte op om valgene. Køkkenpersonalet tilbyder patienterne forskellige valgmuligheder når de hver dag går på besøg på patientstuerne. Patientens appetit er ofte begrænset, men køkkenpersonalet forsøger altid at imødekomme ønsker om livretter. Af og til ønsker patienterne, at vi er behjælpelige med et måltid på stuen for 4-5 personer, hvilket også kan lade sig gøre. Små skåle med lækkerier, sorbet is, små frosne stykker frugt - er eksempler på de beskedne ønsker, vi møder fra patienterne. I spise- og opholdsstuen arbejder personalet sammen med den frivillige vært/værtinde. Alle vore frivillige arbejder ulønnet og under tavshedspligt for at skabe en dejlig og tryg ramme for alle på hospice. Der møder en frivillig ad gangen og de kan med deres tilstedeværelse og overskud være en dejlig samtalepartner. Som personale er vi utroligt taknemmelige for de frivilliges indsats og meget glade for samarbejdet. Dejlige rammer med behagelige møbler og farver 7

9 der giver tryghed, smukke billeder og levende lys, der skaber ro, håb og tanker for nutiden og fremtiden, er nogle af de vigtige ting, vi omgiver os med. Personalet på Hospice Vendsyssel har i det forløbne år formået at udvikle et godt fagligt fundament. Den tværfaglige sparring er medvirkende til, at erfaringerne vokser så vi kan opnå et solidt grundlag for vores arbejde. Vi har haft utrolig gavn af erfaringsudveksling med personalet fra KamillianerGaardens Hospice, som også ydede en stor indsats i introduktions- og undervisningsperioden for personalet på Hospice Vendsyssel. Vi har aldrig følt os alene. Tusind tak for det. 8

10 KVANTITATIVE DATA VEDR. INDLAGTE PATIENTER PÅ KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE Af Jette B. Bjørnes, sekretær, KamillianerGaardens Hospice Henvist, men ikke indlagt I 2008 blev der i alt henvist 317 patienter til KamillianerGaardens Hospice. Heraf blev 96 patienter ikke indlagt. 221 patienter blev indlagt på Hospice. Heraf er 167 patienter afgået ved døden ~ 75,6 % 41 patienter udskrevet til eget hjem ~ 18,5 % 1 patient udskrevet til plejehjem ~ 0,4 % 3 patienter overflyttet til sygehus ~ 1,4 % 9 patienter fortsat indlagt ~ 4,1 % De 221 patienter har været indlagt fra 2 til 144 døgn, sammenlagt døgn. Dette svarer til en gennemsnitlig indlæggelsestid på 16,7 døgn og en belægningsprocent på 83,9 % Kommentar Gennemsnitlig indlæggelsestid i 1999 var 20,7 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2000 var 19,7 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2001 var 18,9 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2002 var 21,0 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2003 var 18,8 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2004 var 21,8 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2005 var 18,5 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2006 var 17,6 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2007 var 16,7 døgn Gennemsnitlig indlæggelsestid i 2008 var 16,7 døgn Indlæggelsestiden dage: 78 patienter ~ 35,3 % dage: 48 patienter ~ 21,7 % dage: 37 patienter ~ 16,8 % dage: 20 patienter ~ 9,0 % dage: 33 patienter ~ 14,9 % > 56 dage: 5 patienter ~ 2,3 % Kommentar 73,7 % af patienterne har været indlagt under 21 dage. Kønsfordeling Af de 221 patienter var: 126 kvinder ~ 57,0 % 95 mænd ~ 43,0 % Kommentar I 1999: 59,8 % kvinder og 40,2 % mænd I 2000: 52,4 % kvinder og 47,6 % mænd I 2001: 55,7 % kvinder og 44,3 % mænd I 2002: 60,8 % kvinder og 39,2 % mænd I 2003: 53,4 % kvinder og 46,6 % mænd I 2004: 50,6 % kvinder og 49,4 % mænd I 2005: 54,0 % kvinder og 46,0 % mænd I 2006: 57,6 % kvinder og 42,4 % mænd I 2007: 54,5 % kvinder og 45,5 % mænd I 2008: 57,0 % kvinder og 43,0 % mænd Civilstatus 122 var gift/samboende ~ 55,2 % 99 var aleneboende ~ 44,8 % Alder Gennemsnitsalderen var 65 år, med en aldersspredning fra 16 til 88 år, og med følgende aldersgrupperinger: år: 10 patienter ~ 4,5 % år: 16 patienter ~ 7,3 % år: 28 patienter ~ 12,7 % år: 65 patienter ~ 29,4 % år: 67 patienter ~ 30,3 % år: 35 patienter ~ 15,8 % Kommentar Gennemsnitsalderen har ligget stabilt omkring 65 år de senere år. Indlagt fra Af de 221 patienter, der blev indlagt, var: 92 fra eget hjem ~ 41,6 % 8 fra plejehjem ~ 3,6 % 121 fra sygehus ~ 54,8 % De 121 indlæggelser fra sygehus fordelte sig således: 9

11 87 patienter fra Aalborg Sygehus 7 patienter fra Sygehus Vendsyssel Hjørring 8 patienter fra Dronninglund Sygehus 7 patienter fra Hobro Sygehus 8 patienter fra Farsø Sygehus 4 patienter fra sygehuse i andre regioner Geografisk fordeling I 2008 kom patienterne fra følgende kommuner/regioner: Brønderslev Kommune: 12 patienter Frederikshavn Kommune: 8 patienter Hjørring Kommune: 6 patienter Jammerbugt Kommune: 13 patienter Læsø Kommune: 1 patient Mariagerfjord Kommune: 13 patienter Morsø Kommune: 1 patient Rebild Kommune: 11 patienter Vesthimmerlands Kommune: 13 patienter Aalborg Kommune: 137 patienter Region Hovedstaden: 2 patienter Region Midtjylland: 2 patienter Region Syddanmark: 2 patienter Kommentar KamillianerGaardens Hospice er omfattet af Det Frie Sygehusvalg efter Sygehuslovens 5b, hvorfor vi kan modtage patienter fra alle regioner. Visiteret til: Patienterne blev visiteret til: 112 patienter til livets afslutning ~ 50,7 % 84 patienter til symptomlindring ~ 38,0 % 20 patienter til aflastning ~ 9,0 % 5 patienter til rehabilitering ~ 2,3 % Diagnose Af de 221 patienter havde 209 patienter cancer som hoveddiagnose: 13 patienter med cancer i hoved/hals ~ 5,9 % 37 patienter med cancer i mave-tarm ~ 16,8 % 55 pt. med cancer i lunge/lungehinde ~ 24,9 % 16 patienter med cancer i brystet ~ 7,3 % 8 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 3,6 % 21 pt. med cancer i livmoder/æggestokke ~ 9,5 % 13 patienter med cancer i hjerne ~ 5,9 % 2 patienter med cancer i huden/bindevæv ~ 0,9 % 15 patienter med cancer i prostata ~ 6,8 % 12 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 5,5 % 4 patienter med cancer i lever/galdeveje ~ 1,8 % 6 patienter med cancer i blod/lymfe ~ 2,7 % 7 patienter med ukendt cancer ~ 3,2 % Patienter med anden diagnose: 5 patienter med terminal hjertesvigt ~ 2,3 % 2 patienter med ALS ~ 0,9 % 1 patient med Creutzfeldts Jakob-sygdom ~ 0,4 % 1 patient med KOL ~ 0,4 % 1 patient med sclerose ~ 0,4 % 1 patient med dermatomyositis ~ 0,4 % 1 patient medindlagt teenager ~ 0,4 % Symptomer Hyppigste gener/symptomer hos patienterne ved indlæggelsen: Udtalt træthed Smerter Appetitløshed Åndedrætsbesvær Meget afkræftet Dårlig almen tilstand Kvalme Vægttab Angst Ødemer Obstipation Manglende søvn og hvile Infektion Depression Sorg Blødning Kommentar Nævnte gener/symptomer er opstillet i den rækkefølge de hyppigst er forekommet. Overnattende pårørende I år 2008 var 239 pårørende (og syv hunde og en kat) medindlagt på hospice, hvilket udgør 972 døgn i alt. 211 personer i 1-7 døgn 16 personer i 8-14 døgn 4 personer i døgn 4 personer i døgn 4 personer > 29 døgn Kommentar Antallet af medindlagte pårørende har fordelt sig således i perioden : 1999: 87 pårørende i 412 døgn 2000: 140 pårørende i 693 døgn 2001: 227 pårørende i 937 døgn 2002: 175 pårørende i 975 døgn 2003: 217 pårørende i 968 døgn 2004: 258 pårørende i 963 døgn 10

12 2005: 183 pårørende i 842 døgn 2006: 259 pårørende i 1174 døgn 2007: 248 pårørende i 1395 døgn 2008: 239 pårørende i 972 døgn Højtidelighed på hospice I forbindelse med dødsfald har der i 2008 været højtidelighed hos 99 patienter (59,3 %). Hos 68 patienter har der ikke været højtidelighed (40,7 %). Opfølgning til de efterladte pårørende Pårørende til 136 patienter har ønsket opfølgning 1½ måned efter patientens død (81,4 %). Pårørende til 31 patienter har ikke ønsket opfølgning efter patientens død (18,6 %). 233 pårørende deltog i mindegudstjeneste på Allehelgens dag den 2. november Kommentar Ofte er der tale om flere pårørende til en afdød patient, der ønsker opfølgning, f.eks. ægtefællen, en voksen datter og teenagersøn. Aktører Udover plejepersonalet og lægerne har følgende medarbejdere været involveret under patienternes indlæggelse: Hospicepræsten: 90 patienter ~ 40,7 % Socialrådgiveren: 24 patienter ~ 10,8 % Psykologen: 23 patienter ~ 10,4 % Fysioterapeuten: 81 patienter ~ 36,6 % Musikterapeuten: 89 patienter ~ 40,3 % Zoneterapeuten: 9 patienter ~ 4,0 % Økonomaen/diætisten: 221 patienter ~ 100 % 11

13 KVANTITATIVE DATA VEDR. INDLAGTE PATIENTER PÅ HOSPICE VENDSYSSEL Af Kirsten Speich, sekretær, Hospice Vendsyssel Henvist, men ikke indlagt I perioden til blev der i alt henvist 109 patienter til Hospice Vendsyssel. Heraf blev 39 patienter ikke indlagt. 70 patienter blev indlagt på Hospice. Heraf er 51 patienter afgået ved døden ~ 72,9 % 11 patienter udskrevet til eget hjem ~ 15,7 % 4 patient udskrevet til plejehjem ~ 5,7 % 1 patient overflyttet til sygehus ~ 1,4 % 3 patienter fortsat indlagt ~ 4,3 % De 70 patienter har været indlagt fra 2 til 93 døgn, sammenlagt døgn. Dette svarer til en gennemsnitlig indlæggelsestid på 18,8 døgn og en belægningsprocent på 75,6 % < 39 år: 1 patient ~ 1,4 % år: 3 patienter ~ 4,3 % år: 10 patienter ~ 14,3 % år: 20 patienter ~ 28,6 % år: 22 patienter ~ 31,4 % år: 14 patienter ~ 20,0 % Indlagt fra Af de 70 patienter, der blev indlagt, var 18 fra eget hjem ~ 25,8 % 5 fra plejehjem ~ 7,1 % 47 fra sygehus ~ 67,1 % De 47 indlæggelser fra sygehusene fordelte sig således: Kommentar Hospice Vendsyssel, Frederikshavn åbnede den Indlæggelsestiden dage: 18 patienter ~ 25,7 % dage: 17 patienter ~ 24,3 % dage: 12 patienter ~ 17,1 % dage: 10 patienter ~ 14,3 % dage: 11 patienter ~ 15,7 % > 56 dage: 2 patienter ~ 2,9 % Kønsfordeling Af de 70 patienter var: 39 kvinder ~ 55,7 % 31 mænd ~ 44,3 % Civilstatus 35 var gift/samboende ~ 50,0 % 35 var aleneboende ~ 50,0 % 13 patienter fra Aalborg Sygehus 15 patienter fra Sygehus Vendsyssel, Hjørring 17 patienter fra Sgh Vendsyssel, Frederikshavn 2 patienter fra Dronninglund Sygehus Geografisk fordeling Patienterne fra følgende kommuner/regioner: Brønderslev Kommune: 5 patienter Frederikshavn Kommune: 39 patienter Hjørring Kommune: 15 patienter Rebild Kommune: 1 patient Aalborg Kommune: 10 patienter Visiteret til: Patienterne blev visiteret til: 32 patienter til livets afslutning ~ 45,7 % 25 patienter til symptomlindring ~ 35,7 % 10 patienter til aflastning ~ 14,3 % 3 patienter til rehabilitering ~ 4,3 % Alder Gennemsnitsalderen var 69 år, med en aldersspredning fra 25 til 87 år, og med følgende aldersgrupperinger: Diagnose Af de 70 patienter havde 67 patienter cancer som hoveddiagnose: 8 patienter med cancer i hoved/hals ~ 11,4 % 12

14 16 patienter med cancer i mave/tarm ~ 22,9 % 10 pt. med cancer i lunge/lungehinde ~ 14,3 % 8 patienter med cancer i brystet ~ 11,4 % 10 patienter med cancer i bugspytkirtel ~ 14,3 % 5 pt. med cancer i livmoder/æggestokke ~ 7,1 % 1 patient med cancer i hjerne ~ 1,4 % 4 patienter med cancer i prostata ~ 5,7 % 2 patienter med cancer i nyre/urinveje ~ 2,9 % 1 patient med cancer i lever/galdeveje ~ 1,4 % 2 patienter med ukendt cancer ~ 2,9 % Patienter med anden diagnose: 1 pt. KOL og ledsagende cor pulmonale ~ 1,4 % 1 patient medindlagt ægtefælle ~ 1,4 % 1 pt. med morbus cordis incompensatio ~ 1,4 % Symptomer Hyppigste gener/symptomer hos patienterne ved indlæggelsen: Udtalt træthed Appetitløshed Smerter Meget afkræftet Kvalme Dårlig almen tilstand Vægttab Obstipation Ødemer Åndedrætsbesvær Angst Manglende søvn og hvile Infektion Depression Sorg Blødning Kommentar Nævnte gener/symptomer er opstillet i den rækkefølge de hyppigst er forekommet. Overnattende pårørende I 2008 har der været 46 pårørende (og en kat) medindlagt, hvilket udgør 183 døgn i alt. 40 personer i 1-7 døgn 3 personer i 8-14 døgn 1 person i døgn 2 personer i døgn Højtidelighed på Hospice I forbindelse med dødsfald har der i 2008 været højtidelighed hos 24 patienter (47,1 %). Opfølgning til de efterladte pårørende Pårørende til 40 patienter har ønsket opfølgning 1½ måned efter patientens død (78,4 %). Pårørende til 11 patienter har ikke ønsket opfølgning efter patientens død (21,6 %). 46 pårørende deltog i mindegudstjeneste på Allehelgens dag den 2. november Aktører Udover plejepersonalet og lægerne har følgende medarbejdere været involveret under patienternes indlæggelse: Hospicepræsten: 32 patienter ~ 45,7 % Socialrådgiveren: 20 patienter ~ 28,6 % Psykologen: 13 patienter ~ 18,6 % Fysioterapeuten: 46 patienter ~ 65,7 % Musikterapeuten: 43 patienter ~ 61,4 % Køkkenpersonalet: 70 patienter ~ 100 % 13

15 EN FORTÆLLING OM DET FØRSTE ÅR PÅ HOSPICE VENDSYSSEL Af Anni Hansen, sygeplejerske, Hospice Vendsyssel Den 1. marts 2008 kl. 8 mødte 13 spændte og forventningsfulde sygeplejersker op til første dag på introduktionskursus sammen med de øvrige faggrupper en måned forud for åbningen af Hospice Vendsyssel. For de fleste af os skulle en helt ny verden åbne sig og ingen kunne sige sig fri for mange sommerfugle i maven. Vi stillede os selv spørgsmålene: de vi både egne og andres forventninger om mange store og udfordrende opgaver foran os. Der var også tid til sjov og socialt samvær på kurset. Anette Majlund, som var musikterapeut på KamillianerGaarden, hjalp os med at danne et kor, som sang ved indvielsen af Hospice Vendsyssel. Det gav anledning til megen latter og glæde. Er det her overhovedet det rigtige for mig? Kan jeg leve op til det, der forventes af mig? Hvordan er mine kolleger? I slutningen af introduktionsforløbet var vi alle inviteret til en aften på KamillianerGaarden med spisning, hygge og underholdning. Et flot arrangement, hvor vi fik rørt lattermusklerne og tilfredsstillet smagsløgene! Én af disse 13 var mig, og jeg havde, som alle de andre, store forventninger til det flot planlagte undervisningsprogram. Efterhånden som dagene gik, og vi fik set hinanden an, blev vi rystet godt sammen. Vi følte os som en samlet flok, som hurtigt fandt ud af, at vi alle havde både bekymringer og forventninger til fælles. I tre uger fik vi enorm inspirerende undervisning, hovedsageligt af vore kolleger på KamillianerGaarden. Vi havde besøg af alle de tværfaglige samarbejdspartnere, som gav os et godt indblik i, hvad netop deres arbejdsområde er inden for hospice og palliation. Vi oplevede deres entusiasme og vi kunne mærke det store engagement de lægger i deres arbejde. Samtidig var der ingen tvivl om, at de alle er fyldt med ydmyghed over for de opgaver, som de hver især er betroet. På mange af os virkede det lidt skræmmende. Vi skulle pludselig tage stilling til bløde værdier, det var vi ikke forvænt med fra sygehuset! Samtidig mærke- Efter tre meget inspirerende uger, trængte vi alle til at komme ud i praksis og få afprøvet os selv. Nu skulle virkeligheden vise os, hvordan vi klarede os som hospiceansatte. Den første april åbnede vi det smukt indrettede hospice. Rammerne var klar og personalet var køreklar. Og hvilket år det blev! Det var stort at kunne få lov til at være med til at bygge et hospice op. Vi har alle, med kyndig vejledning fra vore ledere, fået lov at sætte vores præg på dagligdagen. Her var der ikke noget vi plejer. Alle forslag blev modtaget og drøftet seriøst. Pludselig åbnede der sig helt nye muligheder for mig som sygeplejerske. Her er rammerne sådan, at vi kan tage individuelle hensyn til patienterne. Intet er for besværligt, men blot en udfordring til vores kreativitet! Vi har tid til at lytte til alle de fantastiske livshistorier, som patienterne fortæller, og det er en naturlig ting, at vi samarbejder med de pårørende. 14

16 Når jeg fortæller min omgangskreds, at jeg arbejder på hospice, får jeg mange forskellige reaktioner. Det gængse svar er, at det må være et trist sted at arbejde. Det handler jo kun om død og sorg. Det handler ganske rigtigt om død og sorg, men hospice rummer også glæde og gode oplevelser. Tilfredsstillelsen ved at kunne være med til at bekræfte livet og bidrage til livskvalitet, så længe livet leves, er det hele værd. At man kan grine på et hospice kan virke uforståeligt for udenforstående, men i mange situationer kommer vi så tæt på patienten og de pårørende, at der også bliver plads til smil og latter. Den tid, der er gået, har styrket min tro på, at det er muligt for mig at gøre en forskel. Her er ikke et system, som sætter grænser for mig. Her kan jeg yde den gode sygepleje og omsorg, som jeg vægter. I opstartsfasen har vi hentet velvillig hjælp fra KamillianerGaarden. Det er blevet til en del opringninger fra os nybegyndere. Alle vores spørgsmål er blevet seriøst og positivt modtaget, og vi har fået faglig sparring. Året har også budt på et uvant stort antal tilbud om undervisning, kurser og arrangementer. Det første år er fløjet af sted. Et år med udfordringer, overraskelser, frustrationer og glæde. Det er en stor glæde at få lov at komme så tæt på mine medmennesker, at få betroet den kæmpe opgave det er, at være en del af de døende menneskers og deres pårørendes måske sværeste tid. Den tillid, fortrolighed og intimitet, som uvilkårligt opstår i visse situationer viser mig, at vores arbejde er vigtigt. Den svenske forfatter Margrethe Molin har skrevet disse vise ord om livet: Giv det du kan og ikke mere. Tag imod det du får og ikke mindre. For mig som sygeplejerske på hospice handler det ikke kun om at give. Jeg får mangefold igen. Alt dette giver mig mod til at klø på og glæde over at gå på arbejde hver dag. 15

17 MUSIKTERAPI DET FØRSTE ÅR PÅ HOSPICE VENDSYSSEL Af Agneta Ed, musikterapeut, Hospice Vendsyssel Musikterapi er et tilbud til patienter og pårørende på hospice, et tilbud med mange forskellige udtryk. Musikken bliver sat i centrum: Hvad betyder musik for patienten? Hvad er patientens musiksmag? Kan patienten synge eller spille på et instrument? Der kræves ingen musikalske færdigheder for at deltage i musikterapi. Det er musikterapeuten, der står for det musikalske, ved at spille og synge for, eller sammen med patienten. Patienten kan også guides i en lytte/ afspændings tens liv. Disse billeder har vi så talt om. Denne form for musikterapi har også mange pårørende benyttet sig af. For pårørende kan musikterapien være et sted at opleve ro i en svær situation. Terapien kan også give mulighed for at udtrykke sorg og savn. I nogle forløb deltager patient og pårørende sammen i en afspændingsog lytteseance, hvor fokus er at skabe en fælles oplevelse hvor musikken træder til når ord ikke slår til. Musikterapien kan også, ved brug seance. Den eneste forudsætning, fra af instrumenter og stemme, påvirke og berolige åndedrættet. Patienter med åndenød kan ved hjælp af en fast og rolig rytme stimuleres til en rolig og mere normal vejrtrækning. Der benyttes improviseret musik som opstår i den tætte interaktion mellem patient og terapeut. Musikterapien anvendes i nogle tilfælde i et tværfagligt samarbejde med fysioterapeuten, hvor musikken i improviseret form, kan guide bevægelserne i den massage fysioterapeuten giver patienten. Ofte forstærker dette oplevelsen af velvære. Musikterapeutens rolle på Hospice Vendsyssel er patientens side er, at have mod til, at lade sig berøre af musikken. Musik ved livets afslutning kan have mange forskellige udtryk, men ofte er udgangspunktet i det individuelle arbejde med patienten, at musikkens karakter er nedsat tempo, lille tone omfang og sangtekster bliver gerne til ordløs nynnen. Musikkens udtryk modificeres ud fra patientens tolerance for at modtage stimuli. Patienter, der enten er indlagt til aflastning, symptomlindring eller til livets afslutning, har i mange tilfælde sagt ja til at få krops afspænding kombineret med musiklytning. desuden at skabe eller spejle stemninger i huset. Ved Her kombineres afspændingsteknikker fra GIM (Guided Imagery and Music) med specielt udvalgt musik, hvor fokus på smerte eller uro flyttes til musikkens indflydelse på kroppen og visualisering af indre billeder. Mange patienter har oplevet billeder fra virkelighed eller fantasi, som har sat fokus på vigtige hændelser eller følelser i patien- instrumentalspil på gangen bliver musikken et samlende udtryk for mange af de følelser og stemninger der er i huset. Her kan glæde og sorg finde et fælles udtryk i f. eks en smuk folkemelodi. Musikken er en samlende faktor. Ved måltidet kan musikken, sammen med dufte 16

18 fra fra fra køkkenet, skabe gode forventninger. En stille sang fra personalet, der nynner med på deres favoritmelodi, høres ofte. Det har været et spændende år, hvor jeg, med inspiration fra den tradition der allerede er med musikterapi på KamillianerGaardens Hospice, har udviklet og stadig udvikler musikterapien på Hospice Vendsyssel. I et tværfagligt samarbejde med personalet, i dialog med de frivillige og med inspiration fra patienter og pårørende udvikles musikterapien dag for dag. Øverst: Musikterapeut Agneta Ed og hendes band Mindst 4 spiller på Hospice Vendsyssel. Nederst: Piger fra Nordjysk Pigekor. 17

19 KØKKENET DET FØRSTE ÅR PÅ HOSPICE VENDSYSSEL Af Finn Møller, køkkenleder, Hospice Vendsyssel Så er 2008 forbi og det er tid til at gøre status for køkkenets første leveår på Hospice Vendsyssel. Inden starten i Frederikshavn var der et ombygningsforløb, hvor der, med hjælp fra køkkenleder Mary K. Larsen fra KamillianerGaarden, blev indrettet et lille, men godt fungerende køkken i direkte forbindelse til spisestuen. I februar blev der ansat tre gode medarbejdere til køkkenet på Hospice Vendsyssel, og vi mødte alle fire til introduktionskursus i marts. Her lærte vi hospices grundlag og værdier at kende. Marts måned gik hurtigt og køkkenet skulle stå sin prøve ved indvielsen sidst i marts. Indvielsen og åbent hus arrangementet var godt besøgt og vi var stolte over at vise vores resultater frem. Da de første patienter kom, skulle teori omsættes til praksis. Dagene gik og vi kom ind i en god rytme. Vi fik efterhånden vores forskellige idéer rettet til, så de passede med virkeligheden. Vi fik mange gode input fra plejepersonale, patienter og pårørende. Samarbejdet med de frivillige er forbilledligt. Der er god dialog om de spørgsmål, der dukker op i det daglige arbejde eller ved møder i forskelligt regi. Sommeren kom og med den afvikling af ferie. Vi samarbejdede, så det lykkedes for alle ansatte at få 2 ugers ferie i træk. I løbet af året er der holdt grillaftener, sangaftener og en efterårsfest. Patienter og pårørende har holdt familiefester, på trods af at vores muligheder herfor er begrænsede. En del mødeaktivitet er blevet serviceret af køkkenet. Køkkenets personale har deltaget i kursusaktivitet, og været på besøg hos Hospice Sønderjylland i Haderslev. En stor hjælp har køkkenet modtaget fra Mary K. Larsen og hendes personale, her tænkes på opskrifter, idéer, manualer for helligdage og gode råd. En tak skal også lyde til det øvrige personale på KamillianerGaarden, hvor der var svar at hente på alskens spørgsmål. 18

20 SPÆNDENDE, LÆRERIGT OG GIVENDE Af Anna Frandsen, frivilligkoordinator, Hospice Vendsyssel Her ved udgangen af 2008 kan jeg som frivilligkoordinator ved Hospice Vendsyssel se tilbage på ni spændende, lærerige og givende måneder. For mit eget vedkommende har jeg i perioden op til Hospice Vendsyssels start den 1.april 2008 haft utrolig meget gavn af at trække på mine tre medkoordinatorer i Kamillus-gruppen henholdsvis Ulla fra Brønderslev, Inger fra Hjørring og Kenneth på KamillianerGaarden i Aalborg, der måtte stå meget for tur, idet hans opgave var så meget lig den, jeg var på vej ud i. Han gav gode, nyttige input og svarede beredvilligt på mine spørgsmål. Det var en helt ny opgave for mig, så jeg var og er taknemmelig for den rigtig gode støtte i opstarten og for det i øvrig fortsat berigende samspil mellem koordinatorerne. På Hospice Vendsyssel er der i dag 40 frivillige, hvilket skønnes at være at være i god balance med de opgaver, vi har påtaget os. Introduktionen af de frivillige op til 1. april forløb godt og har, efter sigende, været en god støtte i udførelsen af opgaverne. Også her trak vi på KamillianerGaarden blandt andet ved, at de frivillige i Aalborg tog imod frivillige fra Frederikshavn i en følordning. Vi føler os nu så erfarne, at vi kan klare information og oplæring af nye frivillige inden for egne rammer. Der opstod hurtigt en dejlig ro i huset her. Der er en uudtalt anerkendelse af hinandens engagement og en værdsættelse af den enkeltes indsats. Det gør, at vores hverdage er gode og indholdsrige. Jeg får ofte beretninger fra frivillige, som gerne vil dele en rigtig god oplevelse med mig. Korpset af frivillig på Hospice Vendsyssel har påtaget sig opgaver som vært/værtinde ved henholdsvis middags- og aftenmåltidet samt en opgave i eftermiddagstimerne, som vi har kaldt At være. Disse tre opgaver løser vi alle ugens syv dag. Ud over det er der frivillige på specialopgaver. De passer blandt andet potteplanterne inde og krukkerne ude. Desuden har vi en frivillig, der dyrker krydderurter til glæde for køkkenet! Hver torsdag aften afvikler vi aftensang af en halv times varighed. Én torsdag om måneden holder vores præst andagt, de øvrige torsdage, har frivillig på skift ansvar for afviklingen af aftensangen. Vi har, som frivillige deltaget i, eller stået for diverse arrangementer: Indvielsen, grillafterne, Allehelgen, luciaoptog, gæsteoptræden af tre piger fra Nordjysk Pigekor. En ret stor gruppe af frivillige har interesse i at fungere som besøgsven i huset. Ved udgangen af 2008 har jeg modtaget syv tilkendegivelser fra personer i Skagen, der ønsker at være med i et team af frivillige besøgsvenner i hjemmene. Denne gruppe er vi på vej til at starte op i regi af Kamillus Frederikshavn. 19

21 TAK Af Anette Agerbæk, hospicechef De to hospicer i Region Nordjylland har i 2008, med glæde og taknemmelighed, modtaget donationer fra mange givere. Flere pårørende og organisationer har foræret hospicerne gaver i form af ting eller penge. Mange har sendt breve og små hilsener, som vi har modtaget med stor glæde. Tusind tak for gaverne! De vil blive brugt til glæde og gavn for patienter, pårørende og personale. KamillianerGaardens Hospice Bjerg Arkitektur A/S: Ugens buket til vasen på trappeopgangen i Lions Club, Aalborg, Budolfi: Kr til gulvvaser. Hospice Vendsyssel Vanggaard Fonden: Kr Spar Nord Fonden: Kr til kunst. Nordjyske Bank A/S: Kr til kunst. Rotary-klubberne: Kr til et klaver. Odd Fellow Ordenens Hospicefond: Kr Odd Fellow, Frederikshavn og Hjørring: Kr Lions Club, Kattegat: Kr til et maleri. Lions Club, Nibe: Kr til højskolesangbøger. Sparekassen Vendsyssel: Kr til Ugens buket. Paula og Axel Nissens Legat: Kr Frederikshavn Borgerforening: Kr Edith og Inge Jensen, tidligere pårørende, har hver doneret: Kr Jerslev Fonden: Kr til musik cd er og musikinstrumenter. Lions Club, Hammer Bakker: Kr til trykning af bøgerne: Ord til dig, samt til indkøb af 12 dvd er til patientstuerne. Desuden er der givet gaver fra flere menighedsråd og private givere. Kurt Larsen, pårørende: Kr Budolfi Sogns Menighedsråd har doneret: Hospice kr Pengene er indkommet i forbindelse med indsamling ved kirkens lysglobe, og ønskes brugt til at sprede lys blandt patienter og personale på Hospice. Helga Nielsen, pårørende: Kr til møbler på Hospice. 20

22 21

23 22

24 BILAG

25 BILAG PERSONALETS DELTAGELSE I KURSER, KONFERENCER OG VIDEREUDDANNELSE Danske Diakonhjems lederkonference, Århus. Anette Agerbæk, hospicechef. gaard, sygeplejerske. Norma Østergaard, social- og sundhedsassistent. Sinne Weiss Christensen, social- og sundhedsassistent Foreningen for Palliativ Indsats. Omsorg ved livets afslutning. Anette Agerbæk, hospicechef og Den Palliative Indsats i Region Nordjylland. Omsorg for alvorligt syge og døende mennesker. CVU, Aalborg. Else Marie Jensen, sygeplejerske Kursus for sekretærer ansat i palliative teams og på hospice. Hotel Haraldskjær, Vejle. Jette B. Bjørnes, sekretær Møde for smertesygeplejersker. Afholdes af Pfizer Plus. Radisson SAS hotel, Århus. Bente Hjort Højer, sygeplejerske. Bodil Kristensen, sygeplejerske Tid til den gode hverdagsmad. Regionskontoret, Aalborg. Mary K. Larsen, økonoma EXPO (messe) i Herning. Anita Søbygge, køkkenassistent. Karl Søbygge, pedel Tur til Hvide Sande, Kulturudvalget. V.Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske At arbejde med mennesker. Folkeuniversitet, Aalborg. Astrid Mortensen, sygeplejerske Møde for udviklingssygeplejersker. Diakonissestiftelsen, København. Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske Sikkerhedskursus. Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske og Neuropædagogisk kursus trin 2. Vejlefjord. Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske. Mette Albæk Christensen, sygeplejerske Temadag i palliation. Aalborg Kongres og Kultur Center. Hanne Øhrstrøm, sygeplejerske. Jonna Mel Livshistorier og fortællinger i den palliative indsats. Anker Fjord Hospice. Astrid Mortensen, sygeplejerske. Hanne Øhrstrøm, sygeplejerske. Inge Birthe Sørensen, sygeplejerske. Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske Orlov til arbejde i Grønland. Christianshåb. Bodil Kristensen, sygeplejerske Orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter i Region Nordjylland. DSR, Aalborg. Astrid Mortensen, sygeplejerske Palliativ indsats det mellemmenneskelige aspekt. JCVU, Århus. Annette F. Hansen, sygeplejerske. Karin N. Olesen, sygeplejerske Jubilæumskonference. Det Palliative Team i Thisted. Anette Agerbæk, hospicechef. Kirsten R. Justesen, hospiceleder. Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske. Inger Petersen, sygeplejerske. Jonna Melgaard, sygeplejerske. Mette Albæk Christensen, sygeplejerske DSAs kursus for tillidsrepræsentanter. Scandic Hotel, Randers. Astrid Mortensen, sygeplejerske Orientering om overenskomst Diakonhøjskolen, Århus. Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske Landskursus for palliations- og hospicesygeplejersker. Torvehallerne, Vejle. Inge Birthe Sørensen, sygeplejerske. Lisbeth Halager, sygeplejerske. Ragnhild Behrendt, sygeplejerske Temadag med ERFA-gruppe. KamillianerGaardens Hospice, Aalborg. Jonna Melgaard, sygeplejerske Grundkompetencer i det palliative felt. Undervisning ved Helle Schimmell, præst. Anette Agerbæk, hospicechef. Jonna Melgaard, sygeplejerske. Astrid Mortensen, sygeplejerske.

26 Tema: Når far og mor dør. KamillianerGaardens Hospice. Bente Hjort Højer, sygeplejerske ANTEA Worldwide Palliative Care Conference i Rom. Anette Agerbæk, hospicechef. Kirsten R. Justesen, hospiceleder TR temadag, kongresopfølgning. DSR, Aalborg. Astrid Mortensen, sygeplejerske Fællesmøde om musik/musikterapi på hospice. Sct. Maria Hospice Center, Vejle. Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut Nordic Day what works in palliative care? St. Christopher s Hospice, London. Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske. ILAG LEDELSE OG MEDARBEJDERE KamillianerGaardens Hospice Anette Agerbæk, hospicechef Kirsten Ribberholt Justesen, hospiceleder Inge-Lise Churchill, afdelingssygeplejerske Jens Kvist, sygeplejerske Annette Petersen, sygeplejerske Jonna Melgaard, sygeplejerske Mette Albæk Christensen, sygeplejerske Lisbeth Halager, sygeplejerske Annette Fibiger Hansen, sygeplejerske Lise Winge Dagen, sygeplejerske Inger Petersen, sygeplejerske Hanne Morning, sygeplejerske (indtil ) Inge Birthe Sørensen, sygeplejerske Elisabeth Ubbesen, sygeplejerske Bente Hjort Højer, sygeplejerske Grete Schärfe, sygeplejerske Lisbeth Arbøl, sygeplejerske Hanne Øhrstrøm, sygeplejerske Kristian Andersen, sygeplejerske Winnie S. Jensen, sygeplejerske Astrid Mortensen, sygeplejerske Ragnhild Behrendt, sygeplejerske Karin Nørgaard Olesen, sygeplejerske Bodil Kristensen, sygeplejerske Kirsten Miltersen, sygeplejerske Else Marie Jensen, sygeplejerske (indtil ) Norma Østergaard, social- og sundhedsassistent Sinne Weiss Christensen, social- og sundhedsass. Mary K. Larsen, økonoma Anita Søbygge, køkkenassistent (indtil ) Pia Christensen, køkkenassistent Dorthe Christensen, køkkenmedhjælper Irene S. Hassing, rengøringsassistent Kirsten Nielsen, rengøringsassistent Elly Jensen, rengøringsassistent Jette B. Bjørnes, sekretær Karl Søbygge, pedel Anette Majlund, musikterapeut (indtil ) Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut Jette G. Pedersen, medhjælper Ole Raakjær, præst Hospice Vendsyssel Birgit Bundgaard, hospiceleder Birgitte Nielsen, afd.spl. Pr hospiceleder Lene Kristensen, sygeplejerske Lone Agerdal Højen, sygeplejerske Ragnhild Støve, sygeplejerske Elin Jacobsen, sygeplejerske Birte Møller Jensen, sygeplejerske Maria Smed, sygeplejerske Susanne Christophersen, sygeplejerske Lene Dal Andersen, sygeplejerske Mie Rømer, sygeplejerske Britta Eckhardt, sygeplejerske Anette Nørhave Jacobsen, sygeplejerske Anni Hansen, sygeplejerske Karin Østergaard Larsen, sygeplejerske Ebba Lykkegaard Jensen, sygeplejerske Mette Færch, sygeplejerske Kirsten Speich, sekretær Gurli Møller Andreassen, præst Agneta Ed, musikterapeut Finn Christmas Møller, køkkenleder Inger Mosbjerg Pedersen, køkkenassistent Dorte Sørensen, køkkenassistent Karen Nielsen, rengøringsass./køkkenmedhjælper Det Palliative Team, KamillianerGaarden Niels Brunsgaard, specialeansvarlig overlæge Gitte Fischer, specialeansvarlig ledende sygeplejerske Helle Bjørn Larsen, overlæge Mona Kelm-Hansen, overlæge Lars Møller, palliationssygeplejerske Birthe Stoffersen, palliationssygeplejerske Grethe L. Andersen, palliationssygeplejerske Ulla Kjærgaard, fysioterapeut Pia Harbo, socialrådgiver Britta Munkholm, psykolog Ole Raakjær, præst Bodil Winther, lægesekretær Eva Mortensen, lægesekretær Mona Birthe Jensen, lægesekretær

27 Palliationssygeplejersker ansat ved sygehuse i Region Nordjylland Bitten Jensen, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Dorthe Beck, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Birgitte Poulsen, Sygehus Vendsyssel Hjørring Lene Jürgensen, Sygehus Vendsyssel Hjørring Joan Munch Lauritsen, Sygehus Himmerland Lisa Lauritsen, Sygehus Himmerland Sørensen, Jytte Thorsen, Finn Thorsen, Lis Toribio, Benjamin Tradsfeldt, Else Vogel, Nete Østergaard, Tommy Bestyrelsen ved KamillianerGaardens Hospice Koordinator og frivillige ved KamillianerGaarden Kenneth Jakobsen Bøye (koordinator indtil ) Sietske V. Møller (koordinator fra ) Andersen, Birthe Andersen, Elly Andersen, Pronk Inge Berg-Mortensen, Britta Christensen, Edith Christensen, Inga E. Christiansen, Inge Als Dybvad, Henny Dyhrman, Aase Emborg, Helle Faldborg, Jytte Frostholm, Lis Gregersen, Inger Gundersen, Vibeke Gundtoft, Elsemarie Havsager, Gitte Holmsberg, Mie Heilskov, Anne Grethe Iversen, Grete Jensen, Elly Jensen Esther Jensen, Aage Karlsen, Gerda S. Delé Klemmensen, Sonja Klingberg, Hanne Klingberg, Poul Kongsted, Gunny Kristensen, Anne Jette H. Kruszyna, Jowita Larsen, Ingrid Lyng, Lena Nielsen, Gudrun Nilsson, Karen K. Muniz, Kirsten Nyborg, Bent Nyborg, Ebba Nyborg, Lis Pedersen, Birthe Rafn, Inge Rasmussen, Kurt Rasmussen, Tove Roed, Kamma Skovsmose, Li Skytte, Else Sørensen, Ninna Nøhr Formandskabet Erik Schou, bestyrelsesformand Per Nielsen, næstformand Udpeget af Region Nordjylland Vagn Kvist Medzait Ljatifi Per Nielsen Asta Skaksen Udpeget af Aalborg Kommune Helle Frederiksen Udpeget af Kommunekontaktrådet for Region Nordjylland Birthe Andersen Erik Ingerslev Larsen Udpeget af Frederikshavn Kommune Knud Hjørnholm Udpeget af Hospice Vendsyssels bestyrelse Per Nilsson Udpeget af Biskoppen over Aalborg Stift Ole Rysgaard Madsen Udpeget af Menighedsrådet for Skt. Mariæ menighed Erik Schou (bestyrelsesformand) Udpeget af bestyrelsen for Aalborg Budolfi Provsti, Aalborg Nordre Provsti og Aalborg Søndre provsti Lena Bentsen Udpeget af Danske Diakonhjem Aksel Wehner Udpeget af Kræftens Bekæmpelse Hanne Brandt Udpeget af Sygdomsbekæmpende Organisationer Anne Marie Kristensen Udpeget af personale ved KamillianerGaardens Hospice Astrid Mortensen Udpeget af personale ved Hospice Vendsyssel Mette Færch

28 ILAG FORMIDLING AF HOSPICEFILOSOFIEN OG DEN PALLIATIVE INDSATS I REGION NORDJYLLAND Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region Livet på hospice. 60 delt. Hasseris Seniorsport. Nordjylland. 22 deltagere fra Social- og sundhedsskolen i Randers. KamillianerGaarden At være afmægtig med de afmægtige. Center for lindrende behandlings palliationskursus. 32 sygeplejersker. Livet på hospice. 30 deltagere fra Rotary i Suldrup. KamillianerGaarden Den palliative indsats i Region Nordjylland. 30 deltagere. Ugekursus for professionelle, der minimum har en mellemlang videregående uddannelse Tværfaglighedens nødvendighed. Center for lindrende behandlings palliationskursus. 32 sygeplejersker. KamillianerGaarden og Palliationskursus for 32 sygeplejersker. Afholdt i samarbejde med Det palliative Team Livet på hospice. 10 deltagere. Kolonia, Ansgars Kirke, Aalborg Hospice Vendsyssel. Et nyt tilbud til patienter og pårørende. 6 deltagere. Møde med lederne fra ældreområdet i Frederikshavn Kommune Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient. 15 deltagere. Kursus for nye sygeplejersker på Hospice Vendsyssel Livet på hospice. 55 deltagere. Skive Indre Mission Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region Nordjylland. Seks social- og sundhedsassistentelever. KamillianerGaarden Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært. 30 deltagere. Sogneaften i Øster Brønderslev Temadag om kognitiv forstyrrelse hos den palliative patient. 20 deltagere. Fagligt Forum for Palliative Fysioterapeuter. Roskilde Sygehus " Livskvalitet ved livets afslutning". Ca. 65 deltagere. Seniornetværket i Pinsekirken, Randers Livet på hospice. 20 deltagere. Lions Club, Nibe Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient. 33 deltagere. Den Palliative indsats i Region Nordjylland. CVU Samtalens betydning i den palliative indsats. 16 deltagere. Temadag for personale på Hospice Sjælland Pas på dig selv i hverdagen. 15 deltagere. Kursus for nye sygeplejersker på Hospice Vendsyssel Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært? 50 deltagere. Kirkehøjskolen i Vendsyssel, Vrå Sognegård Hvorfor er det så attraktivt at være frivillig på hospice? 100 deltagere. Seminar for frivillige i de nordjyske Kamillusforeninger Sygeplejerskens rolle i den åndelige omsorg. 15 deltagere. Kursus for nye sygeplejerske på Hospice Vendsyssel Åndelig/eksistentiel omsorg. Hvad er det? 20 deltagere. Kursus for personalet på Hospice Vendsyssel Livet på hospice. 40 deltagere. Farsø Indre Mission Supervision. Hvad og hvorfor? 20 delt. Kursuseftermiddag for personalet på Hospice Vendsyssel Kontaktmøde mellem Hospice Forum og deltagere fra bestyrelser og medarbejdere vedr. Hospice og den palliative indsats i Region Nordjylland. 45 deltagere.

29 Livet på hospice. 20 deltagere. Andelsboligforening, Hobro " Livet på Hospice ", Gæst i studiet v. Lea Berthelsen, Aalborg Senior Radio (sendt i august) Indvielse af, og åbent hus på, Hospice Vendsyssel deltagere Børn og sorg. 20 sygeplejersker. Kursus på Kræftrådgivningen i Viborg Livet på hospice. 12 deltagere. Vammen Indre Mission Livet på hospice. 25 deltagere. Y s Men s Club. Støvring Sognegård Gudsbilleder, forældrebilleder og selvbilleder. 10 deltagere. Præstekonvent i Vadum præstegård En værdig død, hvad er det? 40 deltagere. Beboer/ pårørende aften. Røde Korshjemmet, Løgstør Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient. 20 deltagere. Onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus Problemer og byrder i omsorgen for den alvorligt syge patient. 25 sygeplejersker og radiografer. Undervisning på stråleterapiuddannelsen i Århus Samtalens betydning i den palliative indsats. 20 sygeplejersker. Temadag på Anker Fjord Hospice Livet på hospice. 40 deltagere. Gistrup Menighedshus At være afmægtig med de afmægtige. 30 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælpere. Temadag for personale. Røde Kors Hjemmet, Løgstør Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region Nordjylland. 18 deltagere. Ladies Circle Børn og sorg. 35 deltagere. Tema-eftermiddag for personalet på Hospice Djursland Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient, med fokus på at være frivillig hos disse patienter. 12 deltagere. Kamillus, KamillianerGaarden Den hjemmelavede gud og den åbenbarede Gud gud i psyken og Gud i himmelen. 100 præster. Stiftspræstekursus i Aalborg Stift Livet på hospice. 25 deltagere. Skive social- og sundhedsskole. KamillianerGaarden Sorg. 25 deltagere. Indre Missions Bibelcamping og Palliationskursus for 30 sygeplejersker. Afholdt i samarbejde med Det palliative Team Kognitive forstyrrelser hos den palliative patient, med fokus på at være frivillig hos disse patienter. 24 deltagere. Kamillus Hjørring, Sognegården i Hjørring Sorg og krise. 20 deltagere. Temaaften for menighedsråd og personale ved Vejerslev, Aid og Thorsø sogne Helt tæt på døden. Reportagen. TV2Nord Børn og sorg. Undervisning for præster i Næstved Provsti om formiddagen (20 deltagere) og for lærere om eftermiddagen (50 deltagere) Hospicefilosofien og den palliative indsats i Region Nordjylland. Døveforeningen Aalborg. 20 deltagere At være afmægtig med de afmægtige - eksistentiel/åndelig omsorg i praksis. 35 deltagere. Temadag for læger og sygeplejersker i Hæmatologisk Afdeling At være afmægtig med de afmægtige - eksistentiel/åndelig omsorg i praksis. 25 deltagere. Temadag for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Sulsted.

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden 1. Navn: 1.1. Den Selvejende Institution bærer navnet KamillianerGaarden og hjemsted

Læs mere

Kursus Den palliative indsats i Region Nordjylland Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus Den palliative indsats i Region Nordjylland Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus Den palliative indsats i Region Nordjylland Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve hospice Sjælland Lindring og omsorg På Hospice Sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet værd at leve - selvom der kun er kort tid igen Beboere

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Sæson Distrikt Forbund

Sæson Distrikt Forbund Sæson Distrikt Forbund 0-4 0-0- 00-009-0 008-09 007-08 Kathrine Birthe Elly Berthelsen Karin Høg Anne Schousboe Elly Berthelsen BK Nord / Pandrup Bridgeklub Mona Jensen Inger Hjermitslev Yvonne Løvschall

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Sæson Distrikt Forbund

Sæson Distrikt Forbund Sæson Distrikt Forbund 0-5 0-0- 0-00- 009-0 5 Helle Skov Birthe Jespersgaard Hirtshals BK Vibeke Hanghøj Karin Sevel BK af 97, Hjørring / Hirtshals BK Bodil Villadsen Birgit Petersen Anna Lise Hyldig Gitte

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Faglige aktiviteter 2010

Faglige aktiviteter 2010 Faglige aktiviteter 2010 Eksterne undervisningsaktiviteter Aalborg Sygehus, Onkologisk Afdeling, oplæg for sygeplejefaglige ledere, 6. december. Tema: Sårbarhed - problem eller vilkår?, v. Ole Raakjær,

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Terminal Palliativ indsats

Terminal Palliativ indsats Terminal Palliativ indsats Connie Engelund Direktør Holmegårdsparken Kort om Holmegårdsparken En selvejende institution Driftsoverenskomst Ge. kommune 6 plejeafdelinger danner rammen om 145 beboeres liv

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen 4541162510 2818 Hanne Andreassen 4520814489 2024 Grethe Arntzen 51328199 2191 Elisabeth Asger Olsen 24421091 2626 Lis Astor 4560709908 3798 Alis

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E

K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E K A M I L L I A N E R G A A R D E N S H O S P I C E Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 07 INDHOLD Forord 1 Fyrtårn 3 Kvantitative data 5 At gøre en forskel 8 Når arbejdet bliver

Læs mere

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt.

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Sygeplejeprofil den generelle del: På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Fælles for alle de visiterede

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 "SLIP DIN INDRE SANGER LØS"

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 SLIP DIN INDRE SANGER LØS Erhvervskvinder.dk AALBORG JANUAR M Ø D E T MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 Mandag, den 9. januar 2006. "SLIP DIN INDRE SANGER LØS" Hvad enten, du tror, du ikke kan synge, eller du elsker at

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Kløverbladet April 2007

Kløverbladet April 2007 Kløverbladet April 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i april Side 5: Tillykke Side 6: Fødselarer i maj Side 7: Dødsfald Velkommen Side 8: Personlige Side 9: Fællesaktiviteter

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

Indhold. Kamillianergaardens Hospice Årsberetning for 2005

Indhold. Kamillianergaardens Hospice Årsberetning for 2005 Å r s b e r e t n i n g 2005 1 2 Indhold Forord 4 Pas tiden - forpas den ikke 6 Kvantitative data vedr. indlagte patienter 7 Ord til dig 10 En smuk måde at mindes vore kære 11 Hvad synes de pårørende?

Læs mere

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Kliniske retningslinjer DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Birgit Villadsen formand for kliniske retningslinjer for DMCG-PAL Ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI OG JULI 2017

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI OG JULI 2017 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI OG JULI 2017 Kære alle, Så er vi ved sommerferietiden. Jeg holder tidlig sommerferie og er væk i ugerne 26-27-28, så derfor er juni-juli nyhedsbrevet

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Årsberetning 2004 Indholdsfortegnelse: Forord... side 1 Refleksioner ved bestyrelsesformand... side 3 Kvantitative data vedr. patienter... side

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Kliniske retningslinjer Plagsomme symptomer/opgaver Medicinering de sidste levedøgn Åndelig omsorg Søvn og hvile Træthed Sociale forhold Smerter Sansning, guiding Pårørende, elerladte (både børn og voksne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00 5km Alle Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 18 63 Valdimarsdöttir

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere