Vejledning om ægtefællesammenføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ægtefællesammenføring"

Transkript

1 Vejledning om ægtefællesammenføring i Danmark Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er ægtefællesammenføring og hvem kan søge om det? Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab eller fast samliv Danske statsborgere og fastboende udlændinge ( 9) Mindreårige børn Uoverstigelige hindringer for at bo i andre lande Samfundets interesse i at fastholde arbejdskraft af bestemte typer Tyrkiske arbejdstagere års regel Tilknytningskrav Forsørgelseskrav Bankgaranti Boligkrav Danskprøve Proformaægteskaber Ægteskab mellem nærtbeslægtede (tvang) Vold mod tidligere ægtefælle/partner Overførte betingelser for permanent ophold Sådan søger I Udenlandske arbejdstagere og studerende ( 9c) Opholdsret efter EU-reglerne Betingelser for opholdsret efter EU-reglerne Registreringsbevis og opholdskort Opholdsret efter EU-reglerne for danske statsborgeres familiemedlemmer Særlige situationer Jeg eller min kæreste er au-pair Jeg eller min kone er gravid Jeg eller min kæreste/ægtefælle er borger i et EU/EØS-land Jeg eller min kæreste/ægtefælle er indberettet til SIS ( 10) Andre muligheder

3 Indledning Det burde efter Ægteskab Uden Grænsers opfattelse være en meget simpel og naturlig ting, at man gerne vil bo sammen med sin ægtefælle og sine børn. Det har det imidlertid desværre ikke været i Danmark de sidste 22 år, hvis ens ægtefælle er udenlandsk. Der er nemlig i denne periode blevet indført en mængde regler og krav, som er meget komplicerede og er blevet ændret så ofte, at de fleste efterhånden helt har mistet overblikket over dem. Derfor har Ægteskab Uden Grænser lavet denne vejledning, som forhåbentlig kan hjælpe med at guide jer gennem processen med at søge om ægtefællesammenføring i Danmark. 1. Hvad er ægtefællesammenføring og hvem kan søge om det? Ordet ægtefællesammenføring eller i daglig tale blot familiesammenføring betyder, at en person får en opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et ægteskab med en anden person, som er bosiddende i Danmark eller et ægteskabslignende forhold til denne. Den person, der ønsker at få en opholdstilladelse, kaldes for ansøgeren, og den person, som ansøgeren er gift med eller har et ægteskabslignende forhold til, kaldes for referencen. Normalt vil ansøgeren være bosiddende i et andet land end Danmark, men det er også muligt at søge om ægtefællesammenføring, selvom ansøgeren bor i Danmark i forvejen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren er i Danmark som au-pair eller har en opholdstilladelse med henblik på at studere eller arbejde i Danmark. En af de ting, som gør det hele meget indviklet, er, at der i Danmark findes 3 forskellige regelsæt, man kan blive ægtefællesammenført efter. Målgrupperne for de tre regelsæt er dog forskellige, og derfor kan I ikke bare vælge frit, hvilket af dem I vil søge efter. Men nogle vil have en valgmulighed, og andre vil kunne bringe sig i en situation, hvor de har en valgmulighed. De 3 regelsæt er: Udlændingelovens 9 - danske statsborgere, fastboende udlændinge og flygtninge Udlændingelovens 9c - udenlandske arbejdstagere og studerende EU-reglerne - EU/EØS-borgere I afsnit 2-4 kan I læse en beskrivelse af de 3 regelsæt, og herefter kan I læse om fordele og ulemper ved de forskellige regelsæt. På den måde kan I få en ide om, hvilket regelsæt I bør vælge at søge efter, hvis I har mere end en mulighed Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab eller fast samliv Det er en grundforudsætning for ægtefællesammenføring efter alle tre regelsæt, at I opfylder et af følgende: Er lovligt gift Har indgået registreret partnerskab (kun for homoseksuelle) Har etableret et fast samliv Ægteskaber indgået i udlandet anerkendes normalt i Danmark, men de må ikke stride imod grundlæggende danske retsprincipper. Før I overhovedet begynder at søge om ægtefællesammenføring, bør I sørge for, at jeres ægteskab er registreret hos den danske kommune, hvor referencepersonen bor. 3

4 Hvis I ikke er gift eller har indgået registreret partnerskab (kun for homoseksuelle), skal I have etableret et fast samliv af længere varighed. Det vil normalt sige, at I skal have boet sammen på en fælles bopæl i mindst cirka 18 måneder. 2. Danske statsborgere og fastboende udlændinge ( 9) Udlændingelovens 9 er det regelsæt, som folk almindeligvis tænker på, når de taler om familiesammenføring eller ægtefællesammenføring. Det skyldes, at reglerne dækker os selv, nemlig danske/nordiske statsborgere og fastboende udlændinge med permanent opholdstilladelse i Danmark. Reglerne dækker desuden udlændinge med flygtningestatus. For at opnå ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9 er der en lang række krav, som skal være opfyldt. Krav til referencen Du skal have dansk/nordisk statsborgerskab, være flygtning eller have haft permanent opholdstilladelse i mindst 3 år. Du må ikke have modtaget sociale ydelser de sidste 3 år. Du skal råde over en passende bolig. Du skal stille en bankgaranti på kroner i 2012-niveau. Beløbet pristalsreguleres årligt. Du må ikke være dømt for vold imod en tidligere ægtefælle eller partner de sidste 10 år. Hvis du hverken er dansk eller nordisk statsborger eller flygtning, og har fået permanent opholdstilladelse efter de regler, der gjaldt før 1. marts 2010, skal du leve op til en lang række overførte betingelser for permanent ophold. Krav til jer begge to I skal begge være fyldt 24 år. I skal have størst samlet tilknytning til Danmark, medmindre den ene af jer har været dansk statsborger i 26 år eller har boet i Danmark i en sammenhængende periode på 26 år. Jeres ægteskab må ikke være indgået med det afgørende formål, at ansøgeren kan få opholdstilladelse i Danmark. Der må ikke være tvivl om, hvorvidt I har giftet jer frivilligt. Krav efter familiesammenføringen Ansøgeren skal bestå en prøve i dansk senest 6/9 måneder efter, at der er givet opholdstilladelse. Efter familiesammenføringen skal ansøgeren deltage i integrationsprogrammet, som bla. giver mulighed for at lære dansk og dermed bestå ovennævnte prøve. Efter familiesammenføringen må ingen af jer modtage sociale ydelser, før ansøgeren har fået permanent opholdstilladelse. Boligkravet skal til stadighed være opfyldt, indtil ansøgeren har fået permanent opholdstilladelse. I skal bo sammen efter familiesammenføringen (samlivskrav). Selvom alle de ovenstående krav som udgangspunkt skal være opfyldt, er der en række muligheder for at blive fritaget for mange af dem, hvis Danmarks internationale forpligtelser taler for, at I bør 4

5 have lov til at leve jeres familieliv i Danmark frem for at skulle leve det i et andet land. Det kan være tilfældet hvis: Den af jer, som bor i Danmark, har særbørn, dvs. børn fra et tidligere forhold, og disse særbørn har samkvem med begge deres forældre i Danmark. I har fællesbørn eller særbørn, som har boet mindst 6-7 år i Danmark. Der er uoverstigelige hindringer for, at I kan bo i ansøgerens hjemland. Hvis ingen af jer er dansk statsborger, og I har forskellige hjemlande, vil der skulle være uoverstigelige forhindringer for, at I kan bo i begge jeres respektive hjemlande. Herudover er der også mulighed for at blive fritaget fra nogle af kravene, hvis det danske samfunds interesser taler for, at I ikke bør henvises til at bo et andet sted end i Danmark, eller hvis en af jer er tyrkisk statsborger og arbejder i Danmark. I de følgende afsnit er de enkelte dispensationsmuligheder beskrevet nærmere, og herefter følger en uddybende beskrivelse af de forskellige krav, som man skal leve op til, hvis man ikke har mulighed for at få dispensation. Det anbefales også at læse vejledningerne på Udlændingestyrelsens hjemmeside hvor de enkelte krav og dispensationsmuligheder er udførligt beskrevet. Ægteskab Uden Grænser har ikke mulighed for at gengive al den information, der findes på Nyidanmark og sørge for løbende opdatering, hver gang der er en ændring i f.eks. administrative procedurer. Denne vejledning skal derfor ses som et supplement til vejledningerne på Nyidanmark, ikke som en erstatning for dem. Af samme grund har vi valgt at begrænse antallet af dybdelinks til Nyidanmark, da disse risikerer at blive forældede, og vi kan ikke påtage os at opdatere vejledningen, hver gang noget er ændret på Nyidanmark Mindreårige børn Har referencepersonen mindreårige børn, kan det føre til dispensation i følgende to situationer: Hvis barnet har selvstændig tilknytning til Danmark Hvis barnet har regelmæssigt samkvem med begge sine forældre i Danmark Efter fast praksis vil børn have opnået selvstændig tilknytning til Danmark efter 6-7 år her i landet, hvor børnene har gået i dansk institution/skole. Hvis barnet ikke har selvstændig tilknytning til Danmark, vurderes det, om barnet har regelmæssigt samkvem med begge sine forældre her i landet. Hvis barnet hverken har selvstændig tilknytning eller samvær med sin anden forælder i Danmark, kan der ikke dispenseres pga. barnet, idet det i den situation ikke vil stride mod barnets tarv, at I tager det med jer til et andet land f.eks. ansøgerens hjemland. Det anses IKKE for at stride mod børns tarv, at de vokser op et andet sted end i Danmark. En dispensation pga. mindreårige børn vil normalt omfatte samtlige krav i Udlændingelovens 9 bortset fra reglen om formodede proformaægteskaber, reglen om formodede tvangsægteskaber og reglen om ingen vold mod tidligere ægtefælle i 10 år. Dette er dog ikke en lovfæstet regel men en administrativ praksis. 5

6 2.2. Uoverstigelige hindringer for at bo i andre lande Familieliv er en menneskeret, som er fastlagt i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Når Udlændingestyrelsen behandler jeres ansøgning om familiesammenføring, skal de derfor tage stilling til, om I har mulighed for som et alternativ til Danmark - at etablere familielivet i de(t) land(e) ud over Danmark, hvor I hver især er statsborger, eller hvor ansøgeren bor fast. Hvis der er såkaldt uoverstigelige hindringer for, at I kan gøre det, har Danmark pligt til at tillade jer at etablere familielivet her, selvom I ikke lever op til alle kravene. Uoverstigelige hindringer kan f.eks. være ting som: I er homoseksuelle, og homoseksuelle forhold er strafbare i de(t) land(e), som I ellers ville blive henvist til. I har hver sin religion, og ægteskaber af den type er ikke tilladt i de(t) land(e), som I ellers ville blive henvist til. Referencen har ikke mulighed for at få en opholdstilladelse i de(t) land(e), som I ellers ville blive henvist til. Referencen er flygtning og risikerer forfølgelse i ansøgerens hjemland. Referencen lider af en alvorlig sygdom eller er handicappet, og det vil være humanitært uforsvarligt at henvise referencen til at bo i ansøgerens hjemland. I princippet skal der også foretages en proportionalitetsvurdering, hvor der skal ses på, om det vil være uproportionalt at henvise referencen til at flytte til ansøgerens hjemland eller opholdsland. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis referencen aldrig har været i dette land og ikke taler det lokale sprog og heller ikke har familiemæssige eller kulturelle bånd til landet, hvorimod ansøgeren har væsentligt bedre forudsætninger for at klare sig i Danmark. I praksis er sådanne vurderinger ikke hidtil blevet foretaget, men hvis I mener, at I har en god sag, f.eks. fordi I allerede har levet lovligt sammen i Danmark i flere år, og ansøgeren allerede taler flydende dansk mm, anbefaler vi, at I henvender jer til ÆUG s rådgivning, så vi kan hjælpe jer med at formulere en ansøgning eller klage. Efter Menneskerettighedsdomstolens hidtidige praksis er det dog ikke nok, at det vil medføre ulemper af f.eks. økonomisk art for jer at bo i et andet land end Danmark. Der skal være tale om betydelige forhindringer for, at I kan etablere jeres familieliv i de(t) andet land(e). Eller de ulemper, referencen påføres ved at blive tvunget til at flytte til det andet land, skal være uproportionalt store i forhold til det danske samfunds interesse i at regulere indvandring Samfundets interesse i at fastholde arbejdskraft af bestemte typer Hvis referencepersonen er ansat i en stilling på positivlisten, kan der dispenseres for 24-års reglen og tilknytningskravet. Årsagen hertil er, at det er uhensigtsmæssigt, hvis personer, der arbejder inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, bliver tvunget til at udvandre, fordi deres ægtefælle ikke kan få en opholdstilladelse i Danmark. Hvorefter de danske virksomheder så er nødt til at gå ud og rekruttere arbejdskraft i udlandet for at fylde de ledige stillinger ud. 6

7 Udover personer med et job, som er på positivlisten, kan der også gives dispensation til ansatte i forsvaret mm., hvis Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitiske interesser taler for det. I kan læse mere om praksis for disse dispensationer i Integrationsministeriets notat af 26. maj 2003: nvendelse%20af%2024-årskravet.pdf Positivlisten kan I finde på Nyidanmark Tyrkiske arbejdstagere Hvis referencen er en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger, har han eller hun rettigheder i EU som følge af den gamle associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet fra Det betyder, at ansøgeren kan fritages for at bestå Prøve i Dansk års regel Denne regel er den mest simple af dem alle: I skal begge være fyldt 24 år. I kan søge, når den yngste af jer er fyldt 23½, men opholdstilladelse kan tidligst træde i kraft på 24 års fødselsdagen. 2.6 Tilknytningskrav Hvis referencepersonen har været dansk statsborger i 26 år eller kom til Danmark som lille barn og har boet her i en sammenhængende periode på 26 år, stilles tilknytningskravet ikke. Hvis tilknytningskravet stilles, skal referencepersonen have en stor tilknytning til Danmark for at opfylde det, og ansøgeren skal have været på besøg i Danmark mindst en gang. Der stilles ingen krav til varigheden af dette besøg, men opholdet skal have været lovligt f.eks. med gyldigt visum. Som udgangspunkt vil referencen have opnået en stor tilknytning til Danmark efter 12 års ophold her i landet. Tilknytningskravet indeholder dog flere elementer end blot varigheden af referencepersonens ophold i Danmark, og for en uddybende beskrivelse henvises til Nyidanmark. En endnu mere uddybende beskrivelse kan findes i Integrationsministeriets praksisnotat fra 1. december 2005: 3C4B56F62F18/0/Praksisnotat_om_tilknytningskravet_af_1_december_2005.pdf ÆUG vil gerne gøre særligt opmærksom på følgende forhold omkring tilknytningskravet: Det er altid nødvendigt, at ansøgeren har besøgt Danmark mindst en gang, før der søges om ægtefællesammenføring. Både ÆUG og Udlændingestyrelsen har desværre set mange eksempler på sager, hvor folk ikke har været opmærksomme på dette, og det er nok en af de mest ærgerlige måde at spilde 3-4 måneder af sit liv på. Hvis ansøgeren aldrig har været i Danmark, og I skal opfylde tilknytningskravet, skal I starte med at søge om visum og ikke om familiesammenføring. Hvis ansøgeren er blevet boende i sit hjemland i flere år efter, I har giftet jer, kan det ifølge praksisnotatet medvirke til, at tilknytningskravet ikke er opfyldt. Dette gælder også, hvis I 7

8 har forsøgt at blive familiesammenført i Danmark men har fået afslag pga. andre regler som f.eks. 24-års reglen eller forsørgelseskravet. Hvis referencen har boet i ansøgerens hjemland i længere perioder eller har haft hyppige og/eller langvarige besøg i dette land, f.eks. fordi I ikke kunne opnå ægtefællesammenføring i Danmark, så kan det også medføre, at tilknytningskravet ikke er opfyldt. Hvis I hører til de persongrupper, der er omfattet af tilknytningskravet, er det derfor nødvendigt at planlægge jeres ægtefællesammenføring grundigt. I skal på den ene side vente med at søge, til ansøgeren har haft mindst et besøg i Danmark, f.eks. ved at ansøgningen indgives under dette besøg. Men på den anden side skal I ikke gifte jer, før I er sikre på, at I opfylder alle de andre krav til familiesammenføring, således at I kan søge, når ansøgeren var været på sit første besøg i Danmark. Hvis I ved, at I skal bruge flere år på at opfylde de forskellige krav, bør I med andre ord vente med at gifte jer, til I opfylder kravene. 2.7 Forsørgelseskrav Referencepersonen må ikke have fået ydelser efter Integrationsloven eller Aktivloven i en periode på 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Eksempler på ydelser som falder under Aktivloven eller Integrationsloven: Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Starthjælp Introduktionsydelse (men ofte kan flygtninge få dispensation fra kravene - se afsnit herom) Ledighedsydelse til personer i flexjob før de starter i deres første flexjob Ovenstående gælder også, selvom det er sygdom, der er årsag til, at referencepersonen har modtaget en af de nævnte ydelser, og selvom sygdomsforløbet ender med, at referencepersonen bliver tildelt førtidspension eller starter i et flexjob. I den situation skal referencepersonen have været førtidspensionist eller visiteret til flexjob i 3 år, før ansøgeren kan få en opholdstilladelse efter Udlændingelovens 9. Referencepersonen må dog gerne have modtaget ydelser efter Aktivloven eller Integrationsloven, hvis den pågældende ydelse må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor, hvilket aktuelt omfatter: Ledighedsydelse udbetalt til personer, der opfylder betingelserne for at modtage fleksydelse med henblik på en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse til ansatte i fleksjob i forbindelse med afholdelse af ferie. Det tillæg, som kan udbetales til brøk-førtidspensionister efter par. 27 a i Lov om Aktiv Socialpolitik. Hjælp efter Integrationslovens par. 23 c (ansættelse med lønstilskud), idet tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren. 8

9 Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i Danmark findes mange offentlige ydelser, som ikke falder ind under Aktivloven eller Integrationsloven, og som derfor ikke er til hinder for ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9. Det gælder f.eks: Barselsdagpenge Sygedagpenge SU Boligsikring Børnepenge Dagpenge fra en A-kasse Midlertidig uddannelsesydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Førtidspension Efterløn Folkepension I tvivlstilfælde kan kommunen oplyse jer om, hvilken lov en given ydelse hører ind under. Forsørgelseskravet skal også være opfyldt, efter ansøgeren har fået opholdstilladelse, så længe opholdstilladelsen er tidsbegrænset. Hvis referencepersonen eller ansøgeren modtager ydelser efter Aktivloven eller Integrationsloven, før opholdstilladelsen er gjort tidsubegrænset, kan det føre til, at opholdstilladelsen inddrages eller ikke kan forlænges. Før Udlændingestyrelsen kan inddrage en opholdstilladelse eller nægte at forlænge den, skal de dog altid tage stilling til, om dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Og det vil det ofte være, hvis familien allerede har levet en årrække i Danmark, og årsagen til inddragelsen alene er, at referencepersonen efter familiesammenføringen har været udsat for en social begivenhed og er kommet på kontanthjælp i en periode. I praksis er det derfor uhyre sjældent, at en opholdstilladelse som ægtefællesammenført inddrages, fordi referencepersonen har modtaget sociale ydelser efter familiesammenføringen. Af svar til Folketinget fremgår, at det drejer sig om højest 1-2 tilfælde om året. Ægteskab Uden Grænser anbefaler derfor, at I benytter det sociale sikkerhedsnet i Danmark, som I er med til at finansiere via jeres skatter, hvis der er tale om en nødsituation, hvor hjælp virkelig er påkrævet, og I allerede har boet sammen i Danmark i en årrække. Vi anbefaler dog samtidig, at I forsøger at forebygge situationen ved at være medlem af en A-kasse, så det kun er alvorlig og langvarig sygdom mm, der kan gøre jer afhængige af det sociale system. I kan læse en uddybende beskrivelse af forsørgelseskravet i Integrationsministeriets vejledende notat af 25. oktober 2010: A90FD06A2004/0/Notatomforsørgelseskravet.pdf 9

10 2.8 Bankgaranti Det er en betingelse for ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9, at referencepersonen stiller en bankgaranti på kroner (2012 niveau). Beløbet pristalsreguleres årligt. Bankgarantien stilles til den kommune, referencepersonen bor i. Den skal stilles som sikkerhed for, at kommunen kan få evt. udgifter dækket, hvis det skulle vise sig, at ansøgeren kommer til at modtage ydelser under Aktivloven eller Integrationsloven, fordi referencepersonen ikke lever op til sin forsørgelsespligt. Garantien kan stilles som anfordringsgaranti eller i form af en deponeringskonto. Anfordringsgaranti betyder, at det er banken, der påtager sig en pligt til om nødvendigt at udbetale pengene til kommunen på dennes anfordring. En sådan ordning kræver en kreditgodkendelse af referencepersonen på sammen måde som et lån. Det skyldes, at banken gerne vil sikre sig, at sandsynligheden for, at den kommer til at lægge penge ud, er lav, og at der vil være en realistisk mulighed for at få dem tilbage, hvis det alligevel sker. Hvis jeres økonomi er dårlig, skal I derfor nok ikke forvente, at jeres bank vil gå med til at stille en anfordringsgaranti. Så må I i stedet skaffe pengene selv ved opsparing, familielån eller dyre forbrugslån og sætte dem ind på en deponeringskonto. En deponeringskonto er en konto, hvor I deponerer pengene, og som er spærret, så I ikke kan hæve dem igen. Det kan kun kommunen, hvis de får udgifter til sociale ydelser til ansøgeren. I kan læse en uddybende beskrivelse af bankgarantien i Bekendtgørelse nr. 934 om sikkerhedsstillelse: Garantien kan nedsættes med kroner, når Danskprøve A1 er bestået rettidigt, og kan herefter nedsættes med yderligere 2 x kroner, når Danskprøve A2 og den afsluttende prøve i dansk er bestået efter gennemført integrationsprogram. Denne mulighed gør alt andet lige løsningen med deponeringskonto mere attraktiv, da en stor del af det deponerede beløb jo kan frigives igen relativt hurtigt. Hvorefter eksempelvis et familielån eller et dyrt forbrugslån kan indfries. 2.9 Boligkrav For at opnå ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9, skal referencen råde over en passende bolig, som opfylder mindst et af følgende: Efter familiesammenføringen bor der højest 2 personer i hvert beboelsesrum Efter familiesammenføringen bor der højest 1 person pr. 20 m 2 beboelsesareal Det er en meget udbredt misforståelse, at man skal opfylde begge disse krav. Det skal man ikke, man skal kun opfylde et af dem. I kan derfor godt som barnløst par bo i lejlighed eller på et værelse, selvom arealet er mindre 40 m 2. Ligeledes kan et par med 2 børn godt bo i en 2-værelses lejlighed, selvom arealet af denne er mindre end 80m 2. Det er ikke et krav, at der skal være adgang til køkken og bad. I skal have rådighed over boligen i min. 3 år. Dvs. at I kan eje jeres bolig, være andelshaver, have en tidsubegrænset lejekontrakt, eller have en lejekontrakt, som er bindende i 3 år. Derfor er det ikke 10

11 muligt at bo i fremlejet lejlighed, da lejeloven begrænser muligheden for fremleje til 2 år. I kan læse en uddybende beskrivelse af boligkravet i Bekendtgørelse nr. 814 om opfyldelse af boligkravet: Der er i oktober 2014 sendt et lovforslag i høring om blandt andet ændring af boligkravet. Bliver lovforslaget vedtaget, skal man fremover kun råde over boligen i 1½ år, og man må gerne fremleje boligen. Til gengæld skal det være en selvstændig bolig. Man kan derfor ikke længere opfylde boligkravet ved at leje et værelse hos f.eks. sine forældre, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Er du f.eks. udlandsdansker og overvejer at flytte tilbage til Danmark med din familie, kan det være en god ide at vente på, at den nye lov træder i kraft, før I søger om familiesammenføring Danskprøve 1 Senest 6 måneder efter, at der er givet opholdstilladelse, skal ansøgeren forsøge at bestå Danskprøve 1. Hvis ansøgeren dumper, er der en frist på yderligere 3 måneder til at forsøge igen. Hvis ansøgeren heller ikke består ved andet forsøg, eller helt undlader at tage prøven, vil opholdstilladelsen som udgangspunkt blive inddraget. ÆUG har endnu ikke hørt om nogen, der har forsøgt at tage Danskprøve 1, og som ikke har været i stand til at bestå den. Skulle det alligevel ske for jer, kan I søge om familiesammenføring helt forfra og dermed få en ny frist til at bestå prøven. Det kan i princippet gøres, uden at ansøgeren behøver forlade Danmark, men der vil i en periode skulle stilles 2 bankgarantier, fordi den nye bankgaranti skal stilles, før den gamle kan blive frigivet. Det siger sig selv, at det er lettere og billigere at tage Danskprøve 1 rettidigt, og det anbefaler ÆUG derfor, at I gør Proformaægteskaber Ægteskabet må ikke være indgået med det afgørende formål, at ansøgeren kan få en opholdstilladelse i Danmark. Hermed forstås, at ansøgeren først og fremmest ønsker at opnå en indvandringsfordel, og at det at leve sammen som ægtepar er noget sekundært, eller at man slet ikke har tænkt sig at leve sammen overhovedet. Der er IKKE tale om et proformaægteskab, hvis man har giftet sig umiddelbart før familiesammenføringen, fordi man ved, at det er et grundkrav for at blive familiesammenført, at man skal være gift. I den situation er opholdstilladelsen ikke det afgørende formål med ægteskabet. Det afgørende formål er at komme til at bo sammen, og opholdstilladelsen og dermed indgåelse af ægteskabet er blot en nødvendig forudsætning for, at dette kan lave sig gøre. Ved vurderingen af, om ægteskabet er indgået med det afgørende formål, at ansøgeren kan få en opholdstilladelse i Danmark, ses der på alle relevante forhold i sagen, og der er tale om en samlet vurdering. Af de forhold, der indgår i vurderingen, kan nævnes følgende: Ægtefællerne kan ikke kommunikere på et fælles sprog Kortvarigt kendskab til hinanden før indgåelse af ægteskabet Flere tilfælde af familiesammenføringer i ansøgerens nærmeste familie 11

12 Referencepersonen har tidligere været gift med andre udlændinge, der fik permanent opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægteskabet Ansøgeren har tidligere forgæves forsøgt at opnå opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag Stor aldersforskel (mere end cirka år) Ovenstående kan lidt populært sagt betragtes som et pointsystem, hvor der udelukkende gives minuspoint, og hvor det gælder om IKKE at score mere end højest 2 minuspoint. Praksis synes således at være, at der gives afslag, hvis parret har scoret 3 minuspoint eller mere. Omkring kortvarigt kendskab bemærkes, at det at kende hinanden via chat på internettet og Skype-opringninger mm IKKE betragtes som kendskab. Har I mødt hinanden på den måde, og gifter I jer under det første besøg, som den ene af jer har i den andens land, vil I score et minuspoint for kortvarigt kendskab, også selvom I f.eks. har chattet og snakket sammen i ½-1 år, før I mødtes fysisk. Det anbefales derfor kraftigt at udsætte ægteskabet til 2. gang, I besøger hinanden, eller senere. Hvis I mistænkes for proforma, så vil I normalt blive indkaldt til en simultanafhøring, hvor I stilles spørgsmål om hinandens personlige forhold og fælles oplevelser. Formålet hermed er at undersøge, om I svarer ens og har det kendskab til hinandens forhold, som man normalt ville forvente af ægtefæller. Der kan f.eks. stilles spørgsmål om, hvad jeres forældre hedder, hvor de bor, hvad I foretog jer, efter I blev gift, og så videre. Desværre er det ikke altid, at selv helt perfekte svar under simultanafhøringen får Udlændingestyrelsen til at ændre på deres opfattelse af, at der er tale om et proformaægteskab, og dermed får afhøringen karakter af en skueproces, der alene tjener til at legitimere afgørelsen. Underligt nok er denne dybt kritisable forvaltningspraksis blevet blåstemplet af Udlændingenævnet i en konkret klagesag, som ÆUGs rådgivning var involveret i. Hvis jeres ægteskab er blevet stemplet som proforma uden reelt at være det, anbefaler ÆUG derfor, at I hurtigst muligt begynder at kigge på EU-løsningen i stedet for at spilde tiden og kræfterne med at forsøge at overbevise Udlændingenævnet om jeres uskyld. Erfaringsmæssigt er dette nemlig desværre nærmest umuligt, med mindre afgørelsen er baseret på deciderede misforståelser omkring de faktuelle forhold. I kan ikke få dispensation fra proformareglen, da der jo ikke er noget reelt familieliv at beskytte, hvis I har giftet sig med det primære formål, at ansøgeren kan opnå en indvandringsfordel Ægteskab mellem nærtbeslægtede (tvang) Hvis I er i familie med hinanden, f.eks. fætter/kusine, så skal Udlændingestyrelsen ifølge loven gå ud fra, at der nok er tale om et tvangsægteskab og give jer afslag. Der kan også være andre forhold, som rejser en mistanke om tvangsægteskab, som f.eks. at I ikke begge var til stede under jeres ægteskab, eller at andre i jeres nære familie er flyttet til Danmark via ægtefællesammenføring. Formodningen om, at der nok er tale om et tvangsægteskab, kan modbevises, hvis I har levet sammen i mange år i et andet land end Danmark og/eller har fået flere børn sammen. I skal imidlertid være opmærksomme på, at det ofte kan være en forudsætning for at opfylde tilknytningskravet, at ansøgeren flytter til Danmark kort tid efter, at ægteskabet er indgået, og at referencen ikke har boet i ansøgerens hjemland i længere perioder. 12

13 Hvis I bosætter jer i ansøgerens hjemland eller lever i et langdistanceforhold i en årrække for derved at sandsynliggøre, at jeres ægteskab er indgået frivilligt, vil resultatet ofte være, at I så ikke opfylder tilknytningskravet, når I er kommet ud over den hurdle, som det er at sandsynliggøre, at I har giftet jer frivilligt. Og så vil ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9 alligevel ikke være mulig, før referencepersonen har været dansk statsborger i mindst 26 år, eller jeres børn har boet mindst 6-7 år i Danmark, således at I kan få dispensation af hensyn til dem. Hvis I er i familie med hinanden eller nogen af de andre forhold, som kan føre til mistanke om tvangsægteskab, gør sig gældende, skal I derfor sætte jer grundigt ind i både denne regel og tilknytningskravet. Og måske var det bedre at planlægge efter andre løsninger end at blive familiesammenført efter Udlændingelovens 9. Som f.eks. at udnytte retten til fri bevægelighed i EU, hvis referencepersonen er dansk statsborger, eller slet og ret bosætte sig et andet sted end i Danmark f.eks. i ansøgerens hjemland. At søge opholdstilladelse med henblik på at arbejde eller studere i Danmark er en tredje mulighed. I kan læse en uddybende beskrivelse af tvangsreglen i Integrationsministeriets praksisnotat af 16. oktober 2009: BE2293D71B87/0/notat_af_ _om_praksis_efter_bestemmelsen_i_udlaendingelovens_9_st k_8.pdf I kan ikke få dispensation fra reglen om formodede tvangsægteskaber, da tvangsgiftede par i sagens natur ikke har noget behov for at leve sammen, snarere tværtimod Vold mod tidligere ægtefælle/partner Ægtefællesammenføring er ikke muligt, hvis referencen inden for de sidste 10 år er dømt for vold imod en tidligere ægtefælle eller partner. Denne regel er indført for at forebygge mishandling af udenlandske kvinder, der befinder sig i en særligt sårbar situation, fordi deres opholdstilladelse er afhængig af ægtefællen, og deres familie som oftest befinder sig meget langt væk. Dispensation er som udgangspunkt ikke mulig, da hensynet til at beskytte den udenlandske kvinde af de danske myndigheder anses for at veje tungere end retten til familieliv Overførte betingelser for permanent ophold Referencepersoner, der hverken er danske eller nordiske statsborgere eller flygtninge, skal leve op til en del af de nuværende betingelser for at få permanent opholdstilladelse, hvis de har fået permanent opholdstilladelse før marts 2010, hvor reglerne blev strammet væsentligt. Det drejer sig bla. om et krav om at have været i arbejde eller under uddannelse i mindst 3 ud af de sidste 5 år. Reglen kan ses som en slags udvidelse af tilknytningskravet, da den i lighed med dette handler om, at referencepersonen skal være velintegreret i Danmark. For en yderligere beskrivelse af reglen henvises til Nyidanmark. 13

14 2.15 Sådan søger I I søger om ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9 ved at udfylde ansøgningsskemaet FA1, som I finder på Nyidanmark. I kan søge om ægtefællesammenføring, mens ansøgeren er på besøg i DK på lovligt ophold, dvs. har et gyldigt visum eller en opholdstilladelse til f.eks. at studere eller arbejde i Danmark eller er på visumfrit turistophold. Husk dog at søge inden visummet, opholdstilladelsen eller det visumfrie turistophold udløber. Selv få dages overskridelse vil betyde, at Udlændingestyrelsen nægter at tage imod jeres ansøgning og henviser ansøgeren til at rejse hjem og aflevere sin ansøgning der. I udfylder alle skemaerne og afleverer ansøgningen til Udlændingestyrelsen, hvis I bor i Hovedstadsområdet, eller på nærmeste politistation med udlændingekontor, hvis I bor i provinsen. Husk at få en kvittering for, at ansøgningen er afleveret. Hvis I søger om ægtefællesammenføring fra Danmark, og hvis ansøgningen kan accepteres til behandling, så får ansøgeren normalt det, som kaldes processuelt ophold, hvilket betyder, at ansøgeren får lov til at blive i Danmark, mens sagen behandles. Der er to ting, I skal være opmærksom på: I skal begge være til stede når I afleverer ansøgningen. Ansøgeren må ikke arbejde, mens han/hun er på "processuelt ophold", og har heller ikke ret til gratis danskundervisning. Hvis ansøgeren ønsker at deltage i gratis danskundervisning, er der flere steder som tilbyder dette, eller I kan betale for sprogkurser på de fleste lokale sprogcentre. Hvis ansøgeren i forvejen har en opholdstilladelse i Danmark, bortfalder denne dog ikke, bare fordi han/hun søger om en ny opholdstilladelse på basis af jeres ægteskab. Så i den situation kan ansøgeren fortsætte sit hidtidige liv i Danmark, så længe den oprindelige opholdstilladelse stadig er gyldig. I kan også vælge at søge, mens ansøgeren stadig er i sit hjemland. Ansøgeren skal så aflevere alle skemaer, som skal udfyldes af ham/hende, på den danske ambassade/repræsentation i sit hjemland, og referencen skal aflevere de skemaer, som han/hun skal udfylde, til Udlændingestyrelsen eller den nærmeste politistation med udlændingekontor. Hvor ansøgningen afleveres, er i dag mest af alt et praktisk spørgsmål. Hvis I har søgt i Danmark, er der intet i vejen for, at ansøgeren kan rejse ud af landet for eksempelvis at tage tilbage til sit hjemland og passe sit arbejde, medens I venter på sagsbehandlingen i Danmark. Så hvis ansøgeren alligevel planlægger at besøge sin ægtefælle i Danmark i ferien, er det sikkert lettest at aflevere ansøgningen her, hvor I også kan gøre det sammen. Har I søgt fra hjemlandet, kan ansøgeren ikke få udstedt et visum, før Udlændingestyrelsen er nået så langt i sagsbehandlingen, at de har taget stilling til, at der hverken er tale om et proformaægteskab eller et tvangsægteskab. Herefter kan ansøgeren imidlertid godt få udstedt et visum, hvis de normale betingelser ellers er opfyldt. Ansøgeren er altså ikke som i gamle dage udelukket fra at besøge sin ægtefælle i Danmark i al den tid, sagsbehandlingen står på. Visumfri personer kan altid indrejse i Danmark, selvom de har en ansøgning om familiesammenføring under behandling, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for visumfri indrejse. I skal blot være 14

15 opmærksom på, at processuelt ophold kun kan gives, hvis ansøgningen er afleveret her i landet. Er der stadig ikke kommet svar på ansøgningen, når det visumfri ophold udløber efter højest 90 dage, må ansøgeren derfor forlade Schengen igen, hvis I har søgt om familiesammenføring via en dansk repræsentation i udlandet. Da servicemålet for simple sager er 3 måneder, burde denne situation dog ikke kunne opstå for særlig mange, hvis ansøgeren f.eks. rejser hertil 1-2 måneder efter, at ansøgningen er afleveret. Og derfor kan det være en udmærket ide at fremskynde sagens behandling ved at søge fra hjemlandet, hvis ansøgeren af f.eks. jobmæssige årsager først kan rejse til Danmark 1-2 måneder efter det tidspunkt, hvor I egentlig er klar til at søge. Hvis I søger fra hjemlandet, har ansøgeren 6 måneder til at rejse til Danmark og blive folkeregistreret fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er imødekommet. 3. Udenlandske arbejdstagere og studerende ( 9c) Udlændingelovens 9c indeholder regler, der giver mulighed for ægtefællesammenføring til en reference, der har tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på at arbejde i Danmark eller studere på et universitet. Kravene er meget lempelige sammenlignet med dem, der stilles efter Udlændingelovens 9, og derfor kan det være en god ide at søge om ægtefællesammenføring, før referencen eventuelt søger om permanent opholdstilladelse. Kravene for ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9c er følgende: Opholdstilladelse kan kun gives for den periode, som referencepersonens opholdstilladelse er gyldig. Referencepersonen skal forsørge sin ægtefælle. Efter ægtefællesammenføringen må ingen af jer modtage sociale ydelser, før I har fået tidsubegrænset opholdstilladelse. Ansøgninger om ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9c behandles af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. 4. Opholdsret efter EU-reglerne Er du statsborger i et EU/EØS-land, har du ret til fri bevægelighed mellem disse lande, og det indebærer også en ret til at medbringe din nærmeste familie. Retten til fri bevægelighed er ikke betingelsesløs, men kravene er langt mere lempelige end de krav, der stilles ved ægtefællesammenføring efter Udlændingelovens 9. Retten til fri bevægelighed gælder ikke i det EU/EØS-land, hvor du selv er statsborger. Men har du først udnyttet din ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land, har du ret til at tage din nærmeste familie med dig efter disse regler, hvis du flytter tilbage til dit eget land. Og derfor kan en dansk statsborger flytte til et af de øvrige EU/EØS-lande, bo med sin familie der, og herefter tage familien med sig tilbage til Danmark efter EU s regler om fri bevægelighed. Og tilsvarende kan f.eks. en norsk statsborger flytte til Danmark, bo med sin familie her, og herefter tage familien med sig tilbage til Norge efter EU s regler om fri bevægelighed. 15

16 4.1. Betingelser for opholdsret efter EU-reglerne Ægtefællesammenføring efter EU-reglerne adskiller sig fra ægtefællesammenføring efter de to danske regelsæt derved, at de mennesker, som er omfattet af EU s regler om fri bevægelighed, som udgangspunkt har en ret til at bo i Danmark og derfor slet ikke behøver at søge om dette. I stedet er der tale om, at de har en pligt til at lade sig registrere hos de danske myndigheder, hvis de ønsker at være her i mere end 3 måneder, hvorefter myndighederne så efterprøver, om det nu også er rigtigt, at de har den opholdsret, som de selv mener, at de har. Hvis myndighederne finder, at der eksisterer en opholdsret, udsteder de så herefter et registreringsbevis eller et opholdskort som dokumentation for denne ret. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 4.2. Du og dine nærmeste familiemedlemmer har opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land end Danmark, og hvis du er: Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende Tjenesteyder Pensioneret arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder Studerende Person med tilstrækkelige midler Du er arbejdstager, hvis du arbejder i Danmark, og hvis dit arbejde ikke kun udgør et "ubetydeligt supplement". Som tommelfingerregel kan du regne med, at timers ugentligt arbejde i mindst 10 uger til sædvanlig timeløn er nok til, at du er arbejdstager. Hvis du bliver fyret, så bevarer du din status som arbejdstager i mindst 6 måneder, hvis du har arbejdet i under 12 måneder og på ubestemt tid, hvis du har arbejdet i mere end 12 måneder. Det er dog en forudsætning, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger nyt arbejde. Du er selvstændig erhvervsdrivende, hvis du ejer en virksomhed i Danmark. Virksomheden må ikke være et "ubetydeligt supplement" men skal give dig en reel indtægt. Du er tjenesteyder, hvis du sælger tjenesteydelser i Danmark, og dette ikke udgør et "ubetydeligt supplement". Du er studerende, hvis du er indskrevet ved en anerkendt uddannelse i Danmark. Du skal råde over en sygeforsikring fra dit hjemland og skrive under på, at du vil forsørge dig selv og din familie under jeres ophold. Du er person med tilstrækkelige midler, hvis du kan dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til dig selv og din familie, så I ikke kan antages at blive en byrde for det sociale system i Danmark, og hvis du råder over en sygeforsikring fra dit hjemland. Om du råder over tilstrækkelige midler afhænger af en konkret vurdering fra sag til sag. Men du opfylder den med sikkerhed, hvis du har en løbende indtægt, som svarer til den laveste sociale ydelse i Danmark. Ægteskab Uden Grænser ved ikke med sikkerhed, hvordan dette præcist tolkes, efter at starthjælpen blev afskaffet pr. 1. januar Den laveste sociale ydelse er dermed formentlig kontanthjælpen, men størrelsen af kontanthjælpen afhænger både af ens boligudgifter, om man har børn, og om man er under eller over 25 år. 16

17 Du kan også råde over tilstrækkelige midler ved at have formue, eller ved at 3. part påtager sig at understøtte dig og din familie økonomisk. Der findes ingen retningslinier for, hvor stor din formue skal være, men forvent at den nok skal være tilstrækkelig til, at I kan klare sig selv i mindst 12 måneder. Det er tilstrækkeligt at opfylde en af de ovenstående betingelser. Du behøver altså ikke både at være f.eks. arbejdstager og person med tilstrækkelige midler på samme tid. Har du som EU/EØS borger med statsborgerskab i et andet EU/EØS land end Danmark boet her i en sammenhængende periode på 5 år, har du permanent EU-opholdsret og skal dermed ikke længere leve op til betingelsen om at være arbejdstager, selvstændig, tjenesteyder, studerende eller person med tilstrækkelige midler Registreringsbevis og opholdskort Senest 3 måneder efter din ankomst til Danmark, skal du ansøge om et registreringsbevis eller opholdskort hos Statsforvaltningen. Du skal ansøge om registreringsbevis, hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land end Danmark, og du skal ansøge om opholdskort, hvis du er et medfølgende familiemedlem til en statsborger fra et andet EU/EØS-land end Danmark, og ikke selv er statsborger i det EU/EØS-land. Statsborgere fra de nordiske lande behøver dog ikke at søge om registreringsbevis pga. den nordiske konvention. Men hvis de har familiemedlemmer med opholdsret, og disse familiemedlemmer ikke er statsborgere i et nordisk land, så skal disse familiemedlemmer stadig søge om registeringsbevis eller opholdskort. Registreringsbeviser og opholdskort gælder i 5 år eller for den periode, hvor I planlægger at bo i Danmark, hvis dette er mindre end 5 år. Det er vigtigt at bemærke, at registreringsbevis og opholdskort ikke er en forudsætning for jeres rettigheder, det er alene en bekræftelse på, at I har dem. Hvis I opfylder betingelserne for at have ret til at bo i Danmark, må man ikke nægte jer at gøre brug af de tilknyttede rettigheder, f.eks. at arbejde, bare fordi de danske myndigheder ikke har nået at udstede registreringsbevis eller opholdskort endnu. Men I skal naturligvis kunne dokumentere, at I har disse rettigheder. I skal derfor kort sagt fremvise den samme dokumentation over for andre myndigheder, som I fremviste for Statsforvaltningen ved ansøgningen om registreringsbevis eller opholdskort. De danske myndigheder må være op til 6 måneder om at udstede et registreringsbevis eller opholdskort, og i den tid er det op til jer selv at dokumentere jeres rettigheder på anden vis Opholdsret efter EU-reglerne for danske statsborgeres familiemedlemmer Har du boet en periode i et andet EU/EØS-land end Danmark, og er du dansk statsborger, så har du erhvervet dig en ret til at tage din familie med dig hjem til Danmark efter EU s regler om fri bevægelighed. De grundlæggende betingelser for denne ret er følgende: 17

18 Du skal som dansk statsborger have haft et faktisk og reelt ophold i det andet EU/EØS-land. Dvs. du skal reelt have boet i det andet land, der må ikke bare være tale om et kortvarigt ferieophold, og der må naturligvis heller ikke være tale om en proformaadresse. Du skal under opholdet i det andet EU/EØS have levet op til de betingelser, der er beskrevet i afsnit 4.1 om at være arbejdstager, selvstændig, tjenesteyder, studerende eller person med tilstrækkelige midler. De familiemedlemmer, som du ønsker at tage med dig hjem til Danmark, skal have boet sammen med dig i det andet EU/EØS-land, men ikke nødvendigvis i al den tid, hvor du har boet der. I skal flytte til Danmark samtidig, med mindre der er meget tungtvejende grunde til, at din ægtefælle er nødt til at blive i det andet land i længere tid end du selv. Hvis du ikke er arbejdstager i det andet EU/EØS-land, hvor I bor, men f.eks. grænsegænger, der arbejder i Danmark, så skal du også efter jeres flytning til Danmark leve op til de betingelser for opholdsret, som er beskrevet i afsnit 4.1 om at være arbejdstager, selvstændig, tjenesteyder, studerende eller person med tilstrækkelige midler. Der er ingen faste grænser for, hvor længe du skal have boet i et andet EU/EØS-land, før du har ret til at tage din familie med dig, når du flytter tilbage til Danmark, men ifølge Justitsministeriet opererer man med en vejledende grænse på 3 måneder. Det vigtigste er dog ikke opholdets varighed, men at du har indrettet dig på en sådan måde, at du har haft det, der hedder "centrum for dine livsinteresser", i det andet EU-land. Det har du, hvis du har haft en sædvanlig helårsbolig, har oprettet bankkonto og telefonabonnement, har fået skrevet dine børn op til skole eller institution og i det hele taget indrettet dig, som man gør, når man "bor" et bestemt sted. Som eksempel på et ophold, hvor du måske ikke har haft centrum for dine livsinteresser i et andet EU-land, selvom opholdet har varet mere end 3 måneder, kan nævnes at besøge en ven i 4-5 måneder og bo gratis hos ham, medens din danske bolig står tom, og du lever af din førtidspension eller din opsparing. Jurister kan formentlig få lang tid til at gå med at diskutere, om et sådant ophold bør give ret til familiesammenføring efter EU-reglerne eller ej. Men hvis du ønsker at få godkendt din ansøgning hurtigt og smertefrit, skal du holde dig langt væk fra gråzoner som denne og lade være at forsøge at springe over, hvor gærdet er lavest. Du skal også være opmærksom på, at der stilles et dokumentationskrav. Dvs. du skal dokumentere, at du rent fysisk har opholdt dig i det pågældende land og ikke kun haft en proformaadresse. Det kan du f.eks. gøre ved at fremsende udskrifter af bankkonto, som viser indkøb foretaget i den lokale valuta i et "normalt" omfang, udskrifter af telefonsamtaler, dokumentation for lægebesøg, el- og vandregninger og meget andet. Udlændingestyrelsens og ÆUG s råd er, at I om muligt skal blive boende i det andet EU-land, indtil ansøgningen er blevet godkendt. Dette råd er især relevant, hvis du har boet i Sverige eller Tyskland som grænsependler, idet der i den situation let kan opstå en mistanke om proformaadresse, som du er nødt til effektivt at tilbagevise. Det muligt for at få prøvet, om I har opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, medens I stadig bor i det andet EU/EØS-land. Så får I en forhåndsgodkendelse fra Udlændingestyrelsen om, at I opfylder 18

19 betingelserne for ret til ophold efter EU-reglerne, såfremt I vælger at flytte til Danmark inden for 6 måneder. I kan læse de danske myndigheders egen beskrivelse af muligheden for, at danske statsborgere kan tage deres familie med sig til Danmark efter EU-reglerne her: Som dansk statsborger kan du f.eks. bringe dig i en situation, hvor du og din familie får opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, på følgende måder: Du finder et job i et hvilket som helst andet EU/EØS-land mindst timer om ugen og helst i mindst 8-10 uger. Er du studerende, så kan det f.eks. være i din sommerferie. Du er studerende og tager et semester eller to ved et universitet i et andet EU/EØS-land. Du tager din danske SU med dig. Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men beholder dit job i Danmark og pendler over grænsen. Gælder også for flexjobbere. Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men fortsætter med at studere i Danmark og modtager dansk SU og SU-lån. Dette supplerer du, specielt hvis I skal bo i Sverige, med noget fritidsarbejde. Du er (førtids)pensionist og tager din (førtids)pension med dig til et hvilket som helst andet EU/EØS-land. I særlige tilfælde kan din ægtefælle også have EU-opholdsret i Danmark, selvom du ikke har boet i et andet EU/EØS-land. Det gælder, hvis du arbejder eller leverer tjenesteydelser i et andet EU-land, og du ikke vil være i stand til at fortsætte med dette, hvis din ægtefælle ikke får lov at blive i Danmark. Som eksempel kan nævnes, at du arbejder på en norsk boreplatform i 14 dages skift og ikke vil kunne fortsætte med at gøre dette, hvis din ægtefælle ikke er i Danmark og kan tage sig af jeres børn, medens du er på arbejde. Det er ÆUGs vurdering, at dette princip ikke vil gælde for grænsependlere, da de selv kan tage sig af deres børn, når de kommer hjem fra arbejde. 5. Særlige situationer I dette afsnit gennemgår vi nogle typiske situationer, der kræver særlig opmærksomhed Jeg eller min kæreste er au-pair For personer, der opholder sig i Danmark som au-pairs, er der det særlige forhold, at de mister deres opholdstilladelse, hvis de bliver gift, idet en forudsætning for at være au-pair er, at man er ugift. Hvis en af jer er au-pair, og I ønsker ægtefællesammenføring, skal I derfor nå at søge om dette, inden den frist udløber, som en au-pair får til at forlade Danmark, når han eller hun er blevet gift. I vil måske kun have nogle få uger efter brylluppet til at søge om ægtefællesammenføring, og I bør der- 19

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008 Informationsmøde om familiesammenføring Onsdag den 20. august 2008 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet 16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016 Nyhedsbrev Kære læser, 26-års reglen i tilknytningskravet er blevet bortfortolket administrativt af Ministeriet. I Nyhedsbrevet kan du læse om konsekvenserne af bortfortolkningen, hvad vi anbefaler de

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Bemærkninger til det samlede lovforslag... 3 1.1 Lovforslagets overordnede

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 12. januar 2012 Kontor: Udl.afd, Int.ktr. Sagsbeh.: MGS Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere