Energimærke. Adresse: Vedstedvej 2 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Vedstedvej 2 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 33 Adresse: Vedstedvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: Energikonsulent: Peter N. Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,94 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm under loft 2 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluld 13,27 MWh 11,98 MWh kr kr. 6,6 år kr kr. 11,0 år 3 Udskiftning af lyskilder i master i terræn i hele bebyggelsen (5 stk) til lavenergilyskilder 4 Udskiftning af lyskilder i trappeopgange 753 kwh el kr kr. 0,7 år 657 kwh el kr kr. 0,8 år 5 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder 5,46 MWh kr kr. 5,7 år

2 SIDE 2 AF 33 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder 7 Montering af 2 stk. nye cirkulationspumper på varmeanlæg kwh el kr kr. 5,8 år kwh el kr kr. 6,5 år 8 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 9 Isolering af mandedæksel til varmtvandsbeholder 10 Isolering af hule ydervægge i gavle på 2. sal ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 11 Efterisolering af varmefordelingsrør i varmecentral 12 Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder 98,09 MWh 0,33 MWh 6,72 MWh 1,99 MWh 3,70 MWh kr kr. 26,8 år 300 kr kr. 6,8 år kr kr. 29,4 år kr kr. 7,9 år kr kr. 9,7 år 13 Montering af 60 m² solceller på taget kwh el kr kr. 19,7 år Blok 4 - Vedstedvej 12-18: 18 Isolering af varmefordelingsrør i ventilatorrum i kælder 19 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm under loft 20 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluld 1,32 MWh 5,08 MWh 16,72 MWh 900 kr kr. 1,5 år kr kr. 6,6 år kr kr. 10,9 år 21 Udskiftning af lyskilder i trappeopgange 22 Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder 657 kwh el kr kr. 0,8 år kwh el kr kr. 3,9 år

3 SIDE 3 AF 33 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 23 Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kældergang 24 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder 25 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 26 Isolering af hule ydervægge i gavle på 2. sal ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 27 Udskiftning af bruseblandingsbatterier 28 Montering af forsatsrude (2 lags energirude) på vinduer med 1 lag glas i trappeopgange 29 Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder 0,57 MWh 5,46 MWh 101,75 MWh 7,69 MWh 425,00 m³ koldt brugsvand 3,13 MWh 3,46 MWh 400 kr kr. 4,6 år kr kr. 5,7 år kr kr. 26,7 år kr kr. 29,3 år kr kr. 4,4 år kr kr. 17,8 år kr kr. 9,6 år Blok 1 - Padborgvej 8-12: 32 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm under loft 33 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluld 9,44 MWh 7,59 MWh kr kr. 6,6 år kr kr. 10,8 år 34 Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder 641 kwh el kr kr. 3,1 år 35 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder 3,87 MWh kr kr. 5,7 år 36 Udskiftning af lyskilder i trappeopgange 394 kwh el 800 kr kr. 1,3 år 37 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 50,90 MWh kr kr. 27,4 år

4 SIDE 4 AF 33 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 38 Isolering af hule ydervægge i gavle på 2. sal ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 39 Udskiftning af bruseblandingsbatterier 40 Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder 7,43 MWh 425,00 m³ koldt brugsvand 2,63 MWh kr kr. 29,1 år kr kr. 4,4 år kr kr. 9,6 år 41 Udskiftning af 12 stk toiletter 115,00 m³ koldt brugsvand kr kr. 14,9 år Blok 2 - Padborgvej 14-18: 43 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm under loft 44 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluld 9,44 MWh 7,58 MWh kr kr. 6,6 år kr kr. 10,9 år 45 Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder 641 kwh el kr kr. 3,1 år 46 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 3,87 MWh kr kr. 5,7 år 47 Udskiftning af lyskilder i trappeopgange 394 kwh el 800 kr kr. 1,3 år 48 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 49 Isolering af hule ydervægge i gavle på 2. sal ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 50 Udskiftning af bruseblandingsbatterier 50,90 MWh 7,43 MWh 425,00 m³ koldt brugsvand kr kr. 27,4 år kr kr. 29,1 år kr kr. 4,4 år

5 SIDE 5 AF 33 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 51 Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder 2,62 MWh kr kr. 9,7 år 52 Udskiftning af 12 stk toiletter 115,00 m³ koldt brugsvand kr kr. 14,9 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms.

6 SIDE 6 AF 33 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 14 Udskiftning af bruseblandingsbatterier 400,00 m³ koldt brugsvand 15 Montering af 40 m² solfanger og beholder til brugsvand -94 kwh el 15,09 MWh 16 Udskiftning af 20 stk toiletter 125,00 m³ koldt brugsvand kr kr kr. 17 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer og yderdøre 24,06 MWh kr. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: 30 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer og yderdøre 25,88 MWh kr. 31 Udskiftning af 16 stk toiletter 100,00 m³ koldt brugsvand kr. Blok 1 - Padborgvej 8-12: 42 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer og yderdøre 24,45 MWh kr.

7 SIDE 7 AF 33 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Blok 2 - Padborgvej 14-18: 53 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer og yderdøre 24,45 MWh kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Generelt Ejendommen er beliggende på Vedstedvej 2-10 (bygning nr. 1 - blok 3) Vedstedvej (bygning nr. 2 - blok 4) Padborgvej 8-12 (bygning nr. 3 - blok 1) og Padborgvej (bygning nr. 4 blok 2), 2610 Rødovre. Ejendommen omfatter 5 bygninger og nærværende energimærke omfatter beboelsesbygningerne nr. 1, 2, 3 og 4. Bygning nr. 5 er angivet som carport. Bygningerne anvendes til beboelse (almene boliger) Bygningerne er opført i Energimærket er udarbejdet på grundlag af modtagne tegninger og data fra ejer (fsb) og ud fra besigtigelse, opmålinger og samtale med driftspersonalet. Der er foretaget kontrolopmålinger af klimaskærm og installationer og der er foretaget vurdering af bygningernes energimæssige og driftsmæssige status. Hvor det ikke har været muligt at konstatere konstruktionernes isoleringsmæssige standard, er der anvendt isoleringsværdier som var gældende i de respektive bygningsreglementer på opførelsestidspunktet. Der er ikke foretaget destruktive indgreb i form af boring af huller i murværk for at konstatere, om der er isolering i eventuelt hulmur. Energibesparelsesforslag Der er udarbejdet forslag til energibesparelser ud fra håndbogens retningslinjer. I første afsnit er der opstillet en række besparelsesforslag med god rentabilitet. I andet afsnit er der desuden foreslået en række besparelsesforslag, som anbefales udført i forbindelse med renovering. Vandbesparelser For de foreslåede vandbesparelser skal det bemærkes, at etablering af vandbesparelsesforslagene er under forudsætning af, at afløbssystemet i ejendommen/bygningen er velegnet for de mindre vandmængder der vil være fra vandbesparende toiletter og bruserinstallationer.

8 SIDE 8 AF 33 Alternativ energi Der er foreslået etablering af alternative energiformer på denne ejendom i form af solfangeranlæg til supplering af opvarmningen af det varme brugsvand samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at etablere varmepumpe i område med, da der fortsat skal aftages og betales fast afgift. Energimærkningen er udført i henhold til Håndbog for energikonsulenter 2008, version 3. Månedlige aflæsninger / driftsjournaler Ejere af ejendomme på m² og derover, har pligt til at føre driftsjournaler som skal omfatte følgende: Aflæse el-, varme- og vandmålere Aflæse driftsdata på kedel og varmeanlæg Aflæse driftsdata på varmtvandssystem. Aflæsningerne skal foretages mindst en gang om måneden Driftsjournalerne skal opbevares og være tilgængelige bl.a. ved energimærkningen. Der er givet adgang til driftsjournaler på MinEnergi.dk. for oplysninger om vand-, varme- og el-forbrug. Oplyst forbrug Det oplyste forbrug for 2011 er på i alt 771,3 MWh for hele afdelingen. Ved klimakorrigering i energimærket bliver normalårets forbrug i alt 774,94 MWh/år. Som følge af denne korrektion, vil energiudgiften variere i forhold til de faktiske forhold. Det beregnede varmeforbrug i energimærket er på i alt 910,15 MWh/år. Forskellen i (mer/mindre) forbruget kan skyldes andre brugervaner end forudsat i energimærket Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 300 mm mineraluld udlagt som granulat. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 300 mm mineraluld udlagt som granulat. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 300 mm mineraluld udlagt som granulat. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 300 mm mineraluld udlagt som granulat.

9 SIDE 9 AF 33 Ydervægge Status: Ydervægge består ifølge de udleverede tegninger af 480 / 360 mm teglydervægge, der er opmuret dels som massive ydervægge ved dør- og vindueshuller og dels som hulmure med faste murede bindere. Disse forhold gør sig gældende alle steder undtagen i gavle på 2. sal, hvor ydermure er opmuret som hulmure med trådbindere. Facaderne er efter oplysninger fra driftspersonalet renoveret i 2010 med udskiftning af mørtelfuger samt trådbindere. Der er ingen isolering i hulmure. Gavlydervægge på 2. sal er ifølge udleverede tegninger udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Forslag 8: Forslag 10: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Isolering af uisolerede hulmure i gavle på 2. sal med mineraluldsgranulat samt en indeller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere

10 SIDE 10 AF 33 under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Ydervægge består ifølge de udleverede tegninger af 480 / 360 mm teglydervægge, der er opmuret dels som massive ydervægge ved dør- og vindueshuller og dels som hulmure med faste murede bindere. Disse forhold gør sig gældende alle steder undtagen i gavle på 2. sal, hvor ydermure er opmuret som hulmure med trådbindere. Facaderne er efter oplysninger fra driftspersonalet renoveret i 2010 med udskiftning af mørtelfuger samt trådbindere. Der er ingen isolering i hulmure. Gavlydervægge på 2. sal er ifølge udleverede tegninger udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Forslag 25: Forslag 26: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Isolering af uisolerede hulmure i gavle på 2. sal med mineraluldsgranulat samt en indeller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den

11 SIDE 11 AF 33 udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Ydervægge består ifølge de udleverede tegninger af 480 / 360 mm teglydervægge, der er opmuret dels som massive ydervægge ved dør- og vindueshuller og dels som hulmure med faste murede bindere. Disse forhold gør sig gældende alle steder undtagen i gavle på 2. sal, hvor ydermure er opmuret som hulmure med trådbindere. Facaderne er efter oplysninger fra driftspersonalet renoveret i 2010 med udskiftning af mørtelfuger samt trådbindere. Der er ingen isolering i hulmure. Gavlydervægge på 2. sal er ifølge udleverede tegninger udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Forslag 37: Forslag 38: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Isolering af uisolerede hulmure i gavle på 2. sal med mineraluldsgranulat samt en indeller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud

12 SIDE 12 AF 33 i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Ydervægge består ifølge de udleverede tegninger af 480 / 360 mm teglydervægge, der er opmuret dels som massive ydervægge ved dør- og vindueshuller og dels som hulmure med faste murede bindere. Disse forhold gør sig gældende alle steder undtagen i gavle på 2. sal, hvor ydermure er opmuret som hulmure med trådbindere. Facaderne er efter oplysninger fra driftspersonalet renoveret i 2010 med udskiftning af mørtelfuger samt trådbindere. Der er ingen isolering i hulmure. Gavlydervægge på 2. sal er ifølge udleverede tegninger udført som 300 mm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Forslag 48: Forslag 49: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Isolering af uisolerede hulmure i gavle på 2. sal med mineraluldsgranulat samt en indeller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og

13 SIDE 13 AF 33 afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre og ovenlys Status: Vinduespartier i plastprofiler med 2 oplukkelige rammer og et fast parti. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre med 1 rude. Døre er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre til trapperum med 1 rude og isoleret fylding. Døre er monteret med 2 lags energirude. Forslag 17: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre med 1 rude. Døre er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre til trapperum med 1 rude og isoleret fylding. Døre er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 2 rammer i trappeopgange. Vinduer er monteret med 1 lag glas.

14 SIDE 14 AF 33 Forslag 28: Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på vinduer med 1 lag glas i trappeopgange. Forslag 30: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre med 1 rude. Døre er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre til trapperum med 1 rude og isoleret fylding. Døre er monteret med 2 lags energirude. Vinduespartier i plastprofiler med 2 oplukkelige rammer og et fast parti. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Forslag 42: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre med 1 rude. Døre er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde. Yderdøre til trapperum med 1 rude og isoleret fylding. Døre er monteret med 2 lags energirude. Vinduespartier i plastprofiler med 2 oplukkelige rammer og et fast parti. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Tætningslister er nedslidte og hårde.

15 SIDE 15 AF 33 Forslag 53: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Gulve og terrændæk Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Derudover udskiftes tætningslister mellem karme og rammer. Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er primært udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består i varmecentral og flere servicerum af støbte betondæk. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Forslag 1: Forslag 2: Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil flere steder opstå problemer med for lav loftshøjde. Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde, da yderligere isolering skal udføres under etageadskillelse. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er primært udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består i varmecentral og flere servicerum af støbte betondæk. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Forslag 19: Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen.

16 SIDE 16 AF 33 Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil flere steder opstå problemer med for lav loftshøjde. Forslag 20: Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde, da yderligere isolering skal udføres under etageadskillelse. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er primært udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består i varmecentral og flere servicerum af støbte betondæk. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Forslag 32: Forslag 33: Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil flere steder opstå problemer med for lav loftshøjde. Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde, da yderligere isolering skal udføres under etageadskillelse. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er primært udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består i varmecentral og flere servicerum af støbte betondæk. Etageadskillelsen skønnes at være uisoleret. Forslag 43: Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering

17 SIDE 17 AF 33 vil medføre en noget koldere kælder, og der vil flere steder opstå problemer med for lav loftshøjde. Forslag 44: Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde, da yderligere isolering skal udføres under etageadskillelse. Kælder Status: Kælder er ikke medregnet som opvarmet, da kun få rum og dermed en meget lille del af kælderen er opvarmet med radiatorer. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Kælder er ikke medregnet som opvarmet, da kun få rum og dermed en meget lille del af kælderen er opvarmet med radiatorer. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Kælder er ikke medregnet som opvarmet, da kun få rum og dermed en meget lille del af kælderen er opvarmet med radiatorer. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Kælder er ikke medregnet som opvarmet, da kun få rum og dermed en meget lille del af kælderen er opvarmet med radiatorer. Ventilation Ventilation Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er i enkelte køkkener installeret emhætter med aftræk til det fri eller med kulfiltre. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er i enkelte køkkener installeret emhætter med aftræk til det fri eller med kulfiltre.

18 SIDE 18 AF 33 Der er i kælder etableret udsugning fra festlokale i form af en ældre ventilator type Exhausto BE-S Festlokalet skønnes kun at være i brug ca. 4 gange om året. I ventilatorrummet er der en frisklufttilførsel udført som hulplade i kældervindue. Det anbefales at foretage en lukning af denne for at undgå afkøling af gulv mod ovenliggende lejlighed. Energibesparelse i forbindelse med udskiftning af ventilator og lukning af friskluftventil kan ikke medtages som energibesparelse, da disse forhold ligger udenfor den beregnede opvarmede del af bygningen. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er i enkelte køkkener installeret emhætter med aftræk til det fri eller med kulfiltre. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er i enkelte køkkener installeret emhætter med aftræk til det fri eller med kulfiltre. Køling Status: Der er ikke køling. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Der er ikke køling. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Der er ikke køling. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Der er ikke køling.

19 SIDE 19 AF 33 Varme Varmeanlæg Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Der er registreret fremløbstemperatur fra værket på 74 grd. og 47,8 grd på retur. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmefordelingsanlægget er placeret i kælder i blok 3 (Vedstedvej 2) Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmefordelingsanlægget er placeret i kælder i blok 3 (Vedstedvej 2) Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmefordelingsanlægget er placeret i kælder i blok 3 (Vedstedvej 2)

20 SIDE 20 AF 33 Varmt vand Status: Varmt brugsvand produceres i 4000 ltr. varmtvandsbeholder, isoleret med 150 mm mineraluld. Varmtvandsbeholderen er placeret i varmecentral i kælder. Mandedæksel til varmtvandsbeholder er uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er fremført som isolerede stålrør under loft i kælder. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som præisolerede stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS B 180. Pumpen var indstillet på trin 3. Forslag 5: Forslag 9: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes eksisterende isolering, pap og lærred. Isolering af mandedæksel til varmtvandsbeholder med 100 mm mineraluld fastholdt i kappe. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Varmt brugsvand produceres i 4000 ltr. varmtvandsbeholder, isoleret med 150 mm mineraluld. Varmtvandsbeholderen er placeret i varmecentral i kælder i blok 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er fremført som isolerede stålrør under loft i kælder. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord skønnes udført som 55 mm præisolerede stålrør. Forslag 24: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes eksisterende isolering, pap og lærred. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Varmt brugsvand produceres i 4000 ltr. varmtvandsbeholder, isoleret med 150 mm mineraluld. Varmtvandsbeholderen er placeret i varmecentral i kælder i blok 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er fremført som isolerede stålrør under loft i kælder. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord skønnes udført som 55 mm præisolerede stålrør. Forslag 35: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes eksisterende isolering, pap og lærred. Blok 2 - Padborgvej 14-18:

21 SIDE 21 AF 33 Status: Forslag 46: Varmt brugsvand produceres i 4000 ltr. varmtvandsbeholder, isoleret med 150 mm mineraluld. Varmtvandsbeholderen er placeret i varmecentral i kælder i blok 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er fremført som isolerede stålrør under loft i kælder. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord skønnes udført som 55 mm præisolerede stålrør. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes eksisterende isolering, pap og lærred. Fordelingssystem Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i varmecentral er udført som præisolerede stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Varmefordelingsrør under loft i kælder er udført som isolerede stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret 2 stk. ældre pumper med trinregulering. Begge pumper er af mærket Smedegaard. Den ene pumpe er med en effekt på W og var indstillet på trin 3 (628 W). Den anden pumpe er med en effekt på W og var indstillet på trin 2 (260 W). Cirkulationspumperne betjener samme rørføring og er formentlig styret til at køre på skift for at øge driftssikkerheden. Forslag 7: Forslag 11: Forslag 12: Hvis der fortsat ønskes 2 cirkulationspumper på varmeanlægget af driftssikkerhedsmæssige årsager, anbefales det at udskifte begge de nuværende pumper til 2 stk. nye automatiske modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til 2 stk. pumper med lavere effekt, som Grundfos Magna F. Efterisolering af varmefordelingsrør i varmecentral med 30 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes nuværende isolering, pap og lærred. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør under loft i kælder er udført som isolerede stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord fra kælder i blok 3 skønnes udført som 80 mm præisolerede stålrør.

22 SIDE 22 AF 33 Varmefordelingsrør er i gang i kælder længst mod vest udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Varmefordelingsrør i ventilatorrum i kælder er udført som 2" stålrør. Røret er uisoleret. 2 stk. afspærringsventiler er uisolerede. Forslag 18: Forslag 23: Forslag 29: Isolering af uisoleret varmefordelingsrør i ventilatorrum i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Isolering af afspærringsventiler ved montering af præfabrikerede isoleringskapper. Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kældergang med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes nuværende isolering, pap og lærred. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør under loft i kælder er udført som isolerede stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord fra kælder i blok 3 skønnes udført som 80 mm præisolerede stålrør. Forslag 40: Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes nuværende isolering, pap og lærred. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør under loft i kælder er udført som isolerede stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord fra kælder i blok 3 skønnes udført som 80 mm præisolerede stålrør. Forslag 51: Efterisolering af varmefordelingsrør under loft i kælder med 50 mm rørskåle afsluttet med plastkappe. Forinden fjernes nuværende isolering, pap og lærred.

23 SIDE 23 AF 33 Automatik Status: Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Blok 1 - Padborgvej 8-12: Status: Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Blok 2 - Padborgvej 14-18: Status: Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Vedvarende energi Solceller Forslag 13: Montering af 60 m² solceller på taget. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Solcelleanlægget tilsluttes og afregnes over el-måler til fællesanlæg. Solvarme Forslag 15: Montering af 40 m² plan solfanger på taget med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder. Beholderen skal være med en kapacitet på 50 liter pr. m² solfanger, ialt minimum liter.

24 SIDE 24 AF 33 Solfangeren skal hovedsagelig levere varmt brugsvand. Der suppleres med opvarmning fra hovedvarmeforsyningen. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, DN 22 mm kobberrør med 40 mm isolering, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. El Belysning Status: Belysningen i kælderrum består af flere forskelleige typer armaturer. I afdelingskontor, varmeventral, værksted og mellemrum forefindes ældre 1- og 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesfølere i disse rum. I kældergang er belysningen med 1- og 2-rørs kompaktrør og disse armaturer er tilsluttet PIR bevægelsesfølere. I toiletrum er der armaturer med almindelige glødepærer. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Forslag 4: Forslag 6: Glødepærer i armaturer i trappeopgange udskiftets til lavenergipærer i god kvalitet. Udskiftning af lysarmaturer med konventionelle forkoblinger i kælderrum til nye energieffektive 1- rørs lysrørsarmaturer med HF forkoblinger. Lysrør skal være T5 rør i varm hvid farve. Der installeres nye PIR følere som bevægelses- og tilstedemeldere. Armaturerne placeres og opdeles, så PIR følerne fungerer optimalt i relevante sektioner. PIR følerne placeres på loft og i antal, så de dækker det aktuelle område. Belysningen dimensioneres for 50 lux. Almindelige glødepærer udskiftes til lavenergipærer. Blok 4 - Vedstedvej 12-18: Status: Belysningen i kælderrum består af flere forskellige typer armaturer. I strygerum og i vaskeri forefindes ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesfølere i disse rum. I kældergang og i festlokale er belysningen med 1- og 2-rørs kompaktrør og disse armaturer er i kældergangen tilsluttet PIR bevægelsesfølere. I tørrerum og i ventilationsrum er der armaturer med almindelige glødepærer. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Forslag 21: Forslag 22: Glødepærer i armaturer i trappeopgange udskiftets til lavenergipærer i god kvalitet. Udskiftning af lysarmaturer med konventionelle forkoblinger i kælderrum til nye energieffektive 1- rørs lysrørsarmaturer med HF forkoblinger. Lysrør skal være T5 rør i varm hvid farve.

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by: 1663 København V BBR-nr.: 101-414388-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevej 6 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 614 kwh el 490 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 614 kwh el 490 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Valdemarsgade 81 Postnr./by: 1665 København V BBR-nr.: 101-605965-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Udbyhøjvej 116 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Aldersrogade 37A 2200 København N BBR-nr.: 101-015696-007 Energimærkning nr.: 200027603 Gyldigt 5 år fra: 03-02-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Aldersrogade 37A 2200 København N BBR-nr.: 101-015696-007 Energimærkning nr.: 200027603 Gyldigt 5 år fra: 03-02-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Aldersrogade 37A 2200 København N BBR-nr.: 101-015696-007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkmosevej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-004262-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Bredstrupsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Lille Strandvej 26 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-116436-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Lundingsgade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-284721-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Erik Menveds Plads 002 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-010358-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: roskildevej 322A 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-054960-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Højgade 004 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019208-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hendriksholms boulev 1 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-023313-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Markedspladsen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-014861-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Nørre Alle 85 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-342683-001 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Slotsherrens vænge 14 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063803-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Bergthorasgade 39 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043924-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnevej 64 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-215756-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

288.331 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

288.331 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Stokkebro 81 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106996-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

27.318 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

27.318 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Mariagervej 039 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Hjelmrode 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018701-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

136.032 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

136.032 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Bøsbrovej 1A 8940 Randers SV BBR-nr.: 730-017390-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærkning. . Udgift inkl. Lavt forbrug moms og afgifter: 348.896 kr./år. . Oplyst for perioden: Firma: FORCETechnology

Energimærkning. . Udgift inkl. Lavt forbrug moms og afgifter: 348.896 kr./år. . Oplyst for perioden: Firma: FORCETechnology SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendomr Adresse: Azaleavej 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-007000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sønderport 10 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åstruphegnet 23 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-002247-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077378-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Sankt Nicolai Gade 6 Postnr./by: 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-084971-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-571167-002 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 044 A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009016-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1913 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-117981-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

76.780 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

76.780 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 37 Adresse: Gransangervej 11 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-390632-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 24 Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by: 4400 Kalundborg BBR-nr.: 326-013303-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Ålandsgade 19 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-680479-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Ringstedgade 70A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-083390-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Svendsgade 4A 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-024893-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere