Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30 % Opgave 2 25 % Opgave 3 20 % Opgave 4 25 % I alt 100 % Til prøven er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17. august Tirsdag den Kl Side 1 af 6

2 Handelsvirksomheden Pagliaccio A/S importerer og forhandler varer fra Italien til forskellige kundegrupper. Virksomheden er imidlertid nu ved at være vokset så meget, at den har brug for økonomisk rådgivning for at tingene ikke bare løber løbsk, som eneejer og direktør T. Buffo udtrykker det. Det er derfor din opgave, at hjælpe Pagliaccio A/S med de følgende problemstillinger. Opgave 1 Der er netop udarbejdet følgende balance pr : Aktiver Balance pr. 31/ i kr Passiver Goodwill 800 Aktiekapital 500 Materielle anlægsaktiver Reserver 900 Anlægsaktiver Egenkapital Varelager Banklån Varedebitorer Langfristet gæld Likvide midler 85 Omsætningsaktiver Kortfristet del af banklån 500 Varekreditorer Anden kortfristet gæld 900 Skyldigt udbytte 450 Kortfristet gæld Aktiver i alt Passiver i alt Du bedes beregne og kort kommentere virksomhedens vertikale såvel som den horisontale balancestruktur. For 2010 har T. Buffo følgende forventninger: 1. Varesalget budgetteres til kr , og det forventes at: 10 % af salget afregnes kontant. 40 % af salget forventes at være på betingelsen: 60 dage netto. 50 % af salget forventes at være på betingelsen; Løbende måned + 30 dage. 2. Der kalkuleres med en bruttofortjeneste på 35 % af varesalget. 3. Varekøbet forventes at være lig med vareforbruget. På varekøbet forventes kredittiden at være 60 dage netto. Side 2 af 6

3 4. Salgsprovision budgetteres til 5 % af varesalget og betales løbende. 5. De kontante kapacitetsomkostninger budgetteres til kr pr. kvartal i 2010 og betales løbende. 6. I 2010 påregnes en samlet investering i materielle anlægsaktiver på kr I året afskrives: Goodwill med 20 %. Materielle anlægsaktiver ultimo med 25 %. 8. Virksomheden har et banklån, der i balancen er opdelt i både langfristede og kortfristede gældsforpligtelser. Banklånet skal afdrages med kr hver den 31/12. Renten pr. år udgør 7 %, der ligeledes betales hvert år. 9. Der budgetteres med 25 % i selskabsskat, som betales i budgetåret. 10. Anden kortfristet gæld forventes at være steget med 10 % ultimo Skyldigt udbytte fra 2009 forventes betalt umiddelbart efter generalforsamlingen i april Det budgetterede resultat efter skat angives i balancen som Overført overskud eller underskud. 1.2 Du bedes udarbejde et resultatbudget for 2010 i kr Du bedes udarbejde et likviditetsbudget for 2010 efter beholdningsforskydningsmodellen i kr Du bedes udarbejde en budgetteret balance pr. 31/ i kr Opgave 2 Pagliaccio A/S påtænker at omlægge deres banklån på kr til et lån med en billigere rente. Banklånet kan uden videre indfries kontant til kurs 100. Banklånet har pant i de materielle anlægsaktiver, der ikke omfatter ejendomme, idet virksomheden bor til leje hos direktøren T. Buffo, der imidlertid er villig til at stille friværdien i ejendommen til sikkerhed for et eventuelt nyt lån i forbindelse med en omlægning. Virksomheden har modtaget følgende finansieringstilbud, som du bedes beregne på m.v.: Side 3 af 6

4 Tilbud 1 (fra et realkreditinstitut) 8-årigt annuitetslån med 4 årlige efterbetalte terminer Hovedstol kr. Nominel rente 3 % p.a. Udbetalingskurs 99 Kurtage 0,2 % af kursværdi Tinglysningsgebyr 1,5 % af hovedstol + kr Sikkerhed Långiver kræver pant i fast ejendom Lånet kan opsiges hvert kvartal til indfrielse til kurs100 eller til enhver tid med samme slags obligationer nominelt svarende til restgælden. Tilbud 2 (fra et andet pengeinstitut) 8-årigt stående lån med 2 årlige efterbetalte terminer Hovedstol kr. Nominel rente 3 % p.a. Administrationsbidrag 0,2 % p.a. beregnet af restgæld og opkrævet sammen med ydelsen på lånet. Udbetalingskurs 97 Kurtage 0,2 % af kursværdi Oprettelsesgebyr kr. Tinglysningsgebyr 1,5 % af hovedstol + kr Sikkerhed Långiver kræver pant i fast ejendom Lånet kan til enhver tid indfries til kurs 100. Tilbud 3 (fra T. Buffos onkel i Italien) 8-årigt serielån med 1 årlig efterbetalt termin Hovedstol Euro Nominel rente 3 % p.a. i de 4 første år, herefter 4 % p.a. Udbetalingskurs kr. 7,55 pr. Euro Stiftelsesomkostninger kr. Sikkerhed Kaution fra T. Buffo personligt Lånet kan kun indfries i Euro. 2.1 Beregn den effektive rente for hvert af de 3 lån. 2.2 Vurder fordele og ulemper ved hvert af de 3 lånetilbud. Side 4 af 6

5 Opgave 3 Pagliaccio A/S har i gennem en årrække med stor succes forhandlet produktet VINCI, men producenten i Italien ønsker nu at sælge produktionsanlægget for at kunne nyde sit otium. Direktør Buffo er nervøs for, at han herefter ikke længere vil kunne få lov til at forhandle VINCI og overvejer derfor, om han skal købe produktionsanlægget og selv begynde at producere produktet. Produktet forventes i fremtiden at have følgende afsætning og salgspris, som det fremgår af nedenstående opstilling: Afsætning (stk.) Salgspris (kr.) For produktet VINCI er der opstillet følgende forkalkulation, som forventes vil være gældende i de kommende 4 år: Materialer kr. 30 Arbejdsløn kr. 15 Andel af kapacitetsomkostninger kr. 5 Variable enhedsomkostninger kr. 50 Produktionsanlægget oplyses at have en kapacitet på stk. VINCI pr. år. Ejeren har fortalt direktør Buffo, at der på produktionsanlægget må forventes følgende vedligeholdelsesomkostninger på dette: Vedligeholdelse kr kr kr kr. T. Buffo forventer, at efter år 2014 vil markedet for VINCI være mættet. Han anslår dog, at produktionsanlægget på det tidspunkt kan sælges for kr Banken vil være villig til at låne virksomheden pengene til købet til en rentesats på 6 % p.a., men T. Buffo kan normalt opnå mindst 10 % p.a. i afkast af sine investeringer. 3.1 Du bedes beregne, hvor meget der maksimalt kan bydes for anlægget. Efter intense forhandlinger med den tidligere producent af VINCI er man nået til enighed om en købspris på kr for anlægget, der skal overtages og betales ultimo Beregn både kapitalværdien og investeringens interne rentefod og vurder om investeringen er lønsom at gennemføre. 3.3 Beskriv hvilke øvrige forhold virksomheden bør overveje inden investering i produktionsanlægget. Side 5 af 6

6 Opgave 4 Pagliaccio A/S vil gerne forsøge at optimere sin indtjening ved hjælp af prisdifferentiering. Man har derfor undersøgt markedet vedrørende varen PISA for sammenhænge mellem pris, afsætning og salgsfremmende omkostninger for to Købergrupper A og B med henblik på at finde den optimale kombination af pris, afsætning og salgsfremmende omkostninger for disse to købergrupper. Det er muligt at gennemføre prisdifferentiering for de to købergrupper. Resultatet af markedsundersøgelsen blev følgende: Alternativ Salgspris Stk. Salgsfremmende. omkostninger A 1 kr kr A 2 kr kr A 3 kr kr A 4 kr kr A 5 kr kr Alternativ Salgspris Stk. Salgsfremmende. omkostninger. B 1 kr kr B 2 kr kr B 3 kr kr B 4 kr kr B 5 kr kr Man forventer at kostprisen for varen vil være på kr. 75, mens der dog for købergruppe B vil påløbe ekstra fragtomkostninger på kr. 10 pr. stk. Kostprisen forventes at forløbe proportionalt inden for de nævnte afsætningsmuligheder. Imidlertid er der et problem med forsendelsen af netop denne vare, idet man inden for normal arbejdstid kun kan magte at sende stk. Direktør Buffo har dog forhandlet sig frem til at man vil kunne sende op til yderligere stk. mod et løntillæg på kr. 25 pr. stk. 4.1 Beregn den optimale afsætningsplan til de 2 købergrupper under de givne forudsætninger. Pagliaccio A/S har netop modtaget et tilbud fra udlandet om at købe op til stk. til en fast pris på kr. 170 og kostpris inkl. fragt forventes til denne køber at andrage kr. 80. De øvrige forudsætninger fra tidligere er fortsat gældende. 4.2 Beregn den optimale afsætningsplan til de 3 købergrupper under de givne forudsætninger. Side 6 af 6

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere