anvendes hjemmestyreordningen konstruktionsprincipper krydsfiner der en forsøgsbyggerier for at de en hjemmestyret Danmarks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anvendes hjemmestyreordningen konstruktionsprincipper krydsfiner der en forsøgsbyggerier for at de en hjemmestyret Danmarks"

Transkript

1

2 Grønland dansk koloni Grønland del for s in j I et hjemmestyreordning et Grønland boligområdet Grønland for boligkonferce man grønlandsk side d boligmangel de boligpriser d grønlandske mod d importre byggemerialer know-how. ultimo hjemmestyret Danmarks or konstruktionsprincipper anvdes or lokalproduktion afsides by- bygdeområ know-how led projektet hovedtyper bygningskomponter byggeblok grønlandske et stressed-skin krydsfiner lokalproduktion celleplastisolering Et led i projektet bygningskomponters anvdelsesmulighe selvbyggerhuse ydistrikter over småhusbyggeri I forsøgsbyggerier for de konstruktionsprincipper led projektet

3 planer. rapporter om stus rapporter beregnet for hjemmestyret de grønlandske m Grønland Danmark rapporter grønlandsk dansk rt rapporter bygningskomponter de hv Grønland Canmark. Rapporterne er dansk. populærvidskabelige Grønland om projektet, grønlandsk m for dansksprogede En over Frits Axel

4 i KLASSIFIKATION CELLEPLAST CELLEPLAST-TYPER BRUGSMÆSSIGE CELLEPLAST-TYPER FORHOLD CELLEPLASTTYPE TIL ISOLERING I GRØNLAND OM FORHOLD DIMENSIONERING I GRØNLAND I OVER CELLEPLASTTYPER OVER CELLEPLASTTYPERS OVER CELLEPLASTTYPERS OVER CELLEPLASTTYPERS KLIMATEKNISKE FORHOLD CELLEPLASTTYPERS BRANDTEKNISKE OVER CELLEPLASTTYPERS FORHOLD

5 I

6 led to konstruktionsprincipper for Grønland et stressed-skin et soil-cemt Byggesystemerne son Grønland Konstruktion stressed-skin and ne s s : Lokalproduktion Grønland soil-cemt rapport ret simple, boligformer byggeblokke boligfomer man - facade bygdehus snit facade

7 d, En rapport krydsfiner. lister, krydsfiner elemter elemter mod Der funkplastfolie elemterne t ips. elemter: ribber x x elemter, d store

8 facadeelemtet De d ribber facadeelemtet mt x x x x x x eleribber Tagelemtet dimsioner x x Elemtstørrels rapport pro x x byggeblok grusforekomster facademure rapport omhandler træelemter de de Traditionel isolering Grønland Rockwool de meget for Her isolering, d un d spredtliggde marked interne isoleringsprodukter Grønland isolering 1/40 lokalproduceret for d i traditionelle isoleringsmerialer have anvdes dag, de -<--I.--.*.*- meget arbejdskraft are dansk lovgivning sager : de bestemme d celleplasttype bestemme optimal anvdelsesmulighe

9 polyfunktionelle monomere ne s e makromolekyler I polymer polymerision additionspolymerision kondsionspolymerision to monomere un fraspaltning et molekyle additionspolymerision monomere fraspaltning molekyler

10 De Hærdeplast smelte Makromolekylerne kædeformede monomerer additionspolymerision Elastomer * de monomeres mole- Hærdeplast tit dansk for termohærdet m for anvdes her Un mere de Hærdeplast tredimsional molekylstruktur de monomeres set molekylerne kondsionspolymerision. t Polyethyl de to for PEL "high" dsity. L

11 Polystyrer let Polyvinylchlorid lineære kædemolekyler kædemolekyler Polytetraflourethyl Teflon bedst un kædemolekyler massefylde kemisk Polyami bedst nylon. Nylon tal in Butylgummi copolymer to formonomerer med isopr Chloroprgummi bedst un butadid. Hærdeplast Pholformaldehyd formaldehyd de to monomerer bedst un Bakelit phol Carbamidformaldehyd carbarnid Polyurethan PUR) have tredimsional molemonomerer relive grad netværksdannels Polyestere (UP) lineær polyester dobbeltbindinger un hærdningsreaktion bin de kædemolekyler un tredimsional

12 gasfyldte maspolymer m set carbamidplast (PUR) polyester (UP) de mange her A: To d for Man et sum forgasses d Et gasart un blødgøringspunkt En un gas et fast drivmiddel d e le s bear be gas, gas serer. fire f dog her, f massefylde have cellestruktur un et lag form

13 Farvestof fer. Farvestoffer anvdes De mange give! I

14 CELLEPLAST-TYPER, I de celleplasttypers de forhold. celleplasttyper brandbare, dog grad for de Un brand forhold Polystyrcelleplast Pofystyr et styrmolekyler Rt styrcelleplast d Styrcelleplast m opskumningsmiddel hexan ptan isoptan celleinitiorer anvdes aluminiumsiliker citron- Brandhæmmde styrcelleplast bromforbindelser peroxid Polystyrcelleplast et m d isolionsevne noget plastisk opvarmning celleluft diffuner process meget polystyret

15 Brandmæssige Rt styrcelleplast brandhæmmde let m Brandhæmmet styrcelleplast flamer m ret meget brandbare brandhæmmet carbondioxid rt best5 carbonoxid bygningsbrand d lave d set carbonoxid dog D brandtoksikologiske styrcelleplast bromforbindelser m anvdes, diisocyan processs et fast diisocyan diphyl-methan mole- form et et opvarmning brandhæmmet

16 Brugstemperur merialet, d ions jet diffuner merialet merialet Isocyanurcelleplast merialet forbranding bortbrænde, oxyg carbondioxid nitrog, stoffer stoffer: Hydrogchlorid forhold Carbamidcelleplast Carbamidplast form carbamidplast bakelit "urea", D bestandele, formaldehyd et fast Formaldehyd et

17 formalin, un carbarmidcelleplast formaldehyd Brandmæssige et hærdeplast d anvdes brugstemperur Carbamidcelleplast brandbart dog meget brandhæmmde et carbondioxid, mange additivkombinioner mange, harpiks dog nitrog, nitrog un brand ammoniak phol formaldehyd d harpiks, for Phol et fast formaldehyd

18 et let forkulning meriale. formstabilitet type, brandhæmmde anvdes carbondioxid, carbonmonooxid de bygningsdele brandteknisk set Polyurethan (PUR) celleplast diisocyan diisocyan polyester un fast opskumningsmiddel anvdes Freon Id f ion form celleplast et et

19 udsede. er ret hardt og kan virke sprerdt. Rt polyurethan er let uafbrudt og so del. PUR-skum kan v irke selvslukkde ligvis anvdes halog- og fosforforbindelser brandhzmning. Ezandrnzssige forhold Ved h~je temperzturer opfarer PUR-skum sig omtrt som PIE-skum selv om m% Srandhammde POXskum er ringere d PIR-skurn. Ved fuldstandig forbrznding PUR-cefleplast med strzkkeligt oxyg vi1 hovedpart forbrandingsprodukterne vzre carbondioxid, vand og nitrog, her kommer stsffer fra Der er fundet ammoniak, hydrogcyanid og Der saltsyre I som er staerkt korrode, resterde grundstoffer i phor og silicium. Ragudvikling er varierde regl som krastig PUR-sku er hydrog, phos- fra type type, m m8 i Polyester umtet polyester fremsles ved polykondsion rzmtet organisk syre med rnaettet divalt fss umzttet flydde polyester Sestdde lineare moiekyler, som ved sning mtet vinylmonomer kan hzrdes et fast, hsrdt hzrdeplast, Polyesters kan varieres ved variere de tre hovedbestanddele som opsk>mningsmiddel anvdes normalt et kulsyreiv, Som middel anvdes for meste trioxid. Idtifikion forhold hndetegnes ved hzxdeplast, ikke kan smelte vil normalt vzre letantzndeligt. er et hardt og stift Rt UP-skum UP-skum er svzrt

20 _I 21 Da UP er et hardeplast t3ler dct hajere temperurer d de fleste temoplast, m da er tale om et ret nyt produkt, er ikke fundet najere beskrivelser, Brandhammet cellepolyester er vanskeligt antande, m kan dog forbrsnde. Forbrandingsprodukt~rne vi1 farst og fremmest vare carbondioxid, carbonmonooxid, forud vand og hydrogchlorid. Rer kommer antimodtrioxid og/eller antimontetraoxid forud meget sm3 mng af andre stoffer. Polyethyl (PE) - Anvdes kun i mindre grad, POI ye t h yl fra ethyl Polyethyl tet. er semikrystallinsk termoplast fremslet ud C2R4 lange Xzdemolekylar. fxemsles i almindelig og brandhmet kvali- Brandmssige forhold Da polyethyl el= et termoplast, kan det smelte. Det vi1 ved h ~je ternperurer flyde og dryppe ned, hvis de fysiske forhold la det, mg kan vare ret kraftig m er ret p, idet forbrzndingsgass kun best3.r af vand, carbondioxid og carbonmonooxid. Polyvinylchlorid (PVCI PVC er fremslet a luftart vinylchlorid ved sammfaljning af et stort anta1 vinylchloridmolekyler CH2CHCl lange kzdemolekyler. Berved opstsr et ved almindelig rumtemperur fast, termoplastisk, amorft meriale polyvinylchlorid. PVC kan rnodificeres p5 talrige rnz, hvorved opst3.r et meget stort anta1 rnerialetyper, kan inddeles i 2 hov edgrupper :

21 22 I uplastificeret PvC eller stift PVC I1 plastificeret PVC eller bladt PVC Farstnzvnte gruppe har lukkede celler, sidstmvnte %ne, Brandmas 6 ige far hold p.4.a. det haie chlorindhold i PVC er vinvlchloridcelle-?last vanskeligt antznde og de fleste >per kan ikke brande ud varmefarsel udefra, Un forbrznding kan dames meget lang rakke forbr~ndingsprodukter. De vigtigstre er carbonmonooxid og hydrogchlorid, samm rned fugt danner saltsyre. Un forbranding af PVC upst& af stzrkt sodde rag. hurtigt store wng I bilag dne rapport er foranst3de forhold resumeret s&ledes: 3ilag 8.1: Oversigt over celleplasttyper Bilag 8-2: Oversigt over celleplasttypers sningsstoffer Bilag 8.5: Oversigt over celleplasttypers brandtekniske forhold. SSdanne resumeer er nurligvis meget kortftede og ms for byttes med forsigtighed og i smhzng rned tekst i de respektive afsnit, I bilag 8.3 og 8.4 findes hholdsvis oversigt over cel lepl as t type rnes mekan i skc og kl imekn iske egskaber. Disse forhold er kun sporadisk beskrevet i d foregsde tekst.

22 CELLEPLAST-TYPER, opskumning de plaster her de toksikologiske de for celleplasttype Mange celleplasttypers toksikologiske plastforarbejdning indånding luftarter for folk, dampe hud m man celleplasttyper toksikologisk luftarter Polystyrcelleplast opskummes B un omrøring damp drivmiddel ptan) lase man kuglerne afkølingstid form damp un. kuglerne m masse. Un drivmidler

23 Polyisocyanurskum Opskummes A opskumning De to et id let i s Freon I process m isocyan Carbamidcelleplast normalt D carbamid formaldehyd kalysor un et blandingsmundstykke D timer, dog formaldehyd man d opskumning. man USA hulmursisolering Pholcelleplast kondsion phol fori forbindelse med basisk kalysor ( f drivmidlet Man doseringsaggreg blandingshoved doseringspumpe PUR PIR-skum process carbamidcelleplast formaldehyd, m phol anvdes brandhæmning

24 Polyurethanskum PUR A man polyoler isocyaner blandingshoved, dose i produktionsprocess De Polyester polyester divalt De for PUR-skum miksehoved forme, set Polyethyl Anvdes skumplast dog anvdes f metode skumproduktion haves

25 Polyvinylchlorid PVC C s vinylchlorid for dog I et resume de celleplasttoksikologiske Et resume de

26

27 Grønland de isolering Grønland forhold m, for celleplast have celleplast normalt isoleringsevn d have isoleringsevne d traditionel isolering, x x = d opskumning Grønland Til et mindre, normalt isolering isolering et GTO forhold dog grad de d f flange d man for sand man for a t de GTO s planer et ret marked i de for eta ctral marked, vis for d de interne Grønland Danmark Grønland

28 gang d de lokalsamfund celleplasttype grad meget celleplast. for (Poly- toksikologiske simple pelt. produktionsudstyret d de celleplasttyper, opskummes d d have brandtekniske PUR for celleplasttyper brandbeskyttelse hulmursisolering At de brandmæssige for rapport: Konstruktion stressed-skin Grønland D form fur celleplast kugler m del man for isolering polystyr kugler celleplast elemterne stressed-skin sandwich-konstruktioner dog d store man permant flanger, man et skumprodukt vi anvdelsesmulighe ekspandable polystyrkugler opskummes damp lase kugler elemterne anvdes hulmursfyld de net kugler

29 I). mineraluld type A = type = Lose ekspande polystyrkugler = man or om isoleringsværdi have isoleringstykkelse d anvdelse type A At d isoleringsevne i et

30

31 OM a Polystyrskum ekspandable un opskumning. polystyr polystyr et Opskumning d ekspandable polystyr damp. Dampbehandling et damp let, d grad dampbehandling, de kugler fares over silo net de Un son diffuner polystyrkuglerne dampstøbning x dampstøbning et form d x perforeringerne damp dampbehandling Un kuglerne d polystyr- D d bane un

32 d glide arbejdsoperion polystyr med per- da for polystyr: Bulk diameter Drivmiddel Minimum dsitet Drivmidlet isoptan En polystyr bromforbindelse et vel over d emballage brandrisiko man de per- damp f kugler damp un anvdes

33 damp Un ekspande kugler de or dampbehandling d ling damp for de P de lave ret meget process, Opskumningshastighed i damp, damp pause damp I del damp store kugler,

34 ekspanede kugler forskumning to de - drivmiddel un diffusion I d form elastisk sin d form isoleringsplade timer En standard opskumningsrumvægt I I kugler de anvdes hulmure m Un tab drivmiddel,. drivmiddel un de

35 et kuglerne kuglerne stabile. De frisk forskummede kugler let un un transport god lade kuglerne un giver flow, de transport. Un man transportere conveyor vises et system. Kuglerne silo, I Grønland man vor. d forskummede man let I Grønland mere "Big store un m i ion, For v-

36 et minimum timer maximum d anvdelse Man d kuglerne for giv vi kugler give vi, vi C de problem mod d Forskummede kugler, give Man Prod special giv behol forskummede kugler d. Forskumning man d ale.

37 m polystyr dimsioner cellerne dampbehandling diameter ms cellevægge m betydning for d un forskumning behandling de kugler mere m for anvdels. I de efterskrumpning For man betydning for mod Efterskrump for

38 lagertid kuglerne de anvdes for lase kugler, m for timer For d un d dimsionsandringer efterskrumpning, v i reversible x C give da for de lave m god for Man merialet x. de merialet vis grad dimsionsandringer. un langtidsbelastning side for De differce slutpunkt For de her last led f t for del d de om D de lave for f D D DIN dampstøbte sum funktion ret DIN de A- I

39

40

41 >- For lase kugler damp forvi i god Vi forvter man d de isoleringsevn isoleringsevn d god PUR-skum, K-faktor F K-faktor I = Si vel d d Drivmidlet

42 d man mar, man lade samlet over for fer, Danmark om form de et persons over konctrion timer over et for I for de stoffer art set d danske lovgivning m d d un anvdes arbejdssynets over for (parts per million, eo m toksikologiske over stoffer, varved revision, list over son for for for un dog nappe for d konctrion d (2) timer, et

43 dog give for om god konctrion For om des- : 1) over ptan-konctrion set 3) for de ekspanede brandbart, antændingskil un Pro- kugler merialet for forgiftning de lag- anvdes ret bromforbindelse, bromforbindelse merialet brand d dog lokalproduktion stressed-skin man man d brandhæmmede forsinker isolering, m nappe betydning d brandbeskyttelse, gives Til giver bromforbindels problem, d røggass

44 Der Grønland man d. dog store produktionshed produktionshed d relive m isoleringstykkelse En produktionskapacitet = dag giver et Un de = x = kugler dag Sam dsitet IS giver tab drivmiddel : Der bund I man normal gang kugler, et kugler x m gang anvdes

45 ribber, an. I d side frit over for damp, passage damp, for rib mod Mellembund aluminium, fine, fast Mellembund un for huller I normal produktion man et aluminium, for giver d isolering store Tds korrosion fomt I man blot lase kugler. En isoleringspla store, normal produktion man have damp Damp a ' damp damp et kugler. damp over mod ms d giver problem,

46 For let etableres. El Gas I Der : a) elektrisk kedel geror m el-kapacitet geror, gas geror, producere damp sump let produktion meriel De spiller elektrisk kedel geror, gast ge nappe e folk Danmark de produktion, et her produktion damp vi

47 fare elektrisk brand- Vi d d 6; for for pron Til samlet d el-forsyning vi d dampforbrug Man to et basis vi, et el-opvarmede x kugler Max. elforbrug De byg x Anvdelse bygdesammhæng Til et lagring d sler om ret store m dog d de lagring traditionelle Transport.a. et f store net, un et

48 anvdes former: de kugler damping I rapport vi os om d for del dampproduktion lase kugler dog D anvdelse isolering de ring, byggeblokke. præfabrikerede byg, etableres d f de store frysehuse Grønland gods f D for moms) fardig isolering, En producere dag fardig isolering. Afskrivning fardig isolering, produktion,

49 for d isolering produktion isolering per dag skummekar x per dag, produktion produktion skummekar x skummekar x I isolering, el dampproduktion geror forhold traditionel isolering besparels EPS isolering mindre, h, mere isolering anvdelse EPS d besparelse isolering For EPS traditionelle terne anvdelse EPS kugler forsøgsbyggerier m labororierne d anvdelse traditionel isolering, f forhold produktion traditionel isolering. plan give Grønland En lands-

50 Der labororierne ion D Dansk EPS Til to a moms) frit leveret. d d et opskumning et vet et x un produktion Et side. I I

51 d opskumningstid ti3 opskummet opvarmning opskumning dampproduktion Et opskumning stopper d process d fs tempo. pro- Diameter de opskummede kugler opskumning kuglerne kass for un For kuglerne un omrøring Et

52 ret manueft, prøveproduktion vor tømning dig (vor), Et mons. de t d isoleringsmeriale santømmetid * Indblæsning %so- Un prøveproduktion hessiansække x et ret ale de

53 un Der opskumning et fast kugler I nappe En giver god for rumvægt un man god rumvægt basis or dagsproduktion x Der d produktion Der d led

54 rapport for to indblæsning hulmursisolering byggeblokke. anvdels indfyldningsmeto ret et skummekar- isoleringspåfyldning d sling,

55

56 flange god m un d elemterne isolering blot spores hulmure Til projektet En d huller Der huller un huller for isolering de anvdes Danmark d isolering

57 tung En isolering over dog for anvdelse isolering hulmure

58

59 om Grønland isolering bygværker traditionelle isoleringsmerialer transportudgift isolering, for leveret Grønland d rapport celleplastproduktion Grønland de de interne for anvdelse produktion Grønland Grønland Danmark, produktion de celleplasters d type producere. have isoleringsevne, produktion celleplastset de Produktion anvdelse celleplasttype forgiftning, brandfare rapport os dog om, s prod ion a f polys a s t s s t f f t for celleplasttyper. brandfar d brandsikkerhed behandlet "Konstruktion lokalproduktion stressedskin træelemter Grønland træelemter bygværker mere et eksemplarisk isolering by for isolering dimsioneres per

60 Un produktion for Isoleringsproduktion d produktion isolering isolering produktionspris d vises rapport, isolering have Grønland basis rapport Købhavn de produktionsudstyr Grønland etableres isoleringsmeriale levering isolering Danmark, etableres for

61

62 Atlung, Atlung Atlung Atlung, Dansk celleplast Dansk Dansk mar, PO y s a of Cellular Basis Foam Machine Operor Safety Bjamin, : Structural Design with Plastics Scice and gineering Series Klaus for Tommy: Carsts, Heft European Chemical News: US bans link fears, mar. insulion citing European News: top in Western Europe with widespread d-use ptern, Gad t. Praxis, f in Pl- Plastics merials handbook, Relionships Cell Structure and rigid Foam Properties, Journal of Cellular Plastics,

63 Heck, Cellplaster, mar, Dansk Else: Paul : A, KO, and Mechanical Behavior of Foamed un Dynamic Compression. Cellular Plastics, linked : Properties of Cross- Journal of Cellular Dansk For brand f : as t Brand, Celleplast and : Chemistry, Processing. Plastics Schmidt : c h fur die Heft in d revue

64

65 OVER t i i I Polystyr I I I I Diisocyan i Formaldehyd Diisocyan id Vinylchlorid vinylchlorid I

66 OVER CELLEPLASTTYPERS i Citrons e Aluminium- peroxid Halogphosphor for- ler Freon i Alkylaryl Freon j e Freon Ne j Halog + phosphor I UP peroxid I For de

67 OVER CELLEPLASTTYPERS I de for d i d For de

68 OVER CELLEPLASTTYPERS KLIMATEKNISKE i t i I I modstand I PUR UP I t PVC I de for d d For de

69 CELLEPLASTTYPERS t i I f I i i I I?! de brandbare,

70 OVER CELLEPLASTTYPERS I I f I far I PUR Meget Meget i UP I PVC Meget

71 Da or x x forskummede kugler = charge mod side et bund I bund dew kass d kogerd standard Kogerd I et 2" standard I d kogerd kass et Kass ram d bund kass d m ram

72 kass have Endvie korrosionsbestandighed Vi m mere d d x type x x Vi d et x samlet standard d frit type V A. V net. rust- Der simplest position kabelforskruning v ea.

73 A-A A L A Skummekasse I Skummekasse

Frits. for. for P tan

Frits. for. for P tan Frits I I for for P tan Grønland koloni Grønland del for at hjemmestyreordning byggeriet et hjemmestyreordning et Grønland der Grønland for at boligkonferce at man side d boligmangel de boligpriser d grønlandske

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 45 spørgsmål til termoplast. Introduktion til termoplast. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 50 spørgsmål til materialelære. Termoplast, materialelære. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: envisning til hjælpemidler:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 40 spørgsmål til termoplast & tegningsforståelse. Introduktion til termoplast 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener P anvisningen indregulering for en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le indreguleres dokumention i drifts- i Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener I ultimo monogrammer til dansk billedmerialet

Læs mere

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Forsyningshorisont Metaller Jern/stål 150-200 år Fra malm: 40 MJ/kg Fra skrot:20 MJ/kg Støbejern 30 MJ/kg Rustfrit stål Afhængig af legering 46 MJ/kg Fra

Læs mere

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I SANAA V side i A B C E E i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn miss. as- as s e ti g t a j ima- m s pi- s as s a pit-! Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger behovsanalyse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D 1. Identifikation af materiale og leverandør Produktnavn: Produkttype: Leverandør: Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren Termoplastisk Danpor A/S Sletten 1 8543 Hornslet Telefon: 86 99 55

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10 Opgavens art: Teoretisk. Opgaveformulering: 55 spørgsmål til Maskiner & udstyr, materialelære og 8 regneopgaver. Fagområde: Opgavens varighed: Sprøjtestøbning. 4 lektioner. Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-20

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-20 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 41 spørgsmål til maskiner & udstyr, materialelære og 6 regneopgaver. Sprøjtestøbning. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1710451 Leverandør: Udarbejdet den: 10102007 / MBM Geltop as Storhaven 10 Mølholm Anvendelse:

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22.

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22. 1.5 Kabelbindere og fastgørelse Kabelbindere i rustfri stål MT serien i rustfri stål med kuglelås Det brede HellermannTyton program af rustfri stål kabelbindere kan anvendes i særdeles aggressive områder

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 teorispørgsmål omkring materialerne Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-oxonia active S PR-nr. 841193 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere Overfladebehandling af plast og komposit Efteruddannelse for Faglærere Kursusbeskrivelse: I de senere år har der været et voldsomt skifte på vej i forbindelse med overgang fra metaller til forskellige

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Plast og polymerer Dagens program

Plast og polymerer Dagens program Plast og polymerer Dagens program 830M 8.30 Mødes ud dfor undervisningslokale i l U45 ved dindgang F 8.40 Velkomst i kollokiverummet v. institutleder Ib Johannsen og Claus Henriksen fra plastindustrien

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Vi holder hvad vi lover!

Vi holder hvad vi lover! Præisolerede Flexrør Vi holder hvad vi lover! Side 1 INTRODUKTION 3E-Flex er et rørsystem for varme og kolde medier til primært fjernvarme, men kan med fordel også anvendes til brugsvand eller køling.

Læs mere

Anvendelse af termoplast

Anvendelse af termoplast Anvendelse af termoplast INDHOLD Fra olie til plast.... 3 Lidt kemi.... 5 Additionspolymerisation:... 6 Kondensationspolymerisation:... 6 Molekyler:... 6 Efter polymerisationen... 8 Tre grupper materialer....

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,-

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,- Navn: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Lærer: Dato: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Navn: Klasse: kr. 11,- kr. 11,- Materiale ID: MON.2.2.1

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc R AT I O N A L B U I L D I N G CO M P O N E N TS Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation dpc ovenlyssystemer first choice dpc O V E N LYS dpc ovenlyssystemer DPCByggesystemerlevererkompletteovenlyssystemerfornybyggeriogrenovering,

Læs mere

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE Page 1 SIKKERHEDSDATABLADE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lachat-kolonne til bromid Katalognummer: 50246 HACH LANGE GmbH Nødtelefonnumre: Willstätterstrasse 11

Læs mere

Uge Emne Mål 33 40 Planter og gødningsstofffer Forståelse for at planter har brug for en række essentielle næringsstoffer for at vokse.

Uge Emne Mål 33 40 Planter og gødningsstofffer Forståelse for at planter har brug for en række essentielle næringsstoffer for at vokse. Årsplan Fysik/kemi 9.kl. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i deres dagligdag. Og

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden.

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden. Udnyt dine fordele CALPEX versus fastrørsystem Sammenlignet med de traditionelle stålsystemer,tilbyder CALPEX højeremodstandsdygtighed overfor kemikalier; det er korrosionsfrit og testet forkompatibiliteten

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Kulbrinter og Plast. Naturfag. Kompendie om arbejde med plast

Kulbrinter og Plast. Naturfag. Kompendie om arbejde med plast Kulbrinter og Plast Naturfag Kompendie om arbejde med plast Kulbrinter Kulstof (C) optræder altid med valensen 4. Det har fire valenselektroner og mangler fire elektroner for at opnå ædelgasstruktur. Dette

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner Metallernes kemi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Metallernes kemi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbene Atomer og molekyler, Atomet

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

PLASTINDUSTRIEN I DANMARK Nørre Voldgode 48 1358 København K Telefon: 33 13 30 22 Fax: 3391 08 98 E-mail: pdcplastindustrien.dk

PLASTINDUSTRIEN I DANMARK Nørre Voldgode 48 1358 København K Telefon: 33 13 30 22 Fax: 3391 08 98 E-mail: pdcplastindustrien.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK Nørre Voldgode 48 1358 København K Telefon: 33 13 30 22 Fax: 3391 08 98 E-mail: pdcplastindustrien.dk 1.udgave januar 1997 Det Lille Plastleksikon Dette lille leksikon omfatter

Læs mere

Aage Vestergaard Larsen A/S Klostermarken 3 DK-9550 Mariager Tlf: +45 98 54 16 55 CVR: DK-34 22 89 14 info@avl.dk avl.dk

Aage Vestergaard Larsen A/S Klostermarken 3 DK-9550 Mariager Tlf: +45 98 54 16 55 CVR: DK-34 22 89 14 info@avl.dk avl.dk 1. IDENTIFIKATION AF STOF/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Dette sikkerhedsdatablad dækker alle typer af polyethylene (PE) fra Aage Vestergaard

Læs mere

Materialer og levetider

Materialer og levetider Materialer og levetider 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer. Uponors systemløsninger er baseret på tre plasttyper:

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne.

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne. Atomets opbygning Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne. Guldatomet (kemiske betegnelse: Au) er f.eks. det mindst stykke metal, der stadig bærer navnet guld, det kan ikke yderlige

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc Løsuld

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals Klor-Granulat (0120) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals Klor-Granulat (0120) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2147357 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Håndtering af isoleringsskum ved nedrivnings- og renoveringsarbejder

Håndtering af isoleringsskum ved nedrivnings- og renoveringsarbejder Håndtering af isoleringsskum ved nedrivnings- og renoveringsarbejder Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 13. maj 2014 Introduktion

Læs mere

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Det uladede

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse:

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et metal er kendetegnet ved, at nogle af metallets elektroner danner en elektrongas. Her er en række udsagn om, hvad et

Læs mere

1.1 Kabelbindere polyamid 6.6 standard T serien PA66 natur og sort Egenskaber og fordele Materiale specifikation se venligst side 24.

1.1 Kabelbindere polyamid 6.6 standard T serien PA66 natur og sort Egenskaber og fordele Materiale specifikation se venligst side 24. 1.1 Kabelbindere og befæstigelse Kabelbindere polyamid 6.6 standard PA66 natur og sort anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør. kan anvendes til de fleste applikationer. Kabelbinder

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet.

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. PRODUKTINFORMATION Ver. 2 - Oktober 2001 Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA PRODUKTNAVN: PRODUKTTYPE: Sundolitt Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. LEVERANDØR:

Læs mere

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. MEPA Clean

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. MEPA Clean SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer MEPA Clean Kode 109039E Version 7 Dato for revision 28 november 2008 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer PRO MATADOR (913359)

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer PRO MATADOR (913359) SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer PRO MATADOR (913359) Kode 113860E Version 1 Dato for revision 1 september 2009 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Gips. Sikkerhedsfaktor: 3

Gips. Sikkerhedsfaktor: 3 Gips Sikkeredsfaktor: 3 55 T6 Universal dybel, nylon Universaldybel der kan bruges i alle stabile byggematerialer til montering og opæng af f.eks. el & vvs artikler / fittings, badeværelsestilbeør samt

Læs mere

Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587 DK Produkt Information: Fire Guard PU Foam 587 Brandhæmmende polyurethanskum, testet iht. EN 1366-3 Produktbeskrivelse & anvendelse: Fireguard PU Foam 587 er en professionel brandhæmmende 1- komponent

Læs mere

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER Produkt gruppe 9 Fleksible slanger og forbindelser Hent datablade FLEKSIBLE SLANGER PUR 0,4mm 0,7mm 62 09010062 09020062 82 09010082 09020082 102 09010102 09020102 122

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren

SIKKERHEDSDATABLAD. Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren 1. Identifikation af materiale og leverandør Produktnavn: Produkttype: Leverandør: Danpor Grafit Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren Termoplastisk Danpor A/S Sletten 1 8543 Hornslet Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

m: masse i masseprocent : indhold i volumenprocent : indhold

m: masse i masseprocent : indhold i volumenprocent : indhold Kemisk formelsamling (C-niveau s kernestof samt en del formler, der hører hjemme på Kemi B ) Mængdeberegninger m: masse M: molar masse n : stofmængde : volumen ρ : densitet (massetæthed) c : koncentration

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

VACUMEX. Ventilationsslanger. Katalog. VacFlex serien. Rev. 1-2009

VACUMEX. Ventilationsslanger. Katalog. VacFlex serien. Rev. 1-2009 VACUMEX Katalog Rev. 1-2009 Ventilationsslanger VacFlex serien VacFlex - PGX PGX er en dornopbygget letvægts-slange med udvendigt gående TPE beskyttet nylonspiral. PGX anvendes til udsugning af kemiske

Læs mere

Kraftværksteknik. Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning

Kraftværksteknik. Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning Kraftværksteknik Fyring på kraftværker (s. 159 185) (overheads: Blad 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91) - Kullenes sammensætning - Fyringsformer med kul og de tilhørende anlæg - Kulstøvsfyringsanlæg

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING 2017 2017-11-30 Frank Elefsen, Centerchef Transport og Elektriske Systemer, Teknologisk Institut Hvorfor er der behov for energilagring? VE er

Læs mere

Plast i byggeriet. Afcivilingeniør Per B. Salling, Birch & Krogboe KIS.

Plast i byggeriet. Afcivilingeniør Per B. Salling, Birch & Krogboe KIS. Plast i byggeriet. Afcivilingeniør Per B. Salling, Birch & Krogboe KIS. Efter 2. verdenskrig er der fremkommet så mange nye materialer inden for byggesektoren, at det ikke er urimeligt at tale om en materialeeksplosion.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere